Zacznij od tego MFC-6490CW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij od tego MFC-6490CW"

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni mówią o roić, y uniknąć możliwyh orżeń. Wżne NIE połązj jeszze kl USB (jeśli korzystsz z interfejsu USB). 1 Rozpkuj urzązenie i sprwź, jk jest zwrtość opkowni Ksety z tuszem [x4] Czrny (LC1100HY-BK) Żółty (LC1100HY-Y) Cyjn (LC1100HY-C) Mgent (LC1100HY-M) Poręznik szykiej osługi Poręznik użytkownik CD-ROM Przewó zsiljąy Przewó telefonizny OSTRZEŻENIE Do pkowni urzązeni zostły użyte toreki plstikowe. Toreki te nleży przehowywć w miejsu nieostępnym l niemowląt i ziei, y nie nrżć ih n nieezpiezeństwo uuszeni się. Śiągnij tśmę i folię ohronną, którą przykryte są szyy skner. Upewnij się, że msz wszystkie komponenty. Uwg Opkownie może zwierć różne komponenty w zleżnośi o krju. Zhowj wszystkie mteriły opkowniowe i puełko n wypek, gyy yło koniezne wysłnie urzązeni. Musisz kupić opowieni kel l tego interfejsu, z którego zmierzsz korzystć (kel sieiowy lu USB). Kel USB Musi to yć kel USB 2.0 (typ A/B) o ługośi nie większej niż 2 m. Kel sieiowy Musi to yć ezpośreni kel skrętkowy ktegorii 5 (lu wyższej) o siei Fst Ethernet Network 10BASE-T lu 100BASE-TX. POL Wersj 0 1

2 2 Wkłnie zwykłego ppieru A4 Wyiągnij łkowiie z urzązeni tę ppieru nr 1 (górną). 1 Przekrtkuj orze ryzę ppieru w elu uniknięi zięć ppieru i złego powni. e Ostrożnie włóż ppier o ty ppieru nr 1 stroną przeznzoną o rukowni o ołu i górną krwęzią o przou. Sprwź, zy ppier leży płsko w ty. Wżne Nie wpyhj ppieru zyt leko. Otwórz pokrywę ty ppieru. 1 Ourąz eliktnie niśnij prownie ozne ppieru i osuń je o krwęzi ppieru, nstępnie zró to smo z prownią ługośi ppieru. Upewnij się, że trójkąty n prownih oznyh ppieru i prowniy ługośi ppieru wskzują symol opowijąy używnemu rozmirowi ppieru. f Ostrożnie osuń ourąz prownie ozne ppieru o ppieru. Upewnij się, że oie prownie ozne ppieru stykją się zkrwęzimi ppieru. g Zmknij pokrywę ty ppieru. 1 1 h Powoli wpyhj tę ppieru o urzązeni, ż o oporu

3 i Przytrzymują tę ppieru, wyiągnij poporę ty, nstępnie rozłóż klpę popory ppieru. 2 1 Uwg Informje n temt ty nr 2 zwier punkt Wkłnie ppieru o ty ppieru nr 2 w Rozzile 2 Poręznik użytkownik. 3

4 3 Połąznie przewou zsiljąego i przewou telefoniznego o urzązeni, gy kel zsilni jest połązony o urzązeni. Poonie możesz się zezpiezyć, gy hesz przenieść urzązenie, poprzez ołązenie njpierw przewou linii telefoniznej, nstępnie przewou zsiljąego. Wżne NIE połązj jeszze kl USB (jeśli korzystsz z interfejsu USB). Połąz przewó zsiljąy. Wżne Przewó telefonizny MUSI yć połązony o gniz urzązeni oznzonego LINE. Uwg Jeżeli lini telefonizn jest współużytkown z telefonem zewnętrznym, połąz urzązenie w sposó pokzny poniżej. 1 2 OSTRZEŻENIE Urzązenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. Połąz przewó telefonizny. Połąz jeen konie przewou telefoniznego o gniz wurzązeniu oznzonego LINE, rugi konie o śiennego gniz linii telefoniznej. 1 Telefon wewnętrzny 2 Telefon zewnętrzny Uwg Jeżeli lini telefonizn jest współużytkown zzewnętrznym utomtem zgłoszeniowym, połąz urzązenie w sposó pokzny poniżej. OSTRZEŻENIE Poniewż urzązenie jest uziemine przez wyjśie zsilni, możesz zezpiezyć się prze potenjlnie groźnymi stnmi elektryznymi w siei telefoniznej, połązją przewó linii telefoniznej Jeśli msz zewnętrzny utomt zgłoszeniowy, zmień try n ZEW.TEL/A.SEKR. Ptrz Wyiernie tryu oioru n stronie 7. Więej szzegółów n ten temt zwier punkt Połąznie zewnętrznego utomtu zgłoszeniowego w Rozzile 7 Poręznik użytkownik. 4

5 4 Instlownie kset z tuszem e Oróć zielone pokrętło n żółtym kpturku ohronnym w prwo, tk y usłyszeć trzsk oznzjąy rozhermetyzownie uszzelnieni próżniowego, nstępnie zejmij kpturek. OSTRZEŻENIE Jeśli tusz ostnie się o ozu, nleży je ntyhmist przemyć woą, nstępnie zgłosić się o lekrz, gyy wystąpiło porżnienie. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. N wyświetlzu LCD jest wyświetlony komunikt: 1 Otwórz pokrywę kset z tuszem. Zejmij jsnozieloną osłonę. 1 f Uwżj, y opsowć kolor źwigni o koloru ksety w kolejnośi pokznej n poniższej ilustrji. 1 2 Uwg Nie wyrzuj jsnozielonej osłony. Bęzie on potrzen pozs ewentulnego trnsportowni urzązeni. Rozpkuj ksetę z tuszem. 1 g Włóż poszzególne ksety, wsuwją je zgonie z kierunkiem strzłki n etykieie. 5

6 h Deliktnie oiśnij ksetę, y się ztrzsnęł. Po zinstlowniu wszystkih kset zmknij pokrywę kset z tuszem. Jeśli wszystkie linie są zyste i wiozne, niśnij przyisk 1 (TAK) n klwiturze telefoniznej, y zkońzyć sprwznie jkośi. <Czrny> <Kolor> OK OK BK Y C Jeśli rkuje niektóryh krótkih kresek, niśnij przyisk 2 (NIE) n klwiturze telefoniznej, nstępnie przejź o. <Czrny> <Kolor> Źle Źle Uwg Urzązenie przygotuje o rukowni system oprowzni tuszu. Ten proes potrw około 4 minut. Nie wyłązj urzązeni. 5 Sprwznie jkośi rukowni N wyświetlzu zozysz pytnie, zy jkość rukowni jest opowieni w przypku tuszu zrnego i kolorowego. Niśnij przyisk 1 (TAK) lu 2 (NIE) n klwiturze telefoniznej. Wżne Upewnij się, że ppier znjuje się w górnej ty, y przeprowzić pozątkową konfigurję. Po zkońzeniu proesu przygotowni n wyświetlzu LCD zostnie wyświetlony ten komunikt: Po niśnięiu przyisku 1 (TAK) lu 2 (NIE) l tuszu zrnego i kolorowego zostnie wyświetlony komunikt:. Niśnij przyisk Colour Strt (Kolor (Strt)). Sprwź jkość rukowni n rkuszu ztereh loków w poszzególnyh kolorh (zrny/żółty/yjn/mgent). 1 e f Niśnij przyisk 1 (TAK), y rozpoząć zyszzenie kolorów. Po zkońzeniu zyszzeni niśnij przyisk Colour Strt (Kolor (Strt)). Urzązenie ponownie rozpoznie rukownie rkusz kontroli jkośi rukownie. Wróć o. Wżne Domyślnym językiem wyświetlz jest ngielski. Ay wyrć swój język, nleży: N Menu. Wyrć WSTĘPNE USTAW. Wyrć MIEJSCOWY JĘZ. 6

7 6 Wyiernie tryu oioru Istnieją ztery tryy oioru: TYLKO FX, FAX/TEL, RĘCZNY i ZEW.TEL/A.SEKR. 7 Ustwinie kontrstu wyświetlz LCD (jeśli jest to wymgne) Jeśli msz trunośi z ozytywniem wyświetlz LCD, spróuj zmienić ustwienie kontrstu. e f Niśnij przyisk Menu. Niskją przyisk lu, wyierz opję USTAWIENIA. Niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję USTAWIENIA LCD. Niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję KONTRAST LCD. Niskją przyisk lu, wyierz opję JASNY, ŚREDNIO lu CIEMNY. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Uwg Ponto możliwe jest opsownie kąt ustwieni wyświetlz przez poniesienie go. 8 Ustwinie ty i goziny e Niśnij przyisk Menu. Niskją przyisk lu, wyierz opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję TRYB ODBIORU. Niskją przyisk lu, wyierz try oioru. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Szzegółowe informje zwier punkt Korzystnie z tryów oioru w Rozzile 6 Poręznik użytkownik. N urzązeniu wyświetln jest t i gozin, po ustwieniu ID stji t i gozin ęą przypisywne o kżego wysłnego fksu. e f Niśnij przyisk Menu. Niskją przyisk lu, wyierz opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję DATA I GODZINA. Niśnij przyisk OK. Wprowź osttnie wie yfry roku, nstępnie niśnij OK. (Np. wprowź yfry 0 8, y uzyskć rok 2008.) W ten sm sposó wprowź miesią i zień, nstępnie goziny i minuty w formie 24-gozinnym. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). 7

8 9 Wprowznie informji personlnyh (ID stji) Nleży wpisć włsną nzwę i numer fksu, y yły one rukowne n wszystkih stronh wysyłnego fksu. Niśnij przyisk Menu. Niskją przyisk lu, wyierz opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję IDENT. STACJI. Niśnij przyisk OK. Wprowź numer swojego fksu (o 20 yfr) z pomoą klwitury telefoniznej, nstępnie niśnij OK. Ay wprowzić znk + poprzezjąy mięzynroowy numer kierunkowy, niśnij klwisz l. Ay n przykł uzyskć numer kierunkowy Wielkiej Brytnii +44, niśnij klwisze l, 4, 4, nstępnie resztę numeru. e f Wprowź swoją nzwę (o 20 znków) z pomoą klwitury telefonu, nstępnie niśnij przyisk OK. Uwg Przy wprowzniu nzwisk posłuż się nstępująą telą. Jeśli hesz wprowzić znk, który znjuje się n tym smym klwiszu o poprzenio wprowzony znk, niśnij przyisk, y przesunąć kursor w prwo. Jeśli wprowzon liter jest niepoprwn i hesz ją zmienić, niskją przyiski lu, przesuń kursor o niepoprwnego znku, nstępnie niśnij przyisk Cler/Bk (Wyzyść/Cofnij). Niśnij przyisk Jeen rz Dwukrotnie Trzykrotnie Czterokrotnie 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 8 T U V 8 9 W X Y Z Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Uwg Jeśli wystąpi pomyłk i hesz rozpoząć o now, niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz) i wróć o. 10 Ustwinie tryu wyierni tonowego lu impulsowego Urzązenie omyślnie ustwione jest n wyiernie tonowe. Jeżeli używsz wyierni impulsowego (trz), musisz zmienić try wyierni. e 11 Niśnij przyisk Menu. Niskją przyisk lu, wyierz opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję TONOWE/IMPULS. Niskją przyisk lu, wyierz opję IMPULS (lu TONOWE). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Ustwinie rozju linii telefoniznej Jeśli połązsz urzązenie o linii, w której o wysyłni i oierni fksów jest używn tehnologi PBX lu ISDN, koniezn jest zmin rozju linii telefoniznej. W tym elu nleży wykonć nstępująe zynnośi. e Szzegółowe informje zwier punkt Wprowznie tekstu w Dotku C Poręznik użytkownik. Niśnij przyisk Menu. Niskją przyisk lu, wyierz opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję UST.LINII TEL. Niskją przyisk lu, wyierz opję ZWYKŁA, PBX lu ISDN. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). PBX i przełąznie W urzązeniu wstępnie ustwion jest opj ZWYKŁA, któr umożliwi łązenie ze stnrową linią PSTN (pulizn komutown lini telefonizn). Jenk w wielu iurh używ się entrlnyh systemów telefoniznyh lu entrlek telefoniznyh (PBX). Urzązenie może łązyć się zwiększośią typów PBX. Funkj ozwnini w urzązeniu osługuje wyłąznie TBR. TBR ził z większośią systemów PBX, umożliwiją ostęp o linii zewnętrznej lu przekzywnie połązeń o innyh telefonów wewnętrznyh. Funkj ził przy wiśniętym przyisku Tel/R (Tel./R). 8

9 12 Wyierz typ połązeni Kel USB Winows : stron 10 Mintosh : stron 14 Sieć przewoow Winows : stron 17 Mintosh : stron 22 USB Sieć przewoow Winows Mintosh Winows Mintosh Sieć ezprzewoow Winows i Mintosh : stron 26 Sieć ezprzewoow 9

10 USB Winows Korzystnie z kl USB (Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 13 Prze połązeniem Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY, zlogowny użytkownik m uprwnieni ministrtor. Wżne NIE połązj jeszze kl USB. Jeśli są uruhomione jkiekolwiek progrmy, zmknij je. Upewnij się, że nie są włożone żne krty pmięi ni yski USB Flsh. Wyglą ekrnu może yć inny w zleżnośi o systemu operyjnego. N złązonej płyie CD-ROM znjuje się progrm SnSoft PperPort 11SE. Progrm ten ził w systemh Winows 2000 (z otkiem SP4 lu nowszym), XP (z otkiem SP2 lu nowszym), XP Professionl x64 Eition i Winows Vist. Prze zinstlowniem pkietu MFL-Pro Suite nleży zinstlowć njnowszy otek Servie Pk l systemu Winows. Ołąz urzązenie o gniz zsilni i o komputer, jeśli kel USB zostł już połązony. 14 Instlownie pkietu MFL-Pro Suite Włóż złązony CD-ROM o npęu. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z nzwą moelu, wyierz swoje urzązenie. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn wyoru język, wyierz język. Uwg Jeśli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtyznie, przejź o okn Mój komputer (Komputer), kliknij wukrotnie ikonę npęu CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie plik strt.exe. Zostnie wyświetlone menu główne CD-ROM. Kliknij opję Initil Instlltion. Kliknij opję Instll MFL-Pro Suite. 10

11 USB Winows Uwg Jeśli zostnie wyświetlony ten ekrn, kliknij przyisk OK i ponownie uruhom komputer. f Gy zostnie wyświetlone okno Liense Agreement (Umow lienyjn) pkietu MFL-Pro Suite, kliknij przyisk Yes (Tk), jeśli keptujesz Liense Agreement (Umow lienyjn) oprogrmowni. Jeśli instlownie nie ęzie utomtyznie kontynuowne, otwórz ponownie menu główne, wysuwją i wkłją ponownie CD-ROM lu klikją wukrotnie plik strt.exe w folerze głównym, nstępnie kontynuuj instlownie pkietu MFL-Pro Suite o kroku. W systemie Winows Vist po wyświetleniu okn User Aount Control (Kontrol kont użytkownik) kliknij przyisk Allow (Zezwól). Gy zostnie wyświetlone okno SnSoft PperPort 11SE Liense Agreement (Umow lienyjn), kliknij przyisk Yes (Tk), jeśli keptujesz Liense Agreement (Umow lienyjn) oprogrmowni. g h Wyierz opję Lol Connetion, nstępnie kliknij przyisk Next. Instlownie ęzie kontynuowne. Gy zostnie wyświetlony ten ekrn, przejź o nstępnego kroku. USB Winows Mintosh e Progrm SnSoft PperPort 11SE zostnie utomtyznie zinstlowny, po zym proes przejzie o instlowni pkietu MFL-Pro Suite. 11

12 USB Winows 15 Połąznie kl USB Ostrożnie poprowź kel USB wzłuż wyięi, njpierw w stronę oznej śinki, nstępnie tyłu urzązeni. Nstępnie połąz kel o komputer. Wżne NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu konentrtor USB ez włsnego zsilni. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer. Ponieś pokrywę skner i ustw w pozyji otwrtej. Wżne Upewnij się, że kel nie przeszkz wzmknięiu pokrywy, poniewż w przeiwnym rzie wystąpi łą. Deliktnie zmknij pokrywę skner, wkłją ple w spejlne wgłęieni po ou jej stronh. Połąz kel USB o gniz USB oznzonego symolem. Gnizo USB znjuje się wewnątrz urzązeni po prwej stronie w miejsu przestwionym n ilustrji. LAN USB OSTRZEŻENIE Uwżj, y nie przytrzsnąć soie plów pokrywą skner. Zwsze wkłj ple w spejlne wgłęieni z oków pokrywy skner, gy ją otwiersz lu zmyksz. 12

13 USB Winows 16 Połąznie przewou zsiljąego Połąz przewó zsiljąy. Instlownie ęzie kontynuowne utomtyznie. Ekrny instlyjne ęą wyświetlne kolejno jeen po rugim. 17 Zkońzenie i ponowne uruhomienie Kliknij przyisk Finish, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer musisz zlogowć się jko użytkownik z uprwnienimi ministrtor. Wżne NIE nuluj żnego z ekrnów pozs instlowni. Znim zostną wyświetlone wszystkie ekrny, może minąć kilk sekun. Uwg Jeśli pozs instlowni oprogrmowni zostnie wyświetlony komunikt o łęzie, uruhom nrzęzie Instlltion Dignostis ostępne w folerze Strt/Wszystkie progrmy/ Brother/MFC-XXXX (gzie MFC-XXXX jest nzwą moelu). USB Winows Mintosh Uwg Jeśli w systemie Winows Vist zostnie wyświetlony ten ekrn, kliknij pole wyoru, nstępnie kliknij przyisk Instll (Instluj), y poprwnie zkońzyć instlję. Zkońz Terz przejź o Instlownie zostło zkońzone. Przejź o rozziłu Instlownie plikji opjonlnyh, stron 39. Gy zostnie wyświetlony ekrn On-Line Registrtion, wyierz jeną z opji i postępuj zgonie z instrukjmi pokzywnymi n ekrnie. 13

14 USB Mintosh Korzystnie z interfejsu USB (M OS X lu nowszy) Prze połązeniem Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni, Mintosh jest WŁĄCZONY. Musisz zlogowć się jko użytkownik z uprwnienimi ministrtor. Wżne Użytkowniy systemów o M OS X o muszą go njpierw zktulizowć o wersji M OS X lu nowszej. (Njnowsze informje otyząe systemu M OS X możn znleźć n stronie Upewnij się, że nie są włożone żne krty pmięi ni yski USB Flsh. Połąznie kl USB Połąz kel USB o gniz USB oznzonego symolem. Gnizo USB znjuje się wewnątrz urzązeni po prwej stronie w miejsu przestwionym n ilustrji. LAN USB Ostrożnie poprowź kel USB wzłuż wyięi, njpierw w stronę oznej śinki, nstępnie tyłu urzązeni. Nstępnie połąz kel o komputer Mintosh. Wżne NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu konentrtor USB ez włsnego zsilni. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer Mintosh. Ponieś pokrywę skner i ustw w pozyji otwrtej. Wżne Upewnij się, że kel nie przeszkz wzmknięiu pokrywy, poniewż w przeiwnym rzie wystąpi łą. 14

15 USB Mintosh Deliktnie zmknij pokrywę skner, wkłją ple w spejlne wgłęieni po ou jej stronh. Wyierz opję Lol Connetion, nstępnie kliknij przyisk Next. Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. OSTRZEŻENIE Uwżj, y nie przytrzsnąć soie plów pokrywą skner. Zwsze wkłj ple w spejlne wgłęieni z oków pokrywy skner, gy ją otwiersz lu zmyksz. 15 Instlownie pkietu MFL-Pro Suite Włóż złązony CD-ROM o npęu. e Uwg Pozekj, instlownie oprogrmowni potrw kilk sekun. Po zinstlowniu kliknij przyisk Restrt (Ponowne uruhomienie), y zkońzyć instlownie oprogrmowni. Oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. W tym zsie ęzie wyświetlony nstępująy ekrn. Gy zostnie wyświetlony ten ekrn, niśnij przyisk OK. USB Winows Mintosh W systemie M OS X 10.3.x lu nowszym instlownie pkietu MFL-Pro Suite jest już zkońzone. Przejź o kroku 16, stron 16. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX, y uruhomić instlownie. f W systemh o M OS X o kliknij przyisk A (Doj). g Wyierz poleenie USB. 15

16 USB Mintosh h Wyierz opję XXX-XXXX (gzie XXX-XXXX jest nzwą posinego moelu), nstępnie kliknij przyisk A (Doj). 16 Instlownie progrmu Presto! PgeMnger i Kliknij menu Print Center (Centrum rukowni), nstępnie Quit Print Center (Zmknij Centrum rukowni). Zinstlownie progrmu Presto! PgeMnger umożliwi korzystnie z funkji OCR w plikji Brother ControlCenter2. Korzystją z progrmu Presto! PgeMnger, możn z łtwośią sknowć, uostępnić i orgnizowć zjęi i okumenty. Kliknij wukrotnie ikonę Presto! PgeMnger, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Pkiet MFL-Pro Suite zostł zinstlowny. Przejź o kroku 16, stron 16. W systemh o M OS X o , gy zostnie wyświetlony ten ekrn, kliknij przyisk Go, y porć oprogrmownie ze strony internetowej Brother Solutions Center. Zkońz Instlownie zostło zkońzone. 16

17 Sieć przewoow Winows Korzystnie z interfejsu siei przewoowej (Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 13 Prze połązeniem Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY, zlogowny użytkownik m uprwnieni ministrtor. 14 Połąznie kl sieiowego Ponieś pokrywę skner i ustw w pozyji otwrtej. Wżne Jeśli są uruhomione jkiekolwiek progrmy, zmknij je. Upewnij się, że nie są włożone żne krty pmięi ni yski USB Flsh. Wyglą ekrnu może yć inny w zleżnośi o systemu operyjnego. N złązonej płyie CD-ROM znjuje się progrm SnSoft PperPort 11SE. Progrm ten ził w systemh Winows 2000 (z otkiem SP4 lu nowszym), XP (z otkiem SP2 lu nowszym), XP Professionl x64 Eition i Winows Vist. Prze zinstlowniem pkietu MFL-Pro Suite nleży zinstlowć njnowszy otek Servie Pk l systemu Winows. Wżne Prze zinstlowniem nleży wyłązyć osoistą zporę (inną niż Zpor systemu Winows ), zezpiezenie ntywirusowe lu zezpiezenie prze oprogrmowniem szpiegowskim, jeśli jest używne. Ołąz urzązenie o gniz zsilni. Połąz kel sieiowy o gniz siei LAN oznzonego symolem. Gnizo LAN znjuje się wewnątrz urzązeni po lewej stronie w miejsu przestwionym n ilustrji. LAN USB Sieć przewoow Winows Mintosh 17

18 Sieć przewoow Winows Ostrożnie poprowź kel sieiowy w wyięiu, njpierw w stronę oznej śinki, nstępnie tyłu urzązeni. Nstępnie połąz kel o siei. 15 Połąznie przewou zsiljąego Połąz przewó zsiljąy. Uwg Jeśli jest używny zrówno kel USB, jk i siei LAN, nleży poprowzić o kle w wyięiu jeen n rugim. Wżne Upewnij się, że kel nie przeszkz w zmknięiu pokrywy, poniewż w przeiwnym rzie wystąpi łą. Deliktnie zmknij pokrywę skner, wkłją ple w spejlne wgłęieni po ou jej stronh. Wżne Jeśli urzązenie yło wześniej konfigurowne w elu pry w siei ezprzewoowej, terz hesz go używć w siei przewoowej, sprwź, zy l opji NETWORK I/F w urzązeniu jest wyrne ustwienie SIEĆ LAN. To ustwienie sprwi, że interfejs siei ezprzewoowej jest niektywny. W urzązeniu niśnij przyisk Menu. Niskją przyisk lu, wyierz opję SIEĆ i niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję NETWORK I/F i niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję SIEĆ LAN i niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). OSTRZEŻENIE Uwżj, y nie przytrzsnąć soie plów pokrywą skner. Zwsze wkłj ple w spejlne wgłęieni z oków pokrywy skner, gy ją otwiersz lu zmyksz. 18

19 Sieć przewoow Winows 16 Instlownie pkietu MFL-Pro Suite Włóż złązony CD-ROM o npęu. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z nzwą moelu, wyierz swoje urzązenie. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn wyoru język, wyierz język. Uwg Jeśli zostnie wyświetlony ten ekrn, kliknij przyisk OK i ponownie uruhom komputer. Jeśli instlownie nie ęzie utomtyznie kontynuowne, otwórz ponownie menu główne, wysuwją i wkłją ponownie CD-ROM lu klikją wukrotnie plik strt.exe w folerze głównym, nstępnie kontynuuj instlownie pkietu MFL-Pro Suite o kroku. W systemie Winows Vist po wyświetleniu okn User Aount Control (Kontrol kont użytkownik) kliknij przyisk Allow (Zezwól). Uwg Jeśli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtyznie, przejź o okn Mój komputer (Komputer), kliknij wukrotnie ikonę npęu CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie plik strt.exe. Zostnie wyświetlone menu główne CD-ROM. Kliknij opję Initil Instlltion. Kliknij opję Instll MFL-Pro Suite. e f Gy zostnie wyświetlone okno SnSoft PperPort 11SE Liense Agreement (Umow lienyjn), kliknij przyisk Yes (Tk), jeśli keptujesz Liense Agreement (Umow lienyjn) oprogrmowni. Progrm SnSoft PperPort 11SE zostnie utomtyznie zinstlowny, po zym proes przejzie o instlowni pkietu MFL-Pro Suite. Gy zostnie wyświetlone okno Liense Agreement (Umow lienyjn) pkietu MFL-Pro Suite, kliknij przyisk Yes (Tk), jeśli keptujesz Liense Agreement (Umow lienyjn) oprogrmowni. Sieć przewoow Winows Mintosh 19

20 Sieć przewoow Winows g Wyierz opję Wire Network Connetion, nstępnie kliknij przyisk Next. Uwg Jeżeli urzązenie jest skonfigurowne, y prowło w siei, wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk Next. To okno nie pojwi się, jeżeli o siei połązone jest tylko jeno urzązenie, zostnie ono wyrne utomtyznie. h Gy w systemie Winows XP SP2/Winows Vist zostnie wyświetlony ten ekrn, wyierz opję Chnge the Firewll port settings to enle network onnetion n ontinue with the instlltion. (Reommene) i kliknij przyisk Next. Jeśli l urzązeni jest pon wrtość APIPA w kolumnie IP Aress, kliknij przyisk Configure IP Aress i wprowź l urzązeni res IP opowieni w nej siei. Jeśli urzązenie nie jest jeszze skonfigurowne, y prowło w siei, zostnie wyświetlony nstępująy ekrn. Jeśli używsz zpory innej niż Zpor systemu Winows lu gy Zpor systemu Winows jest wyłązon, może zostć wyświetlony ten ekrn. Doj nstępująe porty sieiowe zgonie z instrukjmi ołązonymi o oprogrmowni zpory. Ay korzystć ze sknowni w siei, oj port UDP Ay korzystć z oierni fksów n komputerze, oj port UDP Jeśli nl msz kłopoty z połązeniem sieiowym, oj port UDP 137. i Kliknij przyisk OK. Zostnie wyświetlone okno Configure IP Aress. Wprowź l urzązeni res IP opowieni w nej siei, postępują zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Ekrny instlyjne ęą wyświetlne kolejno jeen po rugim. Wżne NIE nuluj żnego z ekrnów pozs instlowni. Znim zostną wyświetlone wszystkie ekrny, może minąć kilk sekun. 20

21 Sieć przewoow Winows Uwg Jeśli w systemie Winows Vist zostnie wyświetlony ten ekrn, kliknij pole wyoru, nstępnie kliknij przyisk Instll (Instluj), y poprwnie zkońzyć instlję. 18 Instlownie pkietu MFL-Pro Suite n otkowyh komputerh (jeśli jest to wymgne) Jeśli hesz używć urzązeni n wielu komputerh w siei, zinstluj n kżym z nih pkiet MFL-Pro Suite. Przejź o kroku 16, stron 19. Prze zinstlowniem zpoznj się tkże z krokiem 13-, stron 17. j Gy zostnie wyświetlony ekrn On-Line Registrtion, wyierz jeną z opji i postępuj zgonie z instrukjmi pokzywnymi n ekrnie. Uwg Proukt ten zwier lienję n komputer PC l mksymlnie 2 użytkowników. Oejmuje on instlję pkietu MFL-Pro Suite, w tym progrmu SnSoft PperPort 11SE, n mksymlnie 2 komputerh PC prująyh w siei. Jeżeli zhozi potrze wykorzystni więej niż 2 komputerów PC z zinstlownym oprogrmowniem SnSoft PperPort 11SE, nleży zkupić pkiet Brother NL-5, który umożliwi rozszerzenie lienji n mksymlnie 5 otkowyh użytkowników. Ay zkupić pkiet NL-5, nleży skontktowć się z loklnym ystryutorem firmy Brother. 17 Zkońzenie i ponowne uruhomienie Kliknij przyisk Finish, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer musisz zlogowć się jko użytkownik z uprwnienimi ministrtor. Zkońz Terz przejź o Instlownie zostło zkońzone. Przejź o rozziłu Instlownie plikji opjonlnyh, stron 39. Sieć przewoow Winows Mintosh Uwg Jeśli pozs instlowni oprogrmowni zostnie wyświetlony komunikt o łęzie, uruhom nrzęzie Instlltion Dignostis ostępne w folerze Strt/Wszystkie progrmy/ Brother/MFC-XXXX (gzie MFC-XXXX jest nzwą moelu). 21

22 Sieć przewoow Mintosh Korzystnie z interfejsu siei przewoowej (M OS X lu nowszy) 13 Prze połązeniem Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni, Mintosh jest WŁĄCZONY. Musisz zlogowć się jko użytkownik z uprwnienimi ministrtor. Wżne Użytkowniy systemów o M OS X o , muszą go njpierw zktulizowć o wersji M OS X lu nowszej. (Njnowsze informje otyząe systemu M OS X możn znleźć n stronie Upewnij się, że nie są włożone żne krty pmięi ni yski USB Flsh. Jeśli urzązenie yło wześniej konfigurowne w elu pry w siei ezprzewoowej, terz hesz go używć w siei przewoowej, sprwź, zy l opji NETWORK I/F w urzązeniu jest wyrne ustwienie SIEĆ LAN. To ustwienie sprwi, że interfejs siei ezprzewoowej stje się niektywny. W urzązeniu niśnij przyisk Menu. Niskją przyisk lu, wyierz opję SIEĆ i niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję NETWORK I/F i niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję SIEĆ LAN i niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Połąz kel sieiowy o gniz siei LAN oznzonego symolem. Gnizo LAN znjuje się wewnątrz urzązeni po lewej stronie w miejsu przestwionym n ilustrji. Ostrożnie poprowź kel sieiowy w wyięiu, njpierw w stronę oznej śinki, nstępnie tyłu urzązeni. Nstępnie połąz kel o siei. Wżne LAN USB Upewnij się, że kel nie przeszkz wzmknięiu pokrywy, poniewż w przeiwnym rzie wystąpi łą. 14 Połąznie kl sieiowego Ponieś pokrywę skner i ustw w pozyji otwrtej. Uwg Jeśli jest używny zrówno kel USB, jk i siei LAN, nleży poprowzić o kle w wyięiu jeen n rugim. 22

23 Sieć przewoow Mintosh Deliktnie zmknij pokrywę skner, wkłją ple w spejlne wgłęieni po ou jej stronh. Wyierz opję Wire Network Connetion, nstępnie kliknij przyisk Next. Postępuj zgonie z instrukjmi pojwijąymi się n ekrnie. OSTRZEŻENIE Uwżj, y nie przytrzsnąć soie plów pokrywą skner. Zwsze wkłj ple w spejlne wgłęieni z oków pokrywy skner, gy ją otwiersz lu zmyksz. Uwg Pozekj, instlownie oprogrmowni potrw kilk sekun. Po zinstlowniu kliknij przyisk Restrt (Ponowne uruhomienie), y zkońzyć instlownie oprogrmowni. Oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. W tym zsie ęzie wyświetlony nstępująy ekrn. 15 Instlownie pkietu MFL-Pro Suite Włóż złązony CD-ROM o npęu. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX, y uruhomić instlownie. Sieć przewoow Winows Mintosh 23

24 Sieć przewoow Mintosh Uwg Jeżeli urzązenie jest skonfigurowne, y prowło w siei, wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk OK. To okno nie pojwi się, jeżeli o siei połązone jest tylko jeno urzązenie, zostnie ono wyrne utomtyznie. Przejź o e. f W systemh o M OS X o kliknij przyisk A (Doj). g Dokonj wyoru pokznego poniżej. Jeśli zostnie wyświetlony ten ekrn, niśnij przyisk OK. Wprowź nzwę (o 15 znków) komputer Mintosh w polu Disply Nme, nstępnie kliknij przyisk OK. Przejź o e. h Wyierz opję XXX-XXXX (gzie XXX-XXXX jest nzwą posinego moelu), nstępnie kliknij przyisk A (Doj). i Kliknij menu Print Center (Centrum rukowni), nstępnie Quit Print Center (Zmknij Centrum rukowni). e Jeśli o sknowni sieiowego hesz korzystć z klwisz Sn (Sknuj), musisz zznzyć pole Register your omputer with the Sn To funtion on the mhine. Wprowzon nzw ęzie wyświetln n wyświetlzu LCD urzązeni, gy niśniesz przyisk Sn (Sknuj) i wyierzesz opję sknowni. (Ay uzyskć więej informji, ptrz Sknownie sieiowe w Instrukji oprogrmowni n złązonym CD-ROM.) Gy zostnie wyświetlony ten ekrn, niśnij przyisk OK. Pkiet MFL-Pro Suite zostł zinstlowny. Przejź o kroku 16, stron W systemie M OS X 10.3.x lu nowszym instlownie pkietu MFL-Pro Suite jest już zkońzone. Przejź o kroku 16, stron 25.

25 Sieć przewoow Mintosh 16 Instlownie progrmu Presto! PgeMnger Zinstlownie progrmu Presto! PgeMnger umożliwi korzystnie z funkji OCR w plikji Brother ControlCenter2. Korzystją z progrmu Presto! PgeMnger, możn z łtwośią sknowć, uostępnić i orgnizowć zjęi i okumenty. Kliknij wukrotnie ikonę Presto! PgeMnger, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W systemh o M OS X o , gy zostnie wyświetlony ten ekrn, kliknij przyisk Go, y porć oprogrmownie ze strony internetowej Brother Solutions Center. 17 Instlownie pkietu MFL-Pro Suite n otkowyh komputerh (jeśli jest to wymgne) Jeśli hesz używć urzązeni n wielu komputerh w siei, zinstluj n kżym z nih pkiet MFL-Pro Suite. Przejź o kroku 15, stron 23. Prze zinstlowniem zpoznj się tkże z krokiem 13-, stron 22. Sieć przewoow Winows Mintosh Zkońz Instlownie zostło zkońzone. 25

26 Pr w siei ezprzewoowej Korzystnie z interfejsu siei ezprzewoowej 13 Prze rozpozęiem Njpierw musisz skonfigurowć ustwieni siei ezprzewoowej w urzązeniu, y umożliwić jego komunikję z punktem ostępowym siei (routerem). Gy komunikj urzązeni z punktem ostępowym (routerem) zostnie skonfigurown, komputery łąząe się z sieią ęą miły ostęp o urzązeni. Ay korzystć zurzązeni n tyh komputerh, nleży n nih zinstlowć sterowniki i oprogrmownie. Proes konfigurowni i instlowni jest opisny poniżej krok po kroku. Urzązenie Brother ęzie ziłło njlepiej pozs rukowni okumentów, jeśli zostnie umieszzone jk njliżej punktu ostępowego siei (router) i mięzy nimi nie ęzie przeszkó. Duże przemioty i śiny mięzy urzązenimi, tkże zkłóeni wywoływne przez inne urzązeni elektronizne mogą wpływć n prękość przesyłni nyh potrzenyh o rukowni okumentów. Choiż urzązenie Brother MFC-6490CW może yć używne zrówno w siei przewoowej, jk i ezprzewoowej, to w nej hwili możn korzystć tylko z jenej metoy połązeni. Wżne Jeśli w urzązeniu yły już wześniej konfigurowne ustwieni komunikji ezprzewoowej, nleży zresetowć ustwieni siei (LAN), y mó ponownie skonfigurowć ustwieni ezprzewoowe. Wurzązeniu niśnij przyisk Menu. Niskją przyisk lu, wyierz opję SIEĆ i niśnij przyisk OK. Niskją przyisk lu, wyierz opję RESET URZĄDZ. i niśnij przyisk OK. Niśnij w rzy przyisk 1 oznzjąy TAK, y zkeptowć zminy. Uwg Poniźsze instrukje otyzą tryu infrstruktury. Instrukje konfigurowni urzązeni w owolnym śroowisku ezprzewoowym możn znleźć w Instrukji osługi l siei n CD-ROM. Instrukję osługi l siei możn wyświetlić, wykonują poniższe zynnośi. 1 Włąz komputer lu komputer Mintosh. Włóż ysk CD-ROM Brother o npęu CD-ROM. W systemie Winows : 2 Wyierz moel i język. Zostnie wyświetlone menu główne CD-ROM. 3 Kliknij opję Doumenttion, nstępnie kliknij opję HTML ouments. N komputerze Mintosh : 2 Kliknij wukrotnie opję Doumenttion, nstępnie kliknij wukrotnie foler opowieniego język. 3 Kliknij wukrotnie plik top.html. Try infrstruktury Punkt ostępowy (router) Urzązenie siei ezprzewoowej (to urzązenie) Komputer zolny o komunikji z sieią ezprzewoową połązony o punktu ostępowego Komputer połązony o punktu ostępowego z pomoą oklowni

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

NIE podłączaj jeszcze kabla USB (jeśli korzystasz z interfejsu USB). urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania

NIE podłączaj jeszcze kabla USB (jeśli korzystasz z interfejsu USB). urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6890CDW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania

urządzenie i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-790CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J515W DCP-J715W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-8250DN Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet i bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9020CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J4410DW MFC-J4610DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-8510DN MFC-8520DN Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Szybkiej Instalacji

Podręcznik Szybkiej Instalacji Podręcznik Szybkiej Instalacji Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, musisz ustawić sprzęt i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten 'Podręcznik Szybkiej Instalacji', zawierający instrukcje prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-130C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj HL-2135W /

Zacznij tutaj HL-2135W / Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj HL-2135W / HL-2270DW (wyłącznie UE) Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, ay konfiguracja i instalacja

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-585CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

USB Adapter. Szybki Start. Zawartość zestawu. Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom

USB Adapter. Szybki Start. Zawartość zestawu. Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom Zawartość zestawu Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom USB Adapter Szybki Start Model: WUSB54GC 1 Rozpoczęcie instalacji WAŻNE: Nie instaluj

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J430W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

Internet bezprzewodowy

Internet bezprzewodowy Internet bezprzewodowy Konfiguracja karty sieciowej Przedstawiamy Państwu poniżej krok po kroku konfigurację bezprzewodowej karty sieciowej D-Link DWL-520+, którą najczęściej wykorzystuje się do odbioru

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-235C MFC-260C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i instalacji,

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. Instalacja sprzętu. Polski

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. Instalacja sprzętu. Polski PR001/PR001UK PR010/PR010UK PR101/PR101UK PR110/PR110UK Parallel Print Server USB 2.0 Print Server Wireless Parallel Print Server 54 Mbps Wireless USB 2.0 Print Server 54 Mbps Wstęp Dziękujemy za nabycie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo