Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji."

Transkrypt

1 Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-9270CDN Prz konfigurją urzązni nlży zpoznć się z Broszurą otyzą zpizństw i zgonośi z prwm. Nstępni przzytj tn Poręznik szykij osługi, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązni. Ay wyświtlić Poręznik szykij osługi w innyh językh, przjź n stronę OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE wskzuj potnjlni nizpizną sytuję, któr moż oprowzić o śmiri lu powżnyh orżń ił. UWAGA wskzuj potnjlni nizpizną sytuję, któr moż oprowzić o niwilkih lu umirkownyh orżń ił. 1 Rozpkowywni urzązni OSTRZEŻENIE Urzązni jst pkown w plstikow torki. Plstikow torki to ni zwki. Ay uniknąć ryzyk uuszni, nlży j trzymć z l o nimowląt i zii, orz wyrzuć zgoni z przpismi. To urzązni jst iężki i wży ok 28,5 kg. Ay zpoi potnjlnym orżniom, urzązni powinny ponosić o njmnij wi osoy. Przy ponownym stwiniu urzązni nlży zhowć ostrożność, y ni przyiąć plów. Jśli używn jst t oln, nlży ją prznosić ozilni. Wokół urzązni nlży zhowć przstrzń minimlną, tk jk to pokzno n ilustrji. 400 mm 100 mm 100 mm 250 mm Elmnty znjują się w pułku mogą różnić się w zlżnośi o krju. Zlmy zhowni oryginlngo opkowni. Jśli z jkigoś powou konizny jst trnsport urzązni, nlży uwżni spkowć urzązni w oryginln opkowni, y uniknąć jgo uszkozni pozs trnsportu. Urzązni powinno zostć opowinio uzpizon u przwoźnik. Ay uzyskć informj n tmt ponowngo pkowni urzązni, ptrz Pkowni i trnsport urzązni w Rozszrzonym Poręzniku Użytkownik. Kl połązniowy ni jst wyposżnim stnrowym. Nlży zkupić kl połązniowy opowini o intrfjsu, który ęzi używny (USB lu sić). Przwó USB Zl się korzystni z kl USB 2.0 (typu A/B) o ługośi ni przkrzjąj 2. NIE WOLNO jszz połązć kl połązniowgo. Połązni przwou intrfjsu wykonywn jst w rmh prosu instlji MFL-Pro. Kl siiowy Nlży korzystć z skrętki Ctgory5 (lu o wyższj ktgorii) w przypku sii Ethrnt 10BASE-T lu szykij sii Ethrnt 100BASE-TX. POL Wrsj 0 1

2 2 Usuń lmnty opkowni urzązni WAŻNE NIE WOLNO jszz połązć przwou zsiljągo o gnizk śinngo. f Chwyć zilony uhwyt jnostki ęn i wyiągnij ją, ż się ztrzym. Dliktni poiągnij pomrńzowy mtrił opkowniowy o przou urzązni, y go usunąć. Usuń tśmę pkunkową i 4 pomrńzow frgmnty opkowni. Zjmij tśmę pkunkową z zwnętrznj zęśi urzązni. Otwórz pojnik wilofunkyjny i wyjmij plstikowy rkusz z popórki pojnik wilofunkyjngo, nstępni zmknij pojnik wilofunkyjny. Niśnij przyisk otwirni prznij zęśi ouowy i otwórz prznią pokrywę. Wyjmij opkowni z żlm krzmionkowym. g h Wphnij jnostkę ęn o urzązni. Zmknij pokrywę prznią urzązni. CAUTION UWAGA NIE WOLNO spożywć żlu krzmionkowgo. Nlży go nizwłozni wyrzuić. 2

3 3 Złuj ppir o ty ppiru Wyiągnij tę ppiru z urzązni. Włóż ppiru o ty i upwnij się, ż: Ppir znjuj się poniżj znku mksymlnj ilośi ppiru (). Przpłnini ty ppiru spowouj zięi ppiru. Stron o ruku musi yć skirown w ół. Prowni ppiru otykją oków ppiru, y ył prwiłowo powny. Niskją ziloną źwignię zwlnijąą prowni ppiru, przsuń prowni ppiru, opsowują j o formtu wkłngo ppiru. Upwnij się, ż prowni są orz umiszzon w szzlinh. Włóż tę ppiru o urzązni. Upwnij się, ż jst on łkowii włożon o urzązni. Ay uzyskć więj informji n tmt zlngo ppiru, ptrz Zlny ppir i nośniki wyruku w Postwowym Poręzniku Użytkownik. Rozwhluj orz stos ppiru, y uniknąć zięi ppiru i niwłśiwgo jgo powni. 3

4 4 Przymouj pokrywę pnlu strowni Otwórz pokrywę okumntu. Wyirz język i przymouj pokrywę pnlu strowni o urzązni. 5 Połąz przwó zsiljąy WAŻNE NIE NALEŻY jszz połązć kl intrfjsu. Połąz przwó zsiljąy o gnizk śinngo, nstępni połąz go o gniz lktryzngo. Zjmij tykitę zkrywją przyisk zsilni urzązni, nstępni włąz urzązni. Jśli pokryw pnlu strowni ni zostni zmoown prwiłowo, klwitur ni ęzi ziłć. 4

5 6 Wyirz swój język Po włązniu przyisku zsilni n wyświtlzu LCD zostni wyświtlony komunikt: Przy użyiu przyisku lu wyświtl i niśnij język. N wyświtlzu LCD zostni wyświtlon polni potwirzni wyoru. Jśli n wyświtlzu LCD wyświtlony jst prwiłowy język, niśnij Tk. LUB Niśnij Ni, y przjść o kroku i ponowni wyrć język. 7 Ustwini jsnośi wyświtlz LCD (jśli jst to konizn) W przypku prolmów z ozytnim wyświtlz LCD spróuj zminić ustwini jsnośi. f Niśnij przyisk MENU. Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Ustwini. Niśnij przyisk Ustwini. Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Ustwini LCD. Niśnij przyisk Ustwini LCD. Niśnij przyisk Poświtlni. Niśnij przyisk Jsny, Śrnio lu Cimny. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. W przypku wyoru niprwiłowgo język możn go zminić używją przyisku MENU n Ekrni otykowym. (MENU, Wstępn ustw., Mijsowy jęz.) 5

6 f g h i 8 Ustwini ty i goziny Niśnij przyisk MENU. Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Wstępn ustw.. Niśnij przyisk Wstępn ustw.. Niśnij przyisk Dt i gozin. Niśnij ponowni przyisk Dt i gozin. Wprowź wi osttni yfry roku n Ekrni otykowym, nstępni niśnij przyisk OK. (Np. wprowź 1, 1 l roku 2011.) Wprowź wi yfry oznzją misią n Ekrni otykowym, nstępni niśnij przyisk OK. (Np. wprowź 0, 3 l mr.) Wprowź wi yfry oznzją ziń n Ekrni otykowym, nstępni niśnij przyisk OK. (Np. wprowź 2, 5 l 25-tgo ni misią.) Wprowź gozinę w formi 24-gozinnym przy użyiu przyisków n Ekrni otykowym, nstępni niśnij przyisk OK. (Np. wprowź 1, 5, 2, 5 l 15:25.) Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 9 Automtyzny zs ltni Istnij możliwość ustwini urzązni tk, y utomtyzni przstwiło gozinę n zs ltni. Urzązni przstwi zgr o gozinę o przou wiosną i o gozinę o tyłu jsinią. f 10 Niśnij przyisk MENU. Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Wstępn ustw.. Niśnij przyisk Wstępn ustw.. Niśnij przyisk Dt i gozin. Niśnij przyisk Auto zm. zsu. Niśnij przyisk Wł. (lu Wył). Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ustwini strfy zsowj W urzązniu możn ustwić strfę zsową (ni zs ltni, lz zs stnrowy) l nj loklizji. N przykł w przypku strfy zsu wshonigo w USA i Knzi wrtość t wynosi UTC-05:00. f Niśnij przyisk MENU. Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Wstępn ustw.. Niśnij przyisk Wstępn ustw.. Niśnij przyisk Dt i gozin. Niśnij przyisk Strf zsow. Niśnij + lu -, y ustwić strfę zsową. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 6

7 11 Wyór rozju połązni Ninijsz instrukj instlji otyzą systmów opryjnyh Winows 2000 Profssionl, Winows XP Hom/Winows XP Profssionl, Winows XP Profssionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 orz M OS X (wrsj , 10.5.x i 10.6.x). W przypku systmów opryjnyh Winows Srvr 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2, przjź n stronę ngo molu po rsm Dl użytkowników intrfjsu USB Winows, przjź o Strony 8 Mintosh, przjź o Strony 10 Dl użytkowników sii przwoowj Winows, przjź o Strony 12 Mintosh, przjź o Strony 14 Njnowsz strowniki i progrmy nrzęziow l posingo urzązni możn porć z strony Brothr Solutions Cntr po rsm Sić przwoow Winows USBMintosh Winows Mintosh 7

8 USB Winows Dl użytkowników intrfjsu USB (Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist /Winows 7) Prz instlją Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i użytkownik jst zlogowny z uprwninimi ministrtor. Instlyjn płyt CD-ROM zwir oprogrmowni SnSoft PprPort 12SE. To oprogrmowni osługuj systmy opryjn Winows XP (SP3 lu nowszy), XP Profssionl x64 Eition (SP2 lu nowszy), Winows Vist (SP2 lu nowszy) orz Winows 7. Prz zinstlownim pkitu oprogrmowni MFL-Pro nlży okonć ktulizji o njnowszgo otku Srvi Pk l systmu Winows. W przypku korzystni z systmu opryjngo Winows 2000 (SP4 lu nowszy), po wyświtlniu krnu poirni plikji SnSoft PprPort 11SE pozs instlji pkitu oprogrmowni MFL-Pro, nlży postępowć zgoni z wyświtlnymi n krni instrukjmi. Wyłąz urzązni i upwnij się, ż przwó intrfjsu USB NIE JEST połązony o urzązni. Jśli zostł on juz połązony, nlży go ołązyć. Instlowni pkitu oprogrmowni MFL-Pro Umiść instlyjną płytę CD-ROM w npęzi CD-ROM. Jżli pojwi się krn z nzwmi moli, wyirz mol swojgo urzązni. Jśli pojwi się krn z wrsjmi językowymi, wyirz swój język. Jśli krn Brothr ni zostni wyświtlony utomtyzni, przjź o Mój komputr (Komputr), kliknij wukrotni ikonę CD-ROM, nstępni kliknij wukrotni strt.x. Kliknij opję Instlj pozątkow, nstępni przyisk Zinstluj pkit MFL-Pro. f Jśli kptujsz umowę linyjną, kliknij Tk. Jśli instlj ni ęzi kontynuown utomtyzni, otwórz ponowni mnu główn, wysuwją i ponowni wkłją płytę CD-ROM lu klikją wukrotni progrm strt.x w folrz głównym, nstępni kontynuuj o kroku, y zinstlowć pkit oprogrmowni MFL-Pro. W systmi Winows Vist i Winows 7, po wyświtlniu krnu Kontrol kont użytkownik, kliknij Zzwlj lu Tk. Ay zinstlowć strownik PS (strownik rukrki BR-Sript3), wyirz Instlj konfigurown przz klint, nstępni wykonj instrukj wyświtln n krni. Wykonuj instrukj wyświtln n krni ż o wyświtlni nstępujągo krnu. Połąz przwó USB o złąz USB oznzongo symolm w urzązniu, nstępni połąz przwó o komputr. Włąz urzązni, nstępni wykonj instrukj wyświtln n krni, y zkońzyć instlję. WAŻNE NIE nuluj żnyh krnów pozs prosu instlji. Wyświtlni wszystkih krnów moż potrwć kilk skun. 8

9 USB Winows Jśli pozs instlji oprogrmowni zostni wyświtlony komunikt o łęzi, uruhom progrm Instlowni ignostyki znjująy się w ktlogu Strt/Wszystki progrmy/ Brothr/DCP-XXXX (gzi DCP-XXXX to nzw molu). Zkońz Instlj zostł zkońzon. W zlżnośi o ustwiń zzpizń, pozs korzystni z urzązni lu jgo oprogrmowni moż zostć wyświtlon okno zzpizń systmu Winows lu progrmu ntywirusowgo. Zzwól lu opuść oprję, y kontynuowć. Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm l systmów Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, któr używją okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Brothr Solutions Cntr po rsm Winows USBMintosh 9

10 USB Mintosh Dl użytkowników intrfjsu USB (M OS X x) 12 Prz instlją Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Użytkownik musi yć zlogowny n komputrz z uprwninimi Aministrtor. WAŻNE W przypku systmu M OS X , okonj ktulizji o systmu M OS X x. (Ay uzyskć njnowsz strowniki i informj otyzą używngo systmu M OS X, przjź n stronę 13 Instlowni pkitu oprogrmowni MFL-Pro Umiść instlyjną płytę CD-ROM w npęzi CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX). Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Ukońzni instlji moż potrwć kilk minut. Wykonuj instrukj wyświtln n krni ż o wyświtlni nstępujągo krnu. Wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk OK. Ay skonfigurowć strownik PS (strownik rukrki BR-Sript3), przjź o ntrum Brothr Solutions Cntr po rsm i kliknij Pliki o porni n stroni posingo molu, nstępni owiź skję zęsto zwnyh pytń (FAQ), y uzyskć informj n tmt konfigurji. Połąz przwó USB o złąz USB oznzongo symolm w urzązniu, nstępni połąz przwó o komputr Mintosh. Po wyświtlniu tgo krnu kliknij przyisk Nxt (Dlj). Instlj pkitu oprogrmowni MFL-Pro zostł zkońzon. Przjź o kroku 14 n stroni 11. Upwnij się, ż przyisk zsilni urzązni jst włązony. 10

11 USB Mintosh 14 Poirni i instlj plikji Prsto! PgMngr Po zinstlowniu plikji Prsto! PgMngr, o plikji Brothr ControlCntr2 own jst funkj OCR. Z pomoą plikji Prsto! PgMngr możn z łtwośią sknowć, uostępnić i orgnizowć zjęi i okumnty. N krni Brothr Support (Wspri firmy Brothr) kliknij Prsto! PgMngr i postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Winows USBMintosh 11

12 Sić przwoow Winows Dl użytkowników intrfjsu sii przwoowj (Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist /Winows 7) 12 Prz instlją Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i użytkownik jst zlogowny z uprwninimi ministrtor. Instlyjn płyt CD-ROM zwir oprogrmowni SnSoft PprPort 12SE. To oprogrmowni osługuj systmy opryjn Winows XP (SP3 lu nowszy), XP Profssionl x64 Eition (SP2 lu nowszy), Winows Vist (SP2 lu nowszy) orz Winows 7. Prz zinstlownim pkitu oprogrmowni MFL-Pro nlży okonć ktulizji o njnowszgo otku Srvi Pk l systmu Winows. W przypku korzystni z systmu opryjngo Winows 2000 (SP4 lu nowszy), po wyświtlniu krnu poirni plikji SnSoft PprPort 11SE pozs instlji pkitu oprogrmowni MFL-Pro, nlży postępowć zgoni z wyświtlnymi n krni instrukjmi. N zs instlji wyłąz zpory osoist (inn niż Zpor systmu Winows ), oprogrmowni ntyszpigowski i ntywirusow. Zjmij ztyzkę ohronną z złąz LAN oznzongo symolm. Połąz kl siiowy o złąz LAN, nstępni połąz go o wolngo portu w konntrtorz. 13 Upwnij się, ż przyisk zsilni urzązni jst włązony. Instlowni pkitu oprogrmowni MFL-Pro Umiść instlyjną płytę CD-ROM w npęzi CD-ROM. Jżli pojwi się krn z nzwmi moli, wyirz mol swojgo urzązni. Jśli pojwi się krn z wrsjmi językowymi, wyirz swój język. Jśli krn Brothr ni zostni wyświtlony utomtyzni, przjź o Mój komputr (Komputr), kliknij wukrotni ikonę CD-ROM, nstępni kliknij wukrotni strt.x. Kliknij opję Instlj pozątkow, nstępni przyisk Zinstluj pkit MFL-Pro. Jśli kptujsz umowę linyjną, kliknij Tk. Jśli instlj ni ęzi kontynuown utomtyzni, otwórz ponowni mnu główn, wysuwją i ponowni wkłją płytę CD-ROM lu klikją wukrotni progrm strt.x w folrz głównym, nstępni kontynuuj o kroku, y zinstlowć pkit oprogrmowni MFL-Pro. W systmi Winows Vist i Winows 7, po wyświtlniu krnu Kontrol kont użytkownik, kliknij Zzwlj lu Tk. Ay zinstlowć strownik PS (strownik rukrki BR-Sript3), wyirz Instlj konfigurown przz klint, nstępni wykonj instrukj wyświtln n krni. 12

13 Sić przwoow Winows Po wyświtlniu krnu Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę ogniową wyirz opję Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln) i kliknij przyisk Dlj. (Ni otyzy użytkowników systmu Winows 2000) Jśli Zpor systmu Winows ni jst używn, zpoznj się z poręznikim użytkownik posingo oprogrmowni, y uzyskć informj n tmt owni nstępująyh portów siiowyh. Do sknowni sii oj port UDP Jżli nl msz prolmy z połąznim siiowym, oj port UDP 137. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni, y ukońzyć konfigurję. WAŻNE NIE nuluj żnyh krnów pozs prosu instlji. Wyświtlni wszystkih krnów moż potrwć kilk skun. Jśli ni możn onlźć posingo urzązni w sii, sprwź ustwini, wykonują instrukj wyświtln n krni. W systmi Winows Vist i Winows 7, po wyświtlniu krnu Zzpizni systmu Winows, zznz pol wyoru i kliknij Zinstluj, y poprwni ukońzyć instlję. Jśli pozs instlji oprogrmowni zostni wyświtlony komunikt o łęzi, uruhom progrm Instlowni ignostyki znjująy się w ktlogu Strt/Wszystki progrmy/brothr/ DCP-XXXX LAN (gzi DCP-XXXX to nzw molu). 14 Zinstluj pkit oprogrmowni MFL-Pro n otkowyh komputrh (jśli jst to konizn) Ay korzystć z urzązni n wilu komputrh w sii, zinstluj pkit oprogrmowni MFL-Pro n kżym z nih. Przjź o kroku 13 n stroni 12. Linj siiow (Winows ) Ninijszy proukt zwir linję l mksymlni 5 użytkowników. Ninijsz linj ojmuj instlję pkitu oprogrmowni MFL-Pro, w tym plikji SnSoft PprPort 12SE lu SnSoft PprPort 11SE, n mksymlni 5 komputrh w sii. Ay zinstlowć plikj SnSoft PprPort 12SE lu SnSoft PprPort 11SE n więj niż 5 komputrh, nlży zkupić pkit Brothr NL-5, ęąy pkitm wilu umów linyjnyh l mksymlni 5 otkowyh użytkowników. Ay okonć zkupu pkitu NL-5, skontktuj się z utoryzownym sprzwą firmy Brothr lu z osługą klint firmy Brothr. Zkońz Instlj zostł zkońzon. W przypku używni konkrtngo rsu IP w urzązniu nlży z pomoą pnlu strowni ustwić mtoę łowni n sttyzną. Więj informji zwir zęść Mnu sii w Instrukji osługi l sii. W zlżnośi o ustwiń zzpizń, pozs korzystni z urzązni lu jgo oprogrmowni moż zostć wyświtlon okno zzpizń systmu Winows lu progrmu ntywirusowgo. Zzwól lu opuść oprję, y kontynuowć. Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm l systmów Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, któr używją okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Brothr Solutions Cntr po rsm Sić przwoow Winows Mintosh 13

14 Sić przwoow Mintosh Dl użytkowników intrfjsu sii przwoowj (M OS X x) 12 Prz instlją Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Użytkownik musi yć zlogowny n komputrz z uprwninimi Aministrtor. WAŻNE W przypku systmu M OS X , okonj ktulizji o systmu M OS X x. (Ay uzyskć njnowsz strowniki i informj otyzą używngo systmu M OS X, przjź n stronę Ay skonfigurowć strownik PS (strownik rukrki BR-Sript3), przjź o ntrum Brothr Solutions Cntr po rsm i kliknij Pliki o porni n stroni posingo molu, nstępni owiź skję zęsto zwnyh pytń (FAQ), y uzyskć informj n tmt konfigurji. 13 Upwnij się, ż przyisk zsilni urzązni jst włązony. Instlowni pkitu oprogrmowni MFL-Pro Umiść instlyjną płytę CD-ROM w npęzi CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX). Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Ukońzni instlji moż potrwć kilk minut. Wykonuj instrukj wyświtln n krni ż o wyświtlni nstępujągo krnu. Wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk OK. Zjmij ztyzkę ohronną z złąz LAN oznzongo symolm. Jśli urzązni ni zostło znlzion w sii, sprwź jj ustwini. Ptrz Prz instlją n stroni 14. Połąz kl siiowy o złąz LAN, nstępni połąz go o wolngo portu w konntrtorz. 14

15 Sić przwoow Mintosh Jśli zostni wyświtlony tn krn, kliknij przyisk OK. 14 Poirni i instlj plikji Prsto! PgMngr Wprowź nzwę komputr Mintosh, skłjąą się z mksymlni 15 znków, w polu Disply Nm (Wyświtln nzw), nstępni kliknij przyisk OK. Przjź o kroku. Po zinstlowniu plikji Prsto! PgMngr, o plikji Brothr ControlCntr2 own jst funkj OCR. Z pomoą plikji Prsto! PgMngr możn z łtwośią sknowć, uostępnić i orgnizowć zjęi i okumnty. N krni Brothr Support (Wspri firmy Brothr) kliknij Prsto! PgMngr i postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Ay użyć klwisz SKANUJ w urzązniu o sknowni poprzz sić, nlży zznzyć pol Rgistr your omputr with th "Sn To" funtion on th mhin (Z pomoą funkji Sknuj o zrjstruj swój komputr n urzązniu). Wprowzon nzw zostni wyświtlon n wyświtlzu LCD po niśnięiu przyisku (SKANUJ) i wyrniu opji sknowni. (Ay owizić się więj, ptrz Sknowni siiow w Instrukji oprogrmowni.) Po wyświtlniu tgo krnu kliknij przyisk Nxt (Dlj). Instlj pkitu oprogrmowni MFL-Pro zostł zkońzon. Przjź o kroku 14 n stroni Zinstluj pkit oprogrmowni MFL-Pro n otkowyh komputrh (jśli jst to konizn) Ay korzystć z urzązni n wilu komputrh w sii, zinstluj pkit oprogrmowni MFL-Pro n kżym z nih. Przjź o kroku 13 n stroni 14. Zkońz Instlj zostł zkońzon. W przypku używni konkrtngo rsu IP w urzązniu nlży z pomoą pnlu strowni ustwić mtoę łowni n sttyzną. Więj informji zwir zęść Mnu sii w Instrukji osługi l sii. Sić przwoow Winows Mintosh 15

16 Pozostł informj 16 Korkt kolorów (jśli jst konizn) Klirj kolorów Gęstość wyjśiow poszzgólnyh kolorów moż się różnić w zlżnośi o zynników śroowisk pry urzązni, tkih jk tmprtur zy wilgotność. Klirj pomg poprwić gęstość kolorów. W przypku rukowni z pomoą funkji ruku zpośrnigo lu strownik rukrki BR-Sript nlży wykonć klirję z poziomu pnlu strowni. Ptrz Przy pomoy pnlu strowni n stroni 16. W przypku rukowni z pomoą strownik rukrki Winows, strownik utomtyzni poirz n klirji, jśli włązon ęą oi opj Użyj nyh klirji i Poirz utomtyzni n urzązni. Ptrz Zkłk Ustwini Zwnsown w Instrukji oprogrmowni. W przypku korzystni z strownik rukrki systmu Mintosh nlży wykonć klirję z pomoą opji Sttus Monitor. Po włązniu opji Sttus Monitor, wyirz opję Color Clirtion (Klirj koloru) z mnu Control (Kontrol). Ptrz Sttus Monitor w Instrukji oprogrmowni. Przy pomoy pnlu strowni f Niśnij przyisk MENU. Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Drukrk. Niśnij przyisk Drukrk. Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Klirj. Niśnij przyisk Klirj. Niśnij przyisk Kliruj. Niśnij przyisk Tk. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Prmtry klirji możn przywróić o ustwiń fryznyh. Niśnij przyisk MENU. Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Drukrk. Niśnij przyisk Drukrk. f Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Klirj. Niśnij przyisk Klirj. Niśnij przyisk Rst. Niśnij przyisk Tk. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Rjstrj kolorów Automtyzn rjstrj Umożliwi utomtyzną rgulję położni ruku kżgo koloru. Niśnij przyisk MENU. Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Drukrk. Niśnij przyisk Drukrk. Przy użyiu przyisku lu wyświtl opję Rjstrj utomtyzn. Niśnij przyisk Rjstrj utomtyzn. Niśnij przyisk Tk. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ay ręzni skorygowć położni ruku l kżgo koloru, ptrz Ręzn rjstrj w Postwowym Poręzniku Użytkownik. Brothr CrtivCntr Doznj inspirji. W przypku stosowni systmu Winows kliknij wukrotni ikonę Brothr CrtivCntr n pulpii, y uzyskć ostęp o DARMOWEJ witryny WWW zwirjąj wil pomysłów i zsoów o zstosowń osoistyh lu profsjonlnyh. Użytkowniy komputrów M mogą uzyskć ostęp o Brothr CrtivCntr po tym rsm WWW:

17 Opj i mtriły zużywją się Opj Urzązni wyposżon jst w nstępują ksori opjonln. Doją t lmnty możn poszrzyć możliwośi urzązni. Ay uzyskć więj informji n tmt opjonlngo pojnik olngo orz zgonj pmięi SO-DIMM, owiź nszą stronę po rsm Ay zinstlowć pmięć SO-DIMM, ptrz Instlj otkowj pmięi w Rozszrzonym Poręzniku Użytkownik. Pojnik olny LT-300CL Dolny pojnik ppiru moż pomiśić o 500 rkuszy ppiru. Gy jst on zinstlown, pojmność pojników zwiększ się o 800 rkuszy. Pmięć SO-DIMM Pmięć możn zwiększyć instlują jn mouł pmięi SO-DIMM (Smll Outlin Dul In-lin Mmory Moul). Mtriły ksplotyjn Gy njzi zs wyminy mtriłów ksplotyjnyh, n wyświtlzu LCD pnlu strowni zostni wyświtlony komunikt o łęzi. Ay uzyskć więj informji n tmt mtriłów ksplotyjnyh ostępnyh l posingo urzązni, owiź nszą stronę po rsm lu skontktuj się z loklnym sprzwą firmy Brothr. Tonry Tonr stnrowy: TN-320 (C/M/Y/BK) Tonr o użj pojmnośi: TN-325 (C/M/Y/BK) Tonr o rzo użj pojmnośi: TN-328 (C/M/Y/BK) Jnostk ęn DR-320CL Zspół ps BU-300CL Pojmnik n zużyty tonr WT-300CL 17

18 Znki towrow Logo Brothr jst zrjstrownym znkim towrowym Brothr Inustris, Lt. Brothr jst zrjstrownym znkim towrowym Brothr Inustris, Lt. Mirosoft, Winows, Winows Srvr, Outlook i Intrnt Explorr są zrjstrownymi znkmi hnlowymi firmy Mirosoft Corportion w Stnh Zjnozonyh i/lu innyh krjh. Winows Vist jst zrjstrownym znkim hnlowym lu znkim hnlowym firmy Mirosoft Corportion w Stnh Zjnozonyh i innyh krjh. Appl, Mintosh, Sfri i TruTyp są zrjstrownymi znkmi towrowymi firmy Appl In w USA i/lu innyh krjh. Nun, logo Nun, PprPort i SnSoft są znkmi towrowymi lu zrjstrownymi znkmi towrowymi Nun Communitions, In. lu jj oziłów w USA i/lu innyh krjh. Wszystki nzwy hnlow orz nzwy prouktów spólk wystpuj n proukth Brothr, powizn okumnty orz wszlki inn mtrily s znkmi towrowymi lu zstrzzonymi znkmi towrowymi opowinih spólk. Zrni i pulikj Tn poręznik zostł oprowny i wyny po nzorm Brothr Inustris Lt. i zwir njnowsz opisy i n thnizn prouktu. Trść tgo poręznik i n thnizn tgo prouktu polgją zminom z wzśnijszgo powiomini. Firm Brothr zstrzg soi prwo o wprowzni z powiomini zmin w spyfikjh orz okumntji zwrtj w ninijszj instrukji i ni ponosi opowizilnośi z jkikolwik szkoy (tkż pośrni) spowoown korzystnim z tyh informji, w tym tkż z łęy typogrfizn i inn, któr mogą występowć w tj pulikji. Prw utorski i linj 2010 Brothr Inustris, Lt. Tn proukt zwir oprogrmowni oprown przz nstępująyh prountów: PACIFIC SOFTWORKS, INC Dvisp Softwr, In. Ninijszy proukt zwir oprogrmowni KASAGO TCP/IP wyproukown przz firmę ZUKEN ELMIC, In.

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi ADS-2600W OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi ADS-2600W OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj ADS-2600W Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-490CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9020CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J4410DW MFC-J4610DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J430W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-790CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 22.12.2009 Dzinnik Urzęowy Unii Europjskij L 342/59 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z ni 30 listop 2009 r. otyzą prouktów kosmtyznyh (wrsj przksztłon) (Tkst mjąy znzni

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych.

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych. Posumowni wyników nkit otyząyh żywini w sklpikh szkolnyh. 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? )tk - )ni - )zsmi - 4 6 4 3 tk ni zsmi 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? 2.Il śrnio spożywsz posiłków

Bardziej szczegółowo

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI Mtriły tylko o użytku wwnętrzngo PZU SA. nkit HOSPI Ankit l komórk lznitw stjonrngo w zkłzi opiki zrowotnj Ankit otyzy łąz wszystkih komórk orgnizyjnyh zkłu opiki zrowotnj związnyh z lznitwm stjonrnym,

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu.

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu. Rgulmin rmontów orz wykorzystywni śroków z funuszu rmontowgo Spółzilni Miszkniowj Ark w Wrołwiu złąznik o uhwły 67/03 I Postnowini ogóln 1. Rgulmin okrśl oowiązki Spółzilni i jj Członków w zkrsi nprw wwnątrz

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... Stron1 Sprw Nr RAP.272.79.2014 złąznik nr 6 o SIWZ (pizęć Wykonwy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i rs Wykonwy:... Nzw i typ (prount) orowngo urzązni:... Nzw przmiotu zmówini : Chromtogr

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Visa

Regulamin kart debetowych Visa Rgulmin krt btowyh Vis Roił 1 Postnowini ogóln 1. Rgulmin krt btowyh VISA, wny lj Rgulminm, okrśl sy wywni i obsługi krt btowyh VISA wywnyh pr Bnk Spółily w Silh or sy rolini trnskji okonnyh pry użyiu

