Zacznij od tego DCP-6690CW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij od tego DCP-6690CW"

Transkrypt

1 Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni informują o tym, w jki sposó uniknąć potencjlnego okleczeni. Wżne NIE nleży jeszcze podłączć kl USB (jeśli używny jest kel USB). 1 Wypkownie urządzeni i sprwdzenie elementów zestwu Czrny (LC1100HY-BK) Żółty (LC1100HY-Y) Cyjn (LC1100HY-C) Mgent (LC1100HY-M) Pojemniki z tuszem [x4] Podręcznik szykiej osługi Podręcznik użytkownik CD-ROM Przewód zsiljący OSTRZEŻENIE Do zpkowni urządzeni zstosowne zostły plstikowe toreki. Ay uniknąć zgrożeni uduszeniem, nleży trzymć je z dl od dzieci i niemowląt. Zdejmij tśmę ochronną i powłokę chroniącą szyę skner. Upewnij się, że w zestwie znjdują się wszystkie elementy. Uwg Elementy umieszczone w opkowniu mogą yć różne w zleżności od krju dystryucji. Nleży przechowywć mteriły do pkowni i pudełko n wypdek konieczności przetrnsportowni urządzeni. Nleży nyć odpowiedni kel przyłączeniowy stosownie do używnego połączeni (połączenie USB lu połączenie sieciowe). Kel USB Nleży upewnić się, że stosowny jest kel USB 2.0 (Typ A/B), który nie jest dłuższy niż 2 m. Kel sieciowy Nleży stosowć prosty kel, ktegori 5 (lu wyższ) w postci skrętki dl 10BASE-T lu 100BASE-TX Fst Ethernet Network. POL Wersj 0 1

2 2 Wkłdnie zwykłego ppieru A4 Wyciągnij cłkowicie z urządzeni tcę ppieru nr 1 (górną). 1 d Nleży kilkkrotnie przewertowć ppier, y uniknąć jego lokowni się i zcięci. e Ostrożnie włóż ppier do tcy ppieru nr 1 stroną przeznczoną do drukowni do dołu i górną krwędzią do przodu. Sprwdź, czy ppier leży płsko w tcy. Wżne Nie wprowdzć ppieru zyt głęoko. Otwórz pokrywę tcy ppieru. 1 c Wykorzystując oie ręce, deliktnie ncisnąć izsunąć prowdnice oczne ppieru, nstępnie prowdnicę wzdłużną, y dostosowć je do rozmiru ppieru. Nleży upewnić się, że trójkątne oznczeni c n ocznych prowdnicch ppieru orz prowdnicy wzdłużnej są zgodne z oznczeniem formtu ppieru, który jest używny. f g Deliktnie ustwić oczne prowdnice ppieru, używjąc w tym celu dwóch rąk. Upewnić się, że oczne prowdnice ppieru stykją się z jego krwędzimi. Zmknij pokrywę tcy ppieru. Sprwdzić, czy ppier ułożony jest płsko w tcy i znjduje się poniżej oznczeni mksymlnej ilości ppieru h Powoli wpychj tcę ppieru do urządzeni, ż do oporu

3 i Przytrzymując tcę ppieru, wyciągnij podporę tcy, nstępnie rozłóż klpę podpory ppieru Wyierz odpowiedni język Po podłączeniu przewodu zsiljącego, ekrn LCD wyświetl: Select Lnguge English Frnçis Deutsch Uwg Informcje n temt tcy nr 2 zwier punkt Wkłdnie ppieru do tcy ppieru nr 2 w Rozdzile 2 w Podręczniku użytkownik. 3 Podłącznie Wżne przewodu zsiljącego NIE nleży jeszcze podłączć kl USB (jeśli używny jest kel USB). Podłącz przewód zsiljący. Ncisnąć lu, y wyświetlić odpowiedni język i ncisnąć wyrny język. Dostępne języki mogą różnić się od sieie wzleżności od krju dystryucji. Ncisnąć TAK lu NIE. English TAK NIE Jeśli zostnie wyrny nieprwidłowy język, możn go zmienić po ustwieniu dty i godziny. (Informcje szczegółowe możn znleźć w części Zmin język ekrnu LCD w rozdzile 3 w Podręczniku użytkownik.) OSTRZEŻENIE Urządzenie musi yć wyposżone w odpowiednie uziemienie. Uwg Diod ostrzegwcz LED n pnelu kontrolnym ędzie się podświetlć ż zinstlowne zostną pojemniki z tuszem. 3

4 5 Instlcj pojemników z tuszem e Przekręcić zielone pokrętło ochronnej płytki żółtego koloru ż do usłyszeni kliknięci, nstępnie usunąć płytkę. OSTRZEŻENIE Jeśli tusz dostnie się do oczu nleży wypłukć je niezwłocznie wodą, jeśli pojwi się podrżnienie, skontktowć się z lekrzem. Upewnić się, że zsilnie jest włączone. Ekrn LCD wyświetl: BRAK WKŁADU ZAINSTALUJ TUSZ BK CZARNY Y C CYAN M ŻÓŁTY MAGENTA 1 Otworzyć pokrywę pojemników z tuszem. c Usunąć zieloną część ochronną. 1 f Zwrócić uwgę, y dopsowć kolor dźwigni z kolorem pojemnik n tusz, tk jk to przedstwiono n poniższej ilustrcji. 1 2 d Uwg Nie wyrzucć zielonej części ochronnej. Będzie potrzen w przypdku konieczności trnsportu urządzeni. Rozpkowć pojemniki z tuszem. 1 g Zinstlowć poszczególne pojemniki z tuszem zgodnie z kierunkiem strzłki n etykiecie. 4

5 h Kontynuowć wsuwnie pojemnik ż do usłyszeni kliknięci. Po zinstlowniu wszystkich pojemników zmknąć pokrywę ochronną. c Jeśli wszystkie linie są wyrźne i widoczne, ncisnąć TAK y zkończyć sprwdznie jkości. <Czrny> <Kolor> OK OK Jeśli rkuje niektórych linii, nleży ncisnąć NIE i przejść do d. <Czrny> Źle <Kolor> Źle Uwg Urządzenie przygotuje system przewodów n potrzey drukowni. Proces ten zjmie około cztery minuty. Nie nleży wyłączć urządzeni. d N ekrnie LCD wyświetli się zpytnie, czy jkość jest prwidłow dl druku czrnego i kolorowego. Ncisnąć TAK lu NIE. 6 Sprwdzenie jkości drukowni CZARNY OK? TAK NIE. Wżne Upewnij się, że ppier znjduje się w górnej tcy, y przeprowdzić początkową konfigurcję. Kiedy proces przygotowni zostnie zkończony wyświetlony zostnie nstępujący komunikt: USTAW PAPIER I WCIŚNIJ START Ncisnąć Colour Strt (Strt (Kolor)). Nleży sprwdzić jkość czterech prostokątów n rkuszu (czrny/żółty/cyjn/mgent). e f Po nciśnięciu TAK lu NIE zrówno dl wydruku czrnego jk i kolorowego n ekrnie LCD wyświetl się: START CZYSZCZ.? WCIŚNIJ START Ncisnąć Colour Strt (Strt (Kolor)), urządzenie rozpocznie oczyszcznie koloru. Po zkończeniu czyszczeni nleży ncisnąć Colour Strt (Strt (Kolor)). Urządzenie rz jeszcze rozpocznie drukownie Arkusz dni jkości druku. Nleży wrócić do punktu. 1 5

6 7 Ustwinie kontrstu LCD (jeśli jest to wymgne) Jeśli występują prolemy z odczytem ekrnu LCD, zlec się zminę ustwień kontrstu. c d e f Ncisnąć MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić USTAWIENIA. Ncisnąć USTAWIENIA. Ncisnąć USTAWIENIA LCD. Ncisnąć KONTRAST LCD. Ncisnąć JASNY, ŚREDNIO lu CIEMNY. Ncisnąć Stop/Exit (Stop/Zkończ). Uwg Możn też dostosowć kąt ustwieni wyświetlcz. 8 Ustwinie dty i czsu Ustwinie dty i czsu umożliwi w przypdku urządzeni regulrne przeprowdznie czyszczeni głowic i zpewni optymlną jkość drukowni. Umożliwi tkże wprowdznie nzw plików, które są tworzone podczs stosowni plikcji Scn to Medi. c d Ncisnąć MENU. Ncisnąć lu y wyświetlić WSTĘPNE USTAW. Ncisnąć WSTĘPNE USTAW. Ncisnąć DATA I GODZINA. Wprowdzić dwie osttnie cyfry roku n ekrnie dotykowym i ncisnąć OK. DATA I GODZINA ROK:2008 e f (Np. wprowdzić 0 8 dl 2008.) To smo powtórzyć dl miesiąc i dni, jk również godzin i minut w formcie doowym. Ncisnąć Stop/Exit (Stop/Zkończ). 6

7 9 Wyór typu połączeni Kel połączeniowy USB Windows, stron 8 Mcintosh, stron 12 Sieć przewodow Windows, stron 15 Mcintosh, stron 20 USB Sieć przewodow Windows Mcintosh Windows Mcintosh Sieć ezprzewodow Windows i Mcintosh, stron 24 Sieć ezprzewodow 7

8 USB Windows Dl użytkowników korzystjących z połączeni USB (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 10 Przed przeprowdzeniem instlcji Nleży upewnić się, że komputer jest WŁĄCZONY, zlogowny użytkownik dysponuje uprwnienimi dministrtor. Wżne NIE nleży jeszcze podłączć kl USB. Jeśli uruchomione są inne plikcje, nleży je zmknąć. Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. Wygląd ekrnu może się różnić w zleżności od systemu opercyjnego. Dołączon płyt CD-ROM zwier ScnSoft PperPort 11SE. Oprogrmownie osługuje system opercyjny Windows 2000 (SP4 lu późniejszy), XP (SP2 lu późniejszy), XP Professionl x64 Edition i Windows Vist. Nleży zinstlowć osttnią wersję Windows Service Pck przed zinstlowniem plikcji MFL-Pro Suite. Nleży odłączyć urządzenie od gnizd zsilni i od komputer, jeśli przewód zsiljący zostł już podłączony. 11 Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kiedy pojwi się ekrn z nzwmi poszczególnych urządzeń, nleży wyrć odpowiednie urządzenie. Kiedy pojwi się ekrn wyoru język, nleży wyrć odpowiedni język. Uwg Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtycznie, nleży otworzyć Mój komputer (Komputer), kliknąć dwukrotnie ikonę npędu CD-ROM, nstępnie dwukrotnie doule-kliknąć plik strt.exe. Pojwi się główne menu płyty CD-ROM. Kliknąć Initil Instlltion. c Kliknąć Instll MFL-Pro Suite. 8

9 USB Windows Uwg Jeśli pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć OK i ponownie uruchomić komputer. f Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) Brother MFL-Pro Suite, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umow licencyjn) oprogrmowni. Jeśli instlcj nie jest utomtycznie kontynuown, nleży rz jeszcze otworzyć główne menu wyjmując i wkłdjąc ponownie płytę CD-ROM lu dwukrotnie klikjąc n plik strt.exe w folderze źródłowym i ponownie wykonć czynności począwszy od, y zinstlowć MFL-Pro Suite. W przypdku systemu Windows Vist, kiedy pojwi się okno User Account Control (Kontrol kont użytkownik) nleży kliknąć Allow (Zezwól). g h Nstępnie wyrć Locl Connection, potem kliknąć Next. Instlcj jest kontynuown. Kiedy pojwi się poniższy ekrn, nleży przejść do kolejnego etpu. USB Windows Mcintosh d Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) ScnSoft PperPort 11SE, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umow licencyjn) oprogrmowni. e Instlcj ScnSoft PperPort 11SE rozpocznie się utomtycznie i po niej nstąpi instlcj MFL-Pro Suite. 9

10 USB Windows 12 Podłącznie kl USB c Ostrożnie przeprowdzić kel USB przez rowek, jk pokzno poniżej, wokół i w tylnej części urządzeni. Nstępnie podłączyć kel do komputer. Wżne NIE nleży podłączć urządzeni do portu USB w oręie klwitury orz urządzeni typu hu, które nie dysponuje odręnym zsilniem. Podłączyć urządzenie ezpośrednio do komputer. Podnieść pokrywę skner i pozostwić ją otwrtą. d Wżne Upewnić się, że kel nie uniemożliwi zmknięci osłony, poniewż może to doprowdzić do wystąpieni łędu. Ostrożnie zmknąć pokrywę skner, używjąc uchwytów n plce do podtrzymni jej po ou stronch. Podłączyć kel USB do gnizd USB oznczonego symolem. Gnizdo USB znjduje się we wnętrzu urządzeni po prwej stronie, tk jk to przedstwiono poniżej. OSTRZEŻENIE Nleży uwżć, y nie doszło do przytrzśnięci plców pokrywą skner. Nleży zwsze używć uchwytów n plce umieszczonych po ou stronch pokrywy skner w przypdku jej otwierni i zmykni. 10

11 USB Windows 13 Podłącznie przewodu zsilni Podłączyć przewód zsilni. Instlcj ędzie kontynuown utomtycznie. Pojwiją się kolejne ekrny instlcji. 14 Kończenie instlcji i ponowne uruchomienie komputer Kliknąć Finish, y ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputer użytkownik musi yć zlogowny z zpewnieniem uprwnień dministrtor. Wżne NIE nleźy przerywć instlcji w oręie poszczególnych ekrnów. Poszczególne ekrny mogą pojwić się po upływie kilku sekund. Kiedy wyświetli się ekrn On-Line Registrtion, użytkownik dokonuje odpowiedniego wyoru ipostępuje zgodnie z pojwijącymi się n ekrnie instrukcjmi. Uwg Jeśli podczs instlowni oprogrmowni pojwi się komunikt o łędzie, nleży uruchomić Instlltion Dignostics zloklizowną w Strt/ Wszystkie progrmy/brother/dcp-xxxx (gdzie DCP-XXXX ozncz nzwę modelu). Zkończ Terz przejdź do Instlcj zostł zkończon. USB Windows Mcintosh Informcje dotyczące instlcji plikcji opcjonlnych n str

12 USB Mcintosh Dl użytkowników korzystjących z połączeni USB (Mc OS X lu późniejsze wersje) 10 Przed przeprowdzeniem instlcji 11 Nleży upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zsilni i że Mcintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik po zlogowniu musi dysponowć uprwnienimi dministrtor. Wżne W przypdku użytkowników Mc OS X do , konieczne jest przeprowdzenie ktulizcji do wersji Mc OS X lu wersji późniejszej. (Njnowsze informcje dotyczące Mc OS X, zwrte są n stronie Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. Podłącznie kl USB c Podłączyć kel USB do gnizd USB oznczonego symolem. Gnizdo USB znjduje się we wnętrzu urządzeni po prwej stronie, tk jk to przedstwiono poniżej. Ostrożnie przeprowdzić kel USB przez rowek, jk pokzno poniżej, wokół i w tylnej części urządzeni. Nstępnie podłączyć urządzenie do komputer Mcintosh. Wżne NIE nleży podłączć urządzeni do portu USB w oręie klwitury orz urządzeni typu hu, które nie dysponuje odręnym zsilniem. Podłączyć urządzenie ezpośrednio do komputer Mcintosh. Podnieść pokrywę skner i pozostwić ją otwrtą. Wżne Upewnić się, że kel nie uniemożliwi zmknięci osłony, poniewż może to doprowdzić do wystąpieni łędu. 12

13 USB Mcintosh d Ostrożnie zmknąć pokrywę skner, używjąc uchwytów n plce do podtrzymni jej po ou stronch. c Nstępnie wyrć Locl Connection, potem kliknąć Next. Nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi pojwijącymi się n ekrnie. OSTRZEŻENIE Nleży uwżć, y nie doszło do przytrzśnięci plców pokrywą skner. Nleży zwsze używć uchwytów n plce umieszczonych po ou stronch pokrywy skner w przypdku jej otwierni i zmykni. 12 Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. d e Uwg Poczekj, zinstlownie oprogrmowni może potrwć kilk sekund. Po zkończeniu instlcji nleży kliknąć Restrt (Ponowne uruchomienie), y zkończyć instlownie oprogrmowni. Oprogrmownie Brother wyszuk terz urządzeni firmy Brother. Podczs tego etpu instlcji pojwi się nstępujący ekrn. Po jego wyświetleniu nleży kliknąć OK. USB Windows Mcintosh W przypdku Mc OS X 10.3.x lu późniejszych wersji, instlcj MFL-Pro Suite jest już zkończon. Nleży przejść do punktu 13 n str. 14. f W przypdku użytkowników Mc OS X do , nleży wyrć Add (Dodj). Dwukrotnie kliknąć n ikonę Strt Here OSX, y rozpocząć instlcję. g Wyrć USB. 13

14 USB Mcintosh h Wyrć XXX-XXXX (gdzie XXX-XXXX jest oznczeniem modelu), nstępnie kliknąć Add (Dodj). 13 Instlcj plikcji Presto! PgeMnger i Kliknąć Print Center (Centrum drukowni), nstępnie Quit Print Center (Zmknij Centrum drukowni). Po zinstlowniu plikcji Presto! PgeMnger funkcj odczytu OCR jest dodwn do centrum sterowni Brother ControlCenter2. Terz użytkownik może w łtwy sposó sknowć, udostępnić i porządkowć zdjęci i dokumenty przy zstosowniu Presto! PgeMnger. Nleży dwukrotnie kliknąć ikonę Presto! PgeMnger i postępowć zgodnie z pojwijącymi się instrukcjmi. Instlcj plikcji MFL-Pro Suite zostł zkończon. Nleży przejść do punktu 13 n str. 14. W przypdku użytkowników Mc OS X do kiedy pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć Go, y porć oprogrmownie ze strony internetowej Brother Solutions Center. Zkończ Instlcj zostł zkończon. 14

15 Sieć przewodow Windows Dl użytkowników korzystjących z połączeni przewodowego (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 10 Przed przeprowdzeniem instlcji Nleży upewnić się, że komputer jest WŁĄCZONY, zlogowny użytkownik dysponuje uprwnienimi dministrtor. 11 Podłącznie kl sieciowego Podnieść pokrywę skner i pozostwić ją otwrtą. Wżne Jeśli uruchomione są inne plikcje, nleży je zmknąć. Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. Wygląd ekrnu może się różnić w zleżności od systemu opercyjnego. Dołączon płyt CD-ROM zwier ScnSoft PperPort 11SE. Oprogrmownie osługuje system opercyjny Windows 2000 (SP4 lu późniejszy), XP (SP2 lu późniejszy), XP Professionl x64 Edition i Windows Vist. Nleży zinstlowć osttnią wersję Windows Service Pck przed zinstlowniem plikcji MFL-Pro Suite. Wżne Przed przeprowdzeniem instlcji nleży wyłączyć oprogrmownie typu firewll (inne niż Windows Firewll), nti-spywre jk również progrmy ntywirusowe n czs instlcji. Odłączyć urządzenie od gnizd zsilni. Podłączyć kel sieciowy do gnizd LAN oznczonego symolem. Gnizdo LAN znjduje się we wnętrzu urządzeni po lewej stronie, tk jk to przedstwiono poniżej. Sieć przewodow Windows Mcintosh 15

16 Sieć przewodow Windows c Ostrożnie przeprowdzić kel USB przez otwór, tk jk to pokzno poniżej, przesuwjąc go dookoł urządzeni i w kierunku jego tylnej części. Nstępnie podłączyć kel do sieci użytkownik. 12 Podłącznie przewodu zsilni Podłączyć przewód zsilni. Uwg Jeśli jednocześnie używne są przewody USB i LAN, nleży przeprowdzić o przewody przez otwór w ukłdzie jeden n drugim. d Wżne Upewnić się, że kel nie uniemożliwi zmknięci osłony, poniewż może to doprowdzić do wystąpieni łędu. Ostrożnie zmknąć pokrywę skner, używjąc uchwytów n plce do podtrzymni jej po ou stronch. Wżne Jeśli wcześniej wprowdzono w przypdku urządzeni ustwieni n potrzey sieci ezprzewodowej, i jeśli urządzenie m yć stosowne w oręie sieci przewodowej, nleży sprwdzić, czy funkcj NETWORK I/F urządzeni ustwion jest n opcję SIEĆ LAN. Sieć ezprzewodow w przypdku tego ustwieni pozostnie niektywn. W oręie urządzeni nleży ncisnąć opcję MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić SIEĆ incisnąć SIEĆ. Ncisnąć NETWORK I/F. Ncisnąć SIEĆ LAN. Ncisnąć Stop/Exit (Stop/Zkończ). OSTRZEŻENIE Nleży uwżć, y nie doszło do przytrzśnięci plców pokrywą skner. Nleży zwsze używć uchwytów n plce umieszczonych po ou stronch pokrywy skner w przypdku jej otwierni i zmykni. 16

17 Sieć przewodow Windows 13 Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kiedy pojwi się ekrn z nzwmi poszczególnych urządzeń, nleży wyrć odpowiednie urządzenie. Kiedy pojwi się ekrn wyoru język, nleży wyrć odpowiedni język. Uwg Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtycznie, nleży otworzyć Mój komputer (Komputer), kliknąć dwukrotnie ikonę npędu CD-ROM, nstępnie dwukrotnie kliknąć plik strt.exe. Pojwi się główne menu płyty CD-ROM. Kliknąć Initil Instlltion. Uwg Jeśli pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć OK i ponownie uruchomić komputer. Jeśli instlcj nie jest utomtycznie kontynuown, nleży rz jeszcze otworzyć główne menu wyjmując i wkłdjąc ponownie płytę CD-ROM lu dwukrotnie klikjąc n plik strt.exe w folderze źródłowym i ponownie wykonć czynności począwszy od, y zinstlowć MFL-Pro Suite. W przypdku systemu Windows Vist, kiedy pojwi się okno User Account Control (Kontrol kont użytkownik) nleży kliknąć Allow (Zezwól). c Kliknąć Instll MFL-Pro Suite. d Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) ScnSoft PperPort 11SE, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umowę licencyjną) oprogrmowni. Sieć przewodow Windows Mcintosh e Instlcj ScnSoft PperPort 11SE rozpocznie się utomtycznie i po niej nstąpi instlcj MFL-Pro Suite. 17

18 Sieć przewodow Windows f Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) Brother MFL-Pro Suite, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umowę licencyjną) oprogrmowni. Uwg Jeśli urządzenie zostło skonfigurowne pod kątem użytkowni go w sieci, nleży wyrć urządzenie z listy, nstępnie kliknąć Next. Okno to nie pojwi się, jeśli w oręie sieci podłączone jest tylko jedno urządzenie, które w tkim przypdku zostnie wyrne utomtycznie. g h Wyrć Wired Network Connection, nstępnie kliknąć Next. W przypdku użytkowników Windows XP SP2/ Windows Vist, kiedy pojwi się ten ekrn, nleży wyrć opcję Chnge the Firewll port settings to enle network connection nd continue with the instlltion. (Recommended) i kliknąć Next. Jeśli stosown plikcj jest inn niż Windows Firewll lu jeśli plikcj Windows Firewll jest wyłączon, może pojwić się ten ekrn. i Jeśli urządzenie wyświetl APIPA w polu IP Address, nleży kliknąć opcję Configure IP Address i wprowdzić dres IP urządzeni, które jest odpowiednie dl dnej sieci. Jeśli urządzenie nie zostło jeszcze skonfigurowne n potrzey zstosowni woręie sieci użytkownik, pojwi się nstępujący ekrn. Kliknąć OK. Pojwi się okno Configure IP Address. Nleży wprowdzić dres IP urządzeni, który jest odpowiedni dl dnej sieci, postępując zgodnie z pojwijącymi się n ekrnie instrukcjmi. Instlcj sterowników Brother rozpocznie się utomtycznie. Pojwiją się kolejne ekrny instlcji. Wżne NIE nleży przerywć instlcji w oręie poszczególnych ekrnów. Poszczególne ekrny mogą pojwić się po upływie kilku sekund. Nleży zpoznć się z informcjmi dostrczonymi rzem z oprogrmowniem typu firewll, y dowiedzieć się, w jki sposó dodć nstępujące porty sieciowe. N potrzey sknowni w oręie sieci nleży dodć UDP port Jeśli ndl występują prolemy z połączeniem sieciowym, nleży dodć UDP port

19 Sieć przewodow Windows Uwg W przypdku systemu Windows Vist, gdy pojwi się ten ekrn nleży kliknąć zznczyć przedstwione poniżej pole i kliknąć Instll (Instluj), y prwidłowo zkończyć instlcję. 15 Instlcj MFL-Pro Suite n dodtkowych komputerch (jeśli jest to konieczne) Jeśli urządzenie m yć użytkowne przez większą liczę komputerów w oręie sieci, nleży zinstlowć MFL-Pro Suite n kżdym komputerze. Nleży przejść do punktu 13 n str. 17. Przed przeprowdzeniem instlcji nleży zpoznć się tkże z punktem 10- n str. 15. j 14 Kiedy wyświetli się ekrn On-Line Registrtion, użytkownik dokonuje odpowiedniego wyoru i postępuje zgodnie z pojwijącymi się n ekrnie instrukcjmi. Kończenie instlcji i ponowne uruchminie komputer Kliknąć Finish, y ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputer użytkownik musi yć zlogowny z zpewnieniem uprwnień dministrtor. Uwg Niniejszy produkt pozwl n wykorzystnie licencji PC dl mksymlnie dwóch użytkowników. Licencj pozwl n osługę instlcji plikcji MFL-Pro Suite włącznie z ScnSoft PperPort 11SE n mksymlnie dwóch komputerch w oręie sieci. Jeśli użytkownik chce korzystć z plikcji ScnSoft PperPort 11SE w przypdku większej ilości komputerów niż dw, musi zkupić pkiet Brother NL-5 który zwier licencję z pkietem instlcyjnym przeznczonym dl pięciu dodtkowych użytkowników. Ay zkupić pkiet NL-5, nleży skontktowć się z dystryutorem produktów Brother. Zkończ Terz przejdź do Instlcj zostł zkończon. Informcje dotyczące instlcji plikcji opcjonlnych n str. 37. Sieć przewodow Windows Mcintosh Uwg Jeśli podczs przeprowdzni instlcji pojwi się komunikt o łędzie, nleży uruchomić Instlltion Dignostics znjdującą się w Strt/ Wszystkie progrmy/brother/dcp-xxxx (gdzie DCP-XXXX ozncz nzwę modelu). 19

20 Sieć przewodow Mcintosh Dl użytkowników korzystjących z połączeni w postci sieci przewodowej (Mc OS X lu późniejsze wersje) 10 Przed przeprowdzeniem instlcji 11 Nleży upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zsilni i że Mcintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik po zlogowniu musi dysponowć uprwnienimi dministrtor. Wżne W przypdku użytkowników Mc OS X do , konieczne jest przeprowdzenie ktulizcji do Mc OS X lu wersji późniejszej. (Njnowsze informcje dotyczące Mc OS X, zwrte są n stronie Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. Jeśli wcześniej wprowdzono w przypdku urządzeni ustwieni n potrzey sieci ezprzewodowej, i jeśli urządzenie m yć stosowne w oręie sieci przewodowej, nleży sprwdzić, czy funkcj NETWORK I/F urządzeni ustwion jest n opcję SIEĆ LAN. Sieć ezprzewodow w przypdku tego ustwieni pozostnie niektywn. W oręie urządzeni nleży ncisnąć MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić SIEĆ incisnąć SIEĆ. Ncisnąć NETWORK I/F. Ncisnąć SIEĆ LAN. Ncisnąć Stop/Exit (Stop/Zkończ). Podłącznie kl sieciowego Podnieść pokrywę skner i pozostwić ją otwrtą. c Podłączyć kel sieciowy do gnizd LAN oznczonego symolem. Gnizdo LAN znjduje się we wnętrzu urządzeni po lewej stronie, tk jk to przedstwiono poniżej. Ostrożnie przeprowdzić kel USB przez otwór, tk jk to pokzno poniżej, przesuwjąc go dookoł urządzeni i w kierunku jego tylnej części. Nstępnie podłączyć kel do sieci użytkownik. Wżne Upewnić się, że kel nie uniemożliwi zmknięci osłony, poniewż może to doprowdzić do wystąpieni łędu. Uwg Jeśli jednocześnie używne są przewody USB ilan, nleży przeprowdzić o przewody przez otwór w ukłdzie jeden n drugim. 20

21 Sieć przewodow Mcintosh d Ostrożnie zmknąć pokrywę skner, używjąc uchwytów n plce do podtrzymni jej po ou stronch. c Wyrć Wired Network Connection, nstępnie kliknąć Next. Nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi pojwijącymi się n ekrnie. OSTRZEŻENIE Nleży uwżć, y nie doszło do przytrzśnięci plców pokrywą skner. Nleży zwsze używć uchwytów n plce umieszczonych po ou stronch pokrywy skner w przypdku jej otwierni i zmykni. d Uwg Poczekj, zinstlownie oprogrmowni może potrwć kilk sekund. Po zkończeniu instlcji nleży kliknąć Restrt (Ponowne uruchomienie), y zkończyć instlownie oprogrmowni. Oprogrmownie Brother wyszuk terz urządzeni firmy Brother. Podczs tego etpu instlcji pojwi się nstępujący ekrn. 12 Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Dwukrotnie kliknąć n ikonę Strt Here OSX, y rozpocząć instlcję. Sieć przewodow Windows Mcintosh 21

22 Sieć przewodow Mcintosh Uwg Jeśli urządzenie zostło skonfigurowne pod kątem użytkowni go w sieci, nleży wyrć urządzenie z listy, nstępnie kliknąć OK. Okno to nie pojwi się, jeśli w oręie sieci podłączone jest tylko jedno urządzenie, które w tkim przypdku zostnie wyrne utomtycznie. Przejść n stronę e. f W przypdku użytkowników Mc OS X do kliknąć Add (Dodj). g Dokonj wyoru pokznego poniżej. Jeśli pojwi się ten ekrn nleży kliknąć OK. Wprowdzić nzwę dl komputer Mcintosh wpisując nzwę w polu Disply Nme odługości do 15 znków i kliknąć OK. Przejść n stronę e. h Wyrć XXX-XXXX (gdzie XXX-XXXX jest oznczeniem modelu), nstępnie kliknąć Add (Dodj). e Jeśli użytkownik chce stosowć przycisk Scn (Sknuj) celem sknowni w oręie sieci. konieczne jest zznczenie opcji Register your computer with the Scn To function on the mchine. Wprowdzon nzw ędzie wyświetln n wyświetlczu LCD urządzeni, gdy nciśniesz przycisk Scn (Sknuj) i wyierzesz opcję sknowni. (Ay uzyskć więcej informcji, ptrz Sknownie sieciowe w Instrukcji oprogrmowni n złączonym CD-ROM.) Po jego wyświetleniu nleży kliknąć OK. i Kliknąć Print Center (Centrum drukowni), nstępnie Quit Print Center (Zmknij Centrum drukowni). Instlcj plikcji MFL-Pro Suite zostł zkończon. Nleży przejść do punktu 13 n str W przypdku Mc OS X 10.3.x lu późniejszych wersji, instlcj MFL-Pro Suite jest już zkończon. Nleży przejść do punktu 13 n str. 23.

23 Sieć przewodow Mcintosh 13 Instlcj plikcji Presto! PgeMnger Po zinstlowniu plikcji Presto! PgeMnger funkcj odczytu OCR jest dodwn do centrum sterowni Brother ControlCenter2. Terz użytkownik może w łtwy sposó sknowć, udostępnić iporządkowć zdjęci i dokumenty przy zstosowniu Presto! PgeMnger. Nleży dwukrotnie kliknąć ikonę Presto! PgeMnger i postępowć zgodnie z pojwijącymi się instrukcjmi. W przypdku użytkowników Mc OS X do kiedy pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć Go, y porć oprogrmownie ze strony internetowej Brother Solutions Center. 14 Instlcj MFL-Pro Suite n dodtkowych komputerch (jeśli jest to konieczne) Jeśli urządzenie m yć użytkowne przez większą liczę komputerów w oręie sieci, nleży zinstlowć MFL Pro-Suite n kżdym komputerze. Nleży przejść do punktu 12 n str. 21. Przed przeprowdzeniem instlcji nleży zpoznć się tkże z punktem 10- n str. 20. Sieć przewodow Windows Mcintosh Zkończ Instlcj zostł zkończon. 23

24 Prc w sieci ezprzewodowej Dl użytkowników sieci ezprzewodowej 10 Przed rozpoczęciem Njpierw konieczne jest skonfigurownie ustwień sieci ezprzewodowej urządzeni, y zpewnić możliwość komunikowni się z odpowiednim punktem dostępu (routerem). Po skonfigurowniu urządzeni w tki sposó, y mogło się ono komunikowć z punktem dostępu (routerem) komputery w oręie sieci uzyskją dostęp do urządzeni. Ay użytkowć urządzenie z poziomu tych komputerów, konieczne ędzie zinstlownie sterowników i odpowiedniego oprogrmowni. Poniżej przedstwione zostną kolejne kroki pozwljące n przeprowdzenie procesu konfigurcji i instlcji. Ay zpewnić optymlne rezultty podczs drukowni typowych dokumentów, nleży umieścić urządzenie Brother tk lisko punktu dostępu (router), jk tylko jest to możliwe po usunięciu wszelkich możliwych przeszkód. Duże przedmioty i ściny pomiędzy dwom urządzenimi jk również zjwisko interferencji wywoływne przez inne urządzeni elektroniczne, mogą mieć wpływ n prędkość trnsferu dnych dotyczących dokumentów. Mimo iż urządzenie Brother DCP-6690CW może yć używne zrówno w sieci przewodowej jk i ezprzewodowej, w dnym momencie możliwe jest zstosownie tylko jednego rodzju połączeni. Wżne Jeśli początkowo zostły skonfigurowne ustwieni sieci ezprzewodowej dl urządzeni konieczne jest ponowne wprowdzenie ustwień sieci (LAN) znim możliwe ędzie powtórne skonfigurownie ustwień sieci ezprzewodowej. W oręie urządzeni nleży ncisnąć opcję MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić SIEĆ i ncisnąć SIEĆ. Ncisnąć lu, y wyświetlić RESET URZĄDZ., nstępnie ncisnąć RESET URZĄDZ. Ncisnąć TAK y potwierdzić. Przytrzymć TAK przez dwie sekundy, y potwierdzić. Uwg Poniższe instrukcje przewidzine są dl tryu infrstruktury. Ay przeprowdzić konfigurcję urządzeni w dowolnym, innym ezprzewodowym środowisku, nleży zpoznć się z instrukcjmi zwrtymi w Instrukcji osługi dl sieci n płycie CD-ROM. Możliwy jest tkże wgląd do Instrukcji osługi dl sieci w przypdku postępowni zgodnie z poniższymi instrukcjmi. 1 Nleży włączyć komputer/mcintosh. Umieścić płytę Brother CD-ROM w npędzie CD-ROM. Windows : 2 Wyrć odpowiedni model urządzeni i język. Pojwi się główne menu płyty CD-ROM. 3 Kliknąć opcję Documenttion, nstępnie HTML documents. Mcintosh : 2 Nleży dwukrotnie kliknąć opcję Documenttion, nstępnie dwukrotnie kliknąć folder odpowiedniego język. 3 Kliknąć dwukrotnie top.html. Try infrstruktury Punkt dostępu (router) Urządzenie sieci ezprzewodowej (opisywne urządzenie użytkownik) c Komputer funkcjonujący w sieci ezprzewodowej podłączony do punktu dostępu d Komputer funkcjonujący w sieci przewodowej podłączony do punktu dostępu

25 Prc w sieci ezprzewodowej 11 Konfigurcj środowisk sieciowego (try infrstruktury) Poniższe instrukcje pozwlją n przeprowdzenie instlcji urządzeni Brother w środowisku ezprzewodowym z zstosowniem dwóch metod. Oie metody przeznczone są do zstosowni w przypdku tryu infrstruktury, z zstosowniem ezprzewodowego router lu punktu dostępu, który używ DHCP do przyporządkowywni dresów IP. Nleży wyrć odpowiednią metodę konfigurcji i postępowć zgodnie z instrukcjmi zwrtymi n odpowiednich stronch. Jeśli router ezprzewodowy/punkt dostępu nie osługuje funkcji SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS, nleży spisć ustwieni sieci ezprzewodowej punktu dostępu lu router ezprzewodowego. Wżne Jeśli nie znsz tych informcji (nzwy sieci, hsł WEP lu hsł WPA2-PSK (czyli-kluczu prywtnego)), nie możesz kontynuowć konfigurowni sieci ezprzewodowej. Nleży zpoznć się z dokumentcją, któr zostł dostrczon z punktem dostępu lu routerem ezprzewodowym, skontktowć się z producentem lu dministrtormi systemu. SSID (identyfiktor sieci lu Nzw sieci) Uwierzytelnienie (system otwrty lu klucz udostępniony)/typ szyfrowni (rk lu WEP) Hsło WEP (jeśli jest wymgne) 1 Typ szyfrowni WPA/WPA2-PSK (TKIP lu AES) (jeśli jest wymgny) 2 Hsło WPA/WPA2-PSK (czyli kluczu prywtnego) (jeśli jest wymgne) 2 1 Hsło WEP jest używne w 64- lu 128-itowych siecich zszyfrownych i może zwierć zrówno cyfry, jk i litery. Jeśli nie znsz tych dnych, zpoznj się z dokumentcją dostrczoną wrz z punktem dostępowym lu routerem ezprzewodowym. To hsło jest wrtością 64- lu 128-itową i musi zostć wprowdzone w formcie ASCII lu HEKSADECYMALNYM. N przykłd: 64-itow ASCII: 64-itow wrtość heksdecymln: 128-itow ASCII: Zwier 5 znków tekstowych, np. Hello (wielkość liter jest rozróżnin) Zwier 10 cyfr heksdecymlnych, np. 71f2234 Zwier 13 znków tekstowych, np. Wirelesscomms (wielkość liter jest rozróżnin) 128-itow wrtość heksdecymln: Zwier 26 cyfr heksdecymlnych, np. 71f223456cd709e WPA/WPA2-PSK to klucz prywtny chronionego dostępu do sieci Wi-Fi, które umożliwi skojrzenie urządzeni Brother z punktmi dostępowymi przy użyciu szyfrowni TKIP lu AES (WPA-Personl). W hśle WPA/WPA2-PSK (TKIP lu AES) jest wykorzystywny klucz prywtny o długości od 8 do 63 znków. Więcej szczegółowych informcji zwier Instrukcj osługi dl sieci. Terz przejdź do stron 26 Jeśli dny router ezprzewodowy/punkt dostępowy osługuje utomtyczną (przez nciśnięcie jednego przycisku) konfigurcję ezprzewodową (SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS ). Terz przejdź do stron 28 Sieć ezprzewodow 25

26 Prc w sieci ezprzewodowej Podłącznie urządzeni Brother do sieci ezprzewodowej 12 Konfigurownie ustwień ezprzewodowych (typow konfigurcj ezprzewodow w tryie infrstruktury) W oręie urządzeni nleży ncisnąć opcję MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić SIEĆ incisnąć SIEĆ. Ncisnąć WLAN. Ncisnąć KREATOR KONF. Kiedy pojwi się komunikt PRZEŁĄCZYĆ INTERFEJS SIECIOWY NA BEZPRZEWODOWY?, nleży kliknąć TAK y ztwierdzić czynność. Uruchomiony zostnie kretor instlcji ezprzewodowej. Ay przerwć, nleży kliknąć NIE. Urządzenie wyszuk dostępne SSID. Jeśli wyświetli się list SSID, nleży ncisnąć lu, y wyrć odpowiedni identyfiktor sieci SSID zgodnie z punktem 11 n str. 25. Przejść n stronę f. e f (Szczegółowe informcje zwrte są w Wprowdznie tekstu dl ustwień ezprzewodowych n stronie 41.) Ncisnąć OK po wprowdzeniu wszystkich znków. Ncisnąć INFRASTRUCTURE. Wyrć jedną z możliwości podnych poniżej: jeśli sieć skonfigurown jest z możliwością utoryzcji i szyfrowni, konieczne jest zpewnienie zgodności z ustwienimi sieci. Brk utoryzcji lu szyfrowni Ncisnąć OPEN SYSTEM, nstępnie ncisnąć BRAK dl TYP ENKRYPCJI. Nstępnie ncisnąć TAK, y zstosowć ustwieni. Przejść n stronę i. Brk utoryzcji z zstosowniem szyfrowni WEP Ncisnąć OPEN SYSTEM, nstępnie ncisnąć WEP dl TYP ENKRYPCJI. Przejść n stronę g. Autoryzcj z zstosowniem szyfrowni WEP Nciśnij SHARED KEY. Przejść n stronę g. Jeśli punkt dostępu nie jest ustwiony n potrzey trnsmisji SSID, konieczne ędzie ręczne dodnie odpowiedniej nzwy identyfiktor SSID. Przejść n stronę c. c Ncisnąć <NOWY SSID>. Przejść n stronę d. d Uwg Wyświetlenie listy dostępnych SSID zjmie kilk sekund. Nleży wprowdzić nzwę SSID spisną zgodnie z 11 n str. 25 korzystjąc z ekrnu dotykowego. Możliwe jest używnie przycisków d i c, y przemieszczć kursor odpowiednio w lewo iprwo. Litery wyświetlją się w nstępującym porządku: duże litery potem młe litery. Ay móc wprowdzć cyfry, lu znki specjlne, nleży nciskć wielokrotnie ż pojwi się znk, który m zostć wprowdzony. g Autoryzcj z pomocą szyfrowni WPA/WPA2-PSK (TKIP lu AES) Ncisnąć WPA/WPA2-PSK. Przejść n stronę h. Wyrć odpowiedni numer klucz. Z pomocą ekrnu dotykowego wprowdzić nzwę WEP zpisną w punkcie 11 n str. 25. Możliwe jest używnie przycisków d i c, y przemieszczć kursor odpowiednio w lewo iprwo. Litery wyświetlją się w nstępującym porządku: duże litery potem młe litery. Ay móc wprowdzć cyfry, lu znki specjlne, nleży nciskć wielokrotnie ż pojwi się znk, który m zostć wprowdzony. (Szczegółowe informcje zwrte są w Wprowdznie tekstu dl ustwień ezprzewodowych n stronie 41.) Nleży ncisnąć OK po wprowdzeniu wszystkich znków, nstępnie ncisnąć TAK, y zstosowć wprowdzone ustwieni. Przejść n stronę i. 26

27 Prc w sieci ezprzewodowej h Ncisnąć TKIP lu AES dl TYP ENKRYPCJI. Z pomocą ekrnu dotykowego wprowdzić hsło WPA/WPA2-PSK zpisne w punkcie 11 n str. 25. Możliwe jest używnie przycisków d i c, y przemieszczć kursor odpowiednio w lewo iprwo. Litery wyświetlją się w nstępującym porządku: duże litery potem młe litery. Ay móc wprowdzć cyfry, lu znki specjlne, nleży nciskć wielokrotnie ż pojwi się znk, który m zostć wprowdzony. (Szczegółowe informcje zwrte są w Wprowdznie tekstu dl ustwień ezprzewodowych n stronie 41.) Konfigurcj sieci ezprzewodowej zostł zkończon. Cztery wskźniki w oręie górnej części ekrnu LCD wyświetlć ędą ntężenie sygnłu w sieci ezprzewodowej w odniesieniu do punktu dostępu i router. Ay zinstlowć plikcję MFL-Pro Suite, nleży przejść do punktu 13. Użytkownicy systemu Windows : Terz przejdź do Stron 30 i Nleży ncisnąć OK po wprowdzeniu wszystkich znków, nstępnie ncisnąć TAK, y zstosowć wprowdzone ustwieni. Przejść n stronę i. Urządzenie podejmie terz próę połączeni się z siecią ezprzewodową przy zstosowniu wprowdzonych informcji. Jeśli połączenie zkończy się sukcesem,w krótkim czsie n ekrnie pojwi się komunikt POŁĄCZONY. Jeśli urządzenie nie zdoł się połączyć zsiecią, nleży sprwdzić prmetry sieci zerne w punkcie 11 n str. 25, nstępnie powtórzyć kroki od do h y upewnić się, że wprowdzone zostły prwidłowe informcje. Jeśli punkt dostępu nie dysponuje osługą DHCP, konieczne ędzie ręczne skonfigurownie dresu IP, mski podsieci i rmy wejściowej urządzeni, y odpowiednio dostosowć je do sieci. Szczegółowe informcje zwrte są w Instrukcji osługi dl sieci. Użytkownicy Mc OS : Terz przejdź do Stron 34 Sieć ezprzewodow 27

28 Prc w sieci ezprzewodowej 12 Konfigurownie ustwień ezprzewodowych przy zstosowniu metody utomtycznej (one-push) c d Nleży potwierdzić, że router ezprzewodowy, lu punkt dostępu dysponują oznczenimi SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS tk jk to przedstwiono poniżej. Umieścić urządzenie w zsięgu punktu dostępu/router z osługą SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS. Zsięg może zmienić się w zleżności od otoczeni. Nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi dostrczonymi z punktem dostępu/routerem. Ncisnąć przycisk SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS n routerze ezprzewodowym lu punkcie dostępu. Zlec się zpoznnie z instrukcją osługi router ezprzewodowego lu punktu dostępu. W oręie urządzeni nleży ncisnąć opcję MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić SIEĆ incisnąć SIEĆ. Ncisnąć WLAN. Ncisnąć SES/WPS/AOSS. Kiedy pojwi się komunikt PRZEŁĄCZYĆ INTERFEJS SIECIOWY NA BEZPRZEWODOWY?, nleży kliknąć TAK y ztwierdzić czynność. Uruchomiony zostnie kretor instlcji ezprzewodowej. Ay przerwć, nleży kliknąć NIE. e Uwg Jeśli punkt dostępowy sieci ezprzewodowej osługuje technologię Wi-Fi Protected Setup (metod kodu PIN) i chcesz skonfigurowć urządzenie przy użyciu metody kodu PIN (osoistego kodu identyfikcyjnego), ptrz punkt Używnie metody PIN tryu Wi-Fi Protected Setup w Instrukcji osługi dl sieci n CD-ROM. Jeśli n ekrnie LCD pojwi się komunikt POŁĄCZONY, urządzenie połączyło się prwidłowo z routerem, lu punktem dostępu. Terz możliwe jest używnie urządzeni w sieci ezprzewodowej. Jeśli n ekrnie LCD pojwi się komunikt KONFIG. WLAN, ŁĄCZENIE SES (PODŁĄCZANIE WPS lu PODŁĄCZANIE AOSS), nstępnie AWARIA POŁĄCZENIA, urządzenie nie yło w stnie prwidłowo połączyć się z routerem, punktem dostępu. Nleży spróowć rz jeszcze zczynjąc od c. Jeśli ponownie pojwi się tki sm komunikt, nleży przywrócić ustwieni fryczne i spróowć ponownie. Przywrcnie ustwień frycznych zocz Przywrcnie frycznych ustwień sieciowych n stronie 41. Jeśli n ekrnie pojwi się komunikt KONFIG. WLAN, nstępnie AWARIA POŁĄCZENIA lu NIEWŁAŚCIWY TRYB, wykryto nłożenie się poszczególnych sesji lu nieprwidłowo utworzone połączenie (ptrz tel niżej), urządzenie wykryło 2, lu większą liczę routerów lu punktów dostępu, które korzystją z uruchomionych tryów SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS. Nleży upewnić się, że tylko jeden router lu punkt dostępu dysponują włączonym tryem SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS i rozpocząć rz jeszcze od punktu c. Funkcj t utomtycznie wykryje, jkiego tryu (SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS ) punkt dostępu używ n potrzey skonfigurowni urządzeni. 28

29 Prc w sieci ezprzewodowej Komunikty LCD podczs stosowni pnelu sterowni SES/WPS/AOSS KONFIG. WLAN ŁĄCZENIE SES/WPS/AOSS AWARIA POŁĄCZENIA NIEWŁAŚCIWY TRYB POŁĄCZONY Wyszukiwnie lu uzyskiwnie dostępu do punktu dostępu i poiernie ustwień z punktu dostępu. Łączenie z punktem dostępu. Połączenie nie mogło zostć utworzone. Jeśli komunikt ten jest wyświetlny po tym jk n ekrnie LCD pojwiło się hsło ŁĄCZENIE SES/WPS/AOSS, wykryto nkłdnie się sieci. Wykryto nkłdnie się sieci. Urządzenie zostło prwidłowo połączone. Uwg Jeśli podczs przeprowdzni konfigurcji pojwią się prolemy, tymczsowo nleży przemieścić urządzenie liżej punktu dostępu i zcząć ponownie od punktu c. Konfigurcj sieci ezprzewodowej zostł zkończon. Konfigurcj sieci ezprzewodowej zostł zkończon. Ay zinstlowć plikcję MFL-Pro Suite, nleży przejść do punktu 13. Użytkownicy systemu Windows : Terz przejdź do Stron 30 Użytkownicy Mc OS : Terz przejdź do Stron 34 Sieć ezprzewodow 29

30 Sieć ezprzewodow Windows Instlownie sterowników i oprogrmowni (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 13 Przed przeprowdzeniem instlcji MFL-Pro Suite Nleży upewnić się, że komputer jest WŁĄCZONY, zlogowny użytkownik dysponuje uprwnienimi dministrtor. Wżne Jeśli uruchomione są inne plikcje, nleży je zmknąć. Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. Wygląd ekrnu może się różnić w zleżności od systemu opercyjnego. Dołączon płyt CD-ROM zwier ScnSoft PperPort 11SE. Oprogrmownie osługuje system opercyjny Windows 2000 (SP4 lu późniejszy), XP (SP2 lu późniejszy), XP Professionl x64 Edition i Windows Vist. Nleży zinstlowć osttnią wersję Windows Service Pck przed zinstlowniem plikcji MFL-Pro Suite. Wżne Przed przeprowdzeniem instlcji nleży wyłączyć oprogrmownie typu firewll (inne niż Windows Firewll), nti-spywre jk również progrmy ntywirusowe n czs instlcji. 14 c Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kiedy pojwi się ekrn z nzwmi poszczególnych urządzeń, nleży wyrć odpowiednie urządzenie. Kiedy pojwi się ekrn wyoru język, nleży wyrć odpowiedni język. Uwg Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtycznie, nleży otworzyć Mój komputer (Komputer), kliknąć-dwukrotnie ikonę npędu CD-ROM, nstępnie dwukrotnie kliknąć plik strt.exe. Pojwi się główne menu płyty CD-ROM. Kliknąć Initil Instlltion. Kliknąć Instll MFL-Pro Suite. 30

31 Sieć ezprzewodow Windows Uwg Jeśli pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć OK i ponownie uruchomić komputer. g Wyrć Wireless Network Connection, nstępnie kliknąć Next. Jeśli instlcj nie jest utomtycznie kontynuown, nleży rz jeszcze otworzyć główne menu wyjmując i wkłdjąc ponownie płytę CD-ROM lu dwukrotnie klikjąc n plik strt.exe w folderze źródłowym i ponownie wykonć czynności począwszy od, y zinstlowć MFL-Pro Suite. W przypdku systemu Windows Vist, kiedy pojwi się okno User Account Control (Kontrol kont użytkownik) nleży kliknąć Allow (Zezwól). h Kliknąć w oknie Checked nd confirmed nstępnie kliknąć Next. d Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) ScnSoft PperPort 11SE, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umow licencyjn) oprogrmowni. i W przypdku użytkowników Windows XP SP2/ Windows Vist, kiedy pojwi się ten ekrn, nleży wyrć opcję Chnge the Firewll port settings to enle network connection nd continue with the instlltion. (Recommended) i kliknąć Next. Jeśli stosown plikcj jest inn niż Windows Firewll lu jeśli plikcj Windows Firewll jest wyłączon, może pojwić się ten ekrn. e f Instlcj ScnSoft PperPort 11SE rozpocznie się utomtycznie i po niej nstąpi instlcj MFL-Pro Suite. Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) Brother MFL-Pro Suite, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umow licencyjn) oprogrmowni. Nleży zpoznć się z informcjmi dostrczonymi rzem z oprogrmowniem typu firewll, y dowiedzieć się, w jki sposó dodć nstępujące porty sieciowe. N potrzey sknowni w oręie sieci nleży dodć UDP port Jeśli ndl występują prolemy z połączeniem sieciowym nleży dodć UDP port 137. Sieć ezprzewodow Windows Mcintosh 31

32 Sieć ezprzewodow Windows Uwg Jeśli urządzenie zostło skonfigurowne pod kątem użytkowni go w sieci, nleży wyrć urządzenie z listy, nstępnie kliknąć Next. Okno to nie pojwi się, jeśli w oręie sieci podłączone jest tylko jedno urządzenie, które w tkim przypdku zostnie wyrne utomtycznie. j Instlcj sterowników Brother rozpocznie się utomtycznie. Pojwiją się kolejne ekrny instlcji. Wżne NIE nleży przerywć instlcji w oręie poszczególnych ekrnów. Poszczególne ekrny mogą pojwić się po upływie kilku sekund. Uwg W przypdku systemu Windows Vist, gdy pojwi się ten ekrn nleży kliknąć zznczyć przedstwione poniżej pole i kliknąć Instll (Instluj), y prwidłowo zkończyć instlcję. Jeśli urządzenie wyświetl APIPA w polu IP Address, nleży kliknąć opcję Configure IP Address i wprowdzić dres IP urządzeni, które jest odpowiednie dl dnej sieci. Jeśli ustwieni ezprzewodowe są nieprwidłowe, pojwi się komunikt o łędzie dotyczący instlcji MFL-Pro Suite, instlcj zostnie zkończon. Jeśli pojwi się tki łąd, nleży przejść do punktu 11 n str. 25 i rz jeszcze skonfigurowć połączenie ezprzewodowe. Jeśli stosuje się WEP, LCD wyświetl POŁĄCZONY, ntomist urządzenie nie zostło znlezione, nleży się upewnić, że wprowdzono prwidłowo klucz WEP. W przypdku klucz WEP rozróżnine są młe i duże litery. k Kiedy wyświetli się ekrn On-Line Registrtion, użytkownik dokonuje odpowiedniego wyoru ipostępuje zgodnie z pojwijącymi się n ekrnie instrukcjmi. Jeśli urządzenie nie zostło jeszcze skonfigurowne n potrzey zstosowni woręie sieci użytkownik, pojwi się nstępujący ekrn. Kliknąć OK. Pojwi się okno Configure IP Address. Nleży wprowdzić dres IP urządzeni, który jest odpowiedni dl dnej sieci, postępując zgodnie z pojwijącymi się n ekrnie instrukcjmi. 32

33 Sieć ezprzewodow Windows 15 Kończenie instlcji i ponowne uruchminie komputer Kliknąć Finish, y ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputer użytkownik musi yć zlogowny z zpewnieniem uprwnień dministrtor. 16 Instlcj MFL-Pro Suite n dodtkowych komputerch (jeśli jest to konieczne) Jeśli urządzenie m yć użytkowne przez większą liczę komputerów w oręie sieci, nleży zinstlowć MFL-Pro Suite n kżdym komputerze. Nleży przejść do punktu 13 n str. 30. Uwg Jeśli podczs przeprowdzni instlcji pojwi się komunikt o łędzie, nleży uruchomić Instlltion Dignostics znjdującą się w Strt/ Wszystkie progrmy/brother/dcp-xxxx (gdzie DCP-XXXX ozncz nzwę modelu). Uwg Niniejszy produkt pozwl n wykorzystnie licencji PC dl mksymlnie dwóch użytkowników. Licencj pozwl n osługę instlcji plikcji MFL-Pro Suite włącznie z ScnSoft PperPort 11SE n mksymlnie dwóch komputerch w oręie sieci. Jeśli użytkownik chce korzystć z plikcji ScnSoft PperPort 11SE w przypdku większej ilości komputerów niż dw, musi zkupić pkiet Brother NL-5, który zwier licencję z pkietem instlcyjnym przeznczonym dl pięciu dodtkowych użytkowników. Ay zkupić pkiet NL-5, nleży skontktowć się z dystryutorem produktów Brother. Zkończ Instlcj zostł zkończon. Terz przejdź do Informcje dotyczące instlcji plikcji opcjonlnych n str. 37. Windows Mcintosh Sieć ezprzewodow 33

34 Sieć ezprzewodow Mcintosh Instlownie sterowników i oprogrmowni (Mc OS X lu wersje późniejsze) 13 Znim zinstlown zostnie plikcj MFL-Pro Suite Nleży upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zsilni i że Mcintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik po zlogowniu musi dysponowć uprwnienimi dministrtor. Wżne W przypdku użytkowników Mc OS X do , konieczne jest przeprowdzenie ktulizcji do Mc OS X lu wersji późniejszej. (Njnowsze informcje dotyczące Mc OS X, zwrte są n stronie Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. c d Wyrć Wireless Network Connection, nstępnie kliknąć Next. Kliknąć w oknie Checked nd confirmed nstępnie kliknąć Next. Nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi pojwijącymi się n ekrnie. 14 Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. e Uwg Poczekj, zinstlownie oprogrmowni może potrwć kilk sekund. Po zkończeniu instlcji nleży kliknąć Restrt (Ponowne uruchomienie), y zkończyć instlownie oprogrmowni. Oprogrmownie Brother wyszuk terz urządzeni firmy Brother. Podczs tego etpu instlcji pojwi się nstępujący ekrn. Dwukrotnie kliknąć n ikonę Strt Here OSX, y rozpocząć instlcję. 34

35 Sieć ezprzewodow Mcintosh Uwg Jeśli urządzenie zostło skonfigurowne pod kątem użytkowni go w sieci, nleży wyrć urządzenie z listy, nstępnie kliknąć OK. Okno to nie pojwi się, jeśli w oręie sieci podłączone jest tylko jedno urządzenie, które w tkim przypdku zostnie wyrne utomtycznie. Przejść n stronę f. f Po jego wyświetleniu nleży kliknąć OK. W przypdku Mc OS X 10.3.x lu późniejszych wersji, instlcj MFL-Pro Suite jest już zkończon. Nleży przejść do punktu 15 n str. 36. g W przypdku użytkowników Mc OS X do kliknąć Add (Dodj). Jeśli urządzenie nie zostło wykryte nleży przejść do punktu 11 n str. 25 i rz jeszcze skonfigurowć połączenie ezprzewodowe. Jeśli stosuje się WEP, LCD wyświetl POŁĄCZONY, ntomist urządzenie nie zostło znlezione, nleży się upewnić, że wprowdzono prwidłowo klucz WEP. W przypdku klucz WEP rozróżnine są młe i duże litery. Jeśli pojwi się ten ekrn nleży kliknąć OK. h Dokonć wyoru zgodnie z poniższą ilustrcją. Wprowdzić nzwę dl komputer Mcintosh wpisując nzwę w polu Disply Nme odługości do 15 znków i kliknąć OK. Przejść n stronę f. i Wyrć XXX-XXXX (gdzie XXXX-XXX jest oznczeniem modelu), nstępnie kliknąć Add (Dodj). Jeśli użytkownik chce stosowć przycisk Scn (Sknuj) celem sknowni w oręie sieci. konieczne jest zznczenie opcji Register your computer with the Scn To function on the mchine. Wprowdzon nzw ędzie wyświetln n wyświetlczu LCD urządzeni, gdy nciśniesz przycisk Scn (Sknuj) i wyierzesz opcję sknowni. (Ay uzyskć więcej informcji, ptrz Sknownie sieciowe w Instrukcji oprogrmowni n złączonym CD-ROM.) Sieć ezprzewodow Windows Mcintosh 35

36 Sieć ezprzewodow Mcintosh j Kliknąć Print Center (Centrum drukowni), nstępnie Quit Print Center (Zmknij Centrum drukowni). 16 Instlcj MFL-Pro Suite n dodtkowych komputerch (jeśli jest to konieczne) Jeśli urządzenie m yć użytkowne przez większą liczę komputerów w oręie sieci, nleży zinstlowć MFL-Pro Suite n kżdym komputerze. Nleży przejść do punktu 13 n str. 34. Zkończ Instlcj zostł zkończon. Instlcj plikcji MFL-Pro Suite zostł zkończon. Nleży przejść do punktu 15 n str Instlcj Presto! PgeMnger Po zinstlowniu plikcji Presto! PgeMnger funkcj odczytu OCR jest dodwn do centrum sterowni Brother ControlCenter2. Terz użytkownik może w łtwy sposó sknowć, udostępnić i porządkowć zdjęci i dokumenty przy zstosowniu Presto! PgeMnger. Nleży dwukrotnie kliknąć ikonę Presto! PgeMnger i postępowć zgodnie z pojwijącymi się instrukcjmi. W przypdku użytkowników Mc OS X do kiedy pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć Go, y porć oprogrmownie ze strony internetowej Brother Solutions Center. 36

37 Instlownie plikcji opcjonlnych Windows 1 Instlcj FceFilter Studio przygotown przez Rellusion, Inc. FceFilter Studio to łtw w osłudze plikcj do drukowni zdjęć ez ormowni. FceFilter Studio pozwl tkże n edytownie dnych zdjęć i wprowdznie efektów fotogrficznych tkich jk redukcj czerwonych oczu lu poprwienie toncji skóry. Wżne Urządzenie musi yć WŁĄCZONE ipodłączone do komputer. Komputer musi yć podłączony do Internetu. 2 Instlownie pomocy FceFilter Studio Help Ay uzyskć instrukcje dotyczące korzystni z plikcji FceFilter Studio, poierz i zinstluj pomoc FceFilter Studio Help. Ay uruchomić plikcję FceFilter Studio, wyierz polecenie Strt/Wszystkie progrmy/ Rellusion/FceFilter Studio n komputerze. Kliknąć przycisk w prwym górnym rogu ekrnu. c Kliknąć Check for updtes y połączyć się ze stroną ktulizcji firmy Rellusion. Nleży ponownie otworzyć menu główne wyjmując i wkłdjąc płytę CD-ROM lu klikjąc dwukrotnie n plik strt.exe wfolderzeźródłowym. Pojwi się główne menu CD-ROM. Nleży wyrć odpowiedni język, nstępnie kliknąć Additionl Applictions. d e Kliknąć przycisk Downlod i wyrć odpowiedni folder, w którym zostną zpisne dne. Przed uruchomieniem instltor pomocy FceFilter Studio Help zmknij tę plikcję. Kliknąć dwukrotnie n porny plik w określonym folderze i postępowć zgodnie z pojwijącymi się instrukcjmi. c Kliknąć przycisk FceFilter Studio y rozpocząć instlcję. Uwg Ay uzyskć wgląd do pomocy FceFilter Studio Help, nleży wyrć w komputerze Strt/Wszystkie progrmy/rellusion/ FceFilter Studio/FceFilter Studio Help. 37

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-130C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet i bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Wireless USB Adapter

Wireless USB Adapter Wireless USB Adapter Welcome... 2 Package Contents... 2 Wireless USB Adapter Overview... 3 Interface... 3 LED Description... 3 WPS Button... 4 Wireless USB Adapter Installation... 4 Windows Vista... 4

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

USB Adapter. Szybki Start. Zawartość zestawu. Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom

USB Adapter. Szybki Start. Zawartość zestawu. Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom Zawartość zestawu Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom USB Adapter Szybki Start Model: WUSB54GC 1 Rozpoczęcie instalacji WAŻNE: Nie instaluj

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Seria Instant Wireless Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Jak zainstalować urządzenie WPC54G Zawartość zestawu: Karta sieciowa PCMCIA WPC54G (1) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. (2) Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj HL-2135W /

Zacznij tutaj HL-2135W / Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj HL-2135W / HL-2270DW (wyłącznie UE) Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, ay konfiguracja i instalacja

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Sprawdzanie sieci Sprawdź ustawienia sieciowe komputera, a następnie wybierz kolejny krok. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla środowiska, w którym

Bardziej szczegółowo

Livebox konfiguracja drukarki

Livebox konfiguracja drukarki Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki Windows XP Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0 Krok 1 Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób

Bardziej szczegółowo

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER Przewodnik szybkiej instalacji WAŻNA WSKAZÓWKA UŻYTKOWANIA Dla wygody użytkowania, ten produkt dopuszcza zasilanie z komputera stołowego lub

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B!

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B! Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista LW311 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 300 Mbps Sweex Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo