P 2014P 2015P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P"

Transkrypt

1 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek zostały przyjęte wyniki za 3Q 12. Rezultaty za 4Q 12 ze względu na sezonowość są bez większego znaczenia dla wyników rocznych. Cały rok 2012 był okresem odbudowy marży na bazie podwyżki cen produktów przy obniżce/stabilizacji cen najważniejszych surowców. W 2013 roku zarząd spółki oczekuje dalszej poprawy wyników (głównie na bazie wzrostu wolumenów, w czym ma pomagać m.in. utrzymanie szerokiej aktywności na polu kampanii reklamowych zarówno w Polsce jak i na Ukrainie). W kwestii obaw o wpływ kryzysu w branży budowlanej zwracamy uwagę, że popyt na farby dekoracyjne kształtowany jest głównie przez wydatki remontowe (szacuje się, że nawet 80%) a nie popyt pierwotny (deweloperka). Biorąc pod uwagę pozytywne zmiany w modelu: i) niższy od oczekiwań dług netto na koniec 4Q 12, ii) lepsza od wcześniejszych założeń marża brutto, iii) niższe ceny bieli tytanowej (spadek o około 15 20% r/r w 1Q 13), iv) spadek stopy wolnej do ryzyka, podwyższamy wycenę 1 akcji Śnieżki z 36,6 PLN do 48,0 PLN. Ostatnie wzrosty kursu zniwelowały w dużej mierze dyskonto z jakim spółka była handlowana w stosunku do zachodniej konkurencji (dla Śnieżki EV/EBITDA 13=8,4x, przy medianie na poziomie 8,7x). Biorąc pod uwagę obecny kurs zmieniamy zalecenie z Akumuluj na Trzymaj. Z czynników ryzyka zwracamy uwagę na pierwsze próby testowania rynku przez producentów bieli tytanowej (podstawowy pigment do produkcji farb) pod kątem podwyżek cen (ich wyniki finansowe w 4Q 12 uległy znacznemu pogorszeniu). W lutym podwyżki o 240 EUR/t (około 5 10%) ogłosili Kronos oraz Huntsman. Oczekujemy, że spółka wypłaci w tym roku co najmniej 2,0 PLN dywidendy/akcję (4,0%). Potencjał do dystrybucji gotówki przez spółkę jest w naszej ocenie wyraźnie wyższy. Zwracamy uwagę na strukturę przepływów. Przy braku angażowania środków w dynamiczne wzrosty sprzedaży spółka jest w stanie generować nadwyżkę środków pieniężnych pokrywających CAPEX i wysoką dywidendę (lub skup akcji). W 2012 roku do akcjonariuszy trafiło w sumie 3,6 PLN/akcję. Wyniki za 4Q 12 były mniej więcej zgodne z naszymi oczekiwaniami. Niższe przychody zostały zrekompensowane przez wysoką marżę brutto ze sprzedaży (efekt podwyżek cen). W końcówce roku rozczarowała sprzedaż na Ukrainie, jednak początek 2013 roku przynosi w tym obszarze odbicie. W 2012 roku spółka wypracowała 576,3 mln PLN sprzedaży (zwracamy uwagę na de konsolidację Farbudu, co dało ubytek około 25 mln PLN sprzedaży) i 45,0 mln PLN wyniku netto. Zarząd do 2013 roku podchodzi optymistycznie. Nasze założenie są na razie relatywnie ostrożne. Spodziewamy się 604,8 mln PLN sprzedaży oraz 49,2 mln PLN zysku netto. Zwracamy uwagę, że ożywienie gospodarce na świecie może przełożyć się na powrót do wzrostu cen surowców. Wycena DCF [PLN] 49,2 Wycena porównawcza [PLN] 45,2 Wycena końcowa [PLN] 48,0 Potencjał do wzrostu / spadku 2,9% Koszt kapitału 9,3% Cena rynkowa [PLN] 49,45 Kapitalizacja [mln PLN] 623,9 Ilość akcji [mln. szt.]* 12,6 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 49,5 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 31,0 Stopa zwrotu za 3 mc 25,4% Stopa zwrotu za 6 mc 45,7% Stopa zwrotu za 9 mc 66,6% Struktura akcjonariatu: Cymbor Stanisław 18,8% Pater Jerzy 18,8% Amplico OFE 12,6% Mikrut Piotr 9,3% Mikrut Rafał 9,3% akcje własne 6,9% Aviva OFE 5,8% Pozostali 18,7% * po zakładanym umorzeniu(akcje skupione w 2012 roku) Krzysztof Pado tel. (0 32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3 go Maja 23, Katowice P 2014P 2015P Śnieżka WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 531,7 550,6 576,3 604,8 637,1 666,6 EBITDA [mln PLN] 77,3 57,1 72,8 81,6 84,8 87,5 EBIT [mln PLN] 62,2 40,8 56,3 63,4 65,5 67,2 Zysk netto [mln PLN] 45,5 17,2 45,0 49,2 51,0 52,7 P/BV 2,9 3,0 3,0 2,7 2,4 2,2 P/E 13,7 36,3 13,9 12,7 12,2 11,8 EV/EBITDA 9,1 12,2 9,6 8,4 7,9 7,5 EV/EBIT 11,3 17,1 12,4 10,8 10,3 9,8 51,0 48,0 45,0 42,0 39,0 36,0 33,0 30,0 27,0 24,0 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE...3 WYCENA DCF...4 WYCENA PORÓWNAWCZA...7 WYNIKI ZA 4Q PROGNOZY NA GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI WYNIKI ŚNIEŻKI NA TLE PPG, AKZO NOBEL I TIKKURILI DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Śnieżka opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 45,2 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 49,2 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 70% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 30% dla wyceny porównawczej. Wycena porównawcza oparta jest o osobne wyceny na podstawie wskaźników krajowych producentów materiałów budowlanych (waga 40% w wycenie porównawczej) oraz wskaźniki europejskich oraz amerykańskich producentów farb (waga 60% w wycenie porównawczej). Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 48,0 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 70% 49,2 Wycena metodą porównawczą, w tym: 30% 45,2 wycena do krajowych producentów materiałów budowlanych 40% 35,3 wycena do zagranicznych producentów farb 60% 51,8 Wycena 1 akcji Śnieżka [PLN] 48,0 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Oczekujemy, że w 2013 roku Śnieżce uda się poprawić wyniki r/r (m.in. dodatnia dynamika sprzedaży oraz niższe ceny bieli tytanowej, które w okresie 1H 12 były rekordowe), jednak sądzimy, że trudno już będzie o dynamikę porównywalną z 2012 rokiem (EBITDA +28% r/r). Uważamy, że obecna cena rynkowa oddaje wartość godziwą spółki. Według naszych prognoz (604,8 mln PLN sprzedaży oraz 81,6 mln PLN EBITDA na 2013 rok) Śnieżka jest handlowana przy EV/EBITDA 13=8,4x. Jednocześnie przy wypłacie dywidendy na poziomie 2,0 PLN oferowany dividend yield wynosi 4,0%. Zmieniamy zalecenie z Akumuluj na Trzymaj i równocześnie podwyższamy cenę docelową z 36,6 PLN do 48,0 PLN. Ceny bieli tytanowej (podstawowy pigment używany przez spółkę, pigmenty stanowią około 1/3 kosztów surowcowych) w pierwszej połowie 1Q 13 są o około 15 20% niższe r/r (i 5 7% niższe q/q), co powinno dawać dobrą podstawę do poprawy wyników w 1H 13. Ogłoszone w 1Q 13 podwyżki cen (m.in. Kronos, Cristal, Huntsman) zostały na razie chłodno przyjęte przez rynek. Producenci bieli spodziewają się jednak, że dołek cenowy przypadnie 1H 13 i stopniowego wzrostu w dalszym okresie na bazie ożywienie w światowej gospodarce (w długim terminie popyt na biel posiada bardzo silną korelację z PKB). Indeks cen farb [PSB] oraz bieli tytanowej [NWE] gru 10 sty 11 lut 11 mar kwi maj cze lip 11 sie wrz paź lis gru sty lut 12 mar kwi maj cze lip 12 sie wrz paź lis gru sty lut 13 ceny farb, lakierów i tapet [PLN, 12/2010=100] biel tytanowa [PLN, 12/2010=100] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PSB, Azoty Tarnów, Bloomberg Ryzykiem pozostaje koniunktura na głównych rynkach spółki w 2013 roku. Po wyraźnym załamaniu w końcówce 2012 roku, stabilizować zaczyna się rynek ukraiński. Mimo słabych nastrojów konsumenckich relatywnie dobra jest sytuacja na rynku polskim (zwracamy uwagę, że produkty Śnieżki pozycjonowane są cenowo nieco poniżej największych konkurentów; generalnie popyt na farby w Polsce kształtowany jest przez rynek remontowy). Śnieżka ma zdrowy bilans: dług netto/ebitda 12=1,0x a według naszego modelu gotówka wygenerowana w 2013 powinna z nadwyżką pokryć zarówno CAPEX jak i rekordową dywidendę. 3

4 Spółka posiada mocną pozycję na relatywnie stabilnym rynku (popyt na farby to głównie rynek remontowy, zużycie farb w Polsce i na Ukrainie jest wyraźnie niższe niż w Europie Zachodniej), gdzie jest ostatnim dużym niezależnym podmiotem. Uważamy, że takie warunki stwarzają możliwość zainteresowania się spółką przez inwestorów branżowych lub finansowych (w 1Q 12 spółka informowała o rozmowach z inwestorem branżowym, które zakończyły się bez porozumienia). WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10 letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10 letnich obligacji skarbowych (4,25% wobec 5,00% w poprzednim modelu), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: W 2013 roku zakładamy wzrost przychodów do 605 mln PLN. W kolejnych latach zakładamy konserwatywne przyrosty sprzedaży na poziomie CAGR 22/13=3,1%. Obecnie moce produkcyjne spółki wykorzystywane są w około 70 75%. Po odbudowie w 2012 spodziewamy się lekkiego wzrostu marży brutto ze sprzedaży w 2013 roku (spadek cen bieli r/r) a następnie stopniowego lekkiego spadku. Ceny surowców używanych przez spółkę ustabilizowały się lub uległy korekcie w ostatnich miesiącach. Z drugiej strony pojawił się efekt wprowadzanych podwyżek cen (podobne kroki poczyniła także konkurencja). Docelowo w modelu zakładamy, że marża EBITDA będzie kształtować się na poziomie 12,5 12,7% (w latach wynosiła ona średnio 13 14%). Łączny CAPEX spółki w 2013 roku zakładamy na poziomie około mln PLN. W okresie rezydualnym CAPEX jest równy amortyzacji z 2022 roku. Model nie uwzględnia akwizycji. Uwzględniliśmy w modelu efekt zastosowania przez spółkę amortyzacji znaku towarowego, co obniża do 2021 efektywną stopę podatku dochodowego (efekt szacujemy na średnio 3,0 mln PLN/rok). W długim terminie zakładamy około 19% stopę podatkową (19% stopa w Polsce, obniżka CIT na Ukrainie do 16% do 2014 roku, 18% stawka na Białorusi) Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 2,0%. Do obliczeń przyjęliśmy tys akcji (zakładamy, że spółka umorzy 933 tys akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych w 2Q 12). Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 6 marca 2013 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 620,8 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 49,2 PLN. 4

5 Model DCF 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 604,8 637,1 666,6 692,0 712,6 730,5 746,4 762,7 779,3 796,3 EBIT [mln PLN] 63,4 65,5 67,2 69,3 70,8 72,1 73,2 74,5 75,9 77,5 Stopa podatkowa 14,7% 14,7% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 19,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 9,3 9,6 9,8 10,1 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 14,7 NOPLAT [mln PLN] 54,1 55,9 57,4 59,1 60,5 61,5 62,5 63,6 64,8 62,7 Amortyzacja [mln PLN] 18,2 19,3 20,3 21,0 21,7 22,2 22,6 22,8 22,9 23,0 CAPEX [mln PLN] 25,6 27,5 27,3 27,1 27,0 26,7 26,2 25,6 25,2 25,2 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 5,1 5,8 5,3 4,5 3,7 3,2 2,8 2,9 3,0 3,0 FCF [mln PLN] 41,5 41,9 45,1 48,5 51,4 53,8 56,0 57,9 59,6 57,6 DFCF [mln PLN] 38,9 36,2 35,9 35,6 34,7 33,3 31,8 30,1 28,3 25,0 Suma DFCF [mln PLN] 329,7 Wartość rezydualna [mln PLN] 840,0 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 365,4 Wartość firmy EV [mln PLN] 695,2 Dług netto 2012 [mln PLN] 74,4 Wartość kapitału [mln PLN] 620,8 Ilość akcji [mln szt.] 12,6 Wartość kapitału na akcję [PLN] 49,2 Przychody zmiana r/r 4,9% 5,3% 4,6% 3,8% 3,0% 2,5% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% EBIT zmiana r/r 12,7% 3,2% 2,6% 3,1% 2,2% 1,8% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% FCF zmiana r/r 14,1% 0,8% 7,7% 7,6% 6,0% 4,6% 4,1% 3,3% 2,9% 3,4% Marża EBITDA 13,5% 13,3% 13,1% 13,1% 13,0% 12,9% 12,8% 12,8% 12,7% 12,6% Marża EBIT 10,5% 10,3% 10,1% 10,0% 9,9% 9,9% 9,8% 9,8% 9,7% 9,7% Marża NOPLAT 8,9% 8,8% 8,6% 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% 8,3% 8,3% 7,9% CAPEX / Przychody 4,2% 4,3% 4,1% 3,9% 3,8% 3,7% 3,5% 3,4% 3,2% 3,2% CAPEX / Amortyzacja 141,1% 142,5% 134,5% 128,9% 124,6% 120,4% 116,0% 112,3% 110,0% 109,4% Zmiana KO / Przychody 0,8% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Zmiana KO / Zmiana przychodów 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Kalkulacja WACC 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Stopa wolna od ryzyka 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% Udział kapitału własnego 76,7% 79,9% 83,3% 86,5% 89,8% 93,0% 96,0% 98,3% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,7% Udział kapitału obcego 23,3% 20,1% 16,7% 13,5% 10,2% 7,0% 4,0% 1,7% 0,0% 0,0% WACC 8,2% 8,4% 8,5% 8,7% 8,8% 8,9% 9,1% 9,2% 9,3% 9,3% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 42,9 45,3 48,2 51,9 56,7 63,2 72,4 86,5 110,8 0,8 40,6 42,7 45,2 48,4 52,4 57,8 65,1 76,0 93,5 beta 0,9 38,5 40,3 42,5 45,3 48,7 53,2 59,2 67,7 80,8 1,0 36,5 38,2 40,1 42,5 45,4 49,2 54,2 61,0 71,1 1,1 34,8 36,2 37,9 40,0 42,5 45,7 49,9 55,5 63,4 1,2 33,1 34,4 35,9 37,8 40,0 42,7 46,2 50,8 57,2 1,3 31,6 32,8 34,1 35,7 37,6 40,0 43,0 46,8 52,0 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 45,4 48,2 51,6 55,9 61,7 69,6 81,3 100,1 135,7 4% 40,6 42,7 45,2 48,4 52,4 57,8 65,1 76,0 93,5 Premia za ryzyko 5% 36,5 38,2 40,1 42,5 45,4 49,2 54,2 61,0 71,1 6% 33,1 34,4 35,9 37,8 40,0 42,7 46,2 50,8 57,2 7% 30,2 31,2 32,4 33,9 35,5 37,6 40,1 43,4 47,7 8% 27,7 28,5 29,5 30,6 31,9 33,5 35,4 37,8 40,8 9% 25,5 26,2 26,9 27,8 28,9 30,1 31,6 33,4 35,6 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 84,9 79,1 74,1 69,6 65,6 62,0 58,8 55,8 53,2 4% 72,5 66,9 62,0 57,8 54,0 50,7 47,8 45,1 42,7 Premia za ryzyko 5% 63,2 57,8 53,2 49,2 45,7 42,7 40,0 37,6 35,4 6% 55,8 50,7 46,4 42,7 39,5 36,7 34,2 32,1 30,1 7% 50,0 45,1 41,0 37,6 34,6 32,1 29,8 27,8 26,0 8% 45,1 40,5 36,7 33,5 30,7 28,3 26,3 24,4 22,8 9% 41,0 36,7 33,1 30,1 27,5 25,3 23,4 21,7 20,2 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wycena porównawcza oparta jest o osobne wyceny na podstawie wskaźników krajowych producentów materiałów budowlanych (waga 40% w wycenie porównawczej) oraz wskaźniki europejskich oraz amerykańskich producentów farb (waga 60% w wycenie porównawczej). Dla wyceny porównawczej przyjęliśmy wagę na poziomie 30% w ostatecznej wycenie. Wskaźnikowi P/E przypisana została waga 30%, natomiast dla EV/EBITDA jest to 70%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach (dla każdego roku przyjęliśmy wagę 33%). Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Brak na GPW innych podmiotów z branży farb. Zagraniczne spółki mają często inną ekspozycję produktową (większy udział farb przemysłowych, produkcja także innych chemikaliów) oraz geograficzną (ekspozycja globalna a nie regionalna). Dodatkowo zwracamy uwagę, że inny polscy producenci materiałów budowlanych są obciążeni wysokim zadłużeniem (Selena, Rovese), co wpływa na ich relatywnie niskie wyceny. W porównaniu z częścią zagranicznych producentów farb (AkzoNobel, PPG, RPM), którzy w swoim asortymencie oferują także szeroki zakres specjalistycznych chemikaliów i innych produktów działalność Śnieżki jest wyraźnie mniej zdywersyfikowana. Jednakże z drugiej strony działalność spółki daje ekspozycję na rozwojowe rynki CEE (zużycie farb w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest o około 1/3 niższe niż w Europie Zachodniej a na Ukrainie 2 krotnie niższe niż w Polsce), które jednocześnie charakteryzują się podwyższonym ryzykiem politycznym i gospodarczym. Uważamy, że najbardziej porównywalnym do Śnieżki podmiotem jest fińska Tikkurila (głównie farby dekoracyjne, wysoka ekspozycja na rynek CEE, porównywalna marża EBITDA), która obecnie handlowana jest na zbliżonym poziomie EV/EBITDA Podsumowanie wyceny porównawczej Waga Wycena Wycena metodą porównawczą, w tym: 45,2 wycena do krajowych producentów materiałów budowlanych 40% 35,3 wycena do zagranicznych producentów farb 60% 51,8 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Porównując wyniki Śnieżki ze wskaźnikami krajowych producentów materiałów budowlanych otrzymaliśmy wartość spółki 35,3 PLN/akcję. Porównując wyniki Śnieżki ze wskaźnikami zagranicznych producentów farb otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 51,8 PLN/akcję. Ostatecznie wycena porównawcza dała wartość spółki na poziomie 570,5 mln PLN, czyli 45,2 PLN/akcję. Na podstawie wskaźnika EV/EBITDA dla producentów zagranicznych spółka jest wyceniana na poziomie 50,0 PLN/akcję. Porównanie rentowności EBITDA Śnieżka Nowa Gala Rovese Decora Selena FM PPG RPM Flugger Akzo Nobel Sherwin Williams Valspar Tikkurila 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

8 Wycena porównawcza do krajowych producentów materiałów budowlanych P/E EV/EBITDA 2013P 2014P 2015P 2013P 2014P 2015P Nowa Gala 9,8 9,7 9,5 5,8 6,3 5,9 Rovese 17,7 8,4 7,4 4,9 4,2 3,7 Decora 11,8 10,5 8,9 7,0 6,5 6,3 Selena FM 11,6 8,7 7,6 6,0 5,2 4,6 Mediana 11,7 9,2 8,3 5,9 5,7 5,2 Śnieżka 12,7 12,2 11,8 8,4 7,9 7,5 Premia/dyskonto dla Śnieżki 8,3% 33,0% 43,5% 43,0% 38,3% 44,5% Wycena wg wskaźnika 45,7 37,2 34,5 33,1 34,7 33,3 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 39,1 33,7 Waga wskaźnika 30% 70% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 35,3 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. szacunki własne, Bloomeberg, wg cen z Wycena porównawcza do zagranicznych producentów farb P/E EV/EBITDA 2013P 2014P 2015P 2013P 2014P 2015P PPG 18,4 16,5 15,4 9,9 9,1 8,9 RPM 15,0 13,1 13,3 8,7 7,7 7,1 Flugger 10,8 8,3 8,1 5,3 4,4 3,4 Akzo Nobel 14,5 12,2 10,9 7,0 6,2 5,3 Sherwin Williams 20,5 17,6 16,2 12,4 10,7 9,7 Valspar 16,7 14,6 13,2 10,2 9,3 7,7 Tikkurrila 14,7 13,6 13,2 8,0 7,5 7,7 Mediana 15,0 13,6 13,2 8,7 7,7 7,7 Śnieżka 12,7 12,2 11,8 8,4 7,9 7,5 Premia/dyskonto dla Śnieżki 15,2% 9,8% 10,5% 4,0% 2,9% 1,4% Wycena wg wskaźnika 58,3 54,8 55,2 51,7 48,0 50,2 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 56,1 50,0 Waga wskaźnika 30% 70% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 51,8 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg, wg cen z

9 WYNIKI ZA 4Q 12 Wyniki skonsolidowane spółki za 4Q 12 [mln PLN] 4Q'11 4Q'12 Przychody Wynik brutto na sprzedaży EBITDA EBIT Zysk brutto Zysk netto 94,8 28,7 1,2 5,4 16,2 11,6 89,4 30,1 2,5 1,9 1,9 0,2 zmiana r/r zmiana r/r 5,7% 550, 6 576,3 4,7% 4,8% 169, 1 196,6 16,2% 57,0 72,8 27,7% 40,8 56,3 37,8% 22,22 54,1 143,6% 17,2 45,0 161,9% Marża zysku brutto ze sprzedaży Marża EBITDA Marża EBIT Marża zysku netto 30,3% 33,7% 1,3% 2,7% 5,7% 2,1% 12,2% 0,2% 30,7% 34,1% 10,4% 12,6% 7,4% 9,8% 3,1% 7,8% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wyniki za 4Q 12 (sezonowo jest to najsłabszy okres roku, zazwyczaj z lekko ujemną kontrybucją do rocznego wyniku EBIT) były mniej więcej zgodne z naszymi oczekiwaniami. Niższe przychody zostały zrekompensowane przez wysoką marżę brutto ze sprzedaży (efekt podwyżek cen). Rentownośćć wyniosła 33,7%, co jest najwyższym poziome w historii 4Q. Relatywnie wysokie koszty zarządu w 4Q 12 (16,6 mln PLN, +24,,5% r/r) to głównie efekt premii i podwyżek płac za dobre wyniki 2012 roku. W końcówce roku rozczarowała sprzedaż na Ukrainie, jednak początek 2013 roku przynosi w tym obszarze odbudowę. EBIT w 4Q 12 wyniósł 1,9 mln PLN (wyraźnie słabszy wynik w 4Q 11 był pochodną zdarzeń jednorazowych). Zadłużenie netto na koniec roku wyniosło 74,4 mln PLN. Przepływyy pieniężne z działalności operacyjnej w 2012 roku to +83,2 mln PLN (+59,2 mln PLN w 2011), z czego +17,2 mln PLN to efekt optymalizacji kapitału obrotowego. Zwracamy uwagę na strukturę cash flow spółki. Przy braku angażowania środków w dynamiczne wzrosty sprzedaży (<5%) spółka jest w stanie generować nadwyżkę środków pieniężnych pokrywających CAPEX i wysoką dywidendę (lub skup akcji). W 2012 roku do akcjonariuszy trafiło 3,6 PLN/akcję. Porównanie rentowności brutto ze sprzedaży 36,0% 35,0% 34,0% 33,0% 32,0% Porównanie rentowności brutto ze sprzedaży sezonowość 36,0% 35,0% 34,0% 33,0% 32,0% 31,0% 31,0% 30,0% 29,0% 28,0% 1Q 2Q zakres Q średnia ,0% 29,0% 28,0% 4Q 27,0% 1Q Q 3Q 4Q Źródło: BDM S. A., spółka Źródło: BDM S.A., spółka 9

10 Cash flow spółki [mln PLN] 100,0 90,0 80,0 EBITDA a przepływy operacyjne [mln PLN] 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 7,6 21,6 46,1 0,0 6,8 15,2 29,5 29,7 0,1 4,0 3,4 23,2 16,7 19,4 22,6 23,3 25,7 28,9 0,0 25,3 17,0 35,3 29,9 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, , Przepływy inwestycyjne Dywidenda Przyrost sprzedaży Przepływy operacyjne Skup akcji Przepływy operacyjne Dług netto EBITDA Źródło: BDM S.A., spółka Źródło: BDM S.A., spółka Przychody skonsolidowane wg segmentów [mln PLN] 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q' Przychody 158,8 176,3 90,7 104,5 172,2 179,2 94,8 107,4 181,8 197,7 89,4 531,7 550,6 576,3 Polska 108,4 111,3 58,6 65,8 121,7 112,4 64,9 68,9 120,8 120,5 59,1 351,6 364,7 369,2 Ukraina 29,9 39,0 18,2 21,4 32,3 43,1 21,7 24,8 38,8 50,3 17,9 105,6 118,5 131,8 Białoruś 12,2 15,6 10,6 13,3 11,4 12,4 3,8 9,5 11,8 13,7 7,5 49,0 40,9 42,5 Mołdawia 2,5 4,0 1,1 1,5 2,7 3,4 1,3 1,1 3,0 5,6 1,8 8,6 8,9 11,6 Rosja 3,2 4,0 0,6 1,3 2,6 5,0 1,4 1,8 6,1 5,8 1,9 8,9 10,4 15,6 pozostałe 2,6 2,4 1,5 1,2 1,5 2,8 1,6 1,2 1,4 1,8 1,2 8,1 7,2 5,6 Przychody zmiana r/r Razem 3,9% 0,4% 15,2% 1,3% 8,4% 1,6% 4,5% 2,8% 5,6% 10,3% 5,7% 1,0% 3,6% 4,7% Polska 8,2% 2,7% 12,8% 10,3% 12,2% 1,0% 10,7% 4,7% 0,7% 7,2% 8,9% 1,7% 3,7% 1,2% Ukraina 9,7% 0,3% 19,7% 16,5% 7,8% 10,4% 19,0% 15,9% 20,1% 16,7% 17,4% 4,5% 12,2% 11,2% Białoruś 12,8% 23,0% 30,4% 24,8% 6,6% 20,3% 63,7% 28,2% 3,6% 10,5% 95,0% 8,6% 16,5% 4,0% Mołdawia 17,7% 16,7% 1,6% 40,1% 10,9% 14,8% 19,0% 26,0% 11,2% 66,1% 37,5% 15,9% 3,7% 29,6% Rosja 83,4% 22,2% 9,0% 33,0% 17,8% 24,6% 124,6% 38,0% 128,9% 14,6% 34,0% 39,0% 17,3% 49,3% pozostałe 548,3% 67,6% 1,4% 37,1% 2,4% 41,4% 520,3% 95,4% 51,5% 20,1% 70,8% 8,2% 11,2% 21,5% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wynik wg segmentów [mln PLN] 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q' Wynik na sprzedaży 24,3 26,6 0,5 6,1 20,6 20,0 1,4 8,4 22,6 29,7 1,9 62,8 45,3 58,9 Polska 35,4 31,4 15,9 19,4 36,1 37,4 17,2 20,0 37,8 36,8 17,0 107,1 110,0 111,5 Ukraina 11,4 8,6 3,5 4,8 8,6 7,7 7,1 6,7 8,0 14,6 2,6 27,8 28,2 31,9 Białoruś 4,5 4,9 3,0 4,4 6,9 1,8 0,2 3,2 3,9 4,4 2,5 16,3 13,3 14,0 Mołdawia 0,8 0,9 0,1 0,3 0,5 0,8 0,2 0,3 0,9 1,4 0,5 2,1 1,9 3,0 Rosja 1,1 0,6 0,1 0,2 0,5 1,1 0,3 0,4 1,4 1,4 0,5 2,2 2,1 3,6 pozostałe 1,6 0,9 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,5 0,5 0,4 0,8 0,6 1,8 Koszty nieprzypisane* 30,5 18,8 22,0 22,9 32,4 29,1 26,4 22,4 29,8 29,5 25,2 93,4 110,8 107,0 Rentowność** Razem 15,3% 15,1% 0,6% 5,8% 12,0% 11,1% 1,4% 7,8% 12,4% 15,0% 2,1% 11,8% 8,2% 10,2% Polska 32,7% 28,2% 27,2% 29,4% 29,6% 33,3% 26,5% 29,0% 31,3% 30,5% 28,7% 30,5% 30,2% 30,2% Ukraina 38,2% 21,9% 19,4% 22,5% 26,5% 17,8% 32,7% 27,2% 20,6% 29,1% 14,4% 26,3% 23,8% 24,2% Białoruś 37,0% 31,2% 28,4% 32,9% 61,1% 14,3% 5,5% 33,3% 33,2% 32,1% 32,9% 33,3% 32,5% 32,8% Mołdawia 34,1% 21,4% 9,5% 21,8% 20,0% 23,8% 19,2% 23,4% 28,7% 25,6% 25,5% 24,6% 21,6% 26,2% Rosja 33,1% 15,5% 15,1% 17,7% 19,2% 20,9% 21,1% 19,7% 23,1% 23,7% 27,0% 24,4% 20,1% 23,4% pozostałe 62,2% 39,3% 12,9% 6,6% 28,7% 11,3% 3,6% 27,3% 35,1% 30,0% 32,6% 9,5% 8,5% 31,2% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, *koszty zarządu + część kosztów sprzedaży, **marże kwartalne nie są wprost porównywalne ze względu na różne alokacje kosztów sprzedaży pomiędzy kwartałami w poszczególnych latach 10

11 PROGNOZY NA W 2012 roku spółka wypracowała 576,3 mln PLN sprzedaży (zwracamy uwagę na dekonsolidację Farbudu, co dało ubytek około 25 mln PLN sprzedaży) i 45,0 mln PLN wyniku netto. Zarząd do 2013 roku podchodzi optymistycznie. Nasze założenie są na razie relatywnie ostrożne. Spodziewamy się 604,8 mln PLN sprzedaży oraz 49,2 mln PLN zysku netto. Zwracamy uwagę, że ożywienie gospodarce na świecie może przełożyć się na powrót do wzrostu cen surowców główni producenci bieli spodziewają się, że okres 1H 13 będzie dołkiem w cenach. Ryzykiem pozostaje także możliwa dewaluacja hrywny (spółka zabezpiecza się poprzez zaciągniecie kredytu w UAH oraz ograniczenie kapitału obrotowego na tamtejszym rynku). Korekty w naszych prognozach dotyczą głównie marży brutto ze sprzedaży. Ceny bieli tytanowej (podstawowy pigment) w 2H 12 i 1Q 13 odnotowały dynamiczny spadek. Obecnie są o około 20% niżej od szczytowego 2Q 12, co znaczne przekroczyło nasze oczekiwania (zakładaliśmy, że spadki wyhamują na przełomie 3/4Q 12, gdy ceny było o około 10% wyższe niż obecnie). Jednocześnie spółka nadal korzysta na efekcie wprowadzonych podwyżek cen w 2H 12 i 1H 12. Konkurencja na razie nie naciska w tym względzie (nie oczekujemy, że taki stan rzeczy będzie trwał w nieskończoność, jednocześnie zwracamy uwagę, że rynek polski podzielony jest pomiędzy cztery mniej więcej równorzędne firmy, natomiast na Ukrainie czy Białorusi spółka jest wyraźnym liderem w swoich kategoriach). Indeks cen farb [PSB] oraz bieli tytanowej [NWE] na tle zmiany marży brutto ze sprzedaży r/r (4Q) gru sty lut mar 11 kwi 11 maj cze lip sie 11 wrz paź lis gru sty lut mar 12 kwi 12 maj cze lip sie 12 wrz paź lis gru sty lut marża brutto ze sprzedaży (4Q) r/r ceny farb, lakierów i tapet [PLN, 12/2010=100] biel tytanowa [PLN, 12/2010=100] 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PSB, Azoty Tarnów, Bloomberg W prognozach nie uwzględniamy ewentualnych różnic kursowych z wyceny kredytu w USD (umocnienie się PLN o 10 groszy to około +1,5 mln PLN przychodów finansowych). W latach zakładamy konserwatywne przyrosty sprzedaży na poziomie CAGR 22/13=3,1%. Obecnie moce produkcyjne spółki wykorzystywane są w około 70 75%. Docelowo w modelu zakładamy, że marża EBITDA będzie kształtować się na poziomie 12,5 13,0% (w latach wynosiła ona średnio 13 14%). Uwzględniliśmy w modelu efekt zastosowania przez spółkę amortyzacji znaku towarowego, co obniży przez 10 lat efektywną stopę podatku dochodowego (efekt szacujemy na około 3,0 mln PLN/rok do 2021 roku). W długim terminie zakładamy 19% stopę podatkową (19% stopa w Polsce, obniżka CIT na Ukrainie do 16% do 2014 roku, 18% stawka na Białorusi od 2012 roku). 11

12 Skorygowane prognozy wyników na lata rok [mln PLN] poprzednio* wykonanie zmiana poprzednio aktualnie zmiana poprzednio aktualnie zmiana Przychody 583,8 576,3 1,3% 581,0 604,8 4,1% 595,9 637,1 6,9% Zysk brutto ze sprzedaży 198,4 196,6 1,0% 194,5 209,2 7,6% 199,8 218,2 9,2% EBITDA 75,0 72,8 2,9% 72,9 81,6 11,9% 75,5 84,8 12,2% EBIT 57,7 56,3 2,5% 54,5 63,4 16,5% 56,2 65,5 16,5% Zysk (strata) netto 45,1 45,0 0,4% 41,4 49,2 18,8% 42,9 51,0 18,7% Marża zysku brutto ze sprzedaży 34,0% 34,1% 33,5% 34,6% 33,5% 34,3% Marża EBITDA 12,8% 12,6% 12,6% 13,5% 12,7% 13,3% Marża EBIT 9,9% 9,8% 9,4% 10,5% 9,4% 10,3% Marża zysku netto 7,7% 7,8% 7,1% 8,1% 7,2% 8,0% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., rekomendacja z Przepływy operacyjne [mln PLN] Dywidenda vs EPS 90,0 6,0 80,0 70,0 5,0 60,0 50,0 4,0 40,0 30,0 3,0 20,0 10,0 2,0 0,0 10,0 1,0 20,0 30,0 Zmiana kapitału obrotowego ( ) 0,0 1, Przepływy operacyjne (bez zmiana kapitału obrotowego) Dywidenda [PLN/akcję] Skup akcji [PLN/akcję] EBITDA*(1 Tax) EPS Dług netto/ebitda Źródło: BDM S.A., spółka Struktura przychodów [mln PLN] Źródło: BDM S.A., spółka Marża EBITDA 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 15,0% 14,5% 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% , marża EBITDA średnia marża EBITDA Polska Ukraina Białoruś Rosja Pozostałe średnia marża EBITDA Źródło: BDM S.A., spółka Źródło: BDM S.A., spółka 12

13 GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI Surowce Ceny surowców są wysokie ale ustabilizowały się (wyrażone w EUR). Surowce stanowią około 90% kosztów zużycia materiałów i energii (około 70% kosztów rodzajowych) w Śnieżce. Opierając się na danych prezentowanych przez amerykańskiego producenta farb Sherwin Williams (na podstawie uzyskanych informacji stwierdzamy, że w przypadku Śnieżki struktura kosztowa jest bardzo zbliżona) szacunkowo największy koszt w wyprodukowaniu litra farby stanowią żywice (35%) oraz pigmenty (31%, głównie biel tytanowa). Po około 10% udziału w koszcie wytworzenia mają rozpuszczalniki oraz inne dodatki. Koszt opakowania (plastik lub metal) stanowi około 12%. Cykl rotacji zapasów w Śnieżce na koniec 2012 roku wynosił 48 dni (czyli około 1,5 miesiąca). Struktura kosztów oraz zmiany cen surowców w produkcji farb szacunkowy udział w koszcie Opakowanie 12% Rozpuszczalniki 11% Żywice 35% Pigmenty (w tym biel) 31% Dodatki 10% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Sherwin Williams Szczególnie mocno w H 12 roku wzrosły ceny bieli tytanowej (pigment dwutlenku tytanu, titanium dioxide). Liczba producentów samego materiału (główni to DuPont, Kronos, Cristal Global, Huntsman) oraz podstawowego minerału do produkcji (głównie ilmenit główni dostawcy to Rio Tinto i Iluka) jest mocno ograniczona. W 2012 średnia cena była wyraźnie wyższa r/r, ale już w samym 2H 12 trend cenowy uległ odwróceniu. Obecnie na rynku europejskim ceny spadły do okolic 2,6 EUR/kg (do mniej więcej poziomu z 1H 11, gdy było to 2,4 2,7 EUR/kg). Problemem dla producentów bieli jest m.in. nadwyżka zapasów (około 50% powyżej normalnych stanów) oraz słaby popyt (wysokie ceny przełożyły się na zmianę formuł przez producentów farb i szukanie tańszych zamienników). Ogłoszone w 1Q 13 podwyżki cen (o 5 10%: Kronos, Huntsman) zostały na razie chłodno przyjęte przez rynek. Producenci beli spodziewają się jednak, że dołek cenowy przypadnie 1H 13 i stopniowego wzrostu w dalszym okresie na bazie ożywienie w światowej gospodarce (w długim terminie popyt na biel posiada bardzo silną korelację z PKB). Spora cześć pozostałych surowców to pochodne ropy naftowej (często propylenu), jednakże ich ceny są jedynie w nieznacznym stopniu powiązane (zakup surowców jest negocjowany indywidualnie, brak publicznego rynku notowań). Zwracamy uwagę, że cenniki surowców tworzone są globalnie, ich wzrosty odczuwa także zachodnia konkurencja na rynku polskim (w przypadku firm z zagranicznym kapitałem niekorzystny efekt niesie także osłabienie się kursu PLN przy konsolidacji podmiotów krajowych na poziomie globalnym). 13

14 Ceny bieli tytanowej oraz ilmenitu maj 08 lip 08 wrz 08 lis 08 sty 09 mar 09 maj 09 lip 09 wrz 09 lis 09 sty 10 mar 10 maj 10 lip 10 wrz 10 lis 10 sty 11 mar 11 maj 11 lip 11 wrz 11 lis 11 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 wrz 12 lis 12 sty 13 Ilmenit [USD/t] Biel tytanowa (DuPont, Indie, USD/kg) Biel tytanowa (Chiny, USD/kg) Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg (ceny bieli na podstawie rynku indyjskiego NSS, ilmenit Titanium Ore Ilmenite bulk conc min 54% TiO2 Europe fob) Ceny bieli tytanowej (Police, PLN/t) vs marża brutto Śnieżki (4Q) Q'07 3Q'07 1Q'08 3Q'08 1Q'09 3Q'09 1Q'10 3Q'10 1Q'11 3Q'11 1Q'12 3Q'12 1Q'13 7,2 6,5 5,8 5,1 4,4 3,7 3,0 2,3 1,6 36,5% 36,0% 35,5% 35,0% 34,5% 34,0% 33,5% 33,0% 32,5% 32,0% 31,5% 31,0% 30,5% 30,0% 29,5% 29,0% Ceny bieli wyrażone w USD i EUR w 4Q 12 spadały q/q. Podobny trend utrzymuje się w 1Q 13. Obecnie ceny są około 20% niższe niż w rekordowym 2Q 12 (wg benchmarku NWE). Śnieżka ograniczała wcześniej negatywny wpływ surowca przez podwyżki cen (w 2011 i 1H 12 roku). Zwracamy także uwagę, że przy drożejących farbach (podwyżki wprowadzali wszyscy duzi producenci), popyt może przesuwać się w kierunku farb tańszych, do których należy Śnieżka spółka plasuje się cenami pod Duluxem (Akzo) i Decoralem (PPG), na zbliżonym poziomie jest Nobiles (Akzo). Police: biel tytanowa [PLN/tona] Śnieżka: marża brutto ze sprzedaży narastajaco 4Q Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, Police(4Q 12/1Q 13P na podstawie benchmarku) Ceny propylenu i etylenu Pozostałe składniki do produkcji farb tworzone są głównie na bazie propylenu i etylenu, które są pochodnymi ropy naftowej. Ceny w ostatnich kwartałach podlegaj a dość silnym wahaniom, jednak średnioterminowo oscylują w okolicach 1000 EUR/t Propylen [EUR/t] Etylen [EUR/t] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg 14

15 Kursy walut Śnieżka zdecydowaną większość surowców zakupuje zagranicą płacąc w EUR (Europa Zachodnia, Czechy, Słowacja). Z powodu eksportu części sprzedaży można mówić o naturalnym hedgingu, jednakże ważny jest cross EUR/USD, ze względu na ustalania cennika w USD na eksport za wschodnią granicę oraz powiązanie tamtejszych walut z USD (produkcja własna na Ukrainie czy Białorusi). Szacujemy, że około 30 mln EUR to zakupy surowców zagranicą. Spółka posiada 15 mln USD kredytu w celu zabezpieczenia kapitału spółki na Ukrainie. Dodatkowo na Ukrainie zaciągnięto kredyt w UAH (ok. 20 mln UAH). W wypadku dewaluacji hrywny spadnie jego wartość w PLN. Na Ukrainie mamy do czynienia z kursem płynnym, kierowanym (bank centralny ustala poziom docelowy kursu kurs jest w miarę stabilny w stosunku do USD). Mocna hrywna jest korzystna dla Śnieżki, która posiada lokalną fabrykę na Ukrainie (wyższe wpływy w przeliczeniu na PLN, niższe koszty importu surowców). Poprzednią dewaluację hrywny mieliśmy w 2008 roku (w stosunku do USD o 50%, w stosunku do PLN był to dużo mniejszy zakres ze względu na jednoczesne osłabienie PLN względem USD). USD/UAH 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4, Źródło: BDM S.A., Bloomberg Koniunktura gospodarcza USD/UAH UAH/PLN 0,54 0,51 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36 0,33 0, UAH/PLN Źródło: BDM S.A., Bloomberg Koniunktura na głównych rynkach spółki jest generalnie słaba. Szczególnie odczuwalne było to pod koniec roku na Ukrainie, której eksport duszony jest przez relatywnie mocną hrywnę i równocześnie słabą koniunkturę na rynkach europejskich (m.in. słaby popyt na stal, która obok artykułów rolnych jest głównym produktem eksportowym tego kraju). Oczekujemy negatywnego wpływu kryzysu w krajowy sektorze budowlanym na płynność w branży około budowlanej (dystrybutorzy, hurtownie materiałów budowlanych) oraz nastroje konsumentów (wzrost stopy bezrobocia). Także zastój na pierwotnym rynku nieruchomości nie tworzy pozytywnego klimatu do wzrostu popytu na materiały remontowo wykończeniowe. Pozytywną jaskółką jest jednak np. odbicie wskaźnika zaufania konsumentów w styczniu, który dość dobrze koreluje z dynamiką PKB. PKB w Polsce r/r oraz wskaźnik zaufania konsumentów 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1Q'05 3Q'05 1Q'06 3Q'06 1Q'07 3Q'07 1Q'08 3Q'08 1Q'09 3Q'09 1Q'10 3Q'10 1Q'11 3Q'11 1Q'12 3Q'12 1Q'13 0,0 4,5 9,0 13,5 18,0 22,5 27,0 31,5 36,0 PKB na Ukrainie r/r 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% Polska PKB Poland Consumer Confidence Ukraina PKB Źródło: BDM S.A., Bloomberg, Komisja Europejska Źródło: BDM S.A., Bloomberg 15

16 WYNIKI ŚNIEŻKI NA TLE PPG, AKZO NOBEL i TIKKURILI Zmiany marży EBITDA Śnieżki wykazują wysoką korelację z marżami Akzo Nobel i PPG w segmentach farb dekoracyjnych (przy wyższe amplitudzie wahań pomiędzy poszczególnymi kwartałami) oraz marżami Tikkurili (przychody po połowie generowane w Skandynawii oraz CEE). W przypadku Śnieżki charakterystyczny jest wzrost rentowności EBITDA w 3Q vs 2Q, co wynika z większego ciężaru kosztów sprzedaży w 2Q. W przypadku analizy dynamik przychodów należy brać pod uwagę także czynnik walutowy (osłabienie lokalnych walut w regionie CEE przekłada się na niższe przychody podmiotów rozliczających się w EUR i USD). Wyniki Śnieżki na tle Akzo Nobel, PPG i Tikkurila Przychody 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 Śnieżka [mln PLN] 105,9 158,8 176,3 90,7 104,5 172,2 179,2 94,8 107,4 181,8 197,7 89,4 Akzo Nobel Decorative Paints [mln EUR] 1 056, , , , , , , , , , ,0 995,0 PPG Architectural Coatings EMEA [mln USD] 436,0 500,0 512,0 426,0 471,0 611,0 573,0 449,0 517,0 601,0 564,0 465,0 Tikkurila [mln EUR] 119,4 182,5 173,5 113,3 134,5 198,3 191,8 119,1 148,9 209,5 191,7 121,8 zmiana r/r Śnieżka 0,7% 3,9% 0,4% 15,2% 1,4% 8,5% 1,6% 4,6% 2,8% 5,6% 10,3% 5,7% Akzo Nobel Decorative Paints 4,0% 6,1% 5,6% 11,4% 13,3% 4,3% 4,6% 5,7% 3,8% 6,2% 1,5% 17,4%* PPG Architectural Coatings EMEA [mln USD] 6,6% 5,1% 8,4% 6,8% 8,0% 22,2% 11,9% 5,4% 9,8% 1,6% 1,6% 3,6% Tikkurila 7,4% 12,4% 9,7% 15,1% 12,6% 8,7% 10,6% 5,1% 10,7% 5,6% 0,1% 2,3% EBITDA** 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 Śnieżka [mln PLN] 14,8 22,3 36,8 3,5 10,0 23,5 24,5 3,3 12,0 25,2 33,1 2,5 Akzo Nobel Decorative Paints [mln EUR] 82,0 205,0 198,0 63,0 90,0 191,0 147,8 11,0 76,0 175,0 147,0 47,0 PPG Architectural Coatings EMEA [mln USD] 39,0 76,0 76,0 29,0 40,0 79,0 81,0 36,0 45,0 93,0 85,0 37,0 Tikkurila [mln EUR] 12,5 34,2 30,6 4,2 11,7 32,5 36,3 2,3 15,5 39,6 37,1 3,7 marża 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 Śnieżka 14,0% 14,0% 20,8% 3,8% 9,5% 13,7% 13,7% 3,5% 11,2% 13,9% 16,7% 2,7% Akzo Nobel Decorative Paints 7,8% 14,6% 14,4% 5,5% 7,5% 13,1% 10,3% 0,9% 6,1% 11,3% 10,1% 4,7% PPG Architectural Coatings EMEA [mln USD] 8,9% 15,2% 14,8% 6,8% 8,5% 12,9% 14,1% 8,0% 8,7% 15,5% 15,1% 8,0% Tikkurila 10,4% 18,7% 17,6% 3,7% 8,7% 16,4% 18,9% 1,9% 10,4% 18,9% 19,4% 3,1% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, *sprzedaż części biznesu, **wyniki oczyszczone z one off Marża EBITDA Śnieżki na tle Akzo Nobel, PPG i Tikkurila 22,5% 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% 2,5% 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 Śnieżka Akzo PPG Tikkurila Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki 16

17 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Aktywa trwałe 165,9 182,5 190,0 198,2 205,2 211,3 216,6 221,1 224,7 227,5 229,8 232,0 Wartości niematerialne i prawne 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 Rzeczowe aktywa trwałe 145,4 159,9 167,4 175,6 182,5 188,6 193,9 198,3 201,9 204,7 206,9 209,0 Pozostałe aktywa trwałe 19,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Aktywa obrotowe 187,0 158,7 173,7 184,1 194,3 196,4 198,1 201,2 205,4 213,5 209,9 210,5 Zapasy 87,6 77,4 81,3 85,6 89,6 93,0 95,8 98,2 100,3 102,5 104,7 107,0 Należności krótkoterminowe 85,9 63,1 66,2 69,7 72,9 75,7 78,0 79,9 81,7 83,4 85,3 87,1 Inwestycje krótkoterminowe 13,6 18,2 26,3 28,8 31,8 27,7 24,4 23,2 23,5 27,6 19,9 16,3 Aktywa razem 355,8 345,3 367,8 386,5 403,6 411,8 418,9 426,5 434,3 445,2 443,8 446,6 Kapitał (fundusz) własny 202,2 196,3 220,2 241,7 263,8 279,0 294,3 309,8 325,6 341,8 343,2 341,1 Kapitał (fundusz) podstawowy 13,6 13,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Kapitał (fundusz) zapasowy 163,7 157,7 132,5 152,1 172,5 185,7 199,4 213,4 227,9 242,7 242,7 242,7 Zysk (strata) netto 0,0 0,0 49,2 51,0 52,7 54,7 56,3 57,8 59,1 60,5 62,0 59,8 Pozostałe pozycje kapitału własnego 25,0 25,1 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 Kapitał mniejszości 7,8 8,4 10,9 13,8 16,7 19,8 23,0 26,3 29,7 33,1 36,6 40,2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 145,8 140,6 136,7 131,0 123,1 113,0 101,5 90,4 79,1 70,3 64,0 65,3 Zobowiązania oprocentowane 86,1 91,8 85,7 77,6 67,6 55,6 42,6 30,1 17,6 7,6 0,0 0,0 Pozostałe zobowiązania i rezerwy 59,7 48,8 50,9 53,3 55,5 57,4 59,0 60,3 61,5 62,7 64,0 65,3 Pasywa razem 355,8 345,3 367,8 386,5 403,6 411,8 418,9 426,5 434,3 445,2 443,8 446,6 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Przychody netto ze sprzedaży 550,6 576,3 604,8 637,1 666,6 692,0 712,6 730,5 746,4 762,7 779,3 796,3 Koszty produktów, tow. i materiałów 381,6 379,7 395,6 418,9 440,4 458,5 473,3 486,0 497,4 508,9 520,6 532,5 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 169,1 196,6 209,2 218,2 226,2 233,4 239,3 244,5 249,0 253,7 258,7 263,8 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 123,8 137,7 143,9 150,8 157,0 162,1 166,4 170,2 173,5 176,9 180,4 183,9 Zysk (strata) na sprzedaży 45,3 58,9 65,3 67,4 69,2 71,3 72,9 74,3 75,4 76,8 78,3 79,8 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 4,5 2,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 EBITDA 57,0 72,8 81,6 84,8 87,5 90,3 92,5 94,3 95,8 97,3 98,9 100,5 EBIT 40,8 56,3 63,4 65,5 67,2 69,3 70,8 72,1 73,2 74,5 75,9 77,5 Saldo działalności finansowej 18,7 2,6 3,3 3,0 2,6 2,2 1,7 1,2 0,7 0,3 0,1 0,2 Zysk (strata) brutto 22,2 54,1 60,6 63,0 65,2 67,7 69,7 71,5 73,1 74,9 76,7 78,3 Zysk (strata) netto mniejszości 1,2 1,8 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 Zysk (strata) netto* 17,2 45,0 49,2 51,0 52,7 54,7 56,3 57,8 59,1 60,5 62,0 59,8 *przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej CF [mln PLN] P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Przepływy z działalności operacyjnej 59,2 83,2 67,9 70,1 73,0 76,1 78,8 80,8 82,4 83,6 84,8 82,7 Przepływy z działalności inwestycyjnej 29,9 35,3 24,9 26,7 26,4 26,2 26,1 25,9 25,3 24,7 24,3 24,3 Przepływy z działalności finansowej 36,7 39,6 34,9 40,9 43,6 54,0 56,0 56,2 56,8 54,8 68,2 62,0 Przepływy pieniężne netto 7,3 8,2 8,1 2,5 3,0 4,1 3,3 1,3 0,3 4,1 7,7 3,5 Środki pieniężne na początek okresu 15,9 10,5 17,5 25,6 28,1 31,1 27,0 23,7 22,5 22,8 26,9 19,2 Środki pieniężne na koniec okresu 10,5 17,5 25,6 28,1 31,1 27,0 23,7 22,5 22,8 26,9 19,2 15,7 17

18 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Przychody zmiana r/r 4,7% 4,9% 5,3% 4,6% 3,8% 3,0% 2,5% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% EBITDA zmiana r/r 27,7% 12,1% 3,9% 3,2% 3,2% 2,4% 1,9% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% EBIT zmiana r/r 37,8% 12,7% 3,2% 2,6% 3,1% 2,2% 1,8% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% Zysk netto zmiana r/r 161,9% 9,3% 3,7% 3,3% 3,8% 3,0% 2,5% 2,3% 2,4% 2,4% 3,4% Marża brutto na sprzedaży 34,1% 34,6% 34,3% 33,9% 33,7% 33,6% 33,5% 33,4% 33,3% 33,2% 33,1% Marża EBITDA 12,6% 13,5% 13,3% 13,1% 13,1% 13,0% 12,9% 12,8% 12,8% 12,7% 12,6% Marża EBIT 9,8% 10,5% 10,3% 10,1% 10,0% 9,9% 9,9% 9,8% 9,8% 9,7% 9,7% Marża brutto 9,4% 10,0% 9,9% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% Marża netto 7,8% 8,1% 8,0% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 8,0% 7,5% COGS / przychody 65,9% 65,4% 65,7% 66,1% 66,3% 66,4% 66,5% 66,6% 66,7% 66,8% 66,9% SG&A / przychody 23,9% 23,8% 23,7% 23,6% 23,4% 23,4% 23,3% 23,3% 23,2% 23,2% 23,1% SG&A / COGS 36,3% 36,4% 36,0% 35,6% 35,4% 35,2% 35,0% 34,9% 34,8% 34,7% 34,5% ROE 22,6% 23,6% 22,1% 20,8% 20,2% 19,7% 19,1% 18,6% 18,1% 18,1% 17,5% ROA 13,0% 13,4% 13,2% 13,1% 13,3% 13,5% 13,5% 13,6% 13,6% 14,0% 13,4% Dług 91,8 85,7 77,6 67,6 55,6 42,6 30,1 17,6 7,6 0,0 0,0 D / (D+E) 26,6% 23,3% 20,1% 16,7% 13,5% 10,2% 7,0% 4,0% 1,7% 0,0% 0,0% D / E 36,2% 30,4% 25,1% 20,1% 15,6% 11,3% 7,6% 4,2% 1,7% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 4,6% 5,2% 4,6% 3,9% 3,1% 2,4% 1,7% 1,0% 0,3% 0,1% 0,2% Dług / kapitał własny 44,9% 37,1% 30,4% 24,1% 18,6% 13,4% 8,9% 4,9% 2,0% 0,0% 0,0% Dług netto 74,4 60,2 49,5 36,4 28,5 18,8 7,6 5,3 19,4 19,2 15,7 Dług netto / kapitał własny 37,9% 27,3% 20,5% 13,8% 10,2% 6,4% 2,4% 1,6% 5,7% 5,6% 4,6% Dług netto / EBITDA 1,0 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Dług netto / EBIT 1,3 0,9 0,8 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 EV 698,3 684,1 673,5 660,4 652,5 642,8 631,5 618,7 604,6 604,8 608,3 Dług / EV 13,2% 12,5% 11,5% 10,2% 8,5% 6,6% 4,8% 2,8% 1,2% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 6,4% 4,2% 4,3% 4,1% 3,9% 3,8% 3,7% 3,5% 3,4% 3,2% 3,2% CAPEX / Amortyzacja 223,0% 141,1% 142,5% 134,5% 128,9% 124,6% 120,4% 116,0% 112,3% 110,0% 109,4% Amortyzacja / Przychody 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% Zmiana KO / Przychody 3,5% 0,8% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Zmiana KO / Zmiana przychodów 78,0% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% Wskaźniki rynkowe P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P MC/S* 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 P/E* 13,9 12,7 12,2 11,8 11,4 11,1 10,8 10,6 10,3 10,1 10,4 P/BV* 3,0 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 P/CE* 10,1 9,3 8,9 8,6 8,2 8,0 7,8 7,6 7,5 7,3 7,5 EV/EBITDA* 9,6 8,4 7,9 7,5 7,2 6,9 6,7 6,5 6,2 6,1 6,1 EV/EBIT* 12,4 10,8 10,3 9,8 9,4 9,1 8,8 8,5 8,1 8,0 7,9 EV/S* 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 BVPS 16,2 18,3 20,2 22,2 23,7 25,2 26,6 28,2 29,7 30,1 30,2 EPS 3,6 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,7 CEPS 4,9 5,3 5,6 5,8 6,0 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,6 FCFPS 3,3 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7 4,6 4,7 DPS 1,35 2,00 2,34 2,42 3,13 3,25 3,35 3,43 3,51 4,80 4,91 Payout ratio 99% 56% 60% 60% 75% 75% 75% 75% 75% 100% 100% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. * Obliczenia przy cenie 49,45 PLN 18

19 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: Strategia, IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) e mail: materiały budowlane, budownictwo, paliwa Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) e mail: Leszek Mackiewicz tel. (022) e mail: Bartosz Zieliński tel. (022) e mail: Maciej Bąk tel. (022) e mail: Krystian Brymora tel. (032) e mail: chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG trzymaj 48,00 akumuluj 36, , akumuluj 36,60 trzymaj 33, , trzymaj 33,90 kupuj 32, , kupuj 32,70 trzymaj 39, , trzymaj 39,80 akumuluj 47, , akumuluj 47,10 akumuluj 45, , akumuluj akumuluj akumuluj kupuj kupuj Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 13: Kupuj 2 18% Akumuluj 5 45% Trzymaj 3 27% Redukuj 1 9% Sprzedaj 0 0% 19

20 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC średni ważony koszt kapitału CAGR średnioroczny wzrost EPS zysk netto na 1 akcję DPS dywidenda na 1 akcję CEPS suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie stałe a Zarząd BDM ma prawo przyznać mu wynagrodzenie dodatkowe. Dodatkowe wynagrodzenie może być pośrednio uzależnione od wyników pozostałych usług oferowanych przez BDM, w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak nie jest ono bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, w szczególności dotyczy to sytuacji posiadania nie więcej niż 5% kapitału, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Jednocześnie jednak przedmiotowe instrumenty z chwilą rozpoczęcia prac nad raportem są wpisywane na listę restrykcyjną zgodnie z wymogami 13.1 Rozporządzenia w sprawie rekomendacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 20

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P SPRZEDAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 45,4 PLN 21 PAŹDZIERNIK 2013 Kurs akcji spółki wspiął się na nowe szczyty wraz z pozytywnym sentymentem do spółek budowlanych i okołobudowlanych a także

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P 2020P

P 2018P 2019P 2020P lip 15 wrz 15 lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 62,0 PLN 19 LIPIEC 2017, 13:59 CEST Po systematycznych wzrostach, trwających od

Bardziej szczegółowo

P 2017P 2018P 2019P

P 2017P 2018P 2019P lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 ar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 lis 15 sty 16 ar 16 maj 16 lip 16 REDUKUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 56,4 PLN 18 LIPIEC 2016, 08:59 CEST Obecnie kurs Śnieżki znajduje się na rekordowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 51,1 PLN 13 SIERPIEŃ 2015 Dywidendy za 2014 rok okazała się ostatecznie wyższa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

ŚNIEŻKA AKUMULUJ WYCENA 47,1 PLN RAPORT ANALITYCZNY 16 MARZEC 2011

ŚNIEŻKA AKUMULUJ WYCENA 47,1 PLN RAPORT ANALITYCZNY 16 MARZEC 2011 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 47,1 PLN 16 MARZEC 2011 Wyniki spółki za 2010 rok okazały się generalnie zgodne z naszymi oczekiwaniami. W 4Q 10 lekko pozytywnie zaskoczył nas wzrost

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

SELENA FM REKOMENDACJA ZAWIESZONA RAPORT ANALITYCZNY 09 SIERPIEŃ 2012

SELENA FM REKOMENDACJA ZAWIESZONA RAPORT ANALITYCZNY 09 SIERPIEŃ 2012 REKOMENDACJA ZAWIESZONA (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 09 SIERPIEŃ 2012 Ze względu na niską płynność obrotu walorami spółki na GPW oraz brak widocznych postępów w restrukturyzacji działalności zawieszamy

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 3,80 PLN 09 CZERWIEC 2014 Spółka jest na etapie porządkowania akcjonariatu.

Bardziej szczegółowo