TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW"

Transkrypt

1 TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW Odpowedź na uwag Komsj Europejskej do wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj gazów ceplarnanych na lata na modernzację wytwarzana energ elektrycznej (tzw. Wnosek derogacyjny) przekazanego przez Polskę w dnu 30 wrześna 2011 r. III etap pracy: Opracowane analz projektów dokumentów zwązanych z uzyskanem przydzałów neodpłatnych uprawneń do emsj CO 2 w latach Warszawa, 24 kweceń 2012 r.

2 Sps treśc 1. Ogólne wymagana dotyczące nformacj (ang. General Informaton Requrements) Kwalfkowalność nstalacj zgodne z art. 10c (5) b (ang. Elgblty of nstallatons pursuant to Artcle 10c(5)b)... 4 (1) Instalacje wytwarzające energę elektryczną, dla których proces nwestycyjny rozpoczął sę przed 31 grudna 2008 (ang. Installatons for electrcty producton for whch the nvestment process was physcally ntated by 31 December 2008)... 5 (2) Identyfkacja wytwórców energ elektrycznej (ang. Identfcaton of electrcty generators)... 5 (3) Emsje przypsane do produkcj energ elektrycznej w przypadku kwalfkujących sę nstalacj wytwarzających energę elektryczną cepło (ang. Emssons attrbutable to electrcty producton n the case of elgble nstallatons producng electrcty and heat)... 6 (4) Instalacje/jednostk dzałające pod tym samym numerem pozwolena na emsję (ang. Installatons/enttes operated under the same permt)...10 (5) Instalacje potencjalne wykluczone na podstawe art. 27 Dyrektywy (ang. Installatons potentally excluded pursuant to Artcle 27 of the Drectve) Całkowta lość neodpłatnych uprawneń (ang. Total Quantty)...11 (6) Wyznaczene całkowtej lośc neodpłatnych uprawneń (ang. Determnaton of total transtonal free allocaton) Alokacja (ang. Allocaton)...12 (7) Metodologa przydzału neodpłatnych uprawneń dla uprawnonych nstalacj (ang. Allocaton methodology to elgble nstallatons)...12 (8) Przydzał bezpłatnych uprawneń na podstawe zweryfkowanych emsj w latach (ang. Free allocaton based on verfed emssons n 2005 to 2007)...13 (9) Krajowy benchmark (ang. Natonal benchmark)...17 (10) Udzał w planowanych nwestycjach w przypadku zamknęca kwalfkujących sę nstalacj (ang. Contrbuton to nvestments n the event of planned closure of an elgble nstallaton) Inwestycje w Krajowym Plane Inwestycyjnym (ang. Investments n the natonal plan)...20 (11) Wartość rynkowa planowanych nwestycj oraz kurs wymany narodowej waluty (ang. Market value of the nvestments and natonal currency exchange rates)...20 (12) Inwestycje rozpoczęte w 2009 roku (ang. Investments undertaken n 2009)...21 (13) Podstawowe nformacje o nwestycjach (ang. Basc nformaton on nvestment)...21 (14) Inwestycje w nnych sektorach nż energa elektryczna (ang. Investments n other sectors than electrcty)...22 (15) Dodatkowe nwestycje (ang. Addtonalty of nvestments)...22 (16) Nowe moce planowane wyłączena (ang. New capactes and de-commssonng)...23 (17) Zgodność z prawodawstwem UE (ang. Complance wth EU legslaton) Montorng egzekucja (ang. Montorng and Enforcement)...24 (18) Właścwe organy (ang. Competent authortes)...24 (19) Publkacja sprawozdań rocznych (ang. Publcaton of annual reports) Neuzasadnone zakłócena konkurencj (ang. Undue dstortons of competton)...24 (20) Blans pomędzy wartoścą rynkową neodpłatnych uprawneń, a wartoścą nwestycj (ang. Balance between market value of free allowances and value of nvestments)...25 (21) Publkacja wnosku (ang. Publcaton of applcaton) Inne kweste (ang. Other Issues)...27 (22) Przepsy wykonawcze (ang. Implementng laws)

3 Załącznk...28 a. Poprawony wnosek derogacyjny.xlsx (Zastrzeżone)...28 b. Annex A-J.xlsx (Zastrzeżone)...28 c. Zał. do odp na uwag KE_Oblczena r..xlsx...28 d. Instalacje fzyczne rozpoczęte 2.1.(1)

4 1. Ogólne wymagana dotyczące nformacj (ang. General Informaton Requrements) Wymagane nformacje zwązane z wnoskem Polsk przekazanym na podstawe artykułu 10c dyrektywy EU ETS [Ref. Ares (2011) /12/2011] zawarto w kolejnych punktach nnejszego dokumentu oraz w trzech załączonych plkach Excel jednym Word. Annex A-J, Oblczena, Skorygowana aplkacja o derogacje, Instalacje r. W plku Excel Annex A-J, w perwszym arkuszu znajduje sę zestawene nstalacj wraz z numeram CITL (arkusz Installatons ). Arkusz Installatons powstał na baze arkusza Installatons ( Instalacje ) we wnosku Polsk opracowanym na podstawe Art. 10c dyrektywy EU ETS. Korekty zostały opracowane na podstawe porównana z wykazem wykonanym na podstawe Art. 10a ww. dyrektywy oraz dodatkowych nformacj od operatorów poszczególnych nstalacj. Instalacje, które utracły status wytwórcy energ elektrycznej lub zaprzestały dzałalnośc zostały usunęte z lsty nstalacj. Dodatkowo, do lsty dodano dwe nstalacje o statuse wytwórcy energ elektrycznej. W arkuszu Installatons dodano kolumnę Uwag, w której opsano poszczególne przypadk nstalacj, natomast nstalacje usunęte z lsty umeszczono na końcu zestawena, wraz z odpowednm opsem w kolumne Uwag. Usunęce 10 nstalacj ne spowodowało zmany numeracj nstalacj we wnosku tym samym, dwe nstalacje dopsane do lsty otrzymały kolejne numery, zgodne z przyjętym algorytmem. Załącznk Excel Poprawony wnosek derogacyjny 2. Krytera w odnesenu do art. 10c (5) (ang. Crtera wth respect to Artcle 10c[5]) 2.1 Kwalfkowalność nstalacj zgodne z art. 10c (5) b (ang. Elgblty of nstallatons pursuant to Artcle 10c(5)b) 4

5 (1) Instalacje wytwarzające energę elektryczną, dla których proces nwestycyjny rozpoczął sę przed 31 grudna 2008 (ang. Installatons for electrcty producton for whch the nvestment process was physcally ntated by 31 December 2008) Zestawene dokumentów stanowących dowód fzycznego rozpoczęca nwestycj przed dnem 31 grudna 2008 r. zostały zgromadzone przez Mnsterstwo Gospodark w trakce prac nad aplkacją o derogacje. Wykaz zgromadzonych dokumentów dla poszczególnych nstalacj został przedstawony w załączonym plku Instalacje : Załącznk Instalacje fzyczne rozpoczęte 2.1.(1) Dla każdej nstalacj wskazano: Numer nstalacj w KPRUIIIe, Numer pozwolena (jeżel został przekazany przez prowadzącego nstalację), Datę wydana pozwolena na udzał w systeme handlu uprawnenam do emsj, Nazwę nstalacj, Operatora nstalacj, Grupę, Lstę dokumentów stwerdzających fzyczne rozpoczęce prac nwestycyjnych do końca 2008 r. wraz z datam (lub rokem). (2) Identyfkacja wytwórców energ elektrycznej (ang. Identfcaton of electrcty generators) Lsta nstalacj spełnających krytera wytwórcy energ elektrycznej została uzgodnona ze zweryfkowaną lstą wytwórców energ elektrycznej przygotowaną na podstawe Art. 10a. Pełna lsta nstalacj spełnających krytera wytwórcy energ elektrycznej została zawarta w arkuszu Installatons w plku Excel Annex A-J. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Installatons W arkuszu Annex A wskazanego plku Excel przedstawono opsy poszczególnych zestawów nstalacj, które wskazano w Annex A dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011]. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex A 5

6 (3) Emsje przypsane do produkcj energ elektrycznej w przypadku kwalfkujących sę nstalacj wytwarzających energę elektryczną cepło (ang. Emssons attrbutable to electrcty producton n the case of elgble nstallatons producng electrcty and heat) Kalkulacje lośc emsj CO 2 przypsywanych do produkcj energ elektrycznej zostały przeprowadzane zgodne z Aneksem IIA do Decyzj Komsj Europejskej z dna r. Kalkulacje dla nstalacj wymenonych w Annex B dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] są zawarte w arkuszu Annex B plku Excel Annex A-J. Ops szczegółowy metody kalkulacj wykorzystywanych sprawnośc referencyjnych jest zaprezentowany ponżej. Dane pełne kalkulacje dla wszystkch nstalacj są zawarte w załączonym plku Excel Oblczena. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex B Szczegółowy ops metody kalkulacj lośc emsj CO 2 przypsywanej do produkcj energ elektrycznej. Aneks IIA Decyzj Komsj Europejskej z dna r. zawera algorytm kalkulacj emsj CO 2 przypsywanej do produkcj energ elektrycznej: Em total Em, el CHP el el. ref el Q el. ref Q. ref (3-1) gdze: Em totalel emsja zwązana z produkcją energ elektrycznej w roku -tym,[mg CO 2 ], Em CHP całkowta emsja w roku -tym [Mg CO 2 ], η el.ref referencyjna sprawność generacj energ elektrycznej, η Q.ref referencyjna sprawność generacj cepła, η el sprawność generacj energ elektrycznej, η Q sprawność generacj cepła. 6

7 Prowadzona przez Krajowy Ośrodek Blansowana Zarządzana Emsjam (KOBZE) ewdencja emsj danych produkcyjnych, na podstawe której zostane określona średna hstoryczna emsja w latach ne zawera nformacj o sprawnośc wytwarzana energ elektrycznej cepła, natomast ewdencj podlega welkość produkcj. Stąd w celu bezpośrednego wykorzystana ewdencjonowanych danych zależność (3-1) została przekształcona do postac (3-2): Em total, el Em CHP Ae Qfuel el. ref Ae Ac Qfuel Q el. ref fuel Q. ref Em CHP Ae el. ref Ac Ae 3,6 el. ref Q. ref (3-2) gdze: A e odpowedna produkcja energ elektrycznej [MWh], A c odpowedna produkcja cepła [GJ]. Dzęk takemu przekształcenu możlwe jest określene przydzału emsj na produkcję energ elektrycznej na podstawe: odpowednej produkcja energ elektrycznej [MWh], odpowednej produkcja cepła [GJ], całkowtej emsj, referencyjnej sprawność generacj energ elektrycznej, referencyjnej sprawność generacj cepła. Na podstawe danych gromadzonych w KOBZE, zostały opracowane dane do kalkulacj są one zawarte w załącznku Excel Oblczena : produkcja energ elektrycznej, wyrażona w MWh (arkusz DaneHst(HstData), kolumny K-P), produkcja cepła, wyrażona w GJ (arkusz DaneHst(HstData), kolumny Q-V), całkowta emsja (arkusz DaneHst(HstData), kolumny E-J). 7

8 Sprawnośc referencyjne zostały przyjęte zgodne z Decyzją Komsj 2007/74/WE. Wartośc te przedstawa Tabela 2.1.(3).1 oraz Tabela 2.1.(3).2. Tabela 2.1.(3).1. Referencyjne wartośc sprawnośc produkcj energ elektrycznej [%]. Rok uruchomena nstalacj Rodzaj palwa 1996 wcześne j do 2011 Węgel kamenny 39,7 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 Węgel brunatny 37,3 38,1 38,8 39,4 39,9 40,3 40,7 41,1 41,4 41,6 41,8 Drewno 25,0 26,3 27,5 28,5 29,6 30,4 31,1 31,7 32,2 32,6 33,0 Bomasa rolncza 20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 Odpady mejske przemysłowe 20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 Gaz zemny 50,0 50,4 50,8 51,1 51,4 51,7 51,9 52,1 52,3 52,4 52,5 Gaz koksownczy, gaz welkopecowy, 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 nne gazy odpadowe Źródło: Decyzja Komsj z dna 21 grudna 2006 r. ustanawająca zharmonzowane wartośc referencyjne wydajnośc dla rozdzelonej produkcj energ elektrycznej cepła zgodne z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskego Rady, Komsja Europejska. 8

9 Tabela 2.1.(3).2. Referencyjne wartośc sprawnośc produkcj cepła [%]. Rodzaj palwa Sprawność Węgel kamenny 88 Węgel brunatny 86 Drewno 86 Bomasa rolncza 80 Odpady mejske przemysłowe 80 Gaz zemny 90 Gaz koksownczy, gaz welkopecowy, nne gazy odpadowe 80 Źródło: Decyzja Komsj z dna 21 grudna 2006 r. ustanawająca zharmonzowane wartośc referencyjne wydajnośc dla rozdzelonej produkcj energ elektrycznej cepła zgodne z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskego Rady, Komsja Europejska. Wszystke dane hstoryczne dotyczące emsj produkcj podawane są dla elektrown/elektrocepłown. Podzał emsj na produkcję energ elektrycznej mus być wykonany równeż dla poszczególnych podmotów. W poszczególnych podmotach znajdują sę jednostk wytwórcze w różnym weku na różne palwa. W zwązku z tym wartość sprawnośc referencyjnej dla poszczególnych podmotów określana jest według zależnośc (3-3): gdze: el. ref P e el. P e ref (3-3) Pe - odpowedna moc elektryczna -tej jednostk wytwórczej w danej nstalacj, el.ref wyrażona w MW, - odpowedna referencyjne wartośc sprawnośc produkcj energ elektrycznej dla -tej jednostk wytwórczej wyznaczona na podstawe danych zwartych w Tabel 2.1.(3).1. 9

10 Referencyjna sprawność wytwarzana cepła wyznaczona jest zgodne z Tabelą 2.1.(2).2. jako wartość średna dla wszystkch jednostek wytwórczych. gdze: Q. ref Q. ref n (3-4) Q.ref - odpowedna referencyjna wartość sprawnośc produkcj cepła dla -tej jednostk wytwórczej wyznaczona na podstawe danych zwartych w Tabel 2.1.(3).1. n - lczba jednostek wytwórczych. Oblczena przydzałów emsj na produkcję energ elektrycznej wykonane są w arkuszu EmsEnEl(EmsForElec). W kolumnach E F znajdują sę sprawnośc referencyjne dla poszczególnych obektów. Wyznaczona są one w arkuszu Spr. śr. (eff. ave). Arkusz Spr. śr. (eff. ave) to odpowedno skonstruowana tabela przestawna na podstawe danych wejścowych zgromadzonych w arkuszu Spr. ref. (eff. ref). Właścwe oblczena przydzałów emsj CO 2 na produkcję energ elektrycznej znajdują sę w kolumnach od G do L arkusz EmsEnEl(EmsForElec). Oblczena wykonane są zgodne z zależnoścą (3-2). (4) Instalacje/jednostk dzałające pod tym samym numerem pozwolena na emsję (ang. Installatons/enttes operated under the same permt) We wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj na lata dla wytwórców energ elektrycznej w zborze Instalacje występują równeż przypadk, w których dwe lub węcej nstalacj posada ten sam numer KPRU CITL. Ma to mejsce w sytuacj, w której z nstalacj wyodrębnono dwe lub węcej podnstalacj. Podnstalacjam są z jednej strony stare blok, dla których przydzał bezpłatnych uprawneń wylczono na podstawe emsj hstorycznych oraz nowe jednostk wytwórcze, które zostały wybudowane lub są budowane w ramach rozbudowy stnejących nstalacj, a przydzał opera sę na benchmarku. W okrese bazowym podnstalacje te ne pracowały, lub pracowały bardzo krótko. Nektóre z nch były uruchomone w 2011 r., np. podnstalacja PL-160 (blok 858 MW w Elektrown Bełchatów), a nektóre będą dopero uruchamane w następnych latach. Zezwolena na emsję CO 2 dla tych podnstalacj zostały wydane jako 10

11 rozszerzene zezwoleń dla stnejących nstalacj. Wydzelene podnstalacj umożlwło dokonane przydzału bezpłatnych uprawneń na podstawe standardowego wskaźnka emsyjnośc, a dla pozostałej częśc na podstawe emsj hstorycznych. Zestawene nstalacj zawarte w Annex C uwag [Ref. Ares (2011) /12/2011], dotyczy przypadków, gdy nowa jednostka wytwórcza dzała, lub będze dzałać na podstawe rozszerzonego zezwolena pod tym samym numerem KPRU/CITL. Ne dotyczy to przypadku nowych nstalacj powązanych z nstalacją PL Są to nowe jednostk zlokalzowane na nnych terenach nż nstalacja PL mają one nne zezwolena na emsję CO 2 będą mały nne numery KPRU/CITL. W załączonym plku Excel Annex A-J w arkuszu Annex C opsano poszczególne przypadk. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex C (5) Instalacje potencjalne wykluczone na podstawe art. 27 Dyrektywy (ang. Installatons potentally excluded pursuant to Artcle 27 of the Drectve) Polska ne będze ubegała sę o wykluczene nstalacj wymenonych w załącznku Annex D z systemu handlu uprawnenam do emsj na podstawe art. 27 dyrektywy 2009/29/WE (dyrektywa EU ETS). Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex D 2.2 Całkowta lość neodpłatnych uprawneń (ang. Total Quantty) (6) Wyznaczene całkowtej lośc neodpłatnych uprawneń (ang. Determnaton of total transtonal free allocaton) a) Wyznaczene całkowtej lośc bezpłatnych uprawneń zostało wylczone na podstawe danych zawartych w rejestrze KOBZE CITL. b) Instalacja PL-142 do 2007 r. była podnstalacją w nstalacj PL-128. Emsja CO 2 z nstalacj PL-142 za te lata jest zarejestrowana w CITL przy nstalacj PL-128 (CITL ). 11

12 c) Brak emsj CO 2 dla nstalacj PL-146 wynka z pomyłk został on skorygowany. Instalacja ta produkowała energę elektryczną przed 2005 rokem, późnej mała przerwę do II połowy 2010 roku. 2.3 Alokacja (ang. Allocaton) (7) Metodologa przydzału neodpłatnych uprawneń dla uprawnonych nstalacj (ang. Allocaton methodology to elgble nstallatons) Polska zastosowała dwe metody przydzałów uprawneń na podstawe Art. 10c. Metoda bazująca na emsjach hstorycznych (grandfatherng GF) została zastosowana dla nstalacj pracujących w całym okrese Metoda bazująca na standardowym wskaźnku emsj (benchmark BM) została zastosowana dla nstalacj, które rozpoczęły produkcję po r., w okrese mały długe przerwy w produkcj, lub których fzyczna realzacja rozpoczęła sę przed r. Wyjaśnena szczegółowe: a) Instalacja PL-144 mała długą przerwę w produkcj energ elektrycznej w 2005 r., ze względu na przeprowadzaną modernzację. Produkcja w 2005 roku była na pozome 10% produkcj lat Poneważ przecętna emsja CO 2 lat ne odzwercedla przecętnej weloletnej, dlatego została zakwalfkowana do metody BM. Instalacja PL-153 podobną przerwę mała w 2007 r. równeż została zakwalfkowana do metody BM. b) W nstalacjach PL-145, PL-147, PL-148 PL-149, produkcja energ elektrycznej została uruchomona w 2008 r. ne mają one bazy emsj CO 2 na energę elektryczną za lata Są to newelke źródła skojarzone o bardzo małym wpływe na rynek energ elektrycznej, a ch udzał w rynku energ elektrycznej wynos ponżej 0,1%. Z tego względu ne ma zagrożena wystąpena neuzasadnonego zakłócena konkurencj. Instalacja PL-151 trac status wytwórcy jest usunęta z wnosku na podstawe art. 10c. 12

13 (8) Przydzał bezpłatnych uprawneń na podstawe zweryfkowanych emsj w latach (ang. Free allocaton based on verfed emssons n 2005 to 2007) Kalkulacja przydzałów bezpłatnych uprawneń na podstawe zweryfkowanych emsj (grandfatherng - GF) została przeprowadzona z uwzględnenem zasad zawartych w art Decyzj Komsj Europejskej z r. "Szczegółowe zasady kalkulacj GF zostały opsane ponżej. a) Przydzały dla wszystkch uprawnonych nstalacj są dokonane na podstawe pełnej bazy hstorycznej z lat Jeżel ta baza była nepełna np. nstalacja pracowała bardzo krótko, ze względu na modernzację, to została przenesona do grupy nstalacj otrzymujących uprawnena na podstawe standardowego wskaźnka (benchmark BM). Podstawowy przydzał równy przecętnej emsj z lat , był korygowany dla odzwercedlena zmany przecętnej emsyjnośc mędzy latam , a latam Kwota korekty była wylczana jako loczyn podstawowego przydzału oraz różncy zmany emsyjnośc danej nstalacj emsyjnośc wszystkch nstalacj. Kwota korekty była ogranczana w górę w dół do 10% przydzału. Zapewna to nagradzane dzałań poprawających emsyjność karane pogarszających, ale w stane ne zakłócającym konkurencj. Metoda wynk kalkulacj przydzałów były przedstawone operatorom w trakce konsultacj społecznych. Wpływ na konkurencję został przedstawony ocenony w treśc wnosku derogacyjnego. b) Wskaźnk emsyjnośc w kolumnach H I arkusza Alokacja GF z częśc Excel wnosku zostały oblczone w oddzelnych arkuszach. W załącznku Excel Oblczena w arkuszach DaneHst(HstData) EmsEnEl(EmsForElec) są dane do oblczeń, a w arkuszu Emsyjno(emss) kalkulacje dla wszystkch nstalacj. c) Sposób kalkulacj wartośc skorygowanych przydzałów wstępnych w kolumne K arkusza Alokacje GF jest opsany ponżej w Szczegółowych zasadach kalkulacj. Wartośc dla poszczególnych nstalacj są oblczone w załącznku Excel Oblczena. d) Szczegółowe zasady kalkulacj GF oraz załącznk Excel Oblczena zawerają wszystke nezbędne dane nformacje o przydzałach na podstawe zweryfkowanych emsj

14 "Szczegółowe zasady kalkulacj GF Przydzał neodpłatnych uprawneń oparto na średnch emsjach z lat W alokacj uprawneń uwzględnono zmanę emsyjnośc w latach w odnesenu do okresu Kolejne etapy algorytmu przydzału uprawneń wyglądają następująco: 1. W perwszym kroku oblczono średne emsje poszczególnych nstalacj w latach (arkusz Emsyjno(emss) kolumny C D). 2. Następne, oblczono średne produkcje energ elektrycznej w latach oraz (arkusz Emsyjno(emss) kolumna E F). 3. W kolejnym kroku oblczono średne wskaźnk emsyjnośc produkcj energ elektrycznej w latach oraz , zgodne z ponższym algorytmam: gdze: e e 0507 e 0810 e E A E A 0507 e 0507 e 0810 e 0810 e (8-1) (8-2) 0507 ee - średna emsyjność -tej nstalacj za lata (arkusz Emsyjno(emss) kolumna G), 0810 ee - średna emsyjność -tej nstalacj za lata (arkusz Emsyjno(emss) kolumna H), 0507 A e - średna produkcja energ elektrycznej za lata dla -tej nstalacj (arkusz Emsyjno(emss) kolumna E), 0507 E e - średna emsja na produkcję energ elektrycznej za lata dla -tej nstalacj (zakładka Emsyjno(emss) kolumna D), 0810 A e - średna produkcja energ elektrycznej za lata dla -tej nstalacj (arkusz Emsyjno(emss) kolumna F), 0810 E e - średna emsja na produkcję energ elektrycznej za lata dla -tej nstalacj (arkusz Emsyjno(emss) kolumna H), 4. Następne, oblczono średną krajową emsyjność w okrese oraz , zgodne z ponższym wzoram: 14

15 E 0507 e 0507 e 0507 Ae E 0810 e 0810 e 0810 Ae (8-3) (8-4) 0507 e - średna krajowa emsyjność za lata arkusz Emsyjno(emss) komórka G3, 0810 e - średna krajowa emsyjność za lata arkusz Emsyjno(emss) komórka H3, Oblczono zmany emsyjnośc dla wszystkch jednostek wytwórczych dla każdej nstalacj. Welkośc są przedstawone w arkuszu Emsyjno(emss) kolumna I. 5. W celu uwzględnena zmany emsyjnośc w okrese w stosunku do okresu wstępny przydzał uprawneń do emsj CO 2 - PGF _ 1 dla poszczególnych nstalacj (arkusz Emsyjno(emss) kolumna J) zostały skorygowane w następujący sposób (arkusz Emsyjno(emss) kolumna K): gdze: PGF 2 PGF 1 P 0507 GF_ 2 GF_1 e e (8-5) P A e _ - wartość wstępnego przydzału skorygowana o zmanę emsyjnośc -tej nstalacj, _ - wstępny przydzał dla -tej nstalacj, równy przecętnej emsj z lat A e - średna produkcja energ elektrycznej za lata dla -tej nstalacj, e e - zmana emsyjnośc dla danej nstalacj w latach względem lat Dodatkowo, korekta jest ogranczona do wartośc maksymalne 10% wartośc przydzału wstępnego (PGF_1). W zwązku z tym, jeżel: P P,1 P P 1,1 (8-6) GF_ 2 GF_1 1 GF_2 GF_ 1 15

16 oraz P GF_ 2 P GF_1 0,9 PGF_ 2 PGF_ 1 0,9 (8-7) 6. Następne, ze względu na nższą sumę przydzałów po korekce wynkającej ze zmany emsyjnośc poszczególnych nstalacj, wyznaczany jest współczynnk KR, który stanow podstawę do weryfkacj lczby uprawneń w tak sposób, aby suma przydzałów przed po korekce była dentyczna. Jest on wyznaczany w następujący sposób (arkusz Emsyjno(emss) komórka N2): KR P P GF_1 GF_ 2 (8-8) Przydzały przydzelanych uprawneń po korekce współczynnk KR (arkusz Emsyjno(emss) kolumna L): P GF PGF 2 _ są mnożone przez _ 3 PGF_ 2 KR (8-9) Oblczony przydzał uprawneń przedstawono w aplkacj o derogacje (plk Wykaz nstalacj z art 10 c dyrektywy 2003_87_WE oraz wnosek derogacyjny egz nr 1 ) w arkuszu: Alokacja GF w kolumne K. 7. W kolejnym kroku przydzał dla poszczególnych nstalacj został zweryfkowany na podstawe posadanych ośwadczeń spółek dotyczących wyłączeń nstalacj albo zaprzestana produkcj energ elektrycznej (plk Wykaz nstalacj z art. 10c dyrektywy 2003_87_WE oraz wnosek derogacyjny egz nr 1, zakładka: Alokacja GF, kolumny L-S). 8. Następne, lczba uprawneń, która jest możlwa do przydzelena w danych roku jest zmnejszana współczynnkem korekcyjnym CF (oblczony dla poszczególnych lat w okrese w arkuszu Correcton Factor ). Indywdualne przydzały dla poszczególnych nstalacj są proporcjonalne zmnejszane w kolejnych latach w okrese poprzez przemnożene przydzału uprawneń oblczonego w punkce 7 przez współczynnk korekcyjny CF. Załącznk Excel Oblczena 16

17 (9) Krajowy benchmark (ang. Natonal benchmark) Metoda kalkulacj krajowego standardowego wskaźnka emsyjnośc (benchmark) jest zgodna z metodą określoną w Anekse I Decyzj Komsj Europejskej z r.: BM MS fuel EF P el. fuel P el. (9-1) gdze: BM MS - krajowy benchmark dla produkcj energ elektrycznej, rodzaj palwa, EF - współczynnk emsj dla palwa, Pel. - produkcja energ elektrycznej przy użycu palwa średna dla lat , η - sprawnośc produkcj energ elektrycznej przy użycu palwa, spełnającą warunk BAT. Dane do oblczeń zostały zebrane w ponższych tabelach ze źródeł podanych w Anekse I Decyzj Komsj Europejskej z dna r. Tabela 2.3.(9).1. Produkcja energ elektrycznej z poszczególnych palw, w latach [GWh]. Rodzaj palwa Produkcja energ elektrycznej Suma Węgel kamenny Węgel brunatny Olej cężk Gaz zemny Gaz koksownczy Bomasa Źródło: Eurostat, kod produktu 6000, wskaźnk Wskaźnk emsj dla poszczególnych palw określone zostały w Sekcj 11 Aneksu I do Decyzj Komsj 2007/589/EC. 17

18 Tabela 2.3.(9).2. Wskaźnk emsj dla różnych palw [Mg CO 2 /TJ]. Rodzaj palwa Wskaźnk emsj Antracyt 98,2 Węgel koksujący 94,5 Węgel brunatny 101,1 Drewno odpady na baze drewna 0 Bomasa rolncza 0 Odpady przemysłowe 142,9 Gaz zemny 56,1 Gaz koksownczy 44,7 Gaz welkopecowy 259,4 Źródło: Aneks I do Decyzj Komsj 2007/589/EC Wartośc sprawnośc wytwarzana energ elektrycznej przy użycu poszczególnych palw spełnające wymagana BAT określone zostały zgodne z BREF. Tabela 2.3.(9).3. Sprawnośc wytwarzana energ elektrycznej zgodne z BAT [%]. Rodzaj palwa Typ nstalacj Sprawność Węgel kamenny Kocoł pyłowy Kocoł fludalny > 41 Węgel brunatny Kocoł pyłowy Kocoł fludalny > 40 Turbna gazowa (układ prosty) Gaz zemny Układ gazowo-parowy Slnk tłokowy Kocoł gazowy Źródło: Reference Document on Best Avalable Technques for Large Combuston Plants. W BREF podano przedzały sprawnośc. Dla celów wyznaczena referencyjnego benchmarku przyjęto wartośc sprawnośc meszczące sę w tych przedzałach, a które są jednocześne wartoścam referencyjnym dla lat

19 Tabela 2.3.(9).4. Wartośc sprawnośc wytwarzana energ elektrycznej przyjęte do oblczeń krajowego benchmarku [%]. Rodzaj palwa Sprawność Węgel kamenny 44,2 Węgel brunatny 41,8 Olej cężk 44,2 Gaz zemny 56 Gaz koksownczy 35,0 Źródło: Decyzja Komsj z dna 21 grudna 2006 r. ustanawająca zharmonzowane wartośc referencyjne wydajnośc dla rozdzelonej produkcj energ elektrycznej cepła zgodne z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskego Rady, Komsja Europejska. Na podstawe tak przyjętych danych określono wartość benchmarku krajowego w wysokośc 802 kg CO 2 /MWh. Oblczena w arkuszu Benchmark znajdują sę w plku Excel Oblczena. Załącznk Excel Oblczena (10) Udzał w planowanych nwestycjach w przypadku zamknęca kwalfkujących sę nstalacj (ang. Contrbuton to nvestments n the event of planned closure of an elgble nstallaton) a) Instalacja PL-065 kończy eksploatację w 2014 r. zostane zastąpona przez budowany blok skojarzony o mocy około 50 MWe. Nowy blok będze dzałał pod tym samym numerem KPRU (PL ). Budowa nowego bloku została fzyczne rozpoczęta przed 31 grudna 2008 r. znajduje sę on na lśce nstalacj pod numerem PL-187. Ponadto, budowa bloku jest zadanem w Krajowym Plane Inwestycyjnym, pod numerem PL-$- 0134, zakończene budowy planowane jest w 2013 r. Przydzał uprawneń dla nstalacj PL- 065 będze bezpośredno wsperać fnansowane nowego bloku. Instalacja PL-150 kończy eksploatację w 2015 r. będze zastąpona przez nowe jednostk wytwórcze, prawdopodobne dzałające pod tym samym numerem KPRU PL Budowa tych jednostek jest objęta zadanem w Krajowym Plane Inwestycyjnym pod numerem PL-$ Przydzał uprawneń dla nstalacj PL-150 będze 19

20 bezpośredno wsperał fnansowane budowy nowych jednostek wytwórczych w ramach zadana PL-$ Pozostałe nstalacje wymenone w Annex E dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] są już wyłączone, lub będą wyłączone przed 2013 r. ne otrzymują przydzałów uprawneń. Instalacje PL-092, PL-109, PL-115, PL-120, PL-121 PL-141 są wycofane z wnosku. W arkuszu Anneks E w załączonym plku Excel Annex A-J opsano poszczególne przypadk. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex E b) Montorowane egzekucja w odnesenu do zamerzonych nwestycj zapewnona będze poprzez zasadę wydawana upraweń do emsj prowadzącym nstalacje. Uprawnena będą wydawane ex-post po przedstawenu dowodu ponesena nakładów nwestycyjnych w poprzednch latach. Uprawena będą wydane w przypadku gdy nakłady nwestycyjne są co najmnej równe wartośc przyznanych prowadzącemu bezpłatnych uprawneń. 2.4 Inwestycje w Krajowym Plane Inwestycyjnym (ang. Investments n the natonal plan) (11) Wartość rynkowa planowanych nwestycj oraz kurs wymany narodowej waluty (ang. Market value of the nvestments and natonal currency exchange rates) Szacowana wartość uprawneń wskazana w Załącznku VI Gudance Document została skorygowana wskaźnkem HIPC (Harmonsed Index of Consumer Prces) podawanym przez Eurostat w strefe euro w latach (odpowedno: 0,3 1,6%). Oznacza to, że prognozowane ceny uprawneń do emsj CO 2 w trzecm okrese rozlczenowym w cenach EUR 2008 przedstawone w Komunkace Komsj zostały zweryfkowane o wskaźnk HIPC za lata 2009 oraz 2010, umożlwając wykorzystane w pracach nad aplkacją szacowanej ceny uprawneń w EUR Tym samym, wartość uprawneń przyjęta w oblczenach wynosła odpowedno: EUR 14,78 dla okresu , oraz EUR 20,38 w okrese a) Wartość nwestycj wykazana w zestawenu "Krajowy Plan Inwestycj" w plku Excel "Wykaz nstalacj z art 10 c dyrektywy 2003_87_WE oraz wnosek derogacyjny egz nr 1" 20

21 została wyrażona w EUR Dane o nakładach nwestycyjnych zadań objętych KPI były zberane przed wydanem Komunkatu Komsj (Gudance Document) w pozome cen z 2010 r. Z tego powodu ceny uprawneń zostały zndeksowane do pozomu cen z 2010 r. Ponadto, w treśc Komunkatu ne ma zalecena, co do oblgatoryjnego roku ndeksacj. b) Kurs wymany walutowej EUR/PLN został wyznaczony na podstawe średnoważonego kursu EUR/PLN podawanego codzenne przez Narodowy Bank Polsk, który średno dla roku 2010 wynósł 3,9945. Tym samym, do oblczeń wykorzystano przyblżoną wartość kursu EUR/PLN na pozome 4,0000. (12) Inwestycje rozpoczęte w 2009 roku (ang. Investments undertaken n 2009) Zadane nwestycyjne PL-$-125 dotyczy budowy nowego bloku Elektrown Łagsza (numer KPRU: PL , numer CITL: PL ) wraz z nstalacjam towarzyszącym. Część prac była realzowana po r. Operator tej nstalacj zgłosł nakłady ponesone po 25 czerwca 2009 r., co jest udokumentowane fakturam potwerdzającym wydatk w wysokośc PLN (13) Podstawowe nformacje o nwestycjach (ang. Basc nformaton on nvestment) Krajowy Plan Inwestycyjny (KPI) obejmuje zadana o nakładach welokrotne przekraczających wartość przydzelonych uprawneń. Część zadań jest jeszcze w faze przygotowawczej może ne być realzowana. Przyjęto założene, że dane zadane wchodz do KPI, objętego pełnym montorowanem, jeżel nakłady na to zadane zostaną wykorzystane przez dowolnego operatora nstalacj do rozlczena z wartoścą uprawneń, które ma otrzymać bezpłatne. Odpowedz szczegółowe: a) Lsta z nformacjam uzupełnającym wg Annex F dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] zawarta jest w arkuszu Annex F w plku Excel Annex A-J. 21

22 b) Lsta nwestycj wg Annex H dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] z omówenem wpływu na modernzacje wytwarzana zawarta jest w arkuszu Annex H kolumna E c) Lsta nwestycj wg Annex H dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] z omówenem wpływu na wymenone nstalacje zawarta jest w arkuszu Anneks H kolumna F. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex F Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex H (14) Inwestycje w nnych sektorach nż energa elektryczna (ang. Investments n other sectors than electrcty) Zadana nwestycyjne włączone do Krajowego Planu Inwestycyjnego mogą być pośredno zwązane z wytwarzanem energ elektrycznej. Zadana nwestycyjne w elektroenergetyczne sec przesyłowe umożlwają przyłączene nowych jednostek wytwórczych. Zadana w nfrastrukturze gazowej są zwązane ze zwększenem możlwośc mportu przesyłu gazu dla potrzeb nowych jednostek wytwarzających energę elektryczną z gazu. Zadana w sec cepłowncze umożlwają zwększene produkcj energ elektrycznej w skojarzenu z produkcją cepła, ze znaczne mnejszą emsyjnoścą CO 2. Perwsze cztery zadana podane w Annex G dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] dotyczą wytwarzana energ elektrycznej, a nazwy zadań, ne odzwercedlają całego zakresu. W załączonym plku Excel Annex A-J, w arkuszu Annex G opsano poszczególne zadana. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex G (15) Dodatkowe nwestycje (ang. Addtonalty of nvestments) Zadana nwestycyjne objęte Krajowym Planem Inwestycyjnym (KPI) są zgodne z zasadam zawartym w punkce (23) Komunkatu Komsj Europejskej z r. Jest to potwerdzone w kolumnach AA AH w arkuszu Krajowy Plan Inwestycyjny 22

23 w plku Excel Wykaz nstalacj z art 10 c dyrektywy 2003_87_WE oraz wnosek derogacyjny egz nr 1. Zadana są często złożone, ale nakłady zwązane z dostosowanem do Dyrektywy IED zwązane z odnawalnym źródłam energ (główne wprowadzane współspalana) zostały wyłączone ne są uwzględnone w blanse. Zgodne z prognozam zwartym w dokumence Poltyka Energetyczna Polsk, zapotrzebowane w 2020 r. na energę elektryczną wzrośne do około 170 TWh brutto. Jest to przyrost w stosunku do 2010 r. (zużyce krajowe ok. 155 TWh) o około 15 TWh. W tym samym okrese wzrost produkcj w źródłach OZE wynese TWh. Oznacza to, że całość wzrostu zapotrzebowana będze pokrywane w źródłach OZE dodatkowo będze ogranczana produkcja w źródłach konwencjonalnych. Zadana nwestycyjne w KPI służą przede wszystkm poprawe bezpeczeństwa energetycznego poprawe stanu struktury wytwarzana energ w Polsce. Polska ma obecne nemal najnższą moc osągalną na jednego meszkańca około 0,94 kw. Osągnece przecętnego dla krajów Un Europejskej (UE 27 1,6 kw/meszkańca) wymaga zwększena mocy o MW. Polska zamerza osągnąć przecętny pozom w Un Europejskej w cągu lat. Do nedawna w Polsce wytwarzano energę elektryczną nemal wyłączne z węgla, obecne jest to około 90%. Zadana w KPI pozwolą na znaczne zwększene udzału produkcj energ elektrycznej z gazu. Zgłoszone zadana obejmują około 12 tysęcy MW nowych mocy na gaz, w tym zdetermnowane zadana obejmują około 6 tysęcy MW. Realzacja nawet tylko zadań zdetermnowanych pozwol na około 10-krotne zwększene produkcj energ elektrycznej z gazu. Zgodne z Poltyką Energetyczną Polsk do 2020 r. wyłączonych zostane około 7 tysęcy MW. Zadana w KPI obejmują około 26 tysęcy MW, bez energetyk jądrowej. Ze względu na otwarty charakter KPI, szacuje sę że do 2020 r. zostaną zrealzowane zadana obejmujące tysęcy MW. Przyrost mocy netto wynese 5 7 tysęcy MW w całośc zostane pokryty przez zadana spoza Krajowego Planu Inwestycyjnego tj. przede wszystkm w OZE. Będze on przeznaczony na poprawę bezpeczeństwa energetycznego zmnejszene emsyjnośc produkcj. (16) Nowe moce planowane wyłączena (ang. New capactes and de-commssonng) 23

24 W Polsce do 2020 r. cały przyrost zapotrzebowana jest pokrywany przyrostem produkcj w odnawalnych źródłach energ (OZE). Informacja w poprzednm punkce zawera odpowedne welkośc. Wpływ zadań nwestycyjnych objętych KPI na wzrost mocy blans mocy w poszczególnych grupach jest zawarty w arkuszu Annex I w plku Excel Annex A-J. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex I (17) Zgodność z prawodawstwem UE (ang. Complance wth EU legslaton) Wszystke nwestycje zawarte w Krajowym Plane Inwestycyjnym będącym częścą wnosku Polsk o derogacje do Komsj Europejskej spełnają wszystke wymog wynkające z prawa Un Europejskej ne stwerdzono żadnych nezgodnośc. 2.5 Montorng egzekucja (ang. Montorng and Enforcement) (18) Właścwe organy (ang. Competent authortes) W zakrese montorngu egzekucj, w odnesenu do nwestycj zawartych w Krajowym Plane Inwestycyjnym organam właścwym będą: Mnster Środowska we współpracy z Krajowym Ośrodkem Blansowana Zarządzana Emsjam (KOBZE), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (oraz ewentualne Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowska). (19) Publkacja sprawozdań rocznych (ang. Publcaton of annual reports) Do końca 2012 r. zostane uchwalona ustawa o systeme handlu uprawnenam do emsj gazów ceplarnanych, która w całośc zamplementuje do polskego porządku prawnego przepsy dyrektywy 2009/29/WE (dyrektywa EU ETS) dotyczące równeż przekazywana przez Polskę sprawozdań rocznych z nwestycj, o których mowa w Krajowym Plane Inwestycyjnym oraz ch publkacj. 2.6 Neuzasadnone zakłócena konkurencj (ang. Undue dstortons of competton) 24

25 Przydzały bezpłatnych uprawneń do emsj dla wytwórców energ elektrycznej na podstawe art. 10c dyrektywy EU ETS ne powodują neuzasadnonego zakłócana konkurencj. Przeprowadzone analzy skorzystana przez Polskę z derogacj ne wskazują na nadmerne zakłócane konkurencj zarówno na rynku krajowym jak europejskm. Dodatkowe uzasadnene dopuszczalnego wpływu na konkurencję będze zawerała stosowna notyfkacja Urzędu Ochrony Konkurencj Konsumentów (UOKK), która będze przesłana do Komsj Europejskej (DG Competton). (20) Blans pomędzy wartoścą rynkową neodpłatnych uprawneń, a wartoścą nwestycj (ang. Balance between market value of free allowances and value of nvestments) Instalacje wymenone w Annex J dokumentu [Ref. Ares (2011) /12/2011] ne blansują sę, ale nektóre z nch blansują sę w grupach kaptałowych. Szczegółowy ops blansów zawarty jest w arkuszu Annex J plku Excel Annex A-J. a) Operatorzy nstalacj mogą zapewnć zrównoważene wartośc otrzymywanych uprawneń z wartoścą nakładów na zadana objęte Krajowym Planem Inwestycyjnym poprzez realzację własnych zadań lub współfnansowane zadań realzowanych przez nne podmoty. Współfnansowane będze w perwszej kolejnośc realzowane u nnych podmotów tej samej grupy kaptałowej. W przypadku braku takej możlwośc będze można współfnansować zadana u dowolnego nwestora zadań objętych Krajowym Planem Inwestycyjnym na podstawe ndywdualnych uzgodneń. Kolejna możlwość to współfnansowane zadań realzowanych przez operatorów systemów przesyłowych PSE-Operator GAZ-System. Będą tu ustalone standardowe zasady, wprowadzające specyfczne oblgacje (nvestment bonds). Zasady zostaną ustalone do końca 2012 r. b) W Polsce wprowadzono zasadę, że przed otrzymanem bezpłatnych uprawneń na dany rok, trzeba przedstawć dowód ponesena nakładów na zadana w Krajowym Plane Inwestycyjnym o równowartośc tych uprawneń. Ne ma możlwośc nedopełnena warunku zblansowana wartośc uprawneń ponesonych nakładów. c) Operator mus wykupć oblgacje przed otrzymanem bezpłatnych uprawneń na dany rok. Oblgacje będą wydawane przez nwestorów już ponoszących nakłady na zadana KPI. Jako zasadę przyjmuje sę, że środk ze sprzedaży oblgacj mogą 25

26 stanowć mnej nż połowę nakładów na dany rok. Zapewn to, że środk z oblgacj zostaną wydane na nwestycje w roku wykupena. Załącznk Excel Annex A-J arkusz Annex J (21) Publkacja wnosku (ang. Publcaton of applcaton) Zgodne z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy o udostępnanu nformacj o środowsku jego ochrone, udzale społeczeństwa w ochrone środowska oraz o ocenach oddzaływana na środowsko wnosek derogacyjny stanowł przedmot konsultacj społecznych, które zostały przeprowadzone w termne od 4 do 24 serpna 2011 r. Poza zakresem konsultacj wnosku derogacyjnego znalazły sę nformacje stanowące tajemncę przedsęborstwa w szczególnośc dotyczące planowanych dzałań nwestycyjnych, w tym nakładów fnansowych prowadzących nstalacje. Ponadto, po przekazanu wnosku do Komsj Europejskej Mnster Środowska udostępnł publczne (w forme zameszczena na strone nternetowej urzędu zapewnającej obsługę tego organu) lstę nstalacj wraz z wstępnym przydzałem bezpłatnych uprawneń do emsj. Jednocześne zaznaczyć należy, że nformacje stanowące podstawę opracowana wnosku derogacyjnego dostarczone zostały przez prowadzących nstalacje dzałających dobrowolne bez prawnego obowązku ch dostarczena, przy jednoczesnym złożenu przez te podmoty zastrzeżena w przedmoce ch neudostępnana. Wskazać należy równeż, że nformacje, na podstawe których opracowano wnosek derogacyjny stanową tajemncę przedsęborstwa. W konsekwencj przyjąć należy, że ch udostępnene mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję prowadzących nstalacje (w szczególnośc w zakrese planowanych dzałań nwestycyjnych), którzy złożyl uzasadnone wnosk o wyłączene przedmotowych nformacj z udostępnana. Lsta nstalacj wraz ze wstępnym przydzałem bezpłatnych uprawneń do emsj, nadal dostępna jest na strone nternetowej Mnsterstwa Środowska oraz Mnsterstwa Gospodark, co umożlwa wgląd do projektu wszystkm zanteresowanym podmotom. 26

27 3. Inne kweste (ang. Other Issues) (22) Przepsy wykonawcze (ang. Implementng laws) Do końca 2012 r. zostane uchwalona ustawa systeme handlu uprawnenam do emsj gazów ceplarnanych, która w całośc zamplementuje do polskego porządku prawnego przepsy dyrektywy 2009/29/WE (dyrektywa EU ETS). Projekt założeń nowej ustawy opracowany zostane do końca perwszego kwartału beżącego roku, a następne przesłany do Komsj Europejskej. 27

28 Załącznk a. Poprawony wnosek derogacyjny.xlsx (Zastrzeżone) b. Annex A-J.xlsx (Zastrzeżone) c. Zał. do odp na uwag KE_Oblczena r..xlsx (Zastrzeżone) d. Instalacje fzyczne rozpoczęte 2.1.(1) (Zastrzeżone) 28

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące Służebność przesyłu roszczena dotyczące nfrastruktury przesyłowej Adam Szalc Elżanowsk, Cherka & Wspólncy Kancelara Prawna Sp.k. W ostatnch latach znaczne wzrosło zanteresowane nstytucją służebnośc przesyłu.

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE

Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE Narada Prezesów i Dyrektorów Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE Stanisław Poręba 29 marca 2011 r. Plan prezentacji I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo