Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił. UWAGA wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił. 1 Rozpkuj urzązenie i sprwź elementy 1 OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe toreki. Ay uniknąć ryzyk uuszeni, nleży je przehowywć w miejsu nieostępnym l niemowląt i ziei. Zejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urzązenie, również z wyświetlz LCD. Zejmij plstikową torekę zwierjąą wkły trmentowe z wierzhu ty ppieru. POL Wersj 0 1

2 2 Nkłnie pokrywy pnelu sterowni Nłóż pokrywę pnelu sterowni n urzązenie. e Rozwhluj orze stos ppieru, y uniknąć zięi ppieru i niewłśiwego jego powni. Upewnij się, że ppier leży płsko n ty. WAŻNE NIE WSUWAJ ppieru zyt leko. 3 Złuj zwykły ppier o rozmirze A4 Cłkowiie wyiągnij tę ppieru z urzązeni. Ponieś pokrywę ty ppieru. Oiem rękmi eliktnie niśnij i przesuń ozne prownie ppieru, nstępnie prownię ługośi ppieru, y opsowć prownie o rozmiru ppieru. Upewnij się, że trójkątne oznzeni n oznyh prownih ppieru i prowniy ługośi ppieru są wyrównne z oznzeniem używnego rozmiru ppieru. f g h i Deliktnie opsuj oiem rękmi ozne prownie ppieru o ppieru. Zmknij pokrywę ty ppieru wyruku. Powoli wsuń tę ppieru o urzązeni. Przytrzymują tę ppieru, poiągnij poporę o momentu, ż zlokuje się w opowienim położeniu, nstępnie oegnij klpę popory ppieru

3 4 Połąz przewó zsiljąy 6 Zinstluj wkły trmentowe WAŻNE NIE NALEŻY jeszze połązć kl USB (w przypku używni kl USB). Połąz przewó zsiljąy. OSTRZEŻENIE Urzązenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. UWAGA Jeżeli trment ostnie się o ozu, ntyhmist przemyj je woą, jeśli wystąpi porżnienie, uj się o lekrz. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. Otwórz pokrywę wkłu trmentowego. Informj Dio ostrzegwz n pnelu sterowni ęzie się świeić, opóki nie zostną zinstlowne wkły trmentowe. 5 Wyór język Niśnij przyisk lu, y wyrć język, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Yes (Tk) lu No (Nie), nstępnie niśnij przyisk OK. e Zejmij zieloną zęść zezpiezjąą. Rozpkuj wkł trmentowy. Informj Nleży pmiętć o tym, y njpierw zinstlowć wkły trmentowe ołązone o urzązeni. 3

4 f g h 7 Sprwź Nleży pmiętć o opsowniu koloru wkłu o koloru źwigni. Zinstluj kży wkł trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie. Deliktnie wephnij wkł trmentowy, ż wskozy n swoje miejse. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmentowyh zmknij pokrywę wkłu trmentowego. jkość ruku Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n wyświetlzu LCD wyświetlny jest komunikt: Ustw ppier i wiśnij Strt. Niśnij przyisk Strt Kolor. Sprwź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są zytelne i wiozne, niśnij przyisk (Tk), y zkońzyć sprwznie jkośi i przejść o kroku 8. Jeżeli rkuje krótkih linii, niśnij przyisk (Nie) n klwiturze i przejź o kolejnyh kroków przestwionyh n wyświetlzu LCD. e f e f 8 Ustw 9 Ustw kontrst wyświetlz LCD (jeśli to koniezne) Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Ustwieni. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Ustwieni LCD. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Kontrst LCD. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y ustwić poziom kontrstu. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. tę i gozinę Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić opję Wstępne ustw. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić opję Dt i gozin. Niśnij przyisk OK. W elu wprowzeni wóh osttnih yfr roku, niśnij przyisk,, lu, y wyrć yfrę, nstępnie niśnij klwisz OK. Ay zpisć rok, niśnij przyisk,, lu, y wyrć OK, po zym niśnij przyisk OK. Powtórz zynnośi l ustwień miesią, ni i goziny w formie 24-gozinnym. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 4

5 10 Wyierz typ połązeni Użytkowniy interfejsu USB W przypku systemu Winows przejź o Stron 6 W przypku systemu Mintosh przejź o Stron 8 USB Winows Mintosh Informj Użytkowniy siei ezprzewoowej W przypku systemu Winows i Mintosh przejź o Stron 10 Informje otyząe systemu Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2003 R2/2003 R2 x64 Eition/2008/2008 R2 znjują się w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Sieć ezprzewoow 5

6 USB Winows Użytkowniy interfejsu USB (l systemów Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 11 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 13 Połąz kel USB 12 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązony ysk instlyjny CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij przyisk Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie kliknij Tk, jeżeli zgzsz się n wrunki umów lienyjnyh. Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. Wyierz opję Połązenie loklne, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Instlj jest kontynuown. Gy zostnie wyświetlony ten ekrn, przejź o nstępnego kroku. USB 6

7 WAŻNE USB Upewnij się, że kel nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu Winows Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. N ekrnie Sprwź ostępność ktulizji firmwre wyierz wymgne ustwieni ostępnośi ktulizji firmwre, nstępnie kliknij przyisk OK. Informj Wykonnie ktulizji oprogrmowni wuownego wymg ostępu o Internetu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. 2 3 Terz przejź o Przejź o zęśi Zinstluj plikje opjonlne n Stron 18. e f g h Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą wyświetlne kolejne ekrny proesu instlji. WAŻNE NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk sekun. Po wyświetleniu ekrnu Poręzniki użytkownik kliknij przyisk Wyświetl instrukje w siei We, y porć instrukje, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Instrukje są również ostępne n płyie CD-ROM z okumentją. Gy zostnie wyświetlony ekrn Rejestrj On-Line, wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeżeli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną. Informj Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem przy rukowniu z plikji, które używją okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Centrum rozwiązń Brother po resem USB Winows Mintosh 7

8 USB Mintosh Użytkowniy interfejsu USB (l systemów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 11 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 12 Połąz kel USB WAŻNE NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer Mintosh. WAŻNE Upewnij się, że kel nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu USB 8

9 USB Mintosh 13 Zinstluj pkiet MFL-Pro e f Włóż złązony ysk instlyjny CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. Wyierz opję Lol Connetion (Połązenie loklne), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. Pozekj, instlj oprogrmowni potrw kilk sekun. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk OK. Jeśli pojwi się nstępująy ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). g Jeżeli zostnie wyświetlony ekrn Brother Support (Pomo tehnizn Brother), kliknij przyisk Close (Zmknij). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Informj Ay możn yło skorzystć z funkji sknowni orzów w systemie M OS X 10.6.x, nleży zinstlowć sterownik rukrki CUPS, który możn porć ze strony Brother Solutions Center (http://solutions.rother.om/). USB Winows Mintosh 9

10 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Dl użytkowników siei ezprzewoowej 11 Prze rozpozęiem WAŻNE Jeśli wześniej skonfigurowno ustwieni ezprzewoowe urzązeni, prze ponownym skonfigurowniem ustwień ezprzewoowyh nleży wyzerowć ustwieni siei LAN. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Resetuj sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij wukrotnie przyisk, y wyrć opję Tk. Informj Ay skonfigurowć urzązenie w tryie -ho (zyli połązyć je z komputerem osługująym sieć ezprzewoową ez pośrenitw punktu ostępowego/router), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Możesz również porć Instrukję osługi l siei postępują zgonie z poniższymi instrukjmi. 1 Włąz komputer. Włóż instlyjny ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. W systemie Winows : 2 Wyierz moel i język. Pojwi się menu główne ysku CD-ROM. 3 Kliknij opję Dokumentj i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. W systemie Mintosh: 2 Dwukrotnie kliknij opję Doumenttion (Dokumentj) i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. 10

11 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 12 Potwierź śroowisko sieiowe (try infrstruktury) Poniższe instrukje oferują w sposoy instlji urzązeni Brother w śroowisku siei ezprzewoowej. Jeśli ezprzewoowy router/punkt ostępowy nie osługuje funkji Wi-Fi Protete Setup (WPS) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewoowej ezprzewoowego punktu ostępowego lu router w poniższym polu. WAŻNE Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeżeli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewoowej Nzw siei: (SSID/ESSID) Hsło (kluz sieiowy) *Hsło może yć również opisywne jko Network Key (kluz sieiowy), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Informj Jeśli nie msz tyh informji (nzw siei, tj. ientyfiktor SSID lu ESSID, orz hsło - kluz sieiowy), nie jest możliwe lsze konfigurownie siei ezprzewoowej. Jk mogę znleźć te informje (nzw siei, tj. ientyfiktor SSID lu ESSID, orz hsło - kluz sieiowy) 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego lu router. 2) Wyjśiow nzw siei może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeżeli nie znsz informji otyząyh ezpiezeństw, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. Terz przejź o Stron 12 Jeśli ezprzewoowy router/punkt ostępowy osługuje (jenoprzyiskową) metoę konfigurji ezprzewoowej (Wi-Fi Protete Setup lu AOSS ), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Ay skonfigurowć urzązenie w innym śroowisku ezprzewoowym (try -ho), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Sieć ezprzewoow 11

12 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Połąznie urzązeni Brother o siei ezprzewoowej 13 Konfigurownie ustwień ezprzewoowyh (typow konfigurj ezprzewoow w tryie infrstruktury) Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić opję Sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Kretor konf., nstępnie niśnij przyisk OK. Jeżeli zostnie wyświetlony komunikt Włązyć WLAN?, wyrź zgoę, niskją przyisk OK. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij klwisz Stop/Zkońz. Urzązenie wyszuk ostępne ientyfiktory SSID. Jeśli wyświetlon zostnie list ientyfiktorów SSID, użyj klwiszy lu, y wyrć ientyfiktor SSID, który zostł zpisny w kroku 12- n Stron 11, nstępnie niśnij przyisk OK. Jeśli używn jest meto uwierzytelnieni lu szyfrowni wymgją hsł (kluz sieiowego), przejź o punktu. Jeśli wyrn meto uwierzytelnini to Open System, szyfrownie jest wyłązone, przejź o punktu. e Wprowź hsło (kluz sieiowy) zpisny w kroku 12- n Stron 11. Niśnij przyisk,, lu, y wyrć literę lu yfrę, nstępnie niśnij przyisk OK. Po wprowzeniu wszystkih znków niśnij przyisk,, lu, y wyrć opję OK i niśnij przyisk OK. Nstępnie niśnij przyisk (Tk) w elu zpisni ustwień. Urzązenie spróuje połązyć się z sieią ezprzewoową z pomoą wprowzonyh informji. Połązenie z sieią ezprzewoową może zjąć kilk minut. Komunikt o wyniku połązeni jest wyświetlny przez 60 sekun n wyświetlzu LCD i utomtyznie zostnie wyrukowny rport o ezprzewoowej siei LAN. Jeżeli wystąpił łą połązeni, sprwź ko łęu n wyrukownym rporie i zpoznj się z rozziłem Rozwiązywnie prolemów n stronie 13. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. W górnej zęśi wyświetlz LCD urzązeni pojwi się zterostopniowy wskźnik zsięgu, wskzująy siłę sygnłu punktu ostępowego router. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro Suite, przejź o kroku 14. Informj Wyświetlenie ostępnyh ientyfiktorów SSID potrw kilk sekun. Jeśli list ientyfiktorów SSID nie zostł wyświetlon, upewnij się, że punkt ostępowy jest włązony. Przysuń urzązenie liżej o punktu ostępowego i spróuj zząć o pozątku. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozgłszł ientyfiktor SSID, koniezne ęzie ręzne onie nzwy SSID. Szzegółowe informje znjują się w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 15 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 17 12

13 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Rozwiązywnie prolemów WAŻNE Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeżeli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. Jk mogę znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego lu router. 2) Wyjśiow nzw siei może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeżeli nie znsz informji otyząyh ezpiezeństw, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Rport o siei ezprzewoowej LAN Jeżeli rport o siei ezprzewoowej LAN wykzuje, że wystąpił łą połązeni, sprwź ko łęu n wyrukownym rporie i zpoznj się z poniższymi instrukjmi. Ko łęu Zlene rozwiązni Ustwienie siei ezprzewoowej nie jest ktywne, zmień ustwienie siei ezprzewoowej n WŁĄCZONE. TS-01 Niśnij przyisk Menu w urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję WLAN wł., nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Wł. i niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Nie możn wykryć ezprzewoowego router/punktu ostępowego. 1. Sprwź nstępująe 4 punkty. TS-02 - Upewnij się, że ezprzewoowy router/punkt ostępowy jest włązony. - Przenieś urzązenie o oszru ez przeszkó lu liżej ezprzewoowego router/punktu ostępowego. - Pozs konfigurji ustwień siei ezprzewoowej tymzsowo umieść urzązenie w oległośi około jenego metr o ezprzewoowego punktu ostępowego. -Jeżeli ezprzewoowy router/punkt ostępowy wykorzystuje filtrownie resów MAC, upewnij się, że res MAC urzązeni Brother zostł opuszzony w filtrze. 2. Jeżeli ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw (SSID/meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) yły wprowzne ręznie, informje mogą yć nieprwiłowe. Potwierź ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw orz w rzie potrzey wprowź ponownie prwiłowe informje. Zoz rozził Jk mogę znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 13, y potwierzić te ne. Sieć ezprzewoow 13

14 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Metoy uwierzytelnini/szyfrowni wykorzystywne przez wyrny ezprzewoowy router/punkt ostępowy nie są osługiwne przez urzązenie. TS-04 W przypku tryu infrstruktury, zmień metoy uwierzytelnini i szyfrowni wykorzystywne przez ezprzewoowy router/punkt ostępowy. Urzązenie osługuje nstępująe metoy uwierzytelnini: meto uwierzytelnini meto szyfrowni TKIP WPA-Personl AES WPA2-Personl AES WEP Otwrt Brk (ez szyfrowni) Współzielony kluz WEP Jeżeli prolem nie zostł rozwiązny, wprowzony ientyfiktor SSID lu ustwieni siei mogą yć nieprwiłowe. Potwierź ustwieni siei ezprzewoowej. Zoz rozził Jk mogę znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 13, y potwierzić te ne. TS-05 W przypku tryu -ho zmień metoy uwierzytelnini i szyfrowni wykorzystywne przez komputer w ustwienih siei ezprzewoowej. Urzązenie osługuje wyłąznie metoę uwierzytelnini otwrtego z opjonlnym szyfrowniem WEP. Informje ezpiezeństw (ientyfiktor SSID/kluz sieiowy) są nieprwiłowe. Potwierź ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw (kluz sieiowy). Jeżeli router wykorzystuje szyfrownie WEP, wprowź kluz używny jko pierwszy kluz WEP. Urzązenie Brother osługuje tylko pierwszy kluz WEP. TS-06 Zoz rozził Jk mogę znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 13, y potwierzić te ne. Informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) są nieprwiłowe. Potwierź ponownie informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) przestwione w teli TS-04. Jeżeli router wykorzystuje szyfrownie WEP, wprowź kluz używny jko pierwszy kluz WEP. Urzązenie Brother osługuje tylko pierwszy kluz WEP. Zoz rozził Jk mogę znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 13, y potwierzić te ne. Urzązenie nie może wykryć ezprzewoowego router/punktu ostępowego z włązoną funkją WPS lu AOSS. TS-07 Jeżeli hesz skonfigurowć ustwieni siei ezprzewoowej z pomoą funkji WPS lu AOSS, musisz osługiwć zrówno urzązenie, jk i ezprzewoowy router/punkt ostępowy. Potwierź, że ezprzewoowy router/punkt ostępowy osługuje funkję WPS lu AOSS i spróuj ponownie. 14 TS-08 Jeżeli nie wiesz jk osługiwć ezprzewoowy router/punkt ostępowy wykorzystują funkję WPS lu AOSS, zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego lu router, skontktuj się z prouentem router/punktu ostępowego lu ministrtorem siei. Wykryto w lu więej punktów ostępowyh z włązoną funkją WPS lu AOSS. - Upewnij się, że tylko jeen punkt ostępowy/router w zsięgu urzązeni posi włązoną metoę WPS lu AOSS i spróuj ponownie. - Spróuj ponownie po kilku minuth, y uniknąć zkłóeń z innyh punktów ostępowyh.

15 Sieć ezprzewoow Winows Instlownie sterowników i oprogrmowni (l systemów Winows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązony ysk instlyjny CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij przyisk Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie kliknij Tk, jeżeli zgzsz się n wrunki umów lienyjnyh. Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. Wyierz opję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene) i kliknij przyisk Dlej. (Nie otyzy użytkowników systemu Winows 2000) Jeśli używsz zpory innej niż Zpor systemu Winows, nleży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumentji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh. Do sknowni siei oj port UDP Jeżeli nl msz prolemy z połązeniem sieiowym, oj port UDP 137. e f g h i Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Dlej. Informj Jeśli ustwieni połązeni ezprzewoowego nie ęą ziłć, pozs instlji pkietu MFL-Pro Suite wyświetlony zostnie Kretor konfigurji urzązeni ezprzewoowego. Sprwź ustwieni, wykonują instrukje wyświetlne n ekrnie. W przypku wystąpieni tego łęu przejź o kroku 12- n Stron 11 i ponownie okonj konfigurji połązeni ezprzewoowego. Jeśli w przypku używni funkji WEP n wyświetlzu LCD zostnie wyświetlony komunikt Połązony, le urzązenie nie zostnie onlezione, upewnij się, że wprowzony zostł prwiłowy kluz WEP. Wielkość liter w kluzu WEP jest istotn. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Po wyświetleniu ekrnu Poręzniki użytkownik kliknij przyisk Wyświetl instrukje w siei We, y porć instrukje, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Instrukje są również ostępne n płyie CD-ROM z okumentją. Gy zostnie wyświetlony ekrn Rejestrj On-Line, wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeżeli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 15

16 Sieć ezprzewoow Winows 16 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. N ekrnie Sprwź ostępność ktulizji firmwre wyierz wymgne ustwieni ostępnośi ktulizji firmwre, nstępnie kliknij przyisk OK. Informj Wykonnie ktulizji oprogrmowni wuownego wymg ostępu o Internetu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Terz przejź o Przejź o zęśi Zinstluj plikje opjonlne n Stron 18. Informj Jeżeli określsz res IP urzązeni, w pnelu sterowni nleży wyrć opję Sttyzn w oszrze Meto strtu. Więej informji zwier Instrukj osługi l siei znjują się n płyie CD-ROM z okumentją. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem przy rukowniu z plikji, które używją okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Centrum rozwiązń Brother po resem 16

17 Sieć ezprzewoow Mintosh Instlownie sterowników i oprogrmowni (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązony ysk instlyjny CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. Wyierz opję Wireless Network Connetion (Połązenie ezprzewoowe), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother w siei ezprzewoowej. Jeżeli urzązenie zostło skonfigurowne o pry w określonej siei, wyierz urzązenie, które hesz zinstlowć i kliknij przyisk Next (Dlej). g Jeżeli zostnie wyświetlony ekrn Brother Support (Pomo tehnizn Brother), kliknij przyisk Close (Zmknij). Zkońz Informj Instlj zostł zkońzon. Jeżeli określsz res IP urzązeni, w pnelu sterowni nleży wyrć opję Sttyzn w oszrze Meto strtu. Więej informji zwier Instrukj osługi l siei znjują się n płyie CD-ROM z okumentją. Ay możn yło skorzystć z funkji sknowni orzów w systemie M OS X 10.6.x, nleży zinstlowć sterownik rukrki CUPS, który możn porć ze strony Brother Solutions Center (http://solutions.rother.om/). e f Informj Jeśli ustwieni połązeni ezprzewoowego nie ęą ziłć, pozs instlji pkietu MFL-Pro Suite wyświetlony zostnie Kretor konfigurji urzązeni ezprzewoowego. Sprwź ustwieni, wykonują instrukje wyświetlne n ekrnie. W przypku wystąpieni tego łęu przejź o kroku 12- n Stron 11 i ponownie okonj konfigurji połązeni ezprzewoowego. Pozekj, instlj oprogrmowni potrw kilk sekun. Po zkońzeniu instlji zostnie wyświetlone nstępująe okno. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk OK. Jeśli pojwi się nstępująy ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 17

18 Zinstluj opjonlne plikje Winows 1 Zinstluj WAŻNE pkiet FeFilter Stuio/ BookSn & Whiteor Suite firmy Rellusion, In Urzązenie musi yć WŁĄCZONE i połązone o komputer. Komputer musi yć połązony o siei Internet. Upewnij się, że jesteś zlogowny z uprwnienimi ministrtor. Wspomnin plikj nie jest ostępn l systemów Winows Server 2003/2008. Ponownie otwórz menu główne przez wysunięie, nstępnie wsunięie instlyjnej płyty CD-ROM lu przez wukrotne kliknięie progrmu strt.exe w ktlogu głównym. Pojwi się menu główne płyty CD-ROM. Wyierz język, nstępnie kliknij opję Dotkowe plikje. Kliknij przyisk plikji, którą hesz zinstlowć. Wróć o ekrnu Dotkowe plikje, y zinstlowć kolejne plikje. 2 Zinstluj pomo l progrmu FeFilter Stuio Ay uruhomić progrm FeFilter Stuio, przejź o menu Strt/Wszystkie progrmy/rellusion/ FeFilter Stuio n komputerze użytkownik. Kliknij przyisk w górnym prwym rogu ekrnu. e Kliknij opję Chek for uptes (Sprwź ktulizje), y przejść o strony WWW firmy Rellusion z ktulizjmi. Kliknij przyisk Downlo (Poierz) i wyierz ktlog, w którym plik m zostć zpisny. Prze rozpozęiem instlji pomoy l progrmu FeFilter Stuio Help zmknij progrm FeFilter Stuio. Kliknij wukrotnie plik porny ze wskznego foleru i postępuj zgonie z wyświetlnymi n ekrnie instrukjmi, y przeprowzić instlję. Informj Ay wyświetlić pełną pomo progrmu FeFilter Stuio Help, wyierz z menu opję Strt/Wszystkie progrmy/rellusion/ FeFilter Stuio/FeFilter Stuio Help. 18

19 Dl użytkowników interfejsu sieiowego Przywróć ustwieni siei o fryznyh ustwień omyślnyh Ay przywróić wszystkie ustwieni siei w wewnętrznym serwerze ruku/sknowni o fryznyh ustwień omyślnyh, wykonj poniższe kroki. Upewnij się, że urzązenie nie pruje. Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Resetuj sieć. Niśnij przyisk OK. e Niśnij przyisk, y wyrć opję Tk. f Niśnij przyisk, y wyrć opję Tk. g Urzązenie zostnie uruhomione ponownie - resetownie zostło ukońzone. Wprowznie tekstu w ustwienih ezprzewoowyh Niśnij przyisk,, lu, y wyrć literę, nstępnie niśnij przyisk OK. Wyierz opję przyisk OK, y przehozić mięzy trymi: uże litery, młe litery lu znki spejlne. i niskj Wstwinie spji Ay wprowzić spję, wyierz znki spejlne. Nstępnie niśnij przyisk,, lu, y wyrć opję, nstępnie niśnij przyisk OK. Wprowznie korekt Jeśli wprowzono niewłśiwą literę, y ją zmienić, niśnij przyisk,, lu, y wyrć opję lu. Niśnij kilkkrotnie przyisk OK, y y przesunąć kursor o nieprwiłowego znku. Nstępnie niśnij przyisk,, lu, y wyrć opję, nstępnie niśnij przyisk OK. Wprowź ponownie włśiwą literę. 19

20 Znki towrowe Logo Brother jest zstrzeżonym znkiem towrowym Brother Inustries, Lt. Brother jest zstrzeżonym znkiem towrowym Brother Inustries, Lt. Multi-Funtion Link jest zstrzeżonym znkiem towrowym Brother Interntionl Corportion. Winows Vist jest lo zstrzeżonym znkiem towrowym lo znkiem towrowym Mirosoft Corportion w USA i innyh krjh. Mirosoft, Winows, Winows Server i Internet Explorer są zstrzeżonymi znkmi towrowymi Mirosoft Corportion w USA i/lu innyh krjh. Apple, Mintosh i Sfri są zstrzeżonymi znkmi towrowymi firmy Apple In. w USA i/lu innyh krjh. FeFilter Stuio jest znkiem towrowym firmy Rellusion, In. AOSS jest znkiem towrowym firmy Bufflo In. Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protete Aess i Wi-Fi Protete Setup są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi stowrzyszeni Wi-Fi Alline n terenie Stnów Zjenozonyh i/lu innyh krjów. Kż firm, której nzw oprogrmowni jest wymienion w tym poręzniku, posi umowę lienyjną oprogrmowni otyząą progrmów ęąyh jej włsnośią. Wszystkie nzwy hnlowe orz nzwy prouktów spółek występująe n proukth Brother, powiązne okumenty orz wszelkie inne mteriły są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi opowienih spółek. Oprownie i pulikj Ten poręznik zostł oprowny i wyny po nzorem Brother Inustries Lt. i zwier njnowsze opisy i ne tehnizne prouktu. Treść tego poręznik i ne tehnizne tego prouktu polegją zminom ez wześniejszego powiomieni. Firm Brother zstrzeg soie prwo o wprowzni ez powiomieni zmin w speyfikjh orz okumentji zwrtej w niniejszej instrukji i nie ponosi opowiezilnośi z jkiekolwiek szkoy (tkże pośrenie) spowoowne korzystniem z tyh informji, w tym tkże z łęy typogrfizne i inne, które mogą występowć w tej pulikji. Prwo utorskie i lienj 2010 Brother Inustries, Lt. Wszelkie prw zstrzeżone. Ten proukt zwier oprogrmownie oprowne przez nstępująyh prouentów: PACIFIC SOFTWORKS, INC. Ten proukt zwier oprogrmownie KASAGO TCP/IP oprowne przez spółkę ZUKEN ELMIC,In Deviespe Softwre, In. Znjź inspirję. Dwukrotnie kliknij ikonę Brother CretiveCenter n pulpiie, y uzyskć ostęp o DARMOWEJ strony internetowej zwierjąej wiele pomysłów i zsoów o użytku osoistego i zwoowego.

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet oraz Bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g), wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI DCP-9010CN

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wielo-funkcyjny serwer wydruku Multi-Protocol On-board INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia w sieci, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo