Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej"

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił. UWAGA wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił. 1 Rozpkuj urzązenie i sprwź elementy Elementy znjująe się w opkowniu mogą różnić się w zleżnośi o krju. Wkły trmentowe ostrzone z urzązeniem Czrny Żółty Turkusowy Krmzynowy (Wyjność ok. 65% wkłu zmiennego). uupostwowy Poręznik Użytkownik: Mteriły eksplotyjne Poręznik szykiej osługi Przewonik Bezpiezeństw Prouktu CD-ROM Przewó zsiljąy Przewó linii telefoniznej OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe toreki. Ay uniknąć zgrożeni uuszeniem, opkowni plstikowe nleży przehowywć z l o ziei i niemowląt. Plstikowe opkownie nie służy o zwy. Elementy opkowni orz krton nleży zhowć n wypek konieznośi zwrotu urzązeni. Nleży zkupić przewó opowijąy interfejsowi, jki ęzie wykorzystywny (USB lu przewoowe połązenie sieiowe). Przewó USB Zle się korzystć z przewou opowijąego stnrowi USB 2.0 (Typ A/B) o ługośi nie większej niż 2 metry (przewou nie m w zestwie). Przewó sieiowy W przypku siei 10BASE-T lu 100BASE-TX Fst Ethernet nleży użyć skrętki niekrosownej ktegorii 5 (lu wyższej). Zejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urzązenie, również z ekrnu LCD. Upewnij się, że msz wszystkie elementy. POL Wersj 0 1

2 2 Złuj zwykły ppier o rozmirze A4 Wyiągnij tę n ppier łkowiie z urzązeni. Używją ou rąk eliktnie wiśnij i przesuń prownie ługośi ppieru, nstępnie ozne prownie ppieru, y opsowć rozmir ppieru. Upewnij się, że trójkątne oznzeni n prownih ługośi ppieru i ozne prownie ppieru są zestwione z oznzeniem rozmiru ppieru, z którego korzystsz. 1 1 B5JIS EXE LTR 3 A4 Otwórz pokrywę ty ppieru L Photo 2L 4 6in 10 15m EXE B5JIS A4 LTR LGL B4JIS LGR Dokłnie przekrtkuj stos ppieru, y zpoie lokowniu i niewłśiwemu powniu. e Zwsze pmiętj o tym, y ppier nie ył zwinięty lu pomrszzony. Deliktnie połóż ppier n ty ppieru, kierują go stroną o nruku w ół i zzynją o górnej krwęzi. Upewnij się, że ppier leży płsko w ty. WAŻNE Upewnij się, że ppieru nie włożono zyt leko; rkusze mogą się ponieść w tylnej zęśi ty i spowoowć prolemy z powniem ppieru 2

3 f g h Deliktnie opsuj oiem rękmi ozne prownie ppieru o ppieru. Upewnij się, że ozne prownie ppieru otykją krwęzi ppieru. Zmknij pokrywę ty ppieru wyruku. Sprwź, zy ppier jest umieszzony n ty płsko i poniżej znku mksymlnej ilośi ppieru. Powoli wsuń łą tę ppieru o urzązeni. 1 3 Połąz przewó zsiljąy i linię telefonizną OSTRZEŻENIE Urzązenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. Poniewż urzązenie jest uziemione przez gnizo zsiljąe, możn uniknąć wystąpieni potenjlnie nieezpieznyh zkłóeń elektryznyh w linii telefoniznej w przypku połązeni urzązeni o linii telefoniznej przy połązonym o niego przewozie zsiljąym. Poonie pozs przenoszeni urzązeni nleży zhowć śroki ostrożnośi, ołązją w pierwszej kolejnośi linię telefonizną, nstępnie przewó zsiljąy. WAŻNE NIE NALEŻY jeszze połązć przewou USB (w przypku używni przewou USB). Połąz przewó zsiljąy. i Przytrzymują tę ppieru, poiągnij poporę o momentu, ż zlokuje się w opowienim położeniu, nstępnie oegnij klpę popory ppieru. 2 Połąz przewó linii telefoniznej. Jeen konie przewou linii telefoniznej połąz o gniz oznzonego w urzązeniu jko LINE (LINIA), rugi o gnizk telefoniznego w śinie. 1 3

4 WAŻNE Przewó linii telefoniznej MUSI yć połązony o gniz w urzązeniu oznzonym npisem LINE (LINIA). Jeśli lini telefonizn jest współzielon z telefonem zewnętrznym, połąz urzązenie tk, jk przestwiono n rysunku poniżej Zinstluj wkły trmentowe UWAGA Jeśli trment ostnie się o ozu, nleży ntyhmist przemyć je woą, ntomist w przypku porżnieni nleży skontktowć się z lekrzem. Pmiętj, y w pierwszej kolejnośi zinstlowć wkły trmentowe ostrzone z urzązeniem. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. Ekrn LCD wyświetli Brk ks. z tuszem. Otwórz pokrywę wkłu trmentowego. 1 Telefon wewnętrzny 2 Telefon zewnętrzny Upewnij się, zy używny przewó linii telefoniznej nie m więej niż 3metry. Jeśli lini telefonizn jest współzielon z zewnętrzną utomtyzną sekretrką, połąz urzązenie tk, jk przestwiono n rysunku poniżej. Zejmij pomrńzową zęść zezpiezjąą. 1 1 W przypku posini zewnętrznej utomtyznej sekretrki ustw try oioru Zew.tel /.sekr. Ptrz Wyierz try oioru n stronie 7. Szzegółowe informje uupostwowy Poręznik Użytkownik: Połąznie zewnętrznego urzązeni TAD (utomt zgłoszeniowy) Nie wyrzuj pomrńzowej zęśi zezpiezjąej. Bęzie niezęn w przypku konieznośi przetrnsportowni urzązeni. 4

5 Ponieś pokrywę skner, ż zlokuje się w położeniu otwrtym. g Rozpkuj wkł trmentowy. Przekręć zielone pokrętło znjująe się n pomrńzowym opkowniu ohronnym w prwo ż o hrkterystyznego kliknięi, y zwolnić plomę próżniową. Nstępnie zejmij pomrńzowe opkownie ohronne w przestwiony sposó. e Przehowuj pomrńzową zęść zezpiezjąą w uhwyie wewnątrz urzązeni w przestwiony sposó. Dopsuj w wystjąe elementy n spozie pomrńzowej zęśi zezpiezjąej o wóh otworów w uhwyie. 1 1 f Unieś pokrywę skner, y zwolnić lokę. Deliktnie wiśnij postwę pokrywy skner w ół i zmknij pokrywę skner, korzystją z ou rąk. WAŻNE NIE wstrząsj wkłmi trmentowymi. Jeśli trment zruzi skórę lu urnie, ntyhmist przemyj je woą z myłem lu innym etergentem

6 h Pmiętj o opsowniu koloru wkłu o koloru źwigni, jk to zostło przestwione n poniższym shemie. Zinstluj kży wkł trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie Sprwź jkość ruku Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n ekrnie LCD wyświetlny jest komunikt: Ustw ppier i wiśnij Strt. Niśnij przyisk Strt. Sprwź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są wyrźne i wiozne, niśnij Tk, y zkońzyć sprwznie jkośi, nstępnie przejź o kroku 6. OK i Deliktnie niśnij tylną zęść wkłu trmentowego oznzoną symolem PUSH (Niśnij) ż o ztrzśnięi. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmentowyh zmknij pokrywę wkłów trmentowyh. Jeżeli rkuje krótkih linii, niśnij Nie i postępuj weług kroków prezentownyh n ekrnie LCD. Nisk jkość Urzązenie przygotuje system rozprowzni trmentu o rukowni. Proes ten potrw około ztereh minut. Nie wyłązj urzązeni. e 6 Wyierz język (jeśli to koniezne) Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Miejsowy jęz. Niśnij Miejsowy jęz. Niśnij żąny język. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 6

7 7 Wyierz try oioru Istnieją ztery osługiwne tryy oioru: Tylko fx, Fx/tel, Ręzny orz Zew.tel /.sekr. uupostwowy Poręznik Użytkownik: Korzystnie z tryów oierni 8 Ustw kontrst ekrnu LCD (jeśli to koniezne) W przypku prolemów z ozytniem ekrnu LCD spróuj zmienić ustwieni kontrstu. e f Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk Ustwieni. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Ustwieni LCD. Niśnij Ustwieni LCD. Niśnij Kontrst LCD. Niśnij lu, y wyrć poziom kontrstu. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. e Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk Try oioru. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić opję Tylko fx, Fx/tel, Zew.tel /.sekr. lu Ręzny. Niśnij pozyję żąnego try oioru. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 7

8 9 Ustw tę i gozinę 10 Wprowź informje osoiste (ientyfiktor stji) Urzązenie wyświetl ieżąą tę i gozinę. Jeśli zostnie ustwiony ientyfiktor stji, ęzie on owny o kżego wysyłnego fksu. Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk Dt i gozin. Wprowź osttnie wie yfry roku n ekrnie otykowym, nstępnie niśnij przyisk OK. Ay przesunąć kursor w lewo, niśnij przyisk i wprowź ponownie numer. Zpisz nzwisko i numer fksu, y yły rukowne n wszystkih wysyłnyh stronh fksu. Informje n temt wprowzni tekstu uupostwowy Poręznik Użytkownik: Wprowznie tekstu e Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Ient. stji. Niśnij przyisk Ient. stji. Wprowź numer fksu (o 20 yfr) n ekrnie otykowym, nstępnie niśnij przyisk OK. Wprowź nzwisko (o 20 znków) n ekrnie otykowym, nstępnie niśnij przyisk OK. e f (np. l roku 2012 wprowź yfry 1 2). Powtórz zynnośi l ustwień miesią, ni i goziny w formie 24-gozinnym. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. f Niśnij, y przehozić pomięzy litermi, numermi lu znkmi spejlnymi. (Dostępne znki mogą się różnić w zleżnośi o krju). Ay wprowzić znk, który znjuje się n tym smym przyisku, o poprzenio wprowzony znk, niśnij przyisk w elu przesunięi kursor w prwo. Ay zmienić wprowzony nieprwiłowy znk, niśnij przyisk, y go usunąć iwprowź opowieni znk. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ay po łęnym wprowzeniu nyh ponownie rozpoząć wprowznie, niśnij przyisk Stop/Zkońz i przejź o kroku. 8

9 11 Rport z trnsmisji fksu 13 Ustw typ linii telefoniznej Urzązenie Brother wyposżone jest w funkję tworzeni rportu weryfikji trnsmisji, który może służyć jko potwierzenie wysłni fksu. W rporie znjuje się list nzw lu numerów fksu oiorów, gozin, t i zs trwni trnsmisji, liz przesłnyh stron i informj o powozeniu trnsmisji lu jego rku. Instrukje korzystni z tej funkji uupostwowy Poręznik Użytkownik: Rport weryfikji trnsmisji 12 Ustw try wyierni tonowego lu impulsowego Urzązenie jest fryznie skonfigurowne o osługi wyierni tonowego. W przypku korzystni z wyierni impulsowego nleży zmienić try wyierni w urzązeniu. e Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Tonowe/impuls. Niśnij przyisk Tonowe/impuls. Niśnij przyisk Impuls (lu Tonowe). Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Jeśli urzązenie jest połązone o linii, któr o wysyłni i oierni fksów wykorzystuje entrlę PBX lu ISDN, nleży opowienio zmienić typ linii, wykonują zynnośi opisne poniżej. e Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić Ust.linii tel. Niśnij przyisk Ust.linii tel. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić opję Zwykł, PBX lu ISDN. Niśnij pozyję żąnego typu linii telefoniznej. W przypku wyrni pozyji PBX urzązenie wyświetli zpytnie o ustwienie prefiksu. uupostwowy Poręznik Użytkownik: Ustwienie typu linii telefoniznej Niśnij przyisk Stop/Zkońz. PBX i TRANSFER Urzązenie jest wstępnie ustwione w tryie Zwykł, który umożliwi połązenie go o stnrowej linii PSTN (ng. Puli Swithe Telephone Network). Jenk w wielu iurh używ się entrlnyh systemów telefoniznyh lu entrl telefoniznyh (PBX). Urzązenie może łązyć się z większośią typów entrl PBX. Funkj wywołń urzązeni osługuje wyłąznie wywołni TBR. Wywołni TBR współprują z większośią typów entrl PBX, umożliwiją użytkownikom uzysknie ostępu o linii zewnętrznej lu przełąznie rozmów n inny telefon wewnętrzny. Powyższ funkj jest uruhmin z pomoą przyisku Tel./R. 9

10 14 Ustw zgoność linii telefoniznej (VoIP) Przy połązniu urzązeni o usługi VoIP (przez Internet) nleży wprowzić ustwieni zgonośi. W przypku korzystni z nlogowej linii telefoniznej pomiń ten krok. e Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Komptyilność. Niśnij przyisk Komptyilność. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić Post.(VoIP). Niśnij przyisk Post.(VoIP). Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 10

11 15 Wyierz typ połązeni Niniejsze instrukje instlji otyzą systemu Winows XP/XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 orz M OS X (w wersji , 10.5.x i 10.6.x). Sterowniki l systemu Winows Server 2003/2008/2008 R2 możn znleźć n stronie z mteriłmi o porni l Twojego moelu, n stronie Jeśli Twój komputer nie ysponuje npęem CD-ROM, możesz porć njnowsze sterowniki, poręzniki i progrmy użytkowe l Twojego moelu ze strony Centrum rozwiązń Brother - Niektóre plikje ołązone n płyie CD-ROM mogą yć nieostępne o porni. Użytkowniy interfejsu USB Winows, przejź o strony 12 Mintosh, przejź o strony 15 USB Winows Mintosh Użytkowniy siei przewoowej Winows, przejź o strony 18 Mintosh, przejź o strony 22 Sieć przewoow Winows Mintosh Użytkowniy siei ezprzewoowej Winows i Mintosh, przejź o strony 25 Sieć ezprzewoow 11

12 USB Winows Użytkowniy interfejsu USB (l systemów Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 16 Prze rozpozęiem instlji Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Instlj pozątkow. Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 17 WAŻNE NIE NALEŻY jeszze połązć przewou USB. Jeśli w tle prują inne progrmy, zmknij je. Wyglą ekrnów może się różnić w zleżnośi o systemu operyjnego. Płyt CD-ROM zwier oprogrmownie SnSoft PperPort 12SE. Progrm osługuje system Winows XP Home (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x32 Eition (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x64 Eition (z otkiem SP2 lu nowszym), Winows Vist (z otkiem SP2 lu nowszym) orz Winows 7. Zinstluj njnowszy pkiet Winows Servie Pk prze instlją pkietu MFL-Pro. Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL-Pro nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. W systemie Winows Vist i Winows 7, gy zostnie wyświetlony ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij pozyję Zezwlj lu Tk. Wyierz pozyję Połązenie loklne (USB), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Instlj ęzie kontynuown. Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtyznie, wyierz pozyję Mój komputer (Komputer), wukrotnie kliknij ikonę npęu CD-ROM, nstępnie wukrotnie kliknij progrm strt.exe. 12

13 USB Winows e Po wyświetleniu tego ekrnu przejź o nstępnego kroku. Ostrożnie poprowź przewó USB wewnątrz spejlnego wgłęieni n przewó, nstępnie wyprowź go z tyłu urzązeni. Połąz przewó o gniz w komputerze. 18 Połąz przewó USB Unieś pokrywę skner, ż zlokuje się w pozyji otwrtej. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. Unieś pokrywę skner, y zwolnić lokę. Deliktnie wiśnij postwę pokrywy skner w ół i zmknij pokrywę skner, korzystją z ou rąk. 1 USB Winows Mintosh Połąz przewó USB o portu USB oznzonego symolem. Port USB znjuje się wewnątrz urzązeni po prwej stronie; ptrz rysunek poniżej. 2 3 USB e Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. WAŻNE NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk sekun. W systemh Winows Vist i Winows 7, w przypku wyświetleni ekrnu Zezpiezeni systemu Winows, zznz pole wyoru i kliknij przyisk Zinstluj, y prwiłowo zkońzyć proes instlji. 13

14 f g 19 USB Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line, wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeśli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępnie kliknij Dlej. Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. Winows Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy wyświetlony zostnie ekrn Sprwź ostępność ktulizji firmwre, wyierz wymgne ustwieni ostępnośi ktulizji firmwre, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy uruhomi się progrm Brother Prout Reserh & Support Progrm (Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother), postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Dostęp o Internetu jest wymgny w elu zktulizowni oprogrmowni i progrmu Brother Prout Reserh & Support Progrm (Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Terz przejź o Jeśli pozs instlji oprogrmowni wystąpi łą, uruhom funkję Instlownie ignostyki, któr znjuje się w menu Strt/Wszystkie progrmy/brother/ MFC-JXXX (gzie MFC-JXXX to nzw posinego moelu). W zleżnośi o ustwień ezpiezeństw pozs używni urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól n lsze ziłnie okn. Przejź o zęśi Zinstluj plikje opjonlne n stronie 40. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem w systemie Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które korzystją z okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Centrum rozwiązń Brother po resem 14

15 USB Mintosh Użytkowniy interfejsu USB (l systemów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 16 Prze rozpozęiem instlji Połąz przewó USB o portu USB oznzonego symolem. Port USB znjuje się wewnątrz urzązeni po prwej stronie; ptrz rysunek poniżej. Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. USB Użytkowniy systemów M OS X o : nleży okonć ktulizji o systemów M OS X x. 17 WAŻNE Połąz przewó USB NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer Mintosh. Ostrożnie poprowź przewó USB wewnątrz spejlnego wgłęieni n przewó, nstępnie wyprowź go z tyłu urzązeni. Połąz przewó o gniz w komputerze Mintosh. USB Winows Mintosh Unieś pokrywę skner, ż zlokuje się w pozyji otwrtej. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. 15

16 USB Mintosh Unieś pokrywę skner, y zwolnić lokę. Deliktnie wiśnij postwę pokrywy skner w ół i zmknij pokrywę skner, korzystją z ou rąk. 1 e Zzekj n zinstlownie oprogrmowni. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Potrw to kilk hwil. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk OK. 3 2 f Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). 18 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), w elu instlji. Instlj progrmu MFL-Pro Suite jest zkońzon. Przejź o kroku 19. Wyierz pozyję Lol Connetion (USB) (Połązenie loklne (USB)), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. 16

17 USB Mintosh 19 Poierz i zinstluj oprogrmownie Presto! PgeMnger Po zinstlowniu progrmu Presto! PgeMnger progrm Brother ControlCenter2 uzyskuje funkję OCR. Z pomoą progrmu Presto! PgeMnger możn w łtwy sposó sknowć, uostępnić orz orgnizowć swoje zjęi i okumenty. N ekrnie Brother Support (Pomo tehnizn Brother) kliknij ikonę Presto! PgeMnger, y przejść n stronę umożliwijąą pornie progrmu Presto! PgeMnger, nstępnie postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi. Zkońz Instlj zostł zkońzon. USB Winows Mintosh Ay możn yło skorzystć z plikji sknowni Imge Cpture w systemie M OS X 10.6.x, nleży zinstlowć sterownik rukrki CUPS, który możn porć ze strony prouktu Brother Solutions Center po resem 17

18 Sieć przewoow Winows Użytkowniy interfejsu siei przewoowej (l systemów Winows 2000 Professionl/XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 16 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 17 Połąz przewó sieiowy Unieś pokrywę skner, ż zlokuje się w pozyji otwrtej. WAŻNE Jeśli w tle prują inne progrmy, zmknij je. Wyglą ekrnów może się różnić w zleżnośi o systemu operyjnego. Płyt CD-ROM zwier oprogrmownie SnSoft PperPort 12SE. Progrm osługuje system Winows XP Home (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x64 Eition (z otkiem SP2 lu nowszym), Winows Vist (z otkiem SP2 lu nowszym) orz Winows 7. Zinstluj njnowszy pkiet Winows Servie Pk prze instlją pkietu MFL-Pro. Jeśli poprzenio skonfigurowno urzązenie w elu korzystni z siei ezprzewoowej i terz m yć ono używne w siei przewoowej, nleży sprwzić, zy l opji Network I/F zostł ustwion wrtość Sieć LAN. Po wprowzeniu tego ustwieni interfejs siei ezprzewoowej przestnie yć ktywny. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Sieć, nstępnie niśnij Sieć. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Network I/F, nstępnie niśnij Network I/F. Niśnij przyisk Sieć LAN. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Port Ethernet znjuje się wewnątrz urzązeni po lewej stronie i jest oznzone symolem, jk to zostło przestwione n poniższym rysunku. Zejmij osłonę i połąz przewó sieiowy o portu Ethernet. USB 18

19 Sieć przewoow Winows Ostrożnie poprowź przewó sieiowy wewnątrz spejlnego wgłęieni n przewó, nstępnie wyprowź go z tyłu urzązeni. Połąz przewó o siei. 18 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtyznie, wyierz pozyję Mój komputer (Komputer), wukrotnie kliknij ikonę npęu CD-ROM, nstępnie wukrotnie kliknij progrm strt.exe. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Instlj pozątkow. W przypku jenozesnego używni przewou USB i sieiowego nleży poprowzić oyw przewoy przez wgłęienie, jeen n rugim. Unieś pokrywę skner, y zwolnić lokę. Deliktnie wiśnij postwę pokrywy skner w ół i zmknij pokrywę skner, korzystją z ou rąk Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL-Pro nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Sieć przewoow Winows Mintosh W systemie Winows Vist i Winows 7, gy zostnie wyświetlony ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij pozyję Zezwlj lu Tk. 19

20 Sieć przewoow Winows Wyierz pozyję Połązenie klem sieiowym (Ethernet), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Jeśli o siei połązone jest więej niż jeno urzązenie, wyierz swoje urzązenie z listy, nstępnie kliknij Dlej. To okno nie pojwi się, jeśli o siei połązone jest tylko jeno urzązenie. Włśiwe urzązenie zostnie wyrne utomtyznie. e Po wyświetleniu tego ekrnu wyierz pozyję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Jeśli urzązenie nie zostnie znlezione w siei, pojwi się poniższy ekrn. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows lu jeśli Zpor systemu Winows jest wyłązon, może zostć wyświetlony poniższy ekrn. f Sprwź ustwieni, wykonują wyświetlne instrukje. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Informje otyząe sposou owni poniższyh portów sieiowyh znjują się w okumentji zpory. Do sknowni siei oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oierni fksów PC poprzez sieć, oj port protokołu UDP. Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj port UDP 137 i 161. WAŻNE NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk sekun. W systemh Winows Vist i Winows 7, w przypku wyświetleni ekrnu Zezpiezeni systemu Winows, zznz pole wyoru i kliknij przyisk Zinstluj, y prwiłowo zkońzyć proes instlji. g h Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line, wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeśli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępnie kliknij Dlej. 20

21 Sieć przewoow Winows 19 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 20 Instlj progrmu MFL-Pro Suite n otkowyh komputerh (jeśli to koniezne) Jeśli urzązenie m yć używne w siei z wielom komputermi, n kżym z nih nleży zinstlowć progrm MFL-Pro Suite. Przejź o kroku 18 n stronie 19. Prze rozpozęiem instlji zpoznj się również z krokiem 16 n stronie 18. Jeśli pozs instlji oprogrmowni wystąpi łą, uruhom funkję Instlownie ignostyki, któr znjuje się w menu Strt/Wszystkie progrmy/brother/ MFC-JXXX (gzie MFC-JXXX to nzw posinego moelu). W zleżnośi o ustwień ezpiezeństw pozs używni urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól n lsze ziłnie okn. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy wyświetlony zostnie ekrn Sprwź ostępność ktulizji firmwre, wyierz wymgne ustwieni ostępnośi ktulizji firmwre, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy uruhomi się progrm Brother Prout Reserh & Support Progrm (Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother), postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Dostęp o Internetu jest wymgny w elu zktulizowni oprogrmowni i progrmu Brother Prout Reserh & Support Progrm (Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother). Lienj sieiow (system Winows ) Lienj ołązon o prouktu pozwl n jego instlję l mksymlnie wóh użytkowników. Lienj pozwl n zinstlownie progrmu MFL-Pro Suite (włąznie z progrmem SnSoft PperPort 12SE) n mksymlnie wóh komputerh w siei. Ay możn yło używć progrmu SnSoft PperPort 12SE n więej niż 2 komputerh PC, wymgny jest zkup pkietu Brother NL-5 zwierjąego umowę lienyjną l 5 otkowyh użytkowników. Ay zkupić pkiet NL-5, prosimy o kontkt z utoryzownym przestwiielem hnlowym firmy Brother lu z ziłem osługi klient firmy Brother. Zkońz Terz przejź o Instlj zostł zkońzon. Przejź o zęśi Zinstluj plikje opjonlne n stronie 40. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem w systemie Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które korzystją z okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Centrum rozwiązń Brother po resem Sieć przewoow Winows Mintosh 21

22 Sieć przewoow Mintosh Użytkowniy interfejsu siei przewoowej (l systemów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 16 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 17 Połąz przewó sieiowy Unieś pokrywę skner, ż zlokuje się w pozyji otwrtej. Użytkowniy systemów M OS X o : nleży okonć ktulizji o systemów M OS x. Jeśli poprzenio skonfigurowno urzązenie w elu korzystni z siei ezprzewoowej i terz m yć ono używne w siei przewoowej, nleży sprwzić, zy l opji Network I/F zostł ustwion wrtość Sieć LAN. Po wprowzeniu tego ustwieni interfejs siei ezprzewoowej przestnie yć ktywny. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Sieć, nstępnie niśnij Sieć. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Network I/F, nstępnie niśnij Network I/F. Niśnij przyisk Sieć LAN. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Port Ethernet znjuje się wewnątrz urzązeni po lewej stronie i jest oznzone symolem, jk to zostło przestwione n poniższym rysunku. Zejmij osłonę i połąz przewó sieiowy o portu Ethernet. USB 22

23 Sieć przewoow Mintosh Ostrożnie poprowź przewó sieiowy wewnątrz spejlnego wgłęieni n przewó, nstępnie wyprowź go z tyłu urzązeni. Połąz przewó o siei. 18 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), w elu instlji. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. W przypku jenozesnego używni przewou USB i sieiowego nleży poprowzić oyw przewoy przez wgłęienie, jeen n rugim. Wyierz pozyję Wire Network Connetion (Ethernet) (Połązenie klem sieiowym (Ethernet)), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Unieś pokrywę skner, y zwolnić lokę. Deliktnie wiśnij postwę pokrywy skner w ół i zmknij pokrywę skner, korzystją z ou rąk e Zzekj n zinstlownie oprogrmowni. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Potrw to kilk hwil. Jeśli urzązenie zostło skonfigurowne o pry w siei, wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk OK. Sieć przewoow Winows Mintosh 23

24 Sieć przewoow Mintosh Jeśli urzązenie nie zostło znlezione w siei, sprwź jej ustwieni. Ares MAC (res siei Ethernet) orz res IP możn ustlić, rukują Rport konfigurji siei. uuinstrukj osługi l siei: Drukownie Rportu konfigurji siei Po wyświetleniu tego ekrnu kliknij przyisk OK. W polu Disply Nme (Wyświetl nzwę) wprowź nzwę komputer Mintosh skłjąą się z mksymlnie 15 znków. 19 Poierz i zinstluj oprogrmownie Presto! PgeMnger Po zinstlowniu progrmu Presto! PgeMnger progrm Brother ControlCenter2 uzyskuje funkję OCR. Z pomoą progrmu Presto! PgeMnger możn w łtwy sposó sknowć, uostępnić orz orgnizowć swoje zjęi i okumenty. N ekrnie Brother Support (Pomo tehnizn Brother) kliknij ikonę Presto! PgeMnger, y przejść n stronę umożliwijąą pornie progrmu Presto! PgeMnger, nstępnie postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi. f Ay skorzystć z funkji sknowni przez sieć ezpośrenio z poziomu urzązeni, zznz pole wyoru Register your omputer with the Sn To funtion on the mhine (Rejestruj swój komputer z funkją Sknuj o w urzązeniu). Kliknij OK. Przejź o kroku f. Jeśli zostnie niśnięty przyisk SKANUJ i zostnie wyrn opj sknowni, wprowzon nzw zostnie wyświetlon n ekrnie LCD. (uuinstrukj oprogrmowni: Sknownie sieiowe) Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). 20 Instlj progrmu MFL-Pro Suite n otkowyh komputerh (jeśli to koniezne) Jeśli urzązenie m yć używne w siei z wielom komputermi, n kżym z nih nleży zinstlowć progrm MFL-Pro Suite. Przejź o kroku 18 n stronie 23. Prze rozpozęiem instlji zpoznj się również z krokiem 16 n stronie 22. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Instlj progrmu MFL-Pro Suite jest zkońzon. Przejź o kroku 19. Ay możn yło skorzystć z plikji sknowni Imge Cpture w systemie M OS X 10.6.x, nleży zinstlowć sterownik rukrki CUPS, który możn porć ze strony prouktu Brother Solutions Center po resem 24

25 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Dl użytkowników siei ezprzewoowej 16 Prze rozpozęiem W pierwszej kolejnośi nleży skonfigurowć ustwieni siei ezprzewoowej urzązeni tk, y ył możliw jego komunikj z sieiowym punktem ostępowym/routerem. Nstępnie nleży uostępnić urzązenie komputerom połązonyh o siei. W tym elu n komputerh nleży zinstlowć sterowniki i oprogrmownie. Poniższe kroki przestwiją proes konfigurji i instlji. Ay osiągnąć optymlne rezultty oziennyh wyruków okumentów, umieść urzązenie Brother jk njliżej sieiowego punktu ostępowego/router i usuń możliwe przeszkoy. N prękość przesyłni okumentów wpływją ustwione mięzy urzązenimi uże przemioty i śiny orz zkłóeni ze strony innyh urzązeń elektroniznyh. Z tego powou połązenie ezprzewoowe może nie yć njlepszym wyorem l wszystkih typów okumentów i plikji. Jeśli rukujesz uże pliki, tkie jk okumenty wielostroniowe z tekstem i grfiką, proponujemy skorzystnie z opji przewoowej siei Ethernet, zpewnijąej szyszy trnsfer nyh, lu USB, o umożliwi zwiększenie szykośi oróki. Mimo, że rukrk Brother MFC-J5910DW może yć używn zrówno w sieih przewoowyh, jk i ezprzewoowyh, jenoześnie możn używć tylko jenego sposou łązeni. Jeśli ustwieni siei ezprzewoowej urzązeni zostły wześniej skonfigurowne, y ponownie je skonfigurowć, nleży zresetowć ustwieni sieiowe. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Sieć, nstępnie niśnij Sieć. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Resetuj sieć, nstępnie niśnij Resetuj sieć. Niśnij przyisk Tk, y zkeptowć. Przytrzymj przyisk Tk przez 2 sekuny, y ztwierzić. Poniższe instrukje otyzą tryu infrstruktury (tj. połązeni z komputerem z pomoą punktu ostępowego/router). Try infrstruktury Punkt ostępowy/router Urzązenie siei ezprzewoowej (Twoje urzązenie) Komputer z funkją osługi siei ezprzewoowej połązony z punktem ostępowym/routerem Komputer z sieią przewoową połązony z punktem ostępowym/routerem Upewnij się, że ustwieni siei ezprzewoowej w urzązeniu opowiją ustwieniom w punkie ostępowym/router. Ay skonfigurowć urzązenie w tryie -ho (zyli połązyć je z komputerem osługująym sieć ezprzewoową ez pośrenitw punktu ostępowego/router), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Możn wyświetlić Instrukję osługi l siei, postępują zgonie z poniższymi instrukjmi. 1 Włąz komputer. Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. W systemie Winows : 2 Wyierz moel i język. Pojwi się menu główne płyty CD-ROM. 3 Kliknij pozyję Dokumentj, nstępnie kliknij Dokumenty w formie PDF. Zostnie wyświetlon główn stron. 4 Kliknij Instrukj osługi l siei. W systemie Mintosh: 2 Dwukrotnie kliknij pozyję Doumenttion (Dokumentj), nstępnie kliknij wukrotnie ktlog z Twoim językiem. 3 Dwukrotnie kliknij pozyję top.pf, nstępnie kliknij Instrukj osługi l siei. 25 Sieć ezprzewoow

26 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 17 Wyierz metoę instlji ezprzewoowej Poniższe instrukje oferują trzy sposoy instlji urzązeni Brother w śroowisku siei ezprzewoowej. Wyierz metoę preferowną l Twojego śroowisk. Konfigurj z użyiem instltor CD-ROM i przewou USB (tylko system Winows ) Nleży tymzsowo skorzystć z przewou USB pozs konfigurji (przewó nie znjuje się w zestwie). N potrzey tej metoy zle się korzystnie z komputer połązonego ezprzewoowo z sieią. Jeśli korzystsz z systemu Winows XP lu ktulnie korzystsz z komputer połązonego o punktu ostępowego/router z pośrenitwem przewou sieiowego, musisz zoyć informje o ustwienih siei ezprzewoowej. Spisz ustwieni siei ezprzewoowej w poniższym polu. Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeśli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewoowej SSID (nzw siei) Kluz sieiowy * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Bez znjomośi tyh informji (SSID i kluz sieiowy) nie jest możliwe lsze konfigurownie siei ezprzewoowej. W jki sposó możn znleźć te informje? 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 2) Wstępn nzw siei może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. Terz przejź o Stron 28 26

27 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Ręzn konfigurj z poziomu pnelu sterowni (Winows i Mintosh) Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router nie osługuje funkji WPS (Wi-Fi Protete Setup) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewoowej ezprzewoowego punktu ostępowego lu router w poniższym polu. Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeśli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewoowej SSID (nzw siei) Kluz sieiowy * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Bez znjomośi tyh informji (SSID i kluz sieiowy) nie jest możliwe lsze konfigurownie siei ezprzewoowej. W jki sposó możn znleźć te informje? 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 2) Wstępny ientyfiktor SSID może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. Terz przejź o Stron 31 Jenoprzyiskow konfigurj przy użyiu WPS lu AOSS (Winows i Mintosh) Jeśli Twój ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje utomtyzną konfigurję siei ezprzewoowej (jenoprzyiskową) (WPS lu AOSS ) Terz przejź o Stron 32 Sieć ezprzewoow 27

28 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 18 Konfigurj z użyiem instltor CD-ROM i przewou USB (tylko system Winows ) Wyierz pozyję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Nleży tymzsowo skorzystć z przewou USB pozs konfigurji (przewó nie znjuje się w zestwie). Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtyznie, wyierz pozyję Mój komputer (Komputer), wukrotnie kliknij ikonę npęu CD-ROM, nstępnie wukrotnie kliknij progrm strt.exe. e Po wyświetleniu tego ekrnu wyierz pozyję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Instlj pozątkow. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows lu jeśli Zpor systemu Winows jest wyłązon, może zostć wyświetlony poniższy ekrn. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL-Pro nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Informje otyząe sposou owni poniższyh portów sieiowyh znjują się w okumentji zpory. Do sknowni siei oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oierni fksów PC poprzez sieć, oj port protokołu UDP. Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj port UDP 137 i W systemie Winows Vist i Winows 7, gy zostnie wyświetlony ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij pozyję Zezwlj lu Tk.

29 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego f Wyierz opję Bezpośrenio, tj. z pomoą komputer lu pnelu sterowni urzązeni, nstępnie kliknij Dlej. i Gy pojwi się poniższy ekrn, zznz opję Tk, jeśli hesz połązyć się z SSID n liśie. Kliknij Dlej i przejź o l. g Wyierz pozyję Tymzsowe użyie kl USB (zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. j Gy pojwi się poniższy ekrn, kretor wyszuk siei ezprzewoowe ostępne l Twojego urzązeni. Wyierz SSID, który spisłeś l Twojej siei w kroku 17- n stronie 26, nstępnie kliknij Dlej. h Po wyświetleniu tego ekrnu przezytj Wżn uwg. Zznz pole po potwierzeniu SSID i kluz sieiowego, nstępnie kliknij Dlej. Tymzsowo połąz przewó USB (nieołązony) ezpośrenio o komputer i urzązeni. Jeśli list jest pust, sprwź zy punkt ostępowy jest zsilny i zy rozgłsz SSID, nstępnie sprwź, zy urzązeni i punkt ostępowy znjują się w zsięgu komunikji ezprzewoowej. Nstępnie kliknij Ośwież. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł ientyfiktor SSID, możesz ręznie oć tę funkję, klikją przyisk Zwnsowny. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie i uzupełnij pole Nzw (SSID), nstępnie kliknij Dlej. Jeśli pojwi się ekrn z potwierzeniem, zznz pole i kliknij Dlej, przejź o i. W przeiwnym rzie przejź o j. Sieć ezprzewoow 29

30 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego k Wprowź Kluz siei, który spisno w kroku 17- n stronie 26, nstępnie wprowź kluz ponownie w polu Potwierź kluz siei i kliknij Dlej. m Ołąz przewó USB łąząy komputer i urzązenie. n Kliknij Dlej, y kontynuowć instlję pkietu MFL-Pro. Jeśli Twoj sieć nie jest skonfigurown w zkresie uwierzytelnini i szyfrowni, wyświetlony zostnie nstępująy ekrn. Ay kontynuowć konfigurownie, kliknij OK i przejź o l. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. Czterostopniowy wskźnik wlewej górnej zęśi ekrnu LCD urzązeni informuje osile sygnłu ezprzewoowego punktu ostępowego/router. l Kliknij Dlej. Ustwieni zostną wysłne o Twojego urzązeni. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejź o kroku 20-f n stronie 36. Terz przejź o Stron 36 Ustwieni pozostną niezmienione, jeśli klikniesz Anuluj. Jeśli hesz ręznie wprowzić ustwieni resu IP urzązeni, kliknij opję Zmień res IP i wprowź potrzene ustwieni resu IP l swojej siei. Jeśli pojwi się ekrn łęu konfigurji ezprzewoowej, kliknij Ponów. 30

31 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 18 Ręzn konfigurj z poziomu pnelu sterowni (Winows i Mintosh) Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Sieć, nstępnie niśnij Sieć. Niśnij przyisk WLAN. Niśnij Kretor konf. Jeśli zostnie wyświetlony komunikt I/F siei: ezprze- woowy. Potwierź,, niśnij Tk, y zkeptowć. Uruhomiony zostnie kretor konfigurji ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij Nie. Urzązenie wyszuk ostępne ientyfiktory SSID. Wyświetlenie ostępnyh ientyfiktorów SSID potrw kilk sekun. Jeśli zostnie wyświetlon list ientyfiktorów SSID, niśnij przyisk s lu t, y wyrć ientyfiktor SSID zpisny w kroku 17- n stronie 27. Wyierz ientyfiktor SSID, z którym hesz się połązyć. Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router wyrnego SSID osługuje stnr WPS, urzązenie wymg jego stosowni, przejź o. Jeśli urzązenie wymg poni kluz sieiowego, przejź o. W przeiwnym rzie przejź o e. Jeśli list ientyfiktorów SSID nie zostł wyświetlon, upewnij się, że punkt ostępowy jest włązony. Przysuń urzązenie liżej o punktu ostępowego i spróuj zząć jeszze rz. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł ientyfiktor SSID, koniezne ęzie ręzne onie nzwy SSID. Szzegółowe informje możn znleźć w Instrukji osługi l siei. Niśnij Tk, y połązyć urzązenie przy użyiu funkji WPS. (W przypku wyoru pozyji Nie w elu kontynuowni konfigurji ręznej, przejź o kroku, y wprowzić kluz sieiowy). Kiey n ekrnie LCD pojwi się pozyj Uruhom WPS, niśnij przyisk WPS n ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze, nstępnie niśnij przyisk Dlej, y kontynuowć. Przejź o kroku e. e f Wprowź kluz sieiowy zpisny w kroku 17- n stronie 27 z pomoą ekrnu otykowego. Znki są wyświetlne w nstępująej kolejnośi: młe litery, nstępnie uże litery. Niśnij, y przehozić pomięzy litermi, numermi lu znkmi spejlnymi. (Dostępne znki mogą się różnić w zleżnośi o krju). Ay przesunąć kursor wprwo, niśnij przyisk. (Dotkowe informje możn znleźć w rozzile Wprowznie tekstu w ustwienih ezprzewoowyh n stronie 41). Po wprowzeniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępnie niśnij przyisk Tk, y zstosowć ustwieni. Urzązenie rozpoznie próę połązeni z sieią ezprzewoową. Może to trwć kilk minut. Komunikt o wyniku połązeni jest wyświetlny przez 60 sekun n ekrnie LCD i utomtyznie zostnie wyrukowny Rport WLAN. W przypku łęu połązeni sprwź ko łęu n wyrukownym rporie, nstępnie zpoznj się z rozziłem Rozwiązywnie prolemów n stronie 33. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. Czterostopniowy wskźnik wlewej górnej zęśi ekrnu LCD urzązeni informuje osile sygnłu ezprzewoowego punktu ostępowego/router. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejź o kroku 19. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 35 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron Sieć ezprzewoow

32 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 18 Konfigurj jenoprzyiskow z pomoą funkji WPS lu AOSS (Winows i Mintosh) Sprwź, zy ezprzewoowy punkt ostępowy/router oznzony jest symolem WPS lu AOSS przestwionym poniżej. Umieść urzązenie Brother w zsięgu punktu ostępowego/router osługująego funkję WPS lu AOSS. Zsięg może różnić się w zleżnośi o otozeni. Zpoznj się z instrukjmi ostrzonymi z punktem ostępowym/routerem. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Sieć, nstępnie niśnij Sieć. Niśnij przyisk WLAN. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję WPS/AOSS, nstępnie niśnij WPS/AOSS. Jeśli zostnie wyświetlony komunikt I/F siei: ezprze- woowy. Potwierź,, niśnij Tk, y zkeptowć. Uruhomiony zostnie kretor konfigurji ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij Nie. e Komunikt o wyniku połązeni jest wyświetlny przez 60 sekun n ekrnie LCD i utomtyznie zostnie wyrukowny Rport WLAN. W przypku łęu połązeni sprwź ko łęu n wyrukownym rporie, nstępnie zpoznj się z rozziłem Rozwiązywnie prolemów n stronie 33. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. Czterostopniowy wskźnik wlewej górnej zęśi ekrnu LCD urzązeni informuje osile sygnłu ezprzewoowego punktu ostępowego/router. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejź o kroku 19. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 35 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 38 Jeśli Twój ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje funkję WPS (meto PIN), możesz również skonfigurowć swoje urzązenie z pomoą metoy PIN (osoisty numer ientyfikyjny). uuinstrukj osługi l siei: Konfigurownie przy użyiu metoy PIN tryu Wi-Fi Protete Setup Kiey n ekrnie LCD pojwi się pozyj Uruhom WPS/AOSS, niśnij przyisk WPS lu AOSS n ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze. Zpoznj się z instrukją osługi ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 32 Nstępnie niśnij przyisk OK, o spowouje utomtyzne wykryie przez urzązenie tryu (WPS lu AOSS ) wykorzystywnego przez ezprzewoowy punkt ostępowy/router i próę połązeni z sieią ezprzewoową.

33 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Rozwiązywnie prolemów Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeśli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. W jki sposó możn znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 2) Wstępny ientyfiktor SSID może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Rport WLAN Jeśli Rport WLAN wykzuje, że wystąpił łą połązeni, sprwź ko łęu n wyrukownym rporie i zpoznj się z poniższymi instrukjmi. Ko łęu TS-01 Zlene rozwiązni Ustwienie siei ezprzewoowej nie jest ktywne, zmień ustwienie siei ezprzewoowej n WŁĄCZONE. -Jeśli przewó sieiowy jest połązony o urzązeni, ołąz go i WŁĄCZ ustwieni siei ezprzewoowej urzązeni. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Sieć, nstępnie niśnij Sieć. Niśnij przyisk s lu t, y wyświetlić pozyję Network I/F, nstępnie niśnij Network I/F. Niśnij przyisk WLAN. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Nie możn wykryć ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 1. Sprwź nstępująe 4 punkty. TS-02 - Upewnij się, że ezprzewoowy punkt ostępowy/router jest włązony. - Przenieś urzązenie o oszru ez przeszkó lu liżej ezprzewoowego punktu ostępowego/router. - Pozs konfigurji ustwień siei ezprzewoowej tymzsowo umieść urzązenie w oległośi około jenego metr o ezprzewoowego punktu ostępowego. -Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router wykorzystuje filtrownie resów MAC, upewnij się, że res MAC urzązeni Brother zostł opuszzony w filtrze. 2. Jeśli ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw (SSID/meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) zostły wprowzone ręznie, informje mogą yć nieprwiłowe. Potwierź ponownie ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw orz w rzie potrzey wprowź ponownie prwiłowe informje. Zpoznj się z rozziłem W jki sposó możn znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 33, y potwierzić te ne. Sieć ezprzewoow 33

34 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Metoy uwierzytelnini/szyfrowni wykorzystywne przez wyrny ezprzewoowy punkt ostępowy/router nie są osługiwne przez urzązenie. TS-04 W przypku tryu infrstruktury, zmień metoy uwierzytelnini i szyfrowni wykorzystywne przez ezprzewoowy punkt ostępowy/router. Urzązenie osługuje nstępująe metoy uwierzytelnini: meto uwierzytelnini meto szyfrowni WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES Otwrt WEP Brk (ez szyfrowni) Współzielony kluz WEP Jeśli prolem nie zostł rozwiązny, wprowzony ientyfiktor SSID lu ustwieni siei mogą yć nieprwiłowe. Potwierź ponownie ustwieni siei ezprzewoowej. Zpoznj się z rozziłem W jki sposó możn znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 33, y potwierzić te ne. TS-05 TS-06 W przypku tryu -ho zmień metoy uwierzytelnini i szyfrowni wykorzystywne przez komputer w ustwienih siei ezprzewoowej. Urzązenie osługuje wyłąznie metoę uwierzytelnini otwrtego z opjonlnym szyfrowniem WEP. Informje ezpiezeństw (ientyfiktor SSID/kluz sieiowy) są nieprwiłowe. Potwierź ponownie ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw (kluz sieiowy). Jeśli router wykorzystuje szyfrownie WEP, wprowź kluz używny jko pierwszy kluz WEP. Urzązenie Brother osługuje tylko pierwszy kluz WEP. Zpoznj się z rozziłem W jki sposó możn znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 33, y potwierzić te ne. Informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) są nieprwiłowe. Potwierź ponownie informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) przestwione w teli TS-04. Jeśli router wykorzystuje szyfrownie WEP, wprowź kluz używny jko pierwszy kluz WEP. Urzązenie Brother osługuje tylko pierwszy kluz WEP. Zpoznj się z rozziłem W jki sposó możn znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 33, y potwierzić te ne. Urzązenie nie może wykryć ezprzewoowego punktu ostępowego/router z włązoną funkją WPS lu AOSS. 34 TS-07 TS-08 Ay skonfigurowć ustwieni siei ezprzewoowej z pomoą funkji WPS lu AOSS, nleży osługiwć zrówno urzązenie, jk i ezprzewoowy punkt ostępowy/router. Potwierź, że ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje funkję WPS lu AOSS, nstępnie ponów próę. Jeśli nie wiomo, jk osługiwć ezprzewoowy punkt ostępowy/router przy użyiu funkji WPS lu AOSS, zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego lu router, ewentulnie skontktuj się z prouentem ezprzewoowego punktu ostępowego/router lu z ministrtorem siei. Wykryto w lu więej ezprzewoowyh punktów ostępowyh z włązoną funkją WPS lu AOSS. - Upewnij się, że tylko w jenym ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze w zsięgu urzązeni jest włązon funkj WPS lu AOSS, nstępnie ponów próę. - Spróuj ponownie po kilku minuth, y uniknąć zkłóeń z innyh punktów ostępowyh.

35 Sieć ezprzewoow Winows Instlj sterowników i oprogrmowni (system Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 19 Prze rozpozęiem instlji Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Instlj pozątkow. Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. WAŻNE Jeśli w tle prują inne progrmy, zmknij je. Wyglą ekrnów może się różnić w zleżnośi o systemu operyjnego. Płyt CD-ROM zwier oprogrmownie SnSoft PperPort 12SE. Progrm osługuje system Winows XP Home (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x32 Eition (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x64 Eition (z otkiem SP2 lu nowszym), Winows Vist (z otkiem SP2 lu nowszym) orz Winows 7. Zinstluj njnowszy pkiet Winows Servie Pk prze instlją pkietu MFL-Pro. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL-Pro nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. 20 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. W systemie Winows Vist i Winows 7, gy zostnie wyświetlony ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij pozyję Zezwlj lu Tk. Wyierz pozyję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtyznie, wyierz pozyję Mój komputer (Komputer), wukrotnie kliknij ikonę npęu CD-ROM, nstępnie wukrotnie kliknij progrm strt.exe. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 35

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J515W DCP-J715W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9020CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-4570CDW HL-4570CDWT Prze użyiem urzązeni po rz pierwszy przezytj Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J4410DW MFC-J4610DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-8250DN Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9055CDN Prze pierwszym użyiem tego urzązeni nleży przezytć Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4]

Wkłady atramentowe [x4] Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-795CW Przed rozpozęiem korzystni z urządzeni nleży przezytć niniejszy Podręznik szykiej osługi w elu przeprowdzeni prwidłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J625DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-8510DN MFC-8520DN Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J430W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-9460CDN MFC-9465CDN Prze pierwszym użyiem tego urzązeni nleży przezytć Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4]

Wkłady atramentowe [x4] Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Przed rozpozęiem korzystni z urządzeni nleży przezytć niniejszy Podręznik szykiej osługi w elu przeprowdzeni prwidłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

NIE podłączaj jeszcze kabla USB (jeśli korzystasz z interfejsu USB). urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania

NIE podłączaj jeszcze kabla USB (jeśli korzystasz z interfejsu USB). urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6890CDW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-790CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-585CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj HL-2135W /

Zacznij tutaj HL-2135W / Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj HL-2135W / HL-2270DW (wyłącznie UE) Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, ay konfiguracja i instalacja

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-330C DCP-540CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja.

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-9010CN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć niniejszy Podręcznik szykiej osługi w celu przeprowdzeni prwidłowej konfigurcji i instlcji. Ay

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź jego elementy

urządzenie i sprawdź jego elementy Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj (wyłącznie UE) HL-2270DW Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży zpoznć się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, y konfigurcj i instlcj przeiegły pomyślnie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B!

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B! Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet i bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-9440CN MFC-9450CDN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT.

LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT. LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT. WITAMY W RODZINIE Czy wiesz, że nsze produkty nie tylko świetnie wyglądją, le tkże ehują się wysoką jkośią, potwierdzoną 4 letnią gwrnją K4? Oznz to, że przez 4 lt oejmiemy

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ZASILACZ SIECIOWY ZASILACZ POLSKI KABEL ETHERNET (CAT5 UTP) PODCZAS

Bardziej szczegółowo