Zacznij od tego DCP-6690CW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij od tego DCP-6690CW"

Transkrypt

1 Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni informują o tym, w jki sposó uniknąć potencjlnego okleczeni. Wżne NIE nleży jeszcze podłączć kl USB (jeśli używny jest kel USB). 1 Wypkownie urządzeni i sprwdzenie elementów zestwu Czrny (LC1100HY-BK) Żółty (LC1100HY-Y) Cyjn (LC1100HY-C) Mgent (LC1100HY-M) Pojemniki z tuszem [x4] Podręcznik szykiej osługi Podręcznik użytkownik CD-ROM Przewód zsiljący OSTRZEŻENIE Do zpkowni urządzeni zstosowne zostły plstikowe toreki. Ay uniknąć zgrożeni uduszeniem, nleży trzymć je z dl od dzieci i niemowląt. Zdejmij tśmę ochronną i powłokę chroniącą szyę skner. Upewnij się, że w zestwie znjdują się wszystkie elementy. Uwg Elementy umieszczone w opkowniu mogą yć różne w zleżności od krju dystryucji. Nleży przechowywć mteriły do pkowni i pudełko n wypdek konieczności przetrnsportowni urządzeni. Nleży nyć odpowiedni kel przyłączeniowy stosownie do używnego połączeni (połączenie USB lu połączenie sieciowe). Kel USB Nleży upewnić się, że stosowny jest kel USB 2.0 (Typ A/B), który nie jest dłuższy niż 2 m. Kel sieciowy Nleży stosowć prosty kel, ktegori 5 (lu wyższ) w postci skrętki dl 10BASE-T lu 100BASE-TX Fst Ethernet Network. POL Wersj 0 1

2 2 Wkłdnie zwykłego ppieru A4 Wyciągnij cłkowicie z urządzeni tcę ppieru nr 1 (górną). 1 d Nleży kilkkrotnie przewertowć ppier, y uniknąć jego lokowni się i zcięci. e Ostrożnie włóż ppier do tcy ppieru nr 1 stroną przeznczoną do drukowni do dołu i górną krwędzią do przodu. Sprwdź, czy ppier leży płsko w tcy. Wżne Nie wprowdzć ppieru zyt głęoko. Otwórz pokrywę tcy ppieru. 1 c Wykorzystując oie ręce, deliktnie ncisnąć izsunąć prowdnice oczne ppieru, nstępnie prowdnicę wzdłużną, y dostosowć je do rozmiru ppieru. Nleży upewnić się, że trójkątne oznczeni c n ocznych prowdnicch ppieru orz prowdnicy wzdłużnej są zgodne z oznczeniem formtu ppieru, który jest używny. f g Deliktnie ustwić oczne prowdnice ppieru, używjąc w tym celu dwóch rąk. Upewnić się, że oczne prowdnice ppieru stykją się z jego krwędzimi. Zmknij pokrywę tcy ppieru. Sprwdzić, czy ppier ułożony jest płsko w tcy i znjduje się poniżej oznczeni mksymlnej ilości ppieru h Powoli wpychj tcę ppieru do urządzeni, ż do oporu

3 i Przytrzymując tcę ppieru, wyciągnij podporę tcy, nstępnie rozłóż klpę podpory ppieru Wyierz odpowiedni język Po podłączeniu przewodu zsiljącego, ekrn LCD wyświetl: Select Lnguge English Frnçis Deutsch Uwg Informcje n temt tcy nr 2 zwier punkt Wkłdnie ppieru do tcy ppieru nr 2 w Rozdzile 2 w Podręczniku użytkownik. 3 Podłącznie Wżne przewodu zsiljącego NIE nleży jeszcze podłączć kl USB (jeśli używny jest kel USB). Podłącz przewód zsiljący. Ncisnąć lu, y wyświetlić odpowiedni język i ncisnąć wyrny język. Dostępne języki mogą różnić się od sieie wzleżności od krju dystryucji. Ncisnąć TAK lu NIE. English TAK NIE Jeśli zostnie wyrny nieprwidłowy język, możn go zmienić po ustwieniu dty i godziny. (Informcje szczegółowe możn znleźć w części Zmin język ekrnu LCD w rozdzile 3 w Podręczniku użytkownik.) OSTRZEŻENIE Urządzenie musi yć wyposżone w odpowiednie uziemienie. Uwg Diod ostrzegwcz LED n pnelu kontrolnym ędzie się podświetlć ż zinstlowne zostną pojemniki z tuszem. 3

4 5 Instlcj pojemników z tuszem e Przekręcić zielone pokrętło ochronnej płytki żółtego koloru ż do usłyszeni kliknięci, nstępnie usunąć płytkę. OSTRZEŻENIE Jeśli tusz dostnie się do oczu nleży wypłukć je niezwłocznie wodą, jeśli pojwi się podrżnienie, skontktowć się z lekrzem. Upewnić się, że zsilnie jest włączone. Ekrn LCD wyświetl: BRAK WKŁADU ZAINSTALUJ TUSZ BK CZARNY Y C CYAN M ŻÓŁTY MAGENTA 1 Otworzyć pokrywę pojemników z tuszem. c Usunąć zieloną część ochronną. 1 f Zwrócić uwgę, y dopsowć kolor dźwigni z kolorem pojemnik n tusz, tk jk to przedstwiono n poniższej ilustrcji. 1 2 d Uwg Nie wyrzucć zielonej części ochronnej. Będzie potrzen w przypdku konieczności trnsportu urządzeni. Rozpkowć pojemniki z tuszem. 1 g Zinstlowć poszczególne pojemniki z tuszem zgodnie z kierunkiem strzłki n etykiecie. 4

5 h Kontynuowć wsuwnie pojemnik ż do usłyszeni kliknięci. Po zinstlowniu wszystkich pojemników zmknąć pokrywę ochronną. c Jeśli wszystkie linie są wyrźne i widoczne, ncisnąć TAK y zkończyć sprwdznie jkości. <Czrny> <Kolor> OK OK Jeśli rkuje niektórych linii, nleży ncisnąć NIE i przejść do d. <Czrny> Źle <Kolor> Źle Uwg Urządzenie przygotuje system przewodów n potrzey drukowni. Proces ten zjmie około cztery minuty. Nie nleży wyłączć urządzeni. d N ekrnie LCD wyświetli się zpytnie, czy jkość jest prwidłow dl druku czrnego i kolorowego. Ncisnąć TAK lu NIE. 6 Sprwdzenie jkości drukowni CZARNY OK? TAK NIE. Wżne Upewnij się, że ppier znjduje się w górnej tcy, y przeprowdzić początkową konfigurcję. Kiedy proces przygotowni zostnie zkończony wyświetlony zostnie nstępujący komunikt: USTAW PAPIER I WCIŚNIJ START Ncisnąć Colour Strt (Strt (Kolor)). Nleży sprwdzić jkość czterech prostokątów n rkuszu (czrny/żółty/cyjn/mgent). e f Po nciśnięciu TAK lu NIE zrówno dl wydruku czrnego jk i kolorowego n ekrnie LCD wyświetl się: START CZYSZCZ.? WCIŚNIJ START Ncisnąć Colour Strt (Strt (Kolor)), urządzenie rozpocznie oczyszcznie koloru. Po zkończeniu czyszczeni nleży ncisnąć Colour Strt (Strt (Kolor)). Urządzenie rz jeszcze rozpocznie drukownie Arkusz dni jkości druku. Nleży wrócić do punktu. 1 5

6 7 Ustwinie kontrstu LCD (jeśli jest to wymgne) Jeśli występują prolemy z odczytem ekrnu LCD, zlec się zminę ustwień kontrstu. c d e f Ncisnąć MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić USTAWIENIA. Ncisnąć USTAWIENIA. Ncisnąć USTAWIENIA LCD. Ncisnąć KONTRAST LCD. Ncisnąć JASNY, ŚREDNIO lu CIEMNY. Ncisnąć Stop/Exit (Stop/Zkończ). Uwg Możn też dostosowć kąt ustwieni wyświetlcz. 8 Ustwinie dty i czsu Ustwinie dty i czsu umożliwi w przypdku urządzeni regulrne przeprowdznie czyszczeni głowic i zpewni optymlną jkość drukowni. Umożliwi tkże wprowdznie nzw plików, które są tworzone podczs stosowni plikcji Scn to Medi. c d Ncisnąć MENU. Ncisnąć lu y wyświetlić WSTĘPNE USTAW. Ncisnąć WSTĘPNE USTAW. Ncisnąć DATA I GODZINA. Wprowdzić dwie osttnie cyfry roku n ekrnie dotykowym i ncisnąć OK. DATA I GODZINA ROK:2008 e f (Np. wprowdzić 0 8 dl 2008.) To smo powtórzyć dl miesiąc i dni, jk również godzin i minut w formcie doowym. Ncisnąć Stop/Exit (Stop/Zkończ). 6

7 9 Wyór typu połączeni Kel połączeniowy USB Windows, stron 8 Mcintosh, stron 12 Sieć przewodow Windows, stron 15 Mcintosh, stron 20 USB Sieć przewodow Windows Mcintosh Windows Mcintosh Sieć ezprzewodow Windows i Mcintosh, stron 24 Sieć ezprzewodow 7

8 USB Windows Dl użytkowników korzystjących z połączeni USB (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 10 Przed przeprowdzeniem instlcji Nleży upewnić się, że komputer jest WŁĄCZONY, zlogowny użytkownik dysponuje uprwnienimi dministrtor. Wżne NIE nleży jeszcze podłączć kl USB. Jeśli uruchomione są inne plikcje, nleży je zmknąć. Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. Wygląd ekrnu może się różnić w zleżności od systemu opercyjnego. Dołączon płyt CD-ROM zwier ScnSoft PperPort 11SE. Oprogrmownie osługuje system opercyjny Windows 2000 (SP4 lu późniejszy), XP (SP2 lu późniejszy), XP Professionl x64 Edition i Windows Vist. Nleży zinstlowć osttnią wersję Windows Service Pck przed zinstlowniem plikcji MFL-Pro Suite. Nleży odłączyć urządzenie od gnizd zsilni i od komputer, jeśli przewód zsiljący zostł już podłączony. 11 Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kiedy pojwi się ekrn z nzwmi poszczególnych urządzeń, nleży wyrć odpowiednie urządzenie. Kiedy pojwi się ekrn wyoru język, nleży wyrć odpowiedni język. Uwg Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtycznie, nleży otworzyć Mój komputer (Komputer), kliknąć dwukrotnie ikonę npędu CD-ROM, nstępnie dwukrotnie doule-kliknąć plik strt.exe. Pojwi się główne menu płyty CD-ROM. Kliknąć Initil Instlltion. c Kliknąć Instll MFL-Pro Suite. 8

9 USB Windows Uwg Jeśli pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć OK i ponownie uruchomić komputer. f Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) Brother MFL-Pro Suite, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umow licencyjn) oprogrmowni. Jeśli instlcj nie jest utomtycznie kontynuown, nleży rz jeszcze otworzyć główne menu wyjmując i wkłdjąc ponownie płytę CD-ROM lu dwukrotnie klikjąc n plik strt.exe w folderze źródłowym i ponownie wykonć czynności począwszy od, y zinstlowć MFL-Pro Suite. W przypdku systemu Windows Vist, kiedy pojwi się okno User Account Control (Kontrol kont użytkownik) nleży kliknąć Allow (Zezwól). g h Nstępnie wyrć Locl Connection, potem kliknąć Next. Instlcj jest kontynuown. Kiedy pojwi się poniższy ekrn, nleży przejść do kolejnego etpu. USB Windows Mcintosh d Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) ScnSoft PperPort 11SE, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umow licencyjn) oprogrmowni. e Instlcj ScnSoft PperPort 11SE rozpocznie się utomtycznie i po niej nstąpi instlcj MFL-Pro Suite. 9

10 USB Windows 12 Podłącznie kl USB c Ostrożnie przeprowdzić kel USB przez rowek, jk pokzno poniżej, wokół i w tylnej części urządzeni. Nstępnie podłączyć kel do komputer. Wżne NIE nleży podłączć urządzeni do portu USB w oręie klwitury orz urządzeni typu hu, które nie dysponuje odręnym zsilniem. Podłączyć urządzenie ezpośrednio do komputer. Podnieść pokrywę skner i pozostwić ją otwrtą. d Wżne Upewnić się, że kel nie uniemożliwi zmknięci osłony, poniewż może to doprowdzić do wystąpieni łędu. Ostrożnie zmknąć pokrywę skner, używjąc uchwytów n plce do podtrzymni jej po ou stronch. Podłączyć kel USB do gnizd USB oznczonego symolem. Gnizdo USB znjduje się we wnętrzu urządzeni po prwej stronie, tk jk to przedstwiono poniżej. OSTRZEŻENIE Nleży uwżć, y nie doszło do przytrzśnięci plców pokrywą skner. Nleży zwsze używć uchwytów n plce umieszczonych po ou stronch pokrywy skner w przypdku jej otwierni i zmykni. 10

11 USB Windows 13 Podłącznie przewodu zsilni Podłączyć przewód zsilni. Instlcj ędzie kontynuown utomtycznie. Pojwiją się kolejne ekrny instlcji. 14 Kończenie instlcji i ponowne uruchomienie komputer Kliknąć Finish, y ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputer użytkownik musi yć zlogowny z zpewnieniem uprwnień dministrtor. Wżne NIE nleźy przerywć instlcji w oręie poszczególnych ekrnów. Poszczególne ekrny mogą pojwić się po upływie kilku sekund. Kiedy wyświetli się ekrn On-Line Registrtion, użytkownik dokonuje odpowiedniego wyoru ipostępuje zgodnie z pojwijącymi się n ekrnie instrukcjmi. Uwg Jeśli podczs instlowni oprogrmowni pojwi się komunikt o łędzie, nleży uruchomić Instlltion Dignostics zloklizowną w Strt/ Wszystkie progrmy/brother/dcp-xxxx (gdzie DCP-XXXX ozncz nzwę modelu). Zkończ Terz przejdź do Instlcj zostł zkończon. USB Windows Mcintosh Informcje dotyczące instlcji plikcji opcjonlnych n str

12 USB Mcintosh Dl użytkowników korzystjących z połączeni USB (Mc OS X lu późniejsze wersje) 10 Przed przeprowdzeniem instlcji 11 Nleży upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zsilni i że Mcintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik po zlogowniu musi dysponowć uprwnienimi dministrtor. Wżne W przypdku użytkowników Mc OS X do , konieczne jest przeprowdzenie ktulizcji do wersji Mc OS X lu wersji późniejszej. (Njnowsze informcje dotyczące Mc OS X, zwrte są n stronie Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. Podłącznie kl USB c Podłączyć kel USB do gnizd USB oznczonego symolem. Gnizdo USB znjduje się we wnętrzu urządzeni po prwej stronie, tk jk to przedstwiono poniżej. Ostrożnie przeprowdzić kel USB przez rowek, jk pokzno poniżej, wokół i w tylnej części urządzeni. Nstępnie podłączyć urządzenie do komputer Mcintosh. Wżne NIE nleży podłączć urządzeni do portu USB w oręie klwitury orz urządzeni typu hu, które nie dysponuje odręnym zsilniem. Podłączyć urządzenie ezpośrednio do komputer Mcintosh. Podnieść pokrywę skner i pozostwić ją otwrtą. Wżne Upewnić się, że kel nie uniemożliwi zmknięci osłony, poniewż może to doprowdzić do wystąpieni łędu. 12

13 USB Mcintosh d Ostrożnie zmknąć pokrywę skner, używjąc uchwytów n plce do podtrzymni jej po ou stronch. c Nstępnie wyrć Locl Connection, potem kliknąć Next. Nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi pojwijącymi się n ekrnie. OSTRZEŻENIE Nleży uwżć, y nie doszło do przytrzśnięci plców pokrywą skner. Nleży zwsze używć uchwytów n plce umieszczonych po ou stronch pokrywy skner w przypdku jej otwierni i zmykni. 12 Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. d e Uwg Poczekj, zinstlownie oprogrmowni może potrwć kilk sekund. Po zkończeniu instlcji nleży kliknąć Restrt (Ponowne uruchomienie), y zkończyć instlownie oprogrmowni. Oprogrmownie Brother wyszuk terz urządzeni firmy Brother. Podczs tego etpu instlcji pojwi się nstępujący ekrn. Po jego wyświetleniu nleży kliknąć OK. USB Windows Mcintosh W przypdku Mc OS X 10.3.x lu późniejszych wersji, instlcj MFL-Pro Suite jest już zkończon. Nleży przejść do punktu 13 n str. 14. f W przypdku użytkowników Mc OS X do , nleży wyrć Add (Dodj). Dwukrotnie kliknąć n ikonę Strt Here OSX, y rozpocząć instlcję. g Wyrć USB. 13

14 USB Mcintosh h Wyrć XXX-XXXX (gdzie XXX-XXXX jest oznczeniem modelu), nstępnie kliknąć Add (Dodj). 13 Instlcj plikcji Presto! PgeMnger i Kliknąć Print Center (Centrum drukowni), nstępnie Quit Print Center (Zmknij Centrum drukowni). Po zinstlowniu plikcji Presto! PgeMnger funkcj odczytu OCR jest dodwn do centrum sterowni Brother ControlCenter2. Terz użytkownik może w łtwy sposó sknowć, udostępnić i porządkowć zdjęci i dokumenty przy zstosowniu Presto! PgeMnger. Nleży dwukrotnie kliknąć ikonę Presto! PgeMnger i postępowć zgodnie z pojwijącymi się instrukcjmi. Instlcj plikcji MFL-Pro Suite zostł zkończon. Nleży przejść do punktu 13 n str. 14. W przypdku użytkowników Mc OS X do kiedy pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć Go, y porć oprogrmownie ze strony internetowej Brother Solutions Center. Zkończ Instlcj zostł zkończon. 14

15 Sieć przewodow Windows Dl użytkowników korzystjących z połączeni przewodowego (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 10 Przed przeprowdzeniem instlcji Nleży upewnić się, że komputer jest WŁĄCZONY, zlogowny użytkownik dysponuje uprwnienimi dministrtor. 11 Podłącznie kl sieciowego Podnieść pokrywę skner i pozostwić ją otwrtą. Wżne Jeśli uruchomione są inne plikcje, nleży je zmknąć. Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. Wygląd ekrnu może się różnić w zleżności od systemu opercyjnego. Dołączon płyt CD-ROM zwier ScnSoft PperPort 11SE. Oprogrmownie osługuje system opercyjny Windows 2000 (SP4 lu późniejszy), XP (SP2 lu późniejszy), XP Professionl x64 Edition i Windows Vist. Nleży zinstlowć osttnią wersję Windows Service Pck przed zinstlowniem plikcji MFL-Pro Suite. Wżne Przed przeprowdzeniem instlcji nleży wyłączyć oprogrmownie typu firewll (inne niż Windows Firewll), nti-spywre jk również progrmy ntywirusowe n czs instlcji. Odłączyć urządzenie od gnizd zsilni. Podłączyć kel sieciowy do gnizd LAN oznczonego symolem. Gnizdo LAN znjduje się we wnętrzu urządzeni po lewej stronie, tk jk to przedstwiono poniżej. Sieć przewodow Windows Mcintosh 15

16 Sieć przewodow Windows c Ostrożnie przeprowdzić kel USB przez otwór, tk jk to pokzno poniżej, przesuwjąc go dookoł urządzeni i w kierunku jego tylnej części. Nstępnie podłączyć kel do sieci użytkownik. 12 Podłącznie przewodu zsilni Podłączyć przewód zsilni. Uwg Jeśli jednocześnie używne są przewody USB i LAN, nleży przeprowdzić o przewody przez otwór w ukłdzie jeden n drugim. d Wżne Upewnić się, że kel nie uniemożliwi zmknięci osłony, poniewż może to doprowdzić do wystąpieni łędu. Ostrożnie zmknąć pokrywę skner, używjąc uchwytów n plce do podtrzymni jej po ou stronch. Wżne Jeśli wcześniej wprowdzono w przypdku urządzeni ustwieni n potrzey sieci ezprzewodowej, i jeśli urządzenie m yć stosowne w oręie sieci przewodowej, nleży sprwdzić, czy funkcj NETWORK I/F urządzeni ustwion jest n opcję SIEĆ LAN. Sieć ezprzewodow w przypdku tego ustwieni pozostnie niektywn. W oręie urządzeni nleży ncisnąć opcję MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić SIEĆ incisnąć SIEĆ. Ncisnąć NETWORK I/F. Ncisnąć SIEĆ LAN. Ncisnąć Stop/Exit (Stop/Zkończ). OSTRZEŻENIE Nleży uwżć, y nie doszło do przytrzśnięci plców pokrywą skner. Nleży zwsze używć uchwytów n plce umieszczonych po ou stronch pokrywy skner w przypdku jej otwierni i zmykni. 16

17 Sieć przewodow Windows 13 Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kiedy pojwi się ekrn z nzwmi poszczególnych urządzeń, nleży wyrć odpowiednie urządzenie. Kiedy pojwi się ekrn wyoru język, nleży wyrć odpowiedni język. Uwg Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtycznie, nleży otworzyć Mój komputer (Komputer), kliknąć dwukrotnie ikonę npędu CD-ROM, nstępnie dwukrotnie kliknąć plik strt.exe. Pojwi się główne menu płyty CD-ROM. Kliknąć Initil Instlltion. Uwg Jeśli pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć OK i ponownie uruchomić komputer. Jeśli instlcj nie jest utomtycznie kontynuown, nleży rz jeszcze otworzyć główne menu wyjmując i wkłdjąc ponownie płytę CD-ROM lu dwukrotnie klikjąc n plik strt.exe w folderze źródłowym i ponownie wykonć czynności począwszy od, y zinstlowć MFL-Pro Suite. W przypdku systemu Windows Vist, kiedy pojwi się okno User Account Control (Kontrol kont użytkownik) nleży kliknąć Allow (Zezwól). c Kliknąć Instll MFL-Pro Suite. d Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) ScnSoft PperPort 11SE, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umowę licencyjną) oprogrmowni. Sieć przewodow Windows Mcintosh e Instlcj ScnSoft PperPort 11SE rozpocznie się utomtycznie i po niej nstąpi instlcj MFL-Pro Suite. 17

18 Sieć przewodow Windows f Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) Brother MFL-Pro Suite, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umowę licencyjną) oprogrmowni. Uwg Jeśli urządzenie zostło skonfigurowne pod kątem użytkowni go w sieci, nleży wyrć urządzenie z listy, nstępnie kliknąć Next. Okno to nie pojwi się, jeśli w oręie sieci podłączone jest tylko jedno urządzenie, które w tkim przypdku zostnie wyrne utomtycznie. g h Wyrć Wired Network Connection, nstępnie kliknąć Next. W przypdku użytkowników Windows XP SP2/ Windows Vist, kiedy pojwi się ten ekrn, nleży wyrć opcję Chnge the Firewll port settings to enle network connection nd continue with the instlltion. (Recommended) i kliknąć Next. Jeśli stosown plikcj jest inn niż Windows Firewll lu jeśli plikcj Windows Firewll jest wyłączon, może pojwić się ten ekrn. i Jeśli urządzenie wyświetl APIPA w polu IP Address, nleży kliknąć opcję Configure IP Address i wprowdzić dres IP urządzeni, które jest odpowiednie dl dnej sieci. Jeśli urządzenie nie zostło jeszcze skonfigurowne n potrzey zstosowni woręie sieci użytkownik, pojwi się nstępujący ekrn. Kliknąć OK. Pojwi się okno Configure IP Address. Nleży wprowdzić dres IP urządzeni, który jest odpowiedni dl dnej sieci, postępując zgodnie z pojwijącymi się n ekrnie instrukcjmi. Instlcj sterowników Brother rozpocznie się utomtycznie. Pojwiją się kolejne ekrny instlcji. Wżne NIE nleży przerywć instlcji w oręie poszczególnych ekrnów. Poszczególne ekrny mogą pojwić się po upływie kilku sekund. Nleży zpoznć się z informcjmi dostrczonymi rzem z oprogrmowniem typu firewll, y dowiedzieć się, w jki sposó dodć nstępujące porty sieciowe. N potrzey sknowni w oręie sieci nleży dodć UDP port Jeśli ndl występują prolemy z połączeniem sieciowym, nleży dodć UDP port

19 Sieć przewodow Windows Uwg W przypdku systemu Windows Vist, gdy pojwi się ten ekrn nleży kliknąć zznczyć przedstwione poniżej pole i kliknąć Instll (Instluj), y prwidłowo zkończyć instlcję. 15 Instlcj MFL-Pro Suite n dodtkowych komputerch (jeśli jest to konieczne) Jeśli urządzenie m yć użytkowne przez większą liczę komputerów w oręie sieci, nleży zinstlowć MFL-Pro Suite n kżdym komputerze. Nleży przejść do punktu 13 n str. 17. Przed przeprowdzeniem instlcji nleży zpoznć się tkże z punktem 10- n str. 15. j 14 Kiedy wyświetli się ekrn On-Line Registrtion, użytkownik dokonuje odpowiedniego wyoru i postępuje zgodnie z pojwijącymi się n ekrnie instrukcjmi. Kończenie instlcji i ponowne uruchminie komputer Kliknąć Finish, y ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputer użytkownik musi yć zlogowny z zpewnieniem uprwnień dministrtor. Uwg Niniejszy produkt pozwl n wykorzystnie licencji PC dl mksymlnie dwóch użytkowników. Licencj pozwl n osługę instlcji plikcji MFL-Pro Suite włącznie z ScnSoft PperPort 11SE n mksymlnie dwóch komputerch w oręie sieci. Jeśli użytkownik chce korzystć z plikcji ScnSoft PperPort 11SE w przypdku większej ilości komputerów niż dw, musi zkupić pkiet Brother NL-5 który zwier licencję z pkietem instlcyjnym przeznczonym dl pięciu dodtkowych użytkowników. Ay zkupić pkiet NL-5, nleży skontktowć się z dystryutorem produktów Brother. Zkończ Terz przejdź do Instlcj zostł zkończon. Informcje dotyczące instlcji plikcji opcjonlnych n str. 37. Sieć przewodow Windows Mcintosh Uwg Jeśli podczs przeprowdzni instlcji pojwi się komunikt o łędzie, nleży uruchomić Instlltion Dignostics znjdującą się w Strt/ Wszystkie progrmy/brother/dcp-xxxx (gdzie DCP-XXXX ozncz nzwę modelu). 19

20 Sieć przewodow Mcintosh Dl użytkowników korzystjących z połączeni w postci sieci przewodowej (Mc OS X lu późniejsze wersje) 10 Przed przeprowdzeniem instlcji 11 Nleży upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zsilni i że Mcintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik po zlogowniu musi dysponowć uprwnienimi dministrtor. Wżne W przypdku użytkowników Mc OS X do , konieczne jest przeprowdzenie ktulizcji do Mc OS X lu wersji późniejszej. (Njnowsze informcje dotyczące Mc OS X, zwrte są n stronie Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. Jeśli wcześniej wprowdzono w przypdku urządzeni ustwieni n potrzey sieci ezprzewodowej, i jeśli urządzenie m yć stosowne w oręie sieci przewodowej, nleży sprwdzić, czy funkcj NETWORK I/F urządzeni ustwion jest n opcję SIEĆ LAN. Sieć ezprzewodow w przypdku tego ustwieni pozostnie niektywn. W oręie urządzeni nleży ncisnąć MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić SIEĆ incisnąć SIEĆ. Ncisnąć NETWORK I/F. Ncisnąć SIEĆ LAN. Ncisnąć Stop/Exit (Stop/Zkończ). Podłącznie kl sieciowego Podnieść pokrywę skner i pozostwić ją otwrtą. c Podłączyć kel sieciowy do gnizd LAN oznczonego symolem. Gnizdo LAN znjduje się we wnętrzu urządzeni po lewej stronie, tk jk to przedstwiono poniżej. Ostrożnie przeprowdzić kel USB przez otwór, tk jk to pokzno poniżej, przesuwjąc go dookoł urządzeni i w kierunku jego tylnej części. Nstępnie podłączyć kel do sieci użytkownik. Wżne Upewnić się, że kel nie uniemożliwi zmknięci osłony, poniewż może to doprowdzić do wystąpieni łędu. Uwg Jeśli jednocześnie używne są przewody USB ilan, nleży przeprowdzić o przewody przez otwór w ukłdzie jeden n drugim. 20

21 Sieć przewodow Mcintosh d Ostrożnie zmknąć pokrywę skner, używjąc uchwytów n plce do podtrzymni jej po ou stronch. c Wyrć Wired Network Connection, nstępnie kliknąć Next. Nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi pojwijącymi się n ekrnie. OSTRZEŻENIE Nleży uwżć, y nie doszło do przytrzśnięci plców pokrywą skner. Nleży zwsze używć uchwytów n plce umieszczonych po ou stronch pokrywy skner w przypdku jej otwierni i zmykni. d Uwg Poczekj, zinstlownie oprogrmowni może potrwć kilk sekund. Po zkończeniu instlcji nleży kliknąć Restrt (Ponowne uruchomienie), y zkończyć instlownie oprogrmowni. Oprogrmownie Brother wyszuk terz urządzeni firmy Brother. Podczs tego etpu instlcji pojwi się nstępujący ekrn. 12 Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Dwukrotnie kliknąć n ikonę Strt Here OSX, y rozpocząć instlcję. Sieć przewodow Windows Mcintosh 21

22 Sieć przewodow Mcintosh Uwg Jeśli urządzenie zostło skonfigurowne pod kątem użytkowni go w sieci, nleży wyrć urządzenie z listy, nstępnie kliknąć OK. Okno to nie pojwi się, jeśli w oręie sieci podłączone jest tylko jedno urządzenie, które w tkim przypdku zostnie wyrne utomtycznie. Przejść n stronę e. f W przypdku użytkowników Mc OS X do kliknąć Add (Dodj). g Dokonj wyoru pokznego poniżej. Jeśli pojwi się ten ekrn nleży kliknąć OK. Wprowdzić nzwę dl komputer Mcintosh wpisując nzwę w polu Disply Nme odługości do 15 znków i kliknąć OK. Przejść n stronę e. h Wyrć XXX-XXXX (gdzie XXX-XXXX jest oznczeniem modelu), nstępnie kliknąć Add (Dodj). e Jeśli użytkownik chce stosowć przycisk Scn (Sknuj) celem sknowni w oręie sieci. konieczne jest zznczenie opcji Register your computer with the Scn To function on the mchine. Wprowdzon nzw ędzie wyświetln n wyświetlczu LCD urządzeni, gdy nciśniesz przycisk Scn (Sknuj) i wyierzesz opcję sknowni. (Ay uzyskć więcej informcji, ptrz Sknownie sieciowe w Instrukcji oprogrmowni n złączonym CD-ROM.) Po jego wyświetleniu nleży kliknąć OK. i Kliknąć Print Center (Centrum drukowni), nstępnie Quit Print Center (Zmknij Centrum drukowni). Instlcj plikcji MFL-Pro Suite zostł zkończon. Nleży przejść do punktu 13 n str W przypdku Mc OS X 10.3.x lu późniejszych wersji, instlcj MFL-Pro Suite jest już zkończon. Nleży przejść do punktu 13 n str. 23.

23 Sieć przewodow Mcintosh 13 Instlcj plikcji Presto! PgeMnger Po zinstlowniu plikcji Presto! PgeMnger funkcj odczytu OCR jest dodwn do centrum sterowni Brother ControlCenter2. Terz użytkownik może w łtwy sposó sknowć, udostępnić iporządkowć zdjęci i dokumenty przy zstosowniu Presto! PgeMnger. Nleży dwukrotnie kliknąć ikonę Presto! PgeMnger i postępowć zgodnie z pojwijącymi się instrukcjmi. W przypdku użytkowników Mc OS X do kiedy pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć Go, y porć oprogrmownie ze strony internetowej Brother Solutions Center. 14 Instlcj MFL-Pro Suite n dodtkowych komputerch (jeśli jest to konieczne) Jeśli urządzenie m yć użytkowne przez większą liczę komputerów w oręie sieci, nleży zinstlowć MFL Pro-Suite n kżdym komputerze. Nleży przejść do punktu 12 n str. 21. Przed przeprowdzeniem instlcji nleży zpoznć się tkże z punktem 10- n str. 20. Sieć przewodow Windows Mcintosh Zkończ Instlcj zostł zkończon. 23

24 Prc w sieci ezprzewodowej Dl użytkowników sieci ezprzewodowej 10 Przed rozpoczęciem Njpierw konieczne jest skonfigurownie ustwień sieci ezprzewodowej urządzeni, y zpewnić możliwość komunikowni się z odpowiednim punktem dostępu (routerem). Po skonfigurowniu urządzeni w tki sposó, y mogło się ono komunikowć z punktem dostępu (routerem) komputery w oręie sieci uzyskją dostęp do urządzeni. Ay użytkowć urządzenie z poziomu tych komputerów, konieczne ędzie zinstlownie sterowników i odpowiedniego oprogrmowni. Poniżej przedstwione zostną kolejne kroki pozwljące n przeprowdzenie procesu konfigurcji i instlcji. Ay zpewnić optymlne rezultty podczs drukowni typowych dokumentów, nleży umieścić urządzenie Brother tk lisko punktu dostępu (router), jk tylko jest to możliwe po usunięciu wszelkich możliwych przeszkód. Duże przedmioty i ściny pomiędzy dwom urządzenimi jk również zjwisko interferencji wywoływne przez inne urządzeni elektroniczne, mogą mieć wpływ n prędkość trnsferu dnych dotyczących dokumentów. Mimo iż urządzenie Brother DCP-6690CW może yć używne zrówno w sieci przewodowej jk i ezprzewodowej, w dnym momencie możliwe jest zstosownie tylko jednego rodzju połączeni. Wżne Jeśli początkowo zostły skonfigurowne ustwieni sieci ezprzewodowej dl urządzeni konieczne jest ponowne wprowdzenie ustwień sieci (LAN) znim możliwe ędzie powtórne skonfigurownie ustwień sieci ezprzewodowej. W oręie urządzeni nleży ncisnąć opcję MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić SIEĆ i ncisnąć SIEĆ. Ncisnąć lu, y wyświetlić RESET URZĄDZ., nstępnie ncisnąć RESET URZĄDZ. Ncisnąć TAK y potwierdzić. Przytrzymć TAK przez dwie sekundy, y potwierdzić. Uwg Poniższe instrukcje przewidzine są dl tryu infrstruktury. Ay przeprowdzić konfigurcję urządzeni w dowolnym, innym ezprzewodowym środowisku, nleży zpoznć się z instrukcjmi zwrtymi w Instrukcji osługi dl sieci n płycie CD-ROM. Możliwy jest tkże wgląd do Instrukcji osługi dl sieci w przypdku postępowni zgodnie z poniższymi instrukcjmi. 1 Nleży włączyć komputer/mcintosh. Umieścić płytę Brother CD-ROM w npędzie CD-ROM. Windows : 2 Wyrć odpowiedni model urządzeni i język. Pojwi się główne menu płyty CD-ROM. 3 Kliknąć opcję Documenttion, nstępnie HTML documents. Mcintosh : 2 Nleży dwukrotnie kliknąć opcję Documenttion, nstępnie dwukrotnie kliknąć folder odpowiedniego język. 3 Kliknąć dwukrotnie top.html. Try infrstruktury Punkt dostępu (router) Urządzenie sieci ezprzewodowej (opisywne urządzenie użytkownik) c Komputer funkcjonujący w sieci ezprzewodowej podłączony do punktu dostępu d Komputer funkcjonujący w sieci przewodowej podłączony do punktu dostępu

25 Prc w sieci ezprzewodowej 11 Konfigurcj środowisk sieciowego (try infrstruktury) Poniższe instrukcje pozwlją n przeprowdzenie instlcji urządzeni Brother w środowisku ezprzewodowym z zstosowniem dwóch metod. Oie metody przeznczone są do zstosowni w przypdku tryu infrstruktury, z zstosowniem ezprzewodowego router lu punktu dostępu, który używ DHCP do przyporządkowywni dresów IP. Nleży wyrć odpowiednią metodę konfigurcji i postępowć zgodnie z instrukcjmi zwrtymi n odpowiednich stronch. Jeśli router ezprzewodowy/punkt dostępu nie osługuje funkcji SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS, nleży spisć ustwieni sieci ezprzewodowej punktu dostępu lu router ezprzewodowego. Wżne Jeśli nie znsz tych informcji (nzwy sieci, hsł WEP lu hsł WPA2-PSK (czyli-kluczu prywtnego)), nie możesz kontynuowć konfigurowni sieci ezprzewodowej. Nleży zpoznć się z dokumentcją, któr zostł dostrczon z punktem dostępu lu routerem ezprzewodowym, skontktowć się z producentem lu dministrtormi systemu. SSID (identyfiktor sieci lu Nzw sieci) Uwierzytelnienie (system otwrty lu klucz udostępniony)/typ szyfrowni (rk lu WEP) Hsło WEP (jeśli jest wymgne) 1 Typ szyfrowni WPA/WPA2-PSK (TKIP lu AES) (jeśli jest wymgny) 2 Hsło WPA/WPA2-PSK (czyli kluczu prywtnego) (jeśli jest wymgne) 2 1 Hsło WEP jest używne w 64- lu 128-itowych siecich zszyfrownych i może zwierć zrówno cyfry, jk i litery. Jeśli nie znsz tych dnych, zpoznj się z dokumentcją dostrczoną wrz z punktem dostępowym lu routerem ezprzewodowym. To hsło jest wrtością 64- lu 128-itową i musi zostć wprowdzone w formcie ASCII lu HEKSADECYMALNYM. N przykłd: 64-itow ASCII: 64-itow wrtość heksdecymln: 128-itow ASCII: Zwier 5 znków tekstowych, np. Hello (wielkość liter jest rozróżnin) Zwier 10 cyfr heksdecymlnych, np. 71f2234 Zwier 13 znków tekstowych, np. Wirelesscomms (wielkość liter jest rozróżnin) 128-itow wrtość heksdecymln: Zwier 26 cyfr heksdecymlnych, np. 71f223456cd709e WPA/WPA2-PSK to klucz prywtny chronionego dostępu do sieci Wi-Fi, które umożliwi skojrzenie urządzeni Brother z punktmi dostępowymi przy użyciu szyfrowni TKIP lu AES (WPA-Personl). W hśle WPA/WPA2-PSK (TKIP lu AES) jest wykorzystywny klucz prywtny o długości od 8 do 63 znków. Więcej szczegółowych informcji zwier Instrukcj osługi dl sieci. Terz przejdź do stron 26 Jeśli dny router ezprzewodowy/punkt dostępowy osługuje utomtyczną (przez nciśnięcie jednego przycisku) konfigurcję ezprzewodową (SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS ). Terz przejdź do stron 28 Sieć ezprzewodow 25

26 Prc w sieci ezprzewodowej Podłącznie urządzeni Brother do sieci ezprzewodowej 12 Konfigurownie ustwień ezprzewodowych (typow konfigurcj ezprzewodow w tryie infrstruktury) W oręie urządzeni nleży ncisnąć opcję MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić SIEĆ incisnąć SIEĆ. Ncisnąć WLAN. Ncisnąć KREATOR KONF. Kiedy pojwi się komunikt PRZEŁĄCZYĆ INTERFEJS SIECIOWY NA BEZPRZEWODOWY?, nleży kliknąć TAK y ztwierdzić czynność. Uruchomiony zostnie kretor instlcji ezprzewodowej. Ay przerwć, nleży kliknąć NIE. Urządzenie wyszuk dostępne SSID. Jeśli wyświetli się list SSID, nleży ncisnąć lu, y wyrć odpowiedni identyfiktor sieci SSID zgodnie z punktem 11 n str. 25. Przejść n stronę f. e f (Szczegółowe informcje zwrte są w Wprowdznie tekstu dl ustwień ezprzewodowych n stronie 41.) Ncisnąć OK po wprowdzeniu wszystkich znków. Ncisnąć INFRASTRUCTURE. Wyrć jedną z możliwości podnych poniżej: jeśli sieć skonfigurown jest z możliwością utoryzcji i szyfrowni, konieczne jest zpewnienie zgodności z ustwienimi sieci. Brk utoryzcji lu szyfrowni Ncisnąć OPEN SYSTEM, nstępnie ncisnąć BRAK dl TYP ENKRYPCJI. Nstępnie ncisnąć TAK, y zstosowć ustwieni. Przejść n stronę i. Brk utoryzcji z zstosowniem szyfrowni WEP Ncisnąć OPEN SYSTEM, nstępnie ncisnąć WEP dl TYP ENKRYPCJI. Przejść n stronę g. Autoryzcj z zstosowniem szyfrowni WEP Nciśnij SHARED KEY. Przejść n stronę g. Jeśli punkt dostępu nie jest ustwiony n potrzey trnsmisji SSID, konieczne ędzie ręczne dodnie odpowiedniej nzwy identyfiktor SSID. Przejść n stronę c. c Ncisnąć <NOWY SSID>. Przejść n stronę d. d Uwg Wyświetlenie listy dostępnych SSID zjmie kilk sekund. Nleży wprowdzić nzwę SSID spisną zgodnie z 11 n str. 25 korzystjąc z ekrnu dotykowego. Możliwe jest używnie przycisków d i c, y przemieszczć kursor odpowiednio w lewo iprwo. Litery wyświetlją się w nstępującym porządku: duże litery potem młe litery. Ay móc wprowdzć cyfry, lu znki specjlne, nleży nciskć wielokrotnie ż pojwi się znk, który m zostć wprowdzony. g Autoryzcj z pomocą szyfrowni WPA/WPA2-PSK (TKIP lu AES) Ncisnąć WPA/WPA2-PSK. Przejść n stronę h. Wyrć odpowiedni numer klucz. Z pomocą ekrnu dotykowego wprowdzić nzwę WEP zpisną w punkcie 11 n str. 25. Możliwe jest używnie przycisków d i c, y przemieszczć kursor odpowiednio w lewo iprwo. Litery wyświetlją się w nstępującym porządku: duże litery potem młe litery. Ay móc wprowdzć cyfry, lu znki specjlne, nleży nciskć wielokrotnie ż pojwi się znk, który m zostć wprowdzony. (Szczegółowe informcje zwrte są w Wprowdznie tekstu dl ustwień ezprzewodowych n stronie 41.) Nleży ncisnąć OK po wprowdzeniu wszystkich znków, nstępnie ncisnąć TAK, y zstosowć wprowdzone ustwieni. Przejść n stronę i. 26

27 Prc w sieci ezprzewodowej h Ncisnąć TKIP lu AES dl TYP ENKRYPCJI. Z pomocą ekrnu dotykowego wprowdzić hsło WPA/WPA2-PSK zpisne w punkcie 11 n str. 25. Możliwe jest używnie przycisków d i c, y przemieszczć kursor odpowiednio w lewo iprwo. Litery wyświetlją się w nstępującym porządku: duże litery potem młe litery. Ay móc wprowdzć cyfry, lu znki specjlne, nleży nciskć wielokrotnie ż pojwi się znk, który m zostć wprowdzony. (Szczegółowe informcje zwrte są w Wprowdznie tekstu dl ustwień ezprzewodowych n stronie 41.) Konfigurcj sieci ezprzewodowej zostł zkończon. Cztery wskźniki w oręie górnej części ekrnu LCD wyświetlć ędą ntężenie sygnłu w sieci ezprzewodowej w odniesieniu do punktu dostępu i router. Ay zinstlowć plikcję MFL-Pro Suite, nleży przejść do punktu 13. Użytkownicy systemu Windows : Terz przejdź do Stron 30 i Nleży ncisnąć OK po wprowdzeniu wszystkich znków, nstępnie ncisnąć TAK, y zstosowć wprowdzone ustwieni. Przejść n stronę i. Urządzenie podejmie terz próę połączeni się z siecią ezprzewodową przy zstosowniu wprowdzonych informcji. Jeśli połączenie zkończy się sukcesem,w krótkim czsie n ekrnie pojwi się komunikt POŁĄCZONY. Jeśli urządzenie nie zdoł się połączyć zsiecią, nleży sprwdzić prmetry sieci zerne w punkcie 11 n str. 25, nstępnie powtórzyć kroki od do h y upewnić się, że wprowdzone zostły prwidłowe informcje. Jeśli punkt dostępu nie dysponuje osługą DHCP, konieczne ędzie ręczne skonfigurownie dresu IP, mski podsieci i rmy wejściowej urządzeni, y odpowiednio dostosowć je do sieci. Szczegółowe informcje zwrte są w Instrukcji osługi dl sieci. Użytkownicy Mc OS : Terz przejdź do Stron 34 Sieć ezprzewodow 27

28 Prc w sieci ezprzewodowej 12 Konfigurownie ustwień ezprzewodowych przy zstosowniu metody utomtycznej (one-push) c d Nleży potwierdzić, że router ezprzewodowy, lu punkt dostępu dysponują oznczenimi SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS tk jk to przedstwiono poniżej. Umieścić urządzenie w zsięgu punktu dostępu/router z osługą SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS. Zsięg może zmienić się w zleżności od otoczeni. Nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi dostrczonymi z punktem dostępu/routerem. Ncisnąć przycisk SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS n routerze ezprzewodowym lu punkcie dostępu. Zlec się zpoznnie z instrukcją osługi router ezprzewodowego lu punktu dostępu. W oręie urządzeni nleży ncisnąć opcję MENU. Ncisnąć lu, y wyświetlić SIEĆ incisnąć SIEĆ. Ncisnąć WLAN. Ncisnąć SES/WPS/AOSS. Kiedy pojwi się komunikt PRZEŁĄCZYĆ INTERFEJS SIECIOWY NA BEZPRZEWODOWY?, nleży kliknąć TAK y ztwierdzić czynność. Uruchomiony zostnie kretor instlcji ezprzewodowej. Ay przerwć, nleży kliknąć NIE. e Uwg Jeśli punkt dostępowy sieci ezprzewodowej osługuje technologię Wi-Fi Protected Setup (metod kodu PIN) i chcesz skonfigurowć urządzenie przy użyciu metody kodu PIN (osoistego kodu identyfikcyjnego), ptrz punkt Używnie metody PIN tryu Wi-Fi Protected Setup w Instrukcji osługi dl sieci n CD-ROM. Jeśli n ekrnie LCD pojwi się komunikt POŁĄCZONY, urządzenie połączyło się prwidłowo z routerem, lu punktem dostępu. Terz możliwe jest używnie urządzeni w sieci ezprzewodowej. Jeśli n ekrnie LCD pojwi się komunikt KONFIG. WLAN, ŁĄCZENIE SES (PODŁĄCZANIE WPS lu PODŁĄCZANIE AOSS), nstępnie AWARIA POŁĄCZENIA, urządzenie nie yło w stnie prwidłowo połączyć się z routerem, punktem dostępu. Nleży spróowć rz jeszcze zczynjąc od c. Jeśli ponownie pojwi się tki sm komunikt, nleży przywrócić ustwieni fryczne i spróowć ponownie. Przywrcnie ustwień frycznych zocz Przywrcnie frycznych ustwień sieciowych n stronie 41. Jeśli n ekrnie pojwi się komunikt KONFIG. WLAN, nstępnie AWARIA POŁĄCZENIA lu NIEWŁAŚCIWY TRYB, wykryto nłożenie się poszczególnych sesji lu nieprwidłowo utworzone połączenie (ptrz tel niżej), urządzenie wykryło 2, lu większą liczę routerów lu punktów dostępu, które korzystją z uruchomionych tryów SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS. Nleży upewnić się, że tylko jeden router lu punkt dostępu dysponują włączonym tryem SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS i rozpocząć rz jeszcze od punktu c. Funkcj t utomtycznie wykryje, jkiego tryu (SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup lu AOSS ) punkt dostępu używ n potrzey skonfigurowni urządzeni. 28

29 Prc w sieci ezprzewodowej Komunikty LCD podczs stosowni pnelu sterowni SES/WPS/AOSS KONFIG. WLAN ŁĄCZENIE SES/WPS/AOSS AWARIA POŁĄCZENIA NIEWŁAŚCIWY TRYB POŁĄCZONY Wyszukiwnie lu uzyskiwnie dostępu do punktu dostępu i poiernie ustwień z punktu dostępu. Łączenie z punktem dostępu. Połączenie nie mogło zostć utworzone. Jeśli komunikt ten jest wyświetlny po tym jk n ekrnie LCD pojwiło się hsło ŁĄCZENIE SES/WPS/AOSS, wykryto nkłdnie się sieci. Wykryto nkłdnie się sieci. Urządzenie zostło prwidłowo połączone. Uwg Jeśli podczs przeprowdzni konfigurcji pojwią się prolemy, tymczsowo nleży przemieścić urządzenie liżej punktu dostępu i zcząć ponownie od punktu c. Konfigurcj sieci ezprzewodowej zostł zkończon. Konfigurcj sieci ezprzewodowej zostł zkończon. Ay zinstlowć plikcję MFL-Pro Suite, nleży przejść do punktu 13. Użytkownicy systemu Windows : Terz przejdź do Stron 30 Użytkownicy Mc OS : Terz przejdź do Stron 34 Sieć ezprzewodow 29

30 Sieć ezprzewodow Windows Instlownie sterowników i oprogrmowni (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 13 Przed przeprowdzeniem instlcji MFL-Pro Suite Nleży upewnić się, że komputer jest WŁĄCZONY, zlogowny użytkownik dysponuje uprwnienimi dministrtor. Wżne Jeśli uruchomione są inne plikcje, nleży je zmknąć. Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. Wygląd ekrnu może się różnić w zleżności od systemu opercyjnego. Dołączon płyt CD-ROM zwier ScnSoft PperPort 11SE. Oprogrmownie osługuje system opercyjny Windows 2000 (SP4 lu późniejszy), XP (SP2 lu późniejszy), XP Professionl x64 Edition i Windows Vist. Nleży zinstlowć osttnią wersję Windows Service Pck przed zinstlowniem plikcji MFL-Pro Suite. Wżne Przed przeprowdzeniem instlcji nleży wyłączyć oprogrmownie typu firewll (inne niż Windows Firewll), nti-spywre jk również progrmy ntywirusowe n czs instlcji. 14 c Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kiedy pojwi się ekrn z nzwmi poszczególnych urządzeń, nleży wyrć odpowiednie urządzenie. Kiedy pojwi się ekrn wyoru język, nleży wyrć odpowiedni język. Uwg Jeśli ekrn Brother nie pojwi się utomtycznie, nleży otworzyć Mój komputer (Komputer), kliknąć-dwukrotnie ikonę npędu CD-ROM, nstępnie dwukrotnie kliknąć plik strt.exe. Pojwi się główne menu płyty CD-ROM. Kliknąć Initil Instlltion. Kliknąć Instll MFL-Pro Suite. 30

31 Sieć ezprzewodow Windows Uwg Jeśli pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć OK i ponownie uruchomić komputer. g Wyrć Wireless Network Connection, nstępnie kliknąć Next. Jeśli instlcj nie jest utomtycznie kontynuown, nleży rz jeszcze otworzyć główne menu wyjmując i wkłdjąc ponownie płytę CD-ROM lu dwukrotnie klikjąc n plik strt.exe w folderze źródłowym i ponownie wykonć czynności począwszy od, y zinstlowć MFL-Pro Suite. W przypdku systemu Windows Vist, kiedy pojwi się okno User Account Control (Kontrol kont użytkownik) nleży kliknąć Allow (Zezwól). h Kliknąć w oknie Checked nd confirmed nstępnie kliknąć Next. d Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) ScnSoft PperPort 11SE, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umow licencyjn) oprogrmowni. i W przypdku użytkowników Windows XP SP2/ Windows Vist, kiedy pojwi się ten ekrn, nleży wyrć opcję Chnge the Firewll port settings to enle network connection nd continue with the instlltion. (Recommended) i kliknąć Next. Jeśli stosown plikcj jest inn niż Windows Firewll lu jeśli plikcj Windows Firewll jest wyłączon, może pojwić się ten ekrn. e f Instlcj ScnSoft PperPort 11SE rozpocznie się utomtycznie i po niej nstąpi instlcj MFL-Pro Suite. Kiedy pojwi się okno License Agreement (Umow licencyjn) Brother MFL-Pro Suite, nleży kliknąć Yes (Tk), jeśli użytkownik kceptuje License Agreement (Umow licencyjn) oprogrmowni. Nleży zpoznć się z informcjmi dostrczonymi rzem z oprogrmowniem typu firewll, y dowiedzieć się, w jki sposó dodć nstępujące porty sieciowe. N potrzey sknowni w oręie sieci nleży dodć UDP port Jeśli ndl występują prolemy z połączeniem sieciowym nleży dodć UDP port 137. Sieć ezprzewodow Windows Mcintosh 31

32 Sieć ezprzewodow Windows Uwg Jeśli urządzenie zostło skonfigurowne pod kątem użytkowni go w sieci, nleży wyrć urządzenie z listy, nstępnie kliknąć Next. Okno to nie pojwi się, jeśli w oręie sieci podłączone jest tylko jedno urządzenie, które w tkim przypdku zostnie wyrne utomtycznie. j Instlcj sterowników Brother rozpocznie się utomtycznie. Pojwiją się kolejne ekrny instlcji. Wżne NIE nleży przerywć instlcji w oręie poszczególnych ekrnów. Poszczególne ekrny mogą pojwić się po upływie kilku sekund. Uwg W przypdku systemu Windows Vist, gdy pojwi się ten ekrn nleży kliknąć zznczyć przedstwione poniżej pole i kliknąć Instll (Instluj), y prwidłowo zkończyć instlcję. Jeśli urządzenie wyświetl APIPA w polu IP Address, nleży kliknąć opcję Configure IP Address i wprowdzić dres IP urządzeni, które jest odpowiednie dl dnej sieci. Jeśli ustwieni ezprzewodowe są nieprwidłowe, pojwi się komunikt o łędzie dotyczący instlcji MFL-Pro Suite, instlcj zostnie zkończon. Jeśli pojwi się tki łąd, nleży przejść do punktu 11 n str. 25 i rz jeszcze skonfigurowć połączenie ezprzewodowe. Jeśli stosuje się WEP, LCD wyświetl POŁĄCZONY, ntomist urządzenie nie zostło znlezione, nleży się upewnić, że wprowdzono prwidłowo klucz WEP. W przypdku klucz WEP rozróżnine są młe i duże litery. k Kiedy wyświetli się ekrn On-Line Registrtion, użytkownik dokonuje odpowiedniego wyoru ipostępuje zgodnie z pojwijącymi się n ekrnie instrukcjmi. Jeśli urządzenie nie zostło jeszcze skonfigurowne n potrzey zstosowni woręie sieci użytkownik, pojwi się nstępujący ekrn. Kliknąć OK. Pojwi się okno Configure IP Address. Nleży wprowdzić dres IP urządzeni, który jest odpowiedni dl dnej sieci, postępując zgodnie z pojwijącymi się n ekrnie instrukcjmi. 32

33 Sieć ezprzewodow Windows 15 Kończenie instlcji i ponowne uruchminie komputer Kliknąć Finish, y ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputer użytkownik musi yć zlogowny z zpewnieniem uprwnień dministrtor. 16 Instlcj MFL-Pro Suite n dodtkowych komputerch (jeśli jest to konieczne) Jeśli urządzenie m yć użytkowne przez większą liczę komputerów w oręie sieci, nleży zinstlowć MFL-Pro Suite n kżdym komputerze. Nleży przejść do punktu 13 n str. 30. Uwg Jeśli podczs przeprowdzni instlcji pojwi się komunikt o łędzie, nleży uruchomić Instlltion Dignostics znjdującą się w Strt/ Wszystkie progrmy/brother/dcp-xxxx (gdzie DCP-XXXX ozncz nzwę modelu). Uwg Niniejszy produkt pozwl n wykorzystnie licencji PC dl mksymlnie dwóch użytkowników. Licencj pozwl n osługę instlcji plikcji MFL-Pro Suite włącznie z ScnSoft PperPort 11SE n mksymlnie dwóch komputerch w oręie sieci. Jeśli użytkownik chce korzystć z plikcji ScnSoft PperPort 11SE w przypdku większej ilości komputerów niż dw, musi zkupić pkiet Brother NL-5, który zwier licencję z pkietem instlcyjnym przeznczonym dl pięciu dodtkowych użytkowników. Ay zkupić pkiet NL-5, nleży skontktowć się z dystryutorem produktów Brother. Zkończ Instlcj zostł zkończon. Terz przejdź do Informcje dotyczące instlcji plikcji opcjonlnych n str. 37. Windows Mcintosh Sieć ezprzewodow 33

34 Sieć ezprzewodow Mcintosh Instlownie sterowników i oprogrmowni (Mc OS X lu wersje późniejsze) 13 Znim zinstlown zostnie plikcj MFL-Pro Suite Nleży upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zsilni i że Mcintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik po zlogowniu musi dysponowć uprwnienimi dministrtor. Wżne W przypdku użytkowników Mc OS X do , konieczne jest przeprowdzenie ktulizcji do Mc OS X lu wersji późniejszej. (Njnowsze informcje dotyczące Mc OS X, zwrte są n stronie Nleży upewnić się, że w npędch nie m krt pmięci ni pmięci flsh USB. c d Wyrć Wireless Network Connection, nstępnie kliknąć Next. Kliknąć w oknie Checked nd confirmed nstępnie kliknąć Next. Nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi pojwijącymi się n ekrnie. 14 Instlcj MFL-Pro Suite Włożyć dołączoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. e Uwg Poczekj, zinstlownie oprogrmowni może potrwć kilk sekund. Po zkończeniu instlcji nleży kliknąć Restrt (Ponowne uruchomienie), y zkończyć instlownie oprogrmowni. Oprogrmownie Brother wyszuk terz urządzeni firmy Brother. Podczs tego etpu instlcji pojwi się nstępujący ekrn. Dwukrotnie kliknąć n ikonę Strt Here OSX, y rozpocząć instlcję. 34

35 Sieć ezprzewodow Mcintosh Uwg Jeśli urządzenie zostło skonfigurowne pod kątem użytkowni go w sieci, nleży wyrć urządzenie z listy, nstępnie kliknąć OK. Okno to nie pojwi się, jeśli w oręie sieci podłączone jest tylko jedno urządzenie, które w tkim przypdku zostnie wyrne utomtycznie. Przejść n stronę f. f Po jego wyświetleniu nleży kliknąć OK. W przypdku Mc OS X 10.3.x lu późniejszych wersji, instlcj MFL-Pro Suite jest już zkończon. Nleży przejść do punktu 15 n str. 36. g W przypdku użytkowników Mc OS X do kliknąć Add (Dodj). Jeśli urządzenie nie zostło wykryte nleży przejść do punktu 11 n str. 25 i rz jeszcze skonfigurowć połączenie ezprzewodowe. Jeśli stosuje się WEP, LCD wyświetl POŁĄCZONY, ntomist urządzenie nie zostło znlezione, nleży się upewnić, że wprowdzono prwidłowo klucz WEP. W przypdku klucz WEP rozróżnine są młe i duże litery. Jeśli pojwi się ten ekrn nleży kliknąć OK. h Dokonć wyoru zgodnie z poniższą ilustrcją. Wprowdzić nzwę dl komputer Mcintosh wpisując nzwę w polu Disply Nme odługości do 15 znków i kliknąć OK. Przejść n stronę f. i Wyrć XXX-XXXX (gdzie XXXX-XXX jest oznczeniem modelu), nstępnie kliknąć Add (Dodj). Jeśli użytkownik chce stosowć przycisk Scn (Sknuj) celem sknowni w oręie sieci. konieczne jest zznczenie opcji Register your computer with the Scn To function on the mchine. Wprowdzon nzw ędzie wyświetln n wyświetlczu LCD urządzeni, gdy nciśniesz przycisk Scn (Sknuj) i wyierzesz opcję sknowni. (Ay uzyskć więcej informcji, ptrz Sknownie sieciowe w Instrukcji oprogrmowni n złączonym CD-ROM.) Sieć ezprzewodow Windows Mcintosh 35

36 Sieć ezprzewodow Mcintosh j Kliknąć Print Center (Centrum drukowni), nstępnie Quit Print Center (Zmknij Centrum drukowni). 16 Instlcj MFL-Pro Suite n dodtkowych komputerch (jeśli jest to konieczne) Jeśli urządzenie m yć użytkowne przez większą liczę komputerów w oręie sieci, nleży zinstlowć MFL-Pro Suite n kżdym komputerze. Nleży przejść do punktu 13 n str. 34. Zkończ Instlcj zostł zkończon. Instlcj plikcji MFL-Pro Suite zostł zkończon. Nleży przejść do punktu 15 n str Instlcj Presto! PgeMnger Po zinstlowniu plikcji Presto! PgeMnger funkcj odczytu OCR jest dodwn do centrum sterowni Brother ControlCenter2. Terz użytkownik może w łtwy sposó sknowć, udostępnić i porządkowć zdjęci i dokumenty przy zstosowniu Presto! PgeMnger. Nleży dwukrotnie kliknąć ikonę Presto! PgeMnger i postępowć zgodnie z pojwijącymi się instrukcjmi. W przypdku użytkowników Mc OS X do kiedy pojwi się ten ekrn, nleży kliknąć Go, y porć oprogrmownie ze strony internetowej Brother Solutions Center. 36

37 Instlownie plikcji opcjonlnych Windows 1 Instlcj FceFilter Studio przygotown przez Rellusion, Inc. FceFilter Studio to łtw w osłudze plikcj do drukowni zdjęć ez ormowni. FceFilter Studio pozwl tkże n edytownie dnych zdjęć i wprowdznie efektów fotogrficznych tkich jk redukcj czerwonych oczu lu poprwienie toncji skóry. Wżne Urządzenie musi yć WŁĄCZONE ipodłączone do komputer. Komputer musi yć podłączony do Internetu. 2 Instlownie pomocy FceFilter Studio Help Ay uzyskć instrukcje dotyczące korzystni z plikcji FceFilter Studio, poierz i zinstluj pomoc FceFilter Studio Help. Ay uruchomić plikcję FceFilter Studio, wyierz polecenie Strt/Wszystkie progrmy/ Rellusion/FceFilter Studio n komputerze. Kliknąć przycisk w prwym górnym rogu ekrnu. c Kliknąć Check for updtes y połączyć się ze stroną ktulizcji firmy Rellusion. Nleży ponownie otworzyć menu główne wyjmując i wkłdjąc płytę CD-ROM lu klikjąc dwukrotnie n plik strt.exe wfolderzeźródłowym. Pojwi się główne menu CD-ROM. Nleży wyrć odpowiedni język, nstępnie kliknąć Additionl Applictions. d e Kliknąć przycisk Downlod i wyrć odpowiedni folder, w którym zostną zpisne dne. Przed uruchomieniem instltor pomocy FceFilter Studio Help zmknij tę plikcję. Kliknąć dwukrotnie n porny plik w określonym folderze i postępowć zgodnie z pojwijącymi się instrukcjmi. c Kliknąć przycisk FceFilter Studio y rozpocząć instlcję. Uwg Ay uzyskć wgląd do pomocy FceFilter Studio Help, nleży wyrć w komputerze Strt/Wszystkie progrmy/rellusion/ FceFilter Studio/FceFilter Studio Help. 37

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów Seri MB700 i MC700 Urządzeni wielofunkcyjne formtu A4 klsy korporcyjnej zpewniją pełną integrcję z Twoim obiegiem Drukownie Kopiownie Sknownie Fksownie 1 Finiszer A4 Kolor/mono Dwustronne drukownie, kopiownie,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo