16. Pole magnetyczne, indukcja. Wybór i opracowanie Marek Chmielewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16. Pole magnetyczne, indukcja. Wybór i opracowanie Marek Chmielewski"

Transkrypt

1 6. Poe magnetczne, nukcja Wbó opacowane Maek meewsk 6.. Znaeźć nukcje poa magnetcznego w oegłośc o neskończone ługego pzewonka wacowego o pomenu pzekoju popzecznego a w któm płne pą I. 6.. Wznaczć nukcję poa magnetcznego wtwozonego pzez pą o natężenu płnąc pzez neskończene ług pzewonk zgęt po kątem postm: a) W punkce eżącm w płaszczźne pzewonka oegłm o jego końca o oegłość, na pzełużenu jenego z amon pzewonka (s) b) W punkce oegłm o o os pzewonka, eżąc po kątem o os jenego z amon pzewonka. 6.. Jenoone nałaowana łaunkem Q cenka tacza o pomenu, obaca sę z pękoścą kątową ω ookoła swojej os. Znaeźć watość nukcj poa magnetcznego w jej geometcznm śoku. ω 6.. Wznaczć watość nukcj poa magnetcznego wewnątz neskończonego soenou, w któm na jego ługośc pzpaa N casno ułożonc zwojów w któc płne pą I. I N 6.5. Wznaczć watośc gęstośc eneg poa magnetcznego wewnątz neskończonego soenou o pomnu, gęstośc nowej zwojów n, pzez któ płne pą.

2 6.6. Dwa zwoje utu o pomenu ustawonc tak jak na sunku oegłc o tak, że c ose smet sę pokwają. W soenoac płną pą I w tm samc keunkac. Wznaczć watość nukcj poa magnetcznego na os łączącej obwa zwoje w zaeżnośc o oegłośc pomęz zwojam. I I 6.7. Eekton pousza sę w jenoonm pou magnetcznm o nukcj po n śubowej o pomenu skoku, wznaczć watość pękośc eektonu W taśme metaowej o szeokośc a gubośc płne pą I. Taśma znajuje sę w jenoonm pou magnetcznm o nukcj. Obczć óżncę potencjałów męz punktam taśm, jeże waomo, że w jenostce objętośc mateału z jakego zobona jest taśma, znajuje sę n eektonów na jenostkę objętośc Dan jest jenoon peśceń o pomenu opoze. W wóc owonc punktac tego peścena pzłączono wa ługe pzewo, tak b c keunk twozł pzełużena pomen tego peścena, zasane ze źóła o napęcu. Obczć nukcję magnetczną w śoku peścena. 6.. Wzłuż os cenkoścennej u begne postonow pzewó. Pą I płnąc w uze waca pzewoem o źóła. Wznaczć wekość nukcj poa magnetcznego jako funkcję oegłośc o śoka u. 6.. Pęt o ługośc mase m położono na wóc ównoegłc sznac naconc po kątem o pozomu. Szn znajują sę w jenoonm pou magnetcznm o nukcj, skeowanm postopae o pozomu. Znaeźć pękość ucu pęta w pzpaku g szn ne są połączone oaz w pzpaku, g szn są zwate na jenc końcac opoem. Pzjąć, że pęt może śzgać sę bez taca oaz że opó pęta szn można zanebać. 6.. Na wóc ównoegłc pozomc sznac położono pęt o opoze, ługośc mase m. Szn są połączone ze źółem napęca znajują sę na całej swojej ługośc w jenoonm pou magnetcznm, nukcj, skeowanej postopae o szn. Współcznnk taca pęta o szn wnos. Jaka bęze maksmana pękość pęta? 6.. Dwe ównoegłe, pozome szn są połączone konensatoem o pojemnośc. Na sznac położono pęt o ługośc mase m. Z jakm pzspeszenem a bęze pouszał sę pęt, jeże zała na nego zewnętzna sła pozoma oaz jenoone poe magnetczne wszęze postopałe o pęta o płaszczzn ucu.

3 6. ozwązana const 6... Kozstam z pawa mpea 6... a) Kozstam z pawa ota-savata. Każ z ocnków pzewou potaktujem ozene, a wnk końcow uzskam z supepozcj uzskanc wnków cząstkowc. sn sn sn tg tg sn sn sn sn Da ugej częśc pzewou punkt eż okłane na jego pzełużenu a węc wekto jest zawsze ównoegł o wektoa. Wnk końcow jest ówn jest zatem: Jest to okłane połowa watośc uzskanej w pewszm zaanu.

4 b) naogczne jak w punkce a) ozpatujem każą z półpostc osobno tak ja w punkce popzenm wkozstam pawo ota Savata. ' Da pewszej półpostej sn oaz góna ganca całkowana to. W wnku uzskujem: sn sn sn ( cos ) / ' Da ugej półpostej sn(/-)cos całkujem o /- o (zgone z keunkem pąu a pewszej półpostej). W wnk uzskujem sn cos cos ( sn ) Wnk końcow to 6... Pozem całą tacze na peścene o pomenu gubośc. Okeśm watość nukcj poa magnetcznego o łaunku pzemeszczającego sę waz z peścenem. ω ( ) q t W czase t T pzez pzekój pzemeśc sę łaunek Q q

5 cz pzepłne pą q T Q Q ω ω ωq ωq ω T ωq ωq 6... Kozstam z pawa mpea L D Założena: - neskończona ługość soenou, - wewnątz jenoone poe magnetczne - na zewnątz watość nukcj poa magnetcznego wnos D N D - - D - - const D N N W ceu wznaczena eneg posłużm sę nukcjnoścą neskończonego soenou. Kozstając z pawa aaaa L t Φ Da częśc śokowej ługego soenou ( gze Φ jest stumenem poa t magnetcznego ) wpakow stumeń pzecoz pzez N zwojów atego Φ N L NΦ L t t NΦ N n

6 Inukcja poa magnetcznego wewnątz soenou wnos (patz popzene zaane) n n NΦ NΦ L n E m L P m L P L E L t t t t E L E E n n e n D Doatkowo w powetzu e n H H e ozpatzm pojencz zwój. z ˆ z sn cos z ˆ tg tg sn X Łatwo można zauważć, że a skłaowej nukcj poa magnetcznego wnk poobnej kakuacj aje okłane zeo. Ze wzgęu na smetę kołową, oając wekto, o tej samej ługośc, ozmeszczone na okęgu możem wkazać zeowane sę skłaowej wpakowej nukcj poa magnetcznego z. Z z z Y - z - z

7 X ( ) w w ekton bęze pouszał sę po n śubowej, g jego pękość bęze skeowana po kątem pękość stała opowezana za skok n śubowej a magnetcznego Poe magnetczne na skłaową zała okłane w sposób jak można opsać za pomocą sł Dzała sła poa magnetcznego to sła oś a pouszające sę łaunk zała sła E o. pękość postopałą o keunku wektoa nukcj po ośokowej okowa cz jest N e [ ], ˆ ˆ m q T T m q q m żnc napęć pomęz punktam. ępne powouje powstane poa eektcznego, pzecwne skeowanego o sł poa magnetcznego q q m Po wouje ona powstane ó To napęce nast

8 Ee E W stane ównowag wpakowa watość sł wnos E E ee e - E a ee e E a Ze wzgęu na anaoge z konensatoem płaskm ae Naeż teaz wznaczć pękość unoszena eektonów W czase t eekton pokonają ogę t, całkowt łaunek pzepłwając pzez powezcnę Sa, wnos Qne ta Q nea a t nea ne Napęce powstające pomęz punktam nos nazwę napęca Haa Pzewo opowazające pą ne powoują powstana poa magnetcznego w śoku okęgu (patz zaane uge punkt b) W peścenu popłną wa óżne pą, każ z nc wtwoz poe magnetczne w śoku peścena. Wznaczm te pą na postawe pawa otta-savata wznaczm watość nukcj poa magnetcznego w śoku peścena L L ρ ρ S S L L S- poe pzekoju pzewonka ρl S S ρ v S S ρl ρl L

9 6... S naogczne obczena a ocnka L pozwaają uzskać następując wnk ρ Watośc nukcj pocozącc o óżnc ocnków peścena mają tą samą watość. Ze wzgęu na óżncę w keunkac pąów płnącc w obu ocnkac peścena, watośc nukcj poa magnetcznego óżną sę znakam. Wpakowa watość poa magnetcznego wnos zatem, bez wzgęu na mejsca połączena pzewoów tj. umeszczena punktów. Wkozstam pawo mpea. Poe magnetczne pomęz peścenam wtwazać bęze tko pą płnąc w peścenu wewnętznm << Da const ; const X 6... mg G szn ne są połączone ezstoem wte zała tko sła gawtacj ( ) pęt bęze pouszał sę ucem jenostajne pzspeszonm o watośc pzspeszena agsn z pękoścą początkową z pozcj początkowej. ównane ucu bęze mało następującą postać: t ( t) a t ( t) g t sn G połączm szn ezstoem w obwoze, ze wzgęu na pawo nukcj aaaa, popłne pą wtwoz sę sła ozałwana poa magnetcznego załająca pzecwne o sł ścągającej pocozą cej o poa gawtacjnego. Pęt bęze pouszał sę z pzspeszenem jenostajne zmennm o cw zównoważena sę sł ścągającej sł Loenza. W aszej częśc bęze pouszał sę ucem jenostajnm. Osągne zatem pękość maksmaną.

10 b cos ε Φ t t Mnus oznacza poazacje powstającej óżnc potencjałów, w naszm pzpaku w ceu wznaczena pąu płnącego pzez pęt został on już uwzgęnon pz keunku załana sł poa magnetcznego. cos cos Wpakowa watość sł zsuwającej załającej na pęt ma następującą postać: cos cos mg sn cos mg sn cos cos m mg sn g sn t t m t ozwązane uzskanego ównana óżnczkowego jest ównanem ucu (t) któe umożwa pełn ops ucu peta. Można w sposób post wznaczć maksmaną szbkość pouszana sę pęta. Waunek znkana sł wpakowej jest waunkem pouszana sę ze stałą pękoścą ma. ma cos mg sn mg sn ma cos 6... W wnk pzepłwu pąu pojaw sę sła pzesuwająca pęt w pozome Z ugej ston pojaw sę napęce nukowane pzecwne skeowane o zewnętznego. n t Datego mg w n w t mg Pęt pzspesza o momentu g w ma mg mg ma

11 6... G pęt pousza sę po wpłwem załającej sł to powstaje sła eektomotoczna nukcj: n, pzost powstającego napęca wnos n. Zmana napęca nukowanego umożw pzepłw pąu pzez konensato. Q Q Q a t t Pojaw sę zatem sła eektonamczna e a pzecwne skeowana o Na pęt bęze załać sła wpakowa o watośc w e w ma a a m

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

Warunek równowagi bryły sztywnej: Znikanie sumy sił przyłożonych i sumy momentów sił przyłożonych.

Warunek równowagi bryły sztywnej: Znikanie sumy sił przyłożonych i sumy momentów sił przyłożonych. Warunek równowag bryły sztywnej: Znkane suy sł przyłożonych suy oentów sł przyłożonych. r Precesja koła rowerowego L J Oznaczena na poprzench wykłaach L L L L g L t M M F L t F Częstość precesj: Ω ϕ t

Bardziej szczegółowo

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. EDNOTI MIR ednotki poawowe układu I ednotka nazwa kót długość et aa kiloga kg cza ekunda natężenie pądu elektycznego * ape tepeatua * kelwin

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

średnia droga swobodna L

średnia droga swobodna L PĄD STAŁY. Na czym polega przepływ prądu elektrycznego. Natężenie prądu i opór; źródła oporu elektrycznego 3. Prawo Ohma; temperaturowa zależność oporu elektrycznego 4. Siła elektromotoryczna 5. Prawa

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Ważny przykład oscylator harmoniczny

Ważny przykład oscylator harmoniczny 6.03.00 6. Ważny przykła oscylator harmoniczny 73 Rozział 6 Ważny przykła oscylator harmoniczny 6. Wprowazenie Klasyczny, jenowymiarowy oscylator harmoniczny opowiaa potencjałowi energii potencjalnej:

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Numeryczne Modelowanie Układów Ciągłych Podstawy Metody Elementów Skończonych. Warunki brzegowe. Elementy

Wstęp. Numeryczne Modelowanie Układów Ciągłych Podstawy Metody Elementów Skończonych. Warunki brzegowe. Elementy Wstęp Numeryczne Modeowanie Układów Ciągłych Podstawy Metody Eementów Skończonych Metoda Eementów Skończonych służy do rozwiązywania probemów początkowo-brzegowych, opisywanych równaniami różniczkowymi

Bardziej szczegółowo

3.1 Charakter obciążenia konstrukcji

3.1 Charakter obciążenia konstrukcji .0. oawowy waune wyzymałośowy.0. oawowy waune wyzymałośowy oawowy waune wyzymałośowy (WW) łuży o oeślana opna wyężena maeału w funj obążeń ayznyh lub zmęzenowyh wymaów pzeoju. W ehne ouje ę we poawowe

Bardziej szczegółowo

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l 1.Ciało poruszało sie najpierw w kierunku N z v1=7km/h, przez 3h, nastepnie na E z v2=4km/h przez 7h.Ile wynosi całkowite przemieszczenie? odp:35km s=v*t S1=7*3=21 S2=4*7=28 z pitagorasa 21*21+28*28=przemieszczenie_do_kwadratu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie ram płaskich wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 7

Rozwiązywanie ram płaskich wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 7 ozwiązwanie ram płaskich wznaczanie reakcji i wkresów sił przekrojowch 7 Obciążenie ram płaskiej, podobnie jak w przpadku beek rozdział 6, mogą stanowić sił skupione, moment skupione oraz obciążenia ciągłe

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-17

Ć W I C Z E N I E N R E-17 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-17 WYZNACZANIE STAŁEJ DIELEKTRYCZNEJ RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U.2004.94.983 2006.0.26 zm. Dz.U.2006.83.355 2009.08.9 zm. Dz.U.2009.22.008 ROZPORZĄDZEIE RADY MIISRÓW z na sena 2004. w sawe szczegółowego sosobu oblczana watośc omocy ublcznej uzelanej w óżnych fomach

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Wykład FIZYKA I 6. Zasada zachowaa pęd Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Istytt Fzyk Poltechk Wrocławskej http://www.f.pwr.wroc.pl/~wozak/fzyka.htl Dr hab. ż. Władysław Artr

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 10.

Zadania do rozdziału 10. Zadania do rozdziału 0. Zad.0.. Jaką wsokość musi mieć pionowe zwierciadło ab osoba o wzroście.80 m mogła się w nim zobaczć cała. Załóżm, że ocz znajdują się 0 cm poniżej czubka głow. Ab prawidłowo rozwiązać

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego. Ryszard Kostecki

Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego. Ryszard Kostecki Wyznaczane wartośc przyspeszena zeskeo Warszawa, 7 rudna 000 Streszczene Cele tej pracy jest wyznaczene wartośc przyspeszena zeskeo w Warszawe ( 0'00'' E, 5 '5' ' N, 00 n.p.. przy użycu wahadła ateatyczneo.

Bardziej szczegółowo

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch Wykład 9 Zagadnienie dwóch ciał. ealisyczny pzykład oddziałujcego układu fizycznego wyaga obecnoci, co najniej dwóch ciał, w najposszy pzypadku, dwóch punków aeialnych. W doychczasowych naszych ozwaaniach

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 Stan wypa d ko wo œc w PSP OSP Accdents n State Fre Servce W sto sun ku do roku 2007 nast¹p³o zwê ksze ne lo œc pro wa dzo nych akcj ra to w

Bardziej szczegółowo