Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30"

Transkrypt

1 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

2

3 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja Uwag dotyczące dokumentacj Dołączone dokumenty Objaśnene symbol Warunk gwarancj Ops systemu Układ z zestawem Z Układ z zestawem Z20 B Układ z zestawem Z Omówene schematów nstalacj Schemat 8 : kocoł ebus/h2bus (Wł/Wył)...3 INSTALACJA 3 Konfguracja nstalacj Menu "Regulator/Czujnk" Regulator(y) Czujnk zewnętrzny Test systemu Ustawena Ogrzewane Cepła woda Reset ustaweń Uruchomene Napełnane obegu grzewczego Odpowetrzane obegu grzewczego Raport stanu Ponowna weryfkacja uruchomene Informacja dla użytkownka KONSERWACJA 11 Usuwane awar Wykrywane awar Kody błędów systemu Konserwacja Menu konserwacj (serwsanta) modułu zarządzającego Testy Informacje o serwse

4 INSTRUKCJA INTRUKCJA 1 Instrukcja 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj Instrukcja stanow ntegralną część urządzena pownna być przekazana użytkownkow po jego zanstalowanu, zgodne z obowązującym przepsam. Prosmy uważne przeczytać nnejszą nstrukcję, aby zrozumeć wszystke nformacje zagwarantować w pełn bezpeczną nstalację, eksploatację konserwację urządzena. Ne ponosmy żadnej odpowedzalnośc za szkody wynkające z neprzestrzegana zaleceń zawartych w nnejszej nstrukcj. 1.2 Dołączone dokumenty - Instrukcja nstalacj zestawu welostrefowego - Instrukcja nstalacj modułu zarządzającego - Instrukcja obsług nstalacj regulatora pokojowego - Instrukcja obsług nstalacj kotła - Instrukcja nstalacj czujnka zewnętrznego 1.3 Objaśnene symbol a NIEBEZPIECZEŃSTWO: e NIEBEZPIECZEŃSTWO: b UWAGA WAŻNE Bezpośredne zagrożene zdrowa życa. Ryzyko porażena prądem elektrycznym. : Zagrożene dla urządzena lub otoczena. : Użyteczne nformacje wskazówk. 1.4 Warunk gwarancj Gwarancja jest ważna wyłączne z dowodem zakupu. 1. Nnejsze Warunk Gwarancj dotyczą tylko urządzena do którego odnos sę nnejsza ksążka. 2. Gwarancja frmy Vallant Sauner Duval Sp. z o.o. dotyczy urządzeń mark Sauner Duval, zakuponych w Polsce jest ważna wyłączne na terytorum Rzeczpospoltej Polskej. 3. Frma Vallant Sauner Duval Sp. z o.o. udzela gwarancj prawdłowego dzałana urządzena na okres 24 mesęcy od dna sprzedaży (potwerdzone odpowednm dokumentam). 4. W okrese gwarancyjnym użytkownkow przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad urządzena powstałych z wny producenta. 5. Zgłoszena przez użytkownka nesprawnośc urządzeń są przyjmowane pod numerem Infoln Sauner Duval: , lub pod numerem telefonu frm uprawnonych do Napraw Gwarancyjnych, których sps znajduje sę na 2 Ops systemu 2.1 Układ z zestawem Z11 System składa sę z następujących elementów: - Moduł meszana, - Zawór dwudrogowy, - Kocoł, - Moduł zarządzający ExaMaster, - Dwa bezprzewodowe regulatory pokojowe, - Bezprzewodowy czujnk zewnętrzny z ognwem fotowoltacznym. 2.2 Układ z zestawem Z20 B System składa sę z następujących elementów: - Dwa zawory dwudrogowe, - Kocoł, - Moduł zarządzający ExaMaster, - Dwa bezprzewodowe regulatory pokojowe, - Bezprzewodowy czujnk zewnętrzny z ognwem fotowoltacznym. 2.3 Układ z zestawem Z30 System składa sę z następujących elementów: - Trzy zawory dwudrogowe, - Kocoł, - Moduł zarządzający ExaMaster, - Trzy bezprzewodowe regulatory pokojowe, - Bezprzewodowy czujnk zewnętrzny z ognwem fotowoltacznym. 2.4 Omówene schematów nstalacj Zestaw welostrefowy Kocoł Schemat ebus/h2bus (Wł/Wył) 8-2 -

5 INSTRUKCJA 2.5 Schemat 8 : kocoł ebus/h2bus (Wł/Wył) EBUS 4 B A A B 5 Ops 1 Moduł zarządzający ExaMaster 2 Bezprzewodowy czujnk zewnętrzny z ognwem fotowoltacznym 3 Kocoł 4 Przetwornk EBUS/H2BUS (w przypadku kotła H2BUS) 5 Zabezpeczene przed przegrzanem (ne dostarczone) 4 3 NL - 3 -

6 INSTRUKCJA Schemat 8 (8.2) 2 strefy grzewcze nsko lub wysokotemperaturowe Schemat 8 (8.3) 3 strefy grzewcze nsko lub wysokotemperaturowe Schemat 8 (8.4) 1 strefa grzewcza nskotemperaturowa + 1 strefa grzewcza wysokotemperaturowa B A B A 10 B A N L N L N L N L N L L+ N L- N L

7 INSTRUKCJA Ops 1 Zawór dwudrogowy zestawu Z20 B strefy 1 2 Obeg grzewczy strefy 1 3 Bezprzewodowy regulator pokojowy strefy 1 4 Zawór dwudrogowy zestawu Z20 B strefy 2 5 Obeg grzewczy strefy 2 6 Bezprzewodowy regulator pokojowy strefy 2 7 Zawór dwudrogowy zestawu Z20 B strefy 3 8 Bezprzewodowy regulator pokojowy strefy 3 9 Obeg grzewczy strefy 3 10 Moduł meszana zestawu Z11 11 Obeg grzewczy strefy nskotemperaturowej 12 Bezprzewodowy regulator pokojowy strefy nskotemperaturowej 13 Zawór dwudrogowy zestawu Z11 14 Obeg grzewczy strefy wysokotemperaturowej 15 Bezprzewodowy regulator pokojowy strefy wysokotemperaturowej 16 Moduł zarządzający ExaMaster A B Powrót obegu grzewczego Zaslane obegu grzewczego Maksymalna moc elementów podłączonych do Rel1 + Rel2 + Rel3 ne pownna przekraczać 1 kw, zważywszy że każde złącze może wytrzymać maksymalne 500W. Maks. temperatura na zaslanu grzana strefy nskotemperaturowej Maks. temperatura na zaslanu grzana strefy wysokotemperaturowej T < 50 C T < 70 C Nastawy modułu zarządzającego z MODUZONE Z11 Ops najważnejszych ustaweń Ustawene Nr schematu 8 Typ zestawu moduzone Opcja zasobnka c.w.u. Krzywe charakterystyk grzana strefy nskotemperaturowej Krzywe charakterystyk grzana strefy wysokotemperaturowej Maks. temperatura na zaslanu grzana strefy nskotemperaturowej Maks. temperatura na zaslanu grzana strefy wysokotemperaturowej Moduzone Z11 (3 przypadek) Wył T < 50 C T < 70 C Podłączene przetwornka ebus/h2bus (Wł/Wył) (w opcj) Warunk stosowana - Moduł zarządzający steruje dzałanem kotła, zaworów dwudrogowych modułu meszana. 4 - Moduł zarządzający steruje maksymalne 3 strefam grzewczym. - Jeden bezprzewodowy regulator pokojowy umożlwa regulację temperatury jednej strefy grzewczej. 5 - Jeżel komunkacja zanstalowanego kotła odbywa sę poprzez ebus, należy podłączyć go bezpośredno do modułu zarządzającego przestrzegając begunowośc (+/-). - Jeżel komunkacja zanstalowanego kotła odbywa sę poprzez H2Bus, należy zanstalować przetwornk ebus/h2bus (ne dostarczony) mędzy kotłem modułem zarządzającym. W takm wypadku, sposób podłączena elektrycznego opsano w nstrukcj przetwornka. Przestrzegać begunowośc (+/-) Możlwa jest do zrealzowana nstalacja z nskotemperaturowym ogrzewanem podłogowym (temperatura na zaslanu ogrzewana < 50 C) lub grzejnkem wysokotemperaurowym (temperatura na zaslanu ogrzewana < 70 C). e Do podłączeń elektrycznych modułu zarządzającego należy używać kabl o przekroju 0,75 mm². Nastawy modułu zarządzającego z MODUZONE Z20 Z30 Ops najważnejszych ustaweń Ustawene Nr schematu 8 Typ zestawu moduzone Opcja zasobnka c.w.u. Krzywe charakterystyk grzana strefy nskotemperaturowej Krzywe charakterystyk grzana strefy wysokotemperaturowej Moduzone Z20 (1 przypadek) Moduzone Z30 (2 przypadek) Wył Ops 1 Kocoł 2 Przetwornk ebus/h2bus 3 Moduł zarządzający 4 Złącze ebus modułu zarządzającego 5 Złącze ebus przetwornka b Podłączyć jeden konec kabla łączenowego ebus (2 x 0,75 mm²) do złącza ebus (5) przetwornka. Drug konec kabla podłączyć do złącza ebus (4) modułu zarządzającego przestrzegając begunowośc +/-. Sposób podłączena przetwornka do kotła opsano w nstrukcj nstalacj przetwornka

8 INSTALACJA INSTALACJA Napełnć obeg grzewczy poprzez tryb "Napełnane" po uruchomenu modułu zarządzającego. Tryb "Napełnane" umożlwa napełnene poprzez automatyczne otwarce całego obegu. Patrz rozdzał "Uruchomene > Napełnene obegu grzewczego". 3 Konfguracja nstalacj Wprowadzć kod dostępu do menu nstalacj (nstalatora) do modułu zarządzającego ExaMaster. W rozdzale "Ops systemu", podano sposób ustalena numeru schematu. 4 Menu "Regulator/Czujnk" 4.1 Regulator(y) Regulator strefy 1 ma automatyczne status "głównego regulatora" w nstalacj (patrz nstrukcja obsług regulatora pokojowego). W przypadku nstalacj z MODUZONE Z11, Strefa 1 pownna być przypsana do strefy grzewczej nskotemperaturowej. "Regulator/Czujnk". "Regulatory pokojowe". 1 Wybrać numer schematu. 2 Wybrać odpowedn zestaw. 3 Wybrać strefę podlegającą regulatorow pokojowemu. 4 W profesjonalnym menu regulatora pokojowego wybrać na ekrane rado > aktywacja. 3 Opcja zasobnka c.w.u. wyłączona. Przy tej opcj kocoł sam zarządza pracą na grzane zasobnka c.w.u. Sprawdzć w nstrukcj nstalacj kotła sposób wykonana nstalacj (podłączene do zasobnka c.w.u. połączena elektryczne). 4.2 Czujnk zewnętrzny 4 Moduł zarządzający konfguruje sę zgodne ze schematem nstalacj. 5 Sprawdzć wykonane podłączena do modułu zarządzającego. "Regulator/Czujnk". "Czujnk temperatury zewnętrznej"

9 INSTALACJA 3 Wybrać na ekrane "Połączene". 4 Nacsnąć przycsk czujnka zewnętrznego, aby ustanowć połączene. - Jeżel podłączene jest prawdłowe, naprzecw elementu wyśwetla sę komunkat "OK". - Jeżel podłączene jest neprawdłowe, naprzecw elementu wyśwetla sę komunkat " NIE ". W takm wypadku sprawdzć podłączena (przewodowe radowe) czy każdy element znajduje sę pod napęcem. 6 Ustawena b Czujnk zaczyna funkcjonować dopero po 24-godznnym wystawenu na dzałane śwatła, ne dzała węc zaraz po wyjęcu z opakowana. 1 To menu pozwala na wykonane ustaweń poszczególnych funkcj w zależnośc od podłączonych urządzeń oraz reset wszystkch parametrów. 6.1 Ogrzewane "Ustawena". "Ogrzewane". ON Ops 1 Przycsk czujnka zewnętrznego Funkcja "Korekty temperatury zewnętrznej" pozwala skorygować temperaturę zmerzoną przez czujnk zewnętrzny (w zakrese +/- 5 C zmenając skokowo o 1 C ustawene fabryczne: 0) Maksymalna temperatura na zaslanu ogrzewana b Upewnć sę, że ustawona maksymalna temperatura na zaslanu ogrzewana jest odpowedna dla danej nstalacj. 5 Test systemu e Ne dokonujemy zman okablowana pod napęcem. Test systemu umożlwa kontrolę wejść EBUS, wejść NTC, połączena radowego regulatora pokojowego, połączena radowego czujnka zewnętrznego. "Maks. temperatura zaslana". 2 Ustawć maksymalną temperaturę na zaslanu nstalacj. Pozostałe połączena ne są testowane należy je kontrolować wzrokowo podczas nstalacj lub zmany konfguracj. "Test systemu". 2 Test systemu rozpoczyna sę. W przypadku nstalacj z MODUZONE Z11 wpsać odpowedne wartośc temperatury dla stref nskotemperaturowych (< 50 C) wysokotemperaturowych (< 70 C) Krzywa grzewcza Ponższe menu pozwala wybrać krzywą grzewczą (wartość regulowana mędzy 0,2 4 - ustawene fabryczne: 0,5), umożlwającą uzyskane maksymalnej temperatury ogrzewana przy mnmalnej temperaturze zewnętrznej typowej dla regonu, w którym zanstalowany jest czujnk

10 INSTALACJA Funkcja automatycznej krzywej grzewczej wyszukuje bez przerwy w sposób automatyczny najbardzej optymalną wartość zapewnając w ten sposób komfort oraz skuteczność systemu grzewczego. Optymalna wartość uzyskwana jest po około 24 godznach od uruchomena systemu. Zaleca sę aktywować tę funkcję. A Krzywa grzewcza 1 2 "Ustawena krzywej grzewczej". 2A Przy aktywowanej funkcj automatycznej krzywej grzewczej. 3 B Ops 1 Grzejnk wymagające wysokej temperatury 2 Grzejnk standardowe 3 Grzejnk nskotemperaturowe lub ogrzewane podłogowe A Temperatura zaslana c.o. B Temperatura zewnętrzna 2B Przy wyłączonej funkcj automatycznej krzywej grzewczej, należy wybrać krzywą grzewczą. 2B. "Regulacja krzywej grzewczej" Wcześnejsze nagrzewane Moduł zarządzający wysyła sygnał grzana z wyprzedzenem w stosunku do ustawonych przedzałów czasowych ogrzewana. Funkcja ta pozwala szybcej osągnąć zaprogramowaną temperaturę (ustawene fabryczne: włączone). Reaguje na perwszą poranną zmanę przedzału czasowego ogrzewana dla każdej strefy. "Wcześnejsze nagrzewane". 2 Potwerdzć wybór. 2B.2 2 Wybrać krzywą grzewczą (patrz krzywa objaśnena obok). W przypadku nstalacj z MODUZONE Z11, wpsać wartośc dla stref nskotemperaturowych (ustawene fabryczne: 0,5) wysokotemperaturowych (ustawene fabryczne: 0,5). 6.2 Cepła woda "Cepła woda". 2 Ustawć maksymalną temperaturę cepłej wody w nstalacj. b Upewnć sę, czy nastawa krzywej grzewczej jest odpowedna dla danej nstalacj

11 INSTALACJA 6.3 Reset ustaweń Funkcja ta pozwala na zresetowane parametrów modułu zarządzającego powrót do ustaweń fabrycznych. b Powrót do ustaweń fabrycznych jest neodwracalny. Cała ndywdualna konfguracja modułu zarządzającego zostane utracona. 7.2 Odpowetrzane obegu grzewczego Moduł zarządzający dysponuje funkcją odpowetrzana, która pozwala na uruchomene pomp oraz rutynowej procedury odpowetrzana. Funkcja odpowetrzana pozwala usunąć powetrze z obegu grzewczego. "Reset ustaweń". 2 Potwerdzć wybór. Otworzyć poszczególne odpowetrznk obegu grzewczego (na pompe, module hydraulcznym, na kotle...). "Odpowetrzane". "Odpowetrzane obegu grzewczego". 7 Uruchomene To menu pozwala na wykonane nezbędnych czynnośc na urządzenach w trakce nstalacj. "Uruchomene". b Po zakończonym odpowetrzanu zamknąć poszczególne odpowetrznk obegu grzewczego. 8 Raport stanu To menu pozwala na wykonane w czase rzeczywstym następujących czynnośc: - sprawdzene stanu urządzena odpowadającego na żądane pracy (Wł/Wył), - odczytane nformacj pochodzących z poszczególnych urządzeń (temperatura, cśnene, natężene przepływu,...), 7.1 Napełnane obegu grzewczego Funkcja napełnana umożlwa otwarce zaworów każdej strefy przygotowane systemu do napełnena. Otworzyć wszystke zawory odcnające w obegach hydraulcznych. "Napełnane". 2 Uruchomć tryb napełnana. - odczytane hstor 5 ostatnch zarejestrowanych błędów dla każdego urządzena (kod ops błędów), - usunęce hstor błędów dla każdego urządzena. "Raport stanu". Informacje na temat kotła "Kocoł". Sposób napełnena kotła opsano w nstrukcj kotła

12 INSTALACJA Informacje na temat systemu 10 Informacja dla użytkownka "Raport stanu". "System". W zakrese eksploatacj urządzena uprawnony nstalator pownen: - wyjaśnć użytkownkow dzałane urządzena, zabezpeczeń oraz - w raze konecznośc wykonać prezentację odpowedzeć na pytana. - przekazać użytkownkow dokumenty zwązane z urządzenem. - ponformować użytkownka o środkach ostrożnośc, jake mus podjąć, aby ne uszkodzć całego systemu, urządzena pomeszczena. Informacje na temat stref grzewczych 1 "Raport stanu". "Ogrzewane strefowe". - przypomneć użytkownkow o konecznośc przeprowadzana corocznego przeglądu. - wyjaśnć użytkownkow, jak opróżnać urządzena wskazać elementy używane podczas tej operacj. 3 Wybrać strefę do sprawdzena. 4 Sprawdzć nformacje na temat strefy grzewczej. 9 Ponowna weryfkacja uruchomene Po zanstalowanu systemu sprawdzć jego dzałane. Uruchomć system, aby sprawdzć, czy nastawy są aktywne, a także, czy urządzena dzałają w sposób w pełn bezpeczny. Usunąć hstorę błędów wszystkch urządzeń. W tym celu patrz rozdzał "Raport stanu". Sprawdzć szczelność wszystkch elementów systemu usunąć ewentualne wycek. Sprawdzć wszystke urządzena sterujące zabezpeczające, ch nastawy stan dzałana. Uruchomć procedurę testu systemu, aby sprawdzć połączena systemu

13 KONSERWACJA KONSERWACJA 11 Usuwane awar 11.1 Wykrywane awar Przed rozpoczęcem dokładnej dagnostyk wykonać następujące czynnośc kontrolne: - Sprawdzć, czy ne ma przerwy w zaslanu elektrycznym oraz czy urządzena są prawdłowo podłączone. - Upewnć sę, że zawory odcnające są otwarte. - Sprawdzć czy urządzena peryferyjne dzałają prawdłowo (regulator pokojowy, czujnk zewnętrzny,...) Kody błędów systemu Opsane w tym rozdzale usterk wymagają nterwencj autoryzowanego serwsu Sauner Duval. Kody błędów podano w nstrukcjach poszczególnych elementów systemu. Kod Ops Możlwa przyczyna Rozwązane 001 Błąd komunkacj ebus z kotłem 003 Błąd komunkacj ebus z modułem hydraulcznym Brak podłączena urządzena do modułu zarządzającego. Odwrócona begunowość. Wyłączene urządzena. Sprawdzć, czy urządzene jest podłączone do modułu zarządzającego. Sprawdzć begunowość +/- podłączena. Sprawdzć, czy ne ma przerwy w zaslanu elektrycznym oraz czy urządzene jest prawdłowo podłączone znajduje sę pod napęcem Błąd czujnka temperatury na zaslanu obegu grzewczego (przerwa w obwodze) Błąd czujnka temperatury na zaslanu obegu grzewczego (zwarce) Czujnk jest uszkodzony lub ne jest prawdłowo podłączony do modułu zarządzającego lub modułu hydraulcznego. Zwarce czujnka. Sprawdzć połączena czujnka. Sprawdzć prawdłowe położene dzałane czujnka. Sprawdzć rezystancję czujnka Błąd czujnka temperatury na zaslanu obegu grzewczego nskotemperaturowego (przerwa w obwodze) Błąd czujnka temperatury na zaslanu obegu grzewczego nskotemperaturowego (zwarce) Czujnk jest uszkodzony lub ne jest prawdłowo podłączony do modułu zarządzającego. Zwarce czujnka. Sprawdzć połączena czujnka. Sprawdzć prawdłowe położene dzałane czujnka. Sprawdzć rezystancję czujnka. 020 Błąd czujnka cśnena Czujnk jest uszkodzony lub ne jest prawdłowo podłączony do modułu hydraulcznego. Sprawdzć połączena czujnka. Sprawdzć czy czujnk jest umejscowony właścwe czy dzała prawdłowo. Sprawdzć rezystancję czujnka. 021 Cśnene zbyt nske < 0,5 bar Wycek w obegu grzewczym. Neprawdłowe odpowetrzene. Sprawdzć, czy ne ma wyceku. Odpowetrzyć obeg grzewczy. Napełnć nstalację Błąd komunkacj z bezprzewodowym regulatorem pokojowym strefy 1 Błąd komunkacj z bezprzewodowym regulatorem pokojowym strefy 2 Błąd komunkacj z bezprzewodowym regulatorem pokojowym strefy 3 Błąd komunkacj z bezprzewodowym regulatorem pokojowym strefy 4 Błąd komunkacj z bezprzewodowym regulatorem pokojowym strefy 5 Błąd komunkacj z bezprzewodowym regulatorem pokojowym strefy 6 Regulator pokojowy znajduje sę zbyt daleko od modułu zarządzającego. Problem z bateram regulatora pokojowego. Sprawdzć umejscowene regulatora pokojowego. Sprawdzć, czy batere regulatora pokojowego są dobrze umeszczone w gneźdze. Sprawdzć, czy begunowość ne została odwrócona. Sprawdzć, czy batere ne są zużyte. W takm wypadku wymenć je na nowe. 036 Błąd komunkacj z bezprzewodowym czujnkem zewnętrznym Czujnk zewnętrzny znajduje sę zbyt daleko od modułu zarządzającego. Sprawdzć umejscowene czujnka zewnętrznego. Zaslane elektryczne czujnka zapewna ognwo fotowoltaczne. Czujnk zewnętrzny ne ma bater wymagających wymany

14 KONSERWACJA 12 Konserwacja Test stref grzewczych Czynnośc serwsowe jake należy wykonać opsano w nstrukcjach poszczególnych elementów systemu. "Testy". "Strefy". 13 Menu konserwacj (serwsanta) modułu zarządzającego Wprowadzć odpowedn kod dostępu w module zarządzającym Testy To menu pozwala sprawdzć dzałane wszystkch urządzeń (kocoł, pompa cepła,...) wchodzących w skład nstalacj. Test kotła 3 Uruchomć zawór zestawu welostrefowego dla każdej strefy. "Testy". "Kocoł" Informacje o serwse To menu umożlwa dostęp do nformacj obsług serwsowej. Test systemu "Parametry". "Info o serwse". "Testy". "System". 3 Wyśwetlć lub zmenć następujące nformacje: 3 Uruchomć pompę modułu hydraulcznego. - data ostatnego wejśca do menu profesjonalnego, - nazwa autoryzowanego serwsu, - numer telefonu serwsu

15

16 _00-09/11 Z zastrzeżenem dokonana nezbędnych zman techncznych SAUNIER DUVAL Al. Krakowska Warszawa Tel. : Fax : Infolna :

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER KRÓTKI PRZEWODNIK KONFIGURACJI MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO INSTALACJĄ EXAMASTER 1. Instalacja z dwoma strefami grzewczymi o identycznej temperaturze

Bardziej szczegółowo

Rozszerzona instrukcja instalacji

Rozszerzona instrukcja instalacji Rozszerzona nstrukcja nstalacj Pokojowy programowany regulator temperatury ExaControl E7R B Sps treśc WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacj...3 1.1 Dokumentacja produktu...3 1.2 Objaśnene symbol...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ExaControl E7R S

Instrukcja obsługi. ExaControl E7R S Instrukcja obsług ExaControl E7R S SPIS TREŚCI JAK UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIE? 1 Dokumenty dołączone do urządzena:...4 2 Ops ekranu głównego...4 2.1 Status regulatora pokojowego... 4 3 Ops menu głównego...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C SPIS TREŚCI WSTĘP 1 Dokumentacja produktu... 3 2 Oznakowanie CE... 3 INSTALACJA 3 Instalacja urządzenia... 3 3.1 Lista dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji systemu Instalacja z samym kotłem SPIS TREŚCI INTRUKCJ... 3. Zestawienie schematów i dostępnych opcji...3 2 Instalacja z samym kotłem... 2. Opis systemu z

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia Exacontrol E7 C / E7R C

Instrukcja szybkiego uruchomienia Exacontrol E7 C / E7R C Instrukcja szybkego uruchomena Exacontrol E7 C / E7R C 3 2 1 3 4 1 strefa nformacj o beżącej pracy 2 temperatura w pomeszczenu 3 aktualna data godzna 4 temperatura zewnętrzna (opcja z czujnkem zewnętrznym)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

Rozszerzona instrukcja obsługi. Pokojowy programowany regulator temperatury. ExaControl E7R B

Rozszerzona instrukcja obsługi. Pokojowy programowany regulator temperatury. ExaControl E7R B Rozszerzona nstrukcja obsług Pokojowy programowany regulator temperatury ExaControl E7R B Sps treśc PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosmy przeczytać... 3 1.1 Wtamy... 3 2 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12 Schematy nstalacj 0 Kotły stojące od 80 kw Wymennk cepła spalny/woda Zasobnkowe podgrzewacze c.w.u. Elektrocepłowne blokowe Zasada dzałana Schematy hydraulczne Podzespoły Połączena elektryczne Wydane /0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej strone Instrukcja nstalacj Kolektory słoneczne SRD. V Montaż na dachu płaskm dachu skośnym SPIS TREŚCI INSTRUKCJ Wskazówk do nstrukcj.... Dokumentacja produktu.... Objaśnene symbol...

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Przewodnik techniczny

Przewodnik techniczny Przewodnik techniczny Regulatory ebus: - Exacontrol E7 C - Exacontrol E7 Radio C 1. Prezentacja ogólna Wymiary i projekt nowego regulatora Wymiary: Wersja przewodowa: 97 x 147 x 34 mm Wersja bezprzewodowa:

Bardziej szczegółowo

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy . Ops 443 Głowca termostatyczna HR9EE posada certyfkat eu.bac.. Zakres dostawy Opakowane głowcy termostatycznej zawera: 4 Głowcę termostatyczną z łącznkem zaworu z gwntem M3 x,5, z bateram Łącznk zaworu

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE WŁASNOŚCI KARTA KATALOGOWA ELEKTRYCZNE SYGNAŁ RADIOWY

HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE WŁASNOŚCI KARTA KATALOGOWA ELEKTRYCZNE SYGNAŁ RADIOWY HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO KARTA KATALOGOWA WŁASNOŚCI Bezpośrednie sterowanie siłownikiem zaworu m w celu uzyskania właściwej temperatury w pomieszczeniu Nastawnik HM 80 komunikując się z termostatem

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR Kocoł gazowy do podłączena komnowego EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21 ZWE 24-4 MFK 23 ZSE 24-4 MFK 21 ZSE 24-4 MFK 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1Dane urządzena

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Wspomagamy procesy automatyzacj od 1986 r. Instrukcja obsług SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Instrukcja montażu uruchomena Przed rozpoczęcem użytkowana oprogramowana należy dokładne zapoznać

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. V esc VSD PE N V2 V1 AGM 60.2A9WH SIEMENS. Made in Germany. Siemens Building Technologies. Fuel 1 V1 N PE.

Instrukcja obsługi. V esc VSD PE N V2 V1 AGM 60.2A9WH SIEMENS. Made in Germany. Siemens Building Technologies. Fuel 1 V1 N PE. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instrukcja obsług BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 X5-02 X22-02 X32-01 X32-02 X54a X54b Actuator to W-FM 50 X54 1) max/ OC Fuel 1 Fuel 0

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 PL (06.09) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Przewodnik techniczny

Przewodnik techniczny Przewodnik techniczny Moduł zarządzający Examaster Multizone / Multizone Z20B 1.1 Przeznaczenie Mieszkanie składa się z powierzchni o różnym zapotrzebowaniu na energię, zależnym od ekspozycji oraz przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Listwa centralna w systemie sterowania ogrzewaniem it600 Smart Home

Listwa centralna w systemie sterowania ogrzewaniem it600 Smart Home Listwa centralna w systemie sterowania ogrzewaniem it600 Smart Home Komponenty systemu KL08RF - Listwa centralna KL08RF Współpraca z regulatorami VS RF z serii it600 Komunikacja bezprzewodowa 8 niezależnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł z zamknętą komorą spalana Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 21 ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 23 ZSC 21 (24, 28) - 1 MFA 21 ZSC 21 (24, 28) - 1

Bardziej szczegółowo

Rozmowy VoIP bez komputera

Rozmowy VoIP bez komputera SOFTWARE Telefonowa przez nternet bramk VoIP CD 0/00 Grupa: UZUPEŁNIENIA PDF z artykułem Programy sprzęt do korzystana z VoIP PC Format 9/00 0 Rozmowy VoIP bez komputera Ne mussz włączać komputera za każdym

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12 Instrukcja obsług Urządzena AMP 3K/40* CE 2161400-[ ] oraz urządzena AMP 5K/40* CE 2161500-[ ] ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsług 409-10204-PL, 30 maja 12 INFORMACJE WSTĘPNE!................... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa Instrukcja montaŝu obsług central wentylacyjnej z odzyskem cepła DUOLIX Grupa N NM Data 4 4026 10/2009 Wskaźnk modyf. J Sps treśc Zastosowane budowa...1 Instalacja montaŝ...2 MontaŜ...2 Schemat sec kanałów...3

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja obsługi i instalacji Examaster INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Wskazówki dotyczące dokumentacji.... Przestrzeganie zaleceń zawartych w dokumentacji urządzenia.... Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Pogotowie cieplne (041)

Pogotowie cieplne (041) WSTĘP Węzeł cieplny MEC jest urządzeniem słuŝącym dla potrzeb centralnego ogrzewania i (opcjonalnie) do ogrzewania ciepłej wody uŝytkowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż w połac dachu kolektorów płaskch FKC- dla nstalacj solarnych Junkers 604975.00-.SD 6 70 6 99 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60965.0-.SD 6 70 6 988 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

przegląd produkcji System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm

przegląd produkcji System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm przegląd produkcji System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm 2016 Najbardziej potrzebne funkcje Dzięki zastosowaniu modułu czasowego możemy budynek podzielić na strefy grzewcze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Monitor IBM ThinkVision

Monitor IBM ThinkVision Montor IBM ThnkVson TM L190 L190 Podrêcznk u ytkownka Polsk perwsze (kweceő 2004) Wydane perwsze (grudzeń 2004) Uwaga: Ważne nformacje zawerają dostarczone wraz z montorem Informacje dotyczące bezpeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60966.0-.SD 6 70 6 98 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. Moduzone Z11

Instrukcja instalacji. Moduzone Z11 Instrukcja instalacji Moduzone Z SPIS TREŚCI INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa... 3 Odpowiedzialność... 3. Eksploatacja urządzenia / odpowiedzialność producenta...3 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi Połącz sprzęt G z przyszłoścą. Skrócona nstrukcja obsług 1 Przyszłość zaczyna sę od teraz w Twom domu! Wspanale, że korzystasz z Home onnect * Gratulujemy sprzętu G jutra, który już dzś ułatw codzenne

Bardziej szczegółowo

CIAO S Wiszące kotły standardowe

CIAO S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: CIAO S 20 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CIAO S 24 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REGULACJI SYSTEMU. HeatMaster TC Y1400-A

INSTRUKCJA REGULACJI SYSTEMU. HeatMaster TC Y1400-A INSTRUKCJA REGULACJI SYSTEMU HeatMaster 25-35 - 45-70 - 85-120 TC 71-101 - 201 SPIS TREŚCI Zalecenia ogólne... 3 Instrukcja... 4 o instrukcji...4 Opis urządzenia... 5 Interfejs MCBA...5 Nastawa parametrów:...

Bardziej szczegółowo

Zawsze po Twojej stronie. Instrukcja obsługi

Zawsze po Twojej stronie. Instrukcja obsługi Zawsze po Twojej stronie Instrukcja obsługi PL 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo 1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 1.1.1 Instalacja tylko przez instalatora Instalacja, przeglądy, konserwacja i naprawa

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA TERMOREGULACYJNE

AKCESORIA TERMOREGULACYJNE AKCESORIA TERMOREGULACYJNE Zestaw hydrauliczny do kotła dwufunkcyjnego CHFO-995462 135,00 / 166,05 Zestaw hydrauliczny do kotła jednofunkcyjnego CHFO-995463 135,00 / 166,05 Sterownik kotła EASY NTROL Intuicyjne

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) *** Sps treśc Sps treśc 1. Sps treśc... 3. Kocoł grzewczy, 80 do 19500 kw. 1 Przegląd przykładów nstalacj..... 4. Instalacja jednokotłowa: Instalacja Vtogas z jednym obegem grzewczym z meszaczem, pompą rozdzelaczową

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

088U0240 / 088U0245. Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instrukcja obsługi regulatora CF-MC 088U0240 / 088U0245 PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK749 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Elementy systemu CF2+ (rys. 1)...............................................

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalowania, Serwisowania i Użytkowania SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT. Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu. nr T

Instrukcja. Instalowania, Serwisowania i Użytkowania SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT. Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu. nr T Instrukcja Instalowania, Serwisowania i Użytkowania Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT nr T9770.00.00.00 nr T9790.00.00.00-1- SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.. 2 1.1. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo