EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM IV WEB ADVERTISING + LATENT SEMANTIC INDEXING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM IV WEB ADVERTISING + LATENT SEMANTIC INDEXING"

Transkrypt

1 EPLORACJA ZAOBÓW INERNEU - IŁOZ AZIŃI LABORAORIU IV WEB AVERIING + LAEN EANIC INEXING. Laboratorum IV.. Web advertng algorytm BALANCE oraz podtawy algorytmu Adword.2. Latent emantc Indexng algorytm redukcj wymarów przetrzen reprezentacj tron 2. Web Advertng Banery , zwykle kozt X$ za 000 wyśwetleń (cot per ml CP), czaam opłata była poberana ne za amo wyśwetlene, a klknęce (cot per clck CPC). ponored earch, earch advertng wprowadzone przez frmę Goto (Overture) w 2000r. Reklamodawcy kładają oferty na łowa kluczowe Gdy ktoś w zapytanu użyje tego łowa kluczowego, wyśwetlana jet reklama zwązana z najwyżzą ofertą (lub rankng reklam uporządkowanych wg malejącej wyokośc ofert) Reklamodawca jet zobowązany zapłacć tylko, jeśl reklama zotane klknęta Algorthmc earch reult v. ponored earch reult połączene Adword problem ekwencja zapytań, 2, Welu reklamodawców kłada ofertę na każde zapytane edy pojawa ę, wyzukwarka mu określć zbór reklamodawców, których reklamy zotaną pokazane użytkownkow Cel: makymalzacja zyku wyzukwark BALANCE (proty) ażdy reklamodawca ma budżet b jednotek kłada oferty w wyokośc 0/ jednotek na każde zapytane Wyśwetlana jet reklama tego reklamodawcy, który ma najwękzy newydany budżet Compettve Rato mn all poble nput alg / opt /e BALANCE (uogólnony) owolne oferty, dowolne budżety Oferta x Budżet b wota wydana do tej pory m Część budżetu, która pozotała reklamodawcy: f m /b la zapytana zotane wyśwetlona reklama reklamodawcy, dla którego najwękzą wartość ma funkcja: ψ () x (-e -f ) Compettve Rato -/e - -

2 Google Adword Algorthm (werja początkowa) Prota, zrozumała, nawązująca do Goto, your bd determne your poton we zmenne: CR (Clck hrough Rate dla łowa kluczowego) oraz AX BI (oferta makymalnej kwoty, jaką jeteś w tane zapłacć za klknęce reklamy) Rank core [CR * AX BI] Reklamadawcy (łowo wdget ) CR AX [CR * AX BI]Rank core Rank core Rank BI Bdder A 0.04 $ * #2 Bdder B 0.05 $ * # Bdder C 0.02 $ * #3 Wada z punktu wdzena Google: łowo mało popularne v. top rankng Zmany: Oberwacja (2004): I'm bddng on keyword [exa purple wdget] (that' exact match) and my bd $0.0 - here no way anybody ele bddng on th term, o why my ad rankng never any better that 9th? AN, nce nobody ele bddng on that carefully elected exact match keyword, why are all thoe ad howng ahead of me? Odpowedź: Google określa zerzy temat, z którym powązane jet zapytane trzeba rywalzować z nnym reklamodawcam, którzy ne określ dokładne tych łów jako kluczowe. kutek: Ne da ę już znaleźć tanch łów kluczowych, które pozwalają na oągnęce perwzych pozycj. Oberwacja (2005): I keep rang my bd, but my ad poton (rankng) refue to get better." Odpowedź: Google uwzględnł wele dodatkowych parametrów takch, jak: htora konta merzona jako CR wzytkch reklam łów kluczowych na konce; htoryczny CR tzw. dplay URL (adreu wyśwetlanego na dole reklamy, które wkazuje tronę na którą przejdzemy po klknęcu) w ad group (grupe reklam opracowanych przez reklamodawcą, które ą dedykowane dla pojedynczego łowa kluczowego); totność (relevance) łowa kluczowego w tounku do reklam w ad group kutek: Cężko kontrolować pozycję tylko za pomocą oferty (a nawet jeśl to 0.$ ->.5$) Oberwacja (2005): Wat a mnute... y Google AdWord ad for my keyword ha ranked n the top poton for over a year and on onday t' all of a udden rankng 27th! I changed nothng and I'm tll bddng an outrageou amount, o WHY A I EEING Y A IN 27th poton?" Odpowedź: Google uwzględna tzw. localzaton factor (kuteczność reklamy w regone geografcznym, z którego pochodz zapytane) kutek: Reklamy mogą meć różne pozycje w różnych częścach śwata olejna zmana: landng page factor wele, wele nnych :) - 2 -

3 3. Latent emantc Indexng łowa ą nejednoznaczne (ynonmy, homonmy) lepej dokonać dopaowywana pojęć nż łów (concept matchng) (tylko 20% ludz używa tych amych łów, by opać to amo pojęce) Pomył: dokonać odwzorowana wektorów zwązanych z dokumentam zapytanam do przetrzen o mnejzej lczbe wymarów zwązanej z pojęcam: Problem: jak zdefnować oblczyć pojęca (concept)? Czy da ę to zrobć automatyczne? Procedura PCA: przykład bologczny Jolcoeur oman w 960r. dokonywal pomarów żółw, otrzymując orygnalne zmenne: długość, zerokość wyokość; ze względu na duże korelacje (tałe proporcje powyżzych welkośc) możność uzykać jedną zmenną: welkość, która nee ze obą 98,64% nformacj (podobne badana Wrght, 954 bałe leghorny) przykład pychologczny Brren orron w 96r. badal wynk tetów Wechlera (tety na ntelgencję dla dorołych) oberwowano wynk tetów ( zmennych) oraz wek wykztałcene.; w rezultace przekztałcena PC otrzymano zmenne, które (po zanalzowanu z orygnalnym wynkam tetów) znterpretowano natępująco: ogólna wydajność ntelektualna (5,47%), dośwadczena (0,9%), mernk wyobraźn przetrzennej (6,5%), mernk umejętnośc rachunkowych (5,48%). macerz txn (term x dokument) t termów, N dokumentów j waga termu t w dokumence d j (bag-of-word, F-IF, td.) Rozkład V (ngular value decompoton) macerzy C: acerz macerz wektorów włanych uzykana z macerzy (macerzy korelacj term-to-term) acerz o wymarze rxr, gdze r to rząd macerzy (r mn(t,n)) acerz macerz wektorów włanych uzykana z macerzy (macerzy korelacj document-todocument) - 3 -

4 - 4 - ażdy wartość odpowada wymarow przetrzen pojęć Redukcja polega na zachowanu jedyne najwękzych wartośc z macerzy ( to wymar nowej przetrzen); rezta jet uuwana (0 zatępują małe wartośc włane) wraz z odpowadającym m kolumnam oraz (werzama w ) etoda daje mnmalną wartość normy Frobenua (różnca mędzy macerzą oraz ): okumenty można porównać, lcząc marę conuową w przetrzen dokumentów, tj. porównując kolumny d oraz d j macerzy Zapytane jet traktowane jajo dodatkowy dokument: Jet dodawany do macerzy (łaba wydajność, gdy jet wele zapytań) ożna zatoować tę amą tranformację, która mapuje na (to będzemy toować) Jak wygląda przekztałcene, które należy zatoować? ' d m ) ( ' ) ( ' ) ', ( gdze ) ( jet -tą kolumną macerzy.

5 5. Ćwczena. wóch reklamodawców A oraz B dyponuje budżetem 4$. A kłada ofertę na zapytane x, a B kłada ofertę na zapytana x oraz y. Wzytke oferty mają wyokość $. Jak będze wybór reklam dokonany przez algorytm BALANCE dla cągu zapytań: xxxxyyyy, a jak dla cągu zapytań: yxyxxyxy? Jak jet optymalny przydzał? Podaj compettve rato dla tego przykładu. Zapytana: xxxxyyyy; compettve rato BAL [ ], OP [ ] Zapytana: yxyxxyxy; compettve rato BAL [ ], OP [ ] 2. ana jet macerz term-dokument, dla której dokonano rozkłady V. Wykorzytując metodę LI oraz ogranczene przetrzen do dwóch wymarów, oblcz podobeńtwo dokumentów z zapytanem boat trp. Wzór: ' m(q, ) hp boat ocean voyage rp hp Boat Ocean , Voyage , rp

6 6. Omówene zadań do amodzelnego wykonana. [] etoda Goto tworzyła rankng reklamodawców dla danego zapytana tylko w oparcu o kładane przez nch oferty (bd) na łowa kluczowe: reklamodawca z najwękzą ofertą był na czele wyśwetlanego rankngu, td. Jaka jet wada tego podejśca? Rozważ przypadek, gdy reklamodawca dający najwękzą ofertę obtawa łowa kluczowe, które ne ą zwązane z jego troną (dzałalnoścą)? Jaka mogła być motywacja takego reklamodawcy, by potępować w poób opany powyżej? 2. [2] anych jet 3 reklamodawców R, R2 R3. W yteme wytępują tylko trzy typy zapytań do reklam: X, Y Z. ażdy z reklamodawców ma budżet w wyokośc 3 jednotek: R płac za X, oraz 0 za Y Z, R2 płac za X Y, oraz 0 za Z, R3 płac za X, Y Z. Jak jet zyk wyzukwark dla cągu zapytań: XYZXZXYZY, jeśl używa ona uogólnonego algorytmu BALANCE? [] Jaka jet ekwencja zapytań, która dałaby najgorzy wpółczynnk compettve rato, przy założenu że uzeregowane optymalne daje zyk makymalny 9 jednotek. [] 3. [3] Napz program rangujący dokumenty, dzałający w oparcu o Latent emantc Indexng (LI). ane ą macerz term-dokument (matrx.txt) oraz wektor zapytana (uery.txt). Pokaż mary podobeńtwa dla wzytkch dokumentów, używając 2 lub 4 najwękzych wartośc włanych macerzy. rok: Oblcz macerze,,, używając rozkładu V (ngular Value ecompoton), Zachowaj tyko 2 lub 4 najwękze wartośc włane zmodyfkuj odpowedno, oraz (wytnj z orygnalnej reprezentacj werze kolumny, które Cę ntereują) Przekztałć wektor do, tranponując go, a natępne używając odpowedno oraz, Porównaj wektor z macerzą, używając tandardowej mary konuowej (porównaj z wektorem zapytana oobno każdą kolumnę macerzy, która reprezentuje pojedynczy dokument w ogranczonej przetrzen pojęć) oblcz podobeńtwa dla wzytkch dokumentów Wyśwetl podobeńtwa wraz z lczbowym dentyfkatoram dokumentów (,., n) ne muz porządkować dokumentów pod względem podobeńtwa Implementacja w języku Java: zkelet rozwązana znajdzez w LI-Lab4.java. Wykorzytaj Java atrx Package (Jama-.0.2.jar). Rozkład V w pakece JAA jet bardzo proty (patrz Jama Javaoc - Nektóre przydatne funkcje lub klay: ngularvalueecompoton, atrx, getatrx(), getrowmenon(), getcolumnmenon(), nvere(), tranpoe(), tme(), getarray(), norm2(). Prześlj klaę LILab4.java oraz plk z rezultatam (dla 2 oraz 4). Część, którą należy dopać to ok. 0 ln kodu, z których wękzość to odczytywane zmennych lub wycnane odpowednch werzy lub kolumn

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów Andrzej Boroweck Open Offce Calc arkusz kalkulacyjny Przykłady zadań dla geodetów Kraków 2004 . Podstawowe nformacje. Wstęp OpenOffce.0 jest funkcjonalne równowaŝny paketow StarOffce 6.0, obejmując najwaŝnejsze

Bardziej szczegółowo

TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne.

TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne. FUNKCJE TESTOWE OBLICENIA EWOLUCJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBPOPULATION SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromoome EVOLUTIONAR OPERATORS AND RECEIVING FITNESS F. wykład

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI

ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI Elżbeta Babula Anna Blajer-Gołębewska ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI Wprowadzene Jednym z podstawowych założeń ekonom jest postulat racjonalnośc

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 04, str. 37 5 ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Paweł Klber Katedra Ekonom Matematycznej,

Bardziej szczegółowo

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej...

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 Metody optymalzacj welokryteralnej.... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu.... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalzacj welokryteralnej.... 3 1.2.1 Metoda ważonych kryterów.... 3 1.2.2 Metoda optymalzacj

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *)

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) Wojcech KRAJEWSKI ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) STRESZCZENIE W artykule przeprowadzono analzę dokładnośc metod:

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling Bomechanka sportu 59 Istneje ścsła zależność pomędzy zmęczenem a ampltudą częstotlwoścą drżena fzjologcznego męśn. Badane wysokoczęstotlwoścowych składowych drżena może posłużyć do przewdywana momentu

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i Maszynops artykułu: Marzec J., J. Osewalsk, 996-97, Pomar efektywnośc kosztowe banków: zarys Jerzy Marzec, Jacek Osewalsk (Katedra Ekonometr Akadem Ekonomczne w Krakowe) Pomar efektywnośc kosztowe banków:

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji Wykład IX Optymalzacja mnmalzacja funkcj Postawene zadana podstawowe dee jego rozwązana Proste metody mnmalzacj Metody teracj z wykorzystanem perwszej pochodnej Metody teracj z wykorzystanem drugej pochodnej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo