Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej dyrektywy o unjnym prawe jazdy, zostane wprowadzone europejske prawo jazdy. Nowe przepsy zapewną unjnym kerowcom prawdzwą swobodę przemeszczana sę, zwększą bezpeczeństwo na europejskch drogach ogranczą możlwośc fałszerstw. 1. Jake są korzyśc z nowego systemu prawa jazdy w Europe? Około 60 proc. obywatel Un, czyl blsko 300 mln osób, posada ważne prawo jazdy. Welu z tych Europejczyków przekracza wewnątrzunjne grance w celach prywatnych lub zawodowych, bądź też zmena kraj zameszkana. Obecne w Europe stneje ponad 110 różnych wzorów prawa jazdy o różnych uprawnenach okresach ważnośc. Nowe europejske prawo jazdy uprośc tę mozakę ułatw moblność kerowców w całej Europe. Zharmonzowane okresy ważnośc przepsy dotyczące badań lekarskch stworzą wększą pewność prawa dla welu Europejczyków, którzy przeprowadzają sę do nnego państwa członkowskego. Prawo jazdy ne tylko daje dostęp do korzystana ze wszystkch rodzajów pojazdów w welu państwach UE, ale może być także używane jako dokument dentyfkacyjny. Dlatego też stotną kwestą są zabezpeczena przecwko fałszerstwom Nowe prawo jazdy jest nemal nemożlwe do podrobena. Jego zabezpeczene stanow europejsk system elektroncznej wymany danych, który ułatw zarządzane prawam jazdy przez organy admnstracyjne przyczyn sę do lepszego wykrywana nadużyć zwązanych z tym dokumentam. Przepsy dotyczące prawa jazdy mają także duży wpływ na bezpeczeństwo ruchu drogowego. W oblczu ponad śmertelnych ofar na europejskch drogach każdego roku przepsy dotyczące nowego prawa jazdy przyczyną sę do zwększena bezpeczeństwa ruchu drogowego w Europe. Najstotnejsze są zmany w odnesenu do motocykl. Poprzez wprowadzene stopnowego uzyskwana dostępu do motocykl przez młodych kerowców nowe przepsy europejske będą znaczne lepej chronć tę szczególne narażoną grupę użytkownków dróg. Ponadto, w przypadku kerowców samochodów motocyklstów, nowy dokument mus być przedłużany co lat, w zależnośc od państwa członkowskego, podczas gdy prawa jazdy dla kerowców autobusów samochodów cężarowych będą ważne przez okres pęcu lat, a do ch przedłużena koneczne będą okresowe badana lekarske. Przepsy te ne będą dotyczyły praw do kerowana pojazdem, które uzyskano już wcześnej. MEMO/13/10

2 2. Jake są główne zmany wprowadzone nowym przepsam dotyczącym praw jazdy? Karta nowego europejskego prawa jazdy W celu ogranczena lczby różnych wzorów prawa jazdy znajdujących sę w obegu lepszego zabezpeczena przed fałszerstwam, stopnowo wycofywane będą prawa jazdy w wersj paperowej. Jedyny wzór europejskego prawa jazdy, które będze wydawane, to plastkowa karta typu karty kredytowej, stosowana już w wększośc krajów UE, która pozwala na lepsze zabezpeczena przed sfałszowanem. Obecne paperowe wersje prawa jazdy przestaną być wydawane z dnem wejśca w życe nowych przepsów. Wprowadzene obowązku admnstracyjnego przedłużana okresu ważnośc dla wszystkch nowych praw jazdy Obowązkowe regularne admnstracyjne przedłużane prawa jazdy zapewn aktualzację wszystkch dokumentów przy wykorzystanu najbardzej aktualnych zabezpeczeń. Zmnejszene lczby wzorów prawa jazdy, podobne jak wększe podobeństwo posadacza do swojego zdjęca na dokumence, ułatw egzekwowane prawa. Wszystke nowe prawa jazdy na motorowery, motocykle, samochody oraz pojazdy trzy- czterokołowe będą mały admnstracyjny okres ważnośc wynoszący maksymalne 10 lat. Państwa członkowske mogą jednak zdecydować o wydawanu takch praw jazdy z admnstracyjnym okresem ważnośc wynoszącym maksymalne 15 lat. Wszystke nowe prawa jazdy na pojazdy cężarowe autobusy będą mały admnstracyjny okres ważnośc wynoszący maksymalne 5 lat. Kerowcy z prawam jazdy wydanym przed wejścem w życe nnejszej dyrektywy będą musel dostosować sę do nowych przepsów dotyczących okresu ważnośc najpóźnej do 19 styczna 2033 r. 3. Jak wpływ będą mały nowe przepsy dotyczące prawa jazdy na kerowców? Wraz z nowym obowązkem regularnego przedłużana prawa jazdy zostają usunęte ostatne przeszkody dla swobodnego przemeszczana sę kerowców. Podstawowa zasada jest taka, że wszystke prawa jazdy wydane od dna rozpoczęca stosowana nowej dyrektywy, pozostaną ważne do dna podanego na danym prawe jazdy. Przed upływem termnu ważnośc dokumentu posadacz będze musał przedłużyć prawo jazdy w kraju, w którym posada on zwykłe mejsce zameszkana. Od tej daty przyjmujące państwo członkowske będze stosowało nowy admnstracyjny okres ważnośc będze mogło nałożyć wymóg badań lekarskch, jeżel go przewduje dla swoch własnych obywatel. Przepsy te zapewną wreszce nezbędną pewność prawa dla posadacza prawa jazdy. W odnesenu do praw jazdy, które zostały wydane przed datą stosowana nnejszej dyrektywy które są nadal ważne w obegu, wszystke będą musały zostać zastąpone nowym prawem jazdy najpóźnej do Państwo członkowske może równeż postawć wymóg, aby po upływe dwóch lat od rozpoczęca pobytu w tym państwe, posadacz prawa jazdy wydanego przez nne państwo członkowske bez okresów ważnośc przewdzanych w dyrektywe (np. neokreślony okres ważnośc) przedłużył swoje prawo jazdy. 2

3 Jednocześne w nowym prawe jazdy będze wyraźne określone prawo do prowadzena określonego typu pojazdu, a zatem będze ono łatwejsze do uznana przez posadacza, organy admnstracyjne organy egzekwowana prawa. Ponadto Komsja proponuje doprecyzowane przepsów krajowych dotyczących badań lekarskch: w przypadku kerowców cężarówek autobusów poprzez harmonzację częstotlwośc tych badań, które muszą być przeprowadzane przy każdym przedłużenu prawa jazdy zgodne z systemem obowązującym w danym państwe; w przypadku kerowców samochodów motocyklstów, pozostawa sę państwom członkowskm swobodę decyzj, czy obowązkowe będą regularne badana. 4. W jak sposób nowe przepsy dotyczące prawa jazdy ogranczą możlwośc nadużyć? Obecne występuje szereg rodzajów nadużyć: od handlu samym dokumentam lub uzyskana nezgodne z prawem duplkatu poprzez sugerowane kradzeży lub utraty orygnalnego prawa jazdy, po uzyskane prawa jazdy w nnym kraju, podczas gdy w kraju pochodzena ma sę zakaz kerowana pojazdam. Podstawowa zasada, która leży u podstaw walk z nadużycam zwązanym z prawem jazdy, mów, że jedna osoba może posadać tylko jedno prawo jazdy. Zasada ta została wzmocnona nnejszą dyrektywą. Regularne przedłużene prawa jazdy umożlw państwom członkowskm systematyczne aktualzowane krajowej bazy danych, a tym samym stałe aktualzowane wedzy na temat ważnych praw jazdy, które są w obegu. Jednocześne udoskonalona zostane wymana nformacj mędzy organam krajowym dzęk stworzenu sec łącznośc dotyczącej praw jazdy. Regularne konsultowane tej sec, zwanej RESPER, umożlw stosowane nowych, bardzej surowych przepsów dotyczących zakazu wydawana prawa jazdy osobe, której prawo jazdy zostało cofnęte, zaweszone lub ogranczone. Ponadto państwa członkowske mogą, jeżel taka będze ch wola, wprowadzć do prawa jazdy mkroczpa. Powtórzene w mkroczpe nformacj wydrukowanych na karce zwększa zabezpeczena przecwko nadużycom, a jednocześne zapewna ochronę danych. Oczywśce trzeba będze przestrzegać europejskch przepsów dotyczących ochrony danych osobowych. 5. W jak sposób nowe przepsy na temat prawa jazdy przyczyną sę do wększego bezpeczeństwa ruchu drogowego? Wprowadzene nowej kategor prawa jazdy dla motorowerów Dotychczas w Un ne było potrzebne prawo jazdy na motorower. Jednakże dane statystyczne wskazują na wysoke ryzyko wypadków wśród bardzo młodych użytkownków dróg. W nektórych państwach członkowskch uprawnen do jazdy motorowerem są bardzo młodz kerowcy, nawet w weku 14. 3

4 W zwązku z tym została wprowadzona nowa zharmonzowana kategora prawa jazdy AM, którą można otrzymać po zdanu obowązkowego egzamnu teoretycznego. Pownno to umożlwć lepszą kontrolę tej szczególne narażonej grupy użytkownków dróg zwększyć ch znajomość przepsów ruchu drogowego. Wyjaśn to także sytuację motorowerzystów przekraczających grance państwowe lub kwestę wypożyczena motoroweru podczas wakacj. Ponadto państwa członkowske mogą wymagać, by wnoskodawcy zdal egzamn umejętnośc zachowana na drodze w przypadku tej kategor. Wprowadzene kryterum stosunku mocy do masy w przypadku lekkch motocykl (prawo jazdy kategor A1) Kategora lekkch motocykl była ogranczona do 125 cm 3 oraz 11 kw. Ne obowązywało żadne kryterum określające stosunek mocy do masy. Mogło to prowadzć do rozpowszechnena coraz lżejszych pojazdów, przy stałym zwększanu ch przyspeszena maksymalnej prędkośc. Dlatego też posadacze prawa jazdy kategor A1 mogą kerować tylko lekkm motocyklam o pojemnośc skokowej slnka neprzekraczającej 125 cm3, o mocy neprzekraczającej 11 kw o stosunku mocy do masy neprzekraczającym 0,1 kw/kg. Wszystke państwa członkowske zobowązane są do wprowadzena tej kategor prawa jazdy, która ne stnała we wszystkch państwach członkowskch. Stopnowe uzyskwane dostępu do motocykl o najwększej mocy Wcześnejsze prawodawstwo umożlwło welu młodym kerowcom bez praktycznego dośwadczena prowadzene motocykla z kategor o najwększej mocy. Statystyk wypadków dowodzą, że ryzyko wypadku wśród początkujących kerowców cężkch motocykl jest szczególne wysoke u osób w weku do 24 lat. Ponadto ne jest możlwe skontrolowane, czy dana osoba rzeczywśce zdobyła dośwadczene w prowadzenu pojazdu o ogranczonej mocy. W nterese bezpeczeństwa drogowego wprowadzono nowe krytera dotyczące pojazdów, mnmalnego weku dostępu. Nowa kategora A2 o nowych parametrach techncznych Poprzedna kategora A, która była podzelona na część o ogranczonej ważnośc część neogranczoną, jest teraz podzelona na dwe odrębne kategore A2 A. W przypadku kategor A2 wprowadzono dodatkowe wymagana technczne w celu unknęca celowego obnżana parametrów motocykl. Nowe zasady dotyczące mnmalnego weku dostępu W przypadku kategor A2 mnmalny wek ustalono na 18 lat. Jeżel państwo członkowske ustal mnmalny wek dla kategor A1 na 17 lub 18 lat, mnmalny wek dla kategor A2 będze wynosł 19 lub 20 lat, poneważ różnca mędzy mnmalnym wekem dla kategor A1 a mnmalnym wekem dla kategor A2 mus wynosć 2 lata. Jeżel wnoskodawca posada 2 lata dośwadczena w prowadzenu motocyklu kategor A1, mus zdać egzamn umejętnośc zachowana na drodze, lub ukończyć szkolene. Dla kategor A: W przypadku stopnowego uzyskana dostępu wnoskodawcy muszą posadać dwa lata dośwadczena w kerowanu motocyklem kategor A2 zdać egzamn umejętnośc zachowana na drodze, lub ukończyć szkolene. Jeśl spełnone zostaną te dwa warunk, będą on uprawnen do kerowana pojazdam kategor A w weku od 20 (lub ewentualne 21 22, w zależnośc od mnmalnego weku wymaganego dla kategor A2). W przypadku uzyskana bezpośrednego dostępu mnmalny wek został podnesony z 21 do 24 lat. 4

5 Nowe przepsy dotyczące prawa jazdy odnoszące sę do przyczep samochodowych Kategora B zezwala na kerowana pojazdem o mase 3500 kg z przyczepą o mase 750 kg. W przypadku pojazdu z przyczepą objętego kategorą B, z pojazdem cągnącym może być sprzężona przyczepa o mase przekraczającej 750 kg, o le masa pojazdu wraz z przyczepą ne przekracza 4250 kg przestrzegane są przepsy dotyczących homologacj typu (które określają zależność pomędzy pojazdem przyczepą). Jednakże w przypadku pojazdów z przyczepą objętych kategorą B, które przekraczają 3500 kg, wymagane będze szkolene lub szkolene połączone z egzamnem. Przeps ten umożlw w przyszłośc kerowane wększą masą pojazdu z przyczepą w ramach kategor B nż ma to mejsce obecne, pod warunkem ukończena szkolena lub zdana egzamnu. W odnesenu do kategor BE dozwolone będze cągnęce przyczepy o maksymalnej dopuszczalnej mase wynoszącej 3500 kg. Połączene pojazdu cągnącego kategor B z przyczepą przekraczającą 3500 kg będze objęte kategorą C1E. Stopnowe uzyskane dostępu do samochodów cężarowych o najwększej mocy Nowe defncje: W nterese bezpeczeństwa prawo jazdy na pojazdy cężarowe autobusy zostało zmenone w celu: uwzględnana lczby pasażerów, a ne lczby mejsc sedzących; dostosowana wymogów techncznych dotyczących mnejszych samochodów cężarowych autobusów do wymogów obowązujących na rynku tych pojazdów stworzena obowązkowych kategor w całej Un. Kategora C: pojazdy slnkowe przeznaczone do przewozu towarów, o dopuszczalnej mase całkowtej przekraczającej 3500 kg do przewozu ne węcej nż ośmu pasażerów oprócz kerowcy. Mogą być one połączone z przyczepą o mase ponżej 750 kg. Kategora C1: podobne jak kategora C, ale dotyczy pojazdów slnkowych o dopuszczalnej mase całkowtej neprzekraczającej 7500 kg. Wszystke państwa członkowske muszą teraz wprowadzć tę kategorę. Kategora D: pojazdy slnkowe przeznaczone do przewozu pasażerów w lczbe wększej nż ośmu pasażerów oprócz kerowcy. Mogą być one połączone z przyczepą o mase ponżej 750 kg. Kategora D1: podobne jak kategora D, ale dotyczy pojazdów slnkowych przeznaczonych do przewozu pasażerów w lczbe ne wększej nż 16 pasażerów oprócz kerowcy o maksymalnej długośc 8 m. Mogą być one połączone z przyczepą o mase ponżej 750 kg. Wszystke państwa członkowske muszą teraz wprowadzć tę kategorę. Wszystke 4 wyżej wymenone kategore mogą być połączone z przyczepą o mase przekraczającej 750 kg, ale wymagają wtedy odrębnego prawa jazdy (kategor CE, C1E, DE, D1E). Wszystke państwa członkowske muszą teraz wprowadzć te kategore. Mnmalny wek Ponższa tabela podsumowuje wymog dotyczące weku uzyskana dostępu do praw jazdy w zależnośc od kategor pojazdu. 5

6 Ogólny zarys nowego proponowanego systemu prawa jazdy Kategor a Zasada ogólna Warunk Odstępstwo AM 16 lat fakultatywny jest 14 lat, możlwe tylko na terytorum kraju. Możlwe do 18 lat. A1 16 lat Możlwe do 17 lub 18 lat A2 18 lat. Dla osoby posadającej kategorę A1 przez 2 lata tylko zdane egzamnu lub ukończene szkolena Mnmum 2 lata pomędzy kategorą A1 A2: jeżel mnmalny wek dla kategor A1 jest ustalony przez państwo członkowske na 17 lub 18 lat, mnmalny wek dla kategor A2 wynos 19 lub 20 lat. A 20 lat w przypadku stopnowego uzyskana dostępu Zdane egzamnu lub ukończene szkolena Mnmum 2 lata mędzy kategorą A2 A: jeżel mnmalny wek dla kategor A2 jest ustalony przez państwo członkowske na 19 lub 20 lat, mnmalny wek dla kategor A wynos 21 lub 22 lata. 24 lat w przypadku bezpośrednego dostępu B1 16 lat B BE 18 lat 17 lat możlwe dla kategor B B+E tylko na terytorum kraju C1 C1E 18 lat W przypadku kerowców 6

7 C CE 21 lat zawodowych, bez uszczerbku dla przepsów dotyczących prowadzena takch pojazdów w dyrektywe 2003/59/WE 1 odnoszących sę do kwalfkacj szkolena kerowców zatrudnonych w transporce towarów pasażerów D1 D1E 21 lat D DE 24 lata AM: motorowery, maks. prędkość konstrukcyjna 45 km/h, < 50 cm³ lub moc < 4kW, w tym lekke czterokołowce A1: lekke motocykle, < 125 cm³ lub moc < 11 kw przy stosunku mocy do masy < 0,1 kw/kg, oraz lekke trzykołowce < 15 kw A2: motocykle, moc < 35 kw przy stosunku mocy do masy < 0,2 kw/kg nepochodzące od pojazdów o mocy przekraczającej dwukrotność mocy takego motocykla A: motocykle dwukołowe (w tym powyżej 35 kw) cężke trzykołowce > 15 kw B: pojazdy slnkowe < kg, do przewozu ne węcej nż 8 pasażerów oprócz kerowcy + przyczepa < 750 kg; mogą być połączone z przyczepą >750 kg, jeżel masa pojazdu z przyczepą ne przekracza kg (szkolene lub egzamn w przypadku masy od kg do kg) B1: neobowązkowa kategora cężkch czterokołowców C: pojazdy slnkowe przeznaczone do przewozu towarów > kg + przyczepa < 750 kg C1: pojazdy slnkowe > kg, ale < kg do przewozu ne węcej nż 8 pasażerów oprócz kerowcy + przyczepa < 750 kg; D: pojazdy slnkowe przeznaczone do przewozu węcej nż 8 pasażerów + przyczepa < 750 kg D1: pojazdy slnkowe przeznaczone do przewozu ne węcej nż 16 pasażerów, maks. długość 8 m. + przyczepa < 750 kg E: w połączenu z kategoram powyżej, przyczepa > 750 kg 1 Dz.U. L 226 z , s. 4. 7

8 6. Jake są nowe przepsy dotyczące egzamnatorów na prawo jazdy? Ne stneją żadne ustalone normy dotyczące szkolena kształcena egzamnatorów na prawo jazdy. Znaczne różną sę one w poszczególnych państwach Un. W nektórych państwach członkowskch egzamnatorzy ne mel prawe żadnego szczególnego wykształcena lub nawet ne posadal prawa jazdy kategor, w zwązku z którą przeprowadzal egzamn. To ne pownno być już możlwe. Poneważ egzamny teoretyczne praktyczne zostały ścśle zharmonzowane, wspólne mnmalne wymagana dotyczące egzamnatorów zapewnłyby porównywalność wynków egzamnów w całej UE. Regularne szkolena egzamnatorów pownny meć równeż pozytywny wpływ na bezpeczeństwo ruchu drogowego, poprzez doskonalene ch umejętnośc dośwadczena wobec coraz szybcej zmenających sę warunków techncznych. Określono podstawowe warunk dostępu do zawodu egzamnatora na prawo jazdy wprowadzono mnmalne normy dotyczące ch wstępnych kwalfkacj oraz regularnych kursów odśweżających ch wedzę umejętnośc: egzamnatorzy na prawo jazdy pownen zawsze posadać ważne prawo jazdy kategor, w zwązku z którą przeprowadzają egzamn. Pownn meć wstępne kwalfkacje być zobowązan do uczestnctwa w szkolenach okresowych. pownn być przeszkolen w szerokm zakrese podstawowych przedmotów posadać wstępne kwalfkacje przed dopuszczenem do egzamnowana. Obowązkowe pownno być stopnowe uzyskwane dostępu. Na początku egzamnatorzy pownn egzamnować kandydatów na kerowców samochodów osobowych, co stanow 90 % wszystkch egzamnów, dopero po zdobycu dośwadczena podczas takch egzamnów po uzyskanu dodatkowych kwalfkacj w zakrese nnych kategor, mogą on przeprowadzać egzamny w nnych kategorach. 7. Czy nowe przepsy dotyczące prawa jazdy będą mały wpływ na wymog dotyczące zdolnośc do kerowana pojazdam? Kerowcy muszą spełnać mnmalne wymagana dotyczące fzycznej psychcznej zdolnośc do kerowana pojazdem slnkowym, zanm zostaną uprawnen do prowadzena pojazdu. Dyrektywa w sprawe prawa jazdy zawera szczegółowe przepsy dotyczące wykazu rodzajów nepełnosprawnośc, które mogą wpływać na bezpeczne kerowane pojazdem. Zawodowych kerowców samochodów cężarowych autobusów zazwyczaj obowązują bardzej rygorystyczne przepsy. W 2009 r. dyrektywa została zaktualzowana w wynku prac grupy ekspertów medycznych powołanych przez państwa członkowske, jeśl chodz o wzrok, cukrzycę padaczkę. 8. Przepsy dotyczące prawa jazdy obowązujące dotychczas w Un Perwszy europejsk akt prawny w sprawe prawa jazdy pochodz z 1980 r. Wówczas to dyrektywa Rady umożlwła obywatelom Un Europejskej przeprowadzającym sę do nnego państwa członkowskego wymanę swojego prawa jazdy bez konecznośc nowych egzamnów ch, ch oraz badań lekarskch. Kerowca nadal jednak musał wymenć swoje prawo jazdy w cągu jednego roku od zameszkana w nowym państwe członkowskm. 8

9 Dopero w 1991 r. nową dyrektywą wprowadzono zasadę wzajemnego uznawana znesono koneczność wymany prawa jazdy. Jednak w praktyce zastosowane tej zasady zostało utrudnone przez fakt, że ne zostały zharmonzowane okresy ważnośc praw jazdy częstotlwośc badań lekarskch. Spowodowało to nepewność prawa wśród obywatel, którzy oberają mejsce zameszkana w nnym państwe członkowskm. Dyrektywa 2006/126/WE, znana równeż jako trzeca dyrektywa w sprawe prawa jazdy", została przyjęta w dnu 20 grudna 2006 r. 2. Mała zostać ona transponowana do dna 19 styczna 2011 r. Chocaż nektóre jej przepsy weszły w życe w dnu 19 styczna 2009 r., wększość wymogów w nej określonych ma zacząć obowązywać z dnem 19 styczna 2013 r., w szczególnośc wprowadzene nowego unjnego wzoru prawa jazdy. Węcej nformacj można znaleźć w dokumence: IP/13/25 2 Dz.U. L 403 z , s

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Kategorie prawa jazdy i wymagany minimalny wiek 1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie: u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania Prawo jazdy stało się dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r.

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r. Uchwała nr L/1044/05 Rady Masta Katowce z dna 21 lstopada 2005r. w sprawe określena wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowązujących na terene masta Katowce Na podstawe art.18

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dna 21 maja 2015 r. w sprawe uchwalena mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego fragmentu Łącznka Pawłowckego przy ulcy Przedwośne we Wrocławu Na podstawe

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 25.3.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0518/2009, którą złożył Tamás Benocz (Węgry) w sprawie domniemanych naruszeń prawodawstwa UE w związku z wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

N N$!Ą/ACYJ NA COSPODARKA RC r'{ DCWA STłATL (: A poj ł',j 0S( Ur.{łe f#ps',s}{a gł{'")7 [' tj ;.J *?'*'J. Fł K " t [Cj *ŁJ JhJ ){ ł1. Ł'r! J :]7: rf (} ^?'''1!'':?':a' 1' Ł! '!" '' ' :Ż 1 Ł'ł.,' 'ź ':

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nnejsza rozporządzene INSPEKTORAT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (tj. Dz. U. z 200 r. nr 3, poz. 759, z późn. zm.) uregulowanam

Bardziej szczegółowo

Załącznk do UchwaĘ Senatu 40/S 120 3 STUDIOW PODYPLOMOWYCH EKONOMII IINFORMATYKI W KRAKOWIE PODSTAWA PRAWNA Ustawa zdnat7 pca2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365,z poźn. zm.). Rozpor2ądzene

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 13 ENOTICES_LID5 30/07/2010- ID:2010-100466 Formularz standardowy 14 PL Publkacja Suplementu do Dzennka Urzędowego Un Europejskej 2, rue Mercer, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mal: ojs@publcatons.europa.eu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 3. dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

PROTOKÓŁ 3. dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej 31.7.2006 PL Dzennk Urzędowy Un Europejskej L 209/31 PROTOKÓŁ 3 dotyczący defncj pojęca produkty pochodzące oraz metod współpracy admnstracyjnej SPIS TREŚCI TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Defncje TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do emerytury częścowej, wysokość emerytury częścowej oraz zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 sierpnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Zakład Ubezpeczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Do kogo skerowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskch

Bardziej szczegółowo

TABELA KORELACJI 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ

TABELA KORELACJI 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ TABELA KORELACJI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) w sprawie egzaminowania osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 11.5.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycja 0518/2009 którą złoŝył Tamás Benocz (Węgry) w sprawie domniemanych naruszeń prawodawstwa UE w związku z wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kurs kategorii A, A1, A2

Kurs kategorii A, A1, A2 Kurs kategorii A, A1, A2 Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe). Praktyczna nauka jazdy: odbywa się na motocyklach Suzuki GN 125 (kat. A1) Suzuki GS 500 (kat.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku 1 1. Organzatoram promocj Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku (zwanej dalej: Promocją) są: Alor Bank S.A. z sedzbą w Warszawe, ul. Łopuszańska 38D,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat DZIEŃ I

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat DZIEŃ I Scenarusz zajęć do programu kształcena Myślę- dzałam- dę w śwat Autor: Anna Dzadkewcz Klasa I Edukacja: polonstyczna, matematyczna, plastyczna, przyrodncza, muzyczna, wychowane fzyczne Cel/cele zajęć:

Bardziej szczegółowo

Kurs kategorii A, A1, A2

Kurs kategorii A, A1, A2 Kurs kategorii A, A1, A2 Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe). Praktyczna nauka jazdy: odbywa się na motocyklach Suzuki GN 125 (kat. A1) Suzuki GS 500 (kat.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r.

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r. Ucwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Masta Ośwęcm z dna 29 grudna 2000 r. w sprawe: ucwalena Samorządowego programu na rzecz osób masta Ośwęcm w 2001 roku. Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dna 17 marca 2011 r. zmenająca uchwałę w sprawe wysokośc stawek opłat za zajęce pasa drogowego dróg publcznych na obszarze Masta Stołecznego Warszawy,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10. Metody eksploracji danych

Ćwiczenie 10. Metody eksploracji danych Ćwczene 10. Metody eksploracj danych Grupowane (Clusterng) 1. Zadane grupowana Grupowane (ang. clusterng) oznacza grupowane rekordów, obserwacj lub przypadków w klasy podobnych obektów. Grupa (ang. cluster)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4 Zad. 1. Dana jest unkcja prawdopodobeństwa zmennej losowej X -5-1 3 8 p 1 1 c 1 Wyznaczyć: a. stałą c b. wykres unkcj prawdopodobeństwa jej hstogram c. dystrybuantę jej wykres d. prawdopodobeństwa: P (

Bardziej szczegółowo

Rozmiar. Waga średnia. Grubość. Długość. 28/36 cm. 36/41 cm. 36/41 cm. 36/41 cm. 36/41 cm 3 /RC

Rozmiar. Waga średnia. Grubość. Długość. 28/36 cm. 36/41 cm. 36/41 cm. 36/41 cm. 36/41 cm 3 /RC Sprzęt Ochrony Osobstej Rękawce z materału zolacyjnego do prac elektrycznych Rękawce elektrozolacyjne ze specjalnego latexu w celu uzyskana dobrych charakterystyk delektrycznych. Zgodne z normam : NF EN

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

STATYSTYCZNA ANALIZA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 39 23 Społeczno-gospodarcze aspekty statystyk ISSN 899-392 Edyta Mazurek Unwersytet Ekonomczny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO ! PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO Ostrowec Śwętokrzysk, lstopad 2005 r. Zlecenodawca: Powat Ostroweck ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowec Śwętokrzysk Autor: Busness Moblty Internatonal

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się 1 ust. 2 umowy nr RS/8/DO/368 z dnia r., który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zmienia się 1 ust. 2 umowy nr RS/8/DO/368 z dnia r., który otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS NR 1 z dna 2016 r. do Umowy nr RS/8/DO/368 z dna 21.10.2016r. zawarty pomędzy Komunkacyjnym Zwązkem Komunalnym Górnośląskego Okręgu Przemysłowego, z sedzbą w Katowcach, przy ul. Barbary 21 A, posadającym

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

:l L:, ; l; l! T'; ]"j..: * :' j Al{ $}l:a;: s." KL1 fu 1 L} "{A. ': E j j!. sz*żtcń 'la 1 1?!"j tet. 59 j4lj 4 Żn xx/5$ s'+1 71 '19 4 P 8'3j'] j 5 }' 2 -n KRS $ąlj E*j*r'','ry r {]'r;;l',!l cl-r0050:]3?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 2. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami Art. 3. 1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 3 Funkcje produkcji 1 FUNKCJE PRODUKCJI. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SKALI. MINIMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCJI.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 3 Funkcje produkcji 1 FUNKCJE PRODUKCJI. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SKALI. MINIMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCJI. EONOMIA MENEDŻERSA Wykład 3 Funkcje rodukcj 1 FUNCJE PRODUCJI. ANAIZA OSZTÓW I ORZYŚCI SAI. MINIMAIZACJA OSZTÓW PRODUCJI. 1. FUNCJE PRODUCJI: JEDNO- I WIEOCZYNNIOWE Funkcja rodukcj określa zależność zdolnośc

Bardziej szczegółowo

Przygotowali: Adam Kret Łukasz Matys

Przygotowali: Adam Kret Łukasz Matys Przygotowali: Adam Kret Łukasz Matys Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978 83 61722 02 1 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

Kraków, roku SPRAWOZDANIE

Kraków, roku SPRAWOZDANIE KM-05.5421.5.1.2013 Kraków, 30.04.2013 roku SPRAWOZDANIE z konferencji zorganizowanej 26 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa - w zakresie Nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne Wprowadzene do Sec Neuronowych Sec rekurencyjne M. Czoków, J. Persa 2010-12-07 1 Powtórzene Konstrukcja autoasocjatora Hopfelda 1.1 Konstrukcja Danych jest m obrazów wzorcowych ξ 1..ξ m, gdze każdy pojedynczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR DELIVERY PORODY - zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR DELIVERY PORODY - zbieranie danych w projekcie DUQuE Ne Incluson Defncje Poród Krytera włączena Urodzene dzecka. DUQUE DATA COLLECTION FOR PORODY - zberane danych w projekce DUQuE Pacjentk w weku 15 lat węcej z rozpoznanem podstawowym porodu według klasyfkacj

Bardziej szczegółowo