Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**"

Transkrypt

1 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie zysku. Aby osiągnąć e cele, przedsiębiorswa podejmują działalność inwesycyjną. W przedsiębiorswach funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej osiąganie przewagi konkurencyjnej i dosępu do międzynarodowych rynków zbyu zależy w dużej mierze od wyboru opymalnych inwesycji wykorzysujących innowację i nowoczesne echnologie. W wyborze opymalnych inwesycji przedsiębiorswo powinno kierować się wynikami ocen efekywności ekonomicznej, pokazującej renowność inwesycji usaloną na podsawie przewidywanych nakładów i przychodów. Ocena aka jes rudna, a prezenowane w lieraurze i sosowane w prakyce meody przyjmują częso rozbieżne założenia oraz kryeria oceny. Przegląd eorii i doświadczenia prakyki w zakresie sosowania meod oceny efekywności ekonomicznej inwesycji rzeczowych uzasadniają porzebę dokonania oceny przydaności aplikacyjnej ych meod. W lieraurze przedmiou warość bieżąca neo częso określana jes jako najlepsza meoda oceny przedsięwzięć inwesycyjnych. Z uwagi na o reścią arykułu jes wykazanie różnic meodologicznych oraz wad i zale poszczególnych warianów obliczania warości bieżącej neo i pochodnych wskaźników wykorzysywanych w podejmowaniu decyzji inwesycyjnych. * Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hunicza w Krakowie ** Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w laach jako projek badawczy 119

2

3 Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych związane np. z wykorzysaniem odnawialnych źródeł energii. Pominięcie efeku podaków może prowadzić do nieopymalnych decyzji. 2. Klasyczna (sandardowa) NPV uwzględniająca przepływy inwesycyjne i operacyjne, w ym podaek dochodowy, na podsawie przepływów pieniężnych dla wszyskich sron finansujących przedsięwzięcie (FCFF free cash flow o firm). Właściwe jes w ym przypadku zasosowanie sopy zwrou odzwierciedlającej średnio ważony kosz kapiału (WACC weighed average cos of capial) uwzględniający arczę podakową. Klasyczna NPV jes najczęściej sosowanym algorymem NPV w prakyce gospodarczej. 3. Właścicielska NPV uwzględniająca przepływy operacyjne (z podakiem dochodowym), inwesycyjne oraz finansowe (odseki) na podsawie przepływów pieniężnych dla właścicieli przedsiębiorswa (FCFE free cash flow o equiy). W związku z ym pod uwagę brane są wyłącznie przepływy nakładów inwesycyjnych finansowanych kapiałem własnym (bez uwzględnienia pożyczek i kredyów). Sopa dyskonowa przyjmowana jes na poziomie wymaganym przez właściciela (koszu kapiału własnego), gdyż z jego punku widzenia obliczana jes opłacalność inwesycji. 4. Dywidendowa NPV ograniczona jes do jednego rodzaju wydaków (wkładów kapiałowych) i jednego rodzaju wpływów (dywidendy), przedsawia korzyść dla właścicieli z kapiału własnego. 5. Skorygowana NPV (ANPV) uwzględnia przepływy inwesycyjne i operacyjne, nie biorąc jednak pod uwagę odseek. Skorygowane przepływy pieniężne neo są dyskonowane koszem kapiału własnego, a nasępnie oddzielnie liczony jes efek arczy podakowej [11, s ]. 6. Zmodyfikowana NPV (MNPV) wprowadza dodakową sopę reinwesycji. W większości meod liczenia NPV, j. ekonomicznej, klasycznej, skorygowanej i modyfikowanej, przepływy pieniężne neo (NCF ne cash flow) nie obejmują koszów finansowych (odseek), gdyż rachunek NPV ma odpowiedzieć na pyanie, czy sopa zwrou zaangażowanego kapiału pokryje kosz jego pozyskania [11 s. 156, 14 s ]. Ze względu na specyfikę, zn. analizę wyłącznie z punku widzenia przepływów pieniężnych od i do właściciela, meody właścicielska i dywidendowa uwzględniają odseki. Wadą meody NPV jes założenie, że sopa reinwesycji dodanich przepływów pieniężnych jes równa sopie dyskonowej. Wadę ę usuwa meoda zmodyfikowana. Zmodyfikowana warość bieżąca neo (MNPV modified ne presen value) [10 s ] oznacza warość bieżącą neo inwesycji, uwzględniając zmienność warości pieniądza w czasie oraz sopę reinwesycji r ri, kóra może być odmienna od sopy dyskonowej (niezmodyfikowana meoda NPV zakładała reinwesowanie dodanich przepływów pieniężnych według sopy dyskonowej), wyrażoną wzorem: 121

4 Marek Łukasz Michalski MNPV = n + n m ri NCF = m+ + = 0 ( 1 + r) NCF ( 1 + r ) 1 (2) n ( 1 + r) gdzie: ujemne przepływy pieniężne, 0 do m okresy wysępowania ujemnych przepływów pieniężnych, + dodanie przepływy pieniężne, m+1 do n okresy wysępowania dodanich przepływów pieniężnych, r sopa dyskonowa, r ri sopa reinwesycji. Źródło: [11, s. 211] W abeli 1 przedsawiono kryerium oceny warości bieżącej neo. Dodania warość NPV lub MNPV oznacza, że sopa zwrou z inwesycji jes wyższa niż kosz kapiału [13 s. 218]. Tabela 1 Kryerium oceny warości bieżącej neo NPV i MNPV Warość maksymalna warość NPV lub MNPV NPV lub MNPV > 0 NPV lub MNPV = 0 NPV lub MNPV < 0 Ocena inwesycji opymalna opłacalna neuralna nieopłacalna Kryerium oceny Opymalna jes inwesycja o najwyższej warości bieżącej neo. Opłacalne są inwesycje o dodaniej (zwykłej lub zmodyfikowanej) warości bieżącej neo. Źródło: opracowanie własne na podsawie [11 s , 212, 326, 331; 12 s. 218; 13 s. 235] Zasosowanie meody NPV wymaga usalenia długości ekonomicznego cyklu życia inwesycji. Pod uwagę należy wziąć również warość odzyskaną (ang. sal - vage value) zn. warość rynkową mająku neo w chwili zakończenia inwesycji z uwzględnieniem koszów likwidacji. Warości rynkowe, a nie księgowe, decydują o ewenualnych dochodach ze sprzedaży. W celu usalenia opymalnej długości życia inwesycji na wsępie obliczana jes warość NPV i w przypadku okresów eksploaacji nieprzekraczających echnicznych uwarunkowań eksploaacji. Nasępnie wybierana jes długość ekonomicznego 122

5 Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych cyklu życia inwesycji dająca maksymalną warość NPV i. Według meody NPV inwesycja jes akcepowana, jeżeli jej NPV 0. Opymalna jes a inwesycja, kóra posiada najwyższy wskaźnik NPV (por. ab. 1). Zaleą meod NPV i MNPV jes ujęcie całego cyklu życia inwesycji, wszyskich przepływów pieniężnych oraz zmian warości pieniądza w czasie (por. ab. 4). Dodania warość NPV (lub MNPV) oznacza, że inwesycja przyczynia się do zwiększenia warości przedsiębiorswa uwzględniając sopy zwrou wymagane przez wszyskich dosawców kapiału. W eorii finansów meoda NPV uznawana jes za najbardziej odpowiednią do oceny finansowej efekywności inwesycji w gospodarce rynkowej. Wadą kryerium decyzyjnego oparego na meodzie NPV (i MNPV) jes nieuwzględnienie długości okresu inwesycyjnego oraz wielkości nakładów. Inwesorzy zazwyczaj preferują inwesycje o mniejszym nakładzie inwesycyjnym i krószym okresie zwrou. Sosując meodę NPV można wybrać inwesycję rwającą dłużej i wymagającą znacznie większych nakładów inwesycyjnych, jeśli jej warość bieżąca przewyższa choć o grosz warość inwesycji o krókim okresie zwrou i niewielkich nakładach. W celu porównania renowności projeków o warianowych nakładach inwesycyjnych sosowany jes wskaźnik warości bieżącej neo (NPVR ne presen value raio) przedsawiony w równaniu: NPVR NPV = (3) PVI gdzie: PVI zakualizowana warość nakładów inwesycyjnych. Źródło: [1 s. 46, 3 s. 131, 7 s. 103, 8 s. 196, 11 s. 169] Wskaźnik NPVR usuwa więc podsawową wadę meody NPV, kórą jes brak przeliczenia korzyści na jednoskę nakładów inwesycyjnych. Kryerium oceny wskaźnika NPVR przedsawiono w abeli 2. Tabela 2 Kryerium oceny wskaźnika warości bieżącej NPVR Warość Ocena inwesycji Kryerium oceny Maksymalna warość NPVR NPVR > 0 NPVR = 0 NPVR < 0 Opymalna Opłacalna Neuralna Nieopłacalna Opymalna jes inwesycja o najwyższym wskaźniku warości bieżącej neo. Opłacalne są inwesycje o dodanim wskaźniku warości bieżącej neo NPVR. Źródło: opracowanie własne na podsawie: [1 s. 47; 11 s. 169, 333] 123

6 Marek Łukasz Michalski Opłacalne są inwesycje o dodaniej warości NPVR, co oznacza akże dodanią warość NPV, uwzględniającą wielkość nakładów inwesycyjnych, a opymalna jes inwesycja o najwyższym wskaźniku NPVR. Dodakowym wskaźnikiem, podobnym do NPVR, jes wskaźnik renowności PI. W podejmowaniu decyzji inwesycyjnych wykorzysywane są akże wskaźniki renowności PI i MPI. 3. Wskaźniki renowności PI i MPI Wskaźnik renowności (PI profiabiliy index) jes miarą efekywności nakładów j. relacją zdyskonowanych wpływów do zdyskonowanych wydaków, co pozwala wybrać projek o najwyższych dochodach w przeliczeniu na jednoskę wydaków [2 s. 172, 4 s , 8 s , 12 s. 253, 13 s. 229, 14 s ] na podsawie równania: PI = n = m+ 1 m = 0 NCF ( 1 + r) NCF ( 1 + r) + (4) gdzie: ujemne przepływy pieniężne (wydaki), 0 do m okresy wysępowania ujemnych przepływów pieniężnych, + dodanie przepływy pieniężne (wpływy), m+1 do n okresy wysępowania dodanich przepływów pieniężnych, r sopa dyskonowa. Źródło: [2 s. 172, 8 s. 197, 11 s. 200, 13 s. 229, 14 s. 71] Wadą wskaźnika renowności PI jes nieuwzględnienie efeków skali inwesycji, kóre można ocenić przy zasosowaniu meody NPV. Gdy ujemne przepływy pieniężne obejmują wyłącznie nakłady inwesycyjne, wskaźnik renowności (PI) jes powiązany ze wskaźnikiem warości bieżącej neo (NPVR) nasępującym wzorem: PI = NPVR +1 (5) Źródło: [11 s. 200] 124

7 Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych W przypadku wysępowania ylko jednego ujemnego przepływu pieniężnego w pierwszym okresie cyklu życia przedsięwzięcia równanie (4) przyjmuje nasępującą formułę: n + NCF = 1 ( 1 + r ) PI = (6) I0 gdzie: I 0 nakłady inwesycyjne poprzedzające eksploaację, 0 okres wysępowania nakładów inwesycyjnych, + dodanie przepływy pieniężne, 1 do n okresy wysępowania dodanich przepływów pieniężnych, r sopa dyskonowa. Źródło: [4 s. 217, 11 s. 200] Według meody PI inwesycja jes akcepowana, jeżeli jej PI 1. Odpowiada o warości NPVR 0, czyli NPV 0, gdy ujemne przepływy pieniężne obejmują wyłącznie nakłady inwesycyjne. Opymalna jes inwesycja o najwyższym wskaźniku PI. Ponieważ wskaźnik renowności PI jes meodologicznie podobny do warości bieżącej neo, ma wady i zaley meody NPV. Isoną różnicą jes o, że PI jes miarą relaywną jak NPVR, podczas gdy NPV jes miarą bezwzględną. W przypadku sopy reinwesycji odmiennej od sopy dyskonowej wskazane jes sosowanie zmodyfikowanego wskaźnika PI. Zmodyfikowany wskaźnik renowności (MPI modified profiabiliy index) różni się bowiem od wskaźnika PI ym, że uwzględnia sopę reinwesycji: PI = n NCF 1 + r = m+ 1 + n ri ( 1 + r) m = 0 ( ) NCF ( 1 + r) gdzie: ujemne przepływy pieniężne, 0 do m okresy wysępowania ujemnych przepływów pieniężnych, + dodanie przepływy pieniężne, m+1 do n okresy wysępowania dodanich przepływów pieniężnych, r sopa dyskonowa, r ri sopa reinwesycji. n Źródło: [11 s. 221] (7) 125

8 Marek Łukasz Michalski MPI wskazuje, ile przepływów pieniężnych neo przypada na jednoskę warości nakładów inwesycyjnych. Kryerium oceny wskaźników renowności PI i MPI przedsawiono w abeli 3. Tabela 3 Kryerium oceny wskaźników renowności PI i MPI Warość Maksymalna warość PI lub MPI PI lub MPI > 1 PI lub MPI = 1 PI lub MPI < 1 PI lub MPI = 0 Ocena inwesycji Opymalna Opłacalna Neuralna Nieopłacalna Brak Kryerium oceny Opymalna jes inwesycja o najwyższym wskaźniku renowności. Opłacalne są inwesycje, gdy wskaźnik renowności PI (lub MPI) przekracza 1. Nieokreślone dla inwesycji, kóre nie generują dodanich przepływów pieniężnych (np. ochrona przeciwpożarowa). Źródło: opracowanie własne na podsawie [11 s. 201, 221, 333; 12 s. 253, 256] Według meody MPI inwesycja jes akcepowana, jeżeli MPI 1 (co odpowiada warości NPVR 0, czyli NPV 0). Opymalna jes inwesycja o najwyższym wskaźniku PI. Ponieważ wskaźnik MPI jes meodologicznie podobny do wskaźnika MNPV, charakeryzuje się podobnymi wadami i zaleami. Isona różnica polega na ym, że MPI jes miarą relaywną, podczas gdy MNPV jes miarą bezwzględną. Tabela 4 przedsawia zaley i wady warości bieżącej neo i pochodnych wskaźników. Tabela 4 Zaley i wady warości bieżącej neo i pochodnych wskaźników (NPV, MNPV, NPVR, PI, MPI) Zaley 1. Uwzględnienie całego cyklu życia inwesycji. 2. Uwzględnienie rzeczywisych przepływów pieniężnych. 3. Uwzględnienie warości pieniądza w czasie. 4. Uwzględnienie koszu kapiału 5. Możliwość analizy każdego rodzaju inwesycji przy zasosowaniu NPV, MNPV i NPVR. Wady 1. Trudność w wyborze odpowiedniej sopy dyskonowej. 2. Nie uwzględnia okresu zwrou inwesycji. 3. NPV i MNPV nie wskazują relaywnej opłacalności inwesycji (pod względem sopy zwrou). Wadę ę usuwa sosowanie NPVR, PI lub MPI. 4. NPV i MNPV są rudniejsze do inerpreacji od warości wyrażonych w procenach. Źródło: opracowanie własne na podsawie: [1 s. 46; 5 s. 440; 7 s ; 9 s. 211; 11 s. 168, 213; 12 s. 254; 14 s ] 126

9 Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych Do najważniejszych zale meody NPV zalicza się możliwość analizy każdego rodzaju inwesycji, uwzględnienie całego cyklu inwesycyjnego oraz zmian warości pieniądza w czasie. Dodakowo MNPV umożliwia wzięcie pod uwagę sopy reinwesycji innej niż sopa dyskonowa. Wskaźniki NPVR, PI i MPI dodakowo wskazują na relaywną opłacalność inwesycji. Ogólnie rzecz biorąc, aby dokonać oceny inwesycji, zgodnie z lieraurą przedmiou, za najlepszą uznano meodę warości bieżącej neo (NPV). Znajduje o powierdzenie w prakyce przedsiębiorsw, zwłaszcza większych [2 s. 193, 198; 15 s. 26]. Główną wadą ych meod jes rudność w wyborze odpowiedniej sopy dyskonowej oraz ignorowanie kreowania przez inwesycję przyszłych opcji i wynikającej z ego warości dla inwesora [15 s ]. 4. Wnioski Analiza wykorzysywania warości bieżącej neo i wskaźników pochodnych w ocenie efekywności inwesycji rzeczowych pozwala na sformułowanie nasępujących wniosków: 1. Warość bieżąca neo (NPV), czyli suma zdyskonowanych przepływów pieniężnych w całym cyklu życia inwesycji, może odegrać isoną rolę w ocenie inwesycji rzeczowych. Jednak w związku z wysępującymi w lieraurze różnicami meodologicznymi oraz specyficznymi ograniczeniami poszczególnych warianów meody wynikającymi z przyjęych kryeriów oceny, pozwala ona wybrać inwesycję opymalną jedynie pod pewnymi względami i w określonych warunkach czyli zgodnie z przyjęymi założeniami. 2. Największymi zaleami meody NPV jes ujęcie całego cyklu życia inwesycji, wszyskich przepływów pieniężnych oraz zmian warości pieniądza w czasie. Dodania warość NPV oznacza, że inwesycja przyczynia się do zwiększenia warości przedsiębiorswa uwzględniając sopy zwrou wymagane przez wszyskich dosawców kapiału. 3. Inwesorzy zazwyczaj preferują inwesycje o mniejszym nakładzie inwesycyjnym i krószym okresie zwrou. Sosując meodę NPV można wybrać inwesycję rwającą dłużej i wymagającą znacznie większych nakładów inwesycyjnych, jeśli jej warość bieżąca przewyższa choć o grosz warość inwesycji o krókim okresie zwrou i niewielkich nakładach. W celu porównania renowności projeków o warianowych nakładach inwesycyjnych sosowany jes wskaźnik warości bieżącej neo (NPVR ne presen value raio). Wskaźnik NPVR usuwa więc podsawową wadę meody NPV, kórą jes brak przeliczenia korzyści na jednoskę nakładów inwesycyjnych. 127

10 Marek Łukasz Michalski 4. W eorii finansów meoda NPV uznawana jes za najbardziej odpowiednią do oceny finansowej efekywności inwesycji w gospodarce rynkowej. Znajduje o powierdzenie w prakyce przedsiębiorsw, zwłaszcza większych. Główną wadą ej meody jes rudność w wyborze odpowiedniej sopy dyskonowej oraz ignorowanie kreowania przez inwesycję przyszłych opcji i wynikającej z ego warości dla inwesora. Lieraura [1] Brochocka U., Gajęcki R., Meody oceny projeków inwesycyjnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa [2] Crundwell F. K., Finance for Engineers: Evaluaion and Funding of Capial Projecs, Springer, Londyn [3] Czechowski L., Dziworska K., Goskowska-Drzewicka T. (red.), Górczyńska A., Osrowska E., Projeky inwesycyjne: finansowanie, meody i procedury oceny, Ośrodek Doradzwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk [4] Encyclopedia of Finance, Lee C. F. (red.), Lee A.C. (red.), Springer, New York [5] Fabozzi F. J., Peerson P. P., Financial Managemen and Analysis, John Wiley and Sons, Hoboken [6] Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek długoerminowe decyzje inwesycyjne i finansowe, Wydawnicwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s [7] Księżyk M., Efekywność pozyskiwania pierwonych nośników energii w Polsce, PWN, Warszawa Kraków [8] Laudyn D., Rachunek ekonomiczny w elekroenergeyce, Oficyna Wydawnicza Poliechniki Warszawskiej, Warszawa [9] Łucki Z., Ocena inwesycji i podejmowanie decyzji w górnicwie nafowym i gazownicwie, Polska Fundacja Promocji Kadr, Kraków [10] McClure K. G., Girma P. B., Modified Ne Presen Value (MNPV): A New Technique for Capial Budgeing, Zagreb Inernaional Review of Economics and Business 2004, vol. 7 (Special C). [11] Rogowski W., Rachunek efekywności inwesycji, Wolers Kluwer Polska, Kraków [12] Ross S. A., Weserfield R. W., Jordan B. D., Finanse przedsiębiorsw, łum. Tarnawska K. i in., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa [13] Rukowski A., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnicwo Ekonomiczne, Warszawa [14] Wiśniewski T., Ocena efekywności inwesycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnicwo Naukowe Uniwersyeu Szczecińskiego, Szczecin [15] Ziarkowski R., Opcje rzeczowe oraz ich zasosowanie w formułowaniu i ocenie projeków inwesycyjnych, Wydawnicwo Akademii Ekonomicznej w Kaowicach, Kaowice 2004.

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU Arykuł opublikowany w: Rynki kapiałowe a koniunkura gospodarcza, red. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Wydawnicwo Poliechniki Łódzkiej, Łódź 009, s. 95-07 Doroa Wiśniewska Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 MAŁGORZATA BOŁTUĆ Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY RYNKIEM SWAPÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ Agaa Kliber * Pior Płuciennik ** Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzysaniem insrumenów SWAP na POLONIĘ Wsęp Problemem polskiej bankowości jes duża nadpłynność. Banki niechęnie

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 137 Dorota WIĘCEK, Gabriela KALINOWSKA Akademia Techniczno- Humanistyczna Bielsko- Biała E- mail: gkalinowska@ath.bielsko.pl, dwiecek@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZA I PRZECIW

Bardziej szczegółowo