Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147"

Transkrypt

1 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja ta dzwierciedla jedynie pglądy autrów. Kmisja Eurpejska nie bierze dpwiedzialnści za zawartść niniejszeg pdręcznika.

2 SPIS TREŚCI....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. WSTĘP REZULTATY PROJEKTU Platfrma e-learningwa CD ROM SZKOLENIE Grupy dcelwe Oglny prfil szkleniwca Cele szklenia/kursu Prces ceny i certyfikacji Pdsumwanie mdułów METODOLOGIA ORGANIZACJI E-KURSU: PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE INSTRUKCJI REKOMENDACJE KOŃCOWE

3 1. WSTĘP Prjekt e-trainers ( współfinanswany z prgramu Lenard da Vinci ) bejmuje pracwanie i rzwój narzędzi szkleniw-kmunikacyjnych dla nauczycieli i szkleniwców. Prjekt wspiera wymienine grupy zawdwe we wdrżeniu treści e-learningwych wykrzystywanych w cdziennej pracy zawdwej. Rezultatem wdrżenia prjektu e-trainers jest zapewnienie prfesjnalneg wsparcia dla szkleniwców i nauczycieli w celu właściwej implementacji e-learningu w rganizacji. W ramach prjektu pracwane zstał narzędzie kmunikacyjne skierwane dla sób z umiejętnściami pedaggicznymi. Treści szkleniwe uwzględniają główne tematy i umiejętnści niezbędne w prcesie pracwywania i wdrażania e-learningu. Zaliczamy d nich: Wprwadzenie d e-learningu. Wdrażanie e-learningu w różnych ujęciach. Jak zrganizwać prces e-learningu? Treści e-nauczania Umiejętnści miękkie wykrzystywane w prcesie e-learningu. W prjekt e-trainers zaangażwani są uczestnicy z 6 różnych krajów: Prtugalii, Plski, Włch, Grecji, Czech i Hiszpanii. Zstali ni wybrani ze względu na zdlnść d pracwania mdułów e- Learningu niezbędnych d prjektu, psiadanie slidnej sieci kntaktów raz niezbędneg knw-hw w dziedzinie szkleń zawdwych. Krdynatrem prjektu jest prtugalska rganizacja Sciedade Prtuguesa de Invaçã D głównych celów prjektu zaliczamy: Zdiagnzwanie istniejących pracwań i kursów dtyczących e-learningu raz analiza aktualneg wykrzystania e-learningu na terenie krajów uczestniczących w prjekcie. Identyfikacja różnic i pdbieństw pmiędzy uczestniczącymi krajami. Diagnza dalszych ptrzeb szkleniwych. Prmcja e-learningu, mająca na celu zwiększenie zaufania d teg rdzaju nauczania raz zwiększenie pzimu zaintereswania e-learningiem wśród nauczycieli i innych sób zaintereswanych tą frmą nauki. 2

4 Wdrżenie międzynardwej sieci wirtualnej, umżliwiającej wymianę pmysłów, wspmagającej pracwanie kursu piltażweg raz wymianę dbrych praktyk pmagających przezwyciężyć barierę dległści w działaniach edukacyjnych. Opracwanie interaktywnych/multimedialnych treści szklenia, zarówn na pzimie eurpejskim, jak i w specyficznym śrdwisku pszczególnych rganizacji. Przygtwanie międzynardwych warsztatów w dziedzinie e-learningu z udziałem partnerów i trenerów z krajów zaangażwanych w realizacje prjektu. Testwanie raz ewaluacja narzędzia szkleniweg. Organizacja warsztatów w każdym z krajów uczestniczących w prjekcie w celu przedyskutwania głównych rezultatów prjektu. Trwale upwszechnienie efektów za pmcą strny internetwej raz przygtwaneg CD-ROMu. Materiały te pracwane zstały w językach krajów uczestniczących. Celem niniejszeg pracwania jest zapewnienie niezbędneg wsparcia dla nauczycieli i szkleniwców pdczas przygtwania i wdrżenia kursów e-learningwych raz wzmcnienie aktywnści szkleniwców w tej dziedzinie. Wytyczne charakteryzują i badają prgram szkleniwy w dniesieniu d kreślnych grup dcelwych, prfil szkleniwca, cele raz treści szkleniwe, strukturę pszczególnych mdułów, zagadnienia dtyczące ewaluacji raz praktyczne ćwiczenia. 3

5 2. REZULTATY PROJEKTU. Z pwdu ściśle kreślneg kresu trwania prjektu i rzwinięteg partnerstwa w ramach knsrcjum jest zrzumiałe, że pszczególne rezultaty prjektu różnią sie pd względem ważnści i czasu w którym muszą być siągnięte. Z teg względu wydaje się prawidłwe, wypunktwanie wszystkich rezultatów prjektu pd względem chrnlgicznym ze szczególnym uwzględnieniem etapu wdrżenia platfrmy e-learningwej raz wydania CD-ROMu. Pdstawwe rezultaty prjektu: Brszura Prjektu: dstępna we wszystkich językach uczestników prjektu ( angielskim, greckim, włskim, plskim, prtugalskim, hiszpańskim), dstarcza krótkiej infrmacji dnśnie pisu prjektu, celów, grupy dcelwych raz rezultatów. Ultka dstępna jest d pbrania ze strny internetwej prjektu: Newsletter: dstarcza pdstawwych infrmacji na temat pszczególnych faz realizacji prjektu. Newsletter jest dstępny na strnie internetwej prjektu Krajwa Deklaracja w sprawie e-learningu: cena stanu e-learningu w krajach uczestniczących w prjekcie ( Czechy, Grecja, Hiszpania, Plska, Prtugalia, Włchy ). Dstępna na strnie internetwej prjektu: Raprt z badań: raprt z badań na temat Analizy Ptrzeb Szkleniwych. Raprt z badań dstępny na strnie prjektu: Ultka prjektu: ultka infrmująca prjekcie i realizacji piltażweg kursu e- Learningweg dbywająceg się w ramach prjektu. Opracwanie treści szkleniwych dstępnych na CD-ROMie raz na Platfrmie e- Learningwej Platfrma e-learningwa. Platfrm e-learningwa zstała zaprjektwana i stwrzna przez FASE. W celu uzyskania dstępu d platfrmy niezbędny jest kmputer z dstępem d Internetu.: Platfrma e-learningwa zaprjektwana zstała w parciu prgramwanie SUMO SYSTEM. Nazwa systemu wywdzi się d aplikacji e-learningwej pracwanej przez FASE.net. System integruje następujące narzędzia: AULA OPTIMA: Wirtualna klasa, zawierająca zarówn narzędzia synchrniczne jak i asynchrniczne, system zarządzania, krdynacje nauczyciela i narzędzia umżliwiające mnitrwanie prac uczniów. 4

6 WORK LAB: Narzędzie d zarządzania prjektem lub daną grupą. Mże zstać wykrzystane jak cześć wirtualnej klasy w celu zarządzania grupami uczniów, twrzenia grup dyskusyjnych. WORK LAB mże również zstać wykrzystany jak niezależne narzędzie d zarządzania prjektami.. METODOLOGIA: wirtualne śrdwisk zstał stwrzne na zasadach specjalistycznej metdlgii nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zasad knstruktywizmu. NARZĘDZIA AUTORSKIE: System psiada własne narzędzia d rzwju materiałów szkleniwych. Narzędzia zawierają różne parametry edycji w zależnści d rdzaju materiałów szkleniwych: językwe narzędzia autrskie - dstswane d treści szkleniwych lub uniwersalny SUMO edytr prmwany pprzez meta-kurs Jak zaprjektwać kurs n-line?. Platfrma e-learningwa jest dstępna pprzez strnę e-trainers. Kiedy już wejdziesz na strnę platfrmy, znajdziesz na niej panel dstępu, który zawiera dwie części: rejestracja dla studentów, rejestracja dla nauczycieli/trenerów. Zarówn studenci jak i nauczyciele/trenerzy wybierają FLAGĘ swjeg kraju, następnie autmatycznie trzymują dstęp d frmularza rejestracji. 5

7 Kiedy już wybierzesz kurs, d któreg chcesz przystąpić klejne krki są bardz prste. Wejdziesz w bardz szczegółwą strnę na której znajdziesz wszystkie niezbędne narzędzia d zaprjektwania i przeprwadzenia kursu. Zaliczamy d nich: pmc i przewdnik, pwitalną wizualizacje, nazwisk nauczyciela, jeg zdjęcie raz CV, panel z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) raz wsparcie techniczne. Platfrma ma wbudwaną bazę danych, która autmatycznie kntrluje czas uczestnictwa w każdym z mdułów, każdeg ze studentów. Działanie t ma na celu kntrlę czasu, liczby dbytych sesji raz pzimu uczestnictwa w kursie CD ROM CD ROM jest jednym z głównych prduktów prjektu e-trainers. D przejrzenia zawartści CD ptrzebujesz jedynie kmputer wypsażny w dtwarzacz CD. Płączenie internetwe nie jest wymagane. Płyta CD-ROM zawiera wieljęzyczne narzędzie zawierające tłumaczenia mdułów na języki wszystkich partnerów prjektu. Pdstawwe infrmacje prjekcie, przewdnik z wytycznymi raz użyteczne infrmacje dla szkleniwców/trenerów, które mgą zstać wydrukwane. Zawartść CD-ROMu: 1. Strna pwitalna. 2. Opis prjektu. 3. Pakiet treningwy. 4. Przewdnik dla nauczycieli i szkleniwców. 5. Pmc. 6. Infrmacje kntaktwe. Strna pwitalna twiera sie autmatycznie. Użytkwnik mże wybrać jeden z dstępnych języków: angielski grecki czeski plski włski prtugalski. 6

8 Opis prjektu feruje pdstawwe infrmacje prjekcie i zawiera takie elementy jak: Infrmacja wstępna. Określne cele. Beneficjentów. Rezultaty prjektu. Partnerstw. Pakiet treningwy jest rdzeniem prjektu, pdzielny jest na mduły treningwe dstępne w ramach kursu i zawierające: Prgram rzwju zespłu zaangażwanie nauczycieli i ekspertów. Mduły szkleniwe.. Przewdnik dla nauczycieli i szkleniwców jest narzędziem zaprjektwanym specjalnie dla nich jak rdzaj przewdnika p mdułach e-learningu, celach, metdlgii. Przewdnik zawiera użyteczne infrmacje na temat grup dcelwych, zasbów i materiałów pedaggicznych, harmngramu, prpzycje metdlgii ewaluacji raz ddatkwe linki d strn. Rzdziały pdręcznika są pdzielne następując: Wstęp. Rezultaty prjektu Szklenie. Wniski i rekmendacje.. POMOC zawiera użyteczne wskazówki w jaki spsób przemieszczać się p zawartści płyty CD, w jaki spsób uzupełnić mduły jak również wskazówki mżliwściach pszczególnych narzędzi. Infrmacje kntaktwe zapewniają kmunikacje z sbami dpwiedzialnymi za krdynację. 7

9 3. SZKOLENIE Prgram szkleniwy składa się z 5 mdułów: 1. Wprwadzenie d e-learningu. 2. Wdrażanie e-learningu w rżnych ujęciach. 3. Jak zrganizwać prces e-learningu? 4. Treści e-nauczania 5. Umiejętnści miękkie wykrzystywane w prcesie e-learningu. Każdy z mdułów jest zrganizwany według pisanej pniżej struktury: Grupy dcelwe Cele pszczególnych mdułów. Treści teretyczne/naukwe. Struktura mdułu. Metdy i praktyczne ćwiczenia, Stsując teg typu strategiczne pdejście d prgramu knsrcjum pragnie zapewnić niezbędną elastycznść użytkwania prgramu w różnych kntekstach, dla realizacji różnych celów i grup dcelwych. Jednakże prócz mżliwści całściweg wykrzystania prgramu szklenia istnieje mżliwść adptwania pszczególnych mdułów d ptrzeb prgramu nauczania Grupy dcelwe. Prjekt e-trainers adreswany jest dla nauczycieli, szkleniwców raz pracwników psiadających umiejętnści pedaggiczne, którzy są dpwiedzialni w danej rganizacji za wdrżenie e-learningu w miejscu pracy w. Zaliczamy d nich w szczególnści: Organizacjie specjalizujące się w szkleniach zawdwych lub dstawców usług edukacyjnych którzy chcieliby wdrżyć e-learning lub usprawnić prces e-learningu. Uniwersytety, szkły wyższe i inni dstawcy świadczący usługi edukacyjne na pzimie akademickim/ wyższym, raz pracwnicy wyżej wymieninych instytucji/rganizacji, którzy sptykają się z wyzwaniami nwczesnej eknmii partej na wiedzy. Śrdwisk biznesu, rganizacje publiczne i sieci małych i średnich przedsiębirstw, w szczególnści specjaliści ds. szkleń raz inni pracwnicy mający ptrzebę rzwju i prmwania e-learningu w swim śrdwisku pracy. 8

10 W każdym z mdułów znajduje szczegółwy pis grup dcelwych, które mgą być zaintereswane treściami zawartymi w danym mdule Oglny prfil szkleniwca. W celu zapewnienia prawidłwej realizacji prgramu szkleniwcy/trenerzy pwinni charakteryzwać się następującymi umiejętnściami i cechami: Dświadczeniem w prwadzeniu szkleń, wykładów, kursów ( najlepiej z zastswaniem e- learningu) Praktycznym dświadczeniem zawdwym w firmach, (najlepiej w sektrze MŚP). Dbrymi umiejętnściami kmunikacyjnymi. Dbrymi umiejętnściami pracy z grupą sób. Dbrymi umiejętnściami stswania kreślnych technik prezentacji. Pdstawwą wiedzą na temat e-learningu. Pzytywnym pdejściem d całściweg prcesu e-learningu. Umiejętnścią zapewnienia wsparcia i dradztwa pdczas prcesu nauki z wykrzystaniem e- Learningu. Wart pdkreślić, że w każdym z mdułów szczegółw zstały kreślne wymagania dnśnie dświadczenia i umiejętnści jakimi pwinien dyspnwać szkleniwiec/trener/nauczyciel. Każdy ze szkleniwców pwinien zstać wybrany w parciu prfil jaki jest zawarty i pisany w każdym z mdułów Cele szklenia/kursu. Cele gólne. P przebyciu całej ścieżki szkleniwej uczestnicy panują gólną kncepcje e-learningu ( z punktu widzenia pedaggiczneg raz wykrzystania technlgii ICT ) i kwestii z nim związanych raz główne czynniki wdrżenia e-learningu w rganizacjach. Cele szczegółwe. Uczestnicy którzy przejdą przez cały prgram szkleniwy składający sie z 5mdułw będą w stanie: Określić mżliwści zastswań e-learningu: jeg zalety, wady raz psiadanie pdstawwej wiedzy na temat e-learningu. Określić strategie e-learningu. 9

11 Rzpznać i rientwać sie w złżnym Wirtualnym Śrdwisku Szkleniwym. Pznać zróżnicwane aspekty wdrżenia e-learningu w różnych kntekstach i aspektach. Pznać zasady, ramy prjektwania i twrzenia instrukcji użytkwania. Pznać gólne mdele ewaluacji i zasady przeprwadzenia ewaluacji szkleń. Pznać wytyczne dtyczące ewaluacji prwadznej przed, p i w trakcie szklenia. Pznać techniki zarządzania czasem. Pznać cechy charakterystyczne jakie pwinni psiadać e-uczniwie. Twrzyć treści e-learningwe. Pznać techniki mtywacji. Na zakńczenie każdeg mdułu jak również na zakńczenie całeg prgramu każdy z uczestników pwinien wypełnić kwestinariusz uczestnika (zb. aneks I) w celu zmierzenia pzimu satysfakcji ze szklenia. Przedstawiamy Kwestinariusz Ewaluacyjny dla całeg szklenia. Jeśli chcą Państw wykrzystać g tylk w pszczególnych mdułach ptrzebne jest jeg dpwiednie przystswanie Prces ceny i certyfikacji. Opisany pniżej prgram szkleniwy zstał zaprjektwany i zaadptwany przez wszystkich partnerów prjektu. Istnieje również mżliwść wykrzystania prgramu szklenia innym rganizacjm. Z pwdu faktu i w każdym z Państw Partnerów prjektu istnieją różne systemy prawne i legislacyjne raz inne mżliwści ceny knw-hw i prcesu certyfikacji, partnerzy zdecydwali, że prces certyfikacji raz cena knw hw jak również cena pszczególnych mdułów prjektu będą dknywane przez każdeg z partnerów indywidualnie na zasadach przyjętych przez każdeg z nich Pdsumwanie mdułów Mduł I Wprwadzenie d e-learningu. Grupy dcelwe Osby zaintereswane e-learningiem nie dyspnujący żadnymi szczególnymi umiejętnściami. 10

12 Prfil szkleniwca/trenera. Oprócz wymagań jakie pwinien spełniać wykładwca żadne ddatkwe kwalifikacje i dświadczenie nie są wymagane. Cele gólne Celem teg mdułu jest zaznajmienie jeg użytkwników z mżliwściami zastswań e- learningu: jeg wad i zalet. Ukńczenie kursu zapewnia również wiedze na temat gólnych zasad jakie panują w nauczaniu e-learningwym. Cele szczegółwe. Zdefiniwanie pdstawwych pjęć związanych z e-learningiem. Wyjaśnienie ptencjału jaki niesie ze sbą kurs e-learningwy. Charakterystyka różnych frm edukacji. Określenie zalet i wad zwykłych materiałów metdycznych książki jak i treści elektrnicznych przeznacznych dla szkleniwców/nauczycieli e-learningu. Zdefiniwanie pdstawwych krzyści i wad wynikających z nauczania na dległść. Wyszczególnienie zalet i wad e-learningu. Wyszczególnienie słabych strn e-learningu raz barier występujących w związku z jeg stswaniem. Oszacwanie dtychczaswych dświadczeń w bszarze nauczania na dległść raz e- Learningu, w szczególnści wiedzy tych frmach edukacji. Zdefiniwanie zalet e-learningu z punktu widzenia uczestników szkleń. Opisanie wad e-learningu z punktu widzenia uczestników szkleń. Zdiagnzwanie wsparcia dla uczestników szkleń w pstaci e-learningu w kntekście glbalnym. Ustanwienie pdstawwych działań szkleniwca, które są pżądane przez uczestników szklenia. Uszczegółwienie pdstawwych zadań szkleniwca/nauczyciela ds. e-learningu. Struktura mdułu. Otwarcie, przedstawienie Prezentacja celów raz treści mdułu szkleniweg Tematy: czym jest e-learning?: pdstawwe pjęcia. 11

13 Zalety, wady i słabści e-learningu. E-learning a uczestnicy kursu. E-learning a szkleniwcy. Przykładwy kwestinariusz dla szkleniwca/nauczyciela. Prpzycje realizacji mdułu w kntekście nauki w klasie a) Metdy pedaggiczne Trener będzie krzystał z następujących metd pedaggicznych: Ekspzycja teretyczna Przygtwanie i dyskusja nad case studies (w grupach rbczych) Przygtwanie i dyskusja nad testami dtyczącymi własnej praktyki (indywidualnie) b) Materiały / zasby dydaktyczne / pedaggiczne Tablica Flipchart Rzutnik (prjektr wide) Kmputer(y) Kwestinariusz Uczestnika c) Czas trwania Standardwy rzkład (10 gdzin) Struktura mdułu Pierwsza płwa dnia. Czas Czas w sumie trwania Pczątek Kniec Uwagi Otwarcie, przedstawienie 15 m. 0:00 0:15 Prezentacja celów raz treści mdułu szkleniweg 05 m. 0:15 0:20 D adaptacji w zależnści d klicznści: prfilu uczestników, mdułów zintegrwanych bądź d sbnej realizacji etc. Czym jest e-learning: pdstawwe pjęcia i definicje, wstęp d e-learningu, szklenie i jeg frmy, materiały edukacyjne. Pierwsze ćwiczenie: uzupełnij listę wad i zalet materiałów szkleniwych dla nauczycieli 70 m. 0:20 1:30 15 m. 1:30 1:45 12

14 dyskusja. PRZERWA 15 m :00 Edukacja n-line i edukacja ffline Systemy Zarządzania Nauczaniem (LMS) Znajdź w Internecie przynajmniej dwa szklenia, które są stwrzne i realizwane za pmcą LMS. 30 m. 2:00 2:30 45 m. 2:30 3:15 Szkleniwiec 15 m. 3:15 3:30 Ćwiczenia w grupach na kmputerze. Pierwszy test jeg pprawa 15 m. 3:30 3:45 Praca indywidualna PRZERWA 15 m :00 Druga plwa dnia Wstęp Mcne strny, wady raz słabe strny e-learningu. Zalety e-learningu. Zalety elektrnicznych treści szkleniwych Zalety kmunikacji drga elektrniczną w prównaniu z telefnią tradycyjna lub drgą pcztwą. Zalety metd ceny szklenia w przeciwieństwie d zadań wyknywanych drgą krespndencyjną Zalety edukacji zarządczej. Pzstałe zalety e-learningu. Wady e-learningu. Słabe strny e-learningu. 105 m. 4:00 5:45 Test i jeg pprawa. 15 m. 5:45 6:00 Praca indywidualna. PRZERWA 15 m :15 E-learning a studenci Wstęp Mżliwść uczenia sie z każdeg miejsca każdej prze Elastyczny czas nauki. Współpraca studentów Dstęp d zasbów Glbalne wsparcie indywidualneg nauczania Ćwiczenie w grupach: zestawienie ddatkwych zalet e- learningu z punktu widzenia studenta 60 m. 6:15 7:15 30 m. 7:15 7:45 PRZERWA 15 m :00 Ostatnie dwie gdziny Wady e-learningu z punktu widzenia studentów. 30 m. 8:00 8:30 13

15 Zadania szkleniwca ds. e- learningu. Ćwiczenia grupwe: zestawienie pzstałych zadań szkleniwca. Wstęp E-learning i szkleniwiec. Infrmacja dnśnie szkleniwców ds. E-learningu Kwalifikacje dbreg szkleniwca ds. E-learningu Cechy dbreg szkleniwca ds. E-learningu. Przykłady kwestinariusza dla szkleniwca. 20 m. 8:30 8:50 55 m. 8:50 9:45 Test trzeci 5 m. 9:45 9:50 Ewaluacja. 10 m. 9:50 10:00 KONIEC Wykrzystanie Kwestinariusza Uczestnika lub inneg narzędzia, wykrzystywaneg wcześniej w rganizacji szkleniwej Mduł II Wdrażanie e-learningu w różnych kntekstach Grupy dcelwe Osby zaintereswane e-learningiem, nie psiadające szczególnej wiedzy w tym temacie Osby zarządzające MŚP, rganizacjami pzarządwymi, uczelniami wyższymi raz innymi rganizacjami szkleniwymi Osby kierujące działami ICT zajmujące się wdrażaniem e-learningu w swich przedsiębirstwach / instytucjach Prfil trenera Dbra znajmść pśrednich i bezpśrednich prcesów zachdzących w rganizacjach szkleniwych Cel gólny Celem niniejszeg mdułu jest zapewnienie nauczycielm, trenerm raz innym zaintereswanym partnerm infrmacji na temat czynników, które należy wziąć pd uwagę pdczas wdrażania systemu e-learningweg 14

16 Cele szczegółwe Celem niniejszeg mdułu jest zapewnienie nauczycielm, trenerm raz innym zaintereswanym partnerm infrmacji na temat czynników, które należy wziąć pd uwagę pdczas wdrażania systemu e-learningweg, a mianwicie: Definicja strategii e-learningwej; Wirtualne Śrdwisk Nauki; Szczegółwe aspekty wdrażania e-learningu w różnych kntekstach raz pzstałe aspekty isttne przy wdrażaniu e-learningu. Struktura mdułu Otwarcie, przedstawienie Prezentacja celów raz treści mdułu szkleniweg Tematy: Definicja strategii e-learningwej Wirtualne Śrdwisk Nauki Szczegółwe aspekty wdrażania e-learningu Zarządzanie Zmianą i Prmcja Nrmy i standardy związane z e-learningiem (ISO) raz ptencjalnie inne Cpyright / Cpyleft Prpzycje realizacji mdułu w kntekście nauki w klasie a) Metdy pedaggiczne Trener będzie krzystał z następujących metd pedaggicznych: Ekspzycja teretyczna Przygtwanie i dyskusja nad case studies (w grupach rbczych) Przygtwanie i dyskusja nad testami dtyczącymi własnej praktyki (indywidualnie) b) Materiały / zasby dydaktyczne / pedaggiczne 15

17 Tablica Flipchart Rzutnik (prjektr wide) Kmputer(y) Kwestinariusz Uczestnika c) Czas trwania Standardwy rzkład (10 gdzin) Struktura Mdułu Pierwsza płwa dnia Czas Czas w sumie trwania Pczątek Kniec Otwarcie, przedstawienie 15 m. 0:00 0:15 Prezentacja celów raz treści mdułu szkleniweg Definicja strategii e-learningwej Prces strategiczny Pierwsze ćwiczenie: zdefiniuj swją rganizację (prawdziwą lub wymyślną) Dkąd zmierzasz? Jaki jest Twój zasadniczy cel? Jak chcesz być pstrzegany przez rynek / pinię publiczną? Jakie są główne wartści, które pwinny prwadzić ciebie i/lub twją instytucję raz prjekt? - Dyskusja 05 m. 0:15 0:20 45 m. 0:20 1:05 40 m. 1:05 1:45 PRZERWA 15 m :00 Definicja strategii e-learningwej Grupa Drugie ćwiczenie: Zdefiniuj prfil człnków grupy (1 na grupę): tł, umiejętnści, Dyskusja Wirtualne Śrdwisk Nauki Charakterystyka i mżliwści 40 m. 2:00 2:40 30 m. 2:40 3:10 35 m. 3:10 3:45 PRZERWA 15 m :00 Druga płwa dnia Wirtualne Śrdwisk Nauki System Zarządzania Nauką (LMS) nline 45 m. 4:00 4:45 Uwagi D adaptacji w zależnści d klicznści: prfilu uczestników, mdułów zintegrwanych bądź d sbnej realizacji etc. Ćwiczenie w małych grupach zakńczne prezentacją Prezentacja przykładweg LMS 75 m. 4:45 6:00 Jeden kmputer płączny z 16

18 PRZERWA 15 m :15 Szczegółwe aspekty wdrażania e-learningu Przedsiębirstwa Uczelnie wyższe Organizacje pzarządwe i inne Zwrt z inwestycji & Kszty Zarządzanie zmianą i prmcja Zarządzania zmianą 60 m. 6:15 7:15 30 m. 7:15 7:45 PRZERWA 15 m :00 Ostatnie dwie gdziny Zarządzanie zmianą i prmcja Zarządzania zmianą Zadanie d pracy w małych grupach: Pdaj kluczwe czynniki skutecznej prmcji dyskusja Nrmy i standardy związane z e-learningiem (ISO) raz ptencjalnie inne Cpyright / Cpyleft 30 m. 8:00 8:30 20 m. 8:30 8:50 60 m. 8:50 9:50 Ewaluacja 10 m. 9:50 10:00 KONIEC rzutnikiem lub kilka kmputerów Wykrzystanie Kwestinariusza Uczestnika lub inneg narzędzia, wykrzystywaneg wcześniej w rganizacji szkleniwej Mduł III Jak zrganizwać prces e-learningu Grupy dcelwe Osby zaintereswane e-learningiem, nie psiadające szczególnej wiedzy w tym temacie Nauczyciele lub trenerzy z żadnym lub niewielkim dświadczeniem w e-learningu Prfil trenera - Dbra znajmść pśrednich i bezpśrednich prcesów zachdzących w rganizacjach szkleniwych - Wcześniejsze dświadczenie w pracy trenera i e-trenera 17

19 Cel gólny Celem niniejszeg mdułu jest przedstawienie zarysu metdlgii rganizacji kursu e-learningweg bejmująceg aspekty skuteczneg wdrżenia kursu pcząwszy d etapu prjektwania p etap ceny. Mduł zawiera praktyczne rady i wskazówki przydatne przy prgramwaniu treści raz skutecznym zarządzaniu e-klasą. Szczególną uwagę kładzie się na mtywację słuchaczy uczestniczących w e-kursie, ze względu na fizyczną niebecnść nauczyciela w śrdwisku e- Learningwym raz niemżliwść bezpśrednieg mnitrwania pstępów słuchaczy. Cele szczegółwe P ukńczeniu kursu, uczestnicy będą wypsażeni w wiedzę z następujących tematów: Uznane zasady i ramy prgramwania i prjektwania instrukcji Ogólne zasady ewaluacji stswane przy cenie tematu prgramu nauczania raz uznane mdele ewaluacji Wskazówki d ewaluacji prwadznej przed, w trakcie i p ukńczeniu szklenia Techniki zarządzania czasem Szczególna charakterystyka e-słuchaczy Techniki mtywacji zmniejszające dsetek sób rezygnujących z udziału w e-kursach Struktura mdułu Prezentacja celów raz treści mdułu szkleniweg Learning cntent tpics: Metdlgia rganizacji e-kursu Zarządzanie czasem Charakterystyka e-słuchaczy Ewaluacja Mnitring Praca z Wirtualną Grupą : Mtywacja i zaangażwanie 18

20 Prpzycje realizacji mdułu w kntekście nauki w kntekście e-learningwym a) Metdy pedaggiczne Trener będzie krzystał z następujących metd pedaggicznych: Mnitrwanie słuchaczy Interaktywna kmunikacja Przygtwanie i dyskusja nad case studies (w grupach rbczych) Przygtwanie i dyskusja nad testami dtyczącymi własnej praktyki (indywidualnie) b) Materiały / zasby dydaktyczne / pedaggiczne Frum Czat Wspólna tablica Kwestinariusz Uczestnika c) Czas trwania Standardwy rzkład (10 gdzin) na tydzień Struktura mdułu Przybliż ny czas trwania D ukńczen ia w ciągu dnia # Wkład trenerów Metdlgia rganizacji e- kursu: Prgramwanie i prjektwanie instrukcji 90 m. 1 Mnitrwanie słuchaczy, upewnienie się, że wyknali zakres zadań z dnia pierwszeg Pierwsze ćwiczenie: Prpzycja case study w parciu mdel ADDIE, słuchacze pwinni dnieść d nieg na frum - Dyskusja Struktura kursu dla śrdwisk e-learningwych Narzędzia 45 m. 60 m. Zarządzanie czasem 40 m. 3 Ćwiczenie: badanie internetwe: wyszukać w Internecie infrmacje nt zarządzania czasem i e- Learningu. W grupach m 2 Kńcwy kmentarz na frum pd kniec drugieg dnia 3 4 Obserwacja pstępów pracy słuchaczy, udzielanie wskazówek. Pdsumwanie prezentacji 19

21 sbwych przygtwać prezentację wyników w PwerPincie Charakterystyka e- słuchaczy Ćwiczenie: twarta dyskusja na Frum: jakim e- słuchaczem jesteś? 40 m. Ewaluacja 90 m. 6 Mnitring 15 m. 6 Praca z Grupą Wirtualną: Mtywacja i zaangażwanie Ewaluacja 10 m. KONIEC 5 20 m 5 Mderwanie debaty 60 m. 7 7 Wykrzystanie Kwestinariusza Uczestnika lub inneg narzędzia, wykrzystywaneg wcześniej w rganizacji szkleniwej Mduł IV Treści e-learningu Grupy dcelwe Osby zaintereswane e-learningiem, nie psiadające szczególnej wiedzy w tym temacie. Prfil trenera Oprócz gólnych wymagań związanych z prfilem trenera, wymagane są pdstawwe kmpetencje ICT raz pdstawwe umiejętnści prjektwania instrukcji. Cel gólny Celem niniejszeg mdułu jest pznanie pdstawwych zasad i narzędzi niezbędnych w celu prjektwania lub wybru treści e-learningu. Cele szczegółwe - Pznanie pdstawwych zasad niezbędnych w celu prjektwania lub wybru treści e- Learningu, pprzez które realizwane są załżne cele w terminach kmpetencyjnych. - Wybór kreślnych treści dla rzwju kmpetencji, których chcemy nauczyć. - Sprawienie by każdy słuchacz czuł się częścią prcesu. - Pmc słuchaczm w stwrzeniu wspólnty celów i zaintereswań. 20

22 - Skuteczne rzwiewanie wątpliwści jak część relacji pmiędzy dwiema sbami pdzielającymi ten sam cel, w celu ewaluacji części prcesu etc. Struktura mdułu Otwarcie, przedstawienie Prezentacja treści i celów mdułu szkleniweg Treści nauki: Treść w prcesie nauczania. Typy i rdzaje. Prgramwanie jednstek dydaktycznych Struktura jednstki dydaktycznej Infrastruktura technlgiczna Narzędzia Ewaluacja w e-learningu. Prpzycje realizacji mdułu w kntekście nauki w kntekście blended learning. a) Metdy pedaggiczne Trener będzie krzystał z następujących metd pedaggicznych w klasie: Ekspzycja teretyczna; Przygtwanie i dyskusja nad case studies (w grupach rbczych) Ćwiczenia praktyczne Trener będzie krzystał z następujących metd pedaggicznych w śrdwisku nline: Przygtwanie i dyskusja nad testami dtyczącymi własnej praktyki (indywidualnie) Opracwywanie i dyskusje nad tematami. b) Materiały / zasby dydaktyczne / pedaggiczne w klasie Tablica Flipchart Rzutnik (prjektr wide) 21

23 Kmputer(y) Kwestinariusz Uczestnika c) Materiały / zasby dydaktyczne / pedaggiczne nline. Kmputer pdłączny d internetu d) Czas trwania Standardwy rzkład (10 gdzin) Struktura Mdułu Dzień pierwszy/sesja klaswa Czas Czas w sumie trwania Pczątek Kniec Uwagi Otwarcie przedstawienie 15 m. 0:00 0:15 Prezentacja treści i celów mdułu szkleniweg 05 m. 0:15 0:20 D adaptacji w zależnści d klicznści: prfilu uczestników, mdułów zintegrwanych bądź d sbnej realizacji etc. Treść w prcesie nauczania. Typy i rdzaje. Pierwsze ćwiczenie: Wyszukanie w internecie dwóch przykładów treści nauczania raz mówienie ich. 70 m. 0:20 1:30 Ekspzycja i demnstracja. Indywidualne wyszukiwanie w 60 m. 1:30 2:30 internecie, prezentacja wyników na frum grupy. Dzień drugi / samdzielna nauka nline Prgramwanie jednstek dydaktycznych 60 m. 2:30 3:30 Indywidualnie Pierwszy test raz jeg pprawa 15 m. 3:30 3:45 Dzień trzeci / samdzielna nauka nline Struktura jednstki dydaktycznej 60 m. 3:45 4:45 Indywidualnie Drugi test raz jeg pprawa 15 m. 4:45 5:00 Indywidualnie Dzień czwarty / samdzielna nauka nline Infrastruktura technlgiczna 60 m. 5:00 6:00 Indywidualnie Trzeci test raz jeg pprawa 15 m. 6:00 6:15 Indywidualnie Dzień piąty / debata nline Ćwiczenie drugie: debata z innymi słuchaczami nt dpwiedniej infratsruktury technlgicznej ptrzebnej ci d pracy w charakterze e-trenera. Sixth day/ classrm sessin 45 m. 6:15 7:00 Grupwa dyskusja synchrniczna nline 22

24 Narzędzia 60 m :00 Czwarty test 15 m. 8:00 8:15 Prezentacja i wykrzystanie różnych platfrm e- Learningwych raz śrdwisk współpracy Indywidualnie przy użyciu kmputera. Ewaluacja w e-learningu. 45 m. 8:15 9:00 Ekspzycja i demnstracja Trzecie ćwiczenie grupwe: Debta: Czy niezbędne jest psiadanie dpwiednieg zaadaptwaneg sprzętu w celu przeprwadzenia wideknferencji? Czy mżemy mieć prblemy jeśli nie psiadamy dpwiednieg sprzętu kmputerweg? Kńcwy kwestinariusz satysfakcji KONIEC 45 m. 9:00 9:45 Debata 15 m. 9:45 10:00 Wykrzystanie Kwestinariusza Uczestnika lub inneg narzędzia, wykrzystywaneg wcześniej w rganizacji szkleniwej. 23

25 Mduł V Umiejętnści miękkie Grupy dcelwe Osby zaintereswane e-learningiem, nie psiadające szczególnej wiedzy w tym temacie MŚP, rganizacje pzarządwe, uczelnie wyższe szczególnie zaintereswane lub specjalizujące się w psychlgii Psychlgwie raz kierwnicy działów zasbów ludzkich zaintereswani wdrażaniem e- Learningu w swich przedsiębirstwach / rganizacjach Prfil trenera Od trenera wymaga się wyskieg pzimu mtywacji, dyscypliny, znajmści różnych spsbów rganizacji, specyficznych dla niezależnej działalnści zawdwej. Cel gólny Celem niniejszeg mdułu jest zapewnienie trenerm, psychlgm, kierwnikm działów zasbów ludzkich raz innym zaintereswanym pdmitm mżliwści nabycia szczególnych predyspzycji i umiejętnści, uzupełniających ich znajmść pierwtneg tematu lub bszar zaintereswań zawdwych. Cele szczegółwe Celem niniejszeg mdułu jest zapewnienie trenerm, psychlgm, kierwnikm działów zasbów ludzkich raz innym zaintereswanym pdmitm infrmacji na temat czynników, które należy wziąć pd uwagę przy wdrażaniu systemu e-learningweg takich jak: Mtywacja, Autdyscyplina, Pmiar efektywnści pracy raz Umiejętnść zrównważenia pracy i czasu wlneg jak kluczwych umiejętnści w prcesie nauczania na dległść. Struktura mdułu 24

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F:

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F: Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy w Olszewie Brkach Olszew-Brki, marzec 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK

50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg 50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK WNIOSKI Z TESTOWANIA Caritas Plska Grudziądzkie Centrum Caritas Agrtec Plska

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja. Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja. Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja, dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji Zapytanie fertwe w sprawie realizacji usług szkleniwych i dradztwa w ramach knkursu Hersi Organizacji I - dt. rganizacji i przeprwadzenia szkleń II - dt. usług dradczych pwiązanych ze szkleniami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa: Realizacja prjektu szkleniweg pn. Skuteczne i efektywne zarządzanie - dsknalenie umiejętnści menedżerskich dla kadry kierwniczej resrtu Obrny Nardwej ZP_27_2012 Numer głszenia: 155537-2012; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości kształcenia e-learningowego w wybranych obszarach

Analiza możliwości kształcenia e-learningowego w wybranych obszarach Raprt Analiza mżliwści kształcenia e-learningweg w wybranych bszarach [Warszawa 2013] 2 Publikacja współfinanswana ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Prjekt Efektywni 50+

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo