Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,95 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,95 100, Pozostała działalność 0, , ,95 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,95 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,95 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Leśnictwo , , ,08 100,00 a) dochody bieżące: 1 700, , ,12 100,00 b) dochody majątkowe , , ,96 100, Gospodarka leśna , , ,08 100,00 a) dochody bieżące: 1 700, , ,12 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 700, , ,12 100,00 b) dochody majątkowe , , ,96 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,96 100, , , ,97 102,60 a) dochody bieżące: , , ,97 102, Dostarczanie wody , , ,97 102,60 a) dochody bieżące: , , ,97 102, wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,00 102,48

3 0920 pozostałe odsetki 500,00 910, ,97 122, Transport i łączność , , ,43 100,00 a) dochody bieżące: 5 200, , ,77 100,00 a) dochody majątkowe: , , ,66 100, Drogi wojewódzkie , , ,66 100,00 a) dochody majątkowe: , , ,66 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,66 100, Drogi publiczne gminne 5 200, , ,27 100,00 a) dochody bieżące: 5 200, , ,27 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 5 200, , ,27 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,50 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,50 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,50 100, Turystyka 6 750, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 6 750, , ,00 100, Pozostała działalność 6 750, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 6 750, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6 750, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,09 59,72 a) dochody bieżące: , , ,62 97,52 a) dochody majątkowe: , , ,47 50,63 2

4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,55 97,01 a) dochody bieżące: , , ,62 97,52 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,66 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,33 95, Wpływy z usług , , ,80 99, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 941,82 94, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,01 100,00 b) dochody majątkowe , , ,93 96, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,93 96, Pozostała działalność , , ,54 36,50 b) dochody majątkowe , , ,54 36, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł , , ,54 36, Administracja publiczna , , ,81 104,33 a) dochody bieżące: , , ,81 104, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 100, Urzędy gmin , , ,81 108,50 a) dochody bieżące: , , ,81 108, Wpływy z różnych opłat 0,00 200,00 200,00 100, Pozostałe odsetki , , ,59 108,66 3

5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,22 100, Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 580,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 580,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 750, , ,00 100, a) dochody bieżące: 3 750, , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 750, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 3 750, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 3 750, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 250, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0, , ,00 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100,00 a) dochody bieżące: 250,00 250,00 250,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 250,00 250,00 250,00 100,00 4

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,30 100, a) dochody bieżące: , , ,30 100,07 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, , ,90 89,93 a) dochody bieżące: 3 000, , ,90 89,93 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000, , ,00 90, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 100,00 66,90 66, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,66 98,40 a) dochody bieżące: , , ,66 98, Podatek od nieruchomości , , ,40 98, Podatek rolny 4 005, , ,00 100, Podatek leśny , , ,00 100, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 94,55 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 300,00 211,20 70, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , , ,06 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,52 100,38 a) dochody bieżące: , , ,52 100, Podatek od nieruchomości , , ,28 99, Podatek rolny , , ,82 96, Podatek leśny , , ,29 94, Podatek od środków transportowych , , ,00 106, Podatek od spadków i darowizn , , ,80 104,28 5

7 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,88 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 109, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,45 118, , , ,82 100,57 a) dochody bieżące: , , ,82 100, Wpłaty z opłaty produktowej 2 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 107, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000, , ,20 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,62 100, , , ,40 100,72 a) dochody bieżące: , , ,40 100,72 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 100, , , ,40 101, Różne rozliczenia , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0, , ,00 100, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,76 95,96 6

8 a) dochody bieżące: , , ,76 95, Szkoły podstawowe , , ,68 99,28 a) dochody bieżące: , , ,68 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,16 100, Wpływy z usług 6 600, , ,43 100, Pozostałe odsetki 9 000, , ,93 95, Pozostałe odsetki 0,00 120,00 230,41 192, Wpływy z różnych dochodów 4 000, , ,52 97, Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,23 100, Przedszkola , , ,26 100,00 a) dochody bieżące: , , ,26 100, Pozostałe odsetki 0,00 15,00 15,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,36 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 146,90 146,90 100, Przedszkola specjalne , , ,04 100,00 a) dochody bieżące: , , ,04 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,04 100, Gimnazja , , ,94 99,49 a) dochody bieżące: , , ,94 99,49 7

9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, , ,00 100, Pozostałe odsetki 3 100, , ,19 91, Pozostałe odsetki 0,00 160,00 136,99 85, Pozostałe odsetki 0,00 25,00 45,15 180, Wpływy z różnych dochodów 4 000, , ,85 101, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 164, , ,76 99, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 370,85 74,17 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 370,85 74, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 370,85 74, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,15 97,39 a) dochody bieżące: , , ,15 97, Wpływy z usług , , ,15 97, Pozostała działalność , , ,84 93,65 a) dochody bieżące: , , ,84 93, Pozostałe odsetki 0,00 187,21 523,09 279, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,39 93,56 8

10 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,36 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 85, Ochrona zdrowia 0,00 348,00 348,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 348,00 348,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 40,00 40,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 40,00 40,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 40,00 40,00 100, Pozostała działalność 0,00 308,00 308,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 308,00 308,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 308,00 308,00 100, Pomoc społeczna , , ,05 98,84 a) dochody bieżące: , , ,05 98, Domy pomocy społecznej , , ,38 99,99 a) dochody bieżące: , , ,38 99, Wpływy z usług , , ,49 99, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 541,21 108, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,68 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,25 98,60 a) dochody bieżące: , , ,25 98, Wpływy z różnych opłat 50,00 105,60 105,60 100, Pozostałe odsetki 1 000, , ,51 88,01 9

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,25 98, , , ,42 101, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, , ,47 85, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,37 96,85 a) dochody bieżące: , , ,37 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,09 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,28 93, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,00 100,00 10

12 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,88 99,57 a) dochody bieżące: , , ,88 99, Pozostałe odsetki 500,00 750,00 882,18 117, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,70 92, , , ,00 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,52 99,80 a) dochody bieżące: , , ,52 99, Wpływy z usług , , ,52 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,65 99,67 a) dochody bieżące: , , ,65 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 98, , , ,65 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,68 99,85 a) dochody bieżące: , , ,68 99,85 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 100,00 11

13 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Wpływy z usług 0, , ,00 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,68 99,53 a) dochody bieżące: , , ,68 99, Pozostałe odsetki 0,00 400,00 718,57 179, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,97 100, , , ,14 61, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,78 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,78 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,78 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,78 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,78 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,83 99,28 a) dochody bieżące: , , ,95 97,17 b) dochody majątkowe , , ,88 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,39 99,89 a) dochody bieżące: , , ,51 98, Wpływy z usług , , ,57 95,49 12

14 0920 Pozostałe odsetki 1 500, , ,76 130, Wpływy z różnych dochodów , , ,18 100,00 b) dochody majątkowe , , ,88 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,88 100, Oczyszczanie miast i wsi , , ,90 95,45 a) dochody bieżące: , , ,90 95, Wpływy z różnych opłat 0, , ,01 106, Wpływy z usług , , ,27 95, Pozostałe odsetki 4 000, , ,02 99, Wpływy z różnych dochodów 0,00 33,60 33,60 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,05 99, a) dochody bieżące: , , ,05 99, Wpływy z różnych opłat , , ,05 99, Pozostałe odsetki 250,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , ,49 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,49 100, Wpływy z opłaty produktowej 0, , ,49 100, Pozostała działalność 0,00 200,00 200,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 200,00 200,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00 100, Kultura fizyczna 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2 250,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,73 99,12 w dochody bieżące , , ,76 99,62 dochody majątkowe , , ,97 94,35 13

15 Struktura dochodów budżetu Gminy 9% dochody bieżące dochody majątkowe 91% 14

16 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,35 93, , , ,24 99, , , ,24 99, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,16 100, , , ,08 99, , , ,11 89, , , ,11 89, , , ,11 89, , , ,11 89, , , ,11 89, Izby rolnicze 8 360, , ,55 98, , , ,55 98, , , ,55 98, , , ,55 98, Pozostała działalność 0, , ,69 100,00 0, , ,69 100,00 0, , ,69 100,00 0, , ,16 100,00 0, , ,53 100,00 15

17 020 Leśnictwo , , ,25 91, Gospodarka leśna , , ,25 91, , , ,25 91, , , ,25 91,95 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 9 700, , ,92 91, , , ,33 92, , , ,78 95, Dostarczanie wody , , ,78 95, , , ,78 95, , , ,96 95,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,75 99, , , ,21 93, , , ,82 97, Transport i łączność , , ,20 95, , , ,75 92, , , ,75 92, dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne krajowe , , ,75 92,04 0, , ,00 100, , , ,45 98, , , ,45 98, , , ,20 99, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41,72 16

18 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000, ,00 417,2 41, , , ,00 100, , , , , , ,57 100, , , ,57 100, , , ,57 100, , , ,00 99,96 0, , ,00 99,94 0, ,00 883,00 88,30 0, , ,30 0, , , , , ,00 100, , , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , ,07 90, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,16 85, , , ,16 85, , , ,16 85, , , ,91 97, , , ,91 97,24 0, , ,76 100,00 0, , ,39 100,00 0, , ,39 100,00 17

19 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,39 100,00 0, , ,37 100,00 0, , ,37 100, Pozostała działalność , , ,60 72,37 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,60 72, , , ,60 72, Turystyka , , ,63 86, , , ,63 86, , , ,63 83, dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 0,00 0,00 0, , , ,63 83, , , ,00 100, , , ,47 78, , , ,47 78, , , ,47 70, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 70, , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,16 99, , , ,16 99, , , ,16 99, , , ,16 99,98 18

20 dotacje na zadania bieżące Gospodarka mieszkaniowa b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100, , , ,37 92, , , ,74 89, , , ,74 89, , , ,00 85, , , ,74 89, , , ,63 93, , , ,63 93, , , ,01 99, , , ,36 85, , , ,74 89, , , ,74 89, , , ,00 85, , , ,74 89, , , ,62 76, , , ,62 76, , , ,00 73, , , ,00 73, , , ,00 73, , , ,00 73, Pozostała działalność , , ,01 99,99 19

21 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,01 99, , , ,01 99, , , ,01 99, Działalność usługowa , , ,95 70, , , ,95 70, , , ,95 70, Plany zagospodarowania przestrzennego 7 000, , ,00 93, , , ,95 64, , , ,94 65, , , ,94 65, , , ,94 65, , , ,00 83, , , ,94 63, Cmentarze 6 000, , ,01 99, , , ,01 99, , , ,01 99,40 Administracja publiczna 4 000, , ,00 100, ,00 330,01 300,01 90, , , ,84 96, , , ,85 96, , , ,52 95, , , ,19 99,03 20

22 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , , ,33 86, , , ,33 99, , , ,99 77, , , ,99 77, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w , , ,00 100, , , ,40 98, , , ,40 98, , , ,40 34, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 34, , , ,00 100, , , ,82 95, , , ,83 96, , , ,93 96, , , ,19 99, , , ,74 87, , , ,90 80, , , ,99 77,78 21

23 751 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,99 77, Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.2 wydatki związane 580,00 0,00 0,00 0, , , ,42 81, , , ,42 81, , , ,42 81, , , ,00 100, , , ,42 80, Pozostała działalność , , ,20 95, , , ,20 95, , , ,77 88, świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000,00 0,00 0 0, , , ,77 88, , , ,43 99, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 22

24 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 750, , ,00 100, , , ,09 89, , , ,07 87, , , ,45 84, , , ,68 96, , , ,77 81, , , ,00 100,00 0, , ,62 100,00 0, , ,02 100,00 0, , ,02 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,82 88, , , ,82 87, , , ,20 85, , , ,68 96, , , ,52 81,92 0, , ,62 100, , , ,00 100,00 23

25 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100,00 250,00 250,00 250,00 100,00 250,00 250,00 250,00 100,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 100, Zarządzanie kryzysowe 5 000, , ,27 92, , , ,25 46, , , ,25 46,95 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, , ,25 46,95 0, , ,02 100,00 0, , ,02 100, Różne rozliczenia , ,80 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,80 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 0,00 0, , ,55 0,00 0, , ,55 0,00 0, , ,25 0,00 0, , ,25 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,83 97, , , ,68 97, , , ,82 97, , , ,51 98,11 24

26 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , , ,31 94, , , ,69 91, , , ,84 95, , , ,33 90, , , ,15 91, , , ,15 91, Szkoły podstawowe , , ,81 97, , , ,66 97, , , ,70 97, świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,93 98, , , ,77 94, , , ,73 96, , , ,23 63, , , ,15 94, , , ,15 94, , , ,21 96, , , ,21 96, , , ,56 96, , , ,91 96, , , ,65 98,30 25

27 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,65 94, Przedszkola , , ,77 93, , , ,77 93, , , ,64 95,48 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,74 97, , , ,90 83, , , ,94 89, , , ,19 97, Przedszkola specjalne , , ,75 92, , , ,75 92, , , ,75 92,22 - dotacje na zadania bieżące , , ,75 92, Gimnazja , , ,95 98, , , ,95 98, , , ,08 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Dowożenie uczniów do szkół , , ,89 98, , , ,19 99, , , ,31 95, , , ,56 96, , , ,87 98, , , ,87 98, , , ,87 98, , , ,60 92,67 26

28 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,27 99,44 500,00 500,00 54,00 10, , , ,28 96, , , ,28 97, , , ,32 97, , , ,53 99, , , ,79 86, , , ,96 35, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,93 83, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,93 83, , , ,93 83, , , ,00 24, , , ,93 85, , , ,86 95, , , ,86 95, , , ,86 95, , , ,91 96, , , ,95 92, Pozostała działalność , , ,40 93,62 27

29 , , ,40 93, , , ,86 93, , , ,00 95, , , ,86 93,36 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,54 93, Szkolnictwo wyższe , , ,00 75, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 75, , , ,00 75, , , ,00 75, Ochrona zdrowia , , ,04 97, , , ,04 97, , , ,04 97,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,90 89, , , ,14 98, , , ,00 100, Zwalczanie narkomanii 4 400, , ,55 100, , , ,55 100, , , ,55 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 400, , ,55 100, , , ,49 97, , , ,49 97, , , ,49 96,97 28

30 - dotacje na zadania bieżące , , ,90 89, , , ,59 98, , , ,00 100, Pozostała działalność 0,00 308,00 308,00 100,00 0,00 308,00 308,00 100,00 0,00 308,00 308,00 100,00 0,00 296,00 296,00 100,00 0,00 12,00 12,00 100, Pomoc społeczna , , ,75 98, , , ,76 98, , , ,47 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Domy pomocy społecznej , , ,13 99, , , ,34 97, , , ,29 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 100,00 0, , ,99 100, , , ,97 97, , , ,97 97, , , ,82 97, , , ,02 99,03 29

31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,80 96, , , ,15 91,31 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Rodziny zastępcze , , ,63 79, , , ,63 79, , , ,63 79,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,63 79, ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,38 98, , , ,38 98, , , ,59 98, , , ,06 100, , , ,53 93, , , ,79 98,58 30

32 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,37 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,37 96, , , ,37 96, , , ,37 96, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe , , ,86 95, , , ,86 95,35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,86 95, Zasiłki stałe , , ,38 99, , , ,38 99,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,38 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,48 98, , , ,48 98, , , ,78 99, , , ,26 99, , , ,52 97,13 31

33 świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,70 93, , , ,94 97, , , ,94 97, , , ,94 97, , , ,69 97, , , ,25 88,70 500, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,74 99, , , ,75 99, , , ,34 99,65 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,10 91, , , ,24 99, , , ,41 99,72 0, , ,99 100,00 0, , ,99 100, , , ,11 83, , , ,11 83, , , ,00 100, , , ,68 100,00 32

34 dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,32 100,00 0, , ,00 100, , , ,00 100, , , ,11 60, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,68 100, , , ,32 100,00 0, , ,00 100, , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,11 60, , , ,11 60,45 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje na zadania bieżące , , ,11 60, , , ,46 98, , , ,46 98, , , ,67 93, , , ,84 95, , , ,83 77, , , ,41 86,11 33

35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,38 99, Świetle szkolne , , ,34 96, , , ,34 96, , , ,84 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,84 96, , , ,00 100, , , ,50 91, , , ,24 78, , , ,24 78, , , ,83 47, , , ,00 42, , , ,83 50, , , ,41 86, , , ,88 99, , , ,88 99, , , ,88 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 591, ,00 607,00 38, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 591, ,00 607,00 38, , ,00 607,00 38, , ,00 607,00 38, , , ,78 77, , , ,28 91,51 34

36 świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,61 91, , , ,92 91, , , ,69 91, , , ,67 50, , , ,00 96, , , ,50 74, , , ,50 74, , , ,46 87, , , ,77 74, , , ,50 86, , , ,67 87, , , ,76 90, , , ,91 84, , , ,83 47, , , ,27 74, , , ,27 74, , , ,46 87, Gospodarka odpadami , , ,90 96, , , ,90 96, , , ,06 96, , , ,16 96,47 35

37 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,90 96, , , ,84 56, Oczyszczanie miast i wsi , , ,56 88, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,56 88, , , ,56 88, , , ,00 48, , , ,56 89, , , ,00 96, , , ,00 96, , , ,00 96, , , ,83 84, , , ,83 91, , , ,83 91, , , ,83 91,25 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,72 96, , , ,49 82, , , ,49 82,64 36

38 921 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,49 82,64 0, , ,23 100,00 0, , ,23 100, , , ,81 100, dotacje na zadania bieżące Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby - dotacje na zadania bieżące , , ,81 100, , , ,81 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,48 100, , , ,48 100, , , ,48 100, Biblioteki , , ,33 100, , , ,33 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,33 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , , ,14 77, , , ,68 89, , , ,12 82,03 - dotacje na zadania bieżące , , ,12 82, , , ,56 99,97 37

39 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,46 70, , , ,46 70,96 0, , ,15 100, Obiekty sportowe , , ,31 70, , , ,85 66, , , ,85 66, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI BUDŻETU , , ,85 66, , , ,46 70, , , ,46 70,96 0, , ,15 100, , , ,83 93, , , ,83 93, , , ,27 86, , , ,27 86, , , ,56 99, , , ,38 93, , , ,08 96, , , ,22 96, , , ,68 98, , , ,54 92,10 38

40 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,09 96, , , ,33 98, , , ,44 81, , , ,30 80, , , ,30 80, , , ,62 89,35 39

41 Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. 18% składki od nich naliczane 2% 38% - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21% 3% 18% - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe 40

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 148 918,15 145 285,34 01095 Pozostała działalność 148 918,15 145 285,34 0750 dochody z najmu i dżierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo