P 2014P 2015P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P"

Transkrypt

1 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek zostały przyjęte wyniki za 3Q 12. Rezultaty za 4Q 12 ze względu na sezonowość są bez większego znaczenia dla wyników rocznych. Cały rok 2012 był okresem odbudowy marży na bazie podwyżki cen produktów przy obniżce/stabilizacji cen najważniejszych surowców. W 2013 roku zarząd spółki oczekuje dalszej poprawy wyników (głównie na bazie wzrostu wolumenów, w czym ma pomagać m.in. utrzymanie szerokiej aktywności na polu kampanii reklamowych zarówno w Polsce jak i na Ukrainie). W kwestii obaw o wpływ kryzysu w branży budowlanej zwracamy uwagę, że popyt na farby dekoracyjne kształtowany jest głównie przez wydatki remontowe (szacuje się, że nawet 80%) a nie popyt pierwotny (deweloperka). Biorąc pod uwagę pozytywne zmiany w modelu: i) niższy od oczekiwań dług netto na koniec 4Q 12, ii) lepsza od wcześniejszych założeń marża brutto, iii) niższe ceny bieli tytanowej (spadek o około 15 20% r/r w 1Q 13), iv) spadek stopy wolnej do ryzyka, podwyższamy wycenę 1 akcji Śnieżki z 36,6 PLN do 48,0 PLN. Ostatnie wzrosty kursu zniwelowały w dużej mierze dyskonto z jakim spółka była handlowana w stosunku do zachodniej konkurencji (dla Śnieżki EV/EBITDA 13=8,4x, przy medianie na poziomie 8,7x). Biorąc pod uwagę obecny kurs zmieniamy zalecenie z Akumuluj na Trzymaj. Z czynników ryzyka zwracamy uwagę na pierwsze próby testowania rynku przez producentów bieli tytanowej (podstawowy pigment do produkcji farb) pod kątem podwyżek cen (ich wyniki finansowe w 4Q 12 uległy znacznemu pogorszeniu). W lutym podwyżki o 240 EUR/t (około 5 10%) ogłosili Kronos oraz Huntsman. Oczekujemy, że spółka wypłaci w tym roku co najmniej 2,0 PLN dywidendy/akcję (4,0%). Potencjał do dystrybucji gotówki przez spółkę jest w naszej ocenie wyraźnie wyższy. Zwracamy uwagę na strukturę przepływów. Przy braku angażowania środków w dynamiczne wzrosty sprzedaży spółka jest w stanie generować nadwyżkę środków pieniężnych pokrywających CAPEX i wysoką dywidendę (lub skup akcji). W 2012 roku do akcjonariuszy trafiło w sumie 3,6 PLN/akcję. Wyniki za 4Q 12 były mniej więcej zgodne z naszymi oczekiwaniami. Niższe przychody zostały zrekompensowane przez wysoką marżę brutto ze sprzedaży (efekt podwyżek cen). W końcówce roku rozczarowała sprzedaż na Ukrainie, jednak początek 2013 roku przynosi w tym obszarze odbicie. W 2012 roku spółka wypracowała 576,3 mln PLN sprzedaży (zwracamy uwagę na de konsolidację Farbudu, co dało ubytek około 25 mln PLN sprzedaży) i 45,0 mln PLN wyniku netto. Zarząd do 2013 roku podchodzi optymistycznie. Nasze założenie są na razie relatywnie ostrożne. Spodziewamy się 604,8 mln PLN sprzedaży oraz 49,2 mln PLN zysku netto. Zwracamy uwagę, że ożywienie gospodarce na świecie może przełożyć się na powrót do wzrostu cen surowców. Wycena DCF [PLN] 49,2 Wycena porównawcza [PLN] 45,2 Wycena końcowa [PLN] 48,0 Potencjał do wzrostu / spadku 2,9% Koszt kapitału 9,3% Cena rynkowa [PLN] 49,45 Kapitalizacja [mln PLN] 623,9 Ilość akcji [mln. szt.]* 12,6 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 49,5 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 31,0 Stopa zwrotu za 3 mc 25,4% Stopa zwrotu za 6 mc 45,7% Stopa zwrotu za 9 mc 66,6% Struktura akcjonariatu: Cymbor Stanisław 18,8% Pater Jerzy 18,8% Amplico OFE 12,6% Mikrut Piotr 9,3% Mikrut Rafał 9,3% akcje własne 6,9% Aviva OFE 5,8% Pozostali 18,7% * po zakładanym umorzeniu(akcje skupione w 2012 roku) Krzysztof Pado tel. (0 32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3 go Maja 23, Katowice P 2014P 2015P Śnieżka WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 531,7 550,6 576,3 604,8 637,1 666,6 EBITDA [mln PLN] 77,3 57,1 72,8 81,6 84,8 87,5 EBIT [mln PLN] 62,2 40,8 56,3 63,4 65,5 67,2 Zysk netto [mln PLN] 45,5 17,2 45,0 49,2 51,0 52,7 P/BV 2,9 3,0 3,0 2,7 2,4 2,2 P/E 13,7 36,3 13,9 12,7 12,2 11,8 EV/EBITDA 9,1 12,2 9,6 8,4 7,9 7,5 EV/EBIT 11,3 17,1 12,4 10,8 10,3 9,8 51,0 48,0 45,0 42,0 39,0 36,0 33,0 30,0 27,0 24,0 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE...3 WYCENA DCF...4 WYCENA PORÓWNAWCZA...7 WYNIKI ZA 4Q PROGNOZY NA GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI WYNIKI ŚNIEŻKI NA TLE PPG, AKZO NOBEL I TIKKURILI DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Śnieżka opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 45,2 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 49,2 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 70% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 30% dla wyceny porównawczej. Wycena porównawcza oparta jest o osobne wyceny na podstawie wskaźników krajowych producentów materiałów budowlanych (waga 40% w wycenie porównawczej) oraz wskaźniki europejskich oraz amerykańskich producentów farb (waga 60% w wycenie porównawczej). Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 48,0 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 70% 49,2 Wycena metodą porównawczą, w tym: 30% 45,2 wycena do krajowych producentów materiałów budowlanych 40% 35,3 wycena do zagranicznych producentów farb 60% 51,8 Wycena 1 akcji Śnieżka [PLN] 48,0 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Oczekujemy, że w 2013 roku Śnieżce uda się poprawić wyniki r/r (m.in. dodatnia dynamika sprzedaży oraz niższe ceny bieli tytanowej, które w okresie 1H 12 były rekordowe), jednak sądzimy, że trudno już będzie o dynamikę porównywalną z 2012 rokiem (EBITDA +28% r/r). Uważamy, że obecna cena rynkowa oddaje wartość godziwą spółki. Według naszych prognoz (604,8 mln PLN sprzedaży oraz 81,6 mln PLN EBITDA na 2013 rok) Śnieżka jest handlowana przy EV/EBITDA 13=8,4x. Jednocześnie przy wypłacie dywidendy na poziomie 2,0 PLN oferowany dividend yield wynosi 4,0%. Zmieniamy zalecenie z Akumuluj na Trzymaj i równocześnie podwyższamy cenę docelową z 36,6 PLN do 48,0 PLN. Ceny bieli tytanowej (podstawowy pigment używany przez spółkę, pigmenty stanowią około 1/3 kosztów surowcowych) w pierwszej połowie 1Q 13 są o około 15 20% niższe r/r (i 5 7% niższe q/q), co powinno dawać dobrą podstawę do poprawy wyników w 1H 13. Ogłoszone w 1Q 13 podwyżki cen (m.in. Kronos, Cristal, Huntsman) zostały na razie chłodno przyjęte przez rynek. Producenci bieli spodziewają się jednak, że dołek cenowy przypadnie 1H 13 i stopniowego wzrostu w dalszym okresie na bazie ożywienie w światowej gospodarce (w długim terminie popyt na biel posiada bardzo silną korelację z PKB). Indeks cen farb [PSB] oraz bieli tytanowej [NWE] gru 10 sty 11 lut 11 mar kwi maj cze lip 11 sie wrz paź lis gru sty lut 12 mar kwi maj cze lip 12 sie wrz paź lis gru sty lut 13 ceny farb, lakierów i tapet [PLN, 12/2010=100] biel tytanowa [PLN, 12/2010=100] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PSB, Azoty Tarnów, Bloomberg Ryzykiem pozostaje koniunktura na głównych rynkach spółki w 2013 roku. Po wyraźnym załamaniu w końcówce 2012 roku, stabilizować zaczyna się rynek ukraiński. Mimo słabych nastrojów konsumenckich relatywnie dobra jest sytuacja na rynku polskim (zwracamy uwagę, że produkty Śnieżki pozycjonowane są cenowo nieco poniżej największych konkurentów; generalnie popyt na farby w Polsce kształtowany jest przez rynek remontowy). Śnieżka ma zdrowy bilans: dług netto/ebitda 12=1,0x a według naszego modelu gotówka wygenerowana w 2013 powinna z nadwyżką pokryć zarówno CAPEX jak i rekordową dywidendę. 3

4 Spółka posiada mocną pozycję na relatywnie stabilnym rynku (popyt na farby to głównie rynek remontowy, zużycie farb w Polsce i na Ukrainie jest wyraźnie niższe niż w Europie Zachodniej), gdzie jest ostatnim dużym niezależnym podmiotem. Uważamy, że takie warunki stwarzają możliwość zainteresowania się spółką przez inwestorów branżowych lub finansowych (w 1Q 12 spółka informowała o rozmowach z inwestorem branżowym, które zakończyły się bez porozumienia). WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10 letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10 letnich obligacji skarbowych (4,25% wobec 5,00% w poprzednim modelu), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: W 2013 roku zakładamy wzrost przychodów do 605 mln PLN. W kolejnych latach zakładamy konserwatywne przyrosty sprzedaży na poziomie CAGR 22/13=3,1%. Obecnie moce produkcyjne spółki wykorzystywane są w około 70 75%. Po odbudowie w 2012 spodziewamy się lekkiego wzrostu marży brutto ze sprzedaży w 2013 roku (spadek cen bieli r/r) a następnie stopniowego lekkiego spadku. Ceny surowców używanych przez spółkę ustabilizowały się lub uległy korekcie w ostatnich miesiącach. Z drugiej strony pojawił się efekt wprowadzanych podwyżek cen (podobne kroki poczyniła także konkurencja). Docelowo w modelu zakładamy, że marża EBITDA będzie kształtować się na poziomie 12,5 12,7% (w latach wynosiła ona średnio 13 14%). Łączny CAPEX spółki w 2013 roku zakładamy na poziomie około mln PLN. W okresie rezydualnym CAPEX jest równy amortyzacji z 2022 roku. Model nie uwzględnia akwizycji. Uwzględniliśmy w modelu efekt zastosowania przez spółkę amortyzacji znaku towarowego, co obniża do 2021 efektywną stopę podatku dochodowego (efekt szacujemy na średnio 3,0 mln PLN/rok). W długim terminie zakładamy około 19% stopę podatkową (19% stopa w Polsce, obniżka CIT na Ukrainie do 16% do 2014 roku, 18% stawka na Białorusi) Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 2,0%. Do obliczeń przyjęliśmy tys akcji (zakładamy, że spółka umorzy 933 tys akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych w 2Q 12). Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 6 marca 2013 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 620,8 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 49,2 PLN. 4

5 Model DCF 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 604,8 637,1 666,6 692,0 712,6 730,5 746,4 762,7 779,3 796,3 EBIT [mln PLN] 63,4 65,5 67,2 69,3 70,8 72,1 73,2 74,5 75,9 77,5 Stopa podatkowa 14,7% 14,7% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 19,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 9,3 9,6 9,8 10,1 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 14,7 NOPLAT [mln PLN] 54,1 55,9 57,4 59,1 60,5 61,5 62,5 63,6 64,8 62,7 Amortyzacja [mln PLN] 18,2 19,3 20,3 21,0 21,7 22,2 22,6 22,8 22,9 23,0 CAPEX [mln PLN] 25,6 27,5 27,3 27,1 27,0 26,7 26,2 25,6 25,2 25,2 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 5,1 5,8 5,3 4,5 3,7 3,2 2,8 2,9 3,0 3,0 FCF [mln PLN] 41,5 41,9 45,1 48,5 51,4 53,8 56,0 57,9 59,6 57,6 DFCF [mln PLN] 38,9 36,2 35,9 35,6 34,7 33,3 31,8 30,1 28,3 25,0 Suma DFCF [mln PLN] 329,7 Wartość rezydualna [mln PLN] 840,0 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 365,4 Wartość firmy EV [mln PLN] 695,2 Dług netto 2012 [mln PLN] 74,4 Wartość kapitału [mln PLN] 620,8 Ilość akcji [mln szt.] 12,6 Wartość kapitału na akcję [PLN] 49,2 Przychody zmiana r/r 4,9% 5,3% 4,6% 3,8% 3,0% 2,5% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% EBIT zmiana r/r 12,7% 3,2% 2,6% 3,1% 2,2% 1,8% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% FCF zmiana r/r 14,1% 0,8% 7,7% 7,6% 6,0% 4,6% 4,1% 3,3% 2,9% 3,4% Marża EBITDA 13,5% 13,3% 13,1% 13,1% 13,0% 12,9% 12,8% 12,8% 12,7% 12,6% Marża EBIT 10,5% 10,3% 10,1% 10,0% 9,9% 9,9% 9,8% 9,8% 9,7% 9,7% Marża NOPLAT 8,9% 8,8% 8,6% 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% 8,3% 8,3% 7,9% CAPEX / Przychody 4,2% 4,3% 4,1% 3,9% 3,8% 3,7% 3,5% 3,4% 3,2% 3,2% CAPEX / Amortyzacja 141,1% 142,5% 134,5% 128,9% 124,6% 120,4% 116,0% 112,3% 110,0% 109,4% Zmiana KO / Przychody 0,8% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Zmiana KO / Zmiana przychodów 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Kalkulacja WACC 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Stopa wolna od ryzyka 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% Udział kapitału własnego 76,7% 79,9% 83,3% 86,5% 89,8% 93,0% 96,0% 98,3% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,7% Udział kapitału obcego 23,3% 20,1% 16,7% 13,5% 10,2% 7,0% 4,0% 1,7% 0,0% 0,0% WACC 8,2% 8,4% 8,5% 8,7% 8,8% 8,9% 9,1% 9,2% 9,3% 9,3% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 42,9 45,3 48,2 51,9 56,7 63,2 72,4 86,5 110,8 0,8 40,6 42,7 45,2 48,4 52,4 57,8 65,1 76,0 93,5 beta 0,9 38,5 40,3 42,5 45,3 48,7 53,2 59,2 67,7 80,8 1,0 36,5 38,2 40,1 42,5 45,4 49,2 54,2 61,0 71,1 1,1 34,8 36,2 37,9 40,0 42,5 45,7 49,9 55,5 63,4 1,2 33,1 34,4 35,9 37,8 40,0 42,7 46,2 50,8 57,2 1,3 31,6 32,8 34,1 35,7 37,6 40,0 43,0 46,8 52,0 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 45,4 48,2 51,6 55,9 61,7 69,6 81,3 100,1 135,7 4% 40,6 42,7 45,2 48,4 52,4 57,8 65,1 76,0 93,5 Premia za ryzyko 5% 36,5 38,2 40,1 42,5 45,4 49,2 54,2 61,0 71,1 6% 33,1 34,4 35,9 37,8 40,0 42,7 46,2 50,8 57,2 7% 30,2 31,2 32,4 33,9 35,5 37,6 40,1 43,4 47,7 8% 27,7 28,5 29,5 30,6 31,9 33,5 35,4 37,8 40,8 9% 25,5 26,2 26,9 27,8 28,9 30,1 31,6 33,4 35,6 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 84,9 79,1 74,1 69,6 65,6 62,0 58,8 55,8 53,2 4% 72,5 66,9 62,0 57,8 54,0 50,7 47,8 45,1 42,7 Premia za ryzyko 5% 63,2 57,8 53,2 49,2 45,7 42,7 40,0 37,6 35,4 6% 55,8 50,7 46,4 42,7 39,5 36,7 34,2 32,1 30,1 7% 50,0 45,1 41,0 37,6 34,6 32,1 29,8 27,8 26,0 8% 45,1 40,5 36,7 33,5 30,7 28,3 26,3 24,4 22,8 9% 41,0 36,7 33,1 30,1 27,5 25,3 23,4 21,7 20,2 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wycena porównawcza oparta jest o osobne wyceny na podstawie wskaźników krajowych producentów materiałów budowlanych (waga 40% w wycenie porównawczej) oraz wskaźniki europejskich oraz amerykańskich producentów farb (waga 60% w wycenie porównawczej). Dla wyceny porównawczej przyjęliśmy wagę na poziomie 30% w ostatecznej wycenie. Wskaźnikowi P/E przypisana została waga 30%, natomiast dla EV/EBITDA jest to 70%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach (dla każdego roku przyjęliśmy wagę 33%). Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Brak na GPW innych podmiotów z branży farb. Zagraniczne spółki mają często inną ekspozycję produktową (większy udział farb przemysłowych, produkcja także innych chemikaliów) oraz geograficzną (ekspozycja globalna a nie regionalna). Dodatkowo zwracamy uwagę, że inny polscy producenci materiałów budowlanych są obciążeni wysokim zadłużeniem (Selena, Rovese), co wpływa na ich relatywnie niskie wyceny. W porównaniu z częścią zagranicznych producentów farb (AkzoNobel, PPG, RPM), którzy w swoim asortymencie oferują także szeroki zakres specjalistycznych chemikaliów i innych produktów działalność Śnieżki jest wyraźnie mniej zdywersyfikowana. Jednakże z drugiej strony działalność spółki daje ekspozycję na rozwojowe rynki CEE (zużycie farb w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest o około 1/3 niższe niż w Europie Zachodniej a na Ukrainie 2 krotnie niższe niż w Polsce), które jednocześnie charakteryzują się podwyższonym ryzykiem politycznym i gospodarczym. Uważamy, że najbardziej porównywalnym do Śnieżki podmiotem jest fińska Tikkurila (głównie farby dekoracyjne, wysoka ekspozycja na rynek CEE, porównywalna marża EBITDA), która obecnie handlowana jest na zbliżonym poziomie EV/EBITDA Podsumowanie wyceny porównawczej Waga Wycena Wycena metodą porównawczą, w tym: 45,2 wycena do krajowych producentów materiałów budowlanych 40% 35,3 wycena do zagranicznych producentów farb 60% 51,8 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Porównując wyniki Śnieżki ze wskaźnikami krajowych producentów materiałów budowlanych otrzymaliśmy wartość spółki 35,3 PLN/akcję. Porównując wyniki Śnieżki ze wskaźnikami zagranicznych producentów farb otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 51,8 PLN/akcję. Ostatecznie wycena porównawcza dała wartość spółki na poziomie 570,5 mln PLN, czyli 45,2 PLN/akcję. Na podstawie wskaźnika EV/EBITDA dla producentów zagranicznych spółka jest wyceniana na poziomie 50,0 PLN/akcję. Porównanie rentowności EBITDA Śnieżka Nowa Gala Rovese Decora Selena FM PPG RPM Flugger Akzo Nobel Sherwin Williams Valspar Tikkurila 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

8 Wycena porównawcza do krajowych producentów materiałów budowlanych P/E EV/EBITDA 2013P 2014P 2015P 2013P 2014P 2015P Nowa Gala 9,8 9,7 9,5 5,8 6,3 5,9 Rovese 17,7 8,4 7,4 4,9 4,2 3,7 Decora 11,8 10,5 8,9 7,0 6,5 6,3 Selena FM 11,6 8,7 7,6 6,0 5,2 4,6 Mediana 11,7 9,2 8,3 5,9 5,7 5,2 Śnieżka 12,7 12,2 11,8 8,4 7,9 7,5 Premia/dyskonto dla Śnieżki 8,3% 33,0% 43,5% 43,0% 38,3% 44,5% Wycena wg wskaźnika 45,7 37,2 34,5 33,1 34,7 33,3 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 39,1 33,7 Waga wskaźnika 30% 70% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 35,3 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. szacunki własne, Bloomeberg, wg cen z Wycena porównawcza do zagranicznych producentów farb P/E EV/EBITDA 2013P 2014P 2015P 2013P 2014P 2015P PPG 18,4 16,5 15,4 9,9 9,1 8,9 RPM 15,0 13,1 13,3 8,7 7,7 7,1 Flugger 10,8 8,3 8,1 5,3 4,4 3,4 Akzo Nobel 14,5 12,2 10,9 7,0 6,2 5,3 Sherwin Williams 20,5 17,6 16,2 12,4 10,7 9,7 Valspar 16,7 14,6 13,2 10,2 9,3 7,7 Tikkurrila 14,7 13,6 13,2 8,0 7,5 7,7 Mediana 15,0 13,6 13,2 8,7 7,7 7,7 Śnieżka 12,7 12,2 11,8 8,4 7,9 7,5 Premia/dyskonto dla Śnieżki 15,2% 9,8% 10,5% 4,0% 2,9% 1,4% Wycena wg wskaźnika 58,3 54,8 55,2 51,7 48,0 50,2 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 56,1 50,0 Waga wskaźnika 30% 70% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 51,8 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg, wg cen z

9 WYNIKI ZA 4Q 12 Wyniki skonsolidowane spółki za 4Q 12 [mln PLN] 4Q'11 4Q'12 Przychody Wynik brutto na sprzedaży EBITDA EBIT Zysk brutto Zysk netto 94,8 28,7 1,2 5,4 16,2 11,6 89,4 30,1 2,5 1,9 1,9 0,2 zmiana r/r zmiana r/r 5,7% 550, 6 576,3 4,7% 4,8% 169, 1 196,6 16,2% 57,0 72,8 27,7% 40,8 56,3 37,8% 22,22 54,1 143,6% 17,2 45,0 161,9% Marża zysku brutto ze sprzedaży Marża EBITDA Marża EBIT Marża zysku netto 30,3% 33,7% 1,3% 2,7% 5,7% 2,1% 12,2% 0,2% 30,7% 34,1% 10,4% 12,6% 7,4% 9,8% 3,1% 7,8% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wyniki za 4Q 12 (sezonowo jest to najsłabszy okres roku, zazwyczaj z lekko ujemną kontrybucją do rocznego wyniku EBIT) były mniej więcej zgodne z naszymi oczekiwaniami. Niższe przychody zostały zrekompensowane przez wysoką marżę brutto ze sprzedaży (efekt podwyżek cen). Rentownośćć wyniosła 33,7%, co jest najwyższym poziome w historii 4Q. Relatywnie wysokie koszty zarządu w 4Q 12 (16,6 mln PLN, +24,,5% r/r) to głównie efekt premii i podwyżek płac za dobre wyniki 2012 roku. W końcówce roku rozczarowała sprzedaż na Ukrainie, jednak początek 2013 roku przynosi w tym obszarze odbudowę. EBIT w 4Q 12 wyniósł 1,9 mln PLN (wyraźnie słabszy wynik w 4Q 11 był pochodną zdarzeń jednorazowych). Zadłużenie netto na koniec roku wyniosło 74,4 mln PLN. Przepływyy pieniężne z działalności operacyjnej w 2012 roku to +83,2 mln PLN (+59,2 mln PLN w 2011), z czego +17,2 mln PLN to efekt optymalizacji kapitału obrotowego. Zwracamy uwagę na strukturę cash flow spółki. Przy braku angażowania środków w dynamiczne wzrosty sprzedaży (<5%) spółka jest w stanie generować nadwyżkę środków pieniężnych pokrywających CAPEX i wysoką dywidendę (lub skup akcji). W 2012 roku do akcjonariuszy trafiło 3,6 PLN/akcję. Porównanie rentowności brutto ze sprzedaży 36,0% 35,0% 34,0% 33,0% 32,0% Porównanie rentowności brutto ze sprzedaży sezonowość 36,0% 35,0% 34,0% 33,0% 32,0% 31,0% 31,0% 30,0% 29,0% 28,0% 1Q 2Q zakres Q średnia ,0% 29,0% 28,0% 4Q 27,0% 1Q Q 3Q 4Q Źródło: BDM S. A., spółka Źródło: BDM S.A., spółka 9

10 Cash flow spółki [mln PLN] 100,0 90,0 80,0 EBITDA a przepływy operacyjne [mln PLN] 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 7,6 21,6 46,1 0,0 6,8 15,2 29,5 29,7 0,1 4,0 3,4 23,2 16,7 19,4 22,6 23,3 25,7 28,9 0,0 25,3 17,0 35,3 29,9 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, , Przepływy inwestycyjne Dywidenda Przyrost sprzedaży Przepływy operacyjne Skup akcji Przepływy operacyjne Dług netto EBITDA Źródło: BDM S.A., spółka Źródło: BDM S.A., spółka Przychody skonsolidowane wg segmentów [mln PLN] 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q' Przychody 158,8 176,3 90,7 104,5 172,2 179,2 94,8 107,4 181,8 197,7 89,4 531,7 550,6 576,3 Polska 108,4 111,3 58,6 65,8 121,7 112,4 64,9 68,9 120,8 120,5 59,1 351,6 364,7 369,2 Ukraina 29,9 39,0 18,2 21,4 32,3 43,1 21,7 24,8 38,8 50,3 17,9 105,6 118,5 131,8 Białoruś 12,2 15,6 10,6 13,3 11,4 12,4 3,8 9,5 11,8 13,7 7,5 49,0 40,9 42,5 Mołdawia 2,5 4,0 1,1 1,5 2,7 3,4 1,3 1,1 3,0 5,6 1,8 8,6 8,9 11,6 Rosja 3,2 4,0 0,6 1,3 2,6 5,0 1,4 1,8 6,1 5,8 1,9 8,9 10,4 15,6 pozostałe 2,6 2,4 1,5 1,2 1,5 2,8 1,6 1,2 1,4 1,8 1,2 8,1 7,2 5,6 Przychody zmiana r/r Razem 3,9% 0,4% 15,2% 1,3% 8,4% 1,6% 4,5% 2,8% 5,6% 10,3% 5,7% 1,0% 3,6% 4,7% Polska 8,2% 2,7% 12,8% 10,3% 12,2% 1,0% 10,7% 4,7% 0,7% 7,2% 8,9% 1,7% 3,7% 1,2% Ukraina 9,7% 0,3% 19,7% 16,5% 7,8% 10,4% 19,0% 15,9% 20,1% 16,7% 17,4% 4,5% 12,2% 11,2% Białoruś 12,8% 23,0% 30,4% 24,8% 6,6% 20,3% 63,7% 28,2% 3,6% 10,5% 95,0% 8,6% 16,5% 4,0% Mołdawia 17,7% 16,7% 1,6% 40,1% 10,9% 14,8% 19,0% 26,0% 11,2% 66,1% 37,5% 15,9% 3,7% 29,6% Rosja 83,4% 22,2% 9,0% 33,0% 17,8% 24,6% 124,6% 38,0% 128,9% 14,6% 34,0% 39,0% 17,3% 49,3% pozostałe 548,3% 67,6% 1,4% 37,1% 2,4% 41,4% 520,3% 95,4% 51,5% 20,1% 70,8% 8,2% 11,2% 21,5% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wynik wg segmentów [mln PLN] 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q' Wynik na sprzedaży 24,3 26,6 0,5 6,1 20,6 20,0 1,4 8,4 22,6 29,7 1,9 62,8 45,3 58,9 Polska 35,4 31,4 15,9 19,4 36,1 37,4 17,2 20,0 37,8 36,8 17,0 107,1 110,0 111,5 Ukraina 11,4 8,6 3,5 4,8 8,6 7,7 7,1 6,7 8,0 14,6 2,6 27,8 28,2 31,9 Białoruś 4,5 4,9 3,0 4,4 6,9 1,8 0,2 3,2 3,9 4,4 2,5 16,3 13,3 14,0 Mołdawia 0,8 0,9 0,1 0,3 0,5 0,8 0,2 0,3 0,9 1,4 0,5 2,1 1,9 3,0 Rosja 1,1 0,6 0,1 0,2 0,5 1,1 0,3 0,4 1,4 1,4 0,5 2,2 2,1 3,6 pozostałe 1,6 0,9 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,5 0,5 0,4 0,8 0,6 1,8 Koszty nieprzypisane* 30,5 18,8 22,0 22,9 32,4 29,1 26,4 22,4 29,8 29,5 25,2 93,4 110,8 107,0 Rentowność** Razem 15,3% 15,1% 0,6% 5,8% 12,0% 11,1% 1,4% 7,8% 12,4% 15,0% 2,1% 11,8% 8,2% 10,2% Polska 32,7% 28,2% 27,2% 29,4% 29,6% 33,3% 26,5% 29,0% 31,3% 30,5% 28,7% 30,5% 30,2% 30,2% Ukraina 38,2% 21,9% 19,4% 22,5% 26,5% 17,8% 32,7% 27,2% 20,6% 29,1% 14,4% 26,3% 23,8% 24,2% Białoruś 37,0% 31,2% 28,4% 32,9% 61,1% 14,3% 5,5% 33,3% 33,2% 32,1% 32,9% 33,3% 32,5% 32,8% Mołdawia 34,1% 21,4% 9,5% 21,8% 20,0% 23,8% 19,2% 23,4% 28,7% 25,6% 25,5% 24,6% 21,6% 26,2% Rosja 33,1% 15,5% 15,1% 17,7% 19,2% 20,9% 21,1% 19,7% 23,1% 23,7% 27,0% 24,4% 20,1% 23,4% pozostałe 62,2% 39,3% 12,9% 6,6% 28,7% 11,3% 3,6% 27,3% 35,1% 30,0% 32,6% 9,5% 8,5% 31,2% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, *koszty zarządu + część kosztów sprzedaży, **marże kwartalne nie są wprost porównywalne ze względu na różne alokacje kosztów sprzedaży pomiędzy kwartałami w poszczególnych latach 10

11 PROGNOZY NA W 2012 roku spółka wypracowała 576,3 mln PLN sprzedaży (zwracamy uwagę na dekonsolidację Farbudu, co dało ubytek około 25 mln PLN sprzedaży) i 45,0 mln PLN wyniku netto. Zarząd do 2013 roku podchodzi optymistycznie. Nasze założenie są na razie relatywnie ostrożne. Spodziewamy się 604,8 mln PLN sprzedaży oraz 49,2 mln PLN zysku netto. Zwracamy uwagę, że ożywienie gospodarce na świecie może przełożyć się na powrót do wzrostu cen surowców główni producenci bieli spodziewają się, że okres 1H 13 będzie dołkiem w cenach. Ryzykiem pozostaje także możliwa dewaluacja hrywny (spółka zabezpiecza się poprzez zaciągniecie kredytu w UAH oraz ograniczenie kapitału obrotowego na tamtejszym rynku). Korekty w naszych prognozach dotyczą głównie marży brutto ze sprzedaży. Ceny bieli tytanowej (podstawowy pigment) w 2H 12 i 1Q 13 odnotowały dynamiczny spadek. Obecnie są o około 20% niżej od szczytowego 2Q 12, co znaczne przekroczyło nasze oczekiwania (zakładaliśmy, że spadki wyhamują na przełomie 3/4Q 12, gdy ceny było o około 10% wyższe niż obecnie). Jednocześnie spółka nadal korzysta na efekcie wprowadzonych podwyżek cen w 2H 12 i 1H 12. Konkurencja na razie nie naciska w tym względzie (nie oczekujemy, że taki stan rzeczy będzie trwał w nieskończoność, jednocześnie zwracamy uwagę, że rynek polski podzielony jest pomiędzy cztery mniej więcej równorzędne firmy, natomiast na Ukrainie czy Białorusi spółka jest wyraźnym liderem w swoich kategoriach). Indeks cen farb [PSB] oraz bieli tytanowej [NWE] na tle zmiany marży brutto ze sprzedaży r/r (4Q) gru sty lut mar 11 kwi 11 maj cze lip sie 11 wrz paź lis gru sty lut mar 12 kwi 12 maj cze lip sie 12 wrz paź lis gru sty lut marża brutto ze sprzedaży (4Q) r/r ceny farb, lakierów i tapet [PLN, 12/2010=100] biel tytanowa [PLN, 12/2010=100] 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PSB, Azoty Tarnów, Bloomberg W prognozach nie uwzględniamy ewentualnych różnic kursowych z wyceny kredytu w USD (umocnienie się PLN o 10 groszy to około +1,5 mln PLN przychodów finansowych). W latach zakładamy konserwatywne przyrosty sprzedaży na poziomie CAGR 22/13=3,1%. Obecnie moce produkcyjne spółki wykorzystywane są w około 70 75%. Docelowo w modelu zakładamy, że marża EBITDA będzie kształtować się na poziomie 12,5 13,0% (w latach wynosiła ona średnio 13 14%). Uwzględniliśmy w modelu efekt zastosowania przez spółkę amortyzacji znaku towarowego, co obniży przez 10 lat efektywną stopę podatku dochodowego (efekt szacujemy na około 3,0 mln PLN/rok do 2021 roku). W długim terminie zakładamy 19% stopę podatkową (19% stopa w Polsce, obniżka CIT na Ukrainie do 16% do 2014 roku, 18% stawka na Białorusi od 2012 roku). 11

12 Skorygowane prognozy wyników na lata rok [mln PLN] poprzednio* wykonanie zmiana poprzednio aktualnie zmiana poprzednio aktualnie zmiana Przychody 583,8 576,3 1,3% 581,0 604,8 4,1% 595,9 637,1 6,9% Zysk brutto ze sprzedaży 198,4 196,6 1,0% 194,5 209,2 7,6% 199,8 218,2 9,2% EBITDA 75,0 72,8 2,9% 72,9 81,6 11,9% 75,5 84,8 12,2% EBIT 57,7 56,3 2,5% 54,5 63,4 16,5% 56,2 65,5 16,5% Zysk (strata) netto 45,1 45,0 0,4% 41,4 49,2 18,8% 42,9 51,0 18,7% Marża zysku brutto ze sprzedaży 34,0% 34,1% 33,5% 34,6% 33,5% 34,3% Marża EBITDA 12,8% 12,6% 12,6% 13,5% 12,7% 13,3% Marża EBIT 9,9% 9,8% 9,4% 10,5% 9,4% 10,3% Marża zysku netto 7,7% 7,8% 7,1% 8,1% 7,2% 8,0% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., rekomendacja z Przepływy operacyjne [mln PLN] Dywidenda vs EPS 90,0 6,0 80,0 70,0 5,0 60,0 50,0 4,0 40,0 30,0 3,0 20,0 10,0 2,0 0,0 10,0 1,0 20,0 30,0 Zmiana kapitału obrotowego ( ) 0,0 1, Przepływy operacyjne (bez zmiana kapitału obrotowego) Dywidenda [PLN/akcję] Skup akcji [PLN/akcję] EBITDA*(1 Tax) EPS Dług netto/ebitda Źródło: BDM S.A., spółka Struktura przychodów [mln PLN] Źródło: BDM S.A., spółka Marża EBITDA 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 15,0% 14,5% 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% , marża EBITDA średnia marża EBITDA Polska Ukraina Białoruś Rosja Pozostałe średnia marża EBITDA Źródło: BDM S.A., spółka Źródło: BDM S.A., spółka 12

13 GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI Surowce Ceny surowców są wysokie ale ustabilizowały się (wyrażone w EUR). Surowce stanowią około 90% kosztów zużycia materiałów i energii (około 70% kosztów rodzajowych) w Śnieżce. Opierając się na danych prezentowanych przez amerykańskiego producenta farb Sherwin Williams (na podstawie uzyskanych informacji stwierdzamy, że w przypadku Śnieżki struktura kosztowa jest bardzo zbliżona) szacunkowo największy koszt w wyprodukowaniu litra farby stanowią żywice (35%) oraz pigmenty (31%, głównie biel tytanowa). Po około 10% udziału w koszcie wytworzenia mają rozpuszczalniki oraz inne dodatki. Koszt opakowania (plastik lub metal) stanowi około 12%. Cykl rotacji zapasów w Śnieżce na koniec 2012 roku wynosił 48 dni (czyli około 1,5 miesiąca). Struktura kosztów oraz zmiany cen surowców w produkcji farb szacunkowy udział w koszcie Opakowanie 12% Rozpuszczalniki 11% Żywice 35% Pigmenty (w tym biel) 31% Dodatki 10% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Sherwin Williams Szczególnie mocno w H 12 roku wzrosły ceny bieli tytanowej (pigment dwutlenku tytanu, titanium dioxide). Liczba producentów samego materiału (główni to DuPont, Kronos, Cristal Global, Huntsman) oraz podstawowego minerału do produkcji (głównie ilmenit główni dostawcy to Rio Tinto i Iluka) jest mocno ograniczona. W 2012 średnia cena była wyraźnie wyższa r/r, ale już w samym 2H 12 trend cenowy uległ odwróceniu. Obecnie na rynku europejskim ceny spadły do okolic 2,6 EUR/kg (do mniej więcej poziomu z 1H 11, gdy było to 2,4 2,7 EUR/kg). Problemem dla producentów bieli jest m.in. nadwyżka zapasów (około 50% powyżej normalnych stanów) oraz słaby popyt (wysokie ceny przełożyły się na zmianę formuł przez producentów farb i szukanie tańszych zamienników). Ogłoszone w 1Q 13 podwyżki cen (o 5 10%: Kronos, Huntsman) zostały na razie chłodno przyjęte przez rynek. Producenci beli spodziewają się jednak, że dołek cenowy przypadnie 1H 13 i stopniowego wzrostu w dalszym okresie na bazie ożywienie w światowej gospodarce (w długim terminie popyt na biel posiada bardzo silną korelację z PKB). Spora cześć pozostałych surowców to pochodne ropy naftowej (często propylenu), jednakże ich ceny są jedynie w nieznacznym stopniu powiązane (zakup surowców jest negocjowany indywidualnie, brak publicznego rynku notowań). Zwracamy uwagę, że cenniki surowców tworzone są globalnie, ich wzrosty odczuwa także zachodnia konkurencja na rynku polskim (w przypadku firm z zagranicznym kapitałem niekorzystny efekt niesie także osłabienie się kursu PLN przy konsolidacji podmiotów krajowych na poziomie globalnym). 13

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P. Przychody [mln PLN] 52,9 69,0 92,4 93,5 93,9 94,2. EBITDA [mln PLN] 8,2 16,1 25,7 26,2 29,1 29,3

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P. Przychody [mln PLN] 52,9 69,0 92,4 93,5 93,9 94,2. EBITDA [mln PLN] 8,2 16,1 25,7 26,2 29,1 29,3 AKUMULUJ WYCENA 21,4 PLN 13 MAJA 2011 Spodziewamy się silnych wyników Bumechu w 1Q 11 i 2Q 11. Oczekujemy, że przychody wzrosną odpowiednio do 21,9 mln PLN (+36,7% r/r) i 26,0 mln PLN (+100,1% r/r), a

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart?

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? Sektor wydobywczy RAPORT JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? JSW Rekomendacja Trzymaj Cena docelowa (PLN) 88,00 Cena bieżąca (PLN) 83,00 Stopa dywidendy 3,0% Potencjał wzrostu 6,0% Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Work Service: kupuj (podwyższona)

Work Service: kupuj (podwyższona) wtorek, 7 października 2014 aktualizacja raportu Work Service: kupuj (podwyższona) WSE PW; WSE.WA Inne, Polska Cross-selling i wzrost rentowności Work Service zakończył z sukcesem proces czterech przejęć

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza OtmuchÄw branża spożywcza 23 maja 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 8.80 12.73 Nowy prezes, wyższe zyski Po bardzo słabym IV kwartale 2013 spçłka miała świetne wyniki w

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen S.A. Trzymaj. Sektor paliwowy RAPORT. Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu. (niezmieniona)

PKN Orlen S.A. Trzymaj. Sektor paliwowy RAPORT. Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu. (niezmieniona) RAPORT Trzymaj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 37.71 Cena docelowa (PLN) 34.64 Min 52 tyg (PLN) 32.3 Max 52 tyg (PLN) 57.9 Kapitalizacja (mln PLN) 1615.94 EV (mln PLN) 234.93 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: DYSTR. FARMACEUTYKÓW GPW: REUTERS: MDIC.WA BLOOMBERG: PW 18.06.2008 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 67,00 zł 125 100 75 Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 60,00 kurs docelow

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo