Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1 Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu przeprowdzeni prwidłowej konfigurji i instlji. Podręzniki Użytkownik dl tego modelu są dostępne n dołązonej płyie CD-ROM. OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE OSTRZEŻENIE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może doprowdzić do śmieri lu powżnyh orżeń ił, jeśli nie zostną podjęte kroki w elu jej uniknięi. UWAGA informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może doprowdzić do niewielkih lu umirkownyh orżeń ił, jeśli nie zostną podjęte kroki w elu jej uniknięi. WAŻNE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może doprowdzić do uszkodzeni mieni lu utrty funkjonlnośi urządzeni, jeśli nie zostną podjęte kroki w elu jej uniknięi. Uwgi informują o tym, jk nleży regowć w dnej sytuji, lu zwierją pordy dotyząe wykonywni zynnośi w kontekśie innyh funkji. Jeśli komputer nie zostł wyposżony w npęd CD-ROM, dołązon płyt CD-ROM nie zwier sterowników dl dnego systemu operyjnego lu hesz porć podręzniki i progrmy nrzędziowe, odwiedź stronę poświęoną posidnemu modelowi pod dresem 1 Rozpkuj urządzenie OSTRZEŻENIE Urządzenie jest pkowne w plstikowe toreki. Ay uniknąć zgrożeni uduszeniem, opkowni plstikowe nleży przehowywć z dl od dziei i niemowląt. Plstikowe opkownie nie służy do zwy. Zdejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urządzenie, również z ekrnu LCD. POL Wersj 0 1

2 2 Podłąz przewód zsiljąy i linię telefonizną Podnieś pokrywę skner, ż zlokuje się w położeniu otwrtym. OSTRZEŻENIE Urządzenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. Poniewż urządzenie jest uziemione przez gnizdo zsiljąe, możn uniknąć wystąpieni potenjlnie nieezpieznyh zkłóeń elektryznyh w linii telefoniznej w przypdku podłązeni urządzeni do linii telefoniznej przy podłązonym do niego przewodzie zsiljąym. Podonie podzs przenoszeni urządzeni nleży zhowć środki ostrożnośi, odłązją w pierwszej kolejnośi linię telefonizną, nstępnie przewód zsiljąy. NIE NALEŻY jeszze podłązć przewodu USB (w przypdku używni przewodu USB). Podłąz przewód linii telefoniznej. Podłąz drugi konie linii telefoniznej do gnizd urządzeni oznzonego npisem LINE (LINIA). Ostrożnie umieść przewód linii telefoniznej w knle klowym i wyprowdź z tyłu urządzeni. Podłąz drugi konie do śiennego gnizd telefoniznego. Podłąz przewód zsiljąy. Jeżeli nie hesz korzystć z funkji fksu udostępninej przez to urządzenie, przejdź do kroku 3 n Stron 3. Ay przedłużyć żywotność głowiy drukująej, zpewnić njlepszą wydjność wkłdów trmentowyh i zhowć jkość wydruku, zlemy, y zyt zęsto nie odłązć urządzeni od zsilni ni nie pozostwić przez dłuższy zs urządzeni odłązonego od zsilni. Po kżdym podłązeniu do zsilni urządzenie utomtyznie zyśi głowię drukująą, o wiąże się ze zużyiem pewnej ilośi tuszu. Zle się wyłąznie urządzeni z pomoą przyisku. Korzystnie z przyisku zpewni doprowdzenie minimlnego poziomu zsilni do urządzeni, dzięki zemu głowi drukują ędzie zyszzon w dłuższyh odstęph zsu. WAŻNE Przewód linii telefoniznej MUSI yć podłązony do gnizd w urządzeniu oznzonego npisem LINE (LINIA). 2

3 d Podnieś pokrywę skner, y zwolnić lokdę. Deliktnie wiśnij podstwę pokrywy skner w dół i zmknij pokrywę skner, korzystją z ou rąk. UWAGA 2 Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów podzs zmykni pokrywy skner Zinstluj wkłdy trmentowe UWAGA Jeśli trment dostnie się do ozu, nleży ntyhmist przemyć je wodą, ntomist w przypdku podrżnieni nleży skontktowć się z lekrzem. Pmiętj, y w pierwszej kolejnośi zinstlowć wkłdy trmentowe dostrzone z urządzeniem. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. Otwórz pokrywę wkłdu trmentowego. 1 Zdejmij pomrńzową zęść zezpiezjąą. 3

4 d Rozpkuj wkłd trmentowy. Oróć w lewo zieloną dźwignię zwlnini n pomrńzowym opkowniu ohronnym ż do usłyszeni dźwięku rozszzelnieni opkowni próżniowego. Nstępnie zdejmij pomrńzowe opkownie ohronne w przedstwiony sposó. WAŻNE NIE wstrząsj wkłdmi trmentowymi. Jeśli trment zrudzi skórę lu urnie, ntyhmist przemyj je wodą z mydłem lu innym detergentem. 1 1 f 4 Złduj Deliktnie niśnij tylną zęść wkłdu trmentowego oznzoną npisem PUSH (Niśnij) ż do podniesieni dźwigni wkłdu. Po zinstlowniu wszystkih wkłdów trmentowyh zmknij pokrywę wkłdów trmentowyh. Urządzenie przygotuje system rozprowdzni trmentu do drukowni. Proes ten potrw około ztereh minut. Nie wyłązj urządzeni. Zle się, y nstępny krok wykonć w zsie ozekiwni. zwykły ppier o rozmirze A4 Wyiągnij tę ppieru łkowiie z urządzeni. Otwórz pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Deliktnie niśnij i przesuń ozne prowdnie ppieru, nstępnie poprzezną prowdnię ppieru, y dopsowć je do rozmiru ppieru. Upewnij się, że trójkątne oznzeni n oznyh prowdnih ppieru i poprzeznej prowdniy ppieru są wyrównne z oznzeniem używnego rozmiru ppieru. 1 3 e Dopsuj kolor etykiety do koloru wkłdu. Zinstluj kżdy wkłd trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie

5 d e Dokłdnie przekrtkuj stos ppieru, y zpoie lokowniu i niewłśiwemu podwniu. Zwsze pmiętj o tym, y ppier nie ył zwinięty lu pomrszzony. Deliktnie połóż ppier n ty ppieru, ustwiją go stroną do zdruku w dół i górną krwędzią do przodu. Upewnij się, że ppier leży płsko w ty. WAŻNE Upewnij się, że ppieru nie włożono zyt dleko; rkusze mogą się podnieść w tylnej zęśi ty i spowodowć prolemy z podwniem ppieru. f g h i 5 Sprwdź Deliktnie dopsuj oiem rękmi ozne prowdnie ppieru do ppieru. Upewnij się, że ozne prowdnie ppieru dotykją krwędzi ppieru. Zmknij pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Powoli wsuń łą tę ppieru do urządzeni. Przytrzymują tę ppieru, poiągnij podporę do momentu, ż zlokuje się w odpowiednim położeniu, nstępnie odegnij klpkę podpory ppieru. jkość druku Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n ekrnie LCD pojwi się komunikt Ustw ppier i q Wiśnij Strt Niśnij przyisk Strt Kolor. Sprwdź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są wyrźne i widozne, niśnij przyisk 1 (Tk), y zkońzyć sprwdznie jkośi, nstępnie przejdź do nstępnego kroku. Jeśli zęśi linii rkuje, niśnij przyisk 2 (Nie), nstępnie postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie LCD. 5

6 6 Ustw dtę i godzinę 7 Konfigurj siei ezprzewodowej (w rzie potrzey) N ekrnie LCD wyświetlne są dt i godzin. Informje o ieżąyh die i godzinie możn tkże dodwć do kżdego wysyłnego fksu, ustwiją identyfiktor stji (ptrz krok 10). Gdy n wyświetlzu LCD pojwi się ten komunikt, niśnij przyisk OK. Dt i godzin q Enter & OK Wprowdź dwie osttnie yfry roku z pomoą klwitury, nstępnie niśnij przyisk OK. Potwórz tę zynność dl miesią i dni, nstępnie dl godzin i minut w formie 24-godzinnym. W rzie potrzey dtę i godzinę możn zmienić. Ay uzyskć dodtkowe informje, ptrz uupodstwowy Podręznik Użytkownik: Ustwienie dty i godziny N ekrnie LCD pojwi się komunikt Konfigur. wi-fi?. W przypdku przeprowdzni konfigurji siei ezprzewodowej z użyiem urządzeni moilnego przejdź do punktu. W przypdku komputerów z systemem Windows i komputerów Mintosh przejdź do punktu. Ay skonfigurowć którąkolwiek z opji w krokh 8-13, wyierz opję 2.nie w kroku, nstępnie przejdź do kroku 8. Ustwieni siei ezprzewodowej ędzie możn skonfigurowć później. Niśnij przyisk 1, y wyrć pozyję 1.tk. Przejdź do kroku 15 n Stron 15, y kontynuowć konfigurję siei ezprzewodowej. Niśnij przyisk 2, y wyrć pozyję 2.nie. Instrukje dotyząe konfigurji siei ezprzewodowej n komputerh z systemem Windows i komputerh Mintosh opisno w dlszej zęśi dokumentu (Stron 15 i nstępne). 8 Wyierz język Niśnij przyiski Menu, 0, 0. 0.Miejsowy jęz. Niśnij przyisk lu, y wyrć język. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 6

7 9 Wyierz try odioru Dostępne są ztery tryy odioru: Tylko fx, Fx/tel, Ręzny orz Zew.tel /.sekr. 10 Wprowdź informje osoiste (identyfiktor stji) Ustw identyfiktor stji urządzeni, y n wysyłnyh fksh umieszzne yły dt i godzin. Jeżeli urządzenie nie ędzie używne do wysyłni fksów, przejdź do nstępnego kroku. Niśnij przyiski Menu, 0, 2. d 2.Ident. stji Wprowdź numer fksu (do 20 yfr) n klwiturze, nstępnie niśnij przyisk OK. Ay wprowdzić znk + dl kodów międzynrodowyh, niśnij przyisk l. Wprowdź nzwisko (do 20 znków) n klwiturze, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ay ponownie rozpoząć wprowdznie po łędnym wprowdzeniu, niśnij przyisk Stop/Zkońz i przejdź do pozyji. 11 Ustw try wyierni tonowego lu impulsowego Urządzenie jest fryznie skonfigurowne do osługi wyierni tonowego. W przypdku korzystni z wyierni impulsowego nleży zmienić try wyierni w urządzeniu. Niśnij przyiski Menu, 3, 1, 1. 1.Try odioru Niśnij przyisk lu, y wyrć odpowiedni try odioru. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Niśnij przyiski Menu, 0, 3. 3.Tonowe/impuls Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję impuls (lu tonowe). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 7

8 12 Ustw typ linii telefoniznej Jeśli urządzenie jest podłązone do linii, któr do wysyłni i odierni fksów wykorzystuje entrlę PBX lu ISDN, nleży odpowiednio zmienić typ linii. Niśnij przyiski Menu, 0, 5. 5.Ust.linii tel. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Zwykł, PBX lu ISDN. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 13 Ustw zgodność linii telefoniznej (VoIP) Przy podłązniu urządzeni do usługi VoIP (przez Internet) nleży zmienić ustwieni zgodnośi. W przypdku korzystni z nlogowej linii telefoniznej pomiń ten krok. Niśnij przyiski Menu, 0, 6. 6.Komptyilność Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Podst.(VoIP). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 8

9 14 Wyierz typ połązeni Niniejsze instrukje instlji dotyzą systemu Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 orz M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Jeśli komputer nie zostł wyposżony w npęd CD-ROM, dołązon płyt CD-ROM nie zwier sterowników dl dnego systemu operyjnego lu hesz porć podręzniki i progrmy nrzędziowe, odwiedź stronę poświęoną posidnemu modelowi pod dresem Niektóre plikje dołązone n płyie CD-ROM mogą yć niedostępne do porni. Użytkowniy interfejsu USB Windows, przejdź do Stron 10 Mintosh, przejdź do Stron 13 USB Windows Mintosh Sieć ezprzewodow Windows i Mintosh, przejdź do Stron 15 Sieć ezprzewodow 9

10 USB Windows Interfejs USB w systemie Windows (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 15 Przed rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi dministrtor. 17 Podłąz przewód USB 16 Zinstluj pkiet MFL-Pro d Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejdź do pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Windows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zdń, nstępnie przejdź do pozyji Komputer). Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik strt.exe. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz pozyję Połązenie loklne (USB), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, ż pojwi się ekrn Podłąz kel USB. WAŻNE Upewnij się, że przewód nie utrudni zmykni pokrywy, poniewż może to spowodowć wystąpienie łędu. 10

11 USB Windows d 1 18 Zkońz i uruhom ponownie 2 3 Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży się zlogowć z uprwnienimi dministrtor. Jeżeli w trkie instlji oprogrmowni wyświetli się komunikt o łędzie, wykonj jedno z poniższyh dziłń: e f g h i UWAGA Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów podzs zmykni pokrywy skner. Instlj ędzie kontynuown utomtyznie. Będą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Jeżeli wyświetli się ekrn Zleeni w zkresie ohrony środowisk dotyząe urządzeń do przetwrzni orzu, kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się ekrn Rejestrj On-Line, postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeżeli urządzenie nie m yć drukrką domyślną, usuń zznzenie pol wyoru Ustw jko drukrkę domyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się okno Instlj zostł zkońzon, potwierdź ustwieni, nstępnie kliknij przyisk Dlej. - Użytkowniy systemu Windows XP, Windows Vist orz Windows 7: Uruhom plikję Instlownie dignostyki znjdująą się w folderze (Strt) > Wszystkie progrmy > Brother > MFC-XXXX (gdzie XXXX to nzw modelu urządzeni). - Użytkowniy systemu Windows 8: Ay uruhomić plikję Instlownie dignostyki, kliknij dwukrotnie ikonę (Brother Utilities) n pulpiie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz model urządzeni (jeśli nie zostł jeszze wyrny). Kliknij opję Nrzędzi n lewym psku nwigyjnym. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gdy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gdy zostnie wyświetlony ekrn Progrm dń i pomoy tehniz. urządzeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu dń i pomoy tehniz. urządzeń Brother wymgny jest dostęp do Internetu. W zsie instlji progrmu MFL-Pro Suite utomtyznie instlowny jest tkże system pomoy Brother. System pomoy Brother umożliwi dostęp do witryny Brother Solutions Center po kliknięiu opji n psku zdń. USB Windows Mintosh Zkońz Instlj zostł zkońzon. 11

12 USB Windows Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejdź do Stron 23 Użytkowniy systemu Windows 8: Jeżeli instrukje firmy Brother dostępne n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwierj je z pomoą progrmu Adoe Reder. Jeżeli progrm Adoe Reder jest zinstlowny n komputerze, le plików nie możn otworzyć w progrmie Adoe Reder, zmień powiąznie plików PDF (ptrz Otwiernie pliku PDF w progrmie Adoe Reder (Windows 8) n stronie 25). 12

13 USB Mintosh Interfejs USB n komputerze Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 15 Przed rozpozęiem instlji Upewnij się, że urządzenie jest podłązone do zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posidć uprwnieni dministrtor. Użytkowniy systemów M OS X v : nleży przeprowdzić ktulizję do systemów M OS X v x. 16 Podłąz przewód USB NIE podłązj urządzeni do portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Podłąz urządzenie ezpośrednio do komputer Mintosh. WAŻNE Upewnij się, że przewód nie utrudni zmykni pokrywy, poniewż może to spowodowć wystąpienie łędu. d 1 USB Windows Mintosh 3 2 UWAGA Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów podzs zmykni pokrywy skner. 13

14 USB Mintosh 17 Zinstluj pkiet MFL-Pro d e f g Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kliknij dwukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y rozpoząć instlję. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Wyierz pozyję Lol Connetion (USB) (Połązenie loklne (USB)), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urządzeni Brother. Potrw to kilk hwil. Wyierz urządzenie z listy i kliknij przyisk Next (Dlej). Gdy wyświetli się ekrn Add Printer (Dodj drukrkę), kliknij przyisk Add Printer (Dodj drukrkę). Wyierz urządzenie z listy. Kliknij przyisk Add (Dodj), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). h Po wyświetleniu ekrnu pomoy tehniznej kliknij przyisk Next (Dlej). Gdy pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Close (Zmknij). Zkońz Instlj zostł zkońzon. 14

15 Dl użytkowników ezprzewodowego interfejsu sieiowego Użytkowniy interfejsu siei ezprzewodowej 15 Przed rozpozęiem Jeśli wześniej skonfigurowno ustwieni siei ezprzewodowej urządzeni, przed ponownym skonfigurowniem ustwień siei ezprzewodowej nleży zresetowć ustwieni siei. Niśnij przyisk Menu n urządzeniu. Niśnij przyisk 5, y wyrć pozyję 5.Sieć. Niśnij przyisk 0, y wyrć pozyję 0.Resetuj sieć. Niśnij dwukrotnie przyisk 1, y ztwierdzić zminę. Instrukje n temt konfigurowni urządzeni w tryie Ad-ho (podłązni do komputer osługująego sieć ezprzewodową ez pośrednitw punktu dostępowego / router), zwierją Podręzniki oprogrmowni i osługi dl siei n płyie CD-ROM z dokumentją. Ay wyświetlić Podręzniki oprogrmowni i osługi dl siei: 1 Włąz komputer. Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Użytkowniy systemu Windows : 2 Wyierz model i język. Pojwi się menu główne płyty CD-ROM. 3 Kliknij opję Podręzniki użytkownik, nstępnie kliknij opję Dokumenty PDF/HTML. 4 Kliknij opję Podręzniki oprogrmowni i osługi dl siei. Użytkowniy komputerów Mintosh: 2 Kliknij dwukrotnie pozyję User s Guides (Podręzniki użytkownik). Wyierz model i język. 3 Kliknij opję User s Guides (Podręzniki użytkownik), nstępnie kliknij opję Podręzniki oprogrmowni i osługi dl siei. 16 Wyierz metodę konfigurji siei ezprzewodowej Poniższe instrukje oferują trzy sposoy konfigurji urządzeni Brother w siei ezprzewodowej. Jeżeli konfigurję siei ezprzewodowej rozpozęto od kroku 7 n Stron 6, przejdź do metody lu. We wszystkih pozostłyh przypdkh wyierz sposó preferowny dl użytkownego środowisk. Metod jest zleną metodą nwiązywni połązeni (Windows lu Mintosh). Konfigurj z użyiem płyty CD-ROM (Windows i Mintosh) W przypdku tej metody zlemy użyie komputer podłązonego ezprzewodowo do siei. W niektóryh przypdkh koniezne może yć użyie przewodu USB. Terz przejdź do Stron 17 Sieć ezprzewodow 15

16 Dl użytkowników ezprzewodowego interfejsu sieiowego Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (komputery z systemem Windows, komputery Mintosh orz urządzeni moilne) Jeśli ezprzewodowy punkt dostępowy / router nie osługuje funkji WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewodowej ezprzewodowego punktu dostępowego / router w oszrze poniżej. Jeśli w zsie konfigurji ędzie wymgn pomo dziłu osługi klient firmy Brother, przygotuj identyfiktor SSID (nzwę siei) i kluz sieiowy. Firm Brother nie może udzielić pomoy w uzyskiwniu tyh informji. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewodowej SSID (nzw siei) Kluz sieiowy* * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Pssword (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Bez znjomośi tyh informji (SSID i kluz sieiowy) nie jest możliwe dlsze konfigurownie siei ezprzewodowej. W jki sposó możn znleźć te informje? 1) Zpoznj się z dokumentją dołązoną do ezprzewodowego punktu dostępowego / router. 2) Wstępny identyfiktor SSID może yć nzwą produent lu nzwą modelu. 3) Jeśli informje dotyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z produentem router, dministrtorem systemu lu dostwą Internetu. Terz przejdź do Stron 18 Jednoprzyiskow konfigurj przy użyiu funkji WPS lu AOSS (system Windows, komputery Mintosh i urządzeni moilne) Użyj tej metody, jeżeli ezprzewodowy punkt dostępowy/router osługuje utomtyzną (jednoprzyiskową) konfigurję siei ezprzewodowej (WPS lu AOSS ). Terz przejdź do Stron 19 16

17 Dl użytkowników ezprzewodowego interfejsu sieiowego 17 Konfigurj z użyiem płyty CD-ROM (Windows i Mintosh) Użytkowniy komputerów Mintosh: Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie pozyję Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX). Wyierz instlję ezprzewodową, nstępnie postępuj zgodnie z instrukjmi kretor konfigurji urządzeni ezprzewodowego n ekrnie komputer. Po zkońzeniu konfigurji przejdź do kroku 19-e n Stron 22. e f Postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y skonfigurowć urządzenie firmy Brother. Urządzenie podejmie próę nwiązni połązeni z sieią ezprzewodową. Może to trwć kilk minut. Konfigurj siei ezprzewodowej jest zkońzon. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro Użytkowniy systemu Windows : Użytkowniy systemu Windows : Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Terz przejdź do Krok 19-e n Stron 20 Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejdź do pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Windows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zdń, nstępnie przejdź do pozyji Komputer). Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik strt.exe. d Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz opję Połązenie ezprzewodowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się ekrn Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową, wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypdku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Windows nleży się zpoznć z informjmi dotyząymi sposou dodwni poniższyh portów sieiowyh, znjdująymi się w dokumentji zpory. Do sknowni siei dodj port UDP Ay możn yło korzystć z opji odierni fksów PC poprzez sieć, dodj port protokołu UDP. Jeśli ndl występują prolemy z połązeniem sieiowym, dodj porty UDP 137 i Sieć ezprzewodow

18 Dl użytkowników ezprzewodowego interfejsu sieiowego 17 d Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (Windows, Mintosh orz urządzeni moilne) Jeśli konfigurję siei ezprzewodowej rozpozęto od kroku 7 n Stron 6, niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 1.Kretor konf., nstępnie niśnij przyisk OK. Nstępnie przejdź do kroku. We wszystkih pozostłyh przypdkh przejdź do kroku. Niśnij przyisk Menu n urządzeniu. Niśnij przyisk 5, y wyrć pozyję 5.Sieć. Niśnij przyisk 3, y wyrć pozyję 3.Kretor konf. Po wyświetleniu komuniktu WLAN wł.? niśnij przyisk 1 (tk), y zkeptowć. Spowoduje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewodowej. Ay nulowć, niśnij przyisk Stop/Zkońz. Urządzenie wyszuk dostępne identyfiktory SSID. Wyświetlenie dostępnyh identyfiktorów SSID potrw kilk sekund. Jeśli zostnie wyświetlon list identyfiktorów SSID, niśnij przyisk lu, y wyrć identyfiktor SSID zpisny w kroku 16- n Stron 16. Niśnij przyisk OK. Jeśli urządzenie wymg podni kluz sieiowego, przejdź do e. W przeiwnym rzie przejdź do f. Jeżeli list jest pust, sprwdź, zy ezprzewodowy punkt dostępowy / router jest włązony i zy rozsył identyfiktor SSID. Przenieś urządzenie liżej ezprzewodowego punktu dostępowego / router i ponownie rozpoznij od kroku. Jeśli punkt dostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł identyfiktor SSID, koniezne ędzie ręzne dodnie nzwy SSID. Dodtkowe informje zwierją Podręzniki oprogrmowni i osługi dl siei. e f Wprowdź kluz sieiowy zpisny w kroku 16- n Stron 16, wyierją poszzególne litery lu yfry z pomoą klwitury. Znki są wyświetlne w nstępująej kolejnośi: młe litery, duże litery, nstępnie yfry. Ay przesunąć kursor w lewo lu w prwo, niśnij przyisk d lu. (Dodtkowe informje możn znleźć w rozdzile Wprowdznie tekstu w ustwienih siei ezprzewodowej n stronie 24). Po wprowdzeniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępnie niśnij przyisk 1 (tk), y zstosowć ustwieni. Urządzenie podejmie próę nwiązni połązeni z sieią ezprzewodową. Może to trwć kilk minut. Gdy n ekrnie LCD pojwi się komunikt Wiśnij OK., niśnij przyisk OK. Konfigurj siei ezprzewodowej jest zkońzon. Użytkowniy urządzeń moilnyh: Połąz urządzenie moilne z ezprzewodowym punktem dostępowym/routerem, korzystją z połązeni Wi-Fi. Poierz plikję Brother iprint&sn (Android /ios/windows Phone) z odpowiedniej strony poierni i ją zinstluj. Urządzenie osługuje też plikję AirPrint (ios). Ay porć Podręznik Użytkownik dotyząy używnej plikji (Brother iprint&sn/airprint), odwiedź witrynę Brother Solutions Center pod dresem i kliknij łąze Podręzniki n stronie poświęonej wyrnemu urządzeniu. Jeśli konfigurj zostł rozpozęt od kroku 7 n Stron 6, wróć do kroku 8, y kontynuowć konfigurję ustwień urządzeni. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejdź do kroku 18. Użytkowniy systemu Windows : Terz przejdź do Stron 20 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejdź do Stron 22 18

19 Dl użytkowników ezprzewodowego interfejsu sieiowego 17 Konfigurj jednoprzyiskow z pomoą funkji WPS lu AOSS (system Windows, komputery Mintosh i urządzeni moilne) e Niśnij przyisk WPS lu AOSS n ezprzewodowym punkie dostępowym/routerze (dodtkowe informje możn znleźć w instrukji dostrzonej z ezprzewodowym punktem dostępowym/routerem). d Sprwdź, zy ezprzewodowy punkt dostępowy / router oznzony jest symolem WPS lu AOSS przedstwionym poniżej. Umieść urządzenie Brother w zsięgu punktu dostępowego / router osługująego funkję WPS lu AOSS. Zsięg może różnić się w zleżnośi od otozeni. Zpoznj się z instrukjmi dostrzonymi z punktem dostępowym / routerem. Jeśli konfigurję siei ezprzewodowej rozpozęto od kroku 7 n Stron 6, niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 3.WPS/AOSS, nstępnie niśnij przyisk OK. Nstępnie przejdź do kroku d. We wszystkih pozostłyh przypdkh przejdź do kroku. Niśnij przyisk Menu n urządzeniu. Niśnij przyisk 5, y wyrć pozyję 5.Sieć. Niśnij przyisk 4, y wyrć pozyję 4.WPS/AOSS. Po wyświetleniu komuniktu WLAN wł.? niśnij przyisk 1 (tk), y zkeptowć. Spowoduje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewodowej. Jeśli używny ezprzewodowy punkt dostępowy / router osługuje funkję WPS, możesz również skonfigurowć urządzenie z pomoą metody PIN (osoisty numer identyfikyjny). uupodręzniki oprogrmowni i osługi dl siei Try (WPS lu AOSS ), w którym ezprzewodowy punkt dostępowy / router konfiguruje urządzenie, zostnie wykryty utomtyznie. Gdy n ekrnie LCD pojwi się komunikt Wiśnij OK., niśnij przyisk OK. Konfigurj siei ezprzewodowej jest zkońzon. Użytkowniy urządzeń moilnyh: Połąz urządzenie moilne z ezprzewodowym punktem dostępowym/routerem, korzystją z połązeni Wi-Fi. Poierz plikję Brother iprint&sn (Android /ios/windows Phone) z odpowiedniej strony poierni i ją zinstluj. Urządzenie osługuje też plikję AirPrint (ios). Ay porć Podręznik Użytkownik dotyząy używnej plikji (Brother iprint&sn/airprint), odwiedź witrynę Brother Solutions Center pod dresem i kliknij łąze Podręzniki n stronie poświęonej wyrnemu urządzeniu. Jeśli konfigurj zostł rozpozęt od kroku 7 n Stron 6, wróć do kroku 8, y kontynuowć konfigurję ustwień urządzeni. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejdź do kroku 18. Użytkowniy systemu Windows : Terz przejdź do Stron 20 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejdź do Sieć ezprzewodow Stron 22 19

20 Sieć ezprzewodow Windows Instlj sterowników i oprogrmowni (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 18 Przed rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi dministrtor. 19 d Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejdź do pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Windows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zdń, nstępnie przejdź do pozyji Komputer). Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik strt.exe. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz opję Połązenie ezprzewodowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się ekrn Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową, wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypdku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Windows nleży się zpoznć z informjmi dotyząymi sposou dodwni poniższyh portów sieiowyh, znjdująymi się w dokumentji zpory. e f g h i j Wyierz urządzenie z listy i kliknij przyisk Dlej. Jeśli urządzenie nie zostło znlezione w siei, sprwdź ustwieni, postępują zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W przypdku wystąpieni tego łędu przejdź do kroku 16- n Stron 16 i ponownie dokonj konfigurji połązeni ezprzewodowego. Jeśli w przypdku używni funkji WEP n ekrnie LCD zostnie wyświetlony komunikt Połązony, le urządzenie nie zostnie odnlezione w siei, upewnij się, że wprowdzony zostł prwidłowy kluz WEP. Wielkość liter w kluzu WEP jest istotn. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Będą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Jeżeli wyświetli się ekrn Zleeni w zkresie ohrony środowisk dotyząe urządzeń do przetwrzni orzu, kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się ekrn Rejestrj On-Line, postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeżeli urządzenie nie m yć drukrką domyślną, usuń zznzenie pol wyoru Ustw jko drukrkę domyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się okno Instlj zostł zkońzon, potwierdź ustwieni, nstępnie kliknij przyisk Dlej. 20 Do sknowni siei dodj port UDP Ay możn yło korzystć z opji odierni fksów PC poprzez sieć, dodj port protokołu UDP. Jeśli ndl występują prolemy z połązeniem sieiowym, dodj porty UDP 137 i 161.

21 Sieć ezprzewodow Windows 20 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży się zlogowć z uprwnienimi dministrtor. Jeżeli w trkie instlji oprogrmowni wyświetli się komunikt o łędzie, wykonj jedno z poniższyh dziłń: - Użytkowniy systemu Windows XP, Windows Vist orz Windows 7: Uruhom plikję Instlownie dignostyki znjdująą się w folderze (Strt) > Wszystkie progrmy > Brother > MFC-XXXX LAN (gdzie XXXX to nzw modelu urządzeni). - Użytkowniy systemu Windows 8: Ay uruhomić plikję Instlownie dignostyki, kliknij dwukrotnie ikonę (Brother Utilities) n pulpiie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz model urządzeni (jeśli nie zostł jeszze wyrny). Kliknij opję Nrzędzi n lewym psku nwigyjnym. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gdy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gdy zostnie wyświetlony ekrn Progrm dń i pomoy tehniz. urządzeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejdź do Stron 23 Użytkowniy systemu Windows 8: Jeżeli instrukje firmy Brother dostępne n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwierj je z pomoą progrmu Adoe Reder. Jeżeli progrm Adoe Reder jest zinstlowny n komputerze, le plików nie możn otworzyć w progrmie Adoe Reder, zmień powiąznie plików PDF (ptrz Otwiernie pliku PDF w progrmie Adoe Reder (Windows 8) n stronie 25). W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu dń i pomoy tehniz. urządzeń Brother wymgny jest dostęp do Internetu. W zsie instlji progrmu MFL-Pro Suite utomtyznie instlowny jest tkże system pomoy Brother. System pomoy Brother umożliwi dostęp do witryny Brother Solutions Center po kliknięiu opji n psku zdń. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Sieć ezprzewodow Windows Mintosh 21

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4]

Wkłady atramentowe [x4] Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-795CW Przed rozpozęiem korzystni z urządzeni nleży przezytć niniejszy Podręznik szykiej osługi w elu przeprowdzeni prwidłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-130C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj HL-2135W /

Zacznij tutaj HL-2135W / Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj HL-2135W / HL-2270DW (wyłącznie UE) Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, ay konfiguracja i instalacja

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-5460CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i instalacji,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-330C DCP-540CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe [x4]

Wkłady atramentowe [x4] Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Przed rozpozęiem korzystni z urządzeni nleży przezytć niniejszy Podręznik szykiej osługi w elu przeprowdzeni prwidłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

Pocz tek. Zdejmij ta m i wyjmij tektur. Zlokalizuj elementy urz dzenia

Pocz tek. Zdejmij ta m i wyjmij tektur. Zlokalizuj elementy urz dzenia Pocz tek 1 : µ, µ USB µ µ 17. µ µ. µ, µ µ.. WA NE: Ay prwidłowo zinstlowć oprogrmownie, kel USB nle y podł czyć dopiero w kroku 17. Kroki nle y wykonć w odpowiedniej kolejno ci. W przypdku prolemów w trkcie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-240C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i instalacji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja.

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-9010CN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć niniejszy Podręcznik szykiej osługi w celu przeprowdzeni prwidłowej konfigurcji i instlcji. Ay

Bardziej szczegółowo

LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT.

LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT. LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT. WITAMY W RODZINIE Czy wiesz, że nsze produkty nie tylko świetnie wyglądją, le tkże ehują się wysoką jkośią, potwierdzoną 4 letnią gwrnją K4? Oznz to, że przez 4 lt oejmiemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J515W DCP-J715W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J4410DW MFC-J4610DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-235C MFC-260C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i instalacji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet i bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujące symbole i konwencje: Ikony podpowiedzi oznaczają przydatne wskazówki i dodatkowe informacje.

W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujące symbole i konwencje: Ikony podpowiedzi oznaczają przydatne wskazówki i dodatkowe informacje. Przewodnik AirPrint Przed użyciem urządzenia Brother Modele, których dotyczy podręcznik Definicje oznaczeń Znaki handlowe Ważna informacja Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Testy interaktywne. Krok 1 Pobieramy program ze strony www i instalujemy na dysku komputera. Hot Potatoes JCloze JMix JCross JQuiz JMatch TheMaster

Testy interaktywne. Krok 1 Pobieramy program ze strony www i instalujemy na dysku komputera. Hot Potatoes JCloze JMix JCross JQuiz JMatch TheMaster tekst http://www.hojnki.net, http://hotpot.uvi., http://www.enuznie.om, http://www.winrr.pl Testy interktywne Hot Pottoes JCloze JMix JCross JQuiz JMth TheMster - Krok 1 Poiermy progrm ze strony www i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Definicje znaków informacyjnych W tym Podręczniku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja A POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definicje znaków informacyjnych

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B!

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B! Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-4570CDW HL-4570CDWT Prze użyiem urzązeni po rz pierwszy przezytj Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: MFC-J4510DW Definicje znaków informacyjnych W tym Podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definicje dotyczące znaków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9020CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Marzec 2016 (v. 1.1) EPR20160303_PL_3 2016 PIXEL-TECH. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. SPIS TREŚCI 1. Instalacja oprogramowania Event Print Server... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-9440CN MFC-9450CDN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo