Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie"

Transkrypt

1 Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży skorzystć z krtor owni rukrki. Aktulizj oprogrmowni rukrki są ostępn w witryni intrntowj irmy Lxmrk po rsm Co to jst rukowni lokln? Drukowni lokln polg n rukowniu z pomoą loklni połązonj rukrki (tzn. rukrki zpośrnio połązonj o komputr przy użyiu kl równolgłgo lu USB). Pozs konigurowni tgo typu rukrki, połąznj przy użyiu kl USB, prz połąznim kl nlży zinstlowć oprogrmowni rukrki. Więj inormji możn znlźć w okumntji otyząj konigurowni. Potrzn oprogrmowni rukrki możn zinstlowć w większośi systmów Winows z ysku CD-ROM Oprogrmowni i okumntj. Instlj oprogrmowni przy użyiu ysku CD-ROM Korzystją z ysku CD-ROM Oprogrmowni i okumntj, możn zinstlowć oprogrmowni rukrki w nstępująyh systmh opryjnyh: Winows Vist Winows Srvr 2003 i Winows Srvr 2003 x64 Winows XP i Winows XP x64 it Eition Winows 2000 Winows M Winows NT 4.0 Winows 98 Son Eition (intrjs USB niosługiwny) 1 Włóż ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj. Jśli ni pojwi się krn instlyjny, kliknij przyisk Strt Uruhom i wpisz D:\stup.x, gzi litr D oznz npę CD-ROM. 2 Wyirz opję Zinstluj oprogrmowni i rukrkę. 3 Zznz opję Zln, nstępni kliknij przyisk Dlj. 4 Zznz opję Połązon loklni, nstępni kliknij przyisk Dlj. Oprogrmowni rukrki zostni skopiown o komputr. 5 Połąz kl USB lu kl równolgły, nstępni włąz rukrkę. Wyświtlony zostni krn owni urzązń typu Plug n Ply i oikt rukrki zostni utworzony w olrz Drukrki. Instlj oprogrmowni przy użyiu krtor owni rukrki Możn zinstlowć oprogrmowni rukrki w nstępująyh systmh opryjnyh: Winows 98 First Eition (intrjs USB niosługiwny) Winows 95 (intrjs USB niosługiwny)

2 Stron 2 z 7 1 Włóż ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj. Jśli ysk CD-ROM uruhomi się utomtyzni, kliknij przyisk Zkońz. 2 Kliknij Strt Ustwini Drukrki, nstępni kliknij opję Doj rukrkę, y uruhomić krtor owni rukrki. 3 Gy wyświtlony zostni stosowny monit, wyirz instlję rukrki loklnj, nstępni kliknij przyisk Z ysku. 4 Okrśl loklizję oprogrmowni rukrki. Śiżk ostępu powinn yć zliżon o D:\Drivrs\Print \Win_9xM\ (gzi D oznz npę CD-ROM). 5 Kliknij przyisk OK. Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrk połązonyh siiowo Co to jst rukowni siiow? W śroowiskh Winows rukrki siiow możn skonigurowć o rukowni zpośrnigo lu jko rukrki uostępnin. Oi mtoy rukowni w sii wymgją przprowzni instlji oprogrmowni rukrki i utworzni portu siiowgo. Sposó rukowni Drukowni z pomoą unkji IP Printing Drukrk jst połązon zpośrnio o sii przy użyiu kl siiowgo, np. kl Ethrnt. Oprogrmowni rukrki jst zzwyzj zinstlown n kżym komputrz siiowym. Przykł Drukowni w tryi uostępnini Drukrk jst połązon o jngo z komputrów siiowyh przy użyiu kl loklngo, np. kl USB lu kl równolgłgo. Oprogrmowni rukrki jst zinstlown n komputrz, o którgo połązon jst rukrk. Pozs instlji oprogrmowni rukrk jst konigurown jko uostępnion, o umożliwi korzystni z nij innym komputrom w sii. Instlj oprogrmowni o zpośrnigo rukowni przy użyiu unkji IP printing 1 Włóż ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj. Jśli ni pojwi się krn instlyjny, kliknij przyisk Strt Uruhom i wpisz D:\stup.x, gzi litr D oznz npę CD-ROM. 2 Wyirz opję Zinstluj oprogrmowni i rukrkę. 3 Zznz opję Zln, nstępni kliknij przyisk Dlj. Uwg: Wyirz opję Nistnrow zmist opji Zln, y wyrć skłniki, któr hsz zinstlowć. 4 Zznz opję Połązon siiowo, nstępni kliknij przyisk Dlj.

3 Stron 3 z 7 5 Wyirz instlowny mol rukrki. Drukrk jst utomtyzni wykrywn w sii i utomtyzni zostj jj przypisny rs IP. 6 Z listy onlzionyh rukrk wyirz tę, n którj hsz rukowć. Uwg: Jśli tj rukrki ni m n liśi, kliknij opję Doj port, nstępni postępuj wług instrukji wyświtlnyh n krni. 7 Kliknij przyisk Zkońz, y zkońzyć instlję. 8 Kliknij przyisk Gotow, y zmknąć progrm instlyjny. Instlj oprogrmowni o rukowni w tryi uostępnini Konigurj o rukowni w tryi uostępnionym wymg wykonni kilku zynnośi w nstępująj koljnośi: 1 Zinstluj oprogrmowni rukrki w komputrz połązonym o rukrki. Włóż ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj. Jśli ni pojwi się krn instlyjny, kliknij przyisk Strt Uruhom i wpisz D:\stup.x, gzi litr D oznz npę CD-ROM. Wyirz opję Zinstluj oprogrmowni i rukrkę. Zznz opję Zln, nstępni kliknij przyisk Dlj. Zznz opję Połązon loklni, nstępni kliknij przyisk Dlj. Oprogrmowni rukrki zostni skopiown o komputr. Połąz kl USB lu kl równolgły, nstępni włąz rukrkę. Wyświtlony zostni krn owni urzązń typu Plug n Ply i oikt rukrki zostni utworzony w olrz Drukrki. 2 Uostępnij rukrkę w sii. Otwórz olr Drukrki w swoim systmi opryjnym. Wyirz oikt rukrki. W okni Włśiwośi rukowni kliknij opję otyząą uostępnini rukrki. Wymg to przypisni nzwy uostępnionj rukr. Kliknij przyisk OK. W przypku rku niktóryh plików moż zostć wyświtlony monit z prośą o uostępnini ysku CD-ROM z systmm opryjnym. Sprwź poniższ kwsti, y upwnić się, ż rukrk zostł uostępnion w sposó prwiłowy: Przy oiki rukrki wyświtlnym w olrz Drukrki wiozny jst wskźnik uostępnini. N przykł po oiktm rukrki moż pojwić się symol ręki. Sprwź olr Otozni siiow lu Moj mijs siiow. Wyszukj nzwę komputr host i znjź nzwę przypisną uostępnionj rukr. 3 Połąz inn komputry siiow o rukrk. Przy użyiu mtoy kży z kżym Otwórz olr Drukrki w swoim systmi opryjnym. Kliknij przyisk Doj rukrkę, y uruhomić krtor owni rukrki. Wyirz instlję rukrki siiowj. Wprowź nzwę rukrki lu jj rs URL (jśli prujsz przz Intrnt lu intrnt), nstępni kliknij przyisk Dlj. Jśli nzw lu rs URL rukrki są niznn, pol tkstow zostw pust i kliknij przyisk Dlj.

4 Stron 4 z 7 g h Wyirz rukrkę siiową z listy Uostępnion rukrki. Jśli rukrki ni m n liśi, wprowź w polu tkstowym śiżkę ostępu o rukrki. Śiżk ostępu powinn wygląć pooni o: \\[nzw host srwr]\[nzw uostępnionj rukrki]. Nzw host srwr jst to nzw komputr prujągo jko srwr, któr intyikuj go w sii. Nzw uostępnionj rukrki jst to nzw przypisn pozs prosu instlji. Kliknij przyisk OK. Po zkońzniu instlji wyrukuj stronę tstową. Powtórz zynnośi o krok o krok g, y zzwolić kżmu komputrowi w sii n rukowni n uostępnionj rukr. Przy użyiu mtoy wskż i rukuj N komputrz siiowym, z którgo hsz umożliwić rukowni n uostępnionj rukr, kliknij wukrotni olr Otozni siiow lu Moj mijs siiow n pulpii. Znjź nzwę host komputr połązongo o rukrki i kliknij ją wukrotni. Kliknij prwym przyiskim myszy nzwę uostępnionj rukrki i zznz opję instlji tj rukrki n komputrz siiowym. Pozkj kilk minut n zkońzni prosu. Czs potrzny n wykonni tyh ziłń zlży o ntężni ruhu w sii i o innyh zynników. Zmknij olr Otozni siiow lu Moj mijs siiow. Wyrukuj stronę tstową. Powtórz zynnośi o krok o krok, y zzwolić kżmu komputrowi w sii n rukowni n uostępnionj rukr. Uwgi: Więj inormji możn znlźć w witryni intrntowj irmy Lxmrk po rsm W Bzi wizy znjź rtykuł n tmt osługi systmów w wrsji 64-it. Mto t moż zpwnić njlpsz wykorzystni zsoów systmowyh. Komputr połązony o rukrki osługuj prztwrzni wszystkih zń rukowni, tkż tyh skirownyh z innyh komputrów w sii. Umożliwi to innym komputrom siiowym znzni szyszy powrót o używnyh plikji. W przypku tj mtoy, n kżym komputrz siiowym instlowny jst tylko poziór oprogrmowni rukrki. Instlj opjonlngo oprogrmowni rukrki Ay korzystć z innyh progrmów ostępnyh n ysku CD-ROM Oprogrmowni i okumntj, nlży j zinstlowć, korzystją z instlji nistnrowj: 1 Włóż ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj. Jśli ni pojwi się krn instlyjny, kliknij przyisk Strt Uruhom i wpisz D:\stup.x, gzi litr D oznz npę CD-ROM. 2 Wyirz opję Zinstluj oprogrmowni i rukrkę. 3 Wyirz opję Nistnrow, nstępni kliknij przyisk Dlj. 4 Zznz opję Wyirz lmnty, nstępni kliknij przyisk Dlj. 5 Okrśl, zy oprogrmowni m yć zinstlown n komputrz loklnym, zy n komputrz zlnym w sii, nstępni kliknij przyisk Dlj. 6 Ay wyświtlić listę ostępngo oprogrmowni, kliknij symol + w polu listy Wyirz lmnty.

5 Stron 5 z 7 7 Kliknij pol wyoru przy kżym progrmi, który m zostć zinstlowny, nstępni kliknij przyisk Zkońz. Oprogrmowni zostni skopiown o komputr. 8 Połąz kl USB lu kl równolgły, nstępni włąz rukrkę. Wyświtlony zostni krn owni urzązń typu Plug n Ply i oikt rukrki zostni utworzony w olrz Drukrki. Instrukj otyzą systmu M w przypku rukrki połązonj loklni Prz instlją oprogrmowni rukrki Drukrk połązon loklni to rukrk połązon o komputr z pomoą kl USB. W przypku instlji tgo typu rukrki nlży zinstlowć oprogrmowni rukrki prz połąznim kl USB. Więj inormji możn znlźć w okumntji otyząj konigurowni. Potrzn oprogrmowni rukrki możn zinstlowć z ysku CD-ROM Oprogrmowni i okumntj. Uwg: Opowini l używnj rukrki plik PPD możn równiż porć w posti pkitu oprogrmowni z witryny intrntowj irmy Lxmrk po rsm Tworzni koljki w olrz Print Cntr (Cntrum ruku) lu Printr Stup Utility (Nrzęzi konigurji rukrki) W przypku rukowni loklngo nlży utworzyć koljkę wyruku: 1 Zinstluj plik PostSript Printr Dsription (plik opisu rukrki PPD) n komputrz. Plik PPD zwir szzgółow inormj o możliwośih rukrki l komputrów Mintosh. g h Włóż ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj. Kliknij wukrotni pkit instltor opowini l rukrki. N krni powitlnym kliknij przyisk Continu (Kontynuuj), nstępni zpoznj się z trśią pliku Rm i ponowni kliknij przyisk Continu (Kontynuuj). Po przzytniu umowy linyjnj kliknij przyisk Continu (Kontynuuj), nstępni kliknij przyisk Agr (Zgzm się), y zkptowć wrunki umowy. Okrśl mijs olow i kliknij przyisk Continu (Kontynuuj). N krni Esy Instll (Łtw instlj) kliknij opję Instll (Zinstluj). Wprowź hsło użytkownik, nstępni kliknij przyisk Oky. Cł potrzn oprogrmowni zostni zinstlown n komputrz. Po zkońzniu instlji kliknij przyisk Clos (Zmknij). 2 Otwórz progrm Finr i kliknij koljno opj Applitions (Aplikj) i Utilitis (Nrzęzi). 3 Kliknij wukrotni olr Print Cntr (Cntrum ruku) lu Printr Stup Utility (Nrzęzi konigurji rukrki). 4 Sprwź, zy zostł utworzon koljk wyruku: Jśli rukrk połązon o portu USB jst wiozn n liśi rukrk, zmknij olr Print Cntr (Cntrum ruku) lu Printr Stup Utility (Nrzęzi konigurji rukrki). Jśli rukrk połązon o portu USB ni jst wiozn n liśi rukrk, upwnij się, ż kl USB jst prwiłowo połązony i rukrk jst włązon. Gy rukrk pojwi się n liśi rukrk, zmknij olr Print Cntr (Cntrum ruku) lu Printr Stup Utility (Nrzęzi konigurji rukrki).

6 Stron 6 z 7 Instrukj otyzą systmu M w przypku rukrk połązonyh siiowo Instlj oprogrmowni o rukowni z pośrnitwm sii Ay rukowć n rukr siiowj, kży użytkownik komputr Mintosh musi zinstlowć nistnrowy plik opisu rukrki PostSript Printr Dsription (PPD) i utworzyć koljkę wyruku w olrz Print Cntr (Cntrum ruku) lu Printr Stup Utility (Nrzęzi konigurji rukrki). 1 Zinstluj plik PPD n komputrz. g h Włóż ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj. Kliknij wukrotni pkit instltor opowini l rukrki. N krni powitlnym kliknij przyisk Continu (Kontynuuj), nstępni zpoznj się z trśią pliku Rm i ponowni kliknij przyisk Continu (Kontynuuj). Po przzytniu umowy linyjnj kliknij przyisk Continu (Kontynuuj), nstępni kliknij przyisk Agr (Zgzm się), y zkptowć wrunki umowy. Okrśl mijs olow i kliknij przyisk Continu (Kontynuuj). N krni Esy Instll (Łtw instlj) kliknij opję Instll (Zinstluj). Wprowź hsło użytkownik, nstępni kliknij przyisk OK. Cł potrzn oprogrmowni zostni zinstlown n komputrz. Po zkońzniu instlji kliknij przyisk Clos (Zmknij). 2 Utwórz koljkę wyruku w olrz Print Cntr (Cntrum ruku) lu Printr Stup Utility (Nrzęzi konigurji rukrki). Przy użyiu unkji ApplTlk Printing Otwórz progrm Finr i kliknij koljno opj Applitions (Aplikj) i Utilitis (Nrzęzi). Kliknij wukrotni olr Print Cntr (Cntrum ruku) lu Print Stup Utility (Nrzęzi konigurji ruku). Z Printr Mnu (Mnu rukrki) wyirz polni A Printr (Doj rukrkę). Z poręzngo mnu wyirz opję ApplTlk. Wyirz z listy strę ApplTlk. Ay owizić się, którą strę lu rukrkę wyrć, zoz stronę konigurji sii po ngłówkim ApplTlk. Inormj n tmt rukowni strony konigurji sii znjują się w Poręzniku użytkownik. Wyirz z listy nową rukrkę, nstępni kliknij przyisk A (Doj). Przy użyiu unkji IP Printing Otwórz progrm Finr i kliknij koljno opj Applitions (Aplikj) i Utilitis (Nrzęzi). Kliknij wukrotni olr Print Cntr (Cntrum ruku) lu Print Stup Utility (Nrzęzi konigurji ruku). Z Printr Mnu (Mnu rukrki) wyirz polni A Printr (Doj rukrkę). Z poręzngo mnu wyirz opję IP Printing. W polu Printr Arss (Ars rukrki) wprowź rs IP rukrki orz nzwę DNS rukrki. Ars TCP/IP znjuj się n stroni konigurji sii. Inormj n tmt rukowni strony konigurji sii znjują się w Poręzniku użytkownik. Z poręzngo mnu moli rukrk wyirz swoją rukrkę. g Wyirz z listy nową rukrkę, nstępni kliknij przyisk A (Doj).

7 Stron 7 z 7 Instlj pozostłgo oprogrmowni w systmi Mintosh N ysku CD-ROM Oprogrmowni i okumntj w prtyji l komputrów M możn znlźć nstępują nrzęzi l komputrów Mintosh: Printr Fil Lor (łowni plików o ruku) Printr Sttus (stn rukrki) Auto Uptr (utomtyzn ktulizj) Printr Sttings (ustwini rukrki) Pozs prosu instlji rukrki n ysk twry Mintosh kopiown jst okumntj otyzą oprogrmowni i nrzęzi.