1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych... xv Faza 2: Konfigurowanie systemów operacyjnych na komputerach Server1 i Core1... xviii Faza 3: Konfigurowanie dostępu do Internetu dla sieci Contoso.com... xxiii Faza 4: Aktywacja serwerów (zalecane)... xxiv Korzystanie z dołączonej płyty... xxv Jak zainstalować testy ćwiczeniowe... xxv Jak korzystać z testów ćwiczeniowych... xxvi Jak odinstalować testy ćwiczeniowe... xxvii Program Microsoft Certified Professional... xxvii Wsparcie techniczne... xxviii 1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Zanim zaczniemy... 2 Lekcja 1: WdraŜanie Windows w środowisku Windows Server Podstawy wdraŝania Windows... 3 Metody wdraŝania Windows... 8 Zadanie: Tworzenie płyty CD z Windows PE Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie Windows Deployment Services (Usługi wdraŝania systemu Windows) Wprowadzenie do usług Windows Deployment Services (Usługi wdraŝania systemu Windows) Istota składników infrastruktury WDS Instalowanie WDS Konfigurowanie WDS Przechwytywanie obrazów przez WDS WdraŜanie obrazów przy uŝyciu WDS Zadanie: Konfigurowanie usług Windows Deployment Services (Usługi wdraŝania systemu Windows) Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: WdraŜanie maszyn wirtualnych Czym są maszyny wirtualne? Virtual PC Virtual Server 2005 R2 SP

2 Hyper-V Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 4: Implementowanie infrastruktury aktywacji systemu Windows Typy aktywacji produktów Implementowanie aktywacji MAK Implementowanie aktywacji KMS Przykład infrastruktury aktywacji Zadanie: Aktywowanie Windows Server Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: WdraŜanie serwerów Scenariusz przykładowy 2: Tworzenie infrastruktury aktywacji Proponowane zadania praktyczne WdraŜanie obrazów przy uŝyciu Windows Deployment Services (Usługi wdraŝania systemu Windows) Konfigurowanie aktywacji Windows Konfigurowanie Hyper-V i maszyn wirtualnych Test ćwiczeniowy Konfigurowanie pamięci dyskowej serwera i klastrów Zanim zaczniemy Lekcja 1: Konfigurowanie serwerowej pamięci dyskowej Istota serwerowych technologii dyskowych Zarządzanie dyskami, woluminami i partycjami w Windows Server Zadanie: Praca z zestawami dysków Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie klastrów serwerowych Podstawy klastrów serwerowych Konfigurowanie klastra NLB Tworzenie klastra pracy awaryjnej Zadanie: Badanie działania klastra pracy awaryjnej Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Projektowanie pamięci masowej Scenariusz przykładowy 2: Projektowanie wysokiej dostępności Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie pamięci masowej

3 Konfigurowanie wysokiej dostępności Test ćwiczeniowy Instalowanie i konfigurowanie usług terminalowych Zanim zaczniemy Lekcja 1: WdraŜanie serwera usług terminalowych Usługi terminalowych Włączanie zdalnego pulpitu Instalowanie usług terminalowych Przygotowywanie serwera terminali Zadanie: Instalowanie serwera terminali Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie usług terminalowych Wprowadzenie do konsoli Terminal Services Configuration (Konfiguracja usług terminalowych) Konfigurowanie właściwości połączenia (RDP-Tcp) Konfigurowanie właściwości serwera usług terminalowych Konfigurowanie funkcji przekierowywania drukarek w usługach terminalowych Zadanie: Instalowanie i konfigurowanie serwera licencji Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Wybieranie strategii licencjonowania usług terminalowych Scenariusz przykładowy 2: Rozwiązywanie problemów z instalacją usług terminalowych Proponowane zadania praktyczne WdraŜanie farmy serwerów terminali Oglądanie prezentacji Test ćwiczeniowy Konfigurowanie i zarządzanie infrastrukturą usług terminalowych Zanim zaczniemy Lekcja 1: Konfigurowanie i zarządzanie klientami usług terminalowych Konfigurowanie ustawień klienta usług terminalowych Konfigurowanie profili uŝytkowników dla usług terminalowych Zarządzanie połączeniami uŝytkowników usług terminalowych Zarządzanie zasobami w sesjach klientów Zadanie: Zarządzanie połączeniami klientów Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

4 Lekcja 2: WdraŜanie funkcji Terminal Services Gateway (Brama usług terminalowych) Przegląd funkcji Terminal Services Gateway (Brama usług terminalowych) Instalowanie i konfigurowanie serwera TS Gateway Zadani: Instalowanie i konfigurowanie TS Gateway Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Publikowanie aplikacji przy uŝyciu TS RemoteApp Przegląd funkcji TS RemoteApp Konfigurowanie serwera do obsługi programów RemoteApp Dodawanie programów do publikacji w programie TS RemoteApp Manager (MenedŜer funkcji RemoteApp usług terminalowych) WdraŜanie programu trybu RemoteApp poprzez TS Web Access (Dostęp w sieci Web do usług terminalowych) Tworzenie pliku RDP do dystrybucji programu trybu RemoteApp Tworzenie pakietu instalatora systemu Windows do dystrybucji programu trybu RemoteApp Zadanie: Publikowanie aplikacji przy uŝyciu konsoli TS RemoteApp Manager (MenedŜer funkcji RemoteApp usług terminalowych) Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Zarządzanie sesjami usług terminalowych. 233 Scenariusz przykładowy 2: Publikowanie aplikacji Proponowane zadania praktyczne WdraŜanie infrastruktury usług terminalowych Oglądanie prezentacji 235 Wykonanie laboratorium wirtualnego Test ćwiczeniowy Instalowanie i konfigurowanie aplikacji 237 Lekcja 1: Instalowanie roli Web Server (IIS) (Serwer sieci Web (IIS)) Zabezpieczenia serwera 239 Istota składników i opcji IIS Istota roli Application Server (Serwer aplikacji) Istota usług roli IIS Instalowanie roli Web Server (IIS) (Serwer sieci Web (IIS)) UŜywanie Windows System Resource Manager (MenedŜer zasobów systemu Windows) Zadanie: Instalowanie i sprawdzanie roli Web Server (IIS) Role (Serwer sieci Web (IIS)) Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

5 Lekcja 2: Konfigurowanie usług IIS Praca z narzędziami do zarządzania IIS Tworzenie i konfigurowanie witryn 270 Istota aplikacji 276 Praca z pulami aplikacji Praca z katalogami wirtualnymi UŜywanie zarządzania z wiersza polecenia Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi serwera 287 Migracja z IIS Zadanie: Konfigurowanie i zarządzanie ustawieniami IIS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Administrowanie serwerem WWW w IIS Scenariusz przykładowy 2: Zarządzanie wieloma witrynami 303 Proponowane zadania praktyczne Zarządzanie aplikacjami 304 Test ćwiczeniowy Zarządzanie zabezpieczeniami serwera 305 Zanim zaczniemy Lekcja 1: Konfigurowanie zabezpieczeń IIS Istota kont zabezpieczeń IIS Zarządzanie uprawnieniami do systemu plików Konfigurowanie funkcji administracyjnych IIS Zarządzanie obsługą Ŝądań Zadanie: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń IIS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Kontrolowanie dostępu do usług 335 Zarządzanie uwierzytelnianiem IIS Zarządzanie regułami autoryzacji URL Konfigurowanie certyfikatów serwera Konfigurowanie ograniczeń adresów IP i domen Konfigurowanie poziomów zaufania platformy.net Zadanie: Zabezpieczanie serwerów WWW i zawartości 364 Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Konfigurowanie zdalnego zarządzania dla IIS369 Scenariusz przykładowy 2: Zwiększanie zabezpieczeń witryny 369

6 Proponowane zadania praktyczne Implementowanie zabezpieczeń serwera 370 Test ćwiczeniowy Konfigurowanie usług FTP i SMTP Zanim zaczniemy Lekcja 1: Konfigurowanie FTP Instalowanie usługi FTP Publishing Service (Usługa publikowania za pomocą protokołu FTP) Konfigurowanie witryn FTP przy uŝyciu konsoli IIS 6.0 Manager (MenedŜer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0) Instalowanie i zarządzanie FTP Zarządzanie witrynami FTP Zarządzanie zabezpieczeniami uŝytkowników FTP Konfigurowanie zabezpieczeń sieciowych FTP Zarządzanie ustawieniami witryny FTP Korzystanie z oprogramowania klienta FTP Zadanie: Konfigurowanie i testowanie FTP Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie SMTP Instalowanie funkcji SMTP Server (Serwer SMTP) Konfigurowanie usług SMTP Monitorowanie serwerów wirtualnych SMTP Korzystanie z serwera wirtualnego SMTP Zadanie: Konfigurowanie i testowanie usług SMTP Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Implementowanie bezpiecznej witryny FTP Scenariusz przykładowy 2: Konfigurowanie serwera wirtualnego SMTP Proponowane zadania praktyczne Praca z usługami FTP i SMTP Test ćwiczeniowy Konfigurowanie usług Windows Media Services Zanim zaczniemy Lekcja 1: Konfigurowanie usług Windows Media Services Usługi Media Services Instalowanie usług Streaming Media Services (Usługi multimediów strumieniowych) Korzystanie z narzędzi zarządzających usługami Windows Media Services439

7 Zarządzanie punktami publikacji Konfigurowanie ustawień źródeł Tworzenie anonsów Konfigurowanie właściwości punktu publikacji Zarządzanie ustawieniami reklam Konfigurowanie zabezpieczeń dla usług Windows Media Services Włączanie funkcji pamięci podręcznej/serwera proxy Ochrona multimediów przy uŝyciu DRM Zadanie: Konfigurowanie roli serwera Windows Media Services Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Ochrona strumieniowej zawartości multimedialnej Scenariusz przykładowy 2: Poprawianie wydajności i skalowalności usług Windows Media Services Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie usług Windows Media Services Test ćwiczeniowy Konfigurowanie usług Windows SharePoint Services Zanim zaczniemy Lekcja 1: Konfigurowanie i zarządzanie usługami Windows SharePoint Services Zrozumienie usług Windows SharePoint Services Zrozumienie opcji wdraŝania usług WSS Sprawdzanie instalacji usług WSS Korzytanie z witryny SharePoint Central Administration (Administracja centralna) Zarządzanie ustawieniami operacji SharePoint Zrozumienie wykonywania i przywracania kopii zapasowych dla usług WSS WdraŜanie i konfigurowanie witryn SharePoint Zarządzanie aplikacjami 516 Instalowanie szablonów aplikacji Zadanie: Konfigurowanie i zarządzanie usługami Windows SharePoint Services Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe

8 Scenariusz przykładowy 1: WdraŜanie usług Windows SharePoint Services Scenariusz przykładowy 2: Zarządzanie usługami Windows SharePoint Services Proponowane zadania praktyczne Implementowanie i zarządzanie usługami Windows SharePoint Services531 Test ćwiczeniowy Odpowiedzi Słowniczek Dodatek: WdraŜanie systemu Windows Server Indeks

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Lp. Nazwa 3 Administracja systemem Windows Serwer 2012 5 dni 5 1.1 WdraŜanie infrastruktury Group Policy

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK

zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK Aneks do WSO... punkt... zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK Ilość godz: 360 (12 godz. tyg.) Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo