Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem"

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży przezytć Poręznik szykiej osługi. Ay wyświetlić Poręznik szykiej osługi w innyh językh, nleży owiezić witrynę Nie wszystkie moele są ostępne we wszystkih krjh. OSTRZEŻENIE wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił. UWAGA wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił. 1 Rozpkuj urzązenie i sprwź pozespoły Zespół ęn i zespół ksety z tonerem (preinstlowne) Instlyjn płyt CD-ROM, płyt CD-ROM z okumentją Przewó zsiljąy prąu przemiennego Poręznik szykiej osługi Przewó linii telefoniznej Broszur Bezpiezeństwo i zgoność z prwem OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe toreki. Plstikowe toreki to nie zwki. Ay uniknąć ryzyk uuszeni, nleży je trzymć z l o niemowląt i ziei orz wyrzuć zgonie z przepismi. POL Wersj 0 1

2 CAUTION UWAGA Przesuwją urzązenie, nleży hwyić ozne uhwyty umieszzone po sknerem. NIE przenosić urzązeni, trzymją z jej spó. Wokół urzązeni nleży zhowć przestrzeń minimlną, tk jk to pokzno n ilustrji. 250 mm 100 mm 100 mm 90 mm Elementy znjująe się w puełku mogą różnić się w zleżnośi o krju. Oryginlne opkownie nleży zhowć n wypek konieznośi wysyłki urzązeni w przyszłośi. Jeśli z jkiegoś powou koniezny jest trnsport urzązeni, nleży uwżnie spkowć urzązenie w oryginlne opkownie, y uniknąć jego uszkozeni pozs trnsportu. Urzązenie powinno zostć opowienio uezpiezone u przewoźnik. Ay uzyskć informje n temt ponownego pkowni urzązeni, nleży przezytć zęść Pkownie i trnsport urzązeni w Rozszerzonym Poręzniku Użytkownik. Kel połązeniowy nie jest wyposżeniem stnrowym. Nleży zkupić kel połązeniowy opowieni o interfejsu, który ęzie używny (USB lu sieć). Kel USB Zle się korzystnie z kl USB 2.0 (typu A/B) o ługośi nieprzekrzjąej 2 metrów. NIE WOLNO jeszze połązć kl połązeniowego. Połąznie kl połązeniowego wykonywne jest w rmh proesu instlji MFL-Pro. Kel sieiowy Nleży korzystć ze skrętki Ctegory5 (lu o wyższej ktegorii) w przypku siei Ethernet 10BASE-T lu szykiej siei Ethernet 100BASE-TX. 2

3 2 Usuń elementy opkowni urzązeni Ponieś tśmę elstyzną z ęn. WAŻNE NIE WOLNO jeszze połązć przewou zsiljąego o gnizk śiennego. Zejmij tśmę opkowująą z zewnętrznej strony urzązeni i folię zkrywjąą szyę skner. Otwórz przenią pokrywę. e Poiągnij ppierowy psek, y usunąć mterił zezpiezjąy w sposó przestwiony n ilustrji. Wyjmij żel krzemionkowy z wnętrz urzązeni. f Wyjmij zespół ęn i ksety z tonerem. CAUTION UWAGA NIE WOLNO zjć żelu krzemionkowego. Nleży go wyrzuić. W przypku spożyi nleży zgłosić się o lekrz. 3

4 g Deliktnie potrząśnij go kilkkrotnie z oku n ok, y równomiernie rozprowzić toner w zespole. 3 Złuj ppier o ty ppieru Wyiągnij tę ppieru z urzązeni. h Włóż zespół ęn i ksety z tonerem o tylnej zęśi urzązeni. Niskją zieloną źwignię zwlnijąą prowni ppieru, przesuń prownie ppieru, opsowują je o formtu wkłnego ppieru. Upewnij się, że prownie są orze umieszzone w szzelinh. i Zmknij pokrywę przenią urzązeni. 1 4

5 Przewhluj orze stos ppieru, y uniknąć zięi ppieru i niewłśiwego jego powni. 4 Połąz przewó zsiljąy i linię telefonizną WAŻNE NIE NALEŻY jeszze połązć kl interfejsu. Włóż ppieru o ty i upewnij się, że: Ppier znjuje się poniżej znku mksymlnej ilośi ppieru ( ). Przepełnienie ty ppieru spowouje zięie ppieru. Stron o ruku musi yć skierown w ół. Prownie ppieru otykją oków ppieru, y ył prwiłowo powny. 1 Połąz przewó zsiljąy o gnizk śiennego, nstępnie połąz go o gniz elektryznego. Ustw przyisk zsilni urzązeni w położeniu włązeni. Połąz kel telefonizny. Jeen konie kl telefoniznego połąz o gniz oznzonego w urzązeniu jko LINE (LINIA), rugi o gnizk telefoniznego w śinie. WAŻNE Przewó linii telefoniznej MUSI yć połązony o gnizk w urzązeniu oznzonym npisem LINE (LINIA). e Włóż tę ppieru o urzązeni. Upewnij się, że jest on łkowiie włożon o urzązeni. Ay uzyskć więej informji n temt zlenego ppieru, ptrz Zleny ppier i nośniki ruku w Postwowym Poręzniku Użytkownik. OSTRZEŻENIE Urzązenie musi zostć uziemione z pomoą wtyzki z olem uziemieni. Poniewż urzązenie jest uziemione z pomoą gniz elektryznego, użytkownik może hronić sieie prze potenjlnie nieezpieznym npięiem elektryznym w siei telefoniznej, połązją urzązenie o linii telefoniznej przy połązonym przewozie zsiljąym. Poonie pozs przenoszeni urzązeni nleży zhowć śroki ostrożnośi, ołązją njpierw linię telefonizną, nstępnie przewó zsiljąy. 5

6 5 Wyierz język (jeśli to koniezne) Niśnij przyisk Menu, 0, 0. W przypku współużytkowni linii telefoniznej z telefonem zewnętrznym nleży okonć połązeń tk, jk to pokzno poniżej. 1 Telefon wewnętrzny 2 Telefon zewnętrzny W przypku współużytkowni linii telefoniznej z zewnętrzną utomtyzną sekretrką nleży okonć połązeń tk, jk to pokzno poniżej. W przypku posini zewnętrznej utomtyznej sekretrki nleży ustwić try oioru n ZEW.TEL/A.SEKR.. Ptrz Wyierz try oioru n stronie 6. Ay uzyskć otkowe szzegóły, ptrz Połąznie zewnętrznego urzązeni TAD w Postwowym Poręzniku Użytkownik. Przy użyiu przyisku lu wyierz język. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 6 Wyierz try oioru Dostępne są ztery tryy oioru: TYLKO FX, FAX/TEL, RĘCZNY i ZEW.TEL/A.SEKR.. Niśnij przyisk Menu, 0, 1. Czy hesz używć funkji telefoniznyh urzązeni (jeśli są ostępne), zy zewnętrznego telefonu lu zewnętrznej utomtyznej sekretrki połązonej n tej smej linii o urzązenie? Tk Nie Czy używsz funkji wiomośi głosowyh zewnętrznej utomtyznej sekretrki? Nie Czy hesz, y urzązenie utomtyznie oierło fksy i połązeni telefonizne? Tk Nie Tk TYLKO FX Urzązenie utomtyznie oier wszystkie połązeni jko fksy. FAX/TEL Urzązenie kontroluje linię i utomtyznie oier wszystkie połązeni. Jeśli połązenie nie jest fksem, telefon zzwoni, y użytkownik go oerł. RĘCZNY Użytkownik kontroluje linię telefonizną i musi smozielnie oierć wszystkie połązeni. ZEW.TEL/A.SEKR. Zewnętrzn utomtyzn sekretrk (TAD) utomtyznie oier wszystkie połązeni. Wiomośi głosowe są zpisywne w zewnętrznym urzązeniu TAD. Fksy są utomtyznie rukowne. Przy użyiu przyisku lu wyierz try oioru. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ay uzyskć otkowe szzegóły, ptrz Korzystnie z tryów oioru w Postwowym Poręzniku Użytkownik. 6

7 7 Ustwinie kontrstu wyświetlz LCD (jeśli jest to koniezne) 8 Ustwinie ty i goziny W przypku prolemów z ozytniem wyświetlz LCD spróuj zmienić ustwienie kontrstu. Niśnij przyisk Menu, 1, 5. Niśnij przyisk, y zwiększyć kontrst. LUB Niśnij przyisk, y zmniejszyć kontrst. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Urzązenie wyświetl zs, jeśli skonfigurowno ID stji, o kżego wysłnego fksu zostnie on t i gozin. Niśnij przyisk Menu, 0, 2, 1. e f Wprowź wie osttnie yfry roku n klwiturze telefoniznej, nstępnie niśnij przyisk OK. DATA I GODZINA ROK:2011 (np. wprowź 1, 1 l roku 2011.) Wprowź wie yfry miesią n klwiturze telefoniznej, nstępnie niśnij przyisk OK. DATA I GODZINA MIESIĄC:03 (np. wprowź 0, 3 l mr.) Wprowź wie yfry ni n klwiturze telefoniznej, nstępnie niśnij przyisk OK. DATA I GODZINA DZIEŃ:25 (np. wprowź 2, 5 l 25.) Wprowź gozinę w formie 24-gozinnym n klwiturze telefoniznej, nstępnie niśnij przyisk OK. DATA I GODZINA GODZ:15:25 (np. wprowź 1, 5, 2, 5 w przypku goziny 3:25 P.M.) Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 7

8 9 Wprowznie informji osoistyh (ientyfiktor stji) Urzązenie wyświetl tę i zs, jeśli skonfigurowno ientyfiktor stji, zostnie on ony o kżego wysyłnego fksu. Niśnij przyisk Menu, 0, 3. Wprowź numer fksu (o 20 yfr) n klwiturze telefoniznej, nstępnie niśnij przyisk OK. IDENT. STACJI FAX: Wprowź numer telefonu (o 20 yfr) n klwiturze telefoniznej, nstępnie niśnij przyisk OK. Jeśli numer telefonu jest tki sm jk numer fksu, wpisz ten sm numer ponownie. IDENT. STACJI TEL: Użyj klwitury telefoniznego o wprowzeni nzwy (o 20 znków), nstępnie niśnij przyisk OK. IDENT. STACJI NAZWA: Informje o wprowzniu nzwisk zwier poniższ tel. Ay wprowzić znk, który znjuje się n tym smym klwiszu o osttnio wprowzony znk, niśnij klwisz, y przesunąć kursor w prwo. Jeśli wprowzon zostł niewłśiw liter i hesz ją zmienić, niśnij klwisz lu, y przesunąć kursor o nieprwiłowego znku, nstępnie niśnij klwisz Wyzyść. e Niśnij klwisz 10 Jeen rz Dw rzy Trzy rzy Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Cztery rzy Pięć rzy 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Ay uzyskć otkowe szzegóły, ptrz Wprowznie tekstu w Postwowym Poręzniku Użytkownik. W przypku popełnieni łęu, y zząć o pozątku, niśnij przyisk Stop/Zkońz i ofnij się o kroku. Rport trnsmisji fksu Urzązenie Brother wyposżone jest w Rport weryfikji trnsmisji, który może yć użyty jko potwierzenie wysłni fksu. Rport ten zwier nzwę lu numer fksu oiory, tę, gozinę i zs trwni trnsmisji, lizę wysłnyh stron orz informję, zy trnsmisj się powioł. Ay użyć funkji Rport trnsmisji fksu, ptrz Drukownie rportów w Rozszerzonym Poręzniku Użytkownik. 8

9 11 Ustw try wyierni tonowego lu impulsowego 13 Ustw typ linii telefoniznej Dostrzone urzązenie jest ustwione n tonowe nwiązywnie połązeni. W przypku korzystni z impulsowego nwiązywni połązeni (orotowego) nleży zmienić try nwiązywni połązeni. Niśnij przyisk Menu, 0, Przy użyiu przyisku lu wyierz opję IMPULS (lu TONOWE). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ustwinie grupy komptyilnośi linii telefoniznej W przypku połązni urzązeni o usługi VoIP (poprzez Internet) nleży zmienić ustwieni grupy komptyilnośi. Niśnij przyisk Menu, 2, 0, 1. W przypku korzystni z nlogowej linii telefoniznej możn pominąć ten krok. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję PODST.(VOIP). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. W przypku połązeni urzązeni o linii, któr korzyst z łąz PABX (PBX) lu ISDN o wysyłni i oierni fksów, koniezn jest zmin typu linii telefoniznej w tym elu nleży wykonć poniższe zynnośi. Niśnij przyisk Menu, 0, 6. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję PBX, ISDN lu ZWYKŁA. Niśnij przyisk OK. Wykonj jeną z poniższyh zynnośi: W przypku wyrni opji ISDN lu ZWYKŁA przejź o kroku f. W przypku wyrni opji PBX przejź o kroku. Wykonj jeną z poniższyh zynnośi: Ay zmienić ktulny prefiks, niśnij przyisk 1 i przejź o zynnośi. Ay nie zmienić ktulnego prefiksu, niśnij przyisk 2 i przejź o zynnośi f. Ustwieniem omyślnym jest!. Po niśnięiu przyisku Tel./R,! n wyświetlzu LCD zostnie wyświetlony symol!. Niśnij przyisk Wyzyść, y usunąć ustwienie omyślne, wprowź numer prefiksu (o 5 yfr) n klwiturze telefoniznej, nstępnie niśnij przyisk OK. Możn użyć yfr o 0 o 9, symolu #, l orz!. (Ay wyświetlić symol!, niśnij przyisk Tel./R). Nie możn używć symolu! z innymi yfrmi lu znkmi. Jeśli system telefonizny wymg tryu ozwnini TBR, niśnij przyisk Tel./R, y wprowzić przerwę. 9

10 e f Przy użyiu przyisku lu wyierz opję WŁĄCZONE lu ZAWSZE i niśnij przyisk OK. W przypku wyrni opji WŁĄCZONE niśnięie przyisku Tel./R (n ekrnie zostnie wyświetlony symol! ) umożliwi ostęp o zewnętrznej linii. W przypku wyrni opji ZAWSZE ostęp o zewnętrznej linii możn uzyskć ez niskni przyisku Tel./R. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. PBX i TRANSFER W urzązeniu wstępnie ustwion jest opj ZWYKŁA, któr umożliwi łązenie ze stnrową linią PSTN (Pulizn sieć telefonizn). Jenk w wielu iurh korzyst się z entrlnyh systemów telefoniznyh lu prywtnyh utomtyznyh entrli telefoniznyh (PABX). Urzązenie może łązyć się z większośią typów systemów PABX (PBX). Funkj ozwnini w urzązeniu osługuje wyłąznie try TBR. Funkj TBR ził z większośią systemów PABX (PBX), umożliwiją ostęp o linii zewnętrznej lu przekzywnie połązeń o innyh telefonów wewnętrznyh. Funkj ził po niśnięiu przyisku Tel./R. 14 Automtyzny zs letni Istnieje możliwość ustwieni urzązeni tk, y utomtyznie przestwiło gozinę n zs letni. Urzązenie przestwi zegr o gozinę o przou wiosną i o gozinę o tyłu jesienią. Niśnij przyisk Menu, 0, 2, 2. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję WŁ. (lu WYŁ.). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 10

11 15 Wyór rozju połązeni Niniejsze instrukje instlji otyzą systemów operyjnyh Winows 2000 Professionl, Winows XP Home/Winows XP Professionl, Winows XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, i M OS X (wersje , 10.5.x i 10.6.x). W przypku systemów operyjnyh Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2, przejź n stronę nego moelu po resem Dl użytkowników interfejsu USB Winows, przejź o Strony 12 Mintosh, przejź o Strony 14 Dl siei przewoowej Winows, przejź o Strony 16 Mintosh, przejź o Strony 19 Njnowsze sterowniki i progrmy nrzęziowe l posinego urzązeni możn porć ze strony Brother Solutions Center po resem Sieć przewoow Winows USBMintosh Winows Mintosh 11

12 USB Winows Dl użytkowników interfejsu USB (Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 16 Prze instlją Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i użytkownik jest zlogowny z uprwnienimi ministrtor. WAŻNE Jeśli prują jkieś progrmy, nleży je zmknąć. Ekrny mogą różnić się w zleżnośi o systemu operyjnego. Instlyjn płyt CD-ROM zwier oprogrmownie SnSoft PperPort 12SE. To oprogrmownie osługuje systemy operyjne Winows XP (SP3 lu nowszy), XP Professionl x64 Eition (SP2 lu nowszy), Winows Vist (SP2 lu nowszy) orz Winows 7. Prze zinstlowniem pkietu oprogrmowni MFL-Pro nleży okonć ktulizji o njnowszego otku Servie Pk l systemu Winows. W przypku korzystni z systemu operyjnego Winows 2000 (SP4 lu nowszy), po wyświetleniu ekrnu poierni plikji SnSoft PperPort 11SE pozs instlji pkietu oprogrmowni MFL-Pro, nleży postępowć zgonie z wyświetlnymi n ekrnie instrukjmi. Wyłąz urzązenie i upewnij się, że przewó interfejsu USB NIE JEST połązony o urzązeni. Jeśli zostł on juz połązony, nleży go ołązyć. 17 Instlownie pkietu oprogrmowni MFL-Pro Umieść instlyjną płytę CD-ROM w npęzie CD-ROM. Jeżeli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli pojwi się ekrn z wersjmi językowymi, wyierz swój język. Jeśli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtyznie, przejź o Mój komputer (Komputer), kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie strt.exe. Kliknij opję Instlj pozątkow, nstępnie niśnij przyisk Zinstluj pkiet MFL-Pro. Jeśli keptujesz umowę lienyjną, kliknij Tk. Jeśli instlj nie ęzie kontynuown utomtyznie, otwórz ponownie menu główne, wysuwją i ponownie wkłją płytę CD-ROM lu klikją wukrotnie progrm strt.exe w folerze głównym, nstępnie kontynuuj o kroku, y zinstlowć pkiet oprogrmowni MFL-Pro. W systemie Winows Vist i Winows 7, po wyświetleniu ekrnu Kontrol kont użytkownik kliknij przyisk Zezwlj lu Tk. Wykonuj instrukje wyświetlne n ekrnie, ż o wyświetleni nstępująego ekrnu. 12

13 USB Winows e Połąz przewó USB o złąz USB oznzonego symolem w urzązeniu, nstępnie połąz przewó o komputer. f Włąz urzązenie, nstępnie wykonj instrukje wyświetlne n ekrnie, y zkońzyć instlję. WAŻNE NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk sekun. W systemie Winows Vist i Winows 7 po wyświetleniu ekrnu Zezpiezeni systemu Winows, zznz pole wyoru i kliknij przyisk Zinstluj, y poprwnie ukońzyć instlję. Jeśli pozs instlji oprogrmowni zostnie wyświetlony komunikt o łęzie, uruhom progrm Instlownie ignostyki znjująy się w ktlogu Strt/Wszystkie progrmy/brother/mfc-xxxx (gzie MFC-XXXX to nzw moelu). Winows USBMintosh Zkońz Instlj zostł zkońzon. W zleżnośi o ustwień zezpiezeń, pozs korzystni z urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól lu opuść operję, y kontynuowć. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszą opją l systemów Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które używją okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Brother Solutions Center po resem 13

14 USB Mintosh Dl użytkowników interfejsu USB (M OS X x) 16 Prze instlją Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik musi yć zlogowny n komputerze z uprwnienimi Aministrtor. WAŻNE Użytkowniy systemu M OS X powinni okonć ktulizji o wersji M OS X x. (Ay uzyskć njnowsze sterowniki i informje n temt używnego systemu M OS X otyząe używnego systemu, nleży owiezić witrynę 17 Instlownie pkietu oprogrmowni MFL-Pro Umieść instlyjną płytę CD-ROM w npęzie CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Połąz przewó USB o złąz USB oznzonego symolem w urzązeniu, nstępnie połąz przewó o komputer Mintosh. Ukońzenie instlji może potrwć kilk minut. Wykonuj instrukje wyświetlne n ekrnie, ż o wyświetleni nstępująego ekrnu. Wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk OK. Upewnij się, że przyisk zsilni urzązeni jest włązony. Po wyświetleniu tego ekrnu kliknij przyisk Next (Dlej). Instlj pkietu oprogrmowni MFL-Pro zostł zkońzon. Przejź o kroku 18 n stronie

15 USB Mintosh 18 Poiernie i instlj plikji Presto! PgeMnger Po zinstlowniu plikji Presto! PgeMnger, o plikji Brother ControlCenter2 own jest funkj OCR. Z pomoą plikji Presto! PgeMnger możn z łtwośią sknowć, uostępnić i orgnizowć zjęi i okumenty. N ekrnie Brother Support (Pomo tehnizn Brother) kliknij przyisk Presto! PgeMnger i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Winows USBMintosh 15

16 Sieć przewoow Winows Dl użytkowników interfejsu siei przewoowej (Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 16 Prze instlją Połąz kel sieiowy o złąz LAN, nstępnie połąz go o wolnego portu w konentrtorze. Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i użytkownik jest zlogowny z uprwnienimi ministrtor. WAŻNE Jeśli prują jkieś progrmy, nleży je zmknąć. Ekrny mogą różnić się w zleżnośi o systemu operyjnego. Upewnij się, że przyisk zsilni urzązeni jest włązony. Instlyjn płyt CD-ROM zwier oprogrmownie SnSoft PperPort 12SE. To oprogrmownie osługuje systemy operyjne Winows XP (SP3 lu nowszy), XP Professionl x64 Eition (SP2 lu nowszy), Winows Vist (SP2 lu nowszy) orz Winows 7. Prze zinstlowniem pkietu oprogrmowni MFL-Pro nleży okonć ktulizji o njnowszego otku Servie Pk l systemu Winows. W przypku korzystni z systemu operyjnego Winows 2000 (SP4 lu nowszy), po wyświetleniu ekrnu poierni plikji SnSoft PperPort 11SE pozs instlji pkietu oprogrmowni MFL-Pro, nleży postępowć zgonie z wyświetlnymi n ekrnie instrukjmi. N zs instlji wyłąz zpory osoiste (inne niż Zpor systemu Winows ), oprogrmownie ntyszpiegowskie i ntywirusowe. Zejmij ztyzkę ohronną ze złąz LAN oznzonego symolem. 17 Instlownie pkietu oprogrmowni MFL-Pro Umieść instlyjną płytę CD-ROM w npęzie CD-ROM. Jeżeli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli pojwi się ekrn z wersjmi językowymi, wyierz swój język. Jeśli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtyznie, przejź o Mój komputer (Komputer), kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie strt.exe. Kliknij opję Instlj pozątkow, nstępnie niśnij przyisk Zinstluj pkiet MFL-Pro. 16

17 Sieć przewoow Winows Jeśli keptujesz umowę lienyjną, kliknij Tk. e Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y ukońzyć konfigurję. Jeśli instlj nie ęzie kontynuown utomtyznie, otwórz ponownie menu główne, wysuwją i ponownie wkłją płytę CD-ROM lu klikją wukrotnie progrm strt.exe w folerze głównym, nstępnie kontynuuj o kroku, y zinstlowć pkiet oprogrmowni MFL-Pro. W systemie Winows Vist i Winows 7, po wyświetleniu ekrnu Kontrol kont użytkownik kliknij przyisk Zezwlj lu Tk. Po wyświetleniu ekrnu Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene) i kliknij przyisk Dlej. (Nie otyzy użytkowników systemu Winows 2000) WAŻNE NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk sekun. Jeśli nie możn onleźć posinego urzązeni w siei, sprwź ustwieni, wykonują instrukje wyświetlne n ekrnie. Ares IP urzązeni i nzwę węzł możn znleźć, rukują rport konfigurji siei. Ptrz Wyrukuj rport konfigurji siei n stronie 21. W systemie Winows Vist i Winows 7 po wyświetleniu ekrnu Zezpiezeni systemu Winows, zznz pole wyoru i kliknij przyisk Zinstluj, y poprwnie ukońzyć instlję. Jeśli pozs instlji oprogrmowni zostnie wyświetlony komunikt o łęzie, uruhom progrm Instlownie ignostyki znjująy się w ktlogu Strt/Wszystkie progrmy/brother/mfc-xxxx LAN (gzie MFC-XXXX to nzw moelu). Jeśli Zpor systemu Winows nie jest używn, zpoznj się z poręznikiem użytkownik posinej zpory lu oprogrmowni, y uzyskć informje n temt owni nstępująyh portów sieiowyh. Do sknowni siei oj port UDP W przypku oioru z pomoą progrmu PCFx oj port UDP Jeżeli nl msz prolemy z połązeniem sieiowym, oj port UDP 137. Sieć przewoow Winows Mintosh 17

18 Sieć przewoow Winows 18 Instlj pkietu oprogrmowni MFL-Pro n otkowyh komputerh (jeśli jest to koniezne) Ay korzystć z urzązeni n wielu komputerh w siei, zinstluj pkiet oprogrmowni MFL-Pro n kżym z nih. Przejź o kroku 17 n stronie 16. Lienj sieiow (Winows ) Niniejszy proukt zwier lienję l mksymlnie 5 użytkowników. Niniejsz lienj oejmuje instlję pkietu oprogrmowni MFL-Pro, w tym plikji SnSoft PperPort 12SE lu SnSoft PperPort 11SE, n mksymlnie 5 komputerh w siei. Ay zinstlowć plikje SnSoft PperPort 12SE lu SnSoft PperPort 11SE n więej niż 5 komputerh, nleży zkupić pkiet Brother NL-5 ęąy pkietem wielu umów lienyjnyh l mksymlnie 5 otkowyh użytkowników. Ay okonć zkupu pkietu NL- 5, skontktuj się z utoryzownym sprzewą firmy Brother lu z osługą klient firmy Brother. Zkońz Instlj zostł zkońzon. W przypku używni konkretnego resu IP w urzązeniu nleży z pomoą pnelu sterowni ustwić metoę łowni n sttyzną. Ay uzyskć otkowe informje, ptrz Menu siei w Instrukji osługi l siei. W zleżnośi o ustwień zezpiezeń, pozs korzystni z urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól lu opuść operję, y kontynuowć. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszą opją l systemów Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które używją okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Brother Solutions Center po resem 18

19 Sieć przewoow Mintosh Dl użytkowników interfejsu siei przewoowej (M OS X x) 16 Prze instlją Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik musi yć zlogowny n komputerze z uprwnienimi Aministrtor. WAŻNE Użytkowniy systemu M OS X powinni okonć ktulizji o wersji M OS X x. (Ay uzyskć njnowsze sterowniki i informje n temt używnego systemu M OS X otyząe używnego systemu, nleży owiezić witrynę Zejmij ztyzkę ohronną ze złąz LAN oznzonego symolem. 17 Instlownie pkietu oprogrmowni MFL-Pro Umieść instlyjną płytę CD-ROM w npęzie CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Ukońzenie instlji może potrwć kilk minut. Wykonuj instrukje wyświetlne n ekrnie, ż o wyświetleni nstępująego ekrnu. Wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk OK. Połąz kel sieiowy o złąz LAN, nstępnie połąz go o wolnego portu w konentrtorze. Jeśli urzązenie nie zostło znlezione w siei, sprwź jej ustwieni. Sieć przewoow Winows Mintosh Upewnij się, że przyisk zsilni urzązeni jest włązony. 19

20 Sieć przewoow Mintosh Ares MAC urzązeni (res siei Ethernet) orz res IP urzązeni możn znleźć, rukują rport konfigurji siei. Ptrz Wyrukuj rport konfigurji siei n stronie 21. Jeśli zostnie wyświetlony ten ekrn, kliknij przyisk OK. Wprowź nzwę komputer Mintosh, skłjąą się z mksymlnie 15 znków w polu Disply Nme (Wyświetln nzw), nstępnie kliknij przyisk OK. Przejź o kroku. 18 Poiernie i instlj plikji Presto! PgeMnger Po zinstlowniu plikji Presto! PgeMnger, o plikji Brother ControlCenter2 own jest funkj OCR. Z pomoą plikji Presto! PgeMnger możn z łtwośią sknowć, uostępnić i orgnizowć zjęi i okumenty. N ekrnie Brother Support (Pomo tehnizn Brother) kliknij przyisk Presto! PgeMnger i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Ay użyć klwisz SKANUJ w urzązeniu o sknowni poprzez sieć, nleży zznzyć pole Register your omputer with the "Sn To" funtion on the mhine. (Z pomoą funkji Sknuj o zrejestruj swój komputer n urzązeniu). Wprowzon nzw zostnie wyświetlon n wyświetlzu LCD po niśnięiu przyisku (SKANUJ) i wyrniu opji sknowni. (Ay uzyskć otkowe informje, ptrz Sknownie sieiowe w Instrukji oprogrmowni.) Po wyświetleniu tego ekrnu kliknij przyisk Next (Dlej). 19 Instlj pkietu oprogrmowni MFL-Pro n otkowyh komputerh (jeśli jest to koniezne) Ay korzystć z urzązeni n wielu komputerh w siei, zinstluj pkiet oprogrmowni MFL-Pro n kżym z nih. Przejź o kroku 17 n stronie 19. Zkońz Instlj zostł zkońzon. W przypku używni konkretnego resu IP w urzązeniu nleży z pomoą pnelu sterowni ustwić metoę łowni n sttyzną. Ay uzyskć otkowe informje, ptrz Menu siei w Instrukji osługi l siei. Instlj pkietu oprogrmowni MFL-Pro zostł zkońzon. Przejź o kroku 18 n stronie

21 Dl użytkowników interfejsu sieiowego Zrząznie przez przegląrkę WWW (przegląrk WWW) Serwer wyruku Brother jest wyposżony w serwer WWW, umożliwijąy monitorownie jego stnu lu zminę niektóryh ustwień konfiguryjnyh z pomoą protokółu HTTP (Hyper Text Trnsfer Protool). Domyśln nzw użytkownik to min, omyślne hsło ess. To hsło możn zmienić z pomoą przegląrki WWW. Zlemy używnie progrmu Mirosoft Internet Explorer 6.0 (lo nowszej) lu Firefox 3.0 (lo nowszej) w systemie Winows orz Sfri 3.0 (lu nowszej) w systemie Mintosh. Niezleżnie o używnej przegląrki nleży sprwzić, zy język JvSript i pliki ookie są zwsze włązone. Ay używć przegląrki WWW, nleży znć res IP serwer wyruku. Ares IP serwer wyruku jest pony w Rporie konfigurji siei. Otwórz przegląrkę. W psku res przegląrki wpisz IP urzązeni/ ( res IP urzązeni to res IP rukrki lu nzw serwer wyruku). N przykł Wyrukuj rport konfigurji siei Rport konfigurji siei możn wyrukowć, y potwierzić ieżąe ustwieni sieiowe. Włąz urzązenie i pozekj, ż znjzie się w stnie gotowośi. Niśnij przyisk Menu, 4, 6. Niśnij przyisk Strt. Urzązenie wyrukuje ieżąe ustwieni sieiowe. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Przywróć omyśle fryzne ustwieni sieiowe Ay przywróić wszystkie omyślne ustwieni fryzne wewnętrznego serwer wyruku/sknowni, wykonj zynnośi ponej poniżej. Sprwź, zy urzązenie nie ził, nstępnie ołąz o niego wszystkie przewoy (z wyjątkiem przewou zsiljąego). Niśnij przyisk Menu, 5, 0. Niśnij przyisk 1, y wyrć opję RESET. Niśnij przyisk 1, y wyrć opję TAK. Urzązenie zostnie ponownie uruhomione. Po zkońzeniu tego proesu, połąz ponownie kle. Ptrz Zrząznie przez przegląrkę WWW w Instrukji osługi l siei. 21

22 Pozostłe informje Brother CretiveCenter Doznj inspirji. W przypku używni systemu Winows kliknij wukrotnie ikonę Brother CretiveCenter n pulpiie, y uzyskć ostęp o DARMOWEJ witryny WWW zwierjąej wiele pomysłów i zsoów o zstosowń osoistyh lu profesjonlnyh. Użytkowniy komputerów M mogą uzyskć ostęp o witryny Brother CretiveCenter po tym resem WWW: 22

23 Eksplotj Eksplotj Gy nejzie zs wyminy mteriłów eksplotyjnyh, n wyświetlzu LCD pnelu sterowni zostnie wyświetlony komunikt o łęzie. Ay uzyskć więej informji n temt mteriłów eksplotyjnyh ostępnyh l posinego urzązeni, owieź nszą stronę po resem lu skontktuj się z loklnym sprzewą firmy Brother. Ksety z tonerem Toner stnrowy: TN-2210 Toner o użej pojemnośi: TN-2220 Zespół ęn DR-2200 Ay wymienić mteriły eksplotyjne, ptrz Wymin mteriłów eksplotyjnyh w Postwowym Poręzniku Użytkownik. 23

24 Znki hnlowe Logo Brother jest zrejestrownym znkiem towrowym Brother Inustries, Lt. Brother jest zrejestrownym znkiem towrowym Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows, Winows Server i Internet Explorer są zrejestrownymi znkmi hnlowymi firmy Mirosoft Corportion w Stnh Zjenozonyh i/lu innyh krjh. Winows Vist jest zrejestrownym znkiem hnlowym lu znkiem hnlowym firmy Mirosoft Corportion w Stnh Zjenozonyh i innyh krjh. Apple, Mintosh, Sfri i TrueType są zrejestrownymi znkmi towrowymi firmy Apple In w USA i/lu innyh krjh. M orz M logo są zrejestrownymi znkmi hnlowymi firmy Apple In. w Stnh Zjenozonyh i/lu innyh krjh. Nune, logo Nune, PperPort i SnSoft są znkmi towrowymi lu zrejestrownymi znkmi towrowymi Nune Communitions, In. lu jej oziłów w USA i/lu innyh krjh. Wszystkie nzwy hnlowe orz nzwy prouktów spólek wystepuje n proukth Brother, powizne okumenty orz wszelkie inne mterily s znkmi towrowymi lu zstrzezonymi znkmi towrowymi opowienih spólek. Kompilj i pulikj Ten poręznik zostł oprowny i wyny po nzorem Brother Inustries Lt. i zwier njnowsze opisy i ne tehnizne prouktu. Treść tego poręznik i ne tehnizne tego prouktu polegją zminom ez wześniejszego powiomieni. Firm Brother zstrzeg soie prwo o wprowzni ez powiomieni zmin w speyfikjh orz okumentji zwrtej w niniejszej instrukji i nie ponosi opowiezilnośi z jkiekolwiek szkoy (tkże pośrenie) spowoowne korzystniem z tyh informji, w tym tkże z łęy typogrfizne i inne, które mogą występowć w tej pulikji. Prw utorskie i lienj 2010 Brother Inustries, Lt. Ten proukt zwier oprogrmownie oprowne przez nstępująyh prouentów: PACIFIC SOFTWORKS, INC Deviespe Softwre, In. Niniejszy proukt zwier oprogrmownie KASAGO TCP/IP wyproukowne przez firmę ZUKEN ELMIC, In.

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9055CDN Prze pierwszym użyiem tego urzązeni nleży przezytć Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-9460CDN MFC-9465CDN Prze pierwszym użyiem tego urzązeni nleży przezytć Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-8250DN Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-8510DN MFC-8520DN Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9020CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J515W DCP-J715W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-4570CDW HL-4570CDWT Prze użyiem urzązeni po rz pierwszy przezytj Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja.

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-9010CN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć niniejszy Podręcznik szykiej osługi w celu przeprowdzeni prwidłowej konfigurcji i instlcji. Ay

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-9440CN MFC-9450CDN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4]

Wkłady atramentowe [x4] Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-795CW Przed rozpozęiem korzystni z urządzeni nleży przezytć niniejszy Podręznik szykiej osługi w elu przeprowdzeni prwidłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4]

Wkłady atramentowe [x4] Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Przed rozpozęiem korzystni z urządzeni nleży przezytć niniejszy Podręznik szykiej osługi w elu przeprowdzeni prwidłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-585CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-8070D Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Szczegółowe informcje

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J625DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-395CN Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

NIE podłączaj jeszcze kabla USB (jeśli korzystasz z interfejsu USB). urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania

NIE podłączaj jeszcze kabla USB (jeśli korzystasz z interfejsu USB). urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6890CDW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J4410DW MFC-J4610DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J430W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-790CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas

Projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas Projekts Stnrtizuotų mokinių psiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrnkių enrojo lvinimo mokykloms kūrims, II etps 2015 MOKSLAS EKONOMIKA SANGLAUDA EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS Kurime Lietuvos

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej obsługi

Podręcznik szybkiej obsługi MFC-8460N MFC-8860DN Przed użyciem urządzenia należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania przeczytaj Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj HL-2135W /

Zacznij tutaj HL-2135W / Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj HL-2135W / HL-2270DW (wyłącznie UE) Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, ay konfiguracja i instalacja

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-7440N MFC-7320 Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Wprowadzenie Poniżej opisano sposób łączenia się z Internetem przy użyciu karty Novatel Wireless Merlin XU870 ExpressCard oraz komputera

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Szybkiej Instalacji

Podręcznik Szybkiej Instalacji Podręcznik Szybkiej Instalacji Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, musisz ustawić sprzęt i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten 'Podręcznik Szybkiej Instalacji', zawierający instrukcje prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź jego elementy

urządzenie i sprawdź jego elementy Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj (wyłącznie UE) HL-2270DW Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży zpoznć się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, y konfigurcj i instlcj przeiegły pomyślnie.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej konfiguracji

Podręcznik szybkiej konfiguracji MFC-7420 MFC-7820N Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania przeczytać

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-235C MFC-260C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i instalacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo