Tradycyjne mierniki ryzyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tradycyjne mierniki ryzyka"

Transkrypt

1 Tadycyjne mieniki yzyka Pzykład 1. Ryzyko w pzypadku potfela inwestycyjnego Dwie inwestycje mają następujące stopy zwotu, zależne od sytuacji gospodaczej: Sytuacja Pawdopodobieństwo R R Recesja 0, 9,0% 4,0% Bez zmian 0,5 8,0% 8,0% Wzost 0, 7,0% 1,0% 1. Wyznaczyć watości oczekiwane dla każdej inwestycji.. Wyznaczyć waiancje i odchylenia standadowe dla i.. Wyznaczyć kowaiancję i współczynnik koelacji pomiędzy i. 4. Jaka powinna być stuktua potfela inwestycyjnego, aby waiancja potfela była ówna zeu. Wyznaczyć watość oczekiwaną, waiancję i odchylenie standadowe dla potfela o wyznaczonej stuktuze. 5. Pzedstawić zależność watości oczekiwanej od odchylenia standadowego dla potfela inwestycyjnego w zależności od stuktuy potfela. Wyznaczyć kozyści z dywesyfikacji w zależności od stuktuy potfela. Watość oczekiwana dla każdej z inwestycji wynosi: µ p j j E( 0,0 * 9,0% + 0,50 * 8,0% + 0,0 * 7,0% 7,9%. E( 0,0 * 4,0% + 0,50 * 8,0% + 0,0 * 1,0% 8,4%. Ad. Waiancja ( dla każdej z inwestycji wynosi: 0,*(9,0%-7,9%^+ 0,5*(8,0%-7,9%^+ 0,*(7,0%-7,9%^ 0, ,*(4,0%-8,4%^+ 0,5*(8,0%-8,4%^+ 0,*(1,0%-8,4%^ 0, Odchylenie standadowe jest piewiastkiem kwadatowym z waiancji: 0, ,08000 Kowaiancja pomiędzy stopami zwotu dla inwestycji i : pi(, [ i E( ][ i E( ] + 0,*(9,0%-7,9%(4,0%-8,4% + + 0,5*(8,0%-7,9%(8,0%-8,4% + + 0,*(7,0%-7,9%(1,0%-8,4% -0, Współczynnik koelacji jest wyznaczany pzy wykozystaniu kowaiancji: ρ ρ -1 Współczynnik ten można także wyznaczyć pzy wykozystaniu funkcji CORREL (Excel. j1 [ p ( x µ ] j1 j j

2 Zaządzanie yzykiem finansowym w pzedsiębiostwie Ad 4. Jeśli współczynnik koelacji wynosi -1, a waiancja dla potfela ma być ówna zeu, to udział inwestycji w potfelu musi wynosić: w 1 + Zatem: w 80% w 0% Watość oczekiwana dla potfela jest ówna: E(P w E( + w E( E( P 0,800*0,08+0,0*0,084 8,0% Waiancja potfela złożonego z dwóch inwestycji: P w + w + w w ρ P 0, Odchylenie standadowe dla potfela wynosi: P 0, Ad 5. Watość oczekiwana, odchylenie standadowe potfela oaz kozyści z dywesyfikacji: w P E( P W KD 0,80% 8,40%,8% 0,0% 0,1,45% 8,5%,6% 5,4% 0,,10% 8,0%,4% 11,8% 0, 1,75% 8,5%,% 19,4% 0,4 1,40% 8,0%,0% 8,6% 0,5 1,05% 8,15% 1,8% 40,0% 0,6 0,70% 8,10% 1,5% 54,5% 0,7 0,5% 8,05% 1,% 7,7% 0,8 0,00% 8,00% 1,1% 100,0% 0,9 0,5% 7,95% 0,9% 61,5% 1 0,70% 7,90% 0,7% 0,0% Watość oczekiwana 8,5% 8,4% 8,% 8,% 8,1% 8,0% 7,9% 7,8% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5%,0%,5%,0% Odchylenie standadowe Rys. 1. Stopa zwotu a yzyko potfela

3 Zaządzanie yzykiem finansowym w pzedsiębiostwie Pzykład. VaR dla jednego instumentu Watość ynkowa potfela wynosi 100 mln zł. Oczekiwana stopa zwotu dla 1-dniowego hoyzontu pognozy wynosi 0. Odchylenie standadowe stopy zwotu wynosi 1%. 1. Podaj wzó na watość potfela pzy założeniu kapitalizacji ciągłej.. Ile wynosi pognozowana stopa zwotu pzy założeniu, że pawdopodobieństwo otzymania niższej niż pognozowana stopy zwotu wynosi 5%.. Wyznaczyć watość potfela odpowiadającą pognozowanej stopie zwotu. 4. Wyznaczyć potencjalną statę (VAR. 5. Wyznaczyć potencjalną statę (VAR pzy zastosowaniu zwykłej apoksymacji. Aktualna ynkowa watość potfela wynosi 100 mln zł. Pzyszła pognozowana watość potfela V 1 wynosi: V 1 V0e Ad. Pzyjmujemy pawdopodobieństwo 5%, że stopa zwotu dla potfela będzie mniejsza niż stopa pognozowana P < 5% ( ( < -1,65 + µ 5% P Watość oczekiwana pognozowanej na 1 dzień stopy zwotu jest ówna zeu: µ Pognozowana na 1 dzień stopa zwotu dla potfela wynosi zatem: -1, ,645% Watość potfela zmniejszona o potencjalną statę wynosi: V1 V0e 98,69 mln zł Ad 4. Potencjalna stata wynosi: VaR V0 - V1 V0 ( 1- e 1,61 mln zł Ad 5. Potencjalna stata pzy zastosowaniu zwykłej apoksymacji wynosi: α/ t t V 0 VaR t V 0 5,00% 1,645 0, ,645 mln zł

4 Zaządzanie yzykiem finansowym w pzedsiębiostwie Pzykład. VaR dla pozycji walutowej Bank ma pozycję walutową długą 5 mln USD. Kus wynosi 4,00 zł/usd. Stopa zmiany kusu jest zmienną losową o waunkowym ozkładzie nomalnym. Paamety tego ozkładu: śednia 0; odchylenie standadowe 1,0%. 1. Podaj watość pozycji w walucie kajowej.. Wyznaczyć potencjalną statę (VAR w ciągu najbliższego dnia dla poziomu istotności 5%,,5%, 0,5%.. Wyznaczyć potencjalną statę (VAR, jeśli odchylenie standadowe stopy pzychodu dla lokaty za ganicą wynosi 0,5%, a współczynnik koelacji pomiędzy stopą pzychodu dla lokaty za ganicą a stopą zmian kusu waluty zaganicznej wynosi: -0,5. Ekspozycja na yzyko zmiany kusu walutowego jest ówna watości pozycji walutowej wyażonej w walucie kajowej, a więc 100 mln zł. Ad. Aby ustalić yzyko związane z daną ekspozycją należy okeślić yzyko związane ze zmiennością kusu. Ryzyko walutowe jest miezone odchyleniem standadowym stopy zmian kusu. Odchylenie standadowe infomuje, o ile pzeciętnie stopa zmian kusu walutowego odchyla się od watości śedniej ównej 0. Iloczyn zmiennej standayzowanej t ozkładu nomalnego i odchylenia standadowego mówi, do jakiego poziomu stopa zmiany kusu może obniżyć się pzy założonym pawdopodobieństwie ównym α/, że stopa ta znajdzie się w pzedziale poniżej wyznaczonego poziomu. Iloczyn ten jest nazywany oczekiwaną zmiennością (expected volatiliy. VaR jest wyznaczana jako iloczyn: VaR t α V t t 1 t 1 gdzie: V t-1 - watość ekspozycji walucie kajowej (watość ekspozycji w walucie obcej * kus waluty obcej t α tt 1 α/ V t-1 VaR 5,00% 1,645 1,0% 100 1,645 mln zł.,50% 1,960 1,0% 100 1,960 mln zł. 0,50%,576 1,0% 100,576 mln zł. Zmiana watości ekspozycji w walucie kajowej zależy od następujących czynników: 1. stopy zmiany kusu waluty obcej,. stopy pzychodu inwestycji za ganicą (lokaty, obligacji itp.. koelacji pomiędzy tymi stopami. 4

5 Zaządzanie yzykiem finansowym w pzedsiębiostwie Dane są: 1. odchylenie standadowe stopy zmian kusu waluty zaganicznej d 1,0%. odchylenie standadowe stóp dla aktywów zaganicznych z 0,5%. współczynnik koelacji ρ z d -0,5 Waiancja stopy pzychodu w walucie kajowej jest więc ówna + + ρ 0,008% Odchylenie standadowe wynosi 0,866% VaR wyznaczamy na podstawie znanego wzou: VaR t α V H t 1 t α α/ H V t-1 VaR 5,00% 1,645 0,866% 100 1,44 mln zł.,50% 1,960 0,866% 100 1,697 mln zł. 0,50%,576 0,866% 100,1 mln zł. VaR możemy wyznaczyć także na podstawie wzou: VaR W naszym pzykładzie dla zmiennej t1,645 mamy: V 0, , ,5 R -0,5 1 H z d z d VRV T V 0, V T 0,00847 T więc V RV 1,44% VaR 1,44 mln zł. z H t-1 d 5

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Zenon Marciniak Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Warszawa 013 SPIS

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap

Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem Temat wykładu: Wycena kontraktów swap Podstawowe zagadnienia: 1. Wycena swapa procentowego metodą wyceny obligacji 2.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO B A D A I A O P E R A C Y J E I D E C Y Z J E 3 4 2004 omasz BRZĘCZEK* PROCEDURA WYBORU PORFELA AKCJI ZAPEWIAJĄCA KOROLĘ RYZYKA IESYSEMAYCZEGO Pzedsawiono poceduę wybou pofela akci zapewniaącą konolę yzyka

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne - Zadania

Instrumenty pochodne - Zadania Jerzy A. Dzieża Instrumenty pochodne - Zadania 27 marca 2011 roku Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Zadania 1. Spekulant zajął krótką pozycję w kontrakcie forward USD/PLN zapadającym za 2 miesiące o nominale

Bardziej szczegółowo

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne Matematyka finansowa - 8 Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Instrumenty o stałym dochodzie Spis treści Rozdział. Elementy arytmetyki finansowej...................... Wartość pieniądza w czasie - jedna płatność................... 2... Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010 Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego marzec 2010 Opracował: Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Kontrakty futures i forward.

Kontrakty futures i forward. Kontrakty futures i forward. I. Charakterystyka kontraktów futures i forward. Kontrakty futures i forward są to umowy kupna lub sprzedaży określonych instrumentów bazowych w określonym czasie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ Ewa Miłoś 1 Streszczenie Celem opracowania jest analiza zasadności wykorzystania metody Valua at Risk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

Wykład VI Kontrakty opcyjne

Wykład VI Kontrakty opcyjne Inżynieria Finansowa - Wykład VI 1 Wykład VI Kontrakty opcyjne Kontrakt opcyjny (krótko: opcja) to umowa na podstawie której jedna strona umowy (posiadacz opcji) nabywa prawo do zrealizowania opisanej

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa

Inżynieria Finansowa Matematyka stosowana Inżynieria Finansowa Włodzimierz Waluś w.walus@mimuw.edu.pl Mariusz Baryło mbarylo@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład przedstawia podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - Najczęściej zadawane pytania - dodatek l grudzień 2007 r. MSSF 7 - Najczęściej zadawane pytania

MSSF 7 - Najczęściej zadawane pytania - dodatek l grudzień 2007 r. MSSF 7 - Najczęściej zadawane pytania *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* l MSSF 7 - Najczęściej zadawane pytania Jest to ostatnia część z serii trzech dodatków na temat MSR 32. Mówimy w nich o najczęstszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

SWAPY FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Swapy

SWAPY FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Swapy Swapy I. Ogólna charakterystyka swapów Swap 1 jest to umowa pomiędzy dwiema lub więcej stronami obejmująca wymianę przepływów gotówkowych. Strony umowy swapowej nazywane są partnerami. Przepływy gotówkowe,

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne Zarządzanie ryzykiem Wykład 3 Instrumenty pochodne Definicja instrumenty pochodne to: prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo