INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm"

Transkrypt

1 Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej osługi. Ay wyświetlić Poręznik szykiej osługi w innyh językh, przejź n stronę Nie wszystkie moele są ostępne we wszystkih krjh. 1 Rozpkowywnie urzązeni OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o śmieri lu powżnyh orżeń ił. UWAGA wskzuje potenjlnie nieezpiezną sytuję, któr może oprowzić o niewielkih lu umirkownyh orżeń ił. OSTRZEŻENIE Urzązenie jest pkowne w plstikowe toreki. Plstikowe toreki to nie zwki. Ay uniknąć ryzyk uuszeni, nleży je trzymć z l o niemowląt i ziei orz wyrzuć zgonie z przepismi. Wokół urzązeni nleży zhowć przestrzeń minimlną, tk jk to pokzno n ilustrji. 320 mm 150 mm 150 mm 150 mm Elementy znjująe się w puełku mogą różnić się w zleżnośi o krju. Zlemy zhownie oryginlnego opkowni. Ilustrje przestwione w niniejszym okumenie Poręznik szykiej osługi zują n moelu HL-3170CDW. Kel połązeniowy nie jest wyposżeniem stnrowym. Nleży zkupić przewó interfejsu opowieni o złąz, które ęzie używne (USB lu sieiowe (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)). Przewó USB Zle się korzystnie z kl USB 2.0 (typu A/B) o ługośi nieprzekrzjąej 2 metrów. Kel sieiowy (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Nleży korzystć ze skrętki Ctegory 5 (lu o wyższej ktegorii) w siei Ethernet 10BASE-T lu siei Fst Ethernet 100BASE-TX. POL Wersj 0 1

2 2 Usuń elementy opkowni urzązeni Przesuń wszystkie osiem żółtyh lok ęn w kierunku strzłek, zgonie z poniższą ilustrją. CAUTION UWAGA NIE NALEŻY spożywć opkowni z żelem krzemionkowym. Opkownie nleży wyrzuić. W przypku połknięi nleży niezwłoznie uzyskć pomo meyzną. NIE WOLNO jeszze połązć przewou zsiljąego o gnizk śiennego. Zejmij tśmę pkunkową z zewnętrznej zęśi urzązeni. Mksymlnie otwórz pokrywę górną, unoszą ją z uhwyt. Wyjmij wszystkie ztery zespoły ęnów i kset z tonerem. Ay uniknąć prolemów z jkośią ruku, NIE otykj zienionej zęśi przestwionej n ilustrji. 2

3 e Usuń pomrńzowy frgment opkowni z zespołu ps. h Wsuń wszystkie ztery zespoły ęnów i kset z tonerem o urzązeni. Upewnij się, że kolor ksety z tonerem opowi kolorowi etykiety n urzązeniu. BK C M Y f Usuń pomrńzowy frgment opkowni ze wszystkih zespołów ęnów i kset z tonerem. i CZ Czrny M Mgent C Nieieskozielony Y Żółty Zmknij pokrywę górną urzązeni. g Trzymj kży zespół ęn i ksety z tonerem poziomo oiem rękmi i eliktnie kilkukrotnie potrząśnij nim n oki, y równomiernie rozprowzić znjująy się w nim toner. 3

4 3 Złuj ppier o ty ppieru Wyiągnij tę ppieru z urzązeni. Niskją zieloną źwignię zwlnijąą prowni ppieru, przesuń prownie ppieru, opsowują je o formtu wkłnego ppieru. Upewnij się, że prownie są orze umieszzone w szzelinh. f Ponieś klpkę popórki, y uniemożliwić ześlizgnięie się ppieru z ty wyjśiowej. Informje o zlenym ppierze możn znleźć w Poręznik Użytkownik: Zleny ppier i nośniki ruku. Rozwhluj orze stos ppieru, y uniknąć zięi ppieru i niewłśiwego jego powni. Włóż ppier o ty i upewnij się, że: Ppier znjuje się poniżej znku mksymlnej ilośi ppieru (). Przepełnienie ty ppieru spowouje zięie ppieru. Stron o ruku jest skierown w ół. Prownie ppieru otykją oków ppieru, y ył prwiłowo powny. e Włóż tę ppieru o urzązeni. Upewnij się, że jest on łkowiie włożon o urzązeni. 4

5 4 Włąz urzązenie NIE NALEŻY jeszze połązć kl interfejsu. Połąz przewó zsiljąy o gnizk śiennego o urzązeni, nstępnie połąz go o wyjśi zsilni. Niśnij i przytrzymj n pnelu sterowni. 5 Bezprzewoow konfigurj tylko l moeli WLAN (w rzie potrzey) W przypku użytkowników urzązeń moilnyh: niśnij, y wyrć Yes. Nstępnie przejź o kroku 9 n stronie 15, y kontynuowć konfigurję ezprzewoową. Po zkońzeniu konfigurji ezprzewoowej powróć o kroku 6 w elu zkońzeni konfigurji urzązeni. Ay zmienić njpierw język urzązeni, możesz wyrć No. Konfigurję ustwień ezprzewoowyh możn przeprowzić później. Wykonj jeną z poniższyh zynnośi: W przypku HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW: Przejź o kroku 5. W przypku HL-3150CDN: Przejź o kroku 6. W przypku innyh użytkowników: niśnij, y wyrć No. Nstępnie przejź o kroku 6. Konfigurj ezprzewoow l użytkowników systemu Winows i Mintosh zostnie omówion w kolejnyh krokh. 6 Wyrukuj stronę testową Niśnij przyisk Go. Urzązenie wyrukuje stronę testową. Sprwź, zy stron testow zostł wyrukown prwiłowo. T funkj nie ęzie już ostępn po wysłniu pierwszego zni rukowni z komputer. 5

6 7 Ustw język Przy użyiu przyisku lu wyierz opję Generl Setup. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk OK, y wyrć opję Lol Lnguge. Przy użyiu przyisku lu wyierz język. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Cnel. Terz przejź o Przejź o kolejnej strony, y zinstlowć sterownik rukrki. 6

7 8 Wyór rozju połązeni Niniejsze instrukje instlji otyzą systemów operyjnyh: Winows XP Home/XP Professionl/XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8, Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2/2012 orz M OS X v10.6.8, 10.7.x i 10.8.x. Możesz owiezić nsz stronę y uzyskć wsprie l prouktu, njnowsze ktulizje sterownik rukrki i progrmów nrzęziowyh orz opowiezi n njzęśiej zwne pytni (FAQ). W przypku przewoów interfejsu USB Winows, przejź o strony 8 Mintosh, przejź o strony 9 Dl użytkowników siei przewoowej Winows, przejź o strony 10 Mintosh, przejź o strony 14 Dl użytkowników siei ezprzewoowej Winows i Mintosh, przejź o strony 15 Ay połązyć urzązenie z systemem ios, Anroi lu Winows Phone o urzązeni Brother z pomoą funkji Wi-Fi Diret, poierz Poręznik Wi-Fi Diret po resem Sieć przewoow Sieć ezprzewoow Winows USBMintosh Winows Mintosh Winows Mintosh 7

8 USB Winows Dl użytkowników przewou interfejsu USB w systemie Winows 9 Prze instlją Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i użytkownik jest zlogowny z uprwnienimi ministrtor. Niśnij i przytrzymj, y wyłązyć urzązenie, i upewnij się, że przewó interfejsu USB NIE jest połązony. Jeśli zostł on już połązony, nleży go ołązyć. 10 e Zinstluj sterownik rukrki Umieść płytę CD-ROM w npęzie CD-ROM. Po wyświetleniu monitu wyierz moel i język. Jeśli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtyznie, przejź o Komputer (Mój komputer), kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie strt.exe. W przypku użytkowników systemu Winows Vist, Winows 7 orz Winows 8: po wyświetleniu ekrnu Kontrol kont użytkownik, zezwól w oknie n kontynuję instlji. Jeśli keptujesz umowę lienyjną, kliknij Zinstluj sterownik rukrki, nstępnie kliknij Tk. Wyierz Połązenie loklne (USB), nstępnie kliknij Dlej. W przypku HL-3170CDW: Ay zinstlowć sterownik PS (sterownik rukrki BR-Sript3), wyierz Instlj konfigurown przez klient, nstępnie wykonj instrukje wyświetlne n ekrnie. Wykonuj instrukje wyświetlne n ekrnie ż o wyświetleni ekrnu - Połąz kel USB. Połąz przewó USB o portu USB oznzonego symolem w urzązeniu, nstępnie połąz przewó o komputer. f Niśnij i przytrzymj, y włązyć urzązenie. Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą kolejno wyświetlne ekrny instlji. Jeśli zostnie wyświetlony monit, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk minut. g h Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line okonj wyoru i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Po zkońzeniu proesu rejestrji kliknij Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Instlj zostł zkońzon okonj wyoru i kliknij Zkońz. W zleżnośi o ustwień zezpiezeń pozs korzystni z urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól lu opuść operję, y kontynuowć. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Jeśli poręzniki firmy Brother złązone n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwórz je z pomoą progrmu Aoe Reer. Jeśli n komputerze zinstlowny jest progrm Aoe Reer, jenk nie możn otworzyć plików, zmień powiąznie pliku z.pf n Aoe Reer w Pnel sterowni. Więej informji możn zozyć w sekji njzęśiej zwnyh pytń (FAQ) l tego moelu n stronie Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem l systemów Winows Vist, Winows 7 i Winows 8 przy rukowniu z plikji, które używją okumentów typu XML Pper Speifition. Poierz njnowszy sterownik z Brother Solutions Center n stronie 8

9 USB Mintosh Dl użytkowników przewou interfejsu USB w systemie Mintosh 9 Prze instlją f g Po wyświetleniu ekrnu A Printer (Doj rukrkę) kliknij A Printer (Doj rukrkę). Wyierz urzązenie z listy, kliknij przyisk A (Doj), nstępnie kliknij Next (Dlej). Dl użytkowników wersji M OS X v lu niższej: ktulizuj o wersji M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Ay uzyskć njnowsze sterowniki i informje otyząe używnego systemu M OS X, przejź n stronę Upewnij się, że urzązenie jest połązone o źrół zsilni prąem zmiennym i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik musi yć zlogowny n komputerze z uprwnienimi Aministrtor. Połąz przewó USB o portu USB oznzonego symolem w urzązeniu, nstępnie połąz przewó o komputer Mintosh. Upewnij się, że urzązenie jest włązone. W przypku HL-3170CDW: y oć sterownik PS (sterownik rukrki BR-Sript3), wyierz go z Print Using (Use) (Wyrukuj używją (Użyie)) menu poręznego. Po wyświetleniu ekrnu Brother Support (Wsprie firmy Brother) okonj wyoru i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Winows USBMintosh 10 e Zinstluj sterownik rukrki Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie ikonę BROTHER n pulpiie. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX). Po wyświetleniu monitu wyierz moel. (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Wyierz Lol Connetion (USB) (Połązenie loklne (USB)), nstępnie kliknij Next (Dlej). Bęą kolejno wyświetlne ekrny instlji. Jeśli zostnie wyświetlony monit, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Ukońzenie instlji może potrwć kilk minut. Wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). 9

10 Sieć przewoow Winows W przypku użytkowników przewoów interfejsu siei przewoowej w systemie Winows / użytkowników siei Peer-to-Peer (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Prze TCP/IP instlją TCP/IP 10 Zinstluj sterownik rukrki Umieść płytę CD-ROM w npęzie CD-ROM. Po wyświetleniu monitu wyierz moel i język. Jeśli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtyznie, przejź o Komputer (Mój komputer), kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie strt.exe. Router Urzązenie Jeżeli zmierzsz połązyć urzązenie o siei, zlemy skontktownie się z ministrtorem siei prze rozpozęiem instlji. Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i użytkownik jest zlogowny z uprwnienimi ministrtor. Zejmij ztyzkę ohronną z portu Ethernet oznzonego symolem n urzązeniu. W przypku użytkowników systemu Winows Vist, Winows 7 orz Winows 8: po wyświetleniu ekrnu Kontrol kont użytkownik, zezwól w oknie n kontynuję instlji. Jeśli keptujesz umowę lienyjną, kliknij Zinstluj sterownik rukrki, nstępnie kliknij Tk. Wyierz Połązenie klem sieiowym (Ethernet), nstępnie kliknij Dlej. W przypku HL-3170CDW: Ay zinstlowć sterownik PS (sterownik rukrki BR-Sript3), wyierz Instlj konfigurown przez klient, nstępnie wykonj instrukje wyświetlne n ekrnie. Wyierz Drukrk w siei typu Brother Peer-to-Peer, nstępnie kliknij Dlej. Wyierz preferowne ustwieni zpory sieiowej, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Połąz kel sieiowy o portu Ethernet, nstępnie połąz go o wolnego portu w konentrtorze. Upewnij się, że urzązenie jest włązone. e Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą kolejno wyświetlne ekrny instlji. Jeśli zostnie wyświetlony monit, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk minut. 10

11 Sieć przewoow Winows f Po wyświetleniu monitu wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Jeśli o siei połązonyh jest kilk urzązeń tego smego moelu, zostnie wyświetlony res IP i nzw węzł, pomgjąe w zientyfikowniu urzązeni. g Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line okonj wyoru i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Po zkońzeniu proesu rejestrji kliknij Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Instlj zostł zkońzon okonj wyoru i kliknij Zkońz. W zleżnośi o ustwień zezpiezeń pozs korzystni z urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól lu opuść operję, y kontynuowć. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Jeśli poręzniki firmy Brother złązone n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwórz je z pomoą progrmu Aoe Reer. Jeśli n komputerze zinstlowny jest progrm Aoe Reer, jenk nie możn otworzyć plików, zmień powiąznie pliku z.pf n Aoe Reer w Pnel sterowni. Więej informji możn zozyć w sekji njzęśiej zwnyh pytń (FAQ) l tego moelu n stronie Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem l systemów Winows Vist, Winows 7 i Winows 8 przy rukowniu z plikji, które używją okumentów typu XML Pper Speifition. Poierz njnowszy sterownik z Brother Solutions Center n stronie Sieć przewoow Winows Mintosh 11

12 Sieć przewoow Winows W przypku użytkowników przewoów interfejsu siei przewoowej w systemie Winows / użytkowników siei współzielonej (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Prze TCP/IP instlją 10 Zinstluj sterownik rukrki Umieść płytę CD-ROM w npęzie CD-ROM. Po wyświetleniu monitu wyierz moel i język. Jeśli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtyznie, przejź o Komputer (Mój komputer), kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie strt.exe. Komputer klienki Komputer nzywny również Serwerem lu Serwerem wyruku TCP/IP lu USB Urzązenie Jeżeli zmierzsz połązyć urzązenie o siei, zlemy skontktownie się z ministrtorem siei prze rozpozęiem instlji. Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i użytkownik jest zlogowny z uprwnienimi ministrtor. Upewnij się, że urzązenie jest włązone. e W przypku użytkowników systemu Winows Vist, Winows 7 orz Winows 8: po wyświetleniu ekrnu Kontrol kont użytkownik, zezwól w oknie n kontynuję instlji. Jeśli keptujesz umowę lienyjną, kliknij Zinstluj sterownik rukrki, nstępnie kliknij Tk. Wyierz Połązenie klem sieiowym (Ethernet), nstępnie kliknij Dlej. W przypku HL-3170CDW: Ay zinstlowć sterownik PS (sterownik rukrki BR-Sript3), wyierz Instlj konfigurown przez klient, nstępnie wykonj instrukje wyświetlne n ekrnie. Wyierz Drukrk współużytkown w siei, nstępnie kliknij Dlej. Wyierz kolejkę urzązeni, nstępnie kliknij przyisk OK. Jeśli nie znsz loklizji lu nzwy kolejki urzązeni w siei, skontktuj się z ministrtorem. 12

13 Sieć przewoow Winows f Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą kolejno wyświetlne ekrny instlji. Jeśli zostnie wyświetlony monit, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk minut. g h Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line okonj wyoru i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Po zkońzeniu proesu rejestrji kliknij Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Instlj zostł zkońzon okonj wyoru i kliknij Zkońz. W zleżnośi o ustwień zezpiezeń pozs korzystni z urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól lu opuść operję, y kontynuowć. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Jeśli poręzniki firmy Brother złązone n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwórz je z pomoą progrmu Aoe Reer. Jeśli n komputerze zinstlowny jest progrm Aoe Reer, jenk nie możn otworzyć plików, zmień powiąznie pliku z.pf n Aoe Reer w Pnel sterowni. Więej informji możn zozyć w sekji njzęśiej zwnyh pytń (FAQ) l tego moelu n stronie Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem l systemów Winows Vist, Winows 7 i Winows 8 przy rukowniu z plikji, które używją okumentów typu XML Pper Speifition. Poierz njnowszy sterownik z Brother Solutions Center n stronie Sieć przewoow Winows Mintosh 13

14 Sieć przewoow Mintosh Dl użytkowników przewoów interfejsu siei przewoowej w komputerh Mintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Prze instlją Dl użytkowników wersji M OS X v lu niższej: ktulizuj o wersji M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Ay uzyskć njnowsze sterowniki i informje otyząe używnego systemu M OS X, przejź n stronę Upewnij się, że urzązenie jest połązone o źrół zsilni prąem zmiennym i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik musi yć zlogowny n komputerze z uprwnienimi Aministrtor. Zejmij ztyzkę ohronną z portu Ethernet oznzonego symolem n urzązeniu. e f (HL-3150CDW / HL-3170CDW) Wyierz Wire Network Connetion (Ethernet) (Połązenie klem sieiowym (Ethernet)), nstępnie kliknij Next (Dlej). Bęą kolejno wyświetlne ekrny instlji. Jeśli zostnie wyświetlony monit, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Ukońzenie instlji może potrwć kilk minut. Wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Jeśli o siei połązonyh jest kilk urzązeń tego smego moelu, zostnie wyświetlony res IP, pomgjąy w zientyfikowniu urzązeni. g Po wyświetleniu ekrnu A Printer (Doj rukrkę) kliknij A Printer (Doj rukrkę). Wyierz urzązenie z listy, kliknij przyisk A (Doj), nstępnie kliknij Next (Dlej). (OS X v10.8.x) Wyierz sterownik HL-XXXX CUPS w Use (Użyie) menu poręznym. (Gzie XXXX to nzw moelu). Połąz kel sieiowy o portu Ethernet, nstępnie połąz go o wolnego portu w konentrtorze. Upewnij się, że urzązenie jest włązone. W przypku HL-3170CDW: y oć sterownik PS (sterownik rukrki BR-Sript3), wyierz go z Print Using (Use) (Wyrukuj używją (Użyie)) menu poręznego. Po wyświetleniu ekrnu Brother Support (Wsprie firmy Brother) okonj wyoru i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. 10 Zinstluj sterownik rukrki Zkońz Instlj zostł zkońzon. Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie ikonę BROTHER n pulpiie. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX). Po wyświetleniu monitu wyierz moel. 14

15 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Użytkowniy korzystjąy z interfejsu siei ezprzewoowej (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Znim zzniesz Jeżeli zmierzsz połązyć urzązenie o siei, zlemy skontktownie się z ministrtorem siei prze rozpozęiem instlji. Prze przystąpieniem o instlji nleży zpoznć się z ustwienimi siei ezprzewoowej. Jeśli ustwieni ezprzewoowe urzązeni zostły już wześniej skonfigurowne, prze ponowną konfigurją ustwień ezprzewoowyh nleży zresetowć ustwieni siei. 1. N urzązeniu niśnij przyisk lu, y wyrć opję SIEĆ, nstępnie niśnij przyisk OK. 2. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję RESETOW. SIECI i niśnij przyisk OK. 3. Po wyświetleniu RESTART OK.? niśnij, y wyrć TAK. Try infrstruktury Bezprzewoowy punkt ostępowy/router Bezprzewoowe urzązenie sieiowe (Twoje urzązenie) Komputer osługująy połązeni ezprzewoowe połązony o ezprzewoowego punktu ostępowego/router Komputer osługująy połązenie przewoowe połązony o ezprzewoowego punktu ostępowego/router e Urzązenie moilne połązone o ezprzewoowego punktu ostępowego/router Winows Mintosh Sieć ezprzewoow 15

16 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 10 Wyierz metoę konfigurji ezprzewoowej Poniższe instrukje przestwiją trzy metoy konfigurowni urzązeni Brother w siei ezprzewoowej. Jeśli konfigurję ezprzewoową rozpozęto o kroku 5 n stronie 5 (l urzązeń moilnyh), przejź o metoy (Kretor konfigurji). W pozostłyh przypkh nleży wyrć metoę preferowną w nym śroowisku. Instrukje otyząe konfigurji urzązeni w innym śroowisku siei ezprzewoowej są ostępne n: Instrukj Osługi l Siei. Konfigurj z pomoą płyty CD-ROM i tymzsowe użyie przewou USB (system Winows i Mintosh) Zlemy użyie komputer ezprzewoowo połązonego o siei przy użyiu tej metoy. Pozs konfigurji nleży tymzsowo skorzystć z przewou USB (przewó nie zostł ołązony). W przypku korzystni z systemu Winows XP lu użyi kl sieiowego o połązeni komputer z ezprzewoowym punktem ostępowym/routerem prze rozpozęiem nleży znć nzwę SSID i kluz sieiowy ezprzewoowego punktu ostępowego/router. Zpisz ustwieni siei ezprzewoowej w poniższym oszrze. Jeśli pozs konfigurji potrzeujesz pomoy i hesz skontktowć się z Dziłem Osługi Klient firmy Brother, sprwź, zy msz przygotowne SSID (nzwę siei) orz kluz sieiowy. Nie oferujemy pomoy w loklizowniu tyh informji. Element SSID (nzw siei) Kluz sieiowy* (kluz zezpiezeń/kluz szyfrowni) Zpisz ieżąe ustwieni siei ezprzewoowej * Kluz sieiowy może yć tkże nzywny hsłem, kluzem zezpiezeń lu kluzem szyfrowni. Jeśli te informje (nzw SSID i kluz sieiowy) nie są znne, nie możn kontynuowć konfigurji połązeni ezprzewoowego. Oszukiwnie informji (nzwy SSID i kluz sieiowego): 1. Zpoznj się z okumentją ostrzoną z ezprzewoowym punktem ostępowym/routerem. 2. Domyśln nzw siei może yć ientyzn jk nzw prouent punktu ostępowego/router lu nzw moelu. 3. Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, nleży skontktowć się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą usług internetowyh. Terz przejź o Stron 18 16

17 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Ręzn konfigurj z poziomu pnelu sterowni z pomoą kretor konfigurji (system Winows, komputery Mintosh i urzązeni moilne) Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router nie osługuje tryu WPS (Wi-Fi Protete Setup ) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewoowej z ezprzewoowego punktu ostępowego/router w poniższym oszrze. Jeśli pozs konfigurji potrzeujesz pomoy i hesz skontktowć się z Dziłem Osługi Klient firmy Brother, sprwź, zy msz przygotowne SSID (nzwę siei) orz kluz sieiowy. Nie oferujemy pomoy w loklizowniu tyh informji. Element SSID (nzw siei) Kluz sieiowy* (kluz zezpiezeń/kluz szyfrowni) Zpisz ieżąe ustwieni siei ezprzewoowej * Kluz sieiowy może yć tkże nzywny hsłem, kluzem zezpiezeń lu kluzem szyfrowni. Jeśli te informje (nzw SSID i kluz sieiowy) nie są znne, nie możn kontynuowć konfigurji połązeni ezprzewoowego. Oszukiwnie informji (nzwy SSID i kluz sieiowego): 1. Zpoznj się z okumentją ostrzoną z ezprzewoowym punktem ostępowym/routerem. 2. Domyśln nzw siei może yć ientyzn jk nzw prouent punktu ostępowego/router lu nzw moelu. 3. Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, nleży skontktowć się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą usług internetowyh. Terz przejź o Stron 20 Konfigurj z jenym niśnięiem przy użyiu WPS lu AOSS (system Winows, komputery Mintosh i urzązeni moilne) Skorzystj z tej metoy, jeśli posiny ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje utomtyzną konfigurję ezprzewoową (z jenym niśnięiem) (WPS lu AOSS ). Terz przejź o Stron 22 Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 17

18 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Konfigurj z pomoą płyty CD-ROM i tymzsowe użyie przewou USB (system Winows i Mintosh) 11 Skonfiguruj ustwieni siei ezprzewoowej Pozs konfigurji nleży tymzsowo skorzystć z przewou USB (przewó nie zostł ołązony). W przypku korzystni z systemu Winows XP lu użyi kl sieiowego o połązeni komputer z ezprzewoowym punktem ostępowym/routerem, prze rozpozęiem nleży znć nzwę SSID i kluz sieiowy ezprzewoowego punktu ostępowego/router, zpisne w kroku 10- n stronie 16. Jeśli urzązenie jest używne w osługiwnej siei ezprzewoowej IEEE 802.1x, zpoznj się z rozziłem Instrukj Osługi l Siei: Korzystnie z uwierzytelnini IEEE 802.1x. Ekrny przestwine w tym kroku pohozą z systemu Winows. Ekrny n komputerze ęą się różnić w zleżnośi o posinego systemu operyjnego. Umieść płytę CD-ROM w npęzie CD-ROM. (Winows ) Po wyświetleniu monitu wyierz moel i język. Jeśli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtyznie, przejź o Komputer (Mój komputer), kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie strt.exe. W przypku użytkowników systemu Winows Vist, Winows 7 orz Winows 8: po wyświetleniu ekrnu Kontrol kont użytkownik, zezwól w oknie n kontynuję instlji. (Winows ) Jeśli keptujesz umowę lienyjną, kliknij Zinstluj sterownik rukrki, nstępnie kliknij Tk. e f (Mintosh) Kliknij wukrotnie ikonę BROTHER n pulpiie, nstępnie kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX) n ekrnie. Po wyświetleniu monitu wyierz moel. Wyierz Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij Dlej. W przypku systemu Winows przejź o. W przypku komputer Mintosh przejź o e. (Winows ) W przypku HL-3170CDW: Ay zinstlowć sterownik PS (sterownik rukrki BR-Sript3), wyierz Instlj konfigurown przez klient, nstępnie wykonj instrukje wyświetlne n ekrnie. Wyierz Drukrk w siei typu Brother Peer-to-Peer lu Drukrk współużytkown w siei, nstępnie kliknij Dlej. W przypku wyrni opji Drukrk współużytkown w siei wyierz kolejkę urzązeni, nstępnie kliknij przyisk OK. Wyierz preferowne ustwieni zpory sieiowej, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Wyierz Tk, mm kel USB i mogę go użyć o instlji., nstępnie kliknij Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Wżn uwg, przezytj uwgę. Zznz pole po sprwzeniu nzwy SSID i kluz sieiowego, nstępnie kliknij Dlej. Tymzsowo połąz przewó USB (nie ołązony) ezpośrenio o komputer i urzązeni. 18

19 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego g h i Wykonj jeną z poniższyh zynnośi: Jeśli zostnie wyświetlony ekrn Potwierzenie instlji, zznz pole i kliknij Dlej, nstępnie przejź o h. Jeśli ekrn Potwierzenie instlji nie zostnie wyświetlony, przejź o i. Zznz opję Tk, y połązyć się z sieią o wymienionej n liśie nzwie SSID. Kliknij opję Dlej, nstępnie przejź o k. Kretor wyszuk siei ezprzewoowe ostępne z poziomu urzązeni. Wyierz nzwę SSID zpisną l nej siei w kroku 10- n stronie 16, nstępnie kliknij Dlej. Jeśli list jest pust, sprwź, zy ezprzewoowy punkt ostępowy/router są zsilne orz rozsyłją nzwę SSID. Sprwź, zy urzązenie i ezprzewoowy punkt ostępowy/router znjują się w zsięgu komunikji ezprzewoowej. Kliknij Ośwież. Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router ustwiony jest n nierozsyłnie nzwy SSID, możn ją oć ręznie, klikją przyisk Zwnsowny. Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie w elu wprowzeni Nzw (SSID), nstępnie kliknij Dlej. k l Jeśli sieć nie jest skonfigurown n uwierzytelninie i szyfrownie, zostnie wyświetlony ekrn UWAGA!. Ay kontynuowć konfigurownie, kliknij OK. Potwierź ustwieni siei ezprzewoowej, nstępnie kliknij Dlej. Ustwieni zostną wysłne o urzązeni. Ustwieni pozostną niezmienione, jeśli klikniesz Anuluj. Ay ręznie wprowzić ustwieni resu IP urzązeni, kliknij Zmień res IP i wprowź niezęne ustwieni resu IP l siei. Jeśli wyświetlony zostnie ekrn niepowozeni konfigurji siei ezprzewoowej, kliknij Ponów. Ołąz kel USB o komputer i urzązeni, nstępnie kliknij Dlej. Konfigurj ezprzewoow zostł zkońzon. Czteropoziomowy wskźnik po prwej stronie wyświetlz LCD urzązeni wskzuje poziom sygnłu ezprzewoowego z ezprzewoowego punktu ostępowego/router. Ay zinstlowć sterownik rukrki, przejź o kroku 13. Dl użytkowników systemu Winows : Terz przejź o krok13-e n stronie 26 Dl użytkowników komputerów Mintosh: Terz przejź o krok 13- n stronie 27 j Wprowź Kluz siei zpisny w kroku 10- n stronie 16, nstępnie kliknij Dlej. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 19

20 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego 11 e Ręzn konfigurj z poziomu pnelu sterowni z pomoą kretor konfigurji (system Winows, komputery Mintosh i urzązeni moilne) Skonfiguruj ustwieni siei ezprzewoowej Prze przystąpieniem o konfigurji wymgne są ustwieni siei ezprzewoowej, które zpisno w kroku 10- n stronie 17. Jeśli urzązenie jest używne w osługiwnej siei ezprzewoowej IEEE 802.1x, zpoznj się z rozziłem Instrukj Osługi l Siei: Korzystnie z uwierzytelnini IEEE 802.1x. Jeśli konfigurję ezprzewoową rozpozęto o kroku 5 n stronie 5 (l urzązeń moilnyh), przejź o kroku. W pozostłyh przypkh przejź o kroku. N urzązeniu niśnij lu, y wyrć opję SIEĆ, nstępnie niśnij OK. Niśnij lu, y wyrć opję WLAN, nstępnie niśnij OK. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję KREATOR KONF. i niśnij przyisk OK. Po wyświetleniu komuniktu WŁĄCZYĆ WLAN? niśnij przyisk, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji ezprzewoowej. Ay nulowć kretor konfigurji ezprzewoowej i wyjść, niśnij Cnel. Urzązenie wyszuk ostępne nzwy SSID. Wyświetlenie listy ostępnyh nzw SSID może zjąć kilk minut. Jeśli zostnie wyświetlon list nzw SSID, użyj przyisku lu, y wyrć nzwę SSID zpisną w kroku 10- n stronie 17, nstępnie niśnij przyisk OK. Wykonj jeną z poniższyh zynnośi: Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router o wyrnej nzwie SSID osługuje WPS i wyświetlon zostnie opj WPS DOSTĘPNE, niśnij i przejź o kroku f. f g h Jeśli stosowne jest uwierzytelninie i meto szyfrowni, któr wymg kluz sieiowego, przejź o kroku g. Jeśli używn jest meto uwierzytelnini Otwrty system, try szyfrowni to Brk, przejź o kroku h. Jeśli list jest pust, sprwź, zy ezprzewoowy punkt ostępowy/router są zsilne orz rozsyłją nzwę SSID. Przesuń urzązenie liżej ezprzewoowego punktu ostępowego/router i spróuj ponownie rozpoząć o kroku. Jeżeli ezprzewoowy punkt ostępowy/router ustwiono w tki sposó, y nie rozsyłł nzwy SSID, nleży ręznie oć nzwę SSID. Szzegółowe informje znjują się w rozzile Instrukj Osługi l Siei: Konfigurownie urzązeni, jeśli nzw SSID nie jest rozsyłn. Ay połązyć urzązenie przy użyiu utomtyznego tryu ezprzewoowego, niśnij przyisk, y wyrć opję TAK. (W przypku wyoru NIE przejź o g, y wprowzić kluz sieiowy). Po wyświetleniu NAC. WPS NA ROUT niśnij przyisk WPS n ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze, nstępnie niśnij wukrotnie. Przejź o kroku h. Wprowź kluz sieiowy zpisny w kroku 10- n stronie 17. Ay wprowzić literę lu yfrę, przytrzymj lu kilkkrotnie niskj przyisk lu o momentu wyświetleni żąnej litery, nstępnie niśnij przyisk OK. Ay usunąć wprowzone znki, niśnij przyisk Bk. Ay uzyskć więej informji, ptrz Wprowznie tekstu l ustwień siei ezprzewoowej n stronie 25. Niśnij przyisk OK po wprowzeniu wszystkih znków, nstępnie niśnij l opji TAK, y zstosowć ustwieni. Urzązenie spróuje nwiązć połązenie z sieią ezprzewoową przy użyiu wprowzonyh informji. 20

21 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego N wyświetlzu LCD pojwi się komunikt z wynikiem połązeni i zostnie utomtyznie wyrukowny Rport WLAN. Jeśli połązenie nie powiezie się, sprwź ko łęu n wyrukownym rporie i zpoznj się z rozziłem Rozwiązywnie prolemów n stronie 23. Niśnij przyisk OK. Konfigurj ezprzewoow zostł zkońzon. Czteropoziomowy wskźnik po prwej stronie wyświetlz LCD urzązeni wskzuje poziom sygnłu ezprzewoowego z ezprzewoowego punktu ostępowego/router. Użytkowniy komputerów muszą njpierw zinstlowć sterownik rukrki. Dl użytkowników systemu Winows : Terz przejź o krok 12 n stronie 26 Dl użytkowników komputerów Mintosh: Terz przejź o krok 12 n stronie 27 Użytkowniy urzązeń moilnyh, którzy rozpozęli konfigurję o kroku 5 n stronie 5, powinni ofnąć się o kroku 6 n stronie 5 w elu kontynuowni konfigurji urzązeni. W przypku użytkowników urzązeń moilnyh zpoznj się z poręznikmi l zwnsownyh użytkowników siei, y uzyskć szzegółowe informje otyząe osługi urzązeni przy użyiu urzązeń moilnyh. Ay porć Poręznik użytkownik l używnej plikji, owieź Brother Solutions Center n stronie i kliknij Poręzniki n stronie moelu. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 21

22 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Konfigurj z jenym niśnięiem przy użyiu WPS (Wi-Fi Protete Setup) lu AOSS (system Winows, komputery Mintosh i urzązeni moilne) 11 Skonfiguruj ustwieni ezprzewoowe T funkj utomtyznie wykryw try (WPS lu AOSS ) używny przez punkt ostępowy/router w elu skonfigurowni urzązeni. 22 e Upewnij się, że ezprzewoowy punkt ostępowy/router jest oznzony symolem WPS lu AOSS, który przestwiono poniżej. Umieść urzązenie Brother w zsięgu punktu ostępowego/router z tryem WPS lu AOSS. Zsięg może się różnić w zleżnośi o śroowisk (ptrz instrukje złązone o ezprzewoowego punktu ostępowego/router). Jeśli rozpozęto konfigurję połązeni ezprzewoowego o kroku 5 n stronie 5, przejź o kroku. W pozostłyh przypkh przejź o kroku. N urzązeniu niśnij lu, y wyrć opję SIEĆ, nstępnie niśnij OK. Niśnij lu, y wyrć opję WLAN, nstępnie niśnij OK. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję WPS/AOSS i niśnij przyisk OK. Po wyświetleniu komuniktu WŁĄCZYĆ WLAN? niśnij przyisk, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji ezprzewoowej. Ay nulowć kretor konfigurji ezprzewoowej i wyjść, niśnij Cnel. Po wyświetleniu NAC.PRZ. NA ROUT niśnij przyisk WPS lu AOSS n ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze (y uzyskć więej informji, ptrz instrukje złązone o ezprzewoowego punktu ostępowego/router), nstępnie niśnij n urzązeniu. f Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje try WPS (meto z numerem PIN) i hesz skonfigurowć urzązenie z użyiem metoy z numerem PIN (Personl Ientifition Numer), informje znjują się w rozzile Instrukj Osługi l Siei: Konfigurj przy użyiu metoy PIN WPS (Wi-Fi Protete Setup). N wyświetlzu LCD pojwi się komunikt z wynikiem połązeni i zostnie utomtyznie wyrukowny Rport WLAN. Jeśli połązenie nie powiezie się, sprwź ko łęu n wyrukownym rporie i zpoznj się z rozziłem Rozwiązywnie prolemów n stronie 23. Niśnij przyisk OK. Konfigurj ezprzewoow zostł zkońzon. Czteropoziomowy wskźnik po prwej stronie wyświetlz LCD urzązeni wskzuje poziom sygnłu ezprzewoowego z ezprzewoowego punktu ostępowego/router. Ay zinstlowć sterownik rukrki, przejź o kroku 12. Dl użytkowników systemu Winows : Terz przejź o Stron 26 Dl użytkowników komputerów Mintosh: Terz przejź o Stron 27 W przypku użytkowników urzązeń moilnyh zpoznj się z poręznikmi l zwnsownyh użytkowników siei, y uzyskć szzegółowe informje otyząe osługi urzązeni przy użyiu urzązeń moilnyh. Ay porć Poręznik użytkownik l używnej plikji, owieź Brother Solutions Center n stronie i kliknij Poręzniki n stronie moelu.

23 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Rozwiązywnie prolemów Jeśli pozs konfigurji potrzeujesz pomoy i hesz skontktowć się z Dziłem Osługi Klient firmy Brother, sprwź, zy msz przygotowne SSID (nzwę siei) orz kluz sieiowy. Nie oferujemy pomoy w loklizowniu tyh informji. Znjownie ustwień siei ezprzewoowej (nzw siei (SSID) i kluz sieiowy)* 1. Zpoznj się z okumentją ostrzoną z ezprzewoowym punktem ostępowym/routerem. 2. Domyśln nzw siei może yć ientyzn jk nzw prouent punktu ostępowego/router lu nzw moelu. 3. Jeśli informje otyząe zezpiezeń nie są znne, nleży skontktowć się z prouentem router, ministrtorem systemu lu ostwą usług internetowyh. * Kluz sieiowy może yć tkże nzywny hsłem, kluzem zezpiezeń lu kluzem szyfrowni. * Jeżeli ezprzewoowy punkt ostępowy/router ustwiono w tki sposó, y nie rozsyłł nzwy SSID, jego nzw SSID nie zostnie utomtyznie wykryt. Nleży ręznie wprowzić nzwę SSID (ptrz Instrukj Osługi l Siei: Konfigurownie urzązeni, jeśli nzw SSID nie jest rozsyłn). Rport WLAN Jeśli wyrukowny Rport WLAN wskzuje, że połązenie nie powioło się, sprwź ko łęu n wyrukownym rporie i zpoznj się z nstępująymi instrukjmi: Ko łęu TS-01 TS-02 Zlene rozwiązni Ustwienie siei ezprzewoowej nie zostło uktywnione, włąz ustwienie siei ezprzewoowej. - Jeśli o urzązeni połązony jest przewó siei LAN, ołąz go, nstępnie włąz ustwienie siei ezprzewoowej n urzązeniu. 1. N urzązeniu niśnij przyisk lu, y wyrć opję SIEĆ, nstępnie niśnij przyisk OK. 2. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję WLAN i niśnij przyisk OK. 3. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję KREATOR KONF. i niśnij przyisk OK. 4. Po wyświetleniu komuniktu WŁĄCZYĆ WLAN? niśnij przyisk, y zkeptowć. Spowouje to uruhomienie kretor konfigurji ezprzewoowej. Nie możn wykryć ezprzewoowego punktu ostępowego/router. - Sprwź ztery nstępująe kwestie: 1. Upewnij się, że ezprzewoowy punkt ostępowy/router jest włązony. 2. Przenieś urzązenie w miejse wolne o przeszkó lu liżej ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 3. Pozs konfigurowni ustwień siei ezprzewoowej umieść tymzsowo urzązenie w oległośi około jenego metr o ezprzewoowego punktu ostępowego/router. 4. Jeśli ezprzewoowy punkt ostępowy/router używ filtrowni resów MAC, upewnij się, że res MAC urzązeni Brother zostł ozwolony w filtrze. - Jeśli ręznie wprowzono nzwę SSID i informje o zezpiezenih (SSID/meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy), informje te mogą yć nieprwiłowe. Potwierź nzwę SSID i informje o zezpiezenih (ptrz Znjownie ustwień siei ezprzewoowej (nzw siei (SSID) i kluz sieiowy)* n stronie 23). W rzie potrzey wprowź ponownie prwiłowe ne. 23 Sieć ezprzewoow Winows Mintosh

24 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Ko łęu TS-03 Zlene rozwiązni Wprowzone informje o siei ezprzewoowej i ustwieni zezpiezeń mogą yć nieprwiłowe. Potwierź prwiłowość ustwień siei ezprzewoowej (ptrz Znjownie ustwień siei ezprzewoowej (nzw siei (SSID) i kluz sieiowy)* n stronie 23). * Sprwź, zy wyrne lu wprowzone informje o nzwie SSID/metozie uwierzytelnini/metozie szyfrowni/ientyfiktorze i hśle użytkownik są prwiłowe. Metoy uwierzytelnini/szyfrowni, które są używne przez wyrny ezprzewoowy punkt ostępowy/router, nie są osługiwne przez to urzązenie. W przypku tryu infrstruktury zmień metoy uwierzytelnini i szyfrowni ezprzewoowego punktu ostępowego/router. To urzązenie osługuje nstępująe metoy uwierzytelnini: WPA, WPA2, OPEN i kluz wspólny. Protokół WPA osługuje metoy szyfrowni TKIP i AES. Protokół WPA2 osługuje metoę szyfrowni AES. Meto OPEN i kluz współny opowiją szyfrowniu WEP. Jeśli prolem nie zostł rozwiązny, wprowzon nzw SSID lu ustwieni siei mogą yć nieprwiłowe. Potwierź prwiłowość ustwień siei ezprzewoowej (ptrz Znjownie ustwień siei ezprzewoowej (nzw siei (SSID) i kluz sieiowy)* n stronie 23). TS-04 Połązon tel meto uwierzytelnini i szyfrowni Meto uwierzytelnini WPA-Personl WPA2-Personl OPEN Kluz wspólny Meto szyfrowni TKIP AES AES WEP BRAK (ez szyfrowni) WEP W przypku tryu -ho zmień metoy uwierzytelnini i szyfrowni komputer w ustwienih siei ezprzewoowej. To urzązenie osługuje tylko metoę uwierzytelnini OPEN z opjonlnym szyfrowniem WEP. Informje o zezpiezenih (nzw SSID/kluz sieiowy) są nieprwiłowe. TS-05 Potwierź prwiłowość nzwy SSID i nyh zezpiezeń (kluz sieiowy) (ptrz Znjownie ustwień siei ezprzewoowej (nzw siei (SSID) i kluz sieiowy)* n stronie 23). Jeśli router używ szyfrowni WEP, wprowź kluz używny jko pierwszy kluz WEP. To urzązenie umożliwi użyie tylko pierwszego kluz WEP. Informje o zezpiezenih siei ezprzewoowej (meto uwierzytelnini/meto szyfrowni/kluz sieiowy) są nieprwiłowe. TS-06 Potwierź zgoność nyh zezpiezeń siei ezprzewoowej z nymi przestwionymi w teli Połązon tel meto uwierzytelnini i szyfrowni w łęzie TS-04. Jeśli router używ szyfrowni WEP, wprowź kluz używny jko pierwszy kluz WEP. To urzązenie umożliwi użyie tylko pierwszego kluz WEP. Potwierź kluz sieiowy (ptrz Znjownie ustwień siei ezprzewoowej (nzw siei (SSID) i kluz sieiowy)* n stronie 23). 24

25 Dl użytkowników ezprzewoowego interfejsu sieiowego Ko łęu TS-07 Zlene rozwiązni Urzązenie nie może wykryć ezprzewoowego punktu ostępowego/router z włązonym tryem WPS lu AOSS. Ay skonfigurowć ustwieni siei ezprzewoowej przy użyiu tryu WPS lu AOSS, nleży wykonć operje zrówno n tym urzązeniu, jk i n ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze. Sprwź, zy ezprzewoowy punkt ostępowy/router osługuje try WPS lu AOSS, nstępnie spróuj rozpoząć ponownie. Jeśli nie wiesz, jk osługiwć ezprzewoowy punkt ostępowy/router przy użyiu tryu WPS lu AOSS, zpoznj się z okumentją ostrzoną z ezprzewoowym punktem ostępowym/routerem, zpytj prouent ezprzewoowego punktu ostępowego/router lu skontktuj się z ministrtorem siei. Wykryto w lu więej ezprzewoowyh punktów ostępowyh/routerów z włązonym tryem WPS lu AOSS. TS-08 - Upewnij się, że try WPS lu AOSS jest ktywny tylko n jenym ezprzewoowym punkie ostępowym/routerze w zsięgu, nstępnie spróuj ponownie. - Spróuj rozpoząć ponownie po kilku minuth, y uniknąć zkłóeń powoownyh przez inne ezprzewoowe punkty ostępowe/routery. Wprowznie tekstu l ustwień siei ezprzewoowej Przytrzymj lu kilkkrotnie niskj przyisk lu, y wyrć znk z poniższej listy: (spj)!"#$%&'() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`efghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ Niśnij przyisk OK, y potwierzić ieżąy znk, nstępnie wprowź nowy znk. Niśnij przyisk Bk, y usunąć wprowzone znki. Winows Mintosh Sieć ezprzewoow 25

26 Sieć ezprzewoow Winows Zinstluj sterownik rukrki l systemu Winows (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Prze instlją Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i użytkownik jest zlogowny z uprwnienimi ministrtor. Upewnij się, że urzązenie jest włązone. Zinstluj sterownik rukrki Umieść płytę CD-ROM w npęzie CD-ROM. Po wyświetleniu monitu wyierz moel i język. Jeśli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtyznie, przejź o Komputer (Mój komputer), kliknij wukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie strt.exe. W przypku użytkowników systemu Winows Vist, Winows 7 orz Winows 8: po wyświetleniu ekrnu Kontrol kont użytkownik, zezwól w oknie n kontynuję instlji. Jeśli keptujesz umowę lienyjną, kliknij Zinstluj sterownik rukrki, nstępnie kliknij Tk. Wyierz Połązenie ezprzewoowe, nstępnie kliknij Dlej. W przypku HL-3170CDW: Ay zinstlowć sterownik PS (sterownik rukrki BR-Sript3), wyierz Instlj konfigurown przez klient, nstępnie wykonj instrukje wyświetlne n ekrnie. Wyierz Drukrk w siei typu Brother Peer-to-Peer lu Drukrk współużytkown w siei, nstępnie kliknij Dlej. W przypku wyrni opji Drukrk współużytkown w siei wyierz kolejkę urzązeni, nstępnie kliknij przyisk OK. Wyierz preferowne ustwieni zpory sieiowej, nstępnie kliknij przyisk Dlej. e f g h Wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Instlj ęzie kontynuown utomtyznie. Bęą kolejno wyświetlne ekrny instlji. Jeśli zostnie wyświetlony monit, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Wyświetlenie wszystkih ekrnów może potrwć kilk minut. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrj On-Line okonj wyoru i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Po zkońzeniu proesu rejestrji kliknij Dlej. Po wyświetleniu ekrnu Instlj zostł zkońzon okonj wyoru i kliknij Zkońz. W zleżnośi o ustwień zezpiezeń pozs korzystni z urzązeni lu jego oprogrmowni może zostć wyświetlone okno zezpiezeń systemu Winows lu progrmu ntywirusowego. Zezwól lu opuść operję, y kontynuowć. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Jeśli poręzniki firmy Brother złązone n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwórz je z pomoą progrmu Aoe Reer. Jeśli n komputerze zinstlowny jest progrm Aoe Reer, jenk nie możn otworzyć plików, zmień powiąznie pliku z.pf n Aoe Reer w Pnel sterowni. Więej informji możn zozyć w sekji njzęśiej zwnyh pytń (FAQ) l tego moelu n stronie Sterownik rukrki XML Pper Speifition Sterownik rukrki XML Pper Speifition jest njlepszym wyorem l systemów Winows Vist, Winows 7 i Winows 8 przy rukowniu z plikji, które używją okumentów typu XML Pper Speifition. Poierz njnowszy sterownik z Brother Solutions Center n stronie

27 Sieć ezprzewoow Mintosh Zinstluj sterownik rukrki l komputerów Mintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 12 Prze instlją e Bęą kolejno wyświetlne ekrny instlji. Jeśli zostnie wyświetlony monit, postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Dl użytkowników wersji M OS X v lu niższej: ktulizuj o wersji M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Ay uzyskć njnowsze sterowniki i informje otyząe używnego systemu M OS X, przejź n stronę 13 Upewnij się, że urzązenie jest połązone o źrół zsilni prąem zmiennym i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Użytkownik musi yć zlogowny n komputerze z uprwnienimi Aministrtor. Zinstluj sterownik rukrki Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM, nstępnie kliknij wukrotnie ikonę BROTHER n pulpiie. Kliknij wukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX). Po wyświetleniu monitu wyierz moel. Wyierz Wireless Network Connetion (Połązenie ezprzewoowe), nstępnie kliknij Next (Dlej). f NIE nuluj żnyh ekrnów pozs proesu instlji. Ukońzenie instlji może potrwć kilk minut. g Po wyświetleniu ekrnu A Printer (Doj rukrkę) kliknij A Printer (Doj rukrkę). Wyierz urzązenie z listy, kliknij przyisk A (Doj), nstępnie kliknij Next (Dlej). (OS X v10.8.x) Wyierz sterownik HL-XXXX CUPS w Use (Użyie) menu poręznym. (Gzie XXXX to nzw moelu). W przypku HL-3170CDW: y oć sterownik PS (sterownik rukrki BR-Sript3), wyierz go z Print Using (Use) (Wyrukuj używją (Użyie)) menu poręznego. Po wyświetleniu ekrnu Brother Support (Wsprie firmy Brother) okonj wyoru i postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Jeśli wystąpi łą ustwień ezprzewoowyh, zostnie wyświetlony ekrn Wireless Devie Setup Wizr (Progrm o konfigurji urzązeni ezprzewoowego). Postępuj zgonie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y ukońzyć konfigurję ezprzewoową. Wyierz urzązenie z listy, nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Jeśli o siei połązonyh jest kilk urzązeń tego smego moelu, zostnie wyświetlony res IP, pomgjąy w zientyfikowniu urzązeni. Sieć ezprzewoow Winows Mintosh 27

28 Pozostłe informje Korekj koloru Gęstość wyjśiow i pozyj rukowni kżego koloru może się różnić w zleżnośi o śroowisk urzązeni. N kolor mogą wpływć tkie zynniki, jk tempertur i wilgotność. Klirj i rejestrj koloru umożliwiją poprwienie gęstośi kolorów i pozyji rukowni kżego koloru. Klirj koloru Klirj umożliwi zwiększenie gęstośi kolorów. W przypku HL-3170CDW: jeśli rukownie oyw się przy użyiu sterownik rukrki BR-Sript, nleży wykonć klirję z pnelu sterowni (ptrz Korzystnie z pnelu sterowni n stronie 28). Jeśli rukownie oyw się przy użyiu sterownik rukrki Winows, sterownik utomtyznie poierze ne klirji, jeśli włązone jest zrówno Użyj nyh klirji, jk i Poierz utomtyznie ne urzązeni (ptrz Poręznik Użytkownik: Krt Zwnsowne). Jeśli rukownie oyw się przy użyiu sterownik rukrki Mintosh, nleży wykonć klirję z zstosowniem Sttus Monitor. Po włązeniu Sttus Monitor wyierz opję Color Clirtion (Klirj koloru) w menu Control (Sterownie) (ptrz Poręznik Użytkownik: Klirj koloru). Rejestrj koloru Autom. rejestrj Automtyzn rejestrj umożliwi ulepszenie pozyji rukowni kżego koloru. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję KOREKCJA KOLORÓW. Niśnij przyisk OK. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję REJESTR. AUTOM.. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk OK, y wyrć opję REJESTRACJA. Niśnij przyisk, y wyrć opję TAK. Urzązenie wykonuje rejestrję, nstępnie powr w try gotowośi. Brother CretiveCenter Dj się zinspirowć. W przypku korzystni z systemu Winows kliknij wukrotnie ikonę Brother CretiveCenter n pulpiie, y uzyskć ostęp o nszej BEZPŁATNEJ strony internetowej zwierjąej wiele pomysłów i mteriłów o użytku osoistego i zwoowego. Korzystnie z pnelu sterowni Przy użyiu przyisku lu wyierz opję KOREKCJA KOLORÓW. Niśnij przyisk OK. Przy użyiu przyisku lu wyierz opję KALIBR. KOLORÓW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk OK, y wyrć opję KALIBRACJA. Niśnij przyisk, y wyrć opję TAK. Urzązenie wykonuje klirję, nstępnie powr w try gotowośi. Użytkowniy komputerów M mogą uzyskć ostęp o tej strony Brother CretiveCenter po resem: 28

29 Eksplotj Mteriły eksplotyjne Jeśli elementy eksplotyjne, np. toner lu ęny, wymgją już wyminy, n wyświetlzu LCD urzązeni zostnie wyświetlony komunikt o łęzie. Ay uzyskć więej informji n temt mteriłów eksplotyjnyh ostępnyh l posinego urzązeni, owieź nszą stronę po resem lu skontktuj się z loklnym sprzewą firmy Brother. Zespół ęn i kset z tonerem to wie ozielne zęśi. Ksety z tonerem Zespoły ęnów Zespół ps BU-220CL Pojemnik n zużyty toner WT-220CL Więej informji otyząyh wyminy elementów eksplotyjnyh możn znleźć w rozzile Poręznik Użytkownik: Wymin mteriłów eksplotyjnyh. 29

30 Znki towrowe Logo Brother jest zrejestrownym znkiem towrowym Brother Inustries, Lt. Brother jest znkiem hnlowym Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows, Winows Vist, Winows Server i Internet Explorer są zstrzeżonymi znkmi hnlowymi lu znkmi hnlowymi firmy Mirosoft Corportion w Stnh Zjenozonyh i/lu innyh krjh. Apple, Mintosh, Sfri i M OS są znkmi hnlowymi firmy Apple In., zrejestrownymi w USA i innyh krjh. Aoe i Reer są zstrzeżonymi znkmi hnlowymi lu znkmi hnlowymi firmy Aoe Systems Inorporte w Stnh Zjenozonyh i/lu innyh krjh. Wi-Fi Diret, Wi-Fi Protete Setup (WPS), WPA i WPA2 są znkmi Wi-Fi Alline. AOSS to znk hnlowy formy Bufflo In. Anroi to znk hnlowy firmy Google In. Kż firm, której nzw oprogrmowni zostł wymienion w niniejszym poręzniku, posi umowę lienyjną n oprogrmownie, stosowną o włsnyh progrmów. Wszystkie nzwy hnlowe orz nzwy prouktów spółek występująe n proukth Brother, powiązne okumenty orz wszelkie inne mteriły są znkmi towrowymi lu zstrzeżonymi znkmi towrowymi opowienih spółek. Zernie i pulikj Ten poręznik zostł oprowny i wyny po nzorem Brother Inustries Lt. i zwier njnowsze opisy i ne tehnizne prouktu. Treść tego poręznik i ne tehnizne tego prouktu polegją zminom ez wześniejszego powiomieni. Firm Brother zstrzeg soie prwo o wprowzni ez powiomieni zmin w speyfikjh orz okumentji zwrtej w niniejszej instrukji i nie ponosi opowiezilnośi z jkiekolwiek szkoy (tkże pośrenie) spowoowne korzystniem z tyh informji, w tym tkże z łęy typogrfizne i inne, które mogą występowć w tej pulikji. Prw utorskie i lienj 2012 Brother Inustries, Lt. Wszelkie prw zstrzeżone. Ten proukt zwier oprogrmownie oprowne przez nstępująyh prouentów: PACIFIC SOFTWORKS, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Deviespe Softwre, In. Wszelkie prw zstrzeżone. Niniejszy proukt zwier oprogrmownie KASAGO TCP/IP wyproukowne przez firmę ZUKEN ELMIC, In.

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi HL-4570CDW HL-4570CDWT OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja. Informacja Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-4570CDW HL-4570CDWT Prze użyiem urzązeni po rz pierwszy przezytj Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj (wyłąznie UE) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9020CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj HL-2135W /

Zacznij tutaj HL-2135W / Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj HL-2135W / HL-2270DW (wyłącznie UE) Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, ay konfiguracja i instalacja

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J515W DCP-J715W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J515W DCP-J715W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-8250DN Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm. 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-9055CDN Prze pierwszym użyiem tego urzązeni nleży przezytć Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm

Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-8510DN MFC-8520DN Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu, nstępnie niniejszy Poręznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

Informacja Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-9460CDN MFC-9465CDN Prze pierwszym użyiem tego urzązeni nleży przezytć Poręznik szykiej osługi, y skonfigurowć i zinstlowć urzązenie. Ay wyświetlić Poręznik szykiej

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J4410DW. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J4410DW MFC-J4610DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-585CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź jego elementy

urządzenie i sprawdź jego elementy Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj (wyłącznie UE) HL-2270DW Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży zpoznć się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, y konfigurcj i instlcj przeiegły pomyślnie.

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja.

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-9010CN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć niniejszy Podręcznik szykiej osługi w celu przeprowdzeni prwidłowej konfigurcji i instlcji. Ay

Bardziej szczegółowo

USB Adapter. Szybki Start. Zawartość zestawu. Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom

USB Adapter. Szybki Start. Zawartość zestawu. Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom Zawartość zestawu Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom USB Adapter Szybki Start Model: WUSB54GC 1 Rozpoczęcie instalacji WAŻNE: Nie instaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ZASILACZ SIECIOWY ZASILACZ POLSKI KABEL ETHERNET (CAT5 UTP) PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J625DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Wprowadzenie Poniżej opisano sposób łączenia się z Internetem przy użyciu karty Novatel Wireless Merlin XU870 ExpressCard oraz komputera

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo