Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń."

Transkrypt

1 Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują, o nlży zroić, y uniknąć ryzyk orżń. Ostrzżni poją proury, któryh trz przstrzgć, y uniknąć możliwośi uszkozni rukrki lu innyh przmiotów. Ikony wskzują n zgrożni lktryzn ostrzgją o możliwym porżniu lktryznym. WAŻNE NIE NALEŻY jszz połązć kl USB (w przypku używni kl USB). 1 Rozpkuj urzązni i sprwź lmnty OSTRZEŻENIE Urzązni jst pkown w plstikow torki. Ay uniknąć ryzyk uuszni, nlży j przhowywć w mijsu niostępnym l nimowląt i zii. Zjmij tśmę ohronną i folię osłnijąą szyę sknr. POL Wrsj 0 1

2 2 Złuj zwykły ppir o rozmirz A4 Cłkowii wyiągnij tę ppiru z urzązni. Otwórz pokrywę ty ppiru. Oim rękmi liktni niśnij i przsuń ozn prowni ppiru, nstępni prownię ługośi ppiru, y opsowć prowni o rozmiru ppiru. Upwnij się, ż trójkątn oznzni n oznyh prownih ppiru i prowniy ługośi ppiru są wyrównn z oznznim używngo rozmiru ppiru. Upwnij się, ż ppir lży płsko n ty. WAŻNE Ni wsuwj ppiru zyt lko. 3 1 f g Dliktni opsuj oim rękmi ozn prowni o ppiru. Zmknij pokrywę ty ppiru. Upwnij się, ż ppir lży płsko n ty, poniżj znku mksymlngo poziomu ppiru. 1 3 Przkrtkuj orz stos ppiru, y uniknąć zięi ppiru i niwłśiwgo jgo powni. 2 h i Powoli wsuń tę ppiru o urzązni. Przytrzymują tę ppiru, poiągnij poporę o momntu, ż zlokuj się w opowinim położniu, nstępni ognij klpę popory ppiru. 2

3 3 Połąz przwó zsiljąy i linię tlfonizną 4 Zinstluj wkły trmntow WAŻNE NIE NALEŻY jszz połązć kl USB (w przypku używni kl USB). Połąz przwó zsiljąy. OSTRZEŻENIE Urzązni musi yć wyposżon w wtyzkę z uziminim. OSTRZEŻENIE Jżli trmnt ostni się o ozu, ntyhmist przmyj j woą, jśli wystąpi porżnini, uj się o lkrz. Upwnij się, ż zsilni jst włązon. Otwórz pokrywę wkłu trmntowgo. Zjmij ziloną zęść zzpizjąą. Rozpkuj wkł trmntowy. OSTRZEŻENIE Poniwż urzązni jst uzimion przz gnizko zsilją, możn uniknąć wystąpini potnjlni nizpiznyh zkłóń lktryznyh w linii tlfoniznj w przypku połązni urzązni o linii tlfoniznj przy połązonym o nigo przwozi zsiljąym. Pooni pozs prznoszni urzązni nlży zhowć śroki ostrożnośi, ołązją njpirw linię tlfonizną, nstępni przwó zsiljąy. WAŻNE Przwó linii tlfoniznj MUSI yć połązony o gnizk w urzązniu oznzonym npism LINE (LINIA). 3

4 f g h ạ 5 Sprwź Nlży pmiętć o opsowniu koloru wkłu o koloru źwigni. Zinstluj kży wkł trmntowy w kirunku wskznym przz strzłkę n tykii. Dliktni pophnij wkł trmntowy, ż wskozy n swoj mijs. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmntowyh zmknij pokrywę wkłu trmntowgo. jkość rukowni St Ppr n Prss Strt 6 Wyór język Istnij możliwość wyoru język komuniktów wyświtlz LCD. Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję Initil Stup (WSTĘPNE USTAW.). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję Lol Lngug (MIEJSCOWY JĘZ.). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć język. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). f USTAW PAPIER I WCIŚNIJ START Niśnij przyisk Colour Strt (Strt Kolor). Sprwź jkość ztrh loków koloru n krt. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jśli wszystki lini są wyrźn i orz wiozn, niśnij przyisk 1 (Ys (TAK)) n klwiturz, y zkońzyć sprwzni jkośi. Jżli rkuj krótkih linii, niśnij przyisk 2 (No (NIE)) n klwiturz i przjź o kroku. N wyświtlzu LCD pojwi się zpytni, zy jkość koloru zrngo i pozostłyh trzh loków jst prwiłow. Niśnij przyisk 1 (Ys (TAK)) lu 2 (No (NIE)) n klwiturz. Niśnij przyisk 1 (Ys (TAK)), y urzązni rozpozęło pros zyszzni kolorów. Po zkońzniu zyszzni niśnij przyisk Colour Strt (Strt Kolor). Urzązni ponowni wyrukuj stronę tstową jkośi rukowni. Wróć o kroku. 4

5 7 Wyirz try oioru Istniją ztry osługiwn tryy oioru: TYLKO FX, FAX/TEL, RĘCZNY orz ZEW.TEL /A.SEKR. TYLKO FX f 8 Ustw tę i gozinę Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję DATA I GODZINA. Niśnij przyisk OK. Wprowź osttni wi yfry roku n klwiturz, nstępni niśnij klwisz OK. Powtórz zynnośi l ustwiń misią, ni, goziny i minuty w formi 24-gozinnym. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). FAX/TEL 9 Wprowź informj osoist (intyfiktor stji) Niśnij przyisk Mnu. RĘCZNY ZEW.TEL /A.SEKR. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję TRYB ODBIORU. Niśnij przyisk lu, y wyrć try oioru. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Nlży zpisć nzwisko i numr fksu, y yły rukown n wszystkih wysyłnyh stronh fksu. f Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję IDENT. STACJI. Niśnij przyisk OK. Wprowź numr fksu (o 20 yfr) n klwiturz, nstępni niśnij klwisz OK. Ay wprowzić znk + l koów mięzynroowyh, niśnij klwisz l. Wprowź nzwisko (o 20 znków) n klwiturz, nstępni niśnij klwisz OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Informj Ay po łęnym wprowzniu nyh ponowni rozpoząć wprowzni, niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz) i przjź o kroku. 5

6 10 11 Ustw try wyirni tonowgo lu impulsowgo Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję TONOWE/IMPULS. Niśnij klwisz lu, y wyrć opję IMPULS (lu TONOWE). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Ustw typ linii tlfoniznj Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję UST.LINII TEL. Niśnij klwisz lu, y wyrć opję ZWYKŁA, PBX lu ISDN. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). 6

7 12 Wyirz typ połązni Użytkowniy intrfjsu USB W przypku systmu Winows przjź o Stron 8 W przypku systmu Mintosh przjź o Stron 10 Użytkowniy sii przwoowj W przypku systmu Winows przjź o Stron 12 W przypku systmu Mintosh przjź o Stron 14 Użytkowniy sii zprzwoowj W przypku systmu Winows i Mintosh przjź o Stron 16 USB Sić przwoow Sić zprzwoow Winows Mintosh Winows Mintosh 7

8 USB Winows Użytkowniy intrfjsu USB (l systmów Winows 2000 Profssionl/XP/ XP Profssionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 13 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. 15 Połąz przwó USB 14 Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. Kliknij przyisk Initil Instlltion (Instlj pozątkow). Kliknij przyisk Instll MFL-Pro Suit (Zinstluj pkit MFL-Pro). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Wyirz opję Lol Conntion (Połązni lokln), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Instlj jst kontynuown. Gy zostni wyświtlony tn krn, przjź o nstępngo kroku. LAN USB 8

9 USB Winows 16 Zkońz instlję i uruhom ponowni komputr WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu Kliknij przyisk Finish (Zkońz), y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. N krni Chk for Firmwr Upts (Sprwź ostępność ktulizji firmwr) wyirz wymgn ustwini ostępnośi ktulizji firmwr, nstępni kliknij przyisk OK. Informj Wykonni ktulizji oprogrmowni wuowngo wymg ostępu o Intrntu. Zkońz Trz przjź o Instlj zostł zkońzon. Przjź o zęśi Zinstluj plikj opjonln n Stron 22. USB Winows Mintosh Instlj ęzi kontynuown utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. WAŻNE Informj Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm przy rukowniu z plikji, któr używją okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm f NIE nuluj żnyh krnów pozs prosu instlji. Wyświtlni wszystkih krnów moż potrwć kilk skun. Gy zostni wyświtlony krn On-Lin Rgistrtion (Rjstrj On-Lin), wyirz opowini opj i postępuj zgoni z instrukjmi n krni. 9

10 USB Mintosh Użytkowniy intrfjsu USB (l systmów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 13 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 14 Połąz przwó USB WAŻNE NIE połązj urzązni o portu USB w klwiturz lu nizsilnym konntrtorz USB. Połąz urzązni zpośrnio o komputr Mintosh. WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu LAN USB 10

11 USB Mintosh 15 Zinstluj pkit MFL-Pro f g Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. Wyirz opję Lol Conntion (Połązni lokln), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pozkj, instlj oprogrmowni potrw kilk skun. Po zkońzniu instlji oprogrmowni Brothr rozpozni wyszukiwni urzązni Brothr. Wyirz urzązni z listy i kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się nstępująy krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jżli zostni wyświtlony krn Brothr Support (Pomo thnizn Brothr), kliknij przyisk Clos (Zmknij). USB Winows Mintosh Zkońz Instlj zostł zkońzon. 11

12 Sić przwoow Winows Użytkowniy intrfjsu sii przwoowj (l systmów Winows 2000 Profssionl/XP/ XP Profssionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 13 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. WAŻNE N zs instlji wyłąz zpory (inn niż Zpor systmu Winows ), oprogrmowni ntyszpigowski i ntywirusow. WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu Połąz kl siiowy 2 3 LAN USB 12

13 Sić przwoow Winows 15 f Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. Kliknij przyisk Initil Instlltion (Instlj pozątkow). Kliknij przyisk Instll MFL-Pro Suit (Zinstluj pkit MFL-Pro). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Wyirz opję Wir Ntwork Conntion (Połązni klm siiowym), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Dotyzy użytkowników systmu Winows XP SP2 lu wrsji późnijszj/xp Profssionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7: Po wyświtlniu krnu Firwll/AntiVirus tt (Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę) nlży wyrć opję Chng th Firwll port sttings to nl ntwork onntion n ontinu with th instlltion. (Rommn) (Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln)) i kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jśli używsz zpory innj niż Zpor systmu Winows, nlży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumntji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów siiowyh. Do sknowni siiowgo oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oirni fksów PC poprzz sić, oj port protokołu UDP. Jżli nl msz prolmy z połąznim siiowym, oj port UDP 137. Informj Jżli o sii jst połązon więj niż jno urzązni, wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jśli urzązni ni zostło znlzion w sii, potwirź ustwini postępują zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Jżli rs IP urzązni ni jst jszz skonfigurowny o pry w sii użytkownik, n krni pojwi się monit, y kliknąć przyisk OK. Nstępni wyirz polni Configur IP Arss (Konfiguruj rs IP). Wprowź rs IP urzązni opowini l sii użytkownik, postępują zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. g Instlowni strowników Brothr rozpozni się utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. Gy zostni wyświtlony krn On-Lin Rgistrtion (Rjstrj On-Lin), wyirz opowini opj i postępuj zgoni z instrukjmi n krni. 16 Zkońz instlję i uruhom ponowni komputr Kliknij przyisk Finish (Zkońz), y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. N krni Chk for Firmwr Upts (Sprwź ostępność ktulizji firmwr) wyirz wymgn ustwini ostępnośi ktulizji firmwr, nstępni kliknij przyisk OK. Informj Wykonni ktulizji oprogrmowni wuowngo wymg ostępu o Intrntu. Zkońz Trz przjź o Instlj zostł zkońzon. Przjź o zęśi Zinstluj plikj opjonln n Stron 22. Informj Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm przy rukowniu z plikji, któr używją okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm 13 Sić przwoow Winows Mintosh

14 Sić przwoow Mintosh Użytkowniy intrfjsu sii przwoowj (l systmów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 13 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 14 Połąz kl siiowy LAN USB 14

15 Sić przwoow Mintosh 15 Zinstluj pkit MFL-Pro f Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. Wyirz opję Wir Ntwork Conntion (Połązni klm siiowym), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pozkj, instlj oprogrmowni potrw kilk skun. Po zkońzniu instlji oprogrmowni Brothr rozpozni wyszukiwni urzązni Brothr. Jżli urzązni zostło skonfigurown o pry w sii, wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się nstępująy krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). g Jżli zostni wyświtlony krn Brothr Support (Pomo thnizn Brothr), kliknij przyisk Clos (Zmknij). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Informj Jżli okrślsz rs IP urzązni, w pnlu strowni nlży wyrć opję Sttyzn w oszrz Mto strtu. Więj informji zwir Instrukj osługi l sii znjują się n płyi CD-ROM. Sić przwoow Winows Mintosh 15

16 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo Dl użytkowników sii zprzwoowj 13 Prz rozpozęim Choć rukrk Brothr MFC-5895CW moż yć używn zrówno w siih przwoowyh, jk i zprzwoowyh, to jnozśni możn używć tylko jngo sposou łązni. WAŻNE Jśli wzśnij skonfigurowno ustwini zprzwoow urzązni, prz ponownym skonfigurownim ustwiń zprzwoowyh nlży wyzrowć ustwini sii LAN. Niśnij przyisk Mnu n urzązniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję SIEĆ, nstępni niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję RESET URZĄDZ., nstępni niśnij przyisk OK. Dwukrotni niśnij przyisk 1, y wyrć opję TAK i ztwirzić zminę. Informj Ay skonfigurowć urzązni w tryi -ho (zyli połązyć j z komputrm osługująym sić zprzwoową z pośrnitw punktu ostępowgo/routr), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM. Moższ równiż przgląć Instrukję osługi l sii postępują zgoni z poniższymi instrukjmi. 1 Włąz komputr. Włóż ysk CD-ROM Brothr o npęu CD-ROM. W systmi Winows : 2 Wyirz mol i język. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. 3 Kliknij opję Doumnttion (Dokumntj), nstępni kliknij opję HTML oumnts (Dokumnty w formi HTML). W systmi Mintosh: 2 Dwukrotni kliknij opję Doumnttion (Dokumntj), nstępni wukrotni kliknij ktlog z włśiwym językim. 3 Kliknij wukrotni plik top.html. 16

17 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo 14 Potwirź śroowisko siiow (try infrstruktury) Poniższ instrukj ofrują w sposoy instlji urzązni Brothr w śroowisku sii zprzwoowj. O sposoy otyzą tryu infrstruktury z użyim zprzwoowgo punktu ostępowgo lu routr wykorzystujągo protokół DHCP o nwni rsów IP. Wyirz sposó konfigurji i przjź o wskznj strony. Jśli zprzwoowy routr/punkt ostępowy ni osługuj funkji Wi-Fi Prott Stup (WPS) lu AOSS, zpisz ustwini sii zprzwoowj zprzwoowgo punktu ostępowgo lu routr w poniższym polu. WAŻNE Jśli ni msz tyh informji (nzw sii, tj. intyfiktor SSID lu ESSID orz hsło), ni jst możliw lsz konfigurowni sii zprzwoowj. Zpoznj się z okumntją ołązoną o zprzwoowgo punktu ostępowgo lu routr, skontktuj się z prountm routr lu ministrtorm systmu. Elmnt Zpisni iżąyh ustwiń sii zprzwoowj Nzw sii: (SSID/ESSID) Hsło Urzązni Brothr osługuj tylko pirwszy kluz WEP. Używją routr, który wykorzystuj więj niż jn kluz WEP, nlży wprowzić kluz ęąy pirwszym kluzm WEP. Trz przjź o Stron 18 Jśli zprzwoowy routr/punkt ostępowy osługuj (jnoprzyiskową) mtoę konfigurji zprzwoowj (Wi-Fi Prott Stup lu AOSS ), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM. Ay skonfigurowć urzązni w innym śroowisku zprzwoowym (try -ho), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM. Sić zprzwoow 17

18 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo Połązni urzązni Brothr o sii zprzwoowj Konfigurowni ustwiń zprzwoowyh (typow konfigurj zprzwoow w tryi infrstruktury) Niśnij przyisk Mnu n urzązniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję SIEĆ, nstępni niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję WLAN, nstępni niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję KREATOR KONF., nstępni niśnij przyisk OK. Jżli zostni wyświtlony komunikt SIEĆ I/F PRZEST. NA WIRELESS, wyrź zgoę, niskją przyisk OK. Spowouj to uruhomini krtor konfigurji sii zprzwoowj. Ay nulowć, niśnij klwisz Stop/Exit (Stop/Zkońz). Urzązni wyszuk ostępn intyfiktory SSID. Jśli wyświtlon zostni list intyfiktorów SSID, użyj klwiszy lu, y wyrć intyfiktor SSID, który zostł zpisny w kroku 14- n Stron 17, nstępni niśnij przyisk OK. Jśli używn jst mto uwirzytlnini lu szyfrowni wymgją hsł, przjź o punktu. Jśli wyrn mto uwirzytlnini to Opn Systm, szyfrowni jst wyłązon, przjź o punktu. Informj Wyświtlni ostępnyh intyfiktorów SSID potrw kilk skun. Jśli list intyfiktorów SSID ni zostł wyświtlon, upwnij się, ż punkt ostępowy jst włązony. Przysuń urzązni liżj o punktu ostępowgo i spróuj zząć o pozątku. Jśli punkt ostępowy ni jst ustwiony tk, y rozsyłł intyfiktor SSID, konizn ęzi ręzn oni nzwy SSID. Szzgółow informj znjują się w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM. Wprowź hsło zpisn w kroku 14- n Stron 17 wyirją kżą litrę lu yfrę z pomoą klwitury. Możn użyć klwiszy i o przsuwni kursor w lwo i w prwo. Przykłowo, y wprowzić litrę, niśnij rz klwisz 2 n klwiturz. Ay wprowzić yfrę 3, niśnij simiokrotni klwisz 3 n klwiturz. Znki są wyświtln w nstępująj koljnośi: mł litry, uż litry, nstępni yfry. Po wprowzniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępni niśnij klwisz 1, y wyrć opję TAK w lu zpisni ustwiń. Przjź o kroku. Urzązni spróuj połązyć się z siią zprzwoową z pomoą wprowzonyh informji. Jżli pró się powizi, n wyświtlzu LCD ęzi wyświtlny komunikt POŁĄCZONY przz 60 skun. Połązni z siią zprzwoową moż zjąć kilk minut. Informj Jżli n wyświtlzu LCD pojwi się komunikt BŁĘDNE HASŁO, oznz to, ż wprowzon hsło ni opowi ustwiniom punktu ostępowgo. Sprwź ustwini wprowzon w kroku 14- n stroni Stron 17, nstępni ponowni wykonj kroki, y upwnić się, ż wprowzono poprwn informj. Jżli n wyświtlzu LCD pojwi się komunikt AWARIA POŁĄCZENIA, upwnij się, ż punkt ostępu jst włązony i sprwź ustwini sii wprowzon w kroku 14- n stroni Stron 17. Przysuń urzązni jk njliżj punktu ostępowgo, nstępni ponowni wykonj polni opisn w krokh, y upwnić się, ż wprowzono poprwn informj. Jżli punkt ostępowy ni wykorzystuj protokołu DHCP, konizn jst ręzn ustwini rsu IP, mski posii i rmy urzązni, któr ęą opowić sii użytkownik. Szzgółow informj możn znlźć w Rozzil 6 Instrukji osługi l sii. Niśnij przyisk OK. Konfigurj zprzwoow jst zkońzon. W górnj zęśi wyświtlz LCD urzązni pojwi się ztrostopniowy wskźnik zsięgu, wskzująy siłę sygnłu punktu ostępowgo/routr. Ay zinstlowć pkit MFL-Pro Suit, przjź o kroku 16. Użytkowniy systmu Winows : Trz przjź o Stron 19 Użytkowniy komputrów Mintosh: Trz przjź o Stron 21

19 Sić zprzwoow Winows Instlj strowników i oprogrmowni (l systmów Winows 2000 Profssionl/XP/ XP Profssionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) Prz rozpozęim instlji pkitu MFL-Pro Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. WAŻNE N zs instlji wyłąz zpory (inn niż Zpor systmu Winows ), oprogrmowni ntyszpigowski i ntywirusow. Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. Kliknij przyisk Initil Instlltion (Instlj pozątkow). Kliknij przyisk Instll MFL-Pro Suit (Zinstluj pkit MFL-Pro). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Wyirz opję Wirlss Ntwork Conntion (Połązni zprzwoow), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Zznz pol wyoru Wirlss sttings hk n onfirm (Sprwzono i ztwirzono ustwini sii zprzwoowj), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). f g h Dotyzy użytkowników systmu Winows XP SP2 lu wrsji późnijszj/xp Profssionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7: Po wyświtlniu krnu Firwll/AntiVirus tt (Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę ogniową) nlży wyrć opję Chng th Firwll port sttings to nl ntwork onntion n ontinu with th instlltion. (Rommn) (Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln)) i kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jśli używsz zpory innj niż Zpor systmu Winows, nlży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumntji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów siiowyh. Do sknowni siiowgo oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oirni fksów PC poprzz sić, oj port protokołu UDP. Jżli nl msz prolmy z połąznim siiowym, oj port UDP 137. Informj Jżli o sii jst połązon więj niż jno urzązni, wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jśli ustwini połązni zprzwoowgo ni ęą ziłć, pozs instlji pkitu MFL-Pro wyświtlony zostni komunikt o łęzi, instlj zostni zkońzon. Sprwź ustwini, wykonują instrukj wyświtln n krni. W przypku wystąpini tgo łęu przjź o kroku 14- n Stron 17 i ponowni okonj konfigurji połązni zprzwoowgo. Jśli w przypku używni funkji WEP n wyświtlzu LCD zostni wyświtlony komunikt POŁĄCZONY, l urzązni ni zostni onlzion, upwnij się, ż wprowzony zostł prwiłowy kluz WEP. Wilkość litr w kluzu WEP jst istotn. Jżli rs IP urzązni ni jst jszz skonfigurowny o pry w sii użytkownik, n krni pojwi się monit, y kliknąć przyisk OK. Nstępni wyirz polni Configur IP Arss (Konfiguruj rs IP). Wprowź rs IP urzązni opowini l sii użytkownik, postępują zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Instlowni strowników Brothr rozpozni się utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. Gy zostni wyświtlony krn On-Lin Rgistrtion (Rjstrj On-Lin), wyirz opowini opj i postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Sić zprzwoow Winows Mintosh 19

20 Sić zprzwoow Winows 18 Zkońz instlję i uruhom ponowni komputr Kliknij przyisk Finish (Zkońz), y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. N krni Chk for Firmwr Upts (Sprwź ostępność ktulizji firmwr) wyirz wymgn ustwini ostępnośi ktulizji firmwr, nstępni kliknij przyisk OK. Informj Wykonni ktulizji oprogrmowni wuowngo wymg ostępu o Intrntu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Trz przjź o Przjź o zęśi Zinstluj plikj opjonln n Stron 22. Informj Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm przy rukowniu z plikji, któr używją okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm 20

21 Sić zprzwoow Mintosh Instlj strowników i oprogrmowni (l systmów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 16 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 17 Zinstluj pkit MFL-Pro f Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. Wyirz opję Wirlss Ntwork Conntion (Połązni zprzwoow), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Zznz pol wyoru Wirlss sttings hk n onfirm (Sprwzono i ztwirzono ustwini sii zprzwoowj), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pozkj, instlj oprogrmowni potrw kilk skun. Po zkońzniu instlji wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się nstępująy krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). g Jżli zostni wyświtlony krn Brothr Support (Pomo thnizn Brothr), kliknij przyisk Clos (Zmknij). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Informj Jżli okrślsz rs IP urzązni, w pnlu strowni nlży wyrć opję Sttyzn w oszrz Mto strtu. Więj informji zwir Instrukj osługi l sii znjują się n płyi CD-ROM. Sić zprzwoow Winows Mintosh 21

22 Zinstluj opjonln plikj Winows 1 Zinstluj progrm FFiltr Stuio firmy Rllusion, In 3 Zinstluj pkit BookSn&Whitor Suit firmy Rllusion, In WAŻNE Urzązni musi yć WŁĄCZONE i połązon o komputr. Komputr musi yć połązony o sii Intrnt. 2 Zinstluj Ponowni otwórz mnu główn przz wysunięi, nstępni wsunięi płyty CD-ROM lu przz wukrotn kliknięi pliku strt.x w ktlogu głównym. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. Wyirz język, nstępni kliknij opję Aitionl Applitions (Dotkow plikj). Przyiśnij przyisk FFiltr Stuio, y zinstlowć progrm. pomo l progrmu FFiltr Stuio Ay uruhomić progrm FFiltr Stuio, przjź o mnu Strt/All Progrms (Wszystki progrmy)/rllusion/ FFiltr Stuio n komputrz użytkownik. WAŻNE Urzązni musi yć WŁĄCZONE i połązon o komputr. Komputr musi yć połązony o sii Intrnt. Ponowni otwórz mnu główn przz wysunięi, nstępni wsunięi płyty CD-ROM lu przz wukrotn kliknięi pliku strt.x w ktlogu głównym. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. Wyirz język, nstępni kliknij opję Aitionl Applitions (Dotkow plikj). Kliknij przyisk BookSn&Whitor Suit, y zinstlowć pkit. Kliknij przyisk w górnym prwym rogu krnu. Kliknij opję Chk for upts (Sprwź ktulizj), y przjść o strony WWW firmy Rllusion z ktulizjmi. Kliknij przyisk Downlo (Poirz) i wyirz ktlog, w którym plik m zostć zpisny. Prz rozpozęim instlji pomoy l progrmu FFiltr Stuio zmknij progrm FFiltr Stuio. Kliknij wukrotni porny plik znjująy się w wyrnym folrz, nstępni postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni, y przprowzić instlję. Informj Ay wyświtlić płną pomo l progrmu FFiltr Stuio, wyirz z mnu opję Strt/ All Progrms (Wszystki progrmy)/rllusion/ FFiltr Stuio/FFiltr Stuio Hlp. 22

23 Dl użytkowników intrfjsu siiowgo Rozwiązywni prolmów z połąznim siiowym l użytkowników systmu Winows Nrzęzi Ntwork Conntion Rpir Tool (Nrzęzi o nprwy połązni siiowgo) Ay zpwnić prwiłow ziłni urzązni w sii użytkownik, możn użyć nrzęzi Ntwork Conntion Rpir Tool (Nrzęzi o nprwy połązni siiowgo) o skonfigurowni ustwiń sii. Sposó użytkowni nrzęzi Ntwork Conntion Rpir Tool (Nrzęzi o nprwy połązni siiowgo) Włóż instlyjny ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę folru tools. Kliknij wukrotni ikonę folru nttool. Kliknij wukrotni plik BrothrNtTool.x. Gy zostni wyświtlony tn krn, postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. f Informj W systmi Winows Vist i Winows 7, gy zostni wyświtlony krn Usr Aount Control (Kontrol kont użytkownik), kliknij opję Continu (Kontynuuj) lu Ys (Tk). Po zkońzniu instlji kliknij przyisk Print Tst Pg (Drukowni strony tstowj) z poziomu nrzęzi. Wyrukowni strony tstowj potwirzi prwiłow ziłni połązni urzązni z siią. Informj Nrzęzi Ntwork Conntion Rpir Tool (Nrzęzi o nprwy połązni siiowgo) możn równiż porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm 23

24 Dl użytkowników intrfjsu siiowgo Przywróć ustwini sii o fryznyh ustwiń omyślnyh Ay przywróić wszystki ustwini sii w wwnętrznym srwrz ruku/sknowni o fryznyh ustwiń omyślnyh, wykonj poniższ kroki. f g Upwnij się, ż urzązni ni pruj, nstępni ołąz o nigo wszystki przwoy (z wyjątkim przwou zsiljągo). Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję SIEĆ. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję RESET URZĄDZ. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk 1, y wyrć opję TAK. Niśnij przyisk 1, y wyrć opję TAK. Gy urzązni zostni uruhomion ponowni, połąz przwoy. Wprowzni tkstu w ustwinih zprzwoowyh N większośi klwiszy numryznyh nrukown są trzy lu ztry litry. Klwisz 0, # i l ni mją nrukownyh litr, poniwż są używn o znków spjlnyh. Niskją kilkkrotni opowini klwisz numryzny, możn uzyskć ostęp o wymgnj litry. Wstwini spji Ay wprowzić spję w nzwi, wukrotni niśnij pomięzy znkmi klwisz. Wprowzni korkt Ay zminić łęni wprowzoną litrę, niśnij klwisz lu, y przsunąć kursor o łęngo znku, nstępni niśnij klwisz Clr/Bk (Wyzyść/Cofnij). Wprowź ponowni włśiwy znk. Możn równiż ofnąć się i wstwić litry. Powtrzni litr Ay wprowzić litrę, któr znjuj się n tym smym klwiszu o osttnio wprowzon, niśnij klwisz, y przsunąć kursor w prwo prz ponownym niśnięim klwisz. Znki spjln i symol Kilkkrotni niśnij przyisk l, # lu 0 o momntu wyświtlni wyrngo znku spjlngo lu symolu. Niśnij klwisz OK, y go wyrć. Niśnij klwisz l y uzyskć znki (spj)! # $ % & ( ) +, -. / Niśnij klwisz # y uzyskć znki : ; < = [ ] ^ _ Niśnij klwisz 0 y uzyskć znki 0 \ { } 24

25 Bzpizństwo i zgoność z prwm Wyór mijs Połóż urzązni n płskij, stilnj powirzhni, wolnj o rgń i wstrząsów, n przykł n iurku. Umiść urzązni w poliżu stnrowgo gnizk lktryzngo z uziminim. Wyirz mijs, gzi tmprtur wynosi o 10 C o 35 C. OSTRZEŻENIE NIE ustwij urzązni przy grzjnikh, klimtyztorh, loówkh, sprzęi myznym ni w poliżu hmikliów lu woy. NIE połązj urzązni o gnizk lktryznyh owou, o którgo połązon są uż urzązni mogą spowoowć przrwę w ostwi prąu. UWAGA Unikj umiszzni urzązni w mijsu o użym nsilniu ruhu. Unikj umiszzni urzązni n ywni. NIE wystwij urzązni n zpośrni ziłni promini słonznyh, nmirngo ipł, wilgoi lu pyłu. NIE połązj urzązni o gnizk lktryznyh strownyh wyłąznikmi śinnymi lu utomtyznymi wyłąznikmi zsowymi. Przrw w zsilniu moż wyksowć informj z pmięi urzązni. Unikj źrół zkłóń, tkih jk inn systmy tlfonów lu głośników zprzwoowyh. NIE przwrj urzązni ni ni ustwij go n pohyłj powirzhni. W prziwnym rzi moż ojść o wylni tuszu i wwnętrzngo uszkozni urzązni. 25

26 Bzpizństwo i zgoność z prwm W lu zpizngo użytkowni urzązni Zhowj t instrukj o późnijszgo wykorzystni i przzytj j prz przystąpinim o jkihkolwik pr konsrwyjnyh. OSTRZEŻENIE Wwnątrz urzązni znjują się lktroy wysokigo npięi. Znim wyzyśisz wnętrz urzązni, upwnij się, ż kl zsiljąy zostł ołązony o gnizk lktryzngo. Zpoignisz w tn sposó porżniu lktryznmu. NIE otykj wtyzki wilgotną ręką. Moż to spowoowć porżni lktryzn. NIE iągnij z kl zsiljąy. Moż to spowoowć porżni lktryzn. NIE kłź rąk n krwęzi urzązni po pokrywą okumntu lu pokrywą sknr. Moż to spowoowć orżni. NIE kłź rąk prz urząznim, po pokrywą sknr. Moż to spowoowć orżni. NIE kłź rąk n krwęzi pojnik ppiru po pokrywą ty ppiru. Moż to spowoowć orżni. NIE otykj mijs zznzonyh n rysunku. Moż to spowoowć orżni. 26

27 Bzpizństwo i zgoność z prwm Jśli hsz przniść urzązni, hwyć postwę rękmi z ou stron, tk jk pokzno n rysunku. NIE prznoś urzązni trzymją z pokrywę sknr ni pokrywę usuwni zięć. NIE używj sustnji łtwoplnyh ni żnyh śroków w rozolu lu w płyni o zyszzni urzązni wwnątrz i z zwnątrz. Moż to spowoowć pożr lu porżni lktryzn. Jśli urzązni jst rozgrzn, wyzil ym lu siln zphy, ntyhmist wyłąz j i ołąz o gnizk lktryzngo. Zzwoń o przstwiil firmy Brothr lu ziłu osługi klint. Jżli o urzązni ostną się mtlow przmioty, wo lu inn iz, nlży ją ntyhmist ołązyć o gnizk lktryzngo. Zzwoń o przstwiil firmy Brothr lu ziłu osługi klint. Pozs instlji i moyfikji linii tlfoniznyh postępuj z szzgólną ostrożnośią. Nigy ni otykj nizizolownyh przwoów tlfoniznyh ni zisków, hy ż lini tlfonizn zostły ołązon o gnizk śinngo. Nigy ni instluj przwoów instlji tlfoniznj pozs urzy z wyłownimi. Nigy ni instluj śinngo gniz tlfonizngo w wilgotnym mijsu. To urzązni musi yć instlown w poliżu łtwo ostępngo gnizk lktryzngo. W przypku zgrożni nlży ołązyć kl zsiljąy z gnizk lktryzngo, y łkowii oiąć zsilni. To urzązni nlży połązyć o źrół zsilni, jki okrślono n tykii. NIE połązj go o źrół zsilni DC ni o przminnik. W rzi rku pwnośi, skontktuj się z wykwlifikownym lktrykim. Zwsz upwnij się, ż wtyzk jst okłni włożon o gnizk. NIE korzystj z urzązni, jśli przwó zsiljąy jst postrzępiony lu uszkozony, gyż grozi to pożrm. Ay uniknąć zgrożń związnyh z nizpizństwm pożrowym, porżnim prąm lu zrnini, pozs używni sprzętu tlfonizngo zwsz przstrzgj postwowyh zs zpizństw, zyli: 1 NIE korzystj z tgo urzązni w poliżu woy, np. wnny, umywlki, zlwu, prlki, w wilgotnyh pomiszznih ni ook snu. 2 Ni używj urzązni pozs urzy. Istnij niwilki zgrożni porżni prąm w wyniku wyłowni tmosfryzngo. 3 NIE korzystj z urzązni w lu powiomini opowinih służ o wyiku gzu, znjują się w poliżu mijs wyiku. 4 NIE wrzuj kumultorów o ogni. Mogą on wyuhnąć. Zużyt kumultory nlży usuwć zgoni z loklnymi przpismi zpizństw. 27

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 22.12.2009 Dzinnik Urzęowy Unii Europjskij L 342/59 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z ni 30 listop 2009 r. otyzą prouktów kosmtyznyh (wrsj przksztłon) (Tkst mjąy znzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi ADS-2600W OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi ADS-2600W OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj ADS-2600W Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Visa

Regulamin kart debetowych Visa Rgulmin krt btowyh Vis Roił 1 Postnowini ogóln 1. Rgulmin krt btowyh VISA, wny lj Rgulminm, okrśl sy wywni i obsługi krt btowyh VISA wywnyh pr Bnk Spółily w Silh or sy rolini trnskji okonnyh pry użyiu

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI Mtriły tylko o użytku wwnętrzngo PZU SA. nkit HOSPI Ankit l komórk lznitw stjonrngo w zkłzi opiki zrowotnj Ankit otyzy łąz wszystkih komórk orgnizyjnyh zkłu opiki zrowotnj związnyh z lznitwm stjonrnym,

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-490CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6920DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4] Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe [x4] Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J220 MFC-J40 Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. Rozpkuj OSTRZEŻENIE UWAGA

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-8950DW(T) Ay uzyskć informj n tmt prwiłowj proury konfigurji i instlji, nlży njpirw przzytć Przwonik Bzpizństw Prouktu, nstępni ninijszy Poręznik szykij osługi. Ay

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-9970CDW Prz konfigurją urzązni nlży zpoznć się z Broszurą otyzą zpizństw i zgonośi z prwm. Nstępni przzytj tn Poręznik szykij osługi, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu.

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu. Rgulmin rmontów orz wykorzystywni śroków z funuszu rmontowgo Spółzilni Miszkniowj Ark w Wrołwiu złąznik o uhwły 67/03 I Postnowini ogóln 1. Rgulmin okrśl oowiązki Spółzilni i jj Członków w zkrsi nprw wwnątrz

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-9270CDN Prz konfigurją urzązni nlży zpoznć się z Broszurą otyzą zpizństw i zgonośi z prwm. Nstępni przzytj tn Poręznik szykij osługi, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ PL URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ 3910842 Zminy podyktown postępm thniznym zstrzżon! 1 NAGRZEWNICA/CHŁODNICA

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Vario Compact ABS 2 generacja Część 2: Wskazówki dotyczące instalacji

Vario Compact ABS 2 generacja Część 2: Wskazówki dotyczące instalacji Vario ompat S 2 gnraja zęść 2: Wskazówki otyzą instalaji 3. Wyani roszura ta ni polga służbi zmian. Now wrsj znają Państwo w INFORM na naszyh stronah intrntowyh www.wabo-auto.om 2007 WO Zastrzga się prawo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych.

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych. Posumowni wyników nkit otyząyh żywini w sklpikh szkolnyh. 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? )tk - )ni - )zsmi - 4 6 4 3 tk ni zsmi 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? 2.Il śrnio spożywsz posiłków

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykij osługi Zcznij tutj MFC-8370DN MFC-8380DN Przd rozpoczęcim korzystni z urządzni nlży przczytć Podręcznik szykij osługi, y prwidłowo przprowdzić konfigurcję iinstlcję. Szczgółow informcj

Bardziej szczegółowo

DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU

DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU Ankit-sprzątni Szkoł Postwowj w Kowlowj nzw jnostki DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU Lp. Trść m² 1. Łązn powirzhni sprzątni: 1 140,19 Korytrz o powirzhni, w tym: 274,50 *

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele REGULAMIN I PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS V EDYCJI LIGI LET S MOVE WIOSNA 2013 Rozgrywk Lt s mov mją hrktr mtorsk tzn., h uzstnkm n mogą yć zwony zynn grjąy lu zgłoszn o rozgrywk płkrskh

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

%%'!)%'targzip gunzipcompressuncompressdiffpatch* %!+%,-./! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

%%'!)%'targzip gunzipcompressuncompressdiffpatch* %!+%,-./! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !" #!"#"$" % $%&%'( %%'!)%'trgzip gunzipomprssunomprssdiffpth* &$ #$"" " %!+%,-./! #"'% 0%%! +%%1'%! 23 23 () *"!#!! Czionk o stłj szrokoi Nzwy progrmów, pol, ktlogów, wyniki dziłni wydwnyh pol. Czionk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Złącznik nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Ultrsonogrf Wysokij Klsy z głowicmi Phsd Arry, Convx i Liniową orz z modułm Echokrdiogrfii, Strss Echo i modułm EKG. L.p. Wymgn prmtry tchniczn Wymgni Prmtry

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

Testy interaktywne. Krok 1 Pobieramy program ze strony www i instalujemy na dysku komputera. Hot Potatoes JCloze JMix JCross JQuiz JMatch TheMaster

Testy interaktywne. Krok 1 Pobieramy program ze strony www i instalujemy na dysku komputera. Hot Potatoes JCloze JMix JCross JQuiz JMatch TheMaster tekst http://www.hojnki.net, http://hotpot.uvi., http://www.enuznie.om, http://www.winrr.pl Testy interktywne Hot Pottoes JCloze JMix JCross JQuiz JMth TheMster - Krok 1 Poiermy progrm ze strony www i

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

-0,34. spadek1,5% -0,02. h=0. h=0. h=0. 17x18,1x25 0,00-0,02. salon. 24,22 m2 SC3. lazienka 07 4,38 m2. zabudowa kominka wg. proj.

-0,34. spadek1,5% -0,02. h=0. h=0. h=0. 17x18,1x25 0,00-0,02. salon. 24,22 m2 SC3. lazienka 07 4,38 m2. zabudowa kominka wg. proj. UWG: PROJKT HRONIONY PRWM UTORSKIM. JKIKOLWIK PRZTWRZNI I POWILNI ZRONION. PROJKT STNOWI WŁSNOŚĆ PROWNI RHITKTONIZNJ RHITK 6 7 9 6 7 9 S 7 9 6 8 7 66 89 97 97 8 9 76 6 6 S 9 7 h= h= 6 7 9 6 8 7 korytarz

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej.

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej. Mtrły tylko o użytku wwnętrzno PZU SA. nkt AMBU Ankt l komórk lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj. Ankt otyzy łąz wszystk komórk ornzyjny zkłu opk zrowotnj zwązny z lzntwm multoryjnym, tj: komórk postwowj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J515W DCP-J715W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTKI DLA SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ TRÓJNIKI I REDUKCJE MIMOŚRODOWE

KSZTAŁTKI DLA SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ TRÓJNIKI I REDUKCJE MIMOŚRODOWE KSZTŁTKI DL SPECJLNYCH ZSTOSOWŃ 2 3 Pryzyjn rozwiązni dl szzgólnyh wymgń! TRÓJNIKI Z MIMOŚRODOWYM DOPŁYWEM. Ksztłtki kilihow/ zkilihow Siodł kilihow/ zkilihow.. Klsy nośnośi w zlżnośi od potrz klint Zminn

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urzą Pray ul. Anrsa 2 59 220 Lgnia MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU LIPIEC 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Źrółm inormaji w tj zęśi raportu są wyniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Dnyh. Gry. Drzwo rozpinj. Minimln rzwo rozpinj. Bożn Woźn-Szzśnik wozn@gmil.om Jn Długosz Univrsity, Poln Wykł 9 Bożn Woźn-Szzśnik (AJD) Algorytmy i Struktury Dnyh. Wykł 9 1 / 4 Pln

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przepisy Hokeja na Trawie Hala

Przepisy Hokeja na Trawie Hala Przepisy Hokej n Trwie Hl Stn n 1 listop 2014 Tłumzenie: Anrzej Busz, Szymon Dolt 2 Spis treśi I Słownizek... 3 II Gr... 5 1 Boisko... 5 2 Skł rużyn... 5 3 Kpitnowie... 8 4 Uiór i wyposżenie zwonik...

Bardziej szczegółowo