Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147"

Transkrypt

1 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja ta dzwierciedla jedynie pglądy autrów. Kmisja Eurpejska nie bierze dpwiedzialnści za zawartść niniejszeg pdręcznika.

2 SPIS TREŚCI....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. WSTĘP REZULTATY PROJEKTU Platfrma e-learningwa CD ROM SZKOLENIE Grupy dcelwe Oglny prfil szkleniwca Cele szklenia/kursu Prces ceny i certyfikacji Pdsumwanie mdułów METODOLOGIA ORGANIZACJI E-KURSU: PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE INSTRUKCJI REKOMENDACJE KOŃCOWE

3 1. WSTĘP Prjekt e-trainers ( współfinanswany z prgramu Lenard da Vinci ) bejmuje pracwanie i rzwój narzędzi szkleniw-kmunikacyjnych dla nauczycieli i szkleniwców. Prjekt wspiera wymienine grupy zawdwe we wdrżeniu treści e-learningwych wykrzystywanych w cdziennej pracy zawdwej. Rezultatem wdrżenia prjektu e-trainers jest zapewnienie prfesjnalneg wsparcia dla szkleniwców i nauczycieli w celu właściwej implementacji e-learningu w rganizacji. W ramach prjektu pracwane zstał narzędzie kmunikacyjne skierwane dla sób z umiejętnściami pedaggicznymi. Treści szkleniwe uwzględniają główne tematy i umiejętnści niezbędne w prcesie pracwywania i wdrażania e-learningu. Zaliczamy d nich: Wprwadzenie d e-learningu. Wdrażanie e-learningu w różnych ujęciach. Jak zrganizwać prces e-learningu? Treści e-nauczania Umiejętnści miękkie wykrzystywane w prcesie e-learningu. W prjekt e-trainers zaangażwani są uczestnicy z 6 różnych krajów: Prtugalii, Plski, Włch, Grecji, Czech i Hiszpanii. Zstali ni wybrani ze względu na zdlnść d pracwania mdułów e- Learningu niezbędnych d prjektu, psiadanie slidnej sieci kntaktów raz niezbędneg knw-hw w dziedzinie szkleń zawdwych. Krdynatrem prjektu jest prtugalska rganizacja Sciedade Prtuguesa de Invaçã D głównych celów prjektu zaliczamy: Zdiagnzwanie istniejących pracwań i kursów dtyczących e-learningu raz analiza aktualneg wykrzystania e-learningu na terenie krajów uczestniczących w prjekcie. Identyfikacja różnic i pdbieństw pmiędzy uczestniczącymi krajami. Diagnza dalszych ptrzeb szkleniwych. Prmcja e-learningu, mająca na celu zwiększenie zaufania d teg rdzaju nauczania raz zwiększenie pzimu zaintereswania e-learningiem wśród nauczycieli i innych sób zaintereswanych tą frmą nauki. 2

4 Wdrżenie międzynardwej sieci wirtualnej, umżliwiającej wymianę pmysłów, wspmagającej pracwanie kursu piltażweg raz wymianę dbrych praktyk pmagających przezwyciężyć barierę dległści w działaniach edukacyjnych. Opracwanie interaktywnych/multimedialnych treści szklenia, zarówn na pzimie eurpejskim, jak i w specyficznym śrdwisku pszczególnych rganizacji. Przygtwanie międzynardwych warsztatów w dziedzinie e-learningu z udziałem partnerów i trenerów z krajów zaangażwanych w realizacje prjektu. Testwanie raz ewaluacja narzędzia szkleniweg. Organizacja warsztatów w każdym z krajów uczestniczących w prjekcie w celu przedyskutwania głównych rezultatów prjektu. Trwale upwszechnienie efektów za pmcą strny internetwej raz przygtwaneg CD-ROMu. Materiały te pracwane zstały w językach krajów uczestniczących. Celem niniejszeg pracwania jest zapewnienie niezbędneg wsparcia dla nauczycieli i szkleniwców pdczas przygtwania i wdrżenia kursów e-learningwych raz wzmcnienie aktywnści szkleniwców w tej dziedzinie. Wytyczne charakteryzują i badają prgram szkleniwy w dniesieniu d kreślnych grup dcelwych, prfil szkleniwca, cele raz treści szkleniwe, strukturę pszczególnych mdułów, zagadnienia dtyczące ewaluacji raz praktyczne ćwiczenia. 3

5 2. REZULTATY PROJEKTU. Z pwdu ściśle kreślneg kresu trwania prjektu i rzwinięteg partnerstwa w ramach knsrcjum jest zrzumiałe, że pszczególne rezultaty prjektu różnią sie pd względem ważnści i czasu w którym muszą być siągnięte. Z teg względu wydaje się prawidłwe, wypunktwanie wszystkich rezultatów prjektu pd względem chrnlgicznym ze szczególnym uwzględnieniem etapu wdrżenia platfrmy e-learningwej raz wydania CD-ROMu. Pdstawwe rezultaty prjektu: Brszura Prjektu: dstępna we wszystkich językach uczestników prjektu ( angielskim, greckim, włskim, plskim, prtugalskim, hiszpańskim), dstarcza krótkiej infrmacji dnśnie pisu prjektu, celów, grupy dcelwych raz rezultatów. Ultka dstępna jest d pbrania ze strny internetwej prjektu: Newsletter: dstarcza pdstawwych infrmacji na temat pszczególnych faz realizacji prjektu. Newsletter jest dstępny na strnie internetwej prjektu Krajwa Deklaracja w sprawie e-learningu: cena stanu e-learningu w krajach uczestniczących w prjekcie ( Czechy, Grecja, Hiszpania, Plska, Prtugalia, Włchy ). Dstępna na strnie internetwej prjektu: Raprt z badań: raprt z badań na temat Analizy Ptrzeb Szkleniwych. Raprt z badań dstępny na strnie prjektu: Ultka prjektu: ultka infrmująca prjekcie i realizacji piltażweg kursu e- Learningweg dbywająceg się w ramach prjektu. Opracwanie treści szkleniwych dstępnych na CD-ROMie raz na Platfrmie e- Learningwej Platfrma e-learningwa. Platfrm e-learningwa zstała zaprjektwana i stwrzna przez FASE. W celu uzyskania dstępu d platfrmy niezbędny jest kmputer z dstępem d Internetu.: Platfrma e-learningwa zaprjektwana zstała w parciu prgramwanie SUMO SYSTEM. Nazwa systemu wywdzi się d aplikacji e-learningwej pracwanej przez FASE.net. System integruje następujące narzędzia: AULA OPTIMA: Wirtualna klasa, zawierająca zarówn narzędzia synchrniczne jak i asynchrniczne, system zarządzania, krdynacje nauczyciela i narzędzia umżliwiające mnitrwanie prac uczniów. 4

6 WORK LAB: Narzędzie d zarządzania prjektem lub daną grupą. Mże zstać wykrzystane jak cześć wirtualnej klasy w celu zarządzania grupami uczniów, twrzenia grup dyskusyjnych. WORK LAB mże również zstać wykrzystany jak niezależne narzędzie d zarządzania prjektami.. METODOLOGIA: wirtualne śrdwisk zstał stwrzne na zasadach specjalistycznej metdlgii nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zasad knstruktywizmu. NARZĘDZIA AUTORSKIE: System psiada własne narzędzia d rzwju materiałów szkleniwych. Narzędzia zawierają różne parametry edycji w zależnści d rdzaju materiałów szkleniwych: językwe narzędzia autrskie - dstswane d treści szkleniwych lub uniwersalny SUMO edytr prmwany pprzez meta-kurs Jak zaprjektwać kurs n-line?. Platfrma e-learningwa jest dstępna pprzez strnę e-trainers. Kiedy już wejdziesz na strnę platfrmy, znajdziesz na niej panel dstępu, który zawiera dwie części: rejestracja dla studentów, rejestracja dla nauczycieli/trenerów. Zarówn studenci jak i nauczyciele/trenerzy wybierają FLAGĘ swjeg kraju, następnie autmatycznie trzymują dstęp d frmularza rejestracji. 5

7 Kiedy już wybierzesz kurs, d któreg chcesz przystąpić klejne krki są bardz prste. Wejdziesz w bardz szczegółwą strnę na której znajdziesz wszystkie niezbędne narzędzia d zaprjektwania i przeprwadzenia kursu. Zaliczamy d nich: pmc i przewdnik, pwitalną wizualizacje, nazwisk nauczyciela, jeg zdjęcie raz CV, panel z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) raz wsparcie techniczne. Platfrma ma wbudwaną bazę danych, która autmatycznie kntrluje czas uczestnictwa w każdym z mdułów, każdeg ze studentów. Działanie t ma na celu kntrlę czasu, liczby dbytych sesji raz pzimu uczestnictwa w kursie CD ROM CD ROM jest jednym z głównych prduktów prjektu e-trainers. D przejrzenia zawartści CD ptrzebujesz jedynie kmputer wypsażny w dtwarzacz CD. Płączenie internetwe nie jest wymagane. Płyta CD-ROM zawiera wieljęzyczne narzędzie zawierające tłumaczenia mdułów na języki wszystkich partnerów prjektu. Pdstawwe infrmacje prjekcie, przewdnik z wytycznymi raz użyteczne infrmacje dla szkleniwców/trenerów, które mgą zstać wydrukwane. Zawartść CD-ROMu: 1. Strna pwitalna. 2. Opis prjektu. 3. Pakiet treningwy. 4. Przewdnik dla nauczycieli i szkleniwców. 5. Pmc. 6. Infrmacje kntaktwe. Strna pwitalna twiera sie autmatycznie. Użytkwnik mże wybrać jeden z dstępnych języków: angielski grecki czeski plski włski prtugalski. 6

8 Opis prjektu feruje pdstawwe infrmacje prjekcie i zawiera takie elementy jak: Infrmacja wstępna. Określne cele. Beneficjentów. Rezultaty prjektu. Partnerstw. Pakiet treningwy jest rdzeniem prjektu, pdzielny jest na mduły treningwe dstępne w ramach kursu i zawierające: Prgram rzwju zespłu zaangażwanie nauczycieli i ekspertów. Mduły szkleniwe.. Przewdnik dla nauczycieli i szkleniwców jest narzędziem zaprjektwanym specjalnie dla nich jak rdzaj przewdnika p mdułach e-learningu, celach, metdlgii. Przewdnik zawiera użyteczne infrmacje na temat grup dcelwych, zasbów i materiałów pedaggicznych, harmngramu, prpzycje metdlgii ewaluacji raz ddatkwe linki d strn. Rzdziały pdręcznika są pdzielne następując: Wstęp. Rezultaty prjektu Szklenie. Wniski i rekmendacje.. POMOC zawiera użyteczne wskazówki w jaki spsób przemieszczać się p zawartści płyty CD, w jaki spsób uzupełnić mduły jak również wskazówki mżliwściach pszczególnych narzędzi. Infrmacje kntaktwe zapewniają kmunikacje z sbami dpwiedzialnymi za krdynację. 7

9 3. SZKOLENIE Prgram szkleniwy składa się z 5 mdułów: 1. Wprwadzenie d e-learningu. 2. Wdrażanie e-learningu w rżnych ujęciach. 3. Jak zrganizwać prces e-learningu? 4. Treści e-nauczania 5. Umiejętnści miękkie wykrzystywane w prcesie e-learningu. Każdy z mdułów jest zrganizwany według pisanej pniżej struktury: Grupy dcelwe Cele pszczególnych mdułów. Treści teretyczne/naukwe. Struktura mdułu. Metdy i praktyczne ćwiczenia, Stsując teg typu strategiczne pdejście d prgramu knsrcjum pragnie zapewnić niezbędną elastycznść użytkwania prgramu w różnych kntekstach, dla realizacji różnych celów i grup dcelwych. Jednakże prócz mżliwści całściweg wykrzystania prgramu szklenia istnieje mżliwść adptwania pszczególnych mdułów d ptrzeb prgramu nauczania Grupy dcelwe. Prjekt e-trainers adreswany jest dla nauczycieli, szkleniwców raz pracwników psiadających umiejętnści pedaggiczne, którzy są dpwiedzialni w danej rganizacji za wdrżenie e-learningu w miejscu pracy w. Zaliczamy d nich w szczególnści: Organizacjie specjalizujące się w szkleniach zawdwych lub dstawców usług edukacyjnych którzy chcieliby wdrżyć e-learning lub usprawnić prces e-learningu. Uniwersytety, szkły wyższe i inni dstawcy świadczący usługi edukacyjne na pzimie akademickim/ wyższym, raz pracwnicy wyżej wymieninych instytucji/rganizacji, którzy sptykają się z wyzwaniami nwczesnej eknmii partej na wiedzy. Śrdwisk biznesu, rganizacje publiczne i sieci małych i średnich przedsiębirstw, w szczególnści specjaliści ds. szkleń raz inni pracwnicy mający ptrzebę rzwju i prmwania e-learningu w swim śrdwisku pracy. 8

10 W każdym z mdułów znajduje szczegółwy pis grup dcelwych, które mgą być zaintereswane treściami zawartymi w danym mdule Oglny prfil szkleniwca. W celu zapewnienia prawidłwej realizacji prgramu szkleniwcy/trenerzy pwinni charakteryzwać się następującymi umiejętnściami i cechami: Dświadczeniem w prwadzeniu szkleń, wykładów, kursów ( najlepiej z zastswaniem e- learningu) Praktycznym dświadczeniem zawdwym w firmach, (najlepiej w sektrze MŚP). Dbrymi umiejętnściami kmunikacyjnymi. Dbrymi umiejętnściami pracy z grupą sób. Dbrymi umiejętnściami stswania kreślnych technik prezentacji. Pdstawwą wiedzą na temat e-learningu. Pzytywnym pdejściem d całściweg prcesu e-learningu. Umiejętnścią zapewnienia wsparcia i dradztwa pdczas prcesu nauki z wykrzystaniem e- Learningu. Wart pdkreślić, że w każdym z mdułów szczegółw zstały kreślne wymagania dnśnie dświadczenia i umiejętnści jakimi pwinien dyspnwać szkleniwiec/trener/nauczyciel. Każdy ze szkleniwców pwinien zstać wybrany w parciu prfil jaki jest zawarty i pisany w każdym z mdułów Cele szklenia/kursu. Cele gólne. P przebyciu całej ścieżki szkleniwej uczestnicy panują gólną kncepcje e-learningu ( z punktu widzenia pedaggiczneg raz wykrzystania technlgii ICT ) i kwestii z nim związanych raz główne czynniki wdrżenia e-learningu w rganizacjach. Cele szczegółwe. Uczestnicy którzy przejdą przez cały prgram szkleniwy składający sie z 5mdułw będą w stanie: Określić mżliwści zastswań e-learningu: jeg zalety, wady raz psiadanie pdstawwej wiedzy na temat e-learningu. Określić strategie e-learningu. 9

11 Rzpznać i rientwać sie w złżnym Wirtualnym Śrdwisku Szkleniwym. Pznać zróżnicwane aspekty wdrżenia e-learningu w różnych kntekstach i aspektach. Pznać zasady, ramy prjektwania i twrzenia instrukcji użytkwania. Pznać gólne mdele ewaluacji i zasady przeprwadzenia ewaluacji szkleń. Pznać wytyczne dtyczące ewaluacji prwadznej przed, p i w trakcie szklenia. Pznać techniki zarządzania czasem. Pznać cechy charakterystyczne jakie pwinni psiadać e-uczniwie. Twrzyć treści e-learningwe. Pznać techniki mtywacji. Na zakńczenie każdeg mdułu jak również na zakńczenie całeg prgramu każdy z uczestników pwinien wypełnić kwestinariusz uczestnika (zb. aneks I) w celu zmierzenia pzimu satysfakcji ze szklenia. Przedstawiamy Kwestinariusz Ewaluacyjny dla całeg szklenia. Jeśli chcą Państw wykrzystać g tylk w pszczególnych mdułach ptrzebne jest jeg dpwiednie przystswanie Prces ceny i certyfikacji. Opisany pniżej prgram szkleniwy zstał zaprjektwany i zaadptwany przez wszystkich partnerów prjektu. Istnieje również mżliwść wykrzystania prgramu szklenia innym rganizacjm. Z pwdu faktu i w każdym z Państw Partnerów prjektu istnieją różne systemy prawne i legislacyjne raz inne mżliwści ceny knw-hw i prcesu certyfikacji, partnerzy zdecydwali, że prces certyfikacji raz cena knw hw jak również cena pszczególnych mdułów prjektu będą dknywane przez każdeg z partnerów indywidualnie na zasadach przyjętych przez każdeg z nich Pdsumwanie mdułów Mduł I Wprwadzenie d e-learningu. Grupy dcelwe Osby zaintereswane e-learningiem nie dyspnujący żadnymi szczególnymi umiejętnściami. 10

12 Prfil szkleniwca/trenera. Oprócz wymagań jakie pwinien spełniać wykładwca żadne ddatkwe kwalifikacje i dświadczenie nie są wymagane. Cele gólne Celem teg mdułu jest zaznajmienie jeg użytkwników z mżliwściami zastswań e- learningu: jeg wad i zalet. Ukńczenie kursu zapewnia również wiedze na temat gólnych zasad jakie panują w nauczaniu e-learningwym. Cele szczegółwe. Zdefiniwanie pdstawwych pjęć związanych z e-learningiem. Wyjaśnienie ptencjału jaki niesie ze sbą kurs e-learningwy. Charakterystyka różnych frm edukacji. Określenie zalet i wad zwykłych materiałów metdycznych książki jak i treści elektrnicznych przeznacznych dla szkleniwców/nauczycieli e-learningu. Zdefiniwanie pdstawwych krzyści i wad wynikających z nauczania na dległść. Wyszczególnienie zalet i wad e-learningu. Wyszczególnienie słabych strn e-learningu raz barier występujących w związku z jeg stswaniem. Oszacwanie dtychczaswych dświadczeń w bszarze nauczania na dległść raz e- Learningu, w szczególnści wiedzy tych frmach edukacji. Zdefiniwanie zalet e-learningu z punktu widzenia uczestników szkleń. Opisanie wad e-learningu z punktu widzenia uczestników szkleń. Zdiagnzwanie wsparcia dla uczestników szkleń w pstaci e-learningu w kntekście glbalnym. Ustanwienie pdstawwych działań szkleniwca, które są pżądane przez uczestników szklenia. Uszczegółwienie pdstawwych zadań szkleniwca/nauczyciela ds. e-learningu. Struktura mdułu. Otwarcie, przedstawienie Prezentacja celów raz treści mdułu szkleniweg Tematy: czym jest e-learning?: pdstawwe pjęcia. 11

13 Zalety, wady i słabści e-learningu. E-learning a uczestnicy kursu. E-learning a szkleniwcy. Przykładwy kwestinariusz dla szkleniwca/nauczyciela. Prpzycje realizacji mdułu w kntekście nauki w klasie a) Metdy pedaggiczne Trener będzie krzystał z następujących metd pedaggicznych: Ekspzycja teretyczna Przygtwanie i dyskusja nad case studies (w grupach rbczych) Przygtwanie i dyskusja nad testami dtyczącymi własnej praktyki (indywidualnie) b) Materiały / zasby dydaktyczne / pedaggiczne Tablica Flipchart Rzutnik (prjektr wide) Kmputer(y) Kwestinariusz Uczestnika c) Czas trwania Standardwy rzkład (10 gdzin) Struktura mdułu Pierwsza płwa dnia. Czas Czas w sumie trwania Pczątek Kniec Uwagi Otwarcie, przedstawienie 15 m. 0:00 0:15 Prezentacja celów raz treści mdułu szkleniweg 05 m. 0:15 0:20 D adaptacji w zależnści d klicznści: prfilu uczestników, mdułów zintegrwanych bądź d sbnej realizacji etc. Czym jest e-learning: pdstawwe pjęcia i definicje, wstęp d e-learningu, szklenie i jeg frmy, materiały edukacyjne. Pierwsze ćwiczenie: uzupełnij listę wad i zalet materiałów szkleniwych dla nauczycieli 70 m. 0:20 1:30 15 m. 1:30 1:45 12

14 dyskusja. PRZERWA 15 m :00 Edukacja n-line i edukacja ffline Systemy Zarządzania Nauczaniem (LMS) Znajdź w Internecie przynajmniej dwa szklenia, które są stwrzne i realizwane za pmcą LMS. 30 m. 2:00 2:30 45 m. 2:30 3:15 Szkleniwiec 15 m. 3:15 3:30 Ćwiczenia w grupach na kmputerze. Pierwszy test jeg pprawa 15 m. 3:30 3:45 Praca indywidualna PRZERWA 15 m :00 Druga plwa dnia Wstęp Mcne strny, wady raz słabe strny e-learningu. Zalety e-learningu. Zalety elektrnicznych treści szkleniwych Zalety kmunikacji drga elektrniczną w prównaniu z telefnią tradycyjna lub drgą pcztwą. Zalety metd ceny szklenia w przeciwieństwie d zadań wyknywanych drgą krespndencyjną Zalety edukacji zarządczej. Pzstałe zalety e-learningu. Wady e-learningu. Słabe strny e-learningu. 105 m. 4:00 5:45 Test i jeg pprawa. 15 m. 5:45 6:00 Praca indywidualna. PRZERWA 15 m :15 E-learning a studenci Wstęp Mżliwść uczenia sie z każdeg miejsca każdej prze Elastyczny czas nauki. Współpraca studentów Dstęp d zasbów Glbalne wsparcie indywidualneg nauczania Ćwiczenie w grupach: zestawienie ddatkwych zalet e- learningu z punktu widzenia studenta 60 m. 6:15 7:15 30 m. 7:15 7:45 PRZERWA 15 m :00 Ostatnie dwie gdziny Wady e-learningu z punktu widzenia studentów. 30 m. 8:00 8:30 13

15 Zadania szkleniwca ds. e- learningu. Ćwiczenia grupwe: zestawienie pzstałych zadań szkleniwca. Wstęp E-learning i szkleniwiec. Infrmacja dnśnie szkleniwców ds. E-learningu Kwalifikacje dbreg szkleniwca ds. E-learningu Cechy dbreg szkleniwca ds. E-learningu. Przykłady kwestinariusza dla szkleniwca. 20 m. 8:30 8:50 55 m. 8:50 9:45 Test trzeci 5 m. 9:45 9:50 Ewaluacja. 10 m. 9:50 10:00 KONIEC Wykrzystanie Kwestinariusza Uczestnika lub inneg narzędzia, wykrzystywaneg wcześniej w rganizacji szkleniwej Mduł II Wdrażanie e-learningu w różnych kntekstach Grupy dcelwe Osby zaintereswane e-learningiem, nie psiadające szczególnej wiedzy w tym temacie Osby zarządzające MŚP, rganizacjami pzarządwymi, uczelniami wyższymi raz innymi rganizacjami szkleniwymi Osby kierujące działami ICT zajmujące się wdrażaniem e-learningu w swich przedsiębirstwach / instytucjach Prfil trenera Dbra znajmść pśrednich i bezpśrednich prcesów zachdzących w rganizacjach szkleniwych Cel gólny Celem niniejszeg mdułu jest zapewnienie nauczycielm, trenerm raz innym zaintereswanym partnerm infrmacji na temat czynników, które należy wziąć pd uwagę pdczas wdrażania systemu e-learningweg 14

16 Cele szczegółwe Celem niniejszeg mdułu jest zapewnienie nauczycielm, trenerm raz innym zaintereswanym partnerm infrmacji na temat czynników, które należy wziąć pd uwagę pdczas wdrażania systemu e-learningweg, a mianwicie: Definicja strategii e-learningwej; Wirtualne Śrdwisk Nauki; Szczegółwe aspekty wdrażania e-learningu w różnych kntekstach raz pzstałe aspekty isttne przy wdrażaniu e-learningu. Struktura mdułu Otwarcie, przedstawienie Prezentacja celów raz treści mdułu szkleniweg Tematy: Definicja strategii e-learningwej Wirtualne Śrdwisk Nauki Szczegółwe aspekty wdrażania e-learningu Zarządzanie Zmianą i Prmcja Nrmy i standardy związane z e-learningiem (ISO) raz ptencjalnie inne Cpyright / Cpyleft Prpzycje realizacji mdułu w kntekście nauki w klasie a) Metdy pedaggiczne Trener będzie krzystał z następujących metd pedaggicznych: Ekspzycja teretyczna Przygtwanie i dyskusja nad case studies (w grupach rbczych) Przygtwanie i dyskusja nad testami dtyczącymi własnej praktyki (indywidualnie) b) Materiały / zasby dydaktyczne / pedaggiczne 15

17 Tablica Flipchart Rzutnik (prjektr wide) Kmputer(y) Kwestinariusz Uczestnika c) Czas trwania Standardwy rzkład (10 gdzin) Struktura Mdułu Pierwsza płwa dnia Czas Czas w sumie trwania Pczątek Kniec Otwarcie, przedstawienie 15 m. 0:00 0:15 Prezentacja celów raz treści mdułu szkleniweg Definicja strategii e-learningwej Prces strategiczny Pierwsze ćwiczenie: zdefiniuj swją rganizację (prawdziwą lub wymyślną) Dkąd zmierzasz? Jaki jest Twój zasadniczy cel? Jak chcesz być pstrzegany przez rynek / pinię publiczną? Jakie są główne wartści, które pwinny prwadzić ciebie i/lub twją instytucję raz prjekt? - Dyskusja 05 m. 0:15 0:20 45 m. 0:20 1:05 40 m. 1:05 1:45 PRZERWA 15 m :00 Definicja strategii e-learningwej Grupa Drugie ćwiczenie: Zdefiniuj prfil człnków grupy (1 na grupę): tł, umiejętnści, Dyskusja Wirtualne Śrdwisk Nauki Charakterystyka i mżliwści 40 m. 2:00 2:40 30 m. 2:40 3:10 35 m. 3:10 3:45 PRZERWA 15 m :00 Druga płwa dnia Wirtualne Śrdwisk Nauki System Zarządzania Nauką (LMS) nline 45 m. 4:00 4:45 Uwagi D adaptacji w zależnści d klicznści: prfilu uczestników, mdułów zintegrwanych bądź d sbnej realizacji etc. Ćwiczenie w małych grupach zakńczne prezentacją Prezentacja przykładweg LMS 75 m. 4:45 6:00 Jeden kmputer płączny z 16

18 PRZERWA 15 m :15 Szczegółwe aspekty wdrażania e-learningu Przedsiębirstwa Uczelnie wyższe Organizacje pzarządwe i inne Zwrt z inwestycji & Kszty Zarządzanie zmianą i prmcja Zarządzania zmianą 60 m. 6:15 7:15 30 m. 7:15 7:45 PRZERWA 15 m :00 Ostatnie dwie gdziny Zarządzanie zmianą i prmcja Zarządzania zmianą Zadanie d pracy w małych grupach: Pdaj kluczwe czynniki skutecznej prmcji dyskusja Nrmy i standardy związane z e-learningiem (ISO) raz ptencjalnie inne Cpyright / Cpyleft 30 m. 8:00 8:30 20 m. 8:30 8:50 60 m. 8:50 9:50 Ewaluacja 10 m. 9:50 10:00 KONIEC rzutnikiem lub kilka kmputerów Wykrzystanie Kwestinariusza Uczestnika lub inneg narzędzia, wykrzystywaneg wcześniej w rganizacji szkleniwej Mduł III Jak zrganizwać prces e-learningu Grupy dcelwe Osby zaintereswane e-learningiem, nie psiadające szczególnej wiedzy w tym temacie Nauczyciele lub trenerzy z żadnym lub niewielkim dświadczeniem w e-learningu Prfil trenera - Dbra znajmść pśrednich i bezpśrednich prcesów zachdzących w rganizacjach szkleniwych - Wcześniejsze dświadczenie w pracy trenera i e-trenera 17

19 Cel gólny Celem niniejszeg mdułu jest przedstawienie zarysu metdlgii rganizacji kursu e-learningweg bejmująceg aspekty skuteczneg wdrżenia kursu pcząwszy d etapu prjektwania p etap ceny. Mduł zawiera praktyczne rady i wskazówki przydatne przy prgramwaniu treści raz skutecznym zarządzaniu e-klasą. Szczególną uwagę kładzie się na mtywację słuchaczy uczestniczących w e-kursie, ze względu na fizyczną niebecnść nauczyciela w śrdwisku e- Learningwym raz niemżliwść bezpśrednieg mnitrwania pstępów słuchaczy. Cele szczegółwe P ukńczeniu kursu, uczestnicy będą wypsażeni w wiedzę z następujących tematów: Uznane zasady i ramy prgramwania i prjektwania instrukcji Ogólne zasady ewaluacji stswane przy cenie tematu prgramu nauczania raz uznane mdele ewaluacji Wskazówki d ewaluacji prwadznej przed, w trakcie i p ukńczeniu szklenia Techniki zarządzania czasem Szczególna charakterystyka e-słuchaczy Techniki mtywacji zmniejszające dsetek sób rezygnujących z udziału w e-kursach Struktura mdułu Prezentacja celów raz treści mdułu szkleniweg Learning cntent tpics: Metdlgia rganizacji e-kursu Zarządzanie czasem Charakterystyka e-słuchaczy Ewaluacja Mnitring Praca z Wirtualną Grupą : Mtywacja i zaangażwanie 18

20 Prpzycje realizacji mdułu w kntekście nauki w kntekście e-learningwym a) Metdy pedaggiczne Trener będzie krzystał z następujących metd pedaggicznych: Mnitrwanie słuchaczy Interaktywna kmunikacja Przygtwanie i dyskusja nad case studies (w grupach rbczych) Przygtwanie i dyskusja nad testami dtyczącymi własnej praktyki (indywidualnie) b) Materiały / zasby dydaktyczne / pedaggiczne Frum Czat Wspólna tablica Kwestinariusz Uczestnika c) Czas trwania Standardwy rzkład (10 gdzin) na tydzień Struktura mdułu Przybliż ny czas trwania D ukńczen ia w ciągu dnia # Wkład trenerów Metdlgia rganizacji e- kursu: Prgramwanie i prjektwanie instrukcji 90 m. 1 Mnitrwanie słuchaczy, upewnienie się, że wyknali zakres zadań z dnia pierwszeg Pierwsze ćwiczenie: Prpzycja case study w parciu mdel ADDIE, słuchacze pwinni dnieść d nieg na frum - Dyskusja Struktura kursu dla śrdwisk e-learningwych Narzędzia 45 m. 60 m. Zarządzanie czasem 40 m. 3 Ćwiczenie: badanie internetwe: wyszukać w Internecie infrmacje nt zarządzania czasem i e- Learningu. W grupach m 2 Kńcwy kmentarz na frum pd kniec drugieg dnia 3 4 Obserwacja pstępów pracy słuchaczy, udzielanie wskazówek. Pdsumwanie prezentacji 19

21 sbwych przygtwać prezentację wyników w PwerPincie Charakterystyka e- słuchaczy Ćwiczenie: twarta dyskusja na Frum: jakim e- słuchaczem jesteś? 40 m. Ewaluacja 90 m. 6 Mnitring 15 m. 6 Praca z Grupą Wirtualną: Mtywacja i zaangażwanie Ewaluacja 10 m. KONIEC 5 20 m 5 Mderwanie debaty 60 m. 7 7 Wykrzystanie Kwestinariusza Uczestnika lub inneg narzędzia, wykrzystywaneg wcześniej w rganizacji szkleniwej Mduł IV Treści e-learningu Grupy dcelwe Osby zaintereswane e-learningiem, nie psiadające szczególnej wiedzy w tym temacie. Prfil trenera Oprócz gólnych wymagań związanych z prfilem trenera, wymagane są pdstawwe kmpetencje ICT raz pdstawwe umiejętnści prjektwania instrukcji. Cel gólny Celem niniejszeg mdułu jest pznanie pdstawwych zasad i narzędzi niezbędnych w celu prjektwania lub wybru treści e-learningu. Cele szczegółwe - Pznanie pdstawwych zasad niezbędnych w celu prjektwania lub wybru treści e- Learningu, pprzez które realizwane są załżne cele w terminach kmpetencyjnych. - Wybór kreślnych treści dla rzwju kmpetencji, których chcemy nauczyć. - Sprawienie by każdy słuchacz czuł się częścią prcesu. - Pmc słuchaczm w stwrzeniu wspólnty celów i zaintereswań. 20

22 - Skuteczne rzwiewanie wątpliwści jak część relacji pmiędzy dwiema sbami pdzielającymi ten sam cel, w celu ewaluacji części prcesu etc. Struktura mdułu Otwarcie, przedstawienie Prezentacja treści i celów mdułu szkleniweg Treści nauki: Treść w prcesie nauczania. Typy i rdzaje. Prgramwanie jednstek dydaktycznych Struktura jednstki dydaktycznej Infrastruktura technlgiczna Narzędzia Ewaluacja w e-learningu. Prpzycje realizacji mdułu w kntekście nauki w kntekście blended learning. a) Metdy pedaggiczne Trener będzie krzystał z następujących metd pedaggicznych w klasie: Ekspzycja teretyczna; Przygtwanie i dyskusja nad case studies (w grupach rbczych) Ćwiczenia praktyczne Trener będzie krzystał z następujących metd pedaggicznych w śrdwisku nline: Przygtwanie i dyskusja nad testami dtyczącymi własnej praktyki (indywidualnie) Opracwywanie i dyskusje nad tematami. b) Materiały / zasby dydaktyczne / pedaggiczne w klasie Tablica Flipchart Rzutnik (prjektr wide) 21

23 Kmputer(y) Kwestinariusz Uczestnika c) Materiały / zasby dydaktyczne / pedaggiczne nline. Kmputer pdłączny d internetu d) Czas trwania Standardwy rzkład (10 gdzin) Struktura Mdułu Dzień pierwszy/sesja klaswa Czas Czas w sumie trwania Pczątek Kniec Uwagi Otwarcie przedstawienie 15 m. 0:00 0:15 Prezentacja treści i celów mdułu szkleniweg 05 m. 0:15 0:20 D adaptacji w zależnści d klicznści: prfilu uczestników, mdułów zintegrwanych bądź d sbnej realizacji etc. Treść w prcesie nauczania. Typy i rdzaje. Pierwsze ćwiczenie: Wyszukanie w internecie dwóch przykładów treści nauczania raz mówienie ich. 70 m. 0:20 1:30 Ekspzycja i demnstracja. Indywidualne wyszukiwanie w 60 m. 1:30 2:30 internecie, prezentacja wyników na frum grupy. Dzień drugi / samdzielna nauka nline Prgramwanie jednstek dydaktycznych 60 m. 2:30 3:30 Indywidualnie Pierwszy test raz jeg pprawa 15 m. 3:30 3:45 Dzień trzeci / samdzielna nauka nline Struktura jednstki dydaktycznej 60 m. 3:45 4:45 Indywidualnie Drugi test raz jeg pprawa 15 m. 4:45 5:00 Indywidualnie Dzień czwarty / samdzielna nauka nline Infrastruktura technlgiczna 60 m. 5:00 6:00 Indywidualnie Trzeci test raz jeg pprawa 15 m. 6:00 6:15 Indywidualnie Dzień piąty / debata nline Ćwiczenie drugie: debata z innymi słuchaczami nt dpwiedniej infratsruktury technlgicznej ptrzebnej ci d pracy w charakterze e-trenera. Sixth day/ classrm sessin 45 m. 6:15 7:00 Grupwa dyskusja synchrniczna nline 22

24 Narzędzia 60 m :00 Czwarty test 15 m. 8:00 8:15 Prezentacja i wykrzystanie różnych platfrm e- Learningwych raz śrdwisk współpracy Indywidualnie przy użyciu kmputera. Ewaluacja w e-learningu. 45 m. 8:15 9:00 Ekspzycja i demnstracja Trzecie ćwiczenie grupwe: Debta: Czy niezbędne jest psiadanie dpwiednieg zaadaptwaneg sprzętu w celu przeprwadzenia wideknferencji? Czy mżemy mieć prblemy jeśli nie psiadamy dpwiednieg sprzętu kmputerweg? Kńcwy kwestinariusz satysfakcji KONIEC 45 m. 9:00 9:45 Debata 15 m. 9:45 10:00 Wykrzystanie Kwestinariusza Uczestnika lub inneg narzędzia, wykrzystywaneg wcześniej w rganizacji szkleniwej. 23

25 Mduł V Umiejętnści miękkie Grupy dcelwe Osby zaintereswane e-learningiem, nie psiadające szczególnej wiedzy w tym temacie MŚP, rganizacje pzarządwe, uczelnie wyższe szczególnie zaintereswane lub specjalizujące się w psychlgii Psychlgwie raz kierwnicy działów zasbów ludzkich zaintereswani wdrażaniem e- Learningu w swich przedsiębirstwach / rganizacjach Prfil trenera Od trenera wymaga się wyskieg pzimu mtywacji, dyscypliny, znajmści różnych spsbów rganizacji, specyficznych dla niezależnej działalnści zawdwej. Cel gólny Celem niniejszeg mdułu jest zapewnienie trenerm, psychlgm, kierwnikm działów zasbów ludzkich raz innym zaintereswanym pdmitm mżliwści nabycia szczególnych predyspzycji i umiejętnści, uzupełniających ich znajmść pierwtneg tematu lub bszar zaintereswań zawdwych. Cele szczegółwe Celem niniejszeg mdułu jest zapewnienie trenerm, psychlgm, kierwnikm działów zasbów ludzkich raz innym zaintereswanym pdmitm infrmacji na temat czynników, które należy wziąć pd uwagę przy wdrażaniu systemu e-learningweg takich jak: Mtywacja, Autdyscyplina, Pmiar efektywnści pracy raz Umiejętnść zrównważenia pracy i czasu wlneg jak kluczwych umiejętnści w prcesie nauczania na dległść. Struktura mdułu 24

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością Analiza prównawcza www.netiq.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM NetIQ i Oracle na rynku rzwiązań d zarządzania tżsamścią NetIQ Identity Manager kntra Oracle Identity Manager t str. 2 K r ó t k f i r

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ Danuta Sebastjan, Lucyna Kurwska-Trudzik, Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna

Bardziej szczegółowo