! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +"

Transkrypt

1 ! # % ( ( ) +, ( ( %. /) 0 + ( ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +.5 % 1 6, ( ) 7 () 8 ( 2 %! ( ( % ( (!7 ) 9.:). )! ) ; ( << ( ) 1 = > 9 +! 5 )? + +! )

2 1 (.7 2 = ) (, ) 1! ) = > 9 ( ) ) Α 5, Β ) Χ 9 ( Ε Φ 3 Γ 0 9 Η Ε Φ 1 ( :) 3) Α # % + 3.) 3) Χ Ι +. ) :) Ε1( Φ!) :) ( 1 >.) ϑ Κ ( %.:) 7) Ε Φ 9 ). ). ) ( Ε; +#Φ.!). 8,, 3).. 9 Λ.).. Β =!).. 1 ( = ( ) ) Α 3)!) % ( Μ Ι Ν<< = Ο Ν<< 8 0 (!) 5) Η 8 ( 9 8 5ϑ =( Β ( 0 % = ) <Ν Β Ι Ν (.:). + 9 ) Ν<Π Ι +, < 8 ( 1 1 : % )

3 Ο ( ( 2 + % ) 1 + Α 43 Α ( 1 >, 1 = Α # % + 3.) 3 Β = > Β 2 Ε1( Φ 9 > 1 ( Γ 8 9 ; 6 % Λ 7)!)!)!)Α ( 1 > = 9 > 1 ( 9.: Η Α = ; (, 1 = 8+ = % > 8+ Α Θ ( 9 > 1 ( 2 % 1 6 : < 8 ( + > Μ ; Β ( 1 1, = Ε8 1 Φ ϑ ), Λ!! ( + ) 9( ( ) )Α + ) ( % ) 8 ) ) 2 9 )!

4 , ( 54 () Ο ( ( Α % 9 5 = 8 ) ( ) 2 5 Λ 2!, Χ 9 ) 9 9 ) 9 (! Λ 7 ( ) + ) + 2 ) ) ( ) Ε ( + )Φ Ε; ( << Ε 9 ) + ( 2 ) 4 Λ.. 3!. ( ) Α = % ϑ 2,! 2, 9, < Θ 4 2 ( ϑ! ) 1 + = ( % ( 2 ( % % Α % 2 + ) % )

5 1.! ) ϑ ( ( + ) ( ( ϑ)44ϑ 2 ( ( 3)5ϑϑ ( :.5 /) 0 % ) 98 Λ 5 ϑ / ( % 8 1 0!, 8 Λ 3. /) 1 = ( ( ) 1 = ( > 9 ) 0 % 5 / ( Ρ Β ϑ4!. / ; 1 + Λ ϑ4 7 / ; 8 ( Λ!.5 / ; ( Κ Λ 5: ϑ4/ :4 /),! Λ. ( 3! ) Α, Λ 2 +# ( : (, ), % ( % + % % 4 ) 0 Α, ;, ; 8 ( = %, (, Β, 9, < Θ 8 % 4 () <<<, % 4 ( ( : (, )

6 1 ( (.: ( ) ) ) = 9 1, ) Ι ; 2 Ι 1) 8 (! ) ( ϑ 2, ( ) ; ( ( ( 3) )! ) 8 ) )! ( ( % 2 5).7) 5)! 9 = ( ( ( ( Χ 2 ) <Π Ε (, Φ) 9 ( + ( % Α ( ( 1, ( ( ( 1 ( + ) ; % 9 ( + ) %! Α Β 8 ( 6 ; Μ + % % = 6 ) ( % (% 2 Σ! Τ ) 1 ( Κ ) 1 ) 1 ( 5 ( +#. 5. (..5 : ϑ5 ) 1 % ( % ( ( ( ) 1 ( ( ( ( ) 8 (!:: (. 3ϑ )

7 1 ( % +# ) ( 353 ( Ο 1 Λ. 5.. :7 () ( ( + % 3 / ( # ( 8+ ( Σ,, ( ( Σ ) Ο) 0.55 ).. 7 7! )Τ) ( ( + Α.Τ 5 ( Λ 5 % Ρ Τ. ( Λ % 5 % ) 3Τ 37 ( ( ( % % ( % 3 /) 1 % ( ( #.5). )! ) ( ( 5 : ( 5!3!!3 () 1! ) ( # ) = ( % ) Ο + ( ( )Α ) 1 + %! % ( ( + ) (!: 5 ϑ3 % ) 6 (..! 43:. ().) 1! Η 5 ), ( ( ΝΝΠΥ. Υ 5 # ( +# ( ( ( + ) Ο ( (

8 Ο 1 Λ. ) ϑ..! 5 ( %.! ) % + ( ( ( 5: ) ) 1.! ) ( +# ( ) % % # ( +# Α Λ ( + ( %Α Λ ( ! ) ( +# )!.) 9, >! ) ( : Α % % 5 ( % %! Η ( 9!) Β ( ( +# ( Α Τ ( 1! ( ( 33 % ) 1 Α.! ( Σ! ( % Τ ( Σ Τ. Κ ( Μ

9 5 ( ( ( ( ) Τ ( 1 % 5 ( Α Ε % Φ Λ ) 4.! Ε % ( Φ Λ ) Ι ; 2. Ε % ( Φ Λ ) 4. Ε % ( Φ Λ ) 3.! Ε % ( Φ Λ ) = 4 = Ε=< Β,8Φ ) = ) Κ (. Ε > 08<Φ ) Ι ; 2 5 ( ( + % ) 1 ( % ) Τ ( Λ! ) Ε Η (Φ ( ( ) ) ( ( (. 5ϑ Α 1, Λ. Λ.3 Λ.5 9 Λ 534 ) ( ( Α Ε1 ) ςφ Ε ( ) Φ Ε0 Φ ( Α Ε 4 ( Φ) (! ) 1 ( + ) 1+ (. (Α 9 1) 6 ϑ Λ.

10 1), Λ. ( (Α 1 6 Π <Π 9 << Ι 0 ( + 9, > 1 6 ) ( % 1! ) ( % ( +# ( % Κ ) 1! )!3:! ) Α. ϑ ( %. %! 3ϑ % % % Σ Ω Τ! ) 1! ( ) 1! 18ΒΟ 1 Β Κ : Σ3 2 ( Τ) Α >.3 (. ( % Κ ) ( )

11 + 9 Ε9 + : 4 ϑ.!φ) (, Ν<ΠΥ. 4Υ : 3 : ) ( ( + ) ( % 2 (, ) 1! 9 1 ( %. ( ( Υ : = ) 7). ) : ) Α ( ( +# ( 1 ( ) % ( + + ( 44/ ( ( 2 ) 9 1! ( ( ( # + Ο > 8 1 Ε= ) 8 + % (!.)!) 3 )..) 5 ) 9 1 ( 5. ( % 1 ) Ο 2 1 ( ( % ( Ο ( Β Α 2 + Σ!3 45 Τ, ) 8 8 Ε,? +, 8 1 Λ 9, 1 Φ) 1 ( % Ο ( ( ( % ( % +#!) Ο 2 1 (! ) )Α Ε << Θ <<Φ! Ε 8, Φ! #! Β )

12 1! 1 Ι 8 Μ 9 1 Β % ( ( ) ( ) (.3 45ϑ () 0 2 Σ 2 ( ( Τ Λ.3/ % ϑ4/) 1 ( % 1Ι8Μ 91 ( ( 4 ) ) 8+ ( ( 2 + (. : ) Σ ) Ο) 0!: ) 573Τ) Ο + ( 2 ( ( ( ) 0! +! 9( ) ( ( ( ( ( ) (!4 (! ( % ( % 2 (!), 2 5 ). % ( Ε1 Φ ( (! ) 1,, 7! ) ( ( ( (!) 0 ( % & ( ΕΚ Κ Φ ) ) Σ,8Χ0<ΚΒ18Τ

13 % ( % ) + + % 2 ) 2 ( + Ε 2 % Φ +! % (! Μ ( ( + ) 1! ) ( ) 9 ( Η 1, 1 6 ) 1 ( ( % ( + 2 ) %! ( 5.. ) 1, Ε 2 % Φ! ) ( ( ( :: ( ( ( ) 0 % +! + )!) 1 5 ). % ) ( ( % % 8+ ( ( (.. ) 1.4) 4 5) ϑ)! ) ( ( Μ ) = % ( ) Ο ( (! ϑ.4 ) % ( ( + % ) ( % # + ) = ( ( Ξ ) 8 ( 9 2 ) 1 = ( ( Β ) = Β ( 0 + ) Β ( 8+ ) 1 ) ( (.5 Λ ) 1 ( + ) ; ( % + 6 ) 1 ( Β 2 Κ ΨΚ Ψ + ( +# Σ.ϑ7 (. Τ.5 ( Β )

14 % 2 ( ( +! ( ( % + ) ( ) ( + + % ( % ) ) ), % + ) Ο (, ( &( ( ( 2 ) ( ( + ( Ο (, ) ( ϑ &() 0 ( ( ( ) 1! ( : Α 3 ( % ( # ) 1 # + ) 8+ ( ( %. ( 2 ( 8 2 Χ ), 2 ( 5 ).) Β. ) Χ Χ +%,.. / # ( ( ( (!3.: )ϑ:.!4.: ) ( : 4 35)::!7 375 :3 )ϑ35 ( 34.!)3 3. )!3 +%,.. / # 0!! 5 : 5!3)!!3 43!)3 7 : 3)75: % Ε ( Φ Ε 2 % Φ.) 5..!5).).ϑ5 :.:) )! +%,. 1# / # 8 ( 4!. )5!!4 37)!: ( ( 3: ) :! :!)3. 3!. ϑ3 4 ):4. 5 )4.33 4).7:....)4!

15 % Ε ( Φ Ε 2 % Φ Ο ( 2.) 5.. 5)!!5.).ϑ5 ϑ!)5 : ϑ. 5)7!7 ϑ.!)745 ( 23& ( &(. 4 / # /! 4. &( : ϑ).74 &( ; 2 ) 1 ) ( 0 9 ) 1 ( ( : ( ) 1 % 2 2 ( Μ ) 1 Μ ( ( :..! ) ( ) < Λ 4.. <<..! ) 8 2 ( + ( + ) = ( Α 2 = Μ ) ( Ε Μ Φ 8 = Ο 1 1 ) 8 ( % ( () 1 Μ ( ) 0 ( ( ( ( 1 1 ( 1(, 1 ) 1 ( ( ) 55 ) 6 + ( ( % ) Μ ) ( ; ( ) Β ( ) ) 3: 2 ( % % ) ; )! ) 2 ( 7! )

16 1 % ( 2 + % + ( + % + % ( Β 2 =? +, ) % + % ( 3 35ϑ ( ( ( ( ϑ (), % ( ( ( ) % + ) 0 ( 2 ) % +# ( + )!! % ) 1 % + % + ΟΘ 5Υ! + % Λ! 7. Λ 4 ϑ4ϑ Λ.!. 7 % ( Λ 5!.. ( Λ ϑ ϑ55 Λ 5)4 5 Λ ) ( % +! ) ( :4: % ) 1 (, 8 + )! % ( % 2 ( ) 8 (.. ) 1 ( ) 8+ ( ( 2 % % ) ( 2 ( % ) ( ( + 2 % ) < ( Λ + + % ) 8+! ) ( % % ) 1 ( (, 9 ()! ) ( ( # < 8 ) (

17 % ) 1! ( : ) (% 2 % % (, 9 + % ) Ε0 Ζ + ) 1! 34 ) + ( :! (.3 ) 1, ) 8 % % ) % % % 2) 1 ( 9, > ) Β Ο % 2 ( % ) + ( ) ( Υ % ) ) ( 2 % % Σ ) )Τ 0 2 ( ) ( Ε Φ + 2 % ) 8 ( Ο Ο 9 + ) ( + ( ( Ο 9 Ο % ( ) Ε ( % Φ) 1! ) (!7 ) 0 ( :. ) = ( ( ( ) 8.) :) : ) + ( + 2 ) ( +! ). +

18 ( + 2 ) 1! ) + 2!) ( ) Μ ( ( ( + 2 ( )Α ) ( ( ( ) Α + Λ + ( + 2 ( ( Λ + 2) 1 + 7) )! ) ) 8+ ( + ( ) % + ( ) ( ) 8.) 7) 5 ) + ( % ) 0 2 %! ) () (!! + ( ) ( + + % ) ) ) 1 ( % ) ) Ε Φ) = ( ( )

19 Β 0 ) Χ Χ %,.. / # ( 0.! & 6. #..%!% Ο! 3. 7 ϑ7 8 5!. 4 :! 55.! : ϑ 3.. :. : ϑ ( ( 4!7 :77 4!7.5ϑ 3 (. 3. ϑ! ϑ! ( ( 4!.3 ϑ 353.ϑ ϑ7 ( 5 % (. : ϑ74 ( % 5 %,... 7 ϑ7. 3!7.3! ϑϑ.3ϑ 7 3.!5.:!ϑ 0.. ϑ 7!..: ( 0! ϑ. : (. : : / %9. # (.! 3!.:: 3!!! Μ 5 ϑ. 4! 5 :.. 35ϑ ( ) #. 4 (

20 ) % / # 6 1! :5: 335 +).4. () (. / + ) 1! Α ( 2 ( 2 % 2 : ( ) 8 ( 2!Υ 4) Ο ( 0 ΝΝΝ<<<Υ ϑ5υ!, :). )! ) ( ( ( + ) 0 ( ( ( + ( ) Κ +# ( ( + ( + +# ( ) 8 ( % ( + ) + ( ) % % Α Λ ( ( + + ( %. ϑ..3 ) Α # Σ Τ )

21 ) % / #% 6 Ο + ( ( 9 ) ) ) 1 % ) 1 Α.) 1 ) ) ( ) 3) ) :) 0 % ( ) 5) 4 4 ) % : ( 1 6 )!) Μ = % 0 ) 1! ) % ( Ε Μ Λ Φ) Ο ( ( % ) 1 ( ( %.4 ( Α = = Κ ( Θ Ι ( Χ Ω 8 Ω , Ω ; 8 = ) 1 % Ο Λ 9 8+ Λ 9 8+ ( ( 9 ) ) ) % ( % 1 Β % ) Μ ) ( ) 8 (.5.! + ) Ε Φ ( (.7ϑ. ) 0 0 Η. 3! ) % 4. 3 ( ) 1 Ε 9 Φ ( % 2 ) 2 % + ) 1 ( ( )

22 Ο ( ( 2 ( ( ( + 2 ( ) Θ ) 1! ) 1 ( ( : ( % + ) 8 ( 2 < 4 ) + 4 ) 1! ) Ε Φ ) ( 8 = ( [ Ξ ( 6 ) 1 % ( ( Χ 1, ) 0 ) ) 8 ( % ) 0 Η Η ) 6 9 ) ( Λ Ο ( ΕΘ 8 ΒΘ Φ ) ) ) 1 Η ) 1! ( Σ 3 )Τ ( 2 ) ( (!. ) Λ ( ) 1! 8 ) % ( ( 9 Λ ) 0 Η % ) ;) ) ( ) 1! ) ( Λ!)!5 47 () 8 (! ) ( 3. ) Σ % ( Τ (Α ϑ).:! 7! ()

23 1 4 ) ( 2 ) ) :. # &3 3# 6 ) Σ % Κ ( % ( Λ Τ + 9 > ) ( ) ( + ( # % ) ) ) Σ ( +# Λ 355 Τ 1, Υ ( Σ37 Τ) 1Υ ( Σ 5 )Τ ( ( % ) 0 ( ) 1 1, % Λ Υ ( ) 1 % ) ( ) 1 2 % ) ) 1 ) ) ( Λ ) Β 2 Σ ) ) 4 ) Ι ; 2 Τ ) 1 2 ) ) 0 2 % 2 Σ ) 3 Τ + ) 4 ) 1! ( % ), % (, ( ),.! (.4 ) :)ϑ:7 )

24 = % + % ( % ( + (! ) ( 2 ( Κ ( ) ( ( ( 2) 8 (.: ( Α = = Κ ( Κ ( Θ Ι Χ ) 1 ) Ο (.. ( + Ι 8 9, ) ( )! ) 5 5 ( ) 1 : ( ( % % + : 4 ), %.: ( 8 = ( ) + 1, = 0 ) ( + ( ) + + ( 9 ) ) ) % + % ; 8 1, ), ( ) + ( ( 2 ) 9 > ( ( ), ( Α = Κ ( Κ ) 4 3 = % Ι ) 1 + Μ ) ( ) Β 2 Σ ( Τ) ( ( %

25 ) 1 ) 3 ), 1 ( ) 8 + ) 8 + ( ( % ( ) ) ) ( ) ;. &3 % > + ( % ( Θ ) 1! ( +# + ( % 1 6 ) ) % /!. Ο + ( ( ( % 9 ) ) ) ) 5 ).! ) ( ( % ( ), 2.) 5)! ) 3 ) :) 4 ) <<< 4 ) 2 + ) 1! 1 ) + ) 4 ) ( 4!ϑ 4 ()

26 ) % 3& 4 9 ( Ο ( 1 ) ) ) 8 ) 0 Ο ( 0 ΝΝΠ<<<Υ 3 Υ!, ) )! + + ( ( 2.) :)! ) ( + ) ( ( ( )! ) ( + +.ϑ: 45 () Ο ( ΝΝΠ<<<Υ 3.Υ!, ) )! ( ( + ( Ο ( 1 ) ) 8 ) ( % 5 ) ) Ε + Φ + Θ Ι,, 8,, + + ( + ϑ:! 3! ϑ ( 4 5.4: : + Ι. ϑ! : ( % 2 ), 4 ) 1! Α , ) 1 ( ( Ο ( 1 ) ) ) 8 ) ( (.74.:7 3ϑ () 0 Υ ) + % 1Ι8Μ 91 Β +.!!7 () % ( Ο ) (!):7 : () ( ( +.! ].5 Ο 1 +# ϑ)3 3 3 () ( ( Ο ( 1 ) ) ) 8 )

27 ) % /.! )! % 1 / < #% 4 = 4 2 ) 1 2 ( +# ( 2 ) 1 ( ( 9 ) ) ), 0 ( ( ( + ( ( + ) ( ) ) ( +# + Ε 2 Φ + ( + + ) ( + ( ) ( ( ) 8 ( + (! ) << 4 ) ) 1 5Υ! ( + ( ( 9 ) Ε ( ( Φ 8 <<< ( % 1 Θ ΕΒ,<8Φ ) 1 ( (! (!)7 4) 54 () ( 7! / % ( ( % ) 8 ( 8+ 7.ϑ! ϑ :: ( / % ) Κ + + ( (,, ) 1! / + +! + Θ () % Κ <

28 1, % ( 5ϑ : () 1 ( ( ) ) Ο Θ ) 0 % + << <<< ( ( Ψ Ψ Ψ Ψ) Ο ( 9 % ( Α : >!. 4 %? 6 ( >0Θ < Ο Λ % >09Ο,! % Π<< ΕΧ Φ Π< ) : >!. 4 < # # ( ( Ι 8 Μ ( +# ( Λ Ρ Ο ( % ( % ) : %( 3 1 # 4%# < # # ( < 8 ( % < << % 1 1 Ο Θ Ε, Ο Φ ( ΕΧ Φ Λ <<< Ν 1 Ε8 Κ Φ Λ % 1 Λ < ) ( ( ϑ). )! ) (

29 Ε ( + Φ) 1 = % ) Ο (.3 ) ; + ( = % ) 0 4 Α ( ) : ( 1 6. ( 1, Λ. 9.) ( ) 1.: Η! ( + ; ( << 9 % + Θ 0 ) 1 ( + = ) = < # 4 % 4 Α 4. # +% #. =. < # = 2 Λ ( 0. %( 3 1 # 4%# < # # Θ % Χ 9 0. >!. 4 < # # ; 9 Λ ( ( 2 9 ( ) Α 3? <%. 2;. 0. >! < # #. #! ( 2 Λ 9 Λ ( ) Α 3 +% #. =. < # 3.& 6 1# < # 4. 3 # / #Α ( + Α % % Θ % >, ( % = = 1 1 = 2 Ρ Α 9 Α Λ, Ι Λ Θ % Χ ; 2 > 2 Ρ ( Α ( ( 9 % ( ; Β 0 Ρ

30 ( 1, Α (, ) 1 ϑ! ) + 8+ = Β ( 2 Α = % ( ( 9 Β ( ) ( ( ( ( 2Α ( Λ ( Λ ( ( ΨΚ # Ψ ( 1, Λ ( 1 6 Λ 9 Ε, Φ Α ( ( % ( ( ( ΕΚ Φ ( Ε Φ Ε Θ9> Φ) 1 ( ( ( ) 1 Ο ( ( ) Ο Ο % ) Ε Φ ) 1 ( ( % ( # ) ( % + ) 1! 8+ = Λ Β ( + 9 ) 9 ( +# Λ 5) 1! ) 3! ). ϑ ) + Σ ) Ο : ) 0 5! ) 54 Η ) )Τ =

31 ( % ( 9 Λ 1 5 ) 1! Α 2 ( 9 ( 1, Ρ 2 ( ( 9 ( 1, 9 Χ ) ( ( ΕΒ Φ ( ( + + % ) 9 ( ( + % Α Κ < : Λ.:!44 ( ( % Λ 3 ( ( ; ( <<) ( 0 Λ ( +. 7:: ( # +! ( Ο (. ( 5 ( Ο ( % ϑ:5. () ( ) Β % % + ( + ( + % % % ) % ( + ( Α 3 Λ < <Π ( ( : Π Π< ( )

32 8 + 5 ) 3! ) ( 5.! 57 ( ) 8 +! ) ( ( ) 4 9. % ( 3 ) ( % ( + ) > # 2 % % ) ; ( << 9 ) 9 ( % ( ( ( ( ) 2 ( 4 Σ : 3 Τ) % + ( ( + Α 9 3. ) Λ! 1, ) 1 ( ( (! ) 8 ( +# :Υ 5 (.5 () 1 ( ( # # + ) 1 ( 9 8+ ( + ( ) = ( % ( 1 8 Μ Ε Μ Φ) 1! ( ) 9 Χ ( ( + ) ( ).!: % ( 3 % ) 1 %.:ϑ ( 3! % ) %!:3 # ) 1 ( ( ϑ4

33 ) ( ( ) 1 ( % ) 1! % :5 ) 1 ( + ( ( % % Α ( 1 6 1, Ρ ( 9, 9 Β, ( Ο % Ε Ο)Φ Μ ) (, ( ) Ο % ) 1.ϑ! ) Ε 2 Χ Φ) Ο ) 9 8+! ) % ( % ) 1 +! )Α Α ( + ) ; ( << ( + 3 Σ ( Τ + % ) 1 6 Α +# ΠΚ + ( Α + (

34 + + ( ( 2 + ) 1, Α ( ( ( ( ( % ( ( ( ( + + ( ) Α ( + % ( ) 9 8+ ) 1( ( (, ( +# ) 1 ( 98 Α = 9 ) ; ( << ) 1, 1 6 ( ) 9 8+ ( +# + # ( 2 ( % ) = ( ( Η ( ) 0 % ( Α Ν<Π Ι ( 1 8 Μ ( ϑ).)! )!): 4 ϑ ( 1)8)Μ) ) 8 ( ( ( % ) 0 2 ( ( ( ) ( Ε+ ( Φ Π<<< ( 7).)! )

35 ( ( ϑ Ι Α (!.5.3).4) )! ) ( ( ( Ε 1 = Κ Φ ( 1 Η ) 0 2 ( 98 ( ( 1.7) )! ) 2 ( % ) 1 ( ( Θ 2 ( % ( Ε ( 9 Φ ( 98 ( + Ν<<< 9, Ε, ; Φ 9 ( (.5.ϑ) 3)! ) ; ( << Λ ) :)! ) Γ 8 ) % ( +# 1 ( ) % ( ; ( <<) Κ 43 ( + % ) 1 ( 2 <Π 9 Θ 9.! ) 9 <Π ( ) ΕΚ ; = Φ 5 ) :)! ) Θ ( % Ν<< 1 ( % ( ( : 3 ( ( ) Χ 2 ( 1 8+ > = Μ ( 2 ) ) ( ( ( % Ε ( 9 Φ Ε 1 Φ 9 ) ( % Ε Φ 98 ) 1 ( ( Ε ( 2Φ ( ) 2 ; ( 2 ( ( 2 Ε ( 1 Φ ( ) ( Υ ( )) Ι 2 ( ( ) 3 Κ 43 9 )

36 ) 5)! ) 98 Ν<< 9 Γ ) Ε0 Φ 9 ϑ) 5)! ) <Π Β + >. ) 5)! +# ( 2 2 Π< <,. )!)! ) ( ( ) ( ) Ε= Η, Φ 1 Β 9 8+ ( ) 1! ) ( (! 3 5 Ι + ) ) Μ ) ( ( 3 )1 ( % ) 1 ( (.):5. ( > Ε> Χ!Φ Λ ϑ.7 (!3 ) 1 2 ( % +# % ) = 8 % ( 9 Β 8 9 Β + Θ ) 0 +# (,, ( % ) ) ( % % ) 1 ( ( ( + ) ( % % ( # Ο ( 1 + Ρ 1! ) 9 8+ ( ) Ε Φ) = ( 6 1, Κ ( = 8 ; ) Ι ( % + % ( ( ) % % ( (, (, 8 (,, % 9 Ο + ) 1 % 2 % (

37 ( ) 9 % ( ( =>= Χ80 ( 2 + % Ρ Θ! Λ Ε Μ Φ.5 + ( (.5 ( Μ 1 Β ) 1 Α ) < ( % + ( Α ( Ρ 9.5 Η! ) ) 1 % ( 9 Κ 43 ) ( + ; ( << 9 ( % + Ρ Ν<Π Ι +, ) Μ ) ( ).). )! ) = Β 2 = ) 1 ( ( :! Α.! 4 ϑ ( : Α 2 ( ( 2 Η 2 Ρ ( ( 1 Ι = Β Λ :)..)! ) ( # ( % Ρ Λ ( 5)..)! ) % + ( % ( ( (. Ρ 0 Μ 0 ( +.. ( 2 ( ( % ( 9 ( 98 Κ 43 )Ρ = 9 8+ ) ( 5. Ρ 0, 3.). )! ) Λ ) % ) ( Α ( + % ( % = ) ) 9 8+ ( % ( 9 8+ ( (

38 Β ) ( >>) 9 8+ ( ( ( ) ) Α Β Μ < 8 0 ( 9 % 8 = Ο 9 9 ΕΓ Φ) 9 8+ ( # ( % ( 2Α ) ( 2 ( ( + ) 1! ( 2 ( ) 8! ( ( ( ) Κ ( ( % ( # % ) 9 8+ ( > > Ε>, Φ ( + Α ( ) % ( 1 Η % 9. ). )! ) ) % # 2 4 ) % 98.77!! ( Α Ι = 8 0 = ( ) 8.77: 9 8+ Ε9 Φ ( : ( + + % ), ), 9 2 )

39 ( (, Υ ( % ( ( ( + 8+ ) 1! ( ) ) Α ( + 98! ) % + ( % ) 1 ϑ) 5)! ) ( + ) 8 ( Χ 9 8+ ) 1 ( % ( + Β Ε ΟΦ Β ) ( + ( ( % ) 1 ( ( % +# ) 9 8+ ( ( % ) % Α Β ( + > > >, ( 9 2 1, ( ) 8 2 % ( 2 ) 8 5 ) ( 98 9 Κ < ( + ) 9 Κ Ε Φ ( ) ϑ).7)..).!) ) ( ) % % ( + ( ) 1! ) = ( 98 ( ( +# % ) ( % 2 ) 5)! ) ( < 1 ) Ε = #Φ :) 5)! ) ( > 8 + ( Γ 1( % ΕΚ 2 Φ ΕΚ ( + Φ) 1 ΕΚ ( Φ ( 1 Β )

40 1 ( = ) 1 = ) ( 5 )3:7 ) 0 5!3 ) = (.!54 (.!43 ) 1 5)35: % ).!5 ) 3).ϑ7 ) 8 (.) ϑϑ ) )ϑ::!4 ( ϑ54 ).3)! () 1+ % + + ) (.ϑ )7ϑ! ϑ3 () 1 = : Ε< Φ % # (. (Υ ) : ( Κ 43 ) ( ) + + ) Κ ( ( 6 ( = % ΒΠ. % + ( ; 9 Κ = + Β + ( % 5 % % 9 ) 1 Κ + :3 ) ( % ( % ( Ε ( 9 Φ Ε, Φ ( 2 ) 9 8+ ( Θ, < + Μ < ) ( ( + ) 98 % ( + ) ( % ( Β ( + ( ( ) 2 %Α = ( 1 Η Ρ >> + ( ( ( )Α, ( Σ Τ ( ( 1 8 ( ( )

41 2 ( ( 1 Β ) Ο 9 ) = 98 ( + % ( 2 ( %! ) Ψ 9 8+ ) 1() Β), Φ Θ Ι,, 8,, <<< ( 3). 8 ) 1 ( 4Υ544Υ5!.3)!)! ) ( + 8,, ) 1 +# Θ, Ι 743).ϑ! () = 9 ) 4) 1! 9 8+ ( + Α Ο ( 1 Β Α 3) ( ) 5 ) Ε Φ.) 1 ( %.)5 Ν<<< Ι +, 1 Α.3)! + % 1 Ι 8 Μ 9 1 Β Α ) 9 Θ Θ 9 Σ Κ, Τ.) Π< 2, ( + ) Κ 43 (! 5) 7 () ( % ( +# 2 + ( ( + ) 1! 34)35 () ( 37)5!7 () ).! /)

42 1 Α Τ ( % Α + ( Κ # 1 ( +# Α Χ Ε 2 Φ Ο Ε8Χ< <;Κ Ε8,Χ< Φ Ε 8 _6Φ ( ( ( Ο ) 1! ( ) ) ) 8 ( = ) ) Α Β ( 0 % ; ) 2 + Ο ) 9 ( % ) 1 ( ) Κ Λ. Β ( 0 % % ( ) Χ 2 9 ( ) 1 ( 7 % ) ( % Ε> Β, Φ ) + ( ( + )! (. ), ( (. ) 0 (.ϑ (.44) (, ( Λ ( ; Ο > 0 ( = ( ) 1+ 2 ( > Χ 1 Η ) 8 ( ( )

43 ) ( Ν<< 8 0 ( ( Π< <, ) 1 ( ( ( ) ( ( (! 3 5 ) ( Α.5 %.5 ) 0 ( ( 1 Β 1 Η ) 1 4 ) ( ( % Β ( 0 % ; ) 2 )Β ( ( 1 ) 1 ( Α Χ = 2 ΣΟ Τ Σ, Τ ) 1 ( % ( ( 6 ) ( 5ϑ =( Β ( 0 % ) 1 ( ( 4 ( 2 ( % ΕΧΘΚΓ>Φ, ) 2 ( Ν<<< Β = ( 1 ) 1 ( ( Α 6 Κ Π ( Ο ) 1 8 Θ0 > % Ρ. 6 Κ > Χ + Ο Π ( 8 ) (.. ) 0 8 Θ0 Κ % ( > 2 ) % 8. 2 ( ΝΠ ( Β ( 0 % = ) 1 (.3 % ( ) % ( + Ο ) 1 ( ( ϑ 2 ) = ( Λ 1 Ο 8 _6 1, ) Ο ( < ) 1 : + ( Ν 9 ) 1 ( ( 34 % ( ( ) 1

44 % ( % ( 1 6 ) < < ( ( 91 % ( ; 8 ( 1 6 ) = ( ( ) 0 ( ) Κ 98 ) ( 6 Ε9 Φ) 3 + ( +! % ) 1 ( (.3 Η Η ) Β ( > > ) 1 : ) ( = ( < 8 ( = ) 1! ( (.3 ) > ( > Μ ; ( 1 ) Β:02 Χ <Β:+ > 2 2 Χ Ε 2=Φ ΓΕ 1 ( Α ( % ( ( ) 1 ( ( Α % ) ) 1 % ( <Π ( #) % ( ) % ( + ( +. ) 8 Η % ( Χ 9 = Ι % ( + ) % ( ; Γ ( : % ) > 6 : ) > % % = ) 4 ( 3 4!4 ϑ ) = ( ( ) ( % Χ ) (.:. ϑ3 3: : ) 0 Λ.ϑ ( Κ 2.: % > 1 + ( Γ )

45 0! Ι ) 1 : ( Κ 2 ) Β ( ( Χ ( ) 1 % ) % ( % 3 % ( ) 8 ( % 5 ( ) Χ Ε 2Φ ( 3 ( ( % ( 4!. 4: ) Ο ( ( +# ) > 4 6 Λ ) = 2 ( % + ) 1! ) + ) 0 % Α << < Β > Σ Ο Τ (.! % ( ( % ) < Θ << > > > > <<< > Β 2 1 ; = <<< Θ Β Ε 1 % Φ Β ( ( % <<< % 1 ) 1 ( % Χ 1 ) 4 /!? 4 #?, 4 /!. 4 (. ( ) 1.! ( 1 1 Κ ( Χ ( ( : + ( ( ) ( ) ; = ) Χ ( ( Α 8 = Ο =( Β ( 0 % ) Β ) 0 Υ ) ( Ο ( (. ) (). ) ( ) ( % + ( (.: ) () 5 ) % %. / Χ ) % + (. 3)5 ()

46 :Η)ΑΦ2 ><Φ <Β:+Χ > 2 2 : < %( >/. Ε2 ΒΦ<Ε ( ( +# Α ( % ( ( ( ) ) ( 1 ) ( + ( ( ) ) Β ( 0 % % ( 8 Β (, Β ( ) : < %( >/. Ε>2<ΙϑΕ ( 1, ) 1.5 ( 1 1 ) ( ( ) ( ) ) Α ( ( % ( % ( ) ( ( Β >Κ<Ι<Κ Β 2), % Β Ι8, Β,>0 <Β) Ο ( + Α Ο Χ Ο + = ) 1 2 Ο Χ Ο Ο 8 _6 ( < 1 % ( ) ( 7 ) Ο ( ( 9 Χ 1 ) ( ( ( ), ( ( % ( Α Ε ( Φ Κ Κ Κ ) 8 ( ) 9 : < %( >/. Ε2ΒΦ= ΦΚΗ)Χ<Ε Α ( % ( ), = ) Ο ( 8 Β (, 9 Γ Β ( 0 % = ( Β ( 0 % % ( ) <. # /.% ), = ) Σ1 ( 98 ) ( ( ), = ( Τ) 1 +# + 98! (..) 3 ( ( (

47 ) ) ), = + % ) Ο ( ( % Α <<< < ( <<< % 1 ( <<! 1 Χ ( <Π ( ( <<< 8 Β (, 9 2 <Π 8 Β (, Θ Π 8 Β (, Μ 8 Α Σ Τ < ( < ( % ( < ( < << <<< ( ( 9 ) ) ) ( % ( ( ( ( 1 + Α + 6 ) #, 8 Α 1, Λ.5!!ϑ) % Λ )

48 )! # % & ( ) # + ) #! % ) #,!. ) # ) #. ) # + ) #! % ) #,!. ) # ) #. ) # # % # % % # / % ) # % ) #! ) 9 % ) Κ % Α Σ Τ + Λ ( + ( ( Σ % ( ( % Τ % % Σ 2 % % + Τ), ( ) 1 ( 8! ).4): ( Λ ) ( 4 % )

49 % (..5 ) + Α ) Μ %.:5 )! ) 8 % # 2 ( # ( ) +. > )2) < #.! / / / Χ Λ : 2 ( Α ϑ Χ Λ 5 2 ( Α. ϑ Χ Λ 5 2 ( Α!4 Χ Λ 3 2 ( Α, Λ. 2 ( Α 333 Χ Λ 2 ( Α : 1 8 ( % ) 2 ( ( Α % % ( % % ( ) ( Α 1 8 Μ 1 % 1 8 ( 1 % 9 ) Υ ( + ) 9, Κ ( ( (!4 ) 8 ( % Κ 8 ) ) Ι 6 = ( (. )

50 ) 1 + ( 8 ) 8.).) 4 ) 8 ) # Φ. 4. % +% /%( 3 3 # 4%# ) 2 ) ( + ) +% / # 6 ; & 9 ( )Α Ε=.4: ) + 9 Φ) < ( Α < Α = Λ ( 7! ) 5 ) << Α Θ 6 Χ Κ ( Λ ( 4ϑ )! ) 1 ( 8+ ) ) ) Κ ) 9. =.)33.) 3! 4! ( ) Σ % Τ) Β Α (.ϑ) 4) 5 ) 2 (. ). )! ) Κ ( ( Α.)5!)7ϑ:. () 9 ( 1Ι8Μ 91 Β % Α :. )434 :: ( % 5 )

51 7ϑ)3ϑ. :! ( %! ) 6 % 4 7)..ϑ 7 (), 2 ( ) +% 4. 4 % 6 =! 9 ( Η6 / 3 = 4 1 % α ) ) ( ( +.). 4 ) Β ! ) ( ) 8 ( :.!)7ϑ 5 () 9 ( 1 Ι 8 Μ 9 1 Β % + 3: )! ϑ 5 () 8 ( + ( ) 1 Α ( ΠΚ α ββ))βββ).. 4 ΠΚ α.! ββββββ))ββ)))) :5 ( ( Θ α 7 βββββββ))ββ))) ϑ + 5 Υ ββ)))βββ))). ) +% ;. 4 # 9 & ( + 8 Ε, % + : Λ! 8 Φ) 8 5 4)3 3 ( Λ ) ( ( ( 3 4)3 3 () 8 2 ) < 4 ) 5) (% 3 3# 4 # 4 ; % ϑ 5 ϑ Κ ( +# (! 5.5 :5 (! : 7 () 1 +# ΘΙ,,..5 4:: 55 ( ( 3) 8 ) 1 ( = = ( 9 ) ( ϑ) (.!! ) ( )

52 ( ( + 5:5 ( + 3! : ) ) 3 /. % &! # 5 ;. <!/ 6 9 ( + 8 Ε, % + :! 8 Φ) ( (.:ϑ)3 7 5! (..ϑ)!:4 () 2 ( Η! ) ( % ( +#) #. / (% % 0< = 9 ( + 8 Ε, % + : Λ! 8 Φ) ( (.73) 5 (.5:):: () ( 2 ) ( % ( +#) Α (% (% % =12< < # # ( 3). 8,, ( ( % 5 ) Κ ( +# Α..! ϑ53 5 () Λ ( % ( + ( ( ) 3)..)! ) Λ ( 8 ΕΒ>Κ =Ο Φ ϑ! 3.ϑ, Η ) Ο ) ) ) 3 /. % &! (% % ; % 8 ( ( 5 () 9 ( % ( + 8 Ε,

53 % + :! 8 Φ) Κ ( Λ 4!)ϑ:. 4 (!.):4 ( + ( Λ.5)3!7 4 () 1 + ), % + ΘΙ8 9, 8, + ) Φ. 4 / % ) #? / 4?; / / (%?. 4 3 / Α # 0 % ) 4. (% (%? &3 3# 6 ;, 6 6 & 8 Ο (, ) % +# ( ( % + % ) 1 ( 2 9 Λ. ) 4)! ) 4 ( % 1, ).! Σ = Τ) ( ( Α % % +! ϑ ) ) ϑ)!!ϑ () +% / ) 1 1 % Ε=<8 80 ΟΧΒ Ε ) ) ) ( 7! 2 + ( )

54 # 5 / + ) ( 5: 4 () ( Λ 2 4 ) 1 +#.! 44ϑ 5! ( 9 ( % ( % 1Ι8Μ 91 Β + ϑ5 / + ) 7 3 3!. ( +% / 3% # 6 3? (!%3 3 # 4%# /%( 3 < # # 1 ( 5!Υ ), ( ) Κ ) ) 1 Α ) ) ϑ βββ))) 5:: ) ) ϑ ββββββββ))!43 ) 0 ( ) ) 1 ( % + % + ) % ) 1 ( ) ( 3 :7ϑ ϑ () = 4 0< 6 + ), ( Ι Γ Λ Ο ( Ι>,=Ο 9 Λ ( + 1 ) < ( 2 ) ( 5!)3! 5. () 1 % ( ) % + Ε8 Φ )Α, Λ + 1, ) + ( Α 1 8 % % ( 8 )

55 +% 6 3 3# 4 = 8 5 ) ).)7:4 5 ) 0 Σ % + Τ ( ( ) % Α +. % ) Κ Α + 3 ) ( % ) ( ( 3).) 8,, Ι,, ) 1 ( + ) (.)ϑϑ )!7! 5ϑ () ( ( ) ϑ)73. 5ϑ () Α < Λ Σ Τ << Λ +% (% % 4 3 / % = 4 < # # 8 2 ϑ ). ) ( % ( ( = 9 ) ( +.5) () 1 < 0 = ( % ) Α Τ % Α )))))))) 3 7 : Τ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :7. Τ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Τ 2 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ϑ Α Τ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!: 7! Τ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).: 3 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ϑ.)47! :! ( % ))))))))))))))) 47 )7. : (

56 ) 3 / 3 %. # /.! 8 + Α %. 4 Τ % ( Λ! Τ ( ) 5/ + ( %! %. 4 Τ % Λ! % + Α. 4 Τ. 4.?! Τ ( Λ. 4.? ( Λ. 4 Τ ( 9 Λ! ( Σ Τ. 4 Λ( /!. + Τ ( Λ. 4 +# ( Λ! Τ Σ ( Τ +# Λ! ( ) (, 2 Λ! ( % ( + Λ +# ( Λ! ( ( ( + Λ. +# ( Λ! 1! ) 4) 3) 3 ) Α +. 5 ( Α + +. ) ( ΝΝΠ<<<Υ 34Υ!,

57 )! ) 1 >1; 1 ; =.5) () 1 Α % ( Ο ( 0 ΝΝΝ<<Υ 4 Υ!, ϑ! ) 2 ( 0 ΝΝΝ<< Υ 43Υ!, ) ϑ! ) 1 Υ <0 ΧΟ < > 8 :ϑ ϑ () # % % & Ο Σ ) Ο) : 0 77 ).. Η) )Τ ( % )

58 2 9! ) 0 % ( Α.ϑ 3: Σ ( % Τ ( %. : : ) Χ>)Η) 1ΙΒΑΦ ΑΦ =ΦΜ> 2 Φ 1=ΦΑΜ <2 ΜΒ 2 2= 21Ιϑ = Χ= <2+Φ Χ Χ<Κ => =Θ,8=8Β0 ΚΓ =Θ,8=8Β0< 1Θ 6Ο9 1 Β>6ΚΘ0<> > Υ 1? Θ =Υ 8Χ<ΚΘ>Χ0Θ < Μ,Θ 0<Θ ΚΥ Χ)8 Υ > > 0<Κ Θ ΘΥ 9< 0> ;>Χ0Θ < 80<?Θ; ϑ 3.3! ϑ5!7 ϑ7 5.ϑ.:. 4!!.:ϑ.ϑ3 =Θ,8=8Β0< 19 1<Θ Ο >Υ.ϑ : =Υ 5 3: ΚΥ 35 :: Υ :5 5: ΘΥ ΙΥ!!: : 33!.::.!7 7! 7.4 =Θ,8=8Β0< 19 Κ > Ο 8 8 Β>1>0<> =Θ,>Κ 1 <Θ <χκ>κγ >Υ. =Υ. 3 ΚΥ 3! Υ!. ΘΥ. : ΙΥ 81?Θ; :!....:..3ϑ... :. ::

59 ! ) Ε Φ ( ) 0 ( 5Υ! Ο 9 2 ) % ) 0 ) ( ( ( ) 1 ) ( % ( Ο 9 Λ ) Β>0 0> <ΘδΑ Χ<Κ => =Θ,8=8Β0 ΚΓ 1 <>ΜΚ<Θ < 9 <0> 3.). ) 3.).) ϑ) ) 3.) 3) 3 ) :) 3.) 5) 3 )!) 3.) 4) 3.) ϑ) 3 ) 7) 3.). ) 3 )..) 3.). ) 5 )! )! )! )! )! )! )! )! )! )! )! )! ). 5.. ϑ!...ϑ : 7 : ϑ:! ϑ55 ϑ3! ϑ.5 ϑ &!!!!! #! # # %

60 ;! ) ( + ) 8 % ( Ο 9 ) ( + Ο ( 3ϑ4.35 Ο 9 2) 1 % 2 ) 0 Η (.7. / 3 4 /) 0, 9 5 Η 5 Σ )Ο) 0. ).4:5Τ ( % %! ) ( % ( + 2 ( ( ( + ) = % #. ) ( % ( + + % %! ( % ( % )! / + ( ) 1 2.! ) ( % (!7 ) ( :. Α.! ( ( Λ (. (. (. ( +. (. ( ( ( % 1 ) 1 ( % ( Ο ( 3 ( % 3 ) ( + ( 7)ϑ (), Ε +!Φ ( % 2 4 ) 9 ( 1

61 2 ( % 9 ) Ο (.3) 7 57 () 1 Ο ( ( + ( ( ) 1 ( % 2 ) ) % ) ) Ο ( ( +! 5 ( Ω ( Ο. ( ϑ ( Ω Ο ) 1 Ο ) ( ϑ 5 ( 5 ) Ο 9 Λ ( 353. ϑ () 5 ( ) Ο ( () ( ( ( : ) Α 4. Φ ;Ν &(. % 6 # 6 %#& : <. Ο% 4 ) 3 4)4ϑ5 ϑ5 ( ( (!.!)! ϑ 73 ( ( ):!4!3 ( ( 1 3. ) 4.! (, 9 ).! :3)4ϑ4 3 ( 9 8+ ϑ )5 ϑ7 ( ) )ϑ7! 57 ( ) Μ ) = (!

62 1 ( + ( % ( ) + + % 2 ) 1 Ο % ( 5 ) % ( 4! / Θ Ι ( ) Ο % (! ), % + % + ) ( + + ) Ε ( Φ ) Κ +# ( ) 1 ( % ) % ) 8 + ( ( Ο ) 8 Ε Φ Ο (. 3 ( 5 ) (! Ε Φ) Κ +# 43 4 / Θ Ι ( Ε ( ( Φ) >! 2 % # % % ( ) 3 : ) 0 ( % ) ( % % ) Ο ( % ( ) = ( 6 ) % + ( )

63 # 1! ( ) ) % 4 % ; :>Η 2 % 2 2 ( 2 ) 2 ( ϑ7 (% 2 1!.54: ) ) % ( ; 2 ( ϑ5.7ϑ4 ) 2 (. / 2 Η.7ϑϑ ( 7!. / 2 ( % % > 8 εε Ο % 2 2 Φ) ) % 6 / /, Λ 5 ( % ) 1 ( Λ 9 8 ( ) 8 9 )8 ) ( ( ) 1! % 2 8 % % ( 73 ) %.ϑ)543) ( ( % ) Ο ( ( Α 8 : ) 5 )! ) : 4 3 1, : :ϑ :4.. 7 : : ϑ 5 : 3. :.

64 Χ. 23&! # 8 % + 0 Ε % Β Φ ( (!ϑ. ( ) ) 8 9 ( % Α 1 ( 1, Θ % 9 1, 1 > ( 8 Η ( ) 1 3! ) ( Λ % ) Ο +# + ) % ) ( % Μ Ι 9 ) 8 ) > 9 ( +# ) % ( Α.. 8 3! % ( % % 2 3. % ) 1 ( Α < 8.) ( << 8 ϑ ( <<< 8 Χ! ( % ( % # ( ( ) % ( <! ( << : ( <<< 3 (

65 % <! << 1, : ( % 1, ( % ( ) 0 % ( = ) + ( () 1 % ( % ( Ε % εε) ( ( ) 9 Λ ( Λ ( ) ( % 2) ; ( % ) ) 1 ) 0 % ) Ο ( : ) ( % 1, ) 1 (, + % ) # ( 1! )

66 SPRAWOZDANIE z wykonania bud etu gminy za rok 2006 Zał cznik do Zarz dzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 20/2007 z dnia r. W bud ecie gminy na 2006 rok, przyj tym uchwał Rady Miejskiej Nr XXVII/225/05 z dnia 28 grudnia 2005r. ustalono plan dochodów w wysoko ci zł, natomiast plan wydatków w wysoko ci zł. Planowany deficyt wynosił zł. Po zmianach dokonanych w ci gu roku planowany bud et po stronie dochodów zamykał si kwot zł, a po stronie wydatków kwot zł. Planowany deficyt po zmianach wynosił zł. Wykonanie bud etu na koniec roku przedstawia si nast puj co: DOCHODY ,01 w cz tym: 1. Subwencje ,00 - o wiatowa ,00 - wyrównawcza ,00 - równowa ca ,00 - rodki z rezerwy subwencji ,00 ogólnej 2. Dotacje z bud etu pa stwa ,85 - na zadania zlecone ,80 - na zadania własne ,05 - na zadania realizowane 1 000,00 na podstawie porozumie 3. Pozostałe dochody ,16 66

67 WYDATKI ,15 1. Bie ce ,44 - na zadania zlecone ,04 2. Maj tkowe ,71 - na zadania zlecone 0,00 Rok 2006 zamkni to deficytem w kwocie ,14 zł. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH Plan Wykonanie % I. Subwencje , ,00 100,0 II. Dotacje z bud etu pa stwa , ,85 98,9 1. na zadania zlecone , ,80 99,6 2. na zadania własne , ,05 96,9 3. na zadania realizowane 1 000, ,00 100,0 na podstawie porozumie III. Pozostałe dochody , ,16 101,6 1. Udziały w podatkach stanowi cych , ,91 105,1 dochód bud etu pa stwa - udziały w podatku dochodowym , ,00 103,5 od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym , ,91 236,3 od osób prawnych 67

68 2. Podatki i opłaty lokalne , ,80 99,3 - wpływy z podatku rolnego , ,05 101,7 - wpływy z podatku od nieruchomo ci , ,59 98,3 - wpływy z podatku od rodków transportowych , ,98 110,9 - wpływy z podatku od czynno ci , ,68 88,7 cywilnoprawnych - wpływy z pozostałych podatków , ,93 64,1 - wpływy z opłaty skarbowej , ,52 109,8 - wpływy z opłat za wieczyste u ytkowanie , ,29 80,7 nieruchomo ci - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda , ,19 100,2 alkoholu - wpływy z pozostałych opłat , ,57 136,1 - rekompensaty utraconych dochodów , ,00 100,3 w podatkach i opłatach lokalnych 3. Inne dochody , ,02 107,2 - wpływy ze sprzeda y maj tku , ,52 108,6 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa 3 800, ,15 131,1 wieczystego u ytkowania w prawo własno ci - wpływy z dzier aw gruntów i lokali , ,46 96,8 - wpływy pieni ne uzyskane z darowizn , ,66 100,0 - wpływy z odpłatno ci rodziców za pobyt dzieci , ,20 109,2 w przedszkolu - wpływy z usług opieku czych i zwroty za pobyt , ,65 104,0 w domach opieki społecznej - wpływy z pozostałych usług , ,45 84,0 - dochody uzyskane z kapitalizacji rodków , ,15 101,5 pieni nych na rachunkach bankowych - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych , ,44 55,8 wpłat podatków i opłat - wpływy z pozostałych odsetek 7 000, ,82 213,6 - wpływy z pozostałych dochodów , ,52 526,7 4. Dotacje od innych jednostek samorz du , ,00 100,0 terytorialnego 5. Dotacje z funduszy celowych , ,50 100,0 - na realizacj zada bie cych , ,50 100,0 - na dofinansowanie zada inwestycyjnych , ,00 100,0 68

69 6. rodki finansowe pozyskane z innych ródeł , ,93 91,5 - na zadania bie ce ze ródeł krajowych , ,79 102,6 - na zadania inwestycyjne ze ródeł krajowych , ,75 84,1 - na zadania inwestycyjne z bud etu , ,39 100,0 Unii Europejskiej OGÓŁEM DOCHODY , ,01 100,2 I. Subwencje cz Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zrealizowano w wysoko ci ,00 zł, co stanowi 41,1 % ogółu uzyskanych dochodów. Poziom dochodów z tego tytułu wzrósł o 6,8 % w stosunku do realizacji w 2005r. W subwencji ogólnej najwi ksz cz pozycj cz stanowi o wiatowa, która wynosi ,00 zł, nast pnie wyrównawcza w kwocie ,00 zł oraz równowa ca w kwocie ,00 zł. Subwencja ogólna wyliczona dla gminy na pocz tku roku została zwi kszona w ci gu roku o kwot zł ze rodków rezerwy cz ci o wiatowej, na podstawie zło onych wniosków o dofinansowanie kosztów wyposa enia szkół w sprz t szkolny i pomoce naukowe. Ponadto z rezerwy subwencji ogólnej gmina otrzymała kwot ,00 zł na uzupełnienie swoich dochodów. II. Dotacje z bud etu pa stwa W 2006 roku do bud etu gminy wpłyn ły dotacje w wysoko ci ,85 zł, co stanowi 25,7 % zrealizowanych dochodów ogółem. Przekazane dotacje z bud etu pa stwa wzrosły w stosunku do 2005r. o 54,2%. Wpływ na tak wysoki wzrost miała realizacja dodatkowych zada zleconych w zakresie wypłaty rolnikom cz ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego oraz wypłata zasiłków dla rodzin rolniczych dotkni tych kl sk suszy. Ponadto zwi kszył si zakres realizacji zada wynikaj cych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych. Wpływy z dotacji z bud etu pa stwa na zadania zlecone wyniosły ,80 zł i były przeznaczone na nast puj ce cele: - wydatki przeznaczone na zwrot cz ci podatku akcyzowego ,80 zł, - wydatki administracyjne na zadania zlecone ,00 zł, - wydatki zwi zane z aktualizacj spisu wyborców 1.785,00 zł, - wydatki zwi zane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wybory burmistrza ,00 zł, - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł, - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej ,00 zł, - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze ,00 zł, - pomoc pieni na dla rodzin rolniczych dotkni tych susz ,00 zł. Wpływy z dotacji z bud etu pa stwa na zadania własne gminy wyniosły ,05 zł zostały przeznaczone na: -dofinansowanie z bud etu pa stwa projektów realizowanych z udziałem rodków strukturalnych z bud etu Unii Europejskiej, dotycz ce: - inwestycji Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiello ska w Kowalewie Pomorskim - refundacja wydatków poniesionych w 2005 roku ,56 zł - inwestycji Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Wielka Ł ka Pruska Ł ka ,09 zł. i 69

70 - realizacj programu wyprawka szkolna 3.954,40 zł, - nauczanie j zyka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 5.577,00 zł, - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,00 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wy szy stopie awansu zawodowego 500,00 zł, - wypłaty zasiłków okresowych ,00 zł, - utrzymanie o rodka pomocy społecznej ,00 zł, - utworzenie punktu interwencji kryzysowej 4.350,00 zł, - do ywianie uczniów ,00 zł, - pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 zł, - pomoc materialn b d o charakterze edukacyjnym ,00 zł. Nie wpłyn ła natomiast dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem rodków z Unii Europejskiej dot. inwestycji Modernizacja Miejsko-Gminnego O rodka Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim - refundacja wydatków poniesionych w 2005r ,00 zł. rodki te w bud ecie pa stwa zostały przeniesione do wydatków niewygasaj cych i przekazane w roku bie cym. Dotacja z bud etu pa stwa na zadania realizowane na podstawie porozumie wyniosła 1.000,00 zł i została wykorzystana na utrzymanie grobów wojennych. III. Pozostałe dochody W 2006r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosły ,16 zł, co stanowi 33,2% ogólnych wpływów do bud etu. W podziale na grupy dochody te przedstawiaj si nast puj co: 1. Udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa Dochody z tego tytułu wyniosły ,91 zł i w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 9,1%. W stosunku do 2005r. dochody te wzrosły o 22,4%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły z kwoty ,00 zł w 2005r. do kwoty ,00 zł w 2006r. Osi gni te dochody były wy sze ni planowano, co wynika z ogólnego wzrostu wpływów z tego podatku do bud etu pa stwa. Znacznie wzrosły równie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, cho ich udział w strukturze ogólnych dochodów jest znikomy i stanowi zaledwie 0,2 %. W 2005r. wpływy wyniosły ,87 zł, natomiast w 2006r ,91 zł. Wzrost tych dochodów jest efektem osi gni cia dobrych wyników finansowych w IV kwartale 2006r. przez spółk Plastica z/s we Frydrychowie. 2. Podatki i opłaty lokalne W strukturze dochodów stanowi 15,0%. Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi 99,3 % planu. Realizacja poszczególnych podatków przedstawia si nast puj co: - Podatek rolny Osi gni to dochody z tego podatku w wysoko ci ,05 zł, co stanowi 101,7 % planu. Dochody zmalały o 22,6% w stosunku do 2005r., co spowodowane zostało znacznym s obni eniem ceny yta za III kwartały 2005r., b d cej podstaw obowi zuj cej stawki podatku w 2006r. Zaległo ci na koniec roku wynosz ,27 zł, w tym zaległo ci obj te zabezpieczeniem hipotecznym 1.587,60 zł. W porównaniu z 2005r. kwota zaległo ci zwi kszyła si o 2.250,27 zł, co stanowi wzrost o 5,9%. Umorzono podatek rolny w kwocie 2.837,86 zł. Wszyscy dłu nicy obj ci post powaniem egzekucyjnym. Skutki obni enia redniej ceny skupu yta wyniosły 9.010,00 zł. 70

71 - Podatek od nieruchomo ci Wpływy wynosz ,59 zł, co stanowi 98,3 % planu. Dochody te zmalały o 2,1 % w stosunku do 2005r. Zaległo ci na koniec roku wynosz ,46 zł, w tym zaległo ci obj te zabezpieczeniem hipotecznym ,34 zł. W porównaniu z 2005r. zaległo ci wzrosły o kwot ,63 zł, co stanowi 272,0 %. Tak du y wzrost zaległo ci jest spowodowany tocz cymi si post powaniami w stosunku do trzech podatników b d cych osobami prawnymi. W jednym przypadku wła ciwym do egzekucji zaległo ci podatkowej jest Urz d Skarbowy w Warszawie, który spraw prowadzi bardzo opieszale i ostatecznie wniesiono skarg do Izby Skarbowej na bezczynno organu. W drugim przypadku podatnik zbankrutował i toczy si wobec niego post powanie s dowe, co przedłu a procedur ci gni cia zaległo ci. W trzecim przypadku trwa post powanie w sprawie ustalenia wysoko ci zobowi zania podatkowego, gdy podatnik skorygował deklaracj podatkow zmniejszaj c nale no ci podatkowe o blisko 90 tys. zł, z czym tut. organ podatkowy, badaj c przesłanki korekty, si nie zgodził. Sprawa trafiła do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego. Umorzono podatek od nieruchomo ci w kwocie ,50 zł. W stosunku do zalegaj cych prowadzone jest post powanie egzekucyjne. Skutki obni enia górnych stawek podatku od nieruchomo ci wynosz ,00 zł. - Podatek od rodków transportowych Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie ,98 zł, co stanowi 110,9 % planu. Zaległo ci na koniec roku wynosz ,96 zł, w tym zabezpieczone hipotek 4.095,30 zł. W stosunku do 2005r. zaległo ci zwi kszyły si o ,82 zł. Zwi kszona kwota zaległo ci wynika głównie z zobowi za dwóch podatników, z których jednemu zabezpieczono maj tek na poczet ró nych długów, co przedłu a procedur s ich ci gni cia. Drugi z podatników zbył pojazdy, lecz nie zgłosił tego faktu w odpowiednim terminie. Wszyscy dłu nicy obj ci post powaniem egzekucyjnym. - Podatek od czynno ci cywilnoprawnych Wpływy z tego tytułu wyniosły ,68 zł, co stanowi 88,7 % planu. Spadek tych dochodów w stosunku do 2005r. wyniósł 17,8%. Podatek ten jest wymierzany i pobierany przez urz dy skarbowe, które w cało ci przekazuj do pobrane kwoty na rachunek bud etu gminy. Wpływy z tego podatku w ostatnich latach były zró nicowane, w 2003r. wpłyn ła kwota zł, w 2004r zł, w 2005r zł, st d wynikaj odst pstwa od planu. i - Pozostałe podatki Wpływy z pozostałych podatków wyniosły ,93 zł, co stanowi 64,1 % planu. Pozostałe podatki to: podatek le ny ,65 zł, podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany s w formie karty podatkowej 4.178,78 zł, podatek od spadków i darowizn 6.660,50 zł i podatek od posiadania psów 1.140,00 zł. Tak niskie wykonanie planu tych dochodów wynika z faktu, planowano je na poziomie roku 2005, natomiast wpływy w 2006r. były znacznie ni sze. Dotyczy to zwłaszcza wpływów z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, które w 2005r. wyniosły zł oraz podatku od spadków i darowizn, który w 2005 roku wyniósł zł. Dochody te pobierane i przekazywane przez urz dy skarbowe. - Opłata skarbowa Wpływy z tego tytułu wyniosły ,52 zł, co stanowi 109,8 % planu. Dochody te zmalały w stosunku do osi gni tych w 2005r. o 2,8%. Dochody w poprzednich latach kształtowały si nast puj co: 2003r ,90 zł, 2004r ,37 zł, 2005r ,78 zł. 71

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno Dochody ogółem 2 731 493 761,22 010 01095 0750 2010 050 05002 0690 600 60004 0590 2310 6207 60015 6207 60016 0960 60095 2708 2709 6207 6298 6299 700 70005 0470 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzier

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE. za 2005 rok

WYKONANIE. za 2005 rok Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE dochodów i wydatków w układzie działów, rozdział ów i paragrafów za 2005 rok Plan po zmianach na 2005r. DOCHODY WYDATKI, w tym : Wykonanie Plan po Wykon. Wynagr.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 107 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENI A 1670 Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 16/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo