ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o."

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, Świętchłwice tel. 032/ d 5, tel/fax: 032/ Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: Nr NIP: REGON: Wyskść kapitału zakładweg: ,00 zł Świętchłwice, dn r. WYKONAWCY dtyczy przetargu: Dstawa i wdrżenie zintegrwaneg systemu infrmatyczneg wspierająceg prcesy infrmacyjn-decyzyjne dla Zespłu Opieki Zdrwtnej w Świętchłwicach raz dstawa i instalacja sprzętu i infrastruktury niezbędnej d funkcjnwania wdrżneg systemu. Znak sprawy: 14/ZA/13 Działając na pdstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, pz. 759 j.t.) Zespół Opieki Zdrwtnej w Świętchłwicach sp. z.. udziela dpwiedzi na następujące pytania: 1. Dtyczy: SERWER 1 (BackOffice) Czy Zamawiający dpuści jak sprzęt równważny, serwer parametrach:

2 Obudwa -Typu Rack, wyskść 2U; -Dstarczna wraz z szynami umżliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack raz ramieniem prządkującym ułżenie przewdów w szafie rack; Płyta główna -Dwuprcesrwa, wyprdukwana i zaprjektwana przez prducenta serwera; -Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 2 złącza prędkści x16 i 5 złącz prędkści x8; -Mżliwść integracji dedykwanej, wewnętrznej pamięci flash przeznacznej dla wirtualizatra (niezależne d dysków twardych); Prcesry -Zainstalwane dwa prcesry w architekturze x86.prcesr siąga w teście wydajnści PassMark PerfrmanceTest (wynik dstępny: c najmniej wynik 9420 pkt; Pamięć RAM -Zainstalwane 20 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz -Wsparcie dla technlgii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memry Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla knfiguracji pamięci w trybie Rank Sparing ; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, bsługa d 768GB pamięci RAM; Kntrlery dyskwe, I/O -Zainstalwany kntrler RAID 0/1/1+0/5/5+0 Dyski twarde -Zainstalwane 8 dysków 600GB 6G 10k; dyski Htplug; -Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Htplug; -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; -Mżliwść rzbudwy dstarczneg serwera d bsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Htplug 2,5; TPM

3 Inne napędy zintegrwane Kntrlery LAN -Zintegrwany naped DVD-RW -Mżliwść wymiennej instalacji wewnętrzneg napędu LTO SAS zamiast napędu ptyczneg; -4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iscsi i iscsi bt i teamingu, RJ-45; Prty -zintegrwana karta graficzna ze złączem VGA; -9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 2 wewnętrzne; -1x RS-232; Zasilanie, chłdzenie -Redundantne zasilacze htplug sprawnści 94% (tzw klasa Platinum) mcy maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatry htplug; Zarządzanie -Wbudwane didy infrmacyjne -Zintegrwany z płytą główną serwera kntrler sprzętwy zdalneg zarządzania zgdny z IPMI 2.0 funkcjnalnściach: Niezależny d systemu peracyjneg, sprzętwy kntrler umżliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykwana karta LAN 1 Gb/s (dedykwane złącze RJ-45 z tyłu budwy) d kmunikacji wyłącznie z kntrlerem zdalneg zarządzania z mżliwścią przeniesienia tej kmunikacji na inną kartę sieciwą współdzielną z systemem peracyjnym; Dstęp pprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mcą i jej zużyciem raz mnitring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia pprzez SNMP) Mżliwść przejęcia knsli tekstwej Karta zarządzająca musi sprzętw wspierać wirtualizację warstwy sieciwej serwera, bez wykrzystania zewnętrzneg hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalwanych w serwerze (c najmniej wsparcie dla technlgii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s ferwanych przez prducenta serwera)

4 Oprgramwanie zarządzające i diagnstyczne wyprdukwane przez prducenta serwera umżliwiające knfigurację kntrlera RAID, instalację systemów peracyjnych, zdalne zarządzanie, diagnstykę i przewidywanie awarii w parciu infrmacje dstarczane w ramach zintegrwaneg w serwerze systemu umżliwiająceg mnitring systemu i śrdwiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, prcesry, pamięć peracyjna itd.). Wspierane OS -Windws 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 Gwarancja -3 lata gwarancji nsite -Dstępnść części zamiennych przez 5 lat d mmentu zakupu serwera; -Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizwany przez Prducenta lub Autryzwaneg Partnera Serwisweg Prducenta, - W przypadku awarii dysków twardych dysk pzstaje u Zamawiająceg Dkumentacja, inne -Elementy, z których zbudwane są serwery muszą być prduktami prducenta tych serwerów lub być przez nieg certyfikwane (wymagane świadczenie prducenta dłączne d ferty) raz muszą być bjęte gwarancją prducenta, ptwierdzną przez ryginalne karty gwarancyjne; -Serwer musi być fabrycznie nwy i pchdzić z ficjalneg kanału dystrybucyjneg w Plsce - Wymagane świadczenie prducenta serwera, że ferwany d przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; -Oferent zbwiązany jest dstarczyć wraz z fertą kartę prduktwą ferwaneg serwera umżliwiającą weryfikację parametrów ferwaneg sprzętu; -Ogólnplska, telefniczna inflinia/linia techniczna prducenta kmputera, (gólnplski numer zredukwanej dpłatnści 0-800/0-801, w fercie należy pdać nr telefnu) w czasie bwiązywania gwarancji na sprzęt i umżliwiająca p pdaniu numeru seryjneg urządzenia weryfikację: knfiguracji sprzętwej serwera, w tym mdel i typ dysków twardych, prcesra, ilść fabrycznie zainstalwanej pamięci peracyjnej, czasu bwiązywania i typ udzielnej gwarancji;

5 -Mżliwść aktualizacji i pbrania sterwników d ferwaneg mdelu serwera w najnwszych certyfikwanych wersjach bezpśredni z sieci Internet za pśrednictwem strny www prducenta serwera; Odp. Zamawiający dpuszcza prpnwane rzwiązanie pd warunkiem spełniania pzstałych warunków SIWZ. 2. Dtyczy: SERWER 2 (frntffice) Czy Zamawiający dpuści jak sprzęt równważny, serwer parametrach: Obudwa -Typu Rack, wyskść 2U; -Dstarczna wraz z szynami umżliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack raz ramieniem prządkującym ułżenie przewdów w szafie rack; Płyta główna -Dwuprcesrwa, wyprdukwana i zaprjektwana przez prducenta serwera; -Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 2 złącza prędkści x16 i 5 złącz prędkści x8; -Mżliwść integracji dedykwanej, wewnętrznej pamięci flash przeznacznej dla wirtualizatra (niezależne d dysków twardych); Prcesry -Zainstalwany jeden prcesr w architekturze x86.prcesr siąga w teście wydajnści PassMark PerfrmanceTest (wynik dstępny: c najmniej wynik pkt; Pamięć RAM -Zainstalwane 20 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz -Wsparcie dla technlgii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memry Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla knfiguracji pamięci w trybie Rank Sparing ; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, bsługa d 768GB pamięci RAM;

6 Kntrlery dyskwe, I/O -Zainstalwany kntrler RAID 0/1/1+0/5/5+0 Dyski twarde -Zainstalwane 8 dysków 600GB 6G 10k; dyski Htplug; -Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Htplug; -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; -Mżliwść rzbudwy dstarczneg serwera d bsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Htplug 2,5; Inne napędy zintegrwane -Zintegrwany naped DVD-RW -Mżliwść wymiennej instalacji wewnętrzneg napędu LTO SAS zamiast napędu ptyczneg; TPM Kntrlery LAN -4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iscsi i iscsi bt i teamingu, RJ-45; Prty -zintegrwana karta graficzna ze złączem VGA; -9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 2 wewnętrzne; -1x RS-232; Zasilanie, chłdzenie -Redundantne zasilacze htplug sprawnści 94% (tzw klasa Platinum) mcy maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatry htplug; Zarządzanie -Wbudwane didy infrmacyjne -Zintegrwany z płytą główną serwera kntrler sprzętwy zdalneg zarządzania zgdny z IPMI 2.0 funkcjnalnściach: Niezależny d systemu peracyjneg, sprzętwy kntrler umżliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykwana karta LAN 1 Gb/s (dedykwane złącze RJ-45 z tyłu budwy) d kmunikacji wyłącznie z kntrlerem zdalneg zarządzania z mżliwścią przeniesienia tej kmunikacji na inną kartę sieciwą współdzielną z systemem

7 peracyjnym; Dstęp pprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mcą i jej zużyciem raz mnitring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia pprzez SNMP) Mżliwść przejęcia knsli tekstwej Karta zarządzająca musi sprzętw wspierać wirtualizację warstwy sieciwej serwera, bez wykrzystania zewnętrzneg hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalwanych w serwerze (c najmniej wsparcie dla technlgii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s ferwanych przez prducenta serwera) Oprgramwanie zarządzające i diagnstyczne wyprdukwane przez prducenta serwera umżliwiające knfigurację kntrlera RAID, instalację systemów peracyjnych, zdalne zarządzanie, diagnstykę i przewidywanie awarii w parciu infrmacje dstarczane w ramach zintegrwaneg w serwerze systemu umżliwiająceg mnitring systemu i śrdwiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, prcesry, pamięć peracyjna itd.). Wspierane OS -Windws 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 Gwarancja -3 lata gwarancji nsite -Dstępnść części zamiennych przez 5 lat d mmentu zakupu serwera; -Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizwany przez Prducenta lub Autryzwaneg Partnera Serwisweg Prducenta, - W przypadku awarii dysków twardych dysk pzstaje u Zamawiająceg

8 Dkumentacja, inne -Elementy, z których zbudwane są serwery muszą być prduktami prducenta tych serwerów lub być przez nieg certyfikwane (wymagane świadczenie prducenta dłączne d ferty) raz muszą być bjęte gwarancją prducenta, ptwierdzną przez ryginalne karty gwarancyjne; -Serwer musi być fabrycznie nwy i pchdzić z ficjalneg kanału dystrybucyjneg w Plsce - Wymagane świadczenie prducenta serwera, że ferwany d przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; -Oferent zbwiązany jest dstarczyć wraz z fertą kartę prduktwą ferwaneg serwera umżliwiającą weryfikację parametrów ferwaneg sprzętu; -Ogólnplska, telefniczna inflinia/linia techniczna prducenta kmputera, (gólnplski numer zredukwanej dpłatnści 0-800/0-801, w fercie należy pdać nr telefnu) w czasie bwiązywania gwarancji na sprzęt i umżliwiająca p pdaniu numeru seryjneg urządzenia weryfikację: knfiguracji sprzętwej serwera, w tym mdel i typ dysków twardych, prcesra, ilść fabrycznie zainstalwanej pamięci peracyjnej, czasu bwiązywania i typ udzielnej gwarancji; -Mżliwść aktualizacji i pbrania sterwników d ferwaneg mdelu serwera w najnwszych certyfikwanych wersjach bezpśredni z sieci Internet za pśrednictwem strny www prducenta serwera; Odp. Zamawiający dpuszcza prpnwane rzwiązanie pd warunkiem spełniania pzstałych warunków SIWZ. 3. Dtyczy: STACJA ROBOCZA Czy Zamawiający dpuści jak sprzęt równważny, kmputer parametrach: Wydajnść bliczeniwa: Prcesr siąga w teście wydajnści PassMark PerfrmanceTest (wynik dstępny: c najmniej wynik 4200 punktów Passmark CPU Mark Pamięć peracyjna: 4GB 1333 MHz mżliwść rzbudwy d min 8GB, Parametry pamięci maswej: Min. 500 GB SATA, 7200 br./min. zawierający partycję RECOVERY umżliwiającą dtwrzenie systemu peracyjneg fabrycznie zainstalwaneg na kmputerze p awarii bez ddatkwych nśników. Wydajnść grafiki: Grafika zintegrwana z prcesrem pwinna umżliwiać pracę dwumnitrwą ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 z mżliwścią dynamiczneg przydzielenia d 1,5GB pamięci.

9 Wypsażenie multimedialne: Karta dźwiękwa zintegrwana z płytą główną, zgdna z High Definitin, prty słuchawek i mikrfnu na przednim raz na tylnym panelu budwy. Obudwa Typu MiniTwer z bsługą kart PCI Express wyłącznie niskim prfilu, wypsażna w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25 zewnętrzna, 1 szt 3,5 wewnętrzna i 1 szt 3,5 zewnętrzna. Zasilacz mcy minimum 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmienneg i efektywnści min. 86%, przy 50% bciążeniu. Zasilacz musi także psiadać przełącznik umżliwiający jeg wyłączenie. W celu szybkiej weryfikacji usterki w budwę kmputera musi być wbudwany akustyczny system diagnstyczny, służący d sygnalizwania i diagnzwania prblemów z kmputerem i jeg kmpnentami; Zgdnść z systemami peracyjnymi i standardami: Oferwane mdele kmputerów muszą psiadać certyfikat Micrsft, ptwierdzający pprawną współpracę ferwanych mdeli kmputerów z systemem peracyjnym Windws 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strny Micrsft WHCL) BIOS Mżliwść, bez uruchamiania systemu peracyjneg z dysku twardeg kmputera lub innych pdłącznych d nieg urządzeń zewnętrznych dczytania z BIOS infrmacji : wersji BIOS, ilści i spsbu błżenia sltów pamięciami RAM, typie prcesra wraz z infrmacją ilści rdzeni, wielkści pamięci cache L1, L2 i L3, pjemnści zainstalwaneg dysku twardeg rdzajach napędów ptycznych MAC adresie zintegrwanej karty sieciwej kntrlerze audi Funkcja blkwania wejścia d BIOS raz blkwania startu systemu peracyjneg, (gwarantujący utrzymanie zapisaneg hasła nawet w przypadku dłączenia wszystkich źródeł zasilania i pdtrzymania BIOS) Funkcja blkwania/dblkwania BOOT-wania stacji rbczej z zewnętrznych urządzeń Mżliwść, bez uruchamiania systemu peracyjneg z dysku twardeg kmputera lub innych, pdłącznych d nieg urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na pzimie systemu, administratra raz dysku twardeg raz mżliwść ustawienia następujących zależnści pmiędzy nimi: brak

10 mżliwści zmiany hasła pzwalająceg na uruchmienie systemu bez pdania hasła administratra. Musi psiadać mżliwść ustawienia zależnści pmiędzy hasłem administratra a hasłem systemwy tak, aby nie był mżliwe wprwadzenie zmian w BIOS wyłącznie p pdaniu hasła systemweg. Mżliwść włączenia/wyłączenia zintegrwanej karty dźwiękwej, karty sieciwej z pzimu BIOS, bez uruchamiania systemu peracyjneg z dysku twardeg kmputera lub innych, pdłącznych d nieg, urządzeń zewnętrznych. Mżliwść ustawienia prtów USB w trybie n BOOT, czyli pdczas startu kmputer nie wykrywa urządzeń btujących typu USB, natmiast p uruchmieniu systemu peracyjneg prty USB są aktywne. Mżliwść wyłączania prtów USB w tym: wszystkich prtów, tylk prtów znajdujących się na przedzie budwy, tylk tylnich prtów. Ddatkwe prgramwanie W pełni autmatyczną instalację sterwników urządzeń partą autmatyczną detekcję psiadaneg sprzętu Ergnmia: Głśnść jednstki centralnej mierzna zgdnie z nrmą ISO 7779 raz wykazana zgdnie z nrmą ISO 9296 w pzycji bserwatra w trybie jałwym (IDLE) wynsząca maksymalnie 23 db Obudwa musi umżliwiać zastswanie zabezpieczenia fizyczneg w pstaci linki metalwej lub kłódki (czk w budwie d załżenia kłódki). Suma wymiarów budwy (wyskść + szerkść + głębkść mierzna p krawędziach zewnętrznych) nie mże wynsić więcej niż 839mm. Wymagania ddatkwe Micrsft Windws 8 Prfessinal PL, zainstalwany system peracyjny niewymagający aktywacji za pmcą telefnu lub Internetu w firmie Micrsft. Dłączny nśnik z prgramwaniem, sterwnikami dla systemów Windws 8, płyty Recvery umżliwiające instalacje systemu zarówn w wersji 32 bitwej jak i 64 bitwej. Wbudwane prty minimalnie: - 1 x VGA - 1 x DVI - 2 x PS/2-1 x RJ-45-1 x Audi: line-in - 1 x Audi: line-in/mikrfn - 1 x Audi: line-ut - 1 x Audi: mikrfn z przdu budwy

11 - 1 x Audi: słuchawki z przdu budwy - 8 szt USB w tym: minimum 2 prty z przdu budwy, minimum 4 prtów z tyłu budwy, minimum 2 prty wewnątrz budwy. Wymagana ilść i rzmieszczenie (na zewnątrz budwy kmputera) prtów USB nie mże być siągnięta w wyniku stswania knwerterów, przejściówek itp. Karta sieciwa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrwana z płytą główną, wspierająca bsługę WL (funkcja włączana przez użytkwnika) Płyta główna z wbudwanymi: - 2 złącza PCI-Express x1-1 złącze PCI-Express 2.0 x16 Obsługa kart wyłącznie niskim prfilu nie dpuszcza się kart prfilu pełnym, minimum 2 złącza DIMM z bsługą d 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącz SATA NCQ, płyta musi być trwale znaczna lg prducenta kmputera Klawiatura USB w układzie QWERTY US Mysz laserwa USB z trzema klawiszami raz rlką (scrll) min 800dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z prgramwaniem d nagrywania i dtwarzania płyt Zintegrwany z budwą czytnik kart smart Nrmy i standardy Kmputery mają spełniać nrmy i psiadać deklaracje zgdnści (lub inne dkumenty ptwierdzające spełnienie nrm) w zakresie: Deklaracja zgdnści CE nrmy Energy Star 5.0 Certyfikat EPEAT na pzimie GOLD Wymagany wpis dtyczący ferwaneg mdelu kmputera w internetwym katalgu lub dpuszcza się wydruk ze strny internetwej Wymagany wpis dtyczący ferwaneg mdelu kmputera w internetwym katalgu - dpuszcza się wydruk ze strny internetwej Być wyknane/wyprdukwane w systemie zapewnienia jakści ISO 9001 Gwarancja jakści prducenta: Na kres c najmniej 36 miesięcy - świadczna w siedzibie Zamawiająceg

12 Czas reakcji na zgłszną reklamację gwarancyjną - d kńca następneg dnia rbczeg Naprawy gwarancyjne urządzeń realizwane przez Prducenta lub Autryzwaneg Partnera Serwisweg Prducenta, W przypadku awarii dysków twardych dysk pzstaje u Zamawiająceg Wsparcie techniczne prducenta Mżliwść telefniczneg sprawdzenia knfiguracji sprzętwej kmputera raz warunków gwarancji p pdaniu numeru seryjneg bezpśredni u prducenta lub jeg przedstawiciela. Dstęp d najnwszych sterwników i uaktualnień na strnie prducenta zestawu realizwany pprzez pdanie na dedykwanej strnie internetwej prducenta numeru seryjneg lub mdelu kmputera d ferty należy dłączyć link strny. Odp. Zamawiający dpuszcza prpnwane rzwiązanie pd warunkiem spełniania pzstałych warunków SIWZ. 4. Prsimy wyjaśnienie sprzecznści pmiędzy 2 ust. 12 i 5 wzru umwy w zakresie wymgów dtyczących udzielanej licencji i sprecyzwanie, czy Zamawiający czekuje udzielenia licencji na graniczną czy niegraniczną liczbę stanwisk. Odp. Zamawiający czekuje udzielenia licencji zgdnie z załącznikiem 2b, z prawem d instalacji na niegraniczną liczbę stanwisk

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo