WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU"

Transkrypt

1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,28 26, Melioracje wodne , ,32 9, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 350,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 36, Zakup usług pozostałych ,00 501,27 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Izby rolnicze 1 770, ,31 60, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 069,31 60, Pozostała działalność , ,65 57, Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 630,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia 7 380,00 609,40 8, Zakup usług pozostałych 9 400, Różne opłaty i składki , ,25 84,3 020 Leśnictwo , ,39 21, Pozostała działalność , ,39 21, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,39 17, Różne opłaty i składki 1 200, Transport i łączność , ,25 24, Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan na 2012 r. po zmianach , , Drogi publiczne gminne , ,25 24, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 756,00 7, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 4, Zakup usług remontowych , ,55 18, Zakup usług pozostałych , ,09 18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 28, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , ,90 38,2 258, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,90 38,2

2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, ,50 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 49, Zakup energii , ,52 52, Zakup usług remontowych , ,72 25, Zakup usług pozostałych , ,03 60, Różne opłaty i składki , ,36 75, Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 14, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 1,0 710 Działalność usługowa , ,20 18, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,14 22, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,80 22, Zakup usług pozostałych , ,34 22, Cmentarze , ,06 5, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,06 14, Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , ,77 37, Urzędy wojewódzkie , ,64 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 53, Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,75 44, Zakup materiałów i wyposażenia 6 079, ,46 76, Zakup usług pozostałych 3 604, ,88 28, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 124,70 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, ,75 75, ,80 36, Starostwa powiatowe , ,00 50, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 750, , ,00 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,33 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,62 56, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 19, Zakup usług pozostałych 2 900, Podróże służbowe krajowe 800, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 36, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 900, ,35 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 46, Składki na Fundusz Pracy , ,33 39,4

3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 347,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 41, Zakup energii , ,09 62, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , ,96 15, Zakup usług pozostałych , ,34 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 772,10 38, ,44 49, ,28 25, Podróże służbowe krajowe , ,23 61, Różne opłaty i składki , ,13 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75, , , , , ,85 22, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 23, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,69 6, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 730,00 1, Zakup usług pozostałych , ,69 10, Pozostała działalność , ,75 30, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 29, Zakup usług pozostałych , ,74 64, Różne opłaty i składki , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa ,27 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 426, Składki na Fundusz Pracy 69, Wynagrodzenia bezosobowe 2 780, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , ,27 51,3 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 182,00 181,88 99, Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,93 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 70, Zakup materiałów i wyposażenia 6 063, ,00 80, Zakup usług pozostałych 3 720, ,00 33, Podróże służbowe krajowe 444,00 443,46 99,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 40, Komendy powiatowe Policji , ,99 43, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 33,3

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,99 99, Ochotnicze straże pożarne , ,88 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,75 55, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 69, Zakup energii , ,50 61, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , ,83 61, Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 360,00 50, ,87 61,2 574,37 28, Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki , ,00 53, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 9, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 700, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 1 300, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Obsługa długu publicznego , ,27 29,9 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 9 000, , , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,00 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,27 49, ,27 49, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , ,51 60, Szkoły podstawowe , ,67 67, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,25 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 55, Składki na Fundusz Pracy , ,51 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,11 72, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 25, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 187,66 37, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 232,00 553,59 17, Zakup energii , ,79 60,4

5 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 486, ,02 49, Zakup usług pozostałych , ,47 46, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 075, ,19 58, ,17 42,4 659,89 41, Podróże służbowe krajowe 4 094,00 534,32 13, Różne opłaty i składki 8 364, ,30 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75, Podatek od nieruchomości 34,00 33,58 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 50, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,12 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 186, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 58, Składki na Fundusz Pracy 8 355, ,90 49, Zakup materiałów i wyposażenia 3 450,00 33,21 1, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , ,00 36, Zakup usług pozostałych 1 627,00 360,00 22, Podróże służbowe krajowe 316, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Przedszkola , ,20 50, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 329, ,00 209, , , ,97 37, ,50 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,90 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 52, Składki na Fundusz Pracy , ,68 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 65, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 850,00 476,11 25, Zakup energii , ,50 48, Zakup usług remontowych 2 000, ,66 57, Zakup usług zdrowotnych 1 680,00 639,96 38, Zakup usług pozostałych , ,62 43, Zakup usług dostępu do sieci Internet 665,00 147,60 22, , ,00 929,88 47,7 644,68 42,1

6 4410 Podróże służbowe krajowe 360,00 181,58 50, Różne opłaty i składki 1 020, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0 495,00 76, Gimnazja , ,67 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 289, ,27 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 62, Składki na Fundusz Pracy , ,55 51, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 879,20 19, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 37, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 62,56 31, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 362, ,55 35, Zakup energii , ,61 62, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 522, ,83 52, Zakup usług pozostałych , ,44 51, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 494, ,44 49, ,46 49, ,98 47, Podróże służbowe krajowe 3 011, ,13 47, Różne opłaty i składki 4 607,00 787,50 17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,0 650, , , ,00 799,50 41, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600, ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,61 48, Zakup usług pozostałych , ,61 48, Szkoły artystyczne , ,24 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 123, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 50, Składki na Fundusz Pracy , ,85 43, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 54, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,27 85, Zakup energii , ,85 43, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500,00 276,00 55, Zakup usług pozostałych , ,88 57, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 656,82 46,9

7 387,66 21, ,37 49, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,70 74, Różne opłaty i składki 1 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,93 32, Zakup materiałów i wyposażenia 8 369, ,56 16, Podróże służbowe krajowe 4 988, ,20 20, , , ,17 35, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,18 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 250,00 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 57, Składki na Fundusz Pracy 9 977, ,96 46, Zakup materiałów i wyposażenia 8 600, ,47 38, Zakup środków żywności , ,64 51, Zakup energii , ,89 45, Zakup usług pozostałych 8 400, ,87 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Pozostała działalność , ,89 65, Składki na ubezpieczenia społeczne 524,00 198,81 37, Składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 35,08 37, Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 132,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe 5 919, ,69 20, Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 212,42 20, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 10,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 460, ,33 42, Zakup materiałów i wyposażenia 1 140,00 484,46 42, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 7 429, ,95 84, Zakup usług pozostałych 1 311, ,65 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,7 851 Ochrona zdrowia , ,25 43,4 800, , Lecznictwo ambulatoryjne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , Zwalczanie narkomanii 7 060, ,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia 2 620, Zakup usług pozostałych 4 440, ,00 29,7

8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,05 51, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 812,00 811,10 99, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 500,00 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 967, ,57 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 39, Składki na Fundusz Pracy 1 623,00 996,45 61, Wynagrodzenia bezosobowe , ,89 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 71, Zakup środków żywności 8 539, ,50 42, Zakup energii 2 800,00 614,68 22, Zakup usług pozostałych , ,88 74,3 641,05 41, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 190,00 19, Różne opłaty i składki 300,00 64,00 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 599, ,56 75, ,54 48, Pozostała działalność 200,00 108,20 54, Zakup usług pozostałych 200,00 108,20 54,1 852 Pomoc społeczna , ,87 48, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Zakup usług pozostałych , Domy pomocy społecznej , ,62 28, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,62 28, Ośrodki wsparcia , ,72 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 46, Składki na Fundusz Pracy 7 443, ,01 44, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 17, Zakup środków żywności , ,50 47, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , ,62 42, Zakup usług pozostałych 8 660, ,06 36, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 300,00 50,0 200, ,00 118,08 59,0 763,03 42,4

9 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 115,34 19, Różne opłaty i składki 850,00 36,00 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 75,0 360,00 51, Rodziny zastępcze 9 000, Zakup usług pozostałych 9 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 020, ,92 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 427,00 478,96 19, Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 109,83 15, Składki na Fundusz Pracy 115,00 16,42 14, Wynagrodzenia bezosobowe 3 540, ,76 35, Zakup materiałów i wyposażenia 1 720, Podróże służbowe krajowe 500,00 216,95 43,4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego ,88 49, Świadczenia społeczne , ,80 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 805, ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 58, Składki na Fundusz Pracy 3 323, ,77 39, Wynagrodzenia bezosobowe 5 145, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 57, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 417, Zakup energii 3 605, ,07 50, Zakup usług pozostałych , ,24 25,2 78,72 15,7 462,06 20, Podróże służbowe krajowe 695,00 158,50 22, Różne opłaty i składki 303, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, ,55 66,6 700,00 500, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej 1 448,00 35, ,64 57, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,64 57,9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe ,67 40, Świadczenia społeczne , ,67 40, Świadczenia społeczne , ,00 41, Dodatki mieszkaniowe , ,70 50, Świadczenia społeczne , ,70 50, Zasiłki stałe , ,66 66, Świadczenia społeczne , ,66 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,52 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 424, ,28 70,1

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 46, Składki na Fundusz Pracy , ,98 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 62, Zakup energii , ,43 56, Zakup usług pozostałych , ,19 50, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 510,00 477,24 19, ,57 54, ,24 65, Podróże służbowe krajowe 9 231, ,74 51, Różne opłaty i składki 2 200,00 666,00 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,95 75, ,30 40, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,04 27, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 21, Zakup usług pozostałych , ,00 33, Pozostała działalność , ,50 52, Świadczenia społeczne , ,50 52,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,18 61, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 50, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000, , , , ,00 50, Pozostała działalność , ,18 62, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 6, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201,00 200,70 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11,00 10,63 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 209, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 887, ,64 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 823, ,43 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 255,00 251,01 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 38, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 854, ,79 35, Składki na Fundusz Pracy 3 943, ,75 30, Składki na Fundusz Pracy 407,00 98,43 24, Wynagrodzenia bezosobowe , ,41 86, Wynagrodzenia bezosobowe , ,32 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 27, Zakup materiałów i wyposażenia 2 649,00 369,36 13, Zakup usług pozostałych , ,34 9,7

11 4309 Zakup usług pozostałych 4 193,00 205,55 4, Podróże służbowe krajowe 4 579, ,32 33, Podróże służbowe krajowe 242,00 80,16 33, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 279, ,40 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121,00 82,50 68, ,55 3,0 45,45 3,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 49, Świetlice szkolne , ,81 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 51, Składki na Fundusz Pracy 6 124, ,27 41, Wynagrodzenia bezosobowe 8 019, ,50 61, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,60 52, Stypendia dla uczniów , ,60 52, Pozostała działalność , ,08 47, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 500,00 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,08 35,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,56 38, Oczyszczanie miast i wsi , ,21 64, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 32, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 26, Zakup energii 300,00 172,54 57, Zakup usług pozostałych , ,16 73, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,36 7, Wynagrodzenia bezosobowe 5 861, ,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 12, Zakup usług pozostałych , ,35 5, Ochrona gleby i wód podziemnych , ,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , ,00 46, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,25 59, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 50, Zakup energii , ,42 52, Zakup usług pozostałych , ,83 69,9

12 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ,00 kar za korzystanie ze środowiska ,76 17, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 22, Zakup usług pozostałych , ,90 8, Pozostała działalność , ,98 36, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 58, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 22,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,65 39, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , ,90 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 991,40 62, Składki na Fundusz Pracy 219, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia 6 018, Zakup usług pozostałych 2 276, Różne opłaty i składki 918,00 862,50 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,32 37, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 91, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , ,22 47, Zakup usług pozostałych 8 800, ,49 93,9 280,16 17, Różne opłaty i składki 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 80, Biblioteki , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 50, Muzea , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , ,00 50, Pozostała działalność , ,43 38, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 51, Zakup usług pozostałych , ,35 29,9 926 Kultura fizyczna , ,96 41, Obiekty sportowe , ,75 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 060, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 857, ,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 597, ,95 49, Składki na Fundusz Pracy 848,00 407,61 48, Zakup materiałów i wyposażenia 2 825,00 346,01 12,2

13 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 765,00 250,05 32, Zakup energii , ,35 99, Zakup usług pozostałych 8 295, ,96 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, ,75 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Instytucje kultury fizycznej , ,47 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 620, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 56, Składki na Fundusz Pracy , ,30 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 032,00 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,19 68, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 41, Zakup energii , ,65 66, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 433,00 36, Zakup usług pozostałych , ,31 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 425,70 42, ,18 56, ,55 20, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 14, Podróże służbowe krajowe 4 210, ,37 53, Różne opłaty i składki , ,64 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,91 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 353,40 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 30, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 43, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 610, , , , ,00 43, Pozostała działalność , ,74 22, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , ,74 28,8 Razem: , ,67 41,5

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na 2004 nrok Dział Rozdział Paragraf Opis Plan 29 756 508,00 zł Dotacje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 595 435,00 201

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo