Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hunicza im. Sanisława Saszica w Krakowie Wydział Elekroechniki, Auomayki, Informayki i Inżynierii Biomedycznej Kaedra Energoelekroniki i Auomayki Sysemów Przewarzania Energii Auorefera rozprawy dokorskiej Jednofazowe przekszałniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częsoliwości po sronie DC mgr inż. Łukasz Sawiarski Promoor: Prof. dr hab. inż. Sanisław Piróg Kraków, Luy 2015

2 1 Wsęp 1 1 Wsęp W osanim czasie na znaczeniu zyskuje znane od dawna zagadnienie poprawy jakości energii elekrycznej [2]. Zgodnie z wymaganiami sawianymi przyłączanym odbiorom, w celu opymalnego wykorzysania poencjału przesyłowego linii elekroenergeycznej oraz ograniczenia sra przesyłowych należy zapewnić, aby miały one współczynnik mocy zbliżony do jedności. Wymaganie o, opisywane szeroko w bardzo popularnej osanio koncepcji Smar Grid [3], jes sawiane również rozproszonym wywórcom energii (przykładowo jednofazowe insalacje foowolaiczne), kórzy powinni generować prąd współfazowy z napięciem linii elekroenergeycznej. Zagadnienie o jakkolwiek doskonale znane od dawna, dopiero w osanich laach, wraz z ogromnym wzrosem liczby przyłączanych do sieci elekroenergeycznej urządzeń elekronicznych i AGD zyskało na znaczeniu. Na rysunku 1 przedsawiono blokową koncepcję pożądanej inegracji jednofazowego sysemu prądu zmiennego z sysemem prądu sałego z wykorzysaniem przekszałników energoelekronicznych. Celem układu jes zapewnienie sinusoidalnego prądu linii AC i sałego napięcia w sysemie DC, nie zawierającego ęnień o podwójnej częsoliwości napięcia linii AC. a) p ac P ac Przekszałnik AC-DC Odbiór DC Pdc = pdc b) p ac P dc = p dc Przekszałnik DC-AC Odbiór AC P ac Rysunek 1: Inegracja sysemów prądu sałego i zmiennego: (a) AC DC, (b) DC AC. Chwilowe warości napięcia i prądu w jednofazowym sysemie prądu przemiennego, przy założeniu jednoskowego współczynnika mocy, można opisać nasępująco: () = 2U ac sin(ω) = U m sin(ω) (1) () = 2I ac sin(ω) = I m sin(ω) (2) Chwilowa moc jednofazowego sysemu prądu przemiennego jes zaem równa: p ac () = () () = 2U ac I ac sin 2 (ω) = P ac (1 cos(2ω)) (3) Moc chwilowa (3) jes sumą składowej sałej P ac (moc czynna) oraz składowej zmiennej o podwójnej częsoliwości P ac cos(2ω) (o zerowej warości średniej). Pomijając sray, czyli zakładając 100% sprawność przekszałcania energii, sała moc sysemu prądu sałego musi być równa mocy czynnej jednofazowego sysemu prądu przemiennego, co można zapisać jako: P ac = P dc p ac () (4)

3 1 Wsęp 2 Z zależności (4) wynika, że chwilowa moc jednofazowego sysemu prądu przemiennego nie jes równa mocy sysemu prądu sałego. Układ przekszałnikowy realizujący sprzęg pomiędzy sysemem DC, a jednofazowym sysemem AC musi zapewnić chwilowe dopasowanie mocy poprzez cykliczne gromadzenie energii (w przedziałach czasu, gdy wysępuje jej nadmiar w sysemie AC) i jej wydakowanie (w przedziałach czasu, gdy wysępuje jej niedobór w sysemie AC). Zapewnienie przez przekszałnik AC DC lub DC AC jednoskowego współczynnika mocy wiąże się z koniecznością zbilansowania mocy chwilowych sysemów AC i DC. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych opologii w sysemach AC DC małej mocy, są układy posiadające mosek diodowy jako sopień wejściowy. Takie rozwiązania pomimo szeregu wad (niesinusoidalny, silnie odkszałcony prąd źródła oraz pobór mocy biernej [8, 9]), są z powodu niskiego koszu powszechnie sosowane. Dopasowanie mocy chwilowych sysemów jes zazwyczaj realizowane poprzez sosowanie kondensaorów (w większości przypadków kondensaorów elekroliycznych) o dużej warości pojemności. Oprócz ego, silnie odkszałcony prąd jes źródłem niepożądanych harmonicznych, w niekórych przypadkach wymagających filracji. Analogicznie sprawa przedsawia się w klasycznie sosowanych opologiach przekszałników o jednoskowym współczynniku mocy (ang. PFC Power Facor Correcion) w kórych wykorzysuje się elemeny pasywne (kondensaory, dławiki), kóre gromadzą w sobie energię wielokronie większą od ilości energii porzebnej do zbilansowania mocy chwilowych sysemów. Rozwiązania klasyczne prowadzą do konieczności doboru elemenów pasywnych o poencjalnie dużej zdolności do magazynowania energii, co pociąga za sobą ich duże wymiary fizyczne. Wiąże się o z koszami i nie chodzi u wbrew pozorom ylko o koszy finansowe (kosz produkcji, maeriałów, ransporu ec.), ale również koszy eksploaacyjne, ekologiczne (wpływ produkcji, przewarzania maeriałów na środowisko), a nawe społeczne (wyższa cena = mniejsza dosępność) jes o wielowymiarowe zagadnienie [12]. W związku z ym poszukiwane są rozwiązania umożliwiające minimalizację [ paramerów energeycznych elemenów pasywnych (minimalizacja wielkości (1 k) Li 2 max + k ] Cu 2 max, k paramer koszu [0 1]), nawe koszem bardziej rozbudowanej opologii układu i bardziej zaawansowanych meod serowania, w celu zwiększenia gęsości energii konsruowanych przekszałników (kw/dm 3 ) [5]. Również problem wysępowania składowej podwójnej częsoliwości po sronie DC jes w niekórych aplikacjach dość znaczący, a niezbędne filry, ze względu na porzebę filracji niskiej częsoliwości, są duże i koszowne. W jednofazowych sysemach AC DC zjawisko o jes szczególnie niepożądane w prosownikach o jednoskowym współczynniku mocy zasilających odbiorniki małej mocy przykładowo falowniki serujące rójfazowymi układami napędowymi (elekronarzędzia, urządzenia AGD). Składowa zmienna wysępująca w napięciu wyjściowym prosownika zasilającego 3-fazowe falowniki, przekłada się na wysępowanie niepożądanej składowej zmiennej w prądach, a przez o i w momencie silnika. Jej eliminacja wymaga bardziej złożonych algorymów modulacji PWM w falownikach oraz prowadzi do niepełnego wykorzysania napięcia zasilającego falownik. W jednofazowych sysemach DC AC problem en jes szczególnie uciążliwy w układach baerii foowolaicznych dołączonych do jednofazowej linii elekroenergeycznej. Przy przyłączeniu ogniwa foowolaicznego poprzez przekszałnik energoelekroniczny do jednofazowej linii prądu przemiennego, w przebiegach prądu i napięcia ogniwa pojawia się składowa zmienna podwójnej częsoliwości wywołana niezbilansowaniem mocy chwilowych ogniwa i linii AC, co w efekcie zmniejsza sprawność konwersji energii

4 2 Cele badawcze i ich realizacja 3 promieniowania słonecznego na energię elekryczną. Efekywne poszukiwanie punku mocy maksymalnej (ang. MPPT Maximum Power Poin Tracking szerzej [10, 11]) wymaga urzymania składowej podwójnej częsoliwości w napięciu (prądzie) ogniwa foowolaicznego, poniżej poziomu 1% warości napięcia (prądu) DC [4]. W osanim czasie zagadnienie związane z Akywnym Magazynowaniem Energii Bilansującej (ang. APD Acive Power Decoupling) w jednofazowych przekszałnikach DC AC i AC DC jes szeroko badane i opisywane w lieraurze świaowej [6]. Efekywne magazynowanie energii bilansującej zwiększa niezawodność [4] poprzez eliminację kondensaorów elekroliycznych, najbardziej zawodnych elemenów wchodzących w skład przekszałników energoelekronicznych [7]. Prowadzi o również do redukcji koszów maeriałowych, poprzez sosowanie elemenów pasywnych zaprojekowanych do gromadzenia mniejszych energii. Przykładową koncepcję APD zaprezenowano rysunku 2. Jako magazyn energii bilansującej jes wykorzysywany kondensaor, kórego napięcie zmienia się w bardzo szerokim zakresie. W znanych publikacjach nie znajduje się opisu[ zagadnienia opymalizacji paramerów energeycznych elemenów pasywnych (min (1 k) Li 2 max + k ] Cu 2 max ) dla prezenowanych opologii. Nie jes publikowany również wpływ wzrosu warości napięcia kondensaora bilansującego na poziomy maksymalnych prądów i napięć innych elemenów pasywnych. Również efek sosowania APD, w konekście zwiększonych wymagań sawianych przed filrem wejściowym nie zosał zaprezenowany. a) u c Przekszałnik DC-DC u c Przekszałnik AC-DC b) u c Przekszałnik AC-DC u c Przekszałnik DC-DC Rysunek 2: Jedna z koncepcji APD: (a) DC AC, (b) AC DC. 2 Cele badawcze i ich realizacja Pierwszym celem badawczym było opracowanie opologii oraz algorymu serowania jednofazowego przekszałnika energoelekronicznego DC AC (w opologii falownika dołączonego do linii AC) oraz AC DC (w opologii zasilacza PFC o jednoskowy współczynniku mocy), umożliwiającego eliminację składowej podwójnej częsoliwości w przebiegach prądu i napięcia po sronie DC.

5 2 Cele badawcze i ich realizacja 4 Drugim z celów badawczych było wykazanie, że opracowana opologia umożliwia efekywne magazynowanie energii bilansującej prowadzące do wyeliminowania konieczności sosowania kondensaorów elekroliycznych. Osanim z celów badawczych było przeprowadzenie analizy opracowanej opologii pod kąem minimalizacji [ paramerów energeycznych zasosowanych elemenów pasywnych (min (1 k) Li 2 max + k ] Cu 2 max ). Poprawność działania opracowanej opologii oraz algorymu serowania miała zosać zweryfikowana w ramach badań symulacyjnych (Malab-Simulink oraz modele czasu rzeczywisego w układzie FPGA) oraz laboraoryjnych na skonsruowanych modelach użykowych przekszałników. W rozdziale pierwszym wprowadzono w emaykę podejmowanego zagadnienia. Opisano zjawisko niezbilansowania mocy chwilowych wysępujących w jednofazowych przekszałnikach AC DC oraz DC AC. Nakreślono ponado wymagania sawiane przed nowoczesnymi przekszałnikami energoelekronicznymi. Zaprezenowany zosał obecny san wiedzy doyczący zagadnienia efekywnego magazynowania energii bilansującej w jednofazowych przekszałnikach AC DC oraz DC AC. Wymieniono najważniejsze pozycje z lieraury świaowej opisujące badania prowadzone w ej emayce. Zaprezenowano poencjalne kierunki dalszych badań oraz sformułowano cele badawcze. W rozdziale drugim przedsawiono zbiór podsawowych zagadnień użyecznych w rakcie późniejszych analiz. Zaprezenowano rozważania eoreyczne doyczące sosowanych w jednofazowych sysemach AC DC i DC AC magazynów energii bilansującej. Przeprowadzono analizę wpływu energii maksymalnej elemenów pasywnych używanych w układach przekszałnikowych na wymiary fizyczne ych podzespołów. Opisano koncepcję zasosowania jako sopień wyjściowy w sysemie AC DC przełącznika prądu lub napięcia pracującego z przewodzeniem półokresowym, zmieniającego kierunek prądu w linii prądu przemiennego zgodnie z polaryzacją napięcia. Zaprezenowano zaley i wady każdego z rozwiązań. Przeprowadzono analizę sra mocy w dławikach w konekście różnych przebiegów prądów ych elemenów. W rozdziale rzecim zaprezenowano po dwie opologie przekszałników AC DC i DC AC wraz z kompleną analizą działania, w różnych rybach pracy. Wynikiem analizy jes opracowanie zagadnienia [ minimalizacji sumy energii maksymalnych użyych elemenów pasywnych (min (1 k) Li 2 max + k ] Cu 2 max ), przy zapewnieniu poprawnej pracy układu i spełnieniu kryeriów jakościowych. W rozdziale czwarym opisano opracowane algorymy serowania badanych opologii. Zaprezenowane zosały schemay blokowe układów regulacji. Opracowano modele przekszałników w środowisku Malab-Simulink, kóre wraz z zaimplemenowanym układem serowania zosały grunownie zbadane w rakcie przeprowadzonych badań symulacyjnych. Wynikiem prac jes zesawienie paramerów jakościowych oraz ilościowych dla każdej z prezenowanych opologii, na podsawie kórego dokonany zosał wybór po jednej z badanych opologii (dla konfiguracji AC DC oraz DC AC) do dalszych badań. W rozdziale piąym zaprezenowano uznaną w środowisku naukowym meodę esowania algorymów serowania w oparciu o modele czasu rzeczywisego zrealizowane w układach FPGA. Przedsawione zosały wyniki badań symulacyjnych zaimplemenowanych modeli czasu rzeczywisego wybranych opologii oraz układów serowania w echnologii FPGA.

6 3 Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań 5 W rozdziale szósym opisano zaprojekowany i zbudowany przekszałnik w konfiguracji AC DC. Zaprezenowane zosały wyniki badań laboraoryjnych układu w sanie usalonym oraz w sanach dynamicznych (rozruch, skokowe zmiany mocy obciążenia). Wyznaczone zosały paramery jakościowe badanego rozwiązania, akie jak całkowia sprawność elekryczna, współczynnik mocy, współczynnik zawarości harmonicznych prądu. Zaprezenowano w prakyce sposób na zwiększenie sprawności przekszałnika. Opisano wady oraz zaley badanej opologii wraz z poencjalnymi kierunkami dalszych badań. W rozdziale siódmym opisano zaprojekowany i zbudowany przekszałnik w konfiguracji DC AC. Opisano meodę blokowania prądu wsecznego przepływającego przez yrysory oraz przedsawiono sposób ochrony sosowanych yrysorów przed zjawiskiem fałszywych wyzwoleń. Zaprezenowane zosały wyniki badań laboraoryjnych przekszałnika dla dwóch różnych obciążeń: rezysancyjnego oraz linii prądu przemiennego. Dla obydwu konfiguracji wyznaczone zosały paramery jakościowe: sprawność, współczynnik zawarości harmonicznych oraz współczynnik mocy. Zaprezenowano również (wraz z wynikami prakycznymi) meodę zwiększenia sprawność układu poprzez zmniejszenie częsoliwości pracy wyjściowej części przekszałnika. Opisane zosały słabe oraz mocne punky badanej opologii wraz z poencjalnymi kierunkami dalszych prac badawczych. W rozdziale ósmym przedsawiono podsumowanie przeprowadzonych badań. Zweryfikowano realizację celów badawczych. Zaprezenowane zosały również kierunki dalszych badań. W dodakach zamieszczono schemay elekryczne oraz schemay obwodów drukowanych zaprojekowanych modeli użykowych przekszałników. 3 Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań W oku badań zaproponowane zosały czery opologie (dwie dla konfiguracji AC DC oraz dwie dla konfiguracji DC AC). Wybór opologii zosał poprzedzony przeglądem dosępnej lieraury krajowej i międzynarodowej. Każda z zaproponowanych opologii implemenowała efekywniejszy (niż w radycyjnych rozwiązaniach) sposób magazynowania energii bilansującej umożliwiający w prakycznej realizacji eliminację kondensaorów elekroliycznych. Dodakowo każda z nich dawała możliwość redukcji składowych podwójnej częsoliwości w przebiegach prądów i napięć po sronie DC. Przeprowadzona zosała analiza eoreyczna wszyskich prezenowanych rozwiązań, wynikiem kórej jes opracowanie formuł maemaycznych opisujących przebiegi prądów i napięć wysępujących w przekszałnikach. Wyprowadzone zależności określają również sposób doboru warości sosowanych elemenów pasywnych oraz dają obraz ich wzajemnych powiązań. Opracowane zosały również formuły analiyczne opisujące zagadnienie minimalizacji paramerów energeycznych (minimalizacja wielkości (1 k) Li 2 max+k Cu 2 max). W zamieszczonych przykładach zaprezenowano wpływ zmian warości składowej U 0 na paramery elemenów pasywnych (warości prądów, napięć, energii maksymalnych). Na podsawie wyników analizy przeprowadzone zosały badania symulacyjne w środowisku Malab-Simulink. Opracowane dla każdej z badanych opologii algorymy serowania zosały zweryfikowane w oparciu o zbudowane modele symulacyjne. Szczegółowo przebadano układy w sanie usalonym, podczas rozruchu oraz nagłych zmian

7 3 Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań 6 mocy obciążenia. Wyznaczone zosały paramery jakościowe dla każdej z badanych opologii umożliwiające ich wzajemne porównanie. Na podsawie wniosków z przeprowadzonych badań symulacyjnych wybrano dwie opologie. Takie zawężenie obszaru badań gwaranowało skupienie się jedynie na najlepszych rozwiązaniach i umożliwiło grunowniejsze przeprowadzenie dalszych analiz. Opracowano modele czasu rzeczywisego wybranych układów, kóre wraz z algorymem serowania zaimplemenowano w układzie FPGA. Przeprowadzono badania symulacyjne czasu rzeczywisego w srukurze FPGA wybranych opologii. Badano zachowanie układów w sanie usalonym jak również w sanach dynamicznych. Zaimplemenowano oraz zweryfikowano poprawność działania logicznych układów zabezpieczeń niezbędnych w prakycznej realizacji. Wyniki badań symulacyjnych czasu rzeczywisego w układzie FPGA powierdzają prawidłową implemenację oraz działanie algorymu serowania w docelowej srukurze. Zaprezenowane wyniki świadczą również o spełnieniu przez badane opologie wszyskich założeń badawczych. Dla pełnej weryfikacji uwzględniającej rzeczywise paramery i właściwości elemenów (np. pojemności i indukcyjności pasożynicze) zaprojekowano, wykonano, uruchomiono i przebadano dwa w pełni funkcjonalne modele użykowe przekszałników energoelekronicznych (pierwszy pracujący w konfiguracji AC DC o mocy znamionowej 450 W oraz drugi w konfiguracji DC AC mocy 320 W). W przypadku konfiguracji DC AC dużo czasu i sarań zajęło poszukiwanie przyczyny fałszywych wyzwoleń yrysorów, a nasępnie wprowadzenie skuecznej meody ochrony. W ramach projeku opracowane zosały również komplene układy pomiarowe (w wersji izolowanej oraz nieizolowanej) umożliwiające pomiar wymaganych przez układ serowania i regulacji wielkości elekrycznych. Zaproponowane rozwiązania pomiarowe sprawdziły się w prakyce i mogą zosać wykorzysane w przyszłości, w czasie badań wdrożeniowych. Uzyskane wyniki badań laboraoryjnych sanowią osaeczną weryfikację poprawności działania zaproponowanych rozwiązań. Wykazano, że badane opologie spełniają założenia badawcze, w aspekcie efekywnego magazynowania energii bilansującej, zasąpienia kondensaorów elekroliycznych kondensaorami polipropylenowymi oraz eliminacji składowych podwójnej częsoliwości w przebiegach prądów i napięć po sronie DC. Powierdza o również poprawność przeprowadzonych analiz maemaycznych oraz badań symulacyjnych. Badaniom podlegała akże sprawność elekryczna zbudowanych urządzeń. W przypadku obydwu opologii zaproponowane zosały (wraz z wynikami prakycznymi) sposoby jej zwiększenia. Podsumowując, do najbardziej isonych osiągnięć przeprowadzonych prac badawczych należy zaliczyć: ˆ uproszczoną eoreyczną analizę działania wybranych opologii, ˆ określenie na jej podsawie zasad doboru warości paramerów elemenów i algorymów serowania oraz wyprowadzenie formuł analiycznych opisujących zagadnienie minimalizacji paramerów energeycznych (minimalizacja wielkości (1 k) Li 2 max + k Cu 2 max), ˆ opracowanie i weryfikacja modeli symulacyjnych w środowisku Malab-Simulink, ˆ opracowanie modeli czasu rzeczywisego w FPGA i przeprowadzenie badań symulacyjnych,

8 4 Dalsze kierunki badań 7 ˆ zaprojekowanie i zbudowanie modeli użykowych przekszałników w konfiguracjach AC DC oraz DC AC, ˆ przeprowadzenie badań laboraoryjnych zbudowanych przekszałników weryfikujących w sposób doświadczalny zaproponowaną meodę efekywnego magazynowania energii bilansującej oraz skuecznej eliminacji składowych podwójnej częsoliwości sieciowej w przebiegach napięć i prądów po sronie DC, ˆ prakyczną weryfikację opracowanych algorymów serowania, ˆ podsumowanie wad i zale badanych opologii. 4 Dalsze kierunki badań Jednym z isonych zagadnień, kóre wymaga poprawy jes kwesia niskiej sprawności elekrycznej badanych przekszałników. O ile przypadku konfiguracji AC DC, zwłaszcza po zasosowaniu jako łącznik S 2 ranzysora ypu MOSFET SiC, poziom sprawności urządzenia (η = 97%) jes akcepowalny, o dla konfiguracji DC AC musi zosać znacząco zwiększony (obecnie 74% przy f i = 30 khz). Zaproponowane zosały pewne sposoby na minimalizację sra energii w badanym przekszałniku. Isnieje uaj sporo możliwości, poczynając od zmiany częsoliwości pracy łączników, poprzez zasosowanie nowych, szybszych elemenów półprzewodnikowych (np. SiC), a skończywszy na implemenacji echnologii miękkiego przełączania dosępnego w echnikach rezonansowych [1]. Każde z ych rozwiązań posiada swoje wady oraz zaley. Zmniejszenie częsoliwości pracy łącznika S 2 wiąże się koniecznością zasosowania większych filrów wyjściowych, a nowe rozwiązania półprzewodnikowe mogą być nieopłacalne ekonomicznie. Nie można zaem z góry swierdzić, kóre podejście jes najlepsze. Wymaga o przeprowadzenia dalszych badań, kórych wyniki mogą sanowić solidną bazę do prac wdrożeniowych i komercjalizacji proponowanego rozwiązania. W niekórych krajach europejskich, zwłaszcza w przypadku konfiguracji DC AC, normy prawnie wymagają zapewnienia izolacji galwanicznej pomiędzy układem przekszałnikowym (część DC), a linią AC. Badane rozwiązania nie posiadają izolacji galwanicznej, jednak umożliwiają jej wprowadzenie poprzez modyfikację opologii i zasosowanie ransformaora wysokiej częsoliwości w miejsce dławika L 2. Isnieje uaj kilka możliwych opologii izolowanych kóre mogą zosać wykorzysane np. opologie ypu flyback, forward. Wpływ paramerów ransformaora (indukcyjności rozproszenia, pojemności międzyzwojowe), wybór odpowiedniej opologii zapewniającej izolację czy eż dobór właściwej częsoliwości pracy łączników półprzewodnikowych w konekście minimalizacji energii maksymalnych elemenów pasywnych oraz zapewniania wysokiej sprawności działania, nie jes znany. Prawdopodobnie modyfikacji będzie wymagał również opracowany algorym serowania. Zaem poprawne wprowadzenie do badanych opologii izolacji galwanicznej bazującej na ransformaorze wysokiej częsoliwości wymaga przeprowadzenia dalszych prac badawczych w skład kórych wejdą analizy eoreyczne, badania symulacyjne oraz weryfikacja doświadczalna podczas badań laboraoryjnych. Projek zosał sfinansowany ze środków Narodowego Cenrum Nauki przyznanych na podsawie decyzji numer DEC-2011/03/N/ST7/00245.

9 Lieraura 8 Lieraura [1] T. Ciko, H. Tunia, B. Winiarski. Układy rezonansowe w energoelekronice. Wydawnicwa Poliechniki Białosockiej, [2] Z. Hanzelka. Jakość dosawy energii elekrycznej. Zaburzenia warości skuecznej napięcia. Wydawnicwo AGH, [3] A. Ipakchi, F. Albuyeh. Grid of he fuure. Power and Energy Magazine, IEEE, 7(2):52 62, march-april [4] S. Kjaer, J. Pedersen, F. Blaabjerg. A review of single-phase grid-conneced inverers for phoovolaic modules. Indusry Applicaions, IEEE Transacions on, 41(5): , sep.-oc [5] J. Kolar, U. Drofenik, J. Biela, M. Heldwein, H. Erl, T. Friedli, S. Round. PWM Converer Power Densiy Barriers. Power Conversion Conference - Nagoya, PCC 07, srony P 9 P 29, April [6] H. Li, K. Zhang, H. Zhao, S. Fan, J. Xiong. Acive Power Decoupling for High- Power Single-Phase PWM Recifiers. Power Elecronics, IEEE Transacions on, 28(3): , March [7] N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins. Power Elecronics. Converers, Applicaions, and Design. Third Ediion. John Wiley & Sons, INC., [8] S. Piróg. Energoelekronika. Negaywne oddziaływania układów energoelekronicznych na źródła energii i wybrane sposoby ich ograniczania. Polska Akademia Nauk - Komie Elekroechniki. Uczelniane Wydawnicwa Naukowo-Dydakyczne AGH, [9] S. Piróg. Energoelekronika. Układy o komuacji sieciowej i o komuacji wardej. Uczelniane Wydawnicwa Naukowo-Dydakyczne AGH, [10] Ł. Sawiarski, M. Szarek, A. Penczek, A. Mondzik. Jednofazowy sysem foowolaiczny o zmiennej srukurze serowania, dołączany do linii elekroenergeycznej. Przegląd Elekroechniczny - Elecrical Review, Sowarzyszenie Elekryków Polskich, ISSN , 89(2b):34 39, [11] M. Szarek, Ł. Sawiarski, A. Mondzik, R. Sala, A. Penczek. Jednofazowy sysem foowolaiczny dołączany do linii elekroenergeycznej. Single-Phase Grid- Conneced Phoovolaic Sysem. Przegląd Elekroechniczny - Elecrical Review, Sowarzyszenie Elekryków Polskich, ISSN , 88(2): , [12] H. Wang, M. Liserre, F. Blaabjerg. Toward Reliable Power Elecronics: Challenges, Design Tools, and Opporuniies. Indusrial Elecronics Magazine, IEEE, 7(2):17 26, June 2013.

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 PROSTOWNIKI DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017 Poliechnika Wrocławska Klucze analogowe Wrocław 2017 Poliechnika Wrocławska Pojęcia podsawowe Podsawą realizacji układów impulsowych oraz cyfrowych jes wykorzysanie wielkosygnałowej pacy elemenów akywnych,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI LABORAORIM Z ELEKRONIKI PROSOWNIKI Józef Boksa WA 01 1. PROSOWANIKI...3 1.1. CEL ĆWICZENIA...3 1.. WPROWADZENIE...3 1..1. Prosowanie...3 1.3. PROSOWNIKI NAPIĘCIA...3 1.4. SCHEMAY BLOKOWE KŁADÓW POMIAROWYCH...5

Bardziej szczegółowo

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :)

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W1. Wiadomości wsępne EORA PRZEKSZAŁNKÓW W. Przekszałniki sieciowe 1 W3. Przekszałniki sieciowe Kurs elemenarny Zakres przedmiou: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekszałników

Bardziej szczegółowo

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekształtników sieciowych

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekształtników sieciowych EORA PRZEKSZAŁNKÓW W1. Wiadomości wsępne W. Przekszałniki sieciowe 1 W3. Przekszałniki sieciowe Kurs elemenarny Zakres przedmiou: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekszałników

Bardziej szczegółowo

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Insyu Technik Innowacyjnych EMAG Wykorzysanie opycznej meody pomiaru sężenia pyłu do wspomagania oceny paramerów wpływających na możliwość zaisnienia wybuchu osiadłego pyłu węglowego

Bardziej szczegółowo

19. Zasilacze impulsowe

19. Zasilacze impulsowe 19. Zasilacze impulsowe 19.1. Wsęp Sieć energeyczna (np. 230V, 50 Hz Prosownik sieciowy Rys. 19.1.1. Zasilacz o działaniu ciągłym Sabilizaor napięcia Napięcie sałe R 0 Napięcie sałe E A Zasilacz impulsowy

Bardziej szczegółowo

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku Pior GRZEJSZCZK, Roman BRLIK Wydział Elekryczny, Poliechnika Warszawska doi:1.15199/48.215.9.12 naliyczny opis łączeniowych sra energii w wysokonapięciowych ranzysorach MOSFET pracujących w mosku Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia Wydział Mechaniczno-Energeyczny Laboraorium Elekroniki Badanie zasilaczy ze sabilizacją napięcia 1. Wsęp eoreyczny Prawie wszyskie układy elekroniczne (zarówno analogowe, jak i cyfrowe) do poprawnej pracy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Auomayki Kaedra Inżynierii Sysemów Serowania Podsawy Auomayki Repeyorium z Podsaw auomayki Zadania do ćwiczeń ermin T15 Opracowanie: Kazimierz Duzinkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu Poliechnika Wrocławska Insyu Konsrukcji i Eksploaacji Maszyn Zakład Logisyki i Sysemów Transporowych Rozprawa dokorska Model logisycznego wsparcia sysemu eksploaacji środków ransporu Rapor serii: PRE nr

Bardziej szczegółowo

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 adanie funkorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podsawowymi srukurami funkorów logicznych realizowanych w echnice TTL (Transisor Transisor Logic), ich podsawowymi paramerami

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym ĆWIZENIE 4 Badanie sanów nieusalonych w obwodach, i przy wymuszeniu sałym. el ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem w sanach nieusalonych w obwodach szeregowych, i Zapoznanie się ze sposobami

Bardziej szczegółowo

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji Agnieszka Przybylska-Mazur * Meody badania wpływu zmian kursu waluowego na wskaźnik inflacji Wsęp Do oceny łącznego efeku przenoszenia zmian czynników zewnęrznych, akich jak zmiany cen zewnęrznych (szoki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Klucze analogowe. Wrocław 2010

Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Klucze analogowe. Wrocław 2010 Poliechnika Wrocławska nsyu elekomunikacji, eleinformayki i Akusyki Klucze analogowe Wrocław 200 Poliechnika Wrocławska nsyu elekomunikacji, eleinformayki i Akusyki Pojęcia podsawowe Podsawą realizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz Noaki do wykładu 005 Kombinowanie prognoz - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz - podsawowe meody kombinowania prognoz - przykłady kombinowania prognoz gospodarki polskiej - zalecenia

Bardziej szczegółowo

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU Pomiar paramerów sygnałów napięciowych. POMIAR PARAMERÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH MEODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZEWARZANIA SYGNAŁU Cel ćwiczenia Poznanie warunków prawidłowego wyznaczania elemenarnych paramerów

Bardziej szczegółowo

AMD. Wykład Elektrotechnika z elektroniką

AMD. Wykład Elektrotechnika z elektroniką Andrzej M. Dąbrowski AGH Universiy of Science and Technology Kaedra Elekroechniki i Elekroenergeyki e-mail: amd@agh.edu.pl Wykład Elekroechnika z elekroniką Wykład. Informacje wsępne i organizacyjne, zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Jan M. KELNER, Cezary ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elekroniki, Insyu Telekomunikacji doi:1.15199/48.15.3.14 Zasosowanie echnologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie E-5 UKŁADY PROSTUJĄCE

Ćwiczenie E-5 UKŁADY PROSTUJĄCE KŁADY PROSJĄCE I. Cel ćwiczenia: pomiar podsawowych paramerów prosownika jedno- i dwupołówkowego oraz najprosszych filrów. II. Przyrządy: płyka monaŝowa, wolomierz magneoelekryczny, wolomierz elekrodynamiczny

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Pior KISIELEWSKI, Łukasz SOBOTA ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W arykule przedsawiono zasosowanie eorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych sysemów

Bardziej szczegółowo

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wyzwania prakyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Wsęp Od zaproponowania przez Engla w 1982 roku jednowymiarowego modelu klasy ARCH, modele

Bardziej szczegółowo

Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI

Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI 1. Co o jes energoelekronika? Sr. 1.1. DEFINICJA ENERGOELEKTRONIKI...2 1.2. HISTORIA ENERGOELEKTRONIKI...2 1.3.ZASTOSOWANIA ENERGOELEKTRONIKI...3 2.Podsawowe problemy

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Sudia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projeku Śląsko-Małopolskie Cenrum Kompeencji Zarządzania Energią 1 Wysokoobroowe układy napędowe dla AGD i elekronarzędzi Sanisław

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów Kaedra Podsaw Sysemów echnicznych - Podsawy merologii - Ćwiczenie 1. Podsawowe rodzaje i ocena sygnałów Srona: 1 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jes zapoznanie się z podsawowymi rodzajami sygnałów, ich

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET Wydział Elekroniki Mikrosysemów i Fooniki Poliechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 5 Przełącznikowy ranzysor mocy MOSFET Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27 3 Spis reści Spis reści... 3 Użye oznaczenia... 7 Wsęp i założenia pracy... 9 1. Akualny san wiedzy medycznej i echnicznej związanej zagadnieniami analizy decyzyjnej w chorobach górnego odcinka przewodu

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki AGH Kaedra Elekroniki Podsawy Elekroniki dla Elekroechniki Klucze Insrukcja do ćwiczeń symulacyjnych (5a) Insrukcja do ćwiczeń sprzęowych (5b) Ćwiczenie 5a, 5b 2015 r. 1 1. Wsęp. Celem ćwiczenia jes ugrunowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1 Bogdan Ludwiczak Wprowadzenie Ocena płynności wybranymi meodami szacowania osadu W ubiegłym roku zaszły znaczące zmiany doyczące pomiaru i zarządzania ryzykiem bankowym. Są one konsekwencją nowowprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZASTOSOWANIE PAKIETU MATLAB W OBLICZENIACH ZAGADNIEŃ ELEKTRYCZNYCH I41

Spis treści ZASTOSOWANIE PAKIETU MATLAB W OBLICZENIACH ZAGADNIEŃ ELEKTRYCZNYCH I41 Ćwiczenie I4 Poliechnika Białosocka Wydział Elekryczny Kaedra Elekroechniki Teoreycznej i Merologii Spis reści Insrukcja do pracowni specjalisycznej INFORMTYK Kod zajęć ESC 9 Tyuł ćwiczenia ZSTOSOWNIE

Bardziej szczegółowo

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności)

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Różnica bilansowa dla Operaorów Sysemów Dysrybucyjnych na laa 2016-2020 (kórzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Deparamen Rynków Energii Elekrycznej i Ciepła Warszawa 201 Spis

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych Poliechnika Częsochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informayki Sprawozdanie #2 z przedmiou: Prognozowanie w sysemach mulimedialnych Andrzej Siwczyński Andrzej Rezler Informayka Rok V, Grupa IO II

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 mgr inż. Żanea Pruska Maeriał opracowany na podsawie lieraury przedmiou. Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 2/24 (2) 43 Wiesław Sopczyk, Zdzisław Nawrocki Poliechnika Wrocławska, Wrocław ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM APPLICATION OF RESONANT

Bardziej szczegółowo

zestaw laboratoryjny (generator przebiegu prostokątnego + zasilacz + częstościomierz), oscyloskop 2-kanałowy z pamięcią, komputer z drukarką,

zestaw laboratoryjny (generator przebiegu prostokątnego + zasilacz + częstościomierz), oscyloskop 2-kanałowy z pamięcią, komputer z drukarką, - Ćwiczenie 4. el ćwiczenia Zapoznanie się z budową i działaniem przerzunika asabilnego (muliwibraora) wykonanego w echnice dyskrenej oraz TTL a akże zapoznanie się z działaniem przerzunika T (zwanego

Bardziej szczegółowo

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elekryczny, Kaedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elekrycznych Laboraorium Przewarzania i Analizy Sygnałów Elekrycznych (bud A5, sala 310) Insrukcja dla sudenów kierunku Auomayka i Roboyka do zajęć

Bardziej szczegółowo

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator Regulaory Regulaor Urządzenie, kórego podsawowym zadaniem jes na podsawie sygnału uchybu (odchyłki regulacji) ukszałowanie sygnału serującego umożliwiającego uzyskanie pożądanego przebiegu wielkości regulowanej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD Celem ćwiczenia jes poznanie własności dynamicznych diod półprzewodnikowych. Obejmuje ono zbadanie sanów przejściowych podczas procesu przełączania

Bardziej szczegółowo

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek Meody rachunku koszów Meoda rachunku koszu Podsawowe pojęcia meody ABC Kalkulacja obieków koszowych meodą ABC Zasobowy rachunek koszów Kalkulacja koszów meodą ABC podsawową informacja dla rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM prof. dr hab. Paweł Dimann 1 Znaczenie prognoz w zarządzaniu firmą Zarządzanie firmą jes nieusannym procesem podejmowania decyzji, kóry może być zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Zasosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do cenralnej regulacji mocy czynnej i częsoliwości w sysemie elekroenergeycznym Prof. dr hab. inż. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Sdia Podyplomowe EFEKTYWNE ŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYZNEJ w ramach projek Śląsko-Małopolskie enrm Kompeencji Zarządzania Energią Falowniki dla silników wysokoobroowych Prof. dr hab. inż. Sanisław Piróg

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 97-104, Gliwice 2009 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MARIUSZ GIERGIEL, PIOTR MAŁKA Kaedra Roboyki i Mecharoniki, Akademia Górniczo-Hunicza

Bardziej szczegółowo

Metody oceny stanu technicznego budynków w aspekcie ich praktycznego zastosowania

Metody oceny stanu technicznego budynków w aspekcie ich praktycznego zastosowania Meody oceny sanu echnicznego budynków w aspekcie ich prakycznego zasosowania Dr inż. Wojciech Drozd Poliechnika Krakowska 1. Wprowadzenie Budynki mieszkalne są podsawowym składnikiem mająku każdego człowieka.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ

ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ Ćwiczenie 8 ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ. Cel ćwiczenia Analiza złożonego przebiegu drgań maszyny i wyznaczenie częsoliwości składowych harmonicznych ego przebiegu.. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe wnioski ze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji 2012. 4 grudnia 2012

Kluczowe wnioski ze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji 2012. 4 grudnia 2012 Kluczowe wnioski ze Świaowego Badania Bezpieczeńswa Informacji 2012 4 grudnia 2012 Erns & Young 2012 Świaowe Badanie Bezpieczeńswa Informacji Świaowe Badanie Bezpieczeńswa Informacji Erns & Young 2012

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część I Napięcie, naężenie i moc prądu elekrycznego Sygnały elekryczne i ich klasyfikacja Rodzaje układów elekronicznych Janusz Brzychczyk IF UJ Elekronika Dziedzina nauki i echniki

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z PODSTAW AUTOMATYKI, cz.1 EAP, Lab nr 3

Laboratorium z PODSTAW AUTOMATYKI, cz.1 EAP, Lab nr 3 I. ema ćwiczenia: Dynamiczne badanie przerzuników II. Cel/cele ćwiczenia III. Wykaz użyych przyrządów IV. Przebieg ćwiczenia Eap 1: Przerzunik asabilny Przerzuniki asabilne służą jako generaory przebiegów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH DO LINIOWEGO PRZEKSZTAŁCANIA SYGNAŁÓW. Politechnika Wrocławska

ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH DO LINIOWEGO PRZEKSZTAŁCANIA SYGNAŁÓW. Politechnika Wrocławska Poliechnika Wrocławska Insyu elekomunikacji, eleinformayki i Akusyki Zakład kładów Elekronicznych Insrukcja do ćwiczenia laboraoryjnego ZASOSOWANIE WZMACNIACZY OPEACYJNYCH DO LINIOWEGO PZEKSZAŁCANIA SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP

METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP Krysian Ryłko Zakład Sieci Kompuerowych Wydział Informayki Poliechnika Szczecińska krysian@ps.pl 2005 Poznańskie Warszay Telekomunikacyjne Poznań 8-9 grudnia 2005 METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD Pior Jankowski Akademia Morska w Gdyni IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD W arykule przedsawiono możliwości (oraz ograniczenia) środowiska Mahcad do analizy

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie Wykład 5 Elemeny eorii układów liniowych sacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie Prowadzący: dr inż. Tomasz Sikorski Insyu Podsaw Elekroechniki i Elekroechnologii Wydział Elekryczny Poliechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

Obsługa wyjść PWM w mikrokontrolerach Atmega16-32

Obsługa wyjść PWM w mikrokontrolerach Atmega16-32 Zachodniopomorski Uniwersye Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kaedra Inżynierii Sysemów, Sygnałów i Elekroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Obsługa wyjść PWM w mikrokonrolerach Amega16-32 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: mgr inż. ŻANETA PRUSKA DODATEK SOLVER 2 Sprawdzić czy w zakładce Dane znajduję się Solver 1. Kliknij przycisk Microsof Office, a nasępnie kliknij przycisk Opcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie sygnału przetwornika obrotowo-impulsowego

Cyfrowe przetwarzanie sygnału przetwornika obrotowo-impulsowego Cyfrowe przewarzanie sygnału przewornika obroowo-impulsowego Eligiusz PAWŁOWSKI Poliechnika Lubelska, Kaedra Auomayki i Merologii ul. Nadbysrzycka 38 A, 20-68 Lublin, email: elekp@elekron.pol.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

Składowe Fizyczne Prądu i Moce w Obwodach z Impulsowym Przepływem Energii

Składowe Fizyczne Prądu i Moce w Obwodach z Impulsowym Przepływem Energii Składowe Fizyczne Prądu i Moce w Obwodach z Impulsowym Przepływem Energii Leszek S Czarnecki Fellow IEEE Elecrical and Compuer Engineering Dep Louisiana Sae Universiy Sreszczenie Przedmioem arykułu są

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób 243 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Ocena efekywności procedury Congruen Specyficaion dla małych prób Sreszczenie. Procedura specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH Program ćwiczeń: Pomiary częsoliwości i przesunięcia fazowego sygnałów okresowych POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jes poznanie: podsawowych

Bardziej szczegółowo

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM 42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM Falownikami nazywamy urządzenia energoelektroniczne, których zadaniem jest przetwarzanie prądów i

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych. KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1. Wojciech Waloszek. Teresa Zawadzka.

Eksploracja danych. KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1. Wojciech Waloszek. Teresa Zawadzka. Eksploracja danych KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1 Wojciech Waloszek wowal@ei.pg.gda.pl Teresa Zawadzka egra@ei.pg.gda.pl Kaedra Inżyrii Oprogramowania Wydział Elekroniki, Telekomunikacji i Informayki Poliechnika

Bardziej szczegółowo

Stanowisko laboratoryjne do badań przesuwników fazowych

Stanowisko laboratoryjne do badań przesuwników fazowych Polichnika Śląska Wydział Elkryczny Insyu Mrologii i Auomayki Elkrochniczn Tma pracy: Sanowisko laboraoryn do badań przsuwników fazowych Promoor: Dr inż. Adam Cichy Dyploman: Adam Duna Srukura rfrau. Wsęp.

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Power Bus

Widok z przodu. Power Bus Separaor sygnałów binarnych Charakerysyka Konsrukcja 1-kanałowy separaor sygnału Zasilanie 2 V DC Wejście dla czujników 2- lub -przewodowych lub źródeł napięcia AC/DC wyjście syku przekaźnika Funkcja czasowa

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Zasilania

Układy i Systemy Zasilania Układy i Sysemy Zasilania ieraura Keih H. Billings - HANDBOOK OF SWITCHMODE POWER SUPPIES, McGraw-Hill Publishing Company, 1989 Abraham I.Pressman Power Supply Design, Second Ediion, McGraw-Hill Publishing

Bardziej szczegółowo

Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym

Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym 1 Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym Wielu z Was, przyszłych techników elektroników, korzysta, bądź samemu projektuje zasilacze sieciowe. Gotowy zasilacz można kupić, w którym wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowy separaor galwaniczny Zasilanie 4 V DC Wejścia ypu PNP/push-pull, syk lub Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku przekaźnika

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1) ĆWCZENE N 43 POMY OPO METODĄ TECHNCZNĄ Cel ćwiczenia: wyznaczenie warości oporu oporników poprzez pomiary naężania prądu płynącego przez opornik oraz napięcia na oporniku Wsęp W celu wyznaczenia warości

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea,

Bardziej szczegółowo

Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking

Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking Inerfejs użykownika - Kansei w prakyce 2009 107 Obszary zaineresowań (ang. area of ineres - AOI) jako meoda analizy wyników badania eye racking Pior Jardanowski, Agencja e-biznes Symeria Ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii

Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii mgr inż. Adam Kawa *) adamkawa@agh.edu.pl Obecnie występująca na świecie tendencja do zastępowania klasycznych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo - Elastyczność - Efektywność. safetydrive: Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo - Elastyczność - Efektywność. safetydrive: Bezpieczeństwo funkcjonalne Technika napędowa \ Auomayzacja napędów \ Inegracja sysemowa \ Usługi 1 Bezpieczeńswo - Elasyczność - Efekywność safeydrive: Bezpieczeńswo funkcjonalne 2 safeydrive: Bezpieczeńswo funkcjonalne : Bezpieczeńswo

Bardziej szczegółowo

Zostałeś delegowany do pracy za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Sprawdź, gdzie jesteś ubezpieczony

Zostałeś delegowany do pracy za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Sprawdź, gdzie jesteś ubezpieczony Zosałeś delegowany do pracy za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Sprawdź, gdzie jeseś ubezpieczony Każde z pańsw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 8. Generatory przebiegów elektrycznych

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 8. Generatory przebiegów elektrycznych Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jes zapoznanie sudenów z podsawowymi właściwościami ów przebiegów elekrycznych o jes źródeł małej mocy generujących przebiegi elekryczne. Przewidywane jes również (w miarę

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie uogólnionego problemu optymalnej alokacji zasobów. Cezary S. Zaremba*, Leszek S. Zaremba ** WPROWADZENIE

Rozwiązanie uogólnionego problemu optymalnej alokacji zasobów. Cezary S. Zaremba*, Leszek S. Zaremba ** WPROWADZENIE Rozwiązanie uogólnionego problemu opymalnej alokacji zasobów Cezary S. Zaremba*, Leszek S. Zaremba ** WPROWADZENIE Niniejszy arykuł rozwiązuje problem owary posawiony w [4], dzięki czemu będzie można znaleźć

Bardziej szczegółowo

WITAMY W DOLINIE ŚMIERCI

WITAMY W DOLINIE ŚMIERCI WITAMY W DOLINIE ŚMIERCI Alernaywny mechanizm wsparcia finansowania wysoko zaawansowanych echnologii. Nowy model finansowania innowacji Park Naukowo-Technologiczny przy Narodowym Cenrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 87 Transpor 01 Jarosław Poznański Danua Żebrak Poliechnika Warszawska, Wydział Transporu ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 1 10. 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10.1. Wprowadzenie Ogólne równanie dynamiki zapisujemy w posaci: M d C d Kd =P (10.1) Zapis powyższy oznacza, że równanie musi być spełnione w każdej

Bardziej szczegółowo