POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )"

Transkrypt

1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla konsumntów lub Rgulamini świadczni usług Oktawav dla przdsiębiorców, dostępnych pod adrsm https://www.oktawav.com/pl/rgulamin.html. Ninijszy dokumnt ni stanowi wzorca umowngo ani oświadcznia woli, ma charaktr informacyjny. I. Dbamy o Twoj Dan Osobow 1. Jako Oktawav Sp. z o.o. z sidzibą w Warszawi, przy ul. Domaniwskij 44a, kod pocztowy , zdajmy sobi sprawę z tgo jak ważna jst Twoja prywatność i dlatgo chronimy ją w trakci korzystania z naszych Usług. 2. Opracowaliśmy naszą Politykę po to, abyś mógł zrozumić jaki informacj na Twój tmat gromadzimy w związku z naszymi Usługami oraz w jaki sposób j prztwarzamy. 3. Przd wszystkim: a. przstrzgamy obowiązujących przpisów prawa w zakrsi ochrony Danych Osobowych; b. chronimy Twoj Dan Osobow od strony tchnicznj i przchowujmy j na najwyższj klasy sprzęci w odpowidnio zabzpiczonych cntrach przchowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnion osoby; c. ni przkazujmy Twoich Danych Osobowych podmiotom niuprawnionym, a w razi wykrycia niprawidłowości lub zagrożń powodowanych przz osoby nirspktując przpisów prawa i rgulacji obowiązujących w ramach korzystania z Usług, będzimy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przstępstw. 4. Podani Danych Osobowych jst dobrowoln, jdnakż koniczn do zawarcia i wykonania Umowy, a takż jj rozlicznia. Twoj Dan Osobow prztwarzamy równiż w clu marktingu towarów i usług własnych (na podstawi obowiązujących przpisów prawa). W pozostałych (innych) clach Twoj Dan Osobow mogą być prztwarzan przz nas na podstawi dobrowolni wyrażonych przz Cibi zgód oraz obowiązujących przpisów prawa. 1

2 II. Dan Osobow 1. Dbamy o bzpiczństwo Danych Osobowych, któr nam udostępniasz - w szczgólności chronimy j przd dostępm osób niupoważnionych. 2. Clm świadcznia na Twoją rzcz Usług, jstś zobowiązany do podania podstawowych, konicznych danych, to jst w szczgólności iminia i nazwiska, danych do kontaktu (adrsu -mail oraz tlfonu, adrsu zamiszkania, adrsu zamldowania), PESEL, loginu, hasła, danych płatnika, lub, jśli dotyczy, nazwy firmy, adrsu firmy, danych do kontaktu (danych do osoby kontaktowj, w tym jj adrsu - mail i tlfonu), danych osoby upoważnionj do rprzntowania firmy, NIP, REGON. 3. Administratorm Twoich Danych Osobowych (przkazanych m.in. w trakci wypłniania formularza rjstracyjngo, zakładania / uzupłniania Konta Użytkownika) jst Oktawav Sp. z o.o. z sidzibą w Warszawi, przy ul. Domaniwskij 44a, Warszawa, wpisana do Rjstru Przdsiębiorców Krajowgo Rjstru Sądowgo prowadzongo przz Sąd Rjonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowgo Rjstru Sądowgo pod numrm KRS: , NIP ; REGON ; o kapital zakładowym w wysokości ,00 złotych (dalj równiż: Administrator ). 4. Każdmu Użytkownikowi przysługuj możliwość ralizacji uprawniń wynikających z ustawy z dnia 29 sirpnia 1997 roku o ochroni danych osobowych (tkst jdnolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczgólności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wnisinia sprzciwu w przypadkach okrślonych w przpisach tj ustawy. 5. Zbiór Danych Osobowych prowadzony przz Administratora został zgłoszony do rjstracji Gnralnmu Inspktorowi Ochrony Danych Osobowych. 6. Wypłniając formularz rjstracyjny, zakładając/uzupłniając Konto Użytkownika przkazujsz nam swoj Dan Osobow. W trakci korzystania z Usług masz możliwość uzupłninia lub modyfikacji Danych Osobowych w szczgólności w ramach dycji Konta Użytkownika. 7. Nizalżni od powyższgo, informujmy, ż w przypadku gdy korzystasz z Usług, któr wiążą się z uiszcznim płatności - Twoj Dan Osobow mogą zostać użyt w clu dokonania tychż rozliczń. III. Informacj handlow 2

3 1. Mamy tchniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odlgłość (np. wiadomości -mail). Masz prawo zastrzc, ż ni chcsz otrzymywać od nas tgo typu powiadomiń o charaktrz marktingowym. 2. Informacj handlow związan z prowadzoną przz nas lub podmioty, któr z nami współpracują, działalnością komrcyjną mogą być przsyłan wyłączni zgodni z wyrażoną przz Cibi wolą, zgodni z trścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczniu usług drogą lktroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Ewntualna zgoda w tym zakrsi ma charaktr odwoływalny. 3. Twoj Dan Osobow, w szczgólności podany przz Cibi adrs -mail, mogą być przz nas prztwarzan (w ramach obowiązujących przpisów prawa) w clu marktingu naszych produktów i usług. Moższ jdnak w każdym czasi zażądać zaprzstania prztwarzania danych osobowych w tym clu (sprzciw), wysyłając swoj żądani na adrs -mail 4. O il wyraziłś na to zgodę, Twoj Dan Osobow mogą być prztwarzan równiż w clach marktingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracujmy. Zgodę w tym zakrsi moższ cofnąć w każdym czasi, wysyłając swoj żądani na adrs -mail IV. Kwsti tchniczn 1. Strona Intrntowa korzysta z tchnologii przchowującj i uzyskującj dostęp do informacji w Twoim urządzniu końcowym. 2. Możmy prztwarzać dodatkow informacj o Tobi, w szczgólności informacj o sposobi korzystania z Usług i funkcjonalności Chmury. Informacj t są zbiran za pośrdnictwm różnych tchnologii, w tym plików cookis i wb bacon. V. Pliki cookis 1. Wykorzystujmy pliki cookis w clu zapwninia Tobi maksymalngo komfortu podczas korzystania z Usług i Strony Intrntowj, w tym w clach statystycznych oraz dla dostosowania do Twoich zaintrsowań przntowanych trści rklamowych, w tym naszych partnrów i rklamodawców. Podczas Twojj wizyty na Stroni Intrntowj mogą być automatyczni zbiran dan dotycząc Twojj wizyty, w postaci nazwy domny strony intrntowj, z którj zostałś odsłany do naszj witryny, typu przglądarki, typu systmu opracyjngo, adrsu IP, innych informacji transmitowanych protokołm http. Dodatkowo możmy prztwarzać dan ksploatacyjn lub informacj o lokalizacji urządznia, za pomocą którgo następuj dostęp do Usług. 3

4 2. Plik cooki to niwilki informacj tkstow, wysyłan przz srwr i zapisywan po stroni Twojgo urządznia (zazwyczaj na twardym dysku komputra). Przchowuj się w nim informacj, których Strona Intrntowa moż potrzbować, aby dostosować się do sposobów korzystania z nij przz Użytkowników i aby zbirać dan statystyczn dotycząc Strony Intrntowj, np. na tmat tgo, któr strony były odwidzan, jaki lmnty są pobiran, oraz dan o nazwi domny dostawcy usług intrntowych czy kraju pochodznia osoby odwidzającj, ni zbirając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na Twoją idntyfikację, chociaż informacj t mogą mić nikidy charaktr Danych Osobowych to jst danych umożliwiających przypisani pwnych zachowań konkrtnmu Użytkownikowi. 3. Pliki cookis wykorzystywan na Stroni Intrntowj służą przd wszystkim polpszniu ofrowanych Usług. 4. Nasz pliki cookis ni są szkodliw ani dla Cibi ani dla Twojgo komputra/urządznia końcowgo, dlatgo zalcamy niwyłączani ich obsługi w przglądarkach. Na naszj Stroni Intrntowj używan są dwa rodzaj plików cookis: ssyjn, któr pozostają zapisan na Twoim komputrz lub urządzniu mobilnym do momntu zamknięcia przglądarki intrntowj oraz stał, któr pozostają na Twoim urządzniu przz czas okrślony w paramtrach plików cookis lub do momntu ich usunięcia w przglądarc intrntowj. 5. Pliki cookis wykorzystywan na Stroni Intrntowj: Klasyfikacja cooki używanych na stronach Oktawav Rodzaj Opis Niszkodliw Objmuj cookis: nizbędn do poprawngo działania witryny potrzbn do umożliwinia działania funkcjonalności witryny, jdnak ich działani ni ma nic wspólngo z śldznim użytkownika Badając wykorzystywan do śldznia użytkowników jdnak ni objmują informacji pozwalających zidntyfikować danych konkrtngo użytkownika Śldząc wykorzystywan do śldznia użytkowników i dostarczają informacji idntyfikujących dan konkrtngo użytkownika. Cookis ustawian przz admin.oktawav.com Status z przglądarki ustawionj w tryb incognito po uruchominiu adrsu: Nazwa Zastosowani Zawartość Klasyfikacj 4

5 a utmb Googl Analytics Badając utmz Googl Analytics ut Badając mcsr=(dirct) utmccn=(dirct) utmcmd=(non) utma Googl Analytics Badając utmt_ua- Googl Analytics 1 Badając utmc Googl Analytics Badając utmt Googl Analytics 1 Badając utmz Googl Analytics utm Badając csr=(dirct) utmccn=(dirct) u tmcmd=(non) utmb Googl Analytics Badając smuuid Googl Analytics 14afc7a5d3f-b612209a431- Badając c975db0b-4456fba9-4d f8a9047 utmt_b Googl Analytics 1 Badając utmc Googl Analytics Badając utma Googl Analytics Badając smg SalsManago d d0-4bba-942a- Śldząc 39ca48334fb AspxAutoDtc tcookisupport Aplikacja Oktawav 1 Niszkodliw OCI_show_guid Aplikacja Oktawav fals Niszkodliw OCI_guid Aplikacja Oktawav Niszkodliw ASP.NET_Sssio nid Aplikacja Oktawav mw1dz0mw4c3vxf3rutha55m Niszkodliw Gdyn Gmius Klxz9RXGQMQGSu2X5a3vSEIs Badając sgmxp8cf86sssx6nsgfgnf7as 2xkSlsxcSHsyCtI8l8MG.. Gtst Gmius KlSNrMaGQMQGSu2X5a3vSEI Badając ssgmxp8cfrgg smuuid SalsManago 14afc73fb-7a22c8dfda- 39f1a4-ab04fd9-3f78a67-13d8936fab97 Badając Cooki ustawian przz oktawav.com 5

6 Status z przglądarki ustawionj w tryb incognito po uruchominiu adrsu: Nazwa Zastosowani / Przznaczni Zawartość Klasyfikacj a Gdyn Gmius KlGDkMMGQMGGaZTSvM_sL Badając EIssGMU1rLFnxGsRP57BGK GGqM5GLGbslX2GQL7SJscaK 31GsMS SERVERID Salsmanago A Śldząc utma Googl Analitycs Badając utmb Googl Analitycs Badając utmc Googl Analitycs Badając utmt Googl Analitycs 1 Badając utmt_ua- Googl Analitycs 1 Badając utmt_b Googl Analitycs 1 Badając utmz Googl Analitycs utm Badając csr=(dirct) utmccn=(dirct) u tmcmd=(non) smg Salsmanago c57184c5-9a3b b- Śldząc 0a055d040f41 smuuid SalsManago 14afc73fb-7a22c8dfda- 39f1a4-ab04fd9-3f78a67-13d8936fab97 Badając 6. Moższ zminić sposób korzystania z plików cookis przz przglądarkę, w tym zablokować lub usunąć t, któr pochodzą z Strony Intrntowj (i innych witryn intrntowych). W tym clu nalży zminić ustawinia przglądarki. Sposób usunięcia różni się w zalżności od używanj przglądarki intrntowj. Informacj o sposobi usunięcia cookis powininś znalźć w zakładc Pomoc wybranj przglądarki intrntowj. 7. Przykładowo w przglądarc Intrnt Explorr pliki cookis można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcj intrntow -> Prywatność; w przglądarc Mozilla Firfox: Narzędzia -> Opcj -> Prywatność; natomiast w przglądarc Googl Chrom: Ustawinia -> Pokaż ustawinia zaawansowan -> Prywatność -> Ustawinia trści -> Pliki cooki. Ściżki dostępu mogą różnic się w zalżności od wykorzystywanj wrsji przglądarki. 6

7 8. Informacj o zarządzaniu plikami cookis na tlfoni komórkowym można znalźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi dango tlfonu. 9. Ograniczni stosowania plików cookis w danym urządzniu unimożliwia bądź istotni utrudnia prawidłow korzystani z Strony Intrntowj, przykładowo wiąż się z brakim możliwości podtrzymywania ssji logowania. VI. Kontakt z nami 1. W każdj chwili masz możliwość bzpośrdnigo kontaktu z nami za pośrdnictwm adrsu -mail 2. Informujmy, ż przchowujmy korspondncję z Użytkownikami w clach statystycznych oraz jak najlpszj i najszybszj rakcji na pojawiając się zapytania, a takż w zakrsi rozstrzygnięć rklamacyjnych i podjmowanych na podstawi zgłoszń wntualnych dcyzji o intrwncjach administracyjnych w wskazanym Konci Użytkownika. Adrsy oraz dan w tn sposób gromadzon ni będą wykorzystywan do komunikacji z Tobą w clu innym niż ralizacja zgłosznia. 3. Gdy kontaktujsz się z nami w clu dokonania danych czynności (np. złożnia rklamacji) za pomocą formularza, możmy ponowni zwrócić się do Cibi o przkazani nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci iminia, nazwiska, adrsu -mail, tc., clm potwirdznia Twojj tożsamości i umożliwinia zwrotngo kontaktu w danj sprawi. Powyższ dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, któr wczśnij podałś, i na których prztwarzani wyraziłś zgodę. Podani tych danych ni jst obowiązkow lcz moż być nizbędn do dokonania czynności lub uzyskania informacji, któr Cię intrsują. VII. Zabzpicznia 1. Stosujmy środki bzpiczństwa na wysokim poziomi. Z istotnych zabzpiczń możmy wyminić m.in. szyfrowani transmisji (https) oraz szyfrowani hasł. 2. Stosujmy następując środki fizycznj ochrony infrastruktury (srwrów) prztwarzając Twoj Dan Osobow, jak równiż wtdy, gdy na podstawi osobnj umowy powirzasz nam do prztwarzania Dan Osobow w ramach Danych Użytkownika: a. pomiszczni zabzpiczon jst drzwiami o podwyższonj odporności ogniowj >= 30 min.; b. w pomiszczniu okna zabzpiczon są za pomocą krat, rolt lub folii antywłamaniowj; c. pomiszcznia wyposażon są w systm alarmowy przciwwłamaniowy; d. dostęp do pomiszczń objęty jst systmm kontroli dostępu; 7

8 . dostęp do pomiszczń kontrolowany jst przz systm monitoringu z zastosowanim kamr przmysłowych; f. dostęp do pomiszczń jst w czasi niobcności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przz służbę ochrony za pomocą systmu CCTV; g. dostęp do pomiszczń przz całą dobę jst nadzorowany przz służbę ochrony za pomocą systmu CCTV; h. pomiszcznia zabzpiczon są przd skutkami pożaru za pomocą systmu przciwpożarowgo. 3. Posiadamy crtyfikat systmu zarządzania bzpiczństwm informacji ISO/IEC 27001:2005 wydany przz British Standards Institution oraz crtyfikat systmu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 wydany przz Polski Cntrum Badań i Crtyfikacji. VIII. Postanowinia końcow 1. W przyszłości możmy zminić Politykę moż to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów: a. zmiany obowiązujących przpisów, w szczgólności w zakrsi ochrony danych osobowych, prawa tlkomunikacyjngo, usług świadczonych drogą lktroniczną oraz rgulujących prawa konsumntów, wpływając na nasz prawa i obowiązki lub praw i obowiązki Użytkownika; b. rozwój funkcjonalności lub Usług podyktowany postępm tchnologii intrntowj, w tym stosowani/wdrożni nowych rozwiązań tchnologicznych lub tchnicznych, mając wpływ na zakrs Polityki. 2. Każdorazowo umiścimy w ramach Strony Intrntowj informację o zmianach w Polityc. Wraz z każdą zmianą nowa wrsja Polityki będzi się pojawiać z nową datą. 3. Nasz Cntrum Danych posiada crtyfikat systmu zarządzania bzpiczństwm informacji ISO/IEC 27001:2005 wydany przz British Standards Institution oraz crtyfikat systmu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 wydany przz Polski Cntrum Badań i Crtyfikacji 4. W razi wątpliwości lub sprzczności pomiędzy Polityką a udzilonymi przz Cibi zgodami, nizalżni od postanowiń Polityki, zawsz podstawą do podjmowania oraz okrślnia przz nas zakrsu działań są dobrowolni udzilon przz Cibi zgody lub przpisy prawa. Ninijszy dokumnt ma natomiast charaktr gnralny, wyłączni informacyjny (ni jst umową ani rgulaminm). 5. Ninijsza wrsja Polityki obowiązuj od dnia

Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Prowadzenie firmy staje się prostsze! TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA Informacje Ogólne Strona internetowa www.justpolska.pl ( Witryna ) jest serwisem internetowym, w którym Just Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-733) przy ul. Targowej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r.

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. 1. Sklep Wydawnictwa Słowa i Myśli - www.sklep.slowaimysli.pl, zwana dalej witryną, jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Art.1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu www.tellvet.net oraz dokonywania w nim Zamówień.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 01.06.2015 r. Portalu Internetowego ofertykredytow.pl. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 01.06.2015 r. Portalu Internetowego ofertykredytow.pl. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 01.06.2015 r. Portalu Internetowego ofertykredytow.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN. Regulamin Sklepu Internetowego REGULAMIN Sprzedaż w ramach sklepu internetowego prowadzi sie w oparciu o Regulamin sklepu internetowego, z którym każdy Klient winien się zapoznać przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika 1. Definicje... 1 2. Umowa o Stronę internetową... 2 3. Umowa o Konto Użytkownika... 2 4. Obowiązki Usługodawcy... 3 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Wprowadzenie

Polityka prywatności. Wprowadzenie Polityka prywatności Wprowadzenie Poniższy dokument określa politykę prywatności firmy Travian Games GmbH z siedzibą Wilhelm-Wagenfeld Straβe 22, 80807 w Monachium, w Niemczech (określanej dalej mianem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo