! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +"

Transkrypt

1 ! # % ( ( ) +, ( ( %. /) 0 + ( ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +.5 % 1 6, ( ) 7 () 8 ( 2 %! ( ( % ( (!7 ) 9.:). )! ) ; ( << ( ) 1 = > 9 +! 5 )? + +! )

2 1 (.7 2 = ) (, ) 1! ) = > 9 ( ) ) Α 5, Β ) Χ 9 ( Ε Φ 3 Γ 0 9 Η Ε Φ 1 ( :) 3) Α # % + 3.) 3) Χ Ι +. ) :) Ε1( Φ!) :) ( 1 >.) ϑ Κ ( %.:) 7) Ε Φ 9 ). ). ) ( Ε; +#Φ.!). 8,, 3).. 9 Λ.).. Β =!).. 1 ( = ( ) ) Α 3)!) % ( Μ Ι Ν<< = Ο Ν<< 8 0 (!) 5) Η 8 ( 9 8 5ϑ =( Β ( 0 % = ) <Ν Β Ι Ν (.:). + 9 ) Ν<Π Ι +, < 8 ( 1 1 : % )

3 Ο ( ( 2 + % ) 1 + Α 43 Α ( 1 >, 1 = Α # % + 3.) 3 Β = > Β 2 Ε1( Φ 9 > 1 ( Γ 8 9 ; 6 % Λ 7)!)!)!)Α ( 1 > = 9 > 1 ( 9.: Η Α = ; (, 1 = 8+ = % > 8+ Α Θ ( 9 > 1 ( 2 % 1 6 : < 8 ( + > Μ ; Β ( 1 1, = Ε8 1 Φ ϑ ), Λ!! ( + ) 9( ( ) )Α + ) ( % ) 8 ) ) 2 9 )!

4 , ( 54 () Ο ( ( Α % 9 5 = 8 ) ( ) 2 5 Λ 2!, Χ 9 ) 9 9 ) 9 (! Λ 7 ( ) + ) + 2 ) ) ( ) Ε ( + )Φ Ε; ( << Ε 9 ) + ( 2 ) 4 Λ.. 3!. ( ) Α = % ϑ 2,! 2, 9, < Θ 4 2 ( ϑ! ) 1 + = ( % ( 2 ( % % Α % 2 + ) % )

5 1.! ) ϑ ( ( + ) ( ( ϑ)44ϑ 2 ( ( 3)5ϑϑ ( :.5 /) 0 % ) 98 Λ 5 ϑ / ( % 8 1 0!, 8 Λ 3. /) 1 = ( ( ) 1 = ( > 9 ) 0 % 5 / ( Ρ Β ϑ4!. / ; 1 + Λ ϑ4 7 / ; 8 ( Λ!.5 / ; ( Κ Λ 5: ϑ4/ :4 /),! Λ. ( 3! ) Α, Λ 2 +# ( : (, ), % ( % + % % 4 ) 0 Α, ;, ; 8 ( = %, (, Β, 9, < Θ 8 % 4 () <<<, % 4 ( ( : (, )

6 1 ( (.: ( ) ) ) = 9 1, ) Ι ; 2 Ι 1) 8 (! ) ( ϑ 2, ( ) ; ( ( ( 3) )! ) 8 ) )! ( ( % 2 5).7) 5)! 9 = ( ( ( ( Χ 2 ) <Π Ε (, Φ) 9 ( + ( % Α ( ( 1, ( ( ( 1 ( + ) ; % 9 ( + ) %! Α Β 8 ( 6 ; Μ + % % = 6 ) ( % (% 2 Σ! Τ ) 1 ( Κ ) 1 ) 1 ( 5 ( +#. 5. (..5 : ϑ5 ) 1 % ( % ( ( ( ) 1 ( ( ( ( ) 8 (!:: (. 3ϑ )

7 1 ( % +# ) ( 353 ( Ο 1 Λ. 5.. :7 () ( ( + % 3 / ( # ( 8+ ( Σ,, ( ( Σ ) Ο) 0.55 ).. 7 7! )Τ) ( ( + Α.Τ 5 ( Λ 5 % Ρ Τ. ( Λ % 5 % ) 3Τ 37 ( ( ( % % ( % 3 /) 1 % ( ( #.5). )! ) ( ( 5 : ( 5!3!!3 () 1! ) ( # ) = ( % ) Ο + ( ( )Α ) 1 + %! % ( ( + ) (!: 5 ϑ3 % ) 6 (..! 43:. ().) 1! Η 5 ), ( ( ΝΝΠΥ. Υ 5 # ( +# ( ( ( + ) Ο ( (

8 Ο 1 Λ. ) ϑ..! 5 ( %.! ) % + ( ( ( 5: ) ) 1.! ) ( +# ( ) % % # ( +# Α Λ ( + ( %Α Λ ( ! ) ( +# )!.) 9, >! ) ( : Α % % 5 ( % %! Η ( 9!) Β ( ( +# ( Α Τ ( 1! ( ( 33 % ) 1 Α.! ( Σ! ( % Τ ( Σ Τ. Κ ( Μ

9 5 ( ( ( ( ) Τ ( 1 % 5 ( Α Ε % Φ Λ ) 4.! Ε % ( Φ Λ ) Ι ; 2. Ε % ( Φ Λ ) 4. Ε % ( Φ Λ ) 3.! Ε % ( Φ Λ ) = 4 = Ε=< Β,8Φ ) = ) Κ (. Ε > 08<Φ ) Ι ; 2 5 ( ( + % ) 1 ( % ) Τ ( Λ! ) Ε Η (Φ ( ( ) ) ( ( (. 5ϑ Α 1, Λ. Λ.3 Λ.5 9 Λ 534 ) ( ( Α Ε1 ) ςφ Ε ( ) Φ Ε0 Φ ( Α Ε 4 ( Φ) (! ) 1 ( + ) 1+ (. (Α 9 1) 6 ϑ Λ.

10 1), Λ. ( (Α 1 6 Π <Π 9 << Ι 0 ( + 9, > 1 6 ) ( % 1! ) ( % ( +# ( % Κ ) 1! )!3:! ) Α. ϑ ( %. %! 3ϑ % % % Σ Ω Τ! ) 1! ( ) 1! 18ΒΟ 1 Β Κ : Σ3 2 ( Τ) Α >.3 (. ( % Κ ) ( )

11 + 9 Ε9 + : 4 ϑ.!φ) (, Ν<ΠΥ. 4Υ : 3 : ) ( ( + ) ( % 2 (, ) 1! 9 1 ( %. ( ( Υ : = ) 7). ) : ) Α ( ( +# ( 1 ( ) % ( + + ( 44/ ( ( 2 ) 9 1! ( ( ( # + Ο > 8 1 Ε= ) 8 + % (!.)!) 3 )..) 5 ) 9 1 ( 5. ( % 1 ) Ο 2 1 ( ( % ( Ο ( Β Α 2 + Σ!3 45 Τ, ) 8 8 Ε,? +, 8 1 Λ 9, 1 Φ) 1 ( % Ο ( ( ( % ( % +#!) Ο 2 1 (! ) )Α Ε << Θ <<Φ! Ε 8, Φ! #! Β )

12 1! 1 Ι 8 Μ 9 1 Β % ( ( ) ( ) (.3 45ϑ () 0 2 Σ 2 ( ( Τ Λ.3/ % ϑ4/) 1 ( % 1Ι8Μ 91 ( ( 4 ) ) 8+ ( ( 2 + (. : ) Σ ) Ο) 0!: ) 573Τ) Ο + ( 2 ( ( ( ) 0! +! 9( ) ( ( ( ( ( ) (!4 (! ( % ( % 2 (!), 2 5 ). % ( Ε1 Φ ( (! ) 1,, 7! ) ( ( ( (!) 0 ( % & ( ΕΚ Κ Φ ) ) Σ,8Χ0<ΚΒ18Τ

13 % ( % ) + + % 2 ) 2 ( + Ε 2 % Φ +! % (! Μ ( ( + ) 1! ) ( ) 9 ( Η 1, 1 6 ) 1 ( ( % ( + 2 ) %! ( 5.. ) 1, Ε 2 % Φ! ) ( ( ( :: ( ( ( ) 0 % +! + )!) 1 5 ). % ) ( ( % % 8+ ( ( (.. ) 1.4) 4 5) ϑ)! ) ( ( Μ ) = % ( ) Ο ( (! ϑ.4 ) % ( ( + % ) ( % # + ) = ( ( Ξ ) 8 ( 9 2 ) 1 = ( ( Β ) = Β ( 0 + ) Β ( 8+ ) 1 ) ( (.5 Λ ) 1 ( + ) ; ( % + 6 ) 1 ( Β 2 Κ ΨΚ Ψ + ( +# Σ.ϑ7 (. Τ.5 ( Β )

14 % 2 ( ( +! ( ( % + ) ( ) ( + + % ( % ) ) ), % + ) Ο (, ( &( ( ( 2 ) ( ( + ( Ο (, ) ( ϑ &() 0 ( ( ( ) 1! ( : Α 3 ( % ( # ) 1 # + ) 8+ ( ( %. ( 2 ( 8 2 Χ ), 2 ( 5 ).) Β. ) Χ Χ +%,.. / # ( ( ( (!3.: )ϑ:.!4.: ) ( : 4 35)::!7 375 :3 )ϑ35 ( 34.!)3 3. )!3 +%,.. / # 0!! 5 : 5!3)!!3 43!)3 7 : 3)75: % Ε ( Φ Ε 2 % Φ.) 5..!5).).ϑ5 :.:) )! +%,. 1# / # 8 ( 4!. )5!!4 37)!: ( ( 3: ) :! :!)3. 3!. ϑ3 4 ):4. 5 )4.33 4).7:....)4!

15 % Ε ( Φ Ε 2 % Φ Ο ( 2.) 5.. 5)!!5.).ϑ5 ϑ!)5 : ϑ. 5)7!7 ϑ.!)745 ( 23& ( &(. 4 / # /! 4. &( : ϑ).74 &( ; 2 ) 1 ) ( 0 9 ) 1 ( ( : ( ) 1 % 2 2 ( Μ ) 1 Μ ( ( :..! ) ( ) < Λ 4.. <<..! ) 8 2 ( + ( + ) = ( Α 2 = Μ ) ( Ε Μ Φ 8 = Ο 1 1 ) 8 ( % ( () 1 Μ ( ) 0 ( ( ( ( 1 1 ( 1(, 1 ) 1 ( ( ) 55 ) 6 + ( ( % ) Μ ) ( ; ( ) Β ( ) ) 3: 2 ( % % ) ; )! ) 2 ( 7! )

16 1 % ( 2 + % + ( + % + % ( Β 2 =? +, ) % + % ( 3 35ϑ ( ( ( ( ϑ (), % ( ( ( ) % + ) 0 ( 2 ) % +# ( + )!! % ) 1 % + % + ΟΘ 5Υ! + % Λ! 7. Λ 4 ϑ4ϑ Λ.!. 7 % ( Λ 5!.. ( Λ ϑ ϑ55 Λ 5)4 5 Λ ) ( % +! ) ( :4: % ) 1 (, 8 + )! % ( % 2 ( ) 8 (.. ) 1 ( ) 8+ ( ( 2 % % ) ( 2 ( % ) ( ( + 2 % ) < ( Λ + + % ) 8+! ) ( % % ) 1 ( (, 9 ()! ) ( ( # < 8 ) (

17 % ) 1! ( : ) (% 2 % % (, 9 + % ) Ε0 Ζ + ) 1! 34 ) + ( :! (.3 ) 1, ) 8 % % ) % % % 2) 1 ( 9, > ) Β Ο % 2 ( % ) + ( ) ( Υ % ) ) ( 2 % % Σ ) )Τ 0 2 ( ) ( Ε Φ + 2 % ) 8 ( Ο Ο 9 + ) ( + ( ( Ο 9 Ο % ( ) Ε ( % Φ) 1! ) (!7 ) 0 ( :. ) = ( ( ( ) 8.) :) : ) + ( + 2 ) ( +! ). +

18 ( + 2 ) 1! ) + 2!) ( ) Μ ( ( ( + 2 ( )Α ) ( ( ( ) Α + Λ + ( + 2 ( ( Λ + 2) 1 + 7) )! ) ) 8+ ( + ( ) % + ( ) ( ) 8.) 7) 5 ) + ( % ) 0 2 %! ) () (!! + ( ) ( + + % ) ) ) 1 ( % ) ) Ε Φ) = ( ( )

19 Β 0 ) Χ Χ %,.. / # ( 0.! & 6. #..%!% Ο! 3. 7 ϑ7 8 5!. 4 :! 55.! : ϑ 3.. :. : ϑ ( ( 4!7 :77 4!7.5ϑ 3 (. 3. ϑ! ϑ! ( ( 4!.3 ϑ 353.ϑ ϑ7 ( 5 % (. : ϑ74 ( % 5 %,... 7 ϑ7. 3!7.3! ϑϑ.3ϑ 7 3.!5.:!ϑ 0.. ϑ 7!..: ( 0! ϑ. : (. : : / %9. # (.! 3!.:: 3!!! Μ 5 ϑ. 4! 5 :.. 35ϑ ( ) #. 4 (

20 ) % / # 6 1! :5: 335 +).4. () (. / + ) 1! Α ( 2 ( 2 % 2 : ( ) 8 ( 2!Υ 4) Ο ( 0 ΝΝΝ<<<Υ ϑ5υ!, :). )! ) ( ( ( + ) 0 ( ( ( + ( ) Κ +# ( ( + ( + +# ( ) 8 ( % ( + ) + ( ) % % Α Λ ( ( + + ( %. ϑ..3 ) Α # Σ Τ )

21 ) % / #% 6 Ο + ( ( 9 ) ) ) 1 % ) 1 Α.) 1 ) ) ( ) 3) ) :) 0 % ( ) 5) 4 4 ) % : ( 1 6 )!) Μ = % 0 ) 1! ) % ( Ε Μ Λ Φ) Ο ( ( % ) 1 ( ( %.4 ( Α = = Κ ( Θ Ι ( Χ Ω 8 Ω , Ω ; 8 = ) 1 % Ο Λ 9 8+ Λ 9 8+ ( ( 9 ) ) ) % ( % 1 Β % ) Μ ) ( ) 8 (.5.! + ) Ε Φ ( (.7ϑ. ) 0 0 Η. 3! ) % 4. 3 ( ) 1 Ε 9 Φ ( % 2 ) 2 % + ) 1 ( ( )

22 Ο ( ( 2 ( ( ( + 2 ( ) Θ ) 1! ) 1 ( ( : ( % + ) 8 ( 2 < 4 ) + 4 ) 1! ) Ε Φ ) ( 8 = ( [ Ξ ( 6 ) 1 % ( ( Χ 1, ) 0 ) ) 8 ( % ) 0 Η Η ) 6 9 ) ( Λ Ο ( ΕΘ 8 ΒΘ Φ ) ) ) 1 Η ) 1! ( Σ 3 )Τ ( 2 ) ( (!. ) Λ ( ) 1! 8 ) % ( ( 9 Λ ) 0 Η % ) ;) ) ( ) 1! ) ( Λ!)!5 47 () 8 (! ) ( 3. ) Σ % ( Τ (Α ϑ).:! 7! ()

23 1 4 ) ( 2 ) ) :. # &3 3# 6 ) Σ % Κ ( % ( Λ Τ + 9 > ) ( ) ( + ( # % ) ) ) Σ ( +# Λ 355 Τ 1, Υ ( Σ37 Τ) 1Υ ( Σ 5 )Τ ( ( % ) 0 ( ) 1 1, % Λ Υ ( ) 1 % ) ( ) 1 2 % ) ) 1 ) ) ( Λ ) Β 2 Σ ) ) 4 ) Ι ; 2 Τ ) 1 2 ) ) 0 2 % 2 Σ ) 3 Τ + ) 4 ) 1! ( % ), % (, ( ),.! (.4 ) :)ϑ:7 )

24 = % + % ( % ( + (! ) ( 2 ( Κ ( ) ( ( ( 2) 8 (.: ( Α = = Κ ( Κ ( Θ Ι Χ ) 1 ) Ο (.. ( + Ι 8 9, ) ( )! ) 5 5 ( ) 1 : ( ( % % + : 4 ), %.: ( 8 = ( ) + 1, = 0 ) ( + ( ) + + ( 9 ) ) ) % + % ; 8 1, ), ( ) + ( ( 2 ) 9 > ( ( ), ( Α = Κ ( Κ ) 4 3 = % Ι ) 1 + Μ ) ( ) Β 2 Σ ( Τ) ( ( %

25 ) 1 ) 3 ), 1 ( ) 8 + ) 8 + ( ( % ( ) ) ) ( ) ;. &3 % > + ( % ( Θ ) 1! ( +# + ( % 1 6 ) ) % /!. Ο + ( ( ( % 9 ) ) ) ) 5 ).! ) ( ( % ( ), 2.) 5)! ) 3 ) :) 4 ) <<< 4 ) 2 + ) 1! 1 ) + ) 4 ) ( 4!ϑ 4 ()

26 ) % 3& 4 9 ( Ο ( 1 ) ) ) 8 ) 0 Ο ( 0 ΝΝΠ<<<Υ 3 Υ!, ) )! + + ( ( 2.) :)! ) ( + ) ( ( ( )! ) ( + +.ϑ: 45 () Ο ( ΝΝΠ<<<Υ 3.Υ!, ) )! ( ( + ( Ο ( 1 ) ) 8 ) ( % 5 ) ) Ε + Φ + Θ Ι,, 8,, + + ( + ϑ:! 3! ϑ ( 4 5.4: : + Ι. ϑ! : ( % 2 ), 4 ) 1! Α , ) 1 ( ( Ο ( 1 ) ) ) 8 ) ( (.74.:7 3ϑ () 0 Υ ) + % 1Ι8Μ 91 Β +.!!7 () % ( Ο ) (!):7 : () ( ( +.! ].5 Ο 1 +# ϑ)3 3 3 () ( ( Ο ( 1 ) ) ) 8 )

27 ) % /.! )! % 1 / < #% 4 = 4 2 ) 1 2 ( +# ( 2 ) 1 ( ( 9 ) ) ), 0 ( ( ( + ( ( + ) ( ) ) ( +# + Ε 2 Φ + ( + + ) ( + ( ) ( ( ) 8 ( + (! ) << 4 ) ) 1 5Υ! ( + ( ( 9 ) Ε ( ( Φ 8 <<< ( % 1 Θ ΕΒ,<8Φ ) 1 ( (! (!)7 4) 54 () ( 7! / % ( ( % ) 8 ( 8+ 7.ϑ! ϑ :: ( / % ) Κ + + ( (,, ) 1! / + +! + Θ () % Κ <

28 1, % ( 5ϑ : () 1 ( ( ) ) Ο Θ ) 0 % + << <<< ( ( Ψ Ψ Ψ Ψ) Ο ( 9 % ( Α : >!. 4 %? 6 ( >0Θ < Ο Λ % >09Ο,! % Π<< ΕΧ Φ Π< ) : >!. 4 < # # ( ( Ι 8 Μ ( +# ( Λ Ρ Ο ( % ( % ) : %( 3 1 # 4%# < # # ( < 8 ( % < << % 1 1 Ο Θ Ε, Ο Φ ( ΕΧ Φ Λ <<< Ν 1 Ε8 Κ Φ Λ % 1 Λ < ) ( ( ϑ). )! ) (

29 Ε ( + Φ) 1 = % ) Ο (.3 ) ; + ( = % ) 0 4 Α ( ) : ( 1 6. ( 1, Λ. 9.) ( ) 1.: Η! ( + ; ( << 9 % + Θ 0 ) 1 ( + = ) = < # 4 % 4 Α 4. # +% #. =. < # = 2 Λ ( 0. %( 3 1 # 4%# < # # Θ % Χ 9 0. >!. 4 < # # ; 9 Λ ( ( 2 9 ( ) Α 3? <%. 2;. 0. >! < # #. #! ( 2 Λ 9 Λ ( ) Α 3 +% #. =. < # 3.& 6 1# < # 4. 3 # / #Α ( + Α % % Θ % >, ( % = = 1 1 = 2 Ρ Α 9 Α Λ, Ι Λ Θ % Χ ; 2 > 2 Ρ ( Α ( ( 9 % ( ; Β 0 Ρ

30 ( 1, Α (, ) 1 ϑ! ) + 8+ = Β ( 2 Α = % ( ( 9 Β ( ) ( ( ( ( 2Α ( Λ ( Λ ( ( ΨΚ # Ψ ( 1, Λ ( 1 6 Λ 9 Ε, Φ Α ( ( % ( ( ( ΕΚ Φ ( Ε Φ Ε Θ9> Φ) 1 ( ( ( ) 1 Ο ( ( ) Ο Ο % ) Ε Φ ) 1 ( ( % ( # ) ( % + ) 1! 8+ = Λ Β ( + 9 ) 9 ( +# Λ 5) 1! ) 3! ). ϑ ) + Σ ) Ο : ) 0 5! ) 54 Η ) )Τ =

31 ( % ( 9 Λ 1 5 ) 1! Α 2 ( 9 ( 1, Ρ 2 ( ( 9 ( 1, 9 Χ ) ( ( ΕΒ Φ ( ( + + % ) 9 ( ( + % Α Κ < : Λ.:!44 ( ( % Λ 3 ( ( ; ( <<) ( 0 Λ ( +. 7:: ( # +! ( Ο (. ( 5 ( Ο ( % ϑ:5. () ( ) Β % % + ( + ( + % % % ) % ( + ( Α 3 Λ < <Π ( ( : Π Π< ( )

32 8 + 5 ) 3! ) ( 5.! 57 ( ) 8 +! ) ( ( ) 4 9. % ( 3 ) ( % ( + ) > # 2 % % ) ; ( << 9 ) 9 ( % ( ( ( ( ) 2 ( 4 Σ : 3 Τ) % + ( ( + Α 9 3. ) Λ! 1, ) 1 ( ( (! ) 8 ( +# :Υ 5 (.5 () 1 ( ( # # + ) 1 ( 9 8+ ( + ( ) = ( % ( 1 8 Μ Ε Μ Φ) 1! ( ) 9 Χ ( ( + ) ( ).!: % ( 3 % ) 1 %.:ϑ ( 3! % ) %!:3 # ) 1 ( ( ϑ4

33 ) ( ( ) 1 ( % ) 1! % :5 ) 1 ( + ( ( % % Α ( 1 6 1, Ρ ( 9, 9 Β, ( Ο % Ε Ο)Φ Μ ) (, ( ) Ο % ) 1.ϑ! ) Ε 2 Χ Φ) Ο ) 9 8+! ) % ( % ) 1 +! )Α Α ( + ) ; ( << ( + 3 Σ ( Τ + % ) 1 6 Α +# ΠΚ + ( Α + (

34 + + ( ( 2 + ) 1, Α ( ( ( ( ( % ( ( ( ( + + ( ) Α ( + % ( ) 9 8+ ) 1( ( (, ( +# ) 1 ( 98 Α = 9 ) ; ( << ) 1, 1 6 ( ) 9 8+ ( +# + # ( 2 ( % ) = ( ( Η ( ) 0 % ( Α Ν<Π Ι ( 1 8 Μ ( ϑ).)! )!): 4 ϑ ( 1)8)Μ) ) 8 ( ( ( % ) 0 2 ( ( ( ) ( Ε+ ( Φ Π<<< ( 7).)! )

35 ( ( ϑ Ι Α (!.5.3).4) )! ) ( ( ( Ε 1 = Κ Φ ( 1 Η ) 0 2 ( 98 ( ( 1.7) )! ) 2 ( % ) 1 ( ( Θ 2 ( % ( Ε ( 9 Φ ( 98 ( + Ν<<< 9, Ε, ; Φ 9 ( (.5.ϑ) 3)! ) ; ( << Λ ) :)! ) Γ 8 ) % ( +# 1 ( ) % ( ; ( <<) Κ 43 ( + % ) 1 ( 2 <Π 9 Θ 9.! ) 9 <Π ( ) ΕΚ ; = Φ 5 ) :)! ) Θ ( % Ν<< 1 ( % ( ( : 3 ( ( ) Χ 2 ( 1 8+ > = Μ ( 2 ) ) ( ( ( % Ε ( 9 Φ Ε 1 Φ 9 ) ( % Ε Φ 98 ) 1 ( ( Ε ( 2Φ ( ) 2 ; ( 2 ( ( 2 Ε ( 1 Φ ( ) ( Υ ( )) Ι 2 ( ( ) 3 Κ 43 9 )

36 ) 5)! ) 98 Ν<< 9 Γ ) Ε0 Φ 9 ϑ) 5)! ) <Π Β + >. ) 5)! +# ( 2 2 Π< <,. )!)! ) ( ( ) ( ) Ε= Η, Φ 1 Β 9 8+ ( ) 1! ) ( (! 3 5 Ι + ) ) Μ ) ( ( 3 )1 ( % ) 1 ( (.):5. ( > Ε> Χ!Φ Λ ϑ.7 (!3 ) 1 2 ( % +# % ) = 8 % ( 9 Β 8 9 Β + Θ ) 0 +# (,, ( % ) ) ( % % ) 1 ( ( ( + ) ( % % ( # Ο ( 1 + Ρ 1! ) 9 8+ ( ) Ε Φ) = ( 6 1, Κ ( = 8 ; ) Ι ( % + % ( ( ) % % ( (, (, 8 (,, % 9 Ο + ) 1 % 2 % (

37 ( ) 9 % ( ( =>= Χ80 ( 2 + % Ρ Θ! Λ Ε Μ Φ.5 + ( (.5 ( Μ 1 Β ) 1 Α ) < ( % + ( Α ( Ρ 9.5 Η! ) ) 1 % ( 9 Κ 43 ) ( + ; ( << 9 ( % + Ρ Ν<Π Ι +, ) Μ ) ( ).). )! ) = Β 2 = ) 1 ( ( :! Α.! 4 ϑ ( : Α 2 ( ( 2 Η 2 Ρ ( ( 1 Ι = Β Λ :)..)! ) ( # ( % Ρ Λ ( 5)..)! ) % + ( % ( ( (. Ρ 0 Μ 0 ( +.. ( 2 ( ( % ( 9 ( 98 Κ 43 )Ρ = 9 8+ ) ( 5. Ρ 0, 3.). )! ) Λ ) % ) ( Α ( + % ( % = ) ) 9 8+ ( % ( 9 8+ ( (

38 Β ) ( >>) 9 8+ ( ( ( ) ) Α Β Μ < 8 0 ( 9 % 8 = Ο 9 9 ΕΓ Φ) 9 8+ ( # ( % ( 2Α ) ( 2 ( ( + ) 1! ( 2 ( ) 8! ( ( ( ) Κ ( ( % ( # % ) 9 8+ ( > > Ε>, Φ ( + Α ( ) % ( 1 Η % 9. ). )! ) ) % # 2 4 ) % 98.77!! ( Α Ι = 8 0 = ( ) 8.77: 9 8+ Ε9 Φ ( : ( + + % ), ), 9 2 )

39 ( (, Υ ( % ( ( ( + 8+ ) 1! ( ) ) Α ( + 98! ) % + ( % ) 1 ϑ) 5)! ) ( + ) 8 ( Χ 9 8+ ) 1 ( % ( + Β Ε ΟΦ Β ) ( + ( ( % ) 1 ( ( % +# ) 9 8+ ( ( % ) % Α Β ( + > > >, ( 9 2 1, ( ) 8 2 % ( 2 ) 8 5 ) ( 98 9 Κ < ( + ) 9 Κ Ε Φ ( ) ϑ).7)..).!) ) ( ) % % ( + ( ) 1! ) = ( 98 ( ( +# % ) ( % 2 ) 5)! ) ( < 1 ) Ε = #Φ :) 5)! ) ( > 8 + ( Γ 1( % ΕΚ 2 Φ ΕΚ ( + Φ) 1 ΕΚ ( Φ ( 1 Β )

40 1 ( = ) 1 = ) ( 5 )3:7 ) 0 5!3 ) = (.!54 (.!43 ) 1 5)35: % ).!5 ) 3).ϑ7 ) 8 (.) ϑϑ ) )ϑ::!4 ( ϑ54 ).3)! () 1+ % + + ) (.ϑ )7ϑ! ϑ3 () 1 = : Ε< Φ % # (. (Υ ) : ( Κ 43 ) ( ) + + ) Κ ( ( 6 ( = % ΒΠ. % + ( ; 9 Κ = + Β + ( % 5 % % 9 ) 1 Κ + :3 ) ( % ( % ( Ε ( 9 Φ Ε, Φ ( 2 ) 9 8+ ( Θ, < + Μ < ) ( ( + ) 98 % ( + ) ( % ( Β ( + ( ( ) 2 %Α = ( 1 Η Ρ >> + ( ( ( )Α, ( Σ Τ ( ( 1 8 ( ( )

41 2 ( ( 1 Β ) Ο 9 ) = 98 ( + % ( 2 ( %! ) Ψ 9 8+ ) 1() Β), Φ Θ Ι,, 8,, <<< ( 3). 8 ) 1 ( 4Υ544Υ5!.3)!)! ) ( + 8,, ) 1 +# Θ, Ι 743).ϑ! () = 9 ) 4) 1! 9 8+ ( + Α Ο ( 1 Β Α 3) ( ) 5 ) Ε Φ.) 1 ( %.)5 Ν<<< Ι +, 1 Α.3)! + % 1 Ι 8 Μ 9 1 Β Α ) 9 Θ Θ 9 Σ Κ, Τ.) Π< 2, ( + ) Κ 43 (! 5) 7 () ( % ( +# 2 + ( ( + ) 1! 34)35 () ( 37)5!7 () ).! /)

42 1 Α Τ ( % Α + ( Κ # 1 ( +# Α Χ Ε 2 Φ Ο Ε8Χ< <;Κ Ε8,Χ< Φ Ε 8 _6Φ ( ( ( Ο ) 1! ( ) ) ) 8 ( = ) ) Α Β ( 0 % ; ) 2 + Ο ) 9 ( % ) 1 ( ) Κ Λ. Β ( 0 % % ( ) Χ 2 9 ( ) 1 ( 7 % ) ( % Ε> Β, Φ ) + ( ( + )! (. ), ( (. ) 0 (.ϑ (.44) (, ( Λ ( ; Ο > 0 ( = ( ) 1+ 2 ( > Χ 1 Η ) 8 ( ( )

43 ) ( Ν<< 8 0 ( ( Π< <, ) 1 ( ( ( ) ( ( (! 3 5 ) ( Α.5 %.5 ) 0 ( ( 1 Β 1 Η ) 1 4 ) ( ( % Β ( 0 % ; ) 2 )Β ( ( 1 ) 1 ( Α Χ = 2 ΣΟ Τ Σ, Τ ) 1 ( % ( ( 6 ) ( 5ϑ =( Β ( 0 % ) 1 ( ( 4 ( 2 ( % ΕΧΘΚΓ>Φ, ) 2 ( Ν<<< Β = ( 1 ) 1 ( ( Α 6 Κ Π ( Ο ) 1 8 Θ0 > % Ρ. 6 Κ > Χ + Ο Π ( 8 ) (.. ) 0 8 Θ0 Κ % ( > 2 ) % 8. 2 ( ΝΠ ( Β ( 0 % = ) 1 (.3 % ( ) % ( + Ο ) 1 ( ( ϑ 2 ) = ( Λ 1 Ο 8 _6 1, ) Ο ( < ) 1 : + ( Ν 9 ) 1 ( ( 34 % ( ( ) 1

44 % ( % ( 1 6 ) < < ( ( 91 % ( ; 8 ( 1 6 ) = ( ( ) 0 ( ) Κ 98 ) ( 6 Ε9 Φ) 3 + ( +! % ) 1 ( (.3 Η Η ) Β ( > > ) 1 : ) ( = ( < 8 ( = ) 1! ( (.3 ) > ( > Μ ; ( 1 ) Β:02 Χ <Β:+ > 2 2 Χ Ε 2=Φ ΓΕ 1 ( Α ( % ( ( ) 1 ( ( Α % ) ) 1 % ( <Π ( #) % ( ) % ( + ( +. ) 8 Η % ( Χ 9 = Ι % ( + ) % ( ; Γ ( : % ) > 6 : ) > % % = ) 4 ( 3 4!4 ϑ ) = ( ( ) ( % Χ ) (.:. ϑ3 3: : ) 0 Λ.ϑ ( Κ 2.: % > 1 + ( Γ )

45 0! Ι ) 1 : ( Κ 2 ) Β ( ( Χ ( ) 1 % ) % ( % 3 % ( ) 8 ( % 5 ( ) Χ Ε 2Φ ( 3 ( ( % ( 4!. 4: ) Ο ( ( +# ) > 4 6 Λ ) = 2 ( % + ) 1! ) + ) 0 % Α << < Β > Σ Ο Τ (.! % ( ( % ) < Θ << > > > > <<< > Β 2 1 ; = <<< Θ Β Ε 1 % Φ Β ( ( % <<< % 1 ) 1 ( % Χ 1 ) 4 /!? 4 #?, 4 /!. 4 (. ( ) 1.! ( 1 1 Κ ( Χ ( ( : + ( ( ) ( ) ; = ) Χ ( ( Α 8 = Ο =( Β ( 0 % ) Β ) 0 Υ ) ( Ο ( (. ) (). ) ( ) ( % + ( (.: ) () 5 ) % %. / Χ ) % + (. 3)5 ()

46 :Η)ΑΦ2 ><Φ <Β:+Χ > 2 2 : < %( >/. Ε2 ΒΦ<Ε ( ( +# Α ( % ( ( ( ) ) ( 1 ) ( + ( ( ) ) Β ( 0 % % ( 8 Β (, Β ( ) : < %( >/. Ε>2<ΙϑΕ ( 1, ) 1.5 ( 1 1 ) ( ( ) ( ) ) Α ( ( % ( % ( ) ( ( Β >Κ<Ι<Κ Β 2), % Β Ι8, Β,>0 <Β) Ο ( + Α Ο Χ Ο + = ) 1 2 Ο Χ Ο Ο 8 _6 ( < 1 % ( ) ( 7 ) Ο ( ( 9 Χ 1 ) ( ( ( ), ( ( % ( Α Ε ( Φ Κ Κ Κ ) 8 ( ) 9 : < %( >/. Ε2ΒΦ= ΦΚΗ)Χ<Ε Α ( % ( ), = ) Ο ( 8 Β (, 9 Γ Β ( 0 % = ( Β ( 0 % % ( ) <. # /.% ), = ) Σ1 ( 98 ) ( ( ), = ( Τ) 1 +# + 98! (..) 3 ( ( (

47 ) ) ), = + % ) Ο ( ( % Α <<< < ( <<< % 1 ( <<! 1 Χ ( <Π ( ( <<< 8 Β (, 9 2 <Π 8 Β (, Θ Π 8 Β (, Μ 8 Α Σ Τ < ( < ( % ( < ( < << <<< ( ( 9 ) ) ) ( % ( ( ( ( 1 + Α + 6 ) #, 8 Α 1, Λ.5!!ϑ) % Λ )

48 )! # % & ( ) # + ) #! % ) #,!. ) # ) #. ) # + ) #! % ) #,!. ) # ) #. ) # # % # % % # / % ) # % ) #! ) 9 % ) Κ % Α Σ Τ + Λ ( + ( ( Σ % ( ( % Τ % % Σ 2 % % + Τ), ( ) 1 ( 8! ).4): ( Λ ) ( 4 % )

49 % (..5 ) + Α ) Μ %.:5 )! ) 8 % # 2 ( # ( ) +. > )2) < #.! / / / Χ Λ : 2 ( Α ϑ Χ Λ 5 2 ( Α. ϑ Χ Λ 5 2 ( Α!4 Χ Λ 3 2 ( Α, Λ. 2 ( Α 333 Χ Λ 2 ( Α : 1 8 ( % ) 2 ( ( Α % % ( % % ( ) ( Α 1 8 Μ 1 % 1 8 ( 1 % 9 ) Υ ( + ) 9, Κ ( ( (!4 ) 8 ( % Κ 8 ) ) Ι 6 = ( (. )

50 ) 1 + ( 8 ) 8.).) 4 ) 8 ) # Φ. 4. % +% /%( 3 3 # 4%# ) 2 ) ( + ) +% / # 6 ; & 9 ( )Α Ε=.4: ) + 9 Φ) < ( Α < Α = Λ ( 7! ) 5 ) << Α Θ 6 Χ Κ ( Λ ( 4ϑ )! ) 1 ( 8+ ) ) ) Κ ) 9. =.)33.) 3! 4! ( ) Σ % Τ) Β Α (.ϑ) 4) 5 ) 2 (. ). )! ) Κ ( ( Α.)5!)7ϑ:. () 9 ( 1Ι8Μ 91 Β % Α :. )434 :: ( % 5 )

51 7ϑ)3ϑ. :! ( %! ) 6 % 4 7)..ϑ 7 (), 2 ( ) +% 4. 4 % 6 =! 9 ( Η6 / 3 = 4 1 % α ) ) ( ( +.). 4 ) Β ! ) ( ) 8 ( :.!)7ϑ 5 () 9 ( 1 Ι 8 Μ 9 1 Β % + 3: )! ϑ 5 () 8 ( + ( ) 1 Α ( ΠΚ α ββ))βββ).. 4 ΠΚ α.! ββββββ))ββ)))) :5 ( ( Θ α 7 βββββββ))ββ))) ϑ + 5 Υ ββ)))βββ))). ) +% ;. 4 # 9 & ( + 8 Ε, % + : Λ! 8 Φ) 8 5 4)3 3 ( Λ ) ( ( ( 3 4)3 3 () 8 2 ) < 4 ) 5) (% 3 3# 4 # 4 ; % ϑ 5 ϑ Κ ( +# (! 5.5 :5 (! : 7 () 1 +# ΘΙ,,..5 4:: 55 ( ( 3) 8 ) 1 ( = = ( 9 ) ( ϑ) (.!! ) ( )

52 ( ( + 5:5 ( + 3! : ) ) 3 /. % &! # 5 ;. <!/ 6 9 ( + 8 Ε, % + :! 8 Φ) ( (.:ϑ)3 7 5! (..ϑ)!:4 () 2 ( Η! ) ( % ( +#) #. / (% % 0< = 9 ( + 8 Ε, % + : Λ! 8 Φ) ( (.73) 5 (.5:):: () ( 2 ) ( % ( +#) Α (% (% % =12< < # # ( 3). 8,, ( ( % 5 ) Κ ( +# Α..! ϑ53 5 () Λ ( % ( + ( ( ) 3)..)! ) Λ ( 8 ΕΒ>Κ =Ο Φ ϑ! 3.ϑ, Η ) Ο ) ) ) 3 /. % &! (% % ; % 8 ( ( 5 () 9 ( % ( + 8 Ε,

53 % + :! 8 Φ) Κ ( Λ 4!)ϑ:. 4 (!.):4 ( + ( Λ.5)3!7 4 () 1 + ), % + ΘΙ8 9, 8, + ) Φ. 4 / % ) #? / 4?; / / (%?. 4 3 / Α # 0 % ) 4. (% (%? &3 3# 6 ;, 6 6 & 8 Ο (, ) % +# ( ( % + % ) 1 ( 2 9 Λ. ) 4)! ) 4 ( % 1, ).! Σ = Τ) ( ( Α % % +! ϑ ) ) ϑ)!!ϑ () +% / ) 1 1 % Ε=<8 80 ΟΧΒ Ε ) ) ) ( 7! 2 + ( )

54 # 5 / + ) ( 5: 4 () ( Λ 2 4 ) 1 +#.! 44ϑ 5! ( 9 ( % ( % 1Ι8Μ 91 Β + ϑ5 / + ) 7 3 3!. ( +% / 3% # 6 3? (!%3 3 # 4%# /%( 3 < # # 1 ( 5!Υ ), ( ) Κ ) ) 1 Α ) ) ϑ βββ))) 5:: ) ) ϑ ββββββββ))!43 ) 0 ( ) ) 1 ( % + % + ) % ) 1 ( ) ( 3 :7ϑ ϑ () = 4 0< 6 + ), ( Ι Γ Λ Ο ( Ι>,=Ο 9 Λ ( + 1 ) < ( 2 ) ( 5!)3! 5. () 1 % ( ) % + Ε8 Φ )Α, Λ + 1, ) + ( Α 1 8 % % ( 8 )

55 +% 6 3 3# 4 = 8 5 ) ).)7:4 5 ) 0 Σ % + Τ ( ( ) % Α +. % ) Κ Α + 3 ) ( % ) ( ( 3).) 8,, Ι,, ) 1 ( + ) (.)ϑϑ )!7! 5ϑ () ( ( ) ϑ)73. 5ϑ () Α < Λ Σ Τ << Λ +% (% % 4 3 / % = 4 < # # 8 2 ϑ ). ) ( % ( ( = 9 ) ( +.5) () 1 < 0 = ( % ) Α Τ % Α )))))))) 3 7 : Τ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :7. Τ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Τ 2 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ϑ Α Τ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!: 7! Τ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).: 3 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ϑ.)47! :! ( % ))))))))))))))) 47 )7. : (

56 ) 3 / 3 %. # /.! 8 + Α %. 4 Τ % ( Λ! Τ ( ) 5/ + ( %! %. 4 Τ % Λ! % + Α. 4 Τ. 4.?! Τ ( Λ. 4.? ( Λ. 4 Τ ( 9 Λ! ( Σ Τ. 4 Λ( /!. + Τ ( Λ. 4 +# ( Λ! Τ Σ ( Τ +# Λ! ( ) (, 2 Λ! ( % ( + Λ +# ( Λ! ( ( ( + Λ. +# ( Λ! 1! ) 4) 3) 3 ) Α +. 5 ( Α + +. ) ( ΝΝΠ<<<Υ 34Υ!,

57 )! ) 1 >1; 1 ; =.5) () 1 Α % ( Ο ( 0 ΝΝΝ<<Υ 4 Υ!, ϑ! ) 2 ( 0 ΝΝΝ<< Υ 43Υ!, ) ϑ! ) 1 Υ <0 ΧΟ < > 8 :ϑ ϑ () # % % & Ο Σ ) Ο) : 0 77 ).. Η) )Τ ( % )

58 2 9! ) 0 % ( Α.ϑ 3: Σ ( % Τ ( %. : : ) Χ>)Η) 1ΙΒΑΦ ΑΦ =ΦΜ> 2 Φ 1=ΦΑΜ <2 ΜΒ 2 2= 21Ιϑ = Χ= <2+Φ Χ Χ<Κ => =Θ,8=8Β0 ΚΓ =Θ,8=8Β0< 1Θ 6Ο9 1 Β>6ΚΘ0<> > Υ 1? Θ =Υ 8Χ<ΚΘ>Χ0Θ < Μ,Θ 0<Θ ΚΥ Χ)8 Υ > > 0<Κ Θ ΘΥ 9< 0> ;>Χ0Θ < 80<?Θ; ϑ 3.3! ϑ5!7 ϑ7 5.ϑ.:. 4!!.:ϑ.ϑ3 =Θ,8=8Β0< 19 1<Θ Ο >Υ.ϑ : =Υ 5 3: ΚΥ 35 :: Υ :5 5: ΘΥ ΙΥ!!: : 33!.::.!7 7! 7.4 =Θ,8=8Β0< 19 Κ > Ο 8 8 Β>1>0<> =Θ,>Κ 1 <Θ <χκ>κγ >Υ. =Υ. 3 ΚΥ 3! Υ!. ΘΥ. : ΙΥ 81?Θ; :!....:..3ϑ... :. ::

59 ! ) Ε Φ ( ) 0 ( 5Υ! Ο 9 2 ) % ) 0 ) ( ( ( ) 1 ) ( % ( Ο 9 Λ ) Β>0 0> <ΘδΑ Χ<Κ => =Θ,8=8Β0 ΚΓ 1 <>ΜΚ<Θ < 9 <0> 3.). ) 3.).) ϑ) ) 3.) 3) 3 ) :) 3.) 5) 3 )!) 3.) 4) 3.) ϑ) 3 ) 7) 3.). ) 3 )..) 3.). ) 5 )! )! )! )! )! )! )! )! )! )! )! )! ). 5.. ϑ!...ϑ : 7 : ϑ:! ϑ55 ϑ3! ϑ.5 ϑ &!!!!! #! # # %

60 ;! ) ( + ) 8 % ( Ο 9 ) ( + Ο ( 3ϑ4.35 Ο 9 2) 1 % 2 ) 0 Η (.7. / 3 4 /) 0, 9 5 Η 5 Σ )Ο) 0. ).4:5Τ ( % %! ) ( % ( + 2 ( ( ( + ) = % #. ) ( % ( + + % %! ( % ( % )! / + ( ) 1 2.! ) ( % (!7 ) ( :. Α.! ( ( Λ (. (. (. ( +. (. ( ( ( % 1 ) 1 ( % ( Ο ( 3 ( % 3 ) ( + ( 7)ϑ (), Ε +!Φ ( % 2 4 ) 9 ( 1

61 2 ( % 9 ) Ο (.3) 7 57 () 1 Ο ( ( + ( ( ) 1 ( % 2 ) ) % ) ) Ο ( ( +! 5 ( Ω ( Ο. ( ϑ ( Ω Ο ) 1 Ο ) ( ϑ 5 ( 5 ) Ο 9 Λ ( 353. ϑ () 5 ( ) Ο ( () ( ( ( : ) Α 4. Φ ;Ν &(. % 6 # 6 %#& : <. Ο% 4 ) 3 4)4ϑ5 ϑ5 ( ( (!.!)! ϑ 73 ( ( ):!4!3 ( ( 1 3. ) 4.! (, 9 ).! :3)4ϑ4 3 ( 9 8+ ϑ )5 ϑ7 ( ) )ϑ7! 57 ( ) Μ ) = (!

62 1 ( + ( % ( ) + + % 2 ) 1 Ο % ( 5 ) % ( 4! / Θ Ι ( ) Ο % (! ), % + % + ) ( + + ) Ε ( Φ ) Κ +# ( ) 1 ( % ) % ) 8 + ( ( Ο ) 8 Ε Φ Ο (. 3 ( 5 ) (! Ε Φ) Κ +# 43 4 / Θ Ι ( Ε ( ( Φ) >! 2 % # % % ( ) 3 : ) 0 ( % ) ( % % ) Ο ( % ( ) = ( 6 ) % + ( )

63 # 1! ( ) ) % 4 % ; :>Η 2 % 2 2 ( 2 ) 2 ( ϑ7 (% 2 1!.54: ) ) % ( ; 2 ( ϑ5.7ϑ4 ) 2 (. / 2 Η.7ϑϑ ( 7!. / 2 ( % % > 8 εε Ο % 2 2 Φ) ) % 6 / /, Λ 5 ( % ) 1 ( Λ 9 8 ( ) 8 9 )8 ) ( ( ) 1! % 2 8 % % ( 73 ) %.ϑ)543) ( ( % ) Ο ( ( Α 8 : ) 5 )! ) : 4 3 1, : :ϑ :4.. 7 : : ϑ 5 : 3. :.

64 Χ. 23&! # 8 % + 0 Ε % Β Φ ( (!ϑ. ( ) ) 8 9 ( % Α 1 ( 1, Θ % 9 1, 1 > ( 8 Η ( ) 1 3! ) ( Λ % ) Ο +# + ) % ) ( % Μ Ι 9 ) 8 ) > 9 ( +# ) % ( Α.. 8 3! % ( % % 2 3. % ) 1 ( Α < 8.) ( << 8 ϑ ( <<< 8 Χ! ( % ( % # ( ( ) % ( <! ( << : ( <<< 3 (

65 % <! << 1, : ( % 1, ( % ( ) 0 % ( = ) + ( () 1 % ( % ( Ε % εε) ( ( ) 9 Λ ( Λ ( ) ( % 2) ; ( % ) ) 1 ) 0 % ) Ο ( : ) ( % 1, ) 1 (, + % ) # ( 1! )

66 SPRAWOZDANIE z wykonania bud etu gminy za rok 2006 Zał cznik do Zarz dzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 20/2007 z dnia r. W bud ecie gminy na 2006 rok, przyj tym uchwał Rady Miejskiej Nr XXVII/225/05 z dnia 28 grudnia 2005r. ustalono plan dochodów w wysoko ci zł, natomiast plan wydatków w wysoko ci zł. Planowany deficyt wynosił zł. Po zmianach dokonanych w ci gu roku planowany bud et po stronie dochodów zamykał si kwot zł, a po stronie wydatków kwot zł. Planowany deficyt po zmianach wynosił zł. Wykonanie bud etu na koniec roku przedstawia si nast puj co: DOCHODY ,01 w cz tym: 1. Subwencje ,00 - o wiatowa ,00 - wyrównawcza ,00 - równowa ca ,00 - rodki z rezerwy subwencji ,00 ogólnej 2. Dotacje z bud etu pa stwa ,85 - na zadania zlecone ,80 - na zadania własne ,05 - na zadania realizowane 1 000,00 na podstawie porozumie 3. Pozostałe dochody ,16 66

67 WYDATKI ,15 1. Bie ce ,44 - na zadania zlecone ,04 2. Maj tkowe ,71 - na zadania zlecone 0,00 Rok 2006 zamkni to deficytem w kwocie ,14 zł. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH Plan Wykonanie % I. Subwencje , ,00 100,0 II. Dotacje z bud etu pa stwa , ,85 98,9 1. na zadania zlecone , ,80 99,6 2. na zadania własne , ,05 96,9 3. na zadania realizowane 1 000, ,00 100,0 na podstawie porozumie III. Pozostałe dochody , ,16 101,6 1. Udziały w podatkach stanowi cych , ,91 105,1 dochód bud etu pa stwa - udziały w podatku dochodowym , ,00 103,5 od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym , ,91 236,3 od osób prawnych 67

68 2. Podatki i opłaty lokalne , ,80 99,3 - wpływy z podatku rolnego , ,05 101,7 - wpływy z podatku od nieruchomo ci , ,59 98,3 - wpływy z podatku od rodków transportowych , ,98 110,9 - wpływy z podatku od czynno ci , ,68 88,7 cywilnoprawnych - wpływy z pozostałych podatków , ,93 64,1 - wpływy z opłaty skarbowej , ,52 109,8 - wpływy z opłat za wieczyste u ytkowanie , ,29 80,7 nieruchomo ci - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda , ,19 100,2 alkoholu - wpływy z pozostałych opłat , ,57 136,1 - rekompensaty utraconych dochodów , ,00 100,3 w podatkach i opłatach lokalnych 3. Inne dochody , ,02 107,2 - wpływy ze sprzeda y maj tku , ,52 108,6 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa 3 800, ,15 131,1 wieczystego u ytkowania w prawo własno ci - wpływy z dzier aw gruntów i lokali , ,46 96,8 - wpływy pieni ne uzyskane z darowizn , ,66 100,0 - wpływy z odpłatno ci rodziców za pobyt dzieci , ,20 109,2 w przedszkolu - wpływy z usług opieku czych i zwroty za pobyt , ,65 104,0 w domach opieki społecznej - wpływy z pozostałych usług , ,45 84,0 - dochody uzyskane z kapitalizacji rodków , ,15 101,5 pieni nych na rachunkach bankowych - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych , ,44 55,8 wpłat podatków i opłat - wpływy z pozostałych odsetek 7 000, ,82 213,6 - wpływy z pozostałych dochodów , ,52 526,7 4. Dotacje od innych jednostek samorz du , ,00 100,0 terytorialnego 5. Dotacje z funduszy celowych , ,50 100,0 - na realizacj zada bie cych , ,50 100,0 - na dofinansowanie zada inwestycyjnych , ,00 100,0 68

69 6. rodki finansowe pozyskane z innych ródeł , ,93 91,5 - na zadania bie ce ze ródeł krajowych , ,79 102,6 - na zadania inwestycyjne ze ródeł krajowych , ,75 84,1 - na zadania inwestycyjne z bud etu , ,39 100,0 Unii Europejskiej OGÓŁEM DOCHODY , ,01 100,2 I. Subwencje cz Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zrealizowano w wysoko ci ,00 zł, co stanowi 41,1 % ogółu uzyskanych dochodów. Poziom dochodów z tego tytułu wzrósł o 6,8 % w stosunku do realizacji w 2005r. W subwencji ogólnej najwi ksz cz pozycj cz stanowi o wiatowa, która wynosi ,00 zł, nast pnie wyrównawcza w kwocie ,00 zł oraz równowa ca w kwocie ,00 zł. Subwencja ogólna wyliczona dla gminy na pocz tku roku została zwi kszona w ci gu roku o kwot zł ze rodków rezerwy cz ci o wiatowej, na podstawie zło onych wniosków o dofinansowanie kosztów wyposa enia szkół w sprz t szkolny i pomoce naukowe. Ponadto z rezerwy subwencji ogólnej gmina otrzymała kwot ,00 zł na uzupełnienie swoich dochodów. II. Dotacje z bud etu pa stwa W 2006 roku do bud etu gminy wpłyn ły dotacje w wysoko ci ,85 zł, co stanowi 25,7 % zrealizowanych dochodów ogółem. Przekazane dotacje z bud etu pa stwa wzrosły w stosunku do 2005r. o 54,2%. Wpływ na tak wysoki wzrost miała realizacja dodatkowych zada zleconych w zakresie wypłaty rolnikom cz ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego oraz wypłata zasiłków dla rodzin rolniczych dotkni tych kl sk suszy. Ponadto zwi kszył si zakres realizacji zada wynikaj cych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych. Wpływy z dotacji z bud etu pa stwa na zadania zlecone wyniosły ,80 zł i były przeznaczone na nast puj ce cele: - wydatki przeznaczone na zwrot cz ci podatku akcyzowego ,80 zł, - wydatki administracyjne na zadania zlecone ,00 zł, - wydatki zwi zane z aktualizacj spisu wyborców 1.785,00 zł, - wydatki zwi zane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wybory burmistrza ,00 zł, - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł, - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej ,00 zł, - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze ,00 zł, - pomoc pieni na dla rodzin rolniczych dotkni tych susz ,00 zł. Wpływy z dotacji z bud etu pa stwa na zadania własne gminy wyniosły ,05 zł zostały przeznaczone na: -dofinansowanie z bud etu pa stwa projektów realizowanych z udziałem rodków strukturalnych z bud etu Unii Europejskiej, dotycz ce: - inwestycji Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiello ska w Kowalewie Pomorskim - refundacja wydatków poniesionych w 2005 roku ,56 zł - inwestycji Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Wielka Ł ka Pruska Ł ka ,09 zł. i 69

70 - realizacj programu wyprawka szkolna 3.954,40 zł, - nauczanie j zyka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 5.577,00 zł, - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,00 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wy szy stopie awansu zawodowego 500,00 zł, - wypłaty zasiłków okresowych ,00 zł, - utrzymanie o rodka pomocy społecznej ,00 zł, - utworzenie punktu interwencji kryzysowej 4.350,00 zł, - do ywianie uczniów ,00 zł, - pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 zł, - pomoc materialn b d o charakterze edukacyjnym ,00 zł. Nie wpłyn ła natomiast dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem rodków z Unii Europejskiej dot. inwestycji Modernizacja Miejsko-Gminnego O rodka Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim - refundacja wydatków poniesionych w 2005r ,00 zł. rodki te w bud ecie pa stwa zostały przeniesione do wydatków niewygasaj cych i przekazane w roku bie cym. Dotacja z bud etu pa stwa na zadania realizowane na podstawie porozumie wyniosła 1.000,00 zł i została wykorzystana na utrzymanie grobów wojennych. III. Pozostałe dochody W 2006r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosły ,16 zł, co stanowi 33,2% ogólnych wpływów do bud etu. W podziale na grupy dochody te przedstawiaj si nast puj co: 1. Udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa Dochody z tego tytułu wyniosły ,91 zł i w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 9,1%. W stosunku do 2005r. dochody te wzrosły o 22,4%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły z kwoty ,00 zł w 2005r. do kwoty ,00 zł w 2006r. Osi gni te dochody były wy sze ni planowano, co wynika z ogólnego wzrostu wpływów z tego podatku do bud etu pa stwa. Znacznie wzrosły równie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, cho ich udział w strukturze ogólnych dochodów jest znikomy i stanowi zaledwie 0,2 %. W 2005r. wpływy wyniosły ,87 zł, natomiast w 2006r ,91 zł. Wzrost tych dochodów jest efektem osi gni cia dobrych wyników finansowych w IV kwartale 2006r. przez spółk Plastica z/s we Frydrychowie. 2. Podatki i opłaty lokalne W strukturze dochodów stanowi 15,0%. Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi 99,3 % planu. Realizacja poszczególnych podatków przedstawia si nast puj co: - Podatek rolny Osi gni to dochody z tego podatku w wysoko ci ,05 zł, co stanowi 101,7 % planu. Dochody zmalały o 22,6% w stosunku do 2005r., co spowodowane zostało znacznym s obni eniem ceny yta za III kwartały 2005r., b d cej podstaw obowi zuj cej stawki podatku w 2006r. Zaległo ci na koniec roku wynosz ,27 zł, w tym zaległo ci obj te zabezpieczeniem hipotecznym 1.587,60 zł. W porównaniu z 2005r. kwota zaległo ci zwi kszyła si o 2.250,27 zł, co stanowi wzrost o 5,9%. Umorzono podatek rolny w kwocie 2.837,86 zł. Wszyscy dłu nicy obj ci post powaniem egzekucyjnym. Skutki obni enia redniej ceny skupu yta wyniosły 9.010,00 zł. 70

71 - Podatek od nieruchomo ci Wpływy wynosz ,59 zł, co stanowi 98,3 % planu. Dochody te zmalały o 2,1 % w stosunku do 2005r. Zaległo ci na koniec roku wynosz ,46 zł, w tym zaległo ci obj te zabezpieczeniem hipotecznym ,34 zł. W porównaniu z 2005r. zaległo ci wzrosły o kwot ,63 zł, co stanowi 272,0 %. Tak du y wzrost zaległo ci jest spowodowany tocz cymi si post powaniami w stosunku do trzech podatników b d cych osobami prawnymi. W jednym przypadku wła ciwym do egzekucji zaległo ci podatkowej jest Urz d Skarbowy w Warszawie, który spraw prowadzi bardzo opieszale i ostatecznie wniesiono skarg do Izby Skarbowej na bezczynno organu. W drugim przypadku podatnik zbankrutował i toczy si wobec niego post powanie s dowe, co przedłu a procedur ci gni cia zaległo ci. W trzecim przypadku trwa post powanie w sprawie ustalenia wysoko ci zobowi zania podatkowego, gdy podatnik skorygował deklaracj podatkow zmniejszaj c nale no ci podatkowe o blisko 90 tys. zł, z czym tut. organ podatkowy, badaj c przesłanki korekty, si nie zgodził. Sprawa trafiła do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego. Umorzono podatek od nieruchomo ci w kwocie ,50 zł. W stosunku do zalegaj cych prowadzone jest post powanie egzekucyjne. Skutki obni enia górnych stawek podatku od nieruchomo ci wynosz ,00 zł. - Podatek od rodków transportowych Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie ,98 zł, co stanowi 110,9 % planu. Zaległo ci na koniec roku wynosz ,96 zł, w tym zabezpieczone hipotek 4.095,30 zł. W stosunku do 2005r. zaległo ci zwi kszyły si o ,82 zł. Zwi kszona kwota zaległo ci wynika głównie z zobowi za dwóch podatników, z których jednemu zabezpieczono maj tek na poczet ró nych długów, co przedłu a procedur s ich ci gni cia. Drugi z podatników zbył pojazdy, lecz nie zgłosił tego faktu w odpowiednim terminie. Wszyscy dłu nicy obj ci post powaniem egzekucyjnym. - Podatek od czynno ci cywilnoprawnych Wpływy z tego tytułu wyniosły ,68 zł, co stanowi 88,7 % planu. Spadek tych dochodów w stosunku do 2005r. wyniósł 17,8%. Podatek ten jest wymierzany i pobierany przez urz dy skarbowe, które w cało ci przekazuj do pobrane kwoty na rachunek bud etu gminy. Wpływy z tego podatku w ostatnich latach były zró nicowane, w 2003r. wpłyn ła kwota zł, w 2004r zł, w 2005r zł, st d wynikaj odst pstwa od planu. i - Pozostałe podatki Wpływy z pozostałych podatków wyniosły ,93 zł, co stanowi 64,1 % planu. Pozostałe podatki to: podatek le ny ,65 zł, podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany s w formie karty podatkowej 4.178,78 zł, podatek od spadków i darowizn 6.660,50 zł i podatek od posiadania psów 1.140,00 zł. Tak niskie wykonanie planu tych dochodów wynika z faktu, planowano je na poziomie roku 2005, natomiast wpływy w 2006r. były znacznie ni sze. Dotyczy to zwłaszcza wpływów z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, które w 2005r. wyniosły zł oraz podatku od spadków i darowizn, który w 2005 roku wyniósł zł. Dochody te pobierane i przekazywane przez urz dy skarbowe. - Opłata skarbowa Wpływy z tego tytułu wyniosły ,52 zł, co stanowi 109,8 % planu. Dochody te zmalały w stosunku do osi gni tych w 2005r. o 2,8%. Dochody w poprzednich latach kształtowały si nast puj co: 2003r ,90 zł, 2004r ,37 zł, 2005r ,78 zł. 71

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 107 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENI A 1670 Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 16/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo