Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił. UWAGA wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił. 1 Rozpkuj urzązenie i sprwź elementy 1 OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe toreki. Ay uniknąć ryzyk uuszeni, nleży je przehowywć w miejsu nieostępnym l niemowląt i ziei. Zejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urzązenie, również z wyświetlz LCD. Zejmij plstikową torekę zwierjąą wkły trmentowe z wierzhu ty ppieru. POL Wersj 0 1

2 2 Nkłnie pokrywy pnelu sterowni Nłóż pokrywę pnelu sterowni n urzązenie. e Rozwhluj orze stos ppieru, y uniknąć zięi ppieru i niewłśiwego jego powni. Upewnij się, że ppier leży płsko n ty. WAŻNE NIE WSUWAJ ppieru zyt leko. 3 Złuj zwykły ppier o rozmirze A4 Cłkowiie wyiągnij tę ppieru z urzązeni. Ponieś pokrywę ty ppieru. Oiem rękmi eliktnie niśnij i przesuń ozne prownie ppieru, nstępnie prownię ługośi ppieru, y opsowć prownie o rozmiru ppieru. Upewnij się, że trójkątne oznzeni n oznyh prownih ppieru i prowniy ługośi ppieru są wyrównne z oznzeniem używnego rozmiru ppieru. f g h i Deliktnie opsuj oiem rękmi ozne prownie ppieru o ppieru. Zmknij pokrywę ty ppieru wyruku. Powoli wsuń tę ppieru o urzązeni. Przytrzymują tę ppieru, poiągnij poporę o momentu, ż zlokuje się w opowienim położeniu, nstępnie oegnij klpę popory ppieru

3 4 Połąz przewó zsiljąy 6 Zinstluj wkły trmentowe WAŻNE NIE NALEŻY jeszze połązć kl USB (w przypku używni kl USB). Połąz przewó zsiljąy. OSTRZEŻENIE Urzązenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. UWAGA Jeżeli trment ostnie się o ozu, ntyhmist przemyj je woą, jeśli wystąpi porżnienie, uj się o lekrz. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. Otwórz pokrywę wkłu trmentowego. Informj Dio ostrzegwz n pnelu sterowni ęzie się świeić, opóki nie zostną zinstlowne wkły trmentowe. 5 Wyór język Niśnij przyisk lu, y wyrć język, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Yes (Tk) lu No (Nie), nstępnie niśnij przyisk OK. e Zejmij zieloną zęść zezpiezjąą. Rozpkuj wkł trmentowy. Informj Nleży pmiętć o tym, y njpierw zinstlowć wkły trmentowe ołązone o urzązeni. 3

4 f g h 7 Sprwź Nleży pmiętć o opsowniu koloru wkłu o koloru źwigni. Zinstluj kży wkł trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie. Deliktnie wephnij wkł trmentowy, ż wskozy n swoje miejse. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmentowyh zmknij pokrywę wkłu trmentowego. jkość ruku Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n wyświetlzu LCD wyświetlny jest komunikt: Ustw ppier i wiśnij Strt. Niśnij przyisk Strt Kolor. Sprwź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są zytelne i wiozne, niśnij przyisk (Tk), y zkońzyć sprwznie jkośi i przejść o kroku 8. Jeżeli rkuje krótkih linii, niśnij przyisk (Nie) n klwiturze i przejź o kolejnyh kroków przestwionyh n wyświetlzu LCD. e f e f 8 Ustw 9 Ustw kontrst wyświetlz LCD (jeśli to koniezne) Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Ustwieni. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Ustwieni LCD. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Kontrst LCD. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y ustwić poziom kontrstu. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. tę i gozinę Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić opję Wstępne ustw. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić opję Dt i gozin. Niśnij przyisk OK. W elu wprowzeni wóh osttnih yfr roku, niśnij przyisk,, lu, y wyrć yfrę, nstępnie niśnij klwisz OK. Ay zpisć rok, niśnij przyisk,, lu, y wyrć OK, po zym niśnij przyisk OK. Powtórz zynnośi l ustwień miesią, ni i goziny w formie 24-gozinnym. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 4

5 10 Wyierz typ połązeni Użytkowniy interfejsu USB W przypku systemu Winows przejź o Stron 6 W przypku systemu Mintosh przejź o Stron 8 USB Winows Mintosh Informj Użytkowniy siei ezprzewoowej W przypku systemu Winows i Mintosh przejź o Stron 10 Informje otyząe systemu Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2003 R2/2003 R2 x64 Eition/2008/2008 R2 znjują się w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Sieć ezprzewoow 5

6 USB Winows Użytkowniy interfejsu USB (l systemów Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 11 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 13 Połąz kel USB 12 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązony ysk instlyjny CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij przyisk Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie kliknij Tk, jeżeli zgzsz się n wrunki umów lienyjnyh. Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. Wyierz opję Połązenie loklne, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Instlj jest kontynuown. Gy zostnie wyświetlony ten ekrn, przejź o nstępnego kroku. USB 6

7 WAŻNE USB Upewnij się, że kel nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu Winows Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. N ekrnie Sprwź ostępność ktulizji firmwre wyierz wymgne ustwieni ostępnośi ktulizji firmwre, nstępnie kliknij przyisk OK. Informj Wykonnie ktulizji oprogrmowni wuownego wymg ostępu o Internetu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. 2 3 Terz przejź o Przejź o zęśi Zinstluj plikje opjonlne n Stron 18. e f g h Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą wyświetlne kolejne ekrny proesu instlji. WAŻNE NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk sekun. Po wyświetleniu ekrnu Poręzniki użytkownik kliknij przyisk Wyświetl instrukje w siei We, y porć instrukje, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Instrukje są również ostępne n płyie CD-ROM z okumentją. Gy zostnie wyświetlony ekrn Rejestrj On-Line, wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeżeli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną. Informj Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem przy rukowniu z plikji, które używją okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Centrum rozwiązń Brother po resem USB Winows Mintosh 7

8 USB Mintosh Użytkowniy interfejsu USB (l systemów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 11 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 12 Połąz kel USB WAŻNE NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer Mintosh. WAŻNE Upewnij się, że kel nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu USB 8

9 USB Mintosh 13 Zinstluj pkiet MFL-Pro e f Włóż złązony ysk instlyjny CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. Wyierz opję Lol Connetion (Połązenie loklne), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. Pozekj, instlj oprogrmowni potrw kilk sekun. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk OK. Jeśli pojwi się nstępująy ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). g Jeżeli zostnie wyświetlony ekrn Brother Support (Pomo tehnizn Brother), kliknij przyisk Close (Zmknij). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Informj Ay możn yło skorzystć z funkji sknowni orzów w systemie M OS X 10.6.x, nleży zinstlowć sterownik rukrki CUPS, który możn porć ze strony Brother Solutions Center ( USB Winows Mintosh 9

10 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Dl użytkowników siei ezprzewoowej 11 Prze rozpozęiem WAŻNE Jeśli wześniej skonfigurowno ustwieni ezprzewoowe urzązeni, prze ponownym skonfigurowniem ustwień ezprzewoowyh nleży wyzerowć ustwieni siei LAN. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Resetuj sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij wukrotnie przyisk, y wyrć opję Tk. Informj Ay skonfigurowć urzązenie w tryie -ho (zyli połązyć je z komputerem osługująym sieć ezprzewoową ez pośrenitw punktu ostępowego/router), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Możesz również porć Instrukję osługi l siei postępują zgonie z poniższymi instrukjmi. 1 Włąz komputer. Włóż instlyjny ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. W systemie Winows : 2 Wyierz moel i język. Pojwi się menu główne ysku CD-ROM. 3 Kliknij opję Dokumentj i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. W systemie Mintosh: 2 Dwukrotnie kliknij opję Doumenttion (Dokumentj) i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. 10

11 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 12 Potwierź śroowisko sieiowe (try infrstruktury) Poniższe instrukje oferują w sposoy instlji urzązeni Brother w śroowisku siei ezprzewoowej. Jeśli ezprzewoowy router/punkt ostępowy nie osługuje funkji Wi-Fi Protete Setup (WPS) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewoowej ezprzewoowego punktu ostępowego lu router w poniższym polu. WAŻNE Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeżeli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewoowej Nzw siei: (SSID/ESSID) Hsło (kluz sieiowy) *Hsło może yć również opisywne jko Network Key (kluz sieiowy), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Informj Jeśli nie msz tyh informji (nzw siei, tj. ientyfiktor SSID lu ESSID, orz hsło - kluz sieiowy), nie jest możliwe lsze konfigurownie siei ezprzewoowej. Jk mogę znleźć te informje (nzw siei, tj. ientyfiktor SSID lu ESSID, orz hsło - kluz sieiowy) 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego lu router. 2) Wyjśiow nzw siei może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeżeli nie znsz informji otyząyh ezpiezeństw, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. Terz przejź o Stron 12 Jeśli ezprzewoowy router/punkt ostępowy osługuje (jenoprzyiskową) metoę konfigurji ezprzewoowej (Wi-Fi Protete Setup lu AOSS ), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Ay skonfigurowć urzązenie w innym śroowisku ezprzewoowym (try -ho), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Sieć ezprzewoow 11

12 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Połąznie urzązeni Brother o siei ezprzewoowej 13 Konfigurownie ustwień ezprzewoowyh (typow konfigurj ezprzewoow w tryie infrstruktury) Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić opję Sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Kretor konf., nstępnie niśnij przyisk OK. Jeżeli zostnie wyświetlony komunikt Włązyć WLAN?, wyrź zgoę, niskją przyisk OK. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij klwisz Stop/Zkońz. Urzązenie wyszuk ostępne ientyfiktory SSID. Jeśli wyświetlon zostnie list ientyfiktorów SSID, użyj klwiszy lu, y wyrć ientyfiktor SSID, który zostł zpisny w kroku 12- n Stron 11, nstępnie niśnij przyisk OK. Jeśli używn jest meto uwierzytelnieni lu szyfrowni wymgją hsł (kluz sieiowego), przejź o punktu. Jeśli wyrn meto uwierzytelnini to Open System, szyfrownie jest wyłązone, przejź o punktu. e Wprowź hsło (kluz sieiowy) zpisny w kroku 12- n Stron 11. Niśnij przyisk,, lu, y wyrć literę lu yfrę, nstępnie niśnij przyisk OK. Po wprowzeniu wszystkih znków niśnij przyisk,, lu, y wyrć opję OK i niśnij przyisk OK. Nstępnie niśnij przyisk (Tk) w elu zpisni ustwień. Urzązenie spróuje połązyć się z sieią ezprzewoową z pomoą wprowzonyh informji. Połązenie z sieią ezprzewoową może zjąć kilk minut. Komunikt o wyniku połązeni jest wyświetlny przez 60 sekun n wyświetlzu LCD i utomtyznie zostnie wyrukowny rport o ezprzewoowej siei LAN. Jeżeli wystąpił łą połązeni, sprwź ko łęu n wyrukownym rporie i zpoznj się z rozziłem Rozwiązywnie prolemów n stronie 13. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. W górnej zęśi wyświetlz LCD urzązeni pojwi się zterostopniowy wskźnik zsięgu, wskzująy siłę sygnłu punktu ostępowego router. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro Suite, przejź o kroku 14. Informj Wyświetlenie ostępnyh ientyfiktorów SSID potrw kilk sekun. Jeśli list ientyfiktorów SSID nie zostł wyświetlon, upewnij się, że punkt ostępowy jest włązony. Przysuń urzązenie liżej o punktu ostępowego i spróuj zząć o pozątku. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozgłszł ientyfiktor SSID, koniezne ęzie ręzne onie nzwy SSID. Szzegółowe informje znjują się w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 15 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 17 12

13 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Rozwiązywnie prolemów WAŻNE Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeżeli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. Jk mogę znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego lu router. 2) Wyjśiow nzw siei może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeżeli nie znsz informji otyząyh ezpiezeństw, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Rport o siei ezprzewoowej LAN Jeżeli rport o siei ezprzewoowej LAN wykzuje, że wystąpił łą połązeni, sprwź ko łęu n wyrukownym rporie i zpoznj się z poniższymi instrukjmi. Ko łęu Zlene rozwiązni Ustwienie siei ezprzewoowej nie jest ktywne, zmień ustwienie siei ezprzewoowej n WŁĄCZONE. TS-01 Niśnij przyisk Menu w urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Sieć, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję WLAN wł., nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Wł. i niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Nie możn wykryć ezprzewoowego router/punktu ostępowego. 1. Sprwź nstępująe 4 punkty. TS-02 - Upewnij się, że ezprzewoowy router/punkt ostępowy jest włązony. - Przenieś urzązenie o oszru ez przeszkó lu liżej ezprzewoowego router/punktu ostępowego. - Pozs konfigurji ustwień siei ezprzewoowej tymzsowo umieść urzązenie w oległośi około jenego metr o ezprzewoowego punktu ostępowego. -Jeżeli ezprzewoowy router/punkt ostępowy wykorzystuje filtrownie resów MAC, upewnij się, że res MAC urzązeni Brother zostł opuszzony w filtrze. 2. Jeżeli ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw (SSID/meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) yły wprowzne ręznie, informje mogą yć nieprwiłowe. Potwierź ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw orz w rzie potrzey wprowź ponownie prwiłowe informje. Zoz rozził Jk mogę znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 13, y potwierzić te ne. Sieć ezprzewoow 13

14 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Metoy uwierzytelnini/szyfrowni wykorzystywne przez wyrny ezprzewoowy router/punkt ostępowy nie są osługiwne przez urzązenie. TS-04 W przypku tryu infrstruktury, zmień metoy uwierzytelnini i szyfrowni wykorzystywne przez ezprzewoowy router/punkt ostępowy. Urzązenie osługuje nstępująe metoy uwierzytelnini: meto uwierzytelnini meto szyfrowni TKIP WPA-Personl AES WPA2-Personl AES WEP Otwrt Brk (ez szyfrowni) Współzielony kluz WEP Jeżeli prolem nie zostł rozwiązny, wprowzony ientyfiktor SSID lu ustwieni siei mogą yć nieprwiłowe. Potwierź ustwieni siei ezprzewoowej. Zoz rozził Jk mogę znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 13, y potwierzić te ne. TS-05 W przypku tryu -ho zmień metoy uwierzytelnini i szyfrowni wykorzystywne przez komputer w ustwienih siei ezprzewoowej. Urzązenie osługuje wyłąznie metoę uwierzytelnini otwrtego z opjonlnym szyfrowniem WEP. Informje ezpiezeństw (ientyfiktor SSID/kluz sieiowy) są nieprwiłowe. Potwierź ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw (kluz sieiowy). Jeżeli router wykorzystuje szyfrownie WEP, wprowź kluz używny jko pierwszy kluz WEP. Urzązenie Brother osługuje tylko pierwszy kluz WEP. TS-06 Zoz rozził Jk mogę znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 13, y potwierzić te ne. Informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) są nieprwiłowe. Potwierź ponownie informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) przestwione w teli TS-04. Jeżeli router wykorzystuje szyfrownie WEP, wprowź kluz używny jko pierwszy kluz WEP. Urzązenie Brother osługuje tylko pierwszy kluz WEP. Zoz rozził Jk mogę znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 13, y potwierzić te ne. Urzązenie nie może wykryć ezprzewoowego router/punktu ostępowego z włązoną funkją WPS lu AOSS. TS-07 Jeżeli hesz skonfigurowć ustwieni siei ezprzewoowej z pomoą funkji WPS lu AOSS, musisz osługiwć zrówno urzązenie, jk i ezprzewoowy router/punkt ostępowy. Potwierź, że ezprzewoowy router/punkt ostępowy osługuje funkję WPS lu AOSS i spróuj ponownie. 14 TS-08 Jeżeli nie wiesz jk osługiwć ezprzewoowy router/punkt ostępowy wykorzystują funkję WPS lu AOSS, zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego lu router, skontktuj się z prouentem router/punktu ostępowego lu ministrtorem siei. Wykryto w lu więej punktów ostępowyh z włązoną funkją WPS lu AOSS. - Upewnij się, że tylko jeen punkt ostępowy/router w zsięgu urzązeni posi włązoną metoę WPS lu AOSS i spróuj ponownie. - Spróuj ponownie po kilku minuth, y uniknąć zkłóeń z innyh punktów ostępowyh.

15 Sieć ezprzewoow Winows Instlownie sterowników i oprogrmowni (l systemów Winows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązony ysk instlyjny CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij przyisk Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie kliknij Tk, jeżeli zgzsz się n wrunki umów lienyjnyh. Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. Wyierz opję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene) i kliknij przyisk Dlej. (Nie otyzy użytkowników systemu Winows 2000) Jeśli używsz zpory innej niż Zpor systemu Winows, nleży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumentji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh. Do sknowni siei oj port UDP Jeżeli nl msz prolemy z połązeniem sieiowym, oj port UDP 137. e f g h i Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Dlej. Informj Jeśli ustwieni połązeni ezprzewoowego nie ęą ziłć, pozs instlji pkietu MFL-Pro Suite wyświetlony zostnie Kretor konfigurji urzązeni ezprzewoowego. Sprwź ustwieni, wykonują instrukje wyświetlne n ekrnie. W przypku wystąpieni tego łęu przejź o kroku 12- n Stron 11 i ponownie okonj konfigurji połązeni ezprzewoowego. Jeśli w przypku używni funkji WEP n wyświetlzu LCD zostnie wyświetlony komunikt Połązony, le urzązenie nie zostnie onlezione, upewnij się, że wprowzony zostł prwiłowy kluz WEP. Wielkość liter w kluzu WEP jest istotn. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Po wyświetleniu ekrnu Poręzniki użytkownik kliknij przyisk Wyświetl instrukje w siei We, y porć instrukje, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Instrukje są również ostępne n płyie CD-ROM z okumentją. Gy zostnie wyświetlony ekrn Rejestrj On-Line, wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeżeli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 15

16 Sieć ezprzewoow Winows 16 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. N ekrnie Sprwź ostępność ktulizji firmwre wyierz wymgne ustwieni ostępnośi ktulizji firmwre, nstępnie kliknij przyisk OK. Informj Wykonnie ktulizji oprogrmowni wuownego wymg ostępu o Internetu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Terz przejź o Przejź o zęśi Zinstluj plikje opjonlne n Stron 18. Informj Jeżeli określsz res IP urzązeni, w pnelu sterowni nleży wyrć opję Sttyzn w oszrze Meto strtu. Więej informji zwier Instrukj osługi l siei znjują się n płyie CD-ROM z okumentją. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem przy rukowniu z plikji, które używją okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Centrum rozwiązń Brother po resem 16

17 Sieć ezprzewoow Mintosh Instlownie sterowników i oprogrmowni (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązony ysk instlyjny CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. Wyierz opję Wireless Network Connetion (Połązenie ezprzewoowe), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother w siei ezprzewoowej. Jeżeli urzązenie zostło skonfigurowne o pry w określonej siei, wyierz urzązenie, które hesz zinstlowć i kliknij przyisk Next (Dlej). g Jeżeli zostnie wyświetlony ekrn Brother Support (Pomo tehnizn Brother), kliknij przyisk Close (Zmknij). Zkońz Informj Instlj zostł zkońzon. Jeżeli określsz res IP urzązeni, w pnelu sterowni nleży wyrć opję Sttyzn w oszrze Meto strtu. Więej informji zwier Instrukj osługi l siei znjują się n płyie CD-ROM z okumentją. Ay możn yło skorzystć z funkji sknowni orzów w systemie M OS X 10.6.x, nleży zinstlowć sterownik rukrki CUPS, który możn porć ze strony Brother Solutions Center ( e f Informj Jeśli ustwieni połązeni ezprzewoowego nie ęą ziłć, pozs instlji pkietu MFL-Pro Suite wyświetlony zostnie Kretor konfigurji urzązeni ezprzewoowego. Sprwź ustwieni, wykonują instrukje wyświetlne n ekrnie. W przypku wystąpieni tego łęu przejź o kroku 12- n Stron 11 i ponownie okonj konfigurji połązeni ezprzewoowego. Pozekj, instlj oprogrmowni potrw kilk sekun. Po zkońzeniu instlji zostnie wyświetlone nstępująe okno. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk OK. Jeśli pojwi się nstępująy ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 17

18 Zinstluj opjonlne plikje Winows 1 Zinstluj WAŻNE pkiet FeFilter Stuio/ BookSn & Whiteor Suite firmy Rellusion, In Urzązenie musi yć WŁĄCZONE i połązone o komputer. Komputer musi yć połązony o siei Internet. Upewnij się, że jesteś zlogowny z uprwnienimi ministrtor. Wspomnin plikj nie jest ostępn l systemów Winows Server 2003/2008. Ponownie otwórz menu główne przez wysunięie, nstępnie wsunięie instlyjnej płyty CD-ROM lu przez wukrotne kliknięie progrmu strt.exe w ktlogu głównym. Pojwi się menu główne płyty CD-ROM. Wyierz język, nstępnie kliknij opję Dotkowe plikje. Kliknij przyisk plikji, którą hesz zinstlowć. Wróć o ekrnu Dotkowe plikje, y zinstlowć kolejne plikje. 2 Zinstluj pomo l progrmu FeFilter Stuio Ay uruhomić progrm FeFilter Stuio, przejź o menu Strt/Wszystkie progrmy/rellusion/ FeFilter Stuio n komputerze użytkownik. Kliknij przyisk w górnym prwym rogu ekrnu. e Kliknij opję Chek for uptes (Sprwź ktulizje), y przejść o strony WWW firmy Rellusion z ktulizjmi. Kliknij przyisk Downlo (Poierz) i wyierz ktlog, w którym plik m zostć zpisny. Prze rozpozęiem instlji pomoy l progrmu FeFilter Stuio Help zmknij progrm FeFilter Stuio. Kliknij wukrotnie plik porny ze wskznego foleru i postępuj zgonie z wyświetlnymi n ekrnie instrukjmi, y przeprowzić instlję. Informj Ay wyświetlić pełną pomo progrmu FeFilter Stuio Help, wyierz z menu opję Strt/Wszystkie progrmy/rellusion/ FeFilter Stuio/FeFilter Stuio Help. 18

19 Dl użytkowników interfejsu sieiowego Przywróć ustwieni siei o fryznyh ustwień omyślnyh Ay przywróić wszystkie ustwieni siei w wewnętrznym serwerze ruku/sknowni o fryznyh ustwień omyślnyh, wykonj poniższe kroki. Upewnij się, że urzązenie nie pruje. Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję Resetuj sieć. Niśnij przyisk OK. e Niśnij przyisk, y wyrć opję Tk. f Niśnij przyisk, y wyrć opję Tk. g Urzązenie zostnie uruhomione ponownie - resetownie zostło ukońzone. Wprowznie tekstu w ustwienih ezprzewoowyh Niśnij przyisk,, lu, y wyrć literę, nstępnie niśnij przyisk OK. Wyierz opję przyisk OK, y przehozić mięzy trymi: uże litery, młe litery lu znki spejlne. i niskj Wstwinie spji Ay wprowzić spję, wyierz znki spejlne. Nstępnie niśnij przyisk,, lu, y wyrć opję, nstępnie niśnij przyisk OK. Wprowznie korekt Jeśli wprowzono niewłśiwą literę, y ją zmienić, niśnij przyisk,, lu, y wyrć opję lu. Niśnij kilkkrotnie przyisk OK, y y przesunąć kursor o nieprwiłowego znku. Nstępnie niśnij przyisk,, lu, y wyrć opję, nstępnie niśnij przyisk OK. Wprowź ponownie włśiwą literę. 19

20 Znki towrowe Logo Brother jest zstrzeżonym znkiem towrowym Brother Inustries, Lt. Brother jest zstrzeżonym znkiem towrowym Brother Inustries, Lt. Multi-Funtion Link jest zstrzeżonym znkiem towrowym Brother Interntionl Corportion. Winows Vist jest lo zstrzeżonym znkiem towrowym lo znkiem towrowym Mirosoft Corportion w USA i innyh krjh. Mirosoft, Winows, Winows Server i Internet Explorer są zstrzeżonymi znkmi towrowymi Mirosoft Corportion w USA i/lu innyh krjh. Apple, Mintosh i Sfri są zstrzeżonymi znkmi towrowymi firmy Apple In. w USA i/lu innyh krjh. FeFilter Stuio jest znkiem towrowym firmy Rellusion, In. AOSS jest znkiem towrowym firmy Bufflo In. Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protete Aess i Wi-Fi Protete Setup są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi stowrzyszeni Wi-Fi Alline n terenie Stnów Zjenozonyh i/lu innyh krjów. Kż firm, której nzw oprogrmowni jest wymienion w tym poręzniku, posi umowę lienyjną oprogrmowni otyząą progrmów ęąyh jej włsnośią. Wszystkie nzwy hnlowe orz nzwy prouktów spółek występująe n proukth Brother, powiązne okumenty orz wszelkie inne mteriły są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi opowienih spółek. Oprownie i pulikj Ten poręznik zostł oprowny i wyny po nzorem Brother Inustries Lt. i zwier njnowsze opisy i ne tehnizne prouktu. Treść tego poręznik i ne tehnizne tego prouktu polegją zminom ez wześniejszego powiomieni. Firm Brother zstrzeg soie prwo o wprowzni ez powiomieni zmin w speyfikjh orz okumentji zwrtej w niniejszej instrukji i nie ponosi opowiezilnośi z jkiekolwiek szkoy (tkże pośrenie) spowoowne korzystniem z tyh informji, w tym tkże z łęy typogrfizne i inne, które mogą występowć w tej pulikji. Prwo utorskie i lienj 2010 Brother Inustries, Lt. Wszelkie prw zstrzeżone. Ten proukt zwier oprogrmownie oprowne przez nstępująyh prouentów: PACIFIC SOFTWORKS, INC. Ten proukt zwier oprogrmownie KASAGO TCP/IP oprowne przez spółkę ZUKEN ELMIC,In Deviespe Softwre, In. Znjź inspirję. Dwukrotnie kliknij ikonę Brother CretiveCenter n pulpiie, y uzyskć ostęp o DARMOWEJ strony internetowej zwierjąej wiele pomysłów i zsoów o użytku osoistego i zwoowego.

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9020CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J4410DW MFC-J4610DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj HL-2135W /

Zacznij tutaj HL-2135W / Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj HL-2135W / HL-2270DW (wyłącznie UE) Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, ay konfiguracja i instalacja

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź jego elementy

urządzenie i sprawdź jego elementy Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj (wyłącznie UE) HL-2270DW Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży zpoznć się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, y konfigurcj i instlcj przeiegły pomyślnie.

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J430W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet i bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-130C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-790CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Wprowadzenie Poniżej opisano sposób łączenia się z Internetem przy użyciu karty Novatel Wireless Merlin XU870 ExpressCard oraz komputera

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo