TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW"

Transkrypt

1 TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW Odpowedź na uwag Komsj Europejskej do wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj gazów ceplarnanych na lata na modernzację wytwarzana energ elektrycznej (tzw. Wnosek derogacyjny) przekazanego przez Polskę w dnu 30 wrześna 2011 r. III etap pracy: Opracowane analz projektów dokumentów zwązanych z uzyskanem przydzałów neodpłatnych uprawneń do emsj CO 2 w latach Warszawa, 24 kweceń 2012 r.

2 Sps treśc 1. Ogólne wymagana dotyczące nformacj (ang. General Informaton Requrements) Kwalfkowalność nstalacj zgodne z art. 10c (5) b (ang. Elgblty of nstallatons pursuant to Artcle 10c(5)b)... 4 (1) Instalacje wytwarzające energę elektryczną, dla których proces nwestycyjny rozpoczął sę przed 31 grudna 2008 (ang. Installatons for electrcty producton for whch the nvestment process was physcally ntated by 31 December 2008)... 5 (2) Identyfkacja wytwórców energ elektrycznej (ang. Identfcaton of electrcty generators)... 5 (3) Emsje przypsane do produkcj energ elektrycznej w przypadku kwalfkujących sę nstalacj wytwarzających energę elektryczną cepło (ang. Emssons attrbutable to electrcty producton n the case of elgble nstallatons producng electrcty and heat)... 6 (4) Instalacje/jednostk dzałające pod tym samym numerem pozwolena na emsję (ang. Installatons/enttes operated under the same permt)...10 (5) Instalacje potencjalne wykluczone na podstawe art. 27 Dyrektywy (ang. Installatons potentally excluded pursuant to Artcle 27 of the Drectve) Całkowta lość neodpłatnych uprawneń (ang. Total Quantty)...11 (6) Wyznaczene całkowtej lośc neodpłatnych uprawneń (ang. Determnaton of total transtonal free allocaton) Alokacja (ang. Allocaton)...12 (7) Metodologa przydzału neodpłatnych uprawneń dla uprawnonych nstalacj (ang. Allocaton methodology to elgble nstallatons)...12 (8) Przydzał bezpłatnych uprawneń na podstawe zweryfkowanych emsj w latach (ang. Free allocaton based on verfed emssons n 2005 to 2007)...13 (9) Krajowy benchmark (ang. Natonal benchmark)...17 (10) Udzał w planowanych nwestycjach w przypadku zamknęca kwalfkujących sę nstalacj (ang. Contrbuton to nvestments n the event of planned closure of an elgble nstallaton) Inwestycje w Krajowym Plane Inwestycyjnym (ang. Investments n the natonal plan)...20 (11) Wartość rynkowa planowanych nwestycj oraz kurs wymany narodowej waluty (ang. Market value of the nvestments and natonal currency exchange rates)...20 (12) Inwestycje rozpoczęte w 2009 roku (ang. Investments undertaken n 2009)...21 (13) Podstawowe nformacje o nwestycjach (ang. Basc nformaton on nvestment)...21 (14) Inwestycje w nnych sektorach nż energa elektryczna (ang. Investments n other sectors than electrcty)...22 (15) Dodatkowe nwestycje (ang. Addtonalty of nvestments)...22 (16) Nowe moce planowane wyłączena (ang. New capactes and de-commssonng)...23 (17) Zgodność z prawodawstwem UE (ang. Complance wth EU legslaton) Montorng egzekucja (ang. Montorng and Enforcement)...24 (18) Właścwe organy (ang. Competent authortes)...24 (19) Publkacja sprawozdań rocznych (ang. Publcaton of annual reports) Neuzasadnone zakłócena konkurencj (ang. Undue dstortons of competton)...24 (20) Blans pomędzy wartoścą rynkową neodpłatnych uprawneń, a wartoścą nwestycj (ang. Balance between market value of free allowances and value of nvestments)...25 (21) Publkacja wnosku (ang. Publcaton of applcaton) Inne kweste (ang. Other Issues)...27 (22) Przepsy wykonawcze (ang. Implementng laws)

3 Załącznk...28 a. Poprawony wnosek derogacyjny.xlsx (Zastrzeżone)...28 b. Annex A-J.xlsx (Zastrzeżone)...28 c. Zał. do odp na uwag KE_Oblczena r..xlsx...28 d. Instalacje fzyczne rozpoczęte 2.1.(1)

4 1. Ogólne wymagana dotyczące nformacj (ang. General Informaton Requrements) Wymagane nformacje zwązane z wnoskem Polsk przekazanym na podstawe artykułu 10c dyrektywy EU ETS [Ref. Ares (2011) /12/2011] zawarto w kolejnych punktach nnejszego dokumentu oraz w trzech załączonych plkach Excel jednym Word. Annex A-J, Oblczena, Skorygowana aplkacja o derogacje, Instalacje r. W plku Excel Annex A-J, w perwszym arkuszu znajduje sę zestawene nstalacj wraz z numeram CITL (arkusz Installatons ). Arkusz Installatons powstał na baze arkusza Installatons ( Instalacje ) we wnosku Polsk opracowanym na podstawe Art. 10c dyrektywy EU ETS. Korekty zostały opracowane na podstawe porównana z wykazem wykonanym na podstawe Art. 10a ww. dyrektywy oraz dodatkowych nformacj od operatorów poszczególnych nstalacj. Instalacje, które utracły status wytwórcy energ elektrycznej lub zaprzestały dzałalnośc zostały usunęte z lsty nstalacj. Dodatkowo, do lsty dodano dwe nstalacje o statuse wytwórcy energ elektrycznej. W arkuszu Installatons dodano kolumnę Uwag, w której opsano poszczególne przypadk nstalacj, natomast nstalacje usunęte z lsty umeszczono na końcu zestawena, wraz z odpowednm opsem w kolumne Uwag. Usunęce 10 nstalacj ne spowodowało zmany numeracj nstalacj we wnosku tym samym, dwe nstalacje dopsane do lsty otrzymały kolejne numery, zgodne z przyjętym algorytmem. Załącznk Excel Poprawony wnosek derogacyjny 2. Krytera w odnesenu do art. 10c (5) (ang. Crtera wth respect to Artcle 10c[5]) 2.1 Kwalfkowalność nstalacj zgodne z art. 10c (5) b (ang. Elgblty of nstallatons pursuant to Artcle 10c(5)b) 4

5 (1) Instalacje wytwarzające energę elektryczną, dla których proces nwestycyjny rozpoczął sę przed 31 grudna 2008 (ang. Installatons for electrcty producton for whch the nvestment process was physcally ntated by 31 December 2008) Zestawene dokumentów stanowących dowód fzycznego rozpoczęca nwestycj przed dnem 31 grudna 2008 r. zostały zgromadzone przez Mnsterstwo Gospodark w trakce prac nad aplkacją o derogacje. Wykaz zgromadzonych dokumentów dla poszczególnych nstalacj został przedstawony w załączonym plku Instalacje : Załącznk Instalacje fzyczne rozpoczęte 2.1.(1) Dla każdej nstalacj wskazano: Numer nstalacj w KPRUIIIe, Numer pozwolena (jeżel został przekazany przez prowadzącego nstalację), Datę wydana pozwolena na udzał w systeme handlu uprawnenam do emsj, Nazwę nstalacj, Operatora nstalacj, Grupę, Lstę dokumentów stwerdzających fzyczne rozpoczęce prac nwestycyjnych do końca 2008 r. wraz z datam (lub rokem). (2) Identyfkacja wytwórców energ elektrycznej (ang. Identfcaton of electrcty generators) Lsta nstalacj spełnających krytera wytwórcy energ elektrycznej została uzgodnona ze zweryfkowaną lstą wytwórców energ elektrycznej przygotowaną na podstawe Art. 10a. Pełna lsta nstalacj spełnających krytera wytwórcy energ elektrycznej została zawarta w arkuszu Installatons w plku Excel Annex A-J. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Installatons W arkuszu Annex A wskazanego plku Excel przedstawono opsy poszczególnych zestawów nstalacj, które wskazano w Annex A dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011]. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex A 5

6 (3) Emsje przypsane do produkcj energ elektrycznej w przypadku kwalfkujących sę nstalacj wytwarzających energę elektryczną cepło (ang. Emssons attrbutable to electrcty producton n the case of elgble nstallatons producng electrcty and heat) Kalkulacje lośc emsj CO 2 przypsywanych do produkcj energ elektrycznej zostały przeprowadzane zgodne z Aneksem IIA do Decyzj Komsj Europejskej z dna r. Kalkulacje dla nstalacj wymenonych w Annex B dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] są zawarte w arkuszu Annex B plku Excel Annex A-J. Ops szczegółowy metody kalkulacj wykorzystywanych sprawnośc referencyjnych jest zaprezentowany ponżej. Dane pełne kalkulacje dla wszystkch nstalacj są zawarte w załączonym plku Excel Oblczena. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex B Szczegółowy ops metody kalkulacj lośc emsj CO 2 przypsywanej do produkcj energ elektrycznej. Aneks IIA Decyzj Komsj Europejskej z dna r. zawera algorytm kalkulacj emsj CO 2 przypsywanej do produkcj energ elektrycznej: Em total Em, el CHP el el. ref el Q el. ref Q. ref (3-1) gdze: Em totalel emsja zwązana z produkcją energ elektrycznej w roku -tym,[mg CO 2 ], Em CHP całkowta emsja w roku -tym [Mg CO 2 ], η el.ref referencyjna sprawność generacj energ elektrycznej, η Q.ref referencyjna sprawność generacj cepła, η el sprawność generacj energ elektrycznej, η Q sprawność generacj cepła. 6

7 Prowadzona przez Krajowy Ośrodek Blansowana Zarządzana Emsjam (KOBZE) ewdencja emsj danych produkcyjnych, na podstawe której zostane określona średna hstoryczna emsja w latach ne zawera nformacj o sprawnośc wytwarzana energ elektrycznej cepła, natomast ewdencj podlega welkość produkcj. Stąd w celu bezpośrednego wykorzystana ewdencjonowanych danych zależność (3-1) została przekształcona do postac (3-2): Em total, el Em CHP Ae Qfuel el. ref Ae Ac Qfuel Q el. ref fuel Q. ref Em CHP Ae el. ref Ac Ae 3,6 el. ref Q. ref (3-2) gdze: A e odpowedna produkcja energ elektrycznej [MWh], A c odpowedna produkcja cepła [GJ]. Dzęk takemu przekształcenu możlwe jest określene przydzału emsj na produkcję energ elektrycznej na podstawe: odpowednej produkcja energ elektrycznej [MWh], odpowednej produkcja cepła [GJ], całkowtej emsj, referencyjnej sprawność generacj energ elektrycznej, referencyjnej sprawność generacj cepła. Na podstawe danych gromadzonych w KOBZE, zostały opracowane dane do kalkulacj są one zawarte w załącznku Excel Oblczena : produkcja energ elektrycznej, wyrażona w MWh (arkusz DaneHst(HstData), kolumny K-P), produkcja cepła, wyrażona w GJ (arkusz DaneHst(HstData), kolumny Q-V), całkowta emsja (arkusz DaneHst(HstData), kolumny E-J). 7

8 Sprawnośc referencyjne zostały przyjęte zgodne z Decyzją Komsj 2007/74/WE. Wartośc te przedstawa Tabela 2.1.(3).1 oraz Tabela 2.1.(3).2. Tabela 2.1.(3).1. Referencyjne wartośc sprawnośc produkcj energ elektrycznej [%]. Rok uruchomena nstalacj Rodzaj palwa 1996 wcześne j do 2011 Węgel kamenny 39,7 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 Węgel brunatny 37,3 38,1 38,8 39,4 39,9 40,3 40,7 41,1 41,4 41,6 41,8 Drewno 25,0 26,3 27,5 28,5 29,6 30,4 31,1 31,7 32,2 32,6 33,0 Bomasa rolncza 20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 Odpady mejske przemysłowe 20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 Gaz zemny 50,0 50,4 50,8 51,1 51,4 51,7 51,9 52,1 52,3 52,4 52,5 Gaz koksownczy, gaz welkopecowy, 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 nne gazy odpadowe Źródło: Decyzja Komsj z dna 21 grudna 2006 r. ustanawająca zharmonzowane wartośc referencyjne wydajnośc dla rozdzelonej produkcj energ elektrycznej cepła zgodne z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskego Rady, Komsja Europejska. 8

9 Tabela 2.1.(3).2. Referencyjne wartośc sprawnośc produkcj cepła [%]. Rodzaj palwa Sprawność Węgel kamenny 88 Węgel brunatny 86 Drewno 86 Bomasa rolncza 80 Odpady mejske przemysłowe 80 Gaz zemny 90 Gaz koksownczy, gaz welkopecowy, nne gazy odpadowe 80 Źródło: Decyzja Komsj z dna 21 grudna 2006 r. ustanawająca zharmonzowane wartośc referencyjne wydajnośc dla rozdzelonej produkcj energ elektrycznej cepła zgodne z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskego Rady, Komsja Europejska. Wszystke dane hstoryczne dotyczące emsj produkcj podawane są dla elektrown/elektrocepłown. Podzał emsj na produkcję energ elektrycznej mus być wykonany równeż dla poszczególnych podmotów. W poszczególnych podmotach znajdują sę jednostk wytwórcze w różnym weku na różne palwa. W zwązku z tym wartość sprawnośc referencyjnej dla poszczególnych podmotów określana jest według zależnośc (3-3): gdze: el. ref P e el. P e ref (3-3) Pe - odpowedna moc elektryczna -tej jednostk wytwórczej w danej nstalacj, el.ref wyrażona w MW, - odpowedna referencyjne wartośc sprawnośc produkcj energ elektrycznej dla -tej jednostk wytwórczej wyznaczona na podstawe danych zwartych w Tabel 2.1.(3).1. 9

10 Referencyjna sprawność wytwarzana cepła wyznaczona jest zgodne z Tabelą 2.1.(2).2. jako wartość średna dla wszystkch jednostek wytwórczych. gdze: Q. ref Q. ref n (3-4) Q.ref - odpowedna referencyjna wartość sprawnośc produkcj cepła dla -tej jednostk wytwórczej wyznaczona na podstawe danych zwartych w Tabel 2.1.(3).1. n - lczba jednostek wytwórczych. Oblczena przydzałów emsj na produkcję energ elektrycznej wykonane są w arkuszu EmsEnEl(EmsForElec). W kolumnach E F znajdują sę sprawnośc referencyjne dla poszczególnych obektów. Wyznaczona są one w arkuszu Spr. śr. (eff. ave). Arkusz Spr. śr. (eff. ave) to odpowedno skonstruowana tabela przestawna na podstawe danych wejścowych zgromadzonych w arkuszu Spr. ref. (eff. ref). Właścwe oblczena przydzałów emsj CO 2 na produkcję energ elektrycznej znajdują sę w kolumnach od G do L arkusz EmsEnEl(EmsForElec). Oblczena wykonane są zgodne z zależnoścą (3-2). (4) Instalacje/jednostk dzałające pod tym samym numerem pozwolena na emsję (ang. Installatons/enttes operated under the same permt) We wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj na lata dla wytwórców energ elektrycznej w zborze Instalacje występują równeż przypadk, w których dwe lub węcej nstalacj posada ten sam numer KPRU CITL. Ma to mejsce w sytuacj, w której z nstalacj wyodrębnono dwe lub węcej podnstalacj. Podnstalacjam są z jednej strony stare blok, dla których przydzał bezpłatnych uprawneń wylczono na podstawe emsj hstorycznych oraz nowe jednostk wytwórcze, które zostały wybudowane lub są budowane w ramach rozbudowy stnejących nstalacj, a przydzał opera sę na benchmarku. W okrese bazowym podnstalacje te ne pracowały, lub pracowały bardzo krótko. Nektóre z nch były uruchomone w 2011 r., np. podnstalacja PL-160 (blok 858 MW w Elektrown Bełchatów), a nektóre będą dopero uruchamane w następnych latach. Zezwolena na emsję CO 2 dla tych podnstalacj zostały wydane jako 10

11 rozszerzene zezwoleń dla stnejących nstalacj. Wydzelene podnstalacj umożlwło dokonane przydzału bezpłatnych uprawneń na podstawe standardowego wskaźnka emsyjnośc, a dla pozostałej częśc na podstawe emsj hstorycznych. Zestawene nstalacj zawarte w Annex C uwag [Ref. Ares (2011) /12/2011], dotyczy przypadków, gdy nowa jednostka wytwórcza dzała, lub będze dzałać na podstawe rozszerzonego zezwolena pod tym samym numerem KPRU/CITL. Ne dotyczy to przypadku nowych nstalacj powązanych z nstalacją PL Są to nowe jednostk zlokalzowane na nnych terenach nż nstalacja PL mają one nne zezwolena na emsję CO 2 będą mały nne numery KPRU/CITL. W załączonym plku Excel Annex A-J w arkuszu Annex C opsano poszczególne przypadk. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex C (5) Instalacje potencjalne wykluczone na podstawe art. 27 Dyrektywy (ang. Installatons potentally excluded pursuant to Artcle 27 of the Drectve) Polska ne będze ubegała sę o wykluczene nstalacj wymenonych w załącznku Annex D z systemu handlu uprawnenam do emsj na podstawe art. 27 dyrektywy 2009/29/WE (dyrektywa EU ETS). Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex D 2.2 Całkowta lość neodpłatnych uprawneń (ang. Total Quantty) (6) Wyznaczene całkowtej lośc neodpłatnych uprawneń (ang. Determnaton of total transtonal free allocaton) a) Wyznaczene całkowtej lośc bezpłatnych uprawneń zostało wylczone na podstawe danych zawartych w rejestrze KOBZE CITL. b) Instalacja PL-142 do 2007 r. była podnstalacją w nstalacj PL-128. Emsja CO 2 z nstalacj PL-142 za te lata jest zarejestrowana w CITL przy nstalacj PL-128 (CITL ). 11

12 c) Brak emsj CO 2 dla nstalacj PL-146 wynka z pomyłk został on skorygowany. Instalacja ta produkowała energę elektryczną przed 2005 rokem, późnej mała przerwę do II połowy 2010 roku. 2.3 Alokacja (ang. Allocaton) (7) Metodologa przydzału neodpłatnych uprawneń dla uprawnonych nstalacj (ang. Allocaton methodology to elgble nstallatons) Polska zastosowała dwe metody przydzałów uprawneń na podstawe Art. 10c. Metoda bazująca na emsjach hstorycznych (grandfatherng GF) została zastosowana dla nstalacj pracujących w całym okrese Metoda bazująca na standardowym wskaźnku emsj (benchmark BM) została zastosowana dla nstalacj, które rozpoczęły produkcję po r., w okrese mały długe przerwy w produkcj, lub których fzyczna realzacja rozpoczęła sę przed r. Wyjaśnena szczegółowe: a) Instalacja PL-144 mała długą przerwę w produkcj energ elektrycznej w 2005 r., ze względu na przeprowadzaną modernzację. Produkcja w 2005 roku była na pozome 10% produkcj lat Poneważ przecętna emsja CO 2 lat ne odzwercedla przecętnej weloletnej, dlatego została zakwalfkowana do metody BM. Instalacja PL-153 podobną przerwę mała w 2007 r. równeż została zakwalfkowana do metody BM. b) W nstalacjach PL-145, PL-147, PL-148 PL-149, produkcja energ elektrycznej została uruchomona w 2008 r. ne mają one bazy emsj CO 2 na energę elektryczną za lata Są to newelke źródła skojarzone o bardzo małym wpływe na rynek energ elektrycznej, a ch udzał w rynku energ elektrycznej wynos ponżej 0,1%. Z tego względu ne ma zagrożena wystąpena neuzasadnonego zakłócena konkurencj. Instalacja PL-151 trac status wytwórcy jest usunęta z wnosku na podstawe art. 10c. 12

13 (8) Przydzał bezpłatnych uprawneń na podstawe zweryfkowanych emsj w latach (ang. Free allocaton based on verfed emssons n 2005 to 2007) Kalkulacja przydzałów bezpłatnych uprawneń na podstawe zweryfkowanych emsj (grandfatherng - GF) została przeprowadzona z uwzględnenem zasad zawartych w art Decyzj Komsj Europejskej z r. "Szczegółowe zasady kalkulacj GF zostały opsane ponżej. a) Przydzały dla wszystkch uprawnonych nstalacj są dokonane na podstawe pełnej bazy hstorycznej z lat Jeżel ta baza była nepełna np. nstalacja pracowała bardzo krótko, ze względu na modernzację, to została przenesona do grupy nstalacj otrzymujących uprawnena na podstawe standardowego wskaźnka (benchmark BM). Podstawowy przydzał równy przecętnej emsj z lat , był korygowany dla odzwercedlena zmany przecętnej emsyjnośc mędzy latam , a latam Kwota korekty była wylczana jako loczyn podstawowego przydzału oraz różncy zmany emsyjnośc danej nstalacj emsyjnośc wszystkch nstalacj. Kwota korekty była ogranczana w górę w dół do 10% przydzału. Zapewna to nagradzane dzałań poprawających emsyjność karane pogarszających, ale w stane ne zakłócającym konkurencj. Metoda wynk kalkulacj przydzałów były przedstawone operatorom w trakce konsultacj społecznych. Wpływ na konkurencję został przedstawony ocenony w treśc wnosku derogacyjnego. b) Wskaźnk emsyjnośc w kolumnach H I arkusza Alokacja GF z częśc Excel wnosku zostały oblczone w oddzelnych arkuszach. W załącznku Excel Oblczena w arkuszach DaneHst(HstData) EmsEnEl(EmsForElec) są dane do oblczeń, a w arkuszu Emsyjno(emss) kalkulacje dla wszystkch nstalacj. c) Sposób kalkulacj wartośc skorygowanych przydzałów wstępnych w kolumne K arkusza Alokacje GF jest opsany ponżej w Szczegółowych zasadach kalkulacj. Wartośc dla poszczególnych nstalacj są oblczone w załącznku Excel Oblczena. d) Szczegółowe zasady kalkulacj GF oraz załącznk Excel Oblczena zawerają wszystke nezbędne dane nformacje o przydzałach na podstawe zweryfkowanych emsj

14 "Szczegółowe zasady kalkulacj GF Przydzał neodpłatnych uprawneń oparto na średnch emsjach z lat W alokacj uprawneń uwzględnono zmanę emsyjnośc w latach w odnesenu do okresu Kolejne etapy algorytmu przydzału uprawneń wyglądają następująco: 1. W perwszym kroku oblczono średne emsje poszczególnych nstalacj w latach (arkusz Emsyjno(emss) kolumny C D). 2. Następne, oblczono średne produkcje energ elektrycznej w latach oraz (arkusz Emsyjno(emss) kolumna E F). 3. W kolejnym kroku oblczono średne wskaźnk emsyjnośc produkcj energ elektrycznej w latach oraz , zgodne z ponższym algorytmam: gdze: e e 0507 e 0810 e E A E A 0507 e 0507 e 0810 e 0810 e (8-1) (8-2) 0507 ee - średna emsyjność -tej nstalacj za lata (arkusz Emsyjno(emss) kolumna G), 0810 ee - średna emsyjność -tej nstalacj za lata (arkusz Emsyjno(emss) kolumna H), 0507 A e - średna produkcja energ elektrycznej za lata dla -tej nstalacj (arkusz Emsyjno(emss) kolumna E), 0507 E e - średna emsja na produkcję energ elektrycznej za lata dla -tej nstalacj (zakładka Emsyjno(emss) kolumna D), 0810 A e - średna produkcja energ elektrycznej za lata dla -tej nstalacj (arkusz Emsyjno(emss) kolumna F), 0810 E e - średna emsja na produkcję energ elektrycznej za lata dla -tej nstalacj (arkusz Emsyjno(emss) kolumna H), 4. Następne, oblczono średną krajową emsyjność w okrese oraz , zgodne z ponższym wzoram: 14

15 E 0507 e 0507 e 0507 Ae E 0810 e 0810 e 0810 Ae (8-3) (8-4) 0507 e - średna krajowa emsyjność za lata arkusz Emsyjno(emss) komórka G3, 0810 e - średna krajowa emsyjność za lata arkusz Emsyjno(emss) komórka H3, Oblczono zmany emsyjnośc dla wszystkch jednostek wytwórczych dla każdej nstalacj. Welkośc są przedstawone w arkuszu Emsyjno(emss) kolumna I. 5. W celu uwzględnena zmany emsyjnośc w okrese w stosunku do okresu wstępny przydzał uprawneń do emsj CO 2 - PGF _ 1 dla poszczególnych nstalacj (arkusz Emsyjno(emss) kolumna J) zostały skorygowane w następujący sposób (arkusz Emsyjno(emss) kolumna K): gdze: PGF 2 PGF 1 P 0507 GF_ 2 GF_1 e e (8-5) P A e _ - wartość wstępnego przydzału skorygowana o zmanę emsyjnośc -tej nstalacj, _ - wstępny przydzał dla -tej nstalacj, równy przecętnej emsj z lat A e - średna produkcja energ elektrycznej za lata dla -tej nstalacj, e e - zmana emsyjnośc dla danej nstalacj w latach względem lat Dodatkowo, korekta jest ogranczona do wartośc maksymalne 10% wartośc przydzału wstępnego (PGF_1). W zwązku z tym, jeżel: P P,1 P P 1,1 (8-6) GF_ 2 GF_1 1 GF_2 GF_ 1 15

16 oraz P GF_ 2 P GF_1 0,9 PGF_ 2 PGF_ 1 0,9 (8-7) 6. Następne, ze względu na nższą sumę przydzałów po korekce wynkającej ze zmany emsyjnośc poszczególnych nstalacj, wyznaczany jest współczynnk KR, który stanow podstawę do weryfkacj lczby uprawneń w tak sposób, aby suma przydzałów przed po korekce była dentyczna. Jest on wyznaczany w następujący sposób (arkusz Emsyjno(emss) komórka N2): KR P P GF_1 GF_ 2 (8-8) Przydzały przydzelanych uprawneń po korekce współczynnk KR (arkusz Emsyjno(emss) kolumna L): P GF PGF 2 _ są mnożone przez _ 3 PGF_ 2 KR (8-9) Oblczony przydzał uprawneń przedstawono w aplkacj o derogacje (plk Wykaz nstalacj z art 10 c dyrektywy 2003_87_WE oraz wnosek derogacyjny egz nr 1 ) w arkuszu: Alokacja GF w kolumne K. 7. W kolejnym kroku przydzał dla poszczególnych nstalacj został zweryfkowany na podstawe posadanych ośwadczeń spółek dotyczących wyłączeń nstalacj albo zaprzestana produkcj energ elektrycznej (plk Wykaz nstalacj z art. 10c dyrektywy 2003_87_WE oraz wnosek derogacyjny egz nr 1, zakładka: Alokacja GF, kolumny L-S). 8. Następne, lczba uprawneń, która jest możlwa do przydzelena w danych roku jest zmnejszana współczynnkem korekcyjnym CF (oblczony dla poszczególnych lat w okrese w arkuszu Correcton Factor ). Indywdualne przydzały dla poszczególnych nstalacj są proporcjonalne zmnejszane w kolejnych latach w okrese poprzez przemnożene przydzału uprawneń oblczonego w punkce 7 przez współczynnk korekcyjny CF. Załącznk Excel Oblczena 16

17 (9) Krajowy benchmark (ang. Natonal benchmark) Metoda kalkulacj krajowego standardowego wskaźnka emsyjnośc (benchmark) jest zgodna z metodą określoną w Anekse I Decyzj Komsj Europejskej z r.: BM MS fuel EF P el. fuel P el. (9-1) gdze: BM MS - krajowy benchmark dla produkcj energ elektrycznej, rodzaj palwa, EF - współczynnk emsj dla palwa, Pel. - produkcja energ elektrycznej przy użycu palwa średna dla lat , η - sprawnośc produkcj energ elektrycznej przy użycu palwa, spełnającą warunk BAT. Dane do oblczeń zostały zebrane w ponższych tabelach ze źródeł podanych w Anekse I Decyzj Komsj Europejskej z dna r. Tabela 2.3.(9).1. Produkcja energ elektrycznej z poszczególnych palw, w latach [GWh]. Rodzaj palwa Produkcja energ elektrycznej Suma Węgel kamenny Węgel brunatny Olej cężk Gaz zemny Gaz koksownczy Bomasa Źródło: Eurostat, kod produktu 6000, wskaźnk Wskaźnk emsj dla poszczególnych palw określone zostały w Sekcj 11 Aneksu I do Decyzj Komsj 2007/589/EC. 17

18 Tabela 2.3.(9).2. Wskaźnk emsj dla różnych palw [Mg CO 2 /TJ]. Rodzaj palwa Wskaźnk emsj Antracyt 98,2 Węgel koksujący 94,5 Węgel brunatny 101,1 Drewno odpady na baze drewna 0 Bomasa rolncza 0 Odpady przemysłowe 142,9 Gaz zemny 56,1 Gaz koksownczy 44,7 Gaz welkopecowy 259,4 Źródło: Aneks I do Decyzj Komsj 2007/589/EC Wartośc sprawnośc wytwarzana energ elektrycznej przy użycu poszczególnych palw spełnające wymagana BAT określone zostały zgodne z BREF. Tabela 2.3.(9).3. Sprawnośc wytwarzana energ elektrycznej zgodne z BAT [%]. Rodzaj palwa Typ nstalacj Sprawność Węgel kamenny Kocoł pyłowy Kocoł fludalny > 41 Węgel brunatny Kocoł pyłowy Kocoł fludalny > 40 Turbna gazowa (układ prosty) Gaz zemny Układ gazowo-parowy Slnk tłokowy Kocoł gazowy Źródło: Reference Document on Best Avalable Technques for Large Combuston Plants. W BREF podano przedzały sprawnośc. Dla celów wyznaczena referencyjnego benchmarku przyjęto wartośc sprawnośc meszczące sę w tych przedzałach, a które są jednocześne wartoścam referencyjnym dla lat

19 Tabela 2.3.(9).4. Wartośc sprawnośc wytwarzana energ elektrycznej przyjęte do oblczeń krajowego benchmarku [%]. Rodzaj palwa Sprawność Węgel kamenny 44,2 Węgel brunatny 41,8 Olej cężk 44,2 Gaz zemny 56 Gaz koksownczy 35,0 Źródło: Decyzja Komsj z dna 21 grudna 2006 r. ustanawająca zharmonzowane wartośc referencyjne wydajnośc dla rozdzelonej produkcj energ elektrycznej cepła zgodne z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskego Rady, Komsja Europejska. Na podstawe tak przyjętych danych określono wartość benchmarku krajowego w wysokośc 802 kg CO 2 /MWh. Oblczena w arkuszu Benchmark znajdują sę w plku Excel Oblczena. Załącznk Excel Oblczena (10) Udzał w planowanych nwestycjach w przypadku zamknęca kwalfkujących sę nstalacj (ang. Contrbuton to nvestments n the event of planned closure of an elgble nstallaton) a) Instalacja PL-065 kończy eksploatację w 2014 r. zostane zastąpona przez budowany blok skojarzony o mocy około 50 MWe. Nowy blok będze dzałał pod tym samym numerem KPRU (PL ). Budowa nowego bloku została fzyczne rozpoczęta przed 31 grudna 2008 r. znajduje sę on na lśce nstalacj pod numerem PL-187. Ponadto, budowa bloku jest zadanem w Krajowym Plane Inwestycyjnym, pod numerem PL-$- 0134, zakończene budowy planowane jest w 2013 r. Przydzał uprawneń dla nstalacj PL- 065 będze bezpośredno wsperać fnansowane nowego bloku. Instalacja PL-150 kończy eksploatację w 2015 r. będze zastąpona przez nowe jednostk wytwórcze, prawdopodobne dzałające pod tym samym numerem KPRU PL Budowa tych jednostek jest objęta zadanem w Krajowym Plane Inwestycyjnym pod numerem PL-$ Przydzał uprawneń dla nstalacj PL-150 będze 19

20 bezpośredno wsperał fnansowane budowy nowych jednostek wytwórczych w ramach zadana PL-$ Pozostałe nstalacje wymenone w Annex E dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] są już wyłączone, lub będą wyłączone przed 2013 r. ne otrzymują przydzałów uprawneń. Instalacje PL-092, PL-109, PL-115, PL-120, PL-121 PL-141 są wycofane z wnosku. W arkuszu Anneks E w załączonym plku Excel Annex A-J opsano poszczególne przypadk. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex E b) Montorowane egzekucja w odnesenu do zamerzonych nwestycj zapewnona będze poprzez zasadę wydawana upraweń do emsj prowadzącym nstalacje. Uprawnena będą wydawane ex-post po przedstawenu dowodu ponesena nakładów nwestycyjnych w poprzednch latach. Uprawena będą wydane w przypadku gdy nakłady nwestycyjne są co najmnej równe wartośc przyznanych prowadzącemu bezpłatnych uprawneń. 2.4 Inwestycje w Krajowym Plane Inwestycyjnym (ang. Investments n the natonal plan) (11) Wartość rynkowa planowanych nwestycj oraz kurs wymany narodowej waluty (ang. Market value of the nvestments and natonal currency exchange rates) Szacowana wartość uprawneń wskazana w Załącznku VI Gudance Document została skorygowana wskaźnkem HIPC (Harmonsed Index of Consumer Prces) podawanym przez Eurostat w strefe euro w latach (odpowedno: 0,3 1,6%). Oznacza to, że prognozowane ceny uprawneń do emsj CO 2 w trzecm okrese rozlczenowym w cenach EUR 2008 przedstawone w Komunkace Komsj zostały zweryfkowane o wskaźnk HIPC za lata 2009 oraz 2010, umożlwając wykorzystane w pracach nad aplkacją szacowanej ceny uprawneń w EUR Tym samym, wartość uprawneń przyjęta w oblczenach wynosła odpowedno: EUR 14,78 dla okresu , oraz EUR 20,38 w okrese a) Wartość nwestycj wykazana w zestawenu "Krajowy Plan Inwestycj" w plku Excel "Wykaz nstalacj z art 10 c dyrektywy 2003_87_WE oraz wnosek derogacyjny egz nr 1" 20

21 została wyrażona w EUR Dane o nakładach nwestycyjnych zadań objętych KPI były zberane przed wydanem Komunkatu Komsj (Gudance Document) w pozome cen z 2010 r. Z tego powodu ceny uprawneń zostały zndeksowane do pozomu cen z 2010 r. Ponadto, w treśc Komunkatu ne ma zalecena, co do oblgatoryjnego roku ndeksacj. b) Kurs wymany walutowej EUR/PLN został wyznaczony na podstawe średnoważonego kursu EUR/PLN podawanego codzenne przez Narodowy Bank Polsk, który średno dla roku 2010 wynósł 3,9945. Tym samym, do oblczeń wykorzystano przyblżoną wartość kursu EUR/PLN na pozome 4,0000. (12) Inwestycje rozpoczęte w 2009 roku (ang. Investments undertaken n 2009) Zadane nwestycyjne PL-$-125 dotyczy budowy nowego bloku Elektrown Łagsza (numer KPRU: PL , numer CITL: PL ) wraz z nstalacjam towarzyszącym. Część prac była realzowana po r. Operator tej nstalacj zgłosł nakłady ponesone po 25 czerwca 2009 r., co jest udokumentowane fakturam potwerdzającym wydatk w wysokośc PLN (13) Podstawowe nformacje o nwestycjach (ang. Basc nformaton on nvestment) Krajowy Plan Inwestycyjny (KPI) obejmuje zadana o nakładach welokrotne przekraczających wartość przydzelonych uprawneń. Część zadań jest jeszcze w faze przygotowawczej może ne być realzowana. Przyjęto założene, że dane zadane wchodz do KPI, objętego pełnym montorowanem, jeżel nakłady na to zadane zostaną wykorzystane przez dowolnego operatora nstalacj do rozlczena z wartoścą uprawneń, które ma otrzymać bezpłatne. Odpowedz szczegółowe: a) Lsta z nformacjam uzupełnającym wg Annex F dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] zawarta jest w arkuszu Annex F w plku Excel Annex A-J. 21

22 b) Lsta nwestycj wg Annex H dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] z omówenem wpływu na modernzacje wytwarzana zawarta jest w arkuszu Annex H kolumna E c) Lsta nwestycj wg Annex H dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] z omówenem wpływu na wymenone nstalacje zawarta jest w arkuszu Anneks H kolumna F. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex F Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex H (14) Inwestycje w nnych sektorach nż energa elektryczna (ang. Investments n other sectors than electrcty) Zadana nwestycyjne włączone do Krajowego Planu Inwestycyjnego mogą być pośredno zwązane z wytwarzanem energ elektrycznej. Zadana nwestycyjne w elektroenergetyczne sec przesyłowe umożlwają przyłączene nowych jednostek wytwórczych. Zadana w nfrastrukturze gazowej są zwązane ze zwększenem możlwośc mportu przesyłu gazu dla potrzeb nowych jednostek wytwarzających energę elektryczną z gazu. Zadana w sec cepłowncze umożlwają zwększene produkcj energ elektrycznej w skojarzenu z produkcją cepła, ze znaczne mnejszą emsyjnoścą CO 2. Perwsze cztery zadana podane w Annex G dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] dotyczą wytwarzana energ elektrycznej, a nazwy zadań, ne odzwercedlają całego zakresu. W załączonym plku Excel Annex A-J, w arkuszu Annex G opsano poszczególne zadana. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex G (15) Dodatkowe nwestycje (ang. Addtonalty of nvestments) Zadana nwestycyjne objęte Krajowym Planem Inwestycyjnym (KPI) są zgodne z zasadam zawartym w punkce (23) Komunkatu Komsj Europejskej z r. Jest to potwerdzone w kolumnach AA AH w arkuszu Krajowy Plan Inwestycyjny 22

23 w plku Excel Wykaz nstalacj z art 10 c dyrektywy 2003_87_WE oraz wnosek derogacyjny egz nr 1. Zadana są często złożone, ale nakłady zwązane z dostosowanem do Dyrektywy IED zwązane z odnawalnym źródłam energ (główne wprowadzane współspalana) zostały wyłączone ne są uwzględnone w blanse. Zgodne z prognozam zwartym w dokumence Poltyka Energetyczna Polsk, zapotrzebowane w 2020 r. na energę elektryczną wzrośne do około 170 TWh brutto. Jest to przyrost w stosunku do 2010 r. (zużyce krajowe ok. 155 TWh) o około 15 TWh. W tym samym okrese wzrost produkcj w źródłach OZE wynese TWh. Oznacza to, że całość wzrostu zapotrzebowana będze pokrywane w źródłach OZE dodatkowo będze ogranczana produkcja w źródłach konwencjonalnych. Zadana nwestycyjne w KPI służą przede wszystkm poprawe bezpeczeństwa energetycznego poprawe stanu struktury wytwarzana energ w Polsce. Polska ma obecne nemal najnższą moc osągalną na jednego meszkańca około 0,94 kw. Osągnece przecętnego dla krajów Un Europejskej (UE 27 1,6 kw/meszkańca) wymaga zwększena mocy o MW. Polska zamerza osągnąć przecętny pozom w Un Europejskej w cągu lat. Do nedawna w Polsce wytwarzano energę elektryczną nemal wyłączne z węgla, obecne jest to około 90%. Zadana w KPI pozwolą na znaczne zwększene udzału produkcj energ elektrycznej z gazu. Zgłoszone zadana obejmują około 12 tysęcy MW nowych mocy na gaz, w tym zdetermnowane zadana obejmują około 6 tysęcy MW. Realzacja nawet tylko zadań zdetermnowanych pozwol na około 10-krotne zwększene produkcj energ elektrycznej z gazu. Zgodne z Poltyką Energetyczną Polsk do 2020 r. wyłączonych zostane około 7 tysęcy MW. Zadana w KPI obejmują około 26 tysęcy MW, bez energetyk jądrowej. Ze względu na otwarty charakter KPI, szacuje sę że do 2020 r. zostaną zrealzowane zadana obejmujące tysęcy MW. Przyrost mocy netto wynese 5 7 tysęcy MW w całośc zostane pokryty przez zadana spoza Krajowego Planu Inwestycyjnego tj. przede wszystkm w OZE. Będze on przeznaczony na poprawę bezpeczeństwa energetycznego zmnejszene emsyjnośc produkcj. (16) Nowe moce planowane wyłączena (ang. New capactes and de-commssonng) 23

24 W Polsce do 2020 r. cały przyrost zapotrzebowana jest pokrywany przyrostem produkcj w odnawalnych źródłach energ (OZE). Informacja w poprzednm punkce zawera odpowedne welkośc. Wpływ zadań nwestycyjnych objętych KPI na wzrost mocy blans mocy w poszczególnych grupach jest zawarty w arkuszu Annex I w plku Excel Annex A-J. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex I (17) Zgodność z prawodawstwem UE (ang. Complance wth EU legslaton) Wszystke nwestycje zawarte w Krajowym Plane Inwestycyjnym będącym częścą wnosku Polsk o derogacje do Komsj Europejskej spełnają wszystke wymog wynkające z prawa Un Europejskej ne stwerdzono żadnych nezgodnośc. 2.5 Montorng egzekucja (ang. Montorng and Enforcement) (18) Właścwe organy (ang. Competent authortes) W zakrese montorngu egzekucj, w odnesenu do nwestycj zawartych w Krajowym Plane Inwestycyjnym organam właścwym będą: Mnster Środowska we współpracy z Krajowym Ośrodkem Blansowana Zarządzana Emsjam (KOBZE), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (oraz ewentualne Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowska). (19) Publkacja sprawozdań rocznych (ang. Publcaton of annual reports) Do końca 2012 r. zostane uchwalona ustawa o systeme handlu uprawnenam do emsj gazów ceplarnanych, która w całośc zamplementuje do polskego porządku prawnego przepsy dyrektywy 2009/29/WE (dyrektywa EU ETS) dotyczące równeż przekazywana przez Polskę sprawozdań rocznych z nwestycj, o których mowa w Krajowym Plane Inwestycyjnym oraz ch publkacj. 2.6 Neuzasadnone zakłócena konkurencj (ang. Undue dstortons of competton) 24

25 Przydzały bezpłatnych uprawneń do emsj dla wytwórców energ elektrycznej na podstawe art. 10c dyrektywy EU ETS ne powodują neuzasadnonego zakłócana konkurencj. Przeprowadzone analzy skorzystana przez Polskę z derogacj ne wskazują na nadmerne zakłócane konkurencj zarówno na rynku krajowym jak europejskm. Dodatkowe uzasadnene dopuszczalnego wpływu na konkurencję będze zawerała stosowna notyfkacja Urzędu Ochrony Konkurencj Konsumentów (UOKK), która będze przesłana do Komsj Europejskej (DG Competton). (20) Blans pomędzy wartoścą rynkową neodpłatnych uprawneń, a wartoścą nwestycj (ang. Balance between market value of free allowances and value of nvestments) Instalacje wymenone w Annex J dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] ne blansują sę, ale nektóre z nch blansują sę w grupach kaptałowych. Szczegółowy ops blansów zawarty jest w arkuszu Annex J plku Excel Annex A-J. a) Operatorzy nstalacj mogą zapewnć zrównoważene wartośc otrzymywanych uprawneń z wartoścą nakładów na zadana objęte Krajowym Planem Inwestycyjnym poprzez realzację własnych zadań lub współfnansowane zadań realzowanych przez nne podmoty. Współfnansowane będze w perwszej kolejnośc realzowane u nnych podmotów tej samej grupy kaptałowej. W przypadku braku takej możlwośc będze można współfnansować zadana u dowolnego nwestora zadań objętych Krajowym Planem Inwestycyjnym na podstawe ndywdualnych uzgodneń. Kolejna możlwość to współfnansowane zadań realzowanych przez operatorów systemów przesyłowych PSE-Operator GAZ-System. Będą tu ustalone standardowe zasady, wprowadzające specyfczne oblgacje (nvestment bonds). Zasady zostaną ustalone do końca 2012 r. b) W Polsce wprowadzono zasadę, że przed otrzymanem bezpłatnych uprawneń na dany rok, trzeba przedstawć dowód ponesena nakładów na zadana w Krajowym Plane Inwestycyjnym o równowartośc tych uprawneń. Ne ma możlwośc nedopełnena warunku zblansowana wartośc uprawneń ponesonych nakładów. c) Operator mus wykupć oblgacje przed otrzymanem bezpłatnych uprawneń na dany rok. Oblgacje będą wydawane przez nwestorów już ponoszących nakłady na zadana KPI. Jako zasadę przyjmuje sę, że środk ze sprzedaży oblgacj mogą 25

26 stanowć mnej nż połowę nakładów na dany rok. Zapewn to, że środk z oblgacj zostaną wydane na nwestycje w roku wykupena. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex J (21) Publkacja wnosku (ang. Publcaton of applcaton) Zgodne z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy o udostępnanu nformacj o środowsku jego ochrone, udzale społeczeństwa w ochrone środowska oraz o ocenach oddzaływana na środowsko wnosek derogacyjny stanowł przedmot konsultacj społecznych, które zostały przeprowadzone w termne od 4 do 24 serpna 2011 r. Poza zakresem konsultacj wnosku derogacyjnego znalazły sę nformacje stanowące tajemncę przedsęborstwa w szczególnośc dotyczące planowanych dzałań nwestycyjnych, w tym nakładów fnansowych prowadzących nstalacje. Ponadto, po przekazanu wnosku do Komsj Europejskej Mnster Środowska udostępnł publczne (w forme zameszczena na strone nternetowej urzędu zapewnającej obsługę tego organu) lstę nstalacj wraz z wstępnym przydzałem bezpłatnych uprawneń do emsj. Jednocześne zaznaczyć należy, że nformacje stanowące podstawę opracowana wnosku derogacyjnego dostarczone zostały przez prowadzących nstalacje dzałających dobrowolne bez prawnego obowązku ch dostarczena, przy jednoczesnym złożenu przez te podmoty zastrzeżena w przedmoce ch neudostępnana. Wskazać należy równeż, że nformacje, na podstawe których opracowano wnosek derogacyjny stanową tajemncę przedsęborstwa. W konsekwencj przyjąć należy, że ch udostępnene mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję prowadzących nstalacje (w szczególnośc w zakrese planowanych dzałań nwestycyjnych), którzy złożyl uzasadnone wnosk o wyłączene przedmotowych nformacj z udostępnana. Lsta nstalacj wraz ze wstępnym przydzałem bezpłatnych uprawneń do emsj, nadal dostępna jest na strone nternetowej Mnsterstwa Środowska oraz Mnsterstwa Gospodark, co umożlwa wgląd do projektu wszystkm zanteresowanym podmotom. 26

27 3. Inne kweste (ang. Other Issues) (22) Przepsy wykonawcze (ang. Implementng laws) Do końca 2012 r. zostane uchwalona ustawa systeme handlu uprawnenam do emsj gazów ceplarnanych, która w całośc zamplementuje do polskego porządku prawnego przepsy dyrektywy 2009/29/WE (dyrektywa EU ETS). Projekt założeń nowej ustawy opracowany zostane do końca perwszego kwartału beżącego roku, a następne przesłany do Komsj Europejskej. 27

28 Załącznk a. Poprawony wnosek derogacyjny.xlsx (Zastrzeżone) b. Annex A-J.xlsx (Zastrzeżone) c. Zał. do odp na uwag KE_Oblczena r..xlsx (Zastrzeżone) d. Instalacje fzyczne rozpoczęte 2.1.(1) (Zastrzeżone) 28

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 1983 INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH. 'yyy..(0 P O U F N E WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

GRUDZIEŃ 1983 INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH. 'yyy..(0 P O U F N E WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY WOJEWÓDZK URZĄD STATYSTYCZNY W BELSKUBAŁEJ J /{J OT u Q.0 ru rrr^ 'yyy..(0 P O U F N E Egz. nr S Dane wstępne mogą ulec zmane NFORMACJA O REALZACJ WAŻNEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone Załącznk nr Tabela. Identyfkacja celów ochrony środowska ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym stotnych z punktu wdzena realzacj projektu Regonalnego Programu Operacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię budynków na etapie przygotowania inwestycji zgodnie z wymaganiami art. 5 Dyrektywy UE/91/2002

Analiza alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię budynków na etapie przygotowania inwestycji zgodnie z wymaganiami art. 5 Dyrektywy UE/91/2002 NARODOWA AGNCJA POSZANOWANIA NRGII S.A. ul. Śwętokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel. (0-22) 50 54 661, fax (0-22) 825 86 70 Analza alternatywnych systemów zaopatrzena w energę budynków na etape przygotowana

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Mnsterstwo Środowska Departament Gospodark Odpadam Wytyczne dotyczące rozlczana obowązku w zakrese ogranczena lośc składowanych odpadów komunalnych ulegających bodegradacj (wg stanu prawnego na dzeń 15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nnejsza rozporządzene INSPEKTORAT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (tj. Dz. U. z 200 r. nr 3, poz. 759, z późn. zm.) uregulowanam

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski Dośwadczena rekomendacje na przyszłość odnośne fnansowana boróżnorodnośc ze środków funduszy regonalnych - raport z Polsk Przemek Kalnka Sabna Lubaczewska Krzysztof Smolnck Frma EkoRozwoju sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10. Metody eksploracji danych

Ćwiczenie 10. Metody eksploracji danych Ćwczene 10. Metody eksploracj danych Grupowane (Clusterng) 1. Zadane grupowana Grupowane (ang. clusterng) oznacza grupowane rekordów, obserwacj lub przypadków w klasy podobnych obektów. Grupa (ang. cluster)

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym 194 Dr Marcn Salamaga Katedra Statystyk Unwersytet Ekonomczny w Krakowe Wpływ modernzacj gospodark w sferze dzałalnośc proekologcznej na jakość środowska naturalnego w Polsce w układze regonalnym WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

OeconomiA copernicana 2013 Nr 3. Modele ekonometryczne w opisie wartości rezydualnej inwestycji

OeconomiA copernicana 2013 Nr 3. Modele ekonometryczne w opisie wartości rezydualnej inwestycji OeconomA coperncana 2013 Nr 3 ISSN 2083-1277, (Onlne) ISSN 2353-1827 http://www.oeconoma.coperncana.umk.pl/ Klber P., Stefańsk A. (2003), Modele ekonometryczne w opse wartośc rezydualnej nwestycj, Oeconoma

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wejskego w Warszawe PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnctwo SGGW Warszawa 2012 Elżbeta Kacperska 1 Katedra Ekonomk Rolnctwa Mędzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L3 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE PD ORAZ PID

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L3 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE PD ORAZ PID ĆWICZENIE LABORAORYJNE AUOMAYKA I SEROWANIE W CHŁODNICWIE, KLIMAYZACJI I OGRZEWNICWIE L3 SEROWANIE INWEREROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W RYBIE PD ORAZ PID Wersja: 03-09-30 -- 3.. Cel ćwczena Celem ćwczena

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA WYMAGAŃ OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW Z UŻYCIEM ZINTEGROWANEGO WSKAŹNIKA WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY

NOWA KONCEPCJA WYMAGAŃ OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW Z UŻYCIEM ZINTEGROWANEGO WSKAŹNIKA WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr nż. Adam Śwęcck NOWA KONCEPCJA WYMAGAŃ OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW Z UŻYCIEM ZINTEGROWANEGO WSKAŹNIKA WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY (autoreferat

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

A. ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA

A. ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA REGULAMIN ndywdualnego rozlczena osztów energ ceplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewana cepłej wody meszań w zasobach Spółdzeln Meszanowej Lębora. POSTANOIENIA OGÓLNE Regulamn oreśla zasady:

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ Studa Materały. Mscellanea Oeconomcae Rok 19, Nr 4/2015, tom I Wydzał Zarządzana Admnstracj Unwersytetu Jana Kochanowskego w Kelcach Zntegrowane podejśce do spójnośc rola statystyk publcznej Paweł Dykas

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Statyczna alokacja kanałów (FCA)

Statyczna alokacja kanałów (FCA) Przydzał kanałów 1 Zarys wykładu Wprowadzene Alokacja statyczna a alokacja dynamczna Statyczne metody alokacj kanałów Dynamczne metody alokacj kanałów Inne metody alokacj kanałów Alokacja w strukturach

Bardziej szczegółowo

Opracowanie metody predykcji czasu życia baterii na obiekcie i oceny jej aktualnego stanu na podstawie analizy bieżących parametrów jej eksploatacji.

Opracowanie metody predykcji czasu życia baterii na obiekcie i oceny jej aktualnego stanu na podstawie analizy bieżących parametrów jej eksploatacji. Zakład Systemów Zaslana (Z-5) Opracowane nr 323/Z5 z pracy statutowej pt. Opracowane metody predykcj czasu życa bater na obekce oceny jej aktualnego stanu na podstawe analzy beżących parametrów jej eksploatacj.

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII Tadeusz Kwlosz Instytut Nafty Gazu, Oddzał Krosno Zastosowane metody statystycznej do oszacowana zapasu strategcznego PMG, z uwzględnenem nepewnośc wyznaczena parametrów

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dna 5 styczna 2012 roku Sąd Rejonowy w Starachowcach w Wydzale II Karnym w składze: Przewodnczący: SSR Barbara Nowak- Łon Protokolant sądowy Anna Kełek w obecnośc Prokuratora

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa EU ETS 2009/29/EC

Dyrektywa EU ETS 2009/29/EC Dyrektywa EU ETS 2009/29/EC i akty wykonawcze dot. darmowych przydziałów uprawnień emisyjnych CO2 dla energii elektrycznej i dla ciepła Stanisław Błach Chotynia, 11.01.2011 Aktualny stan prawny dokumentów

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka.

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka. Podstawy oceny ekonomcznej przedsęwzęć termo-modernzacyjnych modernzacyjnych -Proste (statyczne)-spb (prosty czas zwrotu nakładów nwestycyjnych) -ZłoŜone (dynamczne)-dpb, NPV, IRR,PI Cechy metod statycznych:

Bardziej szczegółowo

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego Mchal Strzeszewsk Potr Wereszczynsk Norma PN-EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego. obcazena ceplnego poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dna 21 maja 2015 r. w sprawe uchwalena mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego fragmentu Łącznka Pawłowckego przy ulcy Przedwośne we Wrocławu Na podstawe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 3. dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

PROTOKÓŁ 3. dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej 31.7.2006 PL Dzennk Urzędowy Un Europejskej L 209/31 PROTOKÓŁ 3 dotyczący defncj pojęca produkty pochodzące oraz metod współpracy admnstracyjnej SPIS TREŚCI TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Defncje TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo