Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE OSTRZEŻENIE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. UWAGA informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. WAŻNE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o uszkozeni mieni lu utrty funkjonlnośi urzązeni, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. Uwgi informują o tym, jk nleży regowć wnej sytuji, lu zwierją pory otyząe wykonywni zynnośi wkontekśie innyh funkji. 1 Rozpkuj urzązenie i sprwź elementy Jeżeli komputer nie jest wyposżony w npę CD-ROM, ostrzon płyt CD-ROM nie zwier sterowników l używnego systemu operyjnego lu jeżeli koniezne jest pornie poręzników i nrzęzi, owieź stronę poświęoną opowieniemu moelowi, ostępną po resem OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe toreki. Ay uniknąć zgrożeni uuszeniem, opkowni plstikowe nleży przehowywć z l o ziei i niemowląt. Plstikowe opkownie nie służy o zwy. Zejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urzązenie, również z ekrnu LCD. Zejmij plstikową torę zwierjąą wkły trmentowe, znjująą się w górnej zęśi ty ppieru. 1 POL Wersj 0 1

2 2 Wymin pnelu sterowni (w rzie potrzey) Oiem rękmi zemontuj oryginlny pnel sterowni z urzązeni. Nstępnie zmouj pnel sterowni opowijąy wyrnemu językowi. 4 Wyierz język Niśnij przyisk lu, y wyrć język. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Yes (Tk) lu No (Nie). Niśnij przyisk OK. 5 Zinstluj wkły trmentowe 3 Połąz przewó zsiljąy OSTRZEŻENIE Urzązenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. NIE NALEŻY jeszze połązć przewou USB (w przypku używni przewou USB). Połąz przewó zsiljąy. Ostrzegwz io LED n pnelu sterowni ęzie świeić się o momentu, gy wkły trmentowe zostną zinstlowne. Ay przełużyć żywotność głowiy rukująej, zpewnić njlepszą wyjność wkłów trmentowyh i zhowć jkość wyruku, zlemy, y zyt zęsto nie ołązć urzązeni o zsilni ni nie pozostwić przez łuższy zs urzązeni ołązonego o zsilni. Po kżym połązeniu o zsilni urzązenie utomtyznie zyśi głowię rukująą, o wiąże się ze zużyiem pewnej ilośi tuszu. Zle się wyłąznie urzązeni z pomoą przyisku. Korzystnie z przyisku zpewni oprowzenie minimlnego poziomu zsilni o urzązeni, zięki zemu głowi rukują ęzie zyszzon w regulrnyh łuższyh ostęph zsu. UWAGA Jeśli trment ostnie się o ozu, nleży ntyhmist przemyć je woą, ntomist w przypku porżnieni nleży skontktowć się z lekrzem. Pmiętj, y w pierwszej kolejnośi zinstlowć wkły trmentowe ostrzone z urzązeniem. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. Otwórz pokrywę wkłu trmentowego. Zejmij pomrńzową zęść zezpiezjąą. 1 2

3 Rozpkuj wkł trmentowy. Oróć w lewo zieloną źwignię zwlnini n pomrńzowym opkowniu ohronnym ż o usłyszeni źwięku rozszzelnieni opkowni próżniowego. Nstępnie zejmij pomrńzowe opkownie ohronne w przestwiony sposó. WAŻNE NIE wstrząsj wkłmi trmentowymi. Jeśli trment zruzi skórę lu urnie, ntyhmist przemyj je woą z myłem lu innym etergentem. NIE otykj wkłu w oszrze oznzonym symolem, poniewż mogłoy to uniemożliwić ziłnie wkłu w urzązeniu Złuj zwykły ppier o rozmirze A4 Wyiągnij tę ppieru łkowiie z urzązeni. Otwórz pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Deliktnie niśnij i przesuń ozne prownie ppieru, nstępnie poprzezną prownię ppieru, y opsowć je o rozmiru ppieru. Upewnij się, że trójkątne oznzeni n oznyh prownih ppieru i poprzeznej prowniy ppieru są wyrównne z oznzeniem używnego rozmiru ppieru e f Pmiętj o opsowniu koloru etykiety o koloru wkłu, jk przestwiono n poniższym shemie. Zinstluj kży wkł trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie. Deliktnie niśnij tylną zęść wkłu trmentowego oznzoną npisem PUSH (Niśnij) ż o poniesieni źwigni wkłu. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmentowyh zmknij pokrywę wkłów trmentowyh. Urzązenie przygotuje system rozprowzni trmentu o rukowni. Proes ten potrw około ztereh minut. Nie wyłązj urzązeni. Zle się, y nstępny krok wykonć w zsie ozekiwni. Dokłnie przekrtkuj stos ppieru, y zpoie lokowniu i niewłśiwemu powniu. Zwsze pmiętj o tym, y ppier nie ył zwinięty lu pomrszzony. 3

4 4 e f g h i 7 Sprwź Deliktnie połóż ppier n ty ppieru, ustwiją go stroną o zruku w ół i górną krwęzią o przou. Upewnij się, że ppier leży płsko w ty. WAŻNE Upewnij się, że ppieru nie włożono zyt leko; rkusze mogą się ponieść w tylnej zęśi ty i spowoowć prolemy z powniem ppieru. Deliktnie opsuj oiem rękmi ozne prownie ppieru o ppieru. Upewnij się, że ozne prownie ppieru otykją krwęzi ppieru. Zmknij pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Powoli wsuń łą tę ppieru o urzązeni. Przytrzymują tę ppieru, poiągnij poporę o momentu, ż zlokuje się w opowienim położeniu, nstępnie oegnij klpkę popory ppieru. jkość ruku Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n ekrnie LCD pojwi się nstępująy komunikt: Ustw ppier i Niśnij Kolor Strt. Niśnij przyisk Strt Kolor. Sprwź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są wyrźne i wiozne, niśnij przyisk + (Tk), y zkońzyć sprwznie jkośi, nstępnie przejź o nstępnego kroku. Jeżeli zęśi linii rkuje, niśnij przyisk - (Nie), nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie LCD. 8 Ustw tę i gozinę N ekrnie LCD wyświetlne są t i gozin. Ponto ustwienie ty i goziny umożliwi urzązeniu regulrne zyszzenie głowiy rukująej i utrzymnie optymlnej jkośi wyruku. 9 Konfigurj Ay wprowzić wie osttnie yfry roku, niśnij przyisk,, lu w elu wyrni pierwszej yfry, nstępnie niśnij przyisk OK. Powtórz powyższe zynnośi, y wyrć rugą yfrę. Ay zpisć wuyfrowy rok, niśnij przyisk,, lu w elu wyrni pozyji OK, nstępnie niśnij przyisk OK. Powtórz zynnośi l ustwień miesią, ni i goziny w formie 24-gozinnym. Dtę i gozinę możn zmienić w owolnym momenie. Więej informji uupostwowy Poręznik Użytkownik: Ustwienie ty i goziny siei ezprzewoowej (w rzie potrzey) Gy n ekrnie LCD wyświetli się komunikt Rozpoznie się konfigurj Wi-Fi., zpoznj się z nim, nstępnie niśnij przyisk OK, y kontynuowć. W przypku przeprowzni konfigurji siei ezprzewoowej z użyiem urzązeni moilnego przejź o punktu. W przypku komputerów z systemem Winows i komputerów Mintosh przejź o punktu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Tk. Niśnij przyisk OK. Przejź o kroku 11 n Stron 11, y kontynuowć konfigurję siei ezprzewoowej. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Nie. Niśnij przyisk OK. Instrukje otyząe konfigurji siei ezprzewoowej n komputerh z systemem Winows i komputerh Mintosh opisno w lszej zęśi okumentu (Stron 11 i nstępne). Jeżeli n ekrnie LCD pojwi się komunikt, zpoznj się z nim, nstępnie niśnij przyisk OK, y kontynuowć.

5 10 Wyierz typ połązeni Niniejsze instrukje instlji otyzą systemu Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8 orz M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Jeżeli komputer nie jest wyposżony w npę CD-ROM, ostrzon płyt CD-ROM nie zwier sterowników l używnego systemu operyjnego lu jeżeli koniezne jest pornie poręzników i nrzęzi, owieź stronę poświęoną opowieniemu moelowi, ostępną po resem Niektóre plikje ołązone n płyie CD-ROM mogą yć nieostępne o porni. Użytkowniy interfejsu USB Winows, przejź o Stron 6 Mintosh, przejź o Stron 9 USB Winows Mintosh Użytkowniy siei ezprzewoowej Winows i Mintosh, przejź o Stron 11 Sieć ezprzewoow 5

6 USB Winows Interfejs USB w systemie Winows (Winows XP Home / XP Professionl / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 11 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 13 Połąz przewó USB 12 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejź o pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Winows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zń, nstępnie przejź o pozyji Komputer). Kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie plik strt.exe. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz opję Połązenie loklne (USB), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, ż wyświetli się ekrn Połąz kel USB. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. 6

7 USB Winows e f g h i UWAGA 2 Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów pozs zmykni pokrywy skner. Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Jeżeli wyświetli się ekrn Zleeni w zkresie ohrony śroowisk otyząe urzązeń o przetwrzni orzu, kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się ekrn Rejestrj On-Line, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeżeli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol wyoru Ustw jko rukrkę omyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się okno Instlj zostł zkońzon, potwierź ustwieni, nstępnie kliknij przyisk Dlej Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży się zlogowć z uprwnienimi ministrtor. Jeżeli w trkie instlji oprogrmowni wyświetli się komunikt o łęzie, wykonj jeno z poniższyh ziłń: - Użytkowniy systemu Winows XP, Winows Vist orz Winows 7: Uruhom plikję Instlownie ignostyki znjująą się w folerze (Strt) > Wszystkie progrmy > Brother > DCP-XXXX (gzie XXXX to nzw moelu urzązeni). - Użytkowniy systemu Winows 8: Ay uruhomić plikję Instlownie ignostyki, kliknij wukrotnie ikonę (Brother Utilities) n pulpiie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz moel urzązeni (jeśli nie zostł jeszze wyrny). Kliknij opję Nrzęzi n lewym psku nwigyjnym. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy zostnie wyświetlony ekrn Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother wymgny jest ostęp o Internetu. W zsie instlji progrmu MFL-Pro Suite utomtyznie instlowny jest tkże system pomoy Brother. System pomoy Brother umożliwi ostęp o witryny Brother Solutions Center po kliknięiu opji n psku zń. USB Winows Mintosh Zkońz Instlj zostł zkońzon. 7

8 USB Winows Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejź o Stron 20 Użytkowniy systemu Winows 8: Jeżeli instrukje firmy Brother ostępne n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwierj je z pomoą progrmu Aoe Reer. Jeżeli progrm Aoe Reer jest zinstlowny n komputerze, le plików nie możn otworzyć w progrmie Aoe Reer, zmień powiąznie plików PDF (ptrz Otwiernie pliku PDF w progrmie Aoe Reer (Winows 8) n stronie 22). 8

9 USB Mintosh Interfejs USB n komputerze Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 11 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. Użytkowniy systemów M OS X v : nleży przeprowzić ktulizję o systemów M OS X v x. 12 Połąz przewó USB NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer Mintosh. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. USB Winows Mintosh 9

10 USB Mintosh 1 g Wyierz urzązenie z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). 3 2 UWAGA Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów pozs zmykni pokrywy skner. h Gy wyświetli się ekrn pomoy tehniznej, kliknij przyisk Next (Dlej). Gy pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Close (Zmknij). 13 Zinstluj pkiet MFL-Pro e f Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y rozpoząć instlję. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Wyierz opję Lol Connetion (USB) (Połązenie loklne (USB)), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Potrw to kilk hwil. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Next (Dlej). Gy wyświetli się ekrn A Printer (Doj rukrkę), kliknij przyisk A Printer (Doj rukrkę). Zkońz Instlj zostł zkońzon. 10

11 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Dl użytkowników siei ezprzewoowej 11 Prze rozpozęiem Jeśli wześniej skonfigurowno ustwieni siei ezprzewoowej urzązeni, prze ponownym skonfigurowniem ustwień siei ezprzewoowej nleży zresetowć ustwieni siei. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Resetuj sieć. Niśnij przyisk OK. Dwukrotnie niśnij przyisk + (Tk), y ztwierzić zminę. Instrukje n temt konfigurowni urzązeni w tryie A-ho (połązni o komputer osługująego sieć ezprzewoową ez pośrenitw punktu ostępowego / router), zwierją Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Ay wyświetlić Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei: 1 Włąz komputer. Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Użytkowniy systemu Winows : 2 Wyierz moel i język. Pojwi się menu główne płyty CD-ROM. 3 Kliknij opję Poręzniki użytkownik, nstępnie kliknij opję Dokumenty PDF/HTML. 4 Kliknij opję Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei. Użytkowniy komputerów Mintosh: 2 Kliknij wukrotnie opję User s Guies (Poręzniki użytkownik). Wyierz moel i język. 3 Kliknij opję User s Guies (Poręzniki użytkownik), nstępnie kliknij opję Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei. 12 Wyierz metoę konfigurji siei ezprzewoowej Poniższe instrukje oferują trzy sposoy konfigurji urzązeni Brother w siei ezprzewoowej. Jeżeli konfigurję siei ezprzewoowej rozpozęto o kroku 9 n Stron 4, przejź o metoy lu. We wszystkih pozostłyh przypkh wyierz sposó preferowny l użytkownego śroowisk. Meto jest zleną metoą nwiązywni połązeni (Winows lu Mintosh). Konfigurj z użyiem płyty CD-ROM (Winows i Mintosh) W przypku tej metoy zlene jest użyie komputer połązonego ezprzewoowo o siei. W niektóryh przypkh koniezne może yć użyie przewou USB. Terz przejź o Stron 13 Sieć ezprzewoow 11

12 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (komputery z systemem Winows, komputery Mintosh orz urzązeni moilne) Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy / router nie osługuje funkji WPS (Wi-Fi Protete Setup ) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewoowej ezprzewoowego punktu ostępowego / router w oszrze poniżej. Jeżeli w zsie konfigurji koniezn ęzie pomo ziłu osługi klient firmy Brother, przygotuj ientyfiktor SSID (nzwę siei) i kluz sieiowy. Firm Brother nie może uzielić pomoy w uzyskiwniu tyh informji. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewoowej SSID (nzw siei) Kluz sieiowy* * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Bez znjomośi tyh informji (SSID i kluz sieiowy) nie jest możliwe lsze konfigurownie siei ezprzewoowej. W jki sposó możn znleźć te informje? 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego / router. 2) Wstępny ientyfiktor SSID może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. Terz przejź o Stron 14 Jenoprzyiskow konfigurj przy użyiu funkji WPS lu AOSS (komputery z systemem Winows, komputery Mintosh i urzązeni moilne) Użyj tej metoy, jeżeli ezprzewoowy punkt ostępowy / router osługuje utomtyzną (jenoprzyiskową) konfigurję siei ezprzewoowej (WPS lu AOSS ). Terz przejź o Stron 16 12

13 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 13 Konfigurj z użyiem płyty CD-ROM (Winows i Mintosh) Użytkowniy komputerów Mintosh: Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM i kliknij wukrotnie opję Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX). Wyierz instlję ezprzewoową, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi kretor konfigurji urzązeni ezprzewoowego n ekrnie komputer. Po zkońzeniu konfigurji przejź o kroku 15-e n Stron 19. e f Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y skonfigurowć urzązenie firmy Brother. Urzązenie poejmie próę nwiązni połązeni z sieią ezprzewoową. Może to trwć kilk minut. Konfigurj siei ezprzewoowej jest zkońzon. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro Użytkowniy systemu Winows : Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejź o pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Winows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zń, nstępnie przejź o pozyji Komputer). Kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie plik strt.exe. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz opję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się ekrn Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową, wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows nleży się zpoznć z informjmi otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh, znjująymi się w okumentji zpory. Do sknowni siei oj port UDP Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj porty UDP 137 i 161. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Krok 15-e n Stron 17 Sieć ezprzewoow 13

14 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 13 Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (Winows, Mintosh orz urzązeni moilne) Jeżeli konfigurję siei ezprzewoowej rozpozęto o kroku 9 n Stron 4, niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Kretor konf., nstępnie niśnij przyisk OK. Nstępnie przejź o kroku. We wszystkih pozostłyh przypkh przejź o kroku. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję WLAN. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Kretor konf. Niśnij przyisk OK. Po wyświetleniu komuniktu Włązyć WLAN? niśnij przyisk OK, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij przyisk Stop/Zkońz. Urzązenie wyszuk ostępne ientyfiktory SSID. Wyświetlenie ostępnyh ientyfiktorów SSID potrw kilk sekun. Jeśli zostnie wyświetlon list ientyfiktorów SSID, niśnij przyisk lu, y wyrć ientyfiktor SSID zpisny w kroku 12- n Stron 12. Niśnij przyisk OK. e f Niśnij przyisk + (Tk), y połązyć urzązenie przy użyiu funkji WPS. (W przypku wyoru pozyji - (Nie) w elu przeprowzeni ręznej konfigurji, przejź o kroku f, y wprowzić kluz sieiowy). Gy n ekrnie LCD pojwi się komunikt Uruhom WPS, niśnij przyisk WPS n ezprzewoowym punkie ostępowym / routerze, nstępnie niśnij przyisk + (Dlej), y kontynuowć. Przejź o kroku g. Wprowź kluz sieiowy zpisny w kroku 12- n Stron 12. Niśnij przyisk,, lu, y wyrć literę lu yfrę, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk,, lu w elu wyrni pozyji, nstępnie niśnij przyisk OK, y przełązć mięzy wielkimi litermi, młymi litermi i znkmi spejlnymi. Ay przesunąć kursor w lewo lu w prwo, niśnij przyisk,, lu w elu wyrni pozyji lu, nstępnie niśnij przyisk OK. (Dotkowe informje możn znleźć w rozzile Wprowznie tekstu w ustwienih siei ezprzewoowej n stronie 21). Po wprowzeniu wszystkih znków niśnij przyisk,, lu, y wyrć pozyję OK, po zym niśnij przyisk OK. Nstępnie niśnij przyisk + (Tk), y zstosowć ustwieni. 14 Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy / router wyrnego SSID osługuje stnr WPS, urzązenie wymg jego stosowni, przejź o kroku e. Jeśli urzązenie wymg poni kluz sieiowego, przejź o f. W przeiwnym rzie przejź o g. Jeżeli list jest pust, sprwź, zy ezprzewoowy punkt ostępowy / router jest włązony i zy rozsył ientyfiktor SSID. Przenieś urzązenie liżej ezprzewoowego punktu ostępowego / router i ponownie rozpoznij o kroku. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł ientyfiktor SSID, koniezne ęzie ręzne onie nzwy SSID. Dotkowe informje zwierją Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei.

15 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego g Urzązenie poejmie próę nwiązni połązeni z sieią ezprzewoową. Może to trwć kilk minut. Gy n ekrnie LCD wyświetli się pozyj OK, niśnij przyisk OK. Konfigurj siei ezprzewoowej jest zkońzon. Użytkowniy urzązeń moilnyh: Połąz urzązenie moilne z ezprzewoowym punktem ostępowym / routerem, korzystją z połązeni Wi-Fi. Poierz plikję Brother iprint&sn (Anroi /ios/winows Phone) z opowieniej strony poierni i ją zinstluj. Urzązenie osługuje też plikję AirPrint (ios). Ay porć poręznik użytkownik otyząy używnej plikji (Brother iprint&sn/airprint), owieź witrynę Brother Solutions Center po resem i kliknij łąze Poręzniki n stronie poświęonej wyrnemu urzązeniu. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejź o kroku 14. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 17 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 19 Sieć ezprzewoow 15

16 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 13 Konfigurj jenoprzyiskow z pomoą funkji WPS lu AOSS (Winows, Mintosh i urzązeni moilne) Sprwź, zy ezprzewoowy punkt ostępowy / router oznzony jest symolem WPS lu AOSS przestwionym poniżej. e Gy n ekrnie LCD pojwi się instrukj otyzą rozpozęi konfigurji WPS lu AOSS, niśnij przyisk WPS lu AOSS n ezprzewoowym punkie ostępowym / routerze (więej informji zwier instrukj ostrzon z ezprzewoowym punktem ostępowym / routerem), nstępnie niśnij przyisk OK n urzązeniu. Umieść urzązenie Brother w zsięgu punktu ostępowego / router osługująego funkję WPS lu AOSS. Zsięg może różnić się w zleżnośi o otozeni. Zpoznj się z instrukjmi ostrzonymi z punktem ostępowym / routerem. Jeśli konfigurj zostł rozpozęt o kroku 9 n Stron 4, przejź o kroku. We wszystkih pozostłyh przypkh przejź o kroku. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję WLAN. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję WPS/AOSS. Niśnij przyisk OK. Po wyświetleniu komuniktu Włązyć WLAN? niśnij przyisk OK, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewoowej. Jeśli używny ezprzewoowy punkt ostępowy / router osługuje funkję WPS, możesz również skonfigurowć urzązenie z pomoą metoy PIN (osoisty numer ientyfikyjny). uuporęzniki oprogrmowni i osługi l siei Try (WPS lu AOSS ), w którym ezprzewoowy punkt ostępowy / router konfiguruje urzązenie, zostnie wykryty utomtyznie. Gy n ekrnie LCD wyświetli się pozyj OK, niśnij przyisk OK. Konfigurj siei ezprzewoowej jest zkońzon. Użytkowniy urzązeń moilnyh: Połąz urzązenie moilne z ezprzewoowym punktem ostępowym / routerem, korzystją z połązeni Wi-Fi. Poierz plikję Brother iprint&sn (Anroi /ios/winows Phone) z opowieniej strony poierni i ją zinstluj. Urzązenie osługuje też plikję AirPrint (ios). Ay porć poręznik użytkownik otyząy używnej plikji (Brother iprint&sn/airprint), owieź witrynę Brother Solutions Center po resem i kliknij łąze Poręzniki n stronie poświęonej wyrnemu urzązeniu. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejź o kroku 14. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 17 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 19 16

17 Sieć ezprzewoow Winows Instlj sterowników i oprogrmowni (Winows XP Home / XP Professionl / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 14 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. 15 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejź o pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Winows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zń, nstępnie przejź o pozyji Komputer). Kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie plik strt.exe. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz opję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się ekrn Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową, wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows nleży się zpoznć z informjmi otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh, znjująymi się w okumentji zpory. Do sknowni siei oj port UDP Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj porty UDP 137 i 161. e f g h Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Dlej. Jeśli urzązenie nie zostło znlezione w siei, sprwź ustwieni, postępują zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W przypku wystąpieni tego łęu przejź o kroku 12- n Stron 12 i ponownie okonj konfigurji połązeni ezprzewoowego. Jeśli w przypku używni funkji WEP n ekrnie LCD zostnie wyświetlony komunikt Połązony, le urzązenie nie zostnie onlezione w siei, upewnij się, że wprowzony zostł prwiłowy kluz WEP. Wielkość liter w kluzu WEP jest istotn. i j Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Jeżeli wyświetli się ekrn Zleeni w zkresie ohrony śroowisk otyząe urzązeń o przetwrzni orzu, kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się ekrn Rejestrj On-Line, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeżeli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol wyoru Ustw jko rukrkę omyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się okno Instlj zostł zkońzon, potwierź ustwieni, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 17

18 Sieć ezprzewoow Winows 16 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży się zlogowć z uprwnienimi ministrtor. Jeżeli w trkie instlji oprogrmowni wyświetli się komunikt o łęzie, wykonj jeno z poniższyh ziłń: - Użytkowniy systemu Winows XP, Winows Vist orz Winows 7: Uruhom plikję Instlownie ignostyki znjująą się w folerze (Strt) > Wszystkie progrmy > Brother > DCP-XXXX LAN (gzie XXXX to nzw moelu urzązeni). - Użytkowniy systemu Winows 8: Ay uruhomić plikję Instlownie ignostyki, kliknij wukrotnie ikonę (Brother Utilities) n pulpiie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz moel urzązeni (jeśli nie zostł jeszze wyrny). Kliknij opję Nrzęzi n lewym psku nwigyjnym. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy zostnie wyświetlony ekrn Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother wymgny jest ostęp o Internetu. W zsie instlji progrmu MFL-Pro Suite utomtyznie instlowny jest tkże system pomoy Brother. System pomoy Brother umożliwi ostęp o witryny Brother Solutions Center po kliknięiu opji n psku zń. Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejź o Stron 20 Użytkowniy systemu Winows 8: Jeżeli instrukje firmy Brother ostępne n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwierj je z pomoą progrmu Aoe Reer. Jeżeli progrm Aoe Reer jest zinstlowny n komputerze, le plików nie możn otworzyć w progrmie Aoe Reer, zmień powiąznie plików PDF (ptrz Otwiernie pliku PDF w progrmie Aoe Reer (Winows 8) n stronie 22). Zkońz Instlj zostł zkońzon. 18

19 Sieć ezprzewoow Mintosh Instlj sterowników i oprogrmowni (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 14 Prze rozpozęiem instlji h Wyierz urzązenie z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 15 Zinstluj pkiet MFL-Pro e f Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y rozpoząć instlję. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Wyierz opję Wireless Network Connetion (Połązenie ezprzewoowe), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Potrw to kilk hwil. Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Next (Dlej). g Jeżeli ustwieni siei ezprzewoowej nie zziłją, wyświetli się ekrn Wireless Devie Setup Wizr (Kretor konfigurji urzązeni ezprzewoowego). Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y zkońzyć konfigurję siei ezprzewoowej. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Zzekj n zinstlownie oprogrmowni. Gy wyświetli się ekrn A Printer (Doj rukrkę), kliknij przyisk A Printer (Doj rukrkę). (OS X v10.8.x) Wyierz sterownik Brother DCP-XXXX CUPS (gzie XXXX to nzw moelu urzązeni) Use (Użyj) z menu poręznego. i Gy wyświetli się ekrn pomoy tehniznej, kliknij przyisk Next (Dlej). Gy pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Close (Zmknij). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 19

20 Zinstluj opjonlne plikje Winows 1 Zinstluj opjonlne plikje Możesz zinstlowć poniższe plikje. BookSn&Whiteor Suite firmy Rellusion, In Homepge Print 2* firmy CORPUS * Aplikj osługuje przegląrki Mirosoft Internet Explorer 7.0/8.0 orz Firefox 3. Urzązenie musi yć WŁĄCZONE i połązone o komputer. Niektóre plikje wymgją ostępu o Internetu. Użytkownik musi yć zlogowny z uprwnienimi ministrtor. Wspomnin plikj nie jest ostępn l systemów Winows Server 2003/2008/2012. Ponownie otwórz menu główne przez wysunięie, nstępnie wsunięie płyty CD-ROM lu przez wukrotne kliknięie progrmu strt.exe w ktlogu głównym. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Pojwi się menu Górne menu płyty CD-ROM. Kliknij opję Dotkowe plikje. Kliknij przyisk plikji, któr m zostć zinstlown. Po zkońzeniu instlji kliknij przyisk opowijąy kolejnej plikji, któr m zostć zinstlown. Ay wyjść, kliknij przyisk Zkońz. Ay uruhomić progrm BookSn&Whiteor Suite, kliknij wukrotnie ikonę skrótu n pulpiie. Ay uruhomić progrm Homepge Print 2, kliknij opje (Strt) > Wszystkie progrmy > Homepge Print 2 > Homepge Print 2. Użytkowniy systemu Winows 8: Przesuń kursor myszy w olny prwy róg pulpitu. Gy wyświetli się psek menu, kliknij opję Strt > Homepge Print 2. 20

21 Dl użytkowników interfejsu sieiowego Zresetuj ustwieni siei o fryznyh ustwień omyślnyh Ay przywróić wszystkie ustwieni siei w wewnętrznym serwerze ruku/sknowni o fryznyh ustwień omyślnyh, wykonj poniższe kroki: e f g Upewnij się, że urzązenie nie pruje, nstępnie ołąz o niego wszystkie przewoy (z wyjątkiem przewou zsiljąego). Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Resetuj sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk +, y wyrć pozyję Tk. Niśnij przyisk +, y wyrć pozyję Tk. Gy urzązenie zostnie uruhomione ponownie, połąz przewoy. Wprowznie tekstu w ustwienih siei ezprzewoowej Niśnij przyisk,, lu, y wyrć yfrę lu literę, nstępnie niśnij przyisk OK. Powtórz tę zynność l kżego znku, tk y numer lu nzw ył kompletn, nstępnie niśnij przyisk,, lu, y wyrć pozyję OK, i niśnij przyisk OK. Wstwinie spji Ay wprowzić spję w nzwie, wyierz pozyję i niśnij przyisk OK. Wprowznie symoli Niśnij przyisk,, lu, y wyrć pozyję, nstępnie niśnij przyisk OK, y wyświetlić symole. Niśnij przyisk,, lu, y wyrć żąny symol, nstępnie niśnij przyisk OK. Ay powróić o wioku yfr i liter, niśnij przyisk,, lu, y wyrć pozyję, nstępnie niśnij przyisk OK. Dokonywnie poprwek Ay zmienić niepoprwnie wprowzoną yfrę lu literę, niśnij przyisk,, lu, y wyrć pozyję. Kilkkrotnie niśnij przyisk OK, y przesunąć kursor n niepoprwny znk. Nstępnie niśnij przyisk,, lu, y wyrć pozyję, nstępnie niśnij przyisk OK. Wprowź prwiłowy znk. lu 21

22 Pozostłe informje Otwiernie pliku PDF w progrmie Aoe Reer (Winows 8) Brother CretiveCenter Przesuń kursor myszy w olny prwy róg pulpitu. Gy wyświetli się psek menu, kliknij opję Ustwieni, nstępnie opję Pnel sterowni. Kliknij opję Progrmy, opję Progrmy omyślne, nstępnie opję Skojrz typ pliku lu protokół z progrmem. Wyierz opję.pf, nstępnie kliknij przyisk Zmień progrm... Kliknij opję Aoe Reer. Ikon ook opji.pf zmieni się n ikonę Aoe Reer. Progrm Aoe Reer stnie się omyślną plikją używną o otwierni plików.pf, opóki powiąznie to nie zostnie zmienione. Znjź inspirję. Jeśli korzystsz z systemu Winows, kliknij wukrotnie ikonę Brother CretiveCenter n pulpiie, y uzyskć ostęp o BEZPŁATNEJ strony internetowej zwierjąej wiele pomysłów orz mteriłów o użytku osoistego i zwoowego. Użytkowniy komputerów M mogą uzyskć ostęp o strony Brother CretiveCenter po resem 22

23 Znki towrowe Logo Brother jest zstrzeżonym znkiem towrowym Brother Inustries, Lt. Brother jest znkiem towrowym firmy Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows, Winows Vist, Winows Server i Internet Explorer są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi firmy Mirosoft Corportion n terenie Stnów Zjenozonyh i/lu innyh krjów. Apple, Mintosh, M OS orz OS X są zstrzeżonymi znkmi towrowymi firmy Apple In. n terenie Stnów Zjenozonyh i/lu innyh krjów. AirPrint jest znkiem towrowym firmy Apple In. Aoe i Reer są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi firmy Aoe Systems Inorporte n terenie Stnów Zjenozonyh i/lu innyh krjów. AOSS jest znkiem towrowym firmy Bufflo In. Wi-Fi i Wi-Fi Protete Aess są zstrzeżonymi znkmi towrowymi orgnizji Wi-Fi Alline. WPA, WPA2, Wi-Fi Protete Setup orz logo Wi-Fi Protete Setup są znkmi towrowymi orgnizji Wi-Fi Alline. Anroi jest znkiem towrowym firmy Google In. Użyie tego znku towrowego wymg zgoy firmy Google. Firefox jest znkiem towrowym orgnizji Mozill Fountion. Kż firm, której nzw oprogrmowni jest wymienion w tym poręzniku, posi umowę lienyjną oprogrmowni otyząą progrmów ęąyh jej włsnośią. Wszystkie nzwy hnlowe orz nzwy prouktów spółek występująe n proukth Brother, powiązne okumenty orz wszelkie inne mteriły są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi opowienih spółek. Oprownie i pulikj Ten poręznik zostł oprowny i wyny po nzorem Brother Inustries Lt. i zwier njnowsze opisy i ne tehnizne prouktu. Treść niniejszego poręznik orz ne tehnizne wyrou polegją zminom ez powiomieni. Firm Brother zstrzeg soie prwo o okonywni zmin ez powiomieni w speyfikjh i okumentji zwrtyh w niniejszej instrukji i nie ponosi opowiezilnośi z jkiekolwiek szkoy (tkże pośrenie) spowoowne korzystniem z tyh informji, w tym tkże z łęy typogrfizne i inne, które mogą występowć w tej pulikji. Prwo utorskie i lienj 2013 Brother Inustries, Lt. Wszelkie prw zstrzeżone. Ten proukt zwier oprogrmownie oprowne przez nstępująyh prouentów: PACIFIC SOFTWORKS, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Deviespe Softwre, In. Wszelkie prw zstrzeżone. Ten proukt zwier oprogrmownie KASAGO TCP/IP oprowne przez spółkę ZUKEN ELMIC,In.

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 2 WPROWADZENIE Stowrzyszenie Tili m przyjemność przestwić Pństwu mteriły yktyzne przeznzone o pry z uznimi szkół ponpostwowyh. Temtyk, jką hemy Pństw zinteresowć, otyzy onwilnyh

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek WAŻNE

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-9440CN MFC-9450CDN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo