Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników"

Transkrypt

1 Instytut Technk Ceplnej Poltechnk Śląskej Analza temodynamczna ożebowanego wymennka cepła z neównomenym dopływem czynnków mg nż. Robet Pątek pomoto: pof. Jan Składzeń

2 Plan pezentacj Wstęp Cel, teza zakes pacy Analza numeyczna pocesów wymany cepła w powtazalnym fagmence ożebowanego wymennka cecz-powetze Analza empyczna ozkładu pędkośc stumena powetza dopływającego do chłodncy Model matematyczny pocesu wymany cepła w kzyżowopądowym ożebowanym wymennku cepła Pzykładowe wynk oblczeń Wnosk uwag końcowe

3 Wstęp Modelowane wymennków cepła ma w ośodku glwckm bogatą tadycję sęgającą lat 5-tych XX weku: W. Około-ułak (teoa tójczynnkowych ekupeatoów konwekcyjnych), J. Szagut, E. ostowsk, J. ozoł, J. Składzeń, M. Hanuszkewcz-Dapała Stan wedzy o badana dotyczące wymennków z ozwnętą powezchną powadzl m.n. W.M. ays, A.L. London, R.. Shah, F.E.M. Saboya, E.M. Spaow, T. Schmdt, A.E. Begles, F.C. McQuston, R.M. Manglk, C.C. Wang, C.T. Chang. o aktualne na śwece powadzone są badana ekspeymentalnonumeyczne dotyczące pzede wszystkm czynnków chłodnczych (pocesy ze zmaną fazy) oaz złożonych konstukcj o aktualne w kaju modelowanem ożebowanych (lamelowych) wymennków cepła zajmował sę w swojej pacy doktoskej D. Tale

4 Ożebowane wymennk cepła o są powszechne stosowane w takch banżach jak motoyzacja, chłodnctwo, klmatyzacja w celu popawy waunków wymany cepła po stone gazu o są zalczane do klasy wymennków o zwatej konstukcj (compact heat exchanges)

5 Cel teza pacy Celem pacy jest analza ceplna okeślonej klasy złożonych wymennków cepła, ze szczególnym uwzględnenem neównomenośc dopływu stumena powetza, oaz pzepowadzene badań ekspeymentalnych numeyczno-oblczenowych dla pzykładowego, typowego wymennka. Celem cząstkowym pacy było m.n. wykonane pomaów typowych ozkładów pędkośc powetza w pzekoju dolotowym wymennka na specjalne zapojektowanym zbudowanym stanowsku badawczym. Teza pacy W pzypadku chłodncy powetznej z wentylatoowym nadmuchem powetza dopływ powetza do wymennka może być badzo neównomeny co powoduje, że w nektóych pzekojach wymennka paktyczne ne występuje pzepływ cepła. Istnene neównomenego dopływu powetza jednak w newelkm stopnu wpływa na całkowty stumeń pzekazywanego cepła pzy zadanych, okeślonych watoścach stumen substancjalnych czynnków.

6 Zakes pacy dentyfkacja numeyczna konwekcyjnego współczynnka pzejmowana cepła po stone powetza dla powtazalnego fagmentu ożebowanego wymennka cepła zapojektowane zbudowane stanowska badawczego do pomaów ozkładów stumena dopływającego powetza oaz pzepowadzene pomaów na tymże stanowsku opacowane modelu matematycznego pocesów wymany cepła w ozważanej klase wymennków z uwzględnenem neównomenośc dopływu czynnków wykonane welowaantowych oblczeń dla konketnego, pzykładowego, epezentatywnego wymennka cepła

7 Analza numeyczna pocesów wymany cepła w powtazalnym fagmence wymennka cecz-powetze Celem analzy jest dentyfkacja konwekcyjnego współczynnka pzejmowana cepła po stone powetza Metoda o wykozystane najczęścej cytowanych ównań kytealnych dotyczących powezchn ożebowanych do wyznaczena współczynnka pzejmowana cepła a dla pzykładowego wymennka o sfomułowane modelu numeycznego powtazalnego fagmentu ozważanego wymennka pzepowadzene oblczeń z wykozystanem kodu FLUENT w celu weyfkacj wynków wcześnejszych oblczeń

8 Rozpatywana geometa

9 7, 5 mm 9 mm 8, 5 mm 4 mm, 3 mm, mm

10 Oblczena współczynnka α dla chłodncy ożebowanej w opacu o zależnośc empyczne o Nosa Spoffoda Nu, Re o Schmdta Nu,3 Re o Bemana o Bgsa Younga o Paketa P,65 Nu,5 Re Nu,34 Re Nu,6 Re 3 P,633,68,6 P,333 P,333 S S,333 z s l A A e,375,,6 s g z A A G,3,5 z p S z wyma lnowy: zewnętzna śednca uk s - odstęp mędzy żebam l - wysokość żeba g z - gubość żeba A A e A A G a h a d s a d lg z ll d g d h z

11 o badana aysa Londona - wynk podano w postac gafcznej dla óżnych geomet dzena wymennka np. Lczba Stantona Chaakteystyczny wyma lnowy St c a w Nu Re P Nu Pe D e F 4 L S s z

12 wlot powetza t a = C, w a = m/s wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk wypływ powetza Wyznaczane współczynnka α popzez numeyczne ozwązane ównań pzepływu satka oblczenowa o tójwymaowa satka złożona z komóek sześcoścennych o tzy waanty gęstośc dysketyzacj t m =9 C α m =5 W/m podstawowe ównana o blans substancj o blans pędu (ównane Navea-Stokes a) o blans eneg o model tubulencj

13 wybó opsu tubulencj o pzepowadzono oblczena poównawcze dla jednego waantu satk oblczenowej (58tys. komóek) jednego zestawu waunków bzegowych (w a =m/s, t a = C) z wykozystanem óżnych, zamplementowanych w kodze FLUENT, lepkoścowych model tubulencj: standadowego modelu k-ε oaz jego zmodyfkowanych waantów RNG k-ε ealzable k-ε, jak ówneż jednego z najbadzej zaawansowanych - sedmoównanowego modelu tanspotu napężeń Reynoldsa. o do właścwych oblczeń zdecydowano wykozystać tzw. wykonywalny (ealzable) model k-ε. Główne jego zalety zauważone podczas wstępnych oblczeń to szybsza zbeżność wększa stablność ozwązana. Wynk były w tym pzypadku także badzej zblżone do ezultatów uzyskanych z modelu tanspotu napężeń Reynoldsa nż w pzypadku standadowego modelu k-ε. o óżnce w stosunku do standadowego modelu k-ε to: nowe sfomułowane ównana na pędkość dyssypacj ε naczej zdefnowana lepkość tubulentna

14 Pzykładowe wynk symulacj numeycznych satka 58 tys. komóek 93,5 tys. komóek model tubulencj k-ε wykonywalny model k-ε model tanspotu napężeń wykonywalny model k-ε model tanspotu napężeń T a, 39, 39,8 39,5 3,6 3,6 T z, 33,9 34, 36,5 37,9 39,3 T z+, 34,5 34,7 37, 38,4 39,8 α a, W/(m ) 37, 374,3 99,7 3, 83,, W/m 5678, 5577,6 574,5 566,6 4863, qz zwększene lczby komóek satk o ok. 6% powadz do otzymana mnejszych śednch watośc gęstośc stumen cepła o ok. 8%. ozbeżność wynków gęstośc stumena cepła dla ozpatywanych model tubulencj była na pozome %. yteum weyfkacj zbeżnośc ozwązana była zbeżność esduów (blans eneg: ząd 9, blans substancj: ząd 8) oaz zbeżność globalnego blansu eneg (nezgodność tego blansu dla każdego z waantów po wykonanu 45 teacj ne pzekaczała,5%).

15 o pzykładowy ozkład pędkośc powetza (w a = m/s, t a = C)

16 o pzykładowe pole tempeatuy powezchn zewnętznej żeba uk ( w a = m/s, t a = C )

17 współczynnk pzejmowana cepła a W/(m ) o konwekcyjny współczynnk pzejmowana cepła na podstawe wyznaczonych pola tempeatuy powetza nad żebem pola tempeatuy powezchn żeba uk ozkładu stumen cepła na powezchn żeba uk oblcza sę a a wg zależnośc: Wykes wspólczynnka pzejmowana cepła w funkcj pędkośc dolotowej powetza a a n A n q A n m T A Ta jv j j n m A V j j pędkość powetza w, m/s

18 współczynnk pzejmowana cepła a W/(m ) wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk Poównane watośc a otzymanych z modelu numeycznego oaz z zależnośc kytealnych 7 koelacja Bemana dla ogzewana powetza 65 koelacja Bemana dla chłodzena powetza model numeyczny 6 wynk badań aysa Londona koelacja Bgsa Younga 55 koelacja Nosa Spofoda koelacja Paketa 5 koelacja Schmdta 45 Wajand J., Tłokowe slnk spalnowe pędkość powetza w, m/s

19 ..75 względne ozbeżnośc watośc a pędkość powetza w, m/s

20 o o o o o Zastosowane óżnych koelacj empycznych ne powadz do uzyskana jednoznacznych watośc konwekcyjnego współczynnka pzejmowana cepła. Rozbeżnośc są zbyt duże by wynk wykozystywać w oblczenach nżyneskch. Istnały newelke óżnce w geomet ozpatywanego wymennka oaz wymennków będących pzedmotem badań ekspeymentalnych. Zewnętzna śednca uy ne wydaje sę być wymaem w głównej meze wpływającym na pzepływ dla wymennków gęsto ożebowanych. Ekspeyment numeyczny był wykonywany dla konketnej geomet z wykozystanem zmennych w szeokm zakese paametów dopływającego do elementu powetza. Zauważa sę elatywne wększe ozbeżnośc mędzy watoścam a otzymanym z FLUENTa oaz z ównań kytealnych dla małych watośc pędkośc powetza, co jest spowodowane bakem satysfakcjonującego opsu matematycznego pzepływów pzejścowych. o Zdecydowano w dalszej częśc pacy bazować na watoścach a otzymanym z symulacj numeycznych uznając, że CFD jest właścwą altenatywą dla dentyfkacj a (w pzypadku gdy bak jest wynków badań ekspeymentalnych) oaz ewentualnej weyfkacj óżnących sę mędzy sobą wynków ekspeymentu.

21 Analza empyczna ozkładu pędkośc powetza dopływającego do chłodncy Celem badań jest wyznaczene pzykładowych, typowych ozkładów pędkośc powetza w pzekoju dolotowym ożebowanego wymennka cepła w zadanej konfguacj (wentylatoowy nadmuch, postokątny kanał, dyfuzo). W amach pacy zapojektowano zbudowano stanowsko badawcze do pomaów pędkośc tempeatuy powetza o temoanemomet (czujnk jednowłóknowy z kompensacją tempeatuową), o pełna automatyzacja pomau (układ pozycjonowana sondy, steowane pomaem, ejestacja wynków). Na podstawe wynków badań okeślano neównomeność dopływu powetza do wymennka, któa była następne wykozystywana w symulacjach oblczenowych.

22 Stanowsko badawcze temoanemomet wentylato chłodnca kompute steujący dyfuzo sekcja fltów

23 Stanowsko badawcze czujnk pomaowy kompute steujący wyposażony w katę pomaową układ steowana uchem czujnka pomaowego dyfuzo wentylato kanał powetzny chłodnca ożebowana umeszczona w statywe satk wymuszające ozbce stug powetza

24 Y, mm Y, mm Wynk pomaów wstępnych 5 w, m/s ozkład pędkośc powetza w pzekoju wylotowym kanału (bak wymennka cepła) X, mm w/w max X, mm.

25 Y, mm Y, mm Wynk pomaów wstępnych 5 5 w, m/s X, mm.5. ozkład pędkośc powetza w pzekoju dolotowym chłodncy, gdy pzepływ powetza jest wymuszany pzez zanstalowany na chłodncy wentylato ssący 5 5 w/w max X, mm.

26 Wynk pomaów Właścwe see pomaowe pzepowadzono z wykozystanem tej samej, neównomenej satk pomaowej złożonej z 583 punktów. W każdym punkce wykonywano poma w czase,3 lub,4 s powtazając go odpowedno 5 lub 4 azy Wykonano następujące pomay: Satka pomaowa oaz tajektoa uchu czujnka pzed chłodncą dla tzech wydajnośc wentylatoa za chłodncą dla tzech wydajnośc wentylatoa pzed chłodncą dla maksymalnej wydajnośc wentylatoa z wykozystanem óżnych konfguacj satek fltujących

27 Y, mm Y, mm wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk pzykładowy ozkład pędkośc powetza pzed chłodncą w, m/s X, mm w/w max X, mm

28 Y, mm Y, mm wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk pzykładowy ozkład pędkośc powetza za chłodncą w, m/s X, mm w/w max X, mm

29 Y, mm Y, mm wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk pzykładowy ozkład pędkośc powetza pzed chłodncą uzyskany z wykozystanem satek ozbjających stugę powetza w, m/s X, mm w/w max X, mm

30 Uzyskane wynk pomaów w pzekoju dolotowym wymennka cechują sę pewną asymetą (pzesunęcem max watośc pędkośc w keunku początku wymennka). ształt uzyskanego poflu pędkośc wykazuje pewne podobeństwo. Zabuzene pzepływu spowodowane obecnoścą wymennka unemożlwa popawne wykonane pomaów pędkośc za wymennkem pzy użycu pojedynczego czujnka temoanemometycznego, gdyż ne jest spełnony waunek znajomośc keunku zwotu wektoa pędkośc. Zmezone ozkłady pędkośc można jednak uznać za dość ównomene. Z tego powodu do późnejszych oblczeń pzyjmowano następujące hpotezy: o wyównane ozkładu pędkośc następuje tuż za wymennkem, o wyównane ozkładu pędkośc następuje w takce pzepływu powetza pzez wymennk. Na podstawe pzepowadzonych badań tudno okeślć, w jak sposób obecność gęstych satek fltujących wpływa na postać pzepływu. Ze względu jednak na duże opoy pzepływu w samym wymennku stosowane fltów jest necelowe a wynk dodatkowych pomaów zapezentowano tu jedyne w celach poządkowych.

31 Model matematyczny ożebowanego wymennka cepła Założena upaszczające wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk w wymennku panuje stan ustalony, w wymennku ne występują wewnętzne źódła cepła, ne uwzględna sę stat cepła z wymennka do otoczena, ne uwzględna sę pzepływu cepła na dodze pomenowana, cepło pzekazywane jest w keunku nomalnym do pzegód, powezchnę czołową żeba taktuje sę jako zolowaną ceplne, pzepływ płynów jest jednowymaowy, ne uwzględna sę zman eneg knetycznej potencjalnej czynnków, żebo zeczywste zastępuje sę żebem okągłym lub płasko-owalnym o tej samej powezchn ne występuje opó kontaktowy na powezchn styku żeba uk W modelu założono ponadto: dopływ powetza do wymennka jest neównomeny, ozpływ ceczy na poszczególne uk wymennka może być neównomeny, własnośc fzyczne płynów współczynnk pzejmowana cepła są zależne od tempeatuy, wewnątz uek może występować osad, żebo uka mogą być wykonane z óżnych mateałów.

32 Wymennk modelowy Z Y dy dg c p T T y dy cecz powetze dg cp T dg c p T T dx x Y powetze cecz dz dx X Z X dg cp T ównana blansu eneg dq T T dg c dx dg cp dy at m T x y p ds

33 Wyznaczane ozkładu tempeatuy żeba uk w powtazalnym fagmence wymennka = n = c a c c g h g z = a a a Podzał óżncowy elementanego fagmentu wymennka modelowego

34 Układ ównań blansowych (MBE) W postac ogólnej blans eneg dla dowolnego elementu óżncowego można zapsać: gdze: T a śedna tempeatua powetza omywającego elementany fagment wymennka T c śedna tempeatua ceczy płynącej elementanym fagmentem uk T poszukwana tempeatua -tego elementu óżncowego wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk c,4 a,3,, T U T U U T T U T,4 3...,3 3..., 3..., 3...,4,3,, n a n z n z n c g c g c U a 4,4, 4,4 4 3,3,,,,3, 4 c g g g c g g g c c g g h g c g h c g h c g g h g cg h z z c z z z c z a z n a a a

35 W postac macezowej otzymuje sę Macez współczynnków układu ównań jest macezą tójpzekątnową, w któej watość elementów na głównej pzekątnej wynos a pozostałe nezeowe elementy są ujemne. Układ ównań ozwązywano metodą elmnacj Gaussa. Po wyznaczenu pola tempeatuy żeba śedną tempeatuę T m oblczano wg wzou: gdze pzez S oznaczono powezchnę zewnętzną -tego elementu óżncowego żeba. c n a n n c a c a c a n T T U T T U T T U T T U T T T T U U U U,4,3 3,4 3,3 3,4,3,4, ,,,, z z m g h c S g h c T S T T wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk

36 pocedua teacyjna Wyznaczene elementanych stumen cepła oaz zmany tempeatu czynnków wymaga zastosowana poceduy teacyjnej. Jest ona ealzowana w następujący sposób: o dla wstępne założonego pzyostu tempeatuy powetza oblczane są współczynnk pzejmowana cepła dla ceczy powetza o oblczana jest śedna tempeatua powezchn żeba uk T m o wyznaczane są stumene cepła ozpaszanego z zewnętznej powezchn uk żeba oaz pzejmowanego pzez omywające element powetze o jeżel óżnca powyższych stumen cepła jest wększa nż zadana dokładność oblczeń ponowne zakładany jest pzyost tempeatuy powetza w opacu o zależność T a A w Q (Q stumeń cepła oddawany pze cecz, A pole pzekoju wlotowego elementanego fagmentu po stone powetza, w pędkość powetza, ρ gęstość powetza, c p cepło właścwe pzy stałym cśnenu dla powetza) c p Oblczena są wykonywane sekwencyjne, dla każdego elementu wymennka, w kolejnośc odpowadającej pzepływow jednego z czynnków.

37 Wybane wynk oblczeń Oblczena wydajnośc ceplnej pzykładowej chłodncy samochodowej pzepowadzono dla o o o o o o o o ównomenego dopływu powetza ceczy óżnych ozkładów neównomenośc dopływu powetza óżnych stumen dopływającego powetza óżnych stumen dopływającej ceczy klku założonych ozkładów neównomenośc dopływu ceczy óżnych gubośc żeba óżnych mateałów wykonana wymennka tzech óżnych długośc (powezchn wymany cepła) wymennka

38 Pzykładowy ożebowany wymennk cepła cecz - powetze Standadowy wymennk o jest wykonany z alumnum o λ = W/(m ), o składa sę z 3 u okągłych o d /d = 7,5/8,5 mm, ozmeszczonych w dwu zędach, jedna za dugą oaz wyposażonych w 38 płaskch płyt o gubośc g z =, mm stanowących żeba, co daje 4 elementanych fagmentów. o stumeń ceczy (wody) założono na pozome,8 kg/s, co odpowada pędkośc dolotowej w d =,6 m/s. Tempeatua dolotowa ceczy wynos t d = 85 C. o zasadncze oblczena pzepowadzano dla dwóch watośc stumena powetza:,7 kg/s oaz,4 kg/s, co odpowada śednm watoścom pędkośc dolotowej na pozome w d = m/s. Tempeatua dolotowa powetza wynosła t d = C.

39 z, mm wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk z, mm z, mm Oznaczena wybanych ozkładów neównomenośc dopływu powetza ozkład A zmezony w pzekoju dolotowym wymennka ozkład B zmezony w pzekoju wylotowym pustego kanału 5 5 ozkład C zmezony pzy pacującym wentylatoze ssącym 3 4 x, mm 5 5 w w max x, mm x, mm

40 moc ceplna Q, kw wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk Moc ceplna chłodncy pzy ównomenym dopływe powetza dla óżnych watośc jego stumena ,4 39, 4,53 3 8,6,85,7,4,55 masowy stumeń powetza G a, kg/ s

41 moc ceplna Q, kw wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk Moc ceplna chłodncy pzy ównomenym dopływe powetza dla óżnych watośc stumena ceczy 5 4 4,5 4,96 37,87 34,88 3,64,8,,3 masowy stumeń ceczy G c, kg/ s

42 z, m z, mm wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk z, m Rozkłady stumen cepła dla poszczególnych elementanych fagmentów wymennka a) b) Q W/el. c) x, mm w w max x, m d) a) ozkład pędkośc dolotowej x, m powetza b) pewszy ząd u c) dug ząd u d) dug ząd u pzy założenu, że nastąpło wyównane poflu pędkośc powetza za I zędem u x, m.

43 z, m z, mm wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk z, m Rozkłady stumen cepła dla poszczególnych elementanych fagmentów wymennka a) b) Q W/el. c) w w max x, mm x, m d) x, m a) ozkład pędkośc dolotowej powetza b) pewszy ząd u c) dug ząd u d) dug ząd u pzy założenu, że nastąpło wyównane poflu pędkośc powetza za I zędem u x, m.

44 z, m z, mm wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk z, m Rozkłady stumen cepła dla poszczególnych elementanych fagmentów wymennka a) b) Q W/el c) w w max x, mm x, m d) x, m a) ozkład pędkośc dolotowej powetza b) pewszy ząd u c) dug ząd u d) dug ząd u pzy założenu, że nastąpło wyównane poflu pędkośc powetza za I zędem u x, m.

45 moc ceplna Q, kw wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk Wpływ neównomenośc dopływu powetza na wydajność ceplną wymennka 4 39, 37,87 36,7 35,33 3-3,% -6,% -9,7% ównomeny ozkł ad A ozkł ad B ozkł ad C wykesy spoządzono dla G a =,4 kg/s G c =,8 kg/s

46 ównomeny ozkład A wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk Wynk symulacj dla óżnych gubośc żeba ozkład stumena powetza gubość żeba wydajność ceplna zastępczy współczynnk pzenkana cepła śedna tempeatua zewn. powezchn żeba uk pocentowa zmana wydajnośc g z, mm Q, kw k l, W/(m ) t w, C Q / Q,,6 34,4 45,5 43,3 -,99%, 39, 53,8 46,4,4 4,53 6,4 48,4 8,75%,36 44,9 63,5 49,,74%,48 45, 65,6 49, 5,38%,6 45,96 67,4 49, 7,5%,6 33,4 44,8 44,4 -,79%, 37,87 5,9 47,5,4 4,3 59, 49,4 8,6%,36 4,6 6,3 5,,55%,48 43,6 64,4 5, 5,5%,6 44,4 66, 5, 7,6%

47 k l, W/(m ) wstęp * dentyfkacja α * badana ekspeymentalne * model matematyczny * wynk oblczeń * wnosk wydajność ceplna Q, kw Oznaczena: k l Q gubość żeba, mm 34. Wynk uwdacznają duży wpływ opou pzewodzena cepła pzez żebo w całkowtym opoze ceplnym. Zwększane gubośc żeba pocąga za sobą jednak wzost opoów pzepływu oaz wzost masy wymennka.

48 Uwag końcowe wnosk W pacy sfomułowano model óżncowy ożebowanego wymennka cepła wykozystując ekspeyment numeyczny do dentyfkacj konwekcyjnego współczynnka pzejmowana cepła po stone powetza oaz ezultaty badań ekspeymentalnych do okeślena neównomenośc dopływu powetza do poszczególnych elementów wymennka. W wynku pzepowadzena welowaantowych oblczeń pzykładowego wymennka stwedzono m.n. że: w wększośc pzypadków typowy neównomeny ozkład pędkośc dopływającego powetza powoduje jedyne neznaczne obnżene całkowtego stumena cepła pzekazywanego w wymennku. Dla analzowanego w pacy wymennka, pzy okeślonych stumenach substancjalnych czynnków, spadek mocy ceplnej był na pozome 3%,

49 badzej nekozystna, także ze względów pzepływowych, jest sytuacja wększej neównomenośc napływu powetza, gdy pzepływ koncentuje sę jedyne w częśc obszau oboczego wymennka. Wynk pzykładowych oblczeń wykazały spadek mocy ceplnej na pozome % w stosunku do pzypadku z ównomenym dopływem powetza, oblczena konwekcyjnego współczynnka pzejmowana cepła dla złożonych geomet spawają duże poblemy. Tudność spawa odnalezene zależnośc empycznej odpowadającej dokładne paametom ozważanej geomet. Stosowane óżnych, powszechne cytowanych, ównań kytealnych powadz często do otzymana badzo ozbeżnych watośc konwekcyjnego współczynnka pzejmowana cepła,

50 wykozystane numeycznej mechank płynów pozwala uzyskać pełne nfomacje o polu pędkośc, cśneń tempeatu dla ozważanego obektu. Może to posłużyć do weyfkacj wybou właścwej zależnośc empycznej bądź też, w pzypadku dużych nezgodnośc otzymanych wynków, do dentyfkacj współczynnka pzejmowana cepła dla specyfcznej geomet w opacu o wynk zaplanowanej symulacj numeycznej, co zostało ówneż wykozystane w nnejszej pacy, watośc współczynnka pzejmowana cepła po stone powetza otzymane z symulacj numeycznych są wyższe nż otzymane z wększośc ównań kytealnych, co może wynkać z faktu założena doskonałego kontaktu mędzy żebem a uka oaz z neuwzględnana dodatkowych opoów ceplnych wynkających np. z zaneczyszczena powezchn żeba. Zauważono także tendencję, że waz z zagęszczanem satk oblczenowej wyboem badzej zaawansowanych opsów tubulencj otzymywano nższe watośc stumena cepła,

51 pzy mnejszych pędkoścach powetza ozbeżnośc watośc konwekcyjnego współczynnka pzejmowana cepła otzymanego z ównań kytealnych z ekspeymentu numeycznego są elatywne wększe. Wynka to z tudnośc modelowana pzepływów pzejścowych z neozwnętą w pełn tubulencją, zapojektowane wybudowane stanowsko badawcze umożlwło wyznaczene chaakteystycznych ozkładów pędkośc powetza w pzekoju dolotowym ożebowanego wymennka cepła. ształt uzyskanego z welokotne powtazanych pomaów poflu pędkośc powetza w pzekoju dolotowym wymennka wykazuje pewne podobeństwo, w tym cechuje sę pewną asymetą. Zmezone maksymalne watośc pędkośc powetza występowały ne w os wymennka, lecz były pzesunęte w keunku początku wymennka,

52 zastosowana metoda pomaowa ne pozwala na popawne wykonane pomaów ozkładów pędkośc powetza za wymennkem, gdyż ne jest spełnony waunek znajomośc keunku zwotu wektoa pędkośc, sfomułowany model óżncowy wymennka opaty na nm kod HEWES umożlwa oblczena wydajnośc ceplnej ozkładów tempeatu czynnków kzyżowopądowego wymennka cecz powetze z żebam w postac płaskch płyt z uwzględnenem neównomenego dopływu czynnków, zakładana neównomeność ozpływu ceczy na poszczególne uk wymennka w ozważanym zakese (±5% watośc śednej) paktyczne ne wpływa na wydajność ceplną wymennka, duża zwatość konstukcj wymusza dużą gęstość użebowana wymennka, co pocąga za sobą stosowane żebe o małej gubośc. W wynku tego odnotowano stotny wpływ opou pzewodzena cepła pzez żebo w całkowtym współczynnku pzenkana cepła

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo

Wykład 15 Elektrostatyka

Wykład 15 Elektrostatyka Wykład 5 Elektostatyka Obecne wadome są cztey fundamentalne oddzaływana: slne, elektomagnetyczne, słabe gawtacyjne. Slne słabe oddzaływana odgywają decydującą ole w budowe jąde atomowych cząstek elementanych.

Bardziej szczegółowo

NADZOROWANIE DRGAŃ UKŁADÓW NOŚNYCH ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z ZASTOSOWANIEM STEROWANIA OPTYMALNEGO PRZY ENERGETYCZNYM WSKAŹNIKU JAKOŚCI

NADZOROWANIE DRGAŃ UKŁADÓW NOŚNYCH ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z ZASTOSOWANIEM STEROWANIA OPTYMALNEGO PRZY ENERGETYCZNYM WSKAŹNIKU JAKOŚCI POIECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Kateda Mechank Wytzymałośc Mateałów KRZYSZOF JASIŃSKI NADZOROWANIE DRGAŃ UKŁADÓW NOŚNYCH ROBOÓW PRZEMYSŁOWYCH Z ZASOSOWANIEM SEROWANIA OPYMANEGO PRZY ENERGEYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów Fzyka, technologa oaz modelowane wzostu kyształów Stansław Kukowsk Mchał Leszczyńsk Instytut Wysokch Cśneń PAN 0-4 Waszawa, ul Sokołowska 9/37 tel: 88 80 44 e-mal: stach@unpess.waw.pl, mke@unpess.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym 1.Wpowadzenie Wyznaczanie pofilu pędkości płynu w uociągu o pzekoju kołowym Dla ustalonego, jednokieunkowego i uwastwionego pzepływu pzez uę o pzekoju kołowym ównanie Naviea-Stokesa upaszcza się do postaci

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wykład: praca siły, pojęcie energii potencjalnej. Zasada zachowania energii.

Wykład: praca siły, pojęcie energii potencjalnej. Zasada zachowania energii. Wykład: paca siły, pojęcie enegii potencjalnej. Zasada zachowania enegii. Uwaga: Obazki w tym steszczeniu znajdują się stonie www: http://www.whfeeman.com/tiple/content /instucto/inde.htm Pytanie: Co to

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD NORMALNY. 2. Opis układu pomiarowego. Ćwiczenie może być realizowane za pomocą trzech wariantów zestawów pomiarowych: A, B i C.

ROZKŁAD NORMALNY. 2. Opis układu pomiarowego. Ćwiczenie może być realizowane za pomocą trzech wariantów zestawów pomiarowych: A, B i C. ĆWICZENIE 1 Opacowane statystyczne wynków ROZKŁAD NORMALNY 1. Ops teoetyczny do ćwczena zameszczony jest na stone www.wtc.wat.edu.pl w dzale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZENIA LABORATORYJNE (Wstęp do teo pomaów).

Bardziej szczegółowo

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna negia kinetyczna i paca. negia potencjalna Wykład 4 Wocław Univesity of Technology 1 NRGIA KINTYCZNA I PRACA 5.XI.011 Paca Kto wykonał większą pacę? Hossein Rezazadeh Olimpiada w Atenach 004 WR Podzut

Bardziej szczegółowo

Ocena precyzji badań międzylaboratoryjnych metodą odporną "S-algorytm"

Ocena precyzji badań międzylaboratoryjnych metodą odporną S-algorytm Eugen T.VOLODARSKY, Zygmunt L.WARSZA Naodowy Unwesytet Technczny Ukany -Poltechnka Kowska (), Pzemysłowy Instytut Automatyk Pomaów (PIAP) Waszawa () do:.599/48.5..4 Ocena pecyz badań mędzylaboatoynych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE MODELU EKONOMETRYCZNEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1

MIEJSCE MODELU EKONOMETRYCZNEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1 Jacek Zyga Poltechnka Lubelska MIEJSCE MODELU EKONOMETRYCZNEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1 Wpowadzene Punktem wyjśca pzepowadzonych ozważań jest teza wysunęta w publkacj R. Pawlukowcza 2, w któej auto sugeuje

Bardziej szczegółowo

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych Michał Benad Pietzak * Ocena siły oddziaływania pocesów objaśniających dla modeli pzestzennych Wstęp Ekonomiczne analizy pzestzenne są ważnym kieunkiem ozwoju ekonometii pzestzennej Wynika to z faktu,

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNE W CIELE STAŁYM Anaizowane są skutki pzepływu pądu pzemiennego o natężeniu I pzez pzewodnik okągły o pomieniu. Pzyęto wstępne założenia upaszcząace: - kształt pądu est sinusoidany,

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Ilościowe określenia składu roztworów strona II. Obliczenia podczas sporządzania roztworów

Spis treści I. Ilościowe określenia składu roztworów strona II. Obliczenia podczas sporządzania roztworów Sps teśc I. Iloścowe okeślena składu oztwoów stona Ułaek wagowy (asowy ocent wagowy (asowy ocent objętoścowy Ułaek olowy 3 ocent olowy 3 Stężene olowe 3 Stężene pocentowe 3 Stężene noalne 4 Stężene olane

Bardziej szczegółowo

Praca i energia. x jest. x i W Y K Ł A D 5. 6-1 Praca i energia kinetyczna. Ruch jednowymiarowy pod działaniem stałych sił.

Praca i energia. x jest. x i W Y K Ł A D 5. 6-1 Praca i energia kinetyczna. Ruch jednowymiarowy pod działaniem stałych sił. ykład z fzyk. Pot Pomykewcz 40 Y K Ł A D 5 Pa enega. Pa enega odgywają waŝną olę zaówno w fzyce jak w codzennym Ŝycu. fzyce ła wykonuje konketną pacę, jeŝel dzała ona na pzedmot ma kładową wzdłuŝ pzemezczena

Bardziej szczegółowo

II.6. Wahadło proste.

II.6. Wahadło proste. II.6. Wahadło poste. Pzez wahadło poste ozumiemy uch oscylacyjny punktu mateialnego o masie m po dolnym łuku okęgu o pomieniu, w stałym polu gawitacyjnym g = constant. Fig. II.6.1. ozkład wektoa g pzyśpieszenia

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO LABORATORIUM ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO Opacował: d inŝ. Aleksande Patyk 1.Cel i zakes ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, właściwościami

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA. Ops teoretyczny do ćwczena zameszczony jest na strone www.wtc.wat.edu.pl w dzale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZENIA LABORATORYJNE.. Ops układu pomarowego

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne mierniki ryzyka

Tradycyjne mierniki ryzyka Tadycyjne mieniki yzyka Pzykład 1. Ryzyko w pzypadku potfela inwestycyjnego Dwie inwestycje mają następujące stopy zwotu, zależne od sytuacji gospodaczej: Sytuacja Pawdopodobieństwo R R Recesja 0, 9,0%

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POITEHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki ABORATORIUM PODSTAW EEKTROTEHNIKI, EEKTRONIKI I MIERNITWA ĆWIZENIE 7 Pojemność złącza p-n POJĘIA I MODEE potzebne do zozumienia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POJEMNOŚCI KONDENSATORA PRACY JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Z POMOCNICZYM UZWOJENIEM KONDENSATOROWYM NA PROCES ROZRUCHU

WPŁYW POJEMNOŚCI KONDENSATORA PRACY JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Z POMOCNICZYM UZWOJENIEM KONDENSATOROWYM NA PROCES ROZRUCHU Pace Nakowe Instytt Maszyn, Napędów Pomaów Elektycznych N 63 Poltechnk Wocławskej N 63 Stda Mateały N 29 2009 Kzysztof MAKOWSKI*, Macn WIK* mkoslnk, jednofazowe, ndkcyjne, kondensatoowe, modelowane obwodowe,

Bardziej szczegółowo

Zależność natężenia oświetlenia od odległości

Zależność natężenia oświetlenia od odległości Zależność natężenia oświetlenia CELE Badanie zależności natężenia oświetlenia powiezchni wytwazanego pzez żaówkę od niej. Uzyskane dane są analizowane w kategoiach paw fotometii (tzw. pawa odwotnych kwadatów

Bardziej szczegółowo

Ruch punktu materialnego

Ruch punktu materialnego WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka - infomatyka Ruch punktu mateialnego Elżbieta Kawecka

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA Nekedy zachodz koneczność zany okesu kapt. z ównoczesny zachowane efektów opocentowane. Dzeje sę tak w nektóych zagadnenach ateatyk fnansowej np.

Bardziej szczegółowo

16. Pole magnetyczne, indukcja. Wybór i opracowanie Marek Chmielewski

16. Pole magnetyczne, indukcja. Wybór i opracowanie Marek Chmielewski 6. Poe magnetczne, nukcja Wbó opacowane Maek meewsk 6.. Znaeźć nukcje poa magnetcznego w oegłośc o neskończone ługego pzewonka wacowego o pomenu pzekoju popzecznego a w któm płne pą I. 6.. Wznaczć nukcję

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne Rozdział 5 Pole magnetyczne 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki i pzewodniki z pądem 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne W obecnym ozdziale ozpatzymy niektóe zagadnienia magnetostatyki. Magnetostatyką

Bardziej szczegółowo

ι umieszczono ladunek q < 0, który może sie ι swobodnie poruszać. Czy środek okregu ι jest dla tego ladunku po lożeniem równowagi trwa lej?

ι umieszczono ladunek q < 0, który może sie ι swobodnie poruszać. Czy środek okregu ι jest dla tego ladunku po lożeniem równowagi trwa lej? ozwiazania zadań z zestawu n 7 Zadanie Okag o pomieniu jest na ladowany ze sta l a gestości a liniowa λ > 0 W śodku okegu umieszczono ladunek q < 0, któy może sie swobodnie pouszać Czy śodek okegu jest

Bardziej szczegółowo

Źródła pola magnetycznego

Źródła pola magnetycznego Pole magnetyczne Źódła pola magnetycznego Cząstki elementane takie jak np. elektony posiadają własne pole magnetyczne, któe jest podstawową cechą tych cząstek tak jak q czy m. Pouszający się ładunek elektyczny

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NSTRKJA DO ĆWZENA Temat: Rezonans w obwodach elektycznych el ćwiczenia elem ćwiczenia jest doświadczalne spawdzenie podstawowych właściwości szeegowych i ównoległych ezonansowych obwodów elektycznych.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

MODEL MATEMATYCZNY STATKU CYBERSHIP II

MODEL MATEMATYCZNY STATKU CYBERSHIP II Mosław Tomea Akadema Moska w Gdyn MODEL MATEMATCZ STATKU CBERSHIP II W lteatze tdno jest znaleźć dobe nelnowe modele matematyczne dynamk statk zaweające watośc nmeyczne, któe można byłoby wykozystać zaówno

Bardziej szczegółowo

REZONATORY DIELEKTRYCZNE

REZONATORY DIELEKTRYCZNE REZONATORY DIELEKTRYCZNE Rezonato dielektyczny twozy małostatny, niemetalizowany dielektyk o dużej pzenikalności elektycznej ( > 0) i dobej stabilności tempeatuowej, zwykle w kształcie cylindycznych dysków

Bardziej szczegółowo

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego Mchal Strzeszewsk Potr Wereszczynsk Norma PN-EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego. obcazena ceplnego poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna Enegia kinetyczna i paca. Enegia potencjalna Wykład 4 Wocław Uniesity of Technology 1 5-XI-011 5.XI.011 Paca Kto wykonał większą pacę? Hossein Rezazadeh Olimpiada w Atenach 004 WR Podzut 63 kg Paul Andeson

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO 11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO Ruchem dgającym nazywamy uch, któy powtaza się peiodycznie w takcie jego twania w czasie i zachodzi wokół położenia ównowagi. Zespół obiektów fizycznych zapewniający wytwozenie

Bardziej szczegółowo

Kondensatory. Definicja pojemności przewodnika: C = q V. stosunek!adunku wprowadzonego na przewodnik do wytworzonego potencja!u.

Kondensatory. Definicja pojemności przewodnika: C = q V. stosunek!adunku wprowadzonego na przewodnik do wytworzonego potencja!u. Kondensatoy Defncja pojemnośc pzewodnka: stosunek!adunku wpowadzonego na pzewodnk do wytwozonego potencja!u. -6 - Jednostka: faad, F, µ F F, pf F Kondensato: uk!ad co najmnej dwóch pzewodnków, pzedzelonych

Bardziej szczegółowo

5.1 Połączenia gwintowe

5.1 Połączenia gwintowe 5.0 Połączenia Połączenia służą o pzenoszenia obciążeń mięzy elementami konstukcyjnymi uniemożliwiając ich wzajemne pzemieszczenia. POŁĄCZENIA NIEROZŁĄCZNE ROZŁĄCZNE PLASTYCZNE - nitowe - zawijane - zaginane

Bardziej szczegółowo

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 8 Ogólny opis konstrukcji promieniowych maszyn wirnikowych. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 8 Ogólny opis konstrukcji promieniowych maszyn wirnikowych. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych. Temat 8 Ogólny opis konstkcji 06 8. Wstęp Istnieje wiele typów i ozwiązań konstkcyjnych. Mniejsza wiedza dotycząca zjawisk pzepływowych Niski koszt podkcji Kótki cykl pojektowy Solidna konstkcja pod względem

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r PRACA MOC ENERGIA Paca Pojęcie pacy używane jest zaówno w fizyce (w sposób ścisły) jak i w życiu codziennym (w sposób potoczny), jednak obie te definicje nie pokywają się Paca w sensie potocznym to każda

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ.

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. STRESZCZENIE Na bazie fizyki klasycznej znaleziono nośnik ładunku gawitacyjnego, uzyskano jedność wszystkich odzajów pól ( elektycznych,

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 896-77X 35, s. 63-68, Gliwice 008 OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW MODELOWANYCH RÓWNANIAMI NAVIERA-LAMEGO NA PODSTAWIE PURC I ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH EUGENIUSZ

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn Wyznaczane zastępczej sprężyn Ćwczene nr 10 Wprowadzene W przypadku klku sprężyn ze sobą połączonych, można mu przypsać tzw. współczynnk zastępczej k z. W skrajnych przypadkach sprężyny mogą być ze sobą

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W STAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA

WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W STAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 44, s. 49-56, Gliwice 0 WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W SAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA KRZYSZO DRAPAŁA, KRZYSZO DZIEWIECKI, ZENON MAZUR,

Bardziej szczegółowo

Wykład 17. 13 Półprzewodniki

Wykład 17. 13 Półprzewodniki Wykład 17 13 Półpzewodniki 13.1 Rodzaje półpzewodników 13.2 Złącze typu n-p 14 Pole magnetyczne 14.1 Podstawowe infomacje doświadczalne 14.2 Pąd elektyczny jako źódło pola magnetycznego Reinhad Kulessa

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi. Arkusz A II. Strona 1 z 5

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi. Arkusz A II. Strona 1 z 5 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Krytera ocenana odpowedz Arkusz A II Strona 1 z 5 Odpowedz Pytane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Odpowedź D C C A B 153 135 232 333 Zad. 10. (0-3) Dana jest funkcja postac. Korzystając

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

- substancje zawierające swobodne nośniki ładunku elektrycznego:

- substancje zawierające swobodne nośniki ładunku elektrycznego: Pzewodniki - substancje zawieające swobodne nośniki ładunku elektycznego: elektony metale, jony wodne oztwoy elektolitów, elektony jony zjonizowany gaz (plazma) pzewodnictwo elektyczne metali pzewodnictwo

Bardziej szczegółowo

FIZYKA BUDOWLI. wilgoć w przegrodach budowlanych. przyczyny zawilgocenia przegród budowlanych

FIZYKA BUDOWLI. wilgoć w przegrodach budowlanych. przyczyny zawilgocenia przegród budowlanych FIZYKA BUDOWLI zagadnienia cieplno-wilgotnościowe pzegód budowlanych 1 wilgoć w pzegodach budowlanych pzyczyny zawilgocenia pzegód budowlanych wilgoć technologiczna związana z pocesem wytwazania i podukcji

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

5. Regulacja częstotliwościowa prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego

5. Regulacja częstotliwościowa prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego 5. Regulacja czętotlwoścowa pędkośc obotowej lnka ndukcyjnego klatkowego 5.1 Zaada egulacj czętotlwoścowej - waunk optymalzacj tatycznej; 5.2 Regulacja kalana pędkośc obotowej ( U/f); 5.3 Regulacja wektoowa

Bardziej szczegółowo

PRĄD ELEKTRYCZNY I SIŁA MAGNETYCZNA

PRĄD ELEKTRYCZNY I SIŁA MAGNETYCZNA PĄD LKTYCZNY SŁA MAGNTYCZNA Na ładunek, opócz siły elektostatycznej, działa ównież siła magnetyczna popocjonalna do pędkości ładunku v. Pzekonamy się, że siła działająca na magnes to siła działająca na

Bardziej szczegółowo

5. Regulacja częstotliwościowa prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego

5. Regulacja częstotliwościowa prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego 5. egulacja czętotlwoścowa pędkośc obotowej lnka ndukcyjnego klatkowego 5.1 Zaada egulacj czętotlwoścowej - waunk optymalzacj tatycznej; 5. egulacja kalana pędkośc obotowej ( U/f); 5.3 egulacja wektoowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Póbna Matua z OPERONEM Chemia Poziom ozszezony Listopad W niniejszym schemacie oceniania zadań otwatych są pezentowane pzykładowe popawne odpowiedzi. W tego typu ch należy

Bardziej szczegółowo

[ ] D r ( ) ( ) ( ) POLE ELEKTRYCZNE

[ ] D r ( ) ( ) ( ) POLE ELEKTRYCZNE LKTYCZNOŚĆ Pole elektcne Lne sł pola elektcnego Pawo Gaussa Dpol elektcn Pole elektcne w delektkach Pawo Gaussa w delektkach Polaacja elektcna Potencjał pola elektcnego Bewowość pola elektcnego óŝnckowa

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE DZIAŁANIE PÓL: ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W ELEKTROTECHNOLOGIACH (NA PRZYKŁADZIE SEPARACJI) *)

DYNAMICZNE DZIAŁANIE PÓL: ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W ELEKTROTECHNOLOGIACH (NA PRZYKŁADZIE SEPARACJI) *) Antoni CIEŚLA DYNAMICZNE DZIAŁANIE PÓL: ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W ELEKTROTECHNOLOGIACH (NA PRZYKŁADZIE SEPARACJI) *) STRESZCZENIE Statyczne pola elektyczne i magnetyczne są wykozystywane m. in. w

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE I, II, III pędkość komiczna www.iwiedza.net Obecnie, żyjąc w XXI wieku, wydaje ię nomalne, że człowiek potafi polecieć w komo, opuścić Ziemię oaz wylądować na Kiężycu. Poza

Bardziej szczegółowo

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym.

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym. OGRZEWNICTWO Cepłownctwo, Ogrzewnctwo, Wentylacja 42/9 (2011) 346 350 www.ceplowent.pl Optymalna metoda wyznaczana współczynnków wyrównawczych do ndywdualnego rozlczana kosztów ogrzewana w budynku welolokalowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Dynamika. dr inż. Zbigniew Szklarski

Wykład 5: Dynamika. dr inż. Zbigniew Szklarski Wykład 5: Dynamika d inż. Zbigniew Szklaski szkla@agh.edu.pl http://laye.uci.agh.edu.pl/z.szklaski/ Pzyczyny uchu - zasady dynamiki dla punktu mateialnego Jeśli ciało znajduje się we właściwym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH 51 Aleksande Zaemba *, Tadeusz Rodziewicz **, Bogdan Gaca ** i Maia Wacławek ** * Kateda Elektotechniki Politechnika Częstochowska al. Amii Kajowej 17, 42-200 Częstochowa e-mail: zaemba@el.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zmienności i dokładność oszacowania jakości węgla brunatnego w złożu Bełchatów (pole Bełchatów)

Modelowanie zmienności i dokładność oszacowania jakości węgla brunatnego w złożu Bełchatów (pole Bełchatów) Akademia Góniczo-Hutnicza, Kopalnia Węgla Bunatnego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochony śodowiska Bełchatów Wasztaty Gónicze 24 Jacek Mucha, Tadeusz Słomka, Wojciech Mastej, Tomasz Batuś Akademia Góniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne systemy pomiarowe

Elektroniczne systemy pomiarowe Elektonczne systemy pomaowe d nż. Mchał GRU tel. 32-50-543 al. m Kajowej 21, pok.15 Lteatua: 1. W. Wneck: Oganzacja systemów pomaowych. OWPW, Waszawa 1997 2. Paca zboowa pod ed. P. H. Sydenham a: Podęcznk

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO

MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO Pzemysław PŁONECKI Batosz SAWICKI Stanisław WINCENCIAK MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE W atykule pzedstawiono

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH Poltechnka Gdańska Wydzał Inżyner Lądowej Środowska Katedra ydrotechnk mgr nż. Wojcech Artchowcz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁAC OTWARTYC PRACA DOKTORSKA Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Guma Guma. Szkło Guma

Guma Guma. Szkło Guma 1 Ładunek elektyczny jest cechą mateii. Istnieją dwa odzaje ładunków, nazywane dodatnimi i ujemnymi. Ładunki jednoimienne się odpychają, podczas gdy ładunki óżnoimeinne się pzyciągają Guma Guma Szkło Guma

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD NORMALNY. 2. Opis układu pomiarowego

ROZKŁAD NORMALNY. 2. Opis układu pomiarowego ROZKŁAD ORMALY 1. Opis teoetyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stonie www.wtc.wat.edu.pl w dziale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZEIA LABORATORYJE (Wstęp do teoii pomiaów). 2. Opis układu pomiaowego Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

PRZENIKANIE PRZEZ ŚCIANKĘ PŁASKĄ JEDNOWARSTWOWĄ. 3. wnikanie ciepła od ścianki do ośrodka ogrzewanego

PRZENIKANIE PRZEZ ŚCIANKĘ PŁASKĄ JEDNOWARSTWOWĄ. 3. wnikanie ciepła od ścianki do ośrodka ogrzewanego PRZENIKANIE W pzemyśle uch ciepła zachodzi ównocześnie dwoma lub tzema sposobami, najczęściej odbywa się pzez pzewodzenie i konwekcję. Mechanizm tanspotu ciepła łączący wymienione sposoby uchu ciepła nazywa

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Matematyka Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Matematyka Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do akusza Póbnej Matuy z OPERONEM Matematyka Poziom ozszezony Listopad 00 W kluczu są pezentowane pzykładowe pawidłowe odpowiedzi. Należy ównież uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Reinhard Kulessa 1

Wykład 15. Reinhard Kulessa 1 Wykład 5 9.8 Najpostsze obwody elektyczne A. Dzielnik napięcia. B. Mostek Wheatstone a C. Kompensacyjna metoda pomiau siły elektomotoycznej D. Posty układ C. Pąd elektyczny w cieczach. Dysocjacja elektolityczna.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy PROJEKT Umowa spzedaży węgla enegetycznego dla ciepłowni w Sokółce zawata w dniu. w Skażysku-Kamiennej pomiędzy: 1. Pomec Spółka z o.o. z siedzibą w Skażysku-Kamiennej, pod adesem: ul. 11 Listopada 7,

Bardziej szczegółowo

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII KATEDRA GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA I GEOTECHNIKI Rozpawa doktoska Badania nad kształtowaniem się watości współczynnika

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko data ocena

Imię i nazwisko data ocena TECHNIKI OCZYSZCZANIA SPALIN ćwczena gupa n... zesaw n Imę nazwsko daa ocena Zadane 1 Dla koła enegeycznego o podanej chaakeysyce wykonać nasępujące oblczena: o unos popołu lonego dwulenku sak w spalnach

Bardziej szczegółowo

Rozciąganie i ściskanie prętów projektowanie 3

Rozciąganie i ściskanie prętów projektowanie 3 Rozciąganie i ściskanie pętó pojektoanie 3 Sposób oziązyania pętó ozciąganych/ściskanych został omóiony ozziale. Zaania pojektoe spoazają się o okeślenia ymiaó pzekoju popzecznego pęta na postaie aunku

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa Stanisław Lampeski Ćwiczenia z chemii fizycznej Pacownia komputeowa Opis wykonania ćwiczeń WYDZIAŁ CHEMII UAM Poznań 009 Mateiały umieszczone na stonie: http://www.staff.amu.edu.pl/~slampe Spis teści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Na skutek takiego przemieszcznia ładunku, energia potencjalna układu pole-ładunek zmienia się o:

Na skutek takiego przemieszcznia ładunku, energia potencjalna układu pole-ładunek zmienia się o: E 0 Na ładunek 0 znajdujący się w polu elektycznym o natężeniu E działa siła elektostatyczna: F E 0 Paca na pzemieszczenie ładunku 0 o ds wykonana pzez pole elektyczne: dw Fds 0E ds Na skutek takiego pzemieszcznia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk prof. dr hab. inż. Marek Bartosik prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk prof. dr hab. inż. Marek Bartosik prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak pof. d hab. nż. Jan Anuszczyk pof. d hab. nż. Maek Batosk pof. d hab. nż. Sławom Wak Pogam weloletn (PW) 1 KOLEJĄ W XXI WIEK System naukowego, techncznego edukacyjnego wspaca ozwoju tanspotu kolejowego

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo