WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU"

Transkrypt

1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,28 26, Melioracje wodne , ,32 9, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 350,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 36, Zakup usług pozostałych ,00 501,27 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Izby rolnicze 1 770, ,31 60, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 069,31 60, Pozostała działalność , ,65 57, Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 630,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia 7 380,00 609,40 8, Zakup usług pozostałych 9 400, Różne opłaty i składki , ,25 84,3 020 Leśnictwo , ,39 21, Pozostała działalność , ,39 21, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,39 17, Różne opłaty i składki 1 200, Transport i łączność , ,25 24, Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan na 2012 r. po zmianach , , Drogi publiczne gminne , ,25 24, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 756,00 7, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 4, Zakup usług remontowych , ,55 18, Zakup usług pozostałych , ,09 18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 28, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , ,90 38,2 258, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,90 38,2

2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, ,50 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 49, Zakup energii , ,52 52, Zakup usług remontowych , ,72 25, Zakup usług pozostałych , ,03 60, Różne opłaty i składki , ,36 75, Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 14, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 1,0 710 Działalność usługowa , ,20 18, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,14 22, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,80 22, Zakup usług pozostałych , ,34 22, Cmentarze , ,06 5, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,06 14, Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , ,77 37, Urzędy wojewódzkie , ,64 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 53, Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,75 44, Zakup materiałów i wyposażenia 6 079, ,46 76, Zakup usług pozostałych 3 604, ,88 28, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 124,70 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, ,75 75, ,80 36, Starostwa powiatowe , ,00 50, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 750, , ,00 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,33 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,62 56, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 19, Zakup usług pozostałych 2 900, Podróże służbowe krajowe 800, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 36, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 900, ,35 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 46, Składki na Fundusz Pracy , ,33 39,4

3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 347,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 41, Zakup energii , ,09 62, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , ,96 15, Zakup usług pozostałych , ,34 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 772,10 38, ,44 49, ,28 25, Podróże służbowe krajowe , ,23 61, Różne opłaty i składki , ,13 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75, , , , , ,85 22, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 23, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,69 6, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 730,00 1, Zakup usług pozostałych , ,69 10, Pozostała działalność , ,75 30, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 29, Zakup usług pozostałych , ,74 64, Różne opłaty i składki , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa ,27 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 426, Składki na Fundusz Pracy 69, Wynagrodzenia bezosobowe 2 780, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , ,27 51,3 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 182,00 181,88 99, Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,93 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 70, Zakup materiałów i wyposażenia 6 063, ,00 80, Zakup usług pozostałych 3 720, ,00 33, Podróże służbowe krajowe 444,00 443,46 99,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 40, Komendy powiatowe Policji , ,99 43, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 33,3

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,99 99, Ochotnicze straże pożarne , ,88 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,75 55, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 69, Zakup energii , ,50 61, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , ,83 61, Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 360,00 50, ,87 61,2 574,37 28, Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki , ,00 53, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 9, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 700, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 1 300, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Obsługa długu publicznego , ,27 29,9 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 9 000, , , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,00 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,27 49, ,27 49, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , ,51 60, Szkoły podstawowe , ,67 67, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,25 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 55, Składki na Fundusz Pracy , ,51 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,11 72, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 25, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 187,66 37, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 232,00 553,59 17, Zakup energii , ,79 60,4

5 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 486, ,02 49, Zakup usług pozostałych , ,47 46, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 075, ,19 58, ,17 42,4 659,89 41, Podróże służbowe krajowe 4 094,00 534,32 13, Różne opłaty i składki 8 364, ,30 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75, Podatek od nieruchomości 34,00 33,58 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 50, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,12 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 186, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 58, Składki na Fundusz Pracy 8 355, ,90 49, Zakup materiałów i wyposażenia 3 450,00 33,21 1, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , ,00 36, Zakup usług pozostałych 1 627,00 360,00 22, Podróże służbowe krajowe 316, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Przedszkola , ,20 50, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 329, ,00 209, , , ,97 37, ,50 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,90 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 52, Składki na Fundusz Pracy , ,68 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 65, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 850,00 476,11 25, Zakup energii , ,50 48, Zakup usług remontowych 2 000, ,66 57, Zakup usług zdrowotnych 1 680,00 639,96 38, Zakup usług pozostałych , ,62 43, Zakup usług dostępu do sieci Internet 665,00 147,60 22, , ,00 929,88 47,7 644,68 42,1

6 4410 Podróże służbowe krajowe 360,00 181,58 50, Różne opłaty i składki 1 020, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0 495,00 76, Gimnazja , ,67 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 289, ,27 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 62, Składki na Fundusz Pracy , ,55 51, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 879,20 19, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 37, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 62,56 31, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 362, ,55 35, Zakup energii , ,61 62, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 522, ,83 52, Zakup usług pozostałych , ,44 51, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 494, ,44 49, ,46 49, ,98 47, Podróże służbowe krajowe 3 011, ,13 47, Różne opłaty i składki 4 607,00 787,50 17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,0 650, , , ,00 799,50 41, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600, ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,61 48, Zakup usług pozostałych , ,61 48, Szkoły artystyczne , ,24 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 123, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 50, Składki na Fundusz Pracy , ,85 43, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 54, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,27 85, Zakup energii , ,85 43, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500,00 276,00 55, Zakup usług pozostałych , ,88 57, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 656,82 46,9

7 387,66 21, ,37 49, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,70 74, Różne opłaty i składki 1 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,93 32, Zakup materiałów i wyposażenia 8 369, ,56 16, Podróże służbowe krajowe 4 988, ,20 20, , , ,17 35, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,18 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 250,00 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 57, Składki na Fundusz Pracy 9 977, ,96 46, Zakup materiałów i wyposażenia 8 600, ,47 38, Zakup środków żywności , ,64 51, Zakup energii , ,89 45, Zakup usług pozostałych 8 400, ,87 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Pozostała działalność , ,89 65, Składki na ubezpieczenia społeczne 524,00 198,81 37, Składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 35,08 37, Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 132,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe 5 919, ,69 20, Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 212,42 20, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 10,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 460, ,33 42, Zakup materiałów i wyposażenia 1 140,00 484,46 42, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 7 429, ,95 84, Zakup usług pozostałych 1 311, ,65 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,7 851 Ochrona zdrowia , ,25 43,4 800, , Lecznictwo ambulatoryjne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , Zwalczanie narkomanii 7 060, ,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia 2 620, Zakup usług pozostałych 4 440, ,00 29,7

8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,05 51, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 812,00 811,10 99, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 500,00 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 967, ,57 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 39, Składki na Fundusz Pracy 1 623,00 996,45 61, Wynagrodzenia bezosobowe , ,89 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 71, Zakup środków żywności 8 539, ,50 42, Zakup energii 2 800,00 614,68 22, Zakup usług pozostałych , ,88 74,3 641,05 41, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 190,00 19, Różne opłaty i składki 300,00 64,00 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 599, ,56 75, ,54 48, Pozostała działalność 200,00 108,20 54, Zakup usług pozostałych 200,00 108,20 54,1 852 Pomoc społeczna , ,87 48, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Zakup usług pozostałych , Domy pomocy społecznej , ,62 28, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,62 28, Ośrodki wsparcia , ,72 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 46, Składki na Fundusz Pracy 7 443, ,01 44, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 17, Zakup środków żywności , ,50 47, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , ,62 42, Zakup usług pozostałych 8 660, ,06 36, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 300,00 50,0 200, ,00 118,08 59,0 763,03 42,4

9 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 115,34 19, Różne opłaty i składki 850,00 36,00 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 75,0 360,00 51, Rodziny zastępcze 9 000, Zakup usług pozostałych 9 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 020, ,92 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 427,00 478,96 19, Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 109,83 15, Składki na Fundusz Pracy 115,00 16,42 14, Wynagrodzenia bezosobowe 3 540, ,76 35, Zakup materiałów i wyposażenia 1 720, Podróże służbowe krajowe 500,00 216,95 43,4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego ,88 49, Świadczenia społeczne , ,80 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 805, ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 58, Składki na Fundusz Pracy 3 323, ,77 39, Wynagrodzenia bezosobowe 5 145, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 57, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 417, Zakup energii 3 605, ,07 50, Zakup usług pozostałych , ,24 25,2 78,72 15,7 462,06 20, Podróże służbowe krajowe 695,00 158,50 22, Różne opłaty i składki 303, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, ,55 66,6 700,00 500, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej 1 448,00 35, ,64 57, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,64 57,9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe ,67 40, Świadczenia społeczne , ,67 40, Świadczenia społeczne , ,00 41, Dodatki mieszkaniowe , ,70 50, Świadczenia społeczne , ,70 50, Zasiłki stałe , ,66 66, Świadczenia społeczne , ,66 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,52 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 424, ,28 70,1

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 46, Składki na Fundusz Pracy , ,98 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 62, Zakup energii , ,43 56, Zakup usług pozostałych , ,19 50, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 510,00 477,24 19, ,57 54, ,24 65, Podróże służbowe krajowe 9 231, ,74 51, Różne opłaty i składki 2 200,00 666,00 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,95 75, ,30 40, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,04 27, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 21, Zakup usług pozostałych , ,00 33, Pozostała działalność , ,50 52, Świadczenia społeczne , ,50 52,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,18 61, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 50, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000, , , , ,00 50, Pozostała działalność , ,18 62, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 6, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201,00 200,70 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11,00 10,63 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 209, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 887, ,64 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 823, ,43 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 255,00 251,01 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 38, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 854, ,79 35, Składki na Fundusz Pracy 3 943, ,75 30, Składki na Fundusz Pracy 407,00 98,43 24, Wynagrodzenia bezosobowe , ,41 86, Wynagrodzenia bezosobowe , ,32 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 27, Zakup materiałów i wyposażenia 2 649,00 369,36 13, Zakup usług pozostałych , ,34 9,7

11 4309 Zakup usług pozostałych 4 193,00 205,55 4, Podróże służbowe krajowe 4 579, ,32 33, Podróże służbowe krajowe 242,00 80,16 33, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 279, ,40 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121,00 82,50 68, ,55 3,0 45,45 3,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 49, Świetlice szkolne , ,81 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 51, Składki na Fundusz Pracy 6 124, ,27 41, Wynagrodzenia bezosobowe 8 019, ,50 61, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,60 52, Stypendia dla uczniów , ,60 52, Pozostała działalność , ,08 47, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 500,00 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,08 35,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,56 38, Oczyszczanie miast i wsi , ,21 64, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 32, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 26, Zakup energii 300,00 172,54 57, Zakup usług pozostałych , ,16 73, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,36 7, Wynagrodzenia bezosobowe 5 861, ,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 12, Zakup usług pozostałych , ,35 5, Ochrona gleby i wód podziemnych , ,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , ,00 46, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,25 59, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 50, Zakup energii , ,42 52, Zakup usług pozostałych , ,83 69,9

12 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ,00 kar za korzystanie ze środowiska ,76 17, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 22, Zakup usług pozostałych , ,90 8, Pozostała działalność , ,98 36, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 58, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 22,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,65 39, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , ,90 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 991,40 62, Składki na Fundusz Pracy 219, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia 6 018, Zakup usług pozostałych 2 276, Różne opłaty i składki 918,00 862,50 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,32 37, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 91, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , ,22 47, Zakup usług pozostałych 8 800, ,49 93,9 280,16 17, Różne opłaty i składki 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 80, Biblioteki , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 50, Muzea , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , ,00 50, Pozostała działalność , ,43 38, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 51, Zakup usług pozostałych , ,35 29,9 926 Kultura fizyczna , ,96 41, Obiekty sportowe , ,75 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 060, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 857, ,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 597, ,95 49, Składki na Fundusz Pracy 848,00 407,61 48, Zakup materiałów i wyposażenia 2 825,00 346,01 12,2

13 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 765,00 250,05 32, Zakup energii , ,35 99, Zakup usług pozostałych 8 295, ,96 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, ,75 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Instytucje kultury fizycznej , ,47 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 620, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 56, Składki na Fundusz Pracy , ,30 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 032,00 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,19 68, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 41, Zakup energii , ,65 66, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 433,00 36, Zakup usług pozostałych , ,31 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 425,70 42, ,18 56, ,55 20, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 14, Podróże służbowe krajowe 4 210, ,37 53, Różne opłaty i składki , ,64 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,91 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 353,40 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 30, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 43, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 610, , , , ,00 43, Pozostała działalność , ,74 22, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , ,74 28,8 Razem: , ,67 41,5

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145 Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2010 Wójta Gminy Zlawieś Wielka z dnia 20 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r. Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE Tabela Nr 1 Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu LEŚNICTWO 1. 020 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r

UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU na 2012 rok. składka na izby rolnicze. wynagrodzenia prac.robót publicznych po. uwzględnieniu refundacji z PUP ZFŚS.

WYDATKI BUDŻETU na 2012 rok. składka na izby rolnicze. wynagrodzenia prac.robót publicznych po. uwzględnieniu refundacji z PUP ZFŚS. załącznik Nr 2 do Uchwały RM z dnia grudnia 2011r. WYDATKI BUDŻETU na 2012 rok Dział Rozdział Treść Wartość uzasadnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 932,00 01008 Melioracje wodne 1 000,00 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo