System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego."

Transkrypt

1 Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka Kraków 19; Kraków, Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia u prducentów i dstawy d dbirców asrtymentu medyczneg. Etap I strna 1 / 5 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg na lata 7-13 w ramach

2 1. Zamawiający Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka Kraków NIP: Opis raz zakres zamówienia Zamówienie dtyczy dstarczenia i uruchmienia systemu BB zintegrwaneg z psiadanym przez Zamawiająceg systemem ERP Enva. Realizacja prjektu zstała pdzielna na 5 etapów. Niniejszy knkurs fert dtyczy Etapu I i bejmuje: Przeprwadzenie analizy przedwdrżeniwej. Dstarczenie i wdrżeniee następujących funkcjnalnści: systemu bsługi kdów kreskwych w magazynie - mduł emagazyn, systemu ptymalizacji zamówień (stanów magazynwych)- mduł ptymalizacji, systemu faktur elektrnicznych - mduł efaktury. Dstarczenie licencji ERP Enva Handel wersja Platynwa. Warunkiem kniecznym jest pełna integracja rzwiązań z psiadanym przez Zamawiająceg systemem ERP Enva, raz zgdnść ze specyfikacją techniczną! 3. Termin realizacji Termin realizacji i zamówienia upływa dnia Kryteria ceny fert Kryterium Opis K1 Kszt ferty Punkty K K3 K4 K5 K6 K7 Ilść wdrżnych dedykwanych systemów bizneswych zintegrwanych z systemami ERP 1-3 Pwyżej 3 Ilść wdrżnych dedykwanych systemów bizneswych zintegrwanych z systemem ERP Enva 1-3 Pwyżej 3 Status autryzwaneg dystrybutra systemu Enva TAK NIE Zgdnść z przyszłymi wersjami systemu ERP TAK gwarantwana przez Sneta sp. z.. NIE Okres chrny gwarancyjnej (lata) 1 3 i więcej Rczny kszt pgwarancyjneg utrzymania systemu (kwta) K max - Kszt najwyższej ferty,, K x - Kszt cenianej ferty Zamawiający wybierze fertę która uszyska najwyższą ilść punktów (LP) bliczną według wzru: LP = K1 + K + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 strna / 5 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg na lata 7-13 w ramach

3 5. Termin składania fert Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie d dnia (decyduje data wpłynięcia ferty). 6. Miejsce i spsób składania fert Oferty należy składać drgą pcztwą na adres: Cnsultrnix Spółka Akcyjna; ul. Racławicka 58; 3-17 Kraków, lub drgą elektrniczną na adres w nieprzekraczalnym terminie d dnia (decyduje data wpłynięcia ferty) Oferty elektrniczne winne być składane w frmacie PDF. Zamawiający dpuszcza składanie fert częściwych bejmujących pszczególne funkcjnalnści wymienine w p. 1. Zamawiający dpuszcza mżliwść pwierzenia części prac pdwyknawcm, przy czym: każdy pdwyknawca musi zstać przedstawiny zamawiającemu d akceptacji, płatnść dla Wyknawcy nastąpi p przedstawieniu dwdu zapłaty pdwyknawcm, Zamawiający zastrzega sbie mżliwść rzpisania ddatkweg knkursu w przypadku uzyskania przez ferty równej ilści punktów. Ocena i wybór ferty zstaną przeprwadzne d dnia Infrmacje wybrze ferty zstaną przekazane drgą elektrniczną ( ) mail). Zamawiający ający zastrzega sbie praw unieważnienia knkursu bez pdania przyczyn. 7. Warunki płatnści Termin płatnści wynsi 3 dni d daty pdpisania prtkłu dbiru etapu. W przypadku niedtrzymania terminu wyknania Wyknawca zapłaci karę umwną w wyskści.% wartści umwy za każdy dzień zwłki. 8. Termin związania fertą Termin związania fertą upływa rku. 9. Warunki udziału w pstępwaniu O zamówienie mże ubiegać się każdy wyknawca, który psiada: uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści, wiedzę i dświadczenie w realizacji dedykwanych systemów infrmatycznych, mżliwści techniczne, kadrwe i eknmiczne niezbędne d realizacji przedmitu zamówienia. Oferta musi zawierać: dane Wyknawcy, dane Zamawiająceg, wypełniny i czytelnie pdpisany "Arkusz kalkulacji (p. 11 niniejszeg zapytania), infrmacje psiadanym dświadczeniu, warunki bsługi gwarancyjnej i pgwarancyjnej, pdpis i pieczęć sby upważninej d występwania w imieniu Wyknawcy. strna 3 / 5 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg na lata 7-13 w ramach

4 1. Specyfikacja usług eksperckich raz funkcjnalnści mdułów systemu BB Mduł Analiza przedwdrżeniwa emagazyn Opis Przeprwadzenie analizy mającej kreślić zaptrzebwanie na prgramwanie raz pwiązania między mdułami w systemie BB. Na jej pdstawie ma zstać przygtwana szczegółwa dkumentacja dtycząca wymagań na prgramwanie wdrażane w Etapie I. Mduł emagazyn winien umżliwić bsługę magazynu za pmcą kdów kreskwych w zakresie: przyjęć, sprzedaży, sprawdzania stanów magazynwych, inwentaryzacji. Odbywać się t będzie pprzez skanwanie twarów przy użyciu terminalami przenśnych i autmatyczne zaczytywanie danych d systemu. Optymalizacja zamówień efaktury licencje ERP Enva Handel wersja platynwa Mduł ptymalizacji winien wspmagać racjnalne planwanie przepływu twarów w magazynie pprzez systematyczną i bieżącą analizę i raprtwanie stanu zapasów, prgnzwanie bieżącej sprzedaży raz sugerwanie wielkści i terminów zamówień. Mduł efaktury ma wspmagać elektrniczną wymianę dkumentów z kntrahentami nie psiadającymi własneg systemu infrmatyczneg nadająceg się d integracji. Winien n wystawiać faktury elektrniczne z pdpisem kwalifikwanym, autmatyczne zamieszczać je na serwerach KIR i pwiadamiać kntrahenta wystawieniu faktury. Licencje niezbędne d realizacji pwyższych funkcjnalnści (lgwania się klektrów danych i mdułów d systemem ERP) strna 4 / 5 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg na lata 7-13 w ramach

5 11. Arkusz kalkulacji A. Usługi eksperckie 1. Analiza przedwdrżeniwa RAZEM Ilść gdzin Cena gdziny Kszt nett B. Licencje na prgramwanie Ilść 1. System BB - mduł emagazyn 1. System BB - mduł ptymalizacji 1 3. System BB - mduł efaktury 1 4. Licencje d systemu ERP Enva Handel wersja Platynwa 3 RAZEM Cena Kszt nett C. Pzstałe kryteria ceny 1. Ilść wdrżnych dedykwanych systemów bizneswych zintegrwanych z systemami ERP. Ilść wdrżnych dedykwanych systemów bizneswych zintegrwanych z systemem ERP Enva 3. Status autryzwaneg dystrybutra systemu Enva 4. Zgdnść z przyszłymi wersjami systemu Enva gwarantwana przez Sneta sp. z.. 5. Okres chrny gwarancyjnej (lata) Brak 1-3 pwyżej 3 Brak 1-3 pwyżej 3 TAK / NIE TAK / NIE 1 3 i więcej 6. Rczny kszt pgwarancyjneg utrzymania systemu [nett zł] * 7. Rczny kszt pgwarancyjneg utrzymania systemu [% wartści licencji] * * Jeżeli rczny kszt pgwarancyjneg utrzymania systemu kreślny jest jak prcent wartści licencji, należy również wypełnić wiersz 6. Ocenie będą pdlegały tylk kwty. Data, pieczęć i pdpis strna 5 / 5 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg na lata 7-13 w ramach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo