Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE OSTRZEŻENIE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. UWAGA informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. WAŻNE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o uszkozeni mieni lu utrty funkjonlnośi urzązeni, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. Uwgi informują o tym, jk nleży postępowć w nej sytuji lu zwierją pory otyząe wykonywni zynnośi w kontekśie innyh funkji. 1 Rozpkownie urzązeni OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe toreki. Ay uniknąć zgrożeni uuszeniem, opkowni plstikowe nleży przehowywć z l o ziei i niemowląt. Plstikowe opkownie nie służy o zwy. Zejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urzązenie, również z ekrnu otykowego. POL Wersj 0 1

2 2 Złuj zwykły ppier o rozmirze A4 UWAGA NIE NALEŻY przenosić urzązeni, trzymją je z pokrywę skner, pokrywę o usuwni zkleszzonego ppieru, pokrywę ręznego gniz powni lu pnel sterowni. Może to spowoowć wysunięie się urzązeni z rąk. Urzązenie nleży przenosić, korzystją z opowienih uhwytów umieszzonyh po okh urzązeni. Ay uzyskć szzegółowe informje, ptrz Przewonik Bezpiezeństw Prouktu. Wyiągnij łkowiie tę ppieru z urzązeni. Otwórz pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Deliktnie oiśnij i przesuń prownie ppieru, y opsowć je o rozmiru ppieru. Sprwź, zy trójkątne oznzenie n prowniy ppieru jest wyrównne z oznzeniem używnego rozmiru ppieru. 1 2 e Deliktnie połóż ppier n ty ppieru, kierują go stroną o ruku w ół i zzynją o górnej krwęzi. WAŻNE Upewnij się, że ppieru nie włożono zyt leko; rkusze mogą się ponieść w tylnej zęśi ty i spowoowć prolemy z powniem ppieru. f g h Deliktnie wyreguluj prownie, y opsowć je o ppieru. Upewnij się, że prownie ppieru otykją krwęzi ppieru. Sprwź, zy ppier jest umieszzony n ty płsko i poniżej znku mksymlnej ilośi ppieru. Zmknij pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Powoli wsuń łą tę ppieru o urzązeni. Dokłnie przekrtkuj stos ppieru, y zpoie lokowniu i niewłśiwemu powniu. Zwsze pmiętj o tym, y ppier nie ył zwinięty lu pomrszzony. 2

3 i Przytrzymują tę ppieru, poiągnij poporę ppieru o momentu, ż zlokuje się w opowienim położeniu, nstępnie rozłóż klpkę popory ppieru. 3 Połąz przewó zsiljąy W elu rukowni i kopiowni n nośnikh spejlnyh otwórz ręzne gnizo powni znjująe się z tyłu urzązeni. Pozs korzystni z ręznego gniz powni nleży jenoześnie powć po jenym rkuszu ppieru o rozmirze A3, Leger lu Legl. To smo otyzy kopert i gruszego ppieru. Ay uzyskć szzegółowe informje, ptrz Łownie ppieru o ręznego gniz powni w rozzile 2 okumentu Postwowy Poręznik Użytkownik. 1 OSTRZEŻENIE Urzązenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. WAŻNE NIE NALEŻY jeszze połązć przewou USB (w przypku używni przewou USB). Połąz przewó zsiljąy. Ostrzegwz io LED n pnelu sterowni ęzie świeić się o momentu, gy wkły trmentowe nie zostną zinstlowne. 4 Wyierz język Niśnij opowieni język. Niśnij przyisk Yes (Tk) lu No (Nie). 3

4 5 Zinstluj wkły trmentowe UWAGA Jeśli trment ostnie się o ozu, nleży ntyhmist przemyć je woą, ntomist w przypku porżnieni nleży skontktowć się z lekrzem. Zejmij pomrńzową zęść zezpiezjąą. Rozpkuj wkł trmentowy. Oróć w lewo zieloną źwignię zwlnini n pomrńzowym opkowniu ohronnym ż o usłyszeni źwięku rozszzelnieni opkowni próżniowego. Nstępnie zejmij pomrńzowe opkownie ohronne w przestwiony sposó. Pmiętj, y w pierwszej kolejnośi zinstlowć wkły trmentowe ostrzone z urzązeniem. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. Kąt nhyleni pnelu sterowni możn wyregulowć, ponoszą go. Pozs opuszzni pnelu sterowni niśnij przyisk zwlnini znjująy się z oznzeniem Otwórz pokrywę wkłu trmentowego. WAŻNE NIE wstrząsj wkłmi trmentowymi. Jeśli trment zruzi skórę lu urnie, ntyhmist przemyj je woą z myłem lu innym etergentem. NIE otykj wkłu w oszrze oznzonym symolem, poniewż mogłoy to uniemożliwić ziłnie wkłu w urzązeniu. 1 4

5 e f 6 Sprwź Nleży pmiętć o opsowniu koloru etykiety o koloru wkłu. Zinstluj kży wkł trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie. Deliktnie niśnij tylną zęść wkłu trmentowego oznzoną npisem PUSH (Niśnij) ż o poniesieni źwigni wkłu. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmentowyh zmknij pokrywę wkłów trmentowyh. Urzązenie przygotuje system rozprowzni trmentu o rukowni. Proes ten potrw około ztereh minut. Nie wyłązj urzązeni. jkość ruku Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n ekrnie otykowym wyświetlny jest komunikt: Ustw ppier i wiśnij Uruhom. Niśnij przyisk Uruhom. Sprwź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są wyrźne i wiozne, niśnij przyisk Tk, y zkońzyć sprwznie jkośi, nstępnie przejź o nstępnego kroku. Jeśli rkuje krótkih linii, niśnij przyisk Nie i postępuj weług kroków prezentownyh n ekrnie otykowym. 7 Wyierz język (w rzie potrzey) Niśnij przyisk Ustw. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Miejsowy jęz. Niśnij przyisk Miejsowy jęz. Niśnij opowieni język. e Niśnij przyisk. e 8 Ustw tę i gozinę Niśnij przyisk Ustw. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk Dt i gozin. Niśnij przyisk Dt i gozin. Wprowź wie osttnie yfry roku n ekrnie otykowym, nstępnie niśnij przyisk OK. Ay przesunąć kursor w lewo, niśnij przyisk i wprowź ponownie numer. Powtórz zynnośi l ustwień miesią, ni i goziny w formie 24-gozinnym. f Niśnij przyisk. 5

6 9 Ustw strefę zsową Istnieje możliwość ustwieni w urzązeniu strefy zsowej. e Niśnij przyisk Ustw. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk Dt i gozin. Niśnij przyisk Stref zsow. Wprowź swoją strefę zsową. Niśnij przyisk OK. f Niśnij przyisk. 6

7 10 Wyierz typ połązeni Niniejsze instrukje instlji otyzą systemu Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 orz M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x. Sterowniki l systemu Winows Server 2003/2008/2008 R2 możn znleźć n stronie z mteriłmi o porni l użytkownego moelu, w witrynie Jeśli komputer nie jest wyposżony w npę CD-ROM, możesz porć njnowsze sterowniki, poręzniki i progrmy użytkowe l nego moelu ze strony Brother Solutions Center Niektóre plikje ołązone n płyie CD-ROM mogą yć nieostępne o porni. W elu uzyskni njnowszyh sterowników i informji owieź stronę Użytkowniy interfejsu USB Winows : przejź o strony 8 Mintosh: przejź o strony 10 Użytkowniy siei przewoowej Winows : przejź o strony 12 Mintosh: przejź o strony 14 USB Sieć przewoow Winows Mintosh Winows Mintosh Użytkowniy siei ezprzewoowej Winows i Mintosh: przejź o strony 16 Sieć ezprzewoow 7

8 USB Winows Użytkowniy interfejsu USB (l systemów Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 11 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 13 Połąz przewó USB 12 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyświetli się menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyierz pozyję Połązenie loklne (USB), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Instlj ęzie kontynuown. Po wyświetleniu tego ekrnu przejź o nstępnego kroku. 8

9 USB Winows WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży zlogowć się z uprwnienimi ministrtor. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz żąne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy zostnie wyświetlony ekrn Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother wymgny jest ostęp o Internetu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. USB Winows Mintosh e f g h Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Po wyświetleniu ekrnu Zleeni w zkresie ohrony śroowisk otyząe urzązeń o przetwrzni orzu kliknij przyisk Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeśli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejź o Stron 24 Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem w systemie Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które korzystją z okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Brother Solutions Center po resem 9

10 USB Mintosh Użytkowniy interfejsu USB (l systemów M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 11 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 12 Połąz przewó USB WAŻNE NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer Mintosh. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu

11 USB Mintosh 13 Zinstluj pkiet MFL-Pro e f Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX) w elu instlji. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Wyierz pozyję Lol Connetion (USB) (Połązenie loklne (USB)), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Zzekj n zinstlownie oprogrmowni. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Potrw to kilk hwil. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk OK. Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk A Printer (Doj rukrkę). USB Winows Mintosh Wyierz urzązenie z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępnie Next (Dlej). g Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). Zkońz Instlj zostł zkońzon. 11

12 Sieć przewoow Winows Użytkowniy interfejsu siei przewoowej (l systemów Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 11 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 12 Połąz przewó sieiowy WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu

13 Sieć przewoow Winows 13 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyświetli się menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyierz pozyję Połązenie klem sieiowym (Ethernet), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową wyierz pozyję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows nleży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumentji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh. W elu sknowni sieiowego oj port UDP Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj porty UDP 137 i 161. Jeśli o siei połązone jest więej niż jeno urzązenie, wyierz swoje urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk Dlej. e f g h Jeśli urzązenie nie zostło znlezione w siei, sprwź ustwieni, postępują zgonie z instrukjmi n ekrnie. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Po wyświetleniu ekrnu Zleeni w zkresie ohrony śroowisk otyząe urzązeń o przetwrzni orzu kliknij przyisk Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeśli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. 14 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży zlogowć się z uprwnienimi ministrtor. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz żąne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy zostnie wyświetlony ekrn Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother wymgny jest ostęp o Internetu. Zkońz Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejź o Stron 24 Instlj zostł zkońzon. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem w systemie Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które korzystją z okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Brother Solutions Center po resem Sieć przewoow Winows Mintosh 13

14 Sieć przewoow Mintosh Użytkowniy interfejsu siei przewoowej (l systemów M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 11 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 12 Połąz przewó sieiowy

15 Sieć przewoow Mintosh 13 Zinstluj pkiet MFL-Pro e f Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX) w elu instlji. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Wyierz pozyję Wire Network Connetion (Ethernet) (Połązenie klem sieiowym (Ethernet)), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Zzekj n zinstlownie oprogrmowni. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Potrw to kilk hwil. Jeśli urzązenie zostło skonfigurowne o pry w siei, wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk OK. Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk A Printer (Doj rukrkę). Wyierz urzązenie z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępnie Next (Dlej). Sieć przewoow Winows Mintosh g Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). Zkońz Instlj zostł zkońzon. 15

16 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Dl użytkowników siei ezprzewoowej 11 Prze rozpozęiem Mimo, że urzązenie Brother może yć używne zrówno w siei przewoowej, jk i ezprzewoowej, w nym momenie korzystć możn tylko z jenej z tyh meto połązeni. Jeśli wześniej skonfigurowno ustwieni ezprzewoowe urzązeni, prze ponownym skonfigurowniem ustwień ezprzewoowyh nleży zresetowć ustwieni siei. Niśnij przyisk Ustw. n urzązeniu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Sieć. Niśnij przyisk Sieć. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Resetuj sieć. Niśnij przyisk Resetuj sieć. Niśnij przyisk Tk, y zkeptowć. Przytrzymj przyisk Tk przez 2 sekuny, y ztwierzić. Ay skonfigurowć urzązenie w tryie A-ho (zyli połązyć je z komputerem osługująym sieć ezprzewoową ez pośrenitw punktu ostępowego/router), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Możn wyświetlić Instrukję osługi l siei, postępują zgonie z poniższymi instrukjmi. 1 Włąz komputer. Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. W systemie Winows : 2 Wyierz moel i język. Wyświetli się menu główne płyty CD-ROM. 3 Kliknij przyisk Poręzniki użytkownik, nstępnie Dokumenty w formie PDF. 4 Kliknij przyisk Instrukj osługi l siei. W systemie Mintosh: 2 Kliknij wukrotnie przyisk User s Guies (Poręzniki użytkownik). Wyierz moel i język. 3 Kliknij przyisk User s Guies (Poręzniki użytkownik), nstępnie Instrukj osługi l siei. 12 Wyierz metoę konfigurji ezprzewoowej Poniższe instrukje uwzglęniją trzy sposoy konfigurji urzązeni Brother w siei ezprzewoowej. Wyierz metoę preferowną l użytkownego śroowisk. Konfigurj z użyiem instlyjnej płyty CD-ROM orz przewou USB (Winows i Mintosh) Nleży tymzsowo skorzystć z przewou USB pozs konfigurji (przewó nie znjuje się w zestwie). W przypku tej metoy zlene jest użyie komputer połązonego ezprzewoowo o siei. Jeśli korzystsz z systemu Winows XP lu ktulnie korzystsz z komputer połązonego o punktu ostępowego/router z pośrenitwem przewou sieiowego, musisz zoyć informje o ustwienih siei ezprzewoowej. Zpisz ustwieni siei ezprzewoowej w polu n stronie 17. Terz przejź o Stron 18 16

17 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego SSID (nzw siei) / kluz sieiowy Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeśli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewoowej SSID (nzw siei) Kluz sieiowy * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Bez znjomośi tyh informji (SSID i kluz sieiowy) nie jest możliwe lsze konfigurownie siei ezprzewoowej. W jki sposó możn znleźć te informje? 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 2) Wstępny ientyfiktor SSID może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą usług internetowyh. W przypku metoy uruhom konfigurję ezprzewoową, niskją przyisk Wi-Fi n ekrnie otykowym. Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (komputery z systemem Winows, Mintosh orz urzązeni moilne) Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router nie osługuje funkji WPS (Wi-Fi Protete Setup ) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewoowej ezprzewoowego punktu ostępowego lu router w powyższym polu. Terz przejź o Stron 20 Jenoprzyiskow konfigurj z pomoą funkji WPS lu AOSS (Winows, Mintosh i urzązeni moilne) Jeśli posiny ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje utomtyzną (jenoprzyiskową) konfigurję siei ezprzewoowej (WPS lu AOSS ), zpoznj się z instrukjmi w zęśi Instrukj osługi l siei n płyie CD-ROM. Ay skonfigurowć urzązenie w innym śroowisku ezprzewoowym (try A-ho), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM. Sieć ezprzewoow 17

18 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 13 Konfigurj z użyiem instlyjnej płyty CD-ROM orz przewou USB (Winows i Mintosh) f Tymzsowo połąz przewó USB (nieołązony) ezpośrenio o komputer i urzązeni. Jeśli pojwi się ekrn z potwierzeniem, zznz pole i kliknij przyisk Dlej, przejź o g. W przeiwnym rzie przejź o h. Poniższe zynnośi otyzą instlji w systemie Winows. W przypku instlji n komputerh Mintosh umieść instlyjną płytę CD-ROM w npęzie CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie pozyję Strt Here OSX w elu instlji. Wyierz pozyję Instlj ezprzewoow, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi Konfigurj urzązeni ezprzewoowego n ekrnie komputer. e Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyświetli się menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyierz pozyję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową wyierz pozyję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows nleży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumentji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh. W elu sknowni sieiowego oj port UDP Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj porty UDP 137 i 161. Wyierz pozyję Tk, mm kel USB i mogę go użyć o instlji. nstępnie kliknij przyisk Dlej. Ay uzyskć instrukje otyząe połązeni przewou USB o portu USB w urzązeniu, ptrz Połąz przewó USB n stronie 8. Kiey pojwi się ekrn Wżn uwg, po potwierzeniu ientyfiktor SSID i kluz sieiowego zznz pole wyoru, nstępnie kliknij przyisk Dlej. g h Gy pojwi się poniższy ekrn, zznz opję Tk, jeśli hesz połązyć się z SSID n liśie. Kliknij przyisk Dlej i przejź o j. Gy pojwi się poniższy ekrn, kretor wyszuk siei ezprzewoowe ostępne l użytkownego urzązeni. Wyierz ientyfiktor SSID siei zpisny w kroku stronie 16, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Jeśli list ientyfiktorów SSID nie zostł wyświetlon, upewnij się, że punkt ostępowy jest włązony i zostł w nim włązon funkj rozsyłni ientyfiktor SSID. Upewnij się, że urzązenie i punkt ostępowy znjują się w zsięgu połązeni, nstępnie kliknij przyisk Ośwież. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł ientyfiktor SSID, możesz ręznie oć tę funkję, klikją przyisk Zwnsowny. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie i uzupełnij pole Nzw (SSID), nstępnie kliknij przyisk Dlej. 18

19 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego i Wprowź opowienią wrtość w polu Kluz siei, zpisną w kroku stronie 16, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Jeśli n sieć nie jest skonfigurown w zkresie uwierzytelnini i szyfrowni, wyświetlony zostnie poniższy ekrn. Ay kontynuowć konfigurownie, kliknij przyisk OK i przejź o j. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Krok 15-e n stronie 21 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Krok 15- n stronie 23 j Kliknij przyisk Dlej. Ustwieni zostną wysłne o urzązeni. Ustwieni pozostną niezmienione, jeśli klikniesz przyisk Anuluj. Jeśli hesz ręznie wprowzić ustwieni resu IP urzązeni, kliknij opję Zmień res IP i wprowź potrzene ustwieni resu IP l swojej siei. Jeśli pojwi się ekrn łęu konfigurji ezprzewoowej, kliknij przyisk Ponów. k l Ołąz przewó USB łąząy komputer i urzązenie. Kliknij przyisk Dlej, y kontynuowć instlję pkietu MFL-Pro. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. Przyisk Wi-Fi w prwym górnym rogu ekrnu otykowego zostnie zstąpiony zteropoziomowym wskźnikiem siły sygnłu ezprzewoowego punktu ostępowego/router. Zświei się kontrolk LED Wi-Fi n pnelu sterowni informują o ustwieniu interfejsu sieiowego urzązeni w tryie WLAN. Sieć ezprzewoow 19

20 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 13 Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (komputery z systemem Winows, Mintosh orz urzązeni moilne) Niśnij przyisk. Niśnij przyisk Kretor konf. Gy wyświetli się pozyj I/F siei: ezprze-woowy., niśnij przyisk Tk, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij przyisk Nie. Urzązenie wyszuk ostępne ientyfiktory SSID. Wyświetlenie ostępnyh ientyfiktorów SSID potrw kilk sekun. Jeśli zostnie wyświetlon list ientyfiktorów SSID, niśnij przyisk s lu t, y wyrć ientyfiktor SSID zpisny w kroku stronie 17. Wyierz ientyfiktor SSID, z którym hesz się połązyć. Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router wyrnego SSID osługuje stnr WPS, urzązenie wymg jego stosowni, przejź o. Jeśli urzązenie wymg poni kluz sieiowego, przejź o. W przeiwnym rzie przejź o e. Jeśli list ientyfiktorów SSID nie zostł wyświetlon, upewnij się, że punkt ostępowy jest włązony. Przysuń urzązenie liżej o punktu ostępowego i spróuj zząć o punktu jeszze rz. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł ientyfiktor SSID, koniezne ęzie ręzne onie nzwy SSID. Szzegółowe informje możn znleźć w Instrukji osługi l siei. Niśnij przyisk Tk, y połązyć urzązenie przy użyiu funkji WPS. (W przypku wyoru opji Nie w elu kontynuowni konfigurji ręznej, przejź o kroku, y wprowzić kluz sieiowy). Kiey n ekrnie otykowym pojwi się informj o uruhomieniu funkji WPS, niśnij przyisk WPS n ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze, nstępnie niśnij przyisk Dlej, y kontynuowć. Przejź o e. e f Wprowź kluz sieiowy zpisny n stronie 17 z pomoą ekrnu otykowego. Znki są wyświetlne w nstępująej kolejnośi: młe litery, nstępnie wielkie litery. Ay przełązć pomięzy litermi, yfrmi lu znkmi spejlnymi, niśnij przyisk. (Dostępne znki mogą się różnić w zleżnośi o krju). Ay przesunąć kursor w prwo, niśnij przyisk. (Dotkowe informje możn znleźć w rozzile Wprowznie tekstu w ustwienih ezprzewoowyh n stronie 25). Po wprowzeniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępnie niśnij przyisk Tk, y zstosowć ustwieni. Urzązenie rozpoznie próę połązeni z sieią ezprzewoową. Może to trwć kilk minut. Komunikt o wyniku połązeni jest wyświetlny przez 60 sekun n ekrnie otykowym i utomtyznie zostnie wyrukowny rport WLAN. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. Przyisk Wi-Fi w prwym górnym rogu ekrnu otykowego zostnie zstąpiony zteropoziomowym wskźnikiem siły sygnłu ezprzewoowego punktu ostępowego/ router. Zświei się kontrolk LED Wi-Fi n pnelu sterowni informują o ustwieniu interfejsu sieiowego urzązeni w tryie WLAN. Użytkowniy urzązeń moilnyh: przejź o poręznik użytkownik opowieniej plikji (np. AirPrint, Brother iprint&sn itp.), y uzyskć więej informji n temt ih używni z urzązeniem. Ay porć poręznik użytkownik używnej plikji, przejź o listy mteriłów o porni n stronie internetowej nego moelu w witrynie Brother Solutions Center po resem Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejź o kroku 14. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 21 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 23 20

21 Sieć ezprzewoow Winows Instlj sterowników i oprogrmowni (system Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 14 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 15 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyświetli się menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Wyierz pozyję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową wyierz pozyję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows nleży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumentji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh. e Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Dlej. Jeśli urzązenie nie zostło znlezione w siei, sprwź ustwieni, postępują zgonie z instrukjmi n ekrnie. W przypku wystąpieni tego łęu przejź o kroku 12- n stronie 17 i ponownie okonj konfigurji połązeni ezprzewoowego. Jeśli w przypku używni funkji WEP n ekrnie otykowym zostnie wyświetlony komunikt Połązony, le urzązenie nie zostnie onlezione w siei, upewnij się, że wprowzony zostł prwiłowy kluz WEP. Wielkość liter w kluzu WEP jest istotn. f g h i Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Po wyświetleniu ekrnu Zleeni w zkresie ohrony śroowisk otyząe urzązeń o przetwrzni orzu kliknij przyisk Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeśli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. W elu sknowni sieiowego oj port UDP Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj porty UDP 137 i 161. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 21

22 Sieć ezprzewoow Winows 16 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży zlogowć się z uprwnienimi ministrtor. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz żąne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy zostnie wyświetlony ekrn Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother wymgny jest ostęp o Internetu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejź o Stron 24 Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem w systemie Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które korzystją z okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Brother Solutions Center po resem 22

23 Sieć ezprzewoow Mintosh Instlj sterowników i oprogrmowni (M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 14 Prze rozpozęiem instlji g Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk A Printer (Doj rukrkę). Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 15 Zinstluj pkiet MFL-Pro Wyierz urzązenie z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępnie Next (Dlej). e f Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX) w elu instlji. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Wyierz pozyję Wireless Network Connetion (Połązenie ezprzewoowe), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Next (Dlej). Jeśli wprowzenie ustwień ezprzewoowyh nie powiezie się, pojwi się ekrn Wireless Devie Setup Wizr (Progrm o konfigurji urzązeni ezprzewoowego). Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie, y zkońzyć konfigurję ezprzewoową. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk OK. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Zzekj n zinstlownie oprogrmowni. h Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 23

24 Zinstluj opjonlne plikje Winows 1 Zinstluj opjonlne plikje Możesz zinstlowć poniższe plikje. FeFilter Stuio orz BookSn & Whiteor Suite firmy Rellusion, In Urzązenie musi yć WŁĄCZONE i połązone o komputer. Niektóre plikje wymgją ostępu o Internetu. Użytkownik musi yć zlogowny z uprwnienimi ministrtor. Wspomnin plikj nie jest ostępn l systemów Winows Server 2003/2008. Ponownie otwórz menu główne przez wysunięie, nstępnie wsunięie płyty CD-ROM lu przez wukrotne kliknięie progrmu strt.exe w ktlogu głównym. Wyświetli się menu główne płyty CD-ROM. Wyierz język, nstępnie kliknij pozyję Dotkowe plikje. Kliknij przyisk plikji, któr m zostć zinstlown. Wróć o ekrnu Dotkowe plikje, y zinstlowć kolejne plikje. 2 Zinstluj pomo l progrmu FeFilter Stuio Ay uruhomić progrm FeFilter Stuio, przejź o menu Strt/ Wszystkie progrmy/rellusion/ FeFilter Stuio n komputerze użytkownik. Kliknij przyisk Chek for Uptes (Sprwź ktulizje) wyświetlny n ekrnie. Możn tkże przejść o strony internetowej firmy Rellusion, klikją przyisk w prwym górnym rogu tego ekrnu. Kliknij przyisk Downlo (Poierz) i wyierz ktlog, w którym plik m zostć zpisny. Zmknij plikję FeFilter Stuio prze uruhomieniem instltor pomoy progrmu FeFilter Stuio. Kliknij wukrotnie porny plik z określonego ktlogu i postępuj zgonie z instrukjmi instlyjnymi wyświetlonymi n ekrnie. Ay wyświetlić pełną pomo progrmu FeFilter Stuio, wyierz kolejno przyiski Strt/Wszystkie progrmy/rellusion/ FeFilter Stuio/FeFilter Stuio Help n komputerze. 24

25 Dl użytkowników interfejsu sieiowego Zresetuj ustwieni siei o fryznyh ustwień omyślnyh Ay przywróić wszystkie ustwieni siei w wewnętrznym serwerze ruku/sknowni o fryznyh ustwień omyślnyh, wykonj poniższe kroki. e f g Upewnij się, że urzązenie nie pruje, nstępnie ołąz o niego wszystkie przewoy (z wyjątkiem przewou zsiljąego). Niśnij przyisk Ustw. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Sieć, nstępnie niśnij przyisk Sieć. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Resetuj sieć, nstępnie niśnij przyisk Resetuj sieć. Niśnij przyisk Tk. Przytrzymj przyisk Tk przez 2 sekuny, y ztwierzić. Gy urzązenie zostnie uruhomione ponownie, połąz przewoy. Wprowznie tekstu w ustwienih ezprzewoowyh Do kżego przyisku n ekrnie otykowym są przypisne mksymlnie ztery litery. Kilkkrotne niśnięie opowieniego przyisku pozwl wprowzić żąny znk. Ay przełązć pomięzy litermi, yfrmi lu znkmi spejlnymi, niśnij przyisk. (Dostępne znki mogą się różnić w zleżnośi o krju). Wstwinie spji Ay wprowzić spję, nleży nisnąć, nstępnie nisnąć przyisk spji lu. Powtrznie znków Ay wprowzić znk, który znjuje się n tym smym przyisku, o poprzenio wprowzony znk, niśnij przyisk w elu przesunięi kursor w prwo. Dokonywnie poprwek Ay zmienić nieprwiłowo wprowzony znk, niśnij przyisk znk., y go usunąć i wprowź opowieni 25

26 Znki towrowe Logo Brother jest zstrzeżonym znkiem towrowym Brother Inustries, Lt. Brother jest znkiem towrowym firmy Brother Inustries, Lt. Winows, Winows Vist i Winows Server są zstrzeżonymi znkmi towrowymi lu znkmi towrowymi firmy Mirosoft Corportion w Stnh Zjenozonyh i/lu innyh krjh. Mintosh i M OS są znkmi towrowymi firmy Apple In. zrejestrownymi n terenie Stnów Zjenozonyh i/lu innyh krjów. Nune, logo Nune, PperPort i SnSoft są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi firmy Nune Communitions, In. lu jej oziłów n terenie Stnów Zjenozonyh i/lu innyh krjów. FeFilter Stuio jest znkiem towrowym firmy Rellusion, In. AOSS jest znkiem towrowym firmy Bufflo In. Wi-Fi i Wi-Fi Protete Aess (WPA) są zstrzeżonymi znkmi towrowymi orgnizji Wi-Fi Alline. Wi-Fi Protete Setup i Wi-Fi Protete Aess 2 (WPA2) są znkmi towrowymi orgnizji Wi-Fi Alline. Kż firm, której nzw oprogrmowni jest wymienion w tym poręzniku, posi umowę lienyjną oprogrmowni otyząą progrmów ęąyh jej włsnośią. Wszystkie nzwy hnlowe orz nzwy prouktów spółek występująe n proukth Brother, powiązne okumenty orz wszelkie inne mteriły są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi opowienih spółek. Oprownie i pulikj Ten poręznik zostł oprowny i wyny po nzorem Brother Inustries Lt. i zwier njnowsze opisy i ne tehnizne prouktu. Treść niniejszego poręznik orz ne tehnizne wyrou polegją zminom ez powiomieni. Firm Brother zstrzeg soie prwo o okonywni zmin ez powiomieni w speyfikjh i okumentji zwrtyh w niniejszej instrukji i nie ponosi opowiezilnośi z jkiekolwiek szkoy (tkże pośrenie) spowoowne korzystniem z tyh informji, w tym tkże z łęy typogrfizne i inne, które mogą występowć w tej pulikji. Prwo utorskie i lienj 2012 Brother Inustries, Lt. Wszelkie prw zstrzeżone. Ten proukt zwier oprogrmownie oprowne przez nstępująyh prouentów: PACIFIC SOFTWORKS, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Deviespe Softwre, In. Wszelkie prw zstrzeżone. Ten proukt zwier oprogrmownie KASAGO TCP/IP oprowne przez firmę ZUKEN ELMIC,In. Znjź inspirję. Jeśli korzystsz z systemu Winows, kliknij wukrotnie ikonę Brother CretiveCenter n pulpiie, y uzyskć ostęp o BEZPŁATNEJ strony internetowej zwierjąej wiele pomysłów orz zsoów o użytku osoistego i zwoowego. Użytkowniy komputerów M mogą uzyskć ostęp o strony Brother CretiveCenter po resem:

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J515W DCP-J715W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-4570CDW HL-4570CDWT Prze użyiem urzązeni po rz pierwszy przezytj Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J4410DW MFC-J4610DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-8250DN Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9020CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9055CDN Prze pierwszym użyiem tego urzązeni nleży przezytć Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-585CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie

Bardziej szczegółowo

Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-8510DN MFC-8520DN Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-9460CDN MFC-9465CDN Prze pierwszym użyiem tego urzązeni nleży przezytć Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J625DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J430W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-395CN Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4]

Wkłady atramentowe [x4] Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-795CW Przed rozpozęiem korzystni z urządzeni nleży przezytć niniejszy Podręznik szykiej osługi w elu przeprowdzeni prwidłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja.

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-9010CN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć niniejszy Podręcznik szykiej osługi w celu przeprowdzeni prwidłowej konfigurcji i instlcji. Ay

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

NIE podłączaj jeszcze kabla USB (jeśli korzystasz z interfejsu USB). urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania

NIE podłączaj jeszcze kabla USB (jeśli korzystasz z interfejsu USB). urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6890CDW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4]

Wkłady atramentowe [x4] Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Przed rozpozęiem korzystni z urządzeni nleży przezytć niniejszy Podręznik szykiej osługi w elu przeprowdzeni prwidłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj HL-2135W /

Zacznij tutaj HL-2135W / Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj HL-2135W / HL-2270DW (wyłącznie UE) Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, ay konfiguracja i instalacja

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-790CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź jego elementy

urządzenie i sprawdź jego elementy Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj (wyłącznie UE) HL-2270DW Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży zpoznć się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, y konfigurcj i instlcj przeiegły pomyślnie.

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-8070D Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Szczegółowe informcje

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet i bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B!

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B! Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-330C DCP-540CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER Przewodnik szybkiej instalacji WAŻNA WSKAZÓWKA UŻYTKOWANIA Dla wygody użytkowania, ten produkt dopuszcza zasilanie z komputera stołowego lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management Instrukcj obsługi progrmu Epson Projector Mngement Spis treści 2 Wprowdzenie do oprogrmowni Epson Projector Mngement 4 Funkcje oprogrmowni Epson Projector Mngement... 5 Konfigurcj oprogrmowni po rz pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo