ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ"

Transkrypt

1 ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II zasada dynamk dla uchu obotowego -moment bezwładnośc -enega knetyczna uchu obotowego 5. Pecesja

2 WSTĘP Dotychczas opsywalśmy uch (knematykę) pzyczyny uchu (dynamkę) tylko dla punktu matealnego Ale zeczywste obekty są znaczne badzej skomplkowane: składają sę z welu punktów matealnych, czasem zupełne ze sobą ne powązanych. Jeśl wzajemne położene punktów matealnych w cele jest stałe, to cało take nazywa sę byłą sztywną, a jego uch jest szczególne posty: da sę opsać jako złożene uchu postępowego uchu obotowego.

3 WIELKOŚCI W UCHU OBOTOWYM: PĘDKOŚĆ KĄTOWA uch cała obacającego sę względem stałej os można opsać szybkoścą zman kąta θ zakeślonego pzez wekto wodzący dowolnego punktu dθ Pędkość kątowa jest wektoem dθ V θ θ Keunek wektoa pędkośc kątowej zależy od keunku obotu V V v Keunek wektoa pędkośc kątowej okeślony jest egułą pawej dłon

4 WIELKOŚCI W UCHU OBOTOWYM: PZYŚPIESZENIE KĄTOWE Pzyśpeszene cała w uchu obotowym można opsać szybkoścą zman pędkośc kątowej ε d V Pzyśpeszene kątowe jest wektoem ε d V a s a s ε θ a s ε a s - pzyśpeszene styczne do tou Keunek wektoa pzyśpeszena kątowego zależy od keunku zman a s V V ε θ a s

5 MOMENT SIŁY Efekt pzyłożene sły F do cała, któe może sę obacać zależy od: welkośc sły odległośc punktu pzyłożena od os obotu kąta pzyłożena sły w stosunku do pędkośc punktu pzyłożena uch obacającego sę cała można zmenć pzykładając do nego moment sły z F 1 N F Moment sły F pzyłożonej do były w punkce o wektoze wodzącym, w stosunku do początku necjalnego układu odnesena wynos x 1 F y N F N 1 1 F 1 Jeśl sł jest węcej, to całkowty moment jest sumą wektoową wszystkch momentów N F

6 MOMENT PĘDU Efektem pzyłożene momentu sły N do cała, jest nadane mu uchu obotowego Jeśl do cała pzyłożony jest moment sły, to zmena sę moment pędu cała z LΣ p p 1 Moment pędu były w stosunku do początku necjalnego układu odnesena wynos L p x y Moment pędu moment sły to pojęca, któe można stosować do dowolnego uchu, ne tylko obotowego

7 ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU W jakch okolcznoścach moment pędu może sę zmenć? Szybkość zmany momentu pędu wynos: d( p) d dp p + dp (v mv) + dp F x z p F F p p p F F y Jeśl bak jest zewnętznego momentu sły to moment pędu układu mas jest zachowany N zewn 0 L const ale F f F f 0 F F f stąd L L f f

8 UCH OBOTOWY BYŁY SZTYWNEJ WZGLĘDEM NIEUCHOMEJ OSI Była obaca sę ze stałą pędkoścą kątową wokół stałej os z Jak jest moment pędu były? W ogólnośc jest to skomplkowane zagadnene: tzeba zsumować loczyny, w wynku czego moment V m pędu będze zależał od ozłożena masy w byle. Poneważ jednak pędkość V każdego punktu były leży w płaszczyźne xy dlatego wyażene na L ozpada sę na dwe częśc: L ll V m V m + ( ll + V m ) V m L + L xy z L z z V z L y x L poneważ V leży w płaszczyźne xy. Tutaj: L xy jest składową L w płaszczyźne xy, a L z jest składową L wzdłuż os z Oblczene L z jest poste: z V m zˆ V m m poneważ pędkość elementu m masy w położenu wynos V. I m zˆ I-moment bezwładnośc zˆ m, V obót były względem stałej os w keunku z y x

9 UCH OBOTOWY BYŁY SZTYWNEJ WZGLĘDEM NIEUCHOMEJ OSI Stąd: L z I Jeśl była obaca sę ze stałą pędkoścą kątową wokół stałej os to składowa jej momentu pędu wzdłuż tej os wynos L z I L z z Jeśl obacająca sę była jest symetyczna względem os obotu, to jej całkowty momentu pędu wynos L I V w jak sposób można zmenć moment pędu takej były? L z I ale poneważ L d z d I I ε czyl z N zewn N zewn, z węc: N zewn, z I ε Składowa pzyśpeszena kątowego wzdłuż os obotu ustalonej w układze necjalnym (lub pzechodzącej pzez śodek masy), zależy od składowej zewnętznego momentu sły wzdłuż tej os N zewn I ε

10 PZYKŁAD: STOLIK OBOTOWY Jeśl obacająca sę była jest symetyczna względem os obotu, to jej całkowty momentu pędu wynos L I Jeśl bak jest zewnętznego momentu sły to moment pędu układu mas jest zachowany N zewn 0 L const N zewn 0 L I ysunek skopowane z Cężak odległe od os obotu: mała pędkość kątowa Cężak blske os obotu: duża pędkość kątowa

11 PZYKŁAD: TOCZENIE PO ÓWNI Pełny walec o mase M pomenu toczy sę bez poślzgu po ówn o dl. L nachylonej pod kątem α do pozomu. Ile wynos pędkość śodka masy walca w najnżej położonym punkce ówn? T y OZWIĄZANIE Śodek masy walca będze sę pouszał tak, jakby wszystke sły zewnętzne (, T G) były do nego pzyłożone, czyl będze pouszał sę uchem jedn. pzyśp. wzdłuż ówn. Walec będze sę obacał względem os pzechodzącej pzez ten śodek masy. G L α x am + G + T εi N + N + G N T Opsuje uch śodka masy Opsuje uch obotowy względem śodka masy Każdy z momentów N F to XF tylko T ma nezeowy moment sły względem os obotu. MaMgsnα-T T Iε zut sł pzyśpeszena na keunek x zut momentów sł pzyśpeszena kątowego na keunek z Poneważ I dla walca wynos I(1/)M, dlatego T(1/)M *ε. Jeśl toczene bez poślzgu, to uch postępowy śodka masy uch obotowy wokół os obotu walca są powązane: aε* εa/. T(1/)M*a T(1/)M*a a/3gsnα MaMgsnα-T MaMgsnα-T (Poneważ Vat Lat /) 4 V La gl sn α 3

12 MOMENTY BEZWŁADNOŚCI: OBLICZANIE Moment bezwładnośc względem os obotu, to suma mas odległośc od os obotu I m dm moment bezwładnośc obęczy Poneważ masa jest ozłożona symetyczne w odległośc względem os obotu, to I dm m moment bezwładnośc walca dm Walec składa sę z peścen o mase dm w odległośc względem os obotu, to M M I dm dm' d π π d M

13 MOMENTY BEZWŁADNOŚCI: TWIEDZENIE STEINEA Moment bezwładnośc względem os obotu, to suma mas odległośc od os obotu I m dm śm Oznaczmy pzez I 0 moment bezwładnośc jeśl oś obotu pzechodz pzez śodek masy I0 a A jak jest moment bezwładnośc względem nnej os, ne pzechodzącej pzez śodek masy? I 0 I + a m Moment bezwładnośc względem dowolnej os jest ówny momentow bezwładnośc względem os do nej ównoległej pzechodzącej pzez śodek masy plus loczyn masy pzez kwadat odległośc mędzy obema osam oś obotu Pzykład: moment bezwładnośc walca I M 3M + M

14 ENEGIA KINETYCZNA UCHU OBOTOWEGO Jeśl była obaca sę wokół stałej os to całkowta enega knetyczna jest sumą eneg knetycznych poszczególnych mas m: E K 1 m v 1 m ( ) 1 m E K 1 I PZYKŁAD: Kozystając z zasady zachowana eneg oblczyć pędkość śodka masy walca u podnóża ówn T E p mgh Enega potencjalna na szczyce pzekształca sę w enegę knetyczna uchu postępowego obotowego E p E (mv +I )/mgh Ale: K Im / V/, to mv V m V gl sn α V mgl sn α 4 3 gl sn α h L α E K (mv +I )/

15 Bąk symetyczny podpaty u podstawy, wuje z badzo dużą pędkoścą kątową. Jego chwlowy moment pędu wynos LI, czyl skeowany jest wzdłuż os obotu. Jak będze uch bąka, jeśl pzestane dzałać pozymująca go sła? PECESJA Lsnα sm GsnαL dθ sm Na bąk dzałają dwe sły: - cężkośc Gmg, (moment sły z ną zwązany, oblczony względem punktu podpaca, wynos N sm XG jest skeowany ll do podłoża), - sła eakcj podłoża pzyłożona do punktu podpaca (moment sły pochodzący od tej sły wynos 0). α G N Całkowty moment sły N sm X G powoduje zmanę momentu pędu N, czyl w keunku do L (bo N jest do sm, a sm ll L). L obaca sę (pecesuje) wokół keunku ównoległego do dzałającej sły. Poneważ sm Gsn(α), a kąt dθ wynos: dθ L sn α G sm sn α L sn α G sm L węc pędkość kątowa pecesj Ω: Ω dθ G L sm mg I sm

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l 1.Ciało poruszało sie najpierw w kierunku N z v1=7km/h, przez 3h, nastepnie na E z v2=4km/h przez 7h.Ile wynosi całkowite przemieszczenie? odp:35km s=v*t S1=7*3=21 S2=4*7=28 z pitagorasa 21*21+28*28=przemieszczenie_do_kwadratu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego. Ryszard Kostecki

Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego. Ryszard Kostecki Wyznaczane wartośc przyspeszena zeskeo Warszawa, 7 rudna 000 Streszczene Cele tej pracy jest wyznaczene wartośc przyspeszena zeskeo w Warszawe ( 0'00'' E, 5 '5' ' N, 00 n.p.. przy użycu wahadła ateatyczneo.

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Wykład FIZYKA I 6. Zasada zachowaa pęd Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Istytt Fzyk Poltechk Wrocławskej http://www.f.pwr.wroc.pl/~wozak/fzyka.htl Dr hab. ż. Władysław Artr

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II Zadanie 8. Kołowrót Numer dania Narysowanie sił działających na układ. czynność danie N N Q 8. Zapisanie równania ruchu obrotowego kołowrotu.

Bardziej szczegółowo

e z dwóch cienkich, p laskowkl edzy którymi znajduje si

e z dwóch cienkich, p laskowkl edzy którymi znajduje si Zadanie T1 Uk lad optyczny sk lada si e z dwóch cienkich, p laskowkl es lych soczewek szklanych, mi edzy którymi znajduje si e woda rysunek 1. W powietrzu ogniskowa uk ladu wynosi f 1, a w wodzie jest

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

15 i ROZDZIAŁ 711. 0 ŚRODKU CIĘŻKOŚCI,

15 i ROZDZIAŁ 711. 0 ŚRODKU CIĘŻKOŚCI, 15 i my więc znów do czynienia z reakeyami statyessiio niewyznaozaln^mi* Przypuśćmy,,r,e Bkładova J^ siły R jest zereiu. Pozostaje jeszcze składowa J^ tejże Biły i jest ona zrównoważona reakcją łożyska

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0 ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Ponieważ temat płyt analogowych jest nadal żywy, to siłą rzeczy i temat gramofonów analogowych nie przestał być aktualny. W dziedzinie tej jednak

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U.2004.94.983 2006.0.26 zm. Dz.U.2006.83.355 2009.08.9 zm. Dz.U.2009.22.008 ROZPORZĄDZEIE RADY MIISRÓW z na sena 2004. w sawe szczegółowego sosobu oblczana watośc omocy ublcznej uzelanej w óżnych fomach

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Biomechaniczna analiza techniki skoku narciarskiego podstawowy element kontroli treningu w okresie startowym

Wywiady, dyskusje. Biomechaniczna analiza techniki skoku narciarskiego podstawowy element kontroli treningu w okresie startowym 96 Fot. PAP/AP Utrzymanie wysokiej dyspozycji przez cały okres startowy okazuje się trudne lub wręcz niemożliwe przykładem olimpijskie wyniki najlepszego skoczka fińskiego, Janne Ahonena. Wywiady, dyskusje

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS MES 5 Modelowanie w MES Część I Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS Kroki analizy Zakładamy, że model już jest uproszczony, zdefiniowany został materiał, obciążenie i umocowanie (krok 0).

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo