Przepisy Hokeja na Trawie Hala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy Hokeja na Trawie Hala"

Transkrypt

1 Przepisy Hokej n Trwie Hl Stn n 1 listop 2014 Tłumzenie: Anrzej Busz, Szymon Dolt

2 2 Spis treśi I Słownizek... 3 II Gr Boisko Skł rużyn Kpitnowie Uiór i wyposżenie zwonik Mez i wynik Rozpozęie i wznowienie gry Piłk poz oiskiem Zoywnie rmek Prowzenie gry: Zwoniy Prowzenie gry: rmkrze Prowzenie gry: sęziowie Kry Zsy wykonywni kr Kry osoiste Złązniki Złąznik nr 1 Shemt oisk Złąznik nr 2 Shemt rmki... 27

3 3 I Słownizek Zwonik Jeen z uzestników mezu w rużynie. Drużyn Drużyn skł się z mksymlnej ilośi 12 zwoników, z zego 5 przeyw n oisku, mksymlnie 7 n łwe rezerwowyh. Zwonik pol Jeen z zwoników n oisku inny niż rmkrz. Brmkrz Jeen z zwoników n oisku urny w sprzęt ohronny, skłjąy się o njmniej z ksku, prknów i wykopów, któremu pozwl się również nosić rękwie i inny sprzęt ohronny Zwonik z pol posijąy uprwnieni rmkrskie Jeen z zwoników n oisku, który nie jest urny w rmkrski sprzęt ohronny, le posi uprwnieni rmkrskie; zwonik ten musi nosić koszulkę w kolorze innym niż pozostli zwoniy z jego rużyny Atk (Npstnik) Drużyn (zwonik), któr str się zoyć rmkę. Oron (oroń) Drużyn (zwonik), któr str się zpoie zoyiu gol. Lini końow Krótsz lini (22 metrow) w owozie oisk. Lini rmkow Lini końow pomięzy słupkmi rmki. Lini ozn Bn położon n łuższej (44 metrowej) linii w owozie oisk. Półkole Oszr ogrnizony poprzez połązenie wóh ćwirtek koł i linii łąząyh je po kżej stronie oisk nprzeiw śrok linii końowej. Zgrywnie piłki (zwonik pol) Ztrzymywnie, oijnie lu porusznie piłki z pomoą lski Phnięie Porusznie piłki po oisku poprzez phnie piłki lską, któr zostł umieszzon lisko piłki. Kiey wykonywne jest phnięie, piłk i konie lski (fjk) pozostją w kontkie z położem.

4 4 Poiie Phnięie piłki w tki sposó, że unosi się on pon płytę oisk Uniesienie Poniesienie piłki pon płytę oisk poprzez poniesienie nieruhomej lu prwie nieruhomej piłki po uprzenim umieszzeniu lski po piłką. Uerzenie piłki, ługie jej iągnięie lu ruh zmitni znim nstępuje kontkt z piłką (slp) jest uwżne z uerzenie i jest nieozwolony. Strzł (który n hli jest nieozwolony) Uerznie piłki poprzez whłowy ruh lski w kierunku piłki. Strzł n rmkę Akj npstnik, który str się zoyć gol kierują piłkę w stronę rmki ęą w półkolu strzłowym. Piłk może mijć rmkę le kj jest rozwżn jko strzł n rmkę jeżeli intenją zwonik yło zoyie gol z pomoą phnięi w kierunku rmki. Oległość zgrni Oległość, z której zwonik jest w stnie osięgnąć piłkę, y ją zgrć. Oron Akj mją n elu pozwienie przeiwnik posini piłki. Przewinienie Akj niezgon z przepismi, krn przez sęziego. Przerw tehnizn (time-out) Przerw tehnizn jest przerwniem przeiegu gry i mezu n żąnie kpitn rużyny lu osoy z kierownitw rużyny.

5 5 II Gr 1 Boisko Informje poniżej przestwiją uproszzony opis oisk. Szzegółow speyfikj znjuje się w końowej zęśi tyh Przepisów. 1.1 Boisko m ksztłt prostokąt o wymirh: 44 metry ługośi i 22 metry szerokośi. Stosownie pełnowymirowego oisk jest rekomenowne, le możn stosowć również oisk o ługośi o njmniej 36 metrów i szerokośi o njmniej 18 metrów. 1.2 Bny ozne znzą łuższy ok z owou oisk; lini końow znzy krótszy ok z owou oisk. 1.3 Linie rmkowe są zęśimi linii końowej pomięzy słupkmi rmki. 1.4 Lini śrokow jest zznzon poprzez śroek oisk. 1.5 Oszry oznzone jko półkol są zznzone wewnątrz oisk, ookoł rmek i nprzeiw śrok linii końowyh. 1.6 Punkt wykonywni rzutu krnego m śrenię 100 mm i jest zznzony n wprost śrok rmki w oległośi śrok tego punktu o wewnętrznej krwęzi linii rmkowej wynosząej 7 metrów. 1.7 Wszystkie linie mją gruość 50 mm i są zęśią oisk. 1.8 Brmki są umieszzone n zewnątrz oisk, n śroku i otykją linii końowej o zewnętrznej strony. Łwki rużyn znjują się n zewnątrz oisk wzłuż ny oznej. W trkie kżej z połów rużyn zjmuje łwkę liższą rme której roni. Zwoniy muszą siezieć n łwe jeżeli nie są n oisku 2 Skł rużyn 2.1 Mez jest rozgrywny pomięzy wiem rużynmi z nie więej niż pięiom zwonikmi n oisku z kżej rużyny w tym smym momenie. Jeśli rużyn posi większą niż ozwolon lizę zwoników n oisku, zs powinien zostć ztrzymny, sytuj skorygown. Deyzje pojęte prze ztrzymniem zsu nie mogą yć zmienione.

6 6 Gr i zs jest wznwiny krnym strzłem rożnym przeiwko rużynie, któr ył opowieziln z ztrzymnie gry. 2.2 Kż z rużyn m rmkrz lu zwonik z uprwnienimi rmkrskimi n oisku lu gr wyłąznie zwonikmi pol. Kż z rużyn może grć: - z rmkrzem korzystjąym z przywilejów rmkrskih i urnym w sprzęt rmkrski skłjąy się o njmniej z ksku, prknów, wykopów i koszulki różnej o kolorów koszulek ou rużyn; lu - z zwonikiem pol korzystjąym z przywilejów rmkrskih urnym koszulkę różną o kolorów koszulek ou rużyn, który może nosić ksk ohronny (le nie prkny i wykopy), kiey znjuje się n włsnej połowie oisk; musi on nosić ksk ohronny kiey roni rzut krny lu krny strzł rożny; zgrni tego zwonik rozptruje się w tyh Przepish jko zgrni zwonik z uprwnienimi rmkrz; lu - tylko zwonikmi pol; w tkiej sytuji żen zwonik nie korzyst z przywilejów rmkrz i nie może nosić ksku i koszulki w innym kolorze; zwoniy mogą stosowć mski ohronne pozs orony krnego rzutu rożnego lu rzutu krnego; wszysy zwoniy noszą jenkowe koszulki. Drużyn może zmienić opję, z której ktulnie korzyst wykonują zminę. 2.3 Kż rużyn m prwo o zmin zwoników z mksymlnej ilośi wunstu zwoników: zmin jest ozwolon w kżym momenie mezu z wyjątkiem okresu o przyznni o zkońzeni krnego rzutu rożnego; w tym zsie ozwolon jest tylko zmin kontuzjownego lu zwieszonego rmkrz lu zwonik rużyny roniąej z uprwnienimi rmkrskimi Jeśli kolejny krny rzut różny zostł poyktowny prze zkońzeniem poprzeniego, żn zmin z wyjątkiem kontuzjownego rmkrz lu zwonik z uprwnienimi rmkrskimi w rużynie roniąej nie może yć okonn. Pozs wykonywni krnego rzutu rożnego ronionego przez kontuzjownego lu zwieszonego rmkrz (tj. zwonik nosząego kompletny sprzęt ohronny) może on zostć zstąpiony przez innego rmkrz, który również nosi kompletny sprzęt ohronny i korzyst ze wszystkih przywilejów rmkrskih.

7 7 Pozs wykonywni krnego rzutu rożnego ronionego przez kontuzjownego lu zwieszonego zwonik z uprwnienimi rmkrskimi, może on zostć zstąpiony tylko przez innego zwonik z uprwnienimi rmkrskimi, nie przez rmkrz nosząego kompletny sprzęt ohronny. Jeśli rużyn m tylko zwoników pol zmin nie może zostć wykonn opóki krny rzut różny nie zostnie zkońzony. Jeśli rmkrz lu zwonik korzystjąy z uprwnień rmkrskih zostną zwieszeni, rużyn gr w skłzie z jenym zwonikiem mniej. nie m limitu zmin okonywnyh w tym smym momenie ni limitu zmin, jkie może wykonywć poszzególny zwonik, z wyjątkiem zminy rmkrzy, któryh zmienić możn jeynie w rzy w trkie gry Jeśli rużyn wykorzystł limit zmin rmkrzy w trkie mezu, rmkrz oniósł kontuzję i nie może kontynuowć gry, ozwolon jest zmin rmkrz. Jeśli rmkrz wr n oisko po zsowym zwieszeniu to zmin t nie jest zlizn o limitu zmin jeśli zstąpił on zwonik pol korzystjąego z przywilejów rmkrskih lu zwonik pol. Ntomist jeśli zstąpi on rmkrz to zmin t jest zlizn o limitu zmin. Jeśli rużyn wyzerpł limit zmin rmkrz i rmkrz zostł zsowo zwieszony lu wykluzony o koń mezu to zmin rmkrz może yć okonn. zmin jest ozwolon opiero, gy zmieniny zwonik opuśi płytę oisk zminy zwoników zwieszonyh nie są ozwolone w trkie ih zwieszeni W trkie trwni zwieszeni, ukrn rużyn m n oisku jenego zwonik mniej. Wskutek trwłego wykluzeni zwonik, jego rużyn o koń mezu gr w pomniejszonym skłzie. e f po oyiu kry zwieszeni zwonik może yć zmieniony ez uprzeniego powrotu n oisko zwoniy muszą opuszzć lu whozić n oisko w elu zminy w oszrze 3 metrów o linii śrokowej n linii oznej po stronie zkeptownej przez sęziów

8 8 g w żnej sytuji zminy zwonik zs nie jest ztrzymywny, zs otyzy tkże rmkrz W rzie potrzey gr powinn yć kontynuown z uziłem zwonik z uprwnienimi rmkrskimi, który musi nosić koszulkę inną o koloru koszulek ou rużyn, lo tylko zwonikmi pol, w zsie kiey rmkrz rezerwowy ęzie zkłć sprzęt ohronny. 2.4 Zwoniy, którzy opuszzą oisko, y się oświeżyć uzyskć pomo meyzną lu w owolnym innym elu, mogą wróić n nie jeynie w oszrze 3 metrów o linii śrokowej po tej stronie oisk, po której okonuje się zmin. 2.5 Żn oso, któr nie jest zwonikiem pol, zwonikiem korzystjąym z uprwnień rmkrskih, rmkrzem lu sęzią nie może przeywć n płyie oisk ez pozwoleni sęziego. 2.6 Zwoniy przeywjąy n lu poz płytą oisk pozostją po jurysykją sęziego w trkie mezu i przerwy zieląej połowy oisk. 2.7 Kontuzjowny lu krwwiąy zwonik musi opuśić oisko hy, że wzglęy meyzne n to nie pozwlją, i nie może powróić n oisko opóki rny nie zostną optrzone; zwonik nie może grć w stroju poplmionym krwią. 3 Kpitnowie 3.1 Jeen z zwoników kżej rużyny musi yć oznzony jko kpitn. 3.2 Zstępzy kpitn musi yć wyznzony, jeśli kpitn jest zwieszony. 3.3 Kpitnowie muszą mieć wyróżnijąą opskę n rmieniu lu pooną rzez, któr ęzie ih wyróżnić spośró innyh zwoników n oisku. 3.4 Kpitnowie są opowiezilni z zhownie wszystkih zwoników swojej rużyny i z zpewnienie, że wszystkie zminy w ih rużynie oywją się prwiłowo. Krny rzut rożny zostje przyznny jeśli mił miejse nieprwiłow zmin. Kr inywiuln jest przyznwn jeśli kpitn nie wypełni innyh swoih oowiązków. 4 Uiór i wyposżenie zwonik 4.1 Zwoniy jenej rużyny muszą nosić jenkowe stroje.

9 9 4.2 Zwoniy nie mogą nosić n oisku nizego, o stwrzłoy zgrożenie l innyh zwoników. Zwoniy pol: - mogą nosić l ohrony rąk ohrnize, które znznie nie powiększją rozmiru ih rąk; - zle się y zwoniy nosili ohrnize goleni, kostek i ohrniz szzęki; - mogą nosić, wyłąznie z powoów meyznyh, przez ły mez przezrozystą, iłą lu w innym jenolitym kolorze mskę, któr okłnie psuje o twrzy, któr również ohrni głowę; mogą też nosić ohronne okulry z miękkimi, plstikowymi rmkmi i szkłmi; zleeni meyzne muszą yć wyne przez uprwnione osoy, zwoniy muszą wć soie sprwę z konsekwenji gry uwzglęniją uwrunkowni meyzne; - mogą nosić przezrozystą, iłą lu w innym jenolitym kolorze mskę, któr okłnie psuje o twrzy pozs krnego rzutu rożnego lu rzutu krnego przez okres wykonywni rzutu krnego lu krnego rzutu rożnego i kiey znjują się oni wewnątrz swojego półkol - inni zwoniy niż zwonik z uprwnienimi rmkrz, nie mogą nosić ksku, mski lu innej ohrony głowy w żnyh innyh okoliznośih; 4.3 Brmkrze i zwoniy z uprwnienimi rmkrz muszą nosić n ohrnizu kltki piersiowej koszulkę innego koloru koszulek ou rużyn. Brmkrze (nosząy kompletny sprzęt ohronny) musz nosić tę koszulkę n ohrnizu kltki piersiowej lu innym sprzęie ohronnym. 4.4 Brmkrze muszą nosić sprzęt ohronny skłjąy się przynjmniej z ksku, prknów, wykopów; rmkrz może zjąć ksk i rękwie kiey wykonuje rzut krny. Tylko rmkrz (nosząy kompletny sprzęt ohronny) jest uprwniony o noszeni: ohrnizy tułowi, rków, rmion i przermion, łoki, rąk, koln, prknów i wykopów. 4.5 Zwonik korzystjąy z uprwnień rmkrz może nosić ksk ohronny gy przeyw n włsnej połowie oisk; musi nosić ksk ohronny pozs orony rzutu krnego i krnego rzutu rożnego. Brmkrzom i zwonikom z uprwnienimi rmkrz zle się używć ksku ohronnego zintegrownego z osłoną twrzy i krtni.

10 Strój orz sprzęt ohronny znznie powiększjąy nturlną wielkość ił rmkrz lu oszr ohronny nie jest ozwolony. 4.7 Lsk m tryyjny ksztłt z rązką i zokrągloną fjką, któr jest płsk z lewej strony: lsk musi yć głk i nie może posić żnyh szorstkih ni ostryh zęśi łąznie z otkowym użytym okryiem, lsk musi przyhozić przez pierśień o śreniy 51mm kże zkrzywienie wzłuż lski musi mieć jenolite przeieg (profil) n łej ługośi; zkrzywienie może występowć po stronie prwej lo lewej, le nie po oywu stronh, wygięie lski jest ogrnizone o 25 mm lsk musi spełnić wymgni FIH i nie może yć łuższ niż 105 m 4.8 Piłk jest twr, ił (lu w innym kolorze kontrstująym z położem) i okrągł. 5 Mez i wynik 5.1 Mez skł się z wóh 20 minutowyh połów i 5 minutowej przerwy pomięzy nimi. Inne ługośi połów i przerwy mogą mieć miejse po uprzenim zkeptowniu przez oie rużyny z wyjątkiem regulminów otyząyh poszzególnyh imprez. Sęzi może pojąć eyzje nwet po usłyszeniu sygnłu końząego I połowę mezu lu ły mez. Jeżeli prze sygnłem końząym I połowę mezu lu ły mez ojzie sytuji któr wymgły interwenji sęziego, nie ząży on użyć gwizk prze sygnłem końząym I połowę mezu lu ły mez to m on prwo pojęć tą eyzje nwet po sygnle. 5.2 Przerw tehnizn może yć zrzązon ezpośrenio prze wprowzeniem piłki o gry po tym jk opuśił on oisko, prze rzutem wolnym, rozpozęiem gry ze śrok lu zgrywką. nie może yć zrzązon w okresie o przyznni krnego strzłu rożnego i rzutu krnego o jego wykonni

11 11 może yć zrzązon rz l kżej rużyny w kżej połowie mezu. Niewykorzystne przerwy z jenej połowy nie przehozą n rugą połowę trw nie łużej niż jeną minutę. Czs trwni przerwy jest kontrolowny przez sęziów, gr musi zostć wznowion okłnie po jenej minuie. e gr jest wznwin poprzez wprowzenie piłki o gry po tym jk opuśił on oisko, prze rzutem wolnym, rozpozęiem gry ze śrok lu zgrywką, które miły mieć miejse prze przerwą. 5.3 Drużyn, któr strzeli więej rmek jest zwyięzą, jeśli żne rmki nie zostły strzelone lu oie rużyny strzeliły równą ilość rmek wówzs mez końzy się remisem. 6 Rozpozęie i wznowienie gry 6.1 Losownie (rzut monetą): rużyn, któr wygr losownie m prwo wyoru rmki, n którą he strzelć w pierwszej połowie lu rozpozęi mezu o poni ze śrok oisk jeśli rużyn wygrywją losownie wyier rmkę, n którą he tkowć, rug rużyn zzyn mez jeśli rużyn wygrywją losownie wyier rozpozęie mezu, rug rużyn m prwo wyoru rmki, n którą he tkowć pierwszej połowie. 6.2 Kierunek gry zmieni się w rugiej połowie. 6.3 Ponie ze śrok oisk m miejse: n pozątku mezu, wykonywne przez zwonik rużyny, któr wygrł losownie, jeśli wyrł tą opje; w innym wypku przez zwonik z rużyny przeiwnej n rozpozęie rugiej połowy, wykonywne przez zwonik, którego rużyn nie wykonywł go n pozątku mezu po zoyiu rmki, przez zwonik, którego rużyn strił rmkę lu rmk zostł przyznn

12 Wykonnie poni ze śrok oisk: wykonywne ze śrok oisk piłk może yć zgrn w owolnym kierunku. z wyjątkiem zwonik wykonująego ponie, wszysy inni zwoniy muszą przeywć n połowie oisk, której w nej połowie ronią stosowne są zsy otyząe rzutu wolnego 6.5 Zgrywk m miejse, kiey wznwi się grę po kontuzji zwonik lu z innego powou i nie zostło przyznne przewinienie: zgrywk wykonywn jest lisko miejs, w którym gr zostł ztrzymn, le nie w oszrze 9 m o linii końowej i nie w oległośi 3 metrów o półkol strzłowego piłk zostje umieszzon pomięzy jenym zwonikiem z kżej rużyny, są oni zwróeni twrzmi o sieie i mją po stronie prwej rmkę, której ronią zwoniy zzynją trzymją lski n ziemi po prwej stronie piłki, nstępnie równoześnie uerzją płskimi stronmi w swoje lski n piłką, po zym kży z zwoników m prwo zgrywć piłkę wszysy inni zwoniy muszą znjowć się w oległośi o njmniej 3 m o piłki 6.6 Rzut wolny wykonywny jest z oległośi 9 m o linii końowej, y wznowić grę po skońzonym rzuie krnym, w trkie którego nie zostł zoyty ni przyznny gol. 7 Piłk poz oiskiem 7.1 Gr nie może yć kontynuown, jeśli piłk wyszł łym owoem z nę ozną lu z linię końową. 7.2 Jeżeli piłk wypł z ny ozne: gr jest wznwin w oległośi jenego metr o miejs, w którym wypł z nę Jeżeli miłoy to skutkowć we wznowieniu gry z półkol, wówzs nleży wznowić grę z miejs oległego o 3 m o półkol i 1 m o ny

13 13 gr jest wznwin przez zwonik rużyny, któr nie otknęł jko osttni piłki prze jej opuszzeniem oisk stosowne są zsy rzutu wolnego. 7.3 Gy piłk wyjzie z linię końową, zgrn przez npstnik, nieumyślnie zgrn przez orońę lo zostnie oit przez rmkrz lu zwonik z uprwnienimi rmkrz i rmk nie zostł zoyt: gr jest wznwin w oszrze o 9,1 m o linii końowej n wysokośi miejs, w którym piłk przekrozył linię gr jest wznwin przez zwonik rużyny roniąej stosowne są zsy otyząe rzutu wolnego 7.4 Gy piłk zostł zgrn umyślnie z linię końową przez orońę, z wyjątkiem oii rmkrz lu zwonik z uprwnienimi rmkrz, gr jest wznwin krnym rzutem rożnym 8 Zoywnie rmek 8.1 Brmk jest zoyt, jeśli piłk zgrn przez npstnik z półkol, nie opuśiwszy wześniej półkol, przekrozył łkowiie linię rmkową poniżej poprzezki rmki. Piłk może yć zgrn przez orońów, otknąć ih ił prze lu po zgrniu jej przez npstnik w półkolu strzłowym. 9 Prowzenie gry: Zwoniy O zwoników wymg się, y zhowywli się opowiezilnie przez ły zs. 9.1 Mez rozgryw się pomięzy wom rużynmi skłjąymi się z nie więej niż pięiu zwoników przeywjąyh n oisku w kżym momenie. 9.2 Zwoniy nie mogą trzymć lu używć lsek w sposó nieezpiezny Zwoniy nie mogą unosić lski pon głowmi innyh zwoników. 9.3 Zwoniy nie mogą otykć, hwytć innyh zwoników, ih lsek lu strojów. 9.4 Zwoniy nie mogą strszyć lu krępowć innyh zwoników

14 Zwoniy nie mogą uerzć piłki 9.6 Zwoniy nie mogą zgrywć piłki rugą stroną lski. 9.7 Zwoniy nie mogą zgrywć piłki żną zęśią kij, jeśli piłk znjuje się powyżej wysokośi rmion. Wyjątkiem jest oron rmki przez orońów, którzy mją wtey prwo ztrzymć lu oić piłkę n owolnej wysokośi. Oroń roniąy strzł n rmkę nie może zostć ukrny, jeśli jego lsk nie jest nieruhom lo porusz się w kierunku piłki, y oić lu ztrzymć piłkę. Tylko jeśli z łą pewnośią piłk znjują się powyżej rmion zostnie uerzon, nleży przyznć rzut krny. Jeśli oroń próuje ztrzymć lu oić piłkę zmierzjąą o rmki, któr fktyznie minie rmkę, kże użyie kij powyżej rmion musi yć krne krnym rzutem rożnym nie rzutem krnym. Jeśli skutkiem prwiłowego ztrzymni lu wyii jest nieezpiezn gr, powinien zostć przyznny krny rzut rożny. 9.8 Zwoniy nie mogą zgrywć piłki w sposó nieezpiezny lu prowząy o gry nieezpieznej. Jeżeli zwonik przyjął pozyje oronn to z zgrywnie piłki z użą siłą w jego lskę, stopy ąź ręe możn przyznć rzut wolny i krę inywiulną Piłk jest rozwżn jko nieezpiezn, jeśli powouje relne zgrożenie l zwoników. Przewinienie jest przyznne w miejsu, w którym mił miejse nieezpiezn gr. 9.9 Zwoniy nie mogą unosić piłki pon płytę oisk z wyjątkiem uerzeni n rmkę Nie jest przewinieniem nieumyślne uniesienie piłki o 100 mm pon płytę oisk hy, że w oległośi zgrni piłki znjuje się przeiwnik Zwoniy nie mogą zgrywć piłki znjująej się w powietrzu, z wyjątkiem zwoników rużyny, któr nie uniosł piłki, którzy mogą piłkę ztrzymć Jeżeli piłk znjuje się w powietrzu wskutek prwiłowego strzłu n rmkę, który zostł oity przez orońę, rmkrz lu o słupk zy poprzezki rmki, piłk może yć ztrzymn przez zwoników ou rużyn.

15 Zwoniy pol nie mogą ztrzymywć, kopć, poruszć, ponosić, rzuć lu nieść piłkę z pomoą jkiejkolwiek zęśi ih ił. Nie jest przewinieniem, jeśli piłk uerz nogę, rękę lu jkąkolwiek inną zęść ił zwonik z pol. Zwonik popełni przewinienie wyłąznie, jeśli orowolnie używ ręki, stopy lu ił o zgrni piłki lo ustwi się w ten sposó, y ztrzymć piłkę iłem i przynosi mu to korzyść Nie jest przewinieniem, jeśli piłk uerzył rękę trzymjąą lskę i w innym wypku i tk uerzyły w lskę Zwoniy nie mogą zgrywć piłki jeżeli leżą n oisku, lu z ręką, rmieniem lu kolnem n oisku, z wyjątkiem rąk trzymjąyh kij Zwoniy nie mogą zstwić przeiwnik, który próuje zgrywć piłkę: Zwonik zstwi, jeżeli: - owr się tyłem o przeiwnik - fizyznie przeszkz lską lu iłem przeiwnikowi - osłni piłkę prze prwiłowym tkiem lską lu jkąkolwiek zęśią ił Nieruhomy zwonik przyjmująy piłkę może skierowć się w owolną stronę. Zwonik z piłką m prwo poruszć się z nią w owolnym kierunku, z wyjątkiem ezpośrenio w przeiwnik lu pomięzy przeiwnik piłkę, jeśli przeiwnik znjuje się w oległośi umożliwijąej zgrnie piłki. Zwonik, iegnąy prze piłką lu lokująy przeiwnik, który prwiłowo próuje zgrć piłkę, zstwi (tzw. zstwiny przez osoy trzeie). To również się onosi o npstnik przeiegjąego lu lokująego orońów (włązją rmkrz i zwonik korzystjąego z uprwnień rmkrz) kiey wykonywny jest krny rzut rożny. Ztrzymywnie piłki w nrożnikh oisk lu przy linih oznyh powinno się spotykć się z szyką rekją sęziów 9.14 Zwoniy nie mogą poejmowć próy przejęi piłki hy, że znjują się w opowieniej pozyji o zgrni piłki (nie mją kontktu z iłem przeiwnik) Zwoniy nie mogą umyślnie whozić o rmki, której ronią ih przeiwniy, lu iegć z którąkolwiek z wóh rmek

16 Zwoniy nie mogą zmuszć przeiwnik o nieumyślnego przewinieni. Zgrywnie piłki zysto i umyślnie w jkąkolwiek zęść ił przeiwnik może y ukrne jko pró wymuszeni przewinieni. Zmuszją przeiwnik o zstwini (zęsto wiozne jko wiegnie w zwonik lu mhnie lską) musi yć również krne Zwoniy nie mogą zmienić lską pomięzy przyznniem i zkońzeniem krnego rzutu rożnego lu rzutu krnego opóki nie wymg tego stn lski Zwoniy nie mogą rzuć żnyh rzezy ni zęśi wyposżeni n oisko, w piłkę lu w innego zwonik, sęziego lu inną osoę Zwoniy nie mogą opóźnić gry w elu uzyskni z tego korzyśi. Sęziowie powinni przyznwć zgrywkę z ztrzymywnie piłki mięzy lskmi lu przy nzie 10 Prowzenie gry: rmkrze 10.1 Brmkrz który nosi ohronny sprzęt skłjąyh się o njmniej z ksku, prknów i wykopów nie może uzestnizyć w grze poz włsną połową oisk z wyjątkiem wykonywni rzutu krnego. Ksk ohronny musi yć używny przez rmkrz przez ły zs z wyjątkiem wykonywni przez niego rzutu krnego Zwonik korzystjąy z uprwnień rmkrz nie może uzestnizyć w grze poz włsną połową oisk jeśli nosi ksk ohronny, le może uzestnizyć w grze n łym oisku, jeśli ks zejmie. Zwonik korzystjąy z uprwnień rmkrz musi nosić ksk ohronny pozs orony krnego rzutu rożnego orz rzutu krnego Kiey piłk jest wewnątrz włsnego półkol, zwonik roniąy trzymjąy w ręku lskę może: jeśli jest rmkrzem nosząym kompletny sprzęt ohronny używć lski, sprzętu ohronnego, prknów, wykopów lu kżej zęśi ił, y ztrzymć lu oić piłkę w owolną stronę, również poz linie końową Brmkrzom nie wolno zhowywć się w sposó nieezpiezny l innyh zwoników wykorzystują używny sprzęt ohronny. jeśli jest zwonikiem korzystjąym z uprwnień rmkrz używć lski, stopy lu kżej zęśi ił, y wyphnąć piłkę, oić ją (w

17 17 owolną stronę) lu ztrzymć; piłk może zostć wyit w owolnym kierunku, również poz linie końową rmkrze orz zwoniy korzystjąy z uprwnień rmkrz mogą używć rąk, rmion lo innyh zęśi ił o wyijni piłki Zs opisn w pkt. jest ozwolon tylko w elu orony ezpośreniego strzłu n rmkę lu przeiwziłniu kji, któr prwopoonie oprowziły o zoyi gol. Nie pozwl on rmkrzom lu zwonikom korzystjąym z uprwnień rmkrz o silnego wyijni piłki n użą oległość używją o tego rąk, rmion lu innyh zęśi ił Brmkrze lu zwoniy korzystjąy z uprwnień rmkrz nie mogą leżeć n piłe 10.5 Kiey piłk znjuje się poz półkolem którego ronią, rmkrze lu zwoniy z uprwnienimi rmkrz mogą zgrywć piłkę tylko lską. Zwoniy z uprwnienimi rmkrz grją poz włsnym półkolem są trktowni jk zwoniy pol Brmkrze lu zwoniy z uprwnienimi rmkrz mogą zgrywć piłkę wewnątrz półkol, leżą n oisku wewnątrz półkol. 11 Prowzenie gry: sęziowie 11.1 Dwóh sęziów kontroluje przeieg mezu, stosują przepisy gry hokej i zsy fir ply Kży sęzi jest w pierwszej kolejnośi opowiezilny z jeną połowę oisk w trkie trwni mezu Kży sęzi jest opowiezilny z eyzje otyząe rzutów wolnyh, krnyh rzutów rożnyh, rzutów krnyh i rmek n jenej z połów oisk Sęziowie są opowiezilni z zpisywnie rmek strzelonyh lu przyznnyh orz zpisywnie przyznnyh ostrzeżeń lu wykluzeń Sęziowie są opowiezilni z zpewnienie rozegrni mezu w pełnym wymirze zsu i zznzeni koń kżej z połów mezu orz o przełużeni połowy w elu wykonni krnego rzutu rożnego Sęzi używ gwizk y: rozpoząć i zkońzyć kżą z połów mezu rozpoząć zgrywkę

18 18 e f g h i j k wyegzekwowć krę rozpoząć i zkońzyć rzut krny zsygnlizowć rmkę wznowić grę po tym jk zostł strzelon lu przyznn rmk wznowić grę po rzuie krnym po tym jk nie zostł strzelon ni przyznn rmk ztrzymć grę w elu zminy rmkrz nosząego kompletny sprzęt ohronny i wznowić ją po okonniu zminy ztrzymć grę i wznowić ją n przerwę tehnizną ztrzymć grę z kżego innego powou i wznowić ją zznzyć, jeśli jest to koniezne, że piłk łkowiie przekrozył linię końową oisk 11.7 Sęziowie nie mogą prowzić zespołu w trkie mezu Jeżeli piłk uerzy w sęziego, nieupowżnioną osoę lu jkikolwiek oiekt n oisku, gr jest kontynuown. 12 Kry 12.1 Przywilej korzyśi: przewinienie zostje przyznne tylko jeśli zwonik lu rużyn zostli postwieni w niekorzystnej sytuji przez przeiwnik łmiąego Przepisy Rzut wolny jest przyznny przeiwnej rużynie: z przewinienie npstnik n połowie oisk którą tkuje z nieumyślne przewinienie orońy poz półkolem, le n połowie oisk, której roni 12.3 Krny rzut rożny jest przyznny: z przewinienie orońy w półkolu, które nie zpoiegłoy prwopoonemu zoyiu rmki z umyślne przewinienie orońy we włsnym półkolu n przeiwniku, który nie posił piłki ni sznsy n jej zgrnie

19 19 z umyślne przewinienie orońy poz półkolem, le n połowie oisk, której roni z umyślne zgrnie piłki przez orońę poz linię końową Brmkrze lu zwoniy z uprwnienimi rmkrz mogą oić piłkę używją lski, sprzętu ohronnego lu innej zęśi ił w kżym kierunku, włązją w to z linię końową. e przeiw rużynie któr okonł zminy zwonik w sposó nieprzepisowy f jeśli piłk ztrzym się w stroju lu sprzęie zwoników, kiey przeywją oni w półkolu, którego ronią 12.4 Rzut krny jest przyznny: z przewinienie orońy we włsnym półkolu strzłowym, które zpoiegło prwopoonemu zoyiu rmki z umyślny ful orońy we włsnym półkolu n zwoniku, który posi piłkę lu m sznse n zgrnie piłki 12.5 Jeśli popełnione jest kolejne przewinienie lu zwoniy źle się zhowują znim przyznne wześniej przewinienie zostło wykonne: może zostć przyznn rziej surow kr może zostć przyznn kr inywiuln przewinienie może zostć owróone, jeśli nstępne przewinienie zostło popełnione przez rużynę, której wpierw przyznno przewinienie 13 Zsy wykonywni kr 13.1 Miejse wykonywni rzutu wolnego: rzut wolny jest wykonywny lisko miejs, w którym nstąpiło przewinienie Blisko oznz w oległość zgrni piłki le ez zoywni znznej korzyśi.

20 20 Miejse wykonywni rzutu wolnego musi yć rziej okłnie przestrzegne, jeśli przewinienie nstąpiło w poliżu półkol strzłowego. rzut wolny przyznny w oległośi o 3 m o półkol strzłowego rużyny roniąej, jest wykonywny z njliższego miejs olonego o 3 m o półkol strzłowego. rzut wolny przyznny l rużyny roniąej przyznny poz półkolem strzłowym w oległośi 9 metrów o linii końowej jest wykonywny o 9,1 m o linii końowej w linii wystąpieni przewinieni, równoległej o ny oznej rzut wolny przyznny rużynie roniąej w jej półkolu strzłowym jest wykonywny w owolnym miejsu w półkolu strzłowym lu w oległośi o 9,1 m o linii końowej, w linii wystąpieni przewinieni, równolegle o ny oznej 13.2 Zsy wykonywni rzutu wolnego, poni ze śrok oisk i wprowzni piłki o gry po tym jk opuśił oisko: piłk musi yć nieruhom przeiwniy nie mogą znjowć się liżej niż 3 mety o piłki Jeżeli przeiwnik znjuje się w oszrze 3 metrów o piłki le nie przeszkz w swoonym jej zgrniu, wykonnie rzutu wolnego nie musi yć opóźnine e f gy przyznny jest rzut wolny l rużyny tkująej n tkownej połowie oisk, wszysy zwoniy, z wyjątkiem wykonująego rzut wolny, muszą znjowć się w oległośi nie mniejszej niż 3 metry o piłki piłk musi yć zgrn poprzez phnięie jeśli zwonik wykonująy rzut wolny jest nstępnym zwonikiem, który ęzie zgrywć piłkę (utozgrnie), zynność wykonni rzutu wolnego i zynność zgrni piłki muszą yć wiem osonym zynnośimi znim inny zwonik z rużyny, któr wykonywł rzut wolny, może zgrć piłkę, piłk musi przesunąć się o o njmniej 1 metr Piłk nie musi przesunąć się o 1 metr, y mógł ją zgrć ponownie zwonik wykonująy rzut wolny. g piłk z rzutu wolnego przyznnego rużynie tkująej n tkownej połowie oisk, nie może yć zgrn ezpośrenio o półkol strzłowego opóki nie przemieśi się o o njmniej 3 metry lu nie

21 21 zostnie zgrn przez zwonik jkiejkolwiek z rużyn, innego o wykonująego rzut wolny, lu nie otknie ny. Jeśli zwonik wykonująy rzut wolny kontynuuję grę piłką utozgrnie (żen inny grz nie mił z nią kontktu): - grz ten może zgrć piłkę nieogrnizoną ilość rzy, le - piłk musi przetozyć się o njmniej 3 m znim grz ten wprowzi piłkę o półkol poprzez ponowne phnieie Alo: - inny grz z owolnej rużyny, który może prwiłowo zgrć piłkę musi ją oić lu zgrć znim wejzie on o półkol strzłowego, lo - po tym jk ten zwonik otknął piłki może yć zgrn o półkol przez innego grz również tego, który wykonywł rzut wolny, lo - po tym jk piłk otknęł ny owolny zwonik może ją zgrć o półkol lu ją tm wprowzić. Wszystkie przepisy prgrfu 13.2 stosują się opowienio o rzutu wolnego, wznowieni ze śrok oisk orz wprowzni piłki o gry, gy t opuśił oisko Wykonywnie krnego rzutu rożnego: piłk umieszzn jest n linii końowej wewnątrz półkol o njmniej 6 metrów o słupk rmki, preferownego przez rużynę tkująą e f npstnik ph piłkę ez umyślnego jej unoszeni npstnik wykonująy ponie musi mieć o njmniej jeną nogę poz oiskiem inni npstniy muszą yć n oisku, poz półkolem, nie otykją lskmi, rękmi i stopmi wnętrz półkol żen npstnik, z wyjątkiem npstnik wykonująego ponie nie może znjowć się w oległośi liższej niż 3 metry o piłki roniąy rmkrz lu zwonik z uprwnienimi rmkrz, jeżeli tkowy się n oisku znjuje musi stć w rme; pozostli orońy mogą znjowć się z linią końową po stronie rmki lszej o miejs

22 22 z którego wykonywny jest krny rzut rożny nie otykją lskmi, rękmi i stopmi wnętrz półkol Jeśli rużyn zeyowł się grć pięiom zwonikmi pol, wtey wszysy oni mogą znjowć się poz lini końową. W tym przypku, żen z nih nie może znjowć się wewnątrz rmki. g h kży oroń, który nie znjuje się z linią końową, musi yć z linią śrokową opóki piłk nie zostnie zgrn, żen npstnik, z wyjątkiem wykonująego ponie, nie może wkrzć o półkol i żen oroń nie może przekrzć linii końowej lu śrokowej Regulj rekomenown przez FIH (FIH Tournment Regultions: Inoor Competitions Ferury 2014). kże nruszenie zsy przez orońę znjująego się n linii końowej skutkuje wyofniem go z linię śrokową I nie możn go zstąpić innym orońą.. nruszenie tej zsy przez rmkrz lu grz z przywilejmi rmkrz skutkuje tym, że rużyn ronią musi ronić w skłzie ez jenego grz (jeen z orońów musi wyofć się z linię śrokową). Jeśli zsę nruszy npstnik to musi również uć się poz linię śrokową. Jeśli zwonik wykonująy krny strzł rożny zwozi wykonują ponie to musi uć się poz linię końową i jest zstąpiony innym npstnikiem. Jeśli w wyniku tego zhowni oroń przekrozył linię końową to nie jest on zmuszony uć się z linię śrokową e. jeśli zjzie sytuj opisn w pkt. to nleży krny strzł rożny powtórzyć f. jeśli nstąpi ponowne nruszenie zs w trkie wykonywni krnego strzłu rożnego to nleży ponownie zstosowć wyżej opisne konsekwenje g. kolejny krny strzł rożny w przeiwieństwie o tego powtórzonego może yć roniony przez 5 grzy i j po zgrniu piłki, zwonik wykonująy ponie nie może ponownie zgrywć piłki lu zliżć się o piłki n oległość zgrni opóki piłk nie zostnie zgrn przez innego zwonik rmk nie może yć zoyt, jeżeli piłk nie wyjzie z półkole strzłowe Uerzenie piłki, ługie jej iągnięie lu ruh zmitni znim nstępuje kontkt z piłką, jest uwżny z uerzenie i jest nieozwolony.

23 23 Oroń, który ewientnie nieg n strzł lu wieg w zwonik nie próują przy tym zgrć piłki lską powinien zostć ukrny z grę nieezpiezną. Jeżeli oroń znjująy się w oległośi mniejszej niż 3 metry o piłki w trkie wykonywni krnego rzutu rożnego zostje trfiony piłką poniżej koln, nstępny krny rzut rożny zostje przyznny. Jeżeli oroń znjująy się w oległośi mniejszej niż 3 metry o piłki w trkie krnego rzutu rożnego zostje trfiony piłką w lu powyżej koln w normlnej postwie, strzł jest uwżny z nieezpiezny i przyznny zostje rzut wolny l rużyny roniąej. k przepisów otyząyh krnego rzutu rożnego nie stosuje się, jeżeli piłk olił się n oległość większą niż 3 metry o półkol strzłowego Mez zostje przełużony n konie pierwszej lu rugiej połowy w elu wykonni krnego rzutu rożnego lu późniejszyh krnyh rzutów rożnyh lu rzutów krnyh Krny rzut rożny końzy się gy: e f g h zoyty jest gol zostnie przyznny rzut wolny l rużyny roniąej piłk olił się o półkol n oległość większą niż 3 metry piłk zostni zgrn z linię końową i krny rzut nie zostnie przyznny rożny piłk wypnie z ny ozne i krny rzut rożny nie zostnie przyznny oroń popełni przewinienie, którego konsekwenją nie ęzie kolejny krny rzut rożny przyznny zostnie rzut krny zostnie poyktown zgrywk. Jeżeli gr zostje ztrzymn z powou kontuzji lu z jkiegokolwiek innego powou pozs krnego rzutu rożnego wykonywnego po regulminowym zsie gry i w tym przypku przyznn zostły zgrywk, to powinien zostć przyznny kolejny krny rzut rożny.

24 W elu okonni zminy i w elu zkońzeni krnego rzutu rożnego poyktownego po zkońzeniu pierwszej lu rugiej połowy mezu, krny rzut rożny uwż się z zkońzony, jeśli piłk opuśi półkole strzłowe po rz rugi Wykonywnie rzutu krnego: e f zs zostje ztrzymny, kiey przyznny zostje rzut krny wszysy zwoniy n oisku z wyjątkiem zwonik wykonująego rzut krny orz zwonik roniąego, muszą stć n oisku z połową n której wykonywny jest rzut krny i nie mogą wpływć n wykonnie rzutu krnego piłk jest umieszzn n punkie rzutu krnego zwonik wykonująy rzut krny musi stć z piłką i w oległośi zgrni tej piłki prze wykonniem rzutu krnego zwonik roniąy musi stć oiem nogmi n linii rmkowej i nie może opuśić linii rmkowej lu ruszyć ou nóg znim piłk nie zostnie zgrn jeżeli zwonikiem roniąym rzut krny jest rmkrz lu zwonik z uprwnienimi rmkrz, musi nosić ksk ohronny; jeśli zwonikiem roniąym rzut krny nie jest żen z wymienionyh powyżej, może on nosić mskę ohronną n twrzy jko sprzęt ohronny Jeśli rużyn ronią rzut krny wyrł opję gry pięiom zwonikmi pol i nie zeyowł się okonć zminy n rmkrz lu zwonik z uprwnienimi rmkrz n zs orony rzutu krnego, to zwonik roniąy może używć wyłąznie lski. g h sęzi je znk gwizkiem kiey zwonik roniąy i npstnik są n swoih pozyjh zwonik wykonująy rzut krny nie może zgrywć piłki opóki sęzi nie znku gwizkiem Zwonik wykonująy rzut krny i zwonik roniąy nie mogą opóźnić wykonni rzutu krnego. i j zwonik wykonująy rzut krny nie może zwozić wykonują rzut krny zwonik wykonująy rzut krny musi phć, poijć, unosić piłkę i może ją unieść n owolną wysokość Używnie iągnąego ruhu lski y zgrć piłkę jest nieozwolone. k zwonik wykonująy rzut krny może zgrć piłkę tylko rz i nie może po tym zliżć się o piłki lu zwonik roniąego

25 Rzut krny jest zkońzony gy: rmk zostje zoyt piłk ztrzym się w półkolu, zlokuje się w sprzęie rmkrz, jest złpn przez rmkrz lu wypnie poz półkole 13.9 Z kże przewinienie w trkie wykonywni rzutu krnego: przez zwonik wykonująego rzut krny: rzut wolny l orony jeżeli zwonik roniąy zpoiegnie zoyiu rmki, le opuśił linię rmkową lu ruszy oie nogi znim piłk zostnie zgrn: rzut krny jest wykonywny ponownie Z pierwsze przewinienie tego typu rmkrz musi zostć ostrzeżony (zielon krtk), z kże późniejsze rmkrz musi zostć zwieszony(żółt krtk). e f z kże inne przewinienie, które zpoiegnie zoyiu gol: rzut krny jest wykonywny ponownie z przewinienie zwonik roniąego, które nie zpoieg zoyiu gol: rzut krny jest wykonywny ponownie z przewinienie zwonik rużyny roniąej, gy rmk nie zostł zoyt: rzut krny jest wykonywny ponownie z przewinienie zwonik rużyny tkująej, innego niż zwonik wykonująy rzut krny, gy rmk zostł zoyt: rzut krny jest wykonywny ponownie 14 Kry inywiulne O zsh otyząyh kr inywiulnyh w poszzególnyh rozgrywkh stnowią regulminy wyne l konkretnyh ktegorii Z kże przewinienie, fulująy zwonik może zostć: upomniny (ustn uwg) ostrzeżony (zielon krtk) W mezh mięzynroowyh i w rozgrywkh orgnizownyh przez PZHT wykluzony n 1 minutę

26 26 zsowo wykluzony n minimum 2 minuty zsu gry (żółt krtk) Kżorzowo przez okres zsowego wykluzeni zwonik z oisk lu spoz oisk, rużyn popełniją przewinienie pozostje w skłzie pomniejszonym o jenego zwonik. trwle wykluzony z lszej zęśi ieżąego mezu (zerwon krtk) Kżorzowo w przypku trwłego wykluzeni, rużyn popełniją przewinienie pozostje w pomniejszonym skłzie przez pozostłą zęść mezu. Kr inywiuln może yć otkiem o kry włśiwej (rzut wolny, krny rzut rożny it.) Czsowo wykluzony zwonik musi pozostć w wyznzonym miejsu opóki sęzi, który go zwiesił, nie zezwoli mu n wejśie n oisko Czsowo wykluzony zwoniy mogą ołązyć o swojej rużyny w trkie przerwy, po zym muszą wróić n wyznzone miejse w elu oyi kry Zmierzon ługość kry może zostć wyłużon z niewłśiwe zhownie zwonik w trkie oywni kry Trwle wykluzeni zwoniy muszą opuśić oisko i otzjąy je teren.

27 27 Złązniki Złąznik nr 1 Shemt oisk A B D F C G 2 E 1 Oznzenie Metrów Oznzenie Metrów A B minimum 18,00 mxiumum 22,00 minimum 18,00 mxiumum 22,00 F 0,15 G 7 C 9,00 D 3,00 1 minimum 3,00 E 6,03 2 minimum 1,00

28 28 Złąznik nr 2 Shemt rmki E F B C D G F A F Oznzenie Metrów Oznzenie Metrów A 3,00 E minimum 0,80 B 2,00 F 0,080 C 0,46 G 0,080 D minimum 1,00 Złąznik nr 3 - Lsk hokejow Szzegóły otyząe wymirów lski hokejowej zwrte są w Przepish Gry w Hokej w Hli 2013 (Line X in Figure 3 on pge 57 of the Rules of Inoor Hokey 2013)..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele REGULAMIN I PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS V EDYCJI LIGI LET S MOVE WIOSNA 2013 Rozgrywk Lt s mov mją hrktr mtorsk tzn., h uzstnkm n mogą yć zwony zynn grjąy lu zgłoszn o rozgrywk płkrskh

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dni 02.06.2008 r ZASADY OGÓLNE 1 1 Rodzj i zkres świdzeni określony jest w umowie. Integrlną zęść umowy stnowią równieŝ:

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA STELAŻA DO WC Z PŁYT GK DO WYSOKOŚCI PARAPETU OKIENNEGO PION KANALIZACYJNY ISTNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ZABUDOWA STELAŻA DO WC Z PŁYT GK DO WYSOKOŚCI PARAPETU OKIENNEGO PION KANALIZACYJNY ISTNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY POZOSTAJE BEZ ZMIAN ZUDOW STELŻ DO W Z PŁYT GK DO WYSOKOŚI PRPETU OKIENNEGO UMYWLKI WPUSZZNE W LT PION KNLIZYJNY 598 POJ. N MYDŁO 469 233 3 233 17 1 215 3 215 1 17 11 6 100 311 12 146 11 104 130 3 130 103 104 3 88 38 3 38

Bardziej szczegółowo

Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... 3 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 16

Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... 3 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 16 S t r o n Spis treśi: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 6 OCENY SZKOLNE... PODSUMOWANIE... DIAGNOZA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW WSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja automatu

Minimalizacja automatu Minimlizj utomtu Minimlizj utomtu to minimlizj lizy stnów. Jest to trnsformj utomtu o nej tliy przejśćwyjść n równowżny mu (po wzglęem przetwrzni sygnłów yfrowyh) utomt o mniejszej lizie stnów wewnętrznyh.

Bardziej szczegółowo

Projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas

Projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas Projekts Stnrtizuotų mokinių psiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrnkių enrojo lvinimo mokykloms kūrims, II etps 2015 MOKSLAS EKONOMIKA SANGLAUDA EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS Kurime Lietuvos

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

Okucia. Okucia belkowe...114-119 Złącza kątowe...120-128 Taśmy stalowe...129-132

Okucia. Okucia belkowe...114-119 Złącza kątowe...120-128 Taśmy stalowe...129-132 Okui Okui elkowe...114-119 Złąz kątowe...120-128 Tśmy stlowe...129-132 Konsole słup...133-136 Gwóźź kotwowy o okuć iesielskih...137 Wkręt kotwowy o okuć iesielskih...138 Okui elkowe Wieszk wiełkowy ESSVE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

5. Zadania tekstowe.

5. Zadania tekstowe. 5. Zni tekstowe. Przykł. Kolrz połowę rogi pokonł ze śrenią prękością 0 km/, rugą połowę z prękością 50 km /. Wyzncz śrenią prękość kolrz n cłej trsie. nliz : pierwsz połow rogi rug połow rogi 0 km/ prękość

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja 1 BOISKO - wymiary (40x20m,, minimum 36x18m) - linie grubość 4-5 cm - pole bramkowe 4x5 m - pole przedbramkowe 1x2,5 m - bramka 115x160 cm - strefy zmian 10m,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Pytania z organizacji budowy. 1. Prefabrykaty magazynuje się w składowiskach : a) halowych b) otwartych c) półzamkniętych d) zamkniętych

Pytania z organizacji budowy. 1. Prefabrykaty magazynuje się w składowiskach : a) halowych b) otwartych c) półzamkniętych d) zamkniętych Pytni z orgnizji uowy 1. Prefrykty mgzynuje się w skłowiskh : ) hlowyh ) otwrtyh ) półzmkniętyh ) zmkniętyh 2. W skłowiskh zmkniętyh mgzynujemy nstępująe grupy mteriłów : ) ppę, płyty mrmurowe ) kruszyw,

Bardziej szczegółowo

1.6. Ćwiczenia w ciąży

1.6. Ćwiczenia w ciąży 1.6. Ćwiczeni w ciąży Ciąż i poród są dl orgnizmu koiety próą sprwności fizycznej i psychicznej. Wysiłek porodowy jest porównywlny z wysiłkiem, jki trze podjąć, przeywjąc dystns iegu mrtońskiego. Tym lepiej

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych zagadnienia wybrane

Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych zagadnienia wybrane 14 ROZDZIAŁ Lezenie protetyzne z zstosowniem ruhomyh protez zęśiowyh zgdnieni wyrne 200 14.1. Cel lezeni i podził ruhomyh protez zęśiowyh orz prolem przenoszeni oiążeń okluzyjnyh Celem rekonstrukji i rehilitji

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia Tel 1 - Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej. Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej słuŝące o jego ientyfikcji nzw zkłu i jego siezi, Aneks 1-Tele res zkłu, c numer REGON. Źróło: oprcownie włsne n postwie rozporzązeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

System gospodarczy Polski

System gospodarczy Polski Przykłowe testy z zkresu zęśi mteriłu otyząego postw ekonomii, systemów gosporzyh orz poŝy i popytu System gosporzy Polski Hsł i efinije Dopsuj kŝe określenie z kolumny A o opowieniej efiniji w kolumnie

Bardziej szczegółowo

Przepisy Hokeja na Trawie Boiska otwarte

Przepisy Hokeja na Trawie Boiska otwarte Przepisy Hokej n Trwie Boisk otwrte Oprowne n postwie FIH Rules of Hokey 2015 Stn n 1.1.2015 Tłumzenie Anrzej Busz, Szymon Dolt 2 Spis treśi I Słownizek... 3 II Gr... 5 1 Boisko... 5 2 Skł rużyn... 5 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU N postwie rt.266, ust.1,

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 2 WPROWADZENIE Stowrzyszenie Tili m przyjemność przestwić Pństwu mteriły yktyzne przeznzone o pry z uznimi szkół ponpostwowyh. Temtyk, jką hemy Pństw zinteresowć, otyzy onwilnyh

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT.

LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT. LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT. WITAMY W RODZINIE Czy wiesz, że nsze produkty nie tylko świetnie wyglądją, le tkże ehują się wysoką jkośią, potwierdzoną 4 letnią gwrnją K4? Oznz to, że przez 4 lt oejmiemy

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa MrekPorycki Wlk SAMBO rosyjskisystemwlkiwręcz oprcownienpodstwie Борьба САМБО AntolijChrłmpiew Antolij Chrłmpiew urodził się 29 pździernik 1906 roku w Smoleńsku. Wielki rosyjski sportowiec smo, trener

Bardziej szczegółowo

h a V. GEOMETRIA PŁASKA TRÓJKĄT :

h a V. GEOMETRIA PŁASKA TRÓJKĄT : pitgos..pl V. GEOMETRIA PŁASKA TRÓJKĄT : Wunek utwozeni tójkąt: sum ługośi wó kótszy oków musi yć większ o ługośi njłuższego oku. Śoek okęgu opisnego wyznzją symetlne oków. Śoek okęgu wpisnego wyznzją

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem.

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU Poniżej przedstwion jest chrkterystyk znku 7 lt Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie proporcje i sposób rozmieszczeni poszczególnych elementów są ściśle określone. Wprowdznie jkichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

D11.pl Sufity podwieszane Knauf

D11.pl Sufity podwieszane Knauf D11.pl Systemy Suhej Zudowy 01.2015 D11.pl Sufity podwieszne Knuf D111.pl konstrukj drewnin D112.pl konstrukj metlow CD 60x27 D113.pl konstrukj metlow jednopoziomow CD 60x27 D116.pl konstrukj metlow UA

Bardziej szczegółowo

Izba Rozliczeniowa. Fundusz Rozliczeniowy. projekt wersja 2.c r.

Izba Rozliczeniowa. Fundusz Rozliczeniowy. projekt wersja 2.c r. Izb Rozliczeniow Fnsz Rozliczeniowy projekt wersj 2.c 25-06-2009r. Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1 Obliczeni ryzyk niepokrytego... 4 2 Obliczeni wrtości fnsz i wpłty... 5 2.1 Aktlizcj fnsz rozliczeniowego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ OKiS PRÓSZKÓW CUP

REGULAMIN I TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ OKiS PRÓSZKÓW CUP REGULMIN I TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ OKiS PRÓSZKÓW CUP ORGNIZTOR TURNIEJU: OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE UCZESTNICY TURNIEJU: RODŁO OPOLE STRT NMYSŁÓW HKS MŁ PNEW OZIMEK MKS WOŁCZYN S.C. ŁUNINY ODR

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

Trapez. w trapezie przynamniej jedna para boków jest równoległa δ γ a, b podstawy trapezu. c h d c, d - ramiona trapezu α β h wysokość trapezu

Trapez. w trapezie przynamniej jedna para boków jest równoległa δ γ a, b podstawy trapezu. c h d c, d - ramiona trapezu α β h wysokość trapezu 9. 5. WŁASNOŚCI MIAROWE CZWOROKĄTÓW Trpez w trpezie przynmniej jen pr oków jest równoległ δ γ, postwy trpezu c h c, - rmion trpezu α β h wysokość trpezu + 80 α δ β + γ 80 x `Ocinek łączący śroki rmion

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA CHEMICZNA. Reakcje chemiczne: nieodwracalne ( praktycznie nieodwracalne???) reakcje wybuchowe, np. wybuch nitrogliceryny: 2 C H 2

RÓWNOWAGA CHEMICZNA. Reakcje chemiczne: nieodwracalne ( praktycznie nieodwracalne???) reakcje wybuchowe, np. wybuch nitrogliceryny: 2 C H 2 RÓWNOWG CHEMICZN N O 4 NO Rekje hemizne: nieowrlne ( rktyznie nieowrlne???) rekje wyuhowe, n. wyuh nitroglieryny: C 3 H 5 N 3 O 9 6 CO + 3 N + 5 H O + / O rekje rozu romieniotwórzego, n. roz urnu gy jeen

Bardziej szczegółowo

Spała, 13 września 2014

Spała, 13 września 2014 Zmiany w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę 2014 Spała, 13 września 2014 Art. 2.4.7 i 33.10 Obszary półkoli bez szarży Art. 18 Przerwa na żądanie Art. 29 Dwadzieścia cztery (24) sekundy Art. 36 Faul

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Przepisach Gry Futsal 2010 / 2011

Zmiany w Przepisach Gry Futsal 2010 / 2011 Zmiany w Przepisach Gry Futsal 2010 / 2011 Artykuł 1 Pole gry W odległości 5 metrów z prawej i lewej strony od drugiego punktu karnego, musi być wykonane oznaczenie, by zachowana została przepisowa odległość

Bardziej szczegółowo

Spokrewnienie i inbred w małej populacji

Spokrewnienie i inbred w małej populacji Spokrenienie i inre młej populcji Zuz Nok Dory hooc. Dory hooc to oso, któr sposó śiomy prozi prcę selekcyjną y utrzymć zierzęt orej konycji i polepszć ich prmetry użytkoe 2 1 Pul geno Pul genó kżego orgnizmu

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

TOTO-MIX. Jak czytać ofertę. Zakłady proste Toto-Mix - wypełnianie blankietu. Kurs w ofercie bukmacherskiej. Typy ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

TOTO-MIX. Jak czytać ofertę. Zakłady proste Toto-Mix - wypełnianie blankietu. Kurs w ofercie bukmacherskiej. Typy ZAKŁADY BUKMACHERSKIE TOTO-MI Zkłdy ukmherskie Toto-Mix to zkłdy o wygrne pieniężne, polegjąe n typowniu różnyh, nie tylko sportowyh zdrzeń. Wysokość wygrnej zleży od kursu wyrnego zdrzeni orz wpłonej stwki. Codziennie msz

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Wellcogen TM Bacterial Antigen Kit - Zestaw Wellcogen TM do wykrywania antygenów bakteryjnych

Wellcogen TM Bacterial Antigen Kit - Zestaw Wellcogen TM do wykrywania antygenów bakteryjnych Doć woę Wellogen TM Bteril Antigen Kit - Zestw Wellogen TM o wykrywni ntygenów kteryjnyh PL ZL26/R30859602...30 Testów 1 PRZEZNACZENIE Zestw Wellogen TM Bteril Antigen Kit zwier szereg szykih testów lteksowyh

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu:

Prezentacja programu: Prezentj progrmu: Kmpni promoyjno-informyjn orz ktywn eukj otyzą zgosporowni elektroopów n terenie wojewóztw kujwsko-pomorskiego, wrmińsko-mzurskiego, zhoniopomorskiego i pomorskiego Mteriły yktyzne zwierjąe

Bardziej szczegółowo

USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1)

USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Typ/organ wydająy Ustawa/Sejm RP Tytuł o zasie pray kierowów Skróony opis zas pray kierowów Data wydania 16 kwietnia 2004 r. Data ogłoszenia 30 kwietnia 2004 r./dz. U. Nr 92, poz. 879 Data obowiązywania/wejśia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni: a) ŻAKI 2005 i młodsi, b) ORLIKI - 2003 i młodsi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie brachistochrony jako przyk lad zastosowania rachunku wariacyjnego

Zagadnienie brachistochrony jako przyk lad zastosowania rachunku wariacyjnego Zgnienie brchistochrony jko przyk l zstosowni rchunku wricyjnego 1. Przestwienie problemu. Równni Euler-Lgrenge 3. Tożsmość Beltrmiego 4. Równnie cykloiy 5. Zs Fermt 1 Przestwienie problemu Brchistochron

Bardziej szczegółowo

NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS

NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS 2016 NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Imię, nzwisko Kls Ko uzni DIAGNOSTINIS MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS CZYTANIE Weług M. Kepenienė Mingiusis krokoils, Vilnius: FOLIUM, 1998. Posłuhjie, o się przyrzyło

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek

Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek Kategoria wiekowa U-19 1999/2000r U-17 2001r U-16 2002r U-15 2003r U-14 2004r Symbole UEFA A1/A2 B1 B2 C1 C2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonalno-estetyczna w planowaniu leczenia implantoprotetycznego

Analiza funkcjonalno-estetyczna w planowaniu leczenia implantoprotetycznego temt miesią Lezenie implntoprotetyzne Anliz funkjonlno-estetyzn w plnowniu lezeni implntoprotetyznego Jn K. Pietruski 1 i Młgorzt D. Pietrusk 1, 2 Funtionl-estheti nlysis in plnning of implnt-prostheti

Bardziej szczegółowo

OWAcoustic premium. OWAconstruct. EN 13501 Europejska Norma. Sufity podwieszane OWAcoustic: Odporność ogniowa i Reakcja na ogień

OWAcoustic premium. OWAconstruct. EN 13501 Europejska Norma. Sufity podwieszane OWAcoustic: Odporność ogniowa i Reakcja na ogień OWAcoustic premium OWAconstruct EN 13501 Europejsk Norm Sufity powieszne OWAcoustic: Oporność ogniow i Rekcj n ogień Europejskie Normy Zhrmonizowne Europejskie Normy Pożrowe są zbiorem ujenoliconych proceur

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Komorniki, grudnia 21 r. REGULAMIN MISTRZOSTW 1. ORGANIZATORZY - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej; - Kolegium Sędziów strefy

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Iloczyn skalarny

2.3.1. Iloczyn skalarny 2.3.1. Ilon sklrn Ilonem sklrnm (sklrowm) dwóh wektorów i nwm sklr równ ilonowi modułów ou wektorów pre kosinus kąt wrtego międ nimi. α O Rs. 2.8. Ilustrj do definiji ilonu sklrnego Jeżeli kąt międ wektormi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2001 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Kuźnia Batory

Katalog produktów. Kuźnia Batory Ktlog prouktów Ktlog prouktów Kuźni Btory Kuźni Btory wytwrz różnego rozju wyroby kute z pon 100 gtunków stli. łównymi obiorcmi są brnże: mszynow, energetyczn, motoryzcyjn i okrętow. N liście Klientów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO

Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO II Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Baruchowo Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO 1. Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2004 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ KLECZEW, 18.11.2012 r. I. REGULAMIN TURNIEJU 1. Cel imprezy: integracja środowiska sędziowskiego popularyzacja współzawodnictwa sędziów w

Bardziej szczegółowo