INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1

2 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA BADAWCZA LICZBA ANKIETERÓW Celem badania był kreślenie występwania zrównważnych innwacyjnści (tj. innwacji charakterze prspłecznym, preklgicznym wpisującym się w paradygmat zrównważneg rzwju) wśród największych przedsiębirstw w Plsce. Etap 1: badanie jakściwe Etap 2: badanie ilściwe Etap 1: IDI (indywidualne wywiady pgłębine) Etap 2: wywiady telefniczne (CATI) Etap 1: mderatr jakściwy Etap 2: 5 teleankieterów PRÓBA Próba celwa N=5 IDI N=70 wywiadów CATI. Operatem dbru próby była baza największych przedsiębirstw według rankingu Rzeczpsplitej. Ranking jest pracwywany na pdstawie wielkści przychdów przedsiębirstw. Respndent: Managerwie z działów: CSR, Marketingu, IR /PR /Kmunikacja REALIZACJA Etap 1: Etap 2: LOKALIZACJA KONTROLA JAKOŚCI Etap 1: Warszawa Etap 2: cała Plska Skntrlwan 10% wywiadów raz prwadzn stały nadzór w miejscu realizacji

3 Pdsumwanie wyników z badania ilściweg Blisk 90% przedsiębirstw (niemal wszystkie psiadające sfrmalizwaną strategię CSR) w statnich 3 latach zainicjwał lub przeprwadził prjekty innwacyjne. Prjekty innwacyjne były realizwane najczęściej w dziedzinie metd prdukcji lub usług (średni 10 w przeciągu 3 lat). W c dziesiątym przypadku prjekt innwacyjny był niedkńczny/zaniechany. Realizwane były zarówn nwe jak i udsknalne rzwiązania. Udsknalne rzwiązania najczęściej dtyczyły rganizacji przedsiębirstwa i rzadziej prdukcji, prduktu. Zdecydwana większść (80%) przedsiębirstw realizwała działania innwacyjne na skalę firmy (głównie w zakresie zmian rganizacji). Główne krzyści płynące z wprwadzanych innwacji t wyższe zyski przedsiębirstwa, zwiększenie udziału w rynku raz pprawa wizerunku firmy. Według deklaracji większści badanych wartści spłeczne i śrdwiskwe były mtywem inicjwania działań innwacyjnych (częściej w przypadku firm psiadających sfrmalizwaną strategię CSR). Zdaniem badanych CSR mże być źródłem innwacji, szczególnie w bszarze rganizacji i rzadziej w dziedzinie marketingu. 3

4 4 Charakterystyka próby

5 Próba gółem, N=70 Charakterystyka próby przedsiębirstw zatrudnienie typ przedsiębirstwa psiadanie zagranicznych ddziałów pniżej % 11% 14% Przedsiębirstw krajwe z większściwym kapitałem prywatnym Przedsiębirstw zagraniczne (z większściwym kapitałem zagranicznym) 29% 50% tak nie 44% 56% % Przedsiębirstw krajwe z większściwym kapitałem państwwym 21% % i więcej 9% respndent płeć respndenta wiek respndenta mężczyzna 56% % % kbieta 44% % % 5 dmwa pdania 4%

6 Znajmść kncepcji CSR Czy sptkał(a) się Pan(i) z kncepcją CSR (spłecznej dpwiedzialnści w biznesie)? Próba gółem, N=70 gółem,n=70 81% 19% d 500 sób, n=22 *Uwaga, mała baza 64% 36% pwyżej 500 sób, n=48 90% 10% tak nie Pnad 80% badanych (głównie przedstawiciele największych firm) sptkał się z kncepcją spłecznej dpwiedzialnści biznesu. 6

7 7 Pzim innwacyjnści

8 Ocena innwacyjnści przedsiębirstwa Próba gółem, N=70 W jakim stpniu kreślił(a)by Pan(i) swje przedsiębirstw jak innwacyjne? Oceny prszę dknać na skali d 1 d 10, gdzie 1-zdecydwanie nie innwacyjne, a 10-zdecydwanie innwacyjne. Tp3bxes(10,9,8): 41% Średnia skala 1-10 gółem,n=70 9% 9% 23% 27% 4% 19% 3% 4% 3% 6,8 Tp3bxes(10,9,8): 29% d 500 sób, n=22* *Uwaga, mała baza 5% 10% 14% 14% 5% 33% 10% 5% 5% 6,1 Tp3bxes(10,9,8): 45% pwyżej 500 sób, n=48 10% 8% 27% 31% 4% 13% 0% 4% 2% 7,2 zdecydwanie innwacyjne {10} zdecydwanie nie innwacyjne {1} Badani bardziej ceniają swje przedsiębirstwa jak innwacyjne niż jak nie innwacyjne. Przedsiębirstwa zatrudniające pwyżej 500 pracwników w pinii respndentów są bardziej innwacyjne niż mniejsze firmy. 8

9 Występwanie innwacyjnych rzwiązań Czy w statnich 3 latach w Państwa przedsiębirstwie zainicjwan, wprwadzn lub zakńczn jakieś rzwiązania innwacyjne? Próba gółem, N=70 gółem, n=70 89% 11% psiada sfrmalizwaną strategię CSR, n=29 97% 3% nie psiada sfrmalizwanej strategii CSR, n=41 83% 17% Tak Strzałki znaczają różnice isttne statystycznie między grupami na pzimie ufnści 95% Nie Zdecydwana większść badanych firm w statnich 3 latach zainicjwała lub przeprwadziła działania innwacyjne. Udział firm innwacyjnych jest wyższy wśród przedsiębirstw psiadających sfrmalizwaną strategię CSR. 9

10 Występwanie innwacyjnych rzwiązań w pszczególnych dziedzinach W jakich dziedzinach występwały te rzwiązania innwacyjne? Czy mógł/mgłaby Pan(i) kreślić szacunkw ile był tych innwacji w statnich 3 latach w dziedzinie: Średni / przedsiębirstw Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne Zakńczne W trakcie Zaniechane Metdy prdukcji lub świadcznych usług 86% 9,8 62% 30% 8% Prdukt lub usługa 71% 12,4 67% 25% 8% Organizacja (działalnść przedsiębirstwa, pracwnicy) 63% 7,0 56% 31% 13% Marketing (wygląd, kmunikacja prduktu lub usługi) 43% 6,8 63% 30% 7% Większść firm zrealizwała przedsięwzięcia innwacyjne w dziedzinie metd prdukcji lub usług, rzadziej w marketingu. Przeciętnie c dziesiąte (7%-13%) przedsięwzięcie innwacyjne zstaje zaniechane/niedkńczne. 10

11 Typy innwacyjnych rzwiązań Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne Birąc pd uwagę wszystkie rzwiązania innwacyjne z statnich 3 lat, które zainicjwan, wprwadzn lub zakńczn, czy w większści były ne nwe, czy udsknaleniem istniejących rzwiązań? 3: Marketing 1: Metdy 4: Organizacja (wygląd, prdukcji lub 2: Prdukt lub (działalnść kmunikacja świadcznych usługa przedsiębirstwa, prduktu lub usług pracwnicy) usługi) w większści nwe 34% 25% 30% 39% 32% w równym stpniu nwe i udsknalne istniejące 25% 38% 33% 21% 10% w większści udsknalne istniejące 39% 37% 35% 40% 56% nie wiem\trudn pwiedzieć 1% - 2% - 2% Żaden z typów innwacyjnści nie jest dminujący, występują zarówn nwe jak i udsknalne rzwiązania. Udsknalne rzwiązania najczęściej dtyczą rganizacji przedsiębirstwa i rzadziej 11 prdukcji, prduktu.

12 Skale innwacyjnych rzwiązań Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne Czy któraś z innwacji z dziedziny była 1: Metdy prdukcji lub świadcznych usług 2: Prdukt lub usługa 3: Marketing (wygląd, kmunikacja prduktu lub usługi) 4: Organizacja (działalnść przedsiębirstwa, pracwnicy) na skalę przedsiębirstwa (nwść dla przedsiębirstwa) 80% 63% 57% 71% 85% na skalę kraju (nwść dla gspdarki) 60% 48% 57% 39% 27% na skalę światwą (nwść dla świata) 25% 13% 22% 11% 7% nie wiem\trudn pwiedzieć 5% 4% 2% 4% 2% Zdecydwana większść przedsiębirstw realizwała działania innwacyjne na skalę firmy (głównie w zakresie zmian rganizacji), a pnad płwa na skalę kraju (głównie dtyczy prdukcji, prduktów 12 i usług).

13 Przykładwe rzwiązania innwacyjne Prszę w kilku słwach pisać czeg dtyczyła statnia innwacja w dziedzinie: Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne Metdy prdukcji/usługi autmatyzacja pracy - srtwni, p prstu prace, które były wyknywane ręcznie teraz są wyknywane przez maszyny wykrzystanie gazu nadmiarweg d prdukcji energii elektrycznej, prdukcja siarki metdą Clausa stwrzenia specjalnych narzędzi infrmatycznych d przeprwadzenia skmplikwanych analiz eknmicznych prces technlgiczny spalania bimasy pracwanie technlgii zestawienia wsadu i tpienia w piecu łukwym z zastswaniem nwych nśników, pierwiastków stpwych niklu i mlibdenu Prdukt lub usługa zakńczenie budwy prttypu nweg urządzenia rzdzielczeg wdrżenie maszyn, urządzeń, zastswanych w prdukcji knstrukcji stalwych wdrżenie w prduktach zawrów akustycznych knkretnie w tłumikach mtcyklwych pracwanie systemu ds zarządzania energią w przedsiębirstwach bankwść mbilna, aplikacja bankwści mbilnej na telefnach kmórkwych Marketing innwacyjne pakwanie które jeszcze nie występuje na naszym rynku unwcześnienie lgtypów, identyfikacji wizualnej przedsiębirstwa akcja marketingwa dnśnie ekspreswych przekazów pieniężnych zmiana strny internetwej becnść spółki na prtalach spłecznściwych Organizacja zmiany w systemie wynagrdzeń lepsze wykrzystanie pwierzchni przy rbtach spawalnicz grzewczych zwiększenie stpnia partycypacji pracwników w prcesie pdejmwania decyzji wykrzystanie gps i mdeli cyfrwych terenu wdrżenie systemu zarządzania ryzykiem 13

14 Przełmwe rzwiązania innwacyjne 9a. Czy w którejś z wymieninych przez Panią dziedzin występuje innwacja, którą mżna by kreślić jak przełmwa, czyli taka, która zmieniła rynek lub przedsiębirstw?: Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne 65% Tak Nie n=23* 35% Metdy prdukcji lub świadcznych usług 38% Prdukt lub usługa 35% Marketing (wygląd, kmunikacja prduktu lub usługi) 10% Organizacja (działalnść przedsiębirstwa, pracwnicy) 17% *Uwaga, mała baza 14 Pnad 1/3 przedsiębirstw psiadających w swim drbku rzwiązania innwacyjne deklaruje, że wśród nich były tzw. przedsięwzięcia przełmwe.

15 Krzyści z wprwadzanych innwacji Jakieg typu krzyści dnisł lub mże dnieść Pana(i) przedsiębirstw w związku z pisanym przez Pana(nią) rzwiązaniem innwacyjnym w dziedzinie..? KONKURENCJA, POPYT i RYNKI Wyższe zyski Zwiększenie lub zachwanie udziału w rynku Pprawa wizerunku firmy Wejście na nwe rynki zbytu, d nwych grup klientów Lepsza knkurencyjnść Pszerzenie ferty wyrbów i usług Zwiększenie widcznści lub ekspzycji prduktów Zwiększenie użytecznści prduktu lub usługi dla klienta pprawa kmunikacji PRODUKCJA I DOSTAWA Obniżenie ksztów peracyjnych związanych ze świadczeniem usług Zwiększenie efektywnści lub szybkści dstarczania wyrbów i usług Pdniesienie jakści wyrbów i usług Obniżenie jednstkwych ksztów pracy szczędnści (gólnie) Obniżenie zużycia materiałów i energii Zwiększenie mcy prdukcyjnych lub usługwych Skrócenie cyklu prdukcyjneg Obniżenie ksztów prjektwania prduktów Osiągnięcie sektrwych standardów technicznych Pprawa ptencjału infrmatyczneg ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY Wzmcnienie relacji z klientami Zwiększenie zdlnści dstswywania się d różnych wymgów klientów Pprawa kmunikacji i interakcji między różnymi pinami w firmie Wzrst mtywacji pracwników Uprszczenie prcesów, lepsza rganizacja Pprawa warunków pracy Pdniesienie jakści kadry 18% 12% 9% 6% 6% 2% 17% 17% 15% 14% 14% 9% 6% 6% 5% 2% 2% 14% 11% 11% 9% 8% 3% 23% 37% 35% 29% 51% 60% 82% Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne 15 Główne krzyści płynące z wprwadzanych innwacji t wyższe zyski przedsiębirstwa, zwiększenie udziału w rynku raz pprawa wizerunku firmy.

16 Prblemy w realizacji przedsięwzięć innwacyjnych Z jakimi prblemami sptyka się Pana(i) przedsiębirstw pdejmując działania innwacyjne? CZYNNIKI KOSZTOWE Zbyt wyskie kszty Brak śrdków finanswych w przedsiębirstwie Brak zewnętrznych śrdków finanswych Pstrzegane ryzyk jest zbyt wyskie CZYNNIKI DOTYCZĄCE WIEDZY Niedstateczny ptencjał innwacyjny (B+R, prace prjektwe itp.) Trudnści w znalezieniu partnerów d współpracy Brak wykwalifikwanej kadry na rynku pracy Prblemy z dstępnścią usług zewnętrznych brak wzrców Brak infrmacji rynkach SKOSTNIAŁOŚĆ ORGANIZACYJNA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA Nastawienie persnelu d zmian Słaby przepływ infrmacji w firmie Brak czasu Obawa przed zmianami CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE Ustawdawstw, uregulwania prawne, nrmy, pdatkwanie Brak infrastruktury Słabść praw własnści Brak ptrzeby prwadzenia działalnści innwacyjnej CZYNNIKI RYNKOWE Niepewny ppyt na innwacyjne prdukty lub usługi Zysk p długim czasie 3% 6% 6% 5% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 3% 2% 8% 17% 17% 20% 20% 23% 22% 25% 37% Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne 16 Pdejmwanie działań innwacyjnych wiąże się również z prblemami. Są t najczęściej czynniki ksztwe (zbyt wyskie kszty, brak dpwiednich śrdków).

17 Jakie pdmity są angażwane w pracwanie kncepcji innwacyjneg rzwiązania? Czy w pracwanie kncepcji innwacyjnej z dziedziny były zaangażwane: Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne Osby z wewnętrznych działów firmy Współpraca z innym pdmitem lub zakup wiedzy d inneg pdmitu 78% 97% Prdukcja 73% Badania i rzwój 63% Marketing 62% Dystrybucja 48% Dział CSR 19% HR 11% Infrmatyka 10% Sprzedaż 8% Technlgiczny 5% Zakupów 3% Finanswy 2% Transfer wiedzy z firmy matki (z głównej siedziby firmy) Uczelnie lub jednstki badawcze spza firmy 55% 52% Dstawcy urządzeń, materiałów, kmpnentów, prgramwania lub usług 73% Knsultanci\firmy dradcze 65% Klienci 27% Labratria kmercyjne 18% Inne przedsiębirstwa prwadzące ten sam rdzaj działalnści 10% Organizacja pzarządwa typu nn-prfit 8% Kncepcja rzwiązań innwacyjnych pwstaje głównie wewnątrz firmy ( działy: prdukcja, R&D, marketing, dystrybucja). Większść firm jednak również krzysta z usług innych pdmitów (dstawcy materiałów, firmy dradcze). 17

18 Krzystanie z zasbów Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne Czy pdejmując się innwacji firma kncentrwała się bardziej na własnych zasbach czy dstępnych zasbach spza przedsiębirstwa? Oceny prszę dknać dla każdej innwacji, której Pan(i) przed chwilą wspmniał(a). 18% 45% Średnia skala 1-10 gółem,n=65 8% 4% 6% 5% 5% 20% 3% 9% 12% 24% 4,4 d 500 sób, n=22 *Uwaga, mała baza 16% 4% 4% 4% 7% 16% 2% 7% 16% 22% 4,7 pwyżej 500 sób, n=48 6% 4% 7% 6% 4% 22% 3% 10% 10% 25% 4,3 Strzałki znaczają różnice isttne statystycznie między grupami na pzimie ufnści 95% 10 na dstępnych zasbach na własnych zasbach nie wiem\trudn pwiedzieć 18 Przedsiębirstwa pdejmując działania innwacyjne krzystają częściej z własnych zasbów niż innych dstępnych.

19 Mnitring działań innwacyjnych 19

20 Mnitrwanie działań Czy działania innwacyjne w Pana(i) firmie są mnitrwane ze względu na: Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne wpływ na klientów 49% 29% 22% wpływ śrdwiskwy 46% 23% 29% 2% wpływ na pracwników 37% 38% 25% wpływ na knkurencję 29% 29% 42% wpływ spłeczny 26% 37% 35% 2% wpływ na dstawców, pdwyknawców 22% 38% 37% 3% w każdym lub prawie każdym rzwiązaniu innwacyjnym w niektórych rzwiązaniach rzadk lub wcale nie wiem\trudn pwiedzieć 20 Większść firm mnitruje wpływ działań innwacyjnych na bszary, których dtyczą. Najbardziej systematycznie mnitrwany jest wpływ działań na klientów, równie częst wpływ na śrdwisk i niec rzadziej na pracwników.

21 Narzędzia mnitringu W jaki spsób prwadzny jest mnitring wpływu rzwiązania innwacyjneg?: Próba gółem, n=45 przedsiębirstwa, które mnitrują prwadzne działania innwacyjne za pmcą audytów za pmcą bserwacji 64% 67% psiada sfrmalizwaną strategię CSR, n=25 nie psiada sfrmalizwanej strategii CSR, n=20 80% 50% za pmcą danych pchdzących z rynku 38% za pmcą wywiadów, rzmów 36% za pmcą narzędzi infrmatycznych 27% za pmcą badań ankietwych 24% 21 Najczęstszą frmą mnitringu wpływu działań innwacyjnych na kreślne bszary jest audyt raz mniej standaryzwana metda plegająca na bserwacji.

22 Mtywy inicjwanych działań innwacyjnych 22

23 Wartści spłeczne i śrdwiskwe mtywem innwacji Czy mtywem zainicjwania któregś spśród działań innwacyjnych, których d tej pry rzmawialiśmy był wzmcnienie wartści spłecznych lub śrdwiskwych przedsiębirstwa? Próba gółem, n=65 przedsiębirstwa, które w statnich 3 latach zainicjwały/wprwadziły działania innwacyjne gółem, n=65 72% 28% psiada sfrmalizwaną strategię CSR, n=28 89% 11% nie psiada sfrmalizwanej strategii CSR, n=37 59% 41% tak Strzałki znaczają różnice isttne statystycznie między grupami na pzimie ufnści 95% nie 23 Według deklaracji większści badanych wartści spłeczne i śrdwiskwe były mtywem inicjwania działań innwacyjnych (częściej w przypadku firm psiadających sfrmalizwaną strategię CSR).

24 CSR mtywem innwacji Czy Pana(i) zdaniem CSR (spłeczna dpwiedzialnść w biznesie) mże być źródłem innwacji? Próba gółem, N=70 Średnia skala 1-5 Tp2bxes(5,4): 78% gółem, n=70 27% 51% 9% 10% 2% 1% 3,9 Tp2bxes(5,4): 90% psiada sfrmalizwaną strategię CSR, n=29 38% 52% 7% 3% 4,2 Tp2bxes(5,4): 71% nie psiada sfrmalizwanej strategii CSR, n=41 20% 51% 10% 15% 2% 2% 3,7 Strzałki znaczają różnice isttne statystycznie między grupami na pzimie ufnści 95% Zdecydwanie tak {5} Raczej tak {4} Ani tak, ani nie {3} Raczej nie {2} Zdecydwanie nie {1} Nie wiem \ trudn pwiedzieć 24 W pinii badanych, głównie psiadających strategię CSR, spłeczna dpwiedzialnść biznesu mże być źródłem innwacji.

25 Dziedziny w których CSR mże być źródłem innwacji W której dziedzinie źródłem innwacji w szczególnści mże być CSR? Próba gółem, N=70 Organizacja (działalnść przedsiębirstwa, pracwnicy) 32% Metdy prdukcji lub świadcznych usług 25% Prdukt lub usługa 22% Marketing (wygląd, kmunikacja prduktu lub usługi) 18% Nie wiem \ trudn pwiedzieć 3% 25 CSR mże być źródłem innwacji szczególnie w bszarze rganizacji i rzadziej w dziedzinie marketingu.

26 Czy wartści spłeczne i śrdwiskwe należy uwzględniać na etapie realizacji rzwiązań innwacyjnych? Czy zgadza się Pan(i) z pinią, że wartści spłeczne i śrdwiskwe pwinny być uwzględniane na każdym kluczwym etapie realizacji rzwiązania innwacyjneg? Tp2bxes(5,4): 79% Próba gółem, N=70 Średnia skala 1-5 gółem, n=70 31% 48% 15% 6% 0% 4,0 Tp2bxes(5,4): 96% psiada sfrmalizwaną strategię CSR, n=29 39% 57% 4%- 0% 4,4 nie psiada sfrmalizwanej strategii CSR, n=41 24% Tp2bxes(5,4): 65% 41% 24% 11% 3,8 Zdecydwanie tak {5} Raczej tak {4} Ani tak, ani nie {3} Raczej nie {2} Zdecydwanie nie {1} Strzałki znaczają różnice isttne statystycznie między grupami na pzimie ufnści 95% 26 Większść badanych uważa, że wartści spłeczne i śrdwiskwe pwinny być uwzględniane na isttnych etapach realizacji przedsięwzięcia innwacyjneg. Zgdni z tą pinia są głównie przedstawiciele firm psiadających strategię CSR.

27 Mtywwanie pracwników d inicjwania rzwiązań innwacyjnych Czy pracwnicy firmy są w jakiś spsób mtywwani, np. pprzez knkursy, d generwania i zgłaszania swich innwacyjnych pmysłów, w tym pmysłów na innwacje spłeczne i śrdwiskwe? Próba gółem, N=70 gółem, n=70 63% 35% 2% psiada sfrmalizwaną strategię CSR, n=29 nie psiada sfrmalizwanej strategii CSR, n=41 51% 79% 46% 21% 3% d 500 sób, n=22* *Uwaga, mała baza 44% 56% pwyżej 500 sób, n=48 70% 26% 4% Strzałki znaczają różnice isttne statystycznie między grupami na pzimie ufnści 95% tak nie Nie wiem \ trudn pwiedzieć W większści badanych firm pracwnicy są mtywwani d inicjwania pmysłów/rzwiązań innwacyjnych. Zjawisk występuje częściej w dużych firmach, psiadających strategię CSR. 27

28 28 Wyniki badania jakściweg

29 Pczątki CSR w firmach Inicjatywy związane z CSR pjawiają się częst w rganizacjach wraz z pjawieniem się inwestrów zagranicznych. Oprócz śrdków, technlgii, knw-hw, wnszą ni d firmy także kreślny spsób pstrzegania rzeczywistści i prwadzenia biznesu. W firmach, które pierwtnie były plskimi, a becnie są częścią międzynardwej krpracji, CSR zaczął być isttnym elementem filzfii firmy razem z dłączeniem d międzynardwej rganizacji. Pdejmwane wcześniej inicjatywy nie były kreślane mianem działań należących d Spłecznej Odpwiedzialnści Biznesu, np. Kdeks Dbrych praktyk Bankwych. Taki mdel wdrażania zasad CSR sprawia, że nikt nie pdejmuje plemiki z zasadnścią działań, nikt niczeg nie kwestinuje i nikt nie musi być d niczeg przeknywany. Niektóre firmy włączają dpwiedzialnść spłeczną i śrdwiskwą d zestawu kluczwych dla firmy zasad. W firmach systematycznie mierzne są efekty pdejmwanych działań i ewaluwane wdrażane prjekty. Wart pdkreślić, że w firmach CSR ma sfrmalizwaną strukturę, a sby, które dpwiadają za te zagadnienia, t niejednkrtnie prezesi, dyrektrzy alb człnkwie zarządu. C czywiste knkretnymi działaniami zajmują się zespły rbcze lub grupy sób zatrudninych w działach kmunikacji wewnętrznej, PR czy dziale prezydialnym, c ma zapewniać mżliwie najpełniejszy gląd sytuacji. Są także firmy, w których działania przynależące d bszaru CSR wpisane są w cele każdeg pracwnika i d ich realizacji uzależnine jest 10% premii, którą trzymują. Zaangażwanie w CSR wszystkich działów sprawia, że idea pzstaje żywa nie graniczając się d zapisu w statucie. 29

30 Pczątki CSR w firmach cytaty Wyraźnie w mmencie, kiedy pjawił się nasz inwestr strategiczny, czyli ING NV, t był mment, kiedy w banku również zaczęły bardz mcn pjawiać się inicjatywy CSR-we, aczklwiek bank wcześniej, jeszcze przed tą datą, czyli przed 1994 rkiem, już pewne inicjatywy, które w góle wówczas nie miały nazwy CSR-u, ale bank też te inicjatywy pdejmwał, także Kdeks Dbrych Praktyk Bankwych. Mamy tyle łatwiej, że nie jesteśmy częścią amerykańskiej spółki, jak wiadm firmy amerykańskie mają te standardy wiele lepsze. Wcześniej realizwane, więc nam jak pracwnikwi, my zajmujemy się sami tymi działaniami, więc jest t tyle prściej, że nie musimy p prstu przeknywać zarządu d pewnych działań, b t jest tak czywiste, że nikt nie plemizuje, my nawet nie myślimy tym, w jakim kierunku zmierzamy, b t tylk c pwinniśmy zmienić, c pwinniśmy pprawić. I tak naprawdę, c w CSR jest najważniejsze, ustalenie takich głównych kierunków był zgdne i wpisane w strategię firmy. T jest cś, d czeg firma dbrwlnie się zbwiązuje, czy dbrwlnie sbie wyznacza kierunki, w których będzie realizwała jakieś pewne cele. Mamy w firmie taki prgram Danne Way Fundamentals i t jest w 4 bszarach. Tam jest śrdwisk, spłeczeństw, miejsce i rynek pracy. Są jasn kreślne nasze pewne praktyki i każda praktyka ma swje plityki i wskaźniki. I tam w 100% d każdeg jedneg punktu, który sbie kreśliliśmy w ramach tych bszarów, jest kreślny miernik, który jest c rku mnitrwani. Praktycznie w każdej kmórce firmy, w praktycznie każdym dziale są sby, które pśredni są zaangażwane w prcesy CSR. Nawet tutaj przykładem jest dział persnalny. Jest tam sba, która dpwiada za angażwanie pracwników w aktywnść działania na rzecz śrdwiska. I ta sba jest włączana w ramach ptrzeby, w nasze prgramy, jak knsultant i jak aktywatr. Wszyscy pracwnicy firmy birą udział w ramach działań CSR. Teg najprstszym przykładem są zbiórki żywnści, które w ramach prgramu Pdziel się Psiłkiem, lub zbiórki gólnplskiej, c praktycznie c rku mamy dziesiątki pracwników, którzy angażują się w realizwaniu naszej strategii. 30

31 Związek pmiędzy innwacyjnścią a CSR W percepcji przedstawicieli badanych firm, CSR i innwacyjnść ściśle się ze sbą wiążą. Wydaje się, że zależnść ta pstrzegana jest jak działająca w dwie strny. Innwacyjnść sprzyja CSR i wzajemnie. Respndenci pstrzegają swje miejsca pracy jak innwacyjne. Wśród birących udział w badaniu firm, znalazły się takie, w których rcznie zgłaszanych jest blisk 900 inicjatyw pracwniczych, kreślanych jak innwacyjne, z czeg 80% trafia d realizacji. Były też takie, które wprwadzały różne innwacje w dpwiedzi na niezaspkjne ptrzeby pracwników, wyrażane w ankietach. Niektóre działania innwacyjne zstały zaimplementwane z krpracji. Respndenci reprezentujący firmy rzwiniętej plityce CSR, są przeknani, że wszelkie wprwadzane w ich strukturach innwacje nie są działaniami służącymi jedynie realizacji jakiejś szczytnej idei, ale bardz wyraźnie przekładają się na knkretne krzyści bizneswe firmy. Wydaje się, że uczestniczące w badaniu firmy psiadają na tyle wyską świadmść związaną z CSR, że pstępwanie zgdnie jeg zasadami wydaje im się jedynym spsbem prwadzenia biznesu. Jak czynniki sprzyjające innwacyjnści wymieniane są atmsfera twartści w relacjach, ferwanie narzędzi pzwalających na zgłaszanie pmysłów. Wydaje się, że innwacyjnść w bszarze CSR nie ma związku z branżą w jakiej firma działa. Oczywiście, t na w pewien spsób kreśla bszary głównej działalnści, ale ma t wyłącznie charakter kreślneg kładzenia akcentów. W zależnści d specyfiki działalnści firmy różne bszary CSR, bardziej niż inne, są źródłem innwacji. Chciaż takie branże jak telekmunikacja są niejak wręcz skazane na innwacyjnść i trudniej jej im uniknąć. 31

32 Związek pmiędzy innwacyjnścią a CSR cytaty Przede wszystkim dla mnie dpwiedzialnść bizneswa t plega na tym, że działamy na każdej płaszczyźnie, że t nie jest tak, że firma ma prgram załóżmy spłeczny, prjekt jakiś i przez t nazywa siebie firmą dpwiedzialną spłecznie. Tylk, że t jest cała plityka, filzfia działania firmy, zintegrwana z linią bizneswą ściśle. Tak ja uważam. T my pracujemy w takiej branży nwych technlgii (telekmunikacja), więc innwacyjnść jest jakby wpisana. My mamy prściej, p prstu t jest link, tak jak szybk zmienia się nasz biznes, tak my szybk się zmieniamy na każdej płaszczyźnie prjektów, które realizujemy. ( ) T ułatwia nam p prstu takie twarte spjrzenie, b t nas uczy teg, że tak się t zmienia cały czas świat, zmieniają się czekiwania typu beneficjentów, ale też partnerów z którymi współpracujemy na każdej płaszczyźnie. Nasz biznes się stale zmienia, t też jest ściśle skumulwane z tym jak funkcjnujemy, w jakich bszarach dpwiedzialnści spłecznej jesteśmy, więc jest nam trchę łatwiej, tak. zakładam, że w branży, która nie jest innwacyjna, t jakby z załżenia trudniej jest na przykład sbie dpwiedzialnej w jakiejś spółce przeknać d takieg twarcia się właśnie w tym bszarze. Bardz częst, przede wszystkim też mamy bardz dbre narzędzia, czyli wiemy gdzie zgłsić, alb kmu pwiedzieć, że mamy pmysł, alb że cś nam się nie d kńca pdba. Myślę, że gdyby takiej twartści nie był, zresztą t też jest rganizacja, która bardz prmuje twartść na zmianę, gdyby tej twartści nie był, t pewnie tutaj innwacje nie byłyby mżliwe, aż w takim szerkim kntekście. Częściw tak jak mówię my krzystamy z tych rzwiązań, które prpnuje nam krpracja, ale zawsze z drugiej strny mają taki prdukt krajwy, że zawsze tutaj rbimy taki reaserch jak u nas w Plsce knkretnie t wygląda, n b my się tutaj trszeczkę różnimy d innych krajów. CSR w Eurpie, na świecie, staje się jednym z takich dużych trendów, które wyznaczają nwe kierunki w innwacyjnści, w myśleniu innwacjach w biznesie. Jeżeli prócz zaspkajania pdstawwych ptrzeb, jakie ten prdukt niesie, ma mieć pzytywny wpływ długfalwy na zdrwie, czy na śrdwisk, t mże być z klucza traktwany jak innwacja spłeczna w bszarze CSR. 32

33 Innwacyjnść w bszarze prduktwym 1/2 Wybrane cele: Pdnszenie standardów usług, ferwanie nwych prduktów. Zdaniem badanych krzyści z wprwadzania innwacji są bardz wymierna. Pzwalają zbudwać przewagę rynkwą nad knkurencją, a także wzmacniają wizerunek firmy jak rganizacji zrientwanej na pszukiwanie nwych rzwiązań i stale dążącej d rzwju. Zmienia się pdejście d klientów stają się ni bardziej partnerami banku, niż usługbircami. W badaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele firm, w których znakmita większść innwacji prduktwych rzwijana jest za pśrednictwem zasbów własnych firm. D 20% realizwanych prjektów innwacyjnych zapraszane są zewnętrzne firmy. Wybrane przykłady: Zmiana interfejsu bankwści elektrnicznej, która była efektem knsultacji z rzeczywistymi użytkwnikami (na strnie internetwej i Facebku) Wprwadzanie (stwrzenie d pdstaw) i rzwój systemów bankwści mbilnej realizwania płatnści za pśrednictwem telefnu kmórkweg, przyjazny kształt sprawia, że krzystają z nieg również sby 50+, c jest szczególnie ważne dla tej grupy wiekwej ze względu na grżące jej wykluczenie Knstruwanie i wdrażanie usług umżliwiających kntrlę wydatków i edukujących w zakresie gspdarwania śrdkami, np. Finansmetr Uruchmienie strny Sprytni w szczędzaniu, która zawiera wiele wskazówek dtyczących spsbów na graniczenie wydatków, a pprzez t edukację w zakresie lepszeg gspdarwanie śrdkami. Wprwadzenie zautmatyzwaneg prcesu przyznawania kredytów klientm krpracyjnym Fast track 33

34 Innwacyjnść w bszarze prduktwym 2/2 Uruchmienie ING direct business credit aplikacji internetwej dedykwanej klientm krpracyjnym, pzwalającej na dbór dpwiedniej dla daneg prjektu frmy finanswania, przeprwadzenie symulacji zdlnści kredytwej i złżenie wnisku kredytweg, Wiąże się z tym także pmc w zainstalwaniu aplikacji u klienta. Wprwadzenie na rynek kart w technlgii zbliżeniwej (jak pierwszy bank w kraju). Oferwanie Internetu szerkpasmweg, telewizji cyfrwej umżliwiających zdalne prgramwanie. Niewystarczająca dbałść rzwój prduktów mgłaby zawcwać wypadnięciem z rynku. Wprwadzenie na rynek Gratki prduktu mleczneg dstępneg dla mniej zamżnych sób (których nie był stać na włączenie prduktów mlecznych d cdziennej diety )ze względu na ferwanie g w najniższej mżliwej cenie. Wspieranie naturalneg rlnictwa w celu uzyskania najbardziej naturalnych prduktów. Systematycznie wprwadzane innwacyjne pakwania lżejsze niż dtychczaswe. Określenie wskaźnika infrmująceg jaką cześć wagi prduktu mże stanwić sam pakwanie i dążenie d stałeg bniżania g. Wprwadzenie na rynek Danaclu prduktu bniżająceg chlesterl w rganizmie. 34

35 Innwacyjnść w bszarze prduktwym cytaty 35 Finansmetr t jest takie fajne narzędzie dla naszych klientów i użytkwników ING bank nline, gdzie każdy mże sbie w spsób tak naprawdę zdalny, zarządzać finansami. W mmencie, kiedy się krzysta z Finansmetru, ma się pełny dstęp d infrmacji na temat teg, jak pracują pieniądze, jak ne są wydawane, ne są pgrupwane w pszczególne kategrie wydatków, dzięki temu wiemy ile wydajemy na c. Mżemy tym zarządzać, ale mżemy się też np. prównać d grupy statystycznej sób pdbnej sytuacji, jak my alb nie wiem, d grupy statystycznej singli, alb d grupy statystycznej rdzin z dwójką dzieci. Dzięki temu widzimy np. czy jest szansa w naszym przypadku na t, żeby szczędzić, a jeżeli inni t ptrafią, t znaczy, że my też. T jest taki element mcn wspierający w zarządzaniu finansami, ale też edukacyjny. T chdzi t, żeby pkazać ludzim, że masz kntrlę, mżesz zarządzać i t zależy wyłącznie d ciebie, tak? Jak sbie będziesz te śrdki miesięcznie wydawał czy jak będziesz nimi gspdarwał, także t jest fajne narzędzie, Też myślę, że z takich fajniejszych też jest nasz system właśnie ING mbile. T jest system płatnści za pśrednictwem telefnu kmórkweg. Wiem, że jest na tyle przyjazny, że też sby plus 50, jest taka grupa, którą częst się w ten spsób definiuje, jest na tyle prsty, żeby jakby te sby mgły z nieg krzystać bez żadnych graniczeń, żeby też tutaj w sensie i graficznym, i takim intuicyjnym mgły sbie z tym pradzić. ( ) Oni nie mają z tym żadneg prblemu i też intuicyjnie ptrafią się pruszać. Nie mają takiej bariery, ale też w jakiś spsób bank zachęcał ich d teg, b jakieś 3 lata temu mniej więcej wypuściliśmy milin egzemplarzy elementarza takieg internetweg bezpłatnie, które był bezpłatnie dystrybuwane przez nasze ddziały i nie tylk. Ja wiem, że p tej akcji bardz wiele sób właśnie w tym przedziale wiekwym takim, który mógłby mieć jakieklwiek prblemy z taką łatwą bsługą Internetu. Jakby ten pdręcznik był na tyle fajnie napisany, że gdzieś tam p prstu krzystając z teg przeknały się d teg, że wart krzystać i np. nie wiem, przelewy realizwać za pśrednictwem bankwści elektrnicznej itd. Prawdą jest tak, że mglibyśmy myśleć tylk tym, żeby dawać tylk szybszy Internet. Ale pza tym, że myślimy, że dajemy szybszy Internet. N t jedncześnie cały czas mamy w pamięci t, że ferujemy Internet dla sób, które nie mgą z nieg krzystać, pnieważ nie psiadają kreślnych umiejętnści w tym zakresie. Nadal jest takich bardz duż. Stale też działamy w zakresie edukacji naszych klientów, ale nie tylk w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Dzielimy się tą wiedzą z naszymi klientami i chcemy, żeby będąc uczestnikami teg życia spłeczneg w Internecie czuli się bezpiecznie, żeby teg uczyli swich dzieci, żeby wszelkie ich działania były świadme, żeby się nie narażali nieptrzebnie na jakieś sytuacje, które nie są takie na które byśmy chcieli naptkać.

36 Innwacyjnść w bszarze prceswym Wybrane cele: Usprawnienie rganizacji pracy wewnątrz firmy. Ułatwienie i skrócenie czasu knieczneg na rganizwanie działalnści służącej pdstawwej działalnści firmy. Wybrane przykłady: Uruchmienie nwej frmy kmunikacji wewnątrz banku ułatwiającej płączenia pmiędzy pszczególnymi lkalizacjami firmy. Wiąże się t z graniczeniem kniecznści dbywania częstych pdróży służbwych pmiędzy dwiema głównymi lkalizacjami firmy. Uruchmienie platfrmy XFS pzwalającej na wprwadzenie jednakweg interfejsu we wszystkich urządzeniach takich jak bankmaty i duale, niezależnie d dstawcy. Ułatwia t krzystanie, ale również zmniejsza awaryjnść urządzeń, b łatwiej mnitrwać je pd względem technicznym. Uruchmienie platfrmy One help desk pzwalającej uzyskać wskazówki dtyczące spsbów pstępwania przy rzwiązywaniu wszelkieg typu prblemów, np. wymiana telefnu, naprawa zepsutej klimatyzacji. Uruchmienie platfrm pzwalających na zgłaszanie pdróży krajwych i zagranicznych, zakupów różnych artykułów czy wsparcie merytryczne dtyczące prduktów bankwych. Gwarantuje t szczędnść czasu i ułatwia pracę. 36

37 Innwacje w bszarze prceswym cytaty Pnieważ my jesteśmy bankiem, który ma dwie centrale: w Katwicach i w Warszawie. Z punktu widzenia pracwników t jest związane z częstymi wyjazdami, gtwścią d pracy w dwóch lkalizacjach i my byliśmy d teg przyzwyczajeni, tylk patrząc na efektywnść, w pewnym mmencie pdjęt decyzję tym, żeby Enterprise wprwadzić p t, żeby ułatwić nam kmunikację i kntakty. Ze względu też na czas, n, b będzie prściej usiąść i przmawiać z kimś przed mnitrem, niż pdróżwać trzy gdziny w jedną strnę i trzy gdziny w drugą. My mamy całą masę reginów w Plsce i kmunikacja jest wielpzimwa, że nie tylk centrale, ale też reginy ze sbą się kmunikują, pdróżują, centrala d reginów, cały czas ta mbilnść jest wpisana w pracę pracwników centrali. Chdził t, że siem tysięcy pracwników, t jest tak naprawdę masa ludzi, którzy mają ptrzebę używania w swjej pracy na c dzień różnych narzędzi. Narzędzi, które pmagają im zarządzać pracą, ale też, które są wykrzystywane bezpśredni przez nich, czyli jakieś systemy HR, czy jakieś kwestie związane z telefnem służbwym, samchdem, czy z pdróżami służbwymi, czy z rzmwami z przełżnym jakimiś takimi rcznymi, czy śródrcznymi, t jest też kwestia na przykład taka, że gdzieś kmuś zepsuła się klimatyzacja, kmuś mógł przeciekać dach, ktś ptrzebuje papier, ktś inny jeszcze ptrzebuje wymienić kmputer, b właśnie przyszedł czas. My tutaj pracując musimy mieć dstęp d tej wiedzy, a nie bardz mamy czas, żeby szukać w różnych miejscach. I t była inicjatywa pracwnika, która spwdwała, że z klei pwstała taka platfrma, nazywa się One help desk i t jest jedn miejsce, w którym zgrmadzna jest, bardz intuicyjnie pukładana wiedza: jeżeli ptrzebujesz wymienić telefn, wejdź tu; jeżeli ptrzebujesz zarejestrwać pdróż; jeżeli myślisz zlecić naprawdę kserkpiarki w ddziale, zadzwń tu. I t jest w taki spsób intuicyjnie ułżne, żeby maksymalnie przy dwóch kliknięciach tą infrmację wydbyć. Pprzedni system był taki, że trzeba był wiedzieć, kt, gdzie pracuje, żeby d tej sby trafić, na przykład w kwestii telefny. Teraz natmiast pd jednym kliknięciem jest abslutnie wszystk. 37

38 Innwacyjnść w bszarze marketingwym 1/2 Wybrane cele: Dążenie d zmiany nawyków, zachęcanie d mbilneg zarządzania finansami bez kniecznści sbistych wizyt w ddziałach. Wspieranie knkretną pmcą działań klientów, c przekłada się na wymierne krzyści np. nwe transakcje, których beneficjentem jest zarówn klient jak i w dłuższej perspektywie bank. Kncentrwanie się na budwaniu wielletniej relacji, a nie na jednrazwym, nawet dużym, zysku. Pmc w rzwijaniu nabywaniu nwych umiejętnści krzystanie z Internetu c nie tylk pmaga w pzyskaniu klienta w przyszłści, ale także wpływa na gólną pprawę jakści życia. Skuteczne rzwiązywanie isttnych prblemów (np. wykluczenie cyfrwe pisane szczegółw w przygtwanym specjalnie raprcie) z wykrzystaniem różnych źródeł wiedzy i perspektyw partnerstw publiczn prywatne. Oswajanie i prmwanie krzystania z Internetu jak z niezwykle użyteczneg współczesneg medium. Zmiana nawyków żywieniwych u dzieci i młdzieży Wybrane przykłady: Uruchmienie prjektu Vi-fi Ekspres, a w jej ramach wypsażenie 80 autbusów w 12 miastach w kraju w bezpłatny ht sptem. Wpływa t na swjenie krzystania z Internetu w góle, a także zachęca d mbilneg zarządzania psiadanymi śrdkami pprzez wyeliminwanie baw związanych z bezpieczeństwem. Stwrzenie prjektu ING meeting play umżliwiająceg klientm bizneswym bezpłatne wynajęcie, wypsażnych we wszelkie ptrzebne d pracy sprzęty, sal knferencyjnych i pmieszczeń biurwych d realizacji swich celów w siedzibie banku. Jest t widczny element wspierania przedsiębirców dpier rzpczynających swją działalnść. Mże t zachęcać klientów d krzystania z usług takiej instytucji. 38

39 Innwacyjnść w bszarze marketingwym 2/2 Wdrażanie prjektów służących edukwaniu sób pwyżej 50 rku życia, w zakresie krzystania z Internetu. Działania takie nisą bardz duże krzyści spłeczne, wpływają na wzrst gspdarczy, eliminują wykluczenie spłeczne wynikające z wykluczenia cyfrweg i pprawiają jakść życia sób reprezentujących 9 milinów spłeczeństwa. Pwłanie Kalicji Djrzałść w sieci zrzeszającej firmy knkurencyjne reprezentujące branżę telekmunikacyjną, NGOsy i Ministerstw Cyfryzacji rganizacje pzarządwe, administrację i biznes. Przygtwanie raprtu analizująceg zjawisk wykluczenia cyfrweg p 50 r.ż. infrmująceg, że pdstawwym prblemem w przeciwdziałaniu zjawiska jest rzprszenie śrdków unijnych i brak jedneg dpwiedzialneg rganu. Dkładne zdefiniwanie prblemu pzwlił pdjąć adekwatne działania pwstała Kalicja, która jest przedstawicielem partnerstwa publiczn prywatneg. Oferwanie aplikacji umżliwiającej załżenie knkretnej strny zawierającej symblicznie przedstawine linki d interesujących, knkretneg użytkwnika, strn internetwych. Redukuje t kniecznść krzystania z wyszukiwarki i niejak persnalizuje zasby sieci. Organizwanie warsztatów dtyczących bezpieczeństwa w sieci. Organizwanie akcji Pdziel się psiłkiem. Przyznawanie grantów rganizacjm i stwrznym przez nie prjektach, zajmujących się dżywianiem dzieci i edukacją w zakresie zdrweg dżywiania. Uruchmienie prgramu Partnerstw dla zdrwia kalicji międzysektrwej kliku pdmitów 3 firm i partnera certyfikująceg, której celem jest walka z niedżywieniem w Plsce. Zysk z prjektu jest reinwestwany w rzwój prgramu. 39

40 Innwacje w bszarze marketingwym cytaty 1/2 40 Też chdzi t, żeby pkazywać tym ludzim, że też mają na t wpływ, mgą zarządzać swim czasem i swimi finansami bez graniczeń i bezpiecznie też przede wszystkim. Pza tym t jest też tak, że my bserwujemy trendy i zmiany technlgiczne na rynku, widać, że craz więcej funkcji przejmują telefny i craz więcej rzeczy będzie instalwanych, czy aplikacji, które pmagają w życiu czasami, w jednym urządzeniu i t jest też taka tendencja, żeby pkazać, że t jest jak najbardziej dbra tendencja i żeby ją wspierać. T znaczy tam klienci mają mżliwść wynajęcia, czywiście bezpłatnie, takiej pwierzchni biurwej i mają tam d dyspzycji sale knferencyjne, mają d dyspzycji też pmieszczenia biurwe i mgą sbie zarezerwwać te przestrzenie, czy tą salkę na przykład na jakieś własne sptkanie z kntrahentem i tak dalej. Oczywiście ne są wypsażne te pmieszczenia, tam są telewizry LCD, jest mżliwść pdłączenia laptpa d prezentacji, jest telewizja, są telefny i tak dalej, jakieś tam Flip charty, tablice, jest Internet bezprzewdwy czywiście, n i klienci bardz chętnie z teg krzystają, t była taka usługa stwrzna, czywiście bezpłatnie, dla klientów, którzy dpier rzpczynają działalnść gspdarczą i nie mają takich pmieszczeń teg typu i też chcą się sptykać w jakiejś takie bardziej nwczesnej scenerii, bardziej sprzyjającej, nie mają swjej siedziby, alb mają siedzibę pza centrum miasta, t jest też jakiś kłpt dla kntrahenta, żeby djechać, więc mają mżliwść skrzystać z takich salek. Więc jeżeli klient, który zaczyna działalnść gspdarczą i ma wybrać partnera, który g będzie wspierał właśnie w taki spsób, a mże z drugiej strny wybrać fertę, być mże nawet tańszą, banku, który g nie będzie wspierał, tylk mu będzie rbił przelewy, n t tutaj my widzimy tą krzyść jednak taką relacyjną i stąd na się przekłada w długiej perspektywie na zysk. Mamy 2 prjekty, które bardz ściśle działają w zakresie tym, t jest akademia senira, t jest prjekt realizwany d 6 lat, autrskie nasze kursy dla sób 50 plus w zakresie bsługi kmputera i Internetu, dlateg już kilka lat temu sygnalizwaliśmy prblem braku umiejętnści bsługi kmputera, Internetu sób p 50tce. ( ) Dszliśmy d mmentu, w którym stwierdziliśmy, że realizując ten prjekt mżemy rbić wiele dbreg, ale właśnie w granicznym zakresie, że jedynym rzwiązaniem jest nawiązanie partnerstwa publiczn-prywatneg, który dałby efekt w skali naprawdę na dużym pzimie. I pwłaliśmy w 2010 rku kalicję Djrzałść w sieci, d której zaprsiliśmy naszych partnerów bizneswych, którzy realizują działania z zakresu wykluczenia cyfrweg na różnych płaszczyznach. ( ) T c jest grmną, mim zdaniem, zmianą w realizacji prgramów spłecznych, w góle w Plsce w ramach teg prjektu, n t jest t, że zaprsiliśmy d partnerstwa naszeg knkurenta, czyli Telekmunikację Plską, becnie Orange i ni przystąpili d kalicji i działają bardz aktywnie. T jest jedyny prjekt długfalw realizwany, w którym główni knkurenci współpracują na rzecz zmiany sytuacji w kraju.

41 Innwacje w bszarze marketingwym cytaty 2/2 Partnerstw publiczn prywatne nie jest ppularne w Plsce. A wydaje nam się, że wiele takich złżnych prblemów spłecznych t jest naprawdę jedyny mdel, który gwarantuje realizację prjektów uwzględniających również ptrzeby różnych interesów, krzystający z różnych dświadczeń, wykrzystujący maksymalnie ptencjał każdej z grup, tak, teg biznesu który jest dpwiedzialny spłecznie, ale który rbiąc tam cś na swjej działce, n, nie zawsze działa efektywnie, w sensie, że mże t działać. NGOsy, które mają grmną wiedzę i dświadczenie w innych, na innej płaszczyźnie i administracji, która mże świetnie spiąć t wszystk, więc n kalicja jest dbrym teg przykładem. 41

42 Innwacyjnść w bszarze rganizacyjnym Wybrane cele: Kncentrwanie się na budwaniu partnerskich relacji. Odchdzenie d tradycyjneg mdelu bsługi klienta petenta. Wybrane przykłady: Wprwadzenie plityki zarządzania relacjami z dstawcami. Dbanie t, aby wszyscy dstawcy, z usług, z których krzysta firma, przestrzegali knkretneg zestawu wartści, realizwali w swjej praktyce szereg zasad etycznych związanych z CSR, np. przedkładanie, dwdów że kntrahent regularnie wypłaca wynagrdzenia swim pracwnikm. Traktwanie wszystkich partnerów bizneswych, niezależnie d ich wielkści, zgdnie z partnerskim mdelem relacji. Systematyczna zmiana wystrju i funkcjnalnści placówek raz spsbu traktwania klientów. Krewanie przyjaznej klientm przestrzeni wpływa na wzmcnienie pzytywneg wizerunku nwczesnej instytucji, a mdyfikacja zachwań względem nich pwduje, że d pierwszych chwil mgą czuć się ważni i zapiekwani. Ciągłe sprawdzanie pzimu satysfakcji klientów, np. pprzez urządzenia migrujące pmiędzy ddziałami, za pmcą których klienci wyrażają swój pzim zadwlenia z bsługi. Jeśli każe się, że ktś jest niezadwlny, t w ciągu 24 gdzin kntaktują się z nim pracwnicy, którzy ustalają szczegółwe przyczyny braku satysfakcji, które są następnie przekazywane dyrektrwi placówki, który wyjaśnia sbiście tę sprawę z klientem. Stawianie wszystkim dstawcm firmy wymgów uwzględniających CSR, np. mnitrwanie emisji CO2. Wprwadzenie w fabrykach mnitrów infrmujących bieżącym działaniu maszyn, ich wydajnściach, przestjach etc. Ddatkw wyeliminwał t wydruki, a tym samym szczędził papier. Wykrzystywanie systemów kmputerwych pmagających ptymalnie zaplanwać trasę przejazdu samchdów dstawczych, unikanie tzw. pustych pwrtów. 42

43 Innwacje w bszarze rganizacyjnym cytaty Chdzi plitykę zarządzania relacjami z dstawcami i w góle cały bszar relacji z dstawcami, u nas się t nazywa: Vendrs management i działa w ramach plityki zakupwej, którą też zaakceptwał bank. I t d naprawdę najniższeg pzimu i najdrbniejszeg szczegółu reguluje tą współpracę z dstawcami d mmentu, kiedy kntrahenci d banku przychdzą, ferując swją usługę, przechdzą przez tą ankietę, którą muszą wypełnić, tam wychdzi masa rzeczy. Również ta ankieta zawiera rzeczy CSR we. Pytamy t, czy stsuje zasady etyki, jeżeli chdzi właśnie z pracwnikami, czy przestrzega nrm śrdwiskwych. Więc tutaj też ta część CSR wa jest becna, natmiast tak, jak mówiłam na pczątku, w mmencie, kiedy kntrahent d nas przychdzi, pytamy g wszystk, a później, kiedy ptrzebujemy jeg usługi, zapraszamy g d fertwania. Ddatkw później przechdząc przez te klejne etapy, w mmencie, gdy zaczyna się już praca z dstawcą i krzystamy z jeg usługi, wtedy też przyjmujemy ten mdel partnerski. Czyli t nie jest tak, że jest duży bank i jakiś mały dstawca, tylk jesteśmy partnerami. Czyli zarówn dstawcy jak i bank tutaj ma umwę, ma prawa i bwiązki, bwiązuje t w dwie strny. I też na każdym etapie pytamy dstawcę, czy jest zadwlny ze współpracy z bankiem. Jest ankieta satysfakcji, z której jasn wynika, czy dstawca dstaje pełną wiedzę, którą musi dstać, żeby taką usługę zrealizwać. Czy ma narzędzia, czy ma śrdki, czy bank g wspiera w dpwiedni spsób. Czy t jest dstawca pakwań, t jest nie ważne. Są rbine audyty przez dział zakupów, łącznie z działem jakści. Audyty są kmplekswe, dtyczą kwestii jakściwych, śrdwiskwych. Jeżeli chdzi części spłeczne, t czy dstawca nie zatrudnia dzieci, czy prawa pracwników są zachwane. Czy są przestrzegane zasady etyki. Jeżeli chdzi dstawców, mamy wprwadzne już przy wybrze dstawców checklisty, gdzie jest jasn pwiedziane, że czekujemy d dstawcy, żeby w chrnie śrdwiska, czy w części jakściwej, czy BHP-wiskiej takie i takie wymagania spełniał. Jeżeli ich nie spełnia, t nie bierzemy dstawcy w góle pd uwagę. Później są audyty przeprwadzane u dstawców. Ddatkwą rzeczą, która jest w firmie rbina, t crczna cena dstawcy i częścią tej ceny jest zrównważny rzwój. 43

44 Innwacyjnść w bszarze chrny śrdwiska Wybrane cele: Minimalizwanie negatywneg wpływu na śrdwisk pprzez: Edukwanie eklgiczne pracwników, c statecznie ma wpływ także na redukcję ksztów firmy (np. drukwanie tylk niezbędnych rzeczy) Ograniczenie zużycia zasbów naturalnych Ograniczenie emisji dwutlenku węgla Rehabilitwanie się śrdwisku naturalnemu za negatywny wpływ na nie pprzez pdejmwanie aktywnści mających przynieść krzyści Wybrane przykłady: Wdrżenie nrmy zarządzania śrdwiskiem ISO dzięki niej zaplanwan i wdrżn szereg prcesów służących m. in. graniczeniu zużycia papieru 80% (elektrniczne wyciągi, system skanwania wszystkich dkumentów bez kniecznści ich kpiwania, samdzielne nadawanie PINu przez klienta). Pwduje t także zmianę nawyków nieprzechwywanie dkumentów w pstaci papierwej, a pprzez t uwlnienie przestrzeni przy stanwisku pracy. Prwadzenie edukacji pracwników, bjętej patrnatem prezesa firmy. Przeprwadzanie szeregu akcji służących zaakcentwaniu knkretnych prblemów i wytwrzeniu nwych nawyków, np. szczędnść wdy i energii elektrycznej. Organizwanie akcji zwiększającej świadmść eklgiczną pracwników. Zamntwanie paneli słnecznych w siedzibie firmy. 44

45 Innwacyjnść w bszarze chrny śrdwiska 2/2 Zamawianie i ferwanie klientm kńcwym dekderów szczędzających energię elektryczną Zakup urządzeń biurwych pzwalających na szczędnści, np. drukarki umżliwiające drukwanie dwustrnne i skanwanie dkumentów Organizwanie akcji sadzenia drzew Wprwadzenie wskaźnika emisji CO2 w pstaci Carb testu, który pzwala mnitrwać efekty pdejmwanych działań służących redukcji emisji, np. staranne planwanie przejazdów samchdów, unikanie wżenia pwietrza Zastąpienie ktłwni węglwej gazwą. Przekazywanie niezużytych prduktów mlecznych hdwcm trzdy chlewnej na pkarm dla zwierząt. Segregwanie dpadów. Sprawdzanie czy dpady trafiają d miejsca przeznaczenia. 45

46 Innwacje w bszarze chrny śrdwiska cytaty I t jest tak, że ta chrna śrdwiska jest mcn związana z biznesem i z krzyściami finanswymi, p prstu wprwadzając te wszystkie systemy różneg rdzaju, wszem trzeba wyłżyć na t śrdki, ale też efekt jest długfalwy i też niewspółmierny, b n się rzkłada na wiele, wiele lat i przynsi efekty dpier p kilku latach, kiedy się te nakłady zrównają. N, ale tutaj krzyść śrdwiskwa jest ewidentna. N i też zmiana przyzwyczajeń, b dzięki temu, że w banku był prces archiwizacji, t ludzie zaczęli zmieniać nawyki i przestali grmadzić dkumenty. Fajnym prjektem, który ja bardz mile wspminam t były człnek Greenpeace t był zielny rk, który uczył takiej większej aktywnści w bszarze edukacji eklgicznej naszych pracwników. T współpracwaliśmy wówczas z fundacją Nasza ziemia i przygtwaliśmy cykl działań, który miał zwiększyć świadmść eklgiczną naszych pracwników i faktycznie z ewaluacji naszych pracwników wynikał, że wiele z tych sób zaimplementwał prpnwane rzwiązania we własnych dmach. Wiele sób uwrażliwiliśmy na wiele kwestii. B czymś tam się mówi, cś się słyszy, ale na c dzień t mże człwiek nie pamiętać, że butelkę trzeba dkrkwać i tak zgnieść, tak, n i wrzucić we właściwe miejsce, n i staraliśmy się wyrbić wiele takich pżytecznych nawyków. ( ) Były właśnie warsztaty bezpśredni z fundacją Nasza ziemia, które miały pmysł właśnie zwiększyć wiedzę na temat teg jak mżna w dmu prwadząc bardz prste rzwiązania zaszczędzić pieniądze i t też chrnić śrdwisk i faktycznie t zadziałał. Przygtwaliśmy kalendarz taki książkwy dla każdeg pracwnika, gdzie był mnóstw prad na różne pry rku, różne zasady, fajne wpisy, a ludzie na ten kalendarz d dzisiaj, a t był 2 lata temu w bardz przyjaznej frmie, znaczy te działania były rzbudwane i przez cały rku były realizwane, przeróżne prjekty, w ramach pikników rdzinnych razem z dziećmi uczyliśmy się wielu rzeczy w frmie zabawy jak chrnić śrdwisk. Zamawiając nwy sprzęt, a t rbimy już krpracyjnie, na przykład dekdery dla klientów, pmagamy firmm, które mają naprawdę sukcesy w zakresie czerpania energii. B dekder ma t d siebie, że rzadk kiedy jest wyłączany. ( ) N i te nasze dekdery faktycznie mają maksymalnie bniżny pzim pbierania energii w prcesie stand by Drugim takim krkiem, wydaje mi się, że jest próba, nie tyle minimalizwania wpływu, ale też rehabilitwania się temu tczeniu, w którym firma działa. I tutaj mżemy dać za przykład, chciażby działania prwadzne przez grupę, przez Żywiec należący d grupy Danne. Chciażby sadzenie drzew, które jest związane z dbudwywaniem śrdwiska w którym firma funkcjnuje. Czyli dbudwywanie natury, w której funkcjnuje firma, budwaniem teg zaplecza na przyszłść. 46 Zgdnie ze strategią redukcji emisji CO2, była zmiana naszej ktłwni z węglwej na gazwą. Gdzie dsknale wiem, że gaz idzie w górę. I ta ktłwnia peracyjnie będzie nas ksztwała więcej niż ktłwnia węglwa. A mim wszystk zmieniamy na ktłwnie gazwą, żeby graniczyć emisję dwutlenku węgla, która z węgla jest wyższa niż z gazu.

47 Innwacyjnść w bszarze pracwniczym Wybrane cele: Utrzymywanie tytułu Tp Emplyer. Dbanie t żeby firma była chętnie wybierana jak miejsce pracy przez najlepszych abslwentów. Prmwanie zdrweg stylu życia wśród pracwników. Zintegrwanie pracwników, lepsze pznanie się pprzez prezentację pasji, zwiększna identyfikacja z firmą. Wybrane przykłady: Elastyczne frmy zatrudnienia, ułatwienie pracy w dmu. Wprwadzenie cyklicznych annimwych chatów z człnkami zarządu firmy. Zaferwanie pracwniczeg prgramu emerytalneg bejmująceg wszystkich pracwników Wsparcie rdziców rganizwanie chatów z psychlgiem dziecięcym, twrzenie strn internetwych zawierających prady. Systematyczne (przynajmniej raz w rku) mnitrwanie satysfakcji pracwników. Wspieranie inicjatywy ddlnej pracwników firmy, którzy w czasie wlnym biegają w maratnach. Przygtwanie rzbudwanej infrmacji dtyczącej benefitów związanych z takim rdzajem aktywnści, spsbów trenwania, miejsc sptkań sób uprawiających tę dyscyplinę, spsbów mierzenia krków, liczenia spalanych kalrii etc. Dłączenie d biuletynu kmunikacji wewnętrznej,artykułów pświęcnych uprawianym przez pracwników dyscyplinm sprtwym. Prezentacje pracwników wsparte są wskazówkami, c należy rbić żeby zacząć teg typu aktywnść. Wspieranie wlntariatu pracwniczeg. 47

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością Analiza prównawcza www.netiq.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM NetIQ i Oracle na rynku rzwiązań d zarządzania tżsamścią NetIQ Identity Manager kntra Oracle Identity Manager t str. 2 K r ó t k f i r

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo