II runda (dla 16 województw) ,50 euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro"

Transkrypt

1 Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą przyszłść OGŁOSZENIE W RAMACH DZIAŁANIA 8.4 PO IG wj. śląskie, plskie i warmińsk-mazurskieg: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie (WWPE) jak Instytucja Wdrażająca Działanie 8.4. Zapewnienie dstępu d Internetu na etapie statniej mili w ramach 8. Osi Prirytetwej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, , działając z upważnienia Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rzwju Reginalneg raz Instytucji Pśredniczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH: PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA : Prirytet 8 Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki Działanie 8.4 Zapewnienie dstępu d Internetu na etapie statniej mili dla wj. śląskieg, plskieg, warmińsk-mazurskieg ab Prjekty kwalifikujące się d dfinanswania w ramach teg działania plegają na budwie dedykwanej infrastruktury teleinfrmatycznej pmiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) dcelwą (-ymi). Na bszarze gminy mże być realizwany więcej niż 1 prjekt teg typu. Minimalna kwta dfinanswania: PLN D udziału w knkursie zaprasza się b : mikr-, małych i średnich przedsiębirców (MŚP), rganizacje pzarządwe nn-prfit. Budżet działania 8.4 wynsi: ,00 eur. Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 16 wjewództw wynsi: II runda (dla 16 wjewództw) ,50 eur Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 3 wjewództw wynsi: II runda (dla 3 wjewództw) ,34 eur

2 Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 1 wjewództwa wynsi: II runda (dla 1 wjewództwa) ,78 eur a Działanie zstał uruchmine w tych wjewództwach, dla których IP trzymała zaktualizwane wyniki inwentaryzacji zasbów sieci szerkpasmweg dstępu d Internetu raz psiadają znane - c d zasady - miejsca lkalizacji węzłów dystrybucyjnych, budwanych w ramach reginalnych sieci szerkpasmwych. Wyniki inwentaryzacji dstępne są na strnach internetwych. b Dfinanswanie mże trzymać przedsiębirca lub rganizacja pzarządwa, który zamierza realizwać prjekt na bszarze wjewództwa, dla któreg zstał rzpczęty nabór wnisków - siedziba firmy lub rganizacji nie ma znaczenia. Maksymalna wyskść wsparcia, jakie mże ubiegać się Wniskdawca w ramach działania 8.4., jest kreślna w rzprządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, , na zapewnienie dstarczenia usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu. Kryteria wybru prjektów -> kliknij tutaj Czas ceny wnisków Przewidywany termin zakńczenia prcedury ceny wnisku dfinanswanie t 80 dni rbczych, licznych d wpłynięcia wnisku dfinanswanie. Czas ceny pszczególnych wnisków mże ulec wydłużeniu w przypadku kniecznści dknywania pprawy/uzupełnienia złżnych dkumentów. NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 8.4 ROZPOCZNIE SIĘ 4 GRUDNIA 2009 r. I BĘDZIE TRWAŁ DO 30 GRUDNIA 2009 r. d gdz. 16:15 Spsób złżenia wnisków Wniski dfinanswanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać (w zamkniętej kpercie) drgą pcztwą, przesyłką kurierską lub sbiście d biura WWPE. Wniski należy składać w dni rbcze w gdzinach pracy biura tj. 8:15 16:15, pd adresem: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie ul. Żurawia 6/12 III piętr, pkój Warszawa Dla wnisków przesyłanych za pśrednictwem pczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wnisku uważa się dzień wpływu przesyłki d WWPE Składany wnisek dfinanswanie musi spełniać następujące wymgi:

3 być złżny w pstaci wypełnineg zgdnie z Instrukcją wypełniania frmularza wnisku, zawierać załączniki wymagane w tym nabrze dla daneg działania. Lista załączników dla działania 8.4 -> kliknij tutaj być sprządzny w języku plskim, być złżny w wersji papierwej w 1 egzemplarzu, ryginalnie pdpisanym, być złżny w identycznej jak papierwa wersji elektrnicznej (na płycie CD Wrd / RTF raz PDF), na kpercie pwinna być zamieszczna pełna nazwa Władzy Wdrażającej Prgramy Eurpejskiej, jej adres raz tekst: Wnisek dfinanswanie prjektu w ramach działania 8.4 a także pełna nazwa Wniskdawcy, jeg adres Wniskdawcy i tytuł prjektu. Dkumenty d pbrania dla działania 8.4: Wzór wnisku dfinanswanie -> kliknij tutaj Instrukcja wypełniania wnisku dfinanswanie -> kliknij tutaj Wzór umwy dfinanswanie -> kliknij tutaj Wzór świadczenia dtycząceg pmcy publicznej -> kliknij tutaj Przewdnik p kryteriach wybru finanswanych peracji w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka (dkument pmcniczy dla wniskdawcy, w trakcie realizacji działania mże ulegać zmianm w części dtyczącej pisu kryteriów wybru prjektów) -> kliknij tutaj Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej na dstarczenie usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, > kliknij tutaj Szczegółwe infrmacje Działaniu 8.4 raz zasadach przygtwania i składania wnisków dfinanswanie znajdują się na strnach internetwych: Wszelkich infrmacji udziela: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie Zespół ds. Infrmatyzacji -> kliknij tutaj * * * * * OGŁOSZENIE W RAMACH DZIAŁANIA 8.4 PO IG wj. pdkarpackieg: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie (WWPE) jak Instytucja Wdrażająca Działanie 8.4. Zapewnienie dstępu d Internetu na etapie statniej mili w ramach 8. Osi Prirytetwej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, , działając z upważnienia Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rzwju Reginalneg raz Instytucji Pśredniczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH: PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA : Prirytet 8 Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki Działanie 8.4 Zapewnienie dstępu d Internetu na etapie statniej mili

4 dla wj. pdkarpackieg ab Prjekty kwalifikujące się d dfinanswania w ramach teg działania plegają na budwie dedykwanej infrastruktury teleinfrmatycznej pmiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) dcelwą (-ymi). Na bszarze gminy mże być realizwany więcej niż 1 prjekt teg typu. Minimalna kwta dfinanswania: PLN D udziału w knkursie zaprasza się b : mikr-, małych i średnich przedsiębirców (MŚP), rganizacje pzarządwe nn-prfit. Budżet działania 8.4 wynsi: ,00 eur. Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 16 wjewództw wynsi: II runda (dla 16 wjewództw) ,50 eur Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 1 wjewództwa wynsi: II runda (dla 1 wjewództwa) ,78 eur a Działanie zstał uruchmine w tych wjewództwach, dla których IP trzymała zaktualizwane wyniki inwentaryzacji zasbów sieci szerkpasmweg dstępu d Internetu raz psiadają znane - c d zasady - miejsca lkalizacji węzłów dystrybucyjnych, budwanych w ramach reginalnych sieci szerkpasmwych. Wyniki inwentaryzacji dstępne są na strnach internetwych. b Dfinanswanie mże trzymać przedsiębirca lub rganizacja pzarządwa, który zamierza realizwać prjekt na bszarze wjewództwa, dla któreg zstał rzpczęty nabór wnisków - siedziba firmy lub rganizacji nie ma znaczenia. Maksymalna wyskść wsparcia, jakie mże ubiegać się Wniskdawca w ramach działania 8.4., jest kreślna w rzprządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, , na zapewnienie dstarczenia usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu. Kryteria wybru prjektów -> kliknij tutaj Czas ceny wnisków Przewidywany termin zakńczenia prcedury ceny wnisku dfinanswanie t 80 dni rbczych, licznych d wpłynięcia wnisku dfinanswanie. Czas ceny pszczególnych wnisków mże ulec wydłużeniu w przypadku kniecznści dknywania pprawy/uzupełnienia złżnych dkumentów.

5 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 8.4 ROZPOCZNIE SIĘ 26 LISTOPADA 2009 r. I BĘDZIE TRWAŁ DO 30 GRUDNIA 2009 r. d gdz. 16:15 Spsób złżenia wnisków Wniski dfinanswanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać (w zamkniętej kpercie) drgą pcztwą, przesyłką kurierską lub sbiście d biura WWPE. Wniski należy składać w dni rbcze w gdzinach pracy biura tj. 8:15 16:15, pd adresem: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie ul. Żurawia 6/12 III piętr, pkój Warszawa Dla wnisków przesyłanych za pśrednictwem pczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wnisku uważa się dzień wpływu przesyłki d WWPE Składany wnisek dfinanswanie musi spełniać następujące wymgi: być złżny w pstaci wypełnineg zgdnie z Instrukcją wypełniania frmularza wnisku, zawierać załączniki wymagane w tym nabrze dla daneg działania. Lista załączników dla działania 8.4 -> kliknij tutaj być sprządzny w języku plskim, być złżny w wersji papierwej w 1 egzemplarzu, ryginalnie pdpisanym, być złżny w identycznej jak papierwa wersji elektrnicznej (na płycie CD Wrd / RTF raz PDF), na kpercie pwinna być zamieszczna pełna nazwa Władzy Wdrażającej Prgramy Eurpejskiej, jej adres raz tekst: Wnisek dfinanswanie prjektu w ramach działania 8.4 a także pełna nazwa Wniskdawcy, jeg adres Wniskdawcy i tytuł prjektu. Dkumenty d pbrania dla działania 8.4: Wzór wnisku dfinanswanie -> kliknij tutaj Instrukcja wypełniania wnisku dfinanswanie -> kliknij tutaj Wzór umwy dfinanswanie -> kliknij tutaj Wzór świadczenia dtycząceg pmcy publicznej -> kliknij tutaj Przewdnik p kryteriach wybru finanswanych peracji w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka (dkument pmcniczy dla wniskdawcy, w trakcie realizacji działania mże ulegać zmianm w części dtyczącej pisu kryteriów wybru prjektów) -> kliknij tutaj Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej na dstarczenie usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, > kliknij tutaj

6 Szczegółwe infrmacje Działaniu 8.4 raz zasadach przygtwania i składania wnisków dfinanswanie znajdują się na strnach internetwych: Wszelkich infrmacji udziela: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie Zespół ds. Infrmatyzacji -> kliknij tutaj * * * * * OGŁOSZENIE W RAMACH DZIAŁANIA 8.4 PO IG wj. łódzkieg: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie (WWPE) jak Instytucja Wdrażająca Działanie 8.4. Zapewnienie dstępu d Internetu na etapie statniej mili w ramach 8. Osi Prirytetwej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, , działając z upważnienia Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rzwju Reginalneg raz Instytucji Pśredniczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH: PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA : Prirytet 8 Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki Działanie 8.4 Zapewnienie dstępu d Internetu na etapie statniej mili dla wj. łódzkieg ab Prjekty kwalifikujące się d dfinanswania w ramach teg działania plegają na budwie dedykwanej infrastruktury teleinfrmatycznej pmiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) dcelwą (-ymi). Na bszarze gminy mże być realizwany więcej niż 1 prjekt teg typu. Minimalna kwta dfinanswania: PLN D udziału w knkursie zaprasza się b : mikr-, małych i średnich przedsiębirców (MŚP), rganizacje pzarządwe nn-prfit. Budżet działania 8.4 wynsi: ,00 eur. Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 16 wjewództw wynsi: II runda (dla 16 wjewództw) ,50 eur Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 1 wjewództwa wynsi: II runda (dla 1 wjewództwa) ,78 eur

7 a Działanie zstał uruchmine w tych wjewództwach, dla których IP trzymała zaktualizwane wyniki inwentaryzacji zasbów sieci szerkpasmweg dstępu d Internetu raz psiadają znane - c d zasady - miejsca lkalizacji węzłów dystrybucyjnych, budwanych w ramach reginalnych sieci szerkpasmwych. Wyniki inwentaryzacji dstępne są na strnach internetwych. b Dfinanswanie mże trzymać przedsiębirca lub rganizacja pzarządwa, który zamierza realizwać prjekt na bszarze wjewództwa, dla któreg zstał rzpczęty nabór wnisków - siedziba firmy lub rganizacji nie ma znaczenia. Maksymalna wyskść wsparcia, jakie mże ubiegać się Wniskdawca w ramach działania 8.4., jest kreślna w rzprządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, , na zapewnienie dstarczenia usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu. Kryteria wybru prjektów -> kliknij tutaj Czas ceny wnisków Przewidywany termin zakńczenia prcedury ceny wnisku dfinanswanie t 80 dni rbczych, licznych d wpłynięcia wnisku dfinanswanie. Czas ceny pszczególnych wnisków mże ulec wydłużeniu w przypadku kniecznści dknywania pprawy/uzupełnienia złżnych dkumentów. NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 8.4 ROZPOCZNIE SIĘ 9 LISTOPADA 2009 r. I BĘDZIE TRWAŁ DO 30 GRUDNIA 2009 r. d gdz. 16:15 Spsób złżenia wnisków Wniski dfinanswanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać (w zamkniętej kpercie) drgą pcztwą, przesyłką kurierską lub sbiście d biura WWPE. Wniski należy składać w dni rbcze w gdzinach pracy biura tj. 8:15 16:15, pd adresem: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie ul. Żurawia 6/12 III piętr, pkój Warszawa Dla wnisków przesyłanych za pśrednictwem pczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wnisku uważa się dzień wpływu przesyłki d WWPE Składany wnisek dfinanswanie musi spełniać następujące wymgi: być złżny w pstaci wypełnineg zgdnie z Instrukcją wypełniania frmularza wnisku, zawierać załączniki wymagane w tym nabrze dla daneg działania. Lista załączników dla działania 8.4 -> kliknij tutaj być sprządzny w języku plskim, być złżny w wersji papierwej w 1 egzemplarzu, ryginalnie pdpisanym, być złżny w identycznej jak papierwa wersji elektrnicznej (na płycie CD Wrd / RTF raz PDF),

8 na kpercie pwinna być zamieszczna pełna nazwa Władzy Wdrażającej Prgramy Eurpejskiej, jej adres raz tekst: Wnisek dfinanswanie prjektu w ramach działania 8.4 a także pełna nazwa Wniskdawcy, jeg adres Wniskdawcy i tytuł prjektu. Dkumenty d pbrania dla działania 8.4: Wzór wnisku dfinanswanie -> kliknij tutaj Instrukcja wypełniania wnisku dfinanswanie -> kliknij tutaj Wzór umwy dfinanswanie -> kliknij tutaj Wzór świadczenia dtycząceg pmcy publicznej -> kliknij tutaj Przewdnik p kryteriach wybru finanswanych peracji w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka (dkument pmcniczy dla wniskdawcy, w trakcie realizacji działania mże ulegać zmianm w części dtyczącej pisu kryteriów wybru prjektów) -> kliknij tutaj Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej na dstarczenie usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, > kliknij tutaj Szczegółwe infrmacje Działaniu 8.4 raz zasadach przygtwania i składania wnisków dfinanswanie znajdują się na strnach internetwych: Wszelkich infrmacji udziela: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie Zespół ds. Infrmatyzacji -> kliknij tutaj * * * * * OGŁOSZENIE W RAMACH DZIAŁANIA 8.4 PO IG wj. świętkrzyskie: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie (WWPE) jak Instytucja Wdrażająca Działanie 8.4. Zapewnienie dstępu d Internetu na etapie statniej mili w ramach 8. Osi Prirytetwej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, , działając z upważnienia Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rzwju Reginalneg raz Instytucji Pśredniczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH: PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA : Prirytet 8 Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki Działanie 8.4 Zapewnienie dstępu d Internetu na etapie statniej mili dla wj. świętkrzyskieg ab Prjekty kwalifikujące się d dfinanswania w ramach teg działania plegają na budwie dedykwanej infrastruktury teleinfrmatycznej pmiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) dcelwą (-ymi). Na bszarze gminy mże być realizwany więcej niż 1 prjekt teg typu.

9 Minimalna kwta dfinanswania: PLN D udziału w knkursie zaprasza się b : mikr-, małych i średnich przedsiębirców (MŚP), rganizacje pzarządwe nn-prfit. Budżet działania 8.4 wynsi: ,00 eur. Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 16 wjewództw wynsi: II runda (dla 16 wjewództw) ,50 eur Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 1 wjewództwa wynsi: II runda (dla 1 wjewództwa) ,78 eur a Działanie zstał uruchmine w tych wjewództwach, dla których IP trzymała zaktualizwane wyniki inwentaryzacji zasbów sieci szerkpasmweg dstępu d Internetu raz psiadają znane - c d zasady - miejsca lkalizacji węzłów dystrybucyjnych, budwanych w ramach reginalnych sieci szerkpasmwych. Wyniki inwentaryzacji dstępne są na strnach internetwych. b Dfinanswanie mże trzymać przedsiębirca lub rganizacja pzarządwa, który zamierza realizwać prjekt na bszarze wjewództwa, dla któreg zstał rzpczęty nabór wnisków - siedziba firmy lub rganizacji nie ma znaczenia. Maksymalna wyskść wsparcia, jakie mże ubiegać się Wniskdawca w ramach działania 8.4., jest kreślna w rzprządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, , na zapewnienie dstarczenia usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu. Kryteria wybru prjektów -> kliknij tutaj Czas ceny wnisków Przewidywany termin zakńczenia prcedury ceny wnisku dfinanswanie t 80 dni rbczych, licznych d wpłynięcia wnisku dfinanswanie. Czas ceny pszczególnych wnisków mże ulec wydłużeniu w przypadku kniecznści dknywania pprawy/uzupełnienia złżnych dkumentów. NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 8.4 ROZPOCZNIE SIĘ 12 PAŹDZIERNIKA 2009 r. I BĘDZIE TRWAŁ DO 30 GRUDNIA 2009 r. d gdz. 16:15 Spsób złżenia wnisków Wniski dfinanswanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać (w zamkniętej kpercie) drgą pcztwą, przesyłką kurierską lub sbiście d biura

10 WWPE. Wniski należy składać w dni rbcze w gdzinach pracy biura tj. 8:15 16:15, pd adresem: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie ul. Żurawia 6/12 III piętr, pkój Warszawa Dla wnisków przesyłanych za pśrednictwem pczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wnisku uważa się dzień wpływu przesyłki d WWPE Składany wnisek dfinanswanie musi spełniać następujące wymgi: być złżny w pstaci wypełnineg zgdnie z Instrukcją wypełniania frmularza wnisku, zawierać załączniki wymagane w tym nabrze dla daneg działania. Lista załączników dla działania 8.4 -> kliknij tutaj być sprządzny w języku plskim, być złżny w wersji papierwej w 1 egzemplarzu, ryginalnie pdpisanym, być złżny w identycznej jak papierwa wersji elektrnicznej (na płycie CD Wrd / RTF raz PDF), na kpercie pwinna być zamieszczna pełna nazwa Władzy Wdrażającej Prgramy Eurpejskiej, jej adres raz tekst: Wnisek dfinanswanie prjektu w ramach działania 8.4 a także pełna nazwa Wniskdawcy, jeg adres Wniskdawcy i tytuł prjektu. Dkumenty d pbrania dla działania 8.4: Wzór wnisku dfinanswanie -> kliknij tutaj Instrukcja wypełniania wnisku dfinanswanie -> kliknij tutaj Wzór umwy dfinanswanie -> kliknij tutaj Wzór świadczenia dtycząceg pmcy publicznej -> kliknij tutaj Przewdnik p kryteriach wybru finanswanych peracji w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka (dkument pmcniczy dla wniskdawcy, w trakcie realizacji działania mże ulegać zmianm w części dtyczącej pisu kryteriów wybru prjektów) -> kliknij tutaj Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej na dstarczenie usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, > kliknij tutaj Szczegółwe infrmacje Działaniu 8.4 raz zasadach przygtwania i składania wnisków dfinanswanie znajdują się na strnach internetwych: Wszelkich infrmacji udziela: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie Zespół ds. Infrmatyzacji -> kliknij tutaj * * * * * UWAGA! Aktualizacja dkumentacji dla działania 8.4. WWPE uprzejmie infrmuje, że w dniu 2 września 2009 nastąpiła aktualizacja następujących dkumentów dtyczących działania 8.4.: Lista załączników dla działania 8.4

11 Wzór wnisku dfinanswanie Przewdnik p kryteriach wybru finanswanych peracji w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka mikr-, małych i średnich przedsiębirców (MŚP), rganizacje pzarządwe nn-prfit. Wzór wnisku dfinanswanie -> kliknij tutaj Instrukcja wypełniania wnisku dfinanswanie -> kliknij tutaj Wzór umwy dfinanswanie -> kliknij tutaj Wzór świadczenia dtycząceg pmcy publicznej -> kliknij tutaj Przewdnik p kryteriach wybru finanswanych peracji w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka (dkument pmcniczy dla wniskdawcy, w trakcie realizacji działania mże ulegać zmianm w części dtyczącej pisu kryteriów wybru prjektów) -> kliknij tutaj Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej na dstarczenie usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, > kliknij tutaj

12 Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie (WWPE) jak Instytucja Wdrażająca Działanie 8.4. Zapewnienie dstępu d Internetu na etapie statniej mili w ramach 8. Osi Prirytetwej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, , działając z upważnienia Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rzwju Reginalneg raz Instytucji Pśredniczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINASOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH: PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA : Prirytet 8 Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki Działanie 8.4 Zapewnie dstępu d Internetu na etapie statniej mili dla następujących wjewództw: małplskie, pmrskie, wielkplskie ab a Działanie zstał uruchmine w tych wjewództwach, dla których IP trzymała zaktualizwane wyniki inwentaryzacji zasbów sieci szerkpasmweg dstępu d Internetu raz psiadają znane - c d zasady-miejsca lkalizacji węzłów dystrybucyjnych, budwanych w ramach reginalnych sieci szerkpasmwych. Wyniki inwentaryzacji dstępne są na strnach internetwych. b Dfinanswanie mŝe trzymać przedsiębirca lub rganizacja pzarządwa, który zamierza realizwać prjekt na bszarze wjewództwa, dla któreg zstał rzpczęty nabór wnisków siedziba firmy lub rganizacji nie ma znaczenia.

13 - Prjekty kwalifikujące się d dfinanswania w ramach teg działania plegają na budwie dedykwanej infrastruktury teleinfrmatycznej pmiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) dcelwą (-ymi). Na bszarze gminy mże być realizwany więcej niż 1 prjekt teg typu. Minimalna kwta dfinanswania: PLN D udziału w knkursie zaprasza się b : - mikr-, małych i średnich przedsiębirców (MŚP), - rganizacje pzarządwe nn-prfit. Budżet działania 8.4 wynsi: ,00 eur. Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 16 wjewództw wynsi: II runda (dla 16 wjewództw) ,50 eur Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 3 ww. wjewództw wynsi: II runda (dla 3 wjewództw) ,34 eur Kwta śrdków przeznacznych na dfinanswanie prjektów w II rundzie dla 1 wjewództwa wynsi: II runda (dla 1 wjewództwa) ,78 eur Maksymalna wyskść wsparcia, jakie mże ubiegać się Wniskdawca w ramach działania 8.4., jest kreślna w rzprządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, , na zapewnienie dstarczenia usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu. Kryteria wybru prjektów kliknij tutaj Czas ceny wnisków Przewidywany termin zakńczenia prcedury ceny wnisku dfinanswanie t 80 dni rbczych, licznych d wpłynięcia wnisku dfinanswanie. Czas ceny pszczególnych wnisków mże ulec wydłużeniu w przypadku kniecznści dknywania pprawy/uzupełnienia złżnych dkumentów. NABÓR WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE DLA DZIAŁANIA 8.4 ROZPOCZNIE SIĘ 14 WRZEŚNIA 2009 r. I BĘDZIE TRWAŁ DO 30 GRUDNIA 2009 r. d gdz. 16:15

14 Spsób złżenia wnisków Wniski dfinanswanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać (w zamkniętej kpercie) drgą pcztwą, przesyłką kurierską lub sbiście d biura WWPE. Wniski należy składać w dni rbcze w gdzinach pracy biura tj. 8:15 16:15, pd adresem: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie ul. Żurawia 6/12 III piętr, pkój Warszawa Dla wnisków przesyłanych za pśrednictwem pczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wnisku uważa się dzień wpływu przesyłki d WWPE Składany wnisek dfinanswanie musi spełniać następujące wymgi: - być złżny w pstaci wypełnineg zgdnie z Instrukcją wypełniania frmularza wnisku, - zawierać załączniki wymagane w tym nabrze dla daneg działania. Lista załączników dla działania 8.4 kliknij tutaj - być sprządzny w języku plskim, - być złżny w wersji papierwej w 1 egzemplarzu, ryginalnie pdpisanym, - być złżny w identycznej jak papierwa wersji elektrnicznej (na płycie CD Wrd / RTF raz PDF), - na kpercie pwinna być zamieszczna pełna nazwa Władzy Wdrażającej Prgramy Eurpejskiej, jej adres raz tekst: Wnisek dfinanswanie prjektu w ramach działania 8.4 a także pełna nazwa Wniskdawcy, jeg adres Wniskdawcy i tytuł prjektu. Dkumenty d pbrania dla działania 8.4: - Wzór wnisku dfinanswanie kliknij tutaj - Instrukcja wypełniania wnisku dfinanswanie kliknij tutaj - Wzór umwy dfinanswanie kliknij tutaj - Wzór świadczenia dtycząceg pmcy publicznej kliknij tutaj - Przewdnik p kryteriach wybru finanswanych peracji w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka (dkument pmcniczy dla wniskdawcy, w trakcie realizacji działania mże ulegać zmianm w części dtyczącej pisu kryteriów wybru prjektów) kliknij tutaj - Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Prgramy Eurpejskie pmcy finanswej na dstarczenie usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, kliknij tutaj Szczegółwe infrmacje Działaniu 8.4 raz zasadach przygtwania i składania wnisków dfinanswanie znajdują się na strnach internetwych: Wszelkich infrmacji udziela: Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie Zespół ds. Infrmatyzacji kliknij tutaj (dsyłacz d zakładki KONTAKT)

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Kraków: Wyknanie i dstawa wypsażenia magazynów Archiwum Zamku Królewskieg na Wawelu - system regałów przesuwnych, półki, siatki, regały na dkumentację w rulnach, szufladziaki - nr sprawy XII/ZKnW/09 Numer

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów stacjnarnych półkwych (metalwych) raz szafy aktwej d

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rds.gv.pl/zamwienia Szczecin: dstawa tablic infrmacyjnych regulaminwych i urzędwych dla

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.06.01.00-14-021/09 Etap I - przygotowanie Planu rozwoju eksportu została zawarta pomiędzy:

Umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.06.01.00-14-021/09 Etap I - przygotowanie Planu rozwoju eksportu została zawarta pomiędzy: HOLIDAY TRAVEL Sp. z.. z siedzibą, w Warszawie trzymał wsparcie finanswe na przygtwanie Planu rzwju eksprtu usług turystycznych w ramach Działania 6.1 Paszprt d eksprtu si prirytetwej 6. Plska gspdarka

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Zakup i dstawa regałów magazynwych Numer głszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.kwp.plicja.gv.pl/prtal/kws/906/3523/tabela_glszen.html. Szczecin: Dstawa łdzi mtrwej mrskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyknanie i dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne,1650.html Lublin: Dstawa materiałów prmcyjnych w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Poznań, wrzesień 2013. Nr 9 (72)/2013. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, wrzesień 2013. Nr 9 (72)/2013. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 9 (72)/2013 Pznań, wrzesień 2013 W numerze: aktualne knkursy dla samrządów i rganizacji pzarządwych wiadmści dtyczące zasad i prcedur związanych z pzyskiwaniem funduszy UE i dtacji krajwych infrmacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Zi.VIII.271.2.2015 Wypsażenie placu zabaw w Krasnem raz budwa placu zabaw w Strażwie Numer głszenia: 62020-2015; data zamieszczenia: 19.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIGRACJE POWROTOWE- NAUKA I PRAKTYKA II

Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIGRACJE POWROTOWE- NAUKA I PRAKTYKA II Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIGRACJE POWROTOWE- NAUKA I PRAKTYKA II Numer głszenia: 62939-2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa urządzeń wielfunkcyjnych, kmputerów przenśnych, tabletu, kmputerów biurkwych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania i przeprwadzenia cyklu szkleń w ramach prjektu Pneumatyczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Moja firma też jest Kobietą!

Moja firma też jest Kobietą! REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w prjekcie Mja firma też jest Kbietą! realizwaneg w ramach Działania 6.2 Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki 2007-2013 Definicje: 1. Prjekt - Prjekt Mja firma też jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH, nr prjektu: POKL POKL.09.06.02-14-315/14, współfinanswany

Bardziej szczegółowo