MIESIĘCZNIK ROK LVII WARSZAWA LIPIEC 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK ROK LVII WARSZAWA LIPIEC 2012"

Transkrypt

1

2 Cena zł 200 (VAT 5% Indek L ISSN X GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE MIESIĘCZNIK ROK LVII WARSZAWA LIIEC w numerze m.n.: OBRADY KONGRESU STATYSTYKI OLSKIEJ (oprac. Elżbea Gołaa JACEK BIAŁEK ropozycja ndeku cen WIESŁAWA DOMAŃSKA GRZEGORZ JABŁONOWSKI Europejke Rachunk Ekonomczne Środowka IOTR WDOWIŃSKI Wpływ wyżzych wymogów kapałowych w ekorze bankowym na wzro gopodarczy

3 KOLEGIUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeuz Walczak (redakor naczelny el. 22 dr Sanław aradyz (zaępca red. nacz. prof. dr hab. Józef Zegar (zaępca red. nacz. el nż. Alna Śwderka (ekrearz redakcj el mgr Jan Berger (el dr Marek Cerpał-Wolan (el mgr nż. Anaol Kula (el mgr Weław Łagodzńk (el dr Grażyna Marcnak (el dr hab. Andrzej Młodak (el prof. dr hab. Bogdan Sefanowcz (el dr nż. Agnezka Zgerka (el REDAKCJA al. Nepodległośc Warzawa gmach GUS pok. 353 el hp://www.a.gov.pl/p/6_lk_html.hm Elżbea Grabowka Werja nerneowa je werją perwoną czaopma. RADA ROGRAMOWA: dr Halna Dmochowka (przewodncząca el mgr Ewa Czumaj prof. dr hab. Czeław Domańk dr Jacek Kowalewk mgr Krzyzof Kurkowk mgr Izabella Zagoźdzńka mgr Kaarzyna Jazczyk-El Guerouan (ekrearz el ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH al. Nepodległośc Warzawa el Informacje w prawach nabywana czaopm el Zbgnew Karpńk (redakor echnczny Ewa Krawczyńka (kład łamane Wydzał Koreky pod kerunkem Bożeny Gorczycy mgr Andrzej Kajkowk (wykrey. Indek renumeraa krajowa: WARUNKI RENUMERATY REALIZOWANEJ RZEZ RUCH S.A. Wpłay na prenumeraę przyjmują jednok kolporażowe RUCH S.A. właścwe dla mejca zamezkana lub edzby prenumerującego. Termn przyjmowana wpła na prenumeraę krajową do 5 każdego meąca poprzedzającego okre rozpoczęca prenumeray. W Inernece hp://www.prenumeraa.ruch.com.pl renumeraa opłacana w złoówkach ze zlecenem wyyłk za grancę: Informacj o warunkach prenumeray poobe zamawana udzela RUCH S.A. Oddzał Krajowej Dyrybucj ray Warzawa ul. Jana Kazmerza 3/33. Telefony: fax Infolna: wpłay na kono w banku EKAO S.A. IV O/Warzawa. Nr lub w kae Oddzału. Dokonując wpłay na prenumeraę w banku czy eż w urzędze poczowym należy podać: nazwę nazej frmy nazwę banku numer kona czyelny pełny adre odborcy za grancą okre prenumeray rodzaj wyyłk (począ lonczą czy zwykłą oraz zamawany yuł. Warunkem rozpoczęca wyyłk prenumeray je dokonane wpłay na naze kono. Termny przyjmowana wpła na prenumeraę WIADOMOŚCI STATYSTYCZNYCH : do 05.2 na I kwarał roku naępnego lub na cały rok naępny do na II kwarał roku beżącego do na III kwarał roku beżącego do na IV kwarał roku beżącego. Zam. 267/202 nakład 460 egz.

4 NR 7(64 LIIEC 202 CZASOISMO GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO I OLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO

5 2

6 STULECIE OLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO Obrady Kongreu Sayyk olkej Od 8 do 20 kwena 202 r. odbywał ę w oznanu Kongre Sayyk olkej naugurujący uroczye obchody 00-leca olkego Towarzywa Sayycznego jednego z najarzych owarzyzeń ayycznych na śwece. Było o wyjąkowe wydarzene o mędzynarodowym wymarze nad kórym honorowy parona objął rezyden Rzeczypopolej olkej Bronław Komorowk. Kome Organzacyjny Kongreu: przewodncząca Elżbea Gołaa Unwerye Ekonomczny w oznanu; członkowe: Wojcech Adamczewk GUS; Grażyna Dehnel Unwerye Ekonomczny w oznanu Urząd Sayyczny w oznanu; Tomaz Grudzak Urząd Marzałkowk Wojewódzwa Welkopolkego; Marek Kalemba Urząd Maa oznana; Tomaz Klmanek Unwerye Ekonomczny w oznanu Urząd Sayyczny w oznanu; Jacek Kowalewk Urząd Sayyczny w oznanu Unwerye Ekonomczny w oznanu; Władyław W. Łagodzńk TS; Andrzej leńk Welkopolk Urząd Wojewódzk w oznanu; Felk Wyock Unwerye rzyrodnczy w oznanu. Kome Naukowy Kongreu: przewodnczący prof. dr hab. Czeław Domańk preze TS Unwerye Łódzk; członkowe: prof. dr hab. Andrzej S. Barczak Unwerye Ekonomczny w Kaowcach; prof. dr hab. Tadeuz Bory Unwerye Ekonomczny we Wrocławu; prof. dr hab. Tadeuz Calńk Unwerye rzyrodnczy w oznanu; prof. dr hab. Krzyzof Jajuga Unwerye Ekonomczny we Wrocławu; prof. dr hab. Janna Jóźwak SGH; prof. dr hab. Mroław Krzyśko Unwerye m. Adama Mckewcza w oz-nanu; prof. dr hab. Jerzy A. Moczko Unwerye Medyczny w oznanu; prof. dr hab. Waleny Oaewcz Unwerye Ekonomczny we Wrocławu; prof. dr hab. Tomaz anek SGH; prof. dr hab. Jan aradyz Unwerye Ekonomczny w oznanu; prof. dr hab. Józef ocecha Unwerye Ekono- 3

7 mczny w Krakowe; prof. dr hab. Bogdan Sojkn Unwerye Ekonomczny w oznanu; prof. dr hab. Mroław Szreder Unwerye Gdańk; prof. dr hab. Jerzy Wlkn Unwerye Warzawk; prof. dr hab. Januz Wkowk GUS; prof. dr hab. Jan Zawadzk Zachodnopomork Unwerye Technologczny w Szczecne. Kome Honorowy Kongreu: prof. dr hab. Marek Belka preze NB; dr Andrzej Byr preze Mędzynarodowych Targów oznańkch; or Florek wojewoda welkopolk; prof. dr hab. Maran Goryna rekor Unweryeu Ekonomcznego w oznanu; Ryzard Grobelny prezyden maa oznana; prof. dr hab. Mchał Kleber preze AN; prof. dr hab. Jan Kordo preze TS w laach ; dr Kazmerz Kruzka preze TS w laach ; prof. Jae Chang Lee rezyden MIS; prof. dr hab. Bronław Marcnak rekor Unweryeu m. Adama Mckewcza w oznanu; Waler Radermacher dyrekor generalny Euroau; prof. dr hab. Januz Wkowk preze GUS; Marek Woźnak marzałek wojewódzwa welkopolkego. Kongre zorganzowany zoał na mocy pecjalnego porozumena zawarego pomędzy czerema nyucjam: Głównym Urzędem Sayycznym olkm Towarzywem Sayycznym Urzędem Sayycznym w oznanu oraz Unweryeem Ekonomcznym w oznanu. TS założono 9 kwena 92 r. w Krakowe. Głównym celem Towarzywa było przygoowane opracowana Sayyka olk przedawającego w ujęcu ayycznym zeme polke od czaów najdawnejzych do wpółczenośc. Zoało ono opublkowane w 95 r. mało wpływ na kzał granc II Rzeczypopolej. Chocaż TS powało w Krakowe wybór Welkopolk oznana na gopodarzy głównych uroczyośc jubleuzowych ne był przypadkowy. owerzene organzacj Kongreu Sayyk olkej środowku poznańkemu było wyrazem uznana dla załug żyjących ayyków welkopolkch oraz wyrazem zacunku dla dorobku ych kórzy już odezl. Środowko welkopolke ze względu na wkład jak wnoło do wedzy ayycznej ak ze rony nauk jak prakyk badań oraz rola jaką odegrało odgrywa w rozwoju TS ze wzech mar załużyło na o wyróżnene. Wając uczenków Kongreu rzewodncząca Komeu Organzacyjnego prof. Elżbea Gołaa odwołała ę do hor poproła o przewodnczene obradom ej jubleuzowej przedawcela śro- 4

8 dowka ayyków małopolkch prof. Andrzeja Sokołowkego z Unweryeu Ekonomcznego w Krakowe. Uroczye obrady ej jubleuzowej kóre zgromadzły ponad 600 uczenków odbyły ę w Aul Unweryeu m. Adama Mckewcza. W Kongree uczenczyl przedawcele nyucj organzacj ayycznych ze Sanów Zjednoczonych Aural Włoch Francj Nemec Węger Republk Czekej Nderlandów Norweg. Lczne reprezenowane były wzyke środowka ayyków z: unweryeów nyuów polkch mędzynarodowych organzacj naukowych GUS urzędów regonalnych nnych nyucj ayyk publcznej. W uroczyoścach jubleuzowych uczenczyl akże przedawcele najwyżzych władz pańwowych władz amorządowych maa regonu środowka gopodarczego admnracj przedęborców oraz młodzeż akademcka. Seja jubleuzowa w perwzym rzędze edzą od lewej: prof. Jacek Mzerka prorekor Unweryeu Ekonomcznego w oznanu dr Jacek Kowalewk dyrekor Urzędu Sayycznego w oznanu dr Mare Bohaa zaępca dyrekora generalnego Euroau prof. Januz Wkowk preze GUS prof. Czeław Domańk preze TS prof. Maran Goryna rekor Unweryeu Ekonomcznego w oznanu prof. Andrzej Leck prorekor UAM prof. Marek Raajczak wcemner Mnerwa Nauk Szkolncwa Wyżzego or Florek wojewoda welkopolk dr Andrzej leńk dyrekor gabneu wojewody Tomaz Kayer zaępca prezydena maa oznana Marek Kalemba dyrekor gabneu prezydena maa oznana Tadeuz Bugajk członek zarządu wojewódzwa welkopolkego prof. Eugenuz Ganar członek zarządu NB. 5

9 Seję jubleuzową rozpoczęły wyąpena przedawcel nyucj organzujących Kongre: prof. Januza Wkowkego prezea GUS prof. Marana Goryn rekora Unweryeu Ekonomcznego w oznanu prof. Czeława Domańkego prezea TS oraz dra Jacka Kowalewkego dyrekora Urzędu Sayycznego w oznanu. rof. Marek Raajczak wcemner Mnerwa Nauk Szkolncwa Wyżzego odczyał l graulacyjny jak do uczenków Kongreu kerowała mner prof. Barbara Kudrycka. W menu prezea AN uczenków Kongreu pozdrowł prof. Roman Słowńk członek koreponden AN preze oddzału AN w oznanu. Graulacje członkom TS wzykm ayykom przekazał akże prof. Eugenuz Ganar członek zarządu NB. W menu władz woj. welkopolkego uczenków Kongreu powal or Florek wojewoda welkopolk Tomaz Bugajk członek zarządu wojewódzwa welkopolkego Tomaz Kayer wceprezyden maa oznana. Spośród gośc pecjalnych Kongreu dr Mare Bohaa wcedyrekor generalny Euroau podkreślła ważną rolę wpólnych projeków meodologcznych oraz wymany dośwadczeń pomędzy pańwam w ramach Europejkego Syemu Sayycznego (ESSne. rof. Raymond Chamber rezyden Mędzynarodowego Towarzywa Sayyków Badań Reprezenacyjnych odwołał ę do radycj TS oraz zwrócł uwagę na wyzwana w zakree ayycznej negracj baz danych wnokowana wykorzyującego różne źródła nformacj. Z kole prof. Ronald Waeren dyrekor wykonawczy Amerykańkego Towarzywa Sayycznego podkreślł dorobek ayyków polkch ch załug w rozwoju ayyk śwaowej. Serdeczne graulacje przekazała akże prof. Imb Traa wceprzewodncząca Eońkego Towarzywa Sayycznego. W Kongree z zagrancy wzęl udzał: prof. Franceco Bllar (Unvera Boccon Włochy dr Mare Bohaa (Depuy Drecor General of Euroa prof. Raymond Chamber (Wollongong Unvery Aurala prof. Renhold Decker (Unverä Belefeld prof. Danel Bonnéry (Cenre de Recherche en Econome e Saue prof. Lorenzo Faorn (Unverà d Sena prof. Malay Ghoh (Unvery of Florda prof. Anne Vala Goujon (Auran Academy of Scence prof. arck Groenen (Eramu Unvery Roerdam prof. Nco Kelman (Unvery of Olo prof. Wojcech Krzanowk (Unvery of Exeer W. Bryana dr Eva Laczka (Depuy reden of he Hungaran Cenral Sacal Offce Secreary General of he Hungaran Sacal Aocaon prof. Achlle Lemm (Unverà d Sena dr Iva Rchelova (reden of he Czech Sacal Offce prof. Wolfgang Schmd (The German Sacal Socey prof. Imb Traa (Unvery of Taru prof. Ronald Waeren (Amercan Sacal Aocaon prof. L-Chun Zhan (Sac Norway. erwzego dna Kongreu odwoływano ę główne do hor dorobku ayyk polkej. Seja plenarna pośwęcona rozwojow polkej myśl ayycznej podzelona zoała na dwe częśc. W ej zorganzowanej przez prof. Mroława Krzyśko z Unweryeu m. Adama Mckewcza prezenacj oągnęć ayyk polkej dokonal najwybnej przedawcele pozczególnych 6

10 dzedzn. rof. Waleny Oaewcz z Unweryeu Ekonomcznego we Wrocławu przedawł rozwój myśl ayycznej w olce w ujęcu horycznym. Wkład olaków w rozwój ayyk maemaycznej aplkacyjnej zoał omówony przez prof. Jana Melnczuka z Inyuu odaw Informayk AN. rof. Tadeuz Calńk z Unweryeu rzyrodnczego w oznanu zajął ę rozwojem oągnęcam polkch ayyków w bomer. Rozwój polkej myśl ayycznej w naukach ekonomcznych zreferował prof. Krzyzof Jajuga z Unweryeu Ekonomcznego we Wrocławu. Naoma rozwój horyczny akualne wyzwana ojące przed ayyką publczną przedawł preze Januz Wkowk (wpółauoram referau byl prof. Tadeuz Walczak oraz mgr Jan Berger z GUS. Tema en znalazł ę eż w odrębnej publkacj. Druga eja pośwęcona była prezenacj ylweek dwóch najwybnejzych rodznnych ayyków. rof. Terea Ledwna z Inyuu Maemaycznego AN we Wrocławu przygoowała charakeryykę ylwek Jerzego Neymana. Naoma prof. Mroław Krzyśko przyblżył poać Jana Czekanowkego. Neorka polkej ayyk prof. Sanława Baroewcz przedawła (wpólne z dr Elżbeą Sańczyk horę połeczno-ekonomczną olk w laach Naoma prof. Jan Kordo omówł wpółzależnośc mędzy rozwojem eor prakyk badań reprezenacyjnych w olce. Rozważana o przezłośc polkej ayyk ne zdomnowały perwzego dna obrad. Znalazło ę w nm równeż mejce na odważne pojrzene w przyzłość. anel dykuyjny rzyzłość ayyk na en ema przygoował prof. Tadeuz Calńk kóry owerając pokane ponformował o powołanu zepołu d. Uchwały Kongreu Sayyk olkej. Drug dzeń Kongreu rozpoczęło uroczye oware poedzene Rady Głównej TS. Było ono okazją do przedawena dzałalnośc Towarzywa w pozczególnych regonach. odcza poedzena uhonorowano najbardzej załużonych członków Towarzywa. Dla oób zanereowanych zaoowanam ayyk zorganzowano eję Sayyka w bznee wymar prakyczny. Można było na nej poznać aplkacje meod ayycznych w frmach o ypowo ayycznym proflu dzałalnośc. rzedawono u wykorzyane ayyk jako wparca dla efekywnejzego prowadzena dzałalnośc bzneowej. Obrady drugego rzecego dna Kongreu odbywały ę w alach Unweryeu Ekonomcznego w oznanu były bardzo nenywne. Zorganzowano 35 równoległych ej emaycznych w ym 2 w języku angelkm oraz eję plakaową. Wygłozono 55 referaów przygoowanych przez blko dwuu naukowców. rogram Kongreu obejmował zereg ej emaycznych w ym eje pośwęcone meodolog badań ayycznych ayyce regonalnej ayyce ludnośc ayyce połecznej gopodarczej problemayce danych ayycznych oraz ayyce zdrowa poru uryyk. Organzacj pozczególnych ej panel podjęl ę najwybnej polcy ayycy uznan cenen w kraju oraz na arene mędzynarodowej. Zaprozene ch w kład Komeu Naukowego Kongreu zapewnło bardzo wyok pozom meryoryczny obrad. 7

11 Organzaorzy pozczególnych ej zaprol do wygłozena referaów najwybnejzych polkch zagrancznych przedawcel pozczególnych dzedzn badań ayycznych. Dorobek Kongreu będzemy jezcze długo analzować do nego ę odwoływać. W oanm dnu obrad podjęo akże uchwałę kongreową: UCHWAŁA KONGRESU STATYSTYKI OLSKIEJ I. Uczency Kongreu Sayyk olkej zebran w oznanu na Jubleuzu 00-leca olkego Towarzywa Sayycznego: oddają cześć założycelom członkom Towarzywa kórego dzałalność w laach walne przyczynła ę do powana rozwoju II Rzeczypopolej; kładają hołd członkom TS ofarom erroru w czae II wojny śwaowej reprej po jej zakończenu; wyrażają uznane członkom władzom Towarzywa z la konynuaorom jego mj dorobku mmo rudnośc w naępnych laach ncjaorom reakywacj TS w roku 98 a akże dzałającym w późnejzym okree członkom Radom Oddzałów Radze Głównej TS za wórczy wkład w rozwój Towarzywa karbncy wedzy ayycznej. II. Zwracając ę ku przyzłośc uczency Kongreu Sayyk olkej uznają że olka u progu XXI w. aje przed poważnym problemam rozwojowym zwązanym m.n. ze arzenem ę połeczeńwa nalającym ę proceam mgracyjnym. Sproane wynkającym ąd wyzwanom wymaga podejmowana przez organy pańwa właścwych decyzj w welu ferach życa połecznego gopodarczego do czego nezbędne ą rzeelne dane ayyczne. Za zczególne one uczency Kongreu uważają podjęce rozwązane naępujących zagadneń: opracowane analz orzegawczych doyczących nekorzynych endencj w przebegu proceów demografcznych gopodarczych połecznych oraz wkazywane możlwośc ch przezwycężena; 8

12 rozwjane powzechnej edukacj ayycznej całego połeczeńwa; lkwdowane bałych plam w yeme ayyk publcznej przez powerzene Głównemu Urzędow Sayycznemu funkcj wpółgeora wzykch rejerów admnracyjnych koordynującego zakre poób gromadzena danych ayycznych przez pozczególne reory nyucje publczne; umożlwene w celach badawczych nekomercyjnego doępu do nedenyfkowalnych danych zawarych w rejerach urzędowych oraz w bankach danych gromadzonych przez ayykę publczną; worzene jak najlepzych warunków dla dalzego rozwoju badań ayycznych zarówno prakycznych jak doyczących ch podaw meodologcznych. III. Uczency Kongreu uznają że jego przebeg przyczynł ę do: prezenacj dorobku w zakree eor prakyk ayycznej oraz wkazana kerunków jego rozwoju; poawena właścwych dagnoz welu proceów połeczno-gopodarczych co daje podawę do budowy użyecznych prognoz ych proceów; negracj środowka ayyków zajmujących ę zagadnenam eoreycznym prakycznym; zwękzena nacku na koneczność nenywnego kzałcena ayyków upowzechnana wedzy ayycznej; zwękzena zanereowana władz pańwowych wynkam prac całego środowka ayyków polkch; lepzego pokazana dorobku ayyk polkej w ym olkego Towarzywa Sayycznego na forum mędzynarodowym. Jednocześne uczency Kongreu pragną podkreślć że donołość doychczaowych dokonań ayyków polkch je welkm wyzwanem zobowązanem do konynuowana ego dzeła w XXI w. oznań 20 kwena 202 r. odcza Kongreu mała eż mejce prezenacja wydawncw okolcznoścowych: Sayycy polcy olke Towarzywo Sayyczne w laach (recenzja w naępnym numerze oraz prezenacja wyaw: olke Towarzywo Sayyczne w laach Sayyka w Welkopolce Ewa Kowalka (Urząd Sayyczny w oznanu. Ważnym punkem Kongreu było równeż uroczye zakończene czwarej edycj welkopolkego konkuru Sayyka mne doyka z okazj Dna Sayyk olkej. 9

13 Konkur wedzy ayycznej dla młodzeży zkół ponadgmnazjalnych organzowany je przez Urząd Sayyczny w oznanu oraz TS Oddzał w oznanu. Celem konkuru je m.n. upowzechnane wedzy o polkch łużbach ayyk publcznej organzacjach ayycznych oraz popularyzacja zaobów nformacyjnych ayyk publcznej jako źródła wedzy o proceach połecznogopodarczych w ujęcu regonalnym lokalnym. odcza obrad Kongreu dr Kazmerz Kruzka przewodnczący komj konkurowej ogłoł lę laureaów: I mejce Kaarzyna Melcarek Domnka Mkołajczyk Angelna Selmach (kerowncwo Jan Urbanak z Zepołu Szkół onadgmnazalnych nr 2 m. Karola F. Lbela w Kroozyne za badane doyczące wykorzyana nerneu do zakupu owarów uług przez ucznów; II mejce Huber Sokolńk Tomaz Szczudło Wojcech Zelńk (opeka Terea Kowalka z XIV Lceum Ogólnokzałcącego m. Kazmerza Welkego w oznanu za opracowane na ema akywnośc kuluralnej rekreacyjnej młodzeży; III mejce Monka Rojewka Kaarzyna Kolńka Naala Wśnewka (prowadzene Małgorzaa Gner z Zepołu Szkół onadgmnazjalnych nr w Jarocne za pracę na en am ema co zdobywcy 2 nagrody. Nagrody laureaom wręczyl: prof. Januz Wkowk preze GUS Elżbea Walkowak welkopolk kuraor ośway prof. Eml anek dzekan Wydzału Informayk Gopodark Elekroncznej Unweryeu Ekonomcznego w oznanu oraz aweł Chlebck przedawcel ponora (frma Er. Kongreow owarzyzył zereg mprez okolcznoścowych wydarzeń. Były o: wyawa olke Towarzywo Sayyczne w laach zorganzowana przez Jana Bergera w Aul Lubrańkego w Unweryece m. Adama Mckewcza oraz w Unweryece Ekonomcznym w oznanu. Wyawa obrazowała horę TS w pozczególnych okreach jego dzałalnośc. Zgromadzono na nej unkalne dokumeny archwalne publkacje obrazujące dorobek Towarzywa. okazano eż ylwek ludz kórzy worzyl en dorobek wnoząc jednocześne rwały wkład w rozwój myśl ayycznej ne ylko w olce ale akże na śwece; wyawa Sayyka w Welkopolce przygoowana przez Urząd Sayyczny w oznanu ekponowana w Aul Lubrańkego Unweryeu m. Adama Mckewcza w Unweryece Ekonomcznym oraz Urzędze Wojewódzkm Urzędze Maa Oddzale NB w oznanu. Wyawa obrazowała klkuwekowy dorobek ayyk welkopolkej. Zawerała bowem archwalne wynk badań ayycznych publkacje kó- 0

14 re przyczynły ę do rozwoju myśl prakyk ayycznej w nazym kraju. Wyawa przypomnała akże ylwek wórców ego dorobku zaśwadczała o neuannej obecnośc ayyk w życu połecznym gopodarczym regonu kraju. O jej znaczenu mówł już Sanław Sazc w pracy O ayyce olk (wydanej w Warzawe w 807 r. w kórej zadana ayyk reścł w podyule pząc: Krók rzu wadomośc porzebnych ym kórzy en kraj chcą owobodzć kórzy w nm chcą rządzć. rzygoowane wyaw było dofnanowane przez NB; warzay ayyczne odbyły ę 6 7 kwena 202 r. (uczenczyło w nch łączne ok. 60 oób:. Inegracja danych ayycznych eymacja dla małych obzarów (warza dwudnowy w języku angelkm odbył ę w Urzędze Sayycznym w oznanu. erwzego dna warzay prowadzł Fabrzo Solar z włokego urzędu ayycznego ISTAT. Celem pokana było umożlwene jego uczenkom nabyca podawowej wedzy na ema meod ayyk małych obzarów. rzedawono najbardzej odpowedne podejśca wykorzyujące nformacje wynkające ze chemau loowana oraz opare na modelu. rzedawono akże nekóre bardzej zaawanowane echnk. Oprócz wedzy eoreycznej uczency warzaów wykorzyywal oprogramowane kompuerowe do analzy rzeczywych udów przypadku oraz nabyl umejęnośc aplkacj goowych procedur w celu uzykana eymaorów ayyk małych obzarów. Drugego dna prowadzącym był Marcello D'Orazo równeż z ISTAT-u. Zajęo ę meodą parowana ayycznego kórej celem je połączene rekordów z dwóch lub węcej baz danych kóre ne zawerają nformacj o ych amych jednokach. rzy założenu że ne ma częśc wpólnej w obu parowanych plkach łączene ych amych jednoek z obu zborów je nemożlwe. Dlaego łączene zborów przeprowadzane je przy użycu algorymów w kórych wykorzyuje ę różne mary podobeńwa rekordów. W efekce worzony je nowy plk danych kóry zawera wzyke zmenne z łączonych baz. W konekwencj uzykuje ę zbór danych ze zucznym jednokam w kórym cechy nedoępne po przeprowadzenu parowana ą już wpólne oberwowane. 2. Wprowadzene do meod daa mnng (warza jednodnowy prowadzony przez Grzegorza Harańczyka odbył ę w Laboraorum Cenrum Informayk Unweryeu Ekonomcznego w oznanu. Głównym celem warzau było wprowadzene do meod daa mnng. odcza warzaów omówono główne dee zwązane z ym podejścem do analzy danych oraz wybrane meody kóre zoały zlurowane przykładam w yeme STATISTICA Daa Mner. Zakre zaoowań analzy danych w welu dzedznach ale ę pozerza. Wynka o w głównej merze z coraz powzechnejzego przekonana że przy rozwązywanu różnego rodzaju zagadneń poznawczych prakycznych rzeba operać ę na emprycznych danych opujących badane zjawka procey. Obecne doępnych je coraz węcej n-

15 formacj prawe wzyko je merzone a pomary archwzowane. Bardzo zybko rośne wolumen danych poddawanych analze pojawają ę nowe problemy oraz roną oczekwana dlaego mu ę pozerzać równeż zakre oowanych echnk analzy danych; zwedzane Cenrum Szuk Bzneu Sary Browar. W dnu poprzedzającym Kongre dla gośc zorganzowano zwedzane Cenrum przyjęce powalne w zabykowej Słodown; koncer z okazj jubleuzu TS ękne głoy pękne melode w Aul Unweryeu m. Adama Mckewcza. W częśc ofcjalnej poprzedzającej en koncer była okazja do wręczena odznaczeń oobom najbardzej załużonym dla rozwoju ayyk w olce. Odznak honorowe Za załug dla ayyk R wręczył preze Januz Wkowk. Odznaczena orzymal: prof. Andrzej S. Barczak prof. Czeław Bracha dr Tomaz Klmanek prof. Jan Kordo prof. Jerzy T. Kowalek dr Meczyław Kowerk prof. Mroław Krzyśko prof. Andrzej Młodak prof. Józef ocecha prof. Barbara odolec prof. Jan Seczkowk. Drow Kazmerzow Kruzce prezeow TS w laach przyznano yuł honorowego członka TS. Tyuł en je wyrazem uznana wybnych załug dra Kazmerza Kruzk dla rozwoju popularyzacj Towarzywa. Laudację wygłoł wcepreze TS Władyław W. Łagodzńk. rof. Czeław Domańk z kole wręczył medale m. Jerzego Neymana. Zoal nm uhonorowan profeorowe: Anhony Aknon Tadeuz Calńk Malay Ghoh Zdzław Hellwg Jana Jureckova Graham Kalon Wold Koneck Wojcech Krzanowk Calyampud Radhakrhna Rao Kazmerz Zając Ryzard Zelńk. Koncer wypełnła muzyka w wykonanu udenów abolwenów Akadem Muzycznej w oznanu oraz chóru kameralnego Unweryeu Ekonomcznego Muca Vva. Młodz śpewacy pokazal jak worzą muzykę żywą pod dyrekcją prof. Marka Gandeckego. Wyjąkowa amofera konceru muzyka muzycy chór olśc oraz oobe zaangażowane prowadzącej koncer prof. Halny Lorkowkej prorekor Akadem Muzycznej prawły że oznań pozoane w pamęc uczenków Kongreu jako ośrodek akademck w kórym muzyka łączy różne uczelne ludz różnych dycypln nauk. * * * Kongre Sayyk olkej był wyjąkowym w dzejach ayyk polkej wydarzenem zczególną okazją do pokana oraz wymany poglądów dośwadczeń welu przedawcel ayyk publcznej ośrodków naukowych nnych parnerów uczenczących w badanu proceów połecznych gopodarczych demografcznych. Sworzył nepowarzalną plaformę dla ukerunkowana w nadchodzących laach pozukwań meodologcznych poznawczych podejmowanych przez środowka ayyczne. Już dzaj można powedzeć że Kongre był jednym z bardzo znaczących wydarzeń naukowych w hor polkej myśl prakyk ayycznej. 2

16 Jak podkreślł prof. Januz Wkowk preze GUS z roku na rok rośne rola ayyk coraz wękza je porzeba uzykwana warygodnych danych ayycznych. Coraz zerzy je równeż zakre emaów ak w ramach programu badań ayycznych jak równeż ndywdualnych zanereowań naukowych wynkających z porzeb gopodark pańwa połeczeńwa. Chocaż program Kongreu ne obejmował wzykch zagadneń był on bardzo rozbudowany. rzez dług cza będzemy ę z pewnoścą do nego odwoływać. W kolejnych numerach Wadomośc Sayycznych przedawone zoaną arykuły będące pokłoem referaów przygoowanych na Kongre. ragnemy gorąco podzękować organzaorom pozczególnych ej panelu dykuyjnego auorom referaów plakaów oobom prowadzącym eje borącym udzał w dykujach auorom redakorom publkacj okolcznoścowych. Serdeczne podzękowana kładamy pracownkom Zakładu Wydawncw Sayycznych. Dzękujemy wzykm uczenkom Kongreu wolonaruzom udenom czuwającym nad jego prawnym przebegem. Serdeczne dzękujemy za ańwa wkład meryoryczny organzacyjny w powodzene ego przedęwzęca. Ne byłoby ono możlwe gdyby ne wpólny wyłek całego środowka ayyków polkch. Oprac. Elżbea Gołaa SUMMARY To celebrae 00 year of exence of he olh Sacal Aocaon n Aprl. ook place n oznan he Congre of olh Sac. The udy honor auhor of he organzaon ha had a rong nfluence on he hape of modern ac n oland. The preened repor alo ncluded dealed nformaon abou he coure of hee dcuon. I alo provde a reoluon of Congre whch defne acvy purpoe of olh acan (reearcher and praconer n he XXI cenury. РЕЗЮМЕ По случаю 00-летия Польского статистического общества в апреле с.г. состоялся в Познани Конгресс польской статистики. Статья воздает почести прежде всего основателям организации которая оказала сильное влияние на уровень современной статистики в Польше. В представленном сообщении нашлись также подробные информации по ходу Конгресса. Было представлено постановление Конгресса в котором подчеркивается в частности цели работы польских статистиков (ученых и практиков в XXI в. 3

17 STUDIA METODOLOGICZNE Jacek BIAŁEK ropozycja ndeku cen W eor ndeków ayycznych wyróżnć można naępujące kerunk (von der Lppe 2007: ujęce akjomayczne w ramach kórego określamy pożądane włanośc maemayczne ndeków (zw. ey zukamy konrukcj ndeku kóry pełnałby możlwe jak najwęcej poulaów lub przynajmnej e z nch kóre mają charaker akjomaów; ujęce ochayczne gdze pozukując dealnej formuły ndeku ne operamy ę na wpomnanych each lecz włanoścach ayycznych ndeków (np. chcemy mnmalzować ch zmenność merzoną warancją. Wpólnym ognwem podejśca akjomaycznego ochaycznego je zw. aomyczna eora ndeków zgodne z kórą uwzględna ę jedyne oberwowalne zmenne (ceny lośc komponenów oraz zakłada ę że ceny lośc komponenów ą od ebe nezależne; ujęce czynnkowe gdze ceny lośc komponenów rakuje ę jako czynnk w czeropolowym plane ekperymenalnym a naępne za pomocą analzy warancj (ANOVA wyznacza ę rozwązane yemu równań mnmalzującego warancję eymaorów paramerów modelu; ujęce ekonomczne kórego geneza leży u źródła problemu pomaru nflacj za pomocą ndeku kozów urzymana (COLI Co of Lvng Index. W przecweńwe do podejśca akjomaycznego ochaycznego ne opera ę u jedyne na bezpośredno oberwowalnych zmennych (np. mnmalnego kozu urzymana ne oberwuje ę bezpośredno co węcej ne zakłada ę braku zależnośc pomędzy cenam loścam. W podejścu ym przyjmuje ę że pomędzy cenam loścam neją wzajemne relacje wyjaśnane przez modele mkroekonomczne; ujęce Dva w kórym zacując warość ndeku berze ę pod uwagę ne ylko okre bazowy badany (a węc krańce rozważanego nerwału czaowego ale równeż wzyke momeny pośredne. W leraurze przedmou pokać można u zarówno modele z czaem kokowym jak cągłym (Bałek Celem arykułu je prezenacja auorkego ndeku cen kóry ocenany będze z akjomaycznego punku wdzena. A zaem zamerzenem auora je konrukcja ndeku ayycznego kóry pełnałby możlwe jak najwęcej pośród pożądanych włanośc (akjomaów nazywanych przez eoreyków 4

18 ndeków eam. Wadomo bowem że nawe powzechne oowane ndeky częo ą nedokonałe z punku wdzena akjomayk (np. ndeky Lapeyrea czy aachego ne pełnają eu kołowego jak eż odwróconego czau von der Lppe (2007. Z kole ndeky dokonalze pod ym względem (np. ndek Fhera czy Törnva ne mają cennej nerpreacj ekonomcznej (Bałek Co węcej wąplwość budzć może równeż przyjęce przez Fhera założena ż prawdzwa warość ndeku znajduje ę w przedzale kórego krańce wyznaczone ą przez ndeky Lapeyrea aachego. W opracowanu proponuje ę węc ndek dolny górny (wzory ( (2 kóre fakyczne wyznaczają przedzał zawerający warość wzykch znanych ndeków cen. Dlaego eż zdanem auora nauralnejzym je przyjęce formuły ndeku cen anowącej średną geomeryczną z ych właśne ndeków (wzór (6. odobne jak welu nnych auorów w arykule abrahujemy od nerpreacj ekonomcznej kóra w zaoowanach ndeków uperlaywnych ma znaczene drugorzędne (von der Lppe Uzaadnenem akego anowka mogą być zaoowana ego rodzaju ndeków do pomaru obcążena ndeku COLI (Crawford 998; Cunnngham 996; Hałka Lezczyńka 20 konruowane ndeków gełdowych oparych na ndekach cen (np. ndek VLCI Value Lne Compoe Index defnowane przecęnej opy zwrou funduzy nweycyjnych czy emeryalnych za pomocą łańcuchowych ndeków cen (Gajek Kałuzka ; Bałek 202 czy wrezce konruowane mar ocenających dynamkę OFE w przedzale czaowym (Bałek 2009; Bałek 20. We wzykch ych zaoowanach głównym problemem je zawze wybór odpowednej formuły ndeku przy czym właścwe bez znaczena je jego nerpreacja ekonomczna. W ego rodzaju zagadnenach o wele onejze je o na le werne ndek cen odzwercedla rzeczywą ch dynamkę. A zaem problem pozukwana właścwych formuł ndeków o dobrych włanoścach akjomaycznych ale akże ayycznych je nadal owary. Opracowane przedawa auorką propozycję ndeku kóry może anowć alernaywę dla ndeków uperlaywnych (Fhera Marhalla-Edgeworha czy Walha. AKSJOMATYKA INDEKSÓW CEN W arykule ogranczymy rozważana do ndeków cen. Oznaczmy zaem formułę ndeku cenowego określonego dla N komponenów jako I ( gdze: [ p p 2... p N ] wekor cen dla okreu bazowego ; p p... p ] wekor cen dla okreu badanego ; [ 2 N Inereuje na np. ndek o newelkej zmennośc merzonej odchylenem andardowym bądź warancją. Tego apeku jednak w arykule ne omawamy wchodz ono bowem w zakre zw. ujęca ochaycznego. 5

19 [ 2... N ] wekor lośc dla okreu bazowego ;... ] wekor lośc dla okreu badanego. 6 [ 2 N oulay dla ndeków ayycznych znaleźć można m.n. u Krzyzofak Luznewcz (997 Balk (995 czy von der Lppe (2007. Najczęścej od ndeków agregaowych wymaga ę by pełnały naępujące ey: proporcjonalnośc (proporonaly e mówący ż w przypadku proporcjonalnych zman cen wzykch komponenów agregaowy ndek cen ulega zmane według ałej proporcj zn.: I ( p k gdze k { 2... N} p lnowej homogencznośc (lnear homogeney: I ( k ki ( jednoznacznośc (deny e kóry pouluje aby w przypadku braku zman cen komponenów w okree badanym w ounku do bazowego ndek dynamk przyjął warość jeden (zczególny przypadek poprzednego eu wprowadzony przez Lapeyrea; odwracalnośc w czae (me reveral e kóry narzuca aby ndek cenowy wyznaczony dla okreu bazowego badanego anowł odwroność ndeku wyznaczonego dla okreu bazowego badanego czyl: I ( I ( wymarowośc cen (prce dmenonaly e orzekający ż agregaowy ndek cen ne zmena wej warośc lczbowej w przypadku zmany jednok mary jakegokolwek kładnka cenowego: ( I c c I ( dla c > 0 wpółmernośc (commenurably e orzekający ż agregaowy ndek cen ne zmena wej warośc lczbowej w przypadku zmany jednok mary jakegokolwek kładnka cenowego co można wyrazć formułą maemayczną: ( ( I λ λ λ λ I gdze λ o dowolna dagonalna macerz o dodanch wyrazach na głównej przekąnej.

20 7 W leraurze przedmou rozważa ę zw. yemy mnmalnych wymagań (yem of mnmum reguremen. Wyróżnć można by uaj yem Marnego (992 Echhorna Voellera (976 czy Ola (996. erwzy z nch wydaje ę być najmnej rerykcyjny wymaga bowem aby dobrze konruowany ndek pełnał przynajmnej ey jednoznacznośc wpółmernośc lnowej homogencznośc. W arykule podano propozycję ndeku kóry pełna wymog wzykch wymenonych yemów mnmalnych wymagań. ROOZYCJA INDEKSU CEN W ramach wprowadzonych oznaczeń zdefnujmy ndek dolny cen jako: N N L p p I max( mn( ( ( oraz ndek górny cen w poac: N N U p p I mn( max( ( (2 Można zauważyć ż zachodz: ( ( mn( ( a La L I I I ( ( ( ( max U a La I I I (3 gdze ( La I oraz ( a I anową odpowedno ce- nowy ndek Lapeyrea aachego zn.: N N La p p I ( (4

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie cen detalicznych żywności w Polsce

Prognozowanie cen detalicznych żywności w Polsce Prognozowane cen dealcznych żywnośc w Polsce Marusz Hamulczuk IERGŻ - PIB Kaarzyna Herel NBP Co dlaczego prognozujemy Krókookresowe prognozy cen dealcznych Ceny dealczne (ndywdualne produky, agregay) Isone

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTOTNOŚCI OCEN PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU Hpoezy o sonośc oszacowao paramerów zmennych objaśnających Tesowane sonośc paramerów zmennych objaśnających sprowadza sę do nasępującego

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100 LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO Poznań 18 20 kwietnia 2012 roku Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rozkładu GED do modelowania rozkładu stóp zwrotu spółek sektora transportowego

Wykorzystanie rozkładu GED do modelowania rozkładu stóp zwrotu spółek sektora transportowego PUCZYŃSKI Jan CZYŻYCKI afał Wykorzyanie rozkładu GED do modelowania rozkładu óp zwrou półek ekora ranporowego WSTĘP Jednym z najczęściej prowadzonych badań doyczących rynku kapiałowego ą badania doyczące

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy teleinformatyczne: inteligencja, autonomia, racjonalność i bezpieczeństwo kooperacji

Rozproszone systemy teleinformatyczne: inteligencja, autonomia, racjonalność i bezpieczeństwo kooperacji Rozprozone yemy elenformayczne: nelgencja, auonoma, racjonalność bezpeczeńwo kooperacj Jerzy Konork Polechnka Gdańka, Wydzał ET dr nż. 984 P PAN Warzawa dr hab. nż. PG 2007 > 00 amodzelnych >25 wpółau.

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne Magdalena OSIŃSKA Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Model oceny ryzyka w dzałalnośc frmy logstycznej - uwag metodyczne WSTĘP Logstyka w cągu ostatnch 2. lat stała sę bardzo rozbudowaną dzedzną dzałalnośc

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do omówienia

Zagadnienia do omówienia Zarządzane produkcją dr nż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 0, tel. 6798 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Zagadnena do omówena Zasady projektowana systemów produkcyjnych część (organzacja procesów w przestrzen)

Bardziej szczegółowo

= σ σ. 5. CML Capital Market Line, Rynkowa Linia Kapitału

= σ σ. 5. CML Capital Market Line, Rynkowa Linia Kapitału 5 CML Catal Market Lne, ynkowa Lna Katału Zbór ortolo o nalny odchylenu standardowy zbór eektywny ozważy ortolo złożone ze wszystkch aktywów stnejących na rynku Załóży, że jest ch N A * P H P Q P 3 * B

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

1. Komfort cieplny pomieszczeń

1. Komfort cieplny pomieszczeń 1. Komfort ceplny pomeszczeń Przy określanu warunków panuących w pomeszczenu używa sę zwykle dwóch poęć: mkroklmat komfort ceplny. Przez poęce mkroklmatu wnętrz rozume sę zespół wszystkch parametrów fzycznych

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz Zaù¹cznk Nr 1 uchwaùy Nr XXVIII/167/2005 Rady Gmny Wolbórz z dna 30 marca 2005 r. Regulamn udzelana pomocy maeralnej o charakerze socjalnym dla ucznów zameszkaùych na erene Gmny Wolbórz I. Sposób usalana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU PANELOWEGO DO BADANIA NADWYśEK KAPITAŁOWYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH W POLSCE WSTĘP

ZASTOSOWANIE MODELU PANELOWEGO DO BADANIA NADWYśEK KAPITAŁOWYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH W POLSCE WSTĘP Monka Gładysz, Katedra Ekonom Polyk Gospodarczej SGGW, e-mal: gladysz@alpha.sggw.waw.pl ZASTOSOWANIE MODELU PANELOWEGO DO BADANIA NADWYśEK KAPITAŁOWYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH W POLSCE Streszczene: Dane

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM

NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. XLIV - ZESZ\'T 1-1997 DANUTA STRAHL, MAREK WALESIAK NORMALZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM l. WPROWADZENIE Przy stosowanu

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CEL OGÓLNY I. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWCIĘCIA FUNDUSZ PREFEROWANY/ ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 POPRAWA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska Jerzy Czesław Ossowsk Kaedra Ekonom Zarzdzana Przedsborswem Wydzał Zarzdzana Ekonom Polechnka Gdaska IX Ogólnoposke Semnarum Naukowe n. Dynamczne modele ekonomeryczne, Kaedra Ekonomer Saysyk, Unwersye

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne Wprowadzene do Sec Neuronowych Sec rekurencyjne M. Czoków, J. Persa 2010-12-07 1 Powtórzene Konstrukcja autoasocjatora Hopfelda 1.1 Konstrukcja Danych jest m obrazów wzorcowych ξ 1..ξ m, gdze każdy pojedynczy

Bardziej szczegółowo

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Goczek * Regulacje sądownctwo przeszkody w konkurencj mędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej Wstęp Celem artykułu jest analza przeszkód dla konkurencj pomędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej.

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

STATYSTYCZNA ANALIZA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 39 23 Społeczno-gospodarcze aspekty statystyk ISSN 899-392 Edyta Mazurek Unwersytet Ekonomczny

Bardziej szczegółowo

Zorientowane usługowo rozproszone systemy dostarczania informacji decyzyjnych rozwój wybranych serwisów

Zorientowane usługowo rozproszone systemy dostarczania informacji decyzyjnych rozwój wybranych serwisów Zakład Zaawansowanych Technk Informacyjnych (Z-6) Zorenowane usługowo rozproszone sysemy dosarczana nformacj decyzyjnych rozwój wybranych serwsów Praca nr 06300038 Warszawa grudzeń 2008 2 Zorenowane usługowo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ewolucja metod konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego w latach 2007-2009

Ewolucja metod konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego w latach 2007-2009 Unwersye Ekonomczny w Poznanu Wydzał Ekonom Paweł Olsza Ewolucja meod konsrukcj krzywej ermnowej sóp procenowych po kryzyse płynnośc rynku mędzybankowego w laach 007 009 Rozprawa dokorska przygoowana pod

Bardziej szczegółowo

Modelowanie równowagi cenowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresach przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Modelowanie równowagi cenowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresach przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej Sansław Urbańsk * Modelowane równowag cenowej na Gełdze Paperów Waroścowych w Warszawe w okresach przed po wejścu Polsk do Un Europejskej Wsęp Praca nnejsza sanow konynuację badań doyczących wyceny akcj

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ.

HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Jacek Wallusch Akadema Ekonomczna w Poznanu HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Dazu brauche ch ene Besazung de mmach dam alles klapp. Wenn se mmachen soll dann

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

Modele ekonometryczne w Gretlu

Modele ekonometryczne w Gretlu Modele ekonomeryczne w Grelu Grel jes aplkacją przede wszyskm do zasosowań ekonomerycznych (oraz do analzy szeregów czasowych nekórzy wolą rozgranczać ekonomerę analzę szeregów czasowych, przy czym a osana

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY HARMONOGRAMOWANIA PROCESU MAGAZYNOWEGO

WYBRANE ASPEKTY HARMONOGRAMOWANIA PROCESU MAGAZYNOWEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 64 Transpor 28 Tomasz AMBROZIAK, Konrad LEWCZUK Wydzał Transporu Polechnk Warszawske Zakład Logsyk Sysemów Transporowych ul. Koszykowa 75, -662 Warszawa am@.pw.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) POSADOWIENIE NA PALACH WG PN-83/B-02482. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH grunt G π P d T/Nm P / P r grunt zayp. Tabl.II.. Zetawene parametrów geotechncznych.

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacji i regresji

Analiza korelacji i regresji Analza korelacj regresj Zad. Pewen zakład produkcyjny zatrudna pracownków fzycznych. Ich wydajność pracy (Y w szt./h) oraz mesęczne wynagrodzene (X w tys. zł) przedstawa ponższa tabela: Pracownk y x A

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES

WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES Zbgnew SKROBACKI WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES W artykule przedstawone systemowe podejśce

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach Wydzał Zarządzana Katedra Matematyk posp@ue.katowce.pl WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Streszczene: W artykule rozważano zagadnene

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo