1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych"

Transkrypt

1 Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną prądu przemiennego (AC). Polega ono na zmianie napięcia, a przez o prądu oraz mocy obciążenia, bez zmiany częsoliwości jego harmonicznej podsawowej, kóra jes aka sama jak częsoliwość napięcia zasilania, podobnie jak w przypadku ransformowania napięć przemiennych za pomocą ransformaora konwencjonalnego. Ogólną klasyfikację jednofazowych i rójfazowych układów prądu przemiennego (AC) do bezpośredniego ransformowania napięć przemiennych pokazano na rys.., gdzie zamieszczono uproszczone schemay układów rójfazowych, kóre można rakować jako przykład skojarzonych układów jednofazowych. W przedsawionej klasyfikacji wyróżnikiem jes sposób ransformowania napięć przemiennych. Omawiane układy można podzielić na rzy grupy. Na układy, w kórych jes sosowane ylko sprzężenie elekromagneyczne (ransformaory konwencjonalne). Drugą grupę sanowią układy, w kórych sosowane jes ylko sprzężenie elekryczne. Do rzeciej grupy zaliczono układy hybrydowe (ze sprzężeniem elekrycznym i elekromagneycznym). Do drugiej i rzeciej grupy zaliczono układy z łącznikami nie w pełni serowalnymi (układy yrysorowe o serowaniu fazowym albo inegracyjnym z yrysorami ypu SCR) oraz układy z łącznikami w pełni serowalnymi (układy impulsowe o serowaniu ypu PWM z ranzysorami ypu MOSFET, IGBT lub yrysorami ypu GTO). Jak wspomniano o ym wcześniej, omawiane układy umożliwiają zmianę warości napięcia bez zmiany częsoliwości jego harmonicznej podsawowej. Koncepcja ich opologii, kóra jes omawiana i rozwinięa dalej (podrozdział.2 oraz rozdział ), bazuje na opologiach bezpośredniego przekszałnika marycowego AC/AC oraz opologiach przekszałników DC/DC. W celu wyraźnego

2 2. Wprowadzenie odróżnienia mniejszego zakresu funkcjonalnego przekszałników sosowanych w omawianych układach od zakresu funkcjonalnego bezpośrednich przekszałników marycowych AC/AC, w monografii wprowadzono nazwę serownik. Dlaego przekszałniki (rys..) sosowane w układach yrysorowych są nazywane serownikami yrysorowymi (ST) prądu przemiennego, naomias przekszałniki sosowane w układach impulsowych są nazywane serownikami marycowymi (SM) oraz serownikami marycowo-reakancyjnymi (SMR) prądu przemiennego. W lieraurze doyczącej omawianych układów, nazwa serownik (z ang. conroller) jes powszechnie sosowana w odniesieniu do układów yrysorowych [2], [27], [43], [62], [9], [3], [45]. W odniesieniu do układów impulsowych, oprócz nazwy serownik [2], [9], [23] [28], [3], [73], [74], [84], [3], [8] [22], [24] [28] [47], [62] są sosowane nazwy: czoper (z ang. chopper) [], [3], [2], [22], [65], [7], [87], [9], [92], [56], [59], kondycjoner (z ang. condiioner) [6], [8], [29], [3], [34], [35], [37], [44], [82], [23], [3], [57], przekszałnik (z ang. converer) [46], [63], [69], [79] [8], [83], [86], [2], [5], [7], [6], [6], ransformaor prądu przemiennego (z ang. AC/AC ransformer) [36], [37], [39] [4], [6], [72], [78], [55] oraz regulaor [56], [8]. UKŁADY DO BEZPOŚREDNIEGO TRANSFORMOWANIA NAPIĘĆ PRZEMIENNYCH ZE SPRZĘŻENIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM: ZE SPRZĘŻENIEM ELEKTRYCZNYM: Źródło ST, Transformaor Obc. Źródło SM, SMR Obc. ZE SPRZĘŻENIEM HYBRYDOWYM: Źródło ST, SM, SMR z izolacją galwaniczną Obc. Rys... Podział ogólny układów do bezpośredniego ransformowania napięć przemiennych; ST serownik yrysorowy, SM serownik marycowy, SMR serownik marycowo-reakancyjny

3 .. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych 3 Monografia doyczy impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne ze sprzężeniem elekrycznym oraz hybrydowym. Obejmuje ona jedno- i rójfazowe układy, z SM oraz SMR o serowaniu ypu PWM, w kórych są sosowane łączniki w pełni serowalne (z ranzysorami ypu MOSFET, IGBT lub yrysorami ypu GTO) o częsoliwości przełączania f S >> f (gdzie: f częsoliwość napięcia zasilania). Topologie SM zawierają ylko łączniki w pełni serowalne, naomias opologie SMR zawierają łączniki oraz dodakowe elemeny pasywne LC, podobnie jak przekszałniki DC/DC. Układy z SMR sanowią nową grupę omawianych układów impulsowych. W monografii najwięcej uwagi poświęcono zwłaszcza ym układom. Rozwój prac nad układami z SM oraz SMR wynika z ich korzysnych właściwości w porównaniu z właściwościami układów ze serownikami yrysorowymi. W ujęciu ogólnym, najisoniejsze z nich o: korzysne przesunięcie warości pulsacji wyższych harmonicznych prądu wejściowego do warości (ω S ± ω), gdzie: ω S pulsacja przełączania, ω pulsacja napięcia zasilającego; możliwość zmniejszania i zwiększania warości napięcia wyjściowego odpowiednio poniżej lub powyżej warości napięcia zasilającego (praca ypu buckboos). Układy z SM oraz SMR są rakowane jako alernaywne do układów z ransformaorami konwencjonalnymi. Doyczy o zwłaszcza zasosowań wymagających szybkiej (odbywającej się znacznie krócej od okresu ransformowanego napięcia) zmiany ransmiancji napięciowej (prądowej) w ych układach. Należy jednak podkreślić, że pod względem funkcjonalnym układy z ransformaorami idealnymi są rakowane jako wzorcowe układy do ransformowania napięć przemiennych, co przedsawiono w pracy zespołowej z udziałem auora [27]. Prace nad omawianymi układami impulsowymi znajdują się w obszarze badań doyczących nowych meod efekywnego ransformowania napięć przemiennych..2. Ogólny przegląd lieraury W zasosowaniach przemysłowych układów ze sprzężeniem elekrycznym lub hybrydowym dominują układy z ST. Są one sosowane w układach o szerokim zakresie mocy, od seek VA do seek MVA, a ich funkcje układowe i właściwości są dobrze poznane i przedsawione w pracach [2], [6], [], [43], [57], [9], [], [3], [3], [34] [36], [43] [45] oraz pracach własnych auora [4] [6] i zespołowej z udziałem auora [27]. Układy z ST są sosowane w urządzeniach wykonawczych w elekroermii, urządzeniach echniki świelnej oraz w układach miękkiego saru (z ang. sof sarers) układów napędowych oraz układach ypu FACTS. Ich główne wady o: powodowanie przesunięcia fazowego harmonicznej podsawowej prądu wejściowego oraz znaczne odkszałcenia przebiegów czasowych ego prądu (generowanie wyższych harmonicznych niskoczęsoliwościowych) w układach o serowaniu fa-

4 4. Wprowadzenie zowym oraz generowanie inerharmonicznych w układach o serowaniu inegracyjnym. Ponado, w zasosowaniach jako układy ypu FACTS (np. kompensaor równoległy ypu FCTCR lub szeregowy ypu TCSC) wadą jes niedosaeczna dynamika ze względu na ograniczenie wynikające z właściwości łączników nie w pełni serowalnych (yrysorów SCR) [], [58], [62], [77], [], [8]. Już w laach 7-ych XX w. podjęo prace nad impulsowymi układami ransformującymi napięcia przemienne z łącznikami w pełni serowalnymi oraz o serowaniu ypu PWM (Emanuel-Eigeles, Appelbaum, 97 [2], Mozdzer, Bose, 976 [3]). Pierwsze prace doyczyły układów jednofazowych ze serownikiem marycowym (SM) prądu przemiennego (AC). Topologia ych serowników bazuje na opologii przekszałnika singularnego [53], podobnej do opologii przekszałnika prądu sałego na prąd sały (DC/DC) ypu buck, kóry zawiera jeszcze filr dolnoprzepusowy LC. Topologie rójfazowe ych układów bazują na opologii przekszałnika marycowego (z ang. marix converer) o zredukowanej ilości łączników oraz uproszczonej funkcji przekszałcania. Umożliwiają one ylko zmianę (zmniejszanie) warości napięcia wyjściowego bez zmiany częsoliwości harmonicznej podsawowej ego napięcia. Dlaego są nazywane serownikami marycowymi (SM). Klasyczny przekszałnik marycowy umożliwia zarówno zmianę warości (zmniejszanie) napięcia wyjściowego, jak i zmianę częsoliwości i fazy ego napięcia [55], [55]. W grupie SM wysępują SM jednobiegunowe oraz SM dwubiegunowe (rys. 2.3). Takie rozróżnienie serowników wynika sąd, że bierze się pod uwagę biegunowość harmonicznej podsawowej napięcia obciążenia w przedziale czasu odpowiadającym połowie okresu ego napięcia. Korzysną właściwością SM dwubiegunowych jes możliwość zmiany biegunowości (przesunięcie fazowe lub π) harmonicznej podsawowej napięcia obciążenia. Topologie, realizacje układowe oraz funkcje układowe SM są przedsawione w wielu innych niż wymienione wcześniej pracach. Układy jednofazowe z SM jednobiegunowymi są omawiane w pracach [], [6], [46] [49], [53], [56], [75], [9], [7], [27], [39], [4], [43] oraz pracy własnej auora [9] i pracach zespołowych z udziałem auora [24], [27], [28], [3], [32]. Układy rójfazowe z ymi serownikami są ponado przedsawione w pracach [3], [34], [36], [4], [62] oraz pracy własnej auora [6] i pracach zespołowych z udziałem auora [23], [25], [26], [8], [8], [8] [26], [28], [32], [33], [47]. Dodakowo należy jeszcze uwzględnić prace, kóre doyczą ylko SM dwubiegunowych o serowaniu PWM [5], [52], [54], [6], [74], [7], łącznie z pracą zespołową z udziałem auora [5]. Ponado, w pracach [65], [66], [59] przedsawiono SM jednobiegunowe o serowaniu ypu APWM. Osanie wymienione prace, doyczące SM o serowaniu APWM, obejmują rozwiązanie umożliwiające poprawę wejściowego współczynnika mocy za pomocą podanej echniki serowania. W ujęciu ogólnym, właściwości układów z SM oraz filrami dolnoprzepusowymi LC (wejściowym oraz wyjściowym) są w znacznej części za-

5 .2. Ogólny przegląd lieraury 5 kresu serowania podobne do właściwości układu z ransformaorem idealnym obniżającym napięcie. Dla częsoliwości przełączania f S > 5 khz, aki zakres zmian sygnału serującego odpowiada warościom współczynnika wypełnienia D >,3 w układach z SM jednobiegunowymi. Wraz ze wzrosem częsoliwości przełączania en zakres się zwiększa, przy czym isonym ograniczeniem jes wówczas zmniejszanie współczynnika sprawności omawianych układów wraz ze wzrosem częsoliwości przełączania. W ym konekście właściwości układów z SM są znacznie korzysniejsze od właściwości układów ze serownikami yrysorowymi. Jes o szczegółowo przedsawione w pracach własnych auora [6], [9] oraz pracach wspólnych z udziałem auora [25], [27], [8], [28]. Serowniki marycowe są częso łączone kaskadowo z ransformaorami. Orzymujemy w en sposób układ z SM izolowanym, kóry jes rakowany jako układ ransformujący napięcia przemienne ze sprzężeniem hybrydowym (elekrycznym i elekromagneycznym). Właściwości akich układów zależą dodakowo od przekładni napięciowej ransformaora. Właściwości układów z SM izolowanymi były przedmioem cyowanych już wcześniej prac, w ym również prac zespołowych z udziałem auora [27], [79], [9], [24], [47]. W ej grupie układów warość częsoliwości harmonicznej podsawowej srumienia magneycznego w rdzeniu ransformaora jes aka sama jak częsoliwość napięcia zasilającego (5 lub 6 Hz). Oddzielną grupę SM izolowanych sanowią serowniki o serowaniu PWM z przesunięciem fazowym. Taki sposób serowania zosał wprowadzony przez McMurray a w 97 (za Harada i inni [59]) do przekszałników prądu sałego na prąd przemienny (DC/AC). W układach z ymi SM wysępuje wysokoczęsoliwościowe ransformowanie energii elekrycznej przez ransformaor. Wykorzysuje się w nich przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałami prosokąnymi o współczynniku wypełnienia impulsu D =,5 serującymi łączniki w pełni serowalne po sronie pierwonej i wórnej ransformaora. Daje o efek w posaci wyeliminowania harmonicznej podsawowej srumienia magneycznego w rdzeniu ransformaora o częsoliwości napięcia zasilającego (5 lub 6 Hz), a przez o isoną redukcję masy i wymiarów ransformaora. Omawiane układy i ich właściwości są opisane w pracach [6], [72] [74], [76] oraz pracach zespołowych z udziałem auora [27], [7]. Pod koniec la 8 ych ubiegłego wieku, pojawiły się publikacje doyczące opologii i właściwości jednofazowych impulsowych układów ransformujących napięcie przemienne ze serownikami marycowo-reakancyjnymi (SMR) (Ngo, 986 [63], Hofmeeser, van den Bosch, Klassens, 993 [5]). W przedsawionych w ych pracach SMR wykorzysano znane opologie przekszałników prądu sałego na prąd sały (DC/DC) ypu boos, buck oraz flyback, kóre są omawiane w pracach [9], [3], [], [], [2], [49]. Koncepcja opologii ych serowników bazuje na prosej adapacji opologii przekszałników DC/DC. Adapacja polega na zasąpieniu jednokierunkowych

6 6. Wprowadzenie łączników w pełni serowalnych oraz diod, dwukierunkowymi łącznikami w pełni serowalnymi. Nasępnie a koncepcja opologii SMR była rozwijana na bazie innych znanych opologii przekszałników DC/DC. Jes o ujęe w pracach [7], [88], [34], [6] oraz pracach własnych auora [8], [2] [22] i pracach zespołowych z udziałem auora [27], [29], [32], [37], [38], [4], [42], [44], [87]. Prace e obejmowały SMR jednobiegunowe i dwubiegunowe (rys. 2.3). Podział SMR na akie dwie podgrupy wynika z kryerium, kóre przedsawiono wcześniej przy omawianiu podziału SM. Skueczność implemenacji ak adapowanych układów do ransformowania napięcia przemiennego wynika z liniowości modeli sałoprądowych (modeli DC) przekszałników DC/DC w sanie usalonym [3], [89], [93], [], [2]. Ponado powierdzeniem skueczności akiego podejścia do budowania opologii omawianych serowników, oprócz prac wymienionych wcześniej, są prace doyczące synezy przekszałników energoelekronicznych np. [5], [94], [9], [54]. Wyniki badań właściwości układów z SMR, zamieszczone we wspomnianych wcześniej pracach własnych auora oraz pracach zespołowych z udziałem auora, pozwalają uznać za słuszną ezę, że wszyskie opologie przekszałników DC/DC po zamianie łączników jednokierunkowych na dwukierunkowe mogą być zasosowane do impulsowego ransformowania napięć przemiennych. W ujęciu ogólnym, korzysnym efekem słuszności ej ezy jes isone rozwinięcie koncepcji opologii omawianych układów. Orzymujemy w en sposób nową grupę impulsowych układów ransformujących napięcie przemienne, kóre umożliwiają bezransformaorowe zwiększanie warości napięcia obciążenia powyżej warości napięcia zasilania. Taka właściwość układów z SMR jes ich isoną zaleą w porównaniu z właściwościami układów ze serownikami, kóre omówiono wcześniej. Ponado, a koncepcja opologii układów ransformujących napięcia przemienne daje zwiększenie możliwości kszałowania właściwości układów z ymi serownikami przez wykorzysanie nowych funkcji układowych SMR. Nauralnym rozwinięciem prac doyczących układów jednofazowych z opologiami SMR było ich konynuowanie w zakresie układów rójfazowych. Koncepcję opologii akich SMR, zarówno symerycznych jak i niesymerycznych, przedsawiono w pracy [6] oraz znacznie obszerniej w pracach zespołowych z udziałem auora [29], [3], [32], [34], [38] [4] [6], [3]. Topologie rójfazowe są budowane przez połączenie opologii jednofazowych omówionych wcześniej. Korzysną właściwością opologii rójfazowych jes mniejsza ilość łączników przypadających na jedną fazę niż w opologiach jednofazowych. W cyowanych wcześniej pracach zespołowych z udziałem auora [32], [36], [38] [4] przedsawiono również koncepcję opologii jedno- i rójfazowych SMR izolowanych. W ych opologiach jes sosowany dodakowy ransformaor, podobnie jak w układach z SM izolowanymi. Waro jednak podkreślić, że opologie SMR dają więcej sopni swobody

7 .2. Ogólny przegląd lieraury 7 w zakresie sposobu włączenia ransformaora w srukurę SMR ze względu na większą liczbę węzłów. Doyczy o zwłaszcza opologii SMR wyższego rzędu. Umieszczenie ransformaora w srukurze SMR, oprócz izolacji galwanicznej, daje efeky w posaci isonej zmiany zależności opisujących jego funkcje układowe oraz zmianę właściwości układu. Impulsowe układy ransformujące napięcia przemienne są układami okresowo niesacjonarnymi ze względu na impulsowy charaker zmian paramerów łączników w pełni serowalnych (rysunki.2, oraz.3) sosowanych w ych układach. Modelowanie, analiza funkcji układowych SM oraz analiza właściwości układów z SM w sanie usalonym bazują na modelach obwodowych z łącznikami idealnymi oraz meodzie zmiennych sanu lub meodzie funkcji sanu łączników wprowadzonej w pracy Gyugi, Pelly [55]. Pierwsza meoda, zarówno w wersji klasycznej (bezpośrednie rozwiązywanie równań różniczkowych), np. [42], jak i w wersji operaorowej np. [49], daje złożoną posać opisu właściwości układów z SM, niewygodną do sosowania w prakyce. Z ego powodu częso wykorzysuje się analizę w dziedzinie częsoliwości przybliżoną meodą funkcji sanu łączników z uwzględnieniem ylko harmonicznej podsawowej np. [27], [57]. Ta meoda jes sosowana w większości wcześniej wymienionych prac doyczących układów z SM. Ponado, w pracy własnej auora [9] przedsawiono podejście do modelowania i analizy układów z SM, w kórym wykorzysano meodę uśrednionych zmiennych sanu, podobnie jak dla układów z SMR, co jes omówione dalej. Takie podejście daje bardzo prosy i czyelny sposób modelowania i analizy funkcji układowych omawianych serowników. Może być bardzo użyeczne w prakyce po uwzględnieniu błędów wynikających z echniki uśredniania, kóre również omówiono dalej. To podejście jes również rozwinięe w monografii. Modelowanie, analiza funkcji układowych SMR oraz analiza właściwości układów z SMR w sanie usalonym jes bardziej złożona niż układów z SM. W pracach doyczących impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne z SMR, przyoczonych wcześniej, są sosowane rzy podejścia do zagadnień modelowania i analizy właściwości ych układów. Pierwsze podejście bazuje na modelu obwodowym SMR z łącznikami idealnymi oraz analizie meodą zmiennych sanu [63]. Drugie podejście bazuje na modelach obwodowych SMR z łącznikami idealnymi oraz przybliżonej meodzie zmiennych sanu (zlinearyzowanych równaniach zmiennych sanu) [7], [6]. Trzecie podejście bazuje na meodzie uśrednionych zmiennych sanu, wprowadzonej w pracy (Middlebrock, Ćuk []) do analizy przekszałników DC/DC. Ta meoda zosała później rozwinięa i jes szeroko sosowana [4], [9], [], [3], [89], [93], [93], [99], [], [], [2], [4], [43], [48] [5], [58], [6], zwłaszcza w analizie przekszałników DC/DC. Meodę uśrednionych zmiennych do analizy układów z SMR wprowadzono i rozwinięo w pracach własnych auora [8], [9], [2], [22] oraz

8 8. Wprowadzenie w pracach zespołowych z udziałem auora [27], [29] [3], [35] [42], [44], [82] [87], [6]. W przywołanych pracach, począkowo meoda a była sosowana w sposób heurysyczny. Były w nich przedsawione modele obwodowe uśrednione, kóre konsruowano według akiej samej procedury jak dla przekszałników DC/DC. Nie uwzględniono jednak wykazania słuszności akiego podejścia. Jes isone, że akie podejście w obszarze omawianych układów jes formalnie poprawne po uwzględnieniu odpowiedniego operaora uśredniania, co zosało przedsawione w pracy [4] oraz pracach zespołowych z udziałem auora [82] [87]. W ych osanich pracach przedsawiono dowód zbieżności rozwiązań równań zmiennych sanu i uśrednionych zmiennych sanu, kóre opisują omawiane układy przy częsoliwości przełączania f S, jeśli jes sosowany operaor uśredniania w bieżących okresach przełączania (operaor uśredniania inny niż w układach z przekszałnikami DC/DC). Ponado, w cyowanych osanio pracach zespołowych z udziałem auora, przedsawiono ilościową ocenę błędów uśredniania zmiennych sanu przy skończonej częsoliwości przełączania f S. Pełna koncepcja meody modelowania omawianych układów z SMR, bazująca na modelach obwodowych uśrednionych SMR oraz ich opisie zaciskowym, jes przedsawiona w monografii. Porzebę i celowość badań omawianych układów powierdzają prace doyczące ich zasosowań, kóre obejmują rzy obszary. W pierwszym obszarze SM i SMR są sosowane do serowania napięcia, prądu oraz mocy obciążenia w układach prądu przemiennego (jako serowniki prądu przemiennego, z ang. AC conrollers, czopery prądu przemiennego, z ang. PWM AC choppers lub kondycjonery prądu przemiennego, z ang. PWM AC line condiioners). Takie zasosowania są omawiane w pracach [], [3], [6], [2], [45], [46] [48], [55], [59], [6], [72] [74], [98], [3], [34], [57], [6], [62] oraz pracach zespołowych z udziałem auora [23], [25] [32], [35] [42], [44], [7], [8], [6], [8] [29], [3] [33], [47]. Ten obszar obejmuje również zasosowania SM dwubiegunowych o serowaniu ypu PWM z przesunięciem fazowym oraz ransformaorem wysokoczęsoliwościowym. Drugi obszar, kóry osanio dynamicznie się rozwija, obejmuje zasosowania SM oraz SMR w urządzeniach ypu FACTS. Są o propozycje zasosowań w sabilizaorach napięcia przemiennego, kóre przedsawiono w pracach [], [5], [52], [54], [6], [76], [92], [4], [7] oraz pracach zespołowych z udziałem auora [32], [36], [38] [4]. Zasosowania w urządzeniach ypu FACTS obejmują również propozycje zasosowań: w przesuwnikach fazy napięcia przemiennego, w równoległych i szeregowych kompensaorach mocy biernej SVC, w kompensaorach krókorwałych zapadów napięcia przemiennego (z ang. volage sags compensaor) oraz symeryzaorach rójfazowego napięcia zasilania. Te zasosowania są omawiane w pracach [8], [62], [69], [92], [95] [97], [2], [52], [56], [6] oraz pracach własnych auora [7], [2] i pracach zespołowych z udziałem auora [33] [35]. Trzeci obszar obejmuje nowe zasosowania

9 .2. Ogólny przegląd lieraury 9 SMR dwubiegunowych do bezpośredniego przekszałcania prądu przemiennego na prąd sały (AC/DC) bez sosowania konwencjonalnego prosownika wejściowego, co przedsawiono w pracach [64], [67] oraz pracy zespołowej z udziałem auora [68]. W osanich laach można zauważyć wyraźny wzros zaineresowania zasosowaniami SM i SMR, co jes związane ze wzrosem ilości prac opisujących ich funkcje układowe oraz właściwości układów z ymi serownikami..3. Cel i zakres pracy Przedmioem pracy są impulsowe układy ransformujące napięcia przemienne ze sprzężeniem elekrycznym oraz hybrydowym, w kórych są sosowane serowniki marycowe (SM) lub serowniki marycowo-reakancyjne (SMR). Głównym zamierzeniem auora było opracowanie i zesawienie uzyskanych wyników badań ak, aby sanowiły one spójną i efekywną bazę w rozwijaniu i analizie nowych i użyecznych zasosowań omawianych układów. Celem pracy, w ujęciu ogólnym, jes przedsawienie opologii, meody modelowania, funkcji układowych SM oraz SMR i właściwości układów z ymi serownikami w sanie usalonym oraz zasosowań omawianych układów. W szerszym ujęciu obejmuje on: koncepcję opologii i realizacji układowych jedno- i rójfazowych impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne z SM oraz SMR; koncepcję meody modelowania impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne bazującą na modelach obwodowych uśrednionych serowników oraz ich opisie zaciskowym (czwórnikowym); dowód zbieżności rozwiązań równań zmiennych sanu i uśrednionych zmiennych sanu, kóre opisują omawiane układy przy częsoliwości przełączania f S ; ocenę dokładności modeli uśrednionych zmiennych sanu impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne za pomocą ilościowej analizy ampliudowych i fazowych błędów uśredniania; opracowanie modeli obwodowych uśrednionych SM i SMR ich opisu zaciskowego (czwórnikowego) oraz analizę funkcji układowych ych serowników; określenie zależności opisujących właściwości impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne z modelami obwodowymi uśrednionymi SM i SMR oraz wyniki badań symulacyjnych i eksperymenalnych ych właściwości;

10 . Wprowadzenie sysemaykę opologii, realizacji układowych oraz modeli obwodowych uśrednionych jedno- i rójfazowych impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne. sysemaykę propozycji zasosowań jedno- i rójfazowych impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne, obejmującą również propozycje własne auora i propozycje zespołowe z udziałem auora. Praca składa się z sześciu rozdziałów, kóre są poprzedzone wykazem symboli, oznaczeń i skróów. Ogólne wprowadzenie w emaykę i opis przedmiou pracy jes przedsawione w rozdziale. Ponado zawiera on przegląd publikacji związanych z emaem, cel i zakres pracy oraz przyjęe założenia upraszczające. W rozdziale 2 przedsawione są opologie oraz sysemayka realizacji układowych impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne. Zawiera on syneyczny opis układów z SM, SMR oraz z SM i SMR izolowanymi (ze serownikami hybrydowymi (SH)). W opisie są wykorzysywane modele obwodowe serowników z łącznikami idealnymi (modele obwodowe niesacjonarne). Przedsawiono w nim również rozwinięcie doychczasowych prac, doyczących omawianych układów w zakresie opologii SMR i SMR izolowanych rójfazowych. Proponowana w pracy koncepcja meody modelowania omawianych układów jes przedsawiona w rozdziale 3. Zawiera on opis ogólny (schema) proponowanego podejścia do modelowania omawianych układów. Wykorzysuje się w nim zmodyfikowaną echnikę uśredniania bazującą na równaniach uśrednionych zmiennych sanu, modelach obwodowych uśrednionych serowników oraz ich opisie zaciskowym (czwórnikowym). W ym rozdziale przedsawiono dowód zbieżności rozwiązań równań zmiennych sanu i uśrednionych zmiennych sanu, kóre opisują omawiane układy przy częsoliwości przełączania f S, jeśli jes sosowany operaor uśredniania w bieżących okresach przełączania (operaor uśredniania inny niż w układach z przekszałnikami DC/DC). Zawiera on schemay zasępcze układów z modelami obwodowymi uśrednionymi wszyskich serowników o opologiach przedsawionych w rozdziale 2. Jes w nim również przedsawiony szczegółowy opis jednofazowych schemaów zasępczych omawianych układów w posaci opisu zaciskowego bazującego na równaniach łańcuchowych. Ujęo w nim również ocenę dokładności proponowanych modeli obwodowych uśrednionych serowników sosowanych w omawianych układach. Zawiera on ilościową ocenę ampliudowych i fazowych błędów uśredniania zmiennych sanu przy skończonej częsoliwości przełączania. W rozdziale 4 przedsawiona jes analiza funkcji układowych SM i SMR oraz właściwości impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne z ymi serownikami w sanie usalonym. Zawiera on zesawienie zależności analiycznych jako funkcji sygnału serującego (współczynnika wypełnienia

11 .3. Cel i zakres pracy impulsu D lub współczynnika przesunięcia fazowego α) w układach z modelami obwodowymi uśrednionymi, kóre opisano w rozdziale 3. Część z ych zależności jes w nim również przedsawiona w posaci graficznej, pozwalającej na porównanie z wynikami badań symulacyjnych omawianych układów z łącznikami idealnymi (układów niesacjonarnych). Są one rakowane jako przykłady wyników badań osiągnięych za pomocą proponowanej koncepcji meody modelowania. Ujęo w nim również przykłady wyników badań wpływu paramerów układów z SMR (warunki dopasowania lub niedopasowania) na podsawowe właściwości ych układów. Ponado, jes w nim przedsawiony króki opis zjawisk rezonansowych w omawianych układach. Sysemaykę propozycji zasosowań impulsowych układów ransformujących napięcia przemienne, obejmującą również propozycje własne auora oraz propozycje zespołowe z udziałem auora, przedsawiono w rozdziale 5. Zawiera on krókie opisy przykładów zasosowań omawianych układów: jako serowniki prądu przemiennego, jako podzespoły układów FACTS oraz jako bezpośrednie przekszałniki prądu przemiennego na prąd sały (AC/DC). W ym rozdziale pokazano przydaność, opracowanych w ramach pracy, modeli obwodowych uśrednionych SM i SMR w opisie działania omawianych układów. Rozdział 6 zawiera podsumowanie końcowe oraz propozycje dalszych badań. Ponado praca zawiera dodaki, wykaz lieraury oraz sreszczenie. W dodakach przedsawiono: zesawienie opologii SMR, rozwiązania równań zmiennych sanu i uśrednionych zmiennych sanu, przykład wyprowadzenia równań uśrednionych zmiennych sanu, paramery łańcuchowe badanych serowników, współczynniki harmonicznej podsawowej zmiennych sanu i uśrednionych zmiennych sanu oraz paramery badanych układów..4. Założenia W pracy przyjęo nasępujące założenia upraszczające: ) Łączniki są idealne, zn. mają zerową warość rezysancji w sanie włączenia i nieskończoną w sanie wyłączenia, a zmiana sanu wysępuje bez zwłoki czasowej, jak pokazano na rysunkach.2 oraz.3. 2) Funkcje przełączania łącznika idealnego o serowaniu ypu PWM z czasem marwym mają przebiegi czasowe pokazane na rys..2b. 3) Funkcje przełączania łącznika idealnego o serowaniu ypu PWM z przesunięciem fazowym mają przebiegi czasowe pokazane na rys..3. 4) Układy są zasilane przez idealne źródła napięcia przemiennego. 5) Obciążenie jes liniowe i symeryczne. 6) Serowanie łączników jes synchroniczne, zn. zachodzi zależność: TS / T ω / ω S N, (.) 7) Transformaor idealny ma nasępujące paramery [37]:

12 2. Wprowadzenie M R = R2 = ; L = ; L2 = ; M = ; K = = (.2) L L 8) Idealizowane przebiegi czasowe napięć i prądów o przebiegi czasowe harmonicznej podsawowej. a) s() b) s() 2 - = 2 δ δ s () s () - -2 δ = 2 - = 2 δ δ Rys..2. Przykładowe przebiegi czasowe funkcji sanu łączników idealnych przy serowaniu ypu PWM, a) bez czasu marwego, b) z czasem marwym s(), s () = s() funkcje przełączania łączników idealnych, czas włączenia, okres przełączania, δ czas marwy a) s () s () - = 2 - = 2 b) s 2 () D s 2() D - = 2 - = 2 Rys..3. Przykładowe przebiegi czasowe funkcji sanu łączników idealnych przy serowaniu ypu PWM z przesunięciem fazowym, a) dla łączników po sronie pierwonej, b) dla łączników po sronie wórnej ransformaora izolującego s (), s 2 (), s () = s (), s 2() = s 2 (), funkcje przełączania łączników idealnych czas włączenia, okres przełączania, D czas opóźnienia

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1

Bardziej szczegółowo

Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym

Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym Jacek KANIEWKI, Zbigniew FEDYCZAK, Mirosław ŁUKIEWKI Uniwersye Zielonogórski, Insyu Inżynierii Elekrycznej (), ELHAND Transformaory () Implemenacja rójfazowego ransformaora hybrydowego ze serownikiem marycowym

Bardziej szczegółowo

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC Akademia Górniczo-Hunicza im. Sanisława Saszica w Krakowie Wydział Elekroechniki, Auomayki, Informayki i Inżynierii Biomedycznej Kaedra Energoelekroniki i Auomayki Sysemów Przewarzania Energii Auorefera

Bardziej szczegółowo

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiary częsoliwości i przesunięcia fazowego sygnałów okresowych POMIARY CZĘSOLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH Cel ćwiczenia Poznanie podsawowych meod pomiaru częsoliwości i przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI

Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI 1. Co o jes energoelekronika? Sr. 1.1. DEFINICJA ENERGOELEKTRONIKI...2 1.2. HISTORIA ENERGOELEKTRONIKI...2 1.3.ZASTOSOWANIA ENERGOELEKTRONIKI...3 2.Podsawowe problemy

Bardziej szczegółowo

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku Pior GRZEJSZCZK, Roman BRLIK Wydział Elekryczny, Poliechnika Warszawska doi:1.15199/48.215.9.12 naliyczny opis łączeniowych sra energii w wysokonapięciowych ranzysorach MOSFET pracujących w mosku Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1) ĆWCZENE N 43 POMY OPO METODĄ TECHNCZNĄ Cel ćwiczenia: wyznaczenie warości oporu oporników poprzez pomiary naężania prądu płynącego przez opornik oraz napięcia na oporniku Wsęp W celu wyznaczenia warości

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część I Napięcie, naężenie i moc prądu elekrycznego Sygnały elekryczne i ich klasyfikacja Rodzaje układów elekronicznych Janusz Brzychczyk IF UJ Elekronika Dziedzina nauki i echniki

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM prof. dr hab. Paweł Dimann 1 Znaczenie prognoz w zarządzaniu firmą Zarządzanie firmą jes nieusannym procesem podejmowania decyzji, kóry może być zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI LABORAORIM Z ELEKRONIKI PROSOWNIKI Józef Boksa WA 01 1. PROSOWANIKI...3 1.1. CEL ĆWICZENIA...3 1.. WPROWADZENIE...3 1..1. Prosowanie...3 1.3. PROSOWNIKI NAPIĘCIA...3 1.4. SCHEMAY BLOKOWE KŁADÓW POMIAROWYCH...5

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Wprowadzenie Sterowanie napięciem przez Modulację Szerokości Impulsów MSI (Pulse Width Modulation - PWM) Przekształtnik obniżający napięcie (buck converter)

Bardziej szczegółowo

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowy separaor galwaniczny Zasilanie 4 V DC Wejścia ypu PNP/push-pull, syk lub Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej Mariusz Markowski, Marian Trafczyński Poliechnika Warszawska Zakład Aparaury Przemysłowe ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w rakcie eksploaaci insalaci

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator Regulaory Regulaor Urządzenie, kórego podsawowym zadaniem jes na podsawie sygnału uchybu (odchyłki regulacji) ukszałowanie sygnału serującego umożliwiającego uzyskanie pożądanego przebiegu wielkości regulowanej

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

LINIA DŁUGA Konspekt do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu TECHNIKA CYFROWA

LINIA DŁUGA Konspekt do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu TECHNIKA CYFROWA LINIA DŁUGA Z Z, τ e u u Z L l Konspek do ćwiczeń laboraoryjnych z przedmiou TECHNIKA CYFOWA SPIS TEŚCI. Definicja linii dłuiej... 3. Schema zasępczy linii dłuiej przedsawiony za pomocą elemenów o sałych

Bardziej szczegółowo

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD Pior Jankowski Akademia Morska w Gdyni IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD W arykule przedsawiono możliwości (oraz ograniczenia) środowiska Mahcad do analizy

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET Wydział Elekroniki Mikrosysemów i Fooniki Poliechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 5 Przełącznikowy ranzysor mocy MOSFET Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

Gr.A, Zad.1. Gr.A, Zad.2 U CC R C1 R C2. U wy T 1 T 2. U we T 3 T 4 U EE

Gr.A, Zad.1. Gr.A, Zad.2 U CC R C1 R C2. U wy T 1 T 2. U we T 3 T 4 U EE Niekóre z zadań dają się rozwiązać niemal w pamięci, pamięaj jednak, że warunkiem uzyskania różnej od zera liczby punków za każde zadanie, jes przedsawienie, oprócz samego wyniku, akże rozwiązania, wyjaśniającego

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH

MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wsęp MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH Nowoczesne echniki zarządzania ryzykiem rynkowym

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. Równania różniczkowe. Lisa nr 2. Lieraura: N.M. Mawiejew, Meody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Maemayczna w Zadaniach, część II 1. Znaleźć ogólną posać

Bardziej szczegółowo

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM 42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM Falownikami nazywamy urządzenia energoelektroniczne, których zadaniem jest przetwarzanie prądów i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27 3 Spis reści Spis reści... 3 Użye oznaczenia... 7 Wsęp i założenia pracy... 9 1. Akualny san wiedzy medycznej i echnicznej związanej zagadnieniami analizy decyzyjnej w chorobach górnego odcinka przewodu

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Insyu Technik Innowacyjnych EMAG Wykorzysanie opycznej meody pomiaru sężenia pyłu do wspomagania oceny paramerów wpływających na możliwość zaisnienia wybuchu osiadłego pyłu węglowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30 P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe właściwości i zastosowanie dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia Wydział Mechaniczno-Energeyczny Laboraorium Elekroniki Badanie zasilaczy ze sabilizacją napięcia 1. Wsęp eoreyczny Prawie wszyskie układy elekroniczne (zarówno analogowe, jak i cyfrowe) do poprawnej pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD Celem ćwiczenia jes poznanie własności dynamicznych diod półprzewodnikowych. Obejmuje ono zbadanie sanów przejściowych podczas procesu przełączania

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego 252 Dr Wojciech Kozioł Kaedra Rachunkowości Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Sała poencjalnego wzrosu w rachunku kapiału ludzkiego WSTĘP Prowadzone do ej pory badania naukowe wskazują, że poencjał kapiału

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Akuariuszy XXXVIII Egzamin dla Akuariuszy z 20 marca 2006 r. Część I Maemayka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minu 1 1. Ile

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW PODSTAWY, KIERUNKI BADAŃ, OCENA STANU USZKODZENIA

ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW PODSTAWY, KIERUNKI BADAŃ, OCENA STANU USZKODZENIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ Siedemnase Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 8-11 marca 211 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Stabilizatory impulsowe

Stabilizatory impulsowe POITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ EEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory impulsowe 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Przekształtnik obniżający 4. Przekształtnik

Bardziej szczegółowo

Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking

Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking Inerfejs użykownika - Kansei w prakyce 2009 107 Obszary zaineresowań (ang. area of ineres - AOI) jako meoda analizy wyników badania eye racking Pior Jardanowski, Agencja e-biznes Symeria Ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 87 Transpor 01 Jarosław Poznański Danua Żebrak Poliechnika Warszawska, Wydział Transporu ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ

ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ Ćwiczenie 8 ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ. Cel ćwiczenia Analiza złożonego przebiegu drgań maszyny i wyznaczenie częsoliwości składowych harmonicznych ego przebiegu.. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wyzwania prakyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Wsęp Od zaproponowania przez Engla w 1982 roku jednowymiarowego modelu klasy ARCH, modele

Bardziej szczegółowo

1 Uk ady sterowania elektrycznego

1 Uk ady sterowania elektrycznego 1 Uk ady serowania elekrycznego; 1.1. Zasilanie elekryczne urzàdzeƒ i sysemów mecharonicznych 9 1 Uk ady serowania elekrycznego 1.1 Zasilanie elekryczne urzàdzeƒ i sysemów mecharonicznych 1.1.1 Transformaory

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZEREGOWYCH ENERGETYCZNYCH FILTRÄW AKTYWNYCH DO POPRAWY JAKOÅCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZASTOSOWANIE SZEREGOWYCH ENERGETYCZNYCH FILTRÄW AKTYWNYCH DO POPRAWY JAKOÅCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Auorefera rozprawy dokorskiej ZASTOSOWANIE SZEREGOWYCH ENERGETYCZNYCH FILTRÄW AKTYWNYCH DO POPRAWY JAKOÅCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ mgr inä. Krzyszof PiÅek PROMOTOR: dr hab. inç. Zbigniew Hanzelka,

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH Franciszek SPYRA ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian URBAŃCZYK Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

XXXIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Kraków 31 marca 2011. Test dla grupy elektronicznej

XXXIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Kraków 31 marca 2011. Test dla grupy elektronicznej XXXIV Olimpiada Wiedzy lekrycznej i lekronicznej Kraków marca Tes dla grupy elekronicznej.ezysancja zasępcza widziana z zacisków B wynosi:,,4,6,8 B. W poniższym układzie do wyznaczenia prądu w rezysancji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek MODELOWANIE ZMIENNOŚCI STÓP PROCENTOWYCH NA PRZYKŁADZIE STOPY WIBOR

Krzysztof Piontek MODELOWANIE ZMIENNOŚCI STÓP PROCENTOWYCH NA PRZYKŁADZIE STOPY WIBOR Inwesycje finansowe i ubezpieczenia endencje świaowe a rynek polski Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE ZMIENNOŚCI STÓP PROCENTOWYCH NA PRZYKŁADZIE STOPY WIBOR Wsęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Zasosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do cenralnej regulacji mocy czynnej i częsoliwości w sysemie elekroenergeycznym Prof. dr hab. inż. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób 243 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Ocena efekywności procedury Congruen Specyficaion dla małych prób Sreszczenie. Procedura specyfikacji

Bardziej szczegółowo

METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP

METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP Krysian Ryłko Zakład Sieci Kompuerowych Wydział Informayki Poliechnika Szczecińska krysian@ps.pl 2005 Poznańskie Warszay Telekomunikacyjne Poznań 8-9 grudnia 2005 METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Im większe mf, tym wyżej położone harmoniczne wyższe częstotliwości mniejsze elementy bierne filtru większy odstęp od f1 łatwiejsza realizacja filtru dp. o

Bardziej szczegółowo

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA Joanna Górka * Efeky agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA Wsęp Wprowadzenie losowego parameru do modelu auoregresyjnego zwiększa możliwości aplikacyjne ego modelu, gdyż pozwala

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WŁASNOŚCI SZEREGÓW STÓP ZWROTU SKOŚNOŚĆ ROZKŁADÓW

MODELOWANIE WŁASNOŚCI SZEREGÓW STÓP ZWROTU SKOŚNOŚĆ ROZKŁADÓW Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE WŁASNOŚCI SZEREGÓW STÓP ZWROTU SKOŚNOŚĆ ROZKŁADÓW Wprowadzenie Współczesne zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Energoelektroniki. Krzysztof Iwan Piotr Musznicki Jarosław Guziński Jarosław Łuszcz

Laboratorium Podstaw Energoelektroniki. Krzysztof Iwan Piotr Musznicki Jarosław Guziński Jarosław Łuszcz Laboratorium Podstaw Energoelektroniki Krzysztof Iwan Piotr Musznicki Jarosław Guziński Jarosław Łuszcz Gdańsk 2011 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Romuald Szymkiewicz

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie E-5 UKŁADY PROSTUJĄCE

Ćwiczenie E-5 UKŁADY PROSTUJĄCE KŁADY PROSJĄCE I. Cel ćwiczenia: pomiar podsawowych paramerów prosownika jedno- i dwupołówkowego oraz najprosszych filrów. II. Przyrządy: płyka monaŝowa, wolomierz magneoelekryczny, wolomierz elekrodynamiczny

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH

WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPOZYTÓW WARTWOWYCH Zagadnienia wyrzymałościowe w przypadku maeriałów kompozyowych, a mówiąc ściślej włóknisych kompozyów warswowych (np. laminay zbrojone włóknami) należy rozparywać na

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Anna Janiga-Ćmiel Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Zarządzania Kaedra Maemayki anna.janiga-cmiel@ue.kaowice.pl ZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Sreszczenie:

Bardziej szczegółowo

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej-współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej-współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski Mechanizm ransmisji poliyki pieniężnej-współczesne ramy eoreyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski Ryszard Kokoszczyński, Tomasz Łyziak 2, Małgorzaa Pawłowska 3, Jan Przysupa 4, Ewa Wróbel 5 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego 41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięć przemiennych w napięcia

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Zasilania

Układy i Systemy Zasilania Układy i Sysemy Zasilania ieraura Keih H. Billings - HANDBOOK OF SWITCHMODE POWER SUPPIES, McGraw-Hill Publishing Company, 1989 Abraham I.Pressman Power Supply Design, Second Ediion, McGraw-Hill Publishing

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 97-104, Gliwice 2009 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MARIUSZ GIERGIEL, PIOTR MAŁKA Kaedra Roboyki i Mecharoniki, Akademia Górniczo-Hunicza

Bardziej szczegółowo

4.1 Obsługa oscyloskopu(f10)

4.1 Obsługa oscyloskopu(f10) 164 Fale 4.1 Obsługa oscyloskopu(f10) Bezpośrednim celem ćwiczenia jes zapoznanie się z działaniem i obsługą oscyloskopuak,abywprzyszłościmożnabyłoprzyjegopomocywykonywaćpomiary.wym celu należy przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Elektronika przemysłowa

Elektronika przemysłowa Elektronika przemysłowa Kondycjonery energii elektrycznej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PAN WYKŁADU Definicja kondycjonera energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Agaa MESJASZ-LECH * MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Sreszczenie W arykule przedsawiono wyniki analizy ekonomerycznej miesięcznych warości w

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII KRZYSZTOF JAJUGA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII. Modele makroekonomiczne a modele sóp procenowych wprowadzenie Nie do podważenia

Bardziej szczegółowo

Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz

Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz 233 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonomerycznych na podsawie esów rafności prognoz Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersye Mikołaja Kopernika Zależność

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Chrisian Lis PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010 Wprowadzenie Przedmioem

Bardziej szczegółowo

VII.5. Eksperyment Michelsona-Morleya.

VII.5. Eksperyment Michelsona-Morleya. Janusz. Kępka Ruch absoluny i względny VII.5. Eksperymen Michelsona-Morleya. Zauważmy że pomiar ruchu absolunego jakiegokolwiek obieku maerialnego z założenia musi odnosić się do prędkości fali świelnej

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu Poliechnika Wrocławska Insyu Konsrukcji i Eksploaacji Maszyn Zakład Logisyki i Sysemów Transporowych Rozprawa dokorska Model logisycznego wsparcia sysemu eksploaacji środków ransporu Rapor serii: PRE nr

Bardziej szczegółowo

Laseryimpulsowe-cotojest?

Laseryimpulsowe-cotojest? Laseryimpulsowe-coojes? Pior Migdał marca5 Laseryciągłe Prawie każdy widział laser, choćby w posaci breloczka z odpowiednią diodą LED. Co jes charakerysyczne dla promienia emiowanego z akiego urządzenia?

Bardziej szczegółowo

Analiza danych DRZEWA DECYZYJNE. Drzewa decyzyjne. Entropia. http://zajecia.jakubw.pl/ test 1 dopełnienie testu 1

Analiza danych DRZEWA DECYZYJNE. Drzewa decyzyjne. Entropia. http://zajecia.jakubw.pl/ test 1 dopełnienie testu 1 Analiza danych Drzewa decyzyjne. Enropia. Jakub Wróblewski jakubw@pjwsk.edu.pl hp://zajecia.jakubw.pl/ DRZEWA DECYZYJNE Meoda reprezenacji wiedzy (modelowania ablic decyzyjnych). Pozwala na przejrzysy

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe ATI opóźnienie załączania Czas Napięcie sterowania Styki Numer katalogowy

Przekaźniki czasowe ATI opóźnienie załączania Czas Napięcie sterowania Styki Numer katalogowy W celu realizowania prosych układów opóźniających można wykorzysać przekaźniki czasowe dedykowane do poszczególnych aplikacji. Kompakowa obudowa - moduł 22,5 mm, monaż na szynie DIN, sygnalizacja sanu

Bardziej szczegółowo

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO PROBLEY NIEONWENCJONALNYCH ŁADÓW ŁOŻYSOWYCH Łódź, 4 maja 999 r. Jadwiga Janowska, Waldemar Oleksiuk Insyu ikromechaniki i Fooniki, Poliechnika Warszawska ETROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTE BADAWCZEGO SŁOWA LCZOWE:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Jan M. KELNER, Cezary ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elekroniki, Insyu Telekomunikacji doi:1.15199/48.15.3.14 Zasosowanie echnologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

Demonstrator radaru szumowego bliskiego zasięgu z korelatorem analogowym w paśmie X

Demonstrator radaru szumowego bliskiego zasięgu z korelatorem analogowym w paśmie X Waldemar SUSEK Wojskowa Akademia Techniczna, nsyu Radioelekroniki Demonsraor radaru szumowego bliskiego zasięgu z korelaorem analogowym w paśmie X Sreszczenie. W arykule przedsawiono zasadę kwadraurowej

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Sterowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym typu H

Ćwiczenie 2 Sterowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym typu H Ćwiczenie 2 Serowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu sałego i przekszałnikiem ranzysorowym ypu H Cel ćwiczenia W ramach ćwiczenia suden zapozna się z działaniem ranzysorowego moska ypu H. Zbuduje

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo