! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +"

Transkrypt

1 ! # % ( ( ) +, ( ( %. /) 0 + ( ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +.5 % 1 6, ( ) 7 () 8 ( 2 %! ( ( % ( (!7 ) 9.:). )! ) ; ( << ( ) 1 = > 9 +! 5 )? + +! )

2 1 (.7 2 = ) (, ) 1! ) = > 9 ( ) ) Α 5, Β ) Χ 9 ( Ε Φ 3 Γ 0 9 Η Ε Φ 1 ( :) 3) Α # % + 3.) 3) Χ Ι +. ) :) Ε1( Φ!) :) ( 1 >.) ϑ Κ ( %.:) 7) Ε Φ 9 ). ). ) ( Ε; +#Φ.!). 8,, 3).. 9 Λ.).. Β =!).. 1 ( = ( ) ) Α 3)!) % ( Μ Ι Ν<< = Ο Ν<< 8 0 (!) 5) Η 8 ( 9 8 5ϑ =( Β ( 0 % = ) <Ν Β Ι Ν (.:). + 9 ) Ν<Π Ι +, < 8 ( 1 1 : % )

3 Ο ( ( 2 + % ) 1 + Α 43 Α ( 1 >, 1 = Α # % + 3.) 3 Β = > Β 2 Ε1( Φ 9 > 1 ( Γ 8 9 ; 6 % Λ 7)!)!)!)Α ( 1 > = 9 > 1 ( 9.: Η Α = ; (, 1 = 8+ = % > 8+ Α Θ ( 9 > 1 ( 2 % 1 6 : < 8 ( + > Μ ; Β ( 1 1, = Ε8 1 Φ ϑ ), Λ!! ( + ) 9( ( ) )Α + ) ( % ) 8 ) ) 2 9 )!

4 , ( 54 () Ο ( ( Α % 9 5 = 8 ) ( ) 2 5 Λ 2!, Χ 9 ) 9 9 ) 9 (! Λ 7 ( ) + ) + 2 ) ) ( ) Ε ( + )Φ Ε; ( << Ε 9 ) + ( 2 ) 4 Λ.. 3!. ( ) Α = % ϑ 2,! 2, 9, < Θ 4 2 ( ϑ! ) 1 + = ( % ( 2 ( % % Α % 2 + ) % )

5 1.! ) ϑ ( ( + ) ( ( ϑ)44ϑ 2 ( ( 3)5ϑϑ ( :.5 /) 0 % ) 98 Λ 5 ϑ / ( % 8 1 0!, 8 Λ 3. /) 1 = ( ( ) 1 = ( > 9 ) 0 % 5 / ( Ρ Β ϑ4!. / ; 1 + Λ ϑ4 7 / ; 8 ( Λ!.5 / ; ( Κ Λ 5: ϑ4/ :4 /),! Λ. ( 3! ) Α, Λ 2 +# ( : (, ), % ( % + % % 4 ) 0 Α, ;, ; 8 ( = %, (, Β, 9, < Θ 8 % 4 () <<<, % 4 ( ( : (, )

6 1 ( (.: ( ) ) ) = 9 1, ) Ι ; 2 Ι 1) 8 (! ) ( ϑ 2, ( ) ; ( ( ( 3) )! ) 8 ) )! ( ( % 2 5).7) 5)! 9 = ( ( ( ( Χ 2 ) <Π Ε (, Φ) 9 ( + ( % Α ( ( 1, ( ( ( 1 ( + ) ; % 9 ( + ) %! Α Β 8 ( 6 ; Μ + % % = 6 ) ( % (% 2 Σ! Τ ) 1 ( Κ ) 1 ) 1 ( 5 ( +#. 5. (..5 : ϑ5 ) 1 % ( % ( ( ( ) 1 ( ( ( ( ) 8 (!:: (. 3ϑ )

7 1 ( % +# ) ( 353 ( Ο 1 Λ. 5.. :7 () ( ( + % 3 / ( # ( 8+ ( Σ,, ( ( Σ ) Ο) 0.55 ).. 7 7! )Τ) ( ( + Α.Τ 5 ( Λ 5 % Ρ Τ. ( Λ % 5 % ) 3Τ 37 ( ( ( % % ( % 3 /) 1 % ( ( #.5). )! ) ( ( 5 : ( 5!3!!3 () 1! ) ( # ) = ( % ) Ο + ( ( )Α ) 1 + %! % ( ( + ) (!: 5 ϑ3 % ) 6 (..! 43:. ().) 1! Η 5 ), ( ( ΝΝΠΥ. Υ 5 # ( +# ( ( ( + ) Ο ( (

8 Ο 1 Λ. ) ϑ..! 5 ( %.! ) % + ( ( ( 5: ) ) 1.! ) ( +# ( ) % % # ( +# Α Λ ( + ( %Α Λ ( ! ) ( +# )!.) 9, >! ) ( : Α % % 5 ( % %! Η ( 9!) Β ( ( +# ( Α Τ ( 1! ( ( 33 % ) 1 Α.! ( Σ! ( % Τ ( Σ Τ. Κ ( Μ

9 5 ( ( ( ( ) Τ ( 1 % 5 ( Α Ε % Φ Λ ) 4.! Ε % ( Φ Λ ) Ι ; 2. Ε % ( Φ Λ ) 4. Ε % ( Φ Λ ) 3.! Ε % ( Φ Λ ) = 4 = Ε=< Β,8Φ ) = ) Κ (. Ε > 08<Φ ) Ι ; 2 5 ( ( + % ) 1 ( % ) Τ ( Λ! ) Ε Η (Φ ( ( ) ) ( ( (. 5ϑ Α 1, Λ. Λ.3 Λ.5 9 Λ 534 ) ( ( Α Ε1 ) ςφ Ε ( ) Φ Ε0 Φ ( Α Ε 4 ( Φ) (! ) 1 ( + ) 1+ (. (Α 9 1) 6 ϑ Λ.

10 1), Λ. ( (Α 1 6 Π <Π 9 << Ι 0 ( + 9, > 1 6 ) ( % 1! ) ( % ( +# ( % Κ ) 1! )!3:! ) Α. ϑ ( %. %! 3ϑ % % % Σ Ω Τ! ) 1! ( ) 1! 18ΒΟ 1 Β Κ : Σ3 2 ( Τ) Α >.3 (. ( % Κ ) ( )

11 + 9 Ε9 + : 4 ϑ.!φ) (, Ν<ΠΥ. 4Υ : 3 : ) ( ( + ) ( % 2 (, ) 1! 9 1 ( %. ( ( Υ : = ) 7). ) : ) Α ( ( +# ( 1 ( ) % ( + + ( 44/ ( ( 2 ) 9 1! ( ( ( # + Ο > 8 1 Ε= ) 8 + % (!.)!) 3 )..) 5 ) 9 1 ( 5. ( % 1 ) Ο 2 1 ( ( % ( Ο ( Β Α 2 + Σ!3 45 Τ, ) 8 8 Ε,? +, 8 1 Λ 9, 1 Φ) 1 ( % Ο ( ( ( % ( % +#!) Ο 2 1 (! ) )Α Ε << Θ <<Φ! Ε 8, Φ! #! Β )

12 1! 1 Ι 8 Μ 9 1 Β % ( ( ) ( ) (.3 45ϑ () 0 2 Σ 2 ( ( Τ Λ.3/ % ϑ4/) 1 ( % 1Ι8Μ 91 ( ( 4 ) ) 8+ ( ( 2 + (. : ) Σ ) Ο) 0!: ) 573Τ) Ο + ( 2 ( ( ( ) 0! +! 9( ) ( ( ( ( ( ) (!4 (! ( % ( % 2 (!), 2 5 ). % ( Ε1 Φ ( (! ) 1,, 7! ) ( ( ( (!) 0 ( % & ( ΕΚ Κ Φ ) ) Σ,8Χ0<ΚΒ18Τ

13 % ( % ) + + % 2 ) 2 ( + Ε 2 % Φ +! % (! Μ ( ( + ) 1! ) ( ) 9 ( Η 1, 1 6 ) 1 ( ( % ( + 2 ) %! ( 5.. ) 1, Ε 2 % Φ! ) ( ( ( :: ( ( ( ) 0 % +! + )!) 1 5 ). % ) ( ( % % 8+ ( ( (.. ) 1.4) 4 5) ϑ)! ) ( ( Μ ) = % ( ) Ο ( (! ϑ.4 ) % ( ( + % ) ( % # + ) = ( ( Ξ ) 8 ( 9 2 ) 1 = ( ( Β ) = Β ( 0 + ) Β ( 8+ ) 1 ) ( (.5 Λ ) 1 ( + ) ; ( % + 6 ) 1 ( Β 2 Κ ΨΚ Ψ + ( +# Σ.ϑ7 (. Τ.5 ( Β )

14 % 2 ( ( +! ( ( % + ) ( ) ( + + % ( % ) ) ), % + ) Ο (, ( &( ( ( 2 ) ( ( + ( Ο (, ) ( ϑ &() 0 ( ( ( ) 1! ( : Α 3 ( % ( # ) 1 # + ) 8+ ( ( %. ( 2 ( 8 2 Χ ), 2 ( 5 ).) Β. ) Χ Χ +%,.. / # ( ( ( (!3.: )ϑ:.!4.: ) ( : 4 35)::!7 375 :3 )ϑ35 ( 34.!)3 3. )!3 +%,.. / # 0!! 5 : 5!3)!!3 43!)3 7 : 3)75: % Ε ( Φ Ε 2 % Φ.) 5..!5).).ϑ5 :.:) )! +%,. 1# / # 8 ( 4!. )5!!4 37)!: ( ( 3: ) :! :!)3. 3!. ϑ3 4 ):4. 5 )4.33 4).7:....)4!

15 % Ε ( Φ Ε 2 % Φ Ο ( 2.) 5.. 5)!!5.).ϑ5 ϑ!)5 : ϑ. 5)7!7 ϑ.!)745 ( 23& ( &(. 4 / # /! 4. &( : ϑ).74 &( ; 2 ) 1 ) ( 0 9 ) 1 ( ( : ( ) 1 % 2 2 ( Μ ) 1 Μ ( ( :..! ) ( ) < Λ 4.. <<..! ) 8 2 ( + ( + ) = ( Α 2 = Μ ) ( Ε Μ Φ 8 = Ο 1 1 ) 8 ( % ( () 1 Μ ( ) 0 ( ( ( ( 1 1 ( 1(, 1 ) 1 ( ( ) 55 ) 6 + ( ( % ) Μ ) ( ; ( ) Β ( ) ) 3: 2 ( % % ) ; )! ) 2 ( 7! )

16 1 % ( 2 + % + ( + % + % ( Β 2 =? +, ) % + % ( 3 35ϑ ( ( ( ( ϑ (), % ( ( ( ) % + ) 0 ( 2 ) % +# ( + )!! % ) 1 % + % + ΟΘ 5Υ! + % Λ! 7. Λ 4 ϑ4ϑ Λ.!. 7 % ( Λ 5!.. ( Λ ϑ ϑ55 Λ 5)4 5 Λ ) ( % +! ) ( :4: % ) 1 (, 8 + )! % ( % 2 ( ) 8 (.. ) 1 ( ) 8+ ( ( 2 % % ) ( 2 ( % ) ( ( + 2 % ) < ( Λ + + % ) 8+! ) ( % % ) 1 ( (, 9 ()! ) ( ( # < 8 ) (

17 % ) 1! ( : ) (% 2 % % (, 9 + % ) Ε0 Ζ + ) 1! 34 ) + ( :! (.3 ) 1, ) 8 % % ) % % % 2) 1 ( 9, > ) Β Ο % 2 ( % ) + ( ) ( Υ % ) ) ( 2 % % Σ ) )Τ 0 2 ( ) ( Ε Φ + 2 % ) 8 ( Ο Ο 9 + ) ( + ( ( Ο 9 Ο % ( ) Ε ( % Φ) 1! ) (!7 ) 0 ( :. ) = ( ( ( ) 8.) :) : ) + ( + 2 ) ( +! ). +

18 ( + 2 ) 1! ) + 2!) ( ) Μ ( ( ( + 2 ( )Α ) ( ( ( ) Α + Λ + ( + 2 ( ( Λ + 2) 1 + 7) )! ) ) 8+ ( + ( ) % + ( ) ( ) 8.) 7) 5 ) + ( % ) 0 2 %! ) () (!! + ( ) ( + + % ) ) ) 1 ( % ) ) Ε Φ) = ( ( )

19 Β 0 ) Χ Χ %,.. / # ( 0.! & 6. #..%!% Ο! 3. 7 ϑ7 8 5!. 4 :! 55.! : ϑ 3.. :. : ϑ ( ( 4!7 :77 4!7.5ϑ 3 (. 3. ϑ! ϑ! ( ( 4!.3 ϑ 353.ϑ ϑ7 ( 5 % (. : ϑ74 ( % 5 %,... 7 ϑ7. 3!7.3! ϑϑ.3ϑ 7 3.!5.:!ϑ 0.. ϑ 7!..: ( 0! ϑ. : (. : : / %9. # (.! 3!.:: 3!!! Μ 5 ϑ. 4! 5 :.. 35ϑ ( ) #. 4 (

20 ) % / # 6 1! :5: 335 +).4. () (. / + ) 1! Α ( 2 ( 2 % 2 : ( ) 8 ( 2!Υ 4) Ο ( 0 ΝΝΝ<<<Υ ϑ5υ!, :). )! ) ( ( ( + ) 0 ( ( ( + ( ) Κ +# ( ( + ( + +# ( ) 8 ( % ( + ) + ( ) % % Α Λ ( ( + + ( %. ϑ..3 ) Α # Σ Τ )

21 ) % / #% 6 Ο + ( ( 9 ) ) ) 1 % ) 1 Α.) 1 ) ) ( ) 3) ) :) 0 % ( ) 5) 4 4 ) % : ( 1 6 )!) Μ = % 0 ) 1! ) % ( Ε Μ Λ Φ) Ο ( ( % ) 1 ( ( %.4 ( Α = = Κ ( Θ Ι ( Χ Ω 8 Ω , Ω ; 8 = ) 1 % Ο Λ 9 8+ Λ 9 8+ ( ( 9 ) ) ) % ( % 1 Β % ) Μ ) ( ) 8 (.5.! + ) Ε Φ ( (.7ϑ. ) 0 0 Η. 3! ) % 4. 3 ( ) 1 Ε 9 Φ ( % 2 ) 2 % + ) 1 ( ( )

22 Ο ( ( 2 ( ( ( + 2 ( ) Θ ) 1! ) 1 ( ( : ( % + ) 8 ( 2 < 4 ) + 4 ) 1! ) Ε Φ ) ( 8 = ( [ Ξ ( 6 ) 1 % ( ( Χ 1, ) 0 ) ) 8 ( % ) 0 Η Η ) 6 9 ) ( Λ Ο ( ΕΘ 8 ΒΘ Φ ) ) ) 1 Η ) 1! ( Σ 3 )Τ ( 2 ) ( (!. ) Λ ( ) 1! 8 ) % ( ( 9 Λ ) 0 Η % ) ;) ) ( ) 1! ) ( Λ!)!5 47 () 8 (! ) ( 3. ) Σ % ( Τ (Α ϑ).:! 7! ()

23 1 4 ) ( 2 ) ) :. # &3 3# 6 ) Σ % Κ ( % ( Λ Τ + 9 > ) ( ) ( + ( # % ) ) ) Σ ( +# Λ 355 Τ 1, Υ ( Σ37 Τ) 1Υ ( Σ 5 )Τ ( ( % ) 0 ( ) 1 1, % Λ Υ ( ) 1 % ) ( ) 1 2 % ) ) 1 ) ) ( Λ ) Β 2 Σ ) ) 4 ) Ι ; 2 Τ ) 1 2 ) ) 0 2 % 2 Σ ) 3 Τ + ) 4 ) 1! ( % ), % (, ( ),.! (.4 ) :)ϑ:7 )

24 = % + % ( % ( + (! ) ( 2 ( Κ ( ) ( ( ( 2) 8 (.: ( Α = = Κ ( Κ ( Θ Ι Χ ) 1 ) Ο (.. ( + Ι 8 9, ) ( )! ) 5 5 ( ) 1 : ( ( % % + : 4 ), %.: ( 8 = ( ) + 1, = 0 ) ( + ( ) + + ( 9 ) ) ) % + % ; 8 1, ), ( ) + ( ( 2 ) 9 > ( ( ), ( Α = Κ ( Κ ) 4 3 = % Ι ) 1 + Μ ) ( ) Β 2 Σ ( Τ) ( ( %

25 ) 1 ) 3 ), 1 ( ) 8 + ) 8 + ( ( % ( ) ) ) ( ) ;. &3 % > + ( % ( Θ ) 1! ( +# + ( % 1 6 ) ) % /!. Ο + ( ( ( % 9 ) ) ) ) 5 ).! ) ( ( % ( ), 2.) 5)! ) 3 ) :) 4 ) <<< 4 ) 2 + ) 1! 1 ) + ) 4 ) ( 4!ϑ 4 ()

26 ) % 3& 4 9 ( Ο ( 1 ) ) ) 8 ) 0 Ο ( 0 ΝΝΠ<<<Υ 3 Υ!, ) )! + + ( ( 2.) :)! ) ( + ) ( ( ( )! ) ( + +.ϑ: 45 () Ο ( ΝΝΠ<<<Υ 3.Υ!, ) )! ( ( + ( Ο ( 1 ) ) 8 ) ( % 5 ) ) Ε + Φ + Θ Ι,, 8,, + + ( + ϑ:! 3! ϑ ( 4 5.4: : + Ι. ϑ! : ( % 2 ), 4 ) 1! Α , ) 1 ( ( Ο ( 1 ) ) ) 8 ) ( (.74.:7 3ϑ () 0 Υ ) + % 1Ι8Μ 91 Β +.!!7 () % ( Ο ) (!):7 : () ( ( +.! ].5 Ο 1 +# ϑ)3 3 3 () ( ( Ο ( 1 ) ) ) 8 )

27 ) % /.! )! % 1 / < #% 4 = 4 2 ) 1 2 ( +# ( 2 ) 1 ( ( 9 ) ) ), 0 ( ( ( + ( ( + ) ( ) ) ( +# + Ε 2 Φ + ( + + ) ( + ( ) ( ( ) 8 ( + (! ) << 4 ) ) 1 5Υ! ( + ( ( 9 ) Ε ( ( Φ 8 <<< ( % 1 Θ ΕΒ,<8Φ ) 1 ( (! (!)7 4) 54 () ( 7! / % ( ( % ) 8 ( 8+ 7.ϑ! ϑ :: ( / % ) Κ + + ( (,, ) 1! / + +! + Θ () % Κ <

28 1, % ( 5ϑ : () 1 ( ( ) ) Ο Θ ) 0 % + << <<< ( ( Ψ Ψ Ψ Ψ) Ο ( 9 % ( Α : >!. 4 %? 6 ( >0Θ < Ο Λ % >09Ο,! % Π<< ΕΧ Φ Π< ) : >!. 4 < # # ( ( Ι 8 Μ ( +# ( Λ Ρ Ο ( % ( % ) : %( 3 1 # 4%# < # # ( < 8 ( % < << % 1 1 Ο Θ Ε, Ο Φ ( ΕΧ Φ Λ <<< Ν 1 Ε8 Κ Φ Λ % 1 Λ < ) ( ( ϑ). )! ) (

29 Ε ( + Φ) 1 = % ) Ο (.3 ) ; + ( = % ) 0 4 Α ( ) : ( 1 6. ( 1, Λ. 9.) ( ) 1.: Η! ( + ; ( << 9 % + Θ 0 ) 1 ( + = ) = < # 4 % 4 Α 4. # +% #. =. < # = 2 Λ ( 0. %( 3 1 # 4%# < # # Θ % Χ 9 0. >!. 4 < # # ; 9 Λ ( ( 2 9 ( ) Α 3? <%. 2;. 0. >! < # #. #! ( 2 Λ 9 Λ ( ) Α 3 +% #. =. < # 3.& 6 1# < # 4. 3 # / #Α ( + Α % % Θ % >, ( % = = 1 1 = 2 Ρ Α 9 Α Λ, Ι Λ Θ % Χ ; 2 > 2 Ρ ( Α ( ( 9 % ( ; Β 0 Ρ

30 ( 1, Α (, ) 1 ϑ! ) + 8+ = Β ( 2 Α = % ( ( 9 Β ( ) ( ( ( ( 2Α ( Λ ( Λ ( ( ΨΚ # Ψ ( 1, Λ ( 1 6 Λ 9 Ε, Φ Α ( ( % ( ( ( ΕΚ Φ ( Ε Φ Ε Θ9> Φ) 1 ( ( ( ) 1 Ο ( ( ) Ο Ο % ) Ε Φ ) 1 ( ( % ( # ) ( % + ) 1! 8+ = Λ Β ( + 9 ) 9 ( +# Λ 5) 1! ) 3! ). ϑ ) + Σ ) Ο : ) 0 5! ) 54 Η ) )Τ =

31 ( % ( 9 Λ 1 5 ) 1! Α 2 ( 9 ( 1, Ρ 2 ( ( 9 ( 1, 9 Χ ) ( ( ΕΒ Φ ( ( + + % ) 9 ( ( + % Α Κ < : Λ.:!44 ( ( % Λ 3 ( ( ; ( <<) ( 0 Λ ( +. 7:: ( # +! ( Ο (. ( 5 ( Ο ( % ϑ:5. () ( ) Β % % + ( + ( + % % % ) % ( + ( Α 3 Λ < <Π ( ( : Π Π< ( )

32 8 + 5 ) 3! ) ( 5.! 57 ( ) 8 +! ) ( ( ) 4 9. % ( 3 ) ( % ( + ) > # 2 % % ) ; ( << 9 ) 9 ( % ( ( ( ( ) 2 ( 4 Σ : 3 Τ) % + ( ( + Α 9 3. ) Λ! 1, ) 1 ( ( (! ) 8 ( +# :Υ 5 (.5 () 1 ( ( # # + ) 1 ( 9 8+ ( + ( ) = ( % ( 1 8 Μ Ε Μ Φ) 1! ( ) 9 Χ ( ( + ) ( ).!: % ( 3 % ) 1 %.:ϑ ( 3! % ) %!:3 # ) 1 ( ( ϑ4

33 ) ( ( ) 1 ( % ) 1! % :5 ) 1 ( + ( ( % % Α ( 1 6 1, Ρ ( 9, 9 Β, ( Ο % Ε Ο)Φ Μ ) (, ( ) Ο % ) 1.ϑ! ) Ε 2 Χ Φ) Ο ) 9 8+! ) % ( % ) 1 +! )Α Α ( + ) ; ( << ( + 3 Σ ( Τ + % ) 1 6 Α +# ΠΚ + ( Α + (

34 + + ( ( 2 + ) 1, Α ( ( ( ( ( % ( ( ( ( + + ( ) Α ( + % ( ) 9 8+ ) 1( ( (, ( +# ) 1 ( 98 Α = 9 ) ; ( << ) 1, 1 6 ( ) 9 8+ ( +# + # ( 2 ( % ) = ( ( Η ( ) 0 % ( Α Ν<Π Ι ( 1 8 Μ ( ϑ).)! )!): 4 ϑ ( 1)8)Μ) ) 8 ( ( ( % ) 0 2 ( ( ( ) ( Ε+ ( Φ Π<<< ( 7).)! )

35 ( ( ϑ Ι Α (!.5.3).4) )! ) ( ( ( Ε 1 = Κ Φ ( 1 Η ) 0 2 ( 98 ( ( 1.7) )! ) 2 ( % ) 1 ( ( Θ 2 ( % ( Ε ( 9 Φ ( 98 ( + Ν<<< 9, Ε, ; Φ 9 ( (.5.ϑ) 3)! ) ; ( << Λ ) :)! ) Γ 8 ) % ( +# 1 ( ) % ( ; ( <<) Κ 43 ( + % ) 1 ( 2 <Π 9 Θ 9.! ) 9 <Π ( ) ΕΚ ; = Φ 5 ) :)! ) Θ ( % Ν<< 1 ( % ( ( : 3 ( ( ) Χ 2 ( 1 8+ > = Μ ( 2 ) ) ( ( ( % Ε ( 9 Φ Ε 1 Φ 9 ) ( % Ε Φ 98 ) 1 ( ( Ε ( 2Φ ( ) 2 ; ( 2 ( ( 2 Ε ( 1 Φ ( ) ( Υ ( )) Ι 2 ( ( ) 3 Κ 43 9 )

36 ) 5)! ) 98 Ν<< 9 Γ ) Ε0 Φ 9 ϑ) 5)! ) <Π Β + >. ) 5)! +# ( 2 2 Π< <,. )!)! ) ( ( ) ( ) Ε= Η, Φ 1 Β 9 8+ ( ) 1! ) ( (! 3 5 Ι + ) ) Μ ) ( ( 3 )1 ( % ) 1 ( (.):5. ( > Ε> Χ!Φ Λ ϑ.7 (!3 ) 1 2 ( % +# % ) = 8 % ( 9 Β 8 9 Β + Θ ) 0 +# (,, ( % ) ) ( % % ) 1 ( ( ( + ) ( % % ( # Ο ( 1 + Ρ 1! ) 9 8+ ( ) Ε Φ) = ( 6 1, Κ ( = 8 ; ) Ι ( % + % ( ( ) % % ( (, (, 8 (,, % 9 Ο + ) 1 % 2 % (

37 ( ) 9 % ( ( =>= Χ80 ( 2 + % Ρ Θ! Λ Ε Μ Φ.5 + ( (.5 ( Μ 1 Β ) 1 Α ) < ( % + ( Α ( Ρ 9.5 Η! ) ) 1 % ( 9 Κ 43 ) ( + ; ( << 9 ( % + Ρ Ν<Π Ι +, ) Μ ) ( ).). )! ) = Β 2 = ) 1 ( ( :! Α.! 4 ϑ ( : Α 2 ( ( 2 Η 2 Ρ ( ( 1 Ι = Β Λ :)..)! ) ( # ( % Ρ Λ ( 5)..)! ) % + ( % ( ( (. Ρ 0 Μ 0 ( +.. ( 2 ( ( % ( 9 ( 98 Κ 43 )Ρ = 9 8+ ) ( 5. Ρ 0, 3.). )! ) Λ ) % ) ( Α ( + % ( % = ) ) 9 8+ ( % ( 9 8+ ( (

38 Β ) ( >>) 9 8+ ( ( ( ) ) Α Β Μ < 8 0 ( 9 % 8 = Ο 9 9 ΕΓ Φ) 9 8+ ( # ( % ( 2Α ) ( 2 ( ( + ) 1! ( 2 ( ) 8! ( ( ( ) Κ ( ( % ( # % ) 9 8+ ( > > Ε>, Φ ( + Α ( ) % ( 1 Η % 9. ). )! ) ) % # 2 4 ) % 98.77!! ( Α Ι = 8 0 = ( ) 8.77: 9 8+ Ε9 Φ ( : ( + + % ), ), 9 2 )

39 ( (, Υ ( % ( ( ( + 8+ ) 1! ( ) ) Α ( + 98! ) % + ( % ) 1 ϑ) 5)! ) ( + ) 8 ( Χ 9 8+ ) 1 ( % ( + Β Ε ΟΦ Β ) ( + ( ( % ) 1 ( ( % +# ) 9 8+ ( ( % ) % Α Β ( + > > >, ( 9 2 1, ( ) 8 2 % ( 2 ) 8 5 ) ( 98 9 Κ < ( + ) 9 Κ Ε Φ ( ) ϑ).7)..).!) ) ( ) % % ( + ( ) 1! ) = ( 98 ( ( +# % ) ( % 2 ) 5)! ) ( < 1 ) Ε = #Φ :) 5)! ) ( > 8 + ( Γ 1( % ΕΚ 2 Φ ΕΚ ( + Φ) 1 ΕΚ ( Φ ( 1 Β )

40 1 ( = ) 1 = ) ( 5 )3:7 ) 0 5!3 ) = (.!54 (.!43 ) 1 5)35: % ).!5 ) 3).ϑ7 ) 8 (.) ϑϑ ) )ϑ::!4 ( ϑ54 ).3)! () 1+ % + + ) (.ϑ )7ϑ! ϑ3 () 1 = : Ε< Φ % # (. (Υ ) : ( Κ 43 ) ( ) + + ) Κ ( ( 6 ( = % ΒΠ. % + ( ; 9 Κ = + Β + ( % 5 % % 9 ) 1 Κ + :3 ) ( % ( % ( Ε ( 9 Φ Ε, Φ ( 2 ) 9 8+ ( Θ, < + Μ < ) ( ( + ) 98 % ( + ) ( % ( Β ( + ( ( ) 2 %Α = ( 1 Η Ρ >> + ( ( ( )Α, ( Σ Τ ( ( 1 8 ( ( )

41 2 ( ( 1 Β ) Ο 9 ) = 98 ( + % ( 2 ( %! ) Ψ 9 8+ ) 1() Β), Φ Θ Ι,, 8,, <<< ( 3). 8 ) 1 ( 4Υ544Υ5!.3)!)! ) ( + 8,, ) 1 +# Θ, Ι 743).ϑ! () = 9 ) 4) 1! 9 8+ ( + Α Ο ( 1 Β Α 3) ( ) 5 ) Ε Φ.) 1 ( %.)5 Ν<<< Ι +, 1 Α.3)! + % 1 Ι 8 Μ 9 1 Β Α ) 9 Θ Θ 9 Σ Κ, Τ.) Π< 2, ( + ) Κ 43 (! 5) 7 () ( % ( +# 2 + ( ( + ) 1! 34)35 () ( 37)5!7 () ).! /)

42 1 Α Τ ( % Α + ( Κ # 1 ( +# Α Χ Ε 2 Φ Ο Ε8Χ< <;Κ Ε8,Χ< Φ Ε 8 _6Φ ( ( ( Ο ) 1! ( ) ) ) 8 ( = ) ) Α Β ( 0 % ; ) 2 + Ο ) 9 ( % ) 1 ( ) Κ Λ. Β ( 0 % % ( ) Χ 2 9 ( ) 1 ( 7 % ) ( % Ε> Β, Φ ) + ( ( + )! (. ), ( (. ) 0 (.ϑ (.44) (, ( Λ ( ; Ο > 0 ( = ( ) 1+ 2 ( > Χ 1 Η ) 8 ( ( )

43 ) ( Ν<< 8 0 ( ( Π< <, ) 1 ( ( ( ) ( ( (! 3 5 ) ( Α.5 %.5 ) 0 ( ( 1 Β 1 Η ) 1 4 ) ( ( % Β ( 0 % ; ) 2 )Β ( ( 1 ) 1 ( Α Χ = 2 ΣΟ Τ Σ, Τ ) 1 ( % ( ( 6 ) ( 5ϑ =( Β ( 0 % ) 1 ( ( 4 ( 2 ( % ΕΧΘΚΓ>Φ, ) 2 ( Ν<<< Β = ( 1 ) 1 ( ( Α 6 Κ Π ( Ο ) 1 8 Θ0 > % Ρ. 6 Κ > Χ + Ο Π ( 8 ) (.. ) 0 8 Θ0 Κ % ( > 2 ) % 8. 2 ( ΝΠ ( Β ( 0 % = ) 1 (.3 % ( ) % ( + Ο ) 1 ( ( ϑ 2 ) = ( Λ 1 Ο 8 _6 1, ) Ο ( < ) 1 : + ( Ν 9 ) 1 ( ( 34 % ( ( ) 1

44 % ( % ( 1 6 ) < < ( ( 91 % ( ; 8 ( 1 6 ) = ( ( ) 0 ( ) Κ 98 ) ( 6 Ε9 Φ) 3 + ( +! % ) 1 ( (.3 Η Η ) Β ( > > ) 1 : ) ( = ( < 8 ( = ) 1! ( (.3 ) > ( > Μ ; ( 1 ) Β:02 Χ <Β:+ > 2 2 Χ Ε 2=Φ ΓΕ 1 ( Α ( % ( ( ) 1 ( ( Α % ) ) 1 % ( <Π ( #) % ( ) % ( + ( +. ) 8 Η % ( Χ 9 = Ι % ( + ) % ( ; Γ ( : % ) > 6 : ) > % % = ) 4 ( 3 4!4 ϑ ) = ( ( ) ( % Χ ) (.:. ϑ3 3: : ) 0 Λ.ϑ ( Κ 2.: % > 1 + ( Γ )

45 0! Ι ) 1 : ( Κ 2 ) Β ( ( Χ ( ) 1 % ) % ( % 3 % ( ) 8 ( % 5 ( ) Χ Ε 2Φ ( 3 ( ( % ( 4!. 4: ) Ο ( ( +# ) > 4 6 Λ ) = 2 ( % + ) 1! ) + ) 0 % Α << < Β > Σ Ο Τ (.! % ( ( % ) < Θ << > > > > <<< > Β 2 1 ; = <<< Θ Β Ε 1 % Φ Β ( ( % <<< % 1 ) 1 ( % Χ 1 ) 4 /!? 4 #?, 4 /!. 4 (. ( ) 1.! ( 1 1 Κ ( Χ ( ( : + ( ( ) ( ) ; = ) Χ ( ( Α 8 = Ο =( Β ( 0 % ) Β ) 0 Υ ) ( Ο ( (. ) (). ) ( ) ( % + ( (.: ) () 5 ) % %. / Χ ) % + (. 3)5 ()

46 :Η)ΑΦ2 ><Φ <Β:+Χ > 2 2 : < %( >/. Ε2 ΒΦ<Ε ( ( +# Α ( % ( ( ( ) ) ( 1 ) ( + ( ( ) ) Β ( 0 % % ( 8 Β (, Β ( ) : < %( >/. Ε>2<ΙϑΕ ( 1, ) 1.5 ( 1 1 ) ( ( ) ( ) ) Α ( ( % ( % ( ) ( ( Β >Κ<Ι<Κ Β 2), % Β Ι8, Β,>0 <Β) Ο ( + Α Ο Χ Ο + = ) 1 2 Ο Χ Ο Ο 8 _6 ( < 1 % ( ) ( 7 ) Ο ( ( 9 Χ 1 ) ( ( ( ), ( ( % ( Α Ε ( Φ Κ Κ Κ ) 8 ( ) 9 : < %( >/. Ε2ΒΦ= ΦΚΗ)Χ<Ε Α ( % ( ), = ) Ο ( 8 Β (, 9 Γ Β ( 0 % = ( Β ( 0 % % ( ) <. # /.% ), = ) Σ1 ( 98 ) ( ( ), = ( Τ) 1 +# + 98! (..) 3 ( ( (

47 ) ) ), = + % ) Ο ( ( % Α <<< < ( <<< % 1 ( <<! 1 Χ ( <Π ( ( <<< 8 Β (, 9 2 <Π 8 Β (, Θ Π 8 Β (, Μ 8 Α Σ Τ < ( < ( % ( < ( < << <<< ( ( 9 ) ) ) ( % ( ( ( ( 1 + Α + 6 ) #, 8 Α 1, Λ.5!!ϑ) % Λ )

48 )! # % & ( ) # + ) #! % ) #,!. ) # ) #. ) # + ) #! % ) #,!. ) # ) #. ) # # % # % % # / % ) # % ) #! ) 9 % ) Κ % Α Σ Τ + Λ ( + ( ( Σ % ( ( % Τ % % Σ 2 % % + Τ), ( ) 1 ( 8! ).4): ( Λ ) ( 4 % )

49 % (..5 ) + Α ) Μ %.:5 )! ) 8 % # 2 ( # ( ) +. > )2) < #.! / / / Χ Λ : 2 ( Α ϑ Χ Λ 5 2 ( Α. ϑ Χ Λ 5 2 ( Α!4 Χ Λ 3 2 ( Α, Λ. 2 ( Α 333 Χ Λ 2 ( Α : 1 8 ( % ) 2 ( ( Α % % ( % % ( ) ( Α 1 8 Μ 1 % 1 8 ( 1 % 9 ) Υ ( + ) 9, Κ ( ( (!4 ) 8 ( % Κ 8 ) ) Ι 6 = ( (. )

50 ) 1 + ( 8 ) 8.).) 4 ) 8 ) # Φ. 4. % +% /%( 3 3 # 4%# ) 2 ) ( + ) +% / # 6 ; & 9 ( )Α Ε=.4: ) + 9 Φ) < ( Α < Α = Λ ( 7! ) 5 ) << Α Θ 6 Χ Κ ( Λ ( 4ϑ )! ) 1 ( 8+ ) ) ) Κ ) 9. =.)33.) 3! 4! ( ) Σ % Τ) Β Α (.ϑ) 4) 5 ) 2 (. ). )! ) Κ ( ( Α.)5!)7ϑ:. () 9 ( 1Ι8Μ 91 Β % Α :. )434 :: ( % 5 )

51 7ϑ)3ϑ. :! ( %! ) 6 % 4 7)..ϑ 7 (), 2 ( ) +% 4. 4 % 6 =! 9 ( Η6 / 3 = 4 1 % α ) ) ( ( +.). 4 ) Β ! ) ( ) 8 ( :.!)7ϑ 5 () 9 ( 1 Ι 8 Μ 9 1 Β % + 3: )! ϑ 5 () 8 ( + ( ) 1 Α ( ΠΚ α ββ))βββ).. 4 ΠΚ α.! ββββββ))ββ)))) :5 ( ( Θ α 7 βββββββ))ββ))) ϑ + 5 Υ ββ)))βββ))). ) +% ;. 4 # 9 & ( + 8 Ε, % + : Λ! 8 Φ) 8 5 4)3 3 ( Λ ) ( ( ( 3 4)3 3 () 8 2 ) < 4 ) 5) (% 3 3# 4 # 4 ; % ϑ 5 ϑ Κ ( +# (! 5.5 :5 (! : 7 () 1 +# ΘΙ,,..5 4:: 55 ( ( 3) 8 ) 1 ( = = ( 9 ) ( ϑ) (.!! ) ( )

52 ( ( + 5:5 ( + 3! : ) ) 3 /. % &! # 5 ;. <!/ 6 9 ( + 8 Ε, % + :! 8 Φ) ( (.:ϑ)3 7 5! (..ϑ)!:4 () 2 ( Η! ) ( % ( +#) #. / (% % 0< = 9 ( + 8 Ε, % + : Λ! 8 Φ) ( (.73) 5 (.5:):: () ( 2 ) ( % ( +#) Α (% (% % =12< < # # ( 3). 8,, ( ( % 5 ) Κ ( +# Α..! ϑ53 5 () Λ ( % ( + ( ( ) 3)..)! ) Λ ( 8 ΕΒ>Κ =Ο Φ ϑ! 3.ϑ, Η ) Ο ) ) ) 3 /. % &! (% % ; % 8 ( ( 5 () 9 ( % ( + 8 Ε,

53 % + :! 8 Φ) Κ ( Λ 4!)ϑ:. 4 (!.):4 ( + ( Λ.5)3!7 4 () 1 + ), % + ΘΙ8 9, 8, + ) Φ. 4 / % ) #? / 4?; / / (%?. 4 3 / Α # 0 % ) 4. (% (%? &3 3# 6 ;, 6 6 & 8 Ο (, ) % +# ( ( % + % ) 1 ( 2 9 Λ. ) 4)! ) 4 ( % 1, ).! Σ = Τ) ( ( Α % % +! ϑ ) ) ϑ)!!ϑ () +% / ) 1 1 % Ε=<8 80 ΟΧΒ Ε ) ) ) ( 7! 2 + ( )

54 # 5 / + ) ( 5: 4 () ( Λ 2 4 ) 1 +#.! 44ϑ 5! ( 9 ( % ( % 1Ι8Μ 91 Β + ϑ5 / + ) 7 3 3!. ( +% / 3% # 6 3? (!%3 3 # 4%# /%( 3 < # # 1 ( 5!Υ ), ( ) Κ ) ) 1 Α ) ) ϑ βββ))) 5:: ) ) ϑ ββββββββ))!43 ) 0 ( ) ) 1 ( % + % + ) % ) 1 ( ) ( 3 :7ϑ ϑ () = 4 0< 6 + ), ( Ι Γ Λ Ο ( Ι>,=Ο 9 Λ ( + 1 ) < ( 2 ) ( 5!)3! 5. () 1 % ( ) % + Ε8 Φ )Α, Λ + 1, ) + ( Α 1 8 % % ( 8 )

55 +% 6 3 3# 4 = 8 5 ) ).)7:4 5 ) 0 Σ % + Τ ( ( ) % Α +. % ) Κ Α + 3 ) ( % ) ( ( 3).) 8,, Ι,, ) 1 ( + ) (.)ϑϑ )!7! 5ϑ () ( ( ) ϑ)73. 5ϑ () Α < Λ Σ Τ << Λ +% (% % 4 3 / % = 4 < # # 8 2 ϑ ). ) ( % ( ( = 9 ) ( +.5) () 1 < 0 = ( % ) Α Τ % Α )))))))) 3 7 : Τ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :7. Τ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Τ 2 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ϑ Α Τ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!: 7! Τ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).: 3 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ϑ.)47! :! ( % ))))))))))))))) 47 )7. : (

56 ) 3 / 3 %. # /.! 8 + Α %. 4 Τ % ( Λ! Τ ( ) 5/ + ( %! %. 4 Τ % Λ! % + Α. 4 Τ. 4.?! Τ ( Λ. 4.? ( Λ. 4 Τ ( 9 Λ! ( Σ Τ. 4 Λ( /!. + Τ ( Λ. 4 +# ( Λ! Τ Σ ( Τ +# Λ! ( ) (, 2 Λ! ( % ( + Λ +# ( Λ! ( ( ( + Λ. +# ( Λ! 1! ) 4) 3) 3 ) Α +. 5 ( Α + +. ) ( ΝΝΠ<<<Υ 34Υ!,

57 )! ) 1 >1; 1 ; =.5) () 1 Α % ( Ο ( 0 ΝΝΝ<<Υ 4 Υ!, ϑ! ) 2 ( 0 ΝΝΝ<< Υ 43Υ!, ) ϑ! ) 1 Υ <0 ΧΟ < > 8 :ϑ ϑ () # % % & Ο Σ ) Ο) : 0 77 ).. Η) )Τ ( % )

58 2 9! ) 0 % ( Α.ϑ 3: Σ ( % Τ ( %. : : ) Χ>)Η) 1ΙΒΑΦ ΑΦ =ΦΜ> 2 Φ 1=ΦΑΜ <2 ΜΒ 2 2= 21Ιϑ = Χ= <2+Φ Χ Χ<Κ => =Θ,8=8Β0 ΚΓ =Θ,8=8Β0< 1Θ 6Ο9 1 Β>6ΚΘ0<> > Υ 1? Θ =Υ 8Χ<ΚΘ>Χ0Θ < Μ,Θ 0<Θ ΚΥ Χ)8 Υ > > 0<Κ Θ ΘΥ 9< 0> ;>Χ0Θ < 80<?Θ; ϑ 3.3! ϑ5!7 ϑ7 5.ϑ.:. 4!!.:ϑ.ϑ3 =Θ,8=8Β0< 19 1<Θ Ο >Υ.ϑ : =Υ 5 3: ΚΥ 35 :: Υ :5 5: ΘΥ ΙΥ!!: : 33!.::.!7 7! 7.4 =Θ,8=8Β0< 19 Κ > Ο 8 8 Β>1>0<> =Θ,>Κ 1 <Θ <χκ>κγ >Υ. =Υ. 3 ΚΥ 3! Υ!. ΘΥ. : ΙΥ 81?Θ; :!....:..3ϑ... :. ::

59 ! ) Ε Φ ( ) 0 ( 5Υ! Ο 9 2 ) % ) 0 ) ( ( ( ) 1 ) ( % ( Ο 9 Λ ) Β>0 0> <ΘδΑ Χ<Κ => =Θ,8=8Β0 ΚΓ 1 <>ΜΚ<Θ < 9 <0> 3.). ) 3.).) ϑ) ) 3.) 3) 3 ) :) 3.) 5) 3 )!) 3.) 4) 3.) ϑ) 3 ) 7) 3.). ) 3 )..) 3.). ) 5 )! )! )! )! )! )! )! )! )! )! )! )! ). 5.. ϑ!...ϑ : 7 : ϑ:! ϑ55 ϑ3! ϑ.5 ϑ &!!!!! #! # # %

60 ;! ) ( + ) 8 % ( Ο 9 ) ( + Ο ( 3ϑ4.35 Ο 9 2) 1 % 2 ) 0 Η (.7. / 3 4 /) 0, 9 5 Η 5 Σ )Ο) 0. ).4:5Τ ( % %! ) ( % ( + 2 ( ( ( + ) = % #. ) ( % ( + + % %! ( % ( % )! / + ( ) 1 2.! ) ( % (!7 ) ( :. Α.! ( ( Λ (. (. (. ( +. (. ( ( ( % 1 ) 1 ( % ( Ο ( 3 ( % 3 ) ( + ( 7)ϑ (), Ε +!Φ ( % 2 4 ) 9 ( 1

61 2 ( % 9 ) Ο (.3) 7 57 () 1 Ο ( ( + ( ( ) 1 ( % 2 ) ) % ) ) Ο ( ( +! 5 ( Ω ( Ο. ( ϑ ( Ω Ο ) 1 Ο ) ( ϑ 5 ( 5 ) Ο 9 Λ ( 353. ϑ () 5 ( ) Ο ( () ( ( ( : ) Α 4. Φ ;Ν &(. % 6 # 6 %#& : <. Ο% 4 ) 3 4)4ϑ5 ϑ5 ( ( (!.!)! ϑ 73 ( ( ):!4!3 ( ( 1 3. ) 4.! (, 9 ).! :3)4ϑ4 3 ( 9 8+ ϑ )5 ϑ7 ( ) )ϑ7! 57 ( ) Μ ) = (!

62 1 ( + ( % ( ) + + % 2 ) 1 Ο % ( 5 ) % ( 4! / Θ Ι ( ) Ο % (! ), % + % + ) ( + + ) Ε ( Φ ) Κ +# ( ) 1 ( % ) % ) 8 + ( ( Ο ) 8 Ε Φ Ο (. 3 ( 5 ) (! Ε Φ) Κ +# 43 4 / Θ Ι ( Ε ( ( Φ) >! 2 % # % % ( ) 3 : ) 0 ( % ) ( % % ) Ο ( % ( ) = ( 6 ) % + ( )

63 # 1! ( ) ) % 4 % ; :>Η 2 % 2 2 ( 2 ) 2 ( ϑ7 (% 2 1!.54: ) ) % ( ; 2 ( ϑ5.7ϑ4 ) 2 (. / 2 Η.7ϑϑ ( 7!. / 2 ( % % > 8 εε Ο % 2 2 Φ) ) % 6 / /, Λ 5 ( % ) 1 ( Λ 9 8 ( ) 8 9 )8 ) ( ( ) 1! % 2 8 % % ( 73 ) %.ϑ)543) ( ( % ) Ο ( ( Α 8 : ) 5 )! ) : 4 3 1, : :ϑ :4.. 7 : : ϑ 5 : 3. :.

64 Χ. 23&! # 8 % + 0 Ε % Β Φ ( (!ϑ. ( ) ) 8 9 ( % Α 1 ( 1, Θ % 9 1, 1 > ( 8 Η ( ) 1 3! ) ( Λ % ) Ο +# + ) % ) ( % Μ Ι 9 ) 8 ) > 9 ( +# ) % ( Α.. 8 3! % ( % % 2 3. % ) 1 ( Α < 8.) ( << 8 ϑ ( <<< 8 Χ! ( % ( % # ( ( ) % ( <! ( << : ( <<< 3 (

65 % <! << 1, : ( % 1, ( % ( ) 0 % ( = ) + ( () 1 % ( % ( Ε % εε) ( ( ) 9 Λ ( Λ ( ) ( % 2) ; ( % ) ) 1 ) 0 % ) Ο ( : ) ( % 1, ) 1 (, + % ) # ( 1! )

66 SPRAWOZDANIE z wykonania bud etu gminy za rok 2006 Zał cznik do Zarz dzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 20/2007 z dnia r. W bud ecie gminy na 2006 rok, przyj tym uchwał Rady Miejskiej Nr XXVII/225/05 z dnia 28 grudnia 2005r. ustalono plan dochodów w wysoko ci zł, natomiast plan wydatków w wysoko ci zł. Planowany deficyt wynosił zł. Po zmianach dokonanych w ci gu roku planowany bud et po stronie dochodów zamykał si kwot zł, a po stronie wydatków kwot zł. Planowany deficyt po zmianach wynosił zł. Wykonanie bud etu na koniec roku przedstawia si nast puj co: DOCHODY ,01 w cz tym: 1. Subwencje ,00 - o wiatowa ,00 - wyrównawcza ,00 - równowa ca ,00 - rodki z rezerwy subwencji ,00 ogólnej 2. Dotacje z bud etu pa stwa ,85 - na zadania zlecone ,80 - na zadania własne ,05 - na zadania realizowane 1 000,00 na podstawie porozumie 3. Pozostałe dochody ,16 66

67 WYDATKI ,15 1. Bie ce ,44 - na zadania zlecone ,04 2. Maj tkowe ,71 - na zadania zlecone 0,00 Rok 2006 zamkni to deficytem w kwocie ,14 zł. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH Plan Wykonanie % I. Subwencje , ,00 100,0 II. Dotacje z bud etu pa stwa , ,85 98,9 1. na zadania zlecone , ,80 99,6 2. na zadania własne , ,05 96,9 3. na zadania realizowane 1 000, ,00 100,0 na podstawie porozumie III. Pozostałe dochody , ,16 101,6 1. Udziały w podatkach stanowi cych , ,91 105,1 dochód bud etu pa stwa - udziały w podatku dochodowym , ,00 103,5 od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym , ,91 236,3 od osób prawnych 67

68 2. Podatki i opłaty lokalne , ,80 99,3 - wpływy z podatku rolnego , ,05 101,7 - wpływy z podatku od nieruchomo ci , ,59 98,3 - wpływy z podatku od rodków transportowych , ,98 110,9 - wpływy z podatku od czynno ci , ,68 88,7 cywilnoprawnych - wpływy z pozostałych podatków , ,93 64,1 - wpływy z opłaty skarbowej , ,52 109,8 - wpływy z opłat za wieczyste u ytkowanie , ,29 80,7 nieruchomo ci - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda , ,19 100,2 alkoholu - wpływy z pozostałych opłat , ,57 136,1 - rekompensaty utraconych dochodów , ,00 100,3 w podatkach i opłatach lokalnych 3. Inne dochody , ,02 107,2 - wpływy ze sprzeda y maj tku , ,52 108,6 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa 3 800, ,15 131,1 wieczystego u ytkowania w prawo własno ci - wpływy z dzier aw gruntów i lokali , ,46 96,8 - wpływy pieni ne uzyskane z darowizn , ,66 100,0 - wpływy z odpłatno ci rodziców za pobyt dzieci , ,20 109,2 w przedszkolu - wpływy z usług opieku czych i zwroty za pobyt , ,65 104,0 w domach opieki społecznej - wpływy z pozostałych usług , ,45 84,0 - dochody uzyskane z kapitalizacji rodków , ,15 101,5 pieni nych na rachunkach bankowych - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych , ,44 55,8 wpłat podatków i opłat - wpływy z pozostałych odsetek 7 000, ,82 213,6 - wpływy z pozostałych dochodów , ,52 526,7 4. Dotacje od innych jednostek samorz du , ,00 100,0 terytorialnego 5. Dotacje z funduszy celowych , ,50 100,0 - na realizacj zada bie cych , ,50 100,0 - na dofinansowanie zada inwestycyjnych , ,00 100,0 68

69 6. rodki finansowe pozyskane z innych ródeł , ,93 91,5 - na zadania bie ce ze ródeł krajowych , ,79 102,6 - na zadania inwestycyjne ze ródeł krajowych , ,75 84,1 - na zadania inwestycyjne z bud etu , ,39 100,0 Unii Europejskiej OGÓŁEM DOCHODY , ,01 100,2 I. Subwencje cz Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zrealizowano w wysoko ci ,00 zł, co stanowi 41,1 % ogółu uzyskanych dochodów. Poziom dochodów z tego tytułu wzrósł o 6,8 % w stosunku do realizacji w 2005r. W subwencji ogólnej najwi ksz cz pozycj cz stanowi o wiatowa, która wynosi ,00 zł, nast pnie wyrównawcza w kwocie ,00 zł oraz równowa ca w kwocie ,00 zł. Subwencja ogólna wyliczona dla gminy na pocz tku roku została zwi kszona w ci gu roku o kwot zł ze rodków rezerwy cz ci o wiatowej, na podstawie zło onych wniosków o dofinansowanie kosztów wyposa enia szkół w sprz t szkolny i pomoce naukowe. Ponadto z rezerwy subwencji ogólnej gmina otrzymała kwot ,00 zł na uzupełnienie swoich dochodów. II. Dotacje z bud etu pa stwa W 2006 roku do bud etu gminy wpłyn ły dotacje w wysoko ci ,85 zł, co stanowi 25,7 % zrealizowanych dochodów ogółem. Przekazane dotacje z bud etu pa stwa wzrosły w stosunku do 2005r. o 54,2%. Wpływ na tak wysoki wzrost miała realizacja dodatkowych zada zleconych w zakresie wypłaty rolnikom cz ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego oraz wypłata zasiłków dla rodzin rolniczych dotkni tych kl sk suszy. Ponadto zwi kszył si zakres realizacji zada wynikaj cych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych. Wpływy z dotacji z bud etu pa stwa na zadania zlecone wyniosły ,80 zł i były przeznaczone na nast puj ce cele: - wydatki przeznaczone na zwrot cz ci podatku akcyzowego ,80 zł, - wydatki administracyjne na zadania zlecone ,00 zł, - wydatki zwi zane z aktualizacj spisu wyborców 1.785,00 zł, - wydatki zwi zane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wybory burmistrza ,00 zł, - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł, - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej ,00 zł, - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze ,00 zł, - pomoc pieni na dla rodzin rolniczych dotkni tych susz ,00 zł. Wpływy z dotacji z bud etu pa stwa na zadania własne gminy wyniosły ,05 zł zostały przeznaczone na: -dofinansowanie z bud etu pa stwa projektów realizowanych z udziałem rodków strukturalnych z bud etu Unii Europejskiej, dotycz ce: - inwestycji Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiello ska w Kowalewie Pomorskim - refundacja wydatków poniesionych w 2005 roku ,56 zł - inwestycji Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Wielka Ł ka Pruska Ł ka ,09 zł. i 69

70 - realizacj programu wyprawka szkolna 3.954,40 zł, - nauczanie j zyka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 5.577,00 zł, - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,00 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wy szy stopie awansu zawodowego 500,00 zł, - wypłaty zasiłków okresowych ,00 zł, - utrzymanie o rodka pomocy społecznej ,00 zł, - utworzenie punktu interwencji kryzysowej 4.350,00 zł, - do ywianie uczniów ,00 zł, - pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 zł, - pomoc materialn b d o charakterze edukacyjnym ,00 zł. Nie wpłyn ła natomiast dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem rodków z Unii Europejskiej dot. inwestycji Modernizacja Miejsko-Gminnego O rodka Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim - refundacja wydatków poniesionych w 2005r ,00 zł. rodki te w bud ecie pa stwa zostały przeniesione do wydatków niewygasaj cych i przekazane w roku bie cym. Dotacja z bud etu pa stwa na zadania realizowane na podstawie porozumie wyniosła 1.000,00 zł i została wykorzystana na utrzymanie grobów wojennych. III. Pozostałe dochody W 2006r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosły ,16 zł, co stanowi 33,2% ogólnych wpływów do bud etu. W podziale na grupy dochody te przedstawiaj si nast puj co: 1. Udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa Dochody z tego tytułu wyniosły ,91 zł i w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 9,1%. W stosunku do 2005r. dochody te wzrosły o 22,4%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły z kwoty ,00 zł w 2005r. do kwoty ,00 zł w 2006r. Osi gni te dochody były wy sze ni planowano, co wynika z ogólnego wzrostu wpływów z tego podatku do bud etu pa stwa. Znacznie wzrosły równie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, cho ich udział w strukturze ogólnych dochodów jest znikomy i stanowi zaledwie 0,2 %. W 2005r. wpływy wyniosły ,87 zł, natomiast w 2006r ,91 zł. Wzrost tych dochodów jest efektem osi gni cia dobrych wyników finansowych w IV kwartale 2006r. przez spółk Plastica z/s we Frydrychowie. 2. Podatki i opłaty lokalne W strukturze dochodów stanowi 15,0%. Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi 99,3 % planu. Realizacja poszczególnych podatków przedstawia si nast puj co: - Podatek rolny Osi gni to dochody z tego podatku w wysoko ci ,05 zł, co stanowi 101,7 % planu. Dochody zmalały o 22,6% w stosunku do 2005r., co spowodowane zostało znacznym s obni eniem ceny yta za III kwartały 2005r., b d cej podstaw obowi zuj cej stawki podatku w 2006r. Zaległo ci na koniec roku wynosz ,27 zł, w tym zaległo ci obj te zabezpieczeniem hipotecznym 1.587,60 zł. W porównaniu z 2005r. kwota zaległo ci zwi kszyła si o 2.250,27 zł, co stanowi wzrost o 5,9%. Umorzono podatek rolny w kwocie 2.837,86 zł. Wszyscy dłu nicy obj ci post powaniem egzekucyjnym. Skutki obni enia redniej ceny skupu yta wyniosły 9.010,00 zł. 70

71 - Podatek od nieruchomo ci Wpływy wynosz ,59 zł, co stanowi 98,3 % planu. Dochody te zmalały o 2,1 % w stosunku do 2005r. Zaległo ci na koniec roku wynosz ,46 zł, w tym zaległo ci obj te zabezpieczeniem hipotecznym ,34 zł. W porównaniu z 2005r. zaległo ci wzrosły o kwot ,63 zł, co stanowi 272,0 %. Tak du y wzrost zaległo ci jest spowodowany tocz cymi si post powaniami w stosunku do trzech podatników b d cych osobami prawnymi. W jednym przypadku wła ciwym do egzekucji zaległo ci podatkowej jest Urz d Skarbowy w Warszawie, który spraw prowadzi bardzo opieszale i ostatecznie wniesiono skarg do Izby Skarbowej na bezczynno organu. W drugim przypadku podatnik zbankrutował i toczy si wobec niego post powanie s dowe, co przedłu a procedur ci gni cia zaległo ci. W trzecim przypadku trwa post powanie w sprawie ustalenia wysoko ci zobowi zania podatkowego, gdy podatnik skorygował deklaracj podatkow zmniejszaj c nale no ci podatkowe o blisko 90 tys. zł, z czym tut. organ podatkowy, badaj c przesłanki korekty, si nie zgodził. Sprawa trafiła do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego. Umorzono podatek od nieruchomo ci w kwocie ,50 zł. W stosunku do zalegaj cych prowadzone jest post powanie egzekucyjne. Skutki obni enia górnych stawek podatku od nieruchomo ci wynosz ,00 zł. - Podatek od rodków transportowych Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie ,98 zł, co stanowi 110,9 % planu. Zaległo ci na koniec roku wynosz ,96 zł, w tym zabezpieczone hipotek 4.095,30 zł. W stosunku do 2005r. zaległo ci zwi kszyły si o ,82 zł. Zwi kszona kwota zaległo ci wynika głównie z zobowi za dwóch podatników, z których jednemu zabezpieczono maj tek na poczet ró nych długów, co przedłu a procedur s ich ci gni cia. Drugi z podatników zbył pojazdy, lecz nie zgłosił tego faktu w odpowiednim terminie. Wszyscy dłu nicy obj ci post powaniem egzekucyjnym. - Podatek od czynno ci cywilnoprawnych Wpływy z tego tytułu wyniosły ,68 zł, co stanowi 88,7 % planu. Spadek tych dochodów w stosunku do 2005r. wyniósł 17,8%. Podatek ten jest wymierzany i pobierany przez urz dy skarbowe, które w cało ci przekazuj do pobrane kwoty na rachunek bud etu gminy. Wpływy z tego podatku w ostatnich latach były zró nicowane, w 2003r. wpłyn ła kwota zł, w 2004r zł, w 2005r zł, st d wynikaj odst pstwa od planu. i - Pozostałe podatki Wpływy z pozostałych podatków wyniosły ,93 zł, co stanowi 64,1 % planu. Pozostałe podatki to: podatek le ny ,65 zł, podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany s w formie karty podatkowej 4.178,78 zł, podatek od spadków i darowizn 6.660,50 zł i podatek od posiadania psów 1.140,00 zł. Tak niskie wykonanie planu tych dochodów wynika z faktu, planowano je na poziomie roku 2005, natomiast wpływy w 2006r. były znacznie ni sze. Dotyczy to zwłaszcza wpływów z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, które w 2005r. wyniosły zł oraz podatku od spadków i darowizn, który w 2005 roku wyniósł zł. Dochody te pobierane i przekazywane przez urz dy skarbowe. - Opłata skarbowa Wpływy z tego tytułu wyniosły ,52 zł, co stanowi 109,8 % planu. Dochody te zmalały w stosunku do osi gni tych w 2005r. o 2,8%. Dochody w poprzednich latach kształtowały si nast puj co: 2003r ,90 zł, 2004r ,37 zł, 2005r ,78 zł. 71

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

Plan wg URM Nr XXI/335/11

Plan wg URM Nr XXI/335/11 I. INFORMACJE O SPOSOBIE KSZTAŁTOWANIA SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo