Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci."

Transkrypt

1 Podręcznik szykij osługi Zcznij tutj MFC-8370DN MFC-8380DN Przd rozpoczęcim korzystni z urządzni nlży przczytć Podręcznik szykij osługi, y prwidłowo przprowdzić konfigurcję iinstlcję. Szczgółow informcj n tmt korzystni z wszystkich funkcji, zminini ustwiń domyślnych i rozwiązywni prolmów z urządznim znjdują się w Podręczniku użytkownik. Ay wyświtlić Podręcznik szykij osługi w innych językch, nlży przjść do witryny WAŻNE Jszcz NIE NALEŻY podłączć kl połączniowgo. 1 Rozpkowywni urządzni OSTRZEŻENIE Urządzni zpkown jst w plstikow worki. Ay uniknąć nizpiczństw uduszni, worki nlży przchowywć w mijscu nidostępnym dl dzici. Informcj Kl USB Nlży korzystć z kl USB 2.0 (typu A/B) o długości mksymlni 2 mtrów. Kl siciowy W sicich 10BASE-T lu 100BASE-TX Fst Ethrnt nlży używć skrętki prostj ktgorii 5 (lu wyższj). Symol używn w tym podręczniku OSTRZEŻENIA mówią co roić, y uniknąć możliwych orżń. OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE Informcj Podręcznik użytkownik Instrukcj oprogrmowni Instrukcj osługi dl sici UWAGA okrślją dziłni, któr nlży wykonywć lu których nlży unikć, y uchronić się przd możliwością odnisini niwilkich orżń cił. Informcj w skcji WAŻNE okrślją procdury, których nlży przstrzgć lu unikć, y ni dopuścić do prolmów z urządznim, jgo uszkodzni lu uszkodzni innych przdmiotów. Symol zgrożni związngo z urządznimi lktrycznymi ostrzg omożliwości porżni prądm. Symol dotyczący gorącj powirzchni ostrzg, y ni dotykć części urządzni, któr są gorąc. Uwgi mówią, jk trz rgowć n sytucję, któr moż się pojwić, lu podją wskzówki, jk współprcuj dn oprcj z innymi możliwościmi. Ozncz odnisini do Podręcznik użytkownik, Instrukcji oprogrmowni lu Instrukcji osługi dl sici. POL Wrsj 0 1

2 2 Instlcj jdnostki ęn i tonru d Dliktni potrząśnij nim kilk rzy, y równomirni rozprowdzić tonr wwnątrz zspołu. WAŻNE Jszcz NIE NALEŻY podłączć kl połączniowgo. Zdjmij tśmę zzpiczjącą ifolię z szyy sknr. Nciśnij przycisk otwirni przdnij części oudowy i otwórz przdnią pokrywę. Włóż jdnostkę ęn do urządzni, ż zlokuj się n mijscu. 1 f Zmknij przdnią pokrywę urządzni. c Rozpkuj jdnostkę ęn i tonr. 2

3 3 Łdowni ppiru do tcy ppiru Wysuń cłkowici tcę ppiru z urządzni. d Włóż ppir do tcy i sprwdź, czy sięg poniżj znku mksymlnj ilości ppiru. Stron zdrukowywni musi yć skirown wdół. 1 Nciskjąc niiską dźwignię zwlnijącą prowdnicy ppiru, dosuń prowdnic ppiru w clu dopsowni ich do rozmiru ppiru wkłdngo do tcy. Sprwdź, czy prowdnic są dokłdni osdzon w szczlinch. f WAŻNE Sprwdź, czy prowdnic ppiru dotykją jgo oków, y zpwnić prwidłow podwni. Wsuń dokłdni tcę ppiru do urządzni. Sprwdź, czy jst cłkowici włożon do urządzni. Rozłóż klpę podpory, y ppir ni zsuwł się z tcy wydruku kłdziongo stroną zdrukowną wdół. 1 c Rozwchluj dokłdni stos ppiru, y uniknąć zcięć ppiru lu niprwidłowgo podwni. 1 3

4 4 Podłączni przwodu zsiljącgo i linii tlfonicznj c Podłącz przwód tlfoniczny. Podłącz jdn konic przwodu linii tlfonicznj do gnizd n urządzniu oznczongo LINE (LINIA), drugi konic do gnizdk ścinngo. WAŻNE Jszcz NIE NALEŻY podłączć kl połączniowgo. Upwnij się, ż przycisk zsilni urządzni jst wyłączony. Podłącz przwód zsilni do urządzni. WAŻNE Przwód tlfoniczny NALEŻY podłączyć do gnizd LINE urządzni. Podłącz przwód zsilni do gnizd zsilni. Włącz włącznik zsilni. OSTRZEŻENIE Urządzni musi yć uzimion z pomocą wtyczki z uziminim. Poniwż urządzni jst uzimin przz wyjści zsilni, moższ zzpiczyć się przd potncjlni groźnymi stnmi lktrycznymi w sici tlfonicznj, podłączjąc przwód linii tlfonicznj do urządzni, gdy kl zsilni jst podłączony do urządzni. Podoni moższ się zzpiczyć, gdy chcsz przniść urządzni, poprzz odłączni njpirw przwodu linii tlfonicznj, nstępni przwodu zsiljącgo. 4

5 Informcj Jżli lini tlfoniczn jst używn wspólni z tlfonm zwnętrznym, podłącz ją tk, jk pokzno poniżj. Przd podłącznim tlfonu zwnętrzngo zdjmij osłonę zzpiczjącą z gnizd EXT. urządzni Wyirz Nciśnij 0. c Nciśnij 0. język (jśli to koniczn) Nciśnij Mnu. d Nciśnij lu, y wyrć język. Nciśnij OK. Nciśnij Stop/Zkończ. 1 1 Tlfon wwnętrzny 2 Tlfon zwnętrzny Informcj Jżli lini tlfoniczn jst używn wspólni z utomtyczną skrtrką tlfonu zwnętrzngo, podłącz ją tk, jk pokzno poniżj. Przd podłącznim utomtycznj skrtrki tlfonu zwnętrzngo zdjmij osłonę zzpiczjącą z gnizd EXT. urządzni. 1 Jżli używn jst zwnętrzn utomtyczn skrtrk, ustw try odioru n ZEW.TEL/A.SEKR.. Ptrz Wyirni tryu odioru n stroni 6. Ay uzyskć więcj informcji, ptrz Podłączni zwnętrzngo urządzni TAD (Automt zgłoszniowy) w rozdzil 7 Podręcznik użytkownik. 5

6 6 Wyirni tryu odioru 7 Ustwini Nciśnij 1. c Nciśnij 7. kontrstu wyświtlcz LCD (w rzi potrzy) Nciśnij Mnu. d Nciśnij, y zwiększyć kontrst. LUB Nciśnij, y zmnijszyć kontrst. Nciśnij OK. Nciśnij Stop/Zkończ. 6 Nciśnij 0. c Nciśnij 1. Nciśnij Mnu. d Nciśnij klwisz lu, y wyrć try odioru. Nciśnij klwisz OK. Nciśnij Stop/Zkończ. Ay uzyskć więcj informcji, ptrz Odirni fksu w rozdzil 6 Podręcznik użytkownik. 8 Ustwini Nciśnij 0. c Nciśnij 2. d f g h dty i godziny Nciśnij Mnu. Wprowdź osttni dwi cyfry roku, nstępni nciśnij OK. (np. wprowdź 0, 9, y ustwić rok 2009.) Wprowdź dwi cyfry misiąc, nstępni nciśnij OK. (np. wprowdź 0, 3, y ustwić misiąc mrzc.) Wprowdź dwi cyfry dni, nstępni nciśnij OK. (np. wprowdź 2, 5.) N pnlu przyciskowym wprowdź czs w formci 24-godzinnym, nstępni nciśnij OK. (np. wprowdź 1 5, 2 5, y ustwić godzinę 15:25.) Nciśnij Stop/Zkończ.

7 9 Wprowdzni informcji osoistych (ID stcji) Nlży wpisć włsną nzwę i numr fksu, y yły on drukown n wszystkich stronch wysyłngo fksu. Nciśnij 0. c Nciśnij 3. d f Nciśnij Mnu. Wprowdź numr swojgo fksu (do 20 cyfr), nstępni nciśnij OK. Wprowdź numr tlfonu (do 20 cyfr), nstępni nciśnij klwisz OK. Jśli numr tlfonu i numr fksu są tki sm, wpisz ponowni tn sm numr. Użyj klwitury do wprowdzni nzwisk (do 20 znków), nstępni nciśnij OK. Informcj Znki umożliwijąc okrślni nzwy zwir poniższ tl. Jśli musisz wprowdzić znk, który znjduj się n tym smym przycisku, co osttni znk, nciśnij klwisz i przsuń kursor wprwo. Jżli wprowdzony znk jst niprwidłowy i wymg zminy, nciśnij klwisz lu, y przsunąć kursor do niwłściwgo znku i nciśnij klwisz Wyczyść/Cofnij. g 10 Nciśnij Stop/Zkończ. Nciśnij 0. c Nciśnij 4. Ustwini tonowgo lu impulsowgo tryu wyirni numru Nciśnij Mnu. d Nciśnij klwisz lu, y wyrć opcję Informcj Ay rozpocząć od początku po wprowdzniu niprwidłowych informcji, nciśnij klwisz Stop/Zkończ iwróć do kroku. IMPULS (lu TONOWE). Nciśnij klwisz OK. Nciśnij Stop/Zkończ. Nciśnij klwisz Jdn rz Dw rzy Trzy rzy Cztry rzy Pięć rzy 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Ay uzyskć szczgółow informcj, ptrz Wprowdzni tkstu w Podręczniku użytkownik. 7

8 11 Nciśnij 0. c Nciśnij 6. Ustwini typu linii tlfonicznj Nciśnij Mnu. d Nciśnij klwisz lu, y wyrć opcję f PBX, ISDN lu ZWYKŁA. Nciśnij OK. Wykonj jdno z nstępujących: Jśli wyirzsz opcję ISDN lu ZWYKŁA, przjdź do kroku h. Jżli wyrn zostł opcj PBX, przjdź do kroku. Wykonj jdno z nstępujących: Ay zminić iżący prfiks, nciśnij klwisz 1 iprzjdź do kroku f. Ay ni zminić iżącgo prfiksu, nciśnij klwisz 2 iprzjdź do kroku h. Informcj Ustwini domyśln to!. Po nciśnięciu klwisz Tl./R n wyświtlczu LCD pojwi się znk!. Wprowdź numr prfiks (do 5 cyfr) z pomocą klwitury, nstępni nciśnij przycisk OK. Informcj Po wyrniu opcji WŁĄCZONE nciśnięci klwisz Tl./R (n krni pojwi się znk! ) umożliwi uzyskni dostępu do linii zwnętrznj. Po wyrniu opcji ZAWSZE możn uzyskć dostęp do linii zwnętrznj z nciskni przycisku Tl./R. h Nciśnij Stop/Zkończ. 12 Automtyczn ustwini czsu ltnigo Nciśnij 1. c Nciśnij 4. Nciśnij Mnu. d Nciśnij klwisz lu, y wyrć opcję WŁ. (lu WYŁ.). Nciśnij klwisz OK. Nciśnij Stop/Zkończ. Informcj Możn używć przycisków od 0 do 9, #, l orz!. (Nciśnij klwisz Tl./R, y wyświtlić znk!.) Ni moższ używć symolu! z żdnymi innymi numrmi ni znkmi. Jśli używny tlfon wymg mitowni sygnłu o przrwniu połączni co pwin czs, nciśnij klwisz Tl./R, y wprowdzić odstęp czsowy. g Nciśnij lu, y wyrć WŁĄCZONE lu ZAWSZE i nciśnij OK. 8

9 13 Wyirni typu połączni Intrfjs USB Windows : przjdź do skcji Stron 10 Mcintosh: przjdź do skcji Stron 12 Sić przwodow Windows : przjdź do skcji Stron 13 Mcintosh: przjdź do skcji Stron 15 W przypdku systmu Windows Srvr 2003/2008 ptrz Instrukcj osługi dl sici n płyci CD-ROM. Sić przwodow Windows USBMcintosh Windows Mcintosh 9

10 USB Windows Intrfjs USB (Windows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Edition/ Windows Vist ) 14 Przd rozpoczęcim instlcji Sprwdź, czy komputr jst WŁĄCZONY i zloguj się do kont z uprwninimi dministrtor. Wyłącz urządzni i odłącz wtyczkę od gnizdk zsilni prądm zminnym orz odłącz urządzni od komputr, jżli kl intrfjsu zostł już podłączony. h i Jżli ni chcsz monitorowć stnu urządzni i powidomiń ołędch z komputr, usuń zznczni pol wyoru Włącz Monitor Sttusu, nstępni kliknij przycisk Dlj. Po wyświtlniu tgo krnu, przjdź do nstępngo kroku. 15 c d f g Instlowni pkitu oprogrmowni MFL-Pro Włóż dostrczoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jśli pojwi się krn nzwy modlu, wyirz swoj urządzni. Jśli pojwi się krn wyoru język, wyirz używny język. Informcj Jżli krn Brothr ni zostni wyświtlony utomtyczni, przjdź do okn Mój komputr (Komputr), kliknij dwukrotni ikonę płyty CD-ROM, nstępni kliknij dwukrotni plik Strt.x. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Kliknij opcję Instlcj początkow. Kliknij opcję Zinstluj pkit MFL-Pro. Po wyświtlniu okn ScnSoft PprPort 11SE Umow Licncyjn kliknij opcję Tk, jśli wyrższ zgodę n wrunki, któr okrśl Umow Licncyjn oprogrmowni. Instlcj progrmu ScnSoft PprPort 11SE rozpoczni się utomtyczni, po nij nstąpi instlcj pkitu MFL-Pro. Po wyświtlniu okn Brothr MFL-Pro Suit Softwr Umow Licncyjn kliknij opcj Tk, jśli wyrższ zgodę n wrunki, któr okrśl Umow Licncyjn. Wyirz opcję Połączni lokln, nstępni kliknij przycisk Dlj. Instlcj ędzi kontynuown. 16 Podłączni kl USB Zdjmij tykitę zsłnijącą złącz intrfjsu USB. Podłącz kl USB do złącz USB oznczongo symolm n urządzniu. Nstępni podłącz kl do komputr. 10

11 USB Windows 17 Podłączni przwodu zsiljącgo Podłącz przwód zsilni do gnizd zsilni. Włącz włącznik zsilni. Instlowni strowników Brothr rozpoczni się utomtyczni. Koljno wyświtln ędą odpowidni krny. WAŻNE NIE WOLNO wyirć opcji nulowni n żdnym krni podczs instlcji. Wyświtlni wszystkich krnów moż potrwć kilk skund. Po wyświtlniu krnu Rjstrcj On-Lin wyirz opcję ipostępuj wdług instrukcji wyświtlnych n krni. Po zkończniu procdury rjstrcyjnj zmknij przglądrkę WWW, y powrócić do tgo okn, nstępni kliknij przycisk Dlj. Informcj Strownik drukrki XML Ppr Spcifiction Strownik drukrki XML Ppr Spcifiction to njrdzij odpowidni strownik do drukowni z plikcji osługujących dokumnty zgodn z stndrdm XML Ppr Spcifiction. Njnowszy strownik możn porć z Cntrum rozwiązń Brothr pod drsm Windows USBMcintosh 18 Kończni instlcji i ponown uruchmini systmu Kliknij przycisk Zkończ, y ponowni uruchomić komputr. Po ponownym uruchominiu komputr nlży zlogowć się do kont z uprwninimi dministrtor. N krni Sprwdź dostępność ktulizcji firmwr wyirz ustwini ktulizcji oprogrmowni sprzętowgo i kliknij przycisk OK. Jśli w punkci h wyłączono ustwini Monitor stnu, krn ni zostni wyświtlony. Informcj Ay uktulnić oprogrmowni sprzętow, wymgny jst dostęp do Intrntu. Zkończ Instlcj zostł ukończon. 11

12 USB Mcintosh Intrfjs USB (Mc OS X lu nowszy) Przd rozpoczęcim instlcji Sprwdź, czy urządzni jst podłączon do źródł zsilni, komputr Mcintosh jst WŁĄCZONY. Nlży zlogowć się do kont z uprwninimi dministrtor. Podłączni kl USB 16 c Instlowni pkitu oprogrmowni MFL-Pro Włóż dostrczoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kliknij dwukrotni opcję Strt Hr OSX (Rozpocznij tutj OSX), y rozpocząć instlcję. Oprogrmowni Brothr rozpoczni wyszukiwni urządzni Brothr. Wyświtlony zostni nstępujący krn. WAŻNE NIE podłączj urządzni do portu USB w klwiturz lu nizsilnym koncntrtorz USB. Podłącz urządzni zpośrdnio do komputr Mcintosh. Zdjmij tykitę zsłnijącą złącz intrfjsu USB. d Wyirz urządzni z listy, nstępni kliknij przycisk OK. Po wyświtlniu tgo krnu kliknij przycisk OK. Instlcj pkitu MFL-Pro zostł ukończon. Przjdź do kroku 18 n stroni Instlowni progrmu Prsto! PgMngr Podłącz kl USB do złącz USB oznczongo symolm n urządzniu. Nstępni podłącz kl do komputr. Po zinstlowniu progrmu Prsto! PgMngr do progrmu Brothr ControlCntr2 dodwn jst funkcj OCR. Progrm Prsto! PgMngr ułtwi sknowni, udostępnini i orgnizowni zdjęć orz dokumntów. Kliknij dwukrotni opcję Prsto! PgMngr ipostępuj wdług instrukcji wyświtlnych n krni. Zkończ Instlcj zostł ukończon. 12

13 Sić przwodow Windows Intrfjs sici przwodowj (Windows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Edition/ Windows Vist ) Przd rozpoczęcim instlcji Sprwdź, czy komputr jst WŁĄCZONY i zloguj się do kont z uprwninimi dministrtor. WAŻNE Przd rozpoczęcim instlcji wyłącz zporę osoistą (oprócz dostępnj w systmi Windows Firwll), oprogrmowni ntyszpigowski i ntywirusow. Odłącz urządzni od wyjści zsilni. Podłączni kl siciowgo Podłącz kl siciowy do złącz LAN oznczongo symolm, nstępni podłącz go do dostępngo portu w koncntrtorz. Podłączni przwodu zsiljącgo Podłącz przwód zsilni do gnizd zsilni. Włącz włącznik zsilni. 17 c d f g h Instlowni pkitu oprogrmowni MFL-Pro Włóż dostrczoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jśli pojwi się krn nzwy modlu, wyirz swoj urządzni. Jśli pojwi się krn wyoru język, wyirz używny język. Informcj Jżli krn Brothr ni zostni wyświtlony utomtyczni, przjdź do okn Mój komputr (Komputr), kliknij dwukrotni ikonę płyty CD-ROM, nstępni kliknij dwukrotni plik Strt.x. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Kliknij opcję Instlcj początkow. Kliknij opcję Zinstluj pkit MFL-Pro. Po wyświtlniu okn ScnSoft PprPort 11SE Umow Licncyjn kliknij opcję Tk, jśli wyrższ zgodę n wrunki, któr okrśl Umow Licncyjn oprogrmowni. Instlcj progrmu ScnSoft PprPort 11SE rozpoczni się utomtyczni, po nij nstąpi instlcj pkitu MFL-Pro. Po wyświtlniu okn Brothr MFL-Pro Suit Softwr Umow Licncyjn kliknij opcj Tk, jśli wyrższ zgodę n wrunki, któr okrśl Umow Licncyjn. Wyirz opcję Połączni z sicią, nstępni kliknij przycisk Dlj. W systmi Windows XP SP2/XP Profssionl x64 Edition/ Windows Vist, po wyświtlniu tgo krnu, wyirz opcję Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połączni siciow i kontynuuj instlcję. (Zlcn) i kliknij przycisk Dlj. Jśli ni używsz zpory systmu Windows, sprwdź w Podręczniku użytkownik, jk dodć nstępując porty siciow. Dl sknowni siciowgo, dodj port UDP. Dl odirni fksów z PC (PC-FAX), dodj port UDP. Sić przwodow Windows Mcintosh 13

14 Sić przwodow Windows i j k l Jśli ndl występują prolmy z połącznim siciowym, dodj port 137 UDP. Jżli urządzni jst skonfigurown do prcy w sici, wyirz urządzni z listy, nstępni kliknij przycisk Dlj. Informcj Jżli urządzni ni zostni znlzion w sici, pojwi się nstępujący krn. Sprwdź ustwini siciow, postępując wdług instrukcji wyświtlnych n krni. Jżli urządzni ni jst jszcz skonfigurown do prcy w sici, pojwi się nstępujący krn. Kliknij przycisk OK, nstępni wyirz opcję Konfiguruj drs IP. Wprowdź drs IP urządzni odpowidni dl sici, postępując wdług instrukcji wyświtlnych n krni. Jżli ni chcsz monitorowć stnu urządzni i powidomiń ołędch z komputr, usuń zznczni pol wyoru Włącz Monitor Sttusu, nstępni kliknij przycisk Dlj. Instlowni strowników Brothr rozpoczni się utomtyczni. Koljno wyświtln ędą krny instlcyjn. WAŻNE NIE WOLNO wyirć opcji nulowni n żdnym krni podczs instlcji. Wyświtlni wszystkich krnów moż potrwć kilk skund. Po wyświtlniu krnu Rjstrcj On-Lin wyirz opcję i postępuj wdług instrukcji wyświtlnych n krni. Po zkończniu procdury rjstrcyjnj zmknij przglądrkę intrntową, y powrócić do tgo okn, nstępni kliknij przycisk Dlj. 18 Kończni instlcji i ponown uruchmini systmu Kliknij przycisk Zkończ, y ponowni uruchomić komputr. Po ponownym uruchominiu komputr nlży zlogowć się do kont z uprwninimi dministrtor. N krni Sprwdź dostępność ktulizcji firmwr wyirz ustwini ktulizcji oprogrmowni sprzętowgo i kliknij przycisk OK. Jśli w punkci j wyłączono ustwini Monitor stnu, krn ni zostni wyświtlony. Informcj Ay uktulnić oprogrmowni sprzętow, wymgny jst dostęp do Intrntu. Zkończ Instlcj zostł ukończon. Informcj Strownik drukrki XML Ppr Spcifiction Strownik drukrki XML Ppr Spcifiction to njrdzij odpowidni strownik do drukowni z plikcji osługujących dokumnty zgodn z stndrdm XML Ppr Spcifiction. Njnowszy strownik możn porć z Cntrum rozwiązń Brothr pod drsm 14

15 Sić przwodow Mcintosh Intrfjs sici przwodowj (Mc OS X lu nowszy) 14 Przd rozpoczęcim instlcji Sprwdź, czy urządzni jst podłączon do źródł zsilni, komputr Mcintosh jst WŁĄCZONY. Nlży zlogowć się do kont z uprwninimi dministrtor. Informcj Jżli urządzni ni zostni znlzion wsici, sprwdź ustwini siciow. Jżli zostni wyświtlony tn krn, kliknij przycisk OK c Podłączni kl siciowgo Podłącz kl siciowy do złącz LAN oznczongo symolm, nstępni podłącz go do dostępngo portu w koncntrtorz. Instlowni pkitu oprogrmowni MFL-Pro Włóż dostrczoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kliknij dwukrotni opcję Strt Hr OSX (Rozpocznij tutj OSX), y rozpocząć instlcję. Oprogrmowni Brothr rozpoczni wyszukiwni urządzni Brothr. Wyświtlony zostni nstępujący krn. W polu Disply Nm (Wyświtln nzw) wprowdź nzwę komputr Mcintosh odługości do 15 znków i kliknij przycisk OK. Przjdź do. Ay korzystć z klwisz Sknuj urządzni w clu sknowni przz sić, nlży zznczyć pol wyoru Rgistr your computr with th "Scn To" function on th mchin (Z pomocą funkcji Sknuj do zrjstruj swój komputr n urządzniu). Wprowdzon nzw ędzi pojwić się n wyświtlczu LCD urządzni po nciśnięciu klwisz i wyrniu opcji sknowni (więcj informcji n tn tmt znjduj się w rozdzil Sknowni siciow w Instrukcji oprogrmowni n dysku CD-ROM). Po wyświtlniu tgo krnu kliknij przycisk OK. Sić przwodow Windows Mcintosh d Jżli urządzni jst skonfigurown do prcy w sici, wyirz urządzni z listy, nstępni kliknij przycisk OK. Instlcj pkitu MFL-Pro zostł ukończon. Przjdź do kroku 17 n stroni

16 Sić przwodow Mcintosh 17 Instlowni progrmu Prsto! PgMngr Po zinstlowniu progrmu Prsto! PgMngr do progrmu Brothr ControlCntr2 dodwn jst funkcj OCR. Progrm Prsto! PgMngr ułtwi sknowni, udostępnini i orgnizowni zdjęć orz dokumntów. Kliknij dwukrotni opcję Prsto! PgMngr i postępuj wdług instrukcji wyświtlnych n krni. Zkończ Instlcj zostł ukończon. 16

17 Inn informcj Bzpiczn korzystni z urządzni Instrukcj t nlży przchowywć do użytku w przyszłości i przczytć j przd rozpoczęcim konsrwcji. OSTRZEŻENIE Wwnątrz urządzni znjdują się lktrody zsiln wysokim npięcim. Przd rozpoczęcim czyszczni urządzni nlży odłączyć przwód zsiljący od gnizd lktryczngo. Zpoigni to porżniu prądm. NIE WOLNO dotykć wtyczki mokrymi rękmi. Moż to spowodowć porżni prądm. Wtyczkę nlży zwsz włożyć do końc. Urządzni nlży ustwić wpoliżu łtwo dostępngo gnizd lktryczngo. W sytucji wryjnj nlży odłączyć przwód zsiljący od gnizd lktryczngo, y cłkowici odłączyć zsilni. NIE WOLNO używć sustncji łtwoplnych, rozoli, rozpuszczlników orgnicznych i płynów zwirjących monik do czyszczni wwnętrznych ni zwnętrznych lmntów urządzni. Moż to spowodowć pożr lu porżni prądm. Informcj n tmt czyszczni urządzni zwir skcj Stndrdow konsrwcj w Podręczniku użytkownik. Do zirni rozsypngo tonru NIE WOLNO używć odkurzcz. Moż to spowodowć zplni się pyłu z tonr w odkurzczu i doprowdzić do pożru. Pył z tonr nlży ostrożni zrć suchą ścirczką nipozostwijącą włókin i zutylizowć zgodni z loklnymi przpismi. 17

18 Inn informcj CAUTION UWAGA Podczs korzystni z urządzni niktór części wwnętrzn mocno się ngrzwją. Po otwrciu przdnij lu tylnj pokrywy urządzni NIE WOLNO dotykć części zciniownych n rysunku. Ay uniknąć orżń cił, ni nlży kłść rąk n krwędzi urządzni pod pokrywą dokumntów lu pokrywą sknr w sposó pokzny n rysunkch. Ay uniknąć orżń cił, ni nlży kłść rąk w mijscu pokznym n rysunku. Ay przniść urządzni, nlży j złpć z uchwyty oczn, znjdując się w dolnj części urządzni. NIE WOLNO prznosić urządzni, trzymjąc z zspół sknr. WAŻNE Moduł utrwlcz jst oznczony tykitą ostrzgwczą. NIE WOLNO usuwć tykity ni jj uszkdzć. Informcj Wokół urządzni nlży pozostwić chociż trochę wolngo mijsc, co pokzno n rysunku. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 18

19 Inn informcj Przpisy prwn Dklrcj zgodności Wspólnoty uropjskij Spcyfikcj wg normy IEC A2:2001 To urządzni jst urządznim lsrowym Klsy 1 zgodni z dfinicją spcyfikcji IEC A2:2001. Etykit pokzn poniżj jst nkłdn w krjch, w których jst to wymgn. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT To urządzni posid diodę lsrową Klsy 3B, któr wytwrz niwidziln prominiowni lsrow w zspol sknr. Zspół sknr ni powinin yć w żdnych okolicznościch otwirny. Wwnętrzn prominiowni lsrow Długość fli: nm Wyjści: mks. 5 mw Kls lsr: 3B OSTRZEŻENIE Używni funkcji, rgulcj lo wykonywni procdur innych, niż podn w tym podręczniku moż spowodowć nizpiczn nrżni się n prominiowni. Dklrcj zgodności Wspólnoty uropjskij Producnt Brothr Industris Ltd., 15-1, Nshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jponi Zkłd Brothr Tchnology (Shnzhn) Ltd., NO6 Gold Grdn Ind. Nnling Buji, Longgng, Shnzhn, Chiny ninijszym dklruj, ż: Opis produktu : fks Typ : grup 3 Nzw produktu : MFC-8370DN, MFC-8380DN spłni wymgni dyrktywy R & TTE (1999/5/EC) i jst zgodny z nstępującymi normmi: Odłącz urządzni Urządzni nlży zinstlowć w poliżu łtwo dostępngo gnizdk lktryczngo. W przypdku zgrożni nlży odłączyć przwód zsilni od gnizdk lktryczngo w clu cłkowitgo odcięci zsilni. Połączni LAN CAUTION UWAGA NIE podłączj urządzni do sici LAN, w którj mogą występowć przpięci. Zkłócni rdiow Tn produkt jst zgodny z EN55022 (CISPR Pulikcj 22)/Kls B. Zstosown normy zhrmonizown: Bzpiczństwo Komptyilność lktromgntyczn EN :2006 EN55022:2006 kls B EN55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 Rok, w którym znk CE zostł ndny po rz pirwszy: 2008 Wydn przz : Brothr Industris, Ltd. Dt : 30 wrzśni 2008 Mijsc : Ngoy, Jponi 19

20 Inn informcj Dyrktyw EU 2002/96/EC orz EN50419 Tylko w Unii Europjskij To urządzni oznkown jst spcjlnym symolm odzysku. Po okrsi użytkowni trz j zwrócic do odpowidnigo punktu ziórki i ni wolno umiszczć go rzm z niposortownymi odpdmi. Tki dziłni przynisi korzyść dl środowisk. (tylko w Unii Europjskij) Intrntionl ENERGY STAR Oświdczni zgodności Clm Międzynrodowgo Progrmu ENERGY STAR jst promocj rozwoju i populryzcji nrgooszczędngo sprzętu iurowgo. Jko Prtnr ENERGY STAR, firm Brothr Industris, Ltd. potwirdz, ż produkt tn spłni wytyczn w zkrsi oszczędzni nrgii. Dyrktyw UE 2006/66/EC wyjmowni lu wymin trii To urządzni zwir trię, którj trwłość przwidywn jst n cły okrs ksplotcji urządzni. Ni podlg on wymini przz użytkownik. Powinn on zostć wyjęt przz firmę zjmującą się rcyklingim w procsi rcyklingu urządzni po zkończniu jgo ksplotcji z zchownim odpowidnich środków ostrożności. 20

21 Opcj i zużywn mtriły Wyposżni opcjonln Podjnik dolny (tylko modl MFC-8380DN) LT-5300 Pmięć SO-DIMM Dolny podjnik ppiru m pojmność do 250 rkuszy. Po jgo zinstlowniu do urządzni możn włożyć 550 rkuszy ppiru. Pmięć możn rozszrzyć, instlując moduł pmięci (144-pinowy SO-DIMM). Szczgółow informcj n tmt opcjonlngo podjnik dolngo i zgodngo modułu pmięci SO-DIMM zwir Podręcznik użytkownik lu stron Wyminn mtriły ksplotcyjn Gdy koniczn ędzi wymin mtriłów ksplotcyjnych, n krni LCD zostni wyświtlony odpowidni komunikt o łędzi. Ay uzyskć dodtkow informcj n tmt mtriłów ksplotcyjnych dl tgo urządzni, odwidź stronę lu skontktuj się z loklnym sprzdwcą produktów firmy Brothr. Tonr TN-3230/TN-3280 Jdnostk ęn DR

22 Znki towrow Logo Brothr jst zrjstrownym znkim towrowym Brothr Industris, Ltd. Brothr jst zrjstrownym znkim towrowym Brothr Industris, Ltd. Multi-Function Link jst zrjstrownym znkim towrowym Brothr Intrntionl Corportion. Windows Vist jst zstrzżonym znkim towrowym lu znkim towrowym Microsoft Corportion w Stnch Zjdnoczonych i innych krjch. Microsoft, Windows, Windows Srvr i Intrnt Explorr są zstrzżonymi znkmi towrowymi firmy Microsoft Corportion w Stnch Zjdnoczonych i/lu innych krjch. Appl, Mcintosh, Sfri i TruTyp są znkmi towrowymi firmy Appl Inc., zstrzżonymi w Stnch Zjdnoczonych i innych krjch. Nunc, logo Nunc, PprPort i ScnSoft są znkmi towrowymi lu zrjstrownymi znkmi towrowymi Nunc Communictions, Inc. lu spółk zlżnych w USA i/lu innych krjch. Kżd firm, którj nzw oprogrmowni jst wyminion w tym podręczniku, posid Umowę licncji oprogrmowni dotyczącą progrmów ędących jj włsnością. Pozostł znki hndlow są włsnością ich odpowidnich włścicili. Oprcowni i pulikcj Tn podręcznik zostł oprcowny i wydny pod ndzorm Brothr Industris Ltd. i zwir njnowsz informcj orz dn tchniczn urządzni. Trść tgo podręcznik i dn tchniczn tgo wyrou mogą podlgć zminom z powidmini. Firm Brothr zstrzg soi prwo do wykonywni zmin z powidomini w spcyfikcjch orz dokumntcji zwrtj w ninijszj instrukcji i ni ponosi odpowidzilności z jkikolwik szkody (tkż pośrdni) spowodown korzystnim z tych informcji, w tym tkż z łędy typogrficzn i inn, któr mogą występowć w tj pulikcji. Prw utorski i licncj 2009 Brothr Industris, Ltd. To urządzni zwir oprogrmowni oprcown przz nstępując firmy: PACIFIC SOFTWORKS, INC. To urządzni zwir oprogrmowni KASAGO TCP/IP oprcown przz firmę ELMIC WESCOM, Inc Dvicscp Softwr, Inc.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-8070D Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Szczegółowe informcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja.

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-9010CN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć niniejszy Podręcznik szykiej osługi w celu przeprowdzeni prwidłowej konfigurcji i instlcji. Ay

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4] Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe [x4] Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J220 MFC-J40 Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. Rozpkuj OSTRZEŻENIE UWAGA

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-9270CDN Prz konfigurją urzązni nlży zpoznć się z Broszurą otyzą zpizństw i zgonośi z prwm. Nstępni przzytj tn Poręznik szykij osługi, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Złącznik nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Ultrsonogrf Wysokij Klsy z głowicmi Phsd Arry, Convx i Liniową orz z modułm Echokrdiogrfii, Strss Echo i modułm EKG. L.p. Wymgn prmtry tchniczn Wymgni Prmtry

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi ADS-2600W OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi ADS-2600W OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj ADS-2600W Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-9970CDW Prz konfigurją urzązni nlży zpoznć się z Broszurą otyzą zpizństw i zgonośi z prwm. Nstępni przzytj tn Poręznik szykij osługi, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-8950DW(T) Ay uzyskć informj n tmt prwiłowj proury konfigurji i instlji, nlży njpirw przzytć Przwonik Bzpizństw Prouktu, nstępni ninijszy Poręznik szykij osługi. Ay

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź jego elementy

urządzenie i sprawdź jego elementy Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj (wyłącznie UE) HL-2270DW Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży zpoznć się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, y konfigurcj i instlcj przeiegły pomyślnie.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6920DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management Instrukcj obsługi progrmu Epson Projector Mngement Spis treści 2 Wprowdzenie do oprogrmowni Epson Projector Mngement 4 Funkcje oprogrmowni Epson Projector Mngement... 5 Konfigurcj oprogrmowni po rz pierwszy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM Tmt Poziom podstwowy Poziom rozszrzony 1 Systm wykrywni skżń i lrmowni 2 Zsdy zchowni się po ogłoszniu lrmu 3 Zdni obrony cywilnj i ochrony 4 Sytucj kryzysow 5 Zgrożni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Powr/MIC Powr/MIC Powr/MIC Powr/MIC Zanim zacznisz zalcnia dotycząc bzpiczństwa W razi zauważnia dymu lub dziwngo zapachu wydobywającgo się z kamry siciowj, natychmiast odłącz zasilani. Skontaktuj się

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW MK8-STD DRUKARKA OZNACZNIKÓW Instrukcj obsługi www.prtex.pl PUB. 4Y2-8123-010 1004CP0.25 PARTEX MARKING SYSTEMS 2004-2008 Regultions for this product FCC Regultions This device complies with Prt 15 of

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Wprowdzenie do progrmu EsyMP Multi PC Projection Włściwości projekcyjne progrmu EsyMP Multi PC Projection... 5 Podłącznie do różnych

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-7440N MFC-7320 Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-490CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Pocz tek. Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Zlokalizuj elementy urz dzenia

Pocz tek. Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Zlokalizuj elementy urz dzenia Bsics Guide Pocz tek 1 µ USB: USB µ µ 2. U ytkownicy korzystj cy z kbl USB: Nie nle y podł czć kbl USB przed rozpocz ciem kroku A2. µ µ HP All-in-one. µ, µ µ,. W tym podr czniku pokzno, jk skonfigurowć

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N INSTRUKCJA OBSŁUGI FALOWNIKA SINUS N T instrukcj jest integrlną częścią produktu. Przeczytj ją uwżnie i opnuj, zwier on wskzówki do bezpiecznego i poprwnego użytkowni flownik. Flownik nleży używć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy urządzenia DSmobile 920DW: w tym podręczniku użyto ilustracji z ekranami do urządzenia DSmobile 820W.

Użytkownicy urządzenia DSmobile 920DW: w tym podręczniku użyto ilustracji z ekranami do urządzenia DSmobile 820W. Podręcznik szykiej osługi DSmoile 820W Zcznij od tego DSmoile 820W DSmoile 920DW Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother. Pństw wsprcie jest dl ns wżne i cenimy Pństw zufnie. Przed użyciem urządzeni

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKA MOBILUS MR

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKA MOBILUS MR INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKA MOBILUS MR MOBILUS MOTOR Spółk z o.o. ul. Miętow 37, 61-680 Poznń, PL tel. +48 61 825 81 11, fx +48 61 825 80 52 VAT NO. PL9721078008 www.mobilus.pl 01. UWAGI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin EKCB07CAV Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin polski Spis treści Spis treści Informcje

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne Po nieco intuicyjnych początkch, zjmiemy się obiektmi, n których opier się progrmownie są to zmienne. Zmienne Progrmy operują n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni.

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne: W progrmie operuje się n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni. Interpretcj tej instrukcji jest nstępując: zmiennej znjdującej się z lewej strony instrukcji podstwieni

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-9440CN MFC-9450CDN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektrohydrauliczny typu 3274

Siłownik elektrohydrauliczny typu 3274 Siłownik lktrohydruliczny typu 3274 Zstosowni Siłownik lktrohydruliczny przznczony budowy instlcji i dl instlcji grzwczych, wntylcyjnych i klimtyzcyjnych Siłownik lktrohydruliczny przznczony do przstwini

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-330C DCP-540CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 499 78.4 ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Rozkłd mteriłu nuczni Nr zj Temt z podręcznik Zpis w dzienniku Osiągnięci uczni 1., 2. 1. Witmy w klsie 2 Zsdy bezpiecznej prcy w prcowni komputerowej. Uruchminie i wyłącznie komputer wie, jk się zchowywć

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ PL URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ 3910842 Zminy podyktown postępm thniznym zstrzżon! 1 NAGRZEWNICA/CHŁODNICA

Bardziej szczegółowo

kywysokiej jakości gama Mixproof

kywysokiej jakości gama Mixproof . kywysokiej jkości gm Mixproof Zwór Mixproof SMP-BC Koncepcj SMP-BC to snitrny, pneumtyczny zwór grzybowy, przeznczony do bezpiecznego wykrywni przecieków kiedy dw różne produkty przepływją przez jeden

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-120 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g CardBus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Edycja 1 5/2006 ZyXEL G-120 informacje ZyXEL G-120 to bezprzewodowa karta sieciowa USB, przeznaczona do komputerów

Bardziej szczegółowo

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana Uniwrsytt Jgilloński, Collgium Mdicum, Ktdr Chmii rgnicznj Strochmi Izomri konformcyjn obrót wokół wiązni pojdynczgo tn projkcj Nwmn konformcj: nprzminlgł nprzciwlgł kąt torsyjny w ukłdzi cztrch tomów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo