Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie"

Transkrypt

1 Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie

2 Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego za względu na pzyjęte Teoia osługi kyteium masowej, (wskaźnik) teoiajakości kolejek, (np. teoia koszt, zysk, niezawodność, yzyko). Badaniem metod optymalizacji zajmuje się teoia optymalizacji. ogonków: w adaniach opeacyjnych jedna z opatych na achunku pawdopodoieństwa teoii naliza funkcjonalna: dział matematyki powstały podejmowania optymalnych decyzji. Zajmuje się W liteatuze ekonomii w XX optymalizacja w., zajmujący jestsię często adaniemnazywana faktów konstuowaniem i ozwiązywaniem modeli pogamowaniem gospodaczym, z óżnoodnych niekiedydziedzin mówi się za też pomocą o adaniach metod matematyczno-statystycznych, pzydatnych w waunkach konieczności osługi w kótkim okesie się opeacyjnych. Zespół zależności, matematycznych na podstawie (ównania któych całkowe, wyznacza ównania optymalne ozwiązania (decyzje), óżniczkowe, nazywa algea się modelem liniowa matematycznym. i inne). naliza czasu dużej ilości klientów. Impulsem jej powstania funkcjonalna znalazła szeokie zastosowanie Jeżeli yły wszystkie adania zależności dotyczące mają chaakte pojektowania funkcji liniowych, to mamy do w óżnych dziedzinach wiedzy, jej ozwojowi czynienia i eksploatacji z optymalizacją cental Rachunek telefonicznych. liniową waiacyjny: Pzedmiot (pogamowanie dział liniowe), analizy jeżeli zasłużyli się matematycy polscy, m.in.: S. Banach natomiast teoii osługi choć masowej jedna matematycznej oaz z zależności stosowaneadający pzez jest nieliniowa nią (uważany za jej twócę), waunki H. Steinhaus, - zosiągania optymalizacją S. Mazu, nieliniową. metody szczegółowe opisał w 9 osyjski watości W. Olicz, ekstemalnych J.P. Schaude. pzez funkcjonały. matematyk.j. Chinczin. Rachunek waiacyjny jest jedną z podstawowych metod fizyki matematycznej. Do innych matematycznych metod optymalizacji należą: pogamowanie sieciowe (sieci neuonowe) i ozmyte, stochastyczne (polegające na wyoze decyzji pzeciętnie optymalnej ), teoia gie, teoia kolejek, achunek waiacyjny, metody analizy funkcjonalnej. - -

3 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Rozwiązanie zadania pogamowania liniowego metodą SIMPLEX: Zadanie należy spowadzić do postaci kanonicznej, to znaczy do postaci, w któej poszukujemy maksimum funkcji pzy oganiczeniach ównościowych i wszystkich zmiennych nieujemnych, pzy czym w talicy oganiczeń musi dać się wyóżnić maciez jednostkowa, a pawe stony muszą yć dodatnie. W pzypadku poszukiwania minimum funkcji dla zależności liniowych: min gdzie jest wektoem agumentów funkcji f. f ma f, y oganiczenia pzekształcić w ówności, dodajemy do lewych ston (lu odejmujemy) zmienne uzupełniające o watościach dodatnich. - -

4 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Znaleźć minimum funkcji: f pzy oganiczeniach:,,,,, - -

5 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Poszukiwanie minimum funkcji liniowej f() jest ównoważne poszukiwaniu maksimum tej funkcji wziętej z pzeciwnym znakiem, a więc funkcji: f f Oganiczenia pzyjmą postać:,,,,,,, - -

6 - 6 - Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Maciez oganiczeń, czyli talica współczynników pzy agumentach,,,, w tzech ównaniach oganiczeń ma postać: O, W talicy tej nie można jednak jeszcze wyóżnić maciezy jednostkowej: gdyż akuje w niej wektoa kolumnowego:

7 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Po lewej stonie tzeciego oganiczenia tzea więc dodać zmienną sztuczną 6, któa ten ak wyówna. y zmienna 6 nie miała wpływu na ozwiązanie i ay można ją yło szyko wyeliminować z zadania w takcie jego ozwiązywania, uzupełniamy funkcję celu o składnik -w 6 z adzo dużym współczynnikiem dodatnim w. W ten sposó niejako pogaszamy znacznie funkcję celu oddalając jej watość (znacznie zmniejszając) od pawdziwego maksimum

8 - 8 - Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Zadanie pzyjmie więc postać (kanoniczną) wyznaczenia maksimum funkcji celu f (): Pzy oganiczeniach:,,,,,,,, ma w f

9 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Watości cwatości i dla po Wektoy Jednostkowe jednostkowych pawych współczynników stonach wektoy wektoów oganiczeń Współczynniki i i oganiczeń występujące pzy zmiennych i w funkcji celu f () Budujemy piewszą talicę simpleów : c i -w Baza c 6 Współczynniki lewych ston oganiczeń 6 -w ( c(c ) i )-c i Wskaźniki 6 - w - w - - w Iloczyn skalany c okeśla watość funkcji celu w danym koku, wekto watości zmiennych azowych i

10 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Najmniejsza (najadziej ujemna) watość wskaźnika w dolnym wieszu wyznacza wekto, jaki w następnym koku wpowadzimy do azy. W naszym pzypadku ędzie to wekto. Rozwiązanie osiągniemy, gdy nie ędzie już wskaźnika o watości ujemnej. Wekto usuwany z azy wyznacza się oliczając iloazy chaakteystyczne dla wszystkich dodatnich elementów wektoa wpowadzanego do azy ( ) według zależności: 6 6 6,, - -

11 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Z azy należy usunąć wekto, któego element występuje w iloazie o najmniejszej watości spośód wyznaczonych w omawianym pzykładzie ędzie to wekto 6 ( 6 = = ½) Ponieważ jest to wekto odpowiadający zmiennej sztucznej, usuwamy go nie tylko z azy, ale z całej talicy simpleów. Wyznaczony iloaz podaje jednocześnie nową watość elementu wektoa w wieszu wektoa wpowadzanego do azy ( =, gdyż wpowadzamy wekto ). Pozostałe dwa nowe elementy wektoa wyznacza się z zależności:, - -

12 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Wpowadzany do azy wekto pzyjmuje watości jednostkowe, a wskaźniki odpowiadające wektoom azowym (dolny wiesz taeli simpleów) ędą zawsze wynosić. Watość funkcji celu wzasta do. C i Baza c ½ Wskaźniki - -

13 - - Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Następnie należy wyznaczyć iloazy kolumnowe dla wektoów pozaazowych:,

14 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: c i Baza c ½ ½ Wskaźniki - -

15 - - Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Na podstawie otzymanych iloazów kolumnowych wyznacza się akujące elementy talicy:,,,

16 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Duga talica simpleów: c i Baza c ½ ½ Wskaźniki

17 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Najmniejsza (najadziej ujemna) watość wskaźnika w dolnym wieszu wyznacza wekto, jaki w następnym koku wpowadzimy do azy. W naszym pzypadku ędzie to wekto. Wekto usuwany z azy wyznacza się oliczając iloazy chaakteystyczne dla wszystkich dodatnich elementów wektoa wpowadzanego do azy ( ):,, - 7 -

18 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Z azy należy usunąć wekto, któego element występuje w iloazie o najmniejszej watości spośód wyznaczonych mamy dwa takie wektoy: i. Wyieamy jeden z nich np. ( = = ) Wyznaczony iloaz podaje jednocześnie nową watość elementu wektoa w wieszu wektoa wpowadzanego do azy ( =, gdyż wpowadzamy wekto ). Pozostałe dwa nowe elementy wektoa wyznacza się z zależności:, - 8 -

19 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Wpowadzany do azy wekto pzyjmuje watości jednostkowe, a wskaźniki odpowiadające wektoom azowym ędą zawsze wynosić. Watość funkcji celu wzasta do 7. C i Baza c Wskaźniki 7-9 -

20 - - Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Następnie należy wyznaczyć iloazy kolumnowe dla wektoów pozaazowych:,

21 - - Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Na podstawie otzymanych iloazów kolumnowych wyznacza się akujące elementy talicy:,,,

22 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: Tzecia talica simpleów: c i Baza c - Wskaźniki

23 Optymalizacja liniowa pogamowanie liniowe: W dolnym wieszu (wskaźnikowym) nie ma już elementów ujemnych, a więc ozwiązano zadanie. Watość funkcji f () jest ówna 7, a watości zmiennych =, =, =. Pozostałe zmienne (nie występujące w kolumnie ostatniej talicy simpleów) są ówne zeu ( =, =). Zatem pomijając zmienne sztuczne otzymujemy ostateczne ozwiązanie zadania dla funkcji f(), dla któej poszukiwaliśmy minimum: min f,, 7 - -

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne mierniki ryzyka

Tradycyjne mierniki ryzyka Tadycyjne mieniki yzyka Pzykład 1. Ryzyko w pzypadku potfela inwestycyjnego Dwie inwestycje mają następujące stopy zwotu, zależne od sytuacji gospodaczej: Sytuacja Pawdopodobieństwo R R Recesja 0, 9,0%

Bardziej szczegółowo

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W UKŁADZIE Z POMPĄ CIEPŁA PRACUJĄCĄ Z DWUTLENKIEM WĘGLA JAKO CZYNNIKIEM ZIĘBNICZYM SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOIDE AS REFRIGERANT Agnieszka Flaga-Mayańczyk,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH Batosz Lawędziak Uiwesytet Ekoomiczy w Katowicach Wydział Ekoomii Kateda Metod Statystyczo-Matematyczych w Ekoomii batoszlaw@ue.katowice.pl ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów. Metody dokładne rozwiązywania układów równań liniowych.. Układy równań o macierzach trójkątnych.. Metoda eliminacji Gaussa.3. Metoda Gaussa-Jordana.4.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Planowanie Modelowanie Symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa INŻYNIERIA PRODUKCJI Planowanie, modelowanie, symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp

Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie metod agregacji wskaźników gospodarki magazynowej jako element analizy ABC

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

1.2. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego metodą geometryczną

1.2. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego metodą geometryczną binarną są określane mianem zadania programowania binarnego. W stosunku do dyskretnych modeli decyzyjnych stosuje się odrębną klasę metod ich rozwiązywania. W dalszych częściach niniejszego rozdziału zostaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom I Kontroling sprzedażowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski WPROWADZENIE opracowano w 1941 r. (F.L. Hitchcock) Jest to problem opracowania planu przewozu pewnego jednorodnego produktu z kilku różnych

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI

REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI B REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI Adam Sawicki Regedit sawickiap@poczta.onet.pl Jest 10 rodzajów ludzi - ci, którzy rozumieją kod dwójkowy i ci, którzy go nie rozumieją. hakerskie ujęcie socjologii W tym

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Organizacja usług hotelarskich Na wstępie odpowiedź na pytanie: co oznacza sformułowanie? organizacja usług hotelarskich Organizacja usług hotelarskich

Bardziej szczegółowo

Siła. Zasady dynamiki

Siła. Zasady dynamiki Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A,

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH 4 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS

INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH 4 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS POLSKA AKADEMIA NAUK Oddział w Krakowie KOMISJA TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY WSI POLISH ACADEMY OF SCIENCES Cracow Branch COMMISSION OF TECHNICAL RURAL INFRASTRUCTURE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Ekonomika górnictwa naftowego

Ekonomika górnictwa naftowego Ekonomika górnictwa naftowego Zarządzanie jednostkami gospodarczymi górnictwa naftowego odbywa się w trudniejszych warunkach niż w przedsiębiorstwach innych branż. Trudności te wynikają z kilku przyczyn:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MACIERZY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DO WYZNACZANIA HIERARCHII WAŻNOŚCI INFROMACJI W INTERNECIE

ZASTOSOWANIE MACIERZY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DO WYZNACZANIA HIERARCHII WAŻNOŚCI INFROMACJI W INTERNECIE B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2009 Ireneusz KACZMAR* ZASTOSOWANIE MACIERZY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DO WYZNACZANIA HIERARCHII WAŻNOŚCI INFROMACJI W INTERNECIE Autor rozpatruje

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Koherentne miary ryzyka

Koherentne miary ryzyka Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Matematyki Koherentne miary ryzyka Autor: Piotr Uniejewski Promotor: dr Rafał Weron Wrocław, 2004 2 Spis treści Wstęp 5 1 Miary

Bardziej szczegółowo