MIESIĘCZNIK ROK LVII WARSZAWA LIPIEC 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK ROK LVII WARSZAWA LIPIEC 2012"

Transkrypt

1

2 Cena zł 200 (VAT 5% Indek L ISSN X GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE MIESIĘCZNIK ROK LVII WARSZAWA LIIEC w numerze m.n.: OBRADY KONGRESU STATYSTYKI OLSKIEJ (oprac. Elżbea Gołaa JACEK BIAŁEK ropozycja ndeku cen WIESŁAWA DOMAŃSKA GRZEGORZ JABŁONOWSKI Europejke Rachunk Ekonomczne Środowka IOTR WDOWIŃSKI Wpływ wyżzych wymogów kapałowych w ekorze bankowym na wzro gopodarczy

3 KOLEGIUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeuz Walczak (redakor naczelny el. 22 dr Sanław aradyz (zaępca red. nacz. prof. dr hab. Józef Zegar (zaępca red. nacz. el nż. Alna Śwderka (ekrearz redakcj el mgr Jan Berger (el dr Marek Cerpał-Wolan (el mgr nż. Anaol Kula (el mgr Weław Łagodzńk (el dr Grażyna Marcnak (el dr hab. Andrzej Młodak (el prof. dr hab. Bogdan Sefanowcz (el dr nż. Agnezka Zgerka (el REDAKCJA al. Nepodległośc Warzawa gmach GUS pok. 353 el hp://www.a.gov.pl/p/6_lk_html.hm Elżbea Grabowka Werja nerneowa je werją perwoną czaopma. RADA ROGRAMOWA: dr Halna Dmochowka (przewodncząca el mgr Ewa Czumaj prof. dr hab. Czeław Domańk dr Jacek Kowalewk mgr Krzyzof Kurkowk mgr Izabella Zagoźdzńka mgr Kaarzyna Jazczyk-El Guerouan (ekrearz el ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH al. Nepodległośc Warzawa el Informacje w prawach nabywana czaopm el Zbgnew Karpńk (redakor echnczny Ewa Krawczyńka (kład łamane Wydzał Koreky pod kerunkem Bożeny Gorczycy mgr Andrzej Kajkowk (wykrey. Indek renumeraa krajowa: WARUNKI RENUMERATY REALIZOWANEJ RZEZ RUCH S.A. Wpłay na prenumeraę przyjmują jednok kolporażowe RUCH S.A. właścwe dla mejca zamezkana lub edzby prenumerującego. Termn przyjmowana wpła na prenumeraę krajową do 5 każdego meąca poprzedzającego okre rozpoczęca prenumeray. W Inernece hp://www.prenumeraa.ruch.com.pl renumeraa opłacana w złoówkach ze zlecenem wyyłk za grancę: Informacj o warunkach prenumeray poobe zamawana udzela RUCH S.A. Oddzał Krajowej Dyrybucj ray Warzawa ul. Jana Kazmerza 3/33. Telefony: fax Infolna: wpłay na kono w banku EKAO S.A. IV O/Warzawa. Nr lub w kae Oddzału. Dokonując wpłay na prenumeraę w banku czy eż w urzędze poczowym należy podać: nazwę nazej frmy nazwę banku numer kona czyelny pełny adre odborcy za grancą okre prenumeray rodzaj wyyłk (począ lonczą czy zwykłą oraz zamawany yuł. Warunkem rozpoczęca wyyłk prenumeray je dokonane wpłay na naze kono. Termny przyjmowana wpła na prenumeraę WIADOMOŚCI STATYSTYCZNYCH : do 05.2 na I kwarał roku naępnego lub na cały rok naępny do na II kwarał roku beżącego do na III kwarał roku beżącego do na IV kwarał roku beżącego. Zam. 267/202 nakład 460 egz.

4 NR 7(64 LIIEC 202 CZASOISMO GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO I OLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO

5 2

6 STULECIE OLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO Obrady Kongreu Sayyk olkej Od 8 do 20 kwena 202 r. odbywał ę w oznanu Kongre Sayyk olkej naugurujący uroczye obchody 00-leca olkego Towarzywa Sayycznego jednego z najarzych owarzyzeń ayycznych na śwece. Było o wyjąkowe wydarzene o mędzynarodowym wymarze nad kórym honorowy parona objął rezyden Rzeczypopolej olkej Bronław Komorowk. Kome Organzacyjny Kongreu: przewodncząca Elżbea Gołaa Unwerye Ekonomczny w oznanu; członkowe: Wojcech Adamczewk GUS; Grażyna Dehnel Unwerye Ekonomczny w oznanu Urząd Sayyczny w oznanu; Tomaz Grudzak Urząd Marzałkowk Wojewódzwa Welkopolkego; Marek Kalemba Urząd Maa oznana; Tomaz Klmanek Unwerye Ekonomczny w oznanu Urząd Sayyczny w oznanu; Jacek Kowalewk Urząd Sayyczny w oznanu Unwerye Ekonomczny w oznanu; Władyław W. Łagodzńk TS; Andrzej leńk Welkopolk Urząd Wojewódzk w oznanu; Felk Wyock Unwerye rzyrodnczy w oznanu. Kome Naukowy Kongreu: przewodnczący prof. dr hab. Czeław Domańk preze TS Unwerye Łódzk; członkowe: prof. dr hab. Andrzej S. Barczak Unwerye Ekonomczny w Kaowcach; prof. dr hab. Tadeuz Bory Unwerye Ekonomczny we Wrocławu; prof. dr hab. Tadeuz Calńk Unwerye rzyrodnczy w oznanu; prof. dr hab. Krzyzof Jajuga Unwerye Ekonomczny we Wrocławu; prof. dr hab. Janna Jóźwak SGH; prof. dr hab. Mroław Krzyśko Unwerye m. Adama Mckewcza w oz-nanu; prof. dr hab. Jerzy A. Moczko Unwerye Medyczny w oznanu; prof. dr hab. Waleny Oaewcz Unwerye Ekonomczny we Wrocławu; prof. dr hab. Tomaz anek SGH; prof. dr hab. Jan aradyz Unwerye Ekonomczny w oznanu; prof. dr hab. Józef ocecha Unwerye Ekono- 3

7 mczny w Krakowe; prof. dr hab. Bogdan Sojkn Unwerye Ekonomczny w oznanu; prof. dr hab. Mroław Szreder Unwerye Gdańk; prof. dr hab. Jerzy Wlkn Unwerye Warzawk; prof. dr hab. Januz Wkowk GUS; prof. dr hab. Jan Zawadzk Zachodnopomork Unwerye Technologczny w Szczecne. Kome Honorowy Kongreu: prof. dr hab. Marek Belka preze NB; dr Andrzej Byr preze Mędzynarodowych Targów oznańkch; or Florek wojewoda welkopolk; prof. dr hab. Maran Goryna rekor Unweryeu Ekonomcznego w oznanu; Ryzard Grobelny prezyden maa oznana; prof. dr hab. Mchał Kleber preze AN; prof. dr hab. Jan Kordo preze TS w laach ; dr Kazmerz Kruzka preze TS w laach ; prof. Jae Chang Lee rezyden MIS; prof. dr hab. Bronław Marcnak rekor Unweryeu m. Adama Mckewcza w oznanu; Waler Radermacher dyrekor generalny Euroau; prof. dr hab. Januz Wkowk preze GUS; Marek Woźnak marzałek wojewódzwa welkopolkego. Kongre zorganzowany zoał na mocy pecjalnego porozumena zawarego pomędzy czerema nyucjam: Głównym Urzędem Sayycznym olkm Towarzywem Sayycznym Urzędem Sayycznym w oznanu oraz Unweryeem Ekonomcznym w oznanu. TS założono 9 kwena 92 r. w Krakowe. Głównym celem Towarzywa było przygoowane opracowana Sayyka olk przedawającego w ujęcu ayycznym zeme polke od czaów najdawnejzych do wpółczenośc. Zoało ono opublkowane w 95 r. mało wpływ na kzał granc II Rzeczypopolej. Chocaż TS powało w Krakowe wybór Welkopolk oznana na gopodarzy głównych uroczyośc jubleuzowych ne był przypadkowy. owerzene organzacj Kongreu Sayyk olkej środowku poznańkemu było wyrazem uznana dla załug żyjących ayyków welkopolkch oraz wyrazem zacunku dla dorobku ych kórzy już odezl. Środowko welkopolke ze względu na wkład jak wnoło do wedzy ayycznej ak ze rony nauk jak prakyk badań oraz rola jaką odegrało odgrywa w rozwoju TS ze wzech mar załużyło na o wyróżnene. Wając uczenków Kongreu rzewodncząca Komeu Organzacyjnego prof. Elżbea Gołaa odwołała ę do hor poproła o przewodnczene obradom ej jubleuzowej przedawcela śro- 4

8 dowka ayyków małopolkch prof. Andrzeja Sokołowkego z Unweryeu Ekonomcznego w Krakowe. Uroczye obrady ej jubleuzowej kóre zgromadzły ponad 600 uczenków odbyły ę w Aul Unweryeu m. Adama Mckewcza. W Kongree uczenczyl przedawcele nyucj organzacj ayycznych ze Sanów Zjednoczonych Aural Włoch Francj Nemec Węger Republk Czekej Nderlandów Norweg. Lczne reprezenowane były wzyke środowka ayyków z: unweryeów nyuów polkch mędzynarodowych organzacj naukowych GUS urzędów regonalnych nnych nyucj ayyk publcznej. W uroczyoścach jubleuzowych uczenczyl akże przedawcele najwyżzych władz pańwowych władz amorządowych maa regonu środowka gopodarczego admnracj przedęborców oraz młodzeż akademcka. Seja jubleuzowa w perwzym rzędze edzą od lewej: prof. Jacek Mzerka prorekor Unweryeu Ekonomcznego w oznanu dr Jacek Kowalewk dyrekor Urzędu Sayycznego w oznanu dr Mare Bohaa zaępca dyrekora generalnego Euroau prof. Januz Wkowk preze GUS prof. Czeław Domańk preze TS prof. Maran Goryna rekor Unweryeu Ekonomcznego w oznanu prof. Andrzej Leck prorekor UAM prof. Marek Raajczak wcemner Mnerwa Nauk Szkolncwa Wyżzego or Florek wojewoda welkopolk dr Andrzej leńk dyrekor gabneu wojewody Tomaz Kayer zaępca prezydena maa oznana Marek Kalemba dyrekor gabneu prezydena maa oznana Tadeuz Bugajk członek zarządu wojewódzwa welkopolkego prof. Eugenuz Ganar członek zarządu NB. 5

9 Seję jubleuzową rozpoczęły wyąpena przedawcel nyucj organzujących Kongre: prof. Januza Wkowkego prezea GUS prof. Marana Goryn rekora Unweryeu Ekonomcznego w oznanu prof. Czeława Domańkego prezea TS oraz dra Jacka Kowalewkego dyrekora Urzędu Sayycznego w oznanu. rof. Marek Raajczak wcemner Mnerwa Nauk Szkolncwa Wyżzego odczyał l graulacyjny jak do uczenków Kongreu kerowała mner prof. Barbara Kudrycka. W menu prezea AN uczenków Kongreu pozdrowł prof. Roman Słowńk członek koreponden AN preze oddzału AN w oznanu. Graulacje członkom TS wzykm ayykom przekazał akże prof. Eugenuz Ganar członek zarządu NB. W menu władz woj. welkopolkego uczenków Kongreu powal or Florek wojewoda welkopolk Tomaz Bugajk członek zarządu wojewódzwa welkopolkego Tomaz Kayer wceprezyden maa oznana. Spośród gośc pecjalnych Kongreu dr Mare Bohaa wcedyrekor generalny Euroau podkreślła ważną rolę wpólnych projeków meodologcznych oraz wymany dośwadczeń pomędzy pańwam w ramach Europejkego Syemu Sayycznego (ESSne. rof. Raymond Chamber rezyden Mędzynarodowego Towarzywa Sayyków Badań Reprezenacyjnych odwołał ę do radycj TS oraz zwrócł uwagę na wyzwana w zakree ayycznej negracj baz danych wnokowana wykorzyującego różne źródła nformacj. Z kole prof. Ronald Waeren dyrekor wykonawczy Amerykańkego Towarzywa Sayycznego podkreślł dorobek ayyków polkch ch załug w rozwoju ayyk śwaowej. Serdeczne graulacje przekazała akże prof. Imb Traa wceprzewodncząca Eońkego Towarzywa Sayycznego. W Kongree z zagrancy wzęl udzał: prof. Franceco Bllar (Unvera Boccon Włochy dr Mare Bohaa (Depuy Drecor General of Euroa prof. Raymond Chamber (Wollongong Unvery Aurala prof. Renhold Decker (Unverä Belefeld prof. Danel Bonnéry (Cenre de Recherche en Econome e Saue prof. Lorenzo Faorn (Unverà d Sena prof. Malay Ghoh (Unvery of Florda prof. Anne Vala Goujon (Auran Academy of Scence prof. arck Groenen (Eramu Unvery Roerdam prof. Nco Kelman (Unvery of Olo prof. Wojcech Krzanowk (Unvery of Exeer W. Bryana dr Eva Laczka (Depuy reden of he Hungaran Cenral Sacal Offce Secreary General of he Hungaran Sacal Aocaon prof. Achlle Lemm (Unverà d Sena dr Iva Rchelova (reden of he Czech Sacal Offce prof. Wolfgang Schmd (The German Sacal Socey prof. Imb Traa (Unvery of Taru prof. Ronald Waeren (Amercan Sacal Aocaon prof. L-Chun Zhan (Sac Norway. erwzego dna Kongreu odwoływano ę główne do hor dorobku ayyk polkej. Seja plenarna pośwęcona rozwojow polkej myśl ayycznej podzelona zoała na dwe częśc. W ej zorganzowanej przez prof. Mroława Krzyśko z Unweryeu m. Adama Mckewcza prezenacj oągnęć ayyk polkej dokonal najwybnej przedawcele pozczególnych 6

10 dzedzn. rof. Waleny Oaewcz z Unweryeu Ekonomcznego we Wrocławu przedawł rozwój myśl ayycznej w olce w ujęcu horycznym. Wkład olaków w rozwój ayyk maemaycznej aplkacyjnej zoał omówony przez prof. Jana Melnczuka z Inyuu odaw Informayk AN. rof. Tadeuz Calńk z Unweryeu rzyrodnczego w oznanu zajął ę rozwojem oągnęcam polkch ayyków w bomer. Rozwój polkej myśl ayycznej w naukach ekonomcznych zreferował prof. Krzyzof Jajuga z Unweryeu Ekonomcznego we Wrocławu. Naoma rozwój horyczny akualne wyzwana ojące przed ayyką publczną przedawł preze Januz Wkowk (wpółauoram referau byl prof. Tadeuz Walczak oraz mgr Jan Berger z GUS. Tema en znalazł ę eż w odrębnej publkacj. Druga eja pośwęcona była prezenacj ylweek dwóch najwybnejzych rodznnych ayyków. rof. Terea Ledwna z Inyuu Maemaycznego AN we Wrocławu przygoowała charakeryykę ylwek Jerzego Neymana. Naoma prof. Mroław Krzyśko przyblżył poać Jana Czekanowkego. Neorka polkej ayyk prof. Sanława Baroewcz przedawła (wpólne z dr Elżbeą Sańczyk horę połeczno-ekonomczną olk w laach Naoma prof. Jan Kordo omówł wpółzależnośc mędzy rozwojem eor prakyk badań reprezenacyjnych w olce. Rozważana o przezłośc polkej ayyk ne zdomnowały perwzego dna obrad. Znalazło ę w nm równeż mejce na odważne pojrzene w przyzłość. anel dykuyjny rzyzłość ayyk na en ema przygoował prof. Tadeuz Calńk kóry owerając pokane ponformował o powołanu zepołu d. Uchwały Kongreu Sayyk olkej. Drug dzeń Kongreu rozpoczęło uroczye oware poedzene Rady Głównej TS. Było ono okazją do przedawena dzałalnośc Towarzywa w pozczególnych regonach. odcza poedzena uhonorowano najbardzej załużonych członków Towarzywa. Dla oób zanereowanych zaoowanam ayyk zorganzowano eję Sayyka w bznee wymar prakyczny. Można było na nej poznać aplkacje meod ayycznych w frmach o ypowo ayycznym proflu dzałalnośc. rzedawono u wykorzyane ayyk jako wparca dla efekywnejzego prowadzena dzałalnośc bzneowej. Obrady drugego rzecego dna Kongreu odbywały ę w alach Unweryeu Ekonomcznego w oznanu były bardzo nenywne. Zorganzowano 35 równoległych ej emaycznych w ym 2 w języku angelkm oraz eję plakaową. Wygłozono 55 referaów przygoowanych przez blko dwuu naukowców. rogram Kongreu obejmował zereg ej emaycznych w ym eje pośwęcone meodolog badań ayycznych ayyce regonalnej ayyce ludnośc ayyce połecznej gopodarczej problemayce danych ayycznych oraz ayyce zdrowa poru uryyk. Organzacj pozczególnych ej panel podjęl ę najwybnej polcy ayycy uznan cenen w kraju oraz na arene mędzynarodowej. Zaprozene ch w kład Komeu Naukowego Kongreu zapewnło bardzo wyok pozom meryoryczny obrad. 7

11 Organzaorzy pozczególnych ej zaprol do wygłozena referaów najwybnejzych polkch zagrancznych przedawcel pozczególnych dzedzn badań ayycznych. Dorobek Kongreu będzemy jezcze długo analzować do nego ę odwoływać. W oanm dnu obrad podjęo akże uchwałę kongreową: UCHWAŁA KONGRESU STATYSTYKI OLSKIEJ I. Uczency Kongreu Sayyk olkej zebran w oznanu na Jubleuzu 00-leca olkego Towarzywa Sayycznego: oddają cześć założycelom członkom Towarzywa kórego dzałalność w laach walne przyczynła ę do powana rozwoju II Rzeczypopolej; kładają hołd członkom TS ofarom erroru w czae II wojny śwaowej reprej po jej zakończenu; wyrażają uznane członkom władzom Towarzywa z la konynuaorom jego mj dorobku mmo rudnośc w naępnych laach ncjaorom reakywacj TS w roku 98 a akże dzałającym w późnejzym okree członkom Radom Oddzałów Radze Głównej TS za wórczy wkład w rozwój Towarzywa karbncy wedzy ayycznej. II. Zwracając ę ku przyzłośc uczency Kongreu Sayyk olkej uznają że olka u progu XXI w. aje przed poważnym problemam rozwojowym zwązanym m.n. ze arzenem ę połeczeńwa nalającym ę proceam mgracyjnym. Sproane wynkającym ąd wyzwanom wymaga podejmowana przez organy pańwa właścwych decyzj w welu ferach życa połecznego gopodarczego do czego nezbędne ą rzeelne dane ayyczne. Za zczególne one uczency Kongreu uważają podjęce rozwązane naępujących zagadneń: opracowane analz orzegawczych doyczących nekorzynych endencj w przebegu proceów demografcznych gopodarczych połecznych oraz wkazywane możlwośc ch przezwycężena; 8

12 rozwjane powzechnej edukacj ayycznej całego połeczeńwa; lkwdowane bałych plam w yeme ayyk publcznej przez powerzene Głównemu Urzędow Sayycznemu funkcj wpółgeora wzykch rejerów admnracyjnych koordynującego zakre poób gromadzena danych ayycznych przez pozczególne reory nyucje publczne; umożlwene w celach badawczych nekomercyjnego doępu do nedenyfkowalnych danych zawarych w rejerach urzędowych oraz w bankach danych gromadzonych przez ayykę publczną; worzene jak najlepzych warunków dla dalzego rozwoju badań ayycznych zarówno prakycznych jak doyczących ch podaw meodologcznych. III. Uczency Kongreu uznają że jego przebeg przyczynł ę do: prezenacj dorobku w zakree eor prakyk ayycznej oraz wkazana kerunków jego rozwoju; poawena właścwych dagnoz welu proceów połeczno-gopodarczych co daje podawę do budowy użyecznych prognoz ych proceów; negracj środowka ayyków zajmujących ę zagadnenam eoreycznym prakycznym; zwękzena nacku na koneczność nenywnego kzałcena ayyków upowzechnana wedzy ayycznej; zwękzena zanereowana władz pańwowych wynkam prac całego środowka ayyków polkch; lepzego pokazana dorobku ayyk polkej w ym olkego Towarzywa Sayycznego na forum mędzynarodowym. Jednocześne uczency Kongreu pragną podkreślć że donołość doychczaowych dokonań ayyków polkch je welkm wyzwanem zobowązanem do konynuowana ego dzeła w XXI w. oznań 20 kwena 202 r. odcza Kongreu mała eż mejce prezenacja wydawncw okolcznoścowych: Sayycy polcy olke Towarzywo Sayyczne w laach (recenzja w naępnym numerze oraz prezenacja wyaw: olke Towarzywo Sayyczne w laach Sayyka w Welkopolce Ewa Kowalka (Urząd Sayyczny w oznanu. Ważnym punkem Kongreu było równeż uroczye zakończene czwarej edycj welkopolkego konkuru Sayyka mne doyka z okazj Dna Sayyk olkej. 9

13 Konkur wedzy ayycznej dla młodzeży zkół ponadgmnazjalnych organzowany je przez Urząd Sayyczny w oznanu oraz TS Oddzał w oznanu. Celem konkuru je m.n. upowzechnane wedzy o polkch łużbach ayyk publcznej organzacjach ayycznych oraz popularyzacja zaobów nformacyjnych ayyk publcznej jako źródła wedzy o proceach połecznogopodarczych w ujęcu regonalnym lokalnym. odcza obrad Kongreu dr Kazmerz Kruzka przewodnczący komj konkurowej ogłoł lę laureaów: I mejce Kaarzyna Melcarek Domnka Mkołajczyk Angelna Selmach (kerowncwo Jan Urbanak z Zepołu Szkół onadgmnazalnych nr 2 m. Karola F. Lbela w Kroozyne za badane doyczące wykorzyana nerneu do zakupu owarów uług przez ucznów; II mejce Huber Sokolńk Tomaz Szczudło Wojcech Zelńk (opeka Terea Kowalka z XIV Lceum Ogólnokzałcącego m. Kazmerza Welkego w oznanu za opracowane na ema akywnośc kuluralnej rekreacyjnej młodzeży; III mejce Monka Rojewka Kaarzyna Kolńka Naala Wśnewka (prowadzene Małgorzaa Gner z Zepołu Szkół onadgmnazjalnych nr w Jarocne za pracę na en am ema co zdobywcy 2 nagrody. Nagrody laureaom wręczyl: prof. Januz Wkowk preze GUS Elżbea Walkowak welkopolk kuraor ośway prof. Eml anek dzekan Wydzału Informayk Gopodark Elekroncznej Unweryeu Ekonomcznego w oznanu oraz aweł Chlebck przedawcel ponora (frma Er. Kongreow owarzyzył zereg mprez okolcznoścowych wydarzeń. Były o: wyawa olke Towarzywo Sayyczne w laach zorganzowana przez Jana Bergera w Aul Lubrańkego w Unweryece m. Adama Mckewcza oraz w Unweryece Ekonomcznym w oznanu. Wyawa obrazowała horę TS w pozczególnych okreach jego dzałalnośc. Zgromadzono na nej unkalne dokumeny archwalne publkacje obrazujące dorobek Towarzywa. okazano eż ylwek ludz kórzy worzyl en dorobek wnoząc jednocześne rwały wkład w rozwój myśl ayycznej ne ylko w olce ale akże na śwece; wyawa Sayyka w Welkopolce przygoowana przez Urząd Sayyczny w oznanu ekponowana w Aul Lubrańkego Unweryeu m. Adama Mckewcza w Unweryece Ekonomcznym oraz Urzędze Wojewódzkm Urzędze Maa Oddzale NB w oznanu. Wyawa obrazowała klkuwekowy dorobek ayyk welkopolkej. Zawerała bowem archwalne wynk badań ayycznych publkacje kó- 0

14 re przyczynły ę do rozwoju myśl prakyk ayycznej w nazym kraju. Wyawa przypomnała akże ylwek wórców ego dorobku zaśwadczała o neuannej obecnośc ayyk w życu połecznym gopodarczym regonu kraju. O jej znaczenu mówł już Sanław Sazc w pracy O ayyce olk (wydanej w Warzawe w 807 r. w kórej zadana ayyk reścł w podyule pząc: Krók rzu wadomośc porzebnych ym kórzy en kraj chcą owobodzć kórzy w nm chcą rządzć. rzygoowane wyaw było dofnanowane przez NB; warzay ayyczne odbyły ę 6 7 kwena 202 r. (uczenczyło w nch łączne ok. 60 oób:. Inegracja danych ayycznych eymacja dla małych obzarów (warza dwudnowy w języku angelkm odbył ę w Urzędze Sayycznym w oznanu. erwzego dna warzay prowadzł Fabrzo Solar z włokego urzędu ayycznego ISTAT. Celem pokana było umożlwene jego uczenkom nabyca podawowej wedzy na ema meod ayyk małych obzarów. rzedawono najbardzej odpowedne podejśca wykorzyujące nformacje wynkające ze chemau loowana oraz opare na modelu. rzedawono akże nekóre bardzej zaawanowane echnk. Oprócz wedzy eoreycznej uczency warzaów wykorzyywal oprogramowane kompuerowe do analzy rzeczywych udów przypadku oraz nabyl umejęnośc aplkacj goowych procedur w celu uzykana eymaorów ayyk małych obzarów. Drugego dna prowadzącym był Marcello D'Orazo równeż z ISTAT-u. Zajęo ę meodą parowana ayycznego kórej celem je połączene rekordów z dwóch lub węcej baz danych kóre ne zawerają nformacj o ych amych jednokach. rzy założenu że ne ma częśc wpólnej w obu parowanych plkach łączene ych amych jednoek z obu zborów je nemożlwe. Dlaego łączene zborów przeprowadzane je przy użycu algorymów w kórych wykorzyuje ę różne mary podobeńwa rekordów. W efekce worzony je nowy plk danych kóry zawera wzyke zmenne z łączonych baz. W konekwencj uzykuje ę zbór danych ze zucznym jednokam w kórym cechy nedoępne po przeprowadzenu parowana ą już wpólne oberwowane. 2. Wprowadzene do meod daa mnng (warza jednodnowy prowadzony przez Grzegorza Harańczyka odbył ę w Laboraorum Cenrum Informayk Unweryeu Ekonomcznego w oznanu. Głównym celem warzau było wprowadzene do meod daa mnng. odcza warzaów omówono główne dee zwązane z ym podejścem do analzy danych oraz wybrane meody kóre zoały zlurowane przykładam w yeme STATISTICA Daa Mner. Zakre zaoowań analzy danych w welu dzedznach ale ę pozerza. Wynka o w głównej merze z coraz powzechnejzego przekonana że przy rozwązywanu różnego rodzaju zagadneń poznawczych prakycznych rzeba operać ę na emprycznych danych opujących badane zjawka procey. Obecne doępnych je coraz węcej n-

15 formacj prawe wzyko je merzone a pomary archwzowane. Bardzo zybko rośne wolumen danych poddawanych analze pojawają ę nowe problemy oraz roną oczekwana dlaego mu ę pozerzać równeż zakre oowanych echnk analzy danych; zwedzane Cenrum Szuk Bzneu Sary Browar. W dnu poprzedzającym Kongre dla gośc zorganzowano zwedzane Cenrum przyjęce powalne w zabykowej Słodown; koncer z okazj jubleuzu TS ękne głoy pękne melode w Aul Unweryeu m. Adama Mckewcza. W częśc ofcjalnej poprzedzającej en koncer była okazja do wręczena odznaczeń oobom najbardzej załużonym dla rozwoju ayyk w olce. Odznak honorowe Za załug dla ayyk R wręczył preze Januz Wkowk. Odznaczena orzymal: prof. Andrzej S. Barczak prof. Czeław Bracha dr Tomaz Klmanek prof. Jan Kordo prof. Jerzy T. Kowalek dr Meczyław Kowerk prof. Mroław Krzyśko prof. Andrzej Młodak prof. Józef ocecha prof. Barbara odolec prof. Jan Seczkowk. Drow Kazmerzow Kruzce prezeow TS w laach przyznano yuł honorowego członka TS. Tyuł en je wyrazem uznana wybnych załug dra Kazmerza Kruzk dla rozwoju popularyzacj Towarzywa. Laudację wygłoł wcepreze TS Władyław W. Łagodzńk. rof. Czeław Domańk z kole wręczył medale m. Jerzego Neymana. Zoal nm uhonorowan profeorowe: Anhony Aknon Tadeuz Calńk Malay Ghoh Zdzław Hellwg Jana Jureckova Graham Kalon Wold Koneck Wojcech Krzanowk Calyampud Radhakrhna Rao Kazmerz Zając Ryzard Zelńk. Koncer wypełnła muzyka w wykonanu udenów abolwenów Akadem Muzycznej w oznanu oraz chóru kameralnego Unweryeu Ekonomcznego Muca Vva. Młodz śpewacy pokazal jak worzą muzykę żywą pod dyrekcją prof. Marka Gandeckego. Wyjąkowa amofera konceru muzyka muzycy chór olśc oraz oobe zaangażowane prowadzącej koncer prof. Halny Lorkowkej prorekor Akadem Muzycznej prawły że oznań pozoane w pamęc uczenków Kongreu jako ośrodek akademck w kórym muzyka łączy różne uczelne ludz różnych dycypln nauk. * * * Kongre Sayyk olkej był wyjąkowym w dzejach ayyk polkej wydarzenem zczególną okazją do pokana oraz wymany poglądów dośwadczeń welu przedawcel ayyk publcznej ośrodków naukowych nnych parnerów uczenczących w badanu proceów połecznych gopodarczych demografcznych. Sworzył nepowarzalną plaformę dla ukerunkowana w nadchodzących laach pozukwań meodologcznych poznawczych podejmowanych przez środowka ayyczne. Już dzaj można powedzeć że Kongre był jednym z bardzo znaczących wydarzeń naukowych w hor polkej myśl prakyk ayycznej. 2

16 Jak podkreślł prof. Januz Wkowk preze GUS z roku na rok rośne rola ayyk coraz wękza je porzeba uzykwana warygodnych danych ayycznych. Coraz zerzy je równeż zakre emaów ak w ramach programu badań ayycznych jak równeż ndywdualnych zanereowań naukowych wynkających z porzeb gopodark pańwa połeczeńwa. Chocaż program Kongreu ne obejmował wzykch zagadneń był on bardzo rozbudowany. rzez dług cza będzemy ę z pewnoścą do nego odwoływać. W kolejnych numerach Wadomośc Sayycznych przedawone zoaną arykuły będące pokłoem referaów przygoowanych na Kongre. ragnemy gorąco podzękować organzaorom pozczególnych ej panelu dykuyjnego auorom referaów plakaów oobom prowadzącym eje borącym udzał w dykujach auorom redakorom publkacj okolcznoścowych. Serdeczne podzękowana kładamy pracownkom Zakładu Wydawncw Sayycznych. Dzękujemy wzykm uczenkom Kongreu wolonaruzom udenom czuwającym nad jego prawnym przebegem. Serdeczne dzękujemy za ańwa wkład meryoryczny organzacyjny w powodzene ego przedęwzęca. Ne byłoby ono możlwe gdyby ne wpólny wyłek całego środowka ayyków polkch. Oprac. Elżbea Gołaa SUMMARY To celebrae 00 year of exence of he olh Sacal Aocaon n Aprl. ook place n oznan he Congre of olh Sac. The udy honor auhor of he organzaon ha had a rong nfluence on he hape of modern ac n oland. The preened repor alo ncluded dealed nformaon abou he coure of hee dcuon. I alo provde a reoluon of Congre whch defne acvy purpoe of olh acan (reearcher and praconer n he XXI cenury. РЕЗЮМЕ По случаю 00-летия Польского статистического общества в апреле с.г. состоялся в Познани Конгресс польской статистики. Статья воздает почести прежде всего основателям организации которая оказала сильное влияние на уровень современной статистики в Польше. В представленном сообщении нашлись также подробные информации по ходу Конгресса. Было представлено постановление Конгресса в котором подчеркивается в частности цели работы польских статистиков (ученых и практиков в XXI в. 3

17 STUDIA METODOLOGICZNE Jacek BIAŁEK ropozycja ndeku cen W eor ndeków ayycznych wyróżnć można naępujące kerunk (von der Lppe 2007: ujęce akjomayczne w ramach kórego określamy pożądane włanośc maemayczne ndeków (zw. ey zukamy konrukcj ndeku kóry pełnałby możlwe jak najwęcej poulaów lub przynajmnej e z nch kóre mają charaker akjomaów; ujęce ochayczne gdze pozukując dealnej formuły ndeku ne operamy ę na wpomnanych each lecz włanoścach ayycznych ndeków (np. chcemy mnmalzować ch zmenność merzoną warancją. Wpólnym ognwem podejśca akjomaycznego ochaycznego je zw. aomyczna eora ndeków zgodne z kórą uwzględna ę jedyne oberwowalne zmenne (ceny lośc komponenów oraz zakłada ę że ceny lośc komponenów ą od ebe nezależne; ujęce czynnkowe gdze ceny lośc komponenów rakuje ę jako czynnk w czeropolowym plane ekperymenalnym a naępne za pomocą analzy warancj (ANOVA wyznacza ę rozwązane yemu równań mnmalzującego warancję eymaorów paramerów modelu; ujęce ekonomczne kórego geneza leży u źródła problemu pomaru nflacj za pomocą ndeku kozów urzymana (COLI Co of Lvng Index. W przecweńwe do podejśca akjomaycznego ochaycznego ne opera ę u jedyne na bezpośredno oberwowalnych zmennych (np. mnmalnego kozu urzymana ne oberwuje ę bezpośredno co węcej ne zakłada ę braku zależnośc pomędzy cenam loścam. W podejścu ym przyjmuje ę że pomędzy cenam loścam neją wzajemne relacje wyjaśnane przez modele mkroekonomczne; ujęce Dva w kórym zacując warość ndeku berze ę pod uwagę ne ylko okre bazowy badany (a węc krańce rozważanego nerwału czaowego ale równeż wzyke momeny pośredne. W leraurze przedmou pokać można u zarówno modele z czaem kokowym jak cągłym (Bałek Celem arykułu je prezenacja auorkego ndeku cen kóry ocenany będze z akjomaycznego punku wdzena. A zaem zamerzenem auora je konrukcja ndeku ayycznego kóry pełnałby możlwe jak najwęcej pośród pożądanych włanośc (akjomaów nazywanych przez eoreyków 4

18 ndeków eam. Wadomo bowem że nawe powzechne oowane ndeky częo ą nedokonałe z punku wdzena akjomayk (np. ndeky Lapeyrea czy aachego ne pełnają eu kołowego jak eż odwróconego czau von der Lppe (2007. Z kole ndeky dokonalze pod ym względem (np. ndek Fhera czy Törnva ne mają cennej nerpreacj ekonomcznej (Bałek Co węcej wąplwość budzć może równeż przyjęce przez Fhera założena ż prawdzwa warość ndeku znajduje ę w przedzale kórego krańce wyznaczone ą przez ndeky Lapeyrea aachego. W opracowanu proponuje ę węc ndek dolny górny (wzory ( (2 kóre fakyczne wyznaczają przedzał zawerający warość wzykch znanych ndeków cen. Dlaego eż zdanem auora nauralnejzym je przyjęce formuły ndeku cen anowącej średną geomeryczną z ych właśne ndeków (wzór (6. odobne jak welu nnych auorów w arykule abrahujemy od nerpreacj ekonomcznej kóra w zaoowanach ndeków uperlaywnych ma znaczene drugorzędne (von der Lppe Uzaadnenem akego anowka mogą być zaoowana ego rodzaju ndeków do pomaru obcążena ndeku COLI (Crawford 998; Cunnngham 996; Hałka Lezczyńka 20 konruowane ndeków gełdowych oparych na ndekach cen (np. ndek VLCI Value Lne Compoe Index defnowane przecęnej opy zwrou funduzy nweycyjnych czy emeryalnych za pomocą łańcuchowych ndeków cen (Gajek Kałuzka ; Bałek 202 czy wrezce konruowane mar ocenających dynamkę OFE w przedzale czaowym (Bałek 2009; Bałek 20. We wzykch ych zaoowanach głównym problemem je zawze wybór odpowednej formuły ndeku przy czym właścwe bez znaczena je jego nerpreacja ekonomczna. W ego rodzaju zagadnenach o wele onejze je o na le werne ndek cen odzwercedla rzeczywą ch dynamkę. A zaem problem pozukwana właścwych formuł ndeków o dobrych włanoścach akjomaycznych ale akże ayycznych je nadal owary. Opracowane przedawa auorką propozycję ndeku kóry może anowć alernaywę dla ndeków uperlaywnych (Fhera Marhalla-Edgeworha czy Walha. AKSJOMATYKA INDEKSÓW CEN W arykule ogranczymy rozważana do ndeków cen. Oznaczmy zaem formułę ndeku cenowego określonego dla N komponenów jako I ( gdze: [ p p 2... p N ] wekor cen dla okreu bazowego ; p p... p ] wekor cen dla okreu badanego ; [ 2 N Inereuje na np. ndek o newelkej zmennośc merzonej odchylenem andardowym bądź warancją. Tego apeku jednak w arykule ne omawamy wchodz ono bowem w zakre zw. ujęca ochaycznego. 5

19 [ 2... N ] wekor lośc dla okreu bazowego ;... ] wekor lośc dla okreu badanego. 6 [ 2 N oulay dla ndeków ayycznych znaleźć można m.n. u Krzyzofak Luznewcz (997 Balk (995 czy von der Lppe (2007. Najczęścej od ndeków agregaowych wymaga ę by pełnały naępujące ey: proporcjonalnośc (proporonaly e mówący ż w przypadku proporcjonalnych zman cen wzykch komponenów agregaowy ndek cen ulega zmane według ałej proporcj zn.: I ( p k gdze k { 2... N} p lnowej homogencznośc (lnear homogeney: I ( k ki ( jednoznacznośc (deny e kóry pouluje aby w przypadku braku zman cen komponenów w okree badanym w ounku do bazowego ndek dynamk przyjął warość jeden (zczególny przypadek poprzednego eu wprowadzony przez Lapeyrea; odwracalnośc w czae (me reveral e kóry narzuca aby ndek cenowy wyznaczony dla okreu bazowego badanego anowł odwroność ndeku wyznaczonego dla okreu bazowego badanego czyl: I ( I ( wymarowośc cen (prce dmenonaly e orzekający ż agregaowy ndek cen ne zmena wej warośc lczbowej w przypadku zmany jednok mary jakegokolwek kładnka cenowego: ( I c c I ( dla c > 0 wpółmernośc (commenurably e orzekający ż agregaowy ndek cen ne zmena wej warośc lczbowej w przypadku zmany jednok mary jakegokolwek kładnka cenowego co można wyrazć formułą maemayczną: ( ( I λ λ λ λ I gdze λ o dowolna dagonalna macerz o dodanch wyrazach na głównej przekąnej.

20 7 W leraurze przedmou rozważa ę zw. yemy mnmalnych wymagań (yem of mnmum reguremen. Wyróżnć można by uaj yem Marnego (992 Echhorna Voellera (976 czy Ola (996. erwzy z nch wydaje ę być najmnej rerykcyjny wymaga bowem aby dobrze konruowany ndek pełnał przynajmnej ey jednoznacznośc wpółmernośc lnowej homogencznośc. W arykule podano propozycję ndeku kóry pełna wymog wzykch wymenonych yemów mnmalnych wymagań. ROOZYCJA INDEKSU CEN W ramach wprowadzonych oznaczeń zdefnujmy ndek dolny cen jako: N N L p p I max( mn( ( ( oraz ndek górny cen w poac: N N U p p I mn( max( ( (2 Można zauważyć ż zachodz: ( ( mn( ( a La L I I I ( ( ( ( max U a La I I I (3 gdze ( La I oraz ( a I anową odpowedno ce- nowy ndek Lapeyrea aachego zn.: N N La p p I ( (4

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ.

HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Jacek Wallusch Akadema Ekonomczna w Poznanu HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Dazu brauche ch ene Besazung de mmach dam alles klapp. Wenn se mmachen soll dann

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO prof. dr hab. n. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowe dr n. Roman BARCZEWSKI Polechnka Poznaska prof. dr hab. n. Waler BARTELMUS Polechnka Wrocawska prof. dr hab. n. Wojcech BATKO AGH w Krakowe prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XV/3, 214, sr. 86 98 PROPOZYCJA MODYFIKACJI KŁADKI NEO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z FUNDUZEM KAPIAŁOWYM UWZLĘDNIAJĄCA DODAKOWE RYZYKO FINANOWE Magdalena Homa

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Bank i Kredyt. Czasopismo NBP poświęcone ekonomii i finansom. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance

Bank i Kredyt. Czasopismo NBP poświęcone ekonomii i finansom. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance ROK XXXIX Ban Kredy Ban Kredy Czasopsmo NBP pośwęcone eonom fnansom Naonal Ban of Poland s Journal on Economcs and Fnance lpec 2008 3 Mchał Gradzewcz, Jan Hagemeer, Zbgnew ółews Globalzaon and he Polsh

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu Paweł Pawlaczyk, Jacek Herbch, Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk, Krzysztof Śwerkosz Rozpoznawane sedlsk przyrodnczych na podstawe danych opsu taksacyjnego lasu grudzeń 2003 Opracowane wykonane przez zespół

Bardziej szczegółowo