Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1 Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE OSTRZEŻENIE informuj o potnjlni nizpiznj sytuji, któr moż oprowzić o śmiri lu powżnyh orżń ił, jśli ni zostną pojęt kroki w lu jj uniknięi. UWAGA informuj o potnjlni nizpiznj sytuji, któr moż oprowzić o niwilkih lu umirkownyh orżń ił, jśli ni zostną pojęt kroki w lu jj uniknięi. WAŻNE informuj o potnjlni nizpiznj sytuji, któr moż oprowzić o uszkozni mini lu utrty funkjonlnośi urzązni, jśli ni zostną pojęt kroki w lu jj uniknięi. Uwgi informują o tym, jk nlży rgowć w nj sytuji, lu zwirją pory otyzą wykonywni zynnośi w kontkśi innyh funkji. 1 Rozpkowni urzązni OSTRZEŻENIE Urzązni jst pkown w plstikow torki. Ay uniknąć zgrożni uusznim, opkowni plstikow nlży przhowywć z l o zii i nimowląt. Plstikow opkowni ni służy o zwy. Zjmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urzązni, równiż z krnu otykowgo. POL Wrsj 0 1

2 2 Złuj zwykły ppir o rozmirz A4 UWAGA NIE prznoś urzązni, trzymją z pokrywę sknr lu pokrywę usuwni zięć. Moż to spowoowć wysunięi się urzązni z rąk. Urzązni możn prznosić wyłązni, trzymją j o spou. Ay uzyskć szzgółow informj, ptrz Przwonik Bzpizństw Prouktu. Wyiągnij łkowii tę ppiru z urzązni. Otwórz pokrywę ty wyjśiowj ppiru. Dliktni oiśnij i przsuń prowni ppiru, y opsowć j o rozmiru ppiru. Sprwź, zy trójkątn oznzni n prowniy ppiru jst wyrównn z oznznim używngo rozmiru ppiru. Dokłni przkrtkuj stos ppiru, y zpoi lokowniu i niwłśiwmu powniu. Zwsz pmiętj o tym, y ppir ni ył zwinięty lu pomrszzony. Dliktni połóż ppir n ty ppiru, kirują go stroną o nruku w ół i zzynją o górnj krwęzi. WAŻNE Upwnij się, ż ppiru ni włożono zyt lko; rkusz mogą się poniść w tylnj zęśi ty i spowoowć prolmy z pownim ppiru. 1 2 f g h Dliktni wyrguluj prowni, y opsowć j o ppiru. Upwnij się, ż prowni ppiru otykją krwęzi ppiru. Sprwź, zy ppir jst umiszzony n ty płsko i poniżj znku mksymlnj ilośi ppiru. Zmknij pokrywę ty wyjśiowj ppiru. Powoli wsuń łą tę ppiru o urzązni. 2

3 i Przytrzymują tę ppiru, poiągnij poporę ppiru o momntu, ż zlokuj się w opowinim położniu, nstępni rozłóż klpkę popory ppiru. 3 Połąz przwó zsiljąy i linię tlfonizną W lu rukowni i kopiowni n nośnikh spjlnyh otwórz ręzn gnizo powni znjują się z tyłu urzązni. Pozs korzystni z ręzngo gniz powni nlży jnozśni powć po jnym rkuszu ppiru o rozmirz A3, Lgr lu Lgl. To smo otyzy koprt i gruszgo ppiru. Ay uzyskć szzgółow informj, ptrz Łowni ppiru o ręzngo gniz powni w rozzil 2 Postwowgo Poręznik Użytkownik. 1 OSTRZEŻENIE Urzązni musi yć wyposżon w wtyzkę z uziminim. Poniwż urzązni jst uzimion przz gnizo zsilją, możn uniknąć wystąpini potnjlni nizpiznyh zkłóń lktryznyh w linii tlfoniznj w przypku połązni urzązni o linii tlfoniznj przy połązonym o nigo przwozi zsiljąym. Pooni pozs prznoszni urzązni nlży zhowć śroki ostrożnośi, ołązją w pirwszj koljnośi linię tlfonizną, nstępni przwó zsiljąy. WAŻNE NIE NALEŻY jszz połązć przwou USB (w przypku używni przwou USB). Połąz przwó zsiljąy. Ay przłużyć żywotność głowiy rukująj, zpwnić njlpszą wyjność wkłów trmntowyh i zhowć jkość wyruku, zlmy, y zyt zęsto ni ołązć urzązni o zsilni ni ni pozostwić przz łuższy zs urzązni ołązongo o zsilni. Zlmy wyłązni urzązni z pomoą przyisku. Korzystni z przyisku zpwni minimln zsilni urzązni umożliwiją okrsow zyszzni głowiy rukująj. 3

4 Poniś pokrywę sknr, ż zlokuj się w położniu otwrtym. Poniś pokrywę sknr, y zwolnić lokę. Dliktni wiśnij postwę pokrywy sknr w ół i oim rękmi zmknij pokrywę sknr Połąz przwó linii tlfoniznj. Połąz rugi koni linii tlfoniznj o gniz urzązni oznzongo npism LINE (Lini). Ostrożni umiść przwó linii tlfoniznj w knl klowym i wyprowź z tyłu urzązni. Połąz rugi koni o śinngo gniz tlfonizngo. WAŻNE Przwó linii tlfoniznj MUSI yć połązony o gniz w urzązniu oznzonym npism LINE (Lini). 4

5 4 Zinstluj wkły trmntow UWAGA Jśli trmnt ostni się o ozu, nlży ntyhmist przmyć j woą, ntomist w przypku porżnini nlży skontktowć się z lkrzm. Rozpkuj wkł trmntowy. Oróć w lwo ziloną źwignię zwlnini n pomrńzowym opkowniu ohronnym ż o usłyszni źwięku rozszzlnini opkowni próżniowgo. Nstępni zjmij pomrńzow opkowni ohronn w przstwiony sposó. Pmiętj, y w pirwszj koljnośi zinstlowć wkły trmntow ostrzon z urząznim. 2 1 Upwnij się, ż zsilni jst włązon. Kąt nhylni pnlu strowni możn wyrgulowć, ponoszą go. Pozs opuszzni pnlu strowni niśnij przyisk zwlnini znjująy się z oznznim. 2 1 Otwórz pokrywę wkłu trmntowgo. Zjmij pomrńzową zęść zzpizjąą. 1 1 WAŻNE NIE wstrząsj wkłmi trmntowymi. Jśli trmnt zruzi skórę lu urni, ntyhmist przmyj j woą z myłm lu innym trgntm. NIE otykj wkłu w oszrz oznzonym symolm, poniwż mogłoy to unimożliwić ziłni wkłu w urzązniu. f Nlży pmiętć o opsowniu koloru tykity o koloru wkłu. Zinstluj kży wkł trmntowy w kirunku wskznym przz strzłkę n tykii. Dliktni niśnij tylną zęść wkłu trmntowgo oznzoną npism PUSH (Niśnij) ż o ponisini źwigni wkłu. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmntowyh zmknij pokrywę wkłów trmntowyh. Urzązni przygotuj systm rozprowzni trmntu o rukowni. Pros tn potrw około ztrh minut. Ni wyłązj urzązni. 5

6 5 Sprwź jkość ruku Po zkońzniu prosu przygotowwzgo n krni otykowym wyświtlny jst komunikt St ppr n prss [OK]. (Wprowź ppir i niśnij [OK].). Niśnij przyisk OK. Sprwź jkość ztrh loków koloru n rkuszu. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jśli wszystki lini są wyrźn i wiozn, niśnij przyisk Ys (Tk), y zkońzyć sprwzni jkośi, nstępni przjź o nstępngo kroku. Jśli rkuj krótkih linii, niśnij przyisk No (Ni) i postępuj wług kroków przntownyh n krni otykowym. 8 Wyirz try oioru Istniją ztry osługiwn tryy oioru: Tylko fx, Fx/Tl, Ręzny orz Zw.tl /.skr. 6 Sprwź komunikt n krni otykowym Ekrn otykowy wyświtl informj otyzą osługi krnu i korzystni z ręzngo gniz powni. Zpoznj się z tymi informjmi, nstępni przjź o nstępngo kroku. Szzgółow informj możn znlźć w Postwowym Poręzniku Użytkownik. 7 Wyirz język 6 Niśnij przyisk. Niśnij przyisk All Sttings (Ustwini). Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Initil Stup (Wstępn ustw.). Niśnij przyisk Initil Stup (Wstępn ustw.). Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Lol Lngug (Mijsowy jęz.). Niśnij przyisk Lol Lngug (Mijsowy jęz.). Niśnij żąny język. f Niśnij przyisk. Niśnij przyisk. Niśnij przyisk Ustwini. Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Wstępn ustw. Niśnij przyisk Wstępn ustw. Niśnij przyisk Try oioru. Niśnij przyisk Tylko fx, Fx/Tl, Zw.tl /.skr. lu Ręzny. f Niśnij przyisk.

7 9 Ustw tę i gozinę 11 Ustw try wyirni tonowgo lu impulsowgo Niśnij przyisk. Niśnij 00: (t i gozin). f g Niśnij przyisk Dt. Wprowź osttni wi yfry roku n krni otykowym, nstępni niśnij przyisk OK. Powtórz tę oprję l misią i ni. Niśnij przyisk Czs. Wprowź gozinę n krni otykowym w formi 24-gozinnym. h Niśnij przyisk OK, nstępni. 10 Wprowź informj osoist (intyfiktor stji) Zpisz nzwisko i numr fksu, y yły rukown n wszystkih wysyłnyh stronh fksu. Niśnij przyisk. f g h Niśnij przyisk Ustwini. Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Wstępn ustw. Niśnij przyisk Wstępn ustw. Niśnij przyisk Int. stji. Niśnij przyisk Fx. Wprowź numr fksu (o 20 yfr) n krni otykowym, nstępni niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Nzw. Wprowź swoją nzwę (o 20 znków) n krni otykowym, nstępni niśnij przyisk OK. i Niśnij przyisk. Niśnij przyisk. Niśnij przyisk Ustwini. Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Wstępn ustw. Niśnij przyisk Wstępn ustw. Niśnij przyisk Tonow/impuls. Niśnij przyisk Impuls (lu Tonow). f Niśnij przyisk. 12 Niśnij przyisk. Ustw typ linii tlfoniznj Niśnij przyisk Ustwini. Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Wstępn ustw. Niśnij przyisk Wstępn ustw. Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Ust.linii tl. Niśnij przyisk Ust.linii tl. Niśnij przyisk Zwykł, PBX lu ISDN. Niśnij żąny typ linii tlfoniznj. W przypku wyoru pozyji PBX urzązni wyświtli zpytni o ustwini prfiksu. uupostwowy Poręznik Użytkownik: Ustwini typu linii tlfoniznj f Niśnij przyisk. 7

8 13 Ustw zgoność linii tlfoniznj (VoIP) Przy połązniu urzązni o usługi VoIP (przz Intrnt) nlży wprowzić ustwini zgonośi. W przypku korzystni z nlogowj linii tlfoniznj pomiń tn krok. Niśnij przyisk. Niśnij przyisk Ustwini. Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Wstępn ustw. Niśnij przyisk Wstępn ustw. Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Komptyilność. Niśnij przyisk Komptyilność. Niśnij przyisk Post.(VoIP). f Niśnij przyisk. 14 Ustw strfę zsową Urzązni umożliwi ustwini strfy zsowj (zs stnrowy, ni zs ltni) l nj loklizji. Niśnij przyisk. Niśnij 00: (t i gozin). Niśnij przyisk Strf zsow. Wprowź swoją strfę zsową. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk. 8

9 15 Wyirz typ połązni Ninijsz instrukj instlji otyzą systmu Winows XP Hom, XP Profssionl, XP Profssionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 orz M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x. Strowniki l systmu Winows Srvr 2003/2008/2008 R2 możn znlźć n stroni z mtriłmi o porni l Twojgo molu, n stroni Jśli komputr ni ysponuj npęm CD-ROM, możn porć njnowsz strowniki, poręzniki i progrmy użytkow l ngo molu z strony Brothr Solutions Cntr Niktór plikj ołązon n płyi CD-ROM mogą yć niostępn o porni. Użytkowniy intrfjsu USB Winows : przjź o strony 10 Mintosh: przjź o strony 12 Użytkowniy sii przwoowj Winows : przjź o strony 14 Mintosh: przjź o strony 16 USB Sić przwoow Winows Mintosh Winows Mintosh Użytkowniy sii zprzwoowj Winows i Mintosh: przjź o strony 18 Sić zprzwoow 9

10 USB Winows Użytkowniy intrfjsu USB (l systmów Winows XP Hom/XP Profssionl/Winows Vist /Winows 7) 16 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. 18 Połąz przwó USB 17 Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązoną instlyjną płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkit MFL -Pro, nstępni w przypku zgoy n wrunki umów linyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Wyirz pozyję Połązni lokln (USB), nstępni kliknij przyisk Dlj. Instlj ęzi kontynuown. Po wyświtlniu tgo krnu przjź o nstępngo kroku. 10

11 USB Winows WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu Zkońz i uruhom ponowni Kliknij przyisk Zkońz, y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr nlży zlogowć się z uprwninimi ministrtor. Zostną wyświtlon poniższ krny. Gy zostni wyświtlony krn Ustwini ktulizji oprogrmowni, wyirz żąn ustwini ktulizji oprogrmowni, nstępni kliknij przyisk OK. Gy zostni wyświtlony krn Progrm ń i pomoy thniz. urzązń Brothr, zznz prfrowną opję i postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. W lu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy thniz. urzązń Brothr wymgny jst ostęp o intrntu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. USB Winows Mintosh f g h Instlj ęzi kontynuown utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. Po wyświtlniu krnu Zlni w zkrsi ohrony śroowisk otyzą urzązń o prztwrzni orzu kliknij przyisk Dlj. Po wyświtlniu krnu Rjstrj On-Lin postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Kliknij przyisk Dlj. Jśli urzązni ni m yć rukrką omyślną, usuń zznzni pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępni kliknij przyisk Dlj. Ay zinstlowć opjonln plikj: Trz przjź o Stron 26 Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm w systmi Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, któr korzystją z okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Brothr Solutions Cntr po rsm 11

12 USB Mintosh Użytkowniy intrfjsu USB (l systmów M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 16 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 17 Połąz przwó USB WAŻNE NIE połązj urzązni o portu USB w klwiturz lu nizsilnym konntrtorz USB. Połąz urzązni zpośrnio o komputr Mintosh. WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu

13 USB Mintosh 18 Zinstluj pkit MFL-Pro f Włóż złązoną instlyjną płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX) w lu instlji. Jśli pojwi się krn z nzwmi moli, wyirz mol swojgo urzązni. Wyirz pozyję Lol Conntion (USB) (Połązni lokln (USB)), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Zzkj n zinstlowni oprogrmowni. Po zkońzniu instlji oprogrmowni Brothr rozpozni wyszukiwni urzązni Brothr. Potrw to kilk hwil. Wyirz urzązni z listy i kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się tn krn, kliknij przyisk A Printr (Doj rukrkę). USB Winows Mintosh Wyirz urzązni z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępni Nxt (Dlj). g Jśli pojwi się tn krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). Zkońz Instlj zostł zkońzon. 13

14 Sić przwoow Winows Użytkowniy intrfjsu sii przwoowj (l systmów Winows XP Hom/XP Profssionl/Winows Vist /Winows 7) 16 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. 17 Połąz przwó siiowy WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu

15 Sić przwoow Winows 18 Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązoną instlyjną płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkit MFL -Pro, nstępni w przypku zgoy n wrunki umów linyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Wyirz pozyję Połązni klm siiowym (Ethrnt), nstępni kliknij przyisk Dlj. Po wyświtlniu krnu Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę ogniową wyirz pozyję Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln), nstępni kliknij przyisk Dlj. W przypku korzystni z zpory innj niż Zpor systmu Winows nlży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumntji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów siiowyh. 19 Zkońz i uruhom ponowni Kliknij przyisk Zkońz, y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr nlży zlogowć się z uprwninimi ministrtor. Zostną wyświtlon poniższ krny. Gy zostni wyświtlony krn Ustwini ktulizji oprogrmowni, wyirz żąn ustwini ktulizji oprogrmowni, nstępni kliknij przyisk OK. Gy zostni wyświtlony krn Progrm ń i pomoy thniz. urzązń Brothr, zznz prfrowną opję i postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. W lu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy thniz. urzązń Brothr wymgny jst ostęp o intrntu. f g h Ay korzystć z sknowni siiowgo oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oirni fksów n komputrz poprzz sić, oj port protokołu UDP. Jśli nl występują prolmy z połąznim siiowym, oj porty UDP 137 i 161. Jśli o sii połązon jst więj niż jno urzązni, wyirz swoj urzązni z listy, nstępni kliknij Dlj. Jśli urzązni ni zostło znlzion w sii, sprwź ustwini, postępują zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Instlowni strowników Brothr rozpozni się utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. Po wyświtlniu krnu Zlni w zkrsi ohrony śroowisk otyzą urzązń o prztwrzni orzu kliknij przyisk Dlj. Po wyświtlniu krnu Rjstrj On-Lin postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Kliknij przyisk Dlj. Jśli urzązni ni m yć rukrką omyślną, usuń zznzni pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępni kliknij przyisk Dlj. Zkońz Ay zinstlowć opjonln plikj: Trz przjź o Stron 26 Instlj zostł zkońzon. Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm w systmi Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, któr korzystją z okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Brothr Solutions Cntr po rsm Sić przwoow Winows Mintosh 15

16 Sić przwoow Mintosh Użytkowniy intrfjsu sii przwoowj (l systmów M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 16 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 17 Połąz przwó siiowy

17 Sić przwoow Mintosh 18 Zinstluj pkit MFL-Pro f Włóż złązoną instlyjną płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX) w lu instlji. Jśli pojwi się krn z nzwmi moli, wyirz mol swojgo urzązni. Wyirz pozyję Wir Ntwork Conntion (Ethrnt) (Połązni klm siiowym (Ethrnt)), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Zzkj n zinstlowni oprogrmowni. Po zkońzniu instlji oprogrmowni Brothr rozpozni wyszukiwni urzązni Brothr. Potrw to kilk hwil. Jśli urzązni zostło skonfigurown o pry w sii, wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się tn krn, kliknij przyisk A Printr (Doj rukrkę). Wyirz urzązni z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępni Nxt (Dlj). Sić przwoow Winows Mintosh g Jśli pojwi się tn krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). Zkońz Instlj zostł zkońzon. 17

18 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo Dl użytkowników sii zprzwoowj 16 Prz rozpozęim Mimo, ż urzązni Brothr moż yć używn zrówno w sii przwoowj, jk i zprzwoowj, w nym momni korzystć możn tylko z jnj z tyh mto połązni. Jśli wzśnij skonfigurowno ustwini zprzwoow urzązni, prz ponownym skonfigurownim ustwiń zprzwoowyh nlży zrstowć ustwini sii. Niśnij przyisk n urzązniu. Niśnij przyisk Ustwini. Niśnij przyisk Sić. Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Rstuj sić, nstępni niśnij przyisk Rstuj sić. Niśnij przyisk Tk, y zkptowć. Przytrzymj przyisk Tk przz 2 skuny, y potwirzić. Ay skonfigurowć urzązni w tryi A-ho (zyli połązyć j z komputrm osługująym sić zprzwoową z pośrnitw punktu ostępowgo/routr), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM z okumntją. Instrukję osługi l sii możn wyświtlić, postępują zgoni z poniższymi instrukjmi. 1 Włąz komputr. Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. W systmi Winows : 2 Wyirz mol i język. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. 3 Kliknij przyisk Poręzniki użytkownik, nstępni Dokumnty w formi PDF. Zostni wyświtlon główn stron. 4 Kliknij przyisk Instrukj osługi l sii. W systmi Mintosh: 2 Kliknij wukrotni przyisk Usr s Guis (Poręzniki użytkownik). Wyirz mol i język. 3 Kliknij przyisk Usr s Guis (Poręzniki użytkownik), nstępni Instrukj osługi l sii. 17 Wyirz mtoę konfigurji zprzwoowj Poniższ instrukj przstwiją trzy sposoy konfigurji urzązni Brothr w sii zprzwoowj. Wyirz mtoę prfrowną l użytkowngo śroowisk. W przypku mtoy uruhom konfigurję zprzwoową, niskją przyisk Wi-Fi n krni otykowym. Konfigurj z użyim instlyjnj płyty CD-ROM orz przwou USB (Winows i Mintosh) Nlży tymzsowo skorzystć z przwou USB pozs konfigurji (przwó ni znjuj się w zstwi). W przypku tj mtoy zln jst użyi komputr połązongo zprzwoowo o sii. W przypku korzystni z systmu Winows XP lu z komputr połązongo o punktu ostępowgo/routr z pośrnitwm przwou siiowgo nlży uzyskć informj o ustwinih sii zprzwoowj. Zpisz ustwini sii zprzwoowj w polu n stroni 19. Trz przjź o Stron 20 18

19 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo SSID (nzw sii) / kluz sii Prosimy ni kontktowć się z ziłm osługi klint firmy Brothr w lu uzyskni pomoy, jśli ni są ostępn informj otyzą zzpizń sii zprzwoowj. Ni możmy pomó w znlziniu ustwiń zzpizń sii. Elmnt Biżą ustwini sii zprzwoowj SSID (nzw sii) Kluz siiowy * Kluz siiowy moż yć równiż opisywny jko Psswor (hsło), Surity Ky (kluz zpizństw) lu Enryption Ky (kluz szyfrowni). Bz znjomośi tyh informji (SSID i kluz siiowy) ni jst możliw lsz konfigurowni sii zprzwoowj. W jki sposó możn znlźć t informj? 1) Zpoznj się z okumntją ołązoną o zprzwoowgo punktu ostępowgo/routr. 2) Wstępny intyfiktor SSID moż yć nzwą prount lu nzwą molu. 3) Jśli informj otyzą zzpizń ni są znn, skontktuj się z prountm routr, ministrtorm systmu lu ostwą usług intrntowyh. Konfigurj ręzn z poziomu pnlu strowni przy użyiu Krtor konfigurji (komputry Mintosh, urzązni moiln i komputry z systmm Winows ) Jśli zprzwoowy punkt ostępowy/routr ni osługuj funkji WPS (Wi-Fi Prott Stup ) lu AOSS, zpisz ustwini sii zprzwoowj zprzwoowgo punktu ostępowgo lu routr w powyższym polu. Trz przjź o Stron 22 Jnoprzyiskow konfigurj przy użyiu WPS lu AOSS (Winows i Mintosh) Jśli posiny zprzwoowy punkt ostępowy/routr osługuj utomtyzną (jnoprzyiskową) konfigurję sii zprzwoowj (WPS lu AOSS ), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM. Ay skonfigurowć urzązni w innym śroowisku zprzwoowym (try A-ho), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM. Sić zprzwoow 19

20 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo 18 Konfigurj z użyim instlyjnj płyty CD-ROM orz przwou USB (Winows i Mintosh) Poniższ zynnośi otyzą instlji w systmi Winows. W przypku instlji w komputrh Mintosh umiść instlyjną płytę CD-ROM w npęzi CD-ROM, nstępni kliknij wukrotni pozyję Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX) w lu instlji. Wyirz pozyję Wirlss instlltion (Instlj zprzwoow), nstępni postępuj zgoni z instrukjmi Wirlss Dvi Stup (Konfigurj urzązni zprzwoowgo) n krni komputr. Włóż złązoną instlyjną płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkit MFL -Pro, nstępni w przypku zgoy n wrunki umów linyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Wyirz pozyję Połązni zprzwoow, nstępni kliknij przyisk Dlj. Po wyświtlniu krnu Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę ogniową wyirz pozyję Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln), nstępni kliknij przyisk Dlj. W przypku korzystni z zpory innj niż Zpor systmu Winows nlży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumntji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów siiowyh. Ay korzystć z sknowni siiowgo oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oirni fksów n komputrz poprzz sić, oj port protokołu UDP. Jśli nl występują prolmy z połąznim siiowym, oj porty UDP 137 i 161. Wyirz pozyję Tk, mm kl USB i mogę go użyć o instlji. nstępni kliknij przyisk Dlj. f g h Tymzsowo połąz przwó USB (niołązony) zpośrnio o komputr i urzązni. Jśli pojwi się krn z potwirznim, zznz pol i kliknij Dlj, przjź o g. W prziwnym rzi przjź o h. Ay uzyskć instrukj otyzą połązni przwou USB o portu USB w urzązniu, ptrz Połąz przwó USB n stroni 10. Kiy pojwi się krn Wżn uwg, po potwirzniu intyfiktor SSID i kluz siiowgo zznz pol wyoru, nstępni kliknij przyisk Dlj. Gy pojwi się poniższy krn, zznz opję Tk, y połązyć się z SSID n liśi. Kliknij przyisk Dlj i przjź o j. Gy pojwi się poniższy krn, krtor wyszuk sii zprzwoow ostępn l użytkowngo urzązni. Wyirz SSID zpisny l sii n stroni 19, nstępni kliknij Dlj. Jśli list intyfiktorów SSID ni zostł wyświtlon, upwnij się, ż punkt ostępowy jst włązony i zostł w nim włązon funkj rozsyłni intyfiktor SSID. Upwnij się, ż urzązni i punkt ostępowy znjują się w zsięgu połązni, nstępni kliknij przyisk Oświż. Jśli w punki ostępowym ni zostło włązon rozsyłni intyfiktor SSID, możn ręzni oć tę funkję, klikją przyisk Zwnsowny. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni i uzupłnij pol Nzw (SSID), nstępni kliknij przyisk Dlj. 20

21 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo i Wprowź Kluz sii zpisny n stroni 19, nstępni kliknij przyisk Dlj. Jśli w sii ni skonfigurowno uwirzytlnini i szyfrowni, zostni wyświtlony poniższy krn. Ay kontynuowć konfigurowni, kliknij OK i przjź o j. Ay zinstlowć pkit MFL-Pro Użytkowniy systmu Winows : Trz przjź o Krok 20- n stroni 23 Użytkowniy komputrów Mintosh: Trz przjź o Krok 20- n stroni 25 j Kliknij przyisk Dlj. Ustwini zostną wysłn o urzązni. W przypku kliknięi przyisku Anuluj ustwini pozostną nizminion. Ay ręzni wprowzić ustwini rsu IP urzązni, kliknij pozyję Zmiń rs IP, nstępni wprowź wymgn ustwini rsu IP l swojj sii. Jśli pojwi się krn łęu konfigurji zprzwoowj, kliknij przyisk Ponów. k l Ołąz przwó USB łąząy komputr i urzązni. Kliknij przyisk Dlj, y kontynuowć instlję pkitu MFL-Pro. Konfigurj zprzwoow jst zkońzon. Przyisk Wi-Fi w prwym górnym rogu krnu otykowgo zostni zstąpiony ztropoziomowym wskźnikim siły sygnłu zprzwoowgo punktu ostępowgo/routr. Zświi się kontrolk LED Wi-Fi n pnlu strowni informują o ustwiniu intrfjsu siiowgo urzązni w tryi WLAN. Sić zprzwoow 21

22 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo Konfigurj ręzn z poziomu pnlu strowni przy użyiu Krtor konfigurji (komputry Mintosh, urzązni moiln i komputry z systmm Winows ) Niśnij przyisk. Niśnij Krtor konf. Jśli zostni wyświtlony komunikt Przłązyć intrfjs siiowy n zprzwoowy?, niśnij przyisk Tk, y zkptowć. Zostni uruhomiony krtor konfigurji zprzwoowj. Ay nulowć, niśnij przyisk Ni. Urzązni wyszuk ostępn intyfiktory SSID. Wyświtlni ostępnyh intyfiktorów SSID potrw kilk skun. Jśli zostni wyświtlon list intyfiktorów SSID, prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyrć intyfiktor SSID zpisny n stroni 19. Wyirz intyfiktor SSID, z którym hsz się połązyć. Niśnij przyisk OK. Jśli zprzwoowy punkt ostępowy/routr wyrngo SSID osługuj stnr WPS, urzązni wymg jgo stosowni, przjź o. Jśli urzązni wymg poni kluz siiowgo, przjź o. W prziwnym rzi przjź o. Jśli list intyfiktorów SSID ni zostł wyświtlon, upwnij się, ż punkt ostępowy jst włązony. Przysuń urzązni liżj o punktu ostępowgo i spróuj zząć ponowni o. Jśli punkt ostępowy ni jst ustwiony tk, y rozsyłł intyfiktor SSID, wymgn ęzi ręzn oni nzwy SSID. Szzgółow informj możn znlźć w Instrukji osługi l sii. Niśnij przyisk Tk, y połązyć urzązni przy użyiu funkji WPS. (W przypku wyoru pozyji Ni w lu kontynuowni konfigurji ręznj, przjź o kroku, y wprowzić kluz siiowy). Kiy n krni otykowym pojwi się informj o uruhominiu funkji WPS, niśnij przyisk WPS n zprzwoowym punki ostępowym/routrz, nstępni niśnij przyisk Dlj, y kontynuowć. Przjź o kroku. f Wprowź kluz siiowy zpisny w kroku 17- n stroni 19 z pomoą krnu otykowgo. Ay przłązć pomięzy młymi i wilkimi litrmi, niśnij przyisk. Ay przłązć pomięzy litrmi, yfrmi lu znkmi spjlnymi, niśnij przyisk. (Dostępn znki mogą się różnić w zlżnośi o krju). Ay przsunąć kursor w lwo lu w prwo, niśnij przyisk lu. (Dotkow informj możn znlźć w rozzil Wprowzni tkstu w ustwinih zprzwoowyh n stroni 27). Po wprowzniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępni niśnij przyisk Tk, y zstosowć ustwini. Urzązni rozpozni próę połązni z siią zprzwoową. Moż to trwć kilk minut. Komunikt o wyniku połązni jst wyświtlny przz 60 skun n krni otykowym i utomtyzni zostni wyrukowny rport WLAN. Konfigurj zprzwoow jst zkońzon. Przyisk Wi-Fi w prwym górnym rogu krnu otykowgo zostni zstąpiony ztropoziomowym wskźnikim siły sygnłu zprzwoowgo punktu ostępowgo/routr. Zświi się kontrolk LED Wi-Fi n pnlu strowni informują o ustwiniu intrfjsu siiowgo urzązni w tryi WLAN. Ay zinstlowć pkit MFL-Pro, przjź o kroku 19. Użytkowniy systmu Winows : Trz przjź o Stron 23 Użytkowniy komputrów Mintosh: Trz przjź o Stron 25

23 Sić zprzwoow Winows Instlj strowników i oprogrmowni (systm Winows XP Hom/XP Profssionl/Winows Vist /Winows 7) 19 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. 20 Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązoną instlyjną płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkit MFL -Pro, nstępni w przypku zgoy n wrunki umów linyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Wyirz pozyję Połązni zprzwoow, nstępni kliknij przyisk Dlj. Po wyświtlniu krnu Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę ogniową wyirz pozyję Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln), nstępni kliknij przyisk Dlj. W przypku korzystni z zpory innj niż Zpor systmu Winows nlży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumntji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów siiowyh. Ay korzystć z sknowni siiowgo oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oirni fksów n komputrz poprzz sić, oj port protokołu UDP. Jśli nl występują prolmy z połąznim siiowym, oj porty UDP 137 i 161. Wyirz urzązni z listy i kliknij przyisk Dlj. Jśli urzązni ni zostło znlzion w sii, sprwź ustwini, postępują zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. W przypku wystąpini tgo łęu przjź o kroku 17- n stroni 19 i ponowni okonj konfigurji połązni zprzwoowgo. Jśli w przypku używni funkji WEP n krni otykowym zostni wyświtlony komunikt Połązony, l urzązni ni zostni onlzion w sii, upwnij się, ż wprowzony zostł prwiłowy kluz WEP. Wilkość litr w kluzu WEP jst istotn. f g h i Instlowni strowników Brothr rozpozni się utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. Po wyświtlniu krnu Zlni w zkrsi ohrony śroowisk otyzą urzązń o prztwrzni orzu kliknij przyisk Dlj. Po wyświtlniu krnu Rjstrj On-Lin postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Kliknij przyisk Dlj. Jśli urzązni ni m yć rukrką omyślną, usuń zznzni pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępni kliknij przyisk Dlj. Sić zprzwoow Winows Mintosh 23

24 Sić zprzwoow Winows 21 Zkońz i uruhom ponowni Kliknij przyisk Zkońz, y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr nlży zlogowć się z uprwninimi ministrtor. Zostną wyświtlon poniższ krny. Gy zostni wyświtlony krn Ustwini ktulizji oprogrmowni, wyirz żąn ustwini ktulizji oprogrmowni, nstępni kliknij przyisk OK. Gy zostni wyświtlony krn Progrm ń i pomoy thniz. urzązń Brothr, zznz prfrowną opję i postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. W lu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy thniz. urzązń Brothr wymgny jst ostęp o intrntu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Ay zinstlowć opjonln plikj: Trz przjź o Stron 26 Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm w systmi Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, któr korzystją z okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Brothr Solutions Cntr po rsm 24

25 Sić zprzwoow Mintosh Instlj strowników i oprogrmowni (M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 19 Prz rozpozęim instlji g Jśli pojwi się tn krn, kliknij przyisk A Printr (Doj rukrkę). Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 20 Zinstluj pkit MFL-Pro Wyirz urzązni z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępni Nxt (Dlj). f Włóż złązoną instlyjną płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Dwukrotni kliknij ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX) w lu instlji. Jśli pojwi się krn z nzwmi moli, wyirz mol swojgo urzązni. Wyirz pozyję Wirlss Ntwork Conntion (Połązni zprzwoow), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Wyirz urzązni z listy i kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jśli wprowzni ustwiń zprzwoowyh ni powizi się, pojwi się krn Wirlss Dvi Stup Wizr (Progrm o konfigurji urzązni zprzwoowgo). Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni, y zkońzyć konfigurję zprzwoową. Wyirz urzązni z listy i kliknij przyisk OK. Instlowni strowników Brothr rozpozni się utomtyzni. Zzkj n zinstlowni oprogrmowni. h Jśli pojwi się tn krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Sić zprzwoow Winows Mintosh 25

26 Zinstluj opjonln plikj Winows 1 Zinstluj opjonln plikj Zinstlowć możn poniższ plikj. FFiltr Stuio orz BookSn & Whitor Suit firmy Rllusion, In Urzązni musi yć WŁĄCZONE i połązon o komputr. Niktór plikj wymgją ostępu o Intrntu. Użytkownik musi yć zlogowny z uprwninimi ministrtor. Wspomnin plikj ni jst ostępn l systmów Winows Srvr 2003/2008. Ponowni otwórz mnu główn przz wysunięi, nstępni wsunięi płyty CD-ROM lu przz wukrotn kliknięi progrmu strt.x w ktlogu głównym. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Wyirz język, nstępni kliknij pozyję Dotkow plikj. Kliknij przyisk plikji, któr m zostć zinstlown. Wróć o krnu Dotkow plikj, y zinstlowć koljn plikj. 2 Zinstluj pomo l progrmu FFiltr Stuio Ay uruhomić progrm FFiltr Stuio, przjź o mnu Strt/ Wszystki progrmy/rllusion/ FFiltr Stuio n komputrz użytkownik. Kliknij przyisk Chk for Upts (Sprwź ktulizj) wyświtlny n krni. Możn tkż przjść o strony WWW firmy Rllusion, klikją przyisk w prwym górnym rogu tgo krnu. Kliknij przyisk Downlo (Poirz) i wyirz ktlog, w którym plik m zostć zpisny. Zmknij plikję FFiltr Stuio prz uruhominim instltor pomoy FFiltr Stuio Hlp. Kliknij wukrotni porny plik z okrślongo ktlogu i postępuj zgoni z instrukjmi instlyjnymi wyświtlnymi n krni. Ay wyświtlić płną pomo progrmu FFiltr Stuio Hlp, wyirz pozyję Strt/Wszystki progrmy/rllusion/ FFiltr Stuio/FFiltr Stuio Hlp. 26

27 Dl użytkowników intrfjsu siiowgo Zrstuj ustwini sii o fryznyh ustwiń omyślnyh Ay przywróić wszystki ustwini sii w wwnętrznym srwrz ruku/sknowni o fryznyh ustwiń omyślnyh, wykonj poniższ kroki. Upwnij się, ż urzązni ni pruj, nstępni ołąz o nigo wszystki przwoy (z wyjątkim przwou zsiljągo). Niśnij przyisk. f g h Niśnij przyisk Ustwini. Niśnij przyisk Sić. Prziągnij plm w górę lu w ół, wntulni niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Rstuj sić, nstępni niśnij przyisk Rstuj sić. Niśnij przyisk Tk. Przytrzymj przyisk Tk przz 2 skuny, y potwirzić. Gy urzązni zostni uruhomion ponowni, połąz przwoy. Wprowzni tkstu w ustwinih zprzwoowyh Ay przłązć pomięzy młymi i wilkimi litrmi, niśnij przyisk. Ay przłązć pomięzy litrmi, yfrmi lu znkmi spjlnymi, niśnij przyisk mogą się różnić w zlżnośi o krju). Ay przsunąć kursor w lwo lu w prwo, niśnij przyisk lu.. (Dostępn znki Wstwini spji Ay wprowzić spję, niśnij przyisk Spj. Dokonywni poprwk Ay zminić łęni wprowzoną yfrę lu znk, przsuń w to mijs kursor. Niśnij przyisk, nstępni ponowni wprowź prwiłowy znk. Istnij tkż możliwość ofnięi i wstwini znku. 27

28 Znki hnlow Logo Brothr jst zstrzżonym znkim hnlowym firmy Brothr Inustris, Lt. Brothr jst zstrzżonym znkim hnlowym firmy Brothr Inustris, Lt. Nzw Winows Vist jst znkim hnlowym lu zstrzżonym znkim hnlowym firmy Mirosoft Corportion n trni Stnów Zjnozonyh i/lu innyh krjów. Winows i Winows Srvr są zstrzżonymi znkmi hnlowymi firmy Mirosoft Corportion n trni Stnów Zjnozonyh i/lu innyh krjów. Mintosh i M OS są znkmi hnlowymi firmy Appl In. zstrzżonymi n trni Stnów Zjnozonyh i/lu innyh krjów. Nun, logo Nun, PprPort i SnSoft są znkmi hnlowymi lu zstrzżonymi znkmi hnlowymi firmy Nun Communitions, In. lu jj oziłów n trni Stnów Zjnozonyh i/lu innyh krjów. FFiltr Stuio jst znkim hnlowym firmy Rllusion, In. AOSS jst znkim hnlowym firmy Bufflo In. Wi-Fi, WPA, WPA2 orz Wi-Fi Prott Stup są znkmi hnlowymi stowrzyszni Wi-Fi Allin. Kż firm, którj nzw oprogrmowni jst wyminion w tym poręzniku, posi umowę linyjną oprogrmowni otyząą progrmów ęąyh jj włsnośią. Wszystki nzwy hnlow orz nzwy prouktów spółk występują n proukth Brothr, powiązn okumnty orz wszlki inn mtriły są znkmi towrowymi lu zstrzżonymi znkmi towrowymi opowinih spółk. Oprowni i pulikj Ninijszy poręznik zostł oprowny i wyny po nzorm Brothr Inustris Lt. i zwir njnowsz opisy i n thnizn prouktu. Trść ninijszgo poręznik orz n thnizn wyrou polgją zminom z powiomini. Firm Brothr zstrzg soi prwo o okonywni zmin z powiomini w spyfikjh i okumntji zwrtyh w ninijszj instrukji i ni ponosi opowizilnośi z jkikolwik szkoy (tkż pośrni) spowoown korzystnim z tyh informji, w tym tkż z łęy typogrfizn i inn, któr mogą występowć w tj pulikji. Prwo utorski i linj 2012 Brothr Inustris, Lt. Wszlki prw zstrzżon. Tn proukt zwir oprogrmowni oprown przz nstępująyh prountów: PACIFIC SOFTWORKS, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Dvisp Softwr, In. Wszlki prw zstrzżon. Tn proukt zwir oprogrmowni KASAGO TCP/IP oprown przz spółkę ZUKEN ELMIC,In. Znjź inspirję. W przypku korzystni z systmu Winows kliknij wukrotni ikonę Brothr CrtivCntr n pulpii, y uzyskć ostęp o BEZPŁATNEJ strony intrntowj zwirjąj wil pomysłów i zsoów o użytku osoistgo i zwoowgo. Użytkowniy komputrów M mogą uzyskć ostęp o strony Brothr CrtivCntr po rsm:

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi ADS-2600W OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi ADS-2600W OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj ADS-2600W Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6920DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-8950DW(T) Ay uzyskć informj n tmt prwiłowj proury konfigurji i instlji, nlży njpirw przzytć Przwonik Bzpizństw Prouktu, nstępni ninijszy Poręznik szykij osługi. Ay

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-9970CDW Prz konfigurją urzązni nlży zpoznć się z Broszurą otyzą zpizństw i zgonośi z prwm. Nstępni przzytj tn Poręznik szykij osługi, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-9270CDN Prz konfigurją urzązni nlży zpoznć się z Broszurą otyzą zpizństw i zgonośi z prwm. Nstępni przzytj tn Poręznik szykij osługi, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4] Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe [x4] Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J220 MFC-J40 Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. Rozpkuj OSTRZEŻENIE UWAGA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 22.12.2009 Dzinnik Urzęowy Unii Europjskij L 342/59 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z ni 30 listop 2009 r. otyzą prouktów kosmtyznyh (wrsj przksztłon) (Tkst mjąy znzni

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-490CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI Mtriły tylko o użytku wwnętrzngo PZU SA. nkit HOSPI Ankit l komórk lznitw stjonrngo w zkłzi opiki zrowotnj Ankit otyzy łąz wszystkih komórk orgnizyjnyh zkłu opiki zrowotnj związnyh z lznitwm stjonrnym,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych.

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych. Posumowni wyników nkit otyząyh żywini w sklpikh szkolnyh. 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? )tk - )ni - )zsmi - 4 6 4 3 tk ni zsmi 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? 2.Il śrnio spożywsz posiłków

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykij osługi Zcznij tutj MFC-8370DN MFC-8380DN Przd rozpoczęcim korzystni z urządzni nlży przczytć Podręcznik szykij osługi, y prwidłowo przprowdzić konfigurcję iinstlcję. Szczgółow informcj

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Visa

Regulamin kart debetowych Visa Rgulmin krt btowyh Vis Roił 1 Postnowini ogóln 1. Rgulmin krt btowyh VISA, wny lj Rgulminm, okrśl sy wywni i obsługi krt btowyh VISA wywnyh pr Bnk Spółily w Silh or sy rolini trnskji okonnyh pry użyiu

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu.

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu. Rgulmin rmontów orz wykorzystywni śroków z funuszu rmontowgo Spółzilni Miszkniowj Ark w Wrołwiu złąznik o uhwły 67/03 I Postnowini ogóln 1. Rgulmin okrśl oowiązki Spółzilni i jj Członków w zkrsi nprw wwnątrz

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J515W DCP-J715W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J4410DW MFC-J4610DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem

Bardziej szczegółowo

Vario Compact ABS 2 generacja Część 2: Wskazówki dotyczące instalacji

Vario Compact ABS 2 generacja Część 2: Wskazówki dotyczące instalacji Vario ompat S 2 gnraja zęść 2: Wskazówki otyzą instalaji 3. Wyani roszura ta ni polga służbi zmian. Now wrsj znają Państwo w INFORM na naszyh stronah intrntowyh www.wabo-auto.om 2007 WO Zastrzga się prawo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Dnyh. Gry. Drzwo rozpinj. Minimln rzwo rozpinj. Bożn Woźn-Szzśnik wozn@gmil.om Jn Długosz Univrsity, Poln Wykł 9 Bożn Woźn-Szzśnik (AJD) Algorytmy i Struktury Dnyh. Wykł 9 1 / 4 Pln

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele REGULAMIN I PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS V EDYCJI LIGI LET S MOVE WIOSNA 2013 Rozgrywk Lt s mov mją hrktr mtorsk tzn., h uzstnkm n mogą yć zwony zynn grjąy lu zgłoszn o rozgrywk płkrskh

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ PL URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ 3910842 Zminy podyktown postępm thniznym zstrzżon! 1 NAGRZEWNICA/CHŁODNICA

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Złącznik nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Ultrsonogrf Wysokij Klsy z głowicmi Phsd Arry, Convx i Liniową orz z modułm Echokrdiogrfii, Strss Echo i modułm EKG. L.p. Wymgn prmtry tchniczn Wymgni Prmtry

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-4570CDW HL-4570CDWT Prze użyiem urzązeni po rz pierwszy przezytj Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-585CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9020CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU

DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU Ankit-sprzątni Szkoł Postwowj w Kowlowj nzw jnostki DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU Lp. Trść m² 1. Łązn powirzhni sprzątni: 1 140,19 Korytrz o powirzhni, w tym: 274,50 *

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Testy interaktywne. Krok 1 Pobieramy program ze strony www i instalujemy na dysku komputera. Hot Potatoes JCloze JMix JCross JQuiz JMatch TheMaster

Testy interaktywne. Krok 1 Pobieramy program ze strony www i instalujemy na dysku komputera. Hot Potatoes JCloze JMix JCross JQuiz JMatch TheMaster tekst http://www.hojnki.net, http://hotpot.uvi., http://www.enuznie.om, http://www.winrr.pl Testy interktywne Hot Pottoes JCloze JMix JCross JQuiz JMth TheMster - Krok 1 Poiermy progrm ze strony www i

Bardziej szczegółowo

Przepisy Hokeja na Trawie Hala

Przepisy Hokeja na Trawie Hala Przepisy Hokej n Trwie Hl Stn n 1 listop 2014 Tłumzenie: Anrzej Busz, Szymon Dolt 2 Spis treśi I Słownizek... 3 II Gr... 5 1 Boisko... 5 2 Skł rużyn... 5 3 Kpitnowie... 8 4 Uiór i wyposżenie zwonik...

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J430W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J625DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

SITAG WAVE LICENSED BY SITAG

SITAG WAVE LICENSED BY SITAG SITG WV LINS Y SITG SITG WV ŚWIT UNKJONLNOŚI SITG WV to rewolucja w sposobie i estetyce siedzenia. To fotel, który czyta nasze ciało, rozumie nasze potrzeby, ale równocześnie podpowiada nam jak siedzieć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Gminy: Czrnków (m. wijsk), Wilń, Płjw, Lusz, Drwsk, Krzyż Wlkp., Trzink, Mist Czrnków Sznwni Pństw! W związku z rzpzęim pr

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

%%'!)%'targzip gunzipcompressuncompressdiffpatch* %!+%,-./! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

%%'!)%'targzip gunzipcompressuncompressdiffpatch* %!+%,-./! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !" #!"#"$" % $%&%'( %%'!)%'trgzip gunzipomprssunomprssdiffpth* &$ #$"" " %!+%,-./! #"'% 0%%! +%%1'%! 23 23 () *"!#!! Czionk o stłj szrokoi Nzwy progrmów, pol, ktlogów, wyniki dziłni wydwnyh pol. Czionk

Bardziej szczegółowo

Okucia. Okucia belkowe...114-119 Złącza kątowe...120-128 Taśmy stalowe...129-132

Okucia. Okucia belkowe...114-119 Złącza kątowe...120-128 Taśmy stalowe...129-132 Okui Okui elkowe...114-119 Złąz kątowe...120-128 Tśmy stlowe...129-132 Konsole słup...133-136 Gwóźź kotwowy o okuć iesielskih...137 Wkręt kotwowy o okuć iesielskih...138 Okui elkowe Wieszk wiełkowy ESSVE

Bardziej szczegółowo

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B!

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B! Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9055CDN Prze pierwszym użyiem tego urzązeni nleży przezytć Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo