Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE OSTRZEŻENIE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. UWAGA informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. WAŻNE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o uszkozeni mieni lu utrty funkjonlnośi urzązeni, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. Uwgi informują o tym, jk nleży regowć wnej sytuji, lu zwierją pory otyząe wykonywni zynnośi wkontekśie innyh funkji. 1 Rozpkuj urzązenie Większość ilustrji w niniejszym Poręzniku szykiej osługi przestwi urzązenie DCP-J752DW. Jeżeli komputer nie jest wyposżony w npę CD-ROM, sterowniki możn porć ze strony poierni otyząej opowieniego moelu, ostępnej po resem Dotkowe informje zwier Stron 5. OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe toreki. Ay uniknąć zgrożeni uuszeniem, opkowni plstikowe nleży przehowywć z l o ziei i niemowląt. Plstikowe opkownie nie służy o zwy. Zejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urzązenie orz ekrn otykowy. Zejmij plstikową torę zwierjąą wkły trmentowe, znjująą się w górnej zęśi ty ppieru. 1 POL Wersj 0 1

2 2 Połąz przewó zsiljąy 4 Zinstluj wkły trmentowe OSTRZEŻENIE Urzązenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. WAŻNE NIE NALEŻY jeszze połązć przewou USB (w przypku używni przewou USB). 3 Wyierz Połąz przewó zsiljąy. Ostrzegwz io LED n pnelu sterowni ęzie świeić się o momentu, gy wkły trmentowe zostną zinstlowne. język Niśnij przyisk lu, y wyświetlić opowieni język, nstępnie niśnij opowieni język. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Yes (Tk) lu No (Nie). UWAGA Jeśli trment ostnie się o ozu, nleży ntyhmist przemyć je woą, ntomist w przypku porżnieni nleży skontktowć się z lekrzem. Pmiętj, y w pierwszej kolejnośi zinstlowć wkły trmentowe ostrzone z urzązeniem. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. Kąt pnelu sterowni możn ustwić w tki sposó, y korzystnie z ekrnu otykowego yło łtwiejsze. Przytrzymj krwęź pnelu sterowni, y przypkowo nie nisnąć żnej z opji n ekrnie otykowym. Otwórz pokrywę wkłu trmentowego. 1 Zejmij pomrńzową zęść zezpiezjąą. 2

3 Rozpkuj wkł trmentowy. Oróć w lewo zieloną źwignię zwlnini n pomrńzowym opkowniu ohronnym ż o usłyszeni źwięku rozszzelnieni opkowni próżniowego. Nstępnie zejmij pomrńzowe opkownie ohronne w przestwiony sposó. WAŻNE NIE wstrząsj wkłmi trmentowymi. Jeśli trment zruzi skórę lu urnie, ntyhmist przemyj je woą z myłem lu innym etergentem. NIE otykj wkłu w oszrze oznzonym symolem, poniewż mogłoy to uniemożliwić ziłnie wkłu w urzązeniu Złuj zwykły ppier o rozmirze A4 Wyiągnij tę ppieru łkowiie z urzązeni. Otwórz pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Deliktnie niśnij i przesuń ozne prownie ppieru, nstępnie poprzezną prownię ppieru, y opsowć je o rozmiru ppieru. Upewnij się, że trójkątne oznzeni n oznyh prownih ppieru i poprzeznej prowniy ppieru są wyrównne z oznzeniem używnego rozmiru ppieru e f Pmiętj o opsowniu koloru etykiety o koloru wkłu. Zinstluj kży wkł trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie. Deliktnie niśnij tylną zęść wkłu trmentowego oznzoną npisem PUSH (Niśnij) ż o poniesieni źwigni wkłu. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmentowyh zmknij pokrywę wkłów trmentowyh. Urzązenie przygotuje system rozprowzni trmentu o rukowni. Proes ten potrw około ztereh minut. Nie wyłązj urzązeni. Zle się, y nstępny krok wykonć w zsie ozekiwni. Dokłnie przekrtkuj stos ppieru, y zpoie lokowniu i niewłśiwemu powniu. Zwsze pmiętj o tym, y ppier nie ył zwinięty lu pomrszzony. 3

4 e Deliktnie połóż ppier n ty ppieru, ustwiją go stroną o zruku w ół i górną krwęzią o przou. Upewnij się, że ppier leży płsko w ty. WAŻNE Upewnij się, że ppieru nie włożono zyt leko; rkusze mogą się ponieść w tylnej zęśi ty i spowoowć prolemy z powniem ppieru. 6 Sprwź jkość ruku Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n ekrnie otykowym pojwi się nstępująy komunikt: Złuj ppier i niśnij [OK]. Niśnij przyisk OK. Sprwź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są wyrźne i wiozne, niśnij przyisk Tk, y zkońzyć sprwznie jkośi, nstępnie przejź o nstępnego kroku. Jeżeli zęśi linii rkuje, niśnij przyisk Nie, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie otykowym. 7 Ustw tę i gozinę f g h i Deliktnie opsuj oiem rękmi ozne prownie ppieru o ppieru. Upewnij się, że ozne prownie ppieru otykją krwęzi ppieru. Zmknij pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Powoli wsuń łą tę ppieru o urzązeni. Przytrzymują tę ppieru, wyiągj poporę o momentu, ż się zlokuje w opowienim położeniu, nstępnie oegnij klpkę popory ppieru. Ustwienie ty i goziny umożliwi urzązeniu regulrne zyszzenie głowi rukująyh i utrzymnie optymlnej jkośi ruku. Umożliwi również urzązeniu nwnie nzw plikom utworzonym pozs korzystni z funkji sknowni n nośnik. Wprowź wie osttnie yfry roku z pomoą ekrnu otykowego, nstępnie niśnij przyisk OK. Powtórz zynnośi l ustwień miesią i ni. Wprowź gozinę w formie 24-gozinnym z pomoą ekrnu otykowego. Niśnij przyisk OK. Dtę i gozinę możn zmienić w owolnym momenie. Więej informji uupostwowy Poręznik Użytkownik: Ustwienie ty i goziny 4

5 8 Wyierz typ połązeni Niniejsze instrukje instlji otyzą systemu Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8 orz M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Sterowniki l systemu Winows Server 2003/2008/2008 R2/2012 możn znleźć n stronie z mteriłmi o porni otyząej opowieniego moelu, ostępnej po resem Jeżeli komputer nie jest wyposżony w npę CD-ROM, możn porć njnowsze sterowniki, poręzniki i progrmy użytkowe l opowieniego moelu z witryny Brother Solutions Center, ostępnej po resem Niektóre plikje ołązone n płyie CD-ROM mogą yć nieostępne o porni. Użytkowniy interfejsu USB Winows, przejź o Stron 6 Mintosh, przejź o Stron 9 USB Winows Mintosh Użytkowniy siei ezprzewoowej Winows i Mintosh, przejź o Stron 11 Sieć ezprzewoow 5

6 USB Winows Interfejs USB w systemie Winows (Winows XP Home / XP Professionl / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 9 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 11 Połąz przewó USB 10 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejź o pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Winows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zń, nstępnie przejź o pozyji Komputer). Kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie plik strt.exe. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz opję Połązenie loklne (USB), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, ż wyświetli się ekrn Połąz kel USB. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. 6

7 USB Winows 1 12 Zkońz i uruhom ponownie 2 3 Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży się zlogowć z uprwnienimi ministrtor. Jeżeli w trkie instlji oprogrmowni wyświetli się komunikt o łęzie, wykonj jeno z poniższyh ziłń: e f g h i UWAGA Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów pozs zmykni pokrywy skner. Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Jeżeli wyświetli się ekrn Zleeni w zkresie ohrony śroowisk otyząe urzązeń o przetwrzni orzu, kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się ekrn Rejestrj On-Line, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeżeli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol wyoru Ustw jko rukrkę omyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się okno Instlj zostł zkońzon, potwierź ustwieni, nstępnie kliknij przyisk Dlej. - Użytkowniy systemu Winows XP, Winows Vist orz Winows 7: Uruhom plikję Instlownie ignostyki znjująą się w folerze (Strt) > Wszystkie progrmy > Brother > DCP-XXXX (gzie XXXX to nzw moelu urzązeni). - Użytkowniy systemu Winows 8: Ay uruhomić plikję Instlownie ignostyki, kliknij wukrotnie ikonę (Brother Utilities) n pulpiie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz nzwę moelu urzązeni (jeśli nie zostł jeszze wyrn). Kliknij opję Nrzęzi n lewym psku nwigyjnym. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy zostnie wyświetlony ekrn Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. USB Winows Mintosh 7

8 USB Winows W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother wymgny jest ostęp o Internetu. W zsie instlji progrmu MFL-Pro Suite utomtyznie instlowny jest tkże system pomoy Brother. System pomoy Brother umożliwi ostęp o witryny Brother Solutions Center po kliknięiu opji n psku zń. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejź o Stron 19 Użytkowniy systemu Winows 8: Jeżeli instrukje firmy Brother ostępne n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwierj je z pomoą progrmu Aoe Reer. Jeżeli progrm Aoe Reer jest zinstlowny n komputerze, le plików nie możn otworzyć w progrmie Aoe Reer, zmień powiąznie plików PDF (ptrz Otwiernie pliku PDF w progrmie Aoe Reer (Winows 8) n stronie 21). 8

9 USB Mintosh Interfejs USB n komputerze Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 9 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. Użytkowniy systemów M OS X v : nleży przeprowzić ktulizję o systemów M OS X v x. 10 Połąz przewó USB NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer Mintosh. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. 1 USB Winows Mintosh 3 2 UWAGA Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów pozs zmykni pokrywy skner. 9

10 USB Mintosh 11 Zinstluj pkiet MFL-Pro h Gy pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Close (Zmknij). e f g Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y rozpoząć instlję. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Wyierz opję Lol Connetion (USB) (Połązenie loklne (USB)), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Potrw to kilk hwil. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Next (Dlej). Gy wyświetli się ekrn A Printer (Doj rukrkę), kliknij przyisk A Printer (Doj rukrkę). Wyierz urzązenie z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Zkońz Instlj zostł zkońzon. (OS X v10.8.x) Wyierz sterownik Brother DCP-XXXX CUPS (gzie XXXX to nzw moelu urzązeni) z menu poręznego Use (Użyj). Gy pojwi się ekrn pomoy tehniznej, kliknij przyisk Next (Dlej). 10

11 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Dl użytkowników siei ezprzewoowej 9 Prze rozpozęiem Jeśli wześniej skonfigurowno ustwieni siei ezprzewoowej urzązeni, prze ponownym skonfigurowniem ustwień siei ezprzewoowej nleży zresetowć ustwieni siei. Niśnij przyisk (Ustw.) n urzązeniu. Niśnij przyisk Ustwieni. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Sieć. Niśnij przyisk Sieć. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Resetuj sieć. Niśnij przyisk Resetuj sieć. Niśnij przyisk Tk, y zkeptowć. Przytrzymj przyisk Tk przez wie sekuny, y zkeptowć. Instrukje n temt konfigurowni urzązeni w tryie A-ho (połązni o komputer osługująego sieć ezprzewoową ez pośrenitw punktu ostępowego / router), zwierją Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Ay wyświetlić Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei: 1 Włąz komputer. Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Użytkowniy systemu Winows : 2 Wyierz moel i język. Pojwi się menu główne płyty CD-ROM. 3 Kliknij opję Poręzniki użytkownik, nstępnie kliknij opję Dokumenty PDF/HTML. 4 Kliknij opję Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei. Użytkowniy komputerów Mintosh: 2 Kliknij wukrotnie opję User s Guies (Poręzniki użytkownik). Wyierz moel i język. 3 Kliknij opję User s Guies (Poręzniki użytkownik), nstępnie kliknij opję Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei. 10 Wyierz metoę konfigurji siei ezprzewoowej Poniższe instrukje oferują trzy sposoy konfigurji urzązeni Brother w siei ezprzewoowej. Wyierz metoę preferowną w używnym śroowisku. Meto jest zleną metoą nwiązywni połązeni (Winows lu Mintosh). Konfigurj z użyiem płyty CD-ROM (Winows i Mintosh) W przypku tej metoy zlene jest użyie komputer połązonego ezprzewoowo o siei. W niektóryh przypkh koniezne może yć użyie przewou USB. Terz przejź o Stron 13 Sieć ezprzewoow 11

12 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego W przypku meto i rozpoznij konfigurję siei ezprzewoowej, niskją przyisk ekrnie otykowym. Wi-Fi n Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (komputery z systemem Winows, komputery Mintosh orz urzązeni moilne) Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy / router nie osługuje funkji WPS (Wi-Fi Protete Setup ) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewoowej ezprzewoowego punktu ostępowego / router w oszrze poniżej. Jeżeli w zsie konfigurji koniezn ęzie pomo ziłu osługi klient firmy Brother, przygotuj ientyfiktor SSID (nzwę siei) i kluz sieiowy. Firm Brother nie może uzielić pomoy w uzyskiwniu tyh informji. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewoowej SSID (nzw siei) Kluz sieiowy* * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Bez znjomośi tyh informji (SSID i kluz sieiowy) nie jest możliwe lsze konfigurownie siei ezprzewoowej. W jki sposó możn znleźć te informje? 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego / router. 2) Wstępny ientyfiktor SSID może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. Terz przejź o Stron 14 Jenoprzyiskow konfigurj przy użyiu funkji WPS lu AOSS (komputery z systemem Winows, komputery Mintosh i urzązeni moilne) Użyj tej metoy, jeżeli ezprzewoowy punkt ostępowy / router osługuje utomtyzną (jenoprzyiskową) konfigurję siei ezprzewoowej (WPS lu AOSS ). Terz przejź o Stron 15 12

13 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 11 Konfigurj z użyiem płyty CD-ROM (Winows i Mintosh) Użytkowniy komputerów Mintosh: Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM i kliknij wukrotnie opję Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX). Wyierz instlję ezprzewoową, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi kretor konfigurji urzązeni ezprzewoowego n ekrnie komputer. Po zkońzeniu konfigurji przejź o kroku 13-e n Stron 18. Użytkowniy systemu Winows : Włóż ostrzoną instlyjną płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejź o pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Winows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zń, nstępnie przejź o pozyji Komputer). Kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie plik strt.exe. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz opję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. e f Gy wyświetli się ekrn Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową, wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows nleży się zpoznć z informjmi otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh, znjująymi się w okumentji zpory. Do sknowni siei oj port UDP Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj porty UDP 137 i 161. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y skonfigurowć urzązenie firmy Brother. Urzązenie poejmie próę nwiązni połązeni z sieią ezprzewoową. Może to trwć kilk minut. Konfigurj siei ezprzewoowej jest zkońzon. Dio LED Wi-Fi n pnelu sterowni zświei się, wskzują, że interfejs sieiowy urzązeni jest ustwiony n sieć WLAN. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Krok 13-e n Stron 16 Sieć ezprzewoow 13

14 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (Winows, Mintosh orz urzązeni moilne) Niśnij przyisk. Niśnij przyisk Kretor konf. Po wyświetleniu komuniktu Włązyć sieć WLAN? niśnij przyisk Tk, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij przyisk Nie. Urzązenie wyszuk ostępne ientyfiktory SSID. Wyświetlenie ostępnyh ientyfiktorów SSID potrw kilk sekun. Jeśli zostnie wyświetlon list ientyfiktorów SSID, niśnij przyisk lu, y wyrć ientyfiktor SSID zpisny w kroku 10- n Stron 12. Niśnij przyisk OK. Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy / router wyrnego SSID osługuje stnr WPS, urzązenie wymg jego stosowni, przejź o kroku. Jeśli urzązenie wymg poni kluz sieiowego, przejź o. W przeiwnym rzie przejź o e. Jeżeli list jest pust, sprwź, zy ezprzewoowy punkt ostępowy / router jest włązony i zy rozsył ientyfiktor SSID. Przenieś urzązenie liżej ezprzewoowego punktu ostępowego / router i ponownie rozpoznij o kroku. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł ientyfiktor SSID, koniezne ęzie ręzne onie nzwy SSID. Szzegółowe informje zwierją Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei. Niśnij przyisk Tk, y połązyć urzązenie przy użyiu funkji WPS. (W przypku wyoru pozyji Nie (Ręzne) w elu przeprowzeni ręznej konfigurji przejź o kroku, y wprowzić kluz sieiowy). Gy n ekrnie otykowym pojwi się instrukj otyzą rozpozęi konfigurji WPS, niśnij przyisk WPS n ezprzewoowym punkie ostępowym / routerze, nstępnie niśnij przyisk Dlej, y kontynuowć. Przejź o kroku e. e Wprowź kluz sieiowy zpisny w kroku 10- n Stron 12 z pomoą ekrnu otykowego. Ay przełązć mięzy wielkimi i młymi litermi, niśnij przyisk. Ay przełązć mięzy litermi, yfrmi i znkmi spejlnymi, niśnij przyisk. (Dostępne znki zleżą o krju). Ay przesunąć kursor w lewo lu w prwo, niśnij przyisk lu. (Szzegółowe informje zwier temt Wprowznie tekstu w ustwienih siei ezprzewoowej n stronie 20). Po wprowzeniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępnie niśnij przyisk Tk, y zstosowć ustwieni. Urzązenie poejmie próę nwiązni połązeni z sieią ezprzewoową. Może to trwć kilk minut. Konfigurj siei ezprzewoowej jest zkońzon. Dio LED Wi-Fi n pnelu sterowni zświei się, wskzują, że interfejs sieiowy urzązeni jest ustwiony n sieć WLAN. Użytkowniy urzązeń moilnyh: Połąz urzązenie moilne z ezprzewoowym punktem ostępowym / routerem, korzystją z połązeni Wi-Fi. Poierz plikję Brother iprint&sn (Anroi /ios/winows Phone) z opowieniej strony poierni i ją zinstluj. Urzązenie osługuje też plikję AirPrint (ios). Ay porć poręznik użytkownik otyząy używnej plikji (Brother iprint&sn/airprint), owieź witrynę Brother Solutions Center po resem i kliknij łąze Poręzniki n stronie poświęonej wyrnemu urzązeniu. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejź o kroku 12. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 16 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 18

15 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 11 Konfigurj jenoprzyiskow z pomoą funkji WPS lu AOSS (Winows, Mintosh i urzązeni moilne) Sprwź, zy ezprzewoowy punkt ostępowy / router oznzony jest symolem WPS lu AOSS przestwionym poniżej. Gy n ekrnie otykowym pojwi się instrukj otyzą rozpozęi konfigurji WPS lu AOSS, niśnij przyisk WPS lu AOSS n ezprzewoowym punkie ostępowym / routerze (więej informji zwier instrukj ostrzon z ezprzewoowym punktem ostępowym / routerem), nstępnie niśnij przyisk OK n urzązeniu. Umieść urzązenie Brother w zsięgu punktu ostępowego / router osługująego funkję WPS lu AOSS. Zsięg może różnić się w zleżnośi o otozeni. Zpoznj się z instrukjmi ostrzonymi z punktem ostępowym / routerem. Niśnij przyisk. Niśnij przyisk WPS/AOSS. Po wyświetleniu komuniktu Włązyć sieć WLAN? niśnij przyisk Tk, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij przyisk Nie. Jeśli używny ezprzewoowy punkt ostępowy / router osługuje funkję WPS, możesz również skonfigurowć urzązenie z pomoą metoy PIN (osoisty numer ientyfikyjny). uuporęzniki oprogrmowni i osługi l siei Try (WPS lu AOSS ), w którym ezprzewoowy punkt ostępowy / router konfiguruje urzązenie, zostnie wykryty utomtyznie. Konfigurj siei ezprzewoowej jest zkońzon. Dio LED Wi-Fi n pnelu sterowni zświei się, wskzują, że interfejs sieiowy urzązeni jest ustwiony n sieć WLAN. Użytkowniy urzązeń moilnyh: Połąz urzązenie moilne z ezprzewoowym punktem ostępowym / routerem, korzystją z połązeni Wi-Fi. Poierz plikję Brother iprint&sn (Anroi /ios/winows Phone) z opowieniej strony poierni i ją zinstluj. Urzązenie osługuje też plikję AirPrint (ios). Ay porć poręznik użytkownik otyząy używnej plikji (Brother iprint&sn/airprint), owieź witrynę Brother Solutions Center po resem i kliknij łąze Poręzniki n stronie poświęonej wyrnemu urzązeniu. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejź o kroku 12. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 16 Użytkowniy komputerów Mintosh: Sieć ezprzewoow Terz przejź o Stron 18 15

16 Sieć ezprzewoow Winows Instlj sterowników i oprogrmowni (Winows XP Home / XP Professionl / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 12 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 13 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejź o pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Winows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zń, nstępnie przejź o pozyji Komputer). Kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie plik strt.exe. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz opję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się ekrn Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową, wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows nleży się zpoznć z informjmi otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh, znjująymi się w okumentji zpory. e f g h i j Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Dlej. Jeśli urzązenie nie zostło znlezione w siei, sprwź ustwieni, postępują zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W przypku wystąpieni tego łęu przejź o kroku 10- n Stron 12 i ponownie okonj konfigurji połązeni ezprzewoowego. Jeśli w przypku używni funkji WEP n ekrnie otykowym zostnie wyświetlony komunikt Połązony, le urzązenie nie zostnie onlezione w siei, upewnij się, że wprowzony zostł prwiłowy kluz WEP. Wielkość liter w kluzu WEP jest istotn. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Jeżeli wyświetli się ekrn Zleeni w zkresie ohrony śroowisk otyząe urzązeń o przetwrzni orzu, kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się ekrn Rejestrj On-Line, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeżeli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol wyoru Ustw jko rukrkę omyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się okno Instlj zostł zkońzon, potwierź ustwieni, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Do sknowni siei oj port UDP Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj porty UDP 137 i

17 Sieć ezprzewoow Winows 14 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży się zlogowć z uprwnienimi ministrtor. Jeżeli w trkie instlji oprogrmowni wyświetli się komunikt o łęzie, wykonj jeno z poniższyh ziłń: - Użytkowniy systemu Winows XP, Winows Vist orz Winows 7: Uruhom plikję Instlownie ignostyki znjująą się w folerze (Strt) > Wszystkie progrmy > Brother > DCP-XXXX LAN (gzie XXXX to nzw moelu urzązeni). - Użytkowniy systemu Winows 8: Ay uruhomić plikję Instlownie ignostyki, kliknij wukrotnie ikonę (Brother Utilities) n pulpiie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz nzwę moelu urzązeni (jeśli nie zostł jeszze wyrn). Kliknij opję Nrzęzi n lewym psku nwigyjnym. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy zostnie wyświetlony ekrn Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother wymgny jest ostęp o Internetu. W zsie instlji progrmu MFL-Pro Suite utomtyznie instlowny jest tkże system pomoy Brother. System pomoy Brother umożliwi ostęp o witryny Brother Solutions Center po kliknięiu opji n psku zń. Zkońz Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejź o Stron 19 Instlj zostł zkońzon. Użytkowniy systemu Winows 8: Jeżeli instrukje firmy Brother ostępne n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwierj je z pomoą progrmu Aoe Reer. Jeżeli progrm Aoe Reer jest zinstlowny n komputerze, le plików nie możn otworzyć w progrmie Aoe Reer, zmień powiąznie plików PDF (ptrz Otwiernie pliku PDF w progrmie Aoe Reer (Winows 8) n stronie 21). Winows Mintosh Sieć ezprzewoow 17

18 Sieć ezprzewoow Mintosh Instlj sterowników i oprogrmowni (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 12 Prze rozpozęiem instlji h Wyierz urzązenie z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 13 Zinstluj pkiet MFL-Pro e f g Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y rozpoząć instlję. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Wyierz opję Wireless Network Connetion (Połązenie ezprzewoowe), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Potrw to kilk hwil. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Next (Dlej). Jeżeli ustwieni siei ezprzewoowej nie zziłją, wyświetli się ekrn Wireless Devie Setup Wizr (Kretor konfigurji urzązeni ezprzewoowego). Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y zkońzyć konfigurję siei ezprzewoowej. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Zzekj n zinstlownie oprogrmowni. Gy wyświetli się ekrn A Printer (Doj rukrkę), kliknij przyisk A Printer (Doj rukrkę). (OS X v10.8.x) Wyierz sterownik Brother DCP-XXXX CUPS (gzie XXXX to nzw moelu urzązeni) z menu poręznego Use (Użyj). i Gy pojwi się ekrn pomoy tehniznej, kliknij przyisk Next (Dlej). Gy pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Close (Zmknij). Zkońz Instlj zostł zkońzon. 18

19 Zinstluj opjonlne plikje Winows 1 Zinstluj opjonlne plikje Możesz zinstlowć poniższe plikje. BookSn&Whiteor Suite firmy Rellusion, In Homepge Print 2* firmy CORPUS * Aplikj osługuje przegląrki Mirosoft Internet Explorer 7.0/8.0 orz Firefox 3. Urzązenie musi yć WŁĄCZONE i połązone o komputer. Niektóre plikje wymgją ostępu o Internetu. Użytkownik musi yć zlogowny z uprwnienimi ministrtor. Wspomnin plikj nie jest ostępn l systemów Winows Server 2003/2008/2012. Ponownie otwórz menu główne przez wysunięie, nstępnie wsunięie płyty CD-ROM lu przez wukrotne kliknięie pliku strt.exe w ktlogu głównym. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Pojwi się menu Górne menu płyty CD-ROM. Kliknij opję Dotkowe plikje. Kliknij przyisk plikji, któr m zostć zinstlown. Po zkońzeniu instlji kliknij przyisk opowijąy kolejnej plikji, któr m zostć zinstlown. Ay wyjść, kliknij przyisk Zkońz. Ay uruhomić progrm BookSn&Whiteor Suite, kliknij wukrotnie ikonę skrótu n pulpiie. Ay uruhomić progrm Homepge Print 2, kliknij opje (Strt) > Wszystkie progrmy > Homepge Print 2 > Homepge Print 2. 19

20 Dl użytkowników interfejsu sieiowego Zresetuj ustwieni siei o fryznyh ustwień omyślnyh Ay przywróić wszystkie ustwieni siei w wewnętrznym serwerze ruku/sknowni o fryznyh ustwień omyślnyh, wykonj poniższe kroki: Upewnij się, że urzązenie nie pruje, nstępnie ołąz o niego wszystkie przewoy (z wyjątkiem przewou zsiljąego). Niśnij przyisk (Ustw.). e f g h Niśnij przyisk Ustwieni. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Sieć. Niśnij przyisk Sieć. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Resetuj sieć. Niśnij przyisk Resetuj sieć. Niśnij przyisk Tk. Przytrzymj przyisk Tk przez 2 sekuny, y zkeptowć. Gy urzązenie zostnie uruhomione ponownie, połąz przewoy. Wprowznie tekstu w ustwienih siei ezprzewoowej Ay przełązć mięzy wielkimi i młymi litermi, niśnij przyisk. Ay przełązć mięzy litermi, yfrmi i znkmi spejlnymi, niśnij przyisk o krju). Ay przesunąć kursor w lewo lu w prwo, niśnij przyisk lu.. (Dostępne znki zleżą Wstwinie spji Ay wstwić spję, niśnij przyisk Spj. Dokonywnie poprwek Ay zmienić łęny znk lu łęną yfrę, niśnij przyisk lu w elu przesunięi kursor o łęnego znku lu łęnej yfry, nstępnie niśnij przyisk. Wprowź prwiłowy znk. Użyj przyisku lu, y przesunąć kursor o tyłu lu o przou i wstwić znk. 20

21 Pozostłe informje Otwiernie pliku PDF w progrmie Aoe Reer (Winows 8) Brother CretiveCenter Przesuń kursor myszy w olny prwy róg pulpitu. Gy wyświetli się psek menu, kliknij opję Ustwieni, nstępnie opję Pnel sterowni. Kliknij opję Progrmy, opję Progrmy omyślne, nstępnie opję Skojrz typ pliku lu protokół z progrmem. Wyierz opję.pf, nstępnie kliknij przyisk Zmień progrm... Kliknij opję Aoe Reer. Ikon ook opji.pf zmieni się n ikonę Aoe Reer. Progrm Aoe Reer stnie się omyślną plikją używną o otwierni plików.pf, opóki powiąznie to nie zostnie zmienione. Znjź inspirję. Jeśli korzystsz z systemu Winows, kliknij wukrotnie ikonę Brother CretiveCenter n pulpiie, y uzyskć ostęp o BEZPŁATNEJ strony internetowej zwierjąej wiele pomysłów orz mteriłów o użytku osoistego i zwoowego. Użytkowniy komputerów M mogą uzyskć ostęp o strony Brother CretiveCenter po resem 21

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci NPD4947-00 PL

Przewodnik pracy w sieci NPD4947-00 PL NPD4947-00 PL Spis treści Spis treści Wprowadzenie Uwagi... 3 Informacje na temat niniejszego podręcznika... 3 Przestroga, Ważne i Uwaga... 3 Wersje systemów operacyjnych... 3 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo