INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego"

Transkrypt

1 Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother. Pństw wsprcie jest dl ns wżne i cenimy Pństw zufnie. Pństw produkt firmy Brother zostł zprojektowny i wyprodukowny zgodnie z njwyższymi stndrdmi, y zgwrntowć niezwodną prcę przez cły okres eksplotcji. Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpieczeństw Produktu. Jeśli nie określono inczej, ilustrcje w niniejszym podręczniku przedstwiją model ADS-2600We. 1 Rozpkuj urządzenie i sprwdź elementy Elementy znjdujące się w opkowniu mogą różnić się w zleżności od krju. Przewód zsiljący do gnizdk ściennego Przewód interfejsu USB Arkusz prowdzący/ Arkusz prowdzący do krt plstikowych Podręcznik szykiej osługi Przewodnik Bezpieczeństw Produktu Podręcznik Użytkownik i Instrukcję osługi dl sieci używnego modelu możn porć z witryny internetowej Brother Solutions Center pod dresem Jeżeli komputer nie m npędu DVD-ROM, dołączon płyt DVD-ROM nie zwier sterowników do dnego systemu opercyjnego lu jeżeli chcesz porć instrukcje osługi orz nrzędzi, odwiedź stronę internetową swojego modelu pod dresem OSTRZEŻENIE Urządzenie jest zpkowne w plstikowe opkowni. Ay uniknąć zgrożeni uduszeniem, opkowni plstikowe nleży przechowywć z dl od dzieci i niemowląt. Nie wolno używć opkowń w łóżeczkch dl dzieci, łóżkch, wózkch dziecięcych ni kojcch. Opkownie nie służy do zwy. Nleży korzystć wyłącznie z przewodu zsiljącego dostrczonego z produktem. DVD-ROM Zlecmy zchownie oryginlnego opkowni n wypdek konieczności trnsportu urządzeni. Do podłączeni urządzeni do komputer nleży korzystć z dołączonego przewodu USB. Zdejmij tśmę ochronną i folię osłnijącą urządzenie orz wyświetlcz LCD lu pnel sterowni. Upewnij się, że msz wszystkie elementy. POL Wersj 0 1

2 2 Podłącz przewód zsiljący WAŻNE NIE NALEŻY jeszcze podłączć przewodu USB. Podłącz dostrczony przewód zsiljący. 3 Wyierz Nciśnij. c d język (jeśli to konieczne) (tylko model ADS-2600We) Nciśnij lu, y wyświetlić opcję Wstępne ustw. Nciśnij Wstępne ustw. Nciśnij Miejscowy jęz. Nciśnij lo, y wyświetlić język. Nciśnij żądny język. e Nciśnij. Otwórz pokrywę górną 1. 1 c Wysuń tcę wydruku z urządzeni 1, nstępnie rozwiń ogrnicznik dokumentów

3 4 Wyierz typ połączeni Niniejsze instrukcje instlcji dotyczą systemów Windows XP Home, XP Professionl, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 orz OS X v10.7.5, 10.8.x i 10.9.x. Jeżeli komputer nie m npędu DVD-ROM, dołączon płyt DVD-ROM nie zwier sterowników do dnego systemu opercyjnego lu jeżeli chcesz porć instrukcje osługi orz nrzędzi, odwiedź stronę internetową swojego modelu pod dresem Niektóre plikcje dołączone n płycie DVD-ROM mogą yć niedostępne do porni. Użytkownicy systemu Windows 8: Jeżeli instrukcje firmy Brother są w formcie PDF, do ich otwrci nleży użyć progrmu Adoe Reder. Jeśli progrm Adoe Reder jest zinstlowny n komputerze, le nie możn otworzyć plików w progrmie Adoe Reder, nleży zmienić skojrzenie plików PDF. Użytkownicy interfejsu USB W przypdku systemu Windows przejdź do str. 4 W przypdku komputerów Mcintosh przejdź do str. 6 USB Windows Mcintosh Użytkownicy sieci przewodowej (Tylko model ADS-2600We) Przejdź do str. 7 Sieć przewodow Użytkownicy sieci ezprzewodowej (Tylko model ADS-2600We) Przejdź do str. 11 Sieć ezprzewodow 3

4 USB Windows Dl użytkowników interfejsu Windows USB (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7/Windows 8) 5 Przed rozpoczęciem instlcji Kliknij opcję Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie Tk, jeśli wyrższ zgodę n wrunki umowy licencyjnej. Upewnij się, że komputer i urządzenie są WŁĄCZONE. NIE NALEŻY jeszcze podłączć przewodu USB. Jeśli w tle prcują inne progrmy, zmknij je. Wygląd ekrnów może się różnić w zleżności od systemu opercyjnego. N płycie DVD-ROM znjduje się progrm Nunce PperPort 12SE. Niniejsze oprogrmownie osługuje systemy Windows XP Home (z dodtkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl (z dodtkiem SP3 lu nowszym), Windows Vist (z dodtkiem SP2 lu nowszym), Windows 7 i Windows 8. Nleży zinstlowć njnowszą wersję dodtku Windows Service Pck przed zinstlowniem plikcji MFL-Pro Suite. 6 Zinstluj pkiet MFL-Pro Suite Włóż płytę DVD-ROM do npędu DVD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. W przypdku systemu Windows Vist, Windows 7 i Windows 8, gdy pojwi się ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij Zezwlj lu Tk. c d Wyierz opcję Połączenie loklne (USB), nstępnie kliknij Dlej. Postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. Jeżeli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtycznie, przejdź do pozycji Komputer (Mój komputer). (W przypdku systemu Windows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zdń, nstępnie przejdź do pozycji Komputer). Kliknij dwukrotnie ikonę DVD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik strt.exe. 4

5 USB Windows c 7 Podłącz przewód USB Podłącz przewód USB do portu USB z tyłu urządzeni oznczonego symolem. Podłącz drugą końcówkę kl do portu w komputerze. Instlcj ędzie kontynuown utomtycznie. Będą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. NIE nuluj żdnych ekrnów podczs procesu instlcji. Wyświetlenie wszystkich ekrnów może potrwć kilk sekund. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrcj On-Line wyierz odpowiednie opcje i postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. 8 Zkończ i uruchom ponownie Kliknij przycisk Zkończ, y ponownie uruchomić komputer. Jeśli podczs przeprowdzni instlcji oprogrmowni pojwi się komunikt o łędzie, uruchom Instlownie dignostyki, kliknij dwukrotnie (Brother Utilities) n pulpicie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz z niej nzwę posidnego modelu (jeżeli nie jest jeszcze zznczon). Kliknij Nrzędzi w lewym psku nwigcji. W zleżności od ustwień ezpieczeństw podczs używni urządzeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpieczeń systemu Windows lu oprogrmowni ntywirusowego. Zezwól n dlsze dziłnie okn. Zostną wyświetlone poniższe ekrny: Po wyświetleniu się ekrnu Ustwieni ktulizcji oprogrmowni wyierz odpowiednie ustwienie ktulizcji oprogrmowni i kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu się ekrnu Progrm dń i pomocy technicz. urządzeń Brother wyierz odpowiednie ustwienie i postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. Funkcj ktulizcji oprogrmowni i Progrm dń i pomocy technicz. urządzeń Brother wymgją dostępu do Internetu. USB Windows Mcintosh Zkończ Instlcj zostł zkończon. Nleży terz przeprowdzić sknownie testowe. Ptrz część Sknownie testowe (sknownie do pliku PC) n str. 21. Ay zinstlowć plikcje opcjonlne: Terz, przejdź do sekcji Stron 19 5

6 USB Mcintosh Dl użytkowników interfejsu Mcintosh USB (OS X v10.7.5, 10.8.x i 10.9.x) 5 Przed rozpoczęciem instlcji Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zsilni i komputer Mcintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownicy systemu OS X v10.6.x powinni dokonć ktulizcji do systemu OS X v x. 7 Zinstluj pkiet MFL-Pro Suite Poierz pełny pkiet sterownik i oprogrmowni ze strony Brother Solutions Center (solutions.rother.com/mc). Dwukrotnie kliknij ikonę Strt Here OSX (Rozpocznij tutj OSX), y rozpocząć instlcję. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. 6 Podłącz przewód USB NIE podłączj urządzeni do portu USB w klwiturze lu niezsilnym koncentrtorze USB. Podłącz urządzenie ezpośrednio do komputer Mcintosh. Podłącz przewód USB do portu USB z tyłu urządzeni oznczonego symolem. Podłącz drugą końcówkę kl do portu w komputerze. c d e Wyierz opcję Locl Connection (USB) (Połączenie loklne (USB)), nstępnie kliknij Next (Dlej). Postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. Po zkończeniu instlcji oprogrmownie Brother rozpocznie wyszukiwnie urządzeni Brother. Potrw to kilk minut. Wyierz urządzenie z listy i kliknij przycisk Next (Dlej). Zkończ Instlcj zostł zkończon. Nleży terz przeprowdzić sknownie testowe. Ptrz część Sknownie testowe (sknownie do pliku PC) n str. 21. Ay zinstlowć plikcje opcjonlne: Terz, przejdź do sekcji Stron 20 6

7 Sieć przewodow (Tylko model ADS-2600We) 5 Podłącznie przewodu sieciowego Upewnij się, że komputer i urządzenie są WŁĄCZONE. Jeśli w tle prcują inne progrmy, zmknij je. Z tyłu urządzeni znjduje się port sieci Ethernet oznczony symolem. Zdejmij osłonę i podłącz przewód sieciowy do portu Ethernet. USB Dl użytkowników urządzeń moilnych: Poierz i zinstluj oprogrmownie Brother iprint&scn (Android /ios/windows Phone) ze strony poierni plikcji urządzeni moilnego. Ay porć Podręcznik Użytkownik używnej plikcji (Brother iprint&scn), odwiedź witrynę Brother Solutions Center i kliknij pozycję Podręczniki n stronie posidnego modelu. Zkończ Instlcj zostł zkończon. Nleży terz przeprowdzić sknownie testowe. Dl użytkowników systemu Windows : Dl systemu Windows XP Home/XP Professionl/ Windows Vist /Windows 7/Windows 8 Wygląd ekrnów może się różnić w zleżności od systemu opercyjnego. c Podłącz przewód do sieci. N płycie DVD-ROM znjduje się progrm Nunce PperPort 12SE. Niniejsze oprogrmownie osługuje systemy Windows XP Home (z dodtkiem SP3 lu nowszym), XP Professionl (z dodtkiem SP3 lu nowszym), Windows Vist (z dodtkiem SP2 lu nowszym), Windows 7 i Windows 8. Nleży zinstlowć njnowszą wersję dodtku Windows Service Pck przed zinstlowniem plikcji MFL-Pro Suite. Terz, przejdź do sekcji Sieć przewodow Stron 8 Użytkownicy komputerów Mcintosh: Użytkownicy systemu OS X v10.6.x powinni dokonć ktulizcji do systemu OS X v x. Terz, przejdź do sekcji Stron 10 7

8 Sieć przewodow (Tylko model ADS-2600We) Windows 6 Zinstluj pkiet MFL-Pro Suite Włóż dołączoną płytę DVD-ROM do npędu DVD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. c Wyierz opcję Połączenie klem sieciowym (Ethernet), nstępnie kliknij Dlej. Jeżeli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtycznie, przejdź do pozycji Komputer (Mój komputer). (W przypdku systemu Windows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zdń, nstępnie przejdź do pozycji Komputer). Kliknij dwukrotnie ikonę DVD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik strt.exe. Zostnie wyświetlone menu główne płyty DVD-ROM. Kliknij pozycję Zinstluj pkiet MFL-Pro Suite, nstępnie w przypdku zgody n wrunki umów licencyjnych kliknij pozycję Tk. Postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. d e Po wyświetleniu się ekrnu Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową wyierz opcję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połączenie sieciowe i kontynuuj instlcję. (Zlecne) i kliknij Dlej. Instlownie sterowników Brother rozpocznie się utomtycznie. Będą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. WAŻNE NIE nuluj żdnych ekrnów podczs procesu instlcji. Wyświetlenie wszystkich ekrnów może potrwć kilk sekund. f Po wyświetleniu ekrnu Rejestrcj On-Line wyierz odpowiednie opcje i postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. W przypdku systemu Windows Vist, Windows 7 i Windows 8, gdy pojwi się ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij Zezwlj lu Tk. 8

9 Sieć przewodow (Tylko model ADS-2600We) Windows 7 Zkończ i uruchom ponownie Kliknij Zkończ, y ponownie uruchomić komputer. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Po wyświetleniu się ekrnu Ustwieni ktulizcji oprogrmowni wyierz odpowiednie ustwienie ktulizcji oprogrmowni i kliknij przycisk OK. Gdy zostnie wyświetlony Progrm dń i pomocy technicz. urządzeń Brother, postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. W celu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu dń i pomocy technicz. urządzeń Brother wymgny jest dostęp do Internetu. Zkończ Ay zinstlowć plikcje opcjonlne: Terz, przejdź do sekcji Stron 19 Instlcj zostł zkończon. Nleży terz przeprowdzić sknownie testowe. Ptrz część Sknownie testowe (sknownie do pliku PC) n str. 21. Sieć przewodow Windows Mcintosh 9

10 Sieć przewodow (Tylko model ADS-2600We) Mcintosh 6 Zinstluj pkiet MFL-Pro Suite Poierz pełny pkiet sterownik i oprogrmowni ze strony Brother Solutions Center (solutions.rother.com/mc). Dwukrotnie kliknij n ikonę Strt Here OSX (Rozpocznij tutj OSX), y rozpocząć instlcję. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli urządzenie nie zostło znlezione w sieci, sprwdź jej ustwieni. Adres MAC (dres Ethernet) i dres IP urządzeni możn znleźć z pomocą pnelu sterowni urządzeni. Jeśli wyświetlony zostnie ten ekrn, wprowdź nzwę komputer Mcintosh, skłdjącą się z mksymlnie 15 znków, nstępnie kliknij Next (Dlej). c d e Wyierz opcję Wired Network Connection (Ethernet) (Połączenie klem sieciowym (Ethernet)), nstępnie kliknij Next (Dlej). Postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. Po zkończeniu instlcji oprogrmownie Brother rozpocznie wyszukiwnie urządzeni Brother. Potrw to kilk minut. Wyierz urządzenie z listy i kliknij przycisk Next (Dlej). Jeśli wyrn zostnie opcj sknowni, wprowdzon nzw zostnie wyświetlon n ekrnie LCD urządzeni. (Ay uzyskć więcej informcji, ptrz Sknownie z pnelu sterowni urządzeni w Podręczniku Użytkownik). Zkończ Ay zinstlowć plikcje opcjonlne: Terz, przejdź do sekcji Stron 20 Instlcj zostł zkończon. Nleży terz przeprowdzić sknownie testowe. Ptrz część Sknownie testowe (sknownie do pliku PC) n str

11 Prc w sieci ezprzewodowej (Tylko model ADS-2600We) Dl użytkowników sieci ezprzewodowej 5 Wyierz metodę konfigurcji ezprzewodowej Poniższe instrukcje oferują dw sposoy konfigurcji urządzeni Brother w sieci ezprzewodowej. Ay sknowć wyłącznie z użyciem urządzeń moilnych, wyierz metodę. W przeciwnym wypdku wyierz metodę. Konfigurcj z użyciem sterownik i kl USB (Windows i Mcintosh) N potrzey tej metody zlecne jest korzystnie z komputer połączonego z siecią ezprzewodowo. Podczs konfigurcji konieczne ędzie tymczsowe skorzystnie z przewodu USB. Terz, przejdź do sekcji str. 12 Konfigurcj z użyciem urządzeni Brother Tej metody nleży użyć, y sknowć z użyciem wyłącznie urządzeń moilnych. Ay sknowć z pomocą komputer, nleży wyrć metodę. Terz, przejdź do sekcji str. 15 Sieć ezprzewodow 11

12 Prc w sieci ezprzewodowej (Tylko model ADS-2600We) 6 Konfigurcj z użyciem płyty DVD-ROM i kl USB (Windows i Mcintosh) Użytkownicy komputerów Mcintosh: W przypdku instlcji n komputerze Mcintosh poierz pełny pkiet sterownik i oprogrmowni ze strony Brother Solutions Center (solutions.rother.com/mc). Po zkończeniu poierni pliku n komputer Mcintosh kliknij dwukrotnie Strt Here OSX. Wyierz opcję instlcji Bezprzewodow i postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie komputer Bezprzewodow konfigurcj urządzeni. Po zkończeniu konfigurcji przejdź do kroku g n str. 14. Dl użytkowników systemu Windows : Włóż płytę DVD-ROM do npędu DVD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtycznie, przejdź do pozycji Komputer (Mój komputer). (W przypdku systemu Windows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zdń, nstępnie przejdź do pozycji Komputer). Kliknij dwukrotnie ikonę DVD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik strt.exe. Kliknij opcję Zinstluj pkiet MFL-Pro, nstępnie Tk, jeśli wyrższ zgodę n wrunki umowy licencyjnej. W przypdku systemu Windows Vist, Windows 7 i Windows 8, gdy pojwi się ekrn Kontrol kont użytkownik, kliknij Zezwlj lu Tk. c d e f Kliknij opcję Tk, jeśli wyrższ zgodę n wrunki umowy licencyjnej. Wyierz opcję Połączenie ezprzewodowe i kliknij przycisk Dlej. Po wyświetleniu się ekrnu Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową wyierz opcję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połączenie sieciowe i kontynuuj instlcję. (Zlecne) i kliknij przycisk Dlej. Postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie, y skonfigurowć urządzenie Brother. Urządzenie rozpocznie próę połączeni z siecią ezprzewodową. Może to trwć kilk minut. Konfigurcj ezprzewodow jest zkończon. Zświeci się kontrolk Wi-Fi n pnelu sterowni, wskzując, że interfejs sieciowy urządzeni jest ustwiony n sieć WLAN. Instlcj pkietu MFL-Pro Suite Dl użytkowników systemu Windows : Terz, przejdź do sekcji Krok g n str. 13 Użytkownicy komputerów Mcintosh: Terz, przejdź do sekcji Krok g n str

13 Sieć ezprzewodow (Tylko model ADS-2600We) Windows g h i Wyierz urządzenie z listy i kliknij przycisk Dlej. Jeśli urządzenie nie zostło znlezione w sieci, sprwdź ustwieni, postępując zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. Jeśli w przypdku używni funkcji WEP n ekrnie LCD zostnie wyświetlony komunikt Połączony, le urządzenie nie zostnie odnlezione w sieci, upewnij się, że wprowdzony zostł prwidłowy klucz WEP. Wielkość liter w kluczu WEP jest istotn. Instlownie sterowników Brother rozpocznie się utomtycznie. Będą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. NIE nuluj żdnych ekrnów podczs procesu instlcji. Wyświetlenie wszystkich ekrnów może potrwć kilk sekund. Jeśli wyświetlony zostnie ekrn Zezpieczeni systemu Windows, zzncz pole wyoru i kliknij Zinstluj, y poprwnie zkończyć instlcję. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrcj On-Line wyierz odpowiednie opcje i postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. 7 Zkończ i uruchom ponownie Kliknij przycisk Zkończ, y ponownie uruchomić komputer. Jeśli podczs przeprowdzni instlcji oprogrmowni pojwi się komunikt o łędzie, uruchom Instlownie dignostyki, kliknij dwukrotnie (Brother Utilities) n pulpicie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz z niej nzwę posidnego modelu (jeżeli nie jest jeszcze zznczon). Kliknij Nrzędzi w lewym psku nwigcji. Zostną wyświetlone poniższe ekrny: Po wyświetleniu się ekrnu Ustwieni ktulizcji oprogrmowni wyierz odpowiednie ustwienie ktulizcji oprogrmowni i kliknij przycisk OK. Gdy zostnie wyświetlony Progrm dń i pomocy technicz. urządzeń Brother, postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie. Funkcj ktulizcji oprogrmowni i Progrm dń i pomocy technicz. urządzeń Brother wymgją dostępu do Internetu. Podczs instlcji progrmu MFL-Pro Suite zostnie również utomtycznie zinstlowny dodtek Brother Help. Uruchom dodtek Brother Help, klikjąc w zsoniku systemowym. Kliknij, y uzyskć dostęp do strony Brother Solutions Center. Zkończ Ay zinstlowć plikcje opcjonlne: Terz, przejdź do sekcji Stron 19 Instlcj zostł zkończon. Nleży terz przeprowdzić sknownie testowe. Ptrz część Sknownie testowe (sknownie do pliku PC) n str. 21. Sieć ezprzewodow Windows Mcintosh 13

14 Sieć ezprzewodow (Tylko model ADS-2600We) Mcintosh g Wyierz urządzenie z listy i kliknij przycisk Next (Dlej). Jeśli ustwieni sieci ezprzewodowej są niepoprwne, wyświetli się ekrn Wireless Device Setup Wizrd (Kretor konfigurcji urządzeni ezprzewodowego). Postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n ekrnie, y ukończyć konfigurcję ezprzewodową. Adres MAC (dres Ethernet) i dres IP urządzeni możn wyświetlić n pnelu LCD urządzeni. Ay odszukć dres MAC, nciśnij (Ustwieni) > Sieć > WLAN > Adres MAC. Ay odszukć dres IP, nciśnij (Ustwieni) > Sieć > WLAN > TCP/IP > Adres IP. Jeśli wyświetli się ekrn Setup Network Scn to nme (Konfigurcj nzw sieciow Sknuj do"), wprowdź nzwę używnego komputer Mcintosh (mks. 15 znków), nstępnie kliknij Next (Dlej). h Instlownie sterowników Brother rozpocznie się utomtycznie. Zczekj n zinstlownie oprogrmowni. Wpisn nzw zostnie wyświetlon n pnelu LCD urządzeni po wyrniu opcji sknowni. Ay uzyskć więcej informcji, ptrz Sknownie z pnelu sterowni urządzeni w Podręczniku Użytkownik. Zkończ Instlcj zostł zkończon. Nleży terz przeprowdzić sknownie testowe. Ptrz część Sknownie testowe (sknownie do pliku PC) n str. 21. Ay zinstlowć plikcje opcjonlne: Terz, przejdź do sekcji Stron 20 14

15 Prc w sieci ezprzewodowej (Tylko model ADS-2600We) c d 7 Konfigurcj z użyciem urządzeni Brother Umieść urządzenie Brother w zsięgu ezprzewodowego punktu dostępowego/router. Zsięg może różnić się w zleżności od otoczeni. Zpoznj się z instrukcjmi dostrczonymi z ezprzewodowym punktem dostępowym/routerem. Jeśli ezprzewodowy punkt dostępowy/router jest oznczony symolem WPS lu AOSS przedstwionym poniżej, przejdź do punktu d. Jeśli nie, przejdź do punktu c. N pnelu LCD urządzeni nciśnij (Ustwieni) > Sieć > WLAN > Kretor konf. Postępuj zgodnie z instrukcjmi wyświetlnymi n pnelu LCD. Nstępnie przejdź do punktu g. N pnelu LCD urządzeni nciśnij WPS/AOSS. (Ustwieni) > Sieć > WLAN > Po wyświetleniu Włączyć sieć WLAN? nciśnij Tk, y zkceptowć. e f g Gdy n wyświetlczu LCD zostnie wyświetlon instrukcj uruchomieni funkcji WPS lu AOSS, nciśnij przycisk WPS lu AOSS n ezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze (y uzyskć więcej informcji, zpoznj się z dokumentcją dostrczoną wrz z punktem dostępowym lu routerem ezprzewodowym). Nciśnij OK n pnelu LCD urządzeni Brother. Funkcj t utomtycznie wykryje, jkiego tryu (WPS lu AOSS ) ezprzewodowy punkt dostępowy/router używ i spowoduje próę połączeni do sieci ezprzewodowej. Jeśli urządzenie ezprzewodowe nwiąże prwidłowe połączenie, n pnelu LCD ędzie wyświetlny komunikt Połączony ż do nciśnięci OK. Jeśli połączenie nie powiedzie się, n ekrnie LCD zostnie wyświetlony kod łędu. Znotuj kod łędu, ptrz Rozwiązywnie prolemów n stronie 16, nstępnie skoryguj łąd. Konfigurcj ezprzewodow jest zkończon. Zświeci się kontrolk Wi-Fi n pnelu sterowni, wskzując, że interfejs sieciowy urządzeni jest ustwiony n sieć WLAN. W przypdku rku uruchomieni funkcji WPS/AOSS n pnelu LCD urządzeni po nciśnięciu przycisku WPS lu AOSS n ezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze połączenie może się nie udć. Jeśli ezprzewodowy punkt dostępowy/router osługuje funkcję WPS i chcesz skonfigurowć urządzenie korzystjąc z metody z kodem PIN (Personl Identifiction Numer), ptrz Konfigurcj przy użyciu metody PIN w tryie WPS (Wi-Fi Protected Setup) w Instrukcji osługi dl sieci. Podłącz urządzenie moilne do ezprzewodowego punktu dostępowego/router z pomocą połączeni Wi-Fi. Poierz i zinstluj oprogrmownie Brother iprint&scn (Android /ios/windows Phone) ze strony poierni plikcji urządzeni moilnego. Ay porć Podręcznik Użytkownik używnej plikcji (Brother iprint&scn), odwiedź witrynę Brother Solutions Center i kliknij pozycję Podręczniki n stronie posidnego modelu. Sieć ezprzewodow 15

16 Prc w sieci ezprzewodowej (Tylko model ADS-2600We) Rozwiązywnie prolemów Ay uzyskć pomoc podczs konfigurcji i skontktowć się z Dziłem osługi klient firmy Brother, upewnij się, że msz przygotowny identyfiktor SSID (nzwę sieci) i klucz sieciowy. Nie jesteśmy w stnie pomóc w zloklizowniu tych informcji. W jki sposó możn znleźć informcje ezpieczeństw sieci ezprzewodowej (identyfiktor SSID* orz klucz sieciowy**)? 1) Sprwdź dokumentcję dostrczoną z ezprzewodowym punktem dostępowym/routerem. 2) Domyślny identyfiktor SSID może yć nzwą producent lu nzwą modelu. 3) Jeśli informcje dotyczące zezpieczeń nie są znne, skontktuj się z producentem router, dministrtorem systemu lu dostwcą Internetu. * Jeśli punkt dostępowy/router sieci WLAN nie rozgłsz identyfiktor SSID, identyfiktor SSID nie zostnie wykryty utomtycznie. Nleży ręcznie wprowdzić nzwę SSID. Ptrz rozdził Konfigurownie urządzeni, gdy identyfiktor SSID nie jest rozgłszny w Instrukcji osługi dl sieci. ** Klucz sieciowy może yć również opisywny jko hsło, klucz ezpieczeństw lu klucz szyfrowni. Kody łędów Jeśli n pnelu LCD wyświetlony zostnie łąd, nleży zloklizowć kod w poniższych telch i użyć zlecnego rozwiązni w celu skorygowni łędu. Kod łędu Zlecne rozwiązni Ustwienie sieci ezprzewodowej nie zostło ktywowne. WŁĄCZ ustwienie sieci ezprzewodowej: TS N urządzeniu nciśnij (Ustwieni) > Sieć > WLAN > Kretor konf. 2. Po wyświetleniu Włączyć sieć WLAN? nciśnij Tk. Spowoduje to uruchomienie kretor konfigurcji sieci ezprzewodowej. Nie możn wykryć ezprzewodowego punktu dostępowego/router. TS Sprwdź poniższe: - Upewnij się, że ezprzewodowy punkt dostępowy/router jest włączony. - Przenieś urządzenie do oszru ez przeszkód lu liżej ezprzewodowego punktu dostępowego/router. - Podczs konfigurcji ustwień sieci ezprzewodowej tymczsowo umieść urządzenie w odległości około jednego metr od ezprzewodowego punktu dostępowego. -Jeśli ezprzewodowy punkt dostępowy/router wykorzystuje filtrownie dresów MAC, upewnij się, że dres MAC urządzeni Brother zostł dopuszczony w filtrze. 2. Jeśli identyfiktor SSID orz informcje ezpieczeństw (SSID/metod uwierzytelnini/metod szyfrowni/klucz sieciowy) zostły wprowdzone ręcznie, informcje mogą yć nieprwidłowe. Potwierdź identyfiktor SSID orz informcje ezpieczeństw orz w rzie potrzey wprowdź ponownie prwidłowe informcje. Ptrz W jki sposó możn znleźć informcje ezpieczeństw sieci ezprzewodowej (identyfiktor SSID* orz klucz sieciowy**)? n stronie

17 Prc w sieci ezprzewodowej (Tylko model ADS-2600We) Kod łędu Zlecne rozwiązni Wprowdzone ustwieni sieci ezprzewodowej i zezpieczeń mogą yć nieprwidłowe. TS-03 Potwierdź ustwieni sieci ezprzewodowej. Ptrz W jki sposó możn znleźć informcje ezpieczeństw sieci ezprzewodowej (identyfiktor SSID* orz klucz sieciowy**)? n stronie 16. Potwierdź, że wprowdzony lu wyrny identyfiktor SSID/metod uwierzytelnini/metod szyfrowni/id użytkownik/hsło użytkownik są prwidłowe. Metody uwierzytelnini/szyfrowni wykorzystywne przez wyrny ezprzewodowy punkt dostępowy/router nie są osługiwne przez urządzenie. W przypdku tryu infrstruktury zmień metody uwierzytelnini i szyfrowni wykorzystywne przez ezprzewodowy punkt dostępowy/router. Urządzenie osługuje nstępujące metody uwierzytelnini: TS-04 Metod uwierzytelnini Metod szyfrowni TKIP WPA-Personl AES WPA2-Personl AES WEP Otwrt Brk (ez szyfrowni) Klucz wspólny WEP Jeśli prolem nie zostł rozwiązny, wprowdzony identyfiktor SSID lu ustwieni sieci mogą yć nieprwidłowe. Potwierdź ponownie ustwieni sieci ezprzewodowej. Ptrz W jki sposó możn znleźć informcje ezpieczeństw sieci ezprzewodowej (identyfiktor SSID* orz klucz sieciowy**)? n stronie 16. W przypdku tryu d-hoc zmień metody uwierzytelnini i szyfrowni wykorzystywne przez komputer w ustwienich sieci ezprzewodowej. Urządzenie osługuje wyłącznie metodę uwierzytelnini otwrtego z opcjonlnym szyfrowniem WEP. Informcje ezpieczeństw (identyfiktor SSID/klucz sieciowy) są nieprwidłowe. TS-05 Potwierdź identyfiktor SSID orz informcje ezpieczeństw (klucz sieciowy). Ptrz W jki sposó możn znleźć informcje ezpieczeństw sieci ezprzewodowej (identyfiktor SSID* orz klucz sieciowy**)? n stronie 16. Jeśli router wykorzystuje szyfrownie WEP, wprowdź klucz używny jko pierwszy klucz WEP. Urządzenie Brother osługuje tylko pierwszy klucz WEP. Informcje ezpieczeństw sieci ezprzewodowej (metod uwierzytelnini/metod szyfrowni/klucz sieciowy) są nieprwidłowe. TS-06 Potwierdź informcje ezpieczeństw sieci ezprzewodowej (metod uwierzytelnini/metod szyfrowni/klucz sieciowy) z pomocą teli Metod uwierzytelnini dl łędu TS-04. Ptrz W jki sposó możn znleźć informcje ezpieczeństw sieci ezprzewodowej (identyfiktor SSID* orz klucz sieciowy**)? n stronie 16. Jeśli router wykorzystuje szyfrownie WEP, wprowdź klucz używny jko pierwszy klucz WEP. Urządzenie Brother osługuje tylko pierwszy klucz WEP. Sieć ezprzewodow 17

18 Prc w sieci ezprzewodowej (Tylko model ADS-2600We) Kod łędu TS-07 TS-08 Zlecne rozwiązni Urządzenie nie może wykryć ezprzewodowego punktu dostępowego/router z włączoną funkcją WPS lu AOSS. Ay skonfigurowć ustwieni sieci ezprzewodowej z pomocą funkcji WPS lu AOSS, nleży osługiwć zrówno urządzenie, jk i ezprzewodowy punkt dostępowy/router. Potwierdź, że ezprzewodowy punkt dostępowy/router osługuje funkcję WPS lu AOSS i spróuj ponownie od kroku 7 n str. 15. Jeśli nie wiesz, jk osługiwć ezprzewodowy punkt dostępowy/router przy użyciu funkcji WPS lu AOSS, zpoznj się z dokumentcją dołączoną do ezprzewodowego punktu dostępowego lu router, ewentulnie skontktuj się z producentem ezprzewodowego punktu dostępowego/router lu z dministrtorem sieci. Wykryto dw lu więcej ezprzewodowych punktów dostępowych z włączoną funkcją WPS lu AOSS. Upewnij się, że tylko w jednym ezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze w zsięgu urządzeni jest włączon funkcj WPS lu AOSS, nstępnie ponów próę konfigurcji. Ay uniknąć zkłóceń z innych punktów dostępowych, po upływie kilku minut spróuj rozpocząć od kroku 7 n str. 15. TS-20 Urządzenie wciąż próuje połączyć się z siecią ezprzewodową. Poczekj kilk minut, nstępnie sprwdź stn sieci WLAN. 18

19 Zinstluj opcjonlne kcesori 1 Zinstluj opcjonlne plikcje (użytkownicy systemu Windows ) c Kliknij przycisk plikcji, któr m zostć zinstlown. (Dostępne plikcje mogą yć różne w zleżności od krju). NewSoft Presto! BizCrd 6 Oprogrmownie Presto! BizCrd umożliwi zrządznie n komputerze informcjmi z zesknownych wizytówek, tkimi jk imion i nzwisk, nzwy firm, dresy pocztowe, numery telefonu/fksu orz dresy e-mil. Wystrczy zesknowć lu zimportowć wizytówki, oprogrmownie Presto! BizCrd utomtycznie zpisze dne i orz dl kżdej z nich. Progrm oferuje różne tryy wyświetlni umożliwijące łtwe wyszukiwnie, edycję, tworzenie i sortownie. Nunce PDF Converter Professionl 8 Nunce PDF Converter Professionl 8 oferuje wiele możliwości w zkresie osługi plików PDF. Umożliwi odlokowywnie i otwiernie plików PDF w celu ich przeglądni, edycji, komentowni i modyfikowni. Podczs instlowni progrmu Nunce PDF Converter Professionl 8 wprowdź numer seryjny znjdujący się n okłdce płyty DVD-ROM pkietu MFL-Pro Suite. Ponownie włóż płytę DVD-ROM lu kliknij dwukrotnie progrm strt.exe. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Wyświetli się ekrn Górne menu płyty DVD-ROM. Kliknij przycisk Dodtkowe plikcje. d Po zkończeniu instlcji kliknij Wstecz, y wrócić do ekrnu Dodtkowe plikcje i zinstlowć inne plikcje. Po zkończeniu kliknij Zkończ. Ay uruchomić progrm NewSoft Presto! BizCrd 6 wykonj jedną z nstępujących czynności: - Użytkownicy systemów Windows XP, Windows Vist i Windows 7: kliknij (Strt) > Wszystkie progrmy > NewSoft > Presto! BizCrd 6. - Użytkownicy systemu Windows 8: przesuń mysz do dolnego prwego rogu pulpitu. Po wyświetleniu psk menu kliknij (Strt), nstępnie kliknij (Presto! BizCrd 6). Ay uruchomić progrm Nunce PDF Converter Professionl 8 wykonj jedną z nstępujących czynności: - Użytkownicy systemów Windows XP, Windows Vist i Windows 7: kliknij (Strt) > Wszystkie progrmy > Nunce PDF Converter Professionl 8 > PDF Converter Professionl. - Użytkownicy systemu Windows 8: przesuń mysz do dolnego prwego rogu pulpitu. Po wyświetleniu psk menu kliknij Strt, nstępnie kliknij (PDF Converter Professionl). Zkończ Instlcj zostł zkończon. 19

20 Zinstluj opcjonlne kcesori 1 Zinstluj opcjonlne plikcje (użytkownicy komputerów Mcintosh) NewSoft Presto! BizCrd 6 Oprogrmownie Presto! BizCrd umożliwi zrządznie n komputerze informcjmi z zesknownych wizytówek, tkimi jk imion i nzwisk, nzwy firm, dresy pocztowe, numery telefonu/fksu orz dresy e-mil. Wystrczy zesknowć lu zimportowć wizytówki, oprogrmownie Presto! BizCrd utomtycznie zpisze dne i orz dl kżdej z nich. Progrm oferuje różne tryy wyświetlni umożliwijące łtwe wyszukiwnie, edycję, tworzenie i sortownie. Oprogrmownie Presto! PgeMnger Oprogrmownie Presto! PgeMnger dodje funkcję optycznego rozpoznwni znków (OCR) do progrmu Brother ControlCenter2. Funkcj OCR umożliwi sknownie dokumentu u przeksztłcenie jego zwrtości n tekst, y możn go yło edytowć z pomocą wyrnej plikcji procesor tekstu. Możn sknowć, udostępnić orz orgnizowć zdjęci i dokumenty z pomocą progrmu Presto! PgeMnger. Kliknij dwukrotnie ikonę Brother Support (Pomoc techniczn Brother). Wyświetlone zostnie okno Brother Support (Pomoc techniczn Brother). Kliknij przycisk plikcji, któr m zostć zinstlown. (Dostępne plikcje mogą yć różne w zleżności od krju). Zkończ Instlcj zostł zkończon. 20

21 Sknownie testowe (sknownie do pliku PC) 1 Zesknuj dokument Dostępnych jest wiele metod sknowni (ptrz Podręcznik Użytkownik). Dzięki funkcji Sknownie do pliku możliwe jest sknownie i zpisywnie dokumentów jko plików PDF. Ay możn yło sknowć dokumenty i skonfigurowć ustwieni, nleży w pierwszej kolejności zinstlowć sterownik i podłączyć urządzenie do komputer zgodnie z instrukcjmi w niniejszym podręczniku. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do komputer. Włóż dokument. c Nciśnij (przycisk Sknuj do PC). Urządzenie poierze dokument i rozpocznie jego sknownie. Nstępnie przejdź do punktu i. d e f g h i Przeciągnij plcem w lewo lu w prwo lu nciśnij d lu c, y wyświetlić Skn 1. Nciśnij pozycję do komputer. Przeciągnij plcem w lewo lu w prwo, y wyrć pozycję do pliku, nstępnie nciśnij przycisk OK. Wyierz komputer docelowy, n którym mją yć zpisne zesknowne dokumenty. Nciśnij Strt. Urządzenie poierze dokument i rozpocznie jego sknownie. Sknowne dne zostną zpisne w formcie PDF n komputerze podłączonym do urządzeni. Zkończ Sknownie testowe zostło zkończone. Podczs wkłdni wielu dokumentów ułóż je tk, y przednie krwędzie yły ułożone pod niewielkim kątem w kierunku podwni. W przypdku modelu ADS-2100e przejdź do punktu c. W przypdku modelu ADS-2600We przejdź do punktu d. 21

22 Podręczniki użytkownik i gdzie możn je znleźć Podręczniki użytkownik urządzeni Brother możn porć ze strony Brother Solutions Center. Jki podręcznik? Podręcznik szykiej osługi (niniejszy podręcznik) Podręcznik Użytkownik Instrukcj osługi dl sieci (tylko model ADS-2600We) Przewodnik Usług Internetowych (tylko model ADS-2600We) Moile Print/Scn Guide for Brother iprint&scn (Przewodnik Przenośnego Drukowni/Sknowni) (tylko model ADS-2600We) Brother Imge Viewer Guide for Android (Podręcznik do przegląrki orzów firmy Brother dl systemu Android ) Brother ScnViewer Guide for ios/os X (Przewodnik po plikcji Brother ScnViewer dl systemu ios/os X) Co zwier? Postępuj zgodnie z instrukcjmi konfigurcji urządzeni orz instlcji sterowników i oprogrmowni dl użytkownego systemu opercyjnego i typu połączeni. Niniejszy podręcznik zwier tkże instrukcje ezpieczeństw, z którymi nleży się zpoznć przed skonfigurowniem urządzeni. Njpierw przeczytj instrukcje. Zpoznj się z opercjmi sknowni, przeprowdzniem rutynowych czynności orz wskzówkmi dotyczącymi rozwiązywni prolemów. Ten podręcznik zwier przydtne informcje o ustwienich sieci orz o ustwienich zezpieczeń w urządzeniu Brother. Znjdują się w nim tkże informcje o protokołch osługiwnych przez urządzenie orz szczegółowe wskzówki dotyczące rozwiązywni prolemów. Ten podręcznik zwier przydtne informcje dotyczące uzyskiwni dostępu do usług internetowych z urządzeni Brother, tkże poierni orzów i przesyłni plików ezpośrednio do usług internetowych. Ten przewodnik zwier przydtne informcje n temt sknowni z urządzeni Brother do urządzeni moilnego po podłączeniu do sieci Wi-Fi. Ay uzyskć więcej informcji n temt drukowni z pomocą tej plikcji do urządzeń osługujących drukownie, ptrz przewodnik. Ten podręcznik zwier przydtne informcje o korzystniu z urządzeni moilnego z systemem Android do wyświetlni i edytowni dokumentów zesknownych z pomocą urządzeni Brother. Ten podręcznik zwier przydtne informcje o korzystniu z urządzeni przenośnego z systemem ios lu komputer Mcintosh do wyświetlni i edytowni dokumentów zesknownych z pomocą urządzeni Brother i zpisnych w plikcji icloud. 22

23 Odwiedź nszą witrynę internetową

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj HL-2135W /

Zacznij tutaj HL-2135W / Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj HL-2135W / HL-2270DW (wyłącznie UE) Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, ay konfiguracja i instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja.

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-9010CN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć niniejszy Podręcznik szykiej osługi w celu przeprowdzeni prwidłowej konfigurcji i instlcji. Ay

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź jego elementy

urządzenie i sprawdź jego elementy Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj (wyłącznie UE) HL-2270DW Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży zpoznć się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, y konfigurcj i instlcj przeiegły pomyślnie.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Livebox konfiguracja drukarki

Livebox konfiguracja drukarki Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki Windows XP Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0 Krok 1 Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób

Bardziej szczegółowo

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni.

Bardziej szczegółowo

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER Przewodnik szybkiej instalacji WAŻNA WSKAZÓWKA UŻYTKOWANIA Dla wygody użytkowania, ten produkt dopuszcza zasilanie z komputera stołowego lub

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet i bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ZASILACZ SIECIOWY ZASILACZ POLSKI KABEL ETHERNET (CAT5 UTP) PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definicje dotyczące znaków

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja A POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definicje znaków informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Definicje znaków informacyjnych W tym Podręczniku

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B!

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B! Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: MFC-J4510DW Definicje znaków informacyjnych W tym Podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja A POL Modele, których dotyczy Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Livebox podłączenie drukarki USB

Livebox podłączenie drukarki USB Livebox 2.0 - podłączenie drukarki USB Modem Livebox 2.0 posiada 2 porty USB. Można je wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy), oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo