Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI"

Transkrypt

1 Mtriły tylko o użytku wwnętrzngo PZU SA. nkit HOSPI Ankit l komórk lznitw stjonrngo w zkłzi opiki zrowotnj Ankit otyzy łąz wszystkih komórk orgnizyjnyh zkłu opiki zrowotnj związnyh z lznitwm stjonrnym, tj. oziłów szpitlnyh (koy rsortow spjlnośi komórki zzynją się yfrą 4), oziłów opikuńzo - lznizyh i pilęgnyjno - opikuńzyh (koy rsortow zzynją się yfrą 5), komórk lzni sntoryjngo i uzrowiskowgo (koy rsortow zzynją się yfrą 6). Ankit otyzy rówż ziłlnośi prowni ignostyznyh (koy rsortow zzynją się yfrą 7), prowni prottyznyh, śroków pomonizyh, krwi i tknk (koy rsortow zzynją się yfrą 8), innyh komórk ziłlnośi myznj (koy rsortow zzynją się yfrą 9) - o il funkjonują w strukturz orgnizyjnj jnostk lznitw stjonrngo. Ankit uwzglęni pytni o zkł opiki zrowotnj orz pytni otyzą oszru funkjonowni komórk jk wyżj Ankit (z wyjątkim pytń w któryh to wyrź zznzono) otyzy komórk: postwowj opiki zrowotnj (koy rsortow zzynją się yfrą 0 ), porni spjlistyznyh (koy rsortow zzynją się yfrą 1), ośroków (zspołów) opiki pozszpitlnj (koy rsortow zzynją się yfrą 2), opiki orźnj (koy rsortow zzynją się yfrą 3). Ankit otyzy rówż ziłlnośi prowni ignostyznyh (koy rsortow zzynją się yfrą 7), prowni prottyznyh, śroków pomonizyh, krwi i tknk (koy rsortow zzynją się yfrą 8), innyh komórk ziłlnośi myznj (koy rsortow zzynją się yfrą 9) - o il funkjonują poz strukturą orgnizyjną jnostk lznitw stjonrngo (w jnostkh lznitw multoryjngo lu jnostkh opiki orźnj). Komórki postwowj opiki zrowotnj, por spjlistyzn, ośroki (zspoły) opiki pozszpitlnj nlży uwzglęnić w Ankii l lznitw multoryjngo AMBU (jnj l jngo zkłu opiki zrowotnj) Komórki opiki orźnj nlży uwzglęnić w Ankii l opiki orźnj EMERCY (jnj l jngo zkłu opiki zrowotnj) Ankit HOSPI ojmuj wi zęśi: / zęść ogólną, / tlę roszzń (w rkusz w okum El) Struktur orgnizyjn zkłu opiki zrowotnj przstwion w nkith powinn onosić się o ktulngo stnu fktyzngo orz nyh zwrtyh w księz rjstrowj zkłu. Istj kozność opowizi n wszystki pytni nkity. O il konkrtn pyt z ponymi wrintmi opowizi otyzy zkłu opiki zrowotnj / oziłu szpitlngo z wzglęu n jgo spyfikę, wśró wrintów opowizi m możliwośi wyoru tkij opji, nlży pozostwić pol opowizi, zś w polu "Uwgi" n końu nkity nlży wpisć opowini komntrz, z wskzm numru pytni. O il tgo rozju pyt otyzy poni wrtośi lizowj, nlży wpisć wrtość 0. N potrzy wypłnini nkit ony ryzyk zkłu opiki zrowotnj, prosimy zstosowć się o poniższyh rguł: 1/ Z jnostkę lznitw stjonrngo uznj się tką jnostkę, któr wśró koów rsortowyh rozju jnostki (zęść VI systmu rsortowyh koów intyfikyjnyh) posi o njmj jn, który miśi się w grupi koów HP.1. (szpitlnitwo) lu HP.2. (stjonrn zkły opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj). 2/ Z jnostkę lznitw multoryjngo uznj się tką jnostkę, któr wśró koów rsortowyh rozju jnostki posi jkigokolwik kou z grupy HP.1. (szpitlnitwo) orz z grupy HP.2. (stjonrn zkły opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj) orz jst jnostką opiki orźnj (ko rsortowy HP.3.9.1)

2 3/ Z jnostkę opiki orźnj uznj się tką jnostkę, którj ko rsortowy rozju jnostki wynosi: HP któr jnozś wśró koów rsortowyh rozju jnostki posi jkigokolwik kou z grupy HP.1. (szpitlnitwo) orz z grupy HP.2. (stjonrn zkły opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj) Numr nkity w systmi ony ryzyk Numr wrsji systmu Płn nzw zkłu opiki zrowotnj Szpitl Ginkologizno-Położnizy "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskij "Zkurzonj" Szmozilny Pulizny Zkł Opiki Zrowotnj 2 Numr księgi rjstrowj zkłu 3 REGON pomiotu który utworzył zkł opiki zrowotnj Simioznkowy intyfiktor trytorilny l siziy zkłu opiki zrowotnj - 4 zgo z księgą rjstrową (intyfiktor z rjstru TERYT, o którym mówi zęść II systmu rsortowyh koów intyfikyjnyh). 5 Ars siziy zkłu opiki zrowotnj / uli/nr Inflnk 6 / mijsowość Wrszw / ko O il ktul funkjonująy zkł opiki zrowotnj powstł w wyniku połązni, przjęi, utworzni n zi zlikwiowngo lu przksztłni / inngo zkłu (zkłów) opiki zrowotnj, któr miło mijs w iągu osttnih 5 lt, proszę poniżj poć wzśjsz nzwy i rsy wszystkih zkłów, któryh otyzyły wyżj wyminion zminy owolny tkst w iłyh komórkh sim yfr ziwięć yfr lu ztrnśi yfr sim yfr owolny tkst w iłyh komórkh owolny tkst w iłyh komórkh lu 6 Kirownik zkłu opiki zrowotnj r n m.. Jnusz Simszko proszę zznzyć tn popunkt (znkim ) o il Kirownik zkłu opiki zrowotnj zjmuj to stnowisko w opisywnym zkłzi opiki zrowotnj krój niż 2 lt klnrzow proszę poć il osó (Kirownik zkłu) prowziło zkł w iągu osttnih 5 lt klnrzowyh (otyzy zkłów funkjonująyh łużj niż 5 lt klnrzowyh) 7 Zstęp kirownik zkłu opiki zrowotnj o sprw myznyh 8 proszę zznzyć tn popunkt (znkim ) o il Zstęp kirownik zkłu opiki zrowotnj o sprw myznyh zjmuj to stnowisko w opisywnym zkłzi opiki zrowotnj krój niż 2 lt klnrzow proszę zznzyć wyłąz tn popunkt (znkim X) o il w zkłzi m zstępy kirownik o sprw myznyh Proszę poć łązną kwotę (zokrągloną o płnyh złotyh) uznnyh / zsązonyh oszkoowń (łąz: zośćuzyni i oszkoowni) l pjntów zkłu (uwg: otyzy szkó n osoi związnyh z lznitwm stjonrnym) 3 lt tmu 2 lt tmu w osttnim roku klnrzowym w ktulnym roku owolny tkst w iłj komór litr "" lu liz łkowit lu owolny tkst w iłj komór lu ; wrtość pust ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj ) i ) muszą yć liz łkowit liz łkowit liz łkowit liz łkowit proszę otkowo poć lizę poszkoownyh pjntów, którzy mją ktul wypłn świzni rntow w wyniku uznni roszzń lu wyroku zsązjągo (uwg: otyzy szkó n osoi związnyh z lznitwm stjonrnym) liz łkowit

3 9 Liz komórk orgnizyjnyh lznitw stjonrngo w zkłzi opiki zrowotnj łązn: 8 liz łkowit w tym: oziłów szpitlnyh związnyh z spjlizją horoy wwnętrzn (koy zzynją się o yfr 40 lu 41) 0 liz łkowit ` ` ` liz łóżk w oziłh szpitlnyh związnyh z spjlizją horoy wwnętrzn oziłów szpitlnyh związnyh z innymi spjlizjmi zhowwzymi (koy zzynją się o yfr 42 lu 43) liz łóżk w oziłh szpitlnyh związnyh z innymi spjlizjmi zhowwzymi oziłów szpitlnyh związnyh z opiką n koitą, mtką i zikim (koy zzynją się o yfr 44) liz łóżk w oziłh szpitlnyh związnyh z opiką n koitą, mtką i zikim 0 liz łkowit 0 liz łkowit 0 liz łkowit 4 liz łkowit 0 liz łkowit oziłów szpitlnyh spjlnośi zigowyh (koy zzynją się o yfr 45 lu 46) 0 liz łkowit ` liz łóżk w oziłh szpitlnyh spjlnośi zigowyh 0 liz łkowit f oziłów związnyh z horomi psyhiznymi i uzlżnimi (koy zzynją się o yfr 47) 0 liz łkowit f` liz łóżk w oziłh związnyh z horomi psyhiznymi i uzlżnimi 0 liz łkowit g oziłów hirurgii stomtologiznj (ko 4840) 0 liz łkowit g` liz łóżk w oziłh hirurgii stomtologiznj 0 liz łkowit h innyh komórk orgnizyjnyh w opi szpitlnj (koy o 4880 o 4950) 1 liz łkowit i oziłów opikuńzo - lznizyh i pilęgnyjno - opikuńzyh (koy zzynją się o yfry 5) 0 liz łkowit i` liz łóżk w oziłh opikuńzo-lznizyh i pilęgnyjno-opikuńzyh 0 liz łkowit j lznitw uzrowiskowgo (koy zzynją się o yfry 6) 0 liz łkowit j` liz łóżk lznitw uzrowiskowgo 0 liz łkowit k prowni ignostyznyh (koy zzynją się o yfry 7) 3 liz łkowit l prowni prottyznyh, śroków pomonizyh, krwi i tknk (koy zzynją się o yfry 8) 0 liz łkowit ł innyh komórk ziłlnośi myznj w zkłh opiki zrowotnj (koy zzynją się o yfry 9) 0 liz łkowit UWAGA Proszę y w lizi oziłów uwzglęnić pooziłów związnyh z lznitwm stjonrnym, nwt jśli są zrjstrown jko oręn komórki orgnizyjn. Proszę y lizę łóżk w pooziłh uwzglęnić w lizi łóżk oziłów w któryh funkjonują t pooziły. 10 Liz jnostk lznitw stjonrngo funkjonująyh w rmh zkłu opiki zrowotnj łązn: 1 liz łkowit w tym: szpitli wilospjlistyznyh (ko rsortowy: HP.1.1.) 0 liz łkowit szpitli psyhitryznyh i/lu owykowyh (ko HP.1.2) orz łooowyh ośroków lzni owykowgo i psyhitryzngo (ko HP.1.2.1) 0 liz łkowit szpitli jnospjlistyznyh innyh niż psyhitryzny i owykowy (ko HP.1.3) 1 liz łkowit sntoriów (ko HP.1.4.) 0 liz łkowit stjonrnyh zkłów rhilitji lznizj (ko HP.1.5.) 0 liz łkowit f zkłów uziljąyh świzń jnoniowyh (ko HP.1.6.) 0 liz łkowit g szpitli uzrowiskowyh (ko HP.1.7.) 0 liz łkowit h zkłów opikuńzo - lznizyh lu pilęgnyjno - opikuńzyh innyh niż psyhitryzn (ko HP.2.1.) 0 liz łkowit i zkłów opikuńzo - lznizyh lu pilęgnyjno - opikuńzyh psyhitryznyh (ko HP.2.2.) 0 liz łkowit j ośroków opikuńzyh l osó strszyh (ko HP.2.3.) 0 liz łkowit k hospijów stjonrnyh (ko HP.2.4.) 0 liz łkowit l pozostłyh zkłów opikuńzyh (ko HP.2.9.) 0 liz łkowit

4 UWAGA 11 O il jnostk lznitw stjonrngo, posi więj niż jn ko rozju jnostki z grupy HP.1. lu HP.2. - jst w tym punki uwzglęnin wyłąz rz - wyór kou jnostki nlży okonć zgo z zsą przwżjąj ziłlnośi jnostki. Położ zkłu opiki zrowotnj (otyzy lznitw stjonrngo w zkłzi) mijsowość poniżj 100 tys. miszkńów misto powyżj 100 tys. miszkńów, ęą sizią kmii myznj / uniwrsyttu myzngo - jnostk ęą szpitlm (koy rsortow o HP.1.1. o HP.1.3. lu ko HP.1.7.) misto powyżj 100 tys. miszkńów, ęą sizią kmii myznj / uniwrsyttu myzngo - jnostk inn niż szpitl (koy rsortow o HP.1.4. o HP.2.9 z HP.1.7.) misto ęą sizią kmii myznj / uniwrsyttu myzngo - szpitl klinizny / uniwrsytki / instytut / ntrum krjow misto ęą sizią kmii myznj / uniwrsyttu myzngo - szpitl inny niż powyżj - on komórki prowzą ziłlność nukową i/lu yktyzną litr "" w okł jnj komór, pozostł f misto ęą sizią kmii myznj / uniwrsyttu myzngo - szpitl inny niż w popunki - on komórki prowzą ziłlność nukową i/lu yktyzną g misto ęą sizią kmii myznj / uniwrsyttu myzngo - jnostk inn niż szpitl (koy rsortow o HP.1.4 o HP.2.9 z HP.1.7.) Jżli w zkłzi opiki zrowotnj funkjonuj więj niż jn jnostk lznitw stjonrngo, nlży zznzyć wyłąz jną z powyższyh opowizi, kirują się UWAGA zsą przwżjąj ziłlnośi. Jżli wyrn jnostk lznitw stjonrngo m więj niż jn ko rsortowy z zkrsu o HP.1.1 o HP.2.9, nlży okonć jnokrotngo wyoru rozju tj jnostki, kirują się zsą przwżjąj ziłlnośi. 12 Orgn złożyilski zkłu opiki zrowotnj pulizny smorząowy pństwowy prywtny 13 Ko rsortowy pomiotu który utworzył zkł (ko o którym mówi zęść III systmu rsortowyh koów intyfikyjnyh) - zgo z księgą rjstrową 34 zkłu 14 Oszr ziłni zkłu opiki zrowotnj (otyzy lznitw stjonrngo w zkłzi): rgionlny - ogrnizony o wojwóztw ponrgionlny (otkowo ojmuj kilk sąsinih wojwóztw) ły krj jko potnjlny oszr ziłni (otyzy wyłąz konkrtnj spjlnośi lu proury) ły krj jko rzzywisty oszr ziłni (Instytut, Cntrum krjow) 15 Oził PZU SA w oręi którgo zloklizowny jst zkł opiki zrowotnj (otyzy lznitw stjonrngo) Oził PZU SA w Szzi Oził PZU S.A. w Wrszwi Oził PZU S.A. w Ktowih Oził PZU SA w Gńsku Oził PZU S.A. w Poznniu f Oził PZU S.A. w Luli g Oził PZU SA w Łozi h Oził PZU S.A. w Krkowi i Oził PZU S.A. w Wrołwiu Wskźnik rntownośi zkłu opiki zrowotnj w poprznih 3 lth 16 klnrzowyh (proszę poć wrtość jko lizę łkowitą - po zokrąglniu o płnyh jnośi): 3 lt tmu litr "" w okł jnj komór, pozostł wi yfry lu trzy yfry litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł liz łkowit lu ; tylko, 113 jżli zkł prowził ziłlnośi w nym roku

5 2 lt tmu w osttnim roku klnrzowym Wskźnik rntownośi okrśl prontowy stosunk przyhou zkłu opiki zrowotnj o kosztów jgo ziłlnośi: R = Z 100 / Kw Gzi: R wskźnik rntownośi, Z przyhó zkłu, Kw koszty ziłlnośi 17 Wskźnik rntownośi otyząy wyminionyh powyżj lt mił wrtość: zwsz poniżj 100 powyżj100, 100 i poniżj 100 zwsz powyżj 100 proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il zkł funkjonuj krój niż 3 lt klnrzow liz łkowit lu ; tylko, 98 jżli zkł prowził ziłlnośi w nym roku liz łkowit lu ; tylko, 84 jżli zkł prowził ziłlnośi w nym roku litr "" w okł jnj komór, pozostł Plnown łązn liz świzń w rozju: poyty w oziłh szpitlnyh (hospitlizj), poyty, świzni lzni jngo ni, hmoilizy, w 18 nstępująyh rozjh komórk orgnizyjnyh: oziły szpitln (z SOR), oziły opikuńzo - lzniz, pilęgnyjno - opikuńz orz komórki związn z lzm sntoryjnym i uzrowiskowym - w zkłzi opiki zrowotnj, w koljnym roku klnrzowym. poniżj powyżj poniżj powyżj Poniżj proszę poć plnowną lizę ww. świzń - w zkłzi opiki zrowotnj, w koljnym roku klnrzowym: f w rmh umów o uzil świzń opiki zrowotnj z NFZ 8000 liz łkowit g w rmh umów o uzil zmówini n świzni zrowotn 0 liz łkowit h poz ww. umowmi 0 liz łkowit Dotkowo proszę poć wykonną lizę ww. świzń - w zkłzi opiki zrowotnj, w osttnim roku klnrzowym: i w rmh umów o uzil świzń opiki zrowotnj z NFZ 7316 liz łkowit j w rmh umów o uzil zmówini n świzni zrowotn 0 liz łkowit k poz ww. umowmi 8519 liz łkowit 19 Dklrown liz łóżk o kontrktu z NFZ w zkłzi opiki zrowotnj ( w przypku rku kontrktu - rzzywist liz łóżk) poniżj litr "" w okł jnj komór, powyżj 50 - o 300 pozostł powyżj o 600 powyżj Dominująy hrktr ziłlnośi zkłu opiki zrowotnj w zkrsi lznitw stjonrngo szpitl wilospjlistyzny (ko HP.1.1.) postwowy ( 4-5 oziłów) szpitl wilospjlistyzny (ko HP.1.1.) postwowy z oziłm nurologiznym szpitl wilospjlistyzny (ko HP.1.1) inny niż w popunkth,. szpitl jnospjlistyzny (ko HP.1.3.) ginkologizny i/lu położnizy lu ortopyzny litr "" w okł jnj komór, pozostł f g h i j k szpitl jnospjlistyzny psyhitryzny i/lu owykowy (ko rsortowy: HP1.2.) lu łooowy ośrok lzni owykowgo i psyhitryzngo (ko rsortowy HP.1.2.1) szpitl uzrowiskowy (ko HP.1.7.) szpitl jnospjlistyzny (ko HP.1.3) inny niż w popunkth,,f. sntorium (ko rsortowy: HP.1.4.) stjonrny zkł rhilitji lznizj (ko HP.1.5.) zkł uziljąy świzń jnoniowyh (ko HP.1.6.) zkł opikuńzo-lznizy lu pilęgnyjno-opikuńzy (HP.2.1.) litr "" w okł jnj komór, pozostł

6 l zkł opikuńzo-lznizy lu pilęgnyjno-opikuńzy psyhitryzny (HP.2.2.) m ośrok opikuńzy l osó strszyh (HP.2.3.) n hospijum stjonrn (HP.2.4.) o inny zkł opikuńzy (HP.2.9.) O il zkł posi więj niż jną jnostkę lznitw stjonrngo - nlży okonć jnokrotngo wyoru jnostki, zgo z zsą przwżjąj ziłlnośi UWAGA zkłu. O il wyrn jnostk lznitw stjonrngo zkłu posi więj niż jn ko rozju jnostki z zkrsu o HP.1.1 o HP nlży okonć jnokrotngo wyoru popunktu (rozju jnostki) zgo z zsą przwżjąj ziłlnośi jnostki. 21 Czy w strukturz zkłu opiki zrowotnj funkjonują nstępują oziły lu pooziły: ginkologi i/ lu położnitwo ortopi i/lu trumtologi oził i/lu stnowisk ilizotrpii oził nontologii hirurgi ogóln f inny oził zigowy g zspół rtownitw myzngo i/lu szpitlny oził rtunkowy Czy zkł opiki zrowotnj wrożył informtyzny systm zrzązni ryzykim związnym z uzilm świzń zrowotnyh (rjstr i nlizy zrzń pożąnyh n tpi prz zgłoszm roszzni / skrgi). Zrz pożąn to szko wywołn w trki ignostyki i/lu lzni związn 22 z nturlnym przigim horoy lu stnm zrowi orz ryzyko jj wystąpini (przykły: włśiwy pjnt / mijs / stron oprown / włśiw prour opryjn; smoójstwo; włśiw po lku - tn lk, t wk, tn pjnt; upki pjnt; trminow ostrz opiki; roprj, plnown rmisj, smowoln ol pjnt) tk, i pojął współprę w tym oszrz z uzpizyilm tk, i pojął współpry w tym oszrz z uzpizyilm Liz hospitlizji (poytów w oziłh szpitlnyh) w zkłzi opiki zrowotnj wynosił: (hospitlizj to świz uzilon w ozil 23 szpitlnym, ozil rhilityjnym, ozil opiki ługotrminowj, n rzz pjnt forml przyjętgo o zkłu (wpis o księgi głównj), z wyjątkim świzń uznnyh z lz jngo ni). litr "" lu litr "" lu litr "" lu litr "" lu litr "" lu litr "" lu litr "" lu litr "" w okł jnj komór, pozostł ogółm w poprznih trzh lth klnrzowyh liz łkowit trzy lt tmu 8587 liz łkowit w lt tmu 8014 liz łkowit w osttnim roku klnrzowym 7316 liz łkowit Liz poytów w zkłzi opiki zrowotnj, w osttnim roku klnrzowym wynosił: (poyt to świz w zkłzi opikuńzo - lznizym, zkłzi pilęgnyjno - opikuńzym, sntorium, prwntorium, hostlu przznzonym l osó, któryh stn zrowi wymg uzilni łooowyh świzń 7316 liz łkowit zrowotnyh w opowinim stłym pomiszzniu, trwją o njmj jną no). Liz świzń lzni jngo ni w zkłzi opiki zrowotnj, w osttnim roku klnrzowym wynosił łąz: (lz jngo ni to f świz uzilon przz świzniowę n rzz pjnt przyjętgo z intnją wypisni go w iągu 24 gozin - w przypku gy lz trw łużj 1452 liz łkowit niż 24 goziny świz jst kwlifikown jko hospitlizj) g w tym świzń hirurgii jngo ni: 1452 liz łkowit h w tym świzń ilizotrpii w tryi jnoniowym 0 liz łkowit 24 Liz hospitlizji w tryi ostrym w zkłzi opiki zrowotnj - w osttnim roku klnrzowym wyniosł: 0 liz łkowit 25 Liz wszystkih uzilonyh por multoryjnyh w zkłzi opiki zrowotnj - w osttnim roku klnrzowym - wynosił:

7 w tryi plnowym 9166 liz łkowit w tryi ngłym 0 liz łkowit UWAGA Pyt otyzy wszystkih rozjów komórk orgnizyjnyh zkłu opiki zrowotnj w zkłzi (lznitwo stjonrn, lznitwo multoryjn, opik orźn) Ostk ponownyh hospitlizji w trmi o misią o pirwotnj 26 hospitlizji w zkłzi opiki zrowotnj - w osttnim roku klnrzowym (z wzglęu n rozpozn, ęą przyzyną powtórngo przyjęi) - w stosunku o łąznj lizy hospitlizji wynosił: liz łkowit lu ; wrtość pust opuszzln tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) lu ) proszę zznzyć wyłąz tn popunkt jśli rk możliwośi ustlni litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj ) i ) muszą yć proszę zznzyć wyłąz tn popunkt jśli w zkłzi opiki zrowotnj litr "" lu ; jżli wpisno "", to są uziln hospitlizj pozyj ) i ) muszą yć Proszę zznzyć opowini ostk hospitlizji z ruhm 27 mięzyoziłowym w stosunku o wszystkih hospitlizji w osttnim roku klnrzowym: powyżj 6% o 3% o 6% > 0% - poniżj 3% 0% f proszę zznzyć wyłąz tn popunkt jśli rk możliwośi ustlni proszę zznzyć wyłąz tn popunkt jśli w zkłzi są uziln hospitlizj lu funkjonuj wyłąz jn oził Ostk pjntów przyjętyh w rmh lznitw stjonrngo o zkłu opiki zrowotnj z innyh plówk lznitw stjonrngo lu omów pomoy społznj (w stosunku o wszystkih lzonyh w tryi stjonrnym w osttnim roku klnrzowym) wynosił: proszę zznzyć wyłąz tn popunkt jśli rk możliwośi ustlni Liz wszystkih zigów opryjnyh wykonnyh w zkłzi opiki zrowotnj w poprznih trzh lth klnrzowyh wynosił: trzy lt tmu w lt tmu w osttnim roku klnrzowym proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il w zkłzi opiki zrowotnj wykonuj się zigów opryjnyh. Z krytrium zgonu okołoopryjngo zkł przyjął nstępująą lizę ni pomięzy zgonm zigim opryjnym (ni): proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il ustlono krytrium zgonu okołoopryjngo - w zkłzi wykonywn są zigi opryjn proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il w zkłzi wykonuj się zigów opryjnyh Czy w zkłzi istj oręny rjstr zgonów okołoopryjnyh, w opriu o przyjętą przz yrkję zkłu opiki zrowotnj finiję tgo zjwisk litr "" w okł jnj komór, pozostł liz łkowit lu ; wrtość pust opuszzln tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj ) musi yć pust liz łkowit lu ; wrtość pust opuszzln tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) liz łkowit lu ; wrtość pust opuszzln tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) liz łkowit lu ; wrtość pust opuszzln tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj )-) muszą yć liz łkowit lu ; wrtość pust opuszzln tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) lu ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to komórk ook pytni 30 i pozyj ) muszą yć litr "" lu ; jżli wpisno "", to komórk ook pytni 30 i pozyj ) muszą yć tk litr "" w okł jnj komór,

8 proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il w zkłzi wykonuj się zigów opryjnyh 32 Liz zgonów okołoopryjnyh w zkłzi opiki zrowotnj, wług przyjętj finiji (w iągu poprznih trzh lt klnrzowyh) wyniosł: trzy lt tmu w lt tmu w osttnim roku klnrzowym proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il w zkłzi wykonuj się zigów opryjnyh proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il m możliwośi poni lizy zgonów okołoopryjnyh - wykonuj się zigi opryjn (rk rjstru wług przyjętj finiji) Stosunk utopsji w przypku zgonów okołoopryjnyh o lizy wszystkih 33 zgonów okołoopryjnyh w zkłzi opiki zrowotnrj, w osttnim roku klnrzowym wynosił: 20% lu powyżj poniżj 20% rk możliwośi ustlni proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il w zkłzi opiki zrowotnj wykonuj się zigów opryjnyh proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il yło zgonów okołoopryjnyh (wług krytriów przyjętj finiji) - wykonuj się zigi opryjn. litr "" w okł jnj komór, pozostł liz łkowit lu ; wrtość pust 0 opuszzln tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) lu ) liz łkowit lu ; wrtość pust 0 opuszzln tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) lu ) liz łkowit lu ; wrtość pust 0 opuszzln tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) lu ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj )-) i ) muszą yć litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj )-) muszą yć litr "" w okł jnj komór, pozostł 34 Liz zgonów w zkłzi opiki zrowotnj w poprznih trzh lth klnrzowyh wynosił: trzy lt tmu liz łkowit w lt tmu liz łkowit w osttnim roku klnrzowym liz łkowit 35 Stosunk lizy utopsji o lizy zgonów w zkłzi opiki zrowotnj w osttnim roku klnrzowym wynosił: poniżj 5% 5% lu więj otyzy (rk zgonów) litr "" w okł jnj komór, proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw pozostł stjonrngo otyzy wyłąz stjonrngo zkłu opiki pilęgnyjnj / ługotrminowj (koy rsortow o HP.2.1. o HP.2.9.) 36 Czy zkł opiki zrowotnj posi ktulny rtyfikt krytyjny: tk i spłnił wymogi stnrów n poziomi > 75% tk i spłnił wymogi stnrów n poziomi 70-75% litr "" w okł jnj komór,, powż w postępowniu krytyjnym uzyskł < 70 % pozostł, powż przprowzno postępowni krytyjngo 37 Czy zkł opiki zrowotnj posi ktulny rtyfikt ISO: tk litr "" w okł jnj komór, pozostł 38 Czy oikt szpitlny ył: o pirwotnym przznzniu n szpitl ptowny n szpitl prz rokim 1985 ptowny n szpitl w lth ptowny n szpitl w lth ptowny n szpitl po roku 2004 litr "" w okł jnj komór, pozostł

9 proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz stjonrngo zkłu opiki pilęgnyjnj i f ługotrminowj (koy o HP.2.1. o HP.2.9.) i/lu sntorium (ko HP.1.4.) i/lu zkłu rhilitji lznizj (ko HP.1.5.) i/lu zkłu uziljągo świzń jnoniowyh (ko HP.1.6.) Czy w zkłzi opiki zrowotnj zostł powołny zrzązm yrkji i prowzi ziłlność zspół zniowy: 39 jkośi tk tk i przstwił yrkji rozny rport zwirjąy wnioski z ziłlnośi z osttni rok klnrzowy 40 kontroli zkżń tk tk i przstwił yrkji rozny rport zwirjąy wnioski z ziłlnośi z osttni rok klnrzowy proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz stjonrngo zkłu opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj (koy rsortow o HP.2.1. o HP.2.9.) i/lu sntorium (ko rsortowy HP.1.4.) i/lu stjonrngo zkłu rhilitji lznizj (ko HP.1.5.) i/lu zkłu uziljągo świzń jnoniowyh (ko HP.1.6) 41 frmkotrpii tk tk i przstwił yrkji rozny rport zwirjąy wnioski z ziłlnośi z osttni rok klnrzowy proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz stjonrngo zkłu opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj (koy rsortow o HP.2.1. o HP.2.9.) i/lu sntorium (ko rsortowy HP.1.4.) i/lu stjonrngo zkłu rhilitji lznizj (ko HP.1.5.) i/lu zkłu uziljągo świzń jnoniowyh (ko HP.1.6) 42 nlizy zgonów tk tk i przstwił yrkji rozny rport zwirjąy wnioski z ziłlnośi z osttni rok klnrzowy (w osttnim roku klnrzowym onotowno zgonu w trki uzilni świzń) (w osttnim roku klnrzowym ył przypk zgonu / zgonów w trki uzilni świzń) proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz stjonrngo zkłu opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj (koy rsortow o HP.2.1. o HP.2.9.) i/lu sntorium (ko rsortowy HP.1.4.) 43 żywini pozjlitowgo tk tk i przstwił yrkji rozny rport zwirjąy wnioski z ziłlnośi z osttni rok klnrzowy proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz zkłu inngo niż szpitl wilospjlistyzny (ko rsortowy: HP.1.1) 44 trnsfuzjologizny tk tk i przstwił yrkji rozny rport zwirjąy wnioski z ziłlnośi z osttni rok klnrzowy proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz zkłu inngo niż szpitl wilospjlistyzny (ko rsortowy: HP.1.1) 45 zpoigni olżynom pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł

10 tk tk i przstwił yrkji rozny rport zwirjąy wnioski z ziłlnośi z osttni rok klnrzowy proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz sntorium (ko rsortowy HP.1.4.) i/lu zkłu uziljągo świzń jnoniowyh (ko rsortowy HP.1.6) Czy w zkłzi opiki zrowotnj istj oprowny i wrożony systm zgłszni i rjstrowni zrzń pożąnyh w opriu o przyjętą finiję tyh zrzń. Zrz pożąn to szko wywołn w trki ignostyki i/lu lzni związn z nturlnym przigim horoy lu stnm zrowi 46 orz ryzyko jj wystąpini (przykły: włśiwy pjnt / mijs / stron oprown / włśiw prour opryjn; smoójstwo; włśiw po lku - tn lk, t wk, tn pjnt; upki pjnt; trminow ostrz opiki; roprj, plnown rmisj, smowoln ol pjnt) tk 47 Liz zgłoszonyh i zrjstrownyh zrzń pożąnyh w komórkh lznitw stjonrngo, w osttnim roku klnrzowym wyniosł: litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł lu więj litr "" w okł jnj komór, proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il zkł funkjonuj krój niż jn rok pozostł klnrzowy 48 Czy w zkłzi n stł jst ztruniony psyholog klinizny tk proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz zkłu inngo niż szpitl wilospjlistyzny (ko rsortowy: HP.1.1) litr "" w okł jnj komór, pozostł Czy prowniy komórk lznitw stjonrngo, mjąy zpośrni kontkt z 49 pjntmi w iągu osttnih trzh lt klnrzowyh uzstnizyli w wrsztth n tmt komunikji intrprsonlnj ( otyzy rlji lkrz - pjnt, pilęgnirk - pjnt) i posiją stosowny rtyfikt tk, mj niż 25 % prsonlu tk, powyżj 25% mj niż 50 % tk, powyżj 50% prsonlu wszysy f proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il zkł opiki zrowotnj funkjonuj krój niż trzy lt klnrzow, prowniy uzstnizyli w tgo typu wrsztth Czy w zkłzi opiki zrowotnj zostł spisn prour postępowni z 50 ornymi przz pjntów wynikmi ń histoptologiznyh / ytologiznyh: tk proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il w zkłzi opiki zrowotnj są poirn ni histoptologizn / ytologizn Czy w zkłzi opiki zrowotnj jst oręny rjstr pjntów, którym 51 omówiono przyjęi o szpitl w rmh ostrgo yżuru (wo rku wskzń o hospitlizji w o lkrz yżurngo), którzy zostli przyjęi późj w rmh tgo smgo lu nstępngo ostrgo yżuru. tk zkł uzil hospitlizji w rmh ostrgo yżuru 52 Czy w zkłzi opiki zrowotnj funkjonuj: litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł

11 Oził Intnsywnj Trpii jko wyzilon oręn komórk orgnizyjn w szpitlu Oził Intnsywnj Opiki Myznj, jko wyoręnion komórk orgnizyjn w szpitlu rk OIT i OIOM; ostępny jy zspół nstzjologizny / ził nstzjologii nstzjolog ostępny wyłąz n wzw tlfonizn, w jnost zkłu są wykonywn proury zigow nstzjolog ostępny wyłąz n wzw tlfonizn, w jnost zkłu są wykonywn proury zigow proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw f stjonrngo otyzy wyłąz stjonrngo zkłu opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj (koy rsortow o HP.2.1. o HP.2.9.) i/lu sntorium (ko rsortowy: HP.1.4.) 53 Koszty funkjonowni OIT w koszth zkłu opiki zrowotnj wynoszą 10-20% mj niż 10% powyżj 20 % otyzy (rk OIT w zkłzi) Czy z komórk lznitw stjonrngo zkłu o ptki zkłowj w iągu 54 osttgo roku klnrzowgo zgłoszono przypki pożąnyh ziłń lków: tk otyzy (rk ptki zkłowj) 55 Czy n tr zkłu w zsi yżuru jst możliwość wykonni i komptntnj ony ni USG? tk w prowni ignostyki orzowj tk w prowni ignostyki orzowj i przy łóżku horgo proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz zkłu opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj (koy rsortow o HP.2.1. o HP.2.9.) i/lu sntorium (ko rsortowy: HP.1.4.) i/lu szpitl psyhitryzngo (koy rsortow: HP1.2. orz HP ) 56 Czy n tr zkłu w zsi yżuru jst możliwość wykonni i komptntnj ony ni RTG? tk w prowni ignostyki orzowj tk w prowni ignostyki orzowj i przy łóżku horgo proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz stjonrngo zkłu opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj (koy rsortow o HP.2.1. o HP.2.9.) i/lu sntorium (ko rsortowy: HP.1.4.) 57 Czy n tr zkłu w zsi yżuru jst możliwość wykonni i komptntnj ony CT lu MRI? tk, w zsi o 4 gozin o zistni tkij potrzy tk w zsi o 30 min. o zistni tkij potrzy proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz stjonrngo zkłu opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj (koy rsortow o HP.2.1. o HP.2.9.) li/u sntorium (ko rsortowy: HP.1.4.) RADIOLOGIA ZABIEGOWA (INTERWENCYJNA) i/lu RENTGENODIAGNOSTYKA ZABIEGOWA w zkłzi opiki zrowotnj - pytni o 58 o 65. Jżli zkł opiki zrowotnj wykonuj tkih prour, to proszę wpisć w polu ook yfrę "0", w kżym z pytń o 58 o 65 zznzyć opowiź " wykonuj się prour z zkrsu riologii zigowj i/lu rntgnoignostyki zigowj". litr "" lu ; wrtość pust w ou komórkh opuszzln tylko, jżli wpisno "" w pozyj )-f) litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj )-) i )-f) muszą yć litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj )-) i )-f) muszą yć litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj )-) i f) muszą yć litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj )-) muszą yć litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł yfr "0" (zro) lu

12 58 Śrni (rytmtyzn) wiku wszystkih używnyh (rówż n lokh opryjnyh i innyh slh zigowyh) prtów rntgnowskih w trki zigów z zkrsu riologii zigowj i/lu rntgnoignostyki zigowj jst w przzil: 0-5 lt 6-10 lt lt większ niż 15 lt wykonuj się prour z zkrsu riologii zigowj i rntgnoignostyki zigowj Pront lkrzy i thników riologii wykonująyh i iorąyh uził w 59 zigh z zkrsu riologii zigowj i/lu rntgnoignostyki zigowj, posijąyh rtyfikty ( strsz niż pięć lt) ukońzni szkol w zizi ohrony riologiznj pjnt: pon 75% o 51 o 75% o 25% o 50% mj niż 25% f wykonuj się prour z zkrsu riologii zigowj i rntgnoignostyki zigowj Stosowny sprzęt riologizny wykorzystywny w riologii zigowj i/lu w rntgnoignosty zigowj polg rutynowym, wwnętrznym (postwowym) tstom kontroli jkośi (zgo z ktulnym rozporzązm Ministr Zrowi w tym zkrsi): tk wykonuj się prour z zkrsu riologii zigowj i rntgnoignostyki zigowj Stosowny sprzęt riologizny wykorzystywny w riologii zigowj i/lu rntgnoignosty zigowj polg zwnętrznym, spjlistyznym tstom kontroli jkośi wykonywnym rz o roku (zgo z ktulnym rozporzązm Ministr Zrowi w tym zkrsi): tk wykonuj się prour z zkrsu riologii zigowj i rntgnoignostyki zigowj Czy w trki zigów riologiznyh u wszystkih pjntów prowzony jst uokumntowny pomir wki prominiowni? tk i zrjstrowno w iągu osttgo roku klnrzowgo więj niż w przypki otrzymni przz pjnt wki powyżj 3 Gy tk i zrjstrowno w iągu osttgo roku klnrzowgo w przypki otrzymni przz pjnt wki powyżj 3 Gy tk i zrjstrowno w iągu osttgo roku klnrzowgo jn przypk otrzymni przz pjnt wki powyżj 3 Gy tk i zrjstrowno żngo przypku wykonuj się prour z zkrsu riologii zigowj i rntgnoignostyki zigowj jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to wszystki komórki w pozyjh )-) i g), w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór z tyh pozyji, pozostł jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku

13 g proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il zigi z zkrsu riologii zigowj i/lu rntgnoignostyki zigowj wykonuj się krój niż rok klnrzowy Pomiszzni, w któryh wykonywn są zigi z zkrsu riologii zigowj i/lu rntgnoignostyki zigowj posiją stł osłony prz prominiowm jonizująym, zgon z opowinimi projktmi osłon, ztwirzon przz Snpi: tk wykonuj się prour z zkrsu riologii zigowj i rntgnoignostyki zigowj Czy zkł opiki zrowotnj oprowł i spisł włsn proury rooz wykonywni zigów z zkrsu riologii zigowj i/lu rntgnoignostyki zigowj : tk wykonuj się prour z zkrsu riologii zigowj i rntgnoignostyki zigowj Czy zigi z zkrsu riologii zigowj i/lu rntgnoignostyki zigowj są rjstrown n nośnikh yfrowyh tk, wszystki tk zęść z nih wykonuj się prour z zkrsu riologii zigowj i rntgnoignostyki zigowj RENTGENODIAGNOSTYKA OGÓLNA w zkłzi opiki zrowotnj (prow RTG, zjęi przyłóżkow, loki opryjn, inn) - pytni o 66 o 73 (pytni 69, 70, 71, 73 otyzą szrszgo niż rntgnoignostyk zkrsu - ignostyki riologiznj). Jżli zkł opiki zrowotnj wykonuj tkih prour, to proszę wpisć w polu ook yfrę "0", w kżym z pytń o 66 o 73 zznzyć opowiź z osttgo popunktu. Śrni (rytmtyzn) wiku wszystkih używnyh prtów jst w przzil: 0-5 lt 6-10 lt lt większ niż 15 lt wykonuj się ń z zkrsu rntgnoignostyki ogólnj Stosowny sprzęt riologizny wykorzystywny w rntgnoignosty ogólnj polg rutynowym, wwnętrznym (postwowym) tstom kontroli jkośi (zgo z ktulnym rozporzązm Ministr Zrowi w tym zkrsi): tk jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to wszystki komórki w pozyjh )-) i g), w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór z tyh pozyji, pozostł jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 58 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku yfr "0" (zro) lu jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w

14 68 69 wykonuj się ń z zkrsu rntgnoignostyki ogólnj Stosowny sprzęt riologizny wykorzystywny w rntgnoignosty ogólnj polg zwnętrznym, spjlistyznym tstom kontroli jkośi wykonywnym rz o roku (zgo z ktulnym rozporzązm Ministr Zrowi w tym zkrsi): tk wykonuj się ń z zkrsu rntgnoignostyki ogólnj Czy w zkłzi opiki zrowotnj zpwnion jst łooow ignostyk riologizn (wrz z możliwośią komptntnj ony - opis ni) w płnym zkrsi ń wykonywnyh w zkłzi opiki zrowotnj (RTG orz TK, NMR, o il szpitl posi prty): tk wykonuj się ń z zkrsu ignostyki riologiznj w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku 70 Czy w osttnim roku klnrzowym w zkłzi opiki zrowotnj ył przypk pozrjstryjngo (zgo z zrjstrownym wskzm) zstosowni śrok kontrstowgo z zgoy komisji iotyznj lu śrok kontrstowgo posijągo wymgnj rjstrji z zgoy komisji iotyznj. tk wykonuj się ń z zkrsu ignostyki riologiznj z użyim kontrstu 71 Zjęi riologizn przhowywn są w zkłzi opiki zrowotnj lt i łużj krój niż 10 lt wykonuj się ń z zkrsu ignostyki riologiznj Czy prty wykorzystywn w rmh rntgnoignostyki ogólnj posiją możliwość rjstrji orzów n nośnikh yfrowyh tk, wszystki tk zęść z nih jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł

15 73 74 wykonuj się ń z zkrsu rntgnoignostyki ogólnj Czy w zkłzi opiki zrowotnj istj oręny systm rjstrująy fkt wyni n zwnątrz i zwrotu okumntji riologiznj tk wykonuj się ń z zkrsu ignostyki riologiznj. Czy jst możliwość wykonni gstroskopii i zigu noskopowgo tmowni krwwini z górngo oink przwou pokrmowgo w rmh ostrgo yżuru w ozil lu w prowni noskopowj n tr zkłu? jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 66 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku 75 tk, tylko gstroskopii tk, gstroskopii i tmowni krwwini z żołąk i wunstniy tk, gstroskopii i tmowni krwwini z żołąk i wunstniy wrz z olitrją litr "" w okł jnj komór, żylków przłyku pozostł proszę zznzyć wyłąz tn popunkt jżli nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz zkłąu inngo niż szpitl wilospjlistyzny (ko rsortowy: HP.1.1) Czy wszystki komórki orgnizyjn (oziły) zkłu spłniją krytri zwrt w tli: Oziły Sl 1 łóżkow 2 łóżkow 3 łóżkow 4 - X Oziły stnrow l osó orosłyh i zii strszyh (sl większ niż 5 łóżkow) 12m 2 14m 2 6m 2 /łóżko 6m 2 /łóżko Oziły l zii młoszyh (o 3 lt) 8m 2 10m 2 14m 2 18m 2 /4 łóżk Oziły wzśników i osrwyjn l noworoków Oziły intnsywnj opiki noworok Oziły położniz - systm "mtk z zikim" 14m 2 Oziły położniz - systm korsponnyjny sl mtk sl noworoków OIT jko wyzilon oręn jnostk orgnizyjn 18m 2 Intnsywny Nzór Kriologizny i pokoj wzmożongo nzoru Stj Diliz 14m 2 24m 2 wszystki oziły (w zkrsi funkjonująyh w zkłzi) spłniją opowi l nih krytri pon połow oziłów (w zkrsi funkjonująyh w zkłzi) spłni opowi l nih krytri połow lu mj oziłów (w zkrsi funkjonująyh w zkłzi) spłni opowi l nih krytri żn spłni 76 Służy sprzątją w zkłzi opiki zrowotnj są: ntrln oprt o zę główną i skłziki porząkow, minimum po jnym n konygnji są zęśiowo zntrlizown. Inn ntrln służy szpitl sprzątją w rmh włsnyh i sm opowiją z zystość zntrlizown 77 Czy sl opryjn w zkłzi posiją n stołm opryjnym krn wyporowy niskij turulnji 10m 2 /1 stnowisko 18m 2 18m 2 5m 2 / noworok 18m 2 / 7 łóżzk 16m 2 /1 stnowisko 14m 2 /1 stnowisko 10m 2 /1 stnowisko litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł

16 tk, wszystki tk, pon połow sl tk, połow lu mj w zkłzi m sl opryjnyh 78 Czy sl opryjn w zkłzi spłniją nstępują krytri: wyiąg z łgo pomiszzni sli opryjnj to w 20% wyiąg górą, w 80% wyiąg ołm szykość przpływu powitrz w pomiszznih o zigów sptyznyh jst opowinio nisk tj. 0,45 m/s kirunk przpływu powitrz znny prsonlowi i zgony z thnologią pomiszzni wntylj krtkmi grwityjnymi zpwni wyminę 1,5/goz. wntylj mhnizn zpwni krotność wyminy powitrz 15-30/goz powoown przz wntylję niś i poiś powitrz w przylgjąyh o sii i przhonih pomiszznih wymuszją włśiwy kirunk przpływu powitrz pomięzy nimi tj. : o pomiszzni zystgo o rungo klimtyzj zpwni w pomiszznih włśiwą l thnologii wilgotność i tmprturę tk, wszystki tk, ztry z nih tk, trzy z nih tk, jn lu w f w zkłzi m sl opryjnyh 79 Czy wntylj w zkłzi polg okrsowmu zyszzniu, filtry wymi (zynnośi t są przprowzn rzzij niż o 24 misią i są uokumntown) tk 80 Czy klimtyzj w zkłzi jst zyszzon i polg okrsowj zynfkji (zynnośi t są przprowzn rzzij niż o 24 misią i są uokumntown) tk otyzy (rk klimtyzji w zkłzi) 81 Czy w zkłzi spłnion są nstępują krytri: oikt polg uokumntownj o zynskyjnj i pozostj wolny o insktów szkoników snitrnyh np.: mrówk fron, krznów, phł, muh, it. onę w kirunku nrżni oiktu w sposó iągły prowzą profsjonliśi szpitlni lu ztruni kspri zynskj o il jst prowzon, stnowi pros intrwnyjny ( wykonywny jko ził iżą i zplnown) tk, wszystki tk, w z nih tk, jno 82 Czy w zkłzi opiki zrowotnj istj uokumntowny progrm ostosowwzy o ktulnyh rgulji normtywno-prwnyh w zkrsi strylizji i DDD tk, powż zkł opiki zrowotnj spłni wszystki wymgni rgulji normtywno prwnyh w tym zkrsi 83 Czy istją rogi trnsportu rungo z komórk orgnizyjnyh zkłu o konygnji gosporzo-thniznj lu o rogi tzw. zwnętrznj tk litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł

17 84 Czy zą l prosów zynfkji i strylizji w zkłzi jst: Cntrln Stryliztorni (C.S.) Stryliztorni poręzn Korzyst z zwnętrznyh usług strylizji proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz stjonrngo zkłu opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj (koy o HP.2.1. o HP.2.9.) proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz szpitl psyhitryzngo (koy rsortow: HP.1.2. orz HP.1.2.1) i/lu sntorium (ko rsortowy: HP.1.4.). 85 Czy pros strylizji z jkigo korzyst zkł jst strylizją w prosi wliownym tk 86 Czy wlij n kżym strylizownym pkii przyjmuj postć: srii, kou krskowgo lu szrży. tk 87 Postwą orzkni o uzyskniu fktu strylizji (opuszzni o użytku wyroów po zkońzonym prosi) w prosi z jkigo korzyst zkł są: zwsz mtoy iologizn prmtry fizyzn i wskźniki hmizn, okrsowo mtoy iologizn 88 Czy w kżym przypku istj możliwość powiązni prosu strylizji sprzętu z konkrtnym pjntm, w opi n którym tn sprzęt zostł użyty. tk proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz stjonrngo zkłu opiki pilęgnyjnj i ługotrminowj (koy o HP.2.1. o HP.2.9.), m możliwośi powiązni prosu strylizji sprzętu z konkrtnym pjntm, w opi n którym tn sprzęt zostł użyty proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il nkit w zkrsi lznitw stjonrngo otyzy wyłąz szpitl psyhitryzngo (koy rsortow: HP.1.2. orz HP.1.2.1) i/lu sntorium (ko rsortowy: HP.1.4.), m możliwośi powiązni prosu strylizji sprzętu z konkrtnym pjntm, w opi n którym tn sprzęt zostł użyty Czy potwirz skutznośi prosów kontminji oną 89 mikroiologizną m mijs zwsz, gy plnown są now thnologi, mtoy i prosy zynfkji i okżni tk 90 Czy oziż prowników n oziłh o wzmożonym rygorz higiniznosnitrnym jst oziżą tzw. jngo ni (Intnsywn Opik Myzn, sl poopryjn, Stj iliz, oziły ziię itp.). tk w zkłzi m oziłu o wzmożonym rygorz higinizno - snitrnym. CENTRALNA STERYLIZATORNIA - C.S. (jżli zkł jj posi proszę wpisć w polu ook yfrę "0" i opowić n koljnyh 9 punktów) Czy Cntrln Stryliztorni (C.S.) zkłu posi wyzilon 3 strfy 91 higinizno - snitrn: runą, zystą i mtriłów wystrylizownyh litr "" lu ; wrtość pust w wszystkih trzh komórkh opuszzln tylko, jżli wpisno "" w pozyj ) i ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj )-) i ) muszą yć litr "" lu ; jżli wpisno "", to pozyj )-) muszą yć litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł litr "" w okł jnj komór, pozostł yfr "0" (zro) lu tk jżli w komórkę prz pytm 91 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł

18 Czy strfy stryliztorni rozzilją wi riry higinizno -snitrn, tj. rir zynfkji i rir strylizji tk Czy z strfy zystj prsonl przmiszz się o strfy runj i mtriłów wystrylizownyh przz śluzy frtuhow tk Czy ruh powitrz jst owrotny o ruhu thnologizngo strylizowngo sprzętu tj. o strfy mtriłów wystrylizownyh przz zystą o skżonj (runj) tk Czy urzązni o zynfkji wstępnj orz myi i zynfkji włśiwj są ostępn w ilośi opowij o potrz proukji strylnj tk Czy stryliztory prow spłniją ktuln wymgni norm krjowyh i unijnyh tk Czy zkł jst w posiniu stryliztorów niskotmprturowyh, stosow o potrz np.: o strylizji noskopów lstyznyh i ksoriów jżli w komórkę prz pytm 91 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 91 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 91 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 91 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 91 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł 98 tk Czy l trnsportu rungo i zystgo jst ozilny sprzęt i osprzęt (wózki, kontnry trnsportow it.). Ni otyzy opkowń strylizownyh jżli w komórkę prz pytm 91 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł 99 tk Czy stryliztorni przyjmuj sprzęt skżony i wyj go jko strylny orz zy kontroluj ły pros rukji ronoustrojów o N o N=10-6 tk jżli w komórkę prz pytm 91 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 91 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł

19 STERYLIZATORNIA PODRĘCZNA - S.P.(jżli zkł jj posi proszę wpisć w polu ook yfrę "0" i proszę wypłnić koljnyh 5 punktów, ). 0 Czy stryliztorni poręzn zhowuj łkowity rozził pr runyh i zystyh tk Czy wyposż w urzązni i sprzęt pomonizy umożliwiją przprowz zynfkji wstępnj z myim wstępnym tk Czy wyposż w urzązni i sprzęt pomonizy umożliwiją przprowz myi włśiwgo tk Czy wyposż w urzązni i sprzęt pomonizy umożliwiją przprowz zynfkji włśiwj tk Czy stryliztorni poręzn świzy usługi tylko tj jnost orgnizyjnj przy którj się znjuj tk ZEWNĘTRZNE USŁUGI STERYLIZACJI - Z.U.S. (jżli zkł z nih korzyst proszę wpisć w polu ook yfrę "0"i proszę wypłnić koljnyh 5 punktów ) 0 Czy przhowyw sprzętu w zkłzi prz wysłm o jnostki zwnętrznj : przkrz 24 goz. przkrz 24 goz. Czy w zsi przhowywni sprzętu zhown jst izolj nrzęzi różngo przznzni (np. nrzęzi nurohirurgiznyh o nrzęzi hirurgii jmy rzusznj, nrzęzi hirurgii ok o nrzęzi urologiznyh it.) yfr "0" (zro) lu jżli w komórkę prz pytm 100 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 100 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 100 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 100 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 100 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł yfr "0" (zro) lu jżli w komórkę prz pytm 105 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł tk 0 jżli w komórkę prz pytm 105 wpisno "0", to wszystki komórki, proszę zznzyć wyłąz tn popunkt, o il opisywn jnostk m hrktr jnospjlistyzny w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł 107 Czy trnsport runy" poz zkłm jst łkowii różny o trnsportu mtriłów wystrylizownyh tk jżli w komórkę prz pytm 105 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w

20 rk informji Czy stryliztorni zwnętrzn świzą usługi, prowzi strylizję w prosi wliownym tk Czy stryliztorni zwnętrzn n postwi umowy pozostj po kontrolą zlniowy w zkrsi fktu SAL=10-6 tk CENTRALNA DEZYNFEKTORNIA (C.D.) - (jżli zkł jj posi proszę wpisć w polu ook yfrę "0", w pytniu 110 zznzyć opowiź orz 0 wypłnić punktów o 111 o 114) Czy zkł posi Cntrlną Dzynfktornię (C.D.) z funkją stji łóżk (krytrium C.D. spłnion jst rówż, gy w zkłzi są postj o kontminji izolownj) tk Czy zynfktorni posi 2 strfy higinizno - snitrn, tj. strfę runą i zystą tk Czy strfy higinizno-snitrn są rozzilon rirą higinizną zynfkji włśiwj tk Czy możliw jst zpizn kontminj rspirtorów, inhltorów orz poonj prtury myznj tk Czy ntrln zynfktorni posi urząz o ziśniowj zynfkji niskotmprturowj tk 115 Liz zkżń szpitlnyh u prsonlu w osttnim roku klnrzowym w zkłzi w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 105 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 105 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł yfr "0" (zro) lu jżli w komórkę prz pytm 110 wpisno "0", to wrtość pust, w prziwnym przypku litr "" jżli w komórkę prz pytm 110 wpisno "0", to litr "", w prziwnym przypku wrtość pust jżli w komórkę prz pytm 110 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 110 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 110 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł jżli w komórkę prz pytm 110 wpisno "0", to wszystki komórki, w prziwnym przypku litr "" w okł jnj komór, pozostł liz łkowit lu ; wrtość pust 0 ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję )

21 proszę zznzyć (znkim X) wyłąz tn popunkt, o il rk możliwośi ustlni 116 Liz zużytyh pr rękwi jnorzowyh jłowyh w osttnim roku klnrzowym w zkłzi proszę zznzyć (znkim X) wyłąz tn popunkt, o il rk możliwośi ustlni 117 Liz zużytyh pr rękwi jnorzowyh jłowyh w osttnim roku klnrzowym w zkłzi proszę zznzyć (znkim X) wyłąz tn popunkt, o il rk możliwośi ustlni 118 Zużyi prprtów wykorzystywnyh o zynfkji rąk prsonlu w osttnim roku klnrzowym w zkłzi (proszę poć w litrh) 119 proszę zznzyć (znkim X) wyłąz tn popunkt, o il rk możliwośi ustlni Ostk szzpów gronkowów złoistyh MRSA o wszystkih szzpów gronkowów złoistyh w zkłzi (tylko posiwy krwi i z rn poopryjnyh) w osttnim roku klnrzowym proszę zznzyć (znkim X) wyłąz tn popunkt, o il rk możliwośi ustlni 120 Ostk szzpów E.oli ESBL(+) o wszystkih szzpów E.oli w zkłzi (tylko posiwy krwi, moz) w osttnim roku klnrzowym proszę zznzyć (znkim X) wyłąz tn popunkt, o il rk możliwośi ustlni 121 Ostk szzpów Klsill spp. ESBL(+) o wszystkih szzpów Klsill spp. w zkłzi (tylko posiwy krwi, moz) w osttnim roku klnrzowym proszę zznzyć (znkim X) wyłąz tn popunkt, o il rk możliwośi ustlni 122 Liz szzpów VRE w zkłzi (wszystki posiwy) w osttnim roku klnrzowym proszę zznzyć (znkim X) wyłąz tn popunkt, o il rk możliwośi ustlni 123 Pront użtu lkowgo przznzony n ntyiotyki w zkłzi w osttnim roku klnrzowym proszę zznzyć (znkim X) wyłąz tn popunkt, o il rk możliwośi ustlni 124 Proszę poć zużyi w zkłzi wnkomyyny (poć w g) w osttnim roku klnrzowym proszę zznzyć (znkim X) wyłąz tn popunkt, o il rk możliwośi ustlni 125 Proszę poć zużyi w zkłzi tikoplniny (poć w g) w osttnim roku klnrzowym litr "" lu ; jżli wpisno "", to w komór ook pytni 115 wrtość pust liz łkowit lu ; wrtość pust ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to w komór ook pytni 116 wrtość pust liz łkowit lu ; wrtość pust 4888 ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to w komór ook pytni 117 wrtość pust liz zminnoprzinkow lu ; 1421 wrtość pust ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to w komór ook pytni 118 wrtość pust liz zminnoprzinkow lu ; 0 wrtość pust ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to w komór ook pytni 119 wrtość pust liz zminnoprzinkow lu ; 0 wrtość pust ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to w komór ook pytni 120 wrtość pust liz zminnoprzinkow lu ; 0 wrtość pust ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to w komór ook pytni 121 wrtość pust liz łkowit lu ; wrtość pust 0 ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to w komór ook pytni 122 wrtość pust liz zminnoprzinkow lu ; 0,07 wrtość pust ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to w komór ook pytni 123 wrtość pust liz zminnoprzinkow lu ; 0 wrtość pust ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję ) litr "" lu ; jżli wpisno "", to w komór ook pytni 124 wrtość pust liz zminnoprzinkow lu ; 0 wrtość pust ozwolon tylko wty, gy wpisno "" w pozyję )

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej.

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej. Mtrły tylko o użytku wwnętrzno PZU SA. nkt AMBU Ankt l komórk lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj. Ankt otyzy łąz wszystk komórk ornzyjny zkłu opk zrowotnj zwązny z lzntwm multoryjnym, tj: komórk postwowj

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 22.12.2009 Dzinnik Urzęowy Unii Europjskij L 342/59 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z ni 30 listop 2009 r. otyzą prouktów kosmtyznyh (wrsj przksztłon) (Tkst mjąy znzni

Bardziej szczegółowo

Toszek, 10.10.2012 r.

Toszek, 10.10.2012 r. Toszek, 10.10.2012 r. dotyzy: postępowni nr 22/PN/DEG/AC/2012 n świdze usług uezpiezeni od odpowiedzilnośi ywilnej i uezpiezeni mieni SP ZOZ Szpitl Psyhitryznego w Toszku N podstwie rt. 38 ust. 2 ustwy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

Sieæ koordynatorów pobierania i przeszczepiania narz¹dów w Polsce w 2013 r.

Sieæ koordynatorów pobierania i przeszczepiania narz¹dów w Polsce w 2013 r. Siæ kooryntorów poirni i przszzpini nrz¹ów w Pols w 2013 r. N koni 2013 r. unkjê trnsplntyjngo p³ni³o w Pols ³¹zni 274 osoy. Njwiêksz¹ zœæ, 228 osó, stnowili szpitlni kooryntorzy poirni nrz¹ów. Kooryntorzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU N postwie rt.266, ust.1,

Bardziej szczegółowo

DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU

DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU Ankit-sprzątni Szkoł Postwowj w Kowlowj nzw jnostki DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU Lp. Trść m² 1. Łązn powirzhni sprzątni: 1 140,19 Korytrz o powirzhni, w tym: 274,50 *

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych.

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych. Posumowni wyników nkit otyząyh żywini w sklpikh szkolnyh. 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? )tk - )ni - )zsmi - 4 6 4 3 tk ni zsmi 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? 2.Il śrnio spożywsz posiłków

Bardziej szczegółowo

Sieæ szpitalnych koordynatorów pobierania narz¹dów w Polsce w 2011 r.

Sieæ szpitalnych koordynatorów pobierania narz¹dów w Polsce w 2011 r. Siæ szpitlnyh poirni w ls w 2011 r. Do koñ 2011 roku stnowisko szpitlngo trnsplntyjngo powst³o ³¹zni w 186 szpitlh, unkjê p³ni³y 203 osoy. ltrnsplnt popis³ umowy ywilno-prwn z 200 mi w 184 szpitlh, w 2

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu.

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu. Rgulmin rmontów orz wykorzystywni śroków z funuszu rmontowgo Spółzilni Miszkniowj Ark w Wrołwiu złąznik o uhwły 67/03 I Postnowini ogóln 1. Rgulmin okrśl oowiązki Spółzilni i jj Członków w zkrsi nprw wwnątrz

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Visa

Regulamin kart debetowych Visa Rgulmin krt btowyh Vis Roił 1 Postnowini ogóln 1. Rgulmin krt btowyh VISA, wny lj Rgulminm, okrśl sy wywni i obsługi krt btowyh VISA wywnyh pr Bnk Spółily w Silh or sy rolini trnskji okonnyh pry użyiu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele REGULAMIN I PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS V EDYCJI LIGI LET S MOVE WIOSNA 2013 Rozgrywk Lt s mov mją hrktr mtorsk tzn., h uzstnkm n mogą yć zwony zynn grjąy lu zgłoszn o rozgrywk płkrskh

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie

PROJEKT: Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie Posumowni nkity wluyjnj l nuzyili uzstniząyh w kursh szkolniowyh po zkońzniu projktu Ersmus+: Thnologi multimiln rogą o przyjznj ukji przyszłośi. W lu zni wpływu kursów n uzstniząyh w nih nuzyili przprowzono

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU PRODUKTÓW Z AMARANTUSA NA CECHY TEKSTURY MIĘKISZU PIECZYWA

WPŁYW DODATKU PRODUKTÓW Z AMARANTUSA NA CECHY TEKSTURY MIĘKISZU PIECZYWA At Agrophysi, 2008, 11(2), 499-508 WPŁYW DODATKU PRODUKTÓW Z AMARANTUSA NA CECHY TEKSTURY MIĘKISZU PIECZYWA Rnt RóŜyło, Jnusz Lskowski Ktr Eksplotji Mszyn Przmysłu SpoŜywzgo, Akmi Rolniz ul. Doświzln 44,

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urzą Pray ul. Anrsa 2 59 220 Lgnia MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU LIPIEC 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Źrółm inormaji w tj zęśi raportu są wyniki

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Dnyh. Gry. Drzwo rozpinj. Minimln rzwo rozpinj. Bożn Woźn-Szzśnik wozn@gmil.om Jn Długosz Univrsity, Poln Wykł 9 Bożn Woźn-Szzśnik (AJD) Algorytmy i Struktury Dnyh. Wykł 9 1 / 4 Pln

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 2005

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 2005 Jnusz Sierosłwski, Piotr Jbłoński Instytut Psychitrii i Neurologii Krjowe Biuro s. Przeciwziłni Nrkomnii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 25 BADANIA ANKIETOWE W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA

Bardziej szczegółowo

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia Tel 1 - Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej. Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej słuŝące o jego ientyfikcji nzw zkłu i jego siezi, Aneks 1-Tele res zkłu, c numer REGON. Źróło: oprcownie włsne n postwie rozporzązeni

Bardziej szczegółowo

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Gminy: Czrnków (m. wijsk), Wilń, Płjw, Lusz, Drwsk, Krzyż Wlkp., Trzink, Mist Czrnków Sznwni Pństw! W związku z rzpzęim pr

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

%%'!)%'targzip gunzipcompressuncompressdiffpatch* %!+%,-./! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

%%'!)%'targzip gunzipcompressuncompressdiffpatch* %!+%,-./! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !" #!"#"$" % $%&%'( %%'!)%'trgzip gunzipomprssunomprssdiffpth* &$ #$"" " %!+%,-./! #"'% 0%%! +%%1'%! 23 23 () *"!#!! Czionk o stłj szrokoi Nzwy progrmów, pol, ktlogów, wyniki dziłni wydwnyh pol. Czionk

Bardziej szczegółowo

System gospodarczy Polski

System gospodarczy Polski Przykłowe testy z zkresu zęśi mteriłu otyząego postw ekonomii, systemów gosporzyh orz poŝy i popytu System gosporzy Polski Hsł i efinije Dopsuj kŝe określenie z kolumny A o opowieniej efiniji w kolumnie

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT Sprw Nr RAP.272. 85. 2014 złąznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i dres Wykonwy:... Nzw i typ (produent) oferownego urządzeni:... Nzw przedmiotu zmówieni : 1. Zestw do oznzni

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTKI DLA SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ TRÓJNIKI I REDUKCJE MIMOŚRODOWE

KSZTAŁTKI DLA SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ TRÓJNIKI I REDUKCJE MIMOŚRODOWE KSZTŁTKI DL SPECJLNYCH ZSTOSOWŃ 2 3 Pryzyjn rozwiązni dl szzgólnyh wymgń! TRÓJNIKI Z MIMOŚRODOWYM DOPŁYWEM. Ksztłtki kilihow/ zkilihow Siodł kilihow/ zkilihow.. Klsy nośnośi w zlżnośi od potrz klint Zminn

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

SITAG WAVE LICENSED BY SITAG

SITAG WAVE LICENSED BY SITAG SITG WV LINS Y SITG SITG WV ŚWIT UNKJONLNOŚI SITG WV to rewolucja w sposobie i estetyce siedzenia. To fotel, który czyta nasze ciało, rozumie nasze potrzeby, ale równocześnie podpowiada nam jak siedzieć.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z n 14 luto 2006 r. w sprw wzorów okumntów stosowny n potrzy wnj opów (Dz. U. z n 24 luto 2006 r.) N postw rt. 36 ust. 14 ustwy z n 27 kwtn 2001 r. o op (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy turystyki aktywnej

Organizatorzy turystyki aktywnej Pg 1 Orgniztorzy turystyki ktywnj br z GO D¹brow Bi³ostock ó nystok Suchowol s MOÑK SOKÓ K Stwiski Knyszyn Jdwbn Czrn Bi³ostock 64 OM izn silków Suprœl S u pr œ l Tykocin Choroszcz B YSTOK Z b. S imi nówk

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzmin mturlny mj 009 INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Informtyk poziom podstwowy CZ I Nr zdni Nr podpunktu Mks. punktj z z zdni Mks. punktj z zdnie 1. Z poprwne uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Kuźnia Batory

Katalog produktów. Kuźnia Batory Ktlog prouktów Ktlog prouktów Kuźni Btory Kuźni Btory wytwrz różnego rozju wyroby kute z pon 100 gtunków stli. łównymi obiorcmi są brnże: mszynow, energetyczn, motoryzcyjn i okrętow. N liście Klientów

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz. POWIATY I GMINY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 R. Podsumowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w okresie programowania 2007-2013

Bydgoszcz. POWIATY I GMINY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 R. Podsumowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w okresie programowania 2007-2013 Urzą Sttystyczny w Bygoszczy Sttisticl Offic in Bygoszcz POWIATY I GMINY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 013 R. Posumowni sytucji społczno-gosporczj w okrsi progrmowni 007-013 INFORMACJE I OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana Uniwrsytt Jgilloński, Collgium Mdicum, Ktdr Chmii rgnicznj Strochmi Izomri konformcyjn obrót wokół wiązni pojdynczgo tn projkcj Nwmn konformcj: nprzminlgł nprzciwlgł kąt torsyjny w ukłdzi cztrch tomów

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Przepisy Hokeja na Trawie Hala

Przepisy Hokeja na Trawie Hala Przepisy Hokej n Trwie Hl Stn n 1 listop 2014 Tłumzenie: Anrzej Busz, Szymon Dolt 2 Spis treśi I Słownizek... 3 II Gr... 5 1 Boisko... 5 2 Skł rużyn... 5 3 Kpitnowie... 8 4 Uiór i wyposżenie zwonik...

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Karta przedmiotu. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów Polithnika Krakowska im. Tausza Kośiuszki Karta przmiotu Wyział Fizyki, Matmatyki i Informatyki oowiązuj w roku akamikim 01/013 Kirunk stuiów: Matmatyka Forma stuiów: Stajonarn Profil: Ogólnoakamiki Ko

Bardziej szczegółowo

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA www.tupproperty.pl Gdńsk to misto portowe, położone nd Morzem Błtyckim, u ujści Motłwy do Wisły nd Ztoką Gdńską, n Pobrzeżu Gdńskim. Centrum kulturlne, nukowe i gospodrcze orz wżny

Bardziej szczegółowo

Nr Plan Sytuacyjny 1:500 Z.1 OZNACZENIA NA RYSUNKU. Budynek w zakresie opracowania. podpisy. data. 02/2013. nr upr.

Nr Plan Sytuacyjny 1:500 Z.1 OZNACZENIA NA RYSUNKU. Budynek w zakresie opracowania. podpisy. data. 02/2013. nr upr. OZNZNI N RYSUNKU udynek w zakresie opracowania UWGI: -RYSUNKI ROZPTRYWĆ ŁĄZNI Z PROJKTMI UOWLNYMI INNYH RNŻ. -PRZ PRZYSTĄPINIM O RLIZJI OIKTU LU JGO ZĘŚI, WSZYSTKI WYMIRY NLŻY SPRWZIĆ N PLU UOWY. -WSZYSTKI

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

-0,34. spadek1,5% -0,02. h=0. h=0. h=0. 17x18,1x25 0,00-0,02. salon. 24,22 m2 SC3. lazienka 07 4,38 m2. zabudowa kominka wg. proj.

-0,34. spadek1,5% -0,02. h=0. h=0. h=0. 17x18,1x25 0,00-0,02. salon. 24,22 m2 SC3. lazienka 07 4,38 m2. zabudowa kominka wg. proj. UWG: PROJKT HRONIONY PRWM UTORSKIM. JKIKOLWIK PRZTWRZNI I POWILNI ZRONION. PROJKT STNOWI WŁSNOŚĆ PROWNI RHITKTONIZNJ RHITK 6 7 9 6 7 9 S 7 9 6 8 7 66 89 97 97 8 9 76 6 6 S 9 7 h= h= 6 7 9 6 8 7 korytarz

Bardziej szczegółowo

Projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas

Projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas Projekts Stnrtizuotų mokinių psiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrnkių enrojo lvinimo mokykloms kūrims, II etps 2015 MOKSLAS EKONOMIKA SANGLAUDA EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS Kurime Lietuvos

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Złącznik nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Ultrsonogrf Wysokij Klsy z głowicmi Phsd Arry, Convx i Liniową orz z modułm Echokrdiogrfii, Strss Echo i modułm EKG. L.p. Wymgn prmtry tchniczn Wymgni Prmtry

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Gr. 100 i 125 mm INSTRUKCJA MONTA U KASETY. c f e. h g d. Systemy przesuwne do drzwi. System do œciany karton-gips

Gr. 100 i 125 mm INSTRUKCJA MONTA U KASETY. c f e. h g d. Systemy przesuwne do drzwi. System do œciany karton-gips Sstm przsuwn o rzwi INSTRUKCJA MONTA U KASETY Gr. 100 i 125 mm Sstm o œin krton-ips Zstwini poszzólnh lmntów h i m l ELEMENTY TYLKO DO KASET NA GR. 125 mm S³upki pionow kst 2 szt (komplt) i Klips s³u ¹

Bardziej szczegółowo

± - małe odchylenie od osi. ± - duże odchylenie od osi

± - małe odchylenie od osi. ± - duże odchylenie od osi TYGONOMETRYCZNE Przjmujm, ż znn są dfinicj i podstwow włsności funkcji trgonomtrcznch. Zprzntujm poniżj kilk prktcznch sposobów szbkigo, prktczngo obliczni wrtości funkcji trgonomtrcznch, rozwiązwni równń

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Pytania z organizacji budowy. 1. Prefabrykaty magazynuje się w składowiskach : a) halowych b) otwartych c) półzamkniętych d) zamkniętych

Pytania z organizacji budowy. 1. Prefabrykaty magazynuje się w składowiskach : a) halowych b) otwartych c) półzamkniętych d) zamkniętych Pytni z orgnizji uowy 1. Prefrykty mgzynuje się w skłowiskh : ) hlowyh ) otwrtyh ) półzmkniętyh ) zmkniętyh 2. W skłowiskh zmkniętyh mgzynujemy nstępująe grupy mteriłów : ) ppę, płyty mrmurowe ) kruszyw,

Bardziej szczegółowo

5. WYKORZYSTANIE GRAFÓW PRZEPŁYWU SYGNAŁÓW DO BUDOWY MODELI MATEMATYCZNYCH

5. WYKORZYSTANIE GRAFÓW PRZEPŁYWU SYGNAŁÓW DO BUDOWY MODELI MATEMATYCZNYCH 5. Worzstni grów rzłwu sgnłu o uow moli mtmtznh 5. WYKORZYSTANIE RAFÓW PRZEPŁYWU SYNAŁÓW DO UDOWY MODELI MATEMATYCZNYCH 5.. Wrowzni o grów rzłwowh Njzęśij sotną ostią grizną ułów utomti są shmt struturln

Bardziej szczegółowo

Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... 3 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 16

Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... 3 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 16 S t r o n Spis treśi: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 6 OCENY SZKOLNE... PODSUMOWANIE... DIAGNOZA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW WSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ PL URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ 3910842 Zminy podyktown postępm thniznym zstrzżon! 1 NAGRZEWNICA/CHŁODNICA

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Introduction to the Semantic Web

Introduction to the Semantic Web AGH, Informtyk Stosown, Podstwy inżynierii wiedzy 08.05.2012 r. Driusz Jni Piotr Toisz Introduction to the Semntic We Wyniki nliztor formtu RDF orgnizcji W3C No. Suject Predicte Oject 1 http://www.knzki.com/works/2004/imgdsc/minid

Bardziej szczegółowo

Izba Rozliczeniowa. Fundusz Rozliczeniowy. projekt wersja 2.c r.

Izba Rozliczeniowa. Fundusz Rozliczeniowy. projekt wersja 2.c r. Izb Rozliczeniow Fnsz Rozliczeniowy projekt wersj 2.c 25-06-2009r. Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1 Obliczeni ryzyk niepokrytego... 4 2 Obliczeni wrtości fnsz i wpłty... 5 2.1 Aktlizcj fnsz rozliczeniowego...

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo