TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, ul. Mostowa Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 TK Cnsulting Tmasz Kreft Truń, ul. Mstwa Truń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją prjektu Wdrżenie innwacyjnej platfrmy e-learningwej przez TK Cnsulting z Trunia w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg na lata , Oś prirytetwa 4 Rzwój infrastruktury spłeczeństwa infrmacyjneg, Działanie 4.3. Rzwój kmercyjnych e-usług zwracam się z prśbą przedstawienie ferty na usługę infrmatyczną zgdną z pniżej przedstawinym zakresem. Strna 1 Termin realizacji usługi infrmatycznej: 15 kwiecień 2015r. Wymagania dtyczące ferty: Ofertę należy przygtwać w języku plskim. Pwinna na zawierać następujące elementy: nazwę i adres lub siedzibę ferenta, numer telefnu, datę wystawienia ferty, termin ważnści ferty, cenę brutt termin realizacji usługi, Oferta pwinna być pdpisana przez sby uprawnine d reprezentwania Oferenta. Ofertę prszę przesłać/ dstarczyć d dnia 05 czerwca 2014r. na adres: TK Cnsulting Tmasz Kreft ul. Mstwa Truń lub za pśrednictwem pczty elektrnicznej: Osba d kntaktu w sprawie zapytania: Tmasz Kreft tel Kryterium wybru ferty: cena 100% ZAKRES USŁUGI INFORMATYCZNEJ: Prjekt jest współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg na lata raz ze śrdków budżetu państwa.

2 1. Prjektwanie graficzne Strna Główna Pdstrny 8 indywidualnych prjektów graficznych Pdstrna Struktury: Szabln dla k 100 pdstrn strukturalnych Ćwiczenia - k 40 indywidualnych prjektów Prjekt graficzny na ptrzeby animacji brazującej dział struktur. Prjekt graficzny multimedialnych pdstrn ćwiczeniwych Prjektwanie ddatkwych elementów graficznych na ptrzeby pdstrn ćwiczeniwych Pdstrna wymwa Szabln dla k 50 pdstrn wymwy Ćwiczenia - k 30 indywidualnych prjektów Prjekt graficzny na ptrzeby animacji brazującej dział wymwy Prjekt graficzny multimedialnych pdstrn ćwiczeniwych Prjektwanie ddatkwych elementów graficznych na ptrzeby pdstrn ćwiczeniwych Pdstrna kmunikacja Layt działu wideknferencja Layut Blga Layut Frum Layut Chatu Pdstrna Vide Prjektwanie na ptrzeby reżysera filmów Kurs języka chińskieg Szabln dla k 20 pdstrn strukturalnych Ćwiczenia - k 5 indywidualnych prjektów Pdstawwy kurs języka angielskieg Szabln dla k 20 pdstrn strukturalnych Ćwiczenia - k 5 indywidualnych prjektów Kurs Business English Szabln dla k 20 pdstrn strukturalnych Ćwiczenia - k 5 indywidualnych prjektów Strna 2 Biurk 6 indywidualnych prjektów graficznych Dział Biurk Biurk ucznia Struktury Ćwiczenia ntatki Biurk nauczyciela Panel użytkwnika Panel lektra Panele administracyjne Panel zarządzania serwisem Panel zarządzania strukturami Panel zarządzania ćwiczeniami Prjekt jest współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg na lata raz ze śrdków budżetu państwa.

3 Panel zarządzani multimediami Panel zarzadzania użytkwnikami Panel zarzadzania lektrami Panel zarządzania wideknferencjami Panel zarzadzania fakturami Mduły Prjekt graficzny Apletu multimedialneg ( nagrywanie, dtwarzanie dzwieku ) Prjekt graficzny panelu lgwania Prjekt graficzny panelu rejestracji template prjekt graficzny szablnu wiadmści Layut Newslettera prjekt graficzny newslettera 2. System Struktura Prtalu planwanie raz wyknania struktury prtalu. Testwanie i wybór dpwiedniej technlgii Kdwanie i prace prgramistyczne. System Zarzadzania treścią Knt ftp Niegraniczna liczba użytkwników Kntrla dstępu: 4 pzimów Uczeń Lektr Administratr Super administratr Regularny Backup całeg systemu (baza danych + wszystkie pliki na ftp) Limitwany czas sesji Knta Hsting wybór systemu peracyjneg przydział i knfiguracja przestrzeni dyskwej zainstalwanie i knfiguracja dpwiednich wersji śrdwisk zainstalwanie i knfiguracja panelu zarzadzania kntem hstingu Dmena (2h) knfiguracja danych dns knfiguracja danych whis przypisanie dmeny d wybraneg zasbu dyskweg 3. Struktura prtalu Strna Frnt End Strna Główna Dynamiczne, interaktywne menu (struktury, wymwa, kmunikacja, vide, kurs języka chińskieg, kurs angielskieg dla pczątkujących, kurs business English, Biurk) Pdstrny Części infrmacyjnej (struktury, kurs chińskieg, kurs pdstawwy angielskieg, kurs Business English Prjekt jest współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg na lata raz ze śrdków budżetu państwa.

4 Przygtwanie i wyknanie k 160 indywidualnie frmatwanych pdstrn Skrypt pzwalający zapisywać wybrane zagadnienia na multimedialnym biurku (frma ntesu z pwtórkami) Buttn (przycisk) bsługujący skrypt wyknujący plecenie przesłania zagadnienia d biurka System pdziału zagadnień na grupy zintegrwany z bazą danych raz pzimem dstępu. Strna 4 Przygtwanie i wyknanie k 85 indywidualnych pdstrn ćwiczeniwych Multimedialna / interakcyjna frma Skrypt sprawdzający pprawnść wyknywanych ćwiczeń (walidacja) Buttn (przycisk) bsługujący skrypt walidujący Skrypt prezentujący wyniki Przycisk (buttn) bsługujący skrypt prezentujący Skrypt pzwalający zapisywać wybrane ćwiczenia na multimedialnym biurku (frma ntesu z pwtórkami) Integracja z bazą danych Pdstrna Wymwa Przygtwanie i wyknanie k 50 indywidualnie frmatwanych pdstrn System pdziału zagadnień na grupy zintegrwany z bazą danych raz pzimem dstępu. Stwrzenie Apletu multimedialneg Odtwarzanie plików mp3 z wymwą lektrów Nagrywanie własneg głsu i prównywanie wymwą lektrów System analizy dźwięku prównywanie częsttliwści dźwięków wypwiadanych przez uczniów raz lektrów Pdstrna Kmunikacja Testwanie, wybór i wdrżenie dpwiedniej technlgii wideknferencyjnej Integracja z prtalem Integracja z kntami użytkwnika Integracja z panelem nauczyciela Stwrzenie / Zaimplementwanie struktury blgwej na ptrzeby prtalu Skrypty pzwalające ddawaj, edytwać, usuwać wpisy Skrypt pzwalający wyświetlać wpisy Buttny (przyciski) bsługujące pwyższe skrypty, zintegrwany z bazą danych Kntrla dstępu administrwania blgiem ( tylk administratrzy) Stwrzenie / Zaimplementwanie struktury chatu na ptrzeby prtalu Skrypt pzwalający na wymianę infrmacji na żyw Skrypt pzwalający na wymiane infrmacji na frum gólnym Skrypt pzwalający na wymianę infrmacji na frum prywatnym Stwrzenie / Zaimplementwanie struktury frum na ptrzeby prtalu Prjekt jest współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg na lata raz ze śrdków budżetu państwa.

5 Skrypty pzwalające na rzpczynanie nwych wątków raz dpwiadanie na nie Buttny (przyciski) bsługujące pwyższe skrypty Zintegrwanie knt użytkwników z frum Integracja z bazą danych Stwrzenie / zaimplementwanie słwnika angielsk plskieg plsk - angielskieg Strna 5 Pdstrna Vide Przygtwanie i wyknania indywidulanej pdstrny z lekcjami w frmie filmów Przygtwanie filmów lekcji (kł 20 filmów) Interaktywne biurk Przygtwanie i wyknanie 6 indywidualnych pdstrn (biurk widk gólny, widk ucznia, widk nauczyciela, widk ucznia (struktury), widk ucznia (ćwiczenia), widk ucznia (ntatki) Skrypty integrujące biurk z pdstrnami struktur raz pdstrnami ćwiczeń (mżliwść wysyłania i zapisywania wybranych struktur i ćwiczeń na biurku ) Skrypty integrujące biurk z kntami użytkwników Stwrzenie wirtualneg kalendarza panel infrmujący każdeg użytkwnika zbliżających się terminach wideknferencji Integracja z panelem nauczyciela Płatnści n-line Testwanie i wybór dpwiednieg prgramwania płatnści n-line Wdrżenie systemu płatnści n-line Integracja z prtalem System fakturwania Skrypt umżliwiający pbieranie dpwiednich danych d faktury z knta użytkwnika Skrypt twrzący plik faktury w frmie pliku i udstepniający ja użytkwnikwi na biurku 3.2 Back-End (zaplecze) System samdzielneg zarzadzania treścią Panel zarządzania serwisem Panel zarzadzania pdstrnami infrmacyjnymi Ddawanie, edytwanie, usuwanie artykułów Panel zarządzania strukturami Ddawanie, edytwanie, usuwanie struktur Panel zarządzania ćwiczeniami Ddawanie, edytwanie, usuwanie ćwiczeń Panel zarządzani multimediami Prjekt jest współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg na lata raz ze śrdków budżetu państwa.

6 Ddawanie, usuwanie mp3, filmów, animacji Panele administracyjne Panel zarzadzania użytkwnikami Kmercyjne zrdl zarzadzania użytkwnikami Wyświetlanie wszystkich użytkwników Ddawanie użytkwnika Edycja użytkwnika Dynamiczne kmunikaty Usuń użytkwnika Edycja użytkwnika Ddawanie użytkwnika 1 dynamiczny szabln (ptwierdzenie ddania użytkwnika Kntrla dstpeu (tylk wybrana grupa super administratr) w przeciwnym wypadku przekierwanie) Skrypty knfigurujące i nadające prawa użytkwnikm Butny (przyciski) bsługujące funkcje ddaj, edytuj, usuń Panel zarzadzania lektrami Ddawani, edytwanie, usuwanie lektrów Skrypt pzwalający na przydzielanie uczniów pszczególnym lektrm Butny bsługujące funcje ddawani, edytwania, usuwania Panel zarządzania wideknferencjami Skrypt umżliwiający lektrm zaznaczanie w wirtualnym kalendarzu terminów wideknferencji Integracja z interaktywnym biurkiem Panel zarzadzania fakturami Ddawanie, edytwanie, usuwanie faktur Skrypt generujący fakturę raz zapisujący ją frmie pliku Skrypt wysyłający fakturę w frmie pliku na biurk Butny (przyciski) bsługujące funkcje ddawani, edytwania, usuwania Integracja z bazą danych Strna 6 4. Baza danych Planwanie, prjektwanie raz wyknanie bazy danych na ptrzeby serwisu: dynamiczne relacje miedzy tabelami, i plami statyczne relacje prównywanie znaków szyfrwanie danych metdy placzeń z baza pzimy dstępu pwiazanie plików z wpisami w tabelach peracje na datach filtrwanie zapisu nwych rekrdów Prjekt jest współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg na lata raz ze śrdków budżetu państwa.

7 5. Lgwanie Skrypt lgwania, ptwierdzenie użytkwnika w bazie, reset hasła) skrypt zapamietania użytkwnika 3 dynamiczne szablny - przypmnienie lginu - reset hasła - ptwierdzenie tkenu Strna 7 6. Subskrypcje główne rdzaje subskrypcji - pdstawwa raz rzszerzna. pdstawwa (dstęp d wszystkich elementów serwisu prócz mżliwści uczestniczenia w wideknferencji z lektrem, raz dstępu d części nauczyciela na biurku użytkwnika). rzszerzna (pełny dstęp d wszystkich funkcjnalnści ). subskrypcja ddatkwa dla firm skrypt umżliwiający wybór jednej z subskrypcji kntrla dstępu d pszczególnych części prtalu 7. Testwanie i ptymalizacja prtalu Testwanie i ptymalizacja prtalu pd katem różnych systemów peracyjnych (Mac OS, Windws 8, Windws 7, Windws Vista, Windws XP) raz przeglądarek internetwych (Safari, Ggle Chrm, Internet Exprrer, Firefx, Opera). Testwanie i ptymalizacja na różnych platfrmach PC, ntebk, tablet, smartfn 8. Wersja dla urządzeń mbilnych (smartfny) Stwrzenie aplikacji umżliwiającej kmunikacje z biurkiem użytkwnika za pśrednictwem smartfnów Prjekt graficzny aplikacji Skrypt lgwania d interaktywneg biurka Skrypt kmunikacji w serwerem Skrypt wyświetlający zawartść biurka Integracja ze wszystkimi strukturami biurka Prjekt jest współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg na lata raz ze śrdków budżetu państwa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec

e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec e-administracja czami Cmarch Wjciech Dec e-administracja czami Cmarch Agenda Wpływ tczenia na rzwój e-administracji e-administracja w Plsce Tendencje w rzwju e-administracji Bariery w rzwju e-administracji

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo