Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection"

Transkrypt

1 Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection

2 Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu obrzów... 5 Odbywnie spotkń zdlnych z pośrednictwem sieci...5 Instlcj oprogrmowni... 6 Wymgni systemowe... 6 Instlcj... 6 Skrócony opis obsługi Procedury obsługi... 9 Przygotowni przed rozpoczęciem spotkni Przygotownie Połączeni Przygotowywnie projektor...14 Przygotownie komputer...14 Nwiązywnie połączeni z projektormi Uruchminie progrmu EsyMP Multi PC Projection...15 Korzystnie z Ekrnu wyszukiwni...16 Wyszukiwnie orz podłącznie projektorów Automtyczne wyszukiwnie...17 Ręczne wyszukiwnie...18 Wyszukiwnie z pomocą funkcji Profil...18 Podłącznie do wielu projektorów (dublownie)...19 Podłącznie do projektorów w innej sieci...20 Czynności podczs spotkni Wyświetlnie ekrnów Korzystnie z ekrnu sterowni projekcją...22 Zmieninie liczby wyświetlnych pneli...23 Zmieninie osoby prowdzącej...23 Wyjście dźwięku z projektor...24 Kończenie spotkni Częste i łtwe odbywnie spotkń Zpisywnie informcji o projektorze Tworzenie skrótu Rejestrownie Profilu Udostępninie profilu...28 Eksportownie profilu, który chcesz udostępnić...28 Importownie udostępnionego profilu Rozwiązyw. Probl. Ogrniczeni Obsługiwne Rozdzielczości...31 Wyświetlne Kolory Liczb połączeń...31 Inne ogrniczeni...31 W przypdku używni systemu Windows Vist/Windows Ogrniczeni podczs wyświetlni z Gleri fotogrfii systemu Windows lub Gleri fotogrfii n żywo Ogrniczeni dotyczące interfejsu Windows Aero Inne ogrniczeni...32 Rozwiązywnie problemów Nie możn podłączyć projektor, którego chcesz użyć...33 Nie możn połączyć projektor i komputer z pomocą bezprzewodowej sieci LAN... 33

3 Spis treści 3 Nie możn połączyć projektor i komputer z pomocą kblowej sieci LAN Nie możn połączyć projektor i komputer z pomocą sieci...34 Nie możn wybrć projektor...35 Ekrn nie jest wyświetlny...35 Film orz dźwięk nie są odtwrzne, obrz pojwi się wolno lub film lbo dźwięk ztrzymują się podczs odtwrzni z pomocą plikcji EsyMP Multi PC Projection...35 Brk dźwięku z projektor po podłączeniu z pomocą progrmu EsyMP Multi PC Projection...36 W przypdku nwiązni połączeni z pomocą progrmu EsyMP Multi PC Projection nie możn rozpocząć pokzu sljdów progrmu PowerPoint Jeśli nwiązno połączenie z pomocą progrmu EsyMP Multi PC Projection, ekrn nie zostnie odświeżony podczs korzystni z plikcji pkietu Office List komuniktów o błędch Komunikt błędu podczs uruchmini EsyMP Multi PC Projection Komunikty o błędch podczs wyszukiwni i wybierni projektorów Komunikty o błędch podczs projekcji...38 Komunikty o błędch podczs obsługi profilu...39 Dodtek Ustw opcje Krt Ustwieni użytkownik...41 Krt Ustwieni ogólne...42 Krt Zmień ustwieni wydjności...42 Krt Wyjście udio...43 Odinstlowywnie oprogrmowni Odinstlowywnie Uwgi Ogólne Informcje n temt stosowni nzw...45 Informcje dotyczące zrzutów ekrnu Uwg ogóln...45 Skorowidz... 47

4 Informcje o EsyMP Multi PC Projection W tym rozdzile przedstwione są style spotkni, z których możn korzystć z pomocą EsyMP Multi PC Projection orz objśni sposób instlcji oprogrmowni.

5 Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection 5 Wykorzystując EsyMP Multi PC Projection projektorów możn używć do odbywni spotkń interktywnych. Do jednego projektor możn z pośrednictwem sieci podłączyć do 16 komputerów. Nstępnie, możn wybrć mksymlnie cztery z nich i wyświetlć obrz ich ekrnów. Prowdzenie spotkń z użyciem wielu obrzów s "Wyświetlnie ekrnów" str.22 jednego z podłączonych użytkowników do obszru wyświetlni. Wprowdzenie tych zmin umożliwi prezentującym jsne wyrżnie swoich opinii poprtych obrzmi. Udostępninie nottek w prezentcji Prezentcję możn wyświetlć n części ekrnu, n pozostłej części wyświetljąc swoje nottki, co ułtwi uczestnikom spotkni pełne zrozumienie treści. Odbywnie spotkń zdlnych z pośrednictwem sieci s "Podłącznie do projektorów w innej sieci" str.20 Porównywnie dnych z użyciem do czterech ekrnów Istnieje możliwość porównywni i nlizowni dnych poprzez równoczesne wyświetlnie ekrnów z wielu komputerów podłączonych do sieci. Płynne zmieninie prezentujących z użyciem funkcji przeciągnij i upuść Po podłączeniu do tego smego projektor, wyświetlny ekrn może zmienić dowoln osob poprzez zwykłe przeciągnięcie i upuszczenie ikony Ten sm ekrn możn wyświetlć w różnych miejscch Projektory podłączone do sieci mogą wyświetlć ten sm obrz w różnych loklizcjch. Mksymlnie cztery projektory mogą wyświetlć ten sm ekrn.

6 Instlcj oprogrmowni 6 N płycie CD EPSON Projector Softwre możn znleźć EsyMP Multi PC Projection. Zinstluj oprogrmownie n używnym komputerze. Wymgni systemowe Progrm EsyMP Multi PC Projection współprcuje z komputermi spełnijącymi poniższe wymgni. System Windows Ilość pmięci Miejsce n twrdym dysku Ekrn 256 MB lub więcej Zlecne: 512 MB lub więcej 20 MB lub więcej Rozdzielczość większ niż XGA (1024x768) lub mniejsz niż UXGA (1600x1200) Kolory wyświetlcz: kolor 16-bitowy (zdolność wyświetlni kolorów ok kolorów) * Progrm może nie dziłć w systemie Mc OS X , poniewż po ktulizcji wersji, ustwieni zpory internetowej nie są prwidłowe. System opercyjny Procesor Ilość pmięci Miejsce n twrdym dysku Ekrn System Mc OS System opercyjny Procesor Nstępujące wersje 32-bitowych systemów opercyjnych: Windows XP Service Pck 2 lub nowszy Windows Vist Windows Vist Service Pck 1 lub nowszy Windows 7 Mobile Pentium III 1,2 GHz lub szybszy Zlecny: Pentium M 1,6 GHz lub szybszy 256 MB lub więcej Zlecne: 512 MB lub więcej 20 MB lub więcej Rozdzielczość większ niż XGA (1024x768) lub mniejsz niż UXGA (1600x1200) Kolory wyświetlcz: kolor 16-bitowy (zdolność wyświetlni kolorów ok kolorów) Mc OS X 10.4.x Mc OS X lub nowszy* Mc OS X 10.6.x PowerPC G3 900 MHz lub szybszy Zlecny: Core Duo 1,5 GHz lub szybszy Instlcj Przed rozpoczęciem instlcji nleży upewnić się, czy zostły spełnione nstępujące wymgni. Przed rozpoczęciem instlcji nleży zmknąć wszystkie uruchomione plikcje. Gdy wybrny język instlcji różni się od język używnego systemu opercyjnego, ekrn może nie być wyświetlny prwidłowo. System Windows Aby b c zinstlowć EsyMP Multi PC Projection, niezbędne są uprwnieni dministrtor. Włącz komputer. Włóż płytę CD EPSON Projector Softwre do komputer. Instltor uruchomi się utomtycznie.

7 Instlcj oprogrmowni 7 Jeżeli instltor zostnie uruchomiony utomtycznie, otwórz npęd CD-ROM z folderu Mój komputer (lub Komputer), nstępnie kliknij dwukrotnie pozycję InstllNvi. d Postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. System Mc OS b c d Włącz komputer. Włóż płytę CD EPSON Projector Softwre do komputer. W oknie EPSON kliknij dwukrotnie ikonę Instll Nvi. Postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. Njnowszą wersję EsyMP Multi PC Projection możn pobrć z nstępującej strony:

8 Skrócony opis obsługi W tym rozdzile objśniono podstwowe procedury obsługi EsyMP Multi PC Projection w trkcie spotkni.

9 Procedury obsługi 9 Zinstluj EsyMP Multi PC Projection. s str.6 Postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. b Uruchom progrm EsyMP Multi PC Projection. s str.15 System Windows Strt - Wszystkie progrmy - EPSON Projector - EsyMP Multi PC Projection - EsyMP Multi PC Projection Ver. x.xx System Mc OS Aplikcje - EsyMP Multi PC Projection - EsyMP Multi PC Projection

10 Procedury obsługi 10 c Nwiąż połączenie z projektormi. s str.17 Wybierz polecenie Automtyczne wyszukiwnie, by wyszukć projektory. Zzncz projektory, z którymi chcesz nwiązć połączenie, nstępnie kliknij przycisk Dołącz. Projektory możn wyszukiwć trzem metodmi; Automtyczne wyszukiwnie, Ręczne wyszukiwnie orz Profil. Szczegółowe informcje n temt poszczególnych metod wyszukiwni możn znleźć poniżej. s "Korzystnie z Ekrnu wyszukiwni" str.16 Po utworzeniu skrótu do wyszuknych projektorów, EsyMP Multi PC Projection możn uruchomić klikjąc dwukrotnie skrót. Projektory zpisne w pliku skrótu są utomtycznie wyszukiwne podczs uruchmini skrótu. s "Tworzenie skrótu" str.27

11 Procedury obsługi 11 d Wyświetlnie ekrnów. s str.22 N ekrnie sterowni wyświetlniem obszr projekcji jest podzielony n cztery pnele. Możn zmienić liczbę dostępnych pneli, tkże wyświetlne ekrny komputer. A D B C Ekrn komputer pierwszego podłączonego użytkownik jest wyświetlny w lewym górnym pnelu. Użytkownicy podłączeni później mogą wyświetlć ekrny poprzez przeciągnięcie i upuszczenie ikon użytkownik n dostępne pnele (biłe). A Zmieninie liczby wyświetlnych pneli : Wyświetlnie jednego ekrnu w trybie pełnoekrnowym. : Podził wyświetlnego ekrnu n dw. : Podził wyświetlnego ekrnu n cztery. C Wyświetlnie ekrnu komputer Przeciągnij i upuść ikonę użytkownik n biły pnel. Ikon dnego użytkownik zwsze jest wyświetln po lewej stronie. Wyświetlić możn swój włsny ekrn, jk również ekrny innych uczestników. B Obsług stnu ekrnu : Wyświetlj ekrn komputer tk jk jest. D Zmieninie pozycji projekcji Przeciągnij i upuść ikonę użytkownik, by zmienić pozycję projekcji. : Ztrzymj wyświetlnie. : Wstrzymj ktulnie wyświetlny ekrn komputer. Wyświetlny ekrn nie zmieni się, nwet gdy n ekrnie komputer wprowdzne są zminy.

12 Procedury obsługi 12 e Kończenie spotkni. s str.25 Aby zkończyć wyświetlnie, wybierz opcję Zmknij lub Zkończ sesję w menu Nrzędzie. Po wybrniu opcji Zmknij lub Zkończ sesję nstępuje powrót do ekrnu wyszukiwni. Zmknij Połączenie pomiędzy dnym komputerem i projektorem zostje przerwne. Zkończ sesję Połączenie pomiędzy wszystkimi komputermi i projektormi uczestniczącymi w sesji zostje przerwne.

13 Przygotowni przed rozpoczęciem spotkni W tym rozdzile objśnione zostły ustwieni, które nleży wprowdzić przed rozpoczęciem spotkni.

14 Przygotownie Połączeni 14 Przygotowywnie projektor Aby ustwić projektor w tryb gotowości do połączeni, wykonj poniższe czynności. W przypdku łączeni się z pomocą kblowej sieci LAN, sprwdź, czy projektor jest podłączony do sieci z pomocą dostępnego w sprzedży kbl sieciowego. W przypdku łączeni się z pomocą bezprzewodowej sieci LAN, zinstluj moduł bezprzewodowej sieci LAN w projektorze. b c Włącz projektor. Wprowdź ustwieni sieciowe projektor. Podłączjąc komputer do projektor z pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, podłącz go stosując tryb połączeni Zwnsowny. Połączenie z wykorzystniem trybu połączeni Szybki nie jest możliwe. Brdziej szczegółowe informcje n temt ustwień sieciowych znjdują się w nstępującym podręczniku. s Przewodnik użytkownik Zmień źródło wejści projektor n LAN. Zostnie wyświetlony ekrn gotowości sieci LAN. Przygotownie komputer Wykonj poniższe kroki, by podłączyć komputer do projektorów i rozpocząć projekcję. b c Zinstluj EsyMP Multi PC Projection n komputerze. s "Instlcj oprogrmowni" str.6 Wprowdź ustwieni sieciowe komputer, nstępnie podłącz komputer do sieci. s Dokumentcj komputer Gdy używny komputer jest już podłączony do sieci, nie m potrzeby wprowdzni ustwień sieciowych n komputerze. Uruchom progrm EsyMP Multi PC Projection. s "Uruchminie progrmu EsyMP Multi PC Projection" str.15

15 Nwiązywnie połączeni z projektormi 15 W tym rozdzile objśniono sposób wyszukiwni orz podłączni projektorów w sieci. Uruchminie progrmu EsyMP Multi PC Projection Uruchom progrm EsyMP Multi PC Projection korzystjąc z jednej z poniższych metod. System Windows b c Kliknij Strt, nstępnie wybierz opcję Wszystkie progrmy. Wybierz EPSON Projector, nstępnie EsyMP Multi PC Projection. Kliknij EsyMP Multi PC Projection Ver. x.xx. Zostnie uruchomiony progrm EsyMP Multi PC Projection i wyświetlony jest ekrn wyszukiwni. System Mc OS b Otwórz folder Aplikcje, nstępnie kliknij dwukrotnie folder EsyMP Multi PC Projection. Kliknij dwukrotnie EsyMP Multi PC Projection. Zostnie uruchomiony progrm EsyMP Multi PC Projection i wyświetlony jest ekrn wyszukiwni. Uruchminie z pomocą skrótu Jeżeli zostł utworzony skrót, kliknij dwukrotnie plik skrótu (.pme), by uruchomić progrm EsyMP Multi PC Projection. Szczegółowe informcje n temt tworzeni skrótów możn znleźć poniżej. s "Tworzenie skrótu" str.27

16 Nwiązywnie połączeni z projektormi 16 Korzystnie z Ekrnu wyszukiwni Po uruchomieniu plikcji EsyMP Multi PC Projection wyświetlny jest nstępujący ekrn wyszukiwni. A B C A B C D Automtyczne wyszukiwnie Wyszukuje projektory w sieci, z którą połączony jest komputer. s "Automtyczne wyszukiwnie" str.17 L K J I H Ręczne wyszukiwnie Wyszukuje projektory w sieci poprzez określenie dresu IP projektor lub nzwy projektor. s "Ręczne wyszukiwnie" str.18 Profil Wyszukuje projektory w sieci z wykorzystniem wcześniej zpisnych informcji o projektorze. s "Wyszukiwnie z pomocą funkcji Profil" str.18 G F E D E F G H I J List Profil Wyświetl zrejestrowne profile (informcje o projektorch). Dwukrotne kliknięcie profilu powoduje wyszukiwnie w sieci projektorów zrejestrownych w profilu. s "Wyszukiwnie z pomocą funkcji Profil" str.18 Ustw opcje Wyświetl ekrn Ustw opcje. s "Ustw opcje" str.41 Dołącz Łączy z wybrnymi projektormi. List podłączonych projektorów Wyświetl informcje n temt projektorów wybrnych z Listy projektorów. Nwet w przypdku zminy trybu wyszukiwni zwrtość Listy podłączonych projektorów pozostje tk sm. Zrejestruj Rejestruje projektory z Listy podłączonych projektorów do profilu. s "Rejestrownie Profilu" str.27 Usuń listę Usuw informcje wyświetlone n Liście projektorów orz Liście podłączonych projektorów. List projektorów Wyświetl listę projektów znlezionych w sieci. Możn wybrć projektory, z którymi m zostć nwiązne połączenie. Wyniki wyszukiwni dl poszczególnych trybów wyszukiwni (Automtyczne wyszukiwnie, Ręczne wyszukiwnie orz Profil) są wyświetlne n osobnych listch. Stn poszczególnych projektorów wskzuje ikon. Czuwnie Dostępny. Możn podłączyć do projektor. Zjęty Dostępny. Pomimo, że inne komputery są podłączone do projektor, jednocześnie możn się tkże podłączyć.

17 Nwiązywnie połączeni z projektormi 17 Dublownie... Dostępny. Istnieje możliwość podłączeni do grupy wielu projektorów wyświetljących ten sm obrz (dublownie). s "Podłącznie do wielu projektorów (dublownie)" str.19 b Kliknij opcję Automtyczne wyszukiwnie. Używny przez inny progrm Niedostępny. Projektor wyświetl ekrn konfigurcji sieci lub też projektor jest używny przez inne oprogrmownie projektor. Szuknie Niedostępny. Wyszukiwnie w trybie Ręczne wyszukiwnie lub Profil jest już wykorzystywne do wyszukiwni projektor. Nie znleziono. Niedostępny. Określonego projektor nie możn znleźć z pomocą wyszukiwni w trybie Ręczne wyszukiwnie ni Profil. Nieobsługiwne projektory Niedostępny. Projektor nie jest zgodny z EsyMP Multi PC Projection. Aplikcj EsyMP Multi PC Projection wyszukuje projektory w sieci. K L Odśwież Aktulizcj informcji n Liście projektorów. Pole Ręczne wyszukiwnie Korzystjąc z trybu Ręczne wyszukiwnie podj dres IP projektor lub nzwę projektor. Kliknij przycisk Znjdź, by wyszukć określony projektor. c Po kliknięciu poleceni Odśwież wyświetlne są njnowsze informcje. N wyświetlonej liście zzncz projektory, z którymi chcesz nwiązć połączenie, nstępnie kliknij przycisk Dołącz. Wyświetlony zostnie ekrn sterowni projekcją. s "Korzystnie z ekrnu sterowni projekcją" str.22 Wyszukiwnie orz podłącznie projektorów Projektory możn wyszukiwć w sieci jedną z nstępujących metod. Automtyczne wyszukiwnie Uruchom progrm EsyMP Multi PC Projection. s "Uruchminie progrmu EsyMP Multi PC Projection" str.15 Gdy zostnie ustwione hsło projektor, po podłączeniu projektor wyświetlny jest ekrn wprowdzni hsł. Wpisz hsło, nstępnie kliknij przycisk OK. Hsło projektor jest wyświetlne n ekrnie gotowości sieci LAN. Jeżeli użytkownik jest już podłączony, sprwdź hsło z podłączonym użytkownikiem.

18 Nwiązywnie połączeni z projektormi 18 Ręczne wyszukiwnie b c Uruchom progrm EsyMP Multi PC Projection. s "Uruchminie progrmu EsyMP Multi PC Projection" str.15 Kliknij opcję Ręczne wyszukiwnie. Wprowdź dres IP lub nzwę projektor, z którym chcesz się połączyć i kliknij przycisk Znjdź. Gdy zostnie ustwione hsło projektor, po podłączeniu projektor wyświetlny jest ekrn wprowdzni hsł. Wpisz hsło, nstępnie kliknij przycisk OK. Hsło projektor jest wyświetlne n ekrnie gotowości sieci LAN. Jeżeli użytkownik jest już podłączony, sprwdź hsło z podłączonym użytkownikiem. Wyszukiwnie z pomocą funkcji Profil b c Uruchom progrm EsyMP Multi PC Projection. s "Uruchminie progrmu EsyMP Multi PC Projection" str.15 Kliknij przycisk Profil. Z listy Profil kliknij dwukrotnie folder lub ikonę projektor dl profilu, którego chcesz użyć. d Aplikcj EsyMP Multi PC Projection wyszukuje określonego projektor w sieci. N wyświetlonej liście zzncz projektory, z którymi chcesz nwiązć połączenie, nstępnie kliknij przycisk Dołącz. Wyświetlony zostnie ekrn sterowni projekcją. s "Korzystnie z ekrnu sterowni projekcją" str.22 Aplikcj EsyMP Multi PC Projection wyszukuje określonego projektor w sieci.

19 Nwiązywnie połączeni z projektormi 19 d N wyświetlonej liście zzncz projektory, z którymi chcesz nwiązć połączenie, nstępnie kliknij przycisk Dołącz. Wyświetlony zostnie ekrn sterowni projekcją. s "Korzystnie z ekrnu sterowni projekcją" str.22 Gdy zostnie ustwione słowo kluczowe projektor, po podłączeniu projektor wyświetlny jest ekrn wprowdzni słow kluczowego. Wpisz słowo kluczowe, nstępnie kliknij przycisk OK. Słowo kluczowe projektor jest wyświetlne n ekrnie gotowości sieci LAN. Jeżeli użytkownik jest już podłączony, sprwdź słowo kluczowe z podłączonym użytkownikiem. Podłącznie do wielu projektorów (dublownie) Podłącznie do wielu projektorów i wyświetlnie tego smego obrzu nzyw się dublowniem. Dublownie możn przeprowdzić z użyciem do czterech projektorów. Nie możn przeprowdzić dublowni z pomocą projektorów niezgodnych z plikcją EsyMP Multi PC Projection. b Uruchom plikcję EsyMP Multi PC Projection i wyszukj projektory. s "Wyszukiwnie orz podłącznie projektorów" str.17 N wyświetlonej liście zzncz mksymlnie cztery projektory, z którymi chcesz nwiązć połączenie, nstępnie kliknij przycisk Dołącz. Wyświetlony zostnie ekrn sterowni projekcją.

20 Nwiązywnie połączeni z projektormi 20 Tworząc grupę projektorów dublowni Jeżeli wybrny zostnie jeden projektor z grupy, wszystkie projektory w dnej grupie są zznczone. Jeżeli zostnie wybrny projektor w grupie dublowni, możliwe jest wybrnie tylko projektorów w tej grupie. Gdy inni uczestnicy już są podłączeni do projektor Możn wybrć tylko tę smą kombincję projektorów, co użytkownik podłączony wcześniej. Nie możn połączyć się z projektormi, które nie nleżą do kombincji. Podłącznie do projektorów w innej sieci Podłączjąc projektory do komputer możn wyświetlć ekrn komputer w zdlnych loklizcjch (w różnych podsiecich). W przypdku Automtycznego wyszukiwni projektory w różnych podsiecich nie są wyszukiwne, poniewż wyszukiwnie wykonywne jest tylko w rmch tej smej podsieci. Istnieje możliwość połączeni z projektormi w innej podsieci z pomocą jednej z poniższych metod. Podj dres IP lub nzwę projektor i rozpocznij wyszukiwnie. s "Ręczne wyszukiwnie" str.18 Przeprowdź wyszukiwnie n podstwie profilu. s "Wyszukiwnie z pomocą funkcji Profil" str.18

21 Czynności podczs spotkni W tym rozdzile objśniono w jki sposób sterowć wyświetlnym ekrnem podczs spotkni.

22 Wyświetlnie ekrnów 22 Korzystnie z ekrnu sterowni projekcją Po podłączeniu do projektorów wyświetlny jest nstępujący ekrn. A B Szczegółowe informcje n temt funkcji poszczególnych ekrnów znjdują się w poniższej tbeli. A Zmień przyciski projekcji Zmieni liczbę dostępnych pneli do wyświetlni ekrnów komputer. s "Zmieninie liczby wyświetlnych pneli" str.23 E D C Wyświetl ekrn z jednego komputer w trybie pełnego ekrnu bez dzieleni wyświetlnego ekrnu. Wyświetl ekrny z mksymlnie dwóch komputerów jednocześnie poprzez podzielenie wyświetlnego ekrnu n dwie części. Wyświetl ekrny z mksymlnie czterech komputerów jednocześnie poprzez podzielenie wyświetlnego ekrnu n cztery części. B C D E Przyciski sterowni ekrnem Sterownie obrzem wyświetlnym z ekrnu dnego komputer. Wyświetlj ekrn komputer tk jk jest. Ztrzymj wyświetlnie. Gdy wyświetlnie jest ztrzymne, wyświetlny jest czrny ekrn. Wstrzymj ktulnie wyświetlny ekrn komputer. Wyświetlny ekrn nie zmieni się, nwet gdy n ekrnie komputer wprowdzne są zminy. Obszr użytkownik Wyświetl nzwy użytkowników komputerów podłączonych do projektorów. Twój komputer jest zwsze wyświetlny po lewej stronie obszru użytkownik. Do projektor możn podłączyć mksymlnie 16 komputerów. Ekrn komputer jest wyświetlny po przeciągnięciu i upuszczeniu ikony użytkownik do obszru projekcji. Tło ikon użytkownik, które są obecnie wyświetlne jest biłe. Domyślnym ustwieniem nzwy użytkownik jest nzw komputer. Nzwę użytkownik możn zmienić w opcji Ustw opcje. s "Krt Ustwieni użytkownik" str.41 Obszr projekcji Jeżeli kolor tł pnelu jest biły, wyświetlny jest ekrn komputer dl ikony użytkownik w tym pnelu. Jeżeli w biłym pnelu nie znjduje się żdn ikon użytkownik, wyświetlny jest czrny ekrn. Przeciągjąc i upuszczjąc ikonę użytkownik możn zmienić wyświetlny ekrn orz pozycję, w której ekrn komputer jest wyświetlny. s "Zmieninie osoby prowdzącej" str.23 Rmk docelow Przesuń rmkę docelową klikjąc jeden z pneli w obszrze projekcji. Istnieje możliwość wyświetlni ekrnu komputer tm, gdzie umieszczon jest rmk docelow po kliknięciu jednego z przycisków zminy projekcji.

23 Wyświetlnie ekrnów 23 Kliknięcie nzwy projektor obok Nzwy podłączonego projektor powoduje wyświetlenie Zdlnej strony internetowej. W trybie Zdln stron internetow możn przeprowdzć czynności projektor n ekrnie komputer w tki sm sposób jk podczs korzystni z pilot. Brdziej szczegółowe informcje n temt Zdlnej strony internetowej znjdują się w nstępującym podręczniku. s Przewodnik użytkownik Zmieninie osoby prowdzącej Zmienijąc wyświetlny ekrn Przeciągnij i upuść ikonę w obszrze użytkownik n pnel, który m być wyświetlny. Zmieninie liczby wyświetlnych pneli Wyświetlny obrz możn podzielić mksymlnie n cztery obszry. Zmienijąc liczbę podziłów możn wyświetlć ekrny z wielu komputerów jednocześnie lub wyświetlć ekrn jednego komputer w trybie pełnego ekrnu. Wybierz ikonę użytkownik w obszrze projekcji. Przesuń rmkę docelową. b Kliknij, lub, by zmienić liczbę podziłów ekrnu. Wybrny ekrn jest wyświetlny w trybie pełnego ekrnu. Liczbę Wyświetlny ekrn jest podzielony n dwie części, wyświetlny jest wybrny ekrn orz ekrn nstępny. Wyświetlny ekrn jest podzielony n cztery części, wyświetlne są ekrny komputer we wszystkich czterech pnelch obszru projekcji. podziłów ekrnu możn tkże zmienić klikjąc prwym przyciskiem myszy w obszrze projekcji. Kliknij prwym przyciskiem myszy ikonę, nstępnie wybierz liczbę podziłów. Aby zkończyć wyświetlnie, przeciągnij i upuść ikonę z obszru projekcji do obszru użytkownik. Klikjąc prwym przyciskiem myszy ikonę w obszrze użytkownik możn ustwić pozycję projekcji. Zmienijąc pozycję projekcji W obszrze projekcji przeciągnij i upuść ikonę, któr m zostć przeniesion do położeni docelowego.

24 Wyświetlnie ekrnów 24 Gdy wybrne są opcje lub, możn zmienić wyświetlny ekrn komputer poprzez zmienienie ikony wyświetlnej (ikony w biłym pnelu) n ikonę niewyświetlną (ikonę n czrnym pnelu). Wyjście dźwięku z projektor Gdy do projektor jest podłączony jeden komputer i dził w trybie pełnego ekrnu, z projektor może być odtwrzny dźwięk komputer.

25 Kończenie spotkni 25 Aby zkończyć sesję, użyj jednej z nstępujących metod odłączni projektorów. Gdy odłącz się tylko jeden użytkownik Kliknij prwym przyciskiem myszy swoją ikonę w obszrze użytkownik, nstępnie wybierz opcję Zmknij. Odłączyć możn się tkże wybierjąc opcję Zmknij w menu Nrzędzie. Kończąc sesję Wybierz polecenie Zkończ sesję z menu Nrzędzie. Wszystkie komputery i projektory uczestniczące w dnej sesji zostną odłączone.

26 Częste i łtwe odbywnie spotkń Ten rozdził objśni sposób zpisywni i orgnizowni informcji o projektorze wykorzystnych podczs spotkni, by umożliwić łtwe odbycie kolejnych spotkń.

27 Zpisywnie informcji o projektorze 27 Zpisując informcje o projektorze wykorzystne podczs pierwszego spotkni, w łtwy sposób możn uczestniczyć w kolejnych spotknich, jeżeli odbywją się one w tym smym środowisku. Istnieje możliwość zpisni informcji o projektorze poprzez utworzenie skrótu lub zrejestrownie informcji w profilu. Tworzenie skrótu Podczs tworzeni skrótu informcje o wybrnych projektorch są zpisywne w pliku skrótu. Gdy plikcj EsyMP Multi PC Projection zostje uruchomion z pomocą skrótu, EsyMP Multi PC Projection utomtycznie wyszukuje projektory zpisne w pliku skrótu. Jeżeli spotkni odbywją się regulrnie w tym smym środowisku, utworzenie skrótu umożliwi płynne rozpoczynnie spotkń. Aby utworzyć skrót, możn użyć jednej z nstępujących metod: W opcji Profil lub List projektorów kliknij prwym przyciskiem myszy projektor, który m zostć zpisny, nstępnie wybierz polecenie Utwórz skrót. W opcji Profil lub List projektorów wybierz projektor, który m zostć zpisny, nstępnie przeciągnij i upuść go w loklizcji, w której m zostć utworzony skrót. Utworzenie skrótu do folderu powoduje zpisnie informcji o wielu projektorch zwrtych w dnym folderze. Podczs uruchmini progrmu istnieje możliwość wyszukiwni wielu projektorów jednocześnie. Rejestrownie Profilu Informcje n temt wyszukiwnych projektorów możn zpisć w profilu. Podczs nstępnego łączeni się z projektormi możn je w łtwy sposób wyszukć. Profil możn zrejestrowć stosując jedną z poniższych metod. Rejestrując projektory z Listy podłączonych projektorów Aby zrejestrowć projektory wyświetlone n Liście podłączonych projektorów w Profilu, kliknij polecenie Zrejestruj. Rejestrownie tylko określonego projektor Aby zrejestrowć jeden określony projektor w profilu, kliknij prwym przyciskiem myszy projektor z listy projektorów, który m zostć zrejestrowny, nstępnie wybierz polecenie Dodj element do profilu. Rejestrownie wszystkich projektorów znlezionych podczs wyszukiwni Kliknij prwym przyciskiem myszy jeden z projektorów znjdujących się n liście projektorów, nstępnie wybierz polecenie Dodj

28 Zpisywnie informcji o projektorze 28 b wszystko do profilu. Istnieje możliwość zrejestrowni wszystkich projektorów wyświetlonych n liście projektorów. Wprowdź nzwę projektor i wybierz lub utwórz folder, w którym m zostć zpisny projekt, nstępnie kliknij przycisk OK. Udostępninie profilu Utworzoną listę profilów możn udostępnić innym uczestnikom. To umożliwi uczestnikom dołącznie do sesji po rz pierwszy, by w łtwy sposób wyszukiwć projektory. Eksportownie profilu, który chcesz udostępnić Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjmi, by eksportowć zrejestrowny profil. b N liście profili kliknij prwym przyciskiem myszy folder zwierjący profil, który m zostć udostępniony, nstępnie wybierz polecenie Eksportuj. Wybierz loklizcję, w której m być zpisny profil (.mplist), nstępnie zpisz profil. Importownie udostępnionego profilu Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjmi, by importowć udostępniony profil do EsyMP Multi PC Projection. Aby zrejestrowć projektor, możn przeciągnąć i upuścić projektor, który m zostć zrejestrowny z listy projektorów do folderu listy Profil. Struktur folderów może mieć sześć poziomów. b N liście profili kliknij prwym przyciskiem myszy folder zwierjący profil, który m zostć importowny, nstępnie wybierz polecenie Importuj. Wybierz profil (.mplist), nstępnie kliknij polecenie Otwórz. Kliknij przycisk OK, by zkończyć import.

29 Zpisywnie informcji o projektorze 29 Możliwe jest tkże importownie profilu (.plist) eksportownego z pomocą EsyMP Network Projection. Jednk nie jest możliwe importownie profilu, w którym projektory zostły połączone z pomocą trybu połączeni Szybki.

30 Rozwiązyw. Probl. W tym rozdzile podno możliwe problemy orz objśniono sposób ich rozwiązywni.

31 Ogrniczeni 31 Podczs projekcji obrzów z komputer, przy prcy z progrmem EsyMP Multi PC Projection, obowiązują nstępujące ogrniczeni. Obsługiwne Rozdzielczości Projektor obsługuje nstępujące rozdzielczości ekrnu komputer. Nie m możliwości połączeni się z komputerem, którego rozdzielczość ekrnu przekrcz UXGA. VGA (640x480) SVGA (800x600) XGA (1024x768) SXGA (1280x960) SXGA (1280x1024) SXGA+ (1400x1050) WXGA (1280x768) WXGA (1280x800) WXGA+ (1440x900) UXGA (1600x1200) Podczs korzystni z ekrnu komputer z wyjątkowym współczynnikiem ksztłtu, w zleżności od rozdzielczości komputer i projektor nleży zwiększyć lub zmniejszyć rozdzielczość, by nie pogrszć jkości obrzu. W zleżności od rozdzielczości niekiedy mrgines poziomy i pionowy może być wyświetlny n czrno. Liczb połączeń Do jednego komputer możn podłączyć jednocześnie mksymlnie 4 projektory. (brk obsługi wielu ekrnów). Do jednego projektor możn jednocześnie podłączyć do 16 komputerów. Inne ogrniczeni Jeśli prędkość trnsmisji bezprzewodowej sieci LAN jest nisk, może dojść do nieoczekiwnego przerwni połączeni sieciowego. Dźwięk możn przenieść wyłącznie jeżeli nwiązne jest połączenie z jednym projektorem, ekrn komputer, z którego odbyw się projekcj jest w trybie pełnego ekrnu. Jeżeli podłączonych jest wiele projektorów lub jeżeli wyświetlny ekrn jest podzielony, dźwięku nie możn przekzywć podczs projekcji. Filmy nie są odtwrzne tk płynnie, jk w przypdku wyświetlni ich n ekrnie komputer. Aplikcje korzystjące z niektórych funkcji DirectX mogą nie być wyświetlne poprwnie. (tylko system Windows). Nie m możliwości odtwrzni pełnoekrnowych okien MS-DOS (tylko system Windows). Obrz n ekrnie komputer i obrz wyświetlny przez projektor mogą nie być identyczne. Wyświetlne Kolory Możliwe jest wyświetlenie nstępującej liczby kolorów ekrnu: Windows System Mc OS Kolor 16-bitowy Około kolorów (kolor 16-bitowy) Kolor 32-bitowy Około 16,7 milion kolorów (kolor 32- bitowy) W przypdku używni systemu Windows Vist/ Windows 7 W przypdku korzystni z progrmu EsyMP Multi PC Projection n komputerze z systemem Windows Vist/Windows 7 nleży pmiętć o poniższych punktch.

32 Ogrniczeni 32 Ogrniczeni podczs wyświetlni z Gleri fotogrfii systemu Windows lub Gleri fotogrfii n żywo W przypdku równoczesnego korzystni z Glerii fotogrfii systemu Windows lub progrmu Gleri fotogrfii n żywo systemu Windows przy uruchomionej plikcij EsyMP Multi PC Projection nleży pmiętć o dwóch nstępujących ogrniczenich. W przypdku wyświetlni obrzów przy użyciu glerii fotogrfii systemu Windows lub Gleri fotogrfii n żywo systemu Windows Pokzy sljdów są odtwrzne w trybie uproszczonym. Poniewż nie jest wyświetlny psek nrzędzi, nie istnieje możliwość wprowdzni zmin Motywu (efektów) podczs odtwrzni pokzu sljdów, niezleżnie od indeksu wydjności systemu Windows. Nie istnieje możliwość odtwrzni filmów. Kilk minut po podłączeniu komputer do projektor przez sieć przy użyciu progrmu EsyMP Multi PC Projection może zostć wyświetlony nstępujący komunikt. Zlec się wybrnie opcji Zchowj bieżący schemt kolorów i nie pokzuj więcej tego komuniktu. Wybór ten pozostje ktywny do momentu ponownego uruchomieni komputer. Ogrniczeni dotyczące interfejsu Windows Aero W przypdku korzystni z interfejsu Windows Aero nleży pmiętć o dwóch nstępujących ogrniczenich. Nłożone okno jest wyświetlne niezleżnie od ustwieni opcji Przenos nłożonego okn w menu Ustw opcje w progrmie EsyMP Multi PC Projection. s "Krt Zmień ustwieni wydjności" str.42 Inne ogrniczeni Nie możn wyświetlć obrzów progrmu Windows Medi Center w trybie pełnego ekrnu. Istnieje możliwość wyświetlni n ekrnie Window. Jeżeli dźwięk zostnie ztrzymny podczs odtwrzni w trkcie przenoszeni dźwięku z komputer n projektor z pomocą plikcji EsyMP Multi PC Projection, spróbuj uruchomić ponownie używną plikcję.

33 Rozwiązywnie problemów 33 Nie możn podłączyć projektor, którego chcesz użyć Nie możn połączyć projektor i komputer z pomocą bezprzewodowej sieci LAN Sprwdź Czy podłączono Krt sieciow bezprzewodow? Czy tryb połączeni projektor jest ustwiony n Szybki? W przypdku bezprzewodowej sieci LAN, czy sieć jest dostępn, gdy komputer znjduje się w trybie oszczędzni energii? Czy pomiędzy punktem dostępowym połączeni z bezprzewodową siecią LAN komputerem znjdują się jkiekolwiek przeszkody? Czy w mocy sygnłu rdiowego bezprzewodowej sieci LAN wybrno niską moc? Czy bezprzewodow sieć LAN jest zgodn ze stndrdem , b lub g? Czy opcj Zsil.bezprzew.LAN jest ustwion n Wyłączone w menu Bezprzewodow sieć LAN projektor? Czy ustwiono różne identyfiktory SSID? Czy wprowdzono identyczny klucz WEP? Rozwiąznie Upewnij się, że Krt sieciow bezprzewodow zostł odpowiednio podłączony. Połączenie EsyMP Multi PC Projection z wykorzystniem trybu połączeni Szybki nie jest możliwe. Ustw tryb połączeni n Zwnsowne. s Przewodnik użytkownik Włącz bezprzewodową sieć LAN. Czsmi środowisko wewnętrzne uniemożliwi wyszuknie projektor. Sprwdź, czy pomiędzy punktem dostępowym projektorem i komputerem znjdują się jkiekolwiek przeszkody i przesuń je, by poprwić komunikcję. Ustw mksymlną moc sygnłu rdiowego. Projektor obsługuje jedynie sieci prcujące w stndrdch , b i g. Nie obsługuje innych podtypów stndrdu Ustw opcję Zsil.bezprzew.LAN n Włączone w menu Bezprzewodow sieć LAN projektor w menu Konfigurcj. Szczegółowe informcje n temt ustwień sieci bezprzewodowej LAN projektor znjdują się w nstępującym podręczniku. s Przewodnik użytkownik Podj jeden identyfiktor SSID dl komputer, punktu dostępowego i projektor. W przypdku wyboru ustwieni WEP dl opcji Zbezpieczeni ustw ten sm klucz WEP dl punktu dostępowego, komputer i projektor. Nie możn połączyć projektor i komputer z pomocą kblowej sieci LAN Sprwdź Czy kbel sieciowy zostł prwidłowo podłączony? Rozwiąznie Sprwdź, czy kbel sieciowy jest włściwie podłączony.

34 Rozwiązywnie problemów 34 Sprwdź Czy krt sieciow i wbudown funkcj LAN komputer są dostępne? Czy ustwiono funkcję DHCP kblowej sieci LAN n Włączone? Czy w opcjch punktu dostępowego wprowdzono poprwne ustwieni ogrniczjące łączność, tkie jk Adres MAC i włściwe porty? Czy wprowdzono poprwne ustwieni dresu IP, mski podsieci i brmy domyślnej punktu dostępowego i projektor? Rozwiąznie Upewnij się, że krt sieciow jest dostępn sprwdzjąc opcję Pnel sterowni - System - Sprzęt w menedżerze urządzeń. Wyłącz ustwienie DHCP opcji Sieć kblow z pomocą Menu konfigurcji. Szczegółowe informcje n temt ustwień sieci kblowej LAN projektor znjdują się w nstępującym podręczniku. s Przewodnik użytkownik Skonfiguruj projektor tk, by dopuszczć połączeni z punktem dostępowym. Jeśli nie korzystsz z serwer DHCP, wprowdź odpowiednie ustwieni. Nie możn połączyć projektor i komputer z pomocą sieci Sprwdź Czy n projektorze jest wyświetlny ekrn Konfigurcji sieci? Czy wyłączono zporę internetową lub zrejestrowno ją jko wyjątek? Czy w progrmie EsyMP Multi PC Projection skonfigurowno poprwnie używną krtę sieciową? Czy punkt dostępowy i projektor znjdują się w różnych podsiecich? Czy projektor obsługuje używną wersję plikcji EsyMP Multi PC Projection? Rozwiąznie Zmknij ustwieni sieciowe n projektorze, i powróć do ekrnu gotowości sieci LAN. Jeżeli ekrn Konfigurcji sieci jest wyświetlny n projektorze, połączenie z pomocą EsyMP Multi PC Projection jest niemożliwe. Jeśli nie chcesz wyłączć zpory internetowej lub rejestrowć jej jko wyjątku, wprowdź odpowiednie ustwieni umożliwijące otwrcie portów. Progrm EsyMP Multi PC Projection korzyst z portów 3620, 3621 i Jeśli komputer prcuje w kilku siecich LAN, w celu nwiązni połączeni nleży wybrć odpowiednią krtę sieciową. Podczs korzystni z komputer z uruchomionym systemem Windows uruchom progrm EsyMP Multi PC Projection i wybierz używną krtę sieciową z menu Ustw opcje Przełącz LAN. s "Krt Ustwieni ogólne" str.42 Wybierz w progrmie EsyMP Multi PC Projection opcję Ręczne wyszukiwnie, nstępnie określ dres IP i nwiąż połączenie. s "Ręczne wyszukiwnie" str.18 Zinstluj EsyMP Multi PC Projection z dysku CD-ROM z oprogrmowniem EPSON Projector dostrczonego wrz z projektorem.

35 Rozwiązywnie problemów 35 Nie możn wybrć projektor Sprwdź Czy próbujesz połączyć zestw projektorów, który różni się od kombincji utworzonej przez użytkownik, który jest już podłączony? Rozwiąznie Jeżeli podłączony jest już inny użytkownik, możliwe jest połączenie tylko z projektormi występującymi w kombincji wybrnej przez innego użytkownik. Wybierz projektor z tej smej kombincji, co użytkownik, który już jest podłączony lub wybierz projektor, który jest w stnie gotowości. Ekrn nie jest wyświetlny Film orz dźwięk nie są odtwrzne, obrz pojwi się wolno lub film lbo dźwięk ztrzymują się podczs odtwrzni z pomocą plikcji EsyMP Multi PC Projection Sprwdź Czy był odtwrzny film z pomocą progrmu Medi Plyer lub uruchomiono podgląd wygszcz ekrnu? Czy uruchomione jest szyfrownie WEP? Czy włączono opcję DHCP? Czy progrm EsyMP Multi PC Projection zostł uruchomiony w trkcie odtwrzni filmu lub czy zmieniono rozdzielczość i liczbę kolorów? (System Mc OS) Czy używny jest komputer, który nie spełni wymgń progrmowych? Czy wybrno opcję Przenos nłożonego okn? Rozwiąznie W zleżności od komputer ekrn odtwrzni progrmu Medi Plyer może nie zostć wyświetlony lub podgląd wygszcz ekrnu może nie być wyświetlny poprwnie. Jeżeli włączone jest szyfrownie WEP, prędkość wyświetlni spd. Po ustwieniu opcji DHCP n Włączone w trybie połączeni Zwnsowne lub sieci LAN kblowej, jeżeli nie zostnie odnleziony dostępny serwer DHCP, przejście sieci LAN do trybu oczekiwni może trwć nieco dłużej. W przypdku odtwrzni filmów progrm EsyMP Multi PC Projection nleży uruchomić przed rozpoczęciem odtwrzni. W przypdku uruchomieni progrmu EsyMP Multi PC Projection podczs odtwrzni filmu i nstąpi zmin rozdzielczości i liczby kolorów, nleży spróbowć przenieść okno odtwrzni filmu, zminimlizowć je, zmienić jego rozmir itp. Jeżeli używny jest komputer nie spełnijący wymgń progrmowych, obrzy lub dźwięk filmu może ztrzymć się. s "Wymgni systemowe" str.6 Wyczyść pole wyboru Przenos nłożonego okn, by wskźnik myszy nie migł n ekrnie. s "Krt Zmień ustwieni wydjności" str.42

36 Rozwiązywnie problemów 36 Brk dźwięku z projektor po podłączeniu z pomocą progrmu EsyMP Multi PC Projection Sprwdź Czy do jednego komputer podłączonych jest wiele projektorów? Czy wyświetlny jest podzielony ekrn z wielu komputerów? Czy w menu Ustw opcje wyjście dźwięku jest ustwione n komputer? Rozwiąznie Dźwięk możn przesyłć tylko do jednego projektor. Zkończ bieżące połączenie, nstępnie wybierz jeden projektor z ekrnu wyszukiwni. Z projektor możn odtwrzć dźwięk komputer tylko podczs wyświetlni ekrnu jednego komputer w trybie pełnego ekrnu. Wyświetlj tylko jeden ekrn. s "Zmieninie liczby wyświetlnych pneli" str.23 Wybierz opcję Wyjście dźwięku z projektor w menu Ustw opcje n krcie Wyjście udio. s "Krt Wyjście udio" str.43 W przypdku nwiązni połączeni z pomocą progrmu EsyMP Multi PC Projection nie możn rozpocząć pokzu sljdów progrmu PowerPoint. Sprwdź Czy progrm EsyMP Multi PC Projection zostł uruchomiony podczs prcy progrmu PowerPoint? (System Windows) Rozwiąznie W przypdku nwiązywni połączeni z pomocą progrmu EsyMP Multi PC Projection upewnij się, że wcześniej zostł zmknięty progrm PowerPoint. W przypdku nwiązywni połączeni w trkcie prcy progrmu PowerPoint odtworzenie pokzu sljdów może nie być możliwe. Jeśli nwiązno połączenie z pomocą progrmu EsyMP Multi PC Projection, ekrn nie zostnie odświeżony podczs korzystni z plikcji pkietu Office. Sprwdź Czy wskźnik myszy porusz się bez przerwy? Rozwiąznie Ekrn jest ktulizowny po ztrzymniu wskźnik myszy. Jeśli ekrn nie jest odpowiednio ktulizowny, przestń poruszć wskźnikiem myszy.

37 List komuniktów o błędch 37 Komunikt błędu podczs uruchmini EsyMP Multi PC Projection Komunikty o błędch T plikcj jest już uruchomion. Nie możn uruchomić progrmu, poniewż uruchomione jest już inne oprogrmownie EPSON Projector (Quick Wireless Connection). Nie możn uruchomić progrmu, poniewż uruchomione jest już inne oprogrmownie EPSON Projector (USB Disply). Nie możn uruchomić progrmu, poniewż uruchomione jest już inne oprogrmownie EPSON Projector (EsyMP Network Projection). Nie udł się inicjlizcj EsyMP Multi PC Projection. Nie możn otworzyć pliku skrótu. Brkuje plików lub są one nieprwidłowe. Nie udło się uruchomić progrmu. Ponownie zinstluj/usuń progrm. Nie możn uzyskć informcji o krcie sieciowej. Nie możn uruchomić plikcji z pomocą skrótu podczs projekcji. Nie możn uruchomić plikcji z pomocą skrótu, gdy wyświetlony jest ekrn opcji. Zmknij ekrn opcji i powtórz uruchminie z pomocą skrótu. Pokz sljdów nie rozpocznie się, dopóki nie zostnie uruchomiony progrm PowerPoint. Rozwiąznie Uruchomiono dwie instncje plikcji EsyMP Multi PC Projection. Zmknij inne oprogrmownie projektor, nstępnie uruchom EsyMP Multi PC Projection. Uruchom ponownie progrm EsyMP Multi PC Projection. Jeśli komunikt ten będzie ndl wyświetlny, odinstluj progrm EsyMP Multi PC Projection i zinstluj go ponownie. s "Odinstlowywnie oprogrmowni" str.44 s "Instlcj oprogrmowni" str.6 Plik skrótu może być uszkodzony. Uruchom plikcję EsyMP Multi PC Projection, nstępnie spróbuj wyszukć i ponownie podłączyć projektory. s "Uruchminie progrmu EsyMP Multi PC Projection" str.15 s "Wyszukiwnie orz podłącznie projektorów" str.17 Odinstluj, nstępnie zinstluj ponownie plikcję EsyMP Multi PC Projection. s "Odinstlowywnie oprogrmowni" str.44 s "Instlcj oprogrmowni" str.6 Użyj komputer, który m możliwość łączeni się z siecią LAN. Nie możn uruchomić z pomocą skrótu poniewż projektor już wyświetl obrz z wykorzystniem plikcji EsyMP Multi PC Projection. Ztrzymj projekcję, nstępnie uruchom z pomocą skrótu. Wyświetlony zostnie ekrn Opcj. Zmknij ekrn Opcj. Zmknij progrm PowerPoint, nstępnie uruchom ponownie.

38 List komuniktów o błędch 38 Komunikty o błędch podczs wyszukiwni i wybierni projektorów Komunikty o błędch Nie możn dołączyć. Przekroczono mksymlną liczbę uczestników. Hsł nie są identyczne. Ponownie wpisz hsło wyświetlone n ekrnie projektor. Połączenie nie zostło nwiązne z powodu niezgodności hseł. Wybrny projektor jest używny w innej konfigurcji. Spróbuj ponownie z kilk minut. Wybierz inny projektor. Przynjmniej jeden projektor nie reguje. Wystąpił błąd sieci. Nie udło się połączyć z projektorem. Rozwiąznie Do projektor podłączonych jest już szesnście komputerów. Odłącz użytkowników orz projektory, które nie wyświetlją ekrnów. s "Kończenie spotkni" str.25 Sprwdź Słowo kluczowe projektor wyświetlne n ekrnie czuwni sieci LAN, po czym wprowdź Słowo kluczowe projektor. Jeżeli użytkownik jest już podłączony, sprwdź Słowo kluczowe proj. z podłączonym użytkownikiem. Nwiąż połączenie z projektormi. Wprowdź Słowo kluczowe proj. n ekrnie wprowdzni hsł wyświetlnym podczs podłączni. Sprwdź Słowo kluczowe projektor wyświetlne n ekrnie gotowości sieci LAN projektor. Jeżeli użytkownik jest już podłączony, sprwdź Słowo kluczowe proj. z podłączonym użytkownikiem. Jeżeli podłączony jest już inny użytkownik, możliwe jest połączenie tylko z projektormi występującymi w kombincji wybrnej przez innego użytkownik. Wybierz projektor z tej smej kombincji, co użytkownik, który już jest podłączony lub wybierz projektor, który jest w stnie gotowości. Nie istnieje możliwość równoczesnego połączeni się z kilkom projektormi. Sprwdź ustwieni sieciowe komputer i projektor. Spróbuj nwiązć połączenie ponownie. Jeśli nwiąznie połączeni ndl nie jest możliwe, sprwdź ustwieni sieciowe komputer orz projektor. Nie możn nwiązć połączeni z projektorem, który jest już podłączony z pomocą EsyMP Network Projection. Sprwdź, czy projektor, z którym chcesz nwiązć połączenie jest już podłączony do EsyMP Network Projection. Komunikty o błędch podczs projekcji Komunikty o błędch Projektor zostł odłączony. Wystąpił błąd sieci. Rozwiąznie W projektorze mógł wystąpić błąd. Sprwdź wskźniki projektor. s Przewodnik użytkownik Wystąpił błąd sieci. Sprwdź połączenie pomiędzy komputerem i projektorem.

39 List komuniktów o błędch 39 Komunikty o błędch podczs obsługi profilu Komunikty o błędch Wpisz mksimum 32 znków. Wpisz nzwę folderu. Nie możn tworzyć folderów o strukturze głębszej niż 6 poziomów. Folder o nzwie '%s' już istnieje w tym folderze. Plik projektor o nzwie XXX już istnieje w tym folderze. Nie możn importowć poniewż plikcj nie obsługuje tego formtu. Nie możn importowć, poniewż plikcj nie obsługuje tego formtu. Nie możn przenieść folderu, poniewż zwier on więcej niż sześć folderów. Rozwiąznie Wpisny tekst przekrcz 32 znki. Skróć nzwę do 32 znków lub mniej. Nie wpisno żdnej nzwy folderu. Wpisz nzwę folderu. Struktur folderów jest głębsz niż sześć poziomów. Utwórz nowy folder wyżej w strukturze folderów. Folder o podnej nzwie już istnieje. Wpisz inną nzwę. Projektor o podnej nzwie już istnieje. Wpisz inną nzwę. Zzncz profil, który chcesz importowć. Nie jest możliwe importownie profilu, w którym projektory zostły połączone z pomocą trybu połączeni Szybki w EsyMP Network Projection. Importownie nie jest również możliwe, gdy informcje o projektorze nie zostły zrejestrowne, lub gdy profil jest uszkodzony. Jeżeli zostnie przeprowdzony import, struktur folderów będzie mił więcej niż sześć poziomów. Importuj do folderu znjdującego się wyżej w strukturze folderów. Jeżeli folder zostnie przeniesiony, struktur folderów będzie mił więcej niż sześć poziomów. Importuj do folderu znjdującego się wyżej w strukturze folderów.

40 Dodtek

41 Ustw opcje 41 Ekrn Ustw opcje możn wyświetlić z pomocą jednej z poniższych metod. Kliknij przycisk Ustw opcje n ekrnie wyszukiwni. Jeżeli ekrn Ustw opcje zostnie wyświetlony z ekrnu sterowni projekcją, krty Ustwieni użytkownik orz Ustwieni ogólne nie zostną wyświetlone. Krt Ustwieni użytkownik Wybierz polecenie Ustw opcje w menu Nrzędzie ekrnu sterowni projekcją. Nzw użytkownik Ręczne wyszukiwnie Przywróć domyślne Ustw nzwę użytkownik wyświetlną w obszrze użytkownik. Możn wprowdzić do 32 znków. Usuń historię opcji Ręczne wyszukiwnie. Umożliwi przywrócenie wrtości domyślnych wszystkich ustwień funkcji Ustw opcje. Możn jednk zchowć ustwienie opcji Przełącz LAN n krcie Ustwieni ogólne.

42 Ustw opcje 42 Krt Ustwieni ogólne Krt Zmień ustwieni wydjności Szyfrownie komunikcji Przełącz LAN Przywróć domyślne Wybierz tę opcję, by szyfrowć przesyłne dne. Dne tkie nie mogą zostć rozkodowne nwet w przypdku ich przejęci. Tylko system Windows Okno to jest używne do przełączeni krty sieciowej używnej do wyszukiwni projektorów, jeśli komputer jest wyposżony w kilk krt sieciowych. Domyślnie wyszukiwnie jest przeprowdzne przy użyciu wszystkich krt sieciowych. Jeśli wyszukiwnie jest przeprowdzne zwsze w kblowej sieci LAN, wybierz krtę kblowej sieci LAN. Umożliwi przywrócenie wrtości domyślnych wszystkich ustwień funkcji Ustw opcje. Możn jednk zchowć ustwienie opcji Przełącz LAN n krcie Ustwieni ogólne. Suwk zmin ustwień wydjności Przenos nłożonego okn Wersj Przywróć domyślne Dostępne ustwieni wydjności to Szybko, Normlnie i Dokłdnie. Jeśli filmy nie są odtwrzne płynnie, wybierz opcję Szybko. Tylko system Windows XP Nłożone okn są używne przypdku, gdy treści tkie, jk komunikty wyświetlne przez komputer nie są wyświetlne przez projektor. Zzncz to pole wyboru, by wyświetlić okn nkłdjące się n siebie. Wyczyść to pole wyboru, by wskźnik myszy nie migł n ekrnie. Wyświetl informcje o wersji progrmu EsyMP Multi PC Projection. Umożliwi przywrócenie wrtości domyślnych wszystkich ustwień funkcji Ustw opcje. Możn jednk zchowć ustwienie opcji Przełącz LAN n krcie Ustwieni ogólne.

43 Ustw opcje 43 Krt Wyjście udio Wyjście udio z projektor Przywróć domyślne Wybierz tę opcję, by odtwrzć dźwięk komputer z projektor. Odzncz opcję, by dźwięk był odtwrzny przez komputer. Z projektor możn odtwrzć dźwięk komputer tylko podczs wyświetlni ekrnu jednego komputer w trybie pełnego ekrnu. Umożliwi przywrócenie wrtości domyślnych wszystkich ustwień funkcji Ustw opcje. Możn jednk zchowć ustwienie opcji Przełącz LAN n krcie Ustwieni ogólne.

44 Odinstlowywnie oprogrmowni 44 Odinstlowywnie Przed rozpoczęciem odinstlowywni nleży upewnić się, czy zostły spełnione nstępujące wymgni. W przypdku systemu Windows, by dokonć odinstlowni EsyMP Multi PC Projection wymgne są uprwnieni dministrtor. Przed rozpoczęciem odinstlowywni nleży zmknąć wszystkie uruchomione plikcje. System Windows XP b c Kliknij menu Strt, nstępnie Pnel sterowni. Kliknij dwukrotnie polecenie Dodj/Usuń progrmy. Wybierz EsyMP Multi PC Projection, nstępnie kliknij polecenie Usuń. System Windows Vist/Windows 7 b c Kliknij menu Strt, nstępnie Pnel sterowni. Kliknij polecenie Odinstluj progrm w menu Progrmy. Wybierz EsyMP Multi PC Projection, nstępnie kliknij polecenie Odinstluj. System Mc OS X b c Otwórz folder Aplikcje. Kliknij dwukrotnie EsyMP Multi PC Projection Uninstller. Aby odinstlowć, postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie.

45 Uwgi Ogólne 45 Wszelkie prw zstrzeżone. Żdn część niniejszej publikcji nie może być powieln, przechowywn w jkimkolwiek systemie wyszukiwni informcji ni przesyłn w żdnej formie z pomocą jkichkolwiek środków (elektronicznych, mechnicznych, fotokopii, ngrywni i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corportion. Użycie informcji zwrtych w niniejszej publikcji nie jest związne z żdną odpowiedzilnością ptentową. Wykorzystnie informcji zwrtych w niniejszej dokumentcji nie podleg tkże odpowiedzilności z wynikłe z tego fktu szkody. Firm Seiko Epson Corportion ni stowrzyszone z nią firmy nie będą odpowidć przed nbywcą produktu ni stronmi trzecimi z szkody, strty, koszty bądź wydtki poniesione przez nbywcę lub strony trzecie n skutek: uszkodzeni, niewłściwego użyci lub użyci produktu niezgodnie z przeznczeniem lbo niedozwolonej modyfikcji, nprwy lub zminy produktu, tkże (z wyjątkiem Stnów Zjednoczonych) postępowni niezgodnego z instrukcjmi obsługi i konserwcji urządzeń firmy Seiko Epson Corportion. W niniejszej instrukcji powyżej wymienione systemy opercyjne występują pod nzwmi: Windows XP, Windows Vist, orz Windows 7. Pondto, ogóln nzw Windows może być używn w odniesieniu do systemów: Windows XP, Windows Vist orz Windows 7, tkże wiele wersji systemu Windows mogą być nzywne np. Windows XP/Vist, z pominięciem oznczeni Windows. Mc OS X 10.4.x Mc OS X 10.5.x Mc OS X 10.6.x W niniejszej instrukcji powyższe systemy opercyjne występują pod nzwmi: Mc OS X 10.4.x, Mc OS X 10.5.x orz Mc OS X 10.6.x. Pondto, w odniesieniu do wszystkich tych systemów używn jest ogóln nzw Mc OS. Firm Epson Seiko Corportion nie ponosi odpowiedzilności z ewentulne uszkodzeni lub problemy, które wynikją z zstosowni dodtkowych elementów lub mteriłów eksplotcyjnych, oznczonych przez firmę Seiko Epson Corportion jko Originl Epson Products lub Epson Approved Products. Treść niniejszego przewodnik może zostć zmienion lub zktulizown bez wcześniejszego powidomieni. Wygląd projektor przedstwiony n ilustrcjch w przewodniku może różnić się od wyglądu fktycznego. Informcje n temt stosowni nzw System opercyjny Microsoft Windows System opercyjny Microsoft Windows System opercyjny Microsoft Windows Vist System opercyjny Microsoft Windows 7 XP Professionl XP Home Edition Informcje dotyczące zrzutów ekrnu O ile wyrźnie nie określono, zrzuty ekrnu użyte w niniejszym podręczniku zostły wykonne w systemie Windows 7. Ekrny te podwne są tkże w opisch dotyczących systemu Mc OS. Uwg ogóln IBM, DOS/V i XGA to znki towrowe lub zstrzeżone znki towrowe firmy Interntionl Business Mchines Corportion. Mcintosh, Mc i Mc są znkmi towrowymi firmy Apple Inc. Log: Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vist, Windows 7, PowerPoint orz Windows są znkmi towrowymi lub zrejestrownymi znkmi towrowymi firmy Microsoft Corportion w Stnch Zjednoczonych. Inne nzwy produktów wykorzystne w niniejszym dokumencie zostły użyte wyłącznie w celch identyfikcji i mogą być znkmi hndlowymi odpowiednich włścicieli. Firm Epson zrzek się wszelkich prw do tych znków.

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Wprowdzenie do progrmu EsyMP Multi PC Projection Włściwości projekcyjne progrmu EsyMP Multi PC Projection... 5 Podłącznie do różnych

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni.

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Spis treści 2 Przed użyciem Funkcje programu EasyMP Network Projection... 5 Udostępnianie projektora... 5 Różne funkcje przekazywania obrazu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management Instrukcj obsługi progrmu Epson Projector Mngement Spis treści 2 Wprowdzenie do oprogrmowni Epson Projector Mngement 4 Funkcje oprogrmowni Epson Projector Mngement... 5 Konfigurcj oprogrmowni po rz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-120 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g CardBus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Edycja 1 5/2006 ZyXEL G-120 informacje ZyXEL G-120 to bezprzewodowa karta sieciowa USB, przeznaczona do komputerów

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz I Instrukcj dl zdjącego 1. Sprwdź, czy rkusz egzmincyjny zwier 8 stron (zdni 1 3). Ewentulny brk zgłoś przewodniczącemu zespołu ndzorującego

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownik 00 Witmy Dziękujemy z zkup urządzeni Mio. Prosimy uwżnie zpoznć się z instrukcją przed rozpoczęciem obsługi urządzeni Mio. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu i

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Color Display Clone Podręcznik użytkownika

Color Display Clone Podręcznik użytkownika Color Display Clone Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2016 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

wersja podstawowa (gradient)

wersja podstawowa (gradient) księg znku wersj podstwow (grdient) Logo RAKU FILM w wersji podstwowej może występowć w dwóch wrintch, n jsnym (domyślnie - biłe tło) orz n ciemnym (domyślnie - czrne tło). Nleży unikć stosowni logo n

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Rozkłd mteriłu nuczni Nr zj Temt z podręcznik Zpis w dzienniku Osiągnięci uczni 1., 2. 1. Witmy w klsie 2 Zsdy bezpiecznej prcy w prcowni komputerowej. Uruchminie i wyłącznie komputer wie, jk się zchowywć

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Livebox konfiguracja drukarki

Livebox konfiguracja drukarki Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki Windows XP Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0 Krok 1 Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N INSTRUKCJA OBSŁUGI FALOWNIKA SINUS N T instrukcj jest integrlną częścią produktu. Przeczytj ją uwżnie i opnuj, zwier on wskzówki do bezpiecznego i poprwnego użytkowni flownik. Flownik nleży używć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo