Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie."

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE OSTRZEŻENIE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. UWAGA informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. WAŻNE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może oprowzić o uszkozeni mieni lu utrty funkjonlnośi urzązeni, jeśli nie zostną pojęte kroki w elu jej uniknięi. Uwgi informują o tym, jk nleży regowć wnej sytuji, lu zwierją pory otyząe wykonywni zynnośi wkontekśie innyh funkji. Rozpkuj urzązenie i sprwź elementy Elementy znjująe się w opkowniu mogą różnić się w zleżnośi o krju, w którym zkupiono urzązenie. Wkły trmentowe ostrzone z urzązeniem Czrny Żółty Turkusowy Krmzynowy (Wyjność ok. 80% stnrowego wkłu zmiennego) uupostwowy Poręznik Użytkownik: Mteriły eksplotyjne Poręznik szykiej osługi Przewonik Bezpiezeństw Prouktu CD-ROM Przewó zsiljąy Przewó linii telefoniznej Jeżeli komputer nie jest wyposżony w npę CD-ROM, sterowniki możn porć ze strony poierni otyząej opowieniego moelu, ostępnej po resem Dotkowe informje zwier Stron. OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe toreki. Ay uniknąć zgrożeni uuszeniem, opkowni plstikowe nleży przehowywć z l o ziei i niemowląt. Plstikowe opkownie nie służy o zwy. Elementy opkowni orz krton nleży zhowć n wypek konieznośi zwrotu urzązeni. Przewó USB Nleży zkupić włśiwy przewó USB. Zle się korzystć z przewou opowijąego stnrowi USB 2.0 (typ A/B) o ługośi nie większej niż w metry. POL Wersj 0

2 Zejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urzązenie, również z ekrnu LCD. Zejmij plstikową torę zwierjąą wkły trmentowe, znjująą się w górnej zęśi ty ppieru. Połąz przewó zsiljąy. 2 Połąz Upewnij się, że zostły ostrzone wszystkie elementy. przewó zsiljąy i linię telefonizną OSTRZEŻENIE Urzązenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. Poniewż urzązenie jest uziemione przez gnizo zsiljąe, możn uniknąć wystąpieni potenjlnie nieezpieznyh zkłóeń elektryznyh w linii telefoniznej w przypku połązeni urzązeni o linii telefoniznej przy połązonym o niego przewozie zsiljąym. Poonie pozs przenoszeni urzązeni nleży zhowć śroki ostrożnośi, ołązją w pierwszej kolejnośi linię telefonizną, nstępnie przewó zsiljąy. Jeżeli nie hesz korzystć z funkji fksu uostępninej przez to urzązenie, przejź o kroku 3 n Stron 4. Ay przełużyć żywotność głowiy rukująej, zpewnić njlepszą wyjność wkłów trmentowyh i zhowć jkość wyruku, zlemy, y zyt zęsto nie ołązć urzązeni o zsilni ni nie pozostwić przez łuższy zs urzązeni ołązonego o zsilni. Po kżym połązeniu o zsilni urzązenie utomtyznie zyśi głowie rukująe, o wiąże się ze zużyiem pewnej ilośi tuszu. Zle się wyłąznie urzązeni z pomoą przyisku. Korzystnie z przyisku zpewni oprowzenie minimlnego poziomu zsilni o urzązeni, zięki zemu głowie rukująe ęą zyszzone w łuższyh ostęph zsu. Ponieś pokrywę skner, ż zlokuje się w położeniu otwrtym. WAŻNE NIE NALEŻY jeszze połązć przewou USB (w przypku używni przewou USB). 2

3 Połąz przewó linii telefoniznej. Połąz rugi konie linii telefoniznej o gniz urzązeni oznzonego npisem LINE (LINIA). Ostrożnie umieść przewó linii telefoniznej w knle klowym i wyprowź z tyłu urzązeni. Połąz rugi konie o śiennego gniz telefoniznego. Jeśli lini telefonizn jest współzielon z telefonem zewnętrznym, połąz urzązenie tk, jk przestwiono n rysunku poniżej. 2 Telefon wewnętrzny Telefon zewnętrzny Upewnij się, że używny przewó linii telefoniznej m nie więej niż trzy metry. WAŻNE Przewó linii telefoniznej MUSI yć połązony o gniz w urzązeniu oznzonego npisem LINE (LINIA). Ponieś pokrywę skner, y zwolnić lokę. Deliktnie wiśnij postwę pokrywy skner w ół i zmknij pokrywę skner, korzystją z ou rąk. Jeśli lini telefonizn jest współzielon z zewnętrzną utomtyzną sekretrką, połąz urzązenie tk, jk przestwiono n rysunku poniżej. 2 3 Jeżeli korzystsz z zewnętrznej utomtyznej sekretrki, ustw try oioru Zew.tel /.sekr. Ptrz Wyierz try oioru n stronie 8. Szzegółowe informje uupostwowy Poręznik Użytkownik: Połąznie zewnętrznego urzązeni TAD (utomt zgłoszeniowy) UWAGA Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów pozs zmykni pokrywy skner. 3

4 3 Zinstluj wkły trmentowe UWAGA Jeśli trment ostnie się o ozu, nleży ntyhmist przemyć je woą, ntomist w przypku porżnieni nleży skontktowć się z lekrzem. Pmiętj, y w pierwszej kolejnośi zinstlowć wkły trmentowe ostrzone z urzązeniem. Rozpkuj wkł trmentowy. Oróć w lewo zieloną źwignię zwlnini n pomrńzowym opkowniu ohronnym ż o usłyszeni źwięku rozszzelnieni opkowni próżniowego. Nstępnie zejmij pomrńzowe opkownie ohronne w przestwiony sposó. WAŻNE NIE wstrząsj wkłmi trmentowymi. Jeśli trment zruzi skórę lu urnie, ntyhmist przemyj je woą z myłem lu innym etergentem. NIE otykj wkłu w oszrze oznzonym symolem, poniewż mogłoy to uniemożliwić ziłnie wkłu w urzązeniu. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. N ekrnie LCD wyświetlny jest komunikt: Brk ksety z tuszem. Otwórz pokrywę wkłu trmentowego. 2 Zejmij pomrńzową zęść zezpiezjąą. 2 Nie wyrzuj pomrńzowej zęśi zezpiezjąej. Bęzie niezęn w przypku konieznośi przetrnsportowni urzązeni. 4

5 e Pmiętj o opsowniu koloru etykiety o koloru wkłu, jk przestwiono n poniższym shemie. Zinstluj kży wkł trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie. 4 Złuj zwykły ppier o rozmirze A4 Wyiągnij tę ppieru łkowiie z urzązeni. 2 Otwórz pokrywę ty wyjśiowej ppieru. f Deliktnie niśnij tylną zęść wkłu trmentowego oznzoną npisem PUSH (Niśnij) ż o poniesieni źwigni wkłu. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmentowyh zmknij pokrywę wkłów trmentowyh. Deliktnie niśnij i przesuń ozne prownie ppieru, nstępnie poprzezną prownię ppieru, y opsowć je o rozmiru ppieru. Upewnij się, że trójkątne oznzeni n oznyh prownih ppieru i poprzeznej prowniy ppieru są wyrównne z oznzeniem używnego rozmiru ppieru. Urzązenie przygotuje system rozprowzni trmentu o rukowni. Proes ten potrw około ztereh minut. Nie wyłązj urzązeni. Zle się, y nstępny krok wykonć w zsie ozekiwni

6 Dokłnie przekrtkuj stos ppieru, y zpoie lokowniu i niewłśiwemu powniu. f Deliktnie opsuj oiem rękmi ozne prownie ppieru o ppieru. Upewnij się, że ozne prownie ppieru otykją krwęzi ppieru. Zwsze pmiętj o tym, y ppier nie ył zwinięty lu pomrszzony. e Deliktnie połóż ppier n ty ppieru, ustwiją go stroną o zruku w ół i górną krwęzią o przou. Upewnij się, że ppier leży płsko w ty. WAŻNE Upewnij się, że ppieru nie włożono zyt leko; rkusze mogą się ponieść w tylnej zęśi ty i spowoowć prolemy z powniem ppieru. g h Zmknij pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Powoli wsuń łą tę ppieru o urzązeni. i Przytrzymują tę ppieru, poiągnij poporę o momentu, ż zlokuje się w opowienim położeniu, nstępnie oegnij klpkę popory ppieru. 2 6

7 5 Sprwź jkość ruku Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n ekrnie LCD pojwi się nstępująy komunikt: Ustw ppier i Niśnij Kolor Strt. Niśnij przyisk Strt Kolor. Sprwź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są wyrźne i wiozne, niśnij przyisk (Tk), y zkońzyć sprwznie jkośi, nstępnie przejź o nstępnego kroku. OK 7 Konfigurj siei ezprzewoowej (w rzie potrzey) Gy n ekrnie LCD wyświetli się komunikt Rozpoznie się konfigurj Wi-Fi., zpoznj się z nim, nstępnie niśnij przyisk OK, y kontynuowć. W przypku przeprowzni konfigurji siei ezprzewoowej z użyiem urzązeni moilnego przejź o punktu. W przypku komputerów z systemem Winows i komputerów Mintosh przejź o punktu. Ay skonfigurowć którąkolwiek z opji w krokh 8-4, wyierz opję Nie w kroku, nstępnie przejź o kroku 8. Ustwieni siei ezprzewoowej ęzie możn skonfigurowć później. 6 Ustw Jeżeli zęśi linii rkuje, niśnij przyisk 2 (Nie), nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie LCD. Nisk jkość tę i gozinę N ekrnie LCD wyświetlne są t i gozin. Informje o ieżąyh ie i gozinie możn tkże owć o kżego wysyłnego fksu, ustwiją ientyfiktor stji (ptrz krok 0). Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Tk. Niśnij przyisk OK. Przejź o kroku 6 n Stron 8, y kontynuowć konfigurję siei ezprzewoowej. Po zkońzeniu konfigurji siei ezprzewoowej powróć o kroku 8, y okońzyć konfigurję urzązeni. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Nie. Niśnij przyisk OK. Przejź o kroku 8, y kontynuowć konfigurownie urzązeni. Instrukje otyząe konfigurji siei ezprzewoowej n komputerh z systemem Winows i komputerh Mintosh opisno w lszej zęśi okumentu (Stron 8 i nstępne). Wprowź wie osttnie yfry roku z pomoą klwitury, nstępnie niśnij przyisk OK. Jeżeli n ekrnie LCD pojwi się komunikt, zpoznj się z nim, nstępnie niśnij przyisk OK, y kontynuowć. (N przykł l roku 203 wprowź yfry 3). Powtórz zynnośi l ustwień miesią, ni i goziny w formie 24-gozinnym. 7

8 e 8 Wyierz język (w rzie potrzey) Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Miejsowy jęz. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć język. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 9 Wyierz try oioru Dostępne są ztery tryy oioru: Tylko fx, Fx/tel, Ręzny orz Zew.tel /.sekr. uupostwowy Poręznik Użytkownik: Korzystnie z tryów oioru Jeżeli urzązenie nie ęzie używne o wysyłni fksów, przejź o nstępnego kroku. 8 e f Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Fx. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Ustw.oiór. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Try oioru. Niśnij przyisk OK. Niśnij wyrny try oioru. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz.

9 0 Wprowź informje osoiste (ientyfiktor stji) Rport weryfikji trnsmisji Ustw ientyfiktor stji urzązeni, y n wysyłnyh fksh umieszzne yły t i gozin. Jeżeli urzązenie nie ęzie używne o wysyłni fksów, przejź o nstępnego kroku. e f Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Ient. stji. Niśnij przyisk OK. Wprowź numer fksu (o 20 yfr) n klwiturze, nstępnie niśnij przyisk OK. Ay wprowzić znk + l koów mięzynroowyh, niśnij przyisk l. Wprowź nzwisko (o 20 znków) n klwiturze, nstępnie niśnij przyisk OK. Informje o wprowzniu nzwisk zwier poniższ tel. Ay wprowzić znk, który znjuje się n tym smym przyisku, o poprzenio wprowzony znk, niśnij przyisk w elu przesunięi kursor w prwo. Ay zmienić łęnie wprowzony znk, niśnij przyisk lu w elu przesunięi kursor o łęnego znku, nstępnie niśnij przyisk Wyzyść. Więej informji uupostwowy Poręznik Użytkownik: Wprowznie tekstu Niśnij przyisk Jeen rz Dw rzy Trzy rzy Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Cztery rzy Pięć rzy 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Ay ponownie rozpoząć wprowznie po łęnym wprowzeniu, niśnij przyisk Stop/Zkońz i przejź o pozyji. Urzązenie Brother wyposżone jest w funkję tworzeni rportu weryfikji trnsmisji, który może służyć jko potwierzenie wysłni fksu. W rporie znjują się: list nzw lu numerów fksu oiorów, gozin, t i zs trwni trnsmisji, liz przesłnyh stron i informj o powozeniu trnsmisji lu jego rku. Instrukje korzystni z tej funkji uupostwowy Poręznik Użytkownik: Rport weryfikji trnsmisji 2 Ustw try wyierni tonowego lu impulsowego Urzązenie jest fryznie skonfigurowne o osługi wyierni tonowego. W przypku korzystni z wyierni impulsowego nleży zmienić try wyierni w urzązeniu. e Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Tonowe/impuls. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Impuls (lu Tonowe). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 9

10 3 Ustw typ linii telefoniznej 4 Ustw zgoność linii telefoniznej (VoIP) Jeśli urzązenie jest połązone o linii, któr o wysyłni i oierni fksów wykorzystuje entrlę PBX lu ISDN, nleży opowienio zmienić typ linii. e Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Ust.linii tel. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Zwykł, PBX lu ISDN. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. PBX i TRANSFER Urzązenie jest wstępnie ustwione w tryie Zwykł, który umożliwi połązenie go o stnrowej linii PSTN (ng. Puli Swithe Telephone Network). Jenk w wielu iurh używ się entrlnyh systemów telefoniznyh lu entrl telefoniznyh (PBX). Urzązenie może się łązyć z większośią typów entrl PBX. Funkj wywołń urzązeni osługuje wyłąznie wywołni TBR. Wywołni TBR współprują z większośią typów entrl PBX, umożliwiją użytkownikom uzysknie ostępu o linii zewnętrznej lu przełąznie rozmów n inny telefon wewnętrzny. Powyższ funkj jest uruhmin z pomoą przyisku Tel./R. Przy połązniu urzązeni o usługi VoIP (przez Internet) nleży zmienić ustwieni zgonośi. W przypku korzystni z nlogowej linii telefoniznej pomiń ten krok. e Niśnij przyisk Menu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Komptyilność. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Post.(VoIP). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 0

11 5 Wyierz typ połązeni Niniejsze instrukje instlji otyzą systemu Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8 orz M OS X v0.6.8, 0.7.x, 0.8.x. Sterowniki l systemu Winows Server 2003/2008/2008 R2/202 możn znleźć n stronie z mteriłmi o porni otyząej opowieniego moelu, ostępnej po resem Jeżeli komputer nie jest wyposżony w npę CD-ROM, możn porć njnowsze sterowniki, poręzniki i progrmy użytkowe l opowieniego moelu z witryny Brother Solutions Center, ostępnej po resem Niektóre plikje ołązone n płyie CD-ROM mogą yć nieostępne o porni. Użytkowniy interfejsu USB Winows, przejź o Stron 2 Mintosh, przejź o Stron 5 USB Winows Mintosh Użytkowniy siei ezprzewoowej Winows i Mintosh, przejź o Stron 8 Sieć ezprzewoow

12 USB Winows Interfejs USB w systemie Winows (Winows XP Home / XP Professionl / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 6 Prze rozpozęiem instlji Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. NIE NALEŻY jeszze połązć przewou USB. Jeśli w tle prują inne progrmy, zmknij je. Wyglą ekrnów może się różnić w zleżnośi o systemu operyjnego. Płyt CD-ROM zwier oprogrmownie Nune PperPort 2SE. Oprogrmownie osługuje system Winows XP Home (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x64 Eition (z otkiem SP2 lu nowszym), Winows Vist (z otkiem SP2 lu nowszym), Winows 7 orz Winows 8. Zinstluj njnowszy pkiet Winows Servie Pk prze instlją pkietu MFL-Pro. Jeżeli wyświetli się ekrn Zezpiezeni systemu Winows, kliknij pole wyoru, nstępnie kliknij przyisk Zinstluj, y instlj mogł się poprwnie zkońzyć. Wyierz opję Połązenie loklne (USB), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, ż wyświetli się ekrn Połąz kel USB. 7 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejź o pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Winows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zń, nstępnie przejź o pozyji Komputer). Kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie plik strt.exe. Jeżeli wyświetli się ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij opję Zezwlj lu Tk. 2

13 8 USB Połąz przewó USB Ponieś pokrywę skner, ż zlokuje się w położeniu otwrtym. Winows Ponieś pokrywę skner, y zwolnić lokę. Deliktnie wiśnij postwę pokrywy skner w ół i zmknij pokrywę skner, korzystją z ou rąk. 3 2 Połąz przewó USB o portu USB oznzonego symolem. Port USB znjuje się wewnątrz urzązeni, tk jk pokzno poniżej. e UWAGA Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów pozs zmykni pokrywy skner. Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Ostrożnie poprowź przewó USB wewnątrz spejlnego wgłęieni n przewó, nstępnie wyprowź go z tyłu urzązeni. Połąz przewó o gniz w komputerze. NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk sekun. f g h i Jeżeli wyświetli się ekrn Zleeni w zkresie ohrony śroowisk otyząe urzązeń o przetwrzni orzu, kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się ekrn Rejestrj On-Line, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeżeli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol wyoru Ustw jko rukrkę omyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gy wyświetli się okno Instlj zostł zkońzon, potwierź ustwieni, nstępnie kliknij przyisk Dlej. USB Winows Mintosh WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. 3

14 9 USB Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży się zlogowć z uprwnienimi ministrtor. Winows Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gy zostnie wyświetlony ekrn Progrm ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Jeżeli w trkie instlji oprogrmowni wyświetli się komunikt o łęzie, wykonj jeno z poniższyh ziłń: - Użytkowniy systemu Winows XP, Winows Vist orz Winows 7: Uruhom plikję Instlownie ignostyki znjująą się w folerze (Strt) > Wszystkie progrmy > Brother > MFC-XXXX (gzie XXXX to nzw moelu urzązeni). - Użytkowniy systemu Winows 8: Ay uruhomić plikję Instlownie ignostyki, kliknij wukrotnie ikonę (Brother Utilities) n pulpiie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz moel urzązeni (jeśli nie zostł jeszze wyrny). Kliknij opję Nrzęzi n lewym psku nwigyjnym. W zleżnośi o ustwień ezpiezeństw pozs używni urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu oprogrmowni ntywirusowego. Zezwól n lsze ziłnie okn. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu ń i pomoy tehniz. urzązeń Brother wymgny jest ostęp o Internetu. W zsie instlji progrmu MFL-Pro Suite utomtyznie instlowny jest tkże system pomoy Brother. System pomoy Brother umożliwi ostęp o witryny Brother Solutions Center po kliknięiu opji n psku zń. Zkońz Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejź o Stron 3 Instlj zostł zkońzon. Użytkowniy systemu Winows 8: Jeżeli instrukje firmy Brother ostępne n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwierj je z pomoą progrmu Aoe Reer. Jeżeli progrm Aoe Reer jest zinstlowny n komputerze, le plików nie możn otworzyć w progrmie Aoe Reer, zmień powiąznie plików PDF (ptrz Otwiernie pliku PDF w progrmie Aoe Reer (Winows 8) n stronie 33). 4

15 USB Mintosh Interfejs USB n komputerze Mintosh (M OS X v0.6.8, 0.7.x, 0.8.x) 6 Prze rozpozęiem instlji Połąz przewó USB o portu USB oznzonego symolem. Port USB znjuje się wewnątrz urzązeni, tk jk pokzno poniżej. Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. Użytkowniy systemów M OS X v : nleży przeprowzić ktulizję o systemów M OS X v x. 7 Połąz przewó USB NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer Mintosh. Ponieś pokrywę skner, ż zlokuje się w położeniu otwrtym. Ostrożnie poprowź przewó USB wewnątrz spejlnego wgłęieni n przewó, nstępnie wyprowź go z tyłu urzązeni. Połąz przewó o gniz w komputerze Mintosh. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. USB Winows Mintosh 5

16 USB Mintosh Ponieś pokrywę skner, y zwolnić lokę. Deliktnie wiśnij postwę pokrywy skner w ół i zmknij pokrywę skner, korzystją z ou rąk. e Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Next (Dlej). 3 UWAGA 2 f g Gy wyświetli się ekrn A Printer (Doj rukrkę), kliknij przyisk A Printer (Doj rukrkę). Wyierz urzązenie z listy. Kliknij przyisk A (Doj), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów pozs zmykni pokrywy skner. 8 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y rozpoząć instlję. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. (OS X 0.8.x) Wyierz sterownik Brother MFC-XXXX CUPS (gzie XXXX to nzw moelu urzązeni) Use (Użyj) z menu poręznego. Wyierz opję Lol Connetion (USB) (Połązenie loklne (USB)), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. h Gy pojwi się ekrn pomoy tehniznej, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, jeżeli hesz porć progrm Presto! PgeMnger. Progrm Presto! PgeMnger możn tkże porć później z poziomu ekrnu Brother Support (Pomo tehnizn Brother). Kliknij przyisk Dlej. Gy pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Close (Zmknij). 6 Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Potrw to kilk hwil. Instlj progrmu MFL-Pro Suite jest zkońzon. Przejź o kroku 9.

17 USB Mintosh 9 Poiernie i instlj progrmu Presto! PgeMnger Po zinstlowniu progrmu Presto! PgeMnger progrm Brother ControlCenter2 uzyskuje funkję OCR. Z pomoą progrmu Presto! PgeMnger możn w łtwy sposó sknowć, uostępnić orz orgnizowć swoje zjęi i okumenty. N ekrnie Brother Support (Pomo tehnizn Brother) kliknij ikonę Presto! PgeMnger, y przejść n stronę umożliwijąą pornie progrmu Presto! PgeMnger, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Zkońz Instlj zostł zkońzon. USB Winows Mintosh 7

18 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Dl użytkowników siei ezprzewoowej 6 Prze rozpozęiem W pierwszej kolejnośi nleży skonfigurowć ustwieni siei ezprzewoowej urzązeni tk, y ył możliw jego komunikj z punktem ostępowym / routerem. Nstępnie nleży uostępnić urzązenie komputerom połązonym o siei. W tym elu n komputerh nleży zinstlowć sterowniki i oprogrmownie. Poniższe kroki przestwiją proes konfigurji i instlji. Ay osiągnąć optymlne rezultty oziennyh wyruków okumentów, umieść urzązenie Brother jk njliżej sieiowego punktu ostępowego / router i usuń możliwe przeszkoy. N prękość przesyłni okumentów wpływją ustwione mięzy urzązenimi uże przemioty i śiny orz zkłóeni ze strony innyh urzązeń elektroniznyh. Z tego powou połązenie ezprzewoowe może nie yć njlepszym wyorem l wszystkih typów okumentów i plikji. W przypku rukowni użyh plików, tkih jk wielostroniowe okumenty zwierjąe zrówno tekst, jk i uże orzy, wrto zstnowić się n wyorem połązeni USB w elu uzyskni njwyższej przepustowośi. Jeśli wześniej skonfigurowno ustwieni siei ezprzewoowej urzązeni, prze ponownym skonfigurowniem ustwień siei ezprzewoowej nleży zresetowć ustwieni siei. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Resetuj sieć. Niśnij przyisk OK. Dwukrotnie niśnij przyisk (Tk), y ztwierzić zminę. Poniższe instrukje otyzą tryu infrstruktury (tj. połązeni z komputerem z pomoą punktu ostępowego / router). Try infrstruktury Punkt ostępowy / router Bezprzewoowe urzązenie sieiowe (urzązenie użytkownik) połązone o punktu ostępowego / router Komputer z funkją osługi siei ezprzewoowej połązony z punktem ostępowym / routerem Komputer z sieią przewoową połązony z punktem ostępowym / routerem e Urzązenie moilne połązone z punktem ostępowym / routerem Upewnij się, że ustwieni siei ezprzewoowej w urzązeniu opowiją ustwieniom punktu ostępowego / router. Instrukje n temt konfigurowni urzązeni w tryie A-ho (połązni o komputer osługująego sieć ezprzewoową ez pośrenitw punktu ostępowego / router), zwierją Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Ay wyświetlić Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei: Włąz komputer. Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Użytkowniy systemu Winows : 2 Wyierz moel i język. Pojwi się menu główne płyty CD-ROM. 3 Kliknij opję Poręzniki użytkownik, nstępnie kliknij opję Dokumenty PDF/HTML. 4 Kliknij opję Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei. Użytkowniy komputerów Mintosh: 2 Kliknij wukrotnie opję User s Guies (Poręzniki użytkownik). Wyierz moel i język. 3 Kliknij opję User s Guies (Poręzniki użytkownik), nstępnie kliknij opję Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei.

19 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 7 Wyierz metoę konfigurji siei ezprzewoowej Poniższe instrukje oferują trzy sposoy konfigurji urzązeni Brother w siei ezprzewoowej. Jeżeli konfigurję siei ezprzewoowej rozpozęto o kroku 7 n Stron 7, przejź o metoy lu. We wszystkih pozostłyh przypkh wyierz sposó preferowny l użytkownego śroowisk. Meto jest zleną metoą nwiązywni połązeni (Winows lu Mintosh). Konfigurj z użyiem płyty CD-ROM (Winows i Mintosh) W przypku tej metoy zlene jest użyie komputer połązonego ezprzewoowo o siei. W niektóryh przypkh koniezne może yć użyie przewou USB. Terz przejź o Stron 2 Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (komputery z systemem Winows, komputery Mintosh orz urzązeni moilne) Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy / router nie osługuje funkji WPS (Wi-Fi Protete Setup ) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewoowej ezprzewoowego punktu ostępowego / router w oszrze poniżej. Jeżeli w zsie konfigurji koniezn ęzie pomo ziłu osługi klient firmy Brother, przygotuj ientyfiktor SSID (nzwę siei) i kluz sieiowy. Firm Brother nie może uzielić pomoy w uzyskiwniu tyh informji. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewoowej SSID (nzw siei) Kluz sieiowy* * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Bez znjomośi tyh informji (SSID i kluz sieiowy) nie jest możliwe lsze konfigurownie siei ezprzewoowej. W jki sposó możn znleźć te informje? ) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego / router. 2) Wstępny ientyfiktor SSID może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. Terz przejź o Stron 22 Sieć ezprzewoow 9

20 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Jenoprzyiskow konfigurj przy użyiu funkji WPS lu AOSS (komputery z systemem Winows, komputery Mintosh i urzązeni moilne) Użyj tej metoy, jeżeli ezprzewoowy punkt ostępowy / router osługuje utomtyzną (jenoprzyiskową) konfigurję siei ezprzewoowej (WPS lu AOSS ). Terz przejź o Stron 23 20

21 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 8 Konfigurj z użyiem płyty CD-ROM (Winows i Mintosh) Użytkowniy komputerów Mintosh: Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM i kliknij wukrotnie opję Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX). Wyierz instlję ezprzewoową, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi kretor konfigurji urzązeni ezprzewoowego n ekrnie komputer. Po zkońzeniu konfigurji przejź o kroku 20-e n Stron 29. Gy wyświetli się ekrn Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową, wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Użytkowniy systemu Winows : Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejź o pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Winows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zń, nstępnie przejź o pozyji Komputer). Kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie plik strt.exe. Jeżeli wyświetli się ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij opję Zezwlj lu Tk. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. e f W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows nleży się zpoznć z informjmi otyząymi sposou owni poniższyh portów sieiowyh, znjująymi się w okumentji zpory. Do sknowni siei oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oierni fksów PC poprzez sieć, oj port protokołu UDP. Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj porty UDP 37 i 6. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y skonfigurowć urzązenie firmy Brother. Urzązenie poejmie próę nwiązni połązeni z sieią ezprzewoową. Może to trwć kilk minut. Konfigurj siei ezprzewoowej jest zkońzon. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro Użytkowniy systemu Winows : Wyierz opję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Terz przejź o Krok 20-e n Stron 27 Sieć ezprzewoow 2

22 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 22 8 Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (Winows, Mintosh orz urzązeni moilne) Jeżeli konfigurję siei ezprzewoowej rozpozęto o kroku 7 n Stron 7, niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Kretor konf., nstępnie niśnij przyisk OK. Nstępnie przejź o kroku. We wszystkih pozostłyh przypkh przejź o kroku. Niśnij przyisk Menu n urzązeniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Sieć. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję WLAN. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Kretor konf. Niśnij przyisk OK. Po wyświetleniu komuniktu Włązyć WLAN? niśnij przyisk OK, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij przyisk Stop/Zkońz. Urzązenie wyszuk ostępne ientyfiktory SSID. Wyświetlenie ostępnyh ientyfiktorów SSID potrw kilk sekun. Jeśli zostnie wyświetlon list ientyfiktorów SSID, niśnij przyisk lu, y wyrć ientyfiktor SSID zpisny w kroku 7- n Stron 9. Niśnij przyisk OK. Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy / router wyrnego SSID osługuje stnr WPS, urzązenie wymg jego stosowni, przejź o kroku e. Jeśli urzązenie wymg poni kluz sieiowego, przejź o f. W przeiwnym rzie przejź o g. Jeżeli list jest pust, sprwź, zy ezprzewoowy punkt ostępowy / router jest włązony i zy rozsył ientyfiktor SSID. Przenieś urzązenie liżej ezprzewoowego punktu ostępowego / router i ponownie rozpoznij o kroku. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł ientyfiktor SSID, koniezne ęzie ręzne onie nzwy SSID. Dotkowe informje zwierją Poręzniki oprogrmowni i osługi l siei. e f g Niśnij przyisk (Tk), y połązyć urzązenie przy użyiu funkji WPS. (W przypku wyoru pozyji 2 (Nie) w elu przeprowzeni ręznej konfigurji, przejź o kroku f, y wprowzić kluz sieiowy). Gy n ekrnie LCD pojwi się komunikt Uruhom WPS, niśnij przyisk WPS n ezprzewoowym punkie ostępowym / routerze, nstępnie niśnij przyisk (Dlej), y kontynuowć. Przejź o kroku g. Wprowź kluz sieiowy zpisny w kroku 7- n Stron 9, wyierją kżą literę lu yfrę z pomoą klwitury. Znki są wyświetlne w nstępująej kolejnośi: młe litery, uże litery, nstępnie yfry. Ay przesunąć kursor w lewo lu w prwo, niśnij przyisk lu. (Dotkowe informje możn znleźć w rozzile Wprowznie tekstu w ustwienih siei ezprzewoowej n stronie 32). Po wprowzeniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępnie niśnij przyisk (Tk), y zstosowć ustwieni. Urzązenie poejmie próę nwiązni połązeni z sieią ezprzewoową. Może to trwć kilk minut. Konfigurj siei ezprzewoowej jest zkońzon. Użytkowniy urzązeń moilnyh: Połąz urzązenie moilne z ezprzewoowym punktem ostępowym / routerem, korzystją z połązeni Wi-Fi. Poierz plikję Brother iprint&sn (Anroi /ios/winows Phone) z opowieniej strony poierni i ją zinstluj. Urzązenie osługuje też plikję AirPrint (ios). Ay porć poręznik użytkownik otyząy używnej plikji (Brother iprint&sn/airprint), owieź witrynę Brother Solutions Center po resem i kliknij łąze Poręzniki n stronie poświęonej wyrnemu urzązeniu. Jeśli konfigurj zostł rozpozęt o kroku 7 n Stron 7, wróć o kroku 8, y kontynuowć konfigurję ustwień urzązeni. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejź o kroku 9. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 26 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 29

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Drukarka laserowa Brother HL-L9200CDWT Dla użytkowników niedowidzących Niniejszy podręcznik można przeczytać przy użyciu czytnika ekranowego, zamieniającego tekst na mowę. Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wielo-funkcyjny serwer wydruku Multi-Protocol On-board INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia w sieci, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo