Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie."

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił. UWAGA wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił. 1 Rozpkuj urzązenie i sprwź elementy Elementy znjująe się w opkowniu mogą różnić się w zleżnośi o krju, w którym zkupiono urzązenie. Wkły trmentowe ostrzone z urzązeniem Czrny Żółty Turkusowy Krmzynowy (Wyjność ok. 65% wkłu zmiennego). Ay uzyskć szzegółowe informje, ptrz Mteriły eksplotyjne w Postwowym Poręzniku Użytkownik. Poręznik szykiej osługi Postwowy Poręznik Użytkownik Broszur Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi Płyt instlyjn CD-ROM Płyt CD-ROM z okumentją Przewó zsiljąy Przewó linii telefoniznej OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe toreki. Plstikowe opkownie nie służy o zwy. Ay uniknąć zgrożeni uuszeniem, opkowni nleży przehowywć z l o ziei i niemowląt i opowienio je usunąć. UWAGA Ay uniknąć orżeń ił, urzązenie powinny przenosić lu ponosić o njmniej wie osoy. Przy ponownym ustwiniu urzązeni nleży uwżć, y nie przyiąć plów. Zejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urzązenie, również z ekrnu LCD. Upewnij się, że ostrzone zostły wszystkie elementy. POL Wersj 0 1

2 Elementy opkowni orz krton nleży zhowć n wypek konieznośi zwrotu urzązeni. Nleży zkupić przewó opowijąy interfejsowi, jki ęzie wykorzystywny (USB lu połązenie sieiowe). Przewó USB Zle się korzystć z przewou opowijąego stnrowi USB 2.0 (Typ A/B) o ługośi nie większej niż 2 metry (przewou nie m w zestwie). Przewó sieiowy W przypku siei 10BASE-T lu 100BASE-TX Fst Ethernet nleży użyć skrętki niekrosownej ktegorii 5 (lu wyższej). Oiem rękmi eliktnie niśnij i przesuń prownię ługośi ppieru, nstępnie ozne prownie ppieru, y opsowć je o rozmiru ppieru. Upewnij się, że trójkątne oznzeni n prowniy ługośi ppieru i oznyh prownih ppieru są wyrównne z oznzeniem używnego rozmiru ppieru. 1 3 B5JIS EXE LTR A4 2 Złuj zwykły ppier o rozmirze A4 Cłkowiie wyiągnij tę ppieru nr 1, tę górną z urzązeni. 2 Otwórz pokrywę ty ppieru. 1 3 L 4 6in 10 15m Photo 2L EXE B5JIS A4 LTR LGL B4JIS Dokłnie przekrtkuj stos ppieru, y zpoie lokowniu i niewłśiwemu powniu. e Deliktnie połóż ppier n ty ppieru nr 1, kierują go stroną o nruku w ół i zzynją o górnej krwęzi. LGR 1 NIE WSUWAJ ppieru zyt leko. 2

3 f g Deliktnie opsuj oiem rękmi ozne prownie ppieru o ppieru. Upewnij się, że ozne prownie ppieru otykją krwęzi ppieru. Zmknij pokrywę ty ppieru wyruku. Sprwź, zy ppier jest umieszzony n ty płsko i poniżej znku mksymlnej ilośi ppieru. 1 3 Połąz WAŻNE przewó zsiljąy i linię telefonizną NIE NALEŻY jeszze połązć przewou USB (w przypku używni przewou USB). Połąz przewó zsiljąy. h i Powoli wsuń łą tę ppieru o urzązeni. Przytrzymują tę ppieru, poiągnij poporę o momentu, ż zlokuje się w opowienim położeniu, nstępnie oegnij klpę popory ppieru. OSTRZEŻENIE Urzązenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. Połąz przewó linii telefoniznej. Jeen konie przewou linii telefoniznej połąz o gniz oznzonego w urzązeniu jko LINE (LINIA), rugi o gnizk telefoniznego w śinie. 2 1 Ay uzyskć informje otyząe ty 2 (ty olnej), ptrz Wkłnie ppieru o ty ppieru 2 w rozzile 2 Postwowego Poręznik Użytkownik. OSTRZEŻENIE Poniewż urzązenie jest uziemione przez gnizo zsiljąe, możn uniknąć wystąpieni potenjlnie nieezpieznyh zkłóeń elektryznyh w linii telefoniznej w przypku połązeni urzązeni o linii telefoniznej przy połązonym o niego przewozie zsiljąym. Poonie pozs przenoszeni urzązeni nleży zhowć śroki ostrożnośi, ołązją w pierwszej kolejnośi linię telefonizną, nstępnie przewó zsiljąy. WAŻNE Przewó linii telefoniznej MUSI yć połązony o gniz w urzązeniu oznzonym npisem LINE (LINIA). 3

4 Jeśli lini telefonizn jest współzielon z telefonem zewnętrznym, połąz urzązenie tk, jk przestwiono n rysunku poniżej Zinstluj wkły trmentowe Pmiętj, y w pierwszej kolejnośi zinstlowć wkły trmentowe ostrzone z urzązeniem. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. N ekrnie LCD wyświetlny jest komunikt: Brk ksety z tuszem. Otwórz pokrywę wkłu trmentowego. 1 Telefon wewnętrzny 2 Telefon zewnętrzny Upewnij się, zy używny przewó linii telefoniznej nie m więej niż 3 metry. 1 Jeśli lini telefonizn jest współzielon z zewnętrzną utomtyzną sekretrką, połąz urzązenie tk, jk przestwiono n rysunku poniżej. Zejmij pomrńzową zęść zezpiezjąą. 1 W przypku posini zewnętrznej utomtyznej sekretrki ustw try oioru Zew.tel /.sekr. Ptrz Wyierz try oioru n stronie 8. Ay uzyskć szzegółowe informje, ptrz Połąznie zewnętrznego urzązeni TAD (utomt zgłoszeniowy) w rozzile 6 Postwowego Poręznik Użytkownik. Nie wyrzuj pomrńzowej zęśi zezpiezjąej. Bęzie niezęn w przypku konieznośi przetrnsportowni urzązeni. 4

5 Ponieś pokrywę skner o położeni otwrtego. g Rozpkuj wkł trmentowy. Przekręć zielone pokrętło znjująe się n pomrńzowym opkowniu ohronnym w prwo ż o hrkterystyznego kliknięi, y zwolnić plomę próżniową. Nstępnie zejmij pomrńzowe opkownie ohronne w przestwiony sposó. e Przehowuj pomrńzową zęść zezpiezjąą w uhwyie wewnątrz urzązeni w przestwiony sposó. Dopsuj w wystjąe elementy n spozie pomrńzowej zęśi zezpiezjąej o wóh otworów w uhwyie. 1 1 f Deliktnie zmknij pokrywę skner z pomoą uhwytów po ou stronh. h WAŻNE NIE wstrząsj wkłmi trmentowymi. Jeśli trment zruzi skórę lu urnie, ntyhmist przemyj je woą z myłem lu innym etergentem. Pmiętj o opsowniu koloru wkłu o koloru źwigni, jk to zostło przestwione n poniższym shemie. Zinstluj kży wkł trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie. 1 OSTRZEŻENIE Zhowj ostrożność, y pokryw skner nie przyięł plów. Pozs otwierni i zmykni pokrywy skner zwsze używj uhwytów po ou stronh pokrywy. 2 5

6 i Deliktnie niśnij tylną zęść wkłu trmentowego oznzoną symolem PUSH (Niśnij) ż o ztrzśnięi. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmentowyh zmknij pokrywę wkłów trmentowyh. 5 Sprwź jkość ruku Prze pozątkową konfigurją umieść ppier n ty ppieru (n ty nr 1, ty górnej). Urzązenie przygotuje system rozprowzni trmentu o rukowni. Proes ten potrw około ztereh minut. Nie wyłązj urzązeni. UWAGA Jeśli trment ostnie się o ozu, nleży ntyhmist przemyć je woą, ntomist w przypku porżnieni nleży skontktowć się z lekrzem. Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n ekrnie LCD wyświetlny jest komunikt: Ustw ppier i wiśnij strt. Niśnij przyisk Strt Kolor. Sprwź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są wyrźne i wiozne, niśnij Tk, y zkońzyć sprwznie jkośi, nstępnie przejź o kroku 6. OK Jeżeli rkuje krótkih linii, niśnij Nie i postępuj weług kroków prezentownyh n ekrnie LCD. Nisk jkość 6

7 6 Określ ustwieni ppieru 7 Wyierz język Ay zpewnić njwyższą jkość wyruków i pownie prwiłowego rozmiru ppieru, nleży ustwić typ i rozmir ppieru zgony z ppierem znjująym się n ty. Ay uzyskć szzegółowe informje otyząe osługiwnyh typów i rozmirów ppieru, ptrz Rozmir i typ ppieru w rozzile 2 Postwowego Poręznik Użytkownik. Po wyświetleniu n ekrnie LCD monitu o ustwienie rozmiru i typu ppieru niśnij przyisk Ustwieni ty. Niśnij przyisk T nr 1 lu T nr 2, y wyrć rozmir ppieru, lo poniższy przyisk T nr 1, y wyrć typ ppieru l Ty nr 1. Istnieje możliwość zminy ty omyślnej używnej przez urzązenie o rukowni kopii oiernyh fksów. (Ptrz Korzystnie z ty w tryie kopiowni lu Korzystnie z ty w tryie fksowni w rozzile 2 Postwowego Poręznik Użytkownik). Niśnij rozmir lu typ używnego ppieru. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Urzązenie pozwl wyrć język komuniktów n ekrnie LCD. e f g Niśnij przyisk MENU. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Miejsowy jęz. Niśnij przyisk Miejsowy jęz. Niśnij żąny język. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ay nulowć, niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ustwieni ppieru możn skonfigurowć później. 7

8 8 Wyierz try oioru Istnieją ztery osługiwne tryy oioru: Tylko fx, Fx/tel, Ręzny orz Zew.tel/.sekr. Ay uzyskć szzegółowe informje, ptrz Korzystnie z tryów oierni w rozzile 5 Postwowego Poręznik Użytkownik. 9 Ustw tę i gozinę Urzązenie wyświetl ieżąą tę i gozinę. Jeśli zostnie ustwiony ientyfiktor stji, ęzie on owny o kżego wysyłnego fksu. e Niśnij przyisk MENU. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk Dt i gozin. Wprowź osttnie wie yfry roku n ekrnie otykowym, nstępnie niśnij przyisk OK. f g (np. l roku 2011 wprowź yfry 1 1). Powtórz zynnośi l ustwień miesią, ni i goziny w formie 24-gozinnym. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 8 e f Niśnij przyisk MENU. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk Try oioru. Niśnij przyisk Tylko fx, Fx/Tel, Zew.tel /.sekr. lu Ręzny. Niśnij przyisk Stop/Zkońz.

9 10 Wprowź informje osoiste (ientyfiktor stji) 11 Rport z trnsmisji fksu Zpisz nzwisko i numer fksu, y yły rukowne n wszystkih wysyłnyh stronh fksu. Ay uzyskć szzegółowe informje, ptrz Wprowznie tekstu w Dotku C Postwowego Poręznik Użytkownik. e f g Niśnij przyisk MENU. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk Ient. stji. Wprowź numer fksu (o 20 yfr) n ekrnie otykowym, nstępnie niśnij przyisk OK. Wprowź nzwisko (o 20 znków) n ekrnie otykowym, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij, y przehozić pomięzy litermi, numermi lu znkmi spejlnymi. (Dostępne znki mogą się różnić w zleżnośi o krju). Ay wprowzić znk, który znjuje się n tym smym przyisku, o poprzenio wprowzony znk, niśnij przyisk w elu przesunięi kursor w prwo. Ay zmienić łęnie wprowzony znk, niśnij przyisk lu w elu przesunięi kursor o łęnego znku, nstępnie niśnij przyisk. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Urzązenie Brother wyposżone jest w funkję tworzeni rportu weryfikji trnsmisji, który może służyć jko potwierzenie wysłni fksu. W rporie znjuje się list nzw lu numerów fksu oiorów, gozin, t i zs trwni trnsmisji, liz przesłnyh stron i informj o powozeniu trnsmisji lu jego rku. Ay skorzystć z funkji Rport z trnsmisji fksów, zpoznj się z zęśią Rport weryfikji trnsmisji w rozzile 4 Postwowego Poręznik Użytkownik. 12 Ustw try wyierni tonowego lu impulsowego Urzązenie jest fryznie skonfigurowne o osługi wyierni tonowego. W przypku korzystni z wyierni impulsowego nleży zmienić try wyierni w urzązeniu. e f g Niśnij przyisk MENU. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Tonowe/impuls. Niśnij przyisk Tonowe/impuls. Niśnij przyisk Impuls (lu Tonowe). Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ay po łęnym wprowzeniu nyh ponownie rozpoząć wprowznie, niśnij przyisk Stop/Zkońz i przejź o kroku. 9

10 13 Ustw typ linii telefoniznej 14 Ustw zgoność linii telefoniznej Jeśli urzązenie jest połązone o linii, któr o wysyłni i oierni fksów wykorzystuje entrlę PBX lu ISDN, nleży opowienio zmienić typ linii, wykonują zynnośi opisne poniżej. e f g Niśnij przyisk MENU. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić Ust.linii tel. Niśnij przyisk Ust.linii tel. Niśnij przyisk Zwykł, PBX lu ISDN. W przypku wyrni pozyji PBX urzązenie wyświetli etp konfigurji prefiksu. Ay uzyskć szzegółowe informje, ptrz Ustwienie typu linii telefoniznej w rozzile 6 Postwowego Poręznik Użytkownik. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. PBX i TRANSFER Urzązenie jest wstępnie ustwione w tryie Zwykł, który umożliwi połązenie go o stnrowej linii PSTN (ng. Puli Swithe Telephone Network). Jenk w wielu iurh używ się entrlnyh systemów telefoniznyh lu entrl telefoniznyh (PBX). Urzązenie może łązyć się z większośią typów entrl PBX. Funkj wywołń urzązeni osługuje wyłąznie wywołni TBR. Wywołni TBR współprują z większośią typów entrl PBX, umożliwiją użytkownikom uzysknie ostępu o linii zewnętrznej lu przełąznie rozmów n inny telefon wewnętrzny. Powyższ funkj jest uruhmin z pomoą przyisku Tel./R. Przy połązniu urzązeni o usługi VoIP (przez Internet) nleży wprowzić ustwieni zgonośi. W przypku korzystni z nlogowej linii telefoniznej pomiń ten krok. e f g 15 Niśnij przyisk MENU. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić Wstępne ustw. Niśnij przyisk Wstępne ustw. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Komptyilność. Niśnij przyisk Komptyilność. Niśnij przyisk Post.(VoIP). Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Gnizo powni ręznego Do tego gniz możn wkłć spejlne nośniki ruku. (Nleży pmiętć, że jenoześnie możn włożyć tylko jeen rkusz ppieru). Przy użyiu gniz powni ręznego możn rukowć lu kopiowć n koperth, etykieth lu gruszym ppierze. Ay uzyskć szzegółowe informje, ptrz Wkłnie ppieru o gniz powni ręznego w rozzile 2 Postwowego Poręznik Użytkownik. 10

11 16 Wyierz typ połązeni Niniejsze instrukje instlji otyzą systemu Winows 2000 Professionl/XP Home/XP Professionl (x32/x64 Eition), Winows Vist, Winows 7 orz M OS X (w wersji , 10.5.x i 10.6.x). W przypku systemu Winows Server 2003 (x32/x64 Eition)/2008/2008 R2 owieź stronę internetową l posinego moelu po resem Użytkowniy interfejsu USB W przypku systemu Winows przejź o Stron 12 W przypku systemu Mintosh przejź o Stron 15 Użytkowniy siei przewoowej W przypku systemu Winows przejź o Stron 17 W przypku systemu Mintosh przejź o Stron 21 Użytkowniy siei ezprzewoowej W przypku systemu Winows i Mintosh przejź o Stron 24 USB Sieć przewoow Sieć ezprzewoow Winows Mintosh Winows Mintosh 11

12 USB Winows Użytkowniy interfejsu USB (l systemów Winows 2000 Professionl/XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 17 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. WAŻNE NIE NALEŻY jeszze połązć przewou USB. Jeśli w tle prują inne progrmy, zmknij je. W elu uzyskni njnowszyh sterowników i informji owieź stronę Wyglą ekrnów może się różnić w zleżnośi o systemu operyjnego. Instlyjn płyt CD-ROM zwier progrm SnSoft PperPort 12SE. Progrm osługuje system Winows XP Home (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x32 Eition (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x64 Eition (z otkiem SP2 lu nowszym), Winows Vist (z otkiem SP2 lu nowszym) orz Winows 7. Prze zinstlowniem pkietu MFL-Pro Suite nleży zktulizowć otek Servie Pk w systemie Winows. W systemie Winows 2000 (z otkiem SP4 lu nowszym) po wyświetleniu ekrnu poierni progrmu SnSoft PperPort 11SE pozs instlji pkietu MFL-Pro Suite postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi. 18 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtyznie, wyierz pozyję Mój komputer (Komputer), wukrotnie kliknij ikonę npęu CD-ROM, nstępnie wukrotnie kliknij progrm strt.exe. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Instlj pozątkow. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. 12

13 USB Winows Po wyświetleniu tego ekrnu kliknij przyisk OK i ponownie uruhom komputer. 19 Połąz przewó USB Ponieś pokrywę skner o położeni otwrtego. Jeśli proes instlji nie ęzie utomtyznie kontynuowny, otwórz ponownie menu główne, wysuwją, nstępnie wsuwją płytę CD-ROM, ewentulnie wukrotnie kliknij progrm strt.exe w ktlogu głównym i kontynuuj proeurę o kroku, y zinstlowć pkiet MFL-Pro Suite. W systemie Winows Vist i Winows 7, gy zostnie wyświetlony ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij pozyję Zezwlj lu Tk. Wyierz pozyję Połązenie loklne, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Instlj ęzie kontynuown. Połąz przewó USB o gniz USB oznzonego symolem. Gnizo USB znjuje się wewnątrz urzązeni po prwej stronie; ptrz rysunek poniżej. LAN USB USB Winows Mintosh e Po wyświetleniu tego ekrnu przejź o nstępnego kroku. Ostrożnie poprowź przewó USB wewnątrz spejlnego wgłęieni n przewó, nstępnie wyprowź go z tyłu urzązeni. Połąz przewó o gniz w komputerze. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. 13

14 USB Deliktnie zmknij pokrywę skner z pomoą uhwytów po ou stronh. 20 Winows Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 14 e f g h OSTRZEŻENIE Zhowj ostrożność, y pokryw skner nie przyięł plów. Pozs otwierni i zmykni pokrywy skner zwsze używj uhwytów po ou stronh pokrywy. Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą wyświetlne kolejne ekrny proesu instlji. WAŻNE NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk sekun. W systemh Winows Vist i Winows 7, w przypku wyświetleni ekrnu Zezpiezeni systemu Winows, zznz pole wyoru i kliknij przyisk Zinstluj, y prwiłowo zkońzyć proes instlji. Po wyświetleniu ekrnu Poręzniki użytkownik kliknij pozyję Wyświetl instrukje w siei We, y porć instrukje, nstępnie postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Instrukje są również ostępne n płyie CD-ROM z okumentją. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line, wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeśli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną. Jeśli pozs instlji oprogrmowni wystąpi łą, uruhom funkję Instlownie ignostyki, któr znjuje się w menu Strt/Wszystkie progrmy/brother/ MFC-JXXX (gzie MFC-JXXX to nzw posinego moelu). W zleżnośi o ustwień ezpiezeństw pozs używni urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól n lsze ziłnie okn. N ekrnie Sprwź ostępność ktulizji firmwre wyierz wymgne ustwieni ostępnośi ktulizji firmwre, nstępnie kliknij przyisk OK. Wykonnie ktulizji oprogrmowni wuownego wymg ostępu o Internetu. Zkońz Terz przejź o Instlj zostł zkońzon. Przejź o zęśi Zinstluj plikje opjonlne n Stron 36. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem w systemie Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które korzystją z okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Centrum rozwiązń Brother po resem

15 USB Mintosh Użytkowniy interfejsu USB (l systemów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 17 Prze rozpozęiem instlji Połąz przewó USB o gniz USB oznzonego symolem. Gnizo USB znjuje się wewnątrz urzązeni po prwej stronie; ptrz rysunek poniżej. Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. LAN USB Ay uzyskć njnowsze sterowniki i informje otyząe używnego systemu M OS X, owieź stronę Użytkowniy systemów M OS X o : nleży okonć ktulizji o systemów M OS X x. 18 WAŻNE Połąz przewó USB Ostrożnie poprowź przewó USB wewnątrz spejlnego wgłęieni n przewó, nstępnie wyprowź go z tyłu urzązeni. Połąz przewó o gniz w komputerze Mintosh. USB Winows Mintosh NIE połązj urzązeni o portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Połąz urzązenie ezpośrenio o komputer Mintosh. Ponieś pokrywę skner o położeni otwrtego. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. 15

16 USB Mintosh Deliktnie zmknij pokrywę skner z pomoą uhwytów po ou stronh. e Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk OK. f Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). OSTRZEŻENIE Zhowj ostrożność, y pokryw skner nie przyięł plów. Pozs otwierni i zmykni pokrywy skner zwsze używj uhwytów po ou stronh pokrywy. 19 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. 20 Instlj progrmu MFL-Pro Suite jest zkońzon. Przejź o kroku 20. Pornie i instlj progrmu Presto! PgeMnger Po zinstlowniu progrmu Presto! PgeMnger progrm Brother ControlCenter2 uzyskuje funkję OCR. Z pomoą progrmu Presto! PgeMnger możn w łtwy sposó sknowć, uostępnić orz orgnizowć swoje zjęi i okumenty. N ekrnie Brother Support (Pomo tehnizn Brother) kliknij ikonę Presto! PgeMnger, y przejść n stronę umożliwijąą pornie progrmu Presto! PgeMnger, nstępnie postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi. Wyierz pozyję Lol Connetion (Połązenie loklne), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Zkońz Instlj zostł zkońzon. 16 Pozekj, instlj oprogrmowni potrw około 30 sekun. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Ay możn yło skorzystć z plikji sknowni Imge Cpture w systemie M OS X 10.6.x, nleży zinstlowć sterownik rukrki CUPS, który możn porć ze strony Brother Solutions Center po resem

17 Sieć przewoow Winows Użytkowniy interfejsu siei przewoowej (l systemów Winows 2000 Professionl/XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 17 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. WAŻNE Jeśli w tle prują inne progrmy, zmknij je. Gnizo LAN znjuje się wewnątrz urzązeni po lewej stronie i jest oznzone symolem, jk to zostło przestwione n poniższym rysunku. Zejmij osłonę i połąz przewó sieiowy o gniz LAN. LAN USB 18 W elu uzyskni njnowszyh sterowników i informji owieź stronę Wyglą ekrnów może się różnić w zleżnośi o systemu operyjnego. Instlyjn płyt CD-ROM zwier progrm SnSoft PperPort 12SE. Progrm osługuje system Winows XP Home (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x32 Eition (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x64 Eition (z otkiem SP2 lu nowszym), Winows Vist (z otkiem SP2 lu nowszym) orz Winows 7. Prze zinstlowniem pkietu MFL-Pro Suite nleży zktulizowć otek Servie Pk w systemie Winows. W systemie Winows 2000 (z otkiem SP4 lu nowszym) po wyświetleniu ekrnu poierni progrmu SnSoft PperPort 11SE pozs instlji pkietu MFL-Pro Suite postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi. Połąz przewó sieiowy Ponieś pokrywę skner o położeni otwrtego. Ostrożnie poprowź przewó sieiowy wewnątrz spejlnego wgłęieni n przewó, nstępnie wyprowź go z tyłu urzązeni. Połąz przewó o siei. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. W przypku jenozesnego używni przewou USB i LAN nleży poprowzić oyw przewoy przez wgłęienie, jeen n rugim. Sieć przewoow Winows Mintosh 17

18 Sieć przewoow Winows Deliktnie zmknij pokrywę skner z pomoą uhwytów po ou stronh. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Instlj pozątkow. OSTRZEŻENIE Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Zhowj ostrożność, y pokryw skner nie przyięł plów. Pozs otwierni i zmykni pokrywy skner zwsze używj uhwytów po ou stronh pokrywy. 19 Jeśli poprzenio skonfigurowno urzązenie w elu korzystni z siei ezprzewoowej i terz m yć ono używne w siei przewoowej, nleży sprwzić, zy l opji Network I/F zostł ustwion wrtość Sieć LAN. Po wprowzeniu tego ustwieni interfejs siei ezprzewoowej przestnie yć ktywny. Niśnij przyisk MENU n urzązeniu. Niśnij przyisk Sieć. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Network I/F. Niśnij przyisk Network I/F. Niśnij przyisk Sieć LAN. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Po wyświetleniu tego ekrnu kliknij przyisk OK i ponownie uruhom komputer. Jeśli proes instlji nie ęzie utomtyznie kontynuowny, otwórz ponownie menu główne, wysuwją, nstępnie wsuwją płytę CD-ROM, ewentulnie wukrotnie kliknij progrm strt.exe w ktlogu głównym i kontynuuj proeurę o kroku, y zinstlowć pkiet MFL-Pro Suite. W systemie Winows Vist i Winows 7, gy zostnie wyświetlony ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij pozyję Zezwlj lu Tk. Wyierz pozyję Połązenie klem sieiowym, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtyznie, wyierz pozyję Mój komputer (Komputer), wukrotnie kliknij ikonę npęu CD-ROM, nstępnie wukrotnie kliknij progrm strt.exe. 18

19 Sieć przewoow Winows e Po wyświetleniu tego ekrnu wyierz pozyję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. (Nie otyzy systemu Winows 2000) f Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. WAŻNE NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk sekun. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows lu jeśli Zpor systemu Winows jest wyłązon, może zostć wyświetlony poniższy ekrn. Informje otyząe sposou owni poniższyh portów sieiowyh znjują się w okumentji zpory. Do sknowni siei oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oierni fksów PC poprzez sieć, oj port protokołu UDP. Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj port UDP 137. Jeśli z sieią łązy się więej niż jeno urzązenie, wyierz je z listy i kliknij przyisk Dlej. To okno nie pojwi się, jeśli o siei połązone jest tylko jeno urzązenie; zostnie ono wyrne utomtyznie. g h i W systemh Winows Vist i Winows 7, w przypku wyświetleni ekrnu Zezpiezeni systemu Winows, zznz pole wyoru i kliknij przyisk Zinstluj, y prwiłowo zkońzyć proes instlji. Po wyświetleniu ekrnu Poręzniki użytkownik kliknij pozyję Wyświetl instrukje w siei We, y porć instrukje, nstępnie postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi. Instrukje są również ostępne n płyie CD-ROM z okumentją. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line, wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeśli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną. Sieć przewoow Winows Mintosh Jeśli urzązenie nie zostnie znlezione w siei, pojwi się poniższy ekrn. Sprwź ustwieni, wykonują wyświetlne instrukje. 19

20 Sieć przewoow Winows 20 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. Jeśli pozs instlji oprogrmowni wystąpi łą, uruhom funkję Instlownie ignostyki, któr znjuje się w menu Strt/Wszystkie progrmy/brother/ MFC-JXXX (gzie MFC-JXXX to nzw posinego moelu). W zleżnośi o ustwień ezpiezeństw pozs używni urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól n lsze ziłnie okn. N ekrnie Sprwź ostępność ktulizji firmwre wyierz wymgne ustwieni ostępnośi ktulizji firmwre, nstępnie kliknij przyisk OK. Wykonnie ktulizji oprogrmowni wuownego wymg ostępu o Internetu. 21 Instlj progrmu MFL-Pro Suite n otkowyh komputerh (jeśli to koniezne) Jeśli urzązenie m yć używne w siei z wielom komputermi, n kżym z nih nleży zinstlowć progrm MFL-Pro Suite. Przejź o kroku 19 n stronie 18. Prze rozpozęiem instlji zpoznj się również z krokiem 17 n Stron 17. Lienj sieiow (system Winows ) Lienj ołązon o prouktu pozwl n jego instlję l mksymlnie wóh użytkowników. Lienj pozwl n zinstlownie progrmu MFL-Pro Suite (włąznie z progrmem SnSoft PperPort 12SE lu SnSoft PperPort 11SE) n mksymlnie wóh komputerh w siei. Ay możn yło używć progrmu SnSoft PperPort 12SE lu progrmu SnSoft PperPort 11SE n więej niż 2 komputerh PC, wymgny jest zkup pkietu Brother NL-5 zwierjąego umowę lienyjną l 5 otkowyh użytkowników. Ay zkupić pkiet NL-5, prosimy o kontkt z utoryzownym przestwiielem hnlowym firmy Brother lu z ziłem osługi klient firmy Brother. Zkońz Terz przejź o Instlj zostł zkońzon. Przejź o zęśi Zinstluj plikje opjonlne n Stron 36. Jeśli określny jest res IP urzązeni, w pnelu sterowni nleży wyrć pozyję Sttyzn w oszrze Meto strtu. Dotkowe informje możn znleźć w Instrukji osługi l siei. Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem w systemie Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, które korzystją z okumentów typu XML Pper Speifition. Njnowszą wersję sterownik możn porć ze strony Centrum rozwiązń Brother po resem 20

21 Sieć przewoow Mintosh Użytkowniy interfejsu siei przewoowej (l systemów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 17 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że urzązenie jest połązone o zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. 18 Połąz przewó sieiowy Ponieś pokrywę skner o położeni otwrtego. Ay uzyskć njnowsze sterowniki i informje otyząe używnego systemu M OS X, owieź stronę Użytkowniy systemów M OS X o : nleży okonć ktulizji o M OS x. Jeśli poprzenio skonfigurowno urzązenie w elu korzystni z siei ezprzewoowej i terz m yć ono używne w siei przewoowej, nleży sprwzić, zy l opji Network I/F zostł ustwion wrtość Sieć LAN. Po wprowzeniu tego ustwieni interfejs siei ezprzewoowej przestnie yć ktywny. Gnizo LAN znjuje się wewnątrz urzązeni po lewej stronie i jest oznzone symolem, jk to zostło przestwione n poniższym rysunku. Zejmij osłonę i połąz przewó sieiowy o gniz LAN. Niśnij przyisk MENU n urzązeniu. Niśnij przyisk Sieć. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Network I/F. Niśnij przyisk Network I/F. Niśnij przyisk Sieć LAN. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. LAN USB Sieć przewoow Winows Mintosh 21

22 Sieć przewoow Mintosh Ostrożnie poprowź przewó sieiowy wewnątrz spejlnego wgłęieni n przewó, nstępnie wyprowź go z tyłu urzązeni. Połąz przewó o siei. 19 Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. WAŻNE Upewnij się, że przewó nie utruni zmykni pokrywy, poniewż może to spowoowć wystąpienie łęu. W przypku jenozesnego używni przewou USB i LAN nleży poprowzić oyw przewoy przez wgłęienie, jeen n rugim. Deliktnie zmknij pokrywę skner z pomoą uhwytów po ou stronh. Wyierz pozyję Wire Network Connetion (Połązenie klem sieiowym), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. e Pozekj, instlj oprogrmowni potrw około 30 sekun. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urzązeni Brother. Jeśli urzązenie zostło skonfigurowne o pry w siei, wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk OK. OSTRZEŻENIE Zhowj ostrożność, y pokryw skner nie przyięł plów. Pozs otwierni i zmykni pokrywy skner zwsze używj uhwytów po ou stronh pokrywy. 22

23 Sieć przewoow Mintosh Jeśli urzązenie nie zostło znlezione w siei, sprwź jej ustwieni. Ares MAC (res siei Ethernet) orz res IP możn ustlić, rukują Listę konfigurji siei. Ptrz Drukownie listy konfigurji siei w Instrukji osługi l siei. Po wyświetleniu tego ekrnu kliknij przyisk OK. 20 Pornie i instlj progrmu Presto! PgeMnger W polu Disply Nme (Wyświetl nzwę) wprowź nzwę komputer Mintosh skłjąą się z mksymlnie 15 znków, nstępnie kliknij przyisk OK. Przejź o kroku f. Po zinstlowniu progrmu Presto! PgeMnger progrm Brother ControlCenter2 uzyskuje funkję OCR. Z pomoą progrmu Presto! PgeMnger możn w łtwy sposó sknowć, uostępnić orz orgnizowć swoje zjęi i okumenty. N ekrnie Brother Support (Pomo tehnizn Brother) kliknij ikonę Presto! PgeMnger, y przejść n stronę umożliwijąą pornie progrmu Presto! PgeMnger, nstępnie postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi. f Jeśli zostnie niśnięty przyisk SKANUJ i zostnie wyrn opj sknowni, wprowzon nzw zostnie wyświetlon n ekrnie LCD. (Ay uzyskć otkowe informje, ptrz Sknownie sieiowe w Instrukji oprogrmowni). Jeśli pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Next (Dlej). 21 Instlj progrmu MFL-Pro Suite n otkowyh komputerh (jeśli to koniezne) Jeśli urzązenie m yć używne w siei z wielom komputermi, n kżym z nih nleży zinstlowć progrm MFL-Pro Suite. Przejź o kroku 19 n stronie 22. Prze rozpozęiem instlji zpoznj się również z krokiem 17 n Stron 21. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Sieć przewoow Winows Mintosh Instlj progrmu MFL-Pro Suite jest zkońzon. Przejź o kroku 20. Jeśli określny jest res IP urzązeni, w pnelu sterowni nleży wyrć pozyję Sttyzn w oszrze Meto strtu. Dotkowe informje możn znleźć w Instrukji osługi l siei. Ay możn yło skorzystć z plikji sknowni Imge Cpture w systemie M OS X 10.6.x, nleży zinstlowć sterownik rukrki CUPS, który możn porć ze strony Brother Solutions Center po resem 23

24 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Dl użytkowników siei ezprzewoowej 17 Prze rozpozęiem W pierwszej kolejnośi nleży skonfigurowć ustwieni siei ezprzewoowej urzązeni tk, y ył możliw jego komunikj z sieiowym punktem ostępowym/routerem. Nstępnie nleży uostępnić urzązenie komputerom połązonyh o siei. W tym elu n komputerh nleży zinstlowć sterowniki i oprogrmownie. Poniższe kroki przestwiją proes konfigurji i instlji. Ay osiągnąć optymlne rezultty oziennyh wyruków okumentów, umieść urzązenie Brother jk njliżej sieiowego punktu ostępowego/router i usuń możliwe przeszkoy. N prękość przesyłni okumentów wpływją ustwione mięzy urzązenimi uże przemioty i śiny orz zkłóeni ze strony innyh urzązeń elektroniznyh. Z tego powou połązenie ezprzewoowe może nie yć njlepszym wyorem l wszystkih typów okumentów i plikji. W przypku rukowni użyh plików, tkih jk wielostroniowe okumenty zwierjąe tekst i orzy, wrto zstnowić się n wyorem połązeni przewoowego Ethernet w elu uzyskni wyższej prękośi lu połązeni USB w elu uzyskni njwyższej przepustowośi. Mimo, że rukrk Brother MFC-J6910DW może yć używn zrówno w sieih przewoowyh, jk i ezprzewoowyh, jenoześnie możn używć tylko jenego sposou łązeni. Jeśli wześniej skonfigurowno ustwieni ezprzewoowe urzązeni, prze ponownym skonfigurowniem ustwień ezprzewoowyh nleży wyzerowć ustwieni siei LAN. Niśnij przyisk MENU n urzązeniu. Niśnij przyisk Sieć. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Resetuj sieć, nstępnie niśnij przyisk Resetuj sieć. Niśnij przyisk Tk, y ztwierzić. Przytrzymj przyisk Tk przez 2 sekuny, y ztwierzić. Poniższe instrukje otyzą tryu infrstruktury (tj. połązeni z komputerem z pomoą punktu ostępowego/router). Try infrstruktury Punkt ostępowy/router Urzązenie siei ezprzewoowej (Twoje urzązenie) Komputer z funkją osługi siei ezprzewoowej połązony z punktem ostępowym/routerem Komputer z sieią przewoową połązony z punktem ostępowym/routerem Upewnij się, że ustwieni siei ezprzewoowej w urzązeniu opowiją ustwieniom w punkie ostępowym/router. 24 Ay skonfigurowć urzązenie w tryie -ho (zyli połązyć je z komputerem osługująym sieć ezprzewoową ez pośrenitw punktu ostępowego/router), zpoznj się ze wskzówkmi przestwionymi w Instrukji osługi l siei n płyie CD-ROM z okumentją. Możn również porć Instrukji osługi l siei, postępują zgonie z poniższymi instrukjmi. 1 Włąz komputer. Włóż instlyjną płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. W systemie Winows : 2 Wyierz moel i język. Pojwi się menu główne płyty CD-ROM. 3 Kliknij pozyję Dokumentj, nstępnie postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi. W systemie Mintosh: 2 Dwukrotnie kliknij pozyję Doumenttion (Dokumentj), nstępnie postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi.

25 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 18 Potwierź śroowisko sieiowe (try infrstruktury) Poniższe instrukje oferują w sposoy instlji urzązeni Brother w śroowisku siei ezprzewoowej. Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router nie osługuje funkji WPS (Wi-Fi Protete Setup) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewoowej ezprzewoowego punktu ostępowego lu router w poniższym polu. Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeśli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewoowej SSID (nzw siei): Kluz sieiowy * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Bez znjomośi tyh informji (SSID i kluz sieiowy) nie jest możliwe lsze konfigurownie siei ezprzewoowej. W jki sposó możn znleźć te informje 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 2) Wstępny ientyfiktor SSID może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. Terz przejź o Stron 26 Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje utomtyzną (jenoprzyiskową) metoę konfigurji siei ezprzewoowej (WPS lu AOSS ) Terz przejź o Stron 27 Sieć ezprzewoow 25

26 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Konfigurownie ustwień ezprzewoowyh (typow konfigurj ezprzewoow w tryie infrstruktury) Niśnij przyisk MENU n urzązeniu. Niśnij przyisk Sieć. Niśnij przyisk WLAN. Niśnij przyisk Kretor konf. Jeśli zostnie wyświetlony komunikt Przełązyć interfejs sieiowy n ezprzewoowy?, niśnij przyisk Tk, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij przyisk Nie. Urzązenie wyszuk ostępne ientyfiktory SSID. Wyświetlenie listy ostępnyh ientyfiktorów SSID potrw kilk sekun. Jeśli zostnie wyświetlon list ientyfiktorów SSID, niśnij przyisk lu y wyrć ientyfiktor SSID zpisny w kroku 18- n Stron 25. Wyierz ientyfiktor SSID, z którym hesz się połązyć. Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router o wyrnym ientyfiktorze SSID osługuje funkję WPS i urzązenie wyświetli monit o używnie funkji WPS, przejź o kroku. Jeśli urzązenie wyświetli monit o wprowzenie kluz sieiowego, przejź o kroku. W przeiwnym rzie przejź o kroku e. Jeśli list ientyfiktorów SSID nie zostł wyświetlon, upewnij się, że punkt ostępowy jest włązony. Przysuń urzązenie liżej o punktu ostępowego i spróuj zząć jeszze rz. Jeśli punkt ostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł ientyfiktor SSID, koniezne ęzie ręzne onie nzwy SSID. Szzegółowe informje możn znleźć w Instrukji osługi l siei. Niśnij przyisk Tk, y połązyć urzązenie przy użyiu funkji WPS. (W przypku wyoru pozyji Nie w elu kontynuowni ustwieni ręznego, przejź o kroku, y wprowzić kluz sieiowy). Kiey n ekrnie LCD pojwi się pozyj Uruhom funkję WPS, niśnij przyisk WPS n ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze, nstępnie niśnij przyisk Dlej, y kontynuowć. Przejź o kroku e. e f Wprowź kluz sieiowy zpisny w kroku 18- n Stron 25, z pomoą ekrnu otykowego. Znki są wyświetlne w nstępująej kolejnośi: młe litery, nstępnie uże litery. Niśnij, y przehozić pomięzy litermi, numermi lu znkmi spejlnymi. (Dostępne znki mogą się różnić w zleżnośi o krju). Ay przesunąć kursor w lewo lu w prwo, niśnij przyisk lu. (Więej informji możn znleźć w zęśi Wprowznie tekstu w ustwienih ezprzewoowyh n stronie 37). Po wprowzeniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępnie niśnij przyisk Tk, y zstosowć ustwieni. Urzązenie rozpoznie próę połązeni z sieią ezprzewoową. Może to trwć kilk minut. Komunikt o wyniku połązeni jest wyświetlny przez 60 sekun n ekrnie LCD i utomtyznie zostnie wyrukowny rport o ezprzewoowej siei LAN. W przypku łęu połązeni sprwź ko łęu n wyrukownym rporie, nstępnie zpoznj się z rozziłem Rozwiązywnie prolemów n stronie 28. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. W prwej zęśi ekrnu LCD urzązeni pojwi się zterostopniowy wskźnik zsięgu wskzująy siłę sygnłu ezprzewoowego punktu ostępowego/router. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro Suite, przejź o kroku 20. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 30 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 34

27 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 19 Skonfiguruj ustwieni ezprzewoowe z pomoą utomtyznej metoy konfigurji ezprzewoowej (jenoprzyiskowej) Sprwź, zy ezprzewoowy punkt ostępowy/router oznzony jest symolem WPS (Wi-Fi Protete Setup) lu AOSS przestwionym poniżej. Umieść urzązenie Brother w zsięgu punktu ostępowego/router osługująego funkję WPS lu AOSS. Zsięg może różnić się w zleżnośi o otozeni. Zpoznj się z instrukjmi ostrzonymi z punktem ostępowym/routerem. Niśnij przyisk MENU n urzązeniu. Niśnij przyisk Sieć. Niśnij przyisk WLAN. Niśnij przyisk WPS/AOSS. Jeśli zostnie wyświetlony komunikt Przełązyć interfejs sieiowy n ezprzewoowy?, niśnij przyisk Tk, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewoowej. Ay nulowć, niśnij przyisk Nie. Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje funkję WPS (meto z użyiem kou PIN) i urzązenie m yć skonfigurowne w tki sposó, y korzystło z kou PIN (osoisty numer ientyfikyjny), zpoznj się z informjmi w rozzile Używnie metoy PIN tryu Wi-Fi Protete Setup w Instrukji osługi l siei. e Kiey n ekrnie LCD pojwi się pozyj Uruhom funkję WPS lu AOSS, niśnij przyisk WPS lu AOSS n ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze. Zpoznj się z instrukją osługi ezprzewoowego punktu ostępowego/router. Nstępnie niśnij przyisk OK, o spowouje utomtyzne wykryie przez urzązenie tryu (WPS lu AOSS ) wykorzystywnego przez ezprzewoowy punkt ostępowy/router i próę połązeni z sieią ezprzewoową. Komunikt o wyniku połązeni jest wyświetlny przez 60 sekun n ekrnie LCD i utomtyznie zostnie wyrukowny rport o ezprzewoowej siei LAN. W przypku łęu połązeni sprwź ko łęu n wyrukownym rporie, nstępnie zpoznj się z rozziłem Rozwiązywnie prolemów n stronie 28. Konfigurj ezprzewoow jest zkońzon. W prwej zęśi ekrnu LCD urzązeni pojwi się zterostopniowy wskźnik zsięgu wskzująy siłę sygnłu ezprzewoowego punktu ostępowego/router. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejź o kroku 20. Użytkowniy systemu Winows : Terz przejź o Stron 30 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 34 Sieć ezprzewoow 27

28 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Rozwiązywnie prolemów Prosimy nie kontktowć się z ziłem osługi klient firmy Brother w elu uzyskni pomoy, jeśli nie są ostępne informje otyząe ezpiezeństw siei ezprzewoowej. Nie możemy pomó w znlezieniu ustwień ezpiezeństw siei. W jki sposó możn znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) 1) Zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 2) Wstępny ientyfiktor SSID może yć nzwą prouent lu nzwą moelu. 3) Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą Internetu. * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Psswor (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Rport o siei ezprzewoowej LAN Jeśli rport o siei ezprzewoowej LAN wykzuje, że wystąpił łą połązeni, sprwź ko łęu n wyrukownym rporie i zpoznj się z poniższymi instrukjmi. Ko łęu TS-01 Zlene rozwiązni Ustwienie siei ezprzewoowej nie jest ktywne, zmień ustwienie siei ezprzewoowej n WŁĄCZONE. -Jeśli przewó siei LAN jest połązony o urzązeni, ołąz go i WŁĄCZ ustwieni siei ezprzewoowej urzązeni. Niśnij przyisk MENU n urzązeniu. Niśnij przyisk Sieć. Niśnij przyisk lu, y wyświetlić pozyję Network I/F. Niśnij przyisk Network I/F. Niśnij przyisk WLAN. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Nie możn wykryć ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 1. Sprwź nstępująe 4 punkty. TS-02 - Upewnij się, że ezprzewoowy punkt ostępowy/router jest włązony. - Przenieś urzązenie o oszru ez przeszkó lu liżej ezprzewoowego punktu ostępowego/router. - Pozs konfigurji ustwień siei ezprzewoowej tymzsowo umieść urzązenie w oległośi około jenego metr o ezprzewoowego punktu ostępowego. -Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router wykorzystuje filtrownie resów MAC, upewnij się, że res MAC urzązeni Brother zostł opuszzony w filtrze. 2. Jeśli ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw (SSID/ meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) zostły wprowzone ręznie, informje mogą yć nieprwiłowe. Potwierź ponownie ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw orz w rzie potrzey wprowź ponownie prwiłowe informje. Zpoznj się z rozziłem W jki sposó możn znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 28, y potwierzić te ne. 28

29 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Metoy uwierzytelnini/szyfrowni wykorzystywne przez wyrny ezprzewoowy punkt ostępowy/router nie są osługiwne przez urzązenie. TS-04 W przypku tryu infrstruktury, zmień metoy uwierzytelnini i szyfrowni wykorzystywne przez ezprzewoowy punkt ostępowy/router. Urzązenie osługuje nstępująe metoy uwierzytelnini: meto uwierzytelnini meto szyfrowni WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES Otwrt WEP Brk (ez szyfrowni) Współzielony kluz WEP Jeśli prolem nie zostł rozwiązny, wprowzony ientyfiktor SSID lu ustwieni siei mogą yć nieprwiłowe. Potwierź ponownie ustwieni siei ezprzewoowej. Zpoznj się z rozziłem W jki sposó możn znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 28, y potwierzić te ne. TS-05 TS-06 W przypku tryu -ho zmień metoy uwierzytelnini i szyfrowni wykorzystywne przez komputer w ustwienih siei ezprzewoowej. Urzązenie osługuje wyłąznie metoę uwierzytelnini otwrtego z opjonlnym szyfrowniem WEP. Informje ezpiezeństw (ientyfiktor SSID/kluz sieiowy) są nieprwiłowe. Potwierź ponownie ientyfiktor SSID orz informje ezpiezeństw (kluz sieiowy). Jeśli router wykorzystuje szyfrownie WEP, wprowź kluz używny jko pierwszy kluz WEP. Urzązenie Brother osługuje tylko pierwszy kluz WEP. Zpoznj się z rozziłem W jki sposó możn znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 28, y potwierzić te ne. Informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (meto uwierzytelnini/ meto szyfrowni/kluz sieiowy) są nieprwiłowe. Potwierź ponownie informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) przestwione w teli TS-04. Jeśli router wykorzystuje szyfrownie WEP, wprowź kluz używny jko pierwszy kluz WEP. Urzązenie Brother osługuje tylko pierwszy kluz WEP. Zpoznj się z rozziłem W jki sposó możn znleźć informje ezpiezeństw siei ezprzewoowej (ientyfiktor SSID orz kluz sieiowy) n stronie 28, y potwierzić te ne. Urzązenie nie może wykryć ezprzewoowego punktu ostępowego/router z włązoną funkją WPS lu AOSS. TS-07 TS-08 Ay skonfigurowć ustwieni siei ezprzewoowej z pomoą funkji WPS lu AOSS, nleży osługiwć zrówno urzązenie, jk i ezprzewoowy punkt ostępowy/router. Potwierź, że ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje funkję WPS lu AOSS, nstępnie ponów próę. Jeśli nie wiomo, jk osługiwć ezprzewoowy punkt ostępowy/router przy użyiu funkji WPS lu AOSS, zpoznj się z okumentją ołązoną o ezprzewoowego punktu ostępowego lu router, ewentulnie skontktuj się z prouentem ezprzewoowego punktu ostępowego/router lu z ministrtorem siei. Wykryto w lu więej ezprzewoowyh punktów ostępowyh z włązoną funkją WPS lu AOSS. - Upewnij się, że tylko w jenym ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze w zsięgu urzązeni jest włązon funkj WPS lu AOSS, nstępnie ponów próę. - Spróuj ponownie po kilku minuth, y uniknąć zkłóeń z innyh punktów ostępowyh. 29 Sieć ezprzewoow

30 Sieć ezprzewoow Winows Instlj sterowników i oprogrmowni (Winows 2000 Professionl/XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 20 Prze rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi ministrtor. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Instlj pozątkow. WAŻNE Jeśli w tle prują inne progrmy, zmknij je W elu uzyskni njnowszyh sterowników i informji owieź stronę Wyglą ekrnów może się różnić w zleżnośi o systemu operyjnego. Instlyjn płyt CD-ROM zwier progrm SnSoft PperPort 12SE. Progrm osługuje system Winows XP Home (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x32 Eition (z otkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl x64 Eition (z otkiem SP2 lu nowszym), Winows Vist (z otkiem SP2 lu nowszym) orz Winows 7. Prze zinstlowniem pkietu MFL-Pro Suite nleży zktulizowć otek Servie Pk w systemie Winows. W systemie Winows 2000 (z otkiem SP4 lu nowszym) po wyświetleniu ekrnu poierni progrmu SnSoft PperPort 11SE pozs instlji pkietu MFL-Pro Suite postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi. Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi moeli, wyierz moel swojego urzązeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtyznie, wyierz pozyję Mój komputer (Komputer), wukrotnie kliknij ikonę npęu CD-ROM, nstępnie wukrotnie kliknij progrm strt.exe. Kliknij pozyję Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie w przypku zgoy n wrunki umów lienyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Po wyświetleniu tego ekrnu kliknij przyisk OK i ponownie uruhom komputer. Jeśli proes instlji nie ęzie utomtyznie kontynuowny, otwórz ponownie menu główne, wysuwją, nstępnie wsuwją płytę CD-ROM, ewentulnie wukrotnie kliknij progrm strt.exe w ktlogu głównym i kontynuuj proeurę o kroku, y zinstlowć pkiet MFL-Pro Suite. W systemie Winows Vist i Winows 7, gy zostnie wyświetlony ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij pozyję Zezwlj lu Tk.

31 Sieć ezprzewoow Winows Wyierz pozyję Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. f Wyierz urzązenie z listy i kliknij przyisk Dlej. e Po wyświetleniu tego ekrnu wyierz pozyję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. (Nie otyzy systemu Winows 2000) Jeśli ustwieni połązeni ezprzewoowego nie ęą ziłć, pozs instlji pkietu MFL-Pro Suite wyświetlony zostnie Progrm o konfigurji urzązeni ezprzewoowego. Sprwź ustwieni, wykonują wyświetlne instrukje. W przypku wystąpieni tego łęu przejź o kroku 18- n Stron 25 i ponownie okonj konfigurji połązeni ezprzewoowego. W przypku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Winows lu jeśli Zpor systemu Winows jest wyłązon, może zostć wyświetlony poniższy ekrn. Informje otyząe sposou owni poniższyh portów sieiowyh znjują się w okumentji zpory. Do sknowni siei oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oierni fksów PC poprzez sieć, oj port protokołu UDP. Jeśli nl występują prolemy z połązeniem sieiowym, oj port UDP 137. Jeśli w przypku używni funkji WEP n ekrnie LCD zostnie wyświetlony komunikt Połązony, le urzązenie nie zostnie onlezione, upewnij się, że wprowzony zostł prwiłowy kluz WEP. Wielkość liter w kluzu WEP jest istotn. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 31

32 Sieć ezprzewoow Winows g h i j Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Bęą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. WAŻNE NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk sekun. W systemh Winows Vist i Winows 7, w przypku wyświetleni ekrnu Zezpiezeni systemu Winows, zznz pole wyoru i kliknij przyisk Zinstluj, y prwiłowo zkońzyć proes instlji. Po wyświetleniu ekrnu Poręzniki użytkownik kliknij pozyję Wyświetl instrukje w siei We, y porć instrukje, nstępnie postępuj zgonie z wyświetlnymi instrukjmi. Instrukje są również ostępne n płyie CD-ROM z okumentją. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line, wyierz opowienie opje i postępuj zgonie z instrukjmi n ekrnie. Jeśli urzązenie nie m yć rukrką omyślną, usuń zznzenie pol Ustw jko rukrkę omyślną. 22 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer zlogowny użytkownik musi posić uprwnieni ministrtor. Jeśli pozs instlji oprogrmowni wystąpi łą, uruhom funkję Instlownie ignostyki, któr znjuje się w menu Strt/Wszystkie progrmy/brother/ MFC-JXXX (gzie MFC-JXXX to nzw posinego moelu). W zleżnośi o ustwień ezpiezeństw pozs używni urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól n lsze ziłnie okn. N ekrnie Sprwź ostępność ktulizji firmwre wyierz wymgne ustwieni ostępnośi ktulizji firmwre, nstępnie kliknij przyisk OK. Wykonnie ktulizji oprogrmowni wuownego wymg ostępu o Internetu. 32

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 2 WPROWADZENIE Stowrzyszenie Tili m przyjemność przestwić Pństwu mteriły yktyzne przeznzone o pry z uznimi szkół ponpostwowyh. Temtyk, jką hemy Pństw zinteresowć, otyzy onwilnyh

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-9440CN MFC-9450CDN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej obsługi

Podręcznik szybkiej obsługi MFC-8460N MFC-8860DN Przed użyciem urządzenia należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania przeczytaj Podręcznik

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo