Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił. UWAGA wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił. 1 Rozpkownie urzązeni OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe opkowni. Plstikowe opkowni nie służą o zwy. Ay uniknąć zgrożeni uuszeniem, opkowni nleży przehowywć z l o ziei i niemowląt i opowienio je usunąć. Zejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urzązenie, również z ekrnu LCD. Zejmij plstikową torę zwierjąą wkły trmentowe, znjująą się w górnej zęśi ty ppieru. 1 POL Wersj 0 1

2 2 Dołązenie pokrywy pnelu sterowni Dołąz pokrywę pnelu sterowni o urzązeni. e Dokłnie przekrtkuj stos ppieru, y zpoie lokowniu i niewłśiwemu powniu. Zwsze pmiętj o tym, y ppier nie ył zwinięty lu pomrszzony. Upewnij się, że ppier leży płsko w ty. Wżne Upewnij się, że ppieru nie włożono zyt leko; rkusze mogą się ponieść w tylnej zęśi ty i spowoowć prolemy z powniem ppieru. 3 Złownie zwykłego ppieru A4 Wyiągnij tę ppieru łkowiie z urzązeni. Otwórz pokrywę ty ppieru wyruku. Oiem rękmi eliktnie niśnij i przesuń ozne prownie ppieru, nstępnie prownię ługośi ppieru, y opsowć prownie o rozmiru ppieru. Upewnij się, że trójkątne oznzeni n oznyh prownih ppieru i prowniy ługośi ppieru są wyrównne z oznzeniem używnego rozmiru ppieru. 3 1 f g h i Deliktnie opsuj oiem rękmi ozne prownie ppieru o ppieru. Zmknij pokrywę ty ppieru wyruku. Powoli wsuń łą tę ppieru o urzązeni. Przytrzymują tę ppieru, poiągnij poporę ppieru o momentu, ż zlokuje się w opowienim położeniu, nstępnie rozłóż klpę popory ppieru

3 4 Połązenie przewou zsiljąego 6 Zinstlownie wkłów trmentowyh OSTRZEŻENIE Urzązenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. Wżne NIE NALEŻY jeszze połązć przewou USB (w przypku używni przewou USB). Połąz przewó zsiljąy. Ostrzegwz io LED n pnelu sterowni ęzie świeić się o momentu, gy wkły trmentowe zostną zinstlowne. UWAGA Jeśli trment ostnie się o ozu, nleży ntyhmist przemyć je woą. W przypku porżnieni ozu nleży skontktowć się z lekrzem. Pmiętj, y w pierwszej kolejnośi zinstlowć wkły trmentowe ostrzone z urzązeniem. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. Otwórz pokrywę wkłów trmentowyh. 5 Wyór język Gy n wyświetlzu LCD pojwi się ten komunikt, niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć język, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk (Yes (Tk)), y potwierzić ustwienie język. Zejmij zieloną zęść zezpiezjąą. Rozpkuj wkł trmentowy. Wżne NIE wstrząsj wkłmi trmentowymi. Jeśli trment zruzi skórę lu urnie, ntyhmist przemyj je woą z myłem lu innym etergentem. 3

4 e f Nleży pmiętć o opsowniu koloru wkłu o koloru źwigni. Zinstluj kży wkł trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie. Deliktnie oiśnij wkł trmentowy ż o jego ztrzśnięi. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmentowyh zmknij pokrywę wkłów trmentowyh. 7 Sprwzenie jkośi ruku Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n ekrnie LCD pojwi się ten komunikt. Ustw ppier i q Wiśnij Strt Niśnij przyisk Strt Kolor. Sprwź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są wyrźne i wiozne, niśnij (Tk), y zkońzyć sprwznie jkośi, nstępnie przejź o kroku 8. Jeśli rkuje krótkih linii, niśnij przyisk (Nie) i postępuj weług kroków prezentownyh n ekrnie LCD. 4 e f 8 Ustwienie ty i goziny Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 0.Wstępne ustw. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 1.Dt i gozin. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wprowzić wie osttnie yfry roku, nstępnie niśnij przyisk OK. Powtórz zynnośi l ustwień miesią, ni, goziny i minuty w formie 24-gozinnym. Niśnij przyisk Stop/Zkońz.

5 9 Wyór typu połązeni Niniejsze instrukje instlji otyzą systemu Winows XP Home/XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 orz M OS X (w wersji , 10.6.x i 10.7.x). Sterowniki l systemu Winows Server 2003/2008/2008 R2 możn znleźć n stronie z mteriłmi o porni l Twojego moelu Jeśli Twój komputer nie ysponuje npęem CD-ROM, możesz porć njnowsze sterowniki, poręzniki i progrmy użytkowe l Twojego moelu ze strony Centrum rozwiązń Brother - Niektóre plikje ołązone n płyie CD-ROM mogą yć nieostępne o porni. Użytkowniy interfejsu USB Winows, przejź o strony 6 Mintosh, przejź o strony 8 USB Winows Mintosh Użytkowniy siei ezprzewoowej Winows i Mintosh, przejź o strony 10 Sieć ezprzewoow 5

6 USB Winows Użytkowniy interfejsu USB (l systemów Winows XP Home/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 10 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 12 Połązenie przewou USB 11 Zinstlownie pkietu MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyierz pozyję Połązenie loklne (USB), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Instlj ęzie kontynuown. Po wyświetleniu tego ekrnu przejź o nstępnego kroku. USB 6

7 USB Wżne Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. 13 Winows Zkońzenie i ponowne uruhomienie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży zlogowć się z uprwnienimi ministrtor. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy zostnie wyświetlony Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother, postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Gy zostnie wyświetlony ekrn Brother Wyruk przykłowego zjęi, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y wyrukowć testową oitkę. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother wymgny jest ostęp o internetu. e f g Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeśli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną(to ustwienie zostnie zstosowne tylko l ktulnie zlogownego użytkownik)., nstępnie kliknij przyisk Dlej. Zkońz Terz przejź o Przejź o zęśi Zinstluj opjonlne plikje n stronie 18. Instlj zostł zkońzon. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem w systemie Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które korzystją z okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Brother Solutions Center po resem USB Winows Mintosh 7

8 USB Mintosh Użytkowniy interfejsu USB (l systemów M OS X x) 10 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 11 Połązenie przewou USB Wżne NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer Mintosh. Wżne Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. USB 8

9 USB Mintosh 12 e f Zinstlownie pkietu MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), w elu instlji. Wyierz pozyję Lol Connetion (USB) (Połązenie loklne (USB)), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Zzekj n zinstlownie oprogrmowni. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Potrw to kilk hwil. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk OK. Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). Zkońz Instlj zostł zkońzon. USB Winows Mintosh 9

10 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Dl użytkowników siei ezprzewoowej 10 Prze rozpozęiem Jeśli wześniej skonfigurowno ustwieni ezprzewoowe urzązeni, prze ponownym skonfigurowniem ustwień ezprzewoowyh nleży wyzerowć ustwieni siei LAN. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 3.Sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 0.Resetuj sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Dwukrotnie niśnij przyisk, y wyrć pozyję Reset i Tk. Ay skonfigurowć urzązenie w tryie -ho (zyli połązyć je z komputerem osługująym sieć ezprzewoową ez pośrenitw punktu ostępowego/router), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Możn wyświetlić Instrukję osługi l siei, postępują zgonie z poniższymi instrukjmi. 1 Włąz komputer. Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. W systemie Winows : 2 Wyierz język. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. 3 Kliknij pozyję Dokumentj, nstępnie kliknij Dokumenty w formie PDF. Zostnie wyświetlon główn stron. 4 Kliknij przyisk Instrukj osługi l siei. W systemie Mintosh: 2 Dwukrotnie kliknij pozyję Doumenttion (Dokumentj), nstępnie wukrotnie kliknij ktlog z wyrnym językiem. 3 Dwukrotnie kliknij pozyję top.pf, nstępnie kliknij Instrukj osługi l siei. 11 Wyór metoy instlji ezprzewoowej Poniższe instrukje oferują trzy sposoy instlji urzązeni Brother w śroowisku siei ezprzewoowej. Konfigurj z użyiem instltor CD-ROM i przewou USB (tylko system Winows ) Nleży tymzsowo skorzystć z przewou USB pozs konfigurji (przewó nie znjuje się w zestwie). N potrzey tej metoy zle się korzystnie z komputer połązonego ezprzewoowo z sieią. Jeśli korzystsz z systemu Winows XP lu ktulnie korzystsz z komputer połązonego o punktu ostępowego/router z pośrenitwem przewou sieiowego, musisz zoyć informje o ustwienih siei ezprzewoowej. Zpisz ustwieni siei ezprzewoowej w polu n stronie 11. Terz przejź o Stron 12 10

11 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego SSID (nzw siei) / kluz siei Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeśli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewoowej SSID (nzw siei) Kluz siei * Kluz siei może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Bez znjomośi tyh informji (SSID i kluz siei) nie jest możliwe lsze konfigurownie siei ezprzewoowej. W jki sposó możn znleźć te informje? 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 2) Wstępn nzw siei może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. Ręzn konfigurj z poziomu pnelu sterowni (Winows i Mintosh) Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router nie osługuje funkji WPS (Wi-Fi Protete Setup ) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewoowej ezprzewoowego punktu ostępowego lu router w powyższym polu. Terz przejź o Stron 14 Jenoprzyiskow konfigurj przy użyiu WPS lu AOSS (Winows i Mintosh) Jeśli posiny ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje utomtyzną (jenoprzyiskową) konfigurję siei ezprzewoowej (WPS lu AOSS ), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM. Ay skonfigurowć urzązenie w innym śroowisku ezprzewoowym (try -ho), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM. Sieć ezprzewoow 11

12 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 12 e Konfigurj z użyiem instltor CD-ROM i przewou USB (tylko system Winows ) Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyierz pozyję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows nleży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumentji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh. Do sknowni siei oj port UDP Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj port UDP 137 i 161. Wyierz pozyję Tk, mm kel USB i mogę go użyć o instlji. nstępnie kliknij przyisk Dlej. g h Gy pojwi się poniższy ekrn, zznz opję Tk, y połązyć się z sieią o ponym ientyfiktorze SSID n liśie. Kliknij przyisk Dlej i przejź o kroku j. Gy pojwi się poniższy ekrn, kretor wyszuk siei ezprzewoowe ostępne l urzązeni. Wyierz ientyfiktor SSID zpisny l posinej siei w kroku 11- n stronie 10, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Jeśli list jest pust, sprwź zy punkt ostępowy jest zsilny i zy rozgłsz SSID, nstępnie sprwź, zy urzązeni i punkt ostępowy znjują się w zsięgu komunikji ezprzewoowej. Nstępnie kliknij przyisk Ośwież. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł ientyfiktor SSID, możn ręznie oć tę funkję, klikją przyisk Zwnsowny. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie i uzupełnij pole Nzw (SSID), nstępnie kliknij przyisk Dlej. 12 f Kiey pojwi się ekrn Wżn uwg, po potwierzeniu ientyfiktor SSID i kluz siei zznz pole wyoru, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Tymzsowo połąz przewó USB (nieołązony) ezpośrenio o komputer i urzązeni. Jeśli pojwi się ekrn z potwierzeniem, zznz pole i kliknij przyisk Dlej, przejź o kroku g. W przeiwnym rzie przejź o kroku h. i Wprowź Kluz siei zpisny w kroku 11- n stronie 10, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Jeśli l siei nie skonfigurowno uwierzytelnini i szyfrowni, zostnie wyświetlony poniższy ekrn. Ay kontynuowć konfigurownie, kliknij przyisk OK, nstępnie przejź o kroku j.

13 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego j Kliknij przyisk Dlej. Ustwieni zostną wysłne o urzązeni. W przypku kliknięi przyisku Anuluj ustwieni pozostną niezmienione. Ay ręznie wprowzić ustwieni resu IP urzązeni, kliknij opję Zmień res IP, nstępnie wprowź wymgne ustwieni resu IP l swojej siei. Jeśli pojwi się ekrn łęu konfigurji ezprzewoowej, kliknij przyisk Ponów, nstępnie ponów próę, poząwszy o kroku h. k l Ołąz przewó USB łąząy komputer i urzązenie. Kliknij przyisk Dlej, y kontynuowć instlję pkietu MFL-Pro. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro, przejź o kroku 14-e n stronie 15. Terz przejź o Stron 15 Sieć ezprzewoow 13

14 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 12 Ręzn konfigurj z poziomu pnelu sterowni (Winows i Mintosh) Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 3.Sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 2.Kretor konf., nstępnie niśnij przyisk OK. Wprowź kluz siei zpisny w kroku 11- n stronie 11, wyierją kżą literę lu yfrę z pomoą klwiszy,. Z pomoą przyisku Powiększ/Zmniejsz lu Liz kopii przesuń kursor w lewo lu w prwo. Po wyświetleniu pozyji WLAN wł.? niśnij przyisk, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ay n przykł wprowzić literę, niśnij rz przyisk. Ay wprowzić yfrę 3, niśnij i przytrzymj przyisk, ż pojwi się żąn yfr. Urzązenie wyszuk ostępne ientyfiktory SSID. Wyświetlenie ostępnyh ientyfiktorów SSID potrw kilk sekun. Jeśli zostnie wyświetlon list ientyfiktorów SSID, niśnij przyisk lu, y wyrć ientyfiktor SSID zpisny w kroku 11- n stronie 11, nstępnie niśnij przyisk OK. Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router wyrnego SSID osługuje funkję WPS, urzązenie wymg jego stosowni, niśnij przyisk (DALEJ), nstępnie przejź o kroku. Jeśli urzązenie wymg poni kluz siei, przejź o kroku. W przeiwnym rzie przejź o kroku e. e f Znki są wyświetlne w nstępująej kolejnośi: młe litery, wielkie litery, yfry, nstępnie znki spejlne. Po wprowzeniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępnie niśnij przyisk (Tk), y zstosowć ustwieni. Urzązenie rozpoznie próę połązeni z sieią ezprzewoową. Może to trwć kilk minut. Komunikt o wyniku połązeni jest wyświetlny przez 60 sekun n ekrnie LCD i utomtyznie zostnie wyrukowny rport o ezprzewoowej siei LAN. 14 Jeśli list ientyfiktorów SSID nie zostł wyświetlon, upewnij się, że punkt ostępowy jest włązony. Przysuń urzązenie liżej o punktu ostępowego i spróuj zząć o punktu ponownie. Jeśli w punkie ostępowym nie ustwiono rozsyłni ientyfiktor SSID, koniezne ęzie ręzne onie nzwy SSID. Szzegółowe informje możn znleźć w Instrukji osługi l siei. Niśnij przyisk (Tk), y połązyć urzązenie przy użyiu funkji WPS. (W przypku wyoru pozyji (Nie) w elu kontynuowni ustwieni ręznego, przejź o kroku, y wprowzić kluz siei). Po wyświetleniu n ekrnie LCD pozyji N. WPS n rout niśnij przyisk WPS n ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze, nstępnie niśnij przyisk (DALEJ) i (Tk), y kontynuowć. Przejź o kroku e. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro, przejź o kroku 13. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 15 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 17

15 Sieć ezprzewoow Winows Instlj sterowników i oprogrmowni (system Winows XP Home/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 13 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 14 Zinstlownie pkietu MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyierz pozyję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows nleży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumentji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh. Do sknowni siei oj port UDP Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj port UDP 137 i 161. e f g h Wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Jeśli ustwieni połązeni ezprzewoowego nie ęą ziłć, pozs instlji pkietu MFL-Pro zostnie wyświetlony Progrm o konfigurji urzązeni ezprzewoowego. Sprwź ustwieni, wykonują wyświetlne instrukje. W przypku wystąpieni tego łęu przejź o kroku 11- n stronie 11 i ponownie okonj konfigurji połązeni ezprzewoowego. Jeśli w przypku używni funkji WEP n ekrnie LCD zostnie wyświetlony komunikt Połązony, le urzązenie nie zostnie onlezione, upewnij się, że zostł wprowzony prwiłowy kluz WEP. W kluzu WEP są rozróżnine wielkie i młe litery. Instlownie sterowników Brother ęzie kontynuowne utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeśli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną (To ustwienie zostnie zstosowne tylko l ktulnie zlogownego użytkownik)., nstępnie kliknij przyisk Dlej. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 15

16 Sieć ezprzewoow Winows 15 Zkońzenie i ponowne uruhomienie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży zlogowć się z uprwnienimi ministrtor. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy zostnie wyświetlony Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother, postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Gy zostnie wyświetlony ekrn Brother Wyruk przykłowego zjęi, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y wyrukowć testową oitkę. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother wymgny jest ostęp o internetu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Terz przejź o Przejź o zęśi Zinstluj opjonlne plikje n stronie 18. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem w systemie Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które korzystją z okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Brother Solutions Center po resem 16

17 Sieć ezprzewoow Mintosh Instlj sterowników i oprogrmowni (M OS X x) 13 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 14 Zinstlownie pkietu MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), w elu instlji. Wyierz pozyję Wireless Network Connetion (Połązenie ezprzewoowe), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother w siei ezprzewoowej. Jeśli urzązenie zostło skonfigurowne o pry w określonej siei, wyierz urzązenie, które m zostć zinstlowne, nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). e f Jeśli wprowzenie ustwień ezprzewoowyh nie powiezie się, pojwi się ekrn Wireless Devie Setup Wizr (Kretor konfigurji urzązeni ezprzewoowego). Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie, y zkońzyć konfigurję ezprzewoową. Zzekj n zinstlownie oprogrmowni. Po zkońzeniu instlji wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk OK. Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 17

18 Zinstluj opjonlne plikje Winows 1 Zinstluj opjonlne plikje Istnieje możliwość zinstlowni poniższyh plikji. FeFilter Stuio orz BookSn&Whiteor Suite firmy Rellusion, In Homepge Print 2 firmy Corpus 1 1 Szzegółowe informje zwier Instrukj Oprogrmowni. Urzązenie musi yć WŁĄCZONE i połązone o komputer. Niektóre plikje wymgją ostępu o internetu. Użytkownik musi yć zlogowny z uprwnienimi ministrtor. Wspomnin plikj nie jest ostępn l systemów Winows Server 2003/2008. Ponownie otwórz menu główne przez wysunięie, nstępnie wsunięie płyty CD-ROM lu przez wukrotne kliknięie progrmu strt.exe w ktlogu głównym. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Wyierz język, nstępnie kliknij pozyję Dotkowe plikje. Kliknij przyisk plikji, któr m zostć zinstlown. Wróć o ekrnu Dotkowe plikje, y zinstlowć kolejne plikje. 2 Zinstlownie pomoy l progrmu FeFilter Stuio Ay uruhomić progrm FeFilter Stuio, przejź o menu Strt/Wszystkie progrmy/ Rellusion/FeFilter Stuio n komputerze użytkownik. Kliknij przyisk Chek for Uptes (Sprwź ktulizje) wyświetlny n ekrnie. Możn tkże przejść o strony WWW firmy Rellusion, klikją przyisk w prwym górnym rogu tego ekrnu. Kliknij przyisk Downlo (Poierz) i wyierz ktlog, w którym plik m zostć zpisny. Zmknij plikję FeFilter Stuio prze uruhomieniem instltor pomoy FeFilter Stuio Help. Dwukrotnie kliknij porny plik z określonego ktlogu i postępuj zgonie z instrukjmi instlyjnymi wyświetlonymi n ekrnie. Ay wyświetlić pełną pomo progrmu FeFilter Stuio Help, wyierz pozyję Strt/Wszystkie progrmy/rellusion/ FeFilter Stuio/FeFilter Stuio Help. 18

19 Dl użytkowników interfejsu sieiowego Resetownie ustwień siei o fryznyh ustwień omyślnyh Ay przywróić wszystkie ustwieni siei w wewnętrznym serwerze ruku/sknowni o fryznyh ustwień omyślnyh, wykonj poniższe kroki. e f g Upewnij się, że urzązenie nie pruje. Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 3.Sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 0.Resetuj sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk, y wyrć pozyję reset. Niśnij przyisk, y wyrć pozyję Tk. Urzązenie zostnie uruhomione ponownie resetownie zostło ukońzone. Wprowznie tekstu w ustwienih ezprzewoowyh Niśnij kilkkrotnie przyisk lu, y wyrć znk z poniższej listy. efghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz (spj)!"#$%&'() }~ Z pomoą przyisku Powiększ/Zmniejsz lu Liz kopii przesuń kursor w lewo lu w prwo. Dokonywnie poprwek Ay zmienić nieprwiłową literę, z pomoą przyisku Powiększ/Zmniejsz lu Liz kopii przesuń kursor po nieprwiłowy znk. Z pomoą przyisków i zmień znk n prwiłowy, nstępnie kilkkrotnie niśnij przyisk Liz kopii, y ustwić kursor ponownie n końu tekstu. Niśnięie przyisku Stop/Zkońz powouje usunięie wszystkih znków powyżej i po prwej stronie kursor. 19

20 Znki towrowe Logo Brother jest zstrzeżonym znkiem towrowym firmy Brother Inustries, Lt. Brother jest zstrzeżonym znkiem towrowym Brother Inustries, Lt. Nzw Winows Vist jest znkiem towrowym lu zstrzeżonym znkiem towrowym firmy Mirosoft Corportion w Stnh Zjenozonyh i/lu innyh krjh. Winows i Winows Server są zstrzeżonymi znkmi towrowymi firmy Mirosoft Corportion w Stnh Zjenozonyh i innyh krjh. Mintosh i M OS są znkmi towrowymi firmy Apple In. zstrzeżonymi w Stnh Zjenozonyh i innyh krjh. FeFilter Stuio jest znkiem towrowym firmy Rellusion, In. AOSS jest znkiem towrowym firmy Bufflo In. WPA, WPA2 i Wi-Fi Protete Setup są znkmi stowrzyszeni Wi-Fi Alline. Kż firm, której nzw oprogrmowni jest wymienion w tym poręzniku, posi umowę lienyjną oprogrmowni otyząą progrmów ęąyh jej włsnośią. Wszystkie nzwy hnlowe orz nzwy prouktów spółek występująe n proukth Brother, powiązne okumenty orz wszelkie inne mteriły są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi opowienih spółek. Oprownie i pulikj Ten poręznik zostł oprowny i wyny po nzorem Brother Inustries Lt. i zwier njnowsze opisy i ne tehnizne prouktu. Treść niniejszego poręznik orz ne tehnizne wyrou polegją zminom ez powiomieni. Firm Brother zstrzeg soie prwo o okonywni zmin ez powiomieni w speyfikjh i okumentji zwrtyh w niniejszej instrukji i nie ponosi opowiezilnośi z jkiekolwiek szkoy (tkże pośrenie) spowoowne korzystniem z tyh informji, w tym tkże z łęy typogrfizne i inne, które mogą występowć w tej pulikji. Prwo utorskie i lienj 2012 Brother Inustries, Lt. Wszelkie prw zstrzeżone. Ten proukt zwier oprogrmownie oprowne przez nstępująyh prouentów: PACIFIC SOFTWORKS, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Deviespe Softwre, In. Wszelkie prw zstrzeżone. Ten proukt zwier oprogrmownie KASAGO TCP/IP oprowne przez spółkę ZUKEN ELMIC,In. Znjź inspirję. Jeśli korzystsz z systemu Winows, wukrotnie kliknij ikonę Brother CretiveCenter n pulpiie, y uzyskć ostęp o DARMOWEJ strony internetowej zwierjąej wiele pomysłów i zsoów o użytku osoistego i zwoowego. Użytkowniy komputerów M mogą uzyskć ostęp o strony Brother CretiveCenter po resem:

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo