Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb."

Transkrypt

1 Rchuek prwopoobieństw MA1181 Wyził T, MS, rok k. 2013/14, sem. zimowy Wykłowc: r hb. A. Jurlewicz Wykł 9: Róże rozje zbieżości ciągów zmieych losowych. rw wielkich liczb. Zbieżość z prwopoobieństwem 1: Defiicj: Ciąg zmieych losowych X 1, X 2,... jest zbieży z prwopoobieństwem 1 (i. prwie pewo) o zmieej losowej X, jeżeli Ozczeie: X X, X (ω : lim X (ω) = X(ω)) = 1. p.. X, lim X = X z prw. 1. Uwg: Ciąg zbieży puktowo jest zbieży z prwopoobieństwem 1. (Ciąg X 1, X 2,... jest zbieży puktowo o X, jeżeli lim X (ω) = X(ω) ω Ω.) Zbieżość stochstycz: Defiicj: Ciąg zmieych losowych X 1, X 2,... jest zbieży stochstyczie (i. weług prwopoobieństw) o zmieej losowej X, jeżeli Ozczeie: X Fkt: () Jeżeli X X, to X (b) Jeżeli X ɛ>0 X, lim X = ( X X ɛ) X, to istieje pociąg (X k ) cigu (X ), tki że X k Zbieżość wzglęem mometów rzęu r: Defiicj: Złóżmy, że l pewego r > 0 E X r, E X r są skończoe l wszystkich N. Ciąg zmieych losowych X 1, X 2,... jest zbieży wzglęem mometów rzęu r (i. w przestrzei ) o zmieej losowej X, jeżeli Ozczeie: X E X X r Dl r = 2 mówimy, że ciąg (X ) jest zbieży śreiokwrtowo o Ozczeie: X śr.kw. X, l.i.m.x = 1

2 Fkt: Dl owolego ustloego r 0 > 0: L () Jeżeli X r 0 X, to X L (b) Jeżeli X r 0 X, to X X l kżego 0 < r < r 0. Zbieżość weług rozkłu: Defiicj: Niech X m rozkł o ystrybucie F (x), X - rozkł o ystrybucie F (x). Ciąg zmieych losowych X 1, X 2,... jest zbieży weług rozkłu (i. słbo zbieży) o zmieej losowej X, jeżeli F (x) F (x) l kżego tkiego x, w którym F (x) jest ciągł. Ozczeie: X Fkt: () Jeżeli X (b) Gy X X, F X, to X F. X, gzie (X = ) = 1 l pewej stłej, to X (c) Jeżeli X X, to X () Jeżeli X X, to X Twierzeie Lévy ego: 1. Niech zmiee losowe X, X mją rozkły o fukcjch chrkterystyczych opowieio ϕ (t), ϕ(t). Jeżeli X X, to ϕ (t) ϕ(t) l kżego t. 2. Niech X m rozkł o fukcji chrkterystyczej ϕ (t). Jeżeli ϕ (t) ϕ(t) l kżego t i gricz fukcj ϕ(t) jest ciągł w t = 0, to ϕ(t) jest fukcją chrkterystyczą pewej zmieej losowej X orz X Uwg: W zbieżościch z prwopoobieństwem 1, stochstyczej, w przestrzei gricz zmie losow X jest określo z prwopoobieństwem 1, tz. jeżeli X i X są gricmi ciągu X, to (X = X ) = 1. W zbieżości słbej określoy jest tylko rozkł griczy ego cigu i kż zmie losow X o tkim rozkłzie może reprezetowć słbą gricę tego ciągu. 2

3 rw wielkich liczb (WL) rwo wielkich liczb Beroulliego, twierzeie Borel: Niech S bęzie liczbą sukcesów w próbch Beroulliego z prwopoobieństwem sukcesu p. Wtey zchozi WL Beroulliego (XVII/XVIII w.) (SWL) S p. twierzeie Borel (pocz. XX w.) (MWL) S p. Iterpretcj: Częstość występowi sukcesu w próbch Beroulliego przybliż przy użym prwopoobieństwo p sukcesu w pojeyczej próbie. Opowi to obserwcjom z tury, że częstość zrzei losowego stbilizuje się pewym poziomie. Defiicj: Niech X 1, X 2,... bęzie ciągiem zmieych losowych o skończoych wrtościch oczekiwych EX = m. Niech S = X 1 + X X, = m 1 + m m. Mówimy, że ciąg (X ) spełi słbe prwo wielkich liczb (SWL), gy S = 1 (X k m k ) Mówimy, że ciąg te spełi moce prwo wielkich liczb (MWL), gy Oczywiście MWL = SWL. S 3

4 WL l ciągów zmieych losowych o jekowym rozkłzie Twierzeie Chiczy Niech (X ) bęzie ciągiem iezleżych zmieych losowych o jekowym rozkłzie, przy czym E X <. Wtey ciąg te spełi SWL, które w tym przypku moż zpisć w postci S = 1 X k m = EX 1. MWL Kołmogorow Niech (X ) bęzie ciągiem iezleżych zmieych losowych o jekowym rozkłzie. Ciąg te spełi MWL, które w tym przypku moż zpisć w postci S = 1 wtey i tylko wtey, gy E X <. X k m = EX 1. Szczególy przypek: twierzeie Borel, w kosekwecji WL Beroulliego, gyż jeżeli (X ) to ciąg iezleżych zmieych losowych o jekowym rozkłzie zerojeykowym B(1, p), tz. (X = 1) = p = 1 (X = 0), to S m rozkł Beroulliego B(, p), tki jk rozkł ilości sukcesów w próbch Beroulliego z prwopoobieństwem sukcesu p, m = EX 1 = p. WL l ciągów zmieych losowych o różych rozkłch Twierzeie Czebyszew Niech (X ) bęzie ciągiem prmi iezleżych zmieych losowych, l których l kżego istieje wricj D 2 X <, przy czym l pewego c D 2 X c < l wszystkich. Wtey ciąg te spełi SWL. Twierzeie Mrkow Niech (X ) bęzie ciągiem zmieych losowych, tkim że D 2 S = D2 (X X ) 2 2 (Oczywiście zkłmy, że wricj t istieje.) Wtey ciąg te spełi SWL. Twierzeie Kołmogorow Niech (X ) bęzie ciągiem iezleżych zmieych losowych, tkich że istieje wricj D 2 X <. Jeżeli D 2 X <, 2 to ciąg te spełi MWL. =1 4

5 Wże zstosowi WL: Meto Mote Crlo obliczi cłek ozczoych: Niech X 1, X 2,... X bęzie ciągiem iezleżych zmieych losowych o jekowym rozkłzie jeostjym przezile [, b] orz iech f bęzie fukcją rzeczywistą tką, że Ef(X 1 ) istieje i jest skończo. rzy powyższych złożeich f(x 1 ), f(x 2 ),... f(x ) jest tkże ciągiem iezleżych zmieych losowych o jekowym rozkłzie, przy czym istieje wrtość oczekiw Ef(X 1 ). oto Ef(X 1 ) = 1 b 1 b f(x)x. Z MWL Kołmogorow mmy f(x k ) z pr.1 Ef(X 1 ) = 1 b f(x)x. b Możemy ztem o obliczi przybliżoej wrtości cłki ozczoej stępujący lgorytm: b f(x)x zstosowć () losujemy iezleżie liczby u 1, u 2,..., u z rozkłu jeostjego U[0, 1]; (b) przeksztłcmy x k = + (b )u k l k = 1, 2,..., otrzymując w te sposób próbkę z rozkłu U(, b); (c) jko przybliżoą wrtość cłki przyjmujemy b Dystrybut empirycz: f(x)x b f(x k ). Rozwżmy ciąg X 1, X 2,... X iezleżych zmieych losowych o jekowym rozkłzie opisym ystrybutą F (x). Ciąg te iterpretujemy jko opis wyików iezleżych pomirów pewej wielkości fizyczej X, okoywych w tych smych wrukch fizyczych. Wrtości x 1, x 2,... x zmieych losowych w tym ciągu to wyiki kokretych tkich pomirów. Ciąg X 1, X 2,... X zywmy próbą prostą. Niech S (x; X 1, X 2,... X ) ozcz ilość elemetów próby prostej, których wrtość jest miejsz iż x. F (x; X 1, X 2,... X ) = S (x; X 1, X 2,... X ) (lbo F (x; x 1, x 2,... x )) zywmy ystrybutą empiryczą. Zuwżmy, że S (x; X 1, X 2,... X ) ozcz ilość tych X i, których wrtość jest miejsz iż x. Jest to ztem ilość sukcesów w próbch Beroulliego, gzie sukces w itej próbie to zrzeie {X i < x} i p = (X i < x) = F (x) iezleżie o i. Ztem S (x; X 1, X 2,... X ) m rozkł Beroulliego B(, p = F (x)). Z tw. Borel otrzymujemy, że F (x; X 1, X 2,... X ) = S (x; X 1, X 2,... X ) p = F (x). Iczej mówiąc, l użych, l prwie kżej wrtości (x 1, x 2,... x ) wektor losowego (X 1, X 2,... X ) mmy F (x; x 1, x 2,... x ) F (x), czyli ystrybut empirycz jest w przybliżeiu rów ystrybucie teoretyczej F. 5

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Mteriły pomocicze dl tudetów II roku tudiów Wydziłu Nowych echologii i Chemii WA o kieruku Iżyieri mteriłow, do relizcji ćwiczei udytoryjego z przedmiotu: echologie Mteriłów Kotrukcyjych i Wielofukcyjych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu/tytuł wydarzenia. Maksymalnie 3 wiersze, wielkość fontu 160 pt.

Nazwa projektu/tytuł wydarzenia. Maksymalnie 3 wiersze, wielkość fontu 160 pt. Roll Up 1 x 2 m - opcj 1 1,5 mrgines lewy 1,5 mrgines prwy 2 2 Nzw projektu/tytuł wydrzeni. Mksymlnie 3 wiersze, Opis projektu/wydrzeni. www.tylkojedendreswww.com = wysokość logotypu Swiss Contribution

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

www.ruukkidachy.pl SYSTEM RYNNOWY TESTOWANY W TRUDNYCH WARUNKACH. SYSTEMY RYNNOWE RUUKKI

www.ruukkidachy.pl SYSTEM RYNNOWY TESTOWANY W TRUDNYCH WARUNKACH. SYSTEMY RYNNOWE RUUKKI www.ruukkidchy.pl SYSTEM RYNNOWY TESTOWANY W TRUDNYCH WARUNKACH. SYSTEMY RYNNOWE RUUKKI 2 SYSTEMY RYNNOWE RUUKKI Spis treści Jkość, któr przetrw próę czsu...............................................................................

Bardziej szczegółowo

Program punktów promocyjnych

Program punktów promocyjnych 01 Progrm punktów promocyjnych Ktlog punktów WNT Nie może być łtwiej /7 Zmówieni w sklepie internetowym www.wnt.com Zmówcie Pństwo szybko i bez biurokrcji Biuro obsługi klient WNT Bezpłtn infolini 0800

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Prawo Zipfa próby objaśnień

Prawo Zipfa próby objaśnień Prawo Zipfa próby objaśnień Łukasz Dębowski ldebowsk@ipipan.waw.pl i Instytut Podstaw Informatyki PAN 1 Prawo Zipfa (przypomnienie) 2 Klasyfikacja objaśnień 3 Model małpy przy klawiaturze 4 Losowanie ze

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2 Przykłd Okrślić punky równowgi podngo ukłdu ZDNI Ukłdy niliniow u f(,5 y Ry. Część niliniow j okrślon z poocą funkcji: f ( Zkłdy, ż wyuzni j zrow: u. Punky równowgi odpowidją yucji, gdy pochodn części

Bardziej szczegółowo

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Renata Jaworska * Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Wstęp Problematyka zdrowia publicznego obecna jest w Unii Europejskiej (UE) od

Bardziej szczegółowo

Systemy koryt kablowych wysokość: H50, H100, H200 mm szerokość: 50 600 mm grubość blachy: 1,5 2,0 mm

Systemy koryt kablowych wysokość: H50, H100, H200 mm szerokość: 50 600 mm grubość blachy: 1,5 2,0 mm Korytk Kblowe system zewnętrzny ciężki Systemy koryt kblowych wysokość: 50, 0, 00 mm : 50 mm grubość blchy: 1,5,0 mm Cły system z blchy stlowej cynkownej metodą znurzeniową PN-EN ISO 11:000 Przykłdowe

Bardziej szczegółowo

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji).

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji). Informacja Informacja Czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie) w celu wykorzystania do różnych celów. Wszystko to, co może być zużytkowane do bardziej sprawnego wyboru działań

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry:

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry: 1 Wstęp Teoria gier to niezwykle ciekawa dziedzina matematyki. Znając prawa rządzące niekórymi grami logicznymi możemy znacząco szybciej lub łatwiej osiągnąć wygraną. Zachęcam więc do lektury! 1.1 Teoria

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Czas i wieczność w filozofii przyrody 183 CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Poszukiwanie czegoś trwałego jest jednym z najgłębszych instynktów przywodzących ludzi do filozofii. [ ] filozofowie z wielką

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH

OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH General and Professional Education /011 pp. 33-39 ISSN 084-1469 OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH Alla Matuszak Czelabiński

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Przykłady ustalania ilości osób, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, dla wszystkich struktur organizacyjnych związku.

Przykłady ustalania ilości osób, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, dla wszystkich struktur organizacyjnych związku. (do art. 32 i art. 34 2 ustawy o związkach zawodowych) Przykłady ustalania ilości osób, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, dla wszystkich struktur organizacyjnych związku. A. Komitet

Bardziej szczegółowo