Bardziej szczegółowo

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele REGULAMIN I PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS V EDYCJI LIGI LET S MOVE WIOSNA 2013 Rozgrywk Lt s mov mją hrktr mtorsk tzn., h uzstnkm n mogą yć zwony zynn grjąy lu zgłoszn o rozgrywk płkrskh

Bardziej szczegółowo

Vario Compact ABS 2 generacja Część 2: Wskazówki dotyczące instalacji

Vario Compact ABS 2 generacja Część 2: Wskazówki dotyczące instalacji Vario ompat S 2 gnraja zęść 2: Wskazówki otyzą instalaji 3. Wyani roszura ta ni polga służbi zmian. Now wrsj znają Państwo w INFORM na naszyh stronah intrntowyh www.wabo-auto.om 2007 WO Zastrzga się prawo

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ PL URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ 3910842 Zminy podyktown postępm thniznym zstrzżon! 1 NAGRZEWNICA/CHŁODNICA

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Karta przedmiotu. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów Polithnika Krakowska im. Tausza Kośiuszki Karta przmiotu Wyział Fizyki, Matmatyki i Informatyki oowiązuj w roku akamikim 01/013 Kirunk stuiów: Matmatyka Forma stuiów: Stajonarn Profil: Ogólnoakamiki Ko

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź jego elementy

urządzenie i sprawdź jego elementy Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj (wyłącznie UE) HL-2270DW Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży zpoznć się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, y konfigurcj i instlcj przeiegły pomyślnie.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

%%'!)%'targzip gunzipcompressuncompressdiffpatch* %!+%,-./! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

%%'!)%'targzip gunzipcompressuncompressdiffpatch* %!+%,-./! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !" #!"#"$" % $%&%'( %%'!)%'trgzip gunzipomprssunomprssdiffpth* &$ #$"" " %!+%,-./! #"'% 0%%! +%%1'%! 23 23 () *"!#!! Czionk o stłj szrokoi Nzwy progrmów, pol, ktlogów, wyniki dziłni wydwnyh pol. Czionk

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT Sprw Nr RAP.272. 85. 2014 złąznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i dres Wykonwy:... Nzw i typ (produent) oferownego urządzeni:... Nzw przedmiotu zmówieni : 1. Zestw do oznzni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Złącznik nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Ultrsonogrf Wysokij Klsy z głowicmi Phsd Arry, Convx i Liniową orz z modułm Echokrdiogrfii, Strss Echo i modułm EKG. L.p. Wymgn prmtry tchniczn Wymgni Prmtry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu Huawei E220 dla systemu operacyjnego Mac OS X

Instrukcja instalacji modemu Huawei E220 dla systemu operacyjnego Mac OS X Instrukcja instalacji modemu Huawei E220 dla systemu operacyjnego Mac OS X Instrukcja Instalacji i konfiguracji Modemu Huawei E220 z komputerami MacBook i MacBook Pro. Ver 1.1 Spis Treści I. Instalacja

Bardziej szczegółowo

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 4 lutego 2006 2 Wszelkie prawa zastrzeżone All Rights Reserved Copyright c by Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU PRODUKTÓW Z AMARANTUSA NA CECHY TEKSTURY MIĘKISZU PIECZYWA

WPŁYW DODATKU PRODUKTÓW Z AMARANTUSA NA CECHY TEKSTURY MIĘKISZU PIECZYWA At Agrophysi, 2008, 11(2), 499-508 WPŁYW DODATKU PRODUKTÓW Z AMARANTUSA NA CECHY TEKSTURY MIĘKISZU PIECZYWA Rnt RóŜyło, Jnusz Lskowski Ktr Eksplotji Mszyn Przmysłu SpoŜywzgo, Akmi Rolniz ul. Doświzln 44,

Bardziej szczegółowo

26 Informacje o komputerze

26 Informacje o komputerze 26 Informacje o komputerze Przenoszenie informacji do nowego komputera System operacyjny Microsoft Windows XP posiada program Kreator transferu ustawień i plików służący do przenoszenia danych z komputera

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z n 14 luto 2006 r. w sprw wzorów okumntów stosowny n potrzy wnj opów (Dz. U. z n 24 luto 2006 r.) N postw rt. 36 ust. 14 ustwy z n 27 kwtn 2001 r. o op (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

SITAG WAVE LICENSED BY SITAG

SITAG WAVE LICENSED BY SITAG SITG WV LINS Y SITG SITG WV ŚWIT UNKJONLNOŚI SITG WV to rewolucja w sposobie i estetyce siedzenia. To fotel, który czyta nasze ciało, rozumie nasze potrzeby, ale równocześnie podpowiada nam jak siedzieć.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo