ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie cyfrwą drukarnią wielkfrmatwą, w ramach prjektu Wdrżenie innwacyjneg systemu B2B, integrująceg nwy system infrmatyczny firmy BMT sp. z.. z systemami jej trzech partnerów Prgram Operacyjny Innwacyjna Gspdarka Oś prirytetwa 8. Spłeczeństw Infrmacyjne zwiększenie innwacyjnści Gspdarki Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektrniczneg biznesu B2B 1. Opis zakresu zamówienia: Przewiduje się wyknanie następujących prac: Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmat: Mduł Administracyjny Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Handel, Lgistyka, Business Intelligence Dstawę Platfrmy stanwiącej fundament systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Kntrahenci Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu CRM - zarzadzanie relacjami z kntrahentami Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Oferty Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Zamówienia Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Lgistyka Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu DMS (Dcument Managment System) Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Platfrma integracyjna Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Zarzadzanie serwerem FTP Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Planwanie prdukcji Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Platfrma d knfiguracji wymiany danych EDI XML Dstawę 2 sztuk serwerów pd system dedykwany dla drukarni wielkfrmatwych Dstawę macierzy dyskwej 1 sztuka Dstawę 2 sztuk zasilaczy UPS 2. Specyfikacja warunków zamówienia Zakłada się, że licencja dstarczna przez Dstawcę musi umżliwiać pracę c najmniej 20 jednczesnym użytkwnikm systemu. Zgdnie z przeprwadzną analizą przedwdrżeniwą pwyższe mduły muszą spełniać wymagania funkcjnalne przedstawine pniżej. Szczegóły realizacji zstały przedstawine w dkumencie Analiza przedwdrżeniwa na system typu B2B dla BMT sp. z.. Analiza prcesów bizneswych. Analiza technlgiczna, który znajdują się d wglądu w siedzibie spółki Strna 1 z 8

2 2.1. Zarządzanie Kntrahentami W ramach zarządzania kntrahentami wymagana jest następująca funkcjnalnść: grmadzenie infrmacji tele-adreswych kntrahenta (w tym mżliwść wprwadzenie wielu lkalizacji kntrahenta z kreśleniem typu adresu np. adres d fakturwania, adres d dstawy, ddział) grmadzenie infrmacji kwalifikujących kntrahenta (ddawanie kntrahenta d grup, branża segment, inne klasyfikatry) wprwadzenie histrii kntaktów (aktywnści) i planwanych zadań z kntrahentem (patrz Zarządzanie kntaktami); mżliwść ddania z pzimu kartteki kntrahenta Wprwadzenie prjektów handlwych (patrz Zarządzanie prjektami handlwymi) Wprwadzenie zleceń prdukcyjnych (patrz Zarządzanie zleceniami prdukcyjnymi) Wprwadzenie dkumentów (patrz Zarządzanie dkumentami) Wprwadzenie reklamacji (patrz Zarządzanie reklamacjami) grmadzenie infrmacji nt. pracwników kntrahenta (bejmującej dane klasyfikacyjne grupa, funkcja, tytuł, stanwisk, dane kntaktwe telefny, e itp., ) Mżliwść szybkieg wyszukania wybraneg kntrahenta wg nazwy, nazwiska, skrótu nazwy itp. Załżenie filtra na karttekę umżliwiająceg wyświetlenie kntrahentów spełniających wybrane kryteria Mżliwść wyświetlenie frmularza szczegółweg (Kntrahent) dla wskazaneg kntrahenta Mżliwść utwrzenia wiadmści dla wskazaneg kntrahenta Mżliwść utwrzenia sby dla wskazaneg Kntrahenta Mżliwść utwrzenia aktywnści/zadania dla wskazaneg Kntrahenta Mżliwść utwrzenia prjektu handlweg dla wskazaneg kntrahenta Mżliwść utwrzenia zlecenia prdukcyjneg dla wskazaneg Kntrahenta Mżliwść utwrzenia reklamacji dla wskazaneg Kntrahenta Mżliwść utwrzenia relacji pmiędzy dwma kntrahentami (np. X jest knkurentem w stsunku d Y) Mżliwść utwrzenia dkumentu dla wskazaneg Kntrahenta Opcjnalna mżliwść przeglądania wystawinych faktur i płatnści dla wskazaneg kntrahenta (z systemu FK) Kartteka kntrahentów systemu CRM będzie kartteką nadrzędną w stsunku d karttek klientów systemów zewnętrznych (dane będą trafiały najpierw d systemu CRM później będą przenszne d systemu FK). P twrzeniu frmularza szczegółweg Kntrahent, na ekranie pjawić się pwinien frmularz z dwma sekcjami: Danych szczegółwych wybraneg kntrahenta Danych pwiązanych z wybranym kntrahentem (np. histrii kntaktów, zlecenia prdukcyjne, prjekty handlwe, dkumenty) Przejście d danych pwiązanych z wybranym kntrahentem pwinn nastąpić p kliknięciu na dpwiedni klawisz plecenia. W ramach frmularza szczegółweg daneg kntrahenta, użytkwnik pwinien mieć mżliwść: Przeglądania listy biektów pwiązanych (np. histrii kntaktów, zleceń prdukcyjnych itp.) Ddania nweg biektu (np. zadania, sby, zlecenia prdukcyjneg itp.) Zmdyfikwania wybraneg biektu (np. zadania, sby, zlecenia prdukcyjneg itp.) Usunięcia wybraneg biektu (np. zadania, sby, zlecenia prdukcyjneg itp.) 2.2. Zarządzanie kntaktami i zadaniami (histria kntaktów) grmadzenie faktu dbycia się lub zaplanwania aktywnści (data, pis, typ, prjekt handlwy itp.) Strna 2 z 8

3 pwiązanie aktywnści/kntaktu z prjektem handlwym, zleceniem prdukcyjnym, reklamacją pwiązanie aktywnści/kntaktu z listą dkumentów (ferta, umwa) pwiązanie aktywnści/kntaktu z jej uczestnikami mżliwść pwiązania aktywnści/kntaktu z gratisem (infrmacja przekazanych klientwi materiałach marketingwych, prezentach itd.) twrzenie i i wysyłanie i (graficzny HTML) z mżliwścią zapisu w histrii kntaktów Mżliwść szybkieg wyszukania wybranej aktywnści wg Opisu aktywnści Mżliwść szybkieg wyszukania aktywnści pwiązanych z kntrahentem wg Nazwy kntrahenta, nazwiska Załżenie filtra na karttekę umżliwiająceg wyświetlenie aktywnści spełniających wybrane kryteria Mżliwść wyświetlenie frmularza szczegółweg (Aktywnść) dla wskazanej kntrahenta Mżliwść utwrzenia nwej aktywnści dla bieżąceg kntrahenta Mżliwść zdefiniwania wzrca aktywnści, który utwrzy aktywnść dla wybraneg kntrahenta i uzupełni autmatycznie wskazane pla mżliwść wprwadzenia zadania pwtarzająceg się c zadany kres czasu dla wybraneg kntrahenta mżliwść wprwadzenie pwiadmienia kreślną ilść dni wcześniej dla wyknawcy zadania mżliwść wprwadzenia zadania d kalendarza mżliwść pdglądu kalendarza (w widkach dziennym, tygdniwym raz miesięcznym) mżliwść pdglądu kalendarza innej sby (użytkwnika) Mżliwść wprwadzenia aktywnści/kntaktu d kalendarza Mżliwść zmdyfikwania aktywnści/kntaktu w kalendarzu Mżliwść usunięcia aktywnści/kntaktu w kalendarzu Reminder -> system infrmuje użytkwnika zbliżającym się terminie realizacji aktywnści (mżliwść ustawienia, na ile przed system pwinien przypmnieć aktywnści) Reminder 2 -> system wysyła a nadejściu terminu realizacji zadania Opcjnalny eksprt zdarzenia d kalendarza MS Outlk Opcjnalna mżliwść wprwadzania d systemu planwanych i nieplanwanych niebecnści (np. chrba) Opcjnalna kntrla niebecnści raz kntrla dstępnści wyknawcy w przypadku twrzenia nwych zadań Opcjnalna mżliwść wprwadzania listy zastępstw (jaki użytkwnik zastępuje jakieg) Opcjnalna mżliwść wprwadzania d kalendarza kresów niebecnści 2.3. Zarządzanie prjektami handlwymi (cykle sprzedaży / lejek sprzedaży / fertwanie) mżliwść definiwania dwlnej ilści pstaci cykli sprzedaży (składających się z kreślnych faz, zadań d wyknania, czasu realizacji pszczególnych faz, prawdpdbieństwa ich zakńczenia itp.) mżliwść przyprządkwania dwlnej ilści prjektów handlwych d daneg kntrahenta wprwadzenie infrmacji nt. rdzaju prjektu handlweg, celów prjektu, szacunkwych dat zakńczenia prjektu itp. grmadzenie infrmacji nt. uczestników prjektu wraz z ich rlami grmadzenie infrmacji nt. ferwanych prduktów i knfiguratr nwych prduktów (fertwanie) grmadzenie infrmacji ewentualnych knkurentach raz przyczynach zakńczenia prjektu sprzedażweg (cyklu sprzedaży) mżliwść pwiązania fazy daneg prjektu sprzedażweg z aktywnścią (histrią kntaktów) mżliwść pwiązania daneg prjektu sprzedażweg z zadaniem mżliwść pwiązania daneg prjektu z listą dkumentów np. fertą mżliwść pwiązania daneg prjektu z dkumentem kalkulacji Strna 3 z 8

4 2.4. Zarządzanie dkumentami mżliwść utwrzenia bazy dkumentów (zarówn niepwiązanych z danymi w systemie jak instrukcje prcedury, prezentacje, jak i dkumentów pwiązanych krespndencja seryjna - jak umwy, wniski, aneksy itp.) w przypadku wykrzystania dkumentu pwiązaneg z danymi w systemie mżliwść autmatyczneg pdpięcia dkumentu d kntrahenta (aktywnści/prjektu) i/lub utwrzenie dpwiedniej aktywnści mżliwść utwrzenia nweg dkumentu (definicji dkumentu), który będzie mógł być pwiązanym z danymi w systemie (krespndencja seryjna) i umieszczny jak wzrzec w repzytrium dkumentów mżliwść zdefiniwania akcji wyknywanej w trakcie wykrzystania wzrca dkumentu (np. aktywnści / prjektu) mżliwść przypisania dkumentu(ów) d danej aktywnści mżliwść przypisania dkumentu(ów) d daneg zadania mżliwść przypisania dkumentu(ów) d daneg prjektu sprzedażweg mżliwść przypisania dkumentu(ów) d daneg kntrahenta mżliwść przypisania dkumentu(ów) d daneg zlecenia prdukcyjneg mżliwść przypisania dkumentu(ów) d daneg reklamacji dstęp d wszystkich dkumentów umieszcznych w systemie dstęp d wszystkich dkumentów daneg kntrahenta dstęp d wszystkich dkumentów w ramach prjektu sprzedażweg daneg kntrahenta dstęp d wszystkich dkumentów w ramach aktywnści 2.5. Zarządzanie kampaniami Zakładanie kampanii marketingwej mżliwść przypisania aktywnści (patrz Zarządzanie kntaktami) d kampanii mżliwść przypisania zadania w ramach kampanii (patrz Zarządzanie zadaniami) mżliwść pdpięcia d kampanii listy kntrahentów (wygenerwanych lub zaimprtwanych) mżliwść pwiązania kntrahenta z kampanią (wskazania źródła pchdzenia kntrahenta) mżliwść pwiązania prjektu sprzedażweg z kampanią (wskazanie źródła rzpczęcia cyklu sprzedażweg) 2.6. Zarządzanie listami (generwanie list) Przygtwanie listy kntrahentów spełniających kreślne kryteria mżliwść utwrzenia dwlnej ilści list (lista t zbiór parametrów lub wynik listy) lista t zbiór rekrdów kntrahentów wraz z pwiązanymi danymi nt. ich pracwników bejmujących wszystkie dstępne na ich temat pla w systemie kryteria list (kntrahentów i pracwników) pwinny dtyczyć wszystkich dstępnych na ich temat pól w systemie dla danej listy warunków mże być wiele w parciu warunki AND, OR raz NOT (również warianty mieszane) wyeksprtwanie wygenerwanej listy danych d arkusza prgramu Excel Użytkwnik musi mieć mżliwść łatwej pracy z listą kntrahentów (np. przeglądania histrii kntaktów, uzupełniania wpisów) autmatyczne ddawanie d wszystkich kntrahentów z listy nweg elementu histrii kntaktów, nweg zadania, przypisania d grupy Mżliwść utwrzenia etykiet adreswych Mżliwść wyknania krespndencji seryjnej Eksprt i d prgramu pcztweg i autmatyczne twrzenie na ich pdstawie zapisów w histrii kntaktów (bejmująca treść wysłanej wiadmści raz ewentualne załączniki) Strna 4 z 8

5 Mżliwść utwrzenia dkumentu wzrcweg wraz z plami dpwiadającymi plm w systemie CRM i utwrzenie serii dkumentów z danymi znajdującymi się na liście danych. Dkumenty pwinny mieć mżliwść umieszczenia w wybranym flderze, wydruku lub wysłania jak (zarówn jak załącznik jak i jak treść a). Autmatyczne twrzenie na ich pdstawie zapisów w histrii kntaktów (bejmująca treść wysłanej wiadmści raz ewentualne załączniki) 2.7. Zarządzanie zleceniami prdukcyjnymi Zdefiniwanie faz zlecenia prdukcyjneg Ewidencja danych zlecenia prdukcyjneg / parametrów (materiał, liczba kpii, maszyna, ustawienia druku, drukarz itd.) Weryfikacja pliku (w tym Zakładka weryfikacja pliku lista checkbxów z najczęstszymi usterkami) Wysłanie ptwierdzenie zamówienia z pzimu Zlecenia prdukcyjneg ( ) Załączenie dkumentu ( e z krespndencji, linki d plików na FTP, listy przewzwe, faktura) Przekazywanie zmiany histria zmiany (zmiana drukarzy, przełżnych) Harmngramwanie prdukcji w parciu listę zleceń system dzieli pracy na maszyny i planuje pszczególne prace (klejnść druku) Ewidencja pbranych materiałów z magazynu (wydawanie prduktów, ewidencja zużycia materiałów) Ewidencja ddruków Wydruk listy aktualnych zleceń Histria zmian zlecenia prdukcyjneg Integracja z systemem listów przewzwych 2.8. Zarządzanie prduktami Zdefiniwanie nweg prduktu z cennikiem Prdukt mże składać się z wielu pd-prduktów (kmpletacja) Prdukt mże mieć przypisaną listę sugerwanych dstawców wraz z cenami u dstawców, terminami dstawy prduktu raz ewentualnymi uwagami dtyczącymi realizacji dstawcy przez kntrahenta (jakść, terminwść) Lista prduktów dstępna w funkcjnalnści Kalkulacje fert Zdefiniwany prdukt mże być przeniesiny d Gspdarki materiałwej (zarządzanie stanami magazynwymi) taki prdukt mże być płączny z prduktem w GM (w GM mże być inna nazwa) 2.9. Gspdarka materiałwa (GM) Utwrzenie listy magazynów Ddawanie, mdyfikacja, usuwanie pzycji magazynwej Utwrzenie dkumentu PZ (Przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie twaru z zewnątrz) Utwrzenie dkumentu RW (rzchód wewnętrzny z uwzględnieniem zlecenia prdukcyjneg, któreg dtyczy RW) Utwrzenie dkumentu MM (przesunięcie międzymagazynwe) Fakturwanie Twrzenie faktury d zlecenia prdukcyjneg z mżliwścią twrzenia faktur dla wielu zleceń prdukcyjnych Twrzenie rejestru należnści z mżliwścią dntwywania płatnści Eksprt danych d systemu FK Twrzenie faktur bez zlecenia prdukcyjneg Strna 5 z 8

6 Kntrla prfilu kntrahenta (np. blkada wystawienia faktur z terminem płatnści dla kntrahentów, którzy nie psiadają zgdy na płatnści późnine) Wystawianie faktury eksprtwej (UE) Uwagi gólne System musi spełniać wymagania dtyczące współpracy innych przedsiębirstw z zamawiającym B2B (w rzumieniu Działania 8.2 PO IG). Współpraca ta ma się dbywać w bszarach: Prces fertwania Prces realizacji zamówienia Prces mnitrwania stanu należnści/rzliczeń Prces zarządzania relacjami z klientami Prces lgistyki System pwinien umżliwiać pracę zdalną (np. pprzez interfejs WWW) System pwinien móc udstępniać część infrmacji Klientm BMT pprzez WWW (np. infrmacja na temat statusu zlecenia prdukcyjneg) Użytkwnik pwinien mieć mżliwść twarcia wielu kien z różnymi danymi jedncześnie (bez kniecznści zamykania jedneg kna by móc twrzyć inne) Opcjnalnie zakłada się lgwanie peracji w systemie (dynamicznie wybieranych przez administratra, t znaczy pwinna być mżliwść ddawania i dejmwania peracji d lgwania, np. dstęp d umów handlwych, kt, kiedy, peracja). KAŻDA peracja usunięcia danych pwinna spwdwać utwrzenie kpii pprzednich danych lub zmianę ich wersji lub statusu. Administratr pwinien mieć mżliwść dynamiczneg nadawania i dejmwania uprawnień dla pszczególnych użytkwników d danych raz frmularzy lub zakresów danych. Panel administracyjny uprawnień pwinien mieć przejrzystą frmę zbirczą (pwinien zawierać wszystkie uprawnienia). Innymi słwy zarządzanie uprawnieniami pwinn być w jednym miejscu. Należy zapewnić mżliwść przechwywania danych histrycznych i śledzenie zmian wyknywanych przez użytkwników CRM (lgwanie peracji) w szczególnści danych dtyczących kntrahentów Zakłada się wielwalutwść systemu w zakresie prwadzenia gspdarki magazynwej raz zarządzania prduktami / twrzenia kalkulacji. Mżliwść znakwania pewnych danych (np. kntrahentów / sób) jak nieaktywnych (Archiwizacja danych - chcemy żeby zstały dane ale nie były wyświetlane) Należy zwrócić uwagę przy wycenie na kszt licencji (dżywtni) z uwzględnieniem suprtu techniczneg (asysty technicznej) przez kres 5 lat (kres utrzymania prjektu POIG) Inne funkcjnalnści: Współpraca z system UPS Ważne by zmiana właściciela kntrahenta (handlwca) nie pwdwała zmiany właścicieli pdpiętych aktywnści/zadań czy prjektów handlwych pd teg kntrahenta Mżliwść utwrzenie Zlecenia Prdukcyjneg z pzimu Prjektu handlweg (ferty/kalkulacji) Funkcjnalnść seryjneg ddawania wielu plików d zlecenia prdukcyjneg Funkcjnalnści ułatwiające ddawanie infrmacji d zleceń prdukcyjnych (kpiwanie prduktu, przenszenie części danych pmiędzy prduktami) RaprtwaniePrawa dstępu Każdy z użytkwników będzie mógł mieć kreślne uprawnienia d pszczególnych biektów (kntrahent, sba, prjekt itd.). Uprawnienia biektu pwinny dtyczyć: dstępu d wszystkich biektów, bądź dstępu d biektów wprwadznych wyłącznie przez daneg użytkwnika (znacza t, że w takim przypadku dany użytkwnik będzie miał wyłączny dstęp d tych biektów, które wprwadził sam. Nie będzie miał natmiast dstępu d innych biektów prwadznych przez innych użytkwników) Prawa dstępu pwinny być następujące: dstęp d biektu uprawnienia d przeglądania daneg biektu w widku gólnym (pdstawwe infrmacje) uprawnienia d przeglądania daneg biektu w widku szczegółwym (wszystkie infrmacje), Strna 6 z 8

7 uprawnienia d edytwania daneg biektu uprawnienia d kaswania daneg biektu Uprawnienie d wybranych funkcji prgramu: dstęp d raprtwania dstęp d twrzenia list dstęp d imprtu/exprtu danych dstęp d mdyfikacji słwników 3. Specyfikacja sprzętu 3.1. Specyfikacja serwerów 2xIntel Xen E5620 Prcessr (2.40GHz, 4C, 12M Cache, 5.86 GT/s QPI, 80W TDP, Turb, HT), 1066MHz Max Memry 16GB pamięci dla 1 prcesra (2x2GB w dwubankwych mdułach UDIMM) 1333MHz 4 x 146GB SAS 6Gb/s 15tys.br./min 2,5-calwy dysk twardy Ht Plug 16X DVD-ROM Drive SATA Wyskwydajny zasilacz sieciwy (2 jednstki) 717W, ustawienia BIOS zwiększające wydajnść Embedded Bradcm Gigabit Ethernet LOM with 4P TOE and iscsi Offlad idrac6 Express 3.2. Specyfikacja zasilaczy UPS W ramach realizacji prjektu Wniskdawca zaplanwał zakup dwóch zasilaczy UPS, Rack/Twer, 2700W, 3U, 230V 3.2. Specyfikacja macierzy dyskwej 8x1TB lub 4x2TB 6Gbps 7.2k 2.5" HD Ht Plug 6Gbps SAS HBA Card Wyskwydajny zasilacz sieciwy (2 jednstki) 4. Termin dstawy 31 grudnia Oferta musi zawierać: Dane ferenta Datę sprządzenia raz ważnść ferty Cenę całkwitą nett i brutt Warunki i termin płatnści Pdpis. Zamawiający zastrzega sbie praw nierzpatrywania fert złżnych niezgdnie z niniejszym zapytaniem. 6. Kryteria wybru ferty: 100% cena Zamawiający p dknaniu ceny fert przekaże wyniki d wszystkich ferentów, a następnie zaprpnuje zawarcie umwy ferentwi, który złżył najkrzystniejszą fertę. W przypadku niezaakceptwania przez ferenta umwy w wersji prpnwanej przez Zamawiająceg, Zamawiający zastrzega sbie praw d drzucenia ferty raz złżenia prpzycji zawarcia umwy ferentwi, który załżył następną w klejnści najkrzystniejszą fertę. 7. Spsób składania fert: Oferta mże być złżna w frmie: Strna 7 z 8

8 1) elektrnicznej na adres: 2) tradycyjnej w biurze w siedzibie BMT sp. z.., ul. Gustawa Eiffel'a 4, Gliwice Termin składania fert mija 06 grudnia 2013 r. Decyduje data dstarczenia ferty pd wskazany pwyżej adres. Niniejsze zapytanie fertwe przesłan d ptencjalnych wyknawców usługi raz zamieszczn: 1) na strnie w zakładce dtyczącej POIG 2) w siedzibie BMT sp. z.., ul. Gustawa Eiffel'a 4, Gliwice Strna 8 z 8

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 14 stycznia 2013 rku Dtyczy

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE

TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE TK Cnsulting Tmasz Kreft Truń, 21.05.2014 ul. Mstwa 5 87-100 Truń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją prjektu Wdrżenie innwacyjnej platfrmy e-learningwej przez TK Cnsulting z Trunia w ramach Reginalneg

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kfk.rg.pl Warszawa: Wyknanie, druk, pakwanie raz dstarczenie d siedziby Zamawiająceg materiałów reklamw

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki Włsań, 13.06.2014 r. Zapytanie fertwe na dstawę i wdrżenie technlgii teleinfrmatycznych W związku z realizacją prjektu w ramach prgramu PO IG działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów stacjnarnych półkwych (metalwych) raz szafy aktwej d

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaska.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaska.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaska.hp.pl Wrcław: Drugi przetarg - dstawa leju pałweg d Ośrdka Szklenia i Wychwania OHP w Ząbkwicach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa urządzeń wielfunkcyjnych, kmputerów przenśnych, tabletu, kmputerów biurkwych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI AGENCJA Reklamw-Marketingwa MODERNLIGHT ul. Mdrzewiwa 10 37-464 Stalwa Wla tel.: 502 164 328 SERWISY WWW WIZYTÓWKI FIRMOWE Wizytówka WWW jest pdstawwą usługą internetwą w naszej fercie. W ramach usługi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji Zapytanie fertwe w sprawie realizacji usług szkleniwych i dradztwa w ramach knkursu Hersi Organizacji I - dt. rganizacji i przeprwadzenia szkleń II - dt. usług dradczych pwiązanych ze szkleniami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla:

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla: Załącznik Nr 1 d SIWZ 1. Oprgramwanie dla systemu Windws Server 2008 R2, Windws Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umżliwiające wsparcie dla: Micrsft Crypt-API, Micrsft CNG and PKCS #11 Middleware Secure

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.rg.pl/ Kraków: usługę przygtwywania i dwżenia psiłków dla pacjentów wraz z dstawą prduktów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r.

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r. Rafał Stępniewski B2B Cnsulting Sp. z.. 6 sierpień 2013 r. Dane sbwe Zbiór danych sbwych (struktura) Przetwarzanie danych sbwych: zbieranie, utrwalanie, przechwywanie, pracwywanie, zmienianie, udstępnianie

Bardziej szczegółowo