SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model Obudowa Nie większa niż 2U. Musi posiadać miejsce na instalację, co najmniej 24 dysków 600/900GB SAS, 1.2TB SAS 10k FDE/non-FDE, 400/800GB, 1.6TB SSD non-fde, 800GB SSD FDE. 2. Pojemność Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 24 dyski SAS 2.5 o pojemności co najmniej 900GB. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy o co najmniej 14 półek dyskowych i obsługę co najmniej 192 dysków. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy o dyski 2/3/4TB NL- SAS 7.2k FDE/non-FDE, 600/900GB, 1.2TB SAS 10k FDE/non-FDE, 400/800GB, 1.6TB SSD non-fde, 800GB SSD FDE, 600/900GB, 1.2TB SAS 10k FDE/non-FDE, 400/800GB, 1.6TB SSD non-fde, 800GB SSD FDE, 2/3/4TB NL-SAS 7.2k FDE/non-FDE. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania dowolnej liczby globalnych dysków typu Hot-Spare. 3. Kontroler Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. 1

2 Macierz musi być wyposażona w minimum 8 zewnętrznych portów 16Gbps FC oraz 4 zewnętrzne porty 12Gbps SAS umożliwiające podłączenie serwerów oraz minimum 4 zewnętrzne porty 6Gbps SAS umożliwiające podłączenie zewnętrznych półek dyskowych oraz minimum 2 porty do zarządzania typu Ethernet. Macierz powinna udostępniać możliwość podłączenia serwerów także poprzez interfejsy iscsi. Każdy kontroler musi mieć możliwość obsługi modułu Dual port 10Gb iscsi lub Quad port 16Gb FC lub Quad port 12Gb SAS. Macierz musi być wyposażona w minimum 8GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów). Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie (wymagane baterie litowo jonowe). W razie utraty zasilania dane znajdujące się w pamięci cache powinny być skopiowane do pamięci nieulotnej flash. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego min 70 godziny lub jako zrzut na pamięć flash. 4. RAID Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID6, RAID 10. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-5. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-0 / RAID-1/10 na wszystkich dyskach przy pełnym obłożeniu macierzy dyskami. Macierz musi umożliwiać zbudowanie wirtualnego RAIDu pomiędzy wszystkimi dyskami w systemie, w którym przestrzeń na dane, sumy 2

3 kontrolne i przestrzeń zapasowa (spare) będą się znajdować na wspólnych podzielonych logicznie dyskach fizycznych. Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów >2TB. Macierz musi zapewniać możliwość sprzętowej enkrypcji danych. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a. Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID. b. Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. c. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. d. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. e. Możliwość dynamicznej zmiany trybu replikacji pomiędzy replikacją synchroniczną a asynchroniczną o ile funkcjonalność jest dostępna. f. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy. g. Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 5. Inne wymagania Macierz musi obsługiwać funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (snapshot). Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Musi istnieć możliwość równoczesnego istnienia przynajmniej 512 takich kopii w systemie. Macierz musi obsługiwać funkcjonalność wykonywania pełnej kopii 3

4 lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Macierz musi obsługiwać funkcjonalność wykonywania zdalnej kopii (replikacji) danych na inną macierz tego samego typu w oparciu Fibre Channel. Musi być możliwość skonfigurowania minimum 16 relacji replikacji. Proces replikacji powinien być możliwy do wykonania w sposób synchroniczny i asynchroniczny. Licencja na wykonywanie kopii tego rodzaju powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows Server, RedHat, SUSE, VMware ESX, HP-UX, Apple Mac OS, Solaris. Macierz musi pozwalać na użycie SSD cache o wielkości min 4TB. SSD cache musi służyć poprawie wydajności poprzez automatyczny proces przechowywanie kopii najczęściej odczytywanych danych z dysków mechanicznych. Awaria dysku z SSD cache nie może powodować przestoju w dostępie do danych serwowanych z macierzy Macierz powinna umożliwiać utworzenie, co najmniej 512 niezależnych wolumenów logicznych. Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 256 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch 4

5 niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface). Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków. Wraz z systemem musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście: - wydajności i opóźnień na wolumenach, - wydajności I/Ops, MB/s, - trafności w cache. Macierz musi posiadać oprogramowanie do aplikacji pozwalające na integrację z: Vmware vcenter provisioning i monitoring macierzy z widoku vcenter, VMware VASA, VMware Site Recovery Manager wsparcie dla replikacji macierz z VMware, Microsoft SCOM integracja systemu macierzowego z monitoringiem i alarmami w Microsoft SCOM, Microsoft MS SQL Management Studio, Microsoft Virtual Disk Service (VDS), Microsoft Virtual Shadow Service (VSS), Oracle Enterprise Manager monitoring zasobów macierzowych. Macierz musi pozwalać na wykorzystanie dysków SSD w celu akceleracji 5

6 6. Gwarancja i serwis 7. Wyposażenie dodatkowe odczytów. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych. Wszystkie licencje na funkcjonalności, które posiada macierz muszą być dostarczone na oferowaną pojemność macierzy. Zamawiający nie wymaga dostawy licencji na funkcjonalność szyfrowania. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany. Instalacja wraz z uruchomieniem w podstawowej konfiguracji (tj. umieszczenie w szafie, konfiguracja zasobów, instalacja oprogramowania zarządzającego na wskazanym zasobie serwerowym). Konfiguracja musi umożliwić skuteczną ocenę zgodności zaproponowanego rozwiązania macierzy z opisem przedmiotu zamówienia oraz stwierdzenie poprawności działania każdego dostarczonego elementu będącego przedmiotem zamówienia. 3 lata gwarancji producenta macierzy z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy na następny dzień roboczy od zgłoszenia 3 lata subskrypcji na oprogramowanie. W przypadku awarii dysków twardych, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Minimum 2 szt. kabla LC/LC o dł. minimum 2 metrowej, do podłączenia macierzy z kartą FC w serwerze. Macierz musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Oferowany produkt: Karta magistrali hosta Fibre Channel. TYP: Model. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu 1. Prędkość portu Fibre Channel 16 Gb/s 6

7 2. Kanały Dwa 3. Typ gniazda PCIe do Fibre Channel 4. Obsługiwane systemy operacyjne 5. Kompatybilna z serwerem 6. Zgodne platformy macierzowe 7. Wyposażenie dodatkowe - Microsoft Windows Server VMware ESX i ESXi - Red Hat Linux - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) - Microsoft Windows Hyper-V HP ProLiant DL380p Gen8-3PAR - P P XP20000/XP P2000 G3 - EVA 4400/4400s - EVA 6400/ szt. Gbic 16 Gb/s SFP+ (przy założeniu, że brak w zestawie). 8. Gwarancja i serwis 3 lata gwarancji producenta karty z gwarantowanym czasem dostawy na następny dzień roboczy Termin dostawy dla całego przedmiotu zamówienia-wynosi 21 dni od daty podpisania umowy (optymalnie 21 dni od podpisania umowy - parametr oceniany). 7

8 UWAGA: * kolumna do uzupełniana przez Wykonawcę. Wykonawca musi podać typ / model oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia. Informacje zgodny lub tak nie mogą być uważane za wystarczające do celów oceny. W tej kolumnie Wykonawca musi podać właściwe parametry oferowanego urządzenia. dnia (podpis Wykonawcy) 8

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce O czym będziemy mówić? Czym jest wirtualizacja i co ma mi do zaoferowania? Co jest potrzebne do uruchomienia Hyper-V?(Windows 8 i Windows Server

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Bydgoszcz, 24.04.2014 r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Bydgoszcz, 24.04.2014 r. Bydgoszcz, 24.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR SWIM 2 ZAMAWIAJĄCY Vivid Games S.A. ul. Gdańska 160 85-674 Bydgoszcz Poszukuje dostawcy sprzętu oraz oprogramowania i licencji w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,"maja 2015 r.

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,maja 2015 r. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa,"maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych tel.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